lankymasis šioje svetainėje

 
 


Kamajai

31-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 106 autoriai, 138 straipsniai, 1580 puslapių, 400 egzempliorių. 2016 m.

Straipsnių autoriai

Gailė Ambrazienė – muziejininkė.
Steponas Bagdonas – gydytojas neurologas.
Aloyzas Bagdonavičius – agronomas, kraštotyrininkas.
Linas Balčiūnas – mokytojas lituanistas.
Algirdas Baliulis – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Rita Balkutė – etnologė.
Audronė Baltuškaitė – žurnalistė, Sąjūdžio aktyvistė.
Janina Baraišienė – buhalterė.
Jonas Bendorius – inžinierius, kraštotyrininkas.
Stanislovas Buchaveckas – istorikas, kraštotyrininkas.
Algimantas Bučius – architektas, kraštotyrininkas.
Emilija Cinauskienė – mokytoja.
Auksuolė Čepaitienė – etnologė, humanitarinių mokslų daktarė.
Ričardas Čepas – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Elvyra Čepelienė – ūkininkė.
Elena Čypienė – ūkininkė.
Vilma Čiplytė – etnologė.
Marija Čirūnienė – ūkininkė.
Giedrė Dagienė – kultūros darbuotoja.
Alvina Dagytė – buhalterė.
Liuda Dagytė – žurnalistė.
Bronius Deksnys – filosofas, istorikas.
Jonas Džiugelis – inžinierius.
Albinas Eigminas – ekonomistas, kraštotyrininkas.
Šaptai Elijasonas – verslininkas.
Rita Garškaitė – filosofė, kraštotyrininkė.
Sigita Gasiūnienė – kultūros darbuotoja.
Stanislovas Gavėnas – zootechnikas, kraštotyrininkas.
Alena Grigaliūnienė – zootechnikė, kraštotyrininkė.
Stasė Gruoblienė – kultūros darbuotoja.
Vytautas Ikamas – sportininkas, mokytojas, kraštotyrininkas.
Algimantas Valentinas Indriūnas – inžinierius, žurnalistas, politikas.
Zosė Ivanauskienė – mokytoja.
Irena Janukėnienė – mokytoja.
Ona Juzelskienė – ūkininkė.
Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė – kalbininkė, mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė.
Berl Kagan – žydų istorikas.
Margarita Kairytė – istorikė.
Rasa Kalnietienė – bibliotekininkė
Romas Kaunietis – Lietuvos partizanų istorijos tyrinėtojas, rašytojas.
Jonas Kirlys – darbininkas, literatas, kraštotyrininkas.
Libertas Klimka – mokslo istorikas, etnologas, fizinių mokslų daktaras, profesorius, Valstybinės J. Basanavičiaus ir Lietuvos kultūros fondo S. Šalkauskio premijų laureatas.
Vincas Kriaučiūnas – zootechnikas, kraštotyrininkas, literatas.
Povilas Krikščiūnas – lituanistas, folkloristas.
Ona Kriukelienė – bibliotekininkė.
Rimvydas Kunskas – geografas, fizinių mokslų daktaras, kraštotyrininkas, Valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas.
Nijolė Kuprienė – veterinarė, kraštotyrininkė.
Antanas Lašas – melioratorius, kraštotyrininkas.
Zita Levaškevičienė – kultūros darbuotoja.
Inga Levickaitė-Vaškevičienė – etnologė, muziejininkė.
Ona Mackevičienė – istorikė, muziejininkė.
Nijolė Marcinkevičienė – etnologė.
Jolanta Matkevičienė – žurnalistė.
Venantas Mačiekus – ekonomistas, kraštotyrininkas, Valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas.
Ona Maksimaitienė – istorikė, humanitarinių mokslų daktarė.
Jonas Mardosa – etnologas, humanitarinių mokslų daktaras.
Balys Markelis – ūkininkas.
Nijolė Markevičienė – mokytoja lituanistė.
Jolanta Matkevičienė – žurnalistė.
Povilas Mateikis – Lietuvos partizanas.
Vytautas Matiukas – mokytojas lituanistas.
Gražina Matukienė – bibliotekininkė.
Danutė Merkienė – agronomė.
Rita Michailovskienė – bibliotekininkė.
Marijona Mieliauskienė – muziejininkė.
Genė Mikėnaitė – bibliotekininkė.
Kazys Misius – inžinierius, istorikas, valstybinių archyvų žinovas.
Algimantas Miškinis – architektas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras.
Alvyra Olubienė – tapybos restauratorė, dailininkė tekstilininkė.
Živilė Paipulaitė – muziejininkė, etnologė.
Daiva Patalauskaitė – botanikė, biomedicinos mokslų daktarė.
Aloyzas Petrašiūnas – istorikas, fotografas, kraštotyrininkas.
Bronius Riauba – matematikas, matematikos istorikas, fizinių mokslų daktaras.
Antanas Rupeika – architektūros istorikas.
Marija Rupeikienė – architektūros istorikė, humanitarinių mokslų daktarė.
Alė Rūta – rašytoja.
Andra Simniškytė – archeologė, humanitarinių mokslų daktarė.
Aurika Sirvidienė – etnologė.
Vytautas Skebas – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Auksutė Skokauskienė – pedagogė, politikė.
Esmiralda Smalstienė – kultūros darbuotoja.
Danutė Spulienė – agronomė.
Gintarė Stankutė – etnologė.
Janina Stuokaitė – istorikė, muziejininkė.
Dalia Sviderskienė – kalbininkė, mokslo darbuotoja.
Jonas Šedys – agronomas selekcininkas, biomedicinos mokslų daktaras, kraštotyrininkas.
Kazimieras Šešelgis – architektas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius.
Kazimieras Šešelgis – dailininkas, verslininkas.
Irena Šutinienė – sociologė.
Vladas Terleckas – ekonomistas, politikas, publicistas, socialinių mokslų daktaras.
Skaidrė Urbonienė – etnologė, humanitarinių mokslų daktarė.
Ona Varškevičienė – ūkininkė.
Alfonsas Vasiliauskas – mokytojas.
Danutė Vigėlienė – bibliotekininkė.
Rima Vigėlienė – mokytoja.
Algimantas Vilys – fizikas, kraštotyrininkas.
Rolandas Vilys – pedagogas, muzikantas.
Vytautas Vilys – inžinierius, politikas.
Lina Zolubienė – mokytoja, Verksnionių bendruomenės organizatorė.
Jokūbas Zovė – dailininkas.
Genovaitė Žemaitienė – mokytoja.
Kazimieras Žliubas – ūkininkas.
Genovaitė Žukauskienė – inžinierė, muziejininkė, istorikė.
Regina Žukienė – farmacininkė.
Gražina Žumbakienė – etnologė, muziejininkė.
Zenonas Žumbakys – inžinierius, kraštotyrininkas.

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt