Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

Mums rašykite leidykla@versme.lt


Kviečiame skaityti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijas ir kitas „Versmės“ leidyklos knygas elektroniniu formatu!

DARBO LAIKAS

Leidyklos darbo laikas I – IV nuo 9.00 iki 13.00 val. Penktadieniais nedirbame.


V. Mačiekui – Juozo Keliuočio premija

2018 m. spalio 20 d. (šeštadienį) 11 val. Vilniaus karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13, Vilniuje) bus įteikta literatūrinė Juozo Keliuočio premija „Versmės“ leidyklos patriarchui, Rokiškio krašto garbės piliečiui, redaktoriui Venantui Mačiekui.
Maloniai kviečiame dalyvauti ir pasveikinti nominantą.   ▲2018 10 16


Gauta parama

2018 m. spalio 17 d. leidyklą pasiekė Marytės ir Donato Paulikų 25,00 Eur ir Aldonos Palavinskienės 25,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 10 19


Gauta parama

2018 m. rugsėjo 8 d. leidyklą pasiekė Algimanto Naudžiūno 300,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „JIEZNAS. STAKLIŠKĖS“ (vyr. redaktorius Juozas Pugačiauskas). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjUI! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Jieznas. Stakliškės.   ▲2018 10 09


Gauta parama

2018 m. rugsėjo 25 d. leidyklą pasiekė Pauliaus Gronsko 200,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „AUKŠTADVARIS“ (vyr. redaktorė Ona Gaidamavičiūtė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Aukštadvaris.  ▲2018 10 01


Išleista Alfonso Vaišvilos knyga „Nenusilenkusi Šiluva“

2018 m. rugsėjo 20 d. iš Standartų spaustuvės leidyklą pasiekė prof. Alfonso Vaišvilos monografija „NENUSILENKUSI ŠILUVA“.

Knygoje, remiantis archyvine medžiaga, laisvės kovų dalyvių prisiminimais, nagrinėjama Šiluvos regiono žmonių kova prieš carinės Rusijos ir komunistinės Sovietų Sąjungos okupaciją, pradedant kova dėl pačios lietuvybės (knygnešių kova 1865–1904), carinės valdžios pašalinimu 1905 m., savanorių kovomis, Nepriklausomos Lietuvos kūrimu 1918–1940 m., ir baigiant pokario laisvės kovomis. Atskleidžiama pagrindinio laisvės kovų regiono vado Povilo Morkūno-Drako, Rimanto laisvės kovų biografija (nuo Raseinių Rinktinės II kuopos iki Maironio brigados, Prisikėlimo apygardos, Jūros srities ir Kęstučio apygardos vado), taip pat Šiluvos regione veikusių V. Daukanto-Ryto, V. Bakanausko-Sauliaus, A. Stoškaus-Dainoto, J. Šukio-Gulbino, L. Caporkaus-Žirgūno, F. Kokštos-Rūstemo, P. Lušo-Rolando ir kitų partizanų būrių laisvės kovos 1944–1953 m. Daug dėmesio skiriama įvairiems laivės kovų klausimams, kritikuojama „sovietinių partizanų Lietuvoje“ sąvoka, atskleidžiamas „civilinio asmens“ sąvokos santykinumas partizaninio karo sąlygomis. MGB agentūra aptariama kaip nusikalstamas civilių asmenų įtraukimas į kovos veiksmus. Atskleidžiamas nomenklatūrinės SSSK, jos padalinio LKP CK kaip pagrindinio okupacijos, diktatūrinio rėžimo įgyvendinimo ir represijų taikymo organizatoriaus vaidmuo, sovietinių „įstatymų“ priešingumas teisei ir kita.

Knygos atsakingoji redaktorė Sonata Jonušaitė, redaktorė Agnė Iešmantaitė, maketuotojas Saulius Juozapaitis. Tiražas 250 egz., leidyklos kaina 39 €.
2018 09 21


Gauta parama

2018 m. rugsėjo 18 d.leidyklą pasiekė Zosės Radžiuvienės 219,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VAIGUVA“ (vyr. redaktorė Ieva Švarcaitė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Vaiguva.2018 10 01


Gauta parama

2018 m. rugsėjo 17 d. leidyklą pasiekė Jūratės ir Alfredo Repšių 300,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 09 18


Gauta parama

2018 m. rugsėjo 10 d. leidyklą pasiekė Romo Dainiaus 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 09 12


Gauta parama

2018 m. rugsėjo 5 d. leidykla buvo informuota apie jai skirtą Dainiaus Antanaičio16,84 Eur (2% pajamų mokesčio sumos už 2016 metus) paramą  rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 09 12


Gauta parama

2018 m. rugpjūčio 24 d. leidyklą pasiekė Kastyčio Sinkevičiaus ir Eglės Žegulytės 100,00 Eur bei Astos ir Vytauto Uselių 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 09 12


Gauta parama

2018 m. rugpjūčio 21 d. leidyklą pasiekė Stefanijos Kryževičienės 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „ŽARĖNAI“ (vyr. redaktorius Juozas Girdvainis). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Žarėnai.  ▲2018 09 12


Gauta parama

2018 m. rugpjūčio 14 d. leidyklą pasiekė Aldonos ir Bruno Roepschlager 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 09 12


Gauta parama

2018 m. rugpjūčio 13 d. leidyklą pasiekė VšĮ Archeologijos centras 200,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 08 30


Gauta parama

2018 m. rugpjūčio 10 d. leidyklą pasiekė Alfonso Ivanausko 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 08 30


Gauta parama

2018 m. rugpjūčio 7 d. leidyklą pasiekė Jakonių šeimos 200,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 08 30


Gauta parama

2018 m. rugpjūčio 7 d. leidyklą pasiekė Audronės Liaudaitienės 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 08 30


Gauta parama

2018 m. rugpjūčio 6 d. leidyklą pasiekė Audronės ir Algimanto Liaudaičių (VŠĮ „Arbeitsfėja“) 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 08 07


Gauta parama

2018 m. liepos 30 d. leidyklą pasiekė Giedrės ir Prano Kuniauskų 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 08 06


Gauta parama

2018 m. liepos 26 d. leidyklą pasiekė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 1000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 07 31


Gauta parama

2018 m. liepos 23 d. leidyklą pasiekė Valės Violetos Augustinavičienės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „AUKŠTADVARIS“ (vyr. redaktorė Ona Gaidamavičiūtė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Aukštadvaris.  ▲2018 07 25


Sadūnaitei – 80

Sesei Nijolei  Felicijai Sadūnaitei šį sekmadienį, 2018 m. liepos 22 d. sukanka 80 metų.
Ta proga 12 val. mūsų mylima jubiliatė maloniai visus kviečia bendrai maldai Vilniaus Išganytojo (Joanitų) bažnyčioje, Antakalnio g. 27.
O iš karto po Šv.Mišių 13 val. kviečia paragauti pyrago ir pabendrauti restorane „Kino studija“, Nemenčinės pl. 2 (IKI parduotuvės pastatas, įėjimas iš šono).
Maloniai Jūsų laukiame, dalyvavimas laisvas. ▲2018 07 19


Gauta parama

2018 m. liepos 12 d. leidyklą pasiekė Gražinos ir Vaciaus Mališauskų 200,00 Eur ir Enriko Mališausko 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „AUKŠTADVARIS“ (vyr. redaktorė Ona Gaidamavičiūtė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Aukštadvaris.  ▲2018 07 17


Apdovanota istorikė Vida Girininkienė

2018 m. liepos 6 d. – Valstybės dieną — Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanojo mūsų šalies ir užsienio valstybių piliečius. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis įteiktas ir ilgametei „Versmės“ leidyklos redaktorei istorikei Vidai Girininkienei. Sveikiname!

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr., fot. Robertas Dačkus

2018 07 09


Damijonas Šniukas – Babtų „Metų žmogus“

Eglės Patinskaitės nuotr.

Nežiūrint atšiauraus oro, babtiečiai pakiliai atšventė savo svarbiausią vasaros šventę – Petrines. Pagal tradiciją jos išvakarėse seniūnas Jonas Praškevičius paskelbė „Metų žmogų“, – asmenį, nuo Petrinių iki Petrinių labiausiai nusipelniusį seniūnijos bendruomenei. Šį kartą tokia garbė atiteko žurnalistui Damijonui Šniukui, parengusiam 1572 puslapių monografiją „Babtai“ (išleido „Versmės“ leidykla). Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas laureatui įteikė šiai nominacijai įsteigtą ir Edmundo Unguraičio sukurtą didžiulį stiklinį Obuolį.
D. Šniukas padėkojo Babtų seniūnijos bendruomenei už parodytą pagarbą, pasidžiaugė kūrybingu šešerių metų bendravimu su ja, trumpai priminė, kaip bendromis autorių, „Versmės“ leidyklos ir babtiečių-rėmėjų pastangomis buvo išleista ši fundamentali knyga.

2018 07 03


Gauta parama

2018 m. birželio 19 d. leidyklą pasiekė Vygaudo Keraičio 20,00 Eur, Rykarto Abukovo 10,00 Eur ir Lionginos Januškienės 5,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 06 21


Gauta parama

2018 m. gegužės 28 d. leidyklą pasiekė UAB „Teisa“ (direktorius Tadas Jucius) 500,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 05 30


Moksleivių meninio skaitymo šventė

2018 m. gegužės 26 d. vyko 25-oji  moksleivių M. Valančiaus raštų ir kūrinių meninio skaitymo šventė, kurioje dalyvavo 20  skaitovų  iš Klaipėdos miesto, Kretingos, Skuodo, Šalčininkų rajonų.  Meninio  skaitymo šventė buvo skirta Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui paminėti. Šventės dalyviai skaitė ne tik vyskupo Motiejaus Valančiaus kūrybą , bet ir rinkosi J. Marcinkevičiaus, K. Bradūno, S. Parulskio, B. Brazdžionio, J. Vaičiūnaitės, Vytauto V. Landsbergio kūrybą. Muzikinę programą dovanojo Monika (smuikas) ir   Ernestas (violončelė) Dargiai iš Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro. <...> 2018 06 04


Vaikų knygos šventė

Gegužės 23 d. 13 val. Marijampolės apskrityje, Zomčinėje, Anzelmo Matučio gimtinėje, vyko Tarptautinio poezijos festivalio – XXIII vaikų knygos šventė. Atsiliepdama į šventės rengėjų prašymą ir siekdama prisidėti prie gražios iniciatyvo, „Versmės“ leidykla dovanojo knygas (dovanojimo aktą žiūrėkite čia).

XXVII knygos mėgėjų draugija kartu su Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centru rengia tradicines vaikų knygos šventes, kurios vyksta Anzelmo Matučio gimtinėje Zomčinėje jau penkti metai. Kaune prieš 23 metus sumanyta Vaikų knygos šventė išaugo į tarptautinę, įrašoma į Tarptautinio poezijos pavasario festivalio programą. Kasmet šventėje dalyvauja jaunieji Lietuvos poetai, rašytojai vaikams, dailininkai. Šventėje dalyvauja vaikų meniniai kolektyvai. <...> 2018 05 28


Gauta parama

2018 m. gegužės 15 d. leidyklą pasiekė Vilmos Vasiliauskaitės-Mingėlienės 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 05 17


Gauta parama

2018 m. gegužės 14 d. leidyklą pasiekė Birutės Kuklierienės 20,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 05 17


Gauta parama

2018 m. gegužės 2 d. leidyklą pasiekė Lietuvos liberalų sąjūdžio Tauragės skyriaus 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams!. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 05 03


Išleistas dr. A. Liekio monografijos „Prezidentas Antanas Smetona. Raštai, kalbos, darbai“ 1-asis tomas

2018 m. balandžio 20 d. iš Standartų spaustuvės gavome džiugią žinią: išspausdintas monografijos „Prezidentas Antanas Smetona. Raštai, kalbos, darbai“ 1-asis tomas „Tautos prisikėlimas“. Knygos dailininkė Ona Liugailienė, apimtis 564 p.

Šiame žinomo publicisto, istoriko, humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus Algimanto Liekio šešių tomų rinkinyje, sudarytame naudojantis daugiau kaip 300 įvairių šaltinių, apžvelgiami iškiliausio Lietuvos politiko, Lietuvos Prezidento Antano Smetonos biografijos bruožai, kūrybinis palikimas, skelbiami įvairiuose leidiniuose publikuoti Prezidento darbai, kalbos.
Leidinys dedikuojamas tautinės Lietuvos kūrėjui ir stiprintojui, pirmajam Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai, 2019 metais sukankančioms Jo gimimo 145-osioms metinėms, prezidentavimo pradžios 100-osioms ir žūties 75-osioms metinėms bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

<...> 2018 04 24


Gauta parama

2018 m. balandžio 18 d. leidykla buvo informuota apie jai skirtą Petro Tomkaus 50,66 Eur (2% pajamų mokesčio sumos už 2016 m.) paramą rengiamai„Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VAIGUVA“ (vyr. redaktorė Ieva Švarcaitė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Vaiguva.2018 04 19


Gauta parama

2018 m. balandžio 12 d. leidyklą pasiekė visuomeninės organizacijos „Iniciatorių sambūris“ 2676,57 Eur parama rengiamai monografijai „PANDĖLYS“, vyr. redaktorius Albinas Jasiūnas. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Pandėlys. ▲2018 05 03


Gauta parama

2018 m. balandžio 12 d. leidyklą pasiekė Jurbarko kredito unijos 300,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams!. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 04 16


Gauta parama

2018 m. balandžio 11 d. leidyklą pasiekė Marytės Veličkienės-Babonaitės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 04 12


Gauta parama

2018 m. balandžio 5 d. leidyklą pasiekė Gintauto Brazaičio 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 04 10


Gauta parama

2018 m. balandžio 5 d. leidyklą pasiekė Jono Petroševičiaus 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 04 10


Gauta parama

2018 m. balandžio 3 d. leidyklą pasiekė Genutės Gudaitienės ir Algirdo Gudaičio (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario) 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 04 10


Mirė Marija Markauskienė

2018 m. kovo 12 d. Babtuose mirė istorikė, kraštotyrininkė, vietos kraštotyros muziejaus kūrėja, knygos „Babtai istorijos vingiuose“ autorė, Gedimino ordino medalininkė Marija Markauskienė (g. 1926 m.). Palaidota kovo 14 d. Babtų kapinėse.
M. Markauskienės rūpesčiu surinkti krašto materialaus ir dvasinio paveldo lobiai buvo tvirtas pamatas, ant kurio „Versmės“ leidyklos parengta ir 2017 m. išleista „Babtų“ monografija. Velionė buvo aktyvi monografijos autorė, konsultantė, recenzentė.
„Versmės“ leidyklos darbuotojai reiškia gilią užuojautą M. Markauskienės šeimai ir visai Babtų seniūnijos bendruomenei.
2018 03 14


Jūratės Statkutės de Rosales Vasario 16-osios sveikinimas iš Venesuelos

Venesueloje gyvenanti didžiausio opozicinio leidinio „Zeta“ vyriausioji redaktorė, „Versmės“ leidyklos 9 000 egz. tiražu išleisto mokslinio istorinio bestselerio „Europos šaknys“ autorė  Jūratė Statkutė de Rosales Vasario 16-osios proga sveikina savo skaitytojus ir bičiulius.
Visą straipsnį (ispanų k.) skaitykite čia: https://on.lt/100vasario16venesueloje. 2018 03 13


Gauta parama

2018 m. kovo 8 d. leidyklą pasiekė Jono Žalgevičiaus 6,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 03 19


