Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

Mums rašykite leidykla@versme.lt


„Lietuvos valsčių“ monografijos ir kitos „Versmės“ leidyklos knygos – jau ir elektroniniu formatu! Daugiau skaitykite čia.

MILIJONAS!

2016 m. rugpjūčio 3 d. šioje „Versmės“ leidyklos svetainėje apsilankė milijonasis lankytojas! Svetainė įkurta ir lankytojus priima daugiau kaip 14 metų – nuo 2001 m. lapkričio 7 d. Džiaugiamės kartu su jumis, mieli bendradarbiai, skaitytojai.  ▲2016 08 03


Susitikimai buvusiame Antnemunio valsčiuje

2016 m. liepos 23 d. monografijos „Antnemunis“ vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Monika Gineikienė susitiko su kaimų bendruomenių pirmininkais: Lina Astrauskiene (Genių k.), Virgilijumi Pranskevičiumi (Panemuninkų k.), Geralda Langeliene (Praniūnų k.). Buvo aptarti klausimai susiję su buvusio Antnemunio valsčiaus teritorijos tyrinėjimais rengiant minėtą monografiją. Sutarta dėl gyventojų sarašų sudarymo,kurie galės pasidalinti pasakojamuoju ir dainuojamuoju folkloru, etnografine medžiaga, norinčių papasakoti atsiminimus, tapti rengiamos monografijos straipsnių autoriais ar savanoriais. Taip pat buvo aptarti mokslininkų, renkančių medžiagą būsimiems straipsniams, apgyvendinimo bendruomenėse klausimai. Pokalbiai buvo šilti, betarpiški ir nuoširdūs. <...> 2016 08 02


Gauta parama

2016 m. liepos 18 d. leidyklą pasiekė Kazio Sprindžiūno 150,00 Eur, Eglės Žegulytės ir Kastyčio Sinkevičiaus 100,00 Eur, Justinos ir Edmundo Banaičių 50,00 Eur, Aušros ir Karolio Banaičių 30,00 Eur, Ramutės Bakaitienės 20,00 Eur ir Antano Butkaus 10, 00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 07 20


Gauta parama

2016 m. liepos 18 d. leidyklą pasiekė Stasės Mikeliūnienės 100,00 Eur parama rengiamai monografijai „RAMYGALA“ (vyr. redaktorė Gražina Navalinskienė). Dėkojame rėmėjai. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2016 07 18


Gauta parama

2016 m. liepos 15 d. leidyklą pasiekė Jono Geležiaus 30,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 07 18


Konstitucinės reformos projektas laukia skaitytojų dėmesio, pastabų ir pasiūlymų

2016 m. liepos 1 d. „Versmės“ leidykla išleido „Lietuvos Respublikos konstitucinės reformos projektą“ – jau 2-ąją šios knygos laidą (parengta spaudai 2016-06-29), kuri nuo pradinės laidos (parengta sp. 2016 05 01) skiriasi tik naujai įterpta 58 straipsnio 7 dalimi bei keliais teksto korektūros klaidų ištaisymais. Konstitucinės reformos projekto autorius yra žinomas advokatas Jonas Ivoška, projekto rengimo partneriai – Lietuvai pagražinti draugija (pirmininkas Juozas Dingelis) ir akademikas emeritas, tautotyrininkas, Lietuvos mokslo premijos laureatas (2002) Romualdas Grigas.

Leidinyje autorius glaustai pristato konstitucinio teisinio modeliavimo veiksnius ir Lietuvos valstybėje veikiančios teisės santykį su daugelio demokratinių valstybių prioritetiniais teisingumo įgyvendinimo principais. Suvokdamas, kad viena pagrindinių Lietuvos piliečių masinės emigracijos priežasčių yra socialinio ir ekonominio saugumo bei teisingumo stoka Lietuvoje, ir būdamas įsitikinęs, jog šiai problemai spręsti Lietuvoje būtina neatidėliotina konstitucinė reforma, autorius pateikia viešai svarstyti ir tobulinti savo daugelio metų darbą – naujos Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektą.

Leidinio kalbos redaktorė Auksė Gasperavičienė, dizainerė Ona Liugailienė, atsakingoji redaktorė Sonata Jonušaitė.

Leidinio apimtis 88 p., popierinius egzempliorius platina pats autorius J. Ivoška (tel. +370 686 92201), leidinio elektroninė versija skelbiama čia.

