Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Aukštadvaris“ turinys

GAMTA

 1. Aleksandras Šliaupa, Valentinas Baltrūnas, Bronislavas KarmazaAukštadvario apylinkių geologinė sandara 
 2. Bronislavas Karmaza, Danguolė Karmazienė, Violeta Pukelytė. Buvusio Aukštadvario valsčiaus reljefo regioniniai kompleksai (parašyta)
 3. Valentinas Karmaza. Velnio duobė (parašyta)
 4. Jonas Satkūnas, Alma Grigienė, Vidas Mikulėnas, Vytautas Minkevičius. Gelionių duobės paslaptis (parašyta)
 5. Talvydas Špiliauskas. Aukštadvario regioninio parko biologinė įvairovė  
 6. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių augmenija ir gyvūnija Lietuvos raudonosios knygos kontekste  
 7. Talvydas Špiliauskas, Marijonas Mackevičius. Aukštadvario regioninio parko paukščiai  
 8. Vaclovas Plegevičius. Aukštadvario regioninio parko istorija ir dabartis
 9. Vaclovas Plegevičius. Aukštadvario apylinkių miškai  
 10. Valerijus Rašomavičius. Aukštadvario regioninio parko augmenija  
 11.  Kazimieras Baranauskas. Aukštadvario apylinkių šikšnosparnių faunos savitumas  
 12.  Kazimieras Baranauskas, Renata Kiserauskaitė, Talvydas Špiliauskas, Marijonas Mackevičius, Vytautas Nairanauskas. Aukštadvario regioninio parko žinduolių įvairovė
 13. Zigmantas Gudžinskas. Svetimžemiai Aukštadvario apylinkių augalai 
 14. Zigmantas Gudžinskas. Aukštadvario apylinkių darželių augalai  
 15. Zigmantas Gudžinskas. Vaistiniai, prieskoniniai ir uoginiai augalai Aukštadvario apylinkių augalai
 16. Zigmantas Gudžinskas. Gegužraibiniai Aukštadvario apylinkių augalai 
 17. Povilas Ivinskis. Aukštadvario apylinkių vabzdžių įvairovė (parašyta)
 18. Kęstutis Kilkus. Aukštadvario apylinkių hidrologinė aplinka 
 19. Aldona Baubinienė. Strėvos ir Verknės upių baseinai  
 20. Kęstutis Kadūnas, Pranas Gedžiūnas. Aukštadvario regioninio parko šaltiniai ir versmės (parašyta)
 21. Regina Morkūnaitė. Aukštadvario apylinkių kraštovaizdžio ypatumai 
 22. . Regina Morkūnaitė. Meteorologinių veiksnių analizė Aukštadvario apylinkėse 
 23.  Ieva Baužienė. Aukštadvario apylinkių dirvožemiai
 24. Jonas Kasparavičius. Aukštadvario apylinkių kepurėtieji grybai 
 25. Gražina Adamonytė. Aukštadvario apylinkių gleivainiai
 26. Svetlana Markovskaja. Aukštadvario apylinkių vandens grybai 
 27. Jurga Motiejūnaitė. Aukštadvario apylinkių kerpių įvairovė 
 28. Liubov Vitašneva. Naudingos žolės ir piktžolės Aukštadvario apylinkėse

ISTORIJA

ISTORIJA. ARCHEOLOGIJA

1. Algirdas Girininkas. Aukštadvario apylinkių pilkapiai 
2. Algirdas Girininkas. Aukštadvario apylinkių piliakalniai
3. Algirdas Girininkas. Akmens amžiaus paminklai Aukštadvario apylinkėse 
4. Manvydas Vitkūnas. Aukštadvario archeologiniai paminklai  
5. Manvydas Vitkūnas. Archeologiniai kasinėjimai Jurgionių ir Purvynų senkapiuose 
6. Vykintas Vaitkevičius. Aukštadvario apylinkių mitologinės vietos ir šventvietės  
7. Romas Batūra. Gynybinė Aukštadvario piliakalnio pilis 
8. Vydas Narvidas. Aukštadvaris rašytiniuose šaltiniuose

ISTORIJA. KRAŠTAS XVI–XIX a.

9. Ona Gaidamavičiūtė. Magdeburgo teisės ir Aukštadvaris 
10. Rita Balsevičiūtė. Aukštadvario dvaro ansamblio istorija
11. Nelija Kostinienė, Rita Balsevičiūtė. Bajorai Liackiai Aukštadvaryje
12. Jonas Laurinavičius. Aukštadvario valsčiaus knygnešių likimai 
13. Ona Gaidamavičiūtė. Adomas Mickevičius Aukštadvaryje 
14. Jonas Laurinavičius. Kartuvių kalnas 
15. Rita Balsevičiūtė. Vladislavos, Mergiškių, Radomislio, Užuguosčio, Sepijoniškio, Vernėjos (Litviškės), Kataliaučiznos dvarelių istorijos apžvalga 
16. Nelija Kostinienė. Aukštadvario valsčiaus dvarų istorija
17. Virgilijus Pugačiauskas. Aukštadvaris XIX a. sukilimuose 

ISTORIJA. 1900–1940 METAI

18. Kazys Venckus. Religinės ir visuomeninės tarpukario organizacijos Aukštadvario valsčiuje 
19. Jonas Kazlauskas. Žemės ūkio mokyklos istorija nuo 1923-ųjų 
20. Vlada Zabarauskienė. Turgų tradicijos Aukštadvario valsčiuje 
21. Marija Keršienė. Prisimenant Aukštadvario žemės ūkio mokyklą prieškaryje (1926-1927 metais, kai mokėsi Zofija Nausutytė-Nausutienė) 
22. Viktoras Sabaliauskas. Radomislio pradinė mokykla 1936–1940 m. 
23. Vitalija Stravinskienė. Polonizacijos banga Aukštadvario valsčiuje 
24. Jonas Laurinavičius. Aukštadvario valsčiaus savanoriai 
25. Jovita Lesienė, Antanas Lesys. Aukštadvario valsčiaus šauliai

ISTORIJA. ANTRASIS PASAULINIS KARAS IR OKUPACIJOS

26. Arūnas Bubnys. Aukštadvario žydų gyvenimas 1940–1944 metais 
27. Stanislovas Buchaveckas. Aukštadvario valsčiaus mokyklos 1940-1944 metais 
28. Rita Balsevičiūtė. Aukštadvario apylinkių žydus gelbėję žmonės
29. Jadvyga Dzencevičienė. Aukštadvario žydų kapines tvarkė talkininkai
 iš JAV

ISTORIJA. GENOCIDAS IR REZISTENCIJA

30. Antanas Lesys, Jovita Lesienė. Aukštadvario valsčiaus partizanai   
31. Birutė Lapinskienė, Lina Balevičiūtė. Aukštadvario tremtinių prisiminimai 
32. Marius Dzencevičius. Istorija, kurios nevalia pamiršti. Tremtinė Antanina Virganavičiūtė-Kasperskienė

ISTORIJA. SOVIETMETIS

33. Viktoras Sabaliauskas. Aukštadvario progimnazija, gimnazija, vidurinė mokykla 1944–1952 metais
34. Jonas Laurinavičius. Iš kolūkių istorijos... 
35. Jonas Laurinavičius. Aukštadvario apylinkėse veikusios įmonės, maitinimo įstaigos 
36. Marija Keršienė. Aukštadvario žemės ūkio technikumas 1959–1989 metais 
37. Rimvydas Racėnas. Prisimenant 1973 metų kraštotyros ekspediciją Aukštadvaryje

