Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

Mums rašykite leidykla@versme.lt


„Lietuvos valsčių“ monografijos ir kitos „Versmės“ leidyklos knygos – jau ir elektroniniu formatu! Daugiau apie tai skaitykite čia.

DARBO LAIKAS

Leidykla dirba: I – IV nuo 9.00 iki 13.00 val. Penktadieniais leidykla nedirba.


Gauta parama

2017 m. sausio 19 d. leidykla buvo informuota apie jai skirtą Alvydo Lukošiaus 82,80 Eur (2% pajamų mokesčio sumos už 2012, 2013 ir 2015 m.) paramą rengiamai monografijai„VAIGUVA“ (vyr. redaktorė Ieva Švarcaitė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Vaiguva.  ▲2017 01 20


Užpaliai: kas į knygą nesudėta

2017 m. sausio 18 d. „Vermės“ leidyklos interneto svetainėje paskelbti monografijos „UŽPALIAI“ straipsniai ir kita informacija, kuri netilpo į spausdintą knygos leidimą. Straipsnius galite rasti čia. Gero skaitymo! ▲2017 01 19


Apie mus rašo

2016 m. sausio 14 d. Kupiškio rajono laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ skelbiamas Banguolės Aleknienės-Andrijauskės straipsnis Krašto biblioteką papildė solidi monografija. Straipsnį skaitykite čia. ▲2017 01 20


Išleista Broniaus Kačkaus knyga „Gurmano žinynas“

2017 m. sausio 11 d. išleista Broniaus Kačkaus knyga „Gurmano žinynas“.

„Gurmano žinyne“ pateikimas daugiau kaip 2200 žodžių, susijusių su žmogaus mityba, reikšmių paaiškinimas. Čia rasite ne tik populiarių, tradicinių, bet ir mažiau žinomų valgių, gėrimų aprašymus, maisto gamyboje naudojamų žaliavų charakteristikas, įvairių organinių ir mineralinių medžiagų apibūdinimus, kai kurių valgių ir gėrimų gamybos principų aprašymus, ingredientų tarpusavio derinimo principus, taip pat kitų žinių, kurios gali būti naudingos propaguojant sveiką ir saikingą mitybą.

Ši knyga, kurios rašymas, kruopštus medžiagos rinkimas, rengimas spaudai truko ne vieną dešimtmetį, yra pirmasis bandymas išleisti kulinarijos terminų žinyną lietuvių kalba. Ji skirta plačiam skaitytojų ratui – ir profesionalams, ir mėgėjams, valgymo ceremoniją vertinantiems kaip tradiciją ir šventę.  ▲2017 01 18


Išleista 32-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Kupiškis“

2017 m. sausio 10 d. leidykloje sutikta 32-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „KUPIŠKIS: naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai“. Monografijoje publikuojamame 41-ame moksliniame straipsnyje aprašomas Kupiškio geologinis pamatas, augmenija, ichtiologiniai tyrimai, archeologiniai radiniai, istorija, meno kūriniai, architektūra, tautosaka, etninis paveldas, leksika. Dalis straipsnių skiriama įžymiems Kupiškio krašto žmonėms, dariusiems įtaką ne tik Kupiškio, bet ir Lietuvos bei pasaulio kultūriniam ir moksliniam gyvenimui, kaip antai, semiotikos profesorius Algirdas Julius Greimas, Unė, Petras, Vytautas ir Kazys Babickai, Juozas Baltušis ir Henrikas Orakauskas, taip pat kultūros bei kitų įstaigų ir visuomeninių organizacijų veiklai. 2017 01 11


Išleista Bronislovo Genzelio knyga „Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“

2016 m. gruodžio 29 d. išleista Bronislovas Genzelio knyga „Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“.

Žinomas Lietuvos intelektualas, filosofas, politinis bei visuomenės veikėjas, Kovo 11-osios Akto signataras, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius Bronislovas Genzelis savo atsiminimų ir apmąstymų knygoje „Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena" aprėpia bemaž viso sąmoningo gyvenimo laikotarpį – nuo ankstyvosios jaunystės atsiminimuose įsirėžusio brutalaus, kruvino ir neteisingo pokario iki šių dienų. Knygoje publikuojami anksčiau įvairiuose periodiniuose leidiniuose skelbti straipsniai, nelauktai atskleidžiantys mažai žinomus didžiosios politikos užkulisius, netikėtai keičiantys žinomų politikų ir visuomenės veikėjų portretus, taip pat autoriaus įvairiomis progomis sakytos kalbos, nauji niekur anksčiau neskelbti tekstai, apibendrinimai. Autorius „nevynioja į vatą", vedamas įgimto teisingumo siekio jausmo autentiškai ir nepagražintai perteikia bei vertina jam žinomus istorijos faktus ir detales, kitų žmonių poelgius ir pasisakymus.2016 12 30


Elektroniniu formatu išleista Algirdo Patacko knyga „Litua“

2016 m. gruodžio 8 d. elektroniniu formatu išleista Algirdo Patacko knyga „Litua“, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo šiol galės skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir kompiuterių ekranuose bei moderniomis elektroninių knygų skaityklėmis. Šią knygą, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. Knygą galima skaityti ir nemokamai parsisiųsti čia. Algirdo Patacko knygos „LItua“ 536 puslapių popierinė laida buvo išleista 2014 m. ▲2016 12 09

 


Skirtas finansavimas

2017 m. sausio 11 d. Lietuvos kultūros taryba skyrė dalinį finansavimą „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „BABTAI“ (3 000 Eur), „ONUŠKIS “ (3 000 Eur) ir  „VAIGUVA“ (3 000 Eur) leidybai.  ▲2017 01 13


Gauta parama

2017 m. sausio 9 d. leidyklą pasiekė Eglės Žegulytės ir Kastyčio Sinkevičiaus 50,00 Eur bei Gintaro Kulikausko 20,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2017 01 13


Gauta parama

2017 m. sausio 6 d. leidyklą pasiekė Teklės Kucinaitės 50,00 Eur, Aidos ir Paolo Sperandio 23,00 Eur ir Danutės Rašimienės 5,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2017 01 09


Gauta parama

2017 m. sausio 4 d. leidyklą pasiekė Jūratės Grėbliūnaitės-Mačkinienės 200,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2017 01 05


Gauta parama

2016 m. gruodžio 30 d. leidyklą pasiekė Antaninos Tunaitienės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2017 01 02


Gauta parama

2016 m. gruodžio 29 d. leidyklą pasiekė visuomeninės organizacijos „Balninkų bendruomenės centras“ 3000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BALNINKAI“ (vyr. redaktorius Julius Aukštaitis). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Balninkai.  ▲2017 01 05


Gauta parama

2016 m. gruodžio 29 d. leidyklą pasiekė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 1000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2017 01 02


Gauta parama

2016 m. gruodžio 27 d. leidykla buvo informuota apie jai skirtą Joanos Miliauskienės 33,86 Eur (2% pajamų mokesčio sumos už 2015 m.) paramą rengiamai monografijai„VAIGUVA“ (vyr. redaktorė Ieva Švarcaitė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Vaiguva.  ▲2017 01 02


Gauta parama

2016 m. gruodžio 23 d. leidyklą pasiekė Trakų r. savivaldybės administracijos 1000,00 Eur dalinis finansavimas rengiamai monografijai „ONUŠKIS“ (vyr. redaktorė Živilė Driskiuvienė). Nuoširdžiai dėkojame. Apie visą šiai monografijai gautą finansavimą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Onuškis.  ▲2016 12 27


Gauta parama

2016 m. gruodžio 19 d. leidyklą pasiekė Benignos Tvarijonienės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „NAUJAMIESTIS“ (vyr. redaktorė Stasė Raudonienė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Naujamiestis. ▲2016 12 21


Gauta parama

2016 m. gruodžio 15 d. leidyklą pasiekė Adomo Zamulskio 100,00 Eur parama rengiamai monografijai „KULIAI“ (vyr. redaktorius Petras Gediminas Sriebalius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Kuliai.  ▲2016 12 19


Gauta parama

2016 m. gruodžio 14 d. leidyklą pasiekė Panevėžio r. savivaldybės administracijos 400,00 Eur parama rengiamai monografijai „RAMYGALA“ (vyr. redaktorė Gražina Navalinskienė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2016 12 19


Gauta parama

2016 m. gruodžio 14 d. leidykla buvo informuota apie jai skirtą Eugenijaus Čeponio 7,78 Eur (2% pajamų mokesčio sumos už 2015 m.) paramą rengiamai monografijai „RAMYGALA“ (vyr. redaktorė Gražina Navalinskienė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2016 12 14


Gauta parama

2016 m. gruodžio 13 d. leidyklą pasiekė Kestučio Runkelės 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „NAUJAMIESTIS“ (vyr. redaktorė Stasė Raudonienė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Naujamiestis. ▲2016 12 14


Elektroniniu formatu išleista monografija „RAGUVA“ 

2016 m. lapkričio 30 d. elektroniniu formatu išleista monografija „RAGUVA“ tapo jau 26-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. Monografiją galima įsigyti Knygų klubo elektroninių knygų parduotuvėje, kaina 8,68 Eur. Monografijos „RAGUVA“ 1128  puslapių popierinė laida 700 egz. tiražu buvo išleista 2001 m.  2017 01 09


Gauta parama

2016 m. lapkričio 29 d. leidyklą pasiekė Danutės ir Juozo Bendaravičių 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 12 02


Gauta parama

2016 m. lapkričio 28 d. leidyklą pasiekė Loretos Buskienės 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“ (vyr. redaktorius Domijonas Šniukas). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 11 29


Gauta parama

2016 m. lapkričio 21 d. leidyklą pasiekė Almos Foktaitės 50,00 Eur, Aidos ir Paolo Sperandio 50,00 Eur, Irenos Giedraitytės 10,00 Eur ir Antano Jackio 10,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 11 24


Gauta parama

2016 m. lapkričio 22 d. Algirdas Sinkevičius informavo apie leidyklai skirtą Daivos Puidienės 31,60 Eur (2% pajamų mokesčio sumos už 2015 m.) paramą rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 11 23


Gauta parama

2016 m. lapkričio 21 d. leidyklą pasiekė UAB „Kaminta“ 1000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“ (vyr. redaktorius Domijonas Šniukas). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 11 23


Gauta parama

2016 m. lapkričio 21 d. leidyklą pasiekė Vytauto Basio 30,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 11 23


Gauta parama

2016 m. lapkričio 17 d. leidyklą pasiekė Audronės Stoškienės 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 11 23


Gauta parama

2016 m. lapkričio 16 d. leidyklą pasiekė Linos Stankienės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „NAUJAMIESTIS“ (vyr. redaktorė Stasė Raudonienė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Naujamiestis. ▲2016 11 18


Gauta parama

2016 m. lapkričio 11 d. leidyklą pasiekė Enidos ir Mindaugo Karklelių 300,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 11 18


Kamajai: kas į knygą nesudėta

2016 m. lapkričio 8 d. „Vermės“ leidyklos interneto svetainėje paskelbti 6 nauji monografijos „KAMAJAI“ straipsniai, kurie netilpo į spausdintą knygos leidimą. Straipsnius galite rasti čia. Gero skaitymo! ▲2016 11 08


Gauta parama

2016 m. spalio 28 d. leidyklą pasiekė UAB „Oksata“ 2000,00 Eur parama rengiamai monografijai „ONUŠKIS“ (vyr. redaktorė Živilė Driskiuvienė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Onuškis.  ▲2016 11 02


Gauta parama

2016 m. spalio 25 d. leidyklą pasiekė Donatos ir Vaido Rimkų 50,00 Eur, Raimondos Šegždavičienės 30,00 Eur, Benjamino Kondrato 30,00 Eur, Vidmantos ir Rimanto Paulavičių 20,00 Eur, Vitalijos Jacunskaitės-Ogorodnikienės 20,00 Eur, Laimos Abraitytės 15,00 Eur, Janinos Skilinskienės 10,00 Eur, Marytės Stanislovaitienės 10,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 10 27


Gauta parama

2016 m. spalio 24 d. leidyklą pasiekė Valentino Kucino 155,19 Eur ir Vido Juozo Šalaševičiaus 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 10 27


Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas Rokiškyje

2016 m. spalio 20 d. albumo „Laisvės paženklinti” III tomo pristatymas Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje prasidėjo neįprastai. Bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė pristatė atvykusius svečius – dailininką, grafiką, dizainerį Kęstutį Ramoną, Seimo narį Vytautą Saulį, dailininką Arūną Augulį, Rimanto Dichavičiaus kolegę Dalią Čikotaitę Zibolienę (Rimantas buvo Dalios Čikotaitės bakalaurinio darbo recenzentas) ir „Versmės” leidyklos atstovą ats. plk. Arūną Dudavičių. Deja, tarp svečių nebuvo dailininko, fotografo, Valstybinės premijos laureato, knygos albumo „Laisvės paženklinti” sudarytojo Rimanto Dichavičiaus, kuris sirguliuoja ir gydosi Briuselyje, Belgijoje. Todėl atvykusiems Rimanto Dichavičiaus bičiuliams teko sunki užduotis – pristatyti knygą „Laisvės paženklinti” be knygos sudarytojo, albumo sielos Rimanto. Renginio vedėjas Arūnas Dudavičius susirinkusiems pristatė albumo „Laisvės paženklinti” III tomą, Lietuvos ateičiai nusipelniusius dailininkus, jų darbus, jų gyvenimo ir kūrybos istorijas. <...> 2016 11 08


Gauta parama

2016 m. spalio 13 d. leidyklą pasiekė Marijos Nijolės Stačiokienės-Seliutaitės 200,00 Eur, Eugenijaus Gentvilo 200,00 Eur, Onos Audiejienės ir Regimanto Globio 50,00 Eur, Kazimiero Kavolio 5,00 Eur, Marytės Stanislovaitienės 5,00 Eur ir Rimvydo Telišausko 5,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 10 14


Gauta parama

2016 m. spalio 11 d. leidyklą pasiekė Eugenijaus Burbos 30,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 10 14


Gauta parama

2016 m. spalio 10 d. leidyklą pasiekė Vytauto Žmuidzinavičiaus 1000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“ (vyr. redaktorius Domijonas Šniukas). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 10 11


Gauta parama

2016 m. spalio 10 d. leidyklą pasiekė Zitos Stankevičienės 20,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 10 11


Pateiktos paraiškos Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui

2016 m. spalio 7 d. Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui pateiktos paraiškos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „BABTAI“, „ONUŠKIS “, „VAIGUVA“ leidybos daliniam finansavimui. ▲2016 10 18


Gauta parama

2016 m. spalio 6 d. leidyklą pasiekė Donato Aleksandravičiaus 50,00 Eur, Vandos ir Albino Kirstukų 20,00 Eur, Birutės ir Vinco Romo Aleksandravičių 10,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 10 10


Gauta parama

2016 m. spalio 5 d. leidyklą pasiekė Lidijos Strikienės 50,00 Eur, Aldonos ir Juozo Kazimiero Šiaulinskų 50,00 Eur, senjorų klubo „Dar ne sutema“ 35,00 Eur, Danutės ir Zigmo Rimkų 20,00 Eur, Irenos Jakonienės 20,00 Eur, Ramutės Bakaitienės 20,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 10 10


Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas Jurbarke

2016 m. spalio 8 d. į susitikimą su dailininku, fotografu Rimantu Dichavičiumi susirinko Jurbarko krašto visuomenė, Vinco Grybo memorialinio muziejaus bičiuliai bei VRM delegacija. „Vincas Grybas – vienas žymiausių XX a. pirmos pusės mūsų dailininkų, nepralenktas paminklinių skulptūrų kūrėjas, vienintelis skulptorius, sugebėjęs projektuoti paminklą ne vien kaip dailininkas, bet kaip architektas, puikiai išmanęs skulptūros medžiagos savybes bei jos įgyvendinimo niuansus“,- kalbėjo Nijolė Tumėnienė, kurią citavo ats. plk. Arūnas Dudavičius, pradėdamas R. Dichavičiaus knygos albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymą. <...> 2016 10 24


Monografijos „Kamajai“ sutiktuvės Kamajuose

2016 m. spalio 1 d. Kamajuose (Rokiškio r.) buvo pristatyta „Lietuvos valsčių“ serijos 31-oji knyga „Kamajai“. Knygos pristatymas buvo suderintas su tradicine metine Kamajų švente „Kuc kuc Kamajuos“ bei Kamajų bibliotekos 70-dešimtmečiu. Norintys dalyvauti knygos pristatyme kamajiškiai netilpo Kamajų bendruomenės namų salėje, net prie salės esantis vestibiulis buvo pilnas stačių.

Pirmasis kalbėjęs „Kamajų“ vyr. redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus pakvietė tylos minute pagerbti mirusius monografijos straipsnių autorius (jų per 20), priminė knygos rengimo pradžią, pabrėžė, jog knygos iniciatorius buvo ilgametis Kamajų seniūnas Vytautas Vilys. Tai jis  pakvietė „Versmės“ leidyklos ekspediciją į Kamajus. 2005 m. surengtoje ekspedicijoje dirbo 25 mokslininkai ir kraštotyrininkai, pakartotinoje 2006 m. – dar 6 mokslininkai ir būrys Vytauto Didžiojo ir Lietuvos edukologijos universitetų studentų“. <...> 2016 10 13


© „Versmės“ leidykla                 

     Mums rašykite leidykla@versme.lt