Savo pastabas ir pasiūlymus Konstitucijos projektui tobulinti autorius maloniai prašo siųsti elektroninio pašto adresu konstitucinereforma@gmail.com. ▲2016 07 04


Gauta parama

2016 m. birželio 29 d. leidyklą pasiekė Vyto Karaliaus 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 06 30


Gauta parama

2016 m. birželio 28 d. leidyklą pasiekė Mindaugo Šventoraičio 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“ (vyr. redaktorius Damijonas Šniukas). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 06 30


Gauta parama

2016 m. birželio 28 d. leidyklą pasiekė Veros ir Albino Greičių 50,00 Eur bei Donato Gardausko 30,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 06 30


Gauta parama

2016 m. birželio 27 d. leidyklą pasiekė Veronikos Klimavičienės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „NAUJAMIESTIS“ (vyr. redaktorė Stasė Raudonienė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Naujamiestis. ▲2016 06 30


Šeduvos miesto Garbės piliečio vardo nominantai – rašytojas Jonas Linkevičius (kairėje) ir teisininkas Pranas Kūris

Šeduvos miesto šventė

2016 m. birželio 24 d. Šeduvoje vyko miesto šventė „Šeduva – mažoji Lietuvos kultūros sostinė“. Šventėje dalyvavo „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas ir monografijos „Šeduva“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Jonas Linkevičius, kurie pristatė „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Šeduva“ maketą ir pažadėjo knygą išleisti iki Žolinių. Taip pat šventės metu monografijos vyriausiajam redaktoriui sudarytojui Jonui Linkevičiui buvo suteiktas Šeduvos garbės piliečio vardas. ▲2016 07 14


Gauta parama

2016 m. birželio 23 d. leidyklą pasiekė Kauno rajono savivaldybės administracijos Babtų seniūnijos 480,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“ (vyr. redaktorius Damijonas Šniukas). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 06 27


Gauta parama

2016 m. birželio 21 d. leidyklą pasiekė Reginos ir Stanislovo Meškauskų 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 06 27


Gauta parama

2016 m. birželio 20 d. leidyklą pasiekė UAB „Sunkel Baltic“ 500,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“ (vyr. redaktorius Damijonas Šniukas). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 06 21


Gauta parama

2016 m. birželio 20 d. leidyklą pasiekė UAB „Baltasis kampas“ 300,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“ (vyr. redaktorius Damijonas Šniukas). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 06 21


Gauta parama

2016 m. birželio 14 d. leidyklą pasiekė Vidmanto Urnavičiaus 800,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „JIEZNAS. STAKLIŠKĖS“ (vyr. redaktorius Juozas Pugačiauskas). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Jieznas. Stakliškės. ▲2016 06 15


Gauta parama

2016 m. birželio 13 d. leidyklą pasiekė Antano Barzdos 200,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“ (vyr. redaktorius Damijonas Šniukas). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 06 15


Gauta parama

2016 m. birželio 13 d. leidyklą pasiekė Romo Apanavičiaus 20,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 06 15


Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas Druskininkuose

Į Rimanto Dichavičiaus knygos albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymą 2016 m. birželio 10 d. Druskininkų SPA Vilniaus konferencijų centro Actekų salėje susirinko Druskininkų miesto dailininkai, menininkai, kultūros centro ir bibliotekų darbuotojai, poilsiautojai ir kiti LR piliečiai neabejingi menui ir grožiui. Renginio svečiai – knygos sudarytojas, dailininkas, fotografas, Valstybinės premijos laureatas Rimantas Dichavičius, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Edita Radvilavičiūtė Utarienė, dailininkas, vitražistas Nerijus Baublys, Druskininkų SPA Vilniaus vadovas Valdas Trinkūnas. <...> 2016 06 27


Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas Lazdijuose

Tarptautinis renginys „Pasienio fiesta“ Lazdijuose prasidėjo 2016 m. birželio 3 d. Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje fotografo, dailininko, Valstybinės premijos laureato Rimanto Dichavičiaus knygos albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymu. Į knygos pristatymą atvyko Lazdijų rajono meras Artūras Margelis, Lazdijų seniūnijų atstovai, menininkai, švietimo ir kultūros sričių darbuotojai, Lazdijų miesto inteligentai, žurnalistai ir kita. Renginio pradžioje bibliotekos direktorė Renata Rudienė pasveikino renginio svečius ir dalyvius su knygos „Laisvės paženklinti“ pristatymu Tarptautiniame renginyje Lazdijuose. „Albumas „Laisvės paženklinti“ – tai mūsų istorijos, kultūros, etnografijos, grožio ir dailės etalonas mūsų valstybėje. Jis rodo, ką gali meno žmogus, kuris kalba dvasios ir didybės kalba“,- sakė Renata Rudienė. <...> 2016 06 09


Gauta parama

2016 m. gegužės 24 d. leidyklą pasiekė bendruomenės ,,Tvarkau Jurbarko kraštą“, Viešvilės bendruomenės ,,Skalvija“, Daivaro Rybakovo, Dariaus Juodaičio ir laikraščio Šviesa“ organizuoto žygio dalyvių 1000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 05 26


Gauta parama

2016 m. gegužės 24 d. leidyklą pasiekė UAB „IVABALTĖ“ 1000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „KAMAJAI“ (vyr. redaktorius Venantas Mačiekus). Dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Kamajai.  ▲2016 05 26


Monografijos „Grinkiškis. Pašušvys“ sudarytojui A. Šidlauskui įteikta literatūrinė premija

Šiais metais rašytojo prozininko Jurgio Buitkaus literatūrinė premija už poezijos knygą „Gyvenimo sąskambiai. Mažosios poemos“ buvo skirta „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „GRINKIŠKIS. PAŠUŠVYS“ sudarytojui ir vyriausiajam redaktoriui Aleksandrui Šidlauskui. Šią premiją iniciavo prieš šešerius metus rašytojo našlė Ineza Juzefa Janonė-Buitkuvienė. Ankstesniais metais premija buvo paskirta aktorei D. Kazragytei, poetui V. Baltuškevičiui, literatūrologui A. Guščiui. Premijos įteikimo ceremonija vyko Rašytojų klubo salėje balandžio 27 d. A. Šidlausko kūrybą aptarė literatūros tyrinėtojai A. Kalėda ir P. Bražėnas. ▲2016 05 20


Gauta parama

2016 m. gegužės 16 d. leidyklą pasiekė Onutės ir Ginto Basčių 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“, vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 05 19


Gauta parama

2016 m. gegužės 13 d. leidyklą pasienė Daivaro Rybakovo 540,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“, vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 05 19


Gauta parama

2016 m. gegužės 11 d. leidyklą pasiekė Jono Rimanto Banevičiaus 30,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „NAUJAMIESTIS“, vyr. redaktorė Stasė Raudonienė. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Naujamiestis. ▲2016 05 11


Gauta parama

2016 m. gegužės 3 d. leidyklą pasiekė visuomeninės organizacijos „Iniciatorių sambūris“ 6000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „PANDĖLYS“, vyr. redaktorius Albinas Jasiūnas. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Pandėlys. ▲2016 05 05


Gauta parama

2016 m. gegužės 3 d. leidyklą pasiekė UAB „Tauriga“ 1000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“, vyr. redaktorius Damijonas Šniukas. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 05 05


Gauta parama

2016 m. gegužės 3 d. leidyklą pasiekė bendruomenės ,,Tvarkau Jurbarko kraštą“, Viešvilės bendruomenės ,,Skalvija“, Daivaro Rybakovo, Dariaus Juodaičio ir laikraščio Šviesa“ organizuoto žygio dalyvių 462,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“, vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 05 05


Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas Elektrėnuose

Jau 9 metai, kaip Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyksta Mažųjų leidyklų knygų mugė. 2016 m. balandžio 29 d. į šią mugę buvo pakviesta ir „Versmės“ leidykla, kur buvo pristatytos naujausios leidyklos išleistos knygos. Po mugės atidarymo Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Genė Dapkevičienė visus dalyvius, svečius pakvietė į Rimanto Dichavičiaus knygos albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymą. Bibliotekos direktorė trumpai pristatė Rimantą Dichavičių, jo sudarytą albumą „Laisvės paženklinti“ III tomą ir pakvietė kalbėti „Versmės“ leidyklos atstovą A. Dudavičių. „Albumas – tai vaizdingas pasakojimas apie šalies menininkus, kūrusius naujai atkurtos Lietuvos valstybės valstybingumo ženklus, papildomai parengti etnografiniai, tautosakos padavimai ir istoriniai paveikslai, teatriniai pastatymai, vizualiniai žanrai : vitražai, skulptūros, freskos, eskizai ir kita“,- kalbėjo renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius. <...> 2016 05 10


Prano Žagario knyga „Jonavos kaimas. Tarp istorijos ir memuarų“ pristatyta Rokiškyje

2016 m. balandžio 28 d. į Prano Žagario knygos „Jonavos kaimas. Tarp istorijos ir memuarų“ pristatymą Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje atvyko knygos autorius Pranas Žagarys su šeima, Seimo narys Vytautas Saulis, istorikas, Rokiškio rajono tarybos narys Algis Kazulėnas, buvęs Žemės ūkio universiteto rektorius prof. hab. dr. Albinas Kusta, ansamblis „Gastauta“, vadovas Giedrius Viduolis ir Nida Lungienė,Rokiškio krašto muziejaus direktorė Violeta Šniokienė, Laisvės kovų istorijos muziejaus muziejininkas Andrius Dručkus, mokytojai, bibliotekininkai, Rokiškio miesto inteligentai ir kiti atstovai. Renginio pradžioje kalbėjo J. Keliuočio bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė, kuri pristatė svečius, renginio dalyvius ir džiaugėsi, kad knygos autorius Pranas Žagarys taip gražiai aprašė savo gimtinę Rokiškio krašte. Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius trumpai pristatė knygą ir pakvietė kalbėti Seimo narį Vytautą Saulį, kuriam knygą „Jonavos kaimas“ padovanojo „Versmės“ leidykla. <...> 2016 05 10


Gauta parama

2016 m. balandžio 28 d. leidyklą pasiekė rašytojo Jono Endrijaičio 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“, vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 04 29


Gauta parama

2016 m. balandžio 27 d. leidyklą pasiekė Onos Bartkuvienės 10,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“, vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 04 29


Gauta parama

2016 m. balandžio 27 d. leidyklą pasiekė Juozo Staliūno 1000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“, vyr. redaktorius Damijonas Šniukas. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 04 29


Gauta parama

2016 m. balandžio 25 d. leidyklą pasiekė UAB EBONITAS 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“, vyr. redaktorius Damijonas Šniukas. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 04 27


Gauta parama

2016 m. balandžio 20 d. leidyklą pasiekė Leono Rudinsko 1000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“, vyr. redaktorius Damijonas Šniukas. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 04 22


Gauta parama

2016 m. balandžio 20 d. leidyklą pasiekė Sigitos Prialgauskienės 10,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“, vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 05 10


Gauta parama

2016 m. balandžio 18 d. leidyklą pasiekė Sonatos ir Egidijaus Gasiūnų 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“, vyr. redaktorius Damijonas Šniukas. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 04 20


Gauta parama

2016 m. balandžio 15 d. leidyklą pasiekė Rasos Stravinskaitės 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „ONUŠKIS“, vyr. redaktorė Živilė Driskiuvienė. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Onuškis.  ▲2016 04 20


Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas Žemaičių dailė muziejuje

2016 m. balandžio 14 d. į Rimanto Dichavičiaus knygos albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymą Žemaičių dailės muziejuje atvyko knygos sudarytojas, dailininkas, fotografas, Rimantas Dichavičius, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, Švietimo skyriaus vedėjas Rolandas Raibužis, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytojai ir mokiniai, Plungės gimnazijų bendruomenių nariai, Alsėdžių gimnazijos mokytojai ir mokiniai, dailininkai, menininkai, visuomeninių, valstybinių įstaigų nariai ir kiti svečiai. Pirmoje renginio dalyje Žemaičių dailės muziejaus l. e. direktoriaus pareigas Danutė Einikienė pristatė atvykusius svečius, pakvietė meno mokyklos mokinius Austėja Viskontaitę, Eilandą Gricių, Gabrielę Zaboraitę, Brigitą Kontenytę, Editą Varapuckaitę, Juliją Šmukštaitę, Dovilę Damavičiūtę, juos rengė mokytoja Irena Urbonienė, atlikti keletą muzikinių kūrinių. Vėliau D. Einikienė sveikinimo žodžiui pakvietė Plungės rajono savivaldybės merą A. Klišonį tarti sveikinimo žodį. Meras džiaugėsi, kad knyga albumas „Laisvės paženklinti“ III tomas pristatomas Plungėje. <...>2016 04 22 


Gauta parama

2016 m. balandžio 14 d. leidyklą pasiekė Romo Majausko 2000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“, vyr. redaktorius Damijonas Šniukas. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 04 15


Gauta parama

2016 m. balandžio 14 d. leidyklą pasiekė Reginos Bundzinskienės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „NAUJAMIESTIS“, vyr. redaktorė Stasė Raudonienė. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Naujamiestis. ▲2016 04 15


Elektroniniu formatu išleista Romualdos Vaitkienės knyga „Elegija senai mano gatvei“

2016 m. balandžio 12 d. elektroniniu formatu išleista Romualdos Vaitkienės knyga „Elegija senai mano gatvei“, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Šią knygą, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. Knygą galima įsigyti Knygų klubo elektroninių knygų parduotuvėje, kaina 4,99 Eur. Romualdos Vaitkienės knygos „Elegija senai mano gatvei 456 puslapių popierinė laida buvo išleista 2015 m. ▲2016 05 26


Gauta parama

2016 m. balandžio 11 d. leidyklą pasiekė Lydos Barcienės 200,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“, vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 04 12


Gauta parama

2016 m. balandžio 6 d. leidyklą pasiekė Vilkėnų žemės ūkio bendrovės 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BABTAI“, vyr. redaktorius Damijonas Šniukas. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 04 07


© „Versmės“ leidykla                 

     Mums rašykite leidykla@versme.lt