ISTORIJA. IŠ KAIMŲ PRAEITIES

38. Jonas Laurinavičius. Amerikos kaimo istorija 
39. Rita Balsevičiūtė. Intuponių kaimo istorija 
40. Rita Balsevičiūtė. Antaveršio kaimo istorija 
41. Rita Balsevičiūtė. Ustronės viensėdijos istorija 
42. Antanas Lesys, Jovita Lesienė. Tamašiavos kaimo istorija .
43. Antanas Lesys, Jovita Lesienė. Čižiūnų kaimo istorija 
44. Stanislovas Čepinskas. Aukštadvario valsčiaus vienkieminių tarpukario laikotarpio kaimų sodybų urbanistinė struktūra ir architektūrinė raiška 
45. Marija Keršienė. Paukšteliškių kaimas
46. Marija Keršienė. Srednikai – Ališauskų kaimelis
47. Marija Keršienė. Barišavos kaimas

ISTORIJA. ATGIMIMO METAI IR DABARTIS

48. Jadvyga Dzencevičienė. Aukštadvario seniūnijos praeitis ir dabartis
49. Jadvyga Dzencevičienė, Janina Stadalnykienė. Aukštadvario bendruomenė (formavimasis, nūdiena) 
50. Irena Stankevičienė. Bijūnų bendruomenė
51. Liongina Šovienė. Aukštadvario medicinos punkto, ambulatorijos istorija, įžymūs žmonės 
52. Ema Stanulionienė. Aukštadvario turizmo aktualijos, kaimo turizmo plėtra Aukštadvario apylinkėse 
53. Aurelijus Rimas. Aukštadvario tvenkinių istorija 
54. Janė Budrevičienė. Ūkininkų Aukštadvario apylinkėse atsigavimas 
55. Rita Balsevičiūtė. Gyventojų surašymai Aukštadvario apylinkėse  
56. Jolita Survilienė. Aukštadvario pašto istorija 
57. Valentina Ratkevičienė. Aukštadvario ūkininkų veikos bruožai 
58. Liongina Šovienė. Aukštadvario senjorai 
59. Liongina Šovienė. Aukštadvario vaistinės istorija, įžymūs žmonės 
60. Juozas Urbanavičius. Aukštadvario girininkijos istorija  (parašyta)
61. Kęstutis Petkūnas. Aukštadvario vandentvarkos istorija 
62. Jadvyga Dzencevičienė. Aukštadvario seniūnijos įmonių, įstaigų ir organizacijų sąrašas 
63. Vytautas Nairanauskas. Aukštadvario žemės ūkio mokyklos Jaunųjų miško bičiulių būrelis
64. Vytautas Nairanauskas. Aukštadvario medžiotojų būrelis
65. Jadvyga Dzencevičienė. Aukštadvario miestelio centrinės aikštės perspektyva