Signataro Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Signatarų namuose

2018 m. kovo 7 d. į knygos „Politikos laisvamanio užrašai“ pristatymą Signatarų namuose, Vilniuje, atvyko knygos autorius, Kovo 11-osios Akto signataras, filosofas prof. Bronislovas Genzelis, signataras, fizikos mokslų daktaras Zigmas Vaišvila, kultūrologas, publicistas, filosofijos mokslų daktaras Vytautas Rubavičius, Pirmosios Lietuvos Vyriausybės narių klubo Prezidentas Albertas Sinevičius, Romualdo Ozolo paramos fondo direktorius Eugenijus Skrupskelis, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, Nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė, Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Danutė Puchovičienė, Užupio gimnazijos atstovai, studentai, visuomeninių organizacijų nariai, B. Genzelio bendraminčiai ir draugai.
Įžanginį žodį renginyje tarė Signatarų namų vedėja Meilė Peikštenienė, kuri pristatė renginio svečius. Po jos renginio vedėjas Arūnas Dudavičius pristatė knygą, jos tiražą, redaktorius bei remėjus ir pakvietė kalbėti Vytautą Rubavičių. V. Rubavičius remdamasis B. Genzelio knygoje minimomis asmenybėmis ir jų darbais puoselėjant Lietuvybę, kritiškai įvertino dabartinę situaciją valstybėje ir ministerijose švietimo ir mokslo, kultūros, istorijos, lietuvių kalbos klausimais. „Mūsų kalba, kultūra, istorija ne puoselėjama, bet nepagrįstai nuvertinama, suvulgarinama, tiek viešuose pasisakymuose, tiek ir informacinėse priemonėse“, - kalbėjo V. Rubavičius. Vėliau kalbėjo Z. Vaišvila. Jisai džiaugėsi knyga ir kalbėjo, kad pats skaitytojas galės įvertinti sovietmečio laiką ir tuo metu kūrusius žmones, Sąjūdžio pakilimą ir drąsą bei nūdienos paklydimus, valstybės nuopolius vykdant teisingumą, istorijos klastojimus. „Europos Sąjunga bando ištrinti tautų kultūrinius, kalbinius ir istorinius savitumus bei tradicijas“, - sakė Z. Vaišvila. <...> 2018 03 15


Gauta parama

2018 m. kovo 6 d. leidyklą pasiekė Stanislavos ir Petro Malinauskų 15,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 03 19


Monografijai „Jieznas. Stakliškės“ finansinė parama neskirta

2018 m. kovo 6 d. gautas Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko raštas DĖL FINANSINĖS PARAMOS MONOGRAFIJAI „JIEZNAS. STAKLIŠKĖS“, kuriame informuojama apie finansinės paramos neskyrimą.

2018 03 06


Dalyvavome Vilniaus knygų mugėje

2018 m. vasario 22–25 d. Vilniaus parodų rūmuose LITEXPO vyko 19-oji Vilniaus knygų mugė. 2018 metų knygų mugės tema – Skaitau Lietuvą – skaitau pasaulį. Versmės leidykla turėjo savo stendą 3-ioje salėje.

Pirmąją mugės dieną leidykla pristatė visą leidžiamą „Lietuvos valsčių“ monografijų seriją (iš viso išleistos 35 monografijos) renginyje: Monografijų serija „Lietuvos valsčiai“ – rašto paminklas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.  Renginyje kalbėjo leidyklos vadovas Petras Jonušas, prof. Romualdas Grigas, redaktoriai Venantas Mačiekus, Damijonas Šniukas (kalbą galite skaityti čia), Virginijus Jocys. <...> 2018 03 06


Leidykloje lankėsi Vytautas Venckūnas

Pirmąją kalendorinio pavasario dieną leidykloje lankėsi Jonavos rajono savivaldybės viešosios leidyklos bendradarbis Vytautas Venckūnas.

Autorius leidyklai padovanojo savo 2017 m. išleistą knygą „Jonavos krašto karžygiai. 1919–1920 m.“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Knygos parengimą inicijavo Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis „Taurosta“, finansavo Jonavos rajono savivaldybė.

 

2018 03 01


Gauta parama

2018 m. vasario 27 d. leidyklą pasiekė Eugenijos ir Jono Jakubauskų 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „JIEZNAS. STAKLIŠKĖS“ (vyr. redaktorius Juozas Pugačiauskas). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Jieznas. Stakliškės.  ▲2018 03 01


Dr. Aldonai Vasiliauskienei įteiktas G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis

2018 m. G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio "Tarnaukite Lietuvai"  laureate išrinkta „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos bendradarbė, istorikė Aldona Vasiliauskienė. Iškilmingas medalio laureatų apdovanojimas vyks kovo 30 d. J. Miltinio dramos teatre Panevėžyje.  Daugiau galite skaityti čia ir čia.▲2018 02 21


Gauta parama

2018 m. vasario 21 d. leidyklą pasiekė Valerijos ir Vytauto Tamošaičių 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 03 01


Gauta parama

2018 m. vasario 19 d. leidyklą pasiekė Algirdo Brazaičio 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 03 01


Gauta parama

2018 m. vasario 19 d. leidyklą pasiekė Justinos ir Edmundo Banaičių 20,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 02 19


Gauta parama

2018 m. vasario 19 d. leidyklą pasiekė Petro Mureikos 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 02 19


Signataro Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Druskininkuose

2018 m. vasario 14 d. į knygos „Politikos laisvamanio užrašai“ sutiktuves bibliotekoje atvyko Kovo 11-osios signatarai prof. Bronislovas Genzelis, fizikos mokslų daktaras Zigmas Vaišvila, Seimo narys Zenonas Streikus ir istorikė, mokslų daktarė Ignė Lukšaitė. Renginio dalyvių sugužėjo labai daug, tarp kurių buvo literatas, rašytojas Aleksandras Mažrimas, „Mūsų miesteliai“ laidos režisierius Romas Jarašauskas, „Žodžio meno klubo“ vadovė Audronė Padegimaitė (buvusi B. Genzelio studentė), Vyskupo M. Valančiaus Blaivystės Sąjūdžio Druskininkų skyriaus vadovas Saulius Gražys, buvusi Seimo narė Kristina Miškinienė, III a. universiteto Druskininkų skyriaus rektorius Jonas Valskys, pagyvenusių žmonių ansamblis „Bočiai“ ir ansamblio  vadovė  Zita Jančiauskienė. Bibliotekos salė vos talpino atvykusius renginio dalyvius, kurie atvyko su trispalvėmis, gera nuotaika ir dainos posmais. Renginį pagerbė Merkinės seniūnijos seniūnas Gintautas Tebėra, Merkinės krašto muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas ir Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos istorijos mokytojas Eimantas Vitkauskas (visuomet dalyvaujantis „Versmės“ leidyklos knygų pristatymuose Varėnoje). Bibliotekos direktorė Laima Žėkienė tarė įvadinį žodį ir visus pakvietė renginį pradėti LR Himnu. Sugiedojus LR Himną, renginio vedėjas Arūnas Dudavičius pakvietė sveikinimo žodį tarti Seimo narį Zenoną Streikų, kuris džiaugėsi knygos pristatymu bibliotekoje ir knygos autoriui linkėjo dar daug kūrybinių minčių ateityje. Jis padovanojo bibliotekai knygą „Vergai ir didikai“, Vydūnas 1919 m., Tilžė. <...> 2018 03 06


Gautas finansavimas

2018 m. vasario 12 d. leidyklą pasiekė Lietuvos kultūros tarybos 3 000,00 Eur dalinis finansavimas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „SALDUTIŠKIS“ leidybai. 2018 02 19


Gauta parama

2018 m. vasario 12 d. leidyklą pasiekė Andriejaus Klemenso Račiūno 20,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 02 13


Signataro Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Alytuje

Vasario 16-osios renginiai jau prasidėjo visoje Lietuvoje, prie kurių prisidėjo Alytaus kolegija ir „Versmės“ leidykla, 2017 m. vasario 7 d. pristatydami prof. Bronislovo Genzelio knygą „Politikos laisvamanio užrašai“ Alytaus visuomenei. Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto auditorijoje vyko knygos pristatymas ir diskusija. Į susitikimą atvyko keturi Kovo 11-osios Akto signatarai prof. Bronislovas Genzelis, prof. Bronislovas Juozas Kuzmickas, mokslų daktaras Zigmas Vaišvila ir Vytautas Kolesnikovas Alytaus Sąjūdžio pradininkas. Renginyje dalyvavo Kaišiadorių muziejaus muziejininkas Vytautas Budvytis, Jotvingių gimnazijos direktorius Kęstutis Miliauskas, Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius, Alytaus Sąjūdžio pradininkas Aivaras Vyšniauskas, Sąjūdžio sekretorė Nijolė Kolesnikovienė, Alytaus miesto švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė, Kolegijos dekanai, studentai, bibliotekininkai, III amžiaus universiteto klausytojai, Politinių kalinių ir tremtinių atstovai ir kiti aktyvūs žmonės – knygų mylėtojai. Atvykusius svečius pristatė Kolegijos bibliotekos vedėja Valė Zdanavičienė. <...> 2018 02 07


Knyga-kalendorius „Simonui Daukantui 225“

Simonas Daukantas (1793 m. spalio 28 d. Kalviai, Skuodo r. – 1864 m. gruodžio 6 d. Papilė, Akmenės r.), istorikas, literatas, kalbininkas, švietėjas, tautinio atgimimo žadintojas. Pirmosios Lietuvos istorijos ir Lietuvos kultūros istorijos lietuvių kalba autorius, didaktinių, publicistinių, ūkinių patarimų knygelių, žodynų, vadovėlių sudarytojas, rengėjas ir leidėjas, organizuotos tautosakos rinkimo pradininkas. Istorikės Vidos Girininkienės sudarytame kalendoriuje-knygoje „Simonui Daukantui 225“ (dailininkė Ona Liugailienė) stabtelsime S. Daukanto gyvenimo vietose Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, prisiminsime darbus Asmenybės, dėjusios pamatus moderniai lietuvių tautai kelyje į Lietuvos valstybės atkūrimą. Jo raštuose pirmą kartą atsiveria laisvos lietuvių tautos galimybės ir ateities savo valstybėje perspektyvos.
Šį leidinį galite įsigyti „Versmės“ leidykloje. Kaina – 8,00 Eur. ▲2018 02 01


Signataro Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Elektrėnuose

2018 m. sausio 24 d. prisimindamos sovietmečio kovas už lietuvybę, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio užgimimą ir nūdienos požiūrį į tautiškumą, kalbą, kultūrą, Elektrėnų viešoji biblioteka ir „Versmės“ leidykla organizavo prof. B. Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai“ pristatymą Elektrėnų visuomenei. Kartu su B. Genzeliu atvyko Kovo 11-osios Signataras Zigmas Vaišvila ir Tarptautinių santykių politikos mokslų instituto socialinių mokslų dakataras Algimantas Jankauskas. Pagerbti garbingų svečių į renginį atvyko miesto meras Kęstutis Vaitukaitis, mero pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas, „Versmės“ gimnazijos direktorius Egidijus Kontrimas, Sąjūdžio pirmeivė Ona Šakienė, buvusi ilgametė bibliotekos direktorė Genė Dapkevičienė, bibliotekininkai, mokytojai, Elektrėnų inteligentai.
Bibliotekos atstovė Vida Baranauskienė pasveikino visus susirinkusius ir trumpai pristatė atvykusius svečius. Leidyklos „Versmė“ atstovas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė leidyklą, jos išleistą knygą „Politikos laisvamanio užrašai“, knygos remėjus, redaktorius ir kita. <...> 2018 01 30


Gauta parama

2018 m. sausio 25 d. leidyklą pasiekė Ričardo Pantelaičio 100,00 Eur, Gabijos, Austėjos, Deivido, Danguolės, Arūno Brokorių 50,00 Eur bei Reginos ir Antano Nognių 20,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 01 29


Gauta parama

2018 m. sausio 23 d. leidykla pasiekė Danutės Zubrickaitės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „SALDUTIŠKIS“ (vyr. redaktorė Jūratė Baltrukaitienė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Saldutiškis.  ▲2018 01 29


Gauta parama

2018 m. sausio 15 d. leidykla pasiekė UAB KONVERSITA 5 000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VAIGUVA“ (vyr. redaktorė Ieva Švarcaitė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Vaiguva.  ▲2018 01 16


Gauta parama

2018 m. sausio 10 d. leidyklą pasiekė Almos Foktaitės 60,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 01 11


Gauta parama

2018 m. sausio 9 d. leidyklą pasiekė Auksės Kuklieriūtės 10,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 01 11


Skirtas finansavimas

Lietuvos kultūros tarybos 2017 m. gruodžio 13 d. sprendimu paskirtas dalinis finansavimas (3000 Eur) Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos srities „Etninė kultūros“ projektui „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „SALDUTIŠKIS“ (sudarytoja Jūratė Baltrukaitienė).   ▲2018 01 04


Gauta parama

2018 m. sausio 3 d. leidyklą pasiekė R. A. Petrauskų 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 01 04


Gauta parama

2018 m. sausio 3 d. leidykla buvo informuota apie jai skirtą Joanos Miliauskienės 32,24 Eur (2% pajamų mokesčio sumos už 2016 m.) paramą rengiamai„Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VAIGUVA“ (vyr. redaktorė Ieva Švarcaitė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Vaiguva.2018 01 04© „Versmės“ leidykla                 

     Mums rašykite leidykla@versme.lt