Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Buvusio Aukštadvario valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Akmenų k.
Albinavos (Šafarnios) vns.
Alesiškių dv.
Alesiškių I vns.
Alesiškių II vns.
Alešiškių k.
Andrijanavos vns.
Antaveršio k.
Antaveršio plv.
Antonopolio vns.
Antopolio vns.
Astrogų vns.
Aukštadvario dv.
Aukštadvario mstl.
Aukštojėlės vns.
Aukštosios vns.
Babaraisčio vns.
Babromiškės I vns.
Babromiškės II vns.
Barauniukų k.
Bariševos vns.
Belvos k.
Belvos vns.
Bendrelių vns.
Bijūnų k.
Briediškės vns.
Briediškių plv.
Būdkos vns.
Būdos I k.
Būdos II vns.
Bunciškių k.
Burokiškių k.
Butkiškių k.
Čekelių vns.
Čižiūnų k.
Dailydukos I vns.
Dailydukos II vns.
Darbuciškės vns.
Drabužninkų k.
Druselkiškės vns.
Dubialkos vns.
Dugnelių vns.
Dzidzerauliškės vns.
Eitulionių k.
Gaižiūnų plv.
Galalaukio vns.
Gelionio vns.
Gerviškės vns.
Gidanonių k.
Giriotiškių k.
Giriotiškių plv.
Gojaus k.
Grebniakos vns.
Griaužinkės vns.
Gubiškių k.
Gudžionių k.
Gurancų vns.
Gurų vns.
Intuponių k.
Ivaniškio k.
Jasnagurkos vns.
Jasudonių k.
Jonavos I vns.
Jonavos II vns.
Jovaisiškių k.
Juodupės vns.
Juozapavos plv.
Juozapavos vns.
Jurgionių k.
Jurgionių plv.
Kapčiaus vns.
Karalinavos k.
Karapolio k.
Kareiviškių k.
Kataliaučiznos vns.
Keitonio vns.
Klonių vns.
Kogeliškės vns.
Koliuksčių k.
Krakcio vns.
Kruncikų k.
Krunio k.
Lavariškės vns.
Lavariškių k.
Levaravos vns.
Liaukiškės vns.
Liceniškės vns.
Mackanciškių k.
Mackonių k.
Malinaukos vns.
Malinavos vns.
Markutaučiznos vns.
Mergiškės vns.
Mergiškių dv.
Mergiškių k.
Mičiūnų k.
Migliniškės vns.
Mykalavos vns.
Muračiznos (Parankavos) vns.
Narvidiškės vns.
Naujalaukio (Navapolės) vns.
Naujalaukio II (Navapolės) vns.
Naujalaukio vns.
Navapolės plv.
Navaršonių k.
Navaršonių plv.
Navasodų (Novosodų) I vns.
Navasodų (Novosodų) II vns.
Nekrasiškių k.
Nemaitonių k.
Nikoronių k.
Odincevos vns.
Paberžės vns.
Pagelažės (Pagelužės) vns.
Paguliankos I vns.
Paguliankos II vns.
Palapiškių k.
Paliesės II vns.
Palkių (Laukelių) vns.
Pamiškės (Paliesės) plv.
Pamiškės (Paliesės) vns.
Parankavos vns.
Pašvenčių k.
Pašvenčių vns.
Paukšteliškių k.
Paukštojos vns.
Peteriškių dv.
Petravinos vns.
Petrosiškių k.
Piliakalnio I k.
Piliakalnio II vns.
Porų vns.
Purvynų k.
Radomyslio dv.
Rangavos vns.
Ružiavos vns.
Sabaliaučiznos vns.
Salamiankos vns.
Samaukos plv.
Samaukos vns.
Sapijoniškio dv.
Skerdzinių plv.
Skšinatkos vns.
Sodžiūnų k.
Srednikų I k.
Srednikų II vns.
Stanevos I vns.
Stanevos II vns.
Stanislavavos vns.
Straveninkų k.
Strumeliaučiznos vns.
Šaparnios (Parankavos) vns.
Šaparnios vns.
Škilėtų I vns.
Škilėtų II vns.
Šlaitų vns.
Šupinuvkos vns.
Tabeliukų vns.
Taletonių k.
Tamaševos plv.
Tamelių vns.
Totoriškių k.
Ustroniaus I vns.
Ustroniaus II vns.
Užmiškės (Zaliesės) vns.
Užubalės vns.
Užuguosčio I dv.
Užuguosčio II dv.
Užuguosčio k.
Vaicbūniškės vns.
Vaitkūnų k.
Vėluncų k.
Vercimų vns.
Vernėjos (Litviškės) dv.
Vigodkos k.
Vigodkos vns.
Vladislavavos dv.
Volnikos vns.
Zabaraukos (Zabarauskų) k.
Začepkos vns.
Zagužos plv.
Zaliesių I vns.
Zaliesių II vns.
Zamkelio vns.
Zaulcų vns.
Žydiškių k.
Žilinčiškių plv.
Žiūkiškių vns.
Žukaučiznos (Parankavos) vns.

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt