Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

 


„Versmės“ leidyklos naujienos. 2018 metai

2018   2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011     2010     2009     2008     2006–2007 
2005    2004     2001–2003

2018 02 21

Dr. Aldonai Vasiliauskienei įteiktas G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis

2018 m. G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio "Tarnaukite Lietuvai"  laureate išrinkta „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos bendradarbė, istorikė Aldona Vasiliauskienė. Iškilmingas medalio laureatų apdovanojimas vyks kovo 30 d. J. Miltinio dramos teatre Panevėžyje.  Daugiau galite skaityti čia ir čia.▲2018 02 21


2018 02 19

Gauta parama

2018 m. vasario 19 d. leidyklą pasiekė Justinos ir Edmundo Banaičių 20,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 02 19


2018 02 19

Gauta parama

2018 m. vasario 19 d. leidyklą pasiekė Petro Mureikos 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 02 19


2018 02 15

Susitikime knygų mugėje!

Mieli „Versmės“ leidyklos bičiuliai, skaitytojai, bendraminčiai,

Dėkojame už Jūsų pagalbą, gražų bendradarbiavimą, buvimą kartu visą tą ketvirtį amžiaus, taip greitai pralėkusį nuo pirmųjų „Lietuvos valsčių“ serijos darbų.

Džiaugsimės ir būsime labai Jums dėkingi, jei galėsime su Jumis pasimatyti knygų mugėje vasario 22–25 dienomis „Versmės“ leidyklos stende 3-ioje salėje bei eidyklos renginyje „Monografijų serija „Lietuvos valsčiai“ – rašto paminklas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui“ vasario 22 d., ketvirtadienį, 11 val. – iš karto po mugės
atidarymo. Renginys vyks konferencijų salėje 5.3 (II aukšte).

Maloniai Jūsų laukiame.

2018 02 15


2018 02 12

Kviečia kasmetinis konkursas „Rašau Lietuvos vardą“

Senajame metraštyje aprašant 1009-ųjų kovo 9-osios įvykius buvo pirmą kartą paminėta Lietuva. Šiemet – 2018-aisiais – sukako jau 1009-eri nuo šio pirmojo istorinio mūsų šalies paminėjimo. Maloniai kviečiame dalyvauti šiam svarbiam įvykiui ir sukakčiai skirtame konkurse  „RAŠAU LIETUVOS VARDĄ”.
Savo užrašyto žodžio LIETUVA nuotraukas ar pačius kūrinius kartu su palinkėjimais ir atsiliepimais maloniai prašome atsiųsti mums adresu lietuvai1000@versme.lt arba paprastu paštu – „Versmės" leidyklai, Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius.
2018 02 12


2018 02 12

Gautas finansavimas

2018 m. vasario 12 d. leidyklą pasiekė Lietuvos kultūros tarybos 3 000,00 Eur dalinis finansavimas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „SALDUTIŠKIS“ leidybai. 2018 02 19


2018 02 12

Gauta parama

2018 m. vasario 12 d. leidyklą pasiekė Andriejaus Klemenso Račiūno 20,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 02 13


2018 02 09


2018 02 09


2018 02 07

Signataro Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Alytuje

Vasario 16-osios renginiai jau prasidėjo visoje Lietuvoje, prie kurių prisidėjo Alytaus kolegija ir „Versmės“ leidykla, 2017 m. vasario 7 d. pristatydami prof. Bronislovo Genzelio knygą „Politikos laisvamanio užrašai“ Alytaus visuomenei. Alytaus kolegijos Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto auditorijoje vyko knygos pristatymas ir diskusija. Į susitikimą atvyko keturi Kovo 11-osios Akto signatarai prof. Bronislovas Genzelis, prof. Bronislovas Juozas Kuzmickas, mokslų daktaras Zigmas Vaišvila ir Vytautas Kolesnikovas Alytaus Sąjūdžio pradininkas. Renginyje dalyvavo Kaišiadorių muziejaus muziejininkas Vytautas Budvytis, Jotvingių gimnazijos direktorius Kęstutis Miliauskas, Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius, Alytaus Sąjūdžio pradininkas Aivaras Vyšniauskas, Sąjūdžio sekretorė Nijolė Kolesnikovienė, Alytaus miesto švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė, Kolegijos dekanai, studentai, bibliotekininkai, III amžiaus universiteto klausytojai, Politinių kalinių ir tremtinių atstovai ir kiti aktyvūs žmonės – knygų mylėtojai. Atvykusius svečius pristatė Kolegijos bibliotekos vedėja Valė Zdanavičienė.

Pirmoje renginio dalyje renginio vedėjas Arūnas Dudavičius trumpai supažindino su „Versmės“ leidykla, knygos rėmėjais, redaktoriais, dizaino ir šaržo kūrėjais ir pakvietė kalbėti muziejininką V. Budvytį. V. Budvytis pristatė susirinkusiems prof. B. Genzelį kaip žmogų, dėstytoją, inteligentą, filosofą ir kovotoją už teisingumą, kultūros, kalbos ir istorijos puoselėtoją.

Apie knygą savo įspūdžiais dalijosi Jotvingių gimnazijos direktorius K. Miliauskas. Jam patiko knygos pavadinime žodis – laisvamanis, laisvai mąstantis, savikritiškas, analizuojantis. Jisai sielojosi, kad į Lietuvą sugrįžta konstitucinės monarchijos laikai, o didelė socialinė atskirtis lemia valstybės silpnumą, kalbėjo mokyklos direktorius.
Vėliau kalbėjo V. Kolesnikovas, kuris prisiminė Sąjūdžio pradžią Alytuje. „Tai buvo 1988 metų birželio 13 diena, kai mes susirinkome prie Dailės mokyklos į mitingą, ko pasekoje, gimė Alytaus Sąjūdis“,- sakė V. Kolesnikovas. Jisai prisiminė savo bendražygius Vytautą Ledą, Gintarą Gibą, Algimantą Valatkevičių, Aivarą Vyšniauską ir daugelį kitų. Po jo kalbėjo A. Vyšniauskas, kuris prisimindamas Sąjūdžio veiklą Alytuje kalbėjo „Sąjūdis mumyse išaugino drąsą, ryžtą, susivokimą kas esame ir atsakomybę už Lietuvą“,– sakė A. Vyšniauskas.

Antroje renginio dalyje kalbėjo Z. Vaišvila, kuris sakė „šią knygą reikia skaityti, kad suprastumėme Lietuvos nueitą kelią. Bet knyga dar nebaigta, kadangi reikia aprašyti Aukščiausiosios Tarybos laikotarpį ir jos nuveiktus darbus“. Po jo kalbėjo B. J. Kuzmickas. Jis susirinkusiems uždavė labai sunkų klausimą – „Kokiomis vertybėmis žmonės gyvens dar po 100 metų Lietuvoje?“ „Reikia suvokti pačią Vasario 16-osios šventę, galvokite kaip gyvenate šiandien, skaitykite knygas, galvokite apie ateitį, supraskite laisvo žmogaus savitumą“,–kalbėjo B. J. Kuzmickas.
Trečioje renginio dalyje kalbėjo knygos autorius B. Genzelis. „Mano knygos tikslas – ugdyti visuomenę mąstyti, įvertinti gerą ir blogą mūsų jaunos valstybės patirtį, analizuoti įvykius ir įsiklausyti ką kalba apie mus mūsų kaimynai. Galima šalį okupuoti, bet negalima uždrausti būti laisviems“,- emocingai dėstė savo mintis B. Genzelis. Renginį apibendrino A. Dudavičius, kuris sudarė kalbėjusių apie žmogaus gyvenimo prasmę, vertybes, moralę – žodžių arba trumpų išsireiškimų sąvadą. Tai – drąsa, ryžtas, susivokimas, atsakomybė, knygų skaitymas, noras pakeisti esamą padėtį, žingeidumas, galvojimas kaip gyvensime ateityje, laisvo žmogaus saviraiška, požiūris į ankstesnius ir dabartinius įvykius, taisyklingas kalbos vartojimas, šeimos stiprinimas ir kita. Pasibaigus renginiui dalyviai uždavė keletą klausimų : Kaip jaunuomenę pripratinti skaityti knygas? Kaip jaunuomenei įdomiai ir jiems suprantamai perpasakoti Sąjūdžio ir Valstybės kūrimosi istoriją? Kolegijos bibliotekos vedėja V. Zdanavičienė knygos autoriui padėkojo, įteikė gėlių, norintieji galėjo gauti B. Genzelio autografą ir padiskutuoti su Kovo 11-osios signatarais. Už apskrito stalo dar valandą diskutavo Signatarai, Sąjūdžio pirmeiviai, dėstytojai, bendruomenių atstovai, aktyvioji Alytaus visuomenės dalis.

Renginio svečius pristato V. Zdanavičienė

Alytiškiai yra aktyvūs naujų knygų pristatymų dalyviai

Leidyklą ir knygą pristato renginio vedėjas A. Dudavičius

Alytaus Sąjūdžio pirmeiviai  V. Kolesnikovas ir N. Kolesnikovienė (antroje eilėje iš dešinės)

Muziejininkas V. Budvytis ir B. Genzelis

Kalba prof. B. J. Kuzmickas

2018 02 13


2018 02 05


2018 02 01


2018 02 01

Knyga-kalendorius „Simonui Daukantui 225“

Simonas Daukantas (1793 m. spalio 28 d. Kalviai, Skuodo r. – 1864 m. gruodžio 6 d. Papilė, Akmenės r.), istorikas, literatas, kalbininkas, švietėjas, tautinio atgimimo žadintojas. Pirmosios Lietuvos istorijos ir Lietuvos kultūros istorijos lietuvių kalba autorius, didaktinių, publicistinių, ūkinių patarimų knygelių, žodynų, vadovėlių sudarytojas, rengėjas ir leidėjas, organizuotos tautosakos rinkimo pradininkas. Istorikės Vidos Girininkienės sudarytame kalendoriuje-knygoje „Simonui Daukantui 225“ (dailininkė Ona Liugailienė) stabtelsime S. Daukanto gyvenimo vietose Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, prisiminsime darbus Asmenybės, dėjusios pamatus moderniai lietuvių tautai kelyje į Lietuvos valstybės atkūrimą. Jo raštuose pirmą kartą atsiveria laisvos lietuvių tautos galimybės ir ateities savo valstybėje perspektyvos.
Šį leidinį galite įsigyti „Versmės“ leidykloje. Kaina – 8,00 Eur. ▲2018 02 01


2018 01 25

Gauta parama

2018 m. sausio 25 d. leidyklą pasiekė Ričardo Pantelaičio 100,00 Eur, Gabijos, Austėjos, Deivido, Danguolės, Arūno Brokorių 50,00 Eur bei Reginos ir Antano Nognių 20,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 01 29


2018 01 24

Signataro Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Elektrėnuose

2018 m. sausio 24 d. prisimindamos sovietmečio kovas už lietuvybę, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio užgimimą ir nūdienos požiūrį į tautiškumą, kalbą, kultūrą, Elektrėnų viešoji biblioteka ir „Versmės“ leidykla organizavo prof. B. Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai“ pristatymą Elektrėnų visuomenei. Kartu su B. Genzeliu atvyko Kovo 11-osios Signataras Zigmas Vaišvila ir Tarptautinių santykių politikos mokslų instituto socialinių mokslų dakataras Algimantas Jankauskas. Pagerbti garbingų svečių į renginį atvyko miesto meras Kęstutis Vaitukaitis, mero pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas, „Versmės“ gimnazijos direktorius Egidijus Kontrimas, Sąjūdžio pirmeivė Ona Šakienė, buvusi ilgametė bibliotekos direktorė Genė Dapkevičienė, bibliotekininkai, mokytojai, Elektrėnų inteligentai.
Bibliotekos atstovė Vida Baranauskienė pasveikino visus susirinkusius ir trumpai pristatė atvykusius svečius. Leidyklos „Versmė“ atstovas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė leidyklą, jos išleistą knygą „Politikos laisvamanio užrašai“, knygos remėjus, redaktorius ir kita.
Pirmasis renginyje kalbėjo B. Genzelio buvęs aspirantas A. Jankauskas, kuris nubrėžė B. Genzelio gyvenimo mokslo kelią. Anot A. Jankausko B. Genzelis yra kultūrininkas, rezistentas, rengęs dirvą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui. Paklaustas apie dabartinius studentus – trumpai referavo, kad pagal naujausius sociologinius tyrimus, jaunimas apolotiškiausias Lietuvos visuomenėje.
Antrasis renginyje kalbėjo Z. Vaišvila. Jisai prisiminė Sąjūdžio metus, būtent filosofai žadino lietuvių tautą, analizavo, vertino įvykius ir brėžė kelią į Nepriklausomybę. Prelegentas bandė vertinti 1926 metų įvykius Lietuvoje, 4 komunarų mirties atgarsius, 1989 metų TSRS deputatų suvažiavimo Maskvoje rezultatus. Z. Vaišvila klausė susirinkusiųjų „Kur mūsų jaunimas, juk tai galėjo būti įdomi istorijos pamoka, diskusija, susivokimas kas esame ir kur einame“,- sakė Z. Vaišvila.
Trečiasis kalbėjo knygos autorius B. Genzelis, kuris trumpai prisiminė savaitgalį vykusį Lietuvos idealistų iš Molėtų krašto susitikimą – konferenciją. Jisai džiaugėsi idealistų nuotaikomis, jų požiūriu į tautiškumą, leidžiamomis knygomis ir naujais vertinimais apie istorijos dėstymą mokslo įstaigose. Anot profesoriaus B. Genzelio Klaipėdos universitete darbuojasi dėstytojai, kurie dėsto studentams, kad Klaipėdos kraštas nepriklauso Lietuvai ir uždavė retorinį klausimą susirinkusiems, kaip tokie dėstytojai gali dirbti universitete.
Renginio eigoje trumpai pasveikino knygos autorių miesto meras K. Vaitukaitis, o renginio pabaigoje sveikino ir įteikė knygą „Kazokiškių Marija – Dievo Malonės pilnoji“ mero pavaduotojas A. Vyšniauskas. Daug klausimų svečiams uždavė renginio dalyviai – Kaip išrinkti nekorumpuotus Seimo narius? Kaip stabdyti emigraciją? Kaip pareikalauti atsakomybės už finansinius, ekonominius ir kitus nusikaltimus? Pasibaigus renginiui svečiams suvenyrus įteikė l. e. direktorės pareigas Kristina Partikienė bei pakvietė diskusijai prie kavos puodelio. Dar ilgai bibliotekoje už apvalaus stalo kalbėjosi ir diskutavo renginio svečiai ir dalyviai. Už teisingą, išsilavinusią ir moraliai stiprią Lietuvos visuomenę pasisakė daugelis susirinkusių ir diskutavusių.

Renginio dalyvius ir svečius sveikina V. Baranauskienė

Kalba A. Jankauskas

Kalba Z. Vaišvila

Knygą pristato autorius B. Genzelis

Knygos autorių sveikiną meras K. Vaitukaitis

Renginio dalyviai

2018 01 30


2018 01 23

Gauta parama

2018 m. sausio 23 d. leidykla pasiekė Danutės Zubrickaitės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „SALDUTIŠKIS“ (vyr. redaktorė Jūratė Baltrukaitienė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Saldutiškis.  ▲2018 01 29


2018 01 16


2018 01 15

Gauta parama

2018 m. sausio 15 d. leidykla pasiekė UAB KONVERSITA 5 000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VAIGUVA“ (vyr. redaktorė Ieva Švarcaitė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Vaiguva.  ▲2018 01 16


2018 01 10

Gauta parama

2018 m. sausio 10 d. leidyklą pasiekė Almos Foktaitės 60,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 01 11


2018 01 09

Gauta parama

2018 m. sausio 9 d. leidyklą pasiekė Auksės Kuklieriūtės 10,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 01 11


2018 01 03

Gauta parama

2018 m. sausio 3 d. leidyklą pasiekė R. A. Petrauskų 100,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VIEŠVILĖ“ (vyr. redaktorius Algirdas Sinkevičius). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2018 01 04


2018 01 02

Gauta parama

2018 m. sausio 3 d. leidykla buvo informuota apie jai skirtą Joanos Miliauskienės 32,24 Eur (2% pajamų mokesčio sumos už 2016 m.) paramą rengiamai„Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „VAIGUVA“ (vyr. redaktorė Ieva Švarcaitė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Vaiguva.2018 01 04


2018   2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011     2010     2009     2008     2006–2007 
2005    2004     2001–2003