Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo jos įkūrimo 2001 11 07

 


„Versmės“ leidyklos naujienos. 2015 metai

2019   2018   2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011     2010     2009     2008     2006–2007 
2005    2004     2001–2003

2015 12 30

Gauta parama

2015 m. gruodžio 30 d. leidyklą pasiekė Valės Teresės Plienaitienės 100,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 01 06


2015 12 28

Gauta parama

2015 m. gruodžio 28 d. leidyklą pasiekė Antano Barzdos 300,00 Eur parama rengiamai monografijai „BABTAI“. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2015 12 30


2015 12 23

Gauta parama

2015 m. gruodžio 23 d. leidyklą pasiekė Stasio Mickevičiaus 1000,00 Eur parama rengiamai monografijai „BABTAI“. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2016 01 06


2015 12 23

Gauta parama

2015 m. gruodžio 23 d. leidyklą pasiekė I. ir K. Masaičių bei B. Brigadierienės 300,00 Eur ir Danguolės ir Gedimino Kolyčių 20,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 30


2015 12 23

Gauta parama

2015 m. gruodžio 23 d. leidyklą pasiekė Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 600,00 Eur parama rengiamos monografijos „VIEŠVILĖ“ iliustracijų (nespalvotų ir spalvotų nuotraukų, piešinių, brėžinių) parengimui. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 30


2015 12 22

Gauta parama

2015 m. gruodžio 22 d. Algirdas Sinkevičius informavo apie leidyklai skirtą Ritos Šikšnian 35,50 Eur (2% pajamų mokesčio sumos už 2014 metus), Jurgos Kalkienės 67,00 Eur (2% pajamų mokesčio sumos už 2013 ir 2014 metus) ir Justinos Šuškevičienės 21,35 Eur (2% pajamų mokesčio sumos už 2014 metus) paramą rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjoms! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 23


2015 12 22

Gauta parama

2015 m. gruodžio 22 d. leidyklą pasiekė Arūno Grikšo 120,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 23


2015 12 22

Elektroniniu formatu išleista monografija „LYGUMAI. STAČIŪNAI“ 

2015 m. gruodžio 22 d. elektroniniu formatu išleista monografija „LYGŪMAI. STAČIŪNAI“ tapo jau 24-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. Monografiją galima įsigyti Knygų klubo elektroninių knygų parduotuvėje. Monografijos „LYGUMAI. STAČIŪNAI“ 896  puslapių popierinė laida 700 egz. tiražu buvo išleista 2001 m.  2015 12 22


2015 12 21

Gauta parama

2015 m. gruodžio 21 d. leidyklą pasiekė UAB „Teisa“ 1000,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 22


2015 12 21

Gauta parama

2015 m. gruodžio 21 d. leidyklą pasiekė Mykolo Maurico 100,00 Eur ir Gedimino Čepinsko 50,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 21


2015 12 21

Gauta parama

2015 m. gruodžio 21 d. leidyklą pasiekė Liudmilos Sabienės 20,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2016 01 07


2015 12 21

Gauta parama

2015 m. gruodžio 18 d. leidyklą pasiekė Vitalijos Daukšienės 50,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 21


2015 12 21


2015 12 17

Gauta parama

2015 m. gruodžio 17 d. Gintautas Pečiuliauskas informavo apie leidyklai skirtą 50,82 Eur paramą (2% pajamų mokesčio sumos už 2014 metus) rengiamai monografijai „SLAVIKAI“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Slavikai.  ▲2015 12 21


2015 12 17

Gauta parama

2015 m. gruodžio 17 d. leidyklą pasiekė Kauno r. savivaldybės administracijos Babtų seniūnijos 192,20 Eur parama rengiamai monografijai „BABTAI“. Nuoširdžiai dėkojame Babtų bendruomenei ir seniūnui Jonui Praškevičiui. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Babtai. ▲2015 12 18


2015 12 15

Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymas Kaune

Į knygos albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą Kauno įgulos karininkų ramovėje atvyko pats albumo sudarytojas, dailininkas, fotografas Rimantas Dichavičius, Ramovės viršininkas mjr. Donatas Mazurkevičius, Kauno rajono Vilkijos gimnazijos ir Kauno „Saulės“ gimnazijos moksleiviai, mokytojai, Lietuvos Didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko ir plk. Juozo Vitkaus inžinerinio bataliono atstovai, skautai, šauliai, partizanai, tremtiniai ir politiniai kaliniai, visuomeninių organizacijų, bibliotekų, muziejų atstovai, Kauno miesto inteligentai. Pirmoje renginio dalyje renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė renginio svečius, knygos sudarytoją, redaktorius, leidėjus. Renginio vedėjas visiems susirinkusiems perdavė „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo Kalėdinius sveikinimus, trumpai pristatė „Versmės“ leidyklos knygos. Po to kalbėjo Ramovės viršininkas mjr. Donatas Mazurkevičius, kuris savo kalboje akcentavo dailės ir meno svarbą Tautos gyvenime, ir kiekvieno Lietuvos piliečio ugdymo procese. Jisai minėjo Ramovėje esančius dailės ir meno kūrinius, jų reikšmę Lietuvos kariuomenės formavimuisi, dvasingumo ugdymui, tradicijų puoselėjimui. Antroje renginio dalyje kalbėjo knygos albumo sudarytojas Rimantas Dichavičius, kuris susirinkusiems pristatė albumo „Laisvės paženklinti“ II tomą. R. Dichavičius trumpai apžvelgė menininkus, jų darbus, apibūdino visas meno ir dailės rūšis esančias albume. Albumas skirtas Lietuvos dailininkams sukūrusiems Laisvės „rūbą“ ir juo paženklinusiems atkurtą Lietuvos valstybę. Tas rūbas – tai simboliai ir raiškūs ženklai, heraldika, paminklai, visų žanrų meno kūriniai – sakė R. Dichavičius. Baigus albumo pristatymą ir diskusiją, susirinkusiems koncertavo Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“, vadovė Daiva Bradauskienė. Salėje skambėjo dainos tremties ir partizaninio karo tema. Pasibaigus renginiui, svečiai ir renginio dalyviai rinkosi Ramovės Vytauto menėje, kur visų laukė kvapni arbata ir kava.

Vytauto menėje skambėjo „Kupolės“ dainos, vyko diskusija su knygos sudarytoju, renginio dalyviai tarpusavyje dalijosi renginio įspūdžiais, sveikino vienas kitą su artėjančiomis Šv. Kalėdomis bei grožėjosi Menės židinio liepsna. Prieš renginį mjr. Donatas Mazurkevičius ir ats. mjr. Gediminas Reutas gimnazistams ir mokytojams organizavo ekskursiją po Kauno įgulos karininkų ramovę, o pasibaigus renginiui visiems norintiems dar kartą aprodė Karininkų ramovę, supažindino su jos istorija bei dabartinėmis tradicijomis. Visi ekskursijos dalyviai nuoširdžiai dėkojo Ramovės viršininkui mjr. D. Mazurkevičiui ir jo komandai už šiltą priėmimą. Nuoširdų ačiū Ramovėje besidarbuojantiems taria ir „Versmės“ leidykla. Iki naujų susitikimų šioje kariuomenės šventovėje.

  

Renginio vedėjas ats. plk. A. Dudavičius

Bendra renginio dalyvių nuotrauka
  

Kalba Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas mjr. D. Mazurkevičius

Albumą „Laisvės apženklinti" pristato dailininkas, fotografas R. Dichavičius

 

2015 12 22


2015 12 15

Gauta parama

2015 m. gruodžio 15 d. leidyklą pasiekė Dalios, Angelės ir Juozo Mačiežų 200,00 Eur, ūkininko Teofilio Dargelio 100,00 Eur, Jūravos seniūnaitijos bendruomenės 100,00 Eur ir Loretos Liutkuvienės 10 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 18


2015 12 15

Gauta parama

2015 m. gruodžio 15 d. leidyklą pasiekė Danutės ir Tonio Dargelių 100,00 Eur ir Onos ir Eugenijaus Lalų 20,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 15


2015 12 14

Gauta parama

2015 m. gruodžio 14 d. leidyklą pasiekė Arno Basčio 100,00 Eur ir Vlado Vainauskio 50,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 15


2015 12 14

Kovo 11-osios Akto signataro Bronislovo Kuzmicko knygos
 „Metai ir mintys“ sutiktuvės

2015 m. lapkričio 12 d. išleistos „Versmės“ leidyklos naujausios knygos „Metai ir mintys: geopolitika, kultūra, istorija“ sutiktuvės vyks  2015 m. gruodžio 15 d. 17 val. Signatarų namų salėje, Pilies g. 26, Vilniuje. Dalyvaus knygos autorius dr. Bronislovas Kuzmickas, Kovo 11-osios Akto signatarai dr. Vladimiras Jarmolenko ir Mečys Laurinkus.

Knygoje spausdinami straipsniai ir esė geopolitikos, saugumo, kultūros, istorijos klausimais, 1983–2014 m. skelbti įvairiuose periodiniuose leidiniuose, įskaitant ir išeivijos spaudą. Autorius buvo daugelio publikacijose aptartų įvykių ne tik stebėtojas, bet ir tiesioginis dalyvis. Geopolitikai skirtuose tekstuose nušviečiama tarptautinė Lietuvos situacija, santykiai su kaimynais, saugumas, narystės Europos Sąjungoje ir NATO galimybės. Visa tai buvo itin svarbu pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį. Kultūros klausimai aptariami parodant kultūrinio gyvenimo skirtumus uždaroje ir atviroje visuomenėje, gvildenant tautinio ir kultūrinio tapatumo, tradicijos ir inovacijos santykio problemas. Sklaidomos anksčiau nekilusio, tik atviroje pliuralistinėje visuomenėje atsirandančios problemos. Apie istoriją rašoma apmąstant artimesnės ir tolimesnės praeities bei dabarties santykį, okupacijos palikimo poveikį dabarčiai, aptariant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo atgarsius užsienio spaudoje.

Knygoje pateikiama asmenvardžių rodyklė (184 asm.), knygos apimtis 328 p., kaina leidykloje 9,99 Eur. ▲2015 12 14


2015 12 10

Gauta parama

2015 m. gruodžio 10 d. leidyklą pasiekė Julijos Petrošiūtės ir Irenos Petrošienės 100,00 Eur, Rūtos ir Algimanto Neverauskų 100,00 Eur, Dainos ir Dariaus Endzelių 100,00 Eur, Kristinos ir Rimanto Užomeckų 100,00 Eur, Laimutės ir Kęstučio Putnų 100,00 Eur, Astos ir Jurijaus Kosenkų 100,00 Eur, Vaidos Augaitienės 50,00 Eur, Kauno bokso federacijos prezidento Rimanto Rutkausko 50,00 Eur, Reginos Kliukienės 20,00 Eur ir Jono Milerio 10,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 14


2015 12 10

Gauta parama

2015 m. gruodžio 10 d. leidyklą pasiekė Marijos Kokštienės 300,00 Eur parama rengiamai monografijai „ŠEDUVA“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Šeduva.  ▲2015 12 10


2015 12 09

Gauta parama

2015 m. gruodžio 9 d. leidyklą pasiekė  UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depo (generalinis direktorius p. Valentas Stadalnykas) 1 000,00 Eur parama rengiamai monografijai „ONUŠKIS“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Onuškis. ▲2015 12 10


2015 12 09

Gauta parama

2015 m. gruodžio 9 d. leidyklą pasiekė Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ 100,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 10


2015 12 08

 

2015 m. gruodžio 15 d. 15 val.

Kauno įgulos karininkų ramovėje
(A. Mickevičiaus 19, Kaunas).

Rimanto Dichavičiaus albumo
„LAISVĖS PAŽENKLINTI“
II tomo pristatymas

Atkovota Nepriklausomybė išvadavo iš vergovės mūsų Kūną, Dvasią ir Mintį ir suteikė Laisvę – sparnus į Tiesą, į Meilę, į Grožį, į Kūrybą.
Albumas skirtas Lietuvos dailininkams, savo kūryba prisidėjusiems prie Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo.

Knygos pristatyme dalyvaus – albumo autorius ir sudarytojas, Valstybinės premijos laureatas, dailininkas, fotografas Rimantas Dichavičius, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas.
Muzikinę programą atliks Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos fokloro ansamblis „Kopolė“, vadovė Daiva Bradauskienė..

Renginio organizatoriai – Kauno įgulos karininkų ramovė ir „Versmės“ leidykla.

2015 12 08


2015 12 04

Gauta parama

2015 m. gruodžio 4 d. leidyklą pasiekė UAB RB BALTIC (direktorius Rytis Bakševičius) 1000,00 Eur parama rengiamai monografijai „ŠEDUVA“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Šeduva.  ▲2015 12 10


2015 12 04

Gauta parama

2015 m. gruodžio 4 d. leidyklą pasiekė Ramutės ir Alfonso Juškų 50,00 Eur, Rasos ir Audriaus Sinkų 50,00 Eur, Genovaitės ir Bronislovo Ralių 20,00 Eur, Danutės Šiaudvytienės 20,00 Eur, Giedriaus Povilausko 20,00 Eur, Algimanto Čečkausko 20,00 Eur ir Ivetos Skrickienės 5,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 10


2015 12 01

Gauta parama

2015 m. gruodžio 1 d. leidyklą pasiekė Petro Janušausko 200,00 Eur parama rengiamai monografijai „ŠEDUVA“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Šeduva.  ▲2015 12 10


2015 11 30

Gauta parama

2015 m. lapkričio 30 d. leidyklą pasiekė Putino Lebedžinsko 50,00 Eur ir Nijolės Balčiuvienės ir Stasio Balčiaus 50,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 10


2015 11 25

Gauta parama

2015 m. lapkričio 25 d. leidyklą pasiekė Petro Lesecko 100,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 10


2015 11 24

Gauta parama

2015 m. lapkričio 24 d. leidyklą pasiekė Panevėžio r. savivaldybės administracijos 600,00 Eur parama rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2015 12 10


2015 11 24

Gauta parama

2015 m. lapkričio 24 d. leidyklą pasiekė Marijos Klimavičienės 5,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 12 10


2015 11 23

Gauta parama

2015 m. lapkričio 23 d. leidyklą pasiekėStasio Janušausko 100,00 Eur parama rengiamai monografijai „ŠEDUVA“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Šeduva.  ▲2015 12 10


2015 11 17

Gauta parama

2015 m. lapkričio 17 d. leidyklą pasiekė Stasio Gečo 50,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 11 18


2015 11 17

Kviečiame į Bronislovo Kuzmicko knygos „Metai ir mintys: geopolitika, kultūra, istorija“ pristatymą Vilniuje

Pristatymas vyks 2015 m. lapkričio 19 d. (ketvirtadienį) 13 val. 30 min. LR Seimo skaitykloje (Gedimino pr. 53 (3-ieji Seimo rūmai), Vilnius).

Knygoje spausdinami straipsniai ir esė geopolitikos, saugumo, kultūros, istorijos klausimais, 1983–2014 m. skelbti įvairiuose periodiniuose leidiniuose, įskaitant ir išeivijos spaudą. Autorius buvo daugelio publikacijose aptartų įvykių ne tik stebėtojas, bet ir tiesioginis dalyvis. Geopolitikai skirtuose tekstuose nušviečiama tarptautinė Lietuvos situacija, santykiai su kaimynais, saugumas, narystės Europos Sąjungoje ir NATO galimybės. Visa tai buvo itin svarbu pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį. Kultūros klausimai aptariami parodant kultūrinio gyvenimo skirtumus uždaroje ir atviroje visuomenėje, gvildenant tautinio ir kultūrinio tapatumo, tradicijos ir inovacijos santykio problemas. Sklaidomos anksčiau nekilusio, tik atviroje pliuralistinėje visuomenėje atsirandančios problemos. Apie istoriją rašoma apmąstant artimesnės ir tolimesnės praeities bei dabarties santykį, okupacijos palikimo poveikį dabarčiai, aptariant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo atgarsius užsienio spaudoje. ▲2015 11 17


2015 11 16

Gauta parama

2015 m. lapkričio 16 d. leidyklą pasiekė Petro Latožos 50,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 11 17


2015 11 13

Gauta parama

2015 m. lapkričio 13 d. leidyklą pasiekė Petro Balčiūno 30,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 11 17


2015 11 12

Prof. R. Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymas Varėnoje

Profesoriaus, sociologo, filosofo ir tautotyrininko Romualdo Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymo renginyje 2015 m. lapkričio 12 d. Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje dalyvavo knygos autorius, Varėnos r. Savivaldybės meras Algis Kašėta, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos istorijos mokytojas Eimantas Vitkauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Liudas Tamulevičius, Varėnos rajono seniūnijų seniūnai, mokymo įstaigų vadovai ir mokytojai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, bibliotekininkai, Varėnos miesto visuomenės nariai, rajono gyventojai. Renginys prasidėjo Dzūkiška daina, kurią atliko Varėnos Jadvygos Čiurlionytės meno mokyklos mokytoja Vaida Naruševičiūtė. Renginio svečius ir dalyvius pristatė Varėnos bibliotekos kultūrinių ir edukacinių projektų, renginių, parodų organizatorė Vita Žibėnienė ir perdavė žodį renginio vedėjui ats. plk. Arūnui Dudavičiui. Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius trumpai supažindino susirinkusius renginio dalyvius su knygos leidėjais – „Versmės” leidykla, vadovas Petras Jonušas ir „Diemedžio” leidykla, vadovas Danas Kaukėnas. Po to pristatė knygos turinį, tiražus bei kokiose vietose knyga jau buvo pristatyta Lietuvoje. Pirmoje renginio dalyje knygos autorių R. Grigą pasveikino Varėnos r. meras A. Kašėta, kuris pasidžiaugė, kad tokia įdomi knyga pristatoma Varėnos bibliotekoje, palinkėjo kūrybinių minčių bei įteikė knygą „Perlojos istorija”. Po mero kalbėjo knygos autorius R. Grigas. Jisai palietė tokias pagrindines temas – Lietuvos piliakalniai, Lietuvių tautos išlikimo veiksniai, Lietuvių emigracijos mąstai, Valdžios atotrūkis nuo visuomenės, Tautos kokybinis virsmas, vertybių sistema, nacionalinis sąmoningumas ir kita. „Baugu, kad Lietuvos neištiktų Prūsijos, kurios žemės šiandien priklauso Rusijos Federacijos sričiai, likimas. Kita vertus, jei išliks tik Lietuvos vardas, bet nebebus dvasinės kultūros – nebeliks autoriteto, į kurį būtų galima atsiremti. Mat didžiausias gyvenimo lobis – protėvių kultūra ir jų dvasia, kurią turime išsaugoti ne tik ateities kartoms, bet ir Pasauliui. Susirinkę renginio dalyviai uždavė daug klausimų istorijos, kultūros, etnokultūros bei dabarties kylančių Lietuvoje problemų temomis“,- kalbėjo knygos autorius.
Pirmos renginio dalies pabaigoje skambėjo Varėnos politinių kalinių ir tremtinių ansamblio „Viltis” dainos, ansamblio vadovė Gražina Kuodienė. Antrą renginio dalį pradėjo Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos istorijos mokytojas Eimantas Vitkauskas, kuris nuosekliai pagal knygos turinį apžvelgė temas, skyrius, istorinius įvykius, jų problematiką. Įgudusia mokslininko ir rašytojo ranka parašytoje knygoje gausu ne tik skaitytojo smalsumą žadinančios informacijos. Dėmesį patraukia puikiai valdoma gilios ir emocionalios minties intriga. Tai knyga, skatinanti ne tik mąstyti apie lietuvių tautą ir ją supantį pasaulį. Ji tarsi gyvybės eliksyras, padedantis lietuviams vertinti ne tik savo, bet ir kitų elgesį, ypač tų, kurie turi daugiau galių ir įtakos. E. Vitkauskas susirinkusiems papasakojo, kad gimnazijos moksleiviai labai susidomėjo knyga. Mokytojas galvoja knygą ir jos atskiras temas naudoti moksleivių ugdomąjame procese. Antros dalies pabaigoje ansamblio „Viltis” dalyvės padainavo dar keletą dainų apie Lietuvos partizanus. Renginio baigiamojoje dalyje kalbėjo bibliotekos Kultūrinių ir edukacinių projektų, renginių, parodų organizatorė Vita Žibėnienė, kuri padėkojo leidyklų „Versmės” ir „Diemedžio” vadovams, knygos autoriui R. Grigui, istorijos mokytojui E. Vitkauskui ir ansamblio „Viltis” dalyvėms ir visiems svečiams įteikė gėlių. V. Žibėnienė visus renginio dalyvius pakvietė pabendrauti prie kavos puodelio bei aptarti tolesnį leidyklų, knygų autorių ir bibliotekos bendradarbiavimą. Renginio dalyviai noriai diskutavo su knygos autoriumi, kuris dalijo savo autografus, bibliotekoje skambėjo daina ir smelkėsi gera nuotaika. Dar ilgai bibliotekoje vyko diskusijos apie knygą, tautos istoriją bei kultūrą.

Romualdas Grigas įteikia savo knygą Varėnos rajono savivaldybės merui A. Kašėtai
Dainuoja Jadvygos Čiurlionytės meno mokyklos mokytoja V. Naruševičiūtė
Bibliotekos salėje renginio dalyviai Kalba knygos autorius prof. R. Grigas, šalia istorijos mokytojas E. Vitkauskas
Dainuoja politinių kalinių ir tremtinių ansmablis „Viltis" Knygos autorius dalija autografus renginio dalyviams

2015 11 17


2015 11 10

Gauta parama

2015 m. lapkričio 10 d. leidyklą pasiekė Janinos ir Juozo Daujotų 200,00 Eur, Aldonos Gluodienės 100,00 Eur, Raimondo Želvio 20,00 Eur ir Aivaro Dumčiaus 10,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 11 17


2015 11 06

Gauta parama

2015 m. lapkričio 6 d. leidyklą pasiekė Algirdo Gluodo 200,00 Eur, Ramutės Bakaitienės 50,00 Eur ir Prano Urbanavičiaus 25,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 11 10


2015 05 18

Kviečiame į „Lietuvos valsčių“ serijos
29-osios monografijos „Daujėnai“
pristatymą Vilniuje

2015 m. lapkričio 6 d. (penktadienį) 17 val. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos salėje (Žygimantų g. 1) rengiamas Vilniaus pasvaliečių bendrijos narių susitikimas, kurio metu bus pristatoma naujausia „Versmės“ leidyklos išleista „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „DAUJĖNAI“.

Dalyvaus Pasvalio rajono savivaldybės vadovai, Daujėnų seniūnas, Pasvalio kultūros darbuotojų delegacija, „Versmės“ leidyklos atstovai.

Programoje:

Prisiminsime akademiką Bronių Grigelionį jo 80-mečio proga;
Susipažinsime su naujų Pasvalio krašto knygų („Manikūnai“, „Daujėnai“) autoriais;
Pasitarsime dėl Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio renginių;
Išrinksime naują Vilniaus pasvaliečių bendrijos valdybą.

Renginio organizatorius – Vilniaus pasvaliečių bendrijos pirmininkas A. Apynis.

2015 10 28


2015 10 26

Gauta parama

2015 m. spalio 26 d. leidyklą pasiekė Lijanos ir Lauryno Straukų 60,00 Eur parama rengiamai monografijai „BABTAI“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Babtai.  ▲2015 10 28


2015 10 22

Gauta parama

2015 m. spalio 22 d. leidyklą pasiekė UAB „LIETPAK“ (direktorius P. Kiznis) 2500,00 Eur parama monografijai „DAUJĖNAI“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Išleistų serijos knygų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Daujėnai.  ▲2015 10 28


2015 10 21

Kviečiame į prof. R. Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymą Varėnoje

„Versmės“ ir „Diemedžio“ leidyklų išleistos knygos – prof. Romualdo Grigo „Lietuvių tautos išlikimo drama“ – pristatymas ir diskusija vyks 2015 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienį, 16 val. Varėnos viešojoje bibliotekoje (Vytauto g. 19, Varėna).

Knyga „Lietuvių tautos išlikimo drama“ – apie lietuvių tautos skaudulius, jos šviesiąją aurą ir turtingą praeities dvasinę kultūrą. Tautos ir Tėvynės likimas atskleidžiamas per nuolatinį socialinių santykių dramatizmą ir būties tragizmą. Knygos autorius prof. Romualdas Grigas kviečia skaitytoją kartu mąstyti ir diskutuoti. „Jeigu tu nežinai ir nenori žinoti savo tautos istorijos, širdimi neišgyveni skaudaus jos aido – tu prarandi dalį žmogiškosios vertės“ , – teigia knygos autorius.

Renginyje dalyvaus – knygos autorius, tautotyrininkas, profesorius Romualdas Grigas, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, „Diemedžio“ leidyklos vadovas Danas Kaukėnas.

Renginio organizatoriai: Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir „Versmės“ leidykla. ▲2015 10 21


2015 10 19

Pateiktos paraiškos Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui

2015 m. spalio 19 d. Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui pateiktos paraiškos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „ONUŠKIS “, „RAMYGALA“, „ŠEDUVA“, Gintaro Kaltenio nuotraukų albumui „Paskui pašto karietą. Žygis senuoju pašto traktu Sankt Peterburgas-Kaunas-Varšuva“, Vidmanto Valiušaičio „Vėliava atminties danguje: Istorijos tėkmė ir Lietuvos dabartis“ leidybos daliniam finansavimui. ▲2015 10 20


2015 10 15

„Žinių radijo“ laidoje – apie R. Vaitkienės knygą „Elegija senai mano gatvei“

2015 m. spalio 15 d., ketvirtadienį, 7:20 val., „Žinių radijo“ laidos „Renkuosi knygą“ metu buvo pristatyta „Versmės“ leidyklos išleista Romualdos Vaitkienės knyga „Elegija senai mano gatvei“. Laidos įrašo galite klausytis čia.2015 10 20


2015 10 15

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymas Radviliškyje

Į susitikimą su knygos „Likimo išbandymai“ autore Joana Ulinauskaite-Mureikiene atvyko Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Justė Venckutė, Lizdeikos gimnazijos istorijos mokytoja-metodininkė Ana Savickienė, muzikos mokyklos mokytoja Vera Silickaja ir jos auklėtinė Viktorija Domrina, rajono bibliotekos filialų darbuotojos, mokyklų bendruomenių atstovai, gimnazistai, šauliai, savanoriai, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkė Stasė Janušonienė bei sąjungos atstovai, visuomeninių organizacijų nariai, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovai, Radviliškio bibliotekos bičiuliai. Renginys prasidėjo muzikos mokyklos auklėtinės Viktorijos Domrinos muzikiniu sveikinimu, G. Kuprevičiaus Preliudu M. K. Čiurlioniui atminti. Po muzikinio sveikinimo bibliotekos renginių vedėja Vilma Merkytė pristatė atvykusius svečius ir perdavė renginio vedimą ats. plk. Arūnui Dudavičiui. Renginio vedėjas visus susirinkusius pasveikino „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo vardu, trumpai pristatė pačią knygą, jos redaktorius, dailininkus, maketuotojus, knygos „Likimo išbandymai“ tiražus ir jos pristatymo vietas Lietuvoje (knyga pristatyta jau 22 kartus įvairiose Lietuvos vietose). Po to renginio vedėjas pakvietė visus dalyvius pagerbti tylos minute žuvusius ir mirusius karininkus, partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. Vėliau kalbėjo Radviliškio savivaldybės atstovė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Justė Venckutė, kuri pasveikino taip gausiai susirinkusią Radviliškio visuomenę ir atvykusius renginio svečius. Pirmoje renginio dalyje įspūdžiais apie knygą dalijosi Lizdeikos gimnazijos istorijos mokytoja-metodininkė Ana Savickienė, kuri citavo knygoje J. Ulinauskaitės-Mureikienės mintis apie vaikystę, nuostabią Lietuvos gamtą, Tarpukario mokytojų ir mokinių gražų bendradarbiavimą bei Joanos Golgotos kelią iš Kauno iki Norilsko sukilimo. „Šią knygą naudosiu istorijos pamokose ir klasės valandėlėse, kaip gyvenimo prasmės ir dvasinės stiprybės liudijimą‘‘ – sakė A. Savickienė. Po jos kalbėjo knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, kuris savo kalboje akcentavo knygoje esančius įvairių kultūrologų atsiliepimus, vertinimus bei naujausias knygos įžvalgas. „Kalbame ne apie padarytą, o apie patirties tikrumą, autentiškumu paremtą knygą. Tai jos stiprybė. Skaičiau šią knygą jausdama kaip tik tą išskirtinę jos savybę, gyvenimo vertės ir prasmės liudijimą“ (ištrauka iš knygoje „Likimo išbandymai“ pateikto Viktorijos Daujotytės, literatūrologės, akademikės, profesorės vertinimo). Profesorius Juozas Mureika labai gražiai ir poetiškai įvardijo Tėvynės meilę, patriotizmą, pasiaukojimą savo artimui, savo kalboje akcentavo krikščioniškąsias vertybes bei jų vaidmenį jauno žmogaus ugdymo procese. J. Mureika bibliotekai padovanojo savo parengtas knygas – „Pajaustos mintys“ ir „Technikos filosofijos įvadas“. Šias gražias profesoriaus J. Mureikos mintis palydėjo V. Domrinos muzikinis kūrinys, O. Baliukevičienės „Bangos‘‘. Antroje renginio dalyje kalbėjo ir savo atsiminimais dalijosi knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė. Jinai savo kalboje apžvelgė lemtingus gyvenimo posūkius, Golgotos kelią, Norilsko sukilimo ypatybes, latvių, estų, ukrainiečių, rusų bei kitų tautybių kalėjusių žmonių bendradarbiavimą, sunkiausiais gyvenimo momentais – Kaip išlikti žmogumi, kai Tu esi niekinamas, verčiamas dirbti 40 laipsnių šaltyje, tau grasinama ginklu, verčiama gyventi badmiriu, tyčiojamasi iš tavo žmogiško orumo ir t.t. Vėliau Vaižganto gimnazijos moksleiviai uždavė knygos autorei iš anksto parengtus klausimus : Kokius vaikystės atsiminimus saugote? Kokius prisiminimus apie lagerio sunkumus saugote savo atmintyje? Kas padėjo išgyventi, išlikti tokioje vergovėje? Kokius bendražygius prisimenate, kiek dar yra jų likę Lietuvoje? Pasibaigus klausimams iš auditorijos keletą minčių tarė Norilsko lageryje kalėjęs politinis kalinys Alfonsas Litinskas. Po to J. Ulinauskaitę-Mureikienę sveikino Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Radviliškio skyriaus pirmininkė Stasė Janušonienė, bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, kuri padėkojo renginio svečiams už gražų ir prasmingą knygos pristatymą, kvietė ir toliau bendradarbiauti pristatant „Versmės“ leidyklos naujausias knygas. Taip pat Joaną sveikino Radviliškio mokyklų mokytojai, gimnazistai, šauliai bei kiti renginio dalyviai. Dar ilgai dalis renginio dalyvių šnekučiavosi prie kavos puodelio, skambėjo V. Domrinos pianino klavišai, knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė noriai dalijo autografus bei dalijosi prisiminimais apie knygą su renginio dalyviais, svečiais, moksleiviais.

  

Koncertuoja Radviliškio muzikos mokyklos moksleivė Viktorija Domrina

Renginio svečius sveikina Radviliškio savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Justė Venckutė

  

Kalba Lizdeikos gimnazijos istorijos mokytoja Ana Savickienė

Knygos vertinimus pristato prof. Juozas Mureika

  

Knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė

Vaižganto gimnazijos moksleivės klausimas knygos autorei

  

Renginio svečiams dėkoja bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė

J. Ulinauskaitė-Mureikienė ir prof. J. Mureika dalija autografus.

Renginio dalyviai

2015 10 20


2015 10 14

Gauta parama

2015 m. spalio 14 d. leidyklą pasiekė A. Kazakevičiaus (40 Eur), G. Mikšienės (40 Eur), R. Stoškienės (15 Eur), V. Mačiulaitienės (10 Eur) ir N. Masiulienės (10 Eur) parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 10 15


2015 10 13

Gauta parama

2015 m. spalio 13 d. leidyklą pasiekė UAB „Statybų lyga“ (direktorius D. Mykolaitis) 500,00 Eur parama rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2015 10 14


2015 10 12

Gauta parama

2015 m. spalio 12 d. leidyklą pasiekė N. Balčiuvienės ir S. Balčiaus 5,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 10 13


2015 10 08

2015 m. spalio 15 d. 15 val.

Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 9)

„Versmės“ leidyklos išleistos
Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos

„LIKIMO IŠBANDYMAI“

(serijos „Neparklupdyta Lietuva“
1-oji knyga) pristatymas ir diskusija

Knyga apie tautos ir žmogiškumo jėgą, apie tai kada likimo išbandymai nesužlugdo žmogaus, apie šeimos sampratą, vaikų mokymą mylėti Lietuvą, gerbti jos istoriją, didvyrius. Joana Ulinauskaitė-Mureikienė būdama septyniolikmetė mergina įsitraukė į pasipriešinimo sovietų okupantams veiklą, už tai buvo suimta ir kalinta Pečioros, Taišeto, Krasnojarsko, Norilsko ir kitose Sovietų sąjungos kalinimo vietose. Aukščiausias knygos kulminacijos momentas – žiauriai numalšintas 1953 m. Norilsko kalinių sukilimas. 
Atėjo laikas Lietuvoje įvertinti ir atgaivinti pamokas, kurios knygos autorei Joanai ir jos bendraamžiams įdiegė pasididžiavimą savimi, savo tauta, savo šaknimis...

Knygos pristatyme dalyvaus – knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, knygos leidėjas, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas. Savo įspūdžiais apie knygą dalinsis Radviliškio gimnazijų moksleiviai ir mokytojai. Muzikinę programą atliks Radviliškio muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Renginio organizatoriai – Radviliškio rajono savivaldybė ir „Versmės“ leidykla.

PartnerisRadviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

2015 10 08 


2015 10 02

Žurnale „Literatūra ir menas“ pristatoma R. Vaitkienės knyga „Elegija senai mano gatvei“

2015 m. spalio 2 d. žurnale „Literatūra ir menas“ ir interneto svetainėje www.literaturairmenas.lt pristatoma „Versmės“ leidyklos išleista Romualdos Vaitkienės knyga „Elegija senai mano gatvei“. Straipsnį skaitykite čia. ▲2015 10 13


2015 10 02

Rašo ir tyrinėja mūsų redaktoriai

2015 m. spalio 2 d. žurnale „Literatūra ir menas“ ir interneto svetainėje www.literaturairmenas.lt skelbiamas „Versmės“ leidyklos redaktorės Vidos Girininkienės straipsnis „Adomas Mickevičius – tarp Europos ir Azijos“. Straipsnį skaitykite čia. ▲2015 10 13


2015 09 30

Gauta parama

2015 m. rugsėjo 30 d. leidyklą pasiekė UAB Expertus Vilnensis 5000,00 Eur parama rengiamai monografijai „KAMAJAI“. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Kamajai.  ▲2015 10 06


2015 09 24

Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymas Plungėje

Dar gerokai anksčiau, prieš knygos – albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą, Plungės rajono savivaldybės švietimo skyriaus kvietimu, vyko susitikimas ir pokalbis su dailininku, fotografu Rimantu Dichavičiumi. Į šį susitikimą buvo pakviesti Plungės mokymo įstaigų mokytojai ir mokiniai. Šiame susitikime sveikinimo žodį tarė švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Gricevičienė. Po jos pokalbį-diskusiją organizavo ir vedė pats autorius R. Dichavičius. Jisai papasakojo savo gyvenimo kelią ir kaip pasirinko menininko profesiją. Pats gyvenimas išmokė pažinti žmogų, gamtą, meną ir fotografiją, kalbėjo susirinkusiems autorius. Pokalbio metu R. Dichavičius akcentavo meno, dailės, grožio, meilės suvokimą bei atidumą vienas kito darbams, mintims ir pasiekimams. Pokalbio diskusijos metu gimnazistai ir mokytojai uždavė keletą klausimų apie žmogaus profesiją, požiūrį į gyvenimą, tremties išgyvenimus ir kita. Pasibaigus susitikimui R. Dichavičius parodė keletą savo dailės darbų, noriai bendravo su švietimo bendruomenės atstovais, diskutavo leidybos klausimais. Į pagrindinį renginį, knygos-albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą atvyko Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, švietimo skyriaus vedėjas Rolandas Raibužis, Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios dekanas, klebonas Julius Meškauskas, viešosios bibliotekos direktorė Genovaitė Žiobakienė, savivaldybės, švietimo, kultūros įstaigų bendruomenė, visuomeninių organizacijų atstovai ir t.t. Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius trumpai pristatė renginio organizatorius – Plungės r. savivaldybę ir „Versmės“ leidyklą bei perdavė nuoširdžiausius sveikinimus nuo „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo. Po to koncertavo Mykolo Oginskio meno mokyklos ansamblis – koncertmeisterė, mokytoja Romena Bernotienė, moksleiviai – Laima Paplauskaitė, Elija Širvinskaitė, Rokas Smulkys, Ignas Baltuonė, Mykolas Mažukna, Gintarė Prialgauskaitė, Guoda Dužinskytė, Jonė Virbickaitė ir Adomas Gedvilas. Smuikininkų ansamblis atliko du kūrinius: M. Oginskio polonezą „Atsisveikinimas su tėvyne“ ir Oskaro Petersono „Himnas laisvei“. Sveikinimo žodį tarė Plungės r. savivaldybės meras Audrius Klišonis, kuris pažymėjo menininko R. Dichavičiaus didelį indėlį į albumo „Laisvės paženklinti“ sudarymą, jo atsidavimą kūrybai, pažymėjo Žemaitijos krašto dailininkų biografijas, darbus, kūrybinius siekius, kurie atsispindi knygoje „Laisvės paženklinti“. Po mero sveikinimo kalbėjo Valstybinės premijos laureatas, dailininkas, fotografas R. Dichavičius. Pagrindinės menininko mintys, pasakytos renginio metu: nebūtų valstybės be žymenų – herbo, vėliavos, piniginio vieneto, pašto ženklų, paminklų ir kita; galime didžiuotis, kad Lietuvoje turime aukščiausias poligrafines galimybes atspausti tokio lygmens albumą kaip „Laisvės paženklinti“; albumo „Laisvės paženklinti“ sumanymas – tai savotiškas protestas prieš menininkų skurdinimą, jų darbų netinkamą įvertinimą valstybės mastu, net bandymus supriešinti dabartinius menininkus su jaunesniosios kartos menininkais ir t.t. R. Dichavičius pažymėjo žymiausius menininkus, tai – Šarūnas Sauka, Antanas Chmieliauskas, Vladas Drėma. Vėliau Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas padėkojo R. Dichavičiui už apsilankymą Mykolo Oginskio rūmuose bei pakvietė atvykti su personaline paroda ir knygos-albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymą į Plungę. Pasibaigus renginiui R. Dichavičius prie kavos puodelio bendravo su atvykusiais, dalino savo autografus bei įteikė dovanas: merui A. Klišoniui Valerijos Dichavičienės foto albumą „Jie ėjo su mumis į laisvę“, švietimo skyriaus vedėjui R. Raibužiui ir muziejaus vadovui A. Bakanauskui albumus „Laisvės paženklinti“. Kiek vėliau, bendru sutarimu buvo nutarta 2016 m. vasario 16-ąją atvykti į muziejų su albumu „Laisvės paženklinti” III tomo pristatymu bei „ Versmės“ leidyklos naujai išleistomis knygomis. Plungės rajono savivaldybės meras A. Klišonis atsisveikindamas, padėkojo leidyklai už gerą renginių organizavimą, pravedimą bei patriotizmo ugdymą visuomenėje per leidybinį darbą.

  

Mykolo Oginskio meno mokyklos smuikininkų ansamblis

Renginio dalyviai
  

Kalba Plungės r. savivaldybės meras Audrius Klišonis

R. Dichavičius įteikia albumą ,,Laisvės paženklinti" Žemaičių dailės muziejaus direktoriui A. Bakanauskui
  

Kalba knygos-albumo sudarytojas Rimantas Dichavičius

R. Dichavičius veda pokalbį-diskusiją su Plungės mokymo įstaigų bendruomene.

 

2015 10 06


2015 09 19

Istorikė dr. Inga Leonavičiūtė patvirtina Kovo 9-ąją – pirmojo rašytinio Lietuvos paminėjimo 1009 metais Kvedlinburgo analuose dieną

2015 m. rugsėjo 19 d. istorikė dr. Inga Leonavičiūtė straipsnyje „Mes ir šiandien nesugebame be klaidų pacituoti Kvedlinburgo analų“, publikuotame naujienų portale www.15min.lt, patvirtino, kad tiksli Lietuvos pirmojo rašytinio paminėjimo 1009 metais Kvedlinburgo analuose diena yra kovo 9-oji. Daugiau žr. minėtame straipsnyje, kurį rasite čia. ▲2015 09 21


2015 09 07

Sambūrio „Patirtis“ kreipimasis „Istorija turi būti tikra“

„Versmės“ leidyklos redaktorius Albinas Jasiūnas kartu su kitais bendraminčiais susibūrę į sambūrį „Patirtis“ 2015 m. rugsėjo 7 d. J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui įteikė kreipimąsi „ISTORIJA TURI BŪTI TIKRA“ dėl svarbių Lietuvos istorijos įvykių tinkamo įamžinimo ir pagerbimo. Gerbiamus „Versmės“ leidyklos bičiulius ir skaitytojus kviečiame susipažinti su šiuo sambūrio „Patirtis“ kreipimusi. ▲2015 10 14


2015 09 07

Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinio straipsnis

2015 m. rugsėjo 7 d. išėjo naujas elektroninio serialinio periodinio mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 2015 metų tomo straipsnis, paskelbtas interneto svetainėje www.llt.lt  – anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas Aleksandro Šliaupos straipsnis „Babtų apylinkių žemės gelmių sandara“ (LLT:2015-7/24-247/GL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „BABTAI“ geologijos skyriui.

Buvusio Babtų valsčiaus teritorija yra pietinėje Vidurio Lietuvos lygumos dalyje, o kristalinio pamato atžvilgiu – Vidurio Lietuvos sandūros zonoje. Nuosėdinės dangos formavimasis vyko sudėtingomis geologinėmis sąlygomis. Sedimentaciniai periodai dažnai keitėsi denudaciniais. Iš denudacinių periodų, kada vyko blokiniai Žemės plutos judėjimai pagal tektoninius lūžius, išskirtini karbono periodo antroji pusė bei permo periodo pirmoji pusė, permo periodo pabaiga, viršutinio triaso – apatinės juros laikotarpis. Taip Babtų apylinkėse vienu ar kitu laikotarpiu buvo sutraukomi, vietomis nudenuduojami nuosėdinių uolienų sluoksniai. Todėl tektoninių lūžių zonoje kontaktuoja skirtingo amžiaus uolienos.

Kvartero periode Babtų apylinkes padengė šeši ledynai. Taip dėl daugkartinių apledėjimų susiformavo naujo tipo nuogulų storymė, siekianti šimtą ir daugiau metrų. Kvartero periode dėl kontrastingų Žemės plutos judėjimų formavosi neotektoninė struktūra, nulėmusi kontinentinių ledynų dinamiką, taip pat ir dabartinio reljefo bei hidrografinio tinklo pobūdį.

Šis 7-asis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 2015 metų tomo straipsnis yra 247-asis bendrojoje chronologinėje rinkinio rodyklėje ir 24-asis iš goelogijos dalykinės srities. ▲2015 09 07


2015 09 03

Gauta parama

2015 m. rugsėjo 3 d. leidyklą pasiekė Modesto Gvildžio 50,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 09 15


2015 09 03

 

2015 m. rugsėjo 24 d. 17.30 val.

Žemaičių dailės muziejuje
(Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose, Parko g. 1, Plungė).

Rimanto Dichavičiaus albumo
„LAISVĖS PAŽENKLINTI“
II tomo pristatymas skirtas Mykolo Kleopo Oginskio
250-osioms gimimo metinėms paminėti

Atkovota Nepriklausomybė išvadavo iš vergovės mūsų Kūną, Dvasią ir Mintį ir suteikė Laisvę – sparnus į Tiesą, į Meilę, į Grožį, į Kūrybą.
Albumas skirtas Lietuvos dailininkams, savo kūryba prisidėjusiems prie Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo.

Knygos pristatyme dalyvaus – albumo autorius ir sudarytojas, Valstybinės premijos laureatas, dailininkas, fotografas Rimantas Dichavičius, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas.
Muzikinę programą atliks Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Renginio organizatoriai – Plungės rajono savivaldybė ir „Versmės“ leidykla.

Partneris – Žemaičių dailės muziejus.
2015 09 03


2015 09 02

Išleista dvitomė monografija „Vištytis“

Baigiantis 2015 m. vasarai „Versmės“ leidyklą pasiekė leidyklos „Leidyba tau“ puikiai išleista dvitomė monografija „Vištytis“ (I t. 700 p., II t. 664 p.; sudarytojai Vilius Kočiubaitis ir Žydronė Kolevinskienė).

2014 metais sukako 444 metai Vištyčio miesteliui ir 630 menų Vištyčio vardo paminėjimui istoriniuose šaltiniuose. Monografijos, skirtos šioms sukaktims, I dalyje išsamiai pristatoma Vištyčio urbanistinė raida, aplinkinių miestelio kaimų, Vištyčio bažnyčios, tautinių bendruomenių istorijoje. Autentiškuose liudijimuose, miestelio žmonių prisiminimuose atsispinti dramatiški Antrojo pasaulinio karo, pokario įvykiai. Knyga gausiai iliustruota archyvinėmis nuotraukomis. II monografijos dalyje skelbiami straipsniai apie Vištyčio tremtinius, šio krašto gamtos, archeologinį, kultūrinį paveldą, pristatomi žymūs žmonės, Vištyčio mokyklos istorija, publikuojamas literatūrinis vištytiečių palikimas. Knygos, gausiai iliustruotos istorinėmis nuotraukomis, pabaigoje skelbiamas rėmėjų sąrašas. Visa gausi medžiaga į 2 tomus netilpo: knygos sudarytojai numato papildomai atskiru tomu išleisti 3 ir 4 knygos dalis.

Daugiau informacijos http://vistytis.puslapiai.lt/index.php.

Kviečiame įsigyti šį puikų leidinį. Knygas įsigyti galite Vištytyje pas Lilitą Saukaitienę bibliotekoje, Taikos g. 54 pas G. Kočiubaitienę ir Vilkaviškio knygyne.

2015 09 02


2015 08 16

Apie mus rašo

2015 m. rugpjūčio 16 d. laikraštyje „Vakaro žinios“ ir interneto svetainėje www.respublika.lt skelbiamas S. Adomaičio straipsnis Rekordams reikia ne tik užsispyrimo, bet ir fantazijos, kuriame žurnalistas kalbina „Versmės“ leidyklos išleistos knygos „Lietuvos vaikų rekordų knyga“ sudarytoją Vytautą Navaitį. Straipsnį skaitykite čia. ▲2015 09 21


2015 08 10

Gauta parama

2015 m. rugpjūčio 10 d. leidyklą pasiekė Lietuvos kultūros tarybos liepos 2 d. sprendimu skirtas 8700 Eur finansavimas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „RAMYGALA“. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2015 08 11


2015 08 09

Netektis

2015 m. rugpjūčio 9 d. „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos kūrėjų bendruomenė neteko puikaus bendradarbio, darbštaus ir principingo „Antalieptės“ monografijos vyriausiojo redaktoriaus, vieno „Lietuvos matematikų“ muziejaus įkūrėjų dr. Henriko Jasiūno.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir liūdime kartu.   ▲2015 08 11


2015 07 24

Gauta parama

2015 m. liepos 24 d. leidyklą pasiekė J. Tamošaičio 50,00 Eur, S. Juškos 20 Eur, K. Kavolio 10 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 08 11


2015 07 20

Gauta parama

2015 m. liepos 20 d. leidyklą pasiekė AB „Požeminiai darbai“ 300,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 08 11


2015 07 17

Apie mus rašo

2015 m. liepos 17 d.  laikraštyje „Lietuvos žinios“ paskelbtas Vidos Girininkienės straipsnis  „Vienai Žagarės gatvei – didelė knyga“ apie naujos „Versmės“ leidyklos išleistos Romualdos Vaitkienės knygos „Elegija senai mano gatvei“ pristatymą Žagarės vyšnių festivalio metu.  Straipsnį prašome skaityti čia.  ▲2015 07 28


2015 07 08

Išleista Romualdos Vaitkienės knyga „Elegija senai mano gatvei“

2015 m. liepos 8 d.  „Versmės“ leidykloje buvo sutikta Romualdos Vaitkienės knyga „Elegija senai mano gatvei“. Apie knygos pristatymą Žagarės vyšnių festivalio metu skaitykite čia.

Knygoje pateikiama vienos seniausių Žagarės gatvių istorija nuo XVII amžiaus iki šių dienų. Raktuvės (seniau – Žemaičių, Bužynskos, sovietmečiu – Gegužės Pirmosios) gatvėje dešiniajame Švėtės krante Naujojoje Žagarėje nuo senos gyveno latviai, vokiečiai, žydai, austrai, rusai. Su didele meile ir pagarba autorės supažindina su gyventojų kasdienybe, papročiais, aplinka. Gražią ir vaizdingą kalbą papildo dokumentai, nuotraukos. Tai pirmoji knyga Lietuvos istoriografijoje apie vieną nedidelio miestelio gatvę, iš kurios driekiasi keliai į Joniškį, Šiaulius, Jelgavą, Rygą ir... į visą pasaulį.

Knygos kaina leidykloje 11,99 Eur.

2015 07 28


2015 07 08

Gauta parama

2015 m. liepos 8 d. leidyklą pasiekė Lydos Barcienės 200,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 07 28


2015 07 06

Rimanto Dichavičiaus albumas „Laisvės paženklinti“ pristatytas Jonavoje

Į albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą Jonavoje 2015 m. liepos 6 d. atvyko knygos sudarytojas ir autorius, dailininkas Rimantas Dichavičius,  Jonavos miesto meras Mindaugas Sinkevičius, Jonavos kultūros centro direktorė Gintarė Vaiciekavičiūtė, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jonavos skyriaus pirmininkė Veronika Gabužienė, buvęs vyriausiasis kariuomenės kapelionas dim. mjr. Alfonsas Bulota, švietimo ir kultūros įstaigų bendruomenių atstovai, visuomeninių organizacijų atstovai ir žmonės, kurie jau yra įsigiję šį puikų albumą. Pirmoje renginio dalyje renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė renginio svečius, trumpai pristatė albumą „Laisvės paženklinti“, albumo redaktorius Rasą Gečaitę, Auksę Gasperavičienę, kompiuterinių darbų atlikėjus Moniką Daukšaitę, Justiną Remeiką ir Ieva Kvaraciejūtę, albumo sudarytoją ir apipavidalintoją, dailininką Rimantą Dichavičių. Tai aukščiausios poligrafinės ir meninės kokybės leidinys, pristatantis mūsų valstybę. Albumas – tai vaizdingas pasakojimas apie šalies menininkus, kūrusius naujai atkurtos Lietuvos valstybės valstybingumo ženklus, papildomai parengti etnografiniai, tautosakos padavimai ir istoriniai paveikslai, teatriniai pastatymai, vizualiniai žanrai: vitražai, skulptūros, freskos, eskizai. Albume autorius dėkoja Lietuvos mobilaus ryšio operatoriui „Omnitel“, spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, „Versmės“ leidyklai ir Gražutei Sirutis (JAV) už padrąsinimą ir esminį prisidėjimą prie šio leidinio gimimo. Renginio vedėjas taip pat perdavė renginio dalyviams nuoširdžiausius sveikinimus nuo „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo. Vėliau renginio vedėjas pakvietė atlikti keletą muzikinių kūrinių Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos moksleivę Aušrinę Laimikytę ir Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos arkardeono skyriaus mokytoją Rasą Laimikienę. Antroje renginio dalyje kalbėjo dailininkas-fotografas Rimantas Dichavičius, kuris trumpai pristatė albumo „Laisvės paženklinti“ I tomą ir papasakojo renginio dalyviams apie albumo sumanymą bei dailininkus, menininkus, kurių darbai garsina Lietuvą. Vėliau R. Dichavičius pristatė renginio dalyviams albumo „Laisvės paženklinti“ II tomą. Autorius įdomiai pristatė dalį dailininkų, kurių darbai ir trumpos biografijos atspindėtos II šio leidinio tome. Dalis R. Dichavičiaus minėtų dailininkų yra gimę tremtyje ir kartu su savo tėvais, artimaisiais praėję visus sunkumus lageriuose ir kitose tremties vietose. Gal todėl tokie nuoseklūs ir puikūs šių dailininkų darbai – Lietuvos valstybės valstybingumo ženklai: heraldiką, pinigų banknotai, monetos, kariuomenės, policijos, muitinės ir kitų tarnybų ženklus, uniformas, valstybės apdovanojimus, paminklus ir kt. Papildomai parengti etnografiniai, tautosakos padavimai ir istoriniai paveikslai, teatriniai pastatymai bei vizualiniai žanrai: vitražai, skulptūros, freskos ir eskizai. Albume puikiai pavaizduotas įvairių menininkų pats darbo procesas, pradedant modeliavimu, lipdymu, eskizo sudarymu ir kt. II tome sudėti net 75 dailininkų-menininkų darbai. Trečioje renginio dalyje R. Dichavičių sveikino Jonavos miesto meras Mindaugas Sinkevičius, kuris tarė keletą sveikinimo žodžių renginio svečiams bei dalyviams, albumo autoriui įteikė atminimo dovaną. Meras pasidžiaugė tokiu puikiu leidiniu, kadangi Jonavos rajono savivaldybė jau yra įsigijusi keletą šių Rimanto Dichavičiaus albumų ir jam asmeniškai teko šią knygą paskaitinėti. Renginio dalyviai sveikino albumo autorių, linkėjo sveikatos ir kūrybinių minčių, ruošiant albumo „Laisvės paženklinti“ III tomą bei kvietė atvykti su nauju albumu į Jonavą. Renginio pabaigoje renginio vedėjas pakvietė atlikti muzikinį kūrinį Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos moksleivę Aušrinę Laimikytę ir Janinos Miščiukaitės meno mokyklos arkardeono skyriaus mokytoją Rasą Laimikienę. Pasibaigus renginiui R. Dichavičius bendravo su renginio dalyviais. Kiekvienam, kuris įsigijo šį nuostabų albumą pasirašė ir kalbėjo dailės ir meno temomis. Vėliau prie kavos puodelio albumo autorius papasakojo renginio svečiams apie leidinio parengimo, išleidimo bei poligrafinius aspektus. 21 valandą Lietuvos laiku Rimantas Dichavičius su renginio svečiais ir dalyviais kultūros centre sugiedojo Lietuvos valstybės himną.

     
Kalba knygos autorius R. Dichavičius Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius trumpai pristatė albumą ,,Laisvės paženklinti"
  

Konservatorijos moksleivė Aušrinė Laimikytė ir Meno mokyklos mokytoja Rasa Laimikienė atlieka muzikinę programą

Bendra salės nuotrauka
  

Jonavos rajono meras M. Sinkevičius sveikina knygos autorių

R. Dichavičius dalija autografus renginio dalyviams

2015 07 27


2015 07 02

Lietuvos kultūros taryba skyrė dalinį finansavimą

2015 m. liepos 2 d. Lietuvos kultūros tarybos sprendimu skirtas dalinis finansavimas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „RAMYGALA“ (8700 Eur). ▲2015 07 07


2015 06 30

Gauta parama

2015 m. birželio 30 d. leidyklą pasiekė Juozo Bytauto 70,00 Eur parama monografijai „VAIGUVA“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Išleistų serijos knygų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Vaiguva.  ▲2015 06 30


2015 06 26

Gauta parama

2015 m. birželio 26 d. leidyklą pasiekė UAB „LIETPAK“ (direktorius Pranas Kiznis) 3 500,00 Eur parama monografijai „DAUJĖNAI“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Išleistų serijos knygų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Daujėnai.  ▲2015 06 30


2015 06 22

Gauta parama

2015 m. birželio 22 d. leidyklą pasiekė Kęstučio Trapiko 100,00 Eur parama rengiamai knygai „Pabradės kraštas“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Pabradė.  ▲2015 06 30


2015 06 17

 

2015 m. liepos 6 – Lietuvos
valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną – 19 val.

Jonavos kultūros centro Meno galerijoje (Žeimių g. 15).

Rimanto Dichavičiaus albumo
„LAISVĖS PAŽENKLINTI“
II tomo pristatymas

Atkovota Nepriklausomybė išvadavo iš vergovės mūsų Kūną, Dvasią ir Mintį ir suteikė Laisvę – sparnus į Tiesą, į Meilę, į Grožį, į Kūrybą.
Albumas skirtas Lietuvos dailininkams, savo kūryba prisidėjusiems prie Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo.

Knygos pristatyme dalyvaus– albumo autorius ir sudarytojas Rimantas Dichavičius,„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas.
Muzikinę programą atliks Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos Akordeono skyriaus tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas Karolis Leonas Lukoševičius.

Renginio organizatoriai – Jonavos rajono savivaldybė ir „Versmės“ leidykla.
2015 06 17


2015 06 14

Alytuje pristatytas Rimanto Dichavičiaus albumas „Laisvės paženklinti“

Į albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą atvyko knygos sudarytojas ir autorius, dailininkas Rimantas Dichavičius, Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius, vicemerė Valė Gibienė, Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, Alytaus įgulos vadas mjr. Darius Bernotas, Japoniško stiliaus sodo „Ryto rasos“ įkūrėjas Kęstutis Ptakauskas, Alytaus muzikos mokyklos direktorė Aldona Vilkelienė, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir bendrijos nariai, įgulos kariai, šauliai, švietimo ir kultūros įstaigų bendruomenių atstovai, visuomeninių organizacijų atstovai ir žmonės, kurie jau yra įsigiję šį puikų albumą. Pirmoje renginio dalyje renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė renginio svečius, trumpai pristatė albumą „Laisvės paženklinti“, albumo redaktorius Rasą Gečaitę, Auksę Gasperavičienę, kompiuterinių darbų atlikėjus Moniką Daukšaitę, Justiną Remeiką ir Ieva Kvaraciejūtę, albumo sudarytoją ir apipavidalintoją, dailininką Rimantą Dichavičių. Tai aukščiausios poligrafinės ir meninės kokybės leidinys, pristatantis mūsų valstybę. Albumas – tai vaizdingas pasakojimas apie šalies menininkus, kūrusius naujai atkurtos Lietuvos valstybės valstybingumo ženklus, papildomai parengti etnografiniai, tautosakos padavimai ir istoriniai paveikslai, teatriniai pastatymai, vizualiniai žanrai: vitražai, skulptūros, freskos, eskizai. Albume autorius dėkoja Lietuvos mobilaus ryšio operatoriui „Omnitel“, spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, „Versmės“ leidyklai ir Gražutei Sirutis (JAV) už padrąsinimą ir esminį prisidėjimą prie šio leidinio gimimo. Renginio vedėjas taip pat perdavė renginio dalyviams nuoširdžiausius sveikinimus nuo „Versmės“ leidyklos vadovo Petro Jonušo. Po to renginio vedėjas pakvietė Alytaus muzikos mokyklos mokinius ir mokytojus atlikti muzikinę programą, kuri susidėjo iš trijų kūrinių: Bernzihos Smetanos „Vltava“, kurią atliko fleitų kvartetas: Danielė Naruševičiūtė, Rūta Žemaitytė, Ugnė Bagdžiūtė, mokytoja Justina Jočytė-Orinienė, Jevgeijus Derbenko „Romantinis preliudas“ ir Sebastian Yradier „La Paloma“, kuriuos atliko jungtinis smuikininkų ansamblis: Paulina Smolskaitė, Laura Miškinytė, Giedrė Surdokaitė, Evelina Sinkevičiūtė, Nojus Sinkevičius, Emilija Lukšytė, Kamilė Dvilinskaitė, Ugnė Gudaitytė, Žilvinas Grigonis, Viltė Maselskaitė ir Gabija Gudeliauskaitė, akomponavo Gabrielė Depšytė, mokytojos Rita Frendzelienė ir Genutė Baniukevičienė. Antroje renginio dalyje kalbėjo dailininkas – fotografas Rimantas Dichavičius, kuris trumpai pristatė albumo „Laisvės paženklinti“ I tomą ir papasakojo renginio dalyviams apie albumo sumanymą bei dailininkus, menininkus, kurių darbai garsina Lietuvą. Vėliau R. Dichavičius pristatė renginio dalyviams albumo „Laisvės paženklinti“ II tomą. Autorius įdomiai pristatė dalį dailininkų, kurių darbai ir trumpos biografijos atspindėtos II šio leidinio tome. Dalis R. Dichavičiaus minėtų dailininkų yra gimę tremtyje ir kartu su savo tėvais, artimaisiais praėję visus sunkumus lageriuose ir kitose tremties vietose. Gal todėl tokie nuoseklūs ir puikūs šių dailininkų darbai – Lietuvos valstybės valstybingumo ženklai: heraldika, pinigų banknotai, monetos, kariuomenės, policijos, muitinės ir kitų tarnybų ženklai, uniformos, valstybės apdovanojimai, paminklai ir kt. Papildomai parengti etnografiniai, tautosakos padavimai ir istoriniai paveikslai, teatriniai pastatymai bei vizualiniai žanrai: vitražai, skulptūros, freskos ir eskizai. Albume puikiai pavaizduotas įvairių menininkų pats darbo procesas, pradedant modeliavimu, lipdymu, eskizo sudarymu ir kt. II tome sudėti net 75 dailininkų-menininkų darbai. Trečioje renginio dalyje R. Dichavičių sveikino LR Seimo narys Julius Sabatauskas, miesto meras Vytautas Grigaravičius, atskiri renginio dalyviai, kurie linkėjo sveikatos ir kūrybinių minčių, ruošiant albumo „Laisvės paženklinti“ III tomą bei kvietė atvykti su nauju albumu į Alytų. Pasibaigus renginiui R. Dichavičius bendravo su renginio dalyviais. Kiekvienam, kuris įsigijo šį nuostabų albumą pasirašė ir kalbėjo dailės ir meno temomis. Vėliau prie kavos puodelio albumo autorius papasakojo renginio svečiams apie leidinio parengimo, išleidimo bei poligrafinius aspektus. Dalis renginio dalyvių kartu su R. Dichavičiumi apsilankė Alytaus kultūros ir komunikacijos centre, kuriame šių metų birželio 10 d. buvo atidaryta R. Dichavičiaus personalinė paroda „Vizijos“. Parodos autorius atvykusiems trumpai pristatė parodą ir papasakojo apie darbų sukūrimą ir techninį jų išpildymą paveiksluose.

Muzikinius kūrinius atlieka muzikos mokyklos mokinių fleitų kvartetas

Bendra salės nuotrauka

Kalba albumo autorius R. Dichavičius

Apie albumą diskutuoja Alytaus įgulos vadas mjr. Darius Bernotas ir Japoniško sodo ,,Ryto rasos" įkūrėjas Kęstutis Ptakauskas

2015 06 17


2015 06 11

Elektroniniu formatu išleista monografija „PAŠVITINYS“ 

2015 m. birželio 11 d. elektroniniu formatu išleista „PAŠVITINIO“ monografija tapo jau 23-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. Monografiją galima įsigyti Knygų klubo elektroninių knygų parduotuvėje.  „PAŠVITINIO“ monografijos 1540  puslapių popierinė laida 600 egz. tiražu buvo išleista 2015 m.  2015 07 02


2015 06 10

 

2015 m. birželio 14 –
Gedulo ir vilties dieną – 15 val.

Alytaus miesto teatro Mažojoje salėje (Rotušės a. 2).

Rimanto Dichavičiaus albumo
„LAISVĖS PAŽENKLINTI“
II tomo pristatymas

Atkovota Nepriklausomybė išvadavo iš vergovės mūsų Kūną, Dvasią ir Mintį ir suteikė Laisvę – sparnus į Tiesą, į Meilę, į Grožį, į Kūrybą.
Albumas skirtas Lietuvos dailininkams, savo kūryba prisidėjusiems prie Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo.

Knygos pristatyme dalyvaus– albumo autorius ir sudarytojas Rimantas Dichavičius,„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas.
Muzikinę programą atliks Alytaus muzikos mokyklos mokiniai.

Renginio organizatoriai – Alytaus miesto savivaldybė ir „Versmės“ leidykla.
2015 06 10


2015 06 04

Apie mus rašo

2015 m. birželio 4 d. Pasvalio rajono laikraštyje „Darbas“ išspausdintas Bronislavos Lapinskaitės straipsnis „Sekminės ir sėkmė – išleista monografija „Daujėnai“, kuriame aprašomas „Versmės“ leidyklos išleistos naujos monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ knygos „Daujėnai“ pristatymas Daujėnuose. Straipsnį skaitykite čia.2015 09 21


2015 05 29

Elektroniniu formatu išleista monografija „UŽPALIAI“

2015 m. gegužės 29 d. elektroniniu formatu išleistos „UŽPALIŲ“ monografijos I ir II dalys tapo jau 22-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. Monografiją galima įsigyti Knygų klubo elektroninių knygų parduotuvėje: I dalis ir II dalis.  „UŽPALIŲ“ monografijos I ir II dalių 2372 puslapių popierinė laida 1000 egz. tiražu buvo išleista 2014 m. 2015 07 01


2015 05 25

Gauta parama

2015 m. gegužės 25 d. leidyklą pasiekė K. Abukovaitės ir R. Abukovo 50,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 26


2015 05 24

„DAUJĖNŲ“ MONOGRAFIJOS SUTIKTUVĖS DAUJĖNUOSE

Gražų saulėtą sekmadienį gausus būrys daujėniškių ir miestelio svečių sugužėjo į Daujėnų kultūros namus, kur Daujėnų seniūnija suorganizavo gražias „Daujėnų“ monografijos sutiktuves, sutapusias su Sekminių atlaidais. Po šv. Mišių, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, renginio dalyviai galėjo susipažinti su išvakarėse iš spaustuvės atkeliavusia, daugiau kaip 4 metus rengta bemaž 1400 puslapių monografija. Knygos sutiktuvių renginio vedėjas Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas apie šios monografijos rengimą pakvietė tarti žodį „Versmės“ leidyklos vadovą Petrą Jonušą, pagrindinį monografijos rėmėją, žinomą verslininką ir mokslininką, iš Daujėnų valsčiaus – nuo Girsūdų – kilusį dr. Praną Kiznį, leidinio vyriausiąjį redaktorių ir sudarytoją Antaną Šimkūną. Vėliau buvo pagerbti monografijos autoriai bei rėmėjai, jiems įteikti monografijos autoriniai egzemplioriai, Pasvalio rajono savivaldybės bei Daujėnų seniūnijos padėkos raštai. Monografijos rengėjų, autorių bei rėmėjų indėlį aukštai įvertino kalbėjusieji Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas,  vyskupas Jonas Kauneckas, Vyriausybės atstovas Vilius Kavaliauskas, monografijos rėmėjas dr. Pranas Kiznis, buvęs Daujėnų seniūnas Stasys Mackevičius, daujėnietis istorikas Juozas Beniulis.
Neprailgusių, beveik dvi valandas trukusių monografijos sutiktuvių dalyviams koncertavo Šiaulių S. Sondeckio menų mokyklos atlikėjai. Kultūros namų vestibiulyje buvo surengta fotografo Stanislovo Vadapolo darbų paroda, čia buvo galima įsigyti ir pačių monografijų.

   
   
   

2015 05 26


2015 05 22

Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinio straipsnis

2015 m. gegužės 22 d. išėjo naujas elektroninio serialinio periodinio mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 2015 metų tomo straipsnis, paskelbtas interneto svetainėje www.llt.lt  – anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas Veronikos Adamonytės straipsnis „Daujėnų valsčiaus vietovardžiai“ (LLT:2015-6/26-246/LI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „DAUJĖNAI“ kalbos skyriui.

Straipsnyje pateikiami ir analizuojami daugiausia iki Antrojo pasaulinio karo surinkti Daujėnų valsčiaus vietovardžiai (gyvenamųjų vietų pavadinimai, vandenvardžiai ir žemėvardžiai). Jie suskirstomi pagal darybos būdą, kartu nurodant ir galimą jų pamatinį žodį. Ištyrus mažai tirto regiono vietovardžius paaiškėjo, kad didžioji gyvenamųjų vietų pavadinimų dalis yra asmenvardinės kilmės pluralia tantum formos. Tai liudija glaudų gyvenamųjų vietų pavadinimų ryšį su asmenų, gyvenusių tam tikroje vietovėje, įvardijimu. Vandenvardžiai ir žemėvardžiai dažnai į tikrinių žodžių grupę toponimizacijos proceso metu pereina neįgiję papildomų darybos priemonių, tarp jų dažnesni dūriniai ir sudėtiniai vietovardžiai, kurie laikytini naujesniais. Be to, skirtingai nei gyvenamųjų vietų vardai, vandenvardžių ir žemėvardžių etimonai gerokai dažniau siejami su bendriniais žodžiais (daugiau nei du trečdaliai atvejų).

Šis 6-asis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 2015 metų tomo straipsnis yra 246-asis bendrojoje chronologinėje rinkinio rodyklėje ir 26-asis iš kalbos dalykinės srities. ▲2015 05 22


2015 05 21

Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinio straipsnis

2015 m. gegužės 21 d. išėjo naujas elektroninio serialinio periodinio mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 2015 metų tomo straipsnis, paskelbtas interneto svetainėje www.llt.lt  – anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas Aurelijos Gritėnienės straipsnis „Daujėnų krašto skolintinė leksika“ (LLT:2015-5/25-245/LI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „DAUJĖNAI“ kalbos skyriui.

Daujėnų šnektos skolintinė leksika iki šiol išsamiau niekur nebuvo aptarta, todėl pagrindinis straipsnio tikslas – apžvelgti skolinių vartojimo polinkius, išanalizuoti jų kilmę, semantiką ir patekimo į šnektą būdus. Medžiaga tyrimui pačios autorės rinkta 2007 ir 2012 m. vasaromis, taip pat pasinaudota 2011 m. „Versmės“ leidyklos organizuotos ekspedicijos metu surinktais garso įrašais, perklausyti Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyve esantys garso įrašai. Analizuojant skolinius daugiausia naudojamasi aprašomuoju, gretinamuoju ir kiekybiniu tyrimo metodu. Straipsnyje slavizmai ir germanizmai aptariami skiriant tam tikras jų temines grupes.

Šis 5-asis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 2015 metų tomo straipsnis yra 245-asis bendrojoje chronologinėje rinkinio rodyklėje ir 25-asis iš kalbos dalykinės srities. ▲2015 05 22


2015 05 20

Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinio straipsnis

2015 m. gegužės 20 d. išėjo naujas elektroninio serialinio periodinio mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 2015 metų tomo straipsnis, paskelbtas interneto svetainėje www.llt.lt  – anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas Regimantos Stankevičienės straipsnis „Daujėnų Jėzaus Vardo bažnyčios istorija, architektūra ir dailė“ (LLT:2015-4/77-244/HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „DAUJĖNAI“ istorijos skyriui.

Dabartinė Daujėnų bažnyčia – viena iš nedaugelio mūrinių XVIII–XIX a. sandūros filinių bažnyčių Lietuvoje, savitais baroko reliktais išsiskiriantis ankstyvojo klasicizmo sakralinės architektūros paminklas. Du šimtmečius gyvuojanti šventovė ne kartą buvo remontuota, kai kurie jos elementai ir konstrukcijos (grindys, lubos, langai, stogas) perdaryti. Pastato eksterjeras, nors ir patyrė permainų, išsaugojo pirminę raišką, o interjeras pakito labiau, nes senoji halinė bažnyčios vidaus erdvė vėliau buvo pertvarkyta į pseudobazilikinę, su belange viršutine centrinės navos dalimi. Dabartinis jos ir bažnyčios sienų dekoras stokoja saiko ir neatitinka pastato stiliaus, bet, tikėtina, kada nors bus sutvarkytas suteikiant jam daugiau darnos.

Interjere išliko trys pirminiai gana saviti ankstyvojo klasicizmo stiliaus altoriai, svarbūs Lietuvos altorių meninių formų raidos tyrimams ir derantys su pastato architektūra. Juos veikiausiai suprojektavo pastato kūrėjas, nors tai patvirtinančių duomenų neaptikta. XIX a. antrosios pusės įrenginiai ir baldai – istorizmo ir liaudies dailės bruožų turintys dirbiniai, vertingi Šiaurės Lietuvos regiono liaudies dailės ir amatų tyrimams.

Nors senųjų vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių Daujėnų bažnyčioje nedaug, keletas jų (Jėzaus Nazariečio statula, XVII a. Nukryžiuotojo skulptūra, arkivyskupo Juozapo Skvirecko biustas, vitražas, bronzinės žvakidės, Sekminių simboliu dekoruotos klausyklos) yra meniški ir reti. Vienaip arba kitaip vertingi ir kiti dailės objektai. Dauguma jų atspindi parapijos pamaldumo tradicijas ir padeda joms skleistis. Su bažnyčios istorija ir parapijos pamaldumo raida itin glaudžiai susijęs ypatingas Daujėnų bažnyčios dailės kūrinys – rengiamoji Jėzaus Nazariečio skulptūra, vienas iš garsiausių stebuklingųjų Išganytojo atvaizdų Lietuvoje.

Šis 4-asis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 2015 metų tomo straipsnis yra 244-asis bendrojoje chronologinėje rinkinio rodyklėje ir 77-asis iš istorijos dalykinės srities. ▲2015 05 22


2015 05 18

 

 

 

Maloniai kviečiame į Daujėnų miestelio šventę,
kurios metu bus pristatyta naujai išleista „Lietuvos valsčių“ monografija „DAUJĖNAI“, sud. Antanas Šimkūnas

Šventė vyks 2015 m. gegužės 24 d., sekmadienį, Daujėnuose

Šventės programa:
12 val. - Sekminių atlaidai, iškilmingas šv. Mišias Daujėnų bažnyčioje aukos JE Panevėžio vyskupas L. Virbalas ir vyskupas J. Kauneckas.
14 val. - monografijos „Daujėnai“ pristatymas kultūros namuose. Koncertuos Šiaulių S. Sondeckio menų mokyklos atlikėjai. Veiks fotografo S. Vadapolo foto paroda, skirta Daujėnų kraštui.
16 val. - aviacijos pasirodymai, šventinis koncertas, atrakcionai.
18 val. - miestelio aikštėje Mikoliškio kaimo kapelos „Apynėlis“ koncertas.

 

2015 05 18


2015 05 18

Gauta parama

2015 m. gegužės 18 d. leidyklą pasiekė Jono Kaunecko 200,00 Eur parama rengiamai monografijai „DAUJĖNAI“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Daujėnai.  ▲2015 05 19


2015 05 15

Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinio straipsnis

2015 m. gegužės 15 d. išėjo naujas elektroninio serialinio periodinio mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 2015 metų tomo straipsnis, paskelbtas interneto svetainėje www.llt.lt  – anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas Aldonos Vasiliauskienės straipsnis „Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapija“ (LLT:2015-3/76-243/HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „DAUJĖNAI“ istorijos skyriui.

Straipsnyje nagrinėjama Pasvalio dekanato (Panevėžio vyskupija) Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos istorija: nuo koplyčios iki filijos ir 1923 m. sukurtos savarankiškos parapijos.

Iki tampant parapija, Daujėnai priklausė Krinčinui, kuris, laiko tėkmėje, įėjo į Vilniaus, vėliau – Žemaičių sudėtį. Nuo 1926 m. Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapija yra naujai sukurtos Panevėžio vyskupijos sudėtyje ir priklauso Pasvalio dekanatui. Daujėnų parapijai priklausė Šv. Augustino Porijų koplyčia.

Detalizuota Daujėnų koplyčioje Kristaus Nazariečio statula garsi stebuklais visoje Lietuvoje (pastačius naują bažnyčią, ji perkelta ir pastatyta didžiajame altoriuje). Daujėnų bažnyčią statė Krinčino klebonas kanauninkas Jonas Jeronimas Šarkevičius (apie 1731–1761 02 14–1812 10 pabaigoje (palaidotas lapkričio 1 d.). Akcentuojama, kad Daujėnai nuo seno garsėjo ir Sekminių atlaidais, aiškinama, kuo jie buvo svarbūs parapijos žmonėms.

1903 m. vyskupas Daujėnų kuratu paskyrė Varnių vikarą kun. Vincentą Baltrušaitį (1870 08 16–1893–1942), kuris čia dirbo 39 metus – iki mirties. Kurato paskyrimas į Daujėnus sudarė galimybę Švč. Jėzaus Širdies koplyčią padaryti filija (1909 m.), o vėliau – 1923 m. – savarankiška parapija.

Straipsnyje detalizuoti kun. V. Baltrušaičio ne tik pastoracinė, bet ir ūkinė veikla: klebonas sutvarkė už šventoriaus esančią „šventą“ balą, rūpinosi beneficija ir išplėtė valdas, sutvarkė naujas Daujėnų kapines, kurios grožiu pagarsėjo visoje apylinkėje. Ten palaidotas ir kun. Vincentas Baltrušaitis: „Mylėjau parapijiečius karštai ir parapijiečiai mylėjo mane.“ Kunigas gavo žemės ir naujoms Porijų koplyčios kapinėms. Apžvelgtas parapijos kultūrinis gyvenimas, supažindinta su švietėjišką lygmenį liudijančiomis to meto Daujėnų parapijoje veikusiomis penkiomis mokyklomis. Rašoma apie dvasininkų pastoracinę veiklą buriant ir ugdant gyvąją parapiją, taip pat darbus puošiant bei gražinant bažnyčią.

Pirmąsyk plačiai pristatyti Daujėnuose dirbę dvasininkai: kun. Juozas Merkys (1916 03 04–1940 06 16–1983 03 03), kun. Jonas Kazėnas (1906 02 19–1932 05 21–1951 08 27), kun. Jonas Rimša (1905 02 21–1930 06 14–1996 04 21), kun. Povilas Šalučka (1867 01 13–1890 01–po 1944), kun. Alfonsas Gražys (1923 02 09–1948 04 25–1992 02 24).

Atskleista 18-ka metų Daujėnuose dirbusio administratoriaus (1943 01 01–1948), vėliau – titulinio klebono (1948–1950 ir 1951–1962) kun. Felikso Eremino (1890 01 07–1915 05 16–1962 10 27) veikla, kuris 2012 m. buvo apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, o 2013 m. vasario 19 d. jam suteiktas Pasaulio Tautų Teisuolio vardas ir įamžintas Jad Vašem „Garbės sienos“ lentoje.

Detalizuotas kunigo gebėjimas sovietams nacionalizavus kleboniją imtis naujos klebonijos – altarijos statybos. Nagrinėta kun. F. Eremino literatūrinė veikla, palikti rašto darbai: 1947 m. vyskupo K. Paltaroko pageidavimu parašyta Daujėnų parapijos istorija ir dar 1945 m. pradėtas rašyti dienoraštis.

Pristatyti administratoriais parapijoje dirbę: 1948–1951 m. kun. Antanas Benesevičius (1900 05 28–1929 05 25–1975 06 12); 1951–1957 m. – kun. Antanas Rameikis (1912 07 01–1945 06 10–1991 02 01); 1958–1964 m. klebonas administratorius kun. Antanas Kietis (1905 01 14–1934 06 26–1996 05 19); 1964–2000 m. – kun. Gaudentas Ikamas (1920 09 10–1959 03 25–2000 11 18); 2007–2012 m. garbės kan. Povilas Varžinskas (1922 11 25–l948 12 19–2012 07 31).

Prisiminti bažnyčioje dirbę ir dirbantys patarnautojai, akcentuota kunigų pagalba „Versmės“ ekspedicijos metu, minimi Daujėnuose prie sodybų ar visuomeninėse vietose pastatyti kryžiai, stogastulpis, rūpintojėlis ir kitos daujėniškiams brangios vietos.

Straipsnį praplečia trys svarbūs priedai. Pirmajame pristatomas iš Daujėnų krašto kilusių dvasininkų gyvenimas ir veikla . Tai – kun. Antanas Kiznis (1871 10 01 (13)–1895 12 23–1935 05 26) iš Girsūdų kaimo, palaidotas Daujėnų parapijos kapinės, kan. Jonas Kriščiūnas (1896 02 16–1919 05 04–1968 12 24) iš Berklainių sodžiaus (kaimas), palaidotas Vyžuonų parapijos kapinės, kan. Kazimieras Kriščiūnas (1882 12 08–1906 11 19–1965 11 02) iš Berklainių k. Pumpėnų parapijoje (nuo 1923 m. tai Daujėnų parapija), palaidotas Pasvalio parapijos kapinės, kun. Steponas Pelešynas (1908 10 11–1933 04 01–1984 07 21) iš Baluškių kaimo, palaidotas Adomynės bažnyčios šventoriuje, kun. Petras Rauduvė (1901 02 17–1925 06 14–1982 08 20) iš Girsūdų kaimo, palaidotas Šeduvos bažnyčios šventoriuje, arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Skvireckas (1873 09 18–1899 06 24–1919 07 13–1959 12 03) iš Rinkūnų kaimo (augo Girsūdų kaime), 1998 m. lapkričio 28 d. perlaidotas Kauno arkikatedroje. Iki tol jo kūnas ilsėjosi Zamso (Austrija) vienuolyno bažnyčios specialiai įrengtoje kriptoje.

Antras priedas skirtas kun. F. Ereminui ir jo išgelbėtai žydaitei Reginai Rchelei Rozenbergaitei (1925 05 24–1987 07 16), kurią kunigas pakrikštijo Reginos vardu, išleido į mokslus. Baigusi medicinos mokslus, ištekėjo už Kodiko Šteimano (1922 01 14–1983 11 06). Šiai istorijai atskleisti užrašyti vietos gyventojų liudijimai, advokato Isaako Borveino (1927 02 09–2012 05 22), gerai pažinojusio savo giminaitę Reginą, bendravusio ir su kun. F. Ereminu, prisiminimai. Be to, jis sudarė galimybę neakivaizdžiai susipažinti su Reginos dukromis Aviva ir Lina, kurios su šeimomis gyvena Izraelyje. Jos labai nuoširdžiai dalijosi ne tik prisiminimais, bet ir išsaugotomis į Izraelį atsivežtomis savo tėvų bei kun. F. Eremino nuotraukomis.

Jų visų liudijimais bei pastangomis (būtina pažymėti ir Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Žydų gelbėjimo ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėjos Danutės Selčinskajos veiklą) kun. Feliksas Ereminas (po mirties) 2012 m. rugsėjo 21 d. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (Lietuvos Respublikos Prezidentės 2012 m. rugsėjo 10 d. pasirašytas dekretas Nr. 1K-1202), o 2013 m. vasario 19 d. jam suteiktas Pasaulio Tautų Teisuolio vardas ir įamžintas Jad Vašem „Garbės sienos“ lentoje.

Kun. Feliksas Ereminas – 17-tas kunigas ir 878-tas lietuvis, pripažintas Pasaulio Tautų Teisuoliu. O Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (1992–2014) apdovanoti 1 227 Lietuvos piliečiai, tarp jų – 35 kunigai, vyskupas Vincentas Borisevičius bei arkivyskupas Teofilis Matulionis.

Trečiasis priedas – kun. Felikso Eremino dienoraštis. Jis ne kartą leistas vis kitais pavadinimais – „Sovietinio teroro sutemose“ (prieraše įrašas „Unikalus Daujėnų parapijos klebono 1945–1946 metų dienoraštis“), „Kančių dienoraštis“ (2004 m. išleistoje knygoje „Daujėnai“, skirtoje Pasvalio 500 metų ir Daujėnų 450 metų jubiliejui (knygą sudarė Antanas Šimkūnas).

Straipsnyje panaudoti autorės užrašyti daujėniškių atsiminimai ir liudijimai, pateikta gausi archyvinė medžiaga padeda plačiau atskleisti Daujėnuose dirbusių kunigų atliktus darbus, jų asmens bruožus, tampa šaltiniu tolesniems tyrinėjimams.

Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo vardu tituluota parapija pristatoma šį vardą turinčių Lietuvos bažnyčių kontekste. Darbas iliustruotas autorės sudarytomis lentelėmis.

Šis 3-iasis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 2015 metų tomo straipsnis yra 243-iasis bendrojoje chronologinėje rinkinio rodyklėje ir 76-asis iš istorijos dalykinės srities. ▲2015 05 22


2015 05 14

Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinio straipsnis

2015 m. gegužės 14 d. išėjo naujas elektroninio serialinio periodinio mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 2015 metų tomo straipsnis, paskelbtas interneto svetainėje www.llt.lt  – anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas Regimantos Stankevičienės straipsnis „Daujėnų parapijos Porijų šv. Augustino koplyčios istorija, architektūra ir dailė“ (LLT:2015-2/75-242/HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „DAUJĖNAI“ istorijos skyriui.

Porijų kapinių koplyčia yra klasicizmo stiliaus tradicijų paveiktas, bet ir savitų bruožų turintis XIX a. (antrosios pusės?) liaudiškos medinės sakralinės architektūros pavyzdys. Istorinę, meninę arba tipologinę vertę turi ir jos kukli įranga, negausus inventorius (altorius, baldai, reikmenys, dailės kūriniai). Porijų kapinių ir jų koplyčios istorijoje atsispindi vietos žmonių pamaldumo tradicijos, taip pat Lietuvos ir Bažnyčios Lietuvoje istorija: okupacijos, kova už laisvę, administracinės permainos, asmenų ir bendruomenių iniciatyvos ir kita.

Šis 2-asis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 2015 metų tomo straipsnis yra 242-asis bendrojoje chronologinėje rinkinio rodyklėje ir 75-asis iš istorijos dalykinės srities. ▲2015 05 22


2015 05 14

Gauta parama

2015 m. gegeužės 14 d. leidyklą pasiekė A. Kavaliovo 50,00 Eur, L. ir V. Jasinkevičių 20,00 Eur, N. ir D. Tolvaišų10,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 18


2015 05 12

Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinio straipsnis

2015 m. gegužės 12 d. išėjo naujas elektroninio serialinio periodinio mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 2015 metų tomo straipsnis, paskelbtas interneto svetainėje www.llt.lt  – anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas Juliaus Vainoriaus straipsnis „Daujėnų krašto geologinė sandara, reljefas ir paleogeografinė raida“ (LLT:2015-1/23-241/GL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „DAUJĖNAI“ geologijos skyriui.

Daujėnų kraštui būdinga Šiaurės Lietuvos geologinė sandara – nepilnas pagrindinių sluoksnių geologinis pjūvis, aktyvus karstas. Kristalinis pamatas slūgso 950–1 050 m gylyje. Suskaidytas prekvartero paviršius sąlygojo ledynų egzaraciją. Kvartero nuogulų danga siekia 15–20 m.

Krašto paviršių dengia kelių genetinių tipų paskutinio Nemuno apledėjimo glacigeninės, limnoglacialinės, fliuvioglacialinės, aliuvinės, lokaliai paplitusios biogeninės (pelkių) nuogulos bei žmonių ūkinės veiklos suformuoti gruntai.

Geomorfologinių požiūriu Daujėnų kraštas patenka į Mūšos–Nemunėlio žemumos geomorfologinį rajoną. Reljefas – plokščia, silpnai banguota, banguota lyguma, pasiekianti 40–70 m absoliutinį aukštį. Santykiniai peraukštėjimai kinta nuo 1–2 m iki 4–6 m. Daujėnų kalva išsiskiria 10 metrų santykiniu aukščiu.

Daujėnų krašto gamtiniai ištekliai nedideli – gėlas požeminis vanduo, žvyras, smėlis.

Šis 1-asis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 2015 metų tomo straipsnis yra 241-asis bendrojoje chronologinėje rinkinio rodyklėje ir 23-iasis iš geologijos dalykinės srities. ▲2015 05 22


2015 05 12

Gauta parama

2015 m. gegužės 12 d. leidyklą pasiekė Edmunto Mankaus 20,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 18


2015 05 12

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ pristatyta Pivašiūnuose

Į Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymą 2015 m. gegužės 12 d. Pivašiūnų gimnazijoje atvyko knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, Aukštadvario bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas Sudavičius, Alovės ir Ryliškių bažnyčių klebonas Stanislovas Stankevičius, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Bronė Balionienė, direktorės pavaduotoja Agnė Petravičienė, Pivašiūnų seniūnijos seniūnė Rima Čelkonienė, Pivašiūnų gimnazijos direktorius Pranas Jauneika, gimnazijos mokytojai, moksleiviai, Pivašiūnų bendruomenės nariai. Savaitę iki renginio bibliotekininkė Marytė Burneikienė Pivašiūnų bendruomenei pristatė „Versmės“ leidyklos naujausias išleistas knygas. Ji parengė knygų ekspoziciją, kurią renginio dieną apžiūrėjo visi atvykusieji. Prieš renginį vyresniųjų klasių gimnazistai turėjo galimybę dalyvauti netradicinėse pamokose, kurias vedė atsargos pulkininkas, buvęs Karo Akademijos viršininko pavaduotojas Arūnas Dudavičius, knygos „Likimo išbandymai“ autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė bei knygos sudarytojas profesorius Juozas Mureika. Pamokų temos: Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1953 m., 1953 m. Norilsko sukilimas, dvasingumo ugdymas, prasmių formavimas. Rengino pradžioje gimnazistė Aušra Leškevičiūtė atliko partizanų dainą „Gal pavargai“. Pirmoje renginio dalyje kalbėjo Pivašiūnų gimnazijos 8 klasės moksleivė Dainora Teresčenko. Ji trumpai prisiminė knygos „Likimo išbandymai“ skaitytas ištraukas, kurios skaitytoją paskatino pažvelgti į dabartinį savo gyvenimą, mokymąsi pagal to laikmečio lietuvių tautos kančias ir išbandymus. Dainora nuoširdžiai dėkojo knygos autorei už puikią knygą ir rekomendavo knygą perskaityti ir kitiems moksleiviams. Po jos kalbėjo Pivašiūnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Marytė Burneikienė – politinės kalinės Alenos Kazakevičienės dukra. „Mano mama, Alena Kazakevičienė, taip pat buvo politinė kalinė, taip pat „ėjo gulagus“ Sibire, Solikamske, Kamos upe plukdė rąstus ir t. t. Partizanų dainos man buvo dainuojamos vietoj lopšinių... Todėl kuo toliau, tuo labiau „lindau“ į knygą, tiesa, vis atidėdama į šalį, nes... reikėjo paverkti. Vis galvojau, kaip tokios trapios moterys sugebėjo visa tai iškęsti ir išlikti... “ – kalbėjo M. Burneikienė. Antrą renginio dalį pradėjo knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, ji kalbėjo apie knygos parašymo tikslus, paminėjo svarbiausius epizodus, akcentavo tautos ir žmogiškumo jėgą, šeimos vertybes. Po jos kalbėjo knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika. Jis pasakojo apie žmonai tekusius sunkius išbandymus, daug šiltų žodžių skyrė jos stiprybei ir ištvermei. Renginį pagyvino direktoriaus pavaduotojos, teatro pedagogės Virginijos Venčkauskaitės paruošti moksleiviai: Arnas Žilionis, Andželika Vaitkevičiūtė, Agnė Žilionytė, Simona Zinkevičiūtė, Kamilė Šėrytė, Akvilė Bakšytė, Aušra Leškevičiūtė – meninės kompozicijos „Laisvė“ dalyviai. Pivašiūnų gimnazijos direktorius Pranas Jauneika dėkojo renginio organizatoriams ir dalyviams, „Versmės“ leidyklai, jos vadovui Petrui Jonušui, linkėjo stiprybės knygos autorei, džiaugėsi, kad net sunkūs išbandymai žmogaus nesužlugdo. Renginio pabaigoje knygos autorę sveikino Alytaus rajono savivaldybės atstovė Bronė Balionienė, kunigas Stanislovas Stankevičius, lietuvių kalbos mokytoja Milda Juknevičienė, kunigas Vytautas Sudavičius, gimnazijos moksleiviai ir jų tėveliai. Po renginio gimnazijos direktoriaus pakviesti renginio dalyviai prie arbatos diskutavo apie žmogiškųjų vertybių sampratą, pagarbą Tėvynei ir jos istorijai šiuolaikinėje mokykloje. Profesorius Juozas Mureika trumpai pristatė savo knygą „Pajaustos mintys“ (Estetikos virsmas estetologija), akcentavo svarbiausias tezes, paminėjo keletą pajautos žmonių ir jų indėlį į Lietuvos kultūros lobyną.

„Versmės“ leidyklos išleista knyga „Likimo išbandymai“

Citata iš knygos „Likimo išbandymai“
  

Moksleivės Dainoros Teresčenko mintys apie knygą

Kalba knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė

  

Knygos sudarytojas prof. J. Mureika

Kalba gimnazijos direktorius Pranas Jauneika

  

Bendra salės nuotrauka

Knygą vertina bibliotekininkė Marytė Burneikienė

  

Moksleiviai atlieka kompoziciją „Laisvė“

Gimnazistė A. Leškevičiūtė dainuoja partizanų dainą „Gal pavargai“

A. Leškevičiūtė dainuoja dainą „Laisvė“, žodžiai J. Marcinkevičiaus, muzika E. Masytės

Naujausių „Versmės“ leidyklos knygų ekspozicija gimnazijoje

2015 05 18


2015 05 11

Gauta parama

2015 m. gegužės 11 d. leidyklą pasiekė Rudolfo Šakaičio 100,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 13


2015 05 08

Gauta parama

2015 m. gegužės 8 d. leidyklą pasiekė Broniaus Brazausko 20,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 13


2015 05 07

Apie mus rašo

2015 m. gegužės 7 d. naujienų portale www.delfi.lt paskelbtas straipsnis „Spaudos atgavimo dienai paminėti skirtame mače pergalę šventė žurnalistai“, kuriame rašoma apie Spaudos atgavimo dienos proga „Žalgirio“ draugijos sporto salėje surengtas tradicines draugiškas krepšinio rungtynes tarp Lietuvos sporto žurnalistų federacijos (LSŽF) komandos ir „Olifėjos“ ekipos. LSŽF prezidentas Gintaras Nenartavičius varžovų komandos nariams įteikė leidyklos „Versmė“ įsteigtas dovanas - po knygų rinkinį, kurį sudarė Jūratės Statkutės de Rosales „Europos šaknys“, Rasos Gečaitės „Kelionė iš XXI Į XIV a.“, Giedriaus Kazimierėno „Algirdo pergale prie mėlynųjų vandenų“ ir „Lietuvos vaikų rekordų knyga“ (sud. Vytautas Navaitis). Visą straipsnį skaitykite čia. ▲2015 05 11


2015 05 06

Gauta parama

2015 m. gegužės 6 d. leidyklą pasiekė Mykolo Gilevičiaus 100,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 13


2015 04 30

Gauta parama

2015 m. balandžio 30 d. leidyklą pasiekė D. Sabienės ir R. Sabo 50,00 Eur, Simo Klymanto 20,00 Eur, Gedimino Toliušio 20,00 Eur, I. Giedraitytės 5 Eur, Veros Greičiuvienės 5 Eur bei Aldonos Pauliukaitės 5,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 05 03


2015 04 29

Elektroniniu formatu išleistos monografijos „SINTAUTAI“ I ir II dalys

2015 m. balandžio 29 d. elektroniniu formatu išleistos „SINTAUTŲ“ monografijos I ir II dalys tapo jau 21-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. Monografiją galima įsigyti Knygų klubo elektroninių knygų parduotuvėje: I dalis ir II dalIs.  „SINTAUTŲ“ monografijos I ir II dalių 2912 puslapių popierinė laida 900 egz. tiražu buvo išleista 2013 m. 2015 07 01


2015 04 29

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ šiltai sutikta Ukmergėje

Į Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymą 2015 m. balandžio 29 d. Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešąją biblioteką atvyko Ukmergės rajono mero pavaduotoja Klavdija Stepanova, knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, VDU magistrantas, Kauno IX forto muziejaus muziejininkas Vytautas Jurkus, ats. mjr. Vidmantas Leščius, visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ direktorius Romas Petras Šaulys, literatės-poetės, nepriklausomų rašytojų sąjungos narės Leonora Jankeliūnienė ir Zuzana Stunžėnienė, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos gimnazistai Monika Zurzaitė, Eglė Sabaliauskaitė, Miglė Iziumcevaitė, Vilma Valančiūtė ir Domantas Zubrickis. Renginį muzikine programa papuošė atvykęs Sveikatos universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“, vadovė Daiva Bradauskienė. Renginyje tap pat dalyvavo Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės skyriaus vadovė Aldona Kalesnikienė, Kraštotyros muziejaus direktorės pavaduotojas Vladas Kovarskas, Ukmergės mokymo įstaigų atstovai ir kiti Ukmergės visuomenės nariai. Pirmoji žodį tarė Ukmergės r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rasa Griškevičienė. Jinai pristatė renginio svečius ir pasidžiaugė, kad bibliotekoje pristatoma „Versmės” leidyklos išleista knyga „Likimo išbandymai”. Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pakvietė visus dalyvius pagerbti tylos minute visus žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius bei citavo Prezidentą Antaną Smetoną tokiais jo žodžiais : „Ko laukia tauta iš savo jaunimo? Ji laukia, kad tikrai mokytųsi ir auklėtųsi, ir neštų šviesą savo kraštui”. Pirmoje renginio dalyje kalbėjo A. Smetonos gimnazijos moksleiviai, kurie paskaitė ištraukas iš knygos „Likimo išbandymai” – „Yra ir čia šviesos spindulėlių”, „Norilsko vergovėje”, „Pasipriešinimo dvasios pergalė”, „Tas stebuklingas žodis Tėvynė”. Vėliau knygą vertino Vytautas Jurkus. „Šie autorės prisiminimai moko kiek daug gali ištverti žmogus, kuris net sunkiausiomis aplinkybėmis išlieka nepasidavęs, nepalūžęs dvasia ir išlikdamas laisvu.

Laisvai mąstyti net ir nelaisvės sąlygomis yra egzistenciškai svarbu ir šiandien Lietuvai ir visai Europai iškilusiose naujų pavojų sąlygose“,- kalbėjo V. Jurkus. Pirmą renginio dalį dainomis baigė folkloro ansamblis „Kupolė”. Jie atliko dainas „Ko palinkot, žilvičiai” ir „Partizanų būrys”. Antrą renginio dalį pradėjo knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė. Ji pasidalijo atsiminimais su atvykusiais į renginį Vepriškiais, kad jos šaknys irgi nuo Veprių krašto. „Čia prabėgo mano vaikystės vasaros tarp gražių pievų, beržų ošimo ir nuostabių draugų”,– sakė knygos autorė Joana. „Dar ir dabar jaučiu nerimą dėl Norilsko sukilimo metu nužudytų kalinių, kurių kūnai buvo sumesti į neveikiančias anglių šachtas”,– kalbėjo knygos autorė. „Šią knygą skiriu visiems Lietuvos kariuomenės karininkams, politiniams kaliniams ir tremtiniams, amžiams atgulusiems Sibiro taigos platybėse, kad Lietuvos jaunimas pažintų to laikmečio žiaurumus, prievartą ir galėtų didžiuotis, kad yra lietuviai, turintys garbingą istoriją, šimtmečiais puoselėtą kultūrą ir nuostabią kalbą“,– akcentavo knygos autorė. Po jos kalbėjo knygos sudarytojas prof. J. Mureika, kuris pristatė patalpintus knygoje „Likimo išbandymai“ žmonių vertinimus apie knygą. Jis citavo garbės dr. J. Statkutę de Rosales, prof. V. Daujotytę, prof. R. Grigą, poetą Rimvydą Stankevičių ir kitus knygos vertintojus. „Kuomet knygos autorė rašo apie savo išgyvenimus, tuomet susidaro emocinė galia. Pažinęs šias galias žmogus neskaičiuos laiko, pinigų, bet gyvens savo vertybėmis. Kokios žmogaus dvasinės galios? Nėra jokių mokymo programų bendrojo lavinimo mokymo įstaigose, universitetuose. Vyrauja paviršutiniškumas, perkrova mokomaisiais dalykais, o kur tie žmogaus išgyvenimai, kurie skatintų žmogų dirbti, kovoti už savo šeimą, tėvynę, tautą. Pilietiškumas be tautiškumo, tai tuščia frazė”,– labai emocionaliai kalbėjo prof. J. Mureika. Prof. J. Mureika trumpai pristatė savo naujausią knygą „Pajaustos mintys”, vieną padovanojo viešajai bibliotekai, kitą padovanojo A. Smetonos gimnazijai. Vėliau kalbėjo Ukmergės rajono mero pavaduotoja K. Stepanova. „Knygos autorės pasakyti žodžiai - grynuoliai apie žmogų, kuris nešioja savyje savo giminės istoriją ir ją turtina savo darbais”,- sakė vicemerė K. Stepanova. K. Stepanova priminė savo šeimos šaknis, Tarpukario Lietuvos savanorių žygius, užsiminė apie pagarbų kito tikėjimo, kitos tautybės žmonėms 1918-1940 m. Nepriklausomoje Lietuvoje. Antrą renginio dalį dainomis baigė folkloro ansamblis „Kupolė“, kurie atliko dainas „Bolševikai tegu žino“, „Ten kur šlama“.

Renginį apibendrino ir trumpą diskusiją organizavo bibliotekos direktorė R. Griškevičienė, kuri pakvietė Veprių miestelio atstovus R. P. Šaulį, vyr. bibliotekininkę Almą Aleknavičienę bei L. Jankeliūnienę ir Z. Stunžėnienę tarti keletą žodžių apie knygą ir jos autorę Joaną. „Didžiuojamės Jumis ir Jūsų knygą“,– sakė susirinkusieji renginio dalyviai. Susirinkusieji dėkojo „Versmės” leidyklai, jos vadovui Petrui Jonušui, redaktorei Sonatai Jonušaitei, kalbos redaktorei Aušrai Gudavičiūtei, viršelio dailininkei ir maketuotojai Danutei Šmitienei, meninei redaktorei Onai Liugailienei. Pasibaigus renginiui dar ilgai bibliotekos fojė netilo susirinkusiųjų pokalbiai, knygos autorė dalijo savo autografus renginio dalyviams, vyko nuoširdus bendravimas prie kavos puodelio. Renginio vedėjas besidomintiems trumpai pristatė kitas „Versmės” leidyklos išleistas knygas, monografijas, diskutavo apie kitus numatomus renginius.

Renginio svečiai

  

Renginio dalyviai

A. Smetonos gimnazijos moksleiviai

  

Knygą vertina V. Jurkus

Kalba knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė

  

Kalba knygos sudarytojas prof. J. Mureika

Renginio dalyviai noriai bendravo su knygos autore

  

Ukmergės rajono savivaldybės rožių puokštė knygos autorei

Dainuoja folkloro ansamblis ,,Kupolė"

Renginio svečiai, folkloro ansamblis „Kupolė" ir bibliotekos vadovai

2015 05 05


2015 04 29

Gauta parama

2015 m. balandžio 29 d. leidyklą pasiekė Mariaus Kunigėno 200,00 Eur parama rengiamai knygai „Pabradės kraštas“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Pabradė.  ▲2015 05 03


2015 04 29

Pateiktos paraiškos Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui

2015 m. balandžio 29 d. Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui pateiktos paraiškos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „DAUJĖNAI “, „KAMAJAI“, „RAMYGALA“, „ŠEDUVA“, Romualdos Vaitkienės knygos „Žagarė: elegija mano gatvei“ daliniam finansavimui.  ▲2015 04 29


2015 04 23

Gauta parama

2015 m. balandžio 23 d. leidyklą pasiekė Irenos Oičenkienės 50,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 04 28


2015 04 23

Gauta parama

2015 m. balandžio 23 d. leidyklą pasiekė Marijos Sereikienės 100,00 Eur parama rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2015 05 03


2015 04 23

Gauta parama

2015 m. balandžio 23 d. leidyklą pasiekė Stasės Mikeliūnienės 30,00 Eur parama rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2015 05 03


2015 04 22

Gauta parama

2015 m. balandžio 22 d. leidyklą pasiekė UAB „Dainiai“ 500,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 04 28


2015 04 21

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ pristatyta Lazdijuose

Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvės, buvusios politinės kalinės, Norilsko sukilimo dalyvės Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymo renginyje 2015 m. balandžio 21 d. Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje dalyvavo Lazdijų rajono Savivaldybės mero pavaduotojas Gintautas Saladka, knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, VDU magistrantė, istorikė Greta Kučinskaitė, Lazdijų Motiejaus Gustaičio lietuvių kalbos mokytoja Dalia Jefimova, Lazdijų mokymo įstaigų atstovai, gimnazistai, mokytojai, šauliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, Sausio 13-osios brolijos nariai ir kiti Lazdijų visuomenės nariai. Renginys prasidėjo žuvusių ir mirusių partizanų, politinių kalinių ir tremtinių pagerbimu tylos minute. Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė atvykusius svečius, trumpai supažindino susirinkusius renginio dalyvius su knygos turiniu, knygos leidėju bei kokiose vietose knyga jau buvo pristatyta Lietuvoje. Renginio svečius ir dalyvius pasveikino bibliotekos direktorė Renata Rudienė, kuri jau buvo perskaičius knygą „Likimo išbandymai“. R. Rudienei knyga labai patiko, nes skaitoma lengvai, parašyta paprastai ir nuoširdžiai. Bibliotekos direktorė išreiškė viltį, kad ši knyga bus kelrodis mūsų jaunajai kartai, jų mokytojams ir tėveliams. Po to muzikinę programą atliko Lazdijų meno mokyklos mokinė Samanta Rimavičiūtė (mokytojas Linas Bankauskas), kuri grojo gitara ir atliko Josef Kaspar Mertz Etiudą G-dur, po jos dainavo Lietuvių liaudies dainą „Dūda“ 5-6 klasių merginų ansamblis (mokytoja Aida Abeciūnaitė). Pirmoje renginio dalyje kalbėjo Lazdijų r. Kapčiamieščio Emilijos Pliaterytės mokyklos moksleivės G. Valentaitė ir N. Kelmelytė. Jos pasikeisdamos paskaitė ištrauką iš knygos skyriaus –“Kur tu dabar tėti?“ Po jų kalbėjo Motiejaus Gustaičio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja D. Jefimova. Mokytoja buvo perskaičius knygą ir labai gerai pasiruošusi. Jai ypatingai patiko knygos autorės J. Ulinauskaitės-Mureikienės bendravimas su žurnalistu Rimvydu Stankevičiumi knygos skyriuje pavadinimu - „Atsiminimai, vertinimai ir įžvalgos“. „Lietuva, išsaugota pragare“ ir „Vienas kitam būkime Lietuva“ – šiose knygos temose žurnalistas R. Stankevičius labai nuoširdžiai kalbasi su knygos autore. Keletas jo pastebėjimų ir klausimų „Knyga tiesiog pakirto mane. Siužetas aštriomis adatomis susmigo širdin – neabejoju – visam gyvenimui“,- kalbėjo žurnalistas. Į žurnalisto klausimą „ Kas jus tokius užaugino?“ knygos autorė Joana atsakė – „Pirmiausia tėvai, mus auginusios šeimos. Nuo pat mažens buvau mokoma mylėti Lietuvą, gerbti jos istoriją, didvyrius. Daug dainuodavome namuose, mama skaitydavo man knygas, daug įkvėpdavo tradicinių lietuviškų švenčių šventimas ir kita“. Mokytoja D. Jefimova šią knygą rekomendavo perskaityti kiekvienam jos gimnazijos gimnazistui ir mokytojui. Pirmos renginio dalies pabaigoje savo įspūdžiais apie knygą dalijosi VDU magistrantė G. Kučinskaitė. „Apibendrinant galima teigti, kad tai knyga apie gyvenimą ir kančią, viltį ir tikėjimą, motinos meilę, pasiaukojimą ir žmonių ryžtą, dvasios didybę ir skurdą, galiausiai tai knyga apie žmogų likimo išbandymuose. Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ atspindi itin skausmingą mūsų tautos istorijos laikotarpį, kai iš žmogaus buvo siekiama atimti jo tapatybę, svajones, sutrypti jį morališkai ir fiziškai, sunaikinti jo jausmus ir paversti mankurtu – žmogumi be praeities“, – kalbėjo G. Kučinskaitė. Antrą renginio dalį pradėjo knygos autorė J.Ulinauskaitė-Mureikienė, kuri papasakojo susirinkusiems, kaip gimė knyga, kas padėjo knygą išleisti, kokios temos sudaro knygos turinį: „Tas stebuklingas žodis – Tėvynė“, „Lemtingi gyvenimo posūkiai“, „Norilsko vergovėje“, „Laisvė arba mirtis“. „Šią knygą skiriu visiems Lietuvos kariuomenės karininkams, politiniams kaliniams ir tremtiniams, amžiams atgulusiems Sibiro taigos platybėse, kad Lietuvos jaunimas pažintų to laikmečio žiaurumus, prievartą ir galėtų didžiuotis, kad yra lietuviai, turintys garbingą istoriją, šimtmečiais puoselėtą kultūrą ir nuostabią kalbą“,– akcentavo knygos autorė. Knygos sudarytojas prof. J. Mureika papasakojo apie trečios knygos laidos remėjus ir trijų laidų atsiradimo aplinkybes. Supažindinęs su kai kuriais įžvalgiais autorės atsiminimų vertinimais, jis pabrėžė, kad atsiminimuose gerai matosi ištikimybė krikščioniškoms vertybėms, istorinei atminčiai ir dvasinei patirčiai bei asmens orumui. Taip pat tautiškumo ir pilietiškumo darnos idėja. Dvasinei jaunimo brandai ji ypač svarbi ir šiandien. Autorės stiliaus ypatumai, pasak profesoriaus, atskleidžia edukacines šios knygos įtaigos ir sektino tėvynės meilės bei artimo meilės pavyzdžio galimybes. Profesorius padovanojo savo parašytą knygą „Pajautos mintys“ Lazdijų bibliotekai, Veisiejų ir Motiejaus Gustaičio gimnazijoms. Antros dalies pabaigoje keletą muzikinių kūrinių atliko Lazdijų tremtinių vokalinis trio, jų vadovas Romas Mazietis. Renginį apibendrino Lazdijų mero pavaduotojas Gintautas Saladka, kuris pasidžiaugė šia knyga ir jos pristatymu viešojoje bibliotekoje visiems renginio svečiams įteikė atminimui Lazdijų rajono suvenyrus ir kitą medžiagą. Dar ilgai bibliotekos trečiajame aukšte ištikimiausi renginio dalyviai prie kavos puodelio diskutavo su knygos autore, knygos sudarytoju ir kitais renginio svečiais.

  

Renginio dalyviai ir svečiai Lazdijų bibliotekoje

Kalba Lazdijų rajono vicemeras G. Saladka

  

Kalba knygos autorė J.Ulinauskaitė-Mureikienė

Kalba knygos sudarytojas prof. J. Mureika

  

5-6 klasių merginų ansamblis scenoje

Gitara groja S. Rimavičiūtė

2015 04 28


2015 04 16

Gauta parama

2015 m. balandžio 16 