ISTORIJA. KULTŪRA, BAŽNYČIA, ŠVIETIMAS, SVEIKATA

66. Danutė Kvedaravičienė Aukštadvario žemės ūkio mokyklos istorija
67. Jonas Pilius Kai aš mokiausi Aukštadvario žemės ūkio mokykloje
68. Kazys Venckus. Aukštadvario vidurinės mokyklos istorija
69. Rita Balsevičiūtė. Panaikintų Aukštadvario valsčiaus pagrindinių mokyklų (Čižiūnų, Karapolio, Totoriškių, Ivaniškių) istorija 
70. Irena Stankevičienė. Bijūnų mokyklos metraštis
72. Kazys Venckus. Aukštadvario vidurinės mokyklos kraštotyros-buities muziejaus eksponatai  
73. Ramunė Jarmalavičiūtė. Aukštadvario bibliotekos istorija 1937–2012 metais 
74. Ramutė Mackevičienė. Čižiūnų bibliotekos istorija (1951–2011)
75. Ramunė Jarmalavičiūtė. Bijūnų bibliotekos istorija
76. Rasa Žvirblienė. Užuguosčio bibliotekos istorija 
77. Irena Beržinskienė. Aukštadvario maltiečiai
78. Aistė Antanaitienė. Švento Domininko namų veikla, renginiai 
79. Lina Teresė Mikutavičienė. Aukštadvario kultūrinio gyvenimo (ansambliai, meniniai kolektyvai) apžvalga (dabartis ir netolima praeitis) 
80. Lina Teresė Mikutavičienė. Aukštadvaryje švenčiamų kalendorinių švenčių – Joninių, Užgavėnių – savitumas
81. Danutė Kvedaravičienė. Aukštadvario miestelio šventės 
82. Rita Balsevičiūtė. Gandrinių šventės tradicijos Aukštadvario apylinkėse
83. Danutė Kvedaravičienė. Aukštadvario miestelio jubiliejų – 450-metį (2009 m.) – prisimenant 
84. Jonas Laurinavičius. Aukštadvario parapijos istorija
85. Regina Budrevičienė. Čižiūnų socialinių paslaugų centro veikla 
86. Anelė Vosyliūtė. Aukštadvario apylinkių žmonių gyvenimo bruožai 
87. Vytautas Nairanauskas. Aukštadvario žemės ūkio mokyklos „Jaunųjų miško bičiulių būrelis“ 
88. Jadvyga Dzencevičienė. Aukštadvario seniūnijos gyventojai 
89. Vilė Lauruševičienė. Aukštadvario vaikų darželio „Gandriukas“ istorija 
90. Liogina Šovienė. Gyvasis rožinis Aukštadvaryje (arba Aukštadvario gyvojo rožinio draugija)
91. Jadvyga Dzencevičienė. Mes tikrai mylime Lietuvą
92. Jadvyga Dzencevičienė. Našlaites auginančiai šeimai padėjo TV laida „Bėdų turgus“
93. Jadvyga Dzencevičienė. Šilumos ir vandens problemos Aukštadvaryje
94. Jonas Laurinavičius. Ties perkaršusiu alyvų krūmu
95. Jadvyga Dzencevičienė. Aukštadvario seniūnija jau pasiruošusi pasitikti Šv. Kalėdas
96. Jadvyga Dzencevičienė. Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia mini šimtmetį

ISTORIJA. BAŽNYČIŲ PAVELDAS

97. Svetlana Poligienė. Aukštadvario valsčiaus bažnyčių (Aukštadvario, Užuguosčio) bažnytinė tekstilė 
98. Libertas Klimka. Aukštadvario ir Užuguosčio bažnyčių varpai 
99. Rita Balsevičiūtė. Aukštadvario Domininkonų bažnyčios ir vienuolyno komplekso istorija  
100. Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Aukštadvario valsčiaus sakralinių pastatų ir Aukštadvario dvaro sodybos architektūra 

ISTORIJA. ATGIMIMO METAI IR DABARTIS

101. Viktoras Sabaliauskas. Sabaliauskų giminė 
102. Viktoras Sabaliauskas. Bernardas Sabaliauskas, Kazimiero sūnus
103. Daiva Červokienė. Stankevičių šeimos pėdsakai ir priesakai Aukštadvaryje 
104. Marija Keršienė. Mano Aukštadvaris
105. Marija Keršienė. Aukštadvario mergaičių ūkio mokykla (1926–1928)
106. Vytautas Spiridavičius. Mano tėviškė
107. Vytautas Spiridavičius. Aukštadvaris mano atmintyje
108. Valentinas Baltrūnas. Ant Katpėdėlių kalno
109. Marius Dzencevičius. Karališkų laivų varžybos
110. Marius Dzencevičius. Aukštadvario miestelio jaunimo užimtumo problema
111. Rita Balsevičiūtė. Lietuvos Nepriklausomybės Šimtmetis Aukštadvario miestelio istorijos perspektyvoje
112. Motiejus Aleksiūnas. Prisiminimai

ETNINĖ KULTŪRA

1. Venantas Mačiekus, Rita Balsevičiūtė. Papročių teisės likučiai Aukštadvario apylinkėse 
2. Rita Balsevičiūtė. Aukštadvario apylinkių duobės, velniaduobės kaimo žmonių prisiminimuose 
3. Rita Balsevičiūtė. Gedanonys kaimo žmonių prisiminimuose
4. Rita Balsevičiūtė. Keliaujant Gedanonių kalvynu arba Gedanonių ir aplinkinių kaimų istorija
5. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių audėjos (Ona Lemežienė, kitos konkurso „Aukso vainikas“ dalyvės) 
6. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių (ir iš čia kilę) tautodailininkai 
7. Nijolė Marcinkevičienė. Kalendorinių Aukštadvario apylinkių švenčių tradicijos 
8. Ona Gaidamavičiūtė. Tautinių mažumų (totorių) paveldas – šimtalapio kepimo tradicijos 
9. Jonas Laurinavičius. Aukštadvario šv. Stanislovo atlaidai: 1951-ieji, 2013-ieji...
10. Laura Piškinaitė-Kazlauskienė. Aukštadvario apylinkių bitininkystė
11. Libertas Klimka, Rita Balsevičiūtė. Mitologiniai akmenys Aukštadvario valsčiuje 
12. Libertas Klimka. Liaudies meteorologija ir astronomija 
13. Rita Balsevičiūtė, Petronėlė Kavaliauskienė. Margučių marginimo tradicijos Aukštadvario apylinkėse 
14. Kazys Venckus. Žvejybos tradicijos Aukštadvario valsčiuje 
15. Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Senosios Aukštadvario valsčiaus kaimų kapinės 
17. Rita Balsevičiūtė. Rankdarbiai Aukštadvario valsčiuje 
18. Kazys Venckus. Žemdirbystės tradicijos, įrankiai Aukštadvario valsčiuje 
19. Libertas Klimka. Kalendoriniai papročiai Aukštadvario apylinkėse 
20. Rita BalsevičiūtėRita Balkutė. Liaudies magija ir medicina Aukštadvario apylinkėse
21. Jolita Survilienė. „Rinkimo tradicijos Aukštadvario apylinkėse“
22. Vincas Steponavičius. Senoviniai papročiai ir tradicijos/Senieji papročiai ir tradicijos mano atmintyje
23. Vincas Steponavičius. Tėvų ir vaikų santykiai

TAUTOSAKA

1. Rita Balsevičiūtė. Aukštadvario krašto legendos ir padavimai 
2. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių pasakojamoji tautosaka 
3. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių smulkioji tautosaka 
4. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių tautosaka Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto fonduose  
5. Irena Višnevskaja. Diachroninis daugiakalbių Aukštadvario dainuojamųjų tradicijų tyrimas. Žanrai ir jų atlikimas
6. Živilė Gurauskienė. „Dainuojamosios tautosakos archyvinė medžiaga; Aukštadvario muziejuje aptikta medžiaga“

KALBA

1. Asta Leskauskaitė. Aukštadvario ir jo apylinkių lingvistinis kraštovaizdis
2. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvario apylinkių hidronimai 
3. Laimutis Bilkis. Aukštadvario apylinkių vietovardžiai 
4. Ona Gaidamavičiūtė. Aukštadvariečių pavardės 
5. Aira Gurauskaitė. Aukštadvario valsčiaus zoonimai

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

1. Kazys Venckus. Dvarininkas, technologijos mokslų daktaras Viktoras Mongirdas 
2. Jonas Laurinavičius. Vladas Mongirdas.
3. Jonas Laurinavičius. Mokytojas Vincas Steponavičius
4. Jolanta Biziulevičiūtė, Andrius Biziulevičius. Profesorius Stasys Biziulevičius  
5. Rita Balsevičiūtė. Aukštadvario žemės ūkio mokyklos direktorius Vytautas Zujus  
6. Jadvyga Dzencevičienė. Mokytojas Simonas Žukauskas  
7. Vlada Zabarauskienė. Poetė Liongina Šovienė 
8. Jadvyga Dzencevičienė. Janina Makūnienė
9. Jadvyga Dzencevičienė. Vanda Lenkevičienė
10. Jadvyga Dzencevičienė. Tautodailininkė Aniceta Kaliukevičienė
11. Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė
12. Liongina Šovienė. Mokytoja Vlada Zabarauskienė 
13. Liongina Šovienė. Profesorius, chirurgas, biomedicinos mokslų daktaras Balys Dainys  
14. Jonas Laurinavičius. Archeologas Pranas Kulikauskas 
15. Vacius Mališauskas. Akademiko Vaclovo Mališausko biografija
16. Liongina Šovienė. Ekspremjeras Laurynas Mindaugas Stankevičius  
17. Prof. Remigijus Jonušas. Profesorius, technologijos mokslų daktaras Mečislovas Randomanskas
18. Rita Balsevičiūtė. Lietuvių kalbos mokytojas, poetas Algimantas Almantas 
19. Ona Gaidamavičiūtė. Tremtiniai, mokytojai Eleonora ir Petras Kundrotai 
20. Rita Balsevičiūtė. Mokslininkas-farmakologas, Vilniaus universiteto Farmakologijos katedros vedėjas, profesorius, medicinos mokslų habilituotas daktaras Henrikas Polukordas  
21. Ona Gaidamavičiūtė. Filosofas Bronislovas Genzelis  
22. Kazys Venckus. Mokytojas Motiejus Venzlauskas  
23. Rita Balsevičiūtė. Mokytojas Vaclovas Dolmantas 
24. Rita Balsevičiūtė. Mokslininkas Kazimieras Plesevičius
25. Elena Mušeikienė. Poetas Valentinas Vytautas Navickas  
26. Lina Mikutavičienė. Valerijus Filonovas, pučiamųjų ansamblio „Aukštadvario griausmas“ įkūrėjas ir vadovas 
27. Ona Gaidamavičiūtė. Tautodailininko Jono Kasperavičiaus kūrybinis palikimas  
28. Ona Gaidamavičiūtė. Kūrybinga Kasperavičių šeimos tradicija (Kęstutis Kasperavičius, Vydas Kasperavičius, Ramūnas Kasperavičius) 
29. Anelė Plesevičienė. Povilas Plesevičius 
30. Viktoras Sabaliauskas. Vytautas Voicenavičius 
31. Živilė Driskiuvienė. Kunigas Juozapas Voveris  
32. Algirdas Jurevičius. Kunigas Albinas Šilkinis 
33. Jadyga Dzencevičienė, Ona Gaidamavičiūtė. Kunigas Vytautas Sudavičius 
34. Jonas Laurinavičius. Kiti žymūs Aukštadvario kunigai  
35. Raimundas Pilipavičius, Veronika Pilipavičienė. Mokytojai Leokadija ir Pranas Pilipavičiai
36. Jovita Niūniavaitė-Lesienė, Antanas Lesys. Kazimieras Čibas
37. Jovita Niūniavaitė-Lesienė, Antanas Lesys. Laisvės kovototas Stasys Virganavičius
38. Auksė Makšeckienė. Mokytojai Batučiai
39. Vidūnas Gelumbauskas. Antanas Gelumbauskas
40. Viktoras Sabaliauskas. Viktoro Sabaliausko autobiografija
41. Jonas Laurinavičius. Jonas Staliulionis
42. Adolfas Baumilas. Jonas Laurinavičius
43. Jolita Survilienė. Regina Budrevičienė

Įžymių žmonių sąvadas 
Straipsnių, aprobuotų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba
Straipsnių autoriai (jų sąrašas su nuorodomis)
Santrumpos ir sutrumpinimai
Asmenvardžių rodyklė
Vietovardžių rodyklė
Leidinio rėmėjai
Buvusio Aukštadvario valsčiaus žemėlapis
Svarbiausi gamtos, istorijos, kultūros paminklai ir kitos lankytinos vietos Aukštadvario valsčiaus teritorijose
Aukštadvario seniūnijos žemėlapis
Aukštadvario seniūnijos kaimų išsidėstymo schema
Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis
Leidėjo žodis
Apie monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“
Trumpa knygos anotacija
Spalvotos nuotraukos (atskirame spaudos lanke)

Parengta 2010 05 28

Papildyta, patikslinta 2010 06 29, 12 21, 2018 06 05, 07 04

Atgal Viršun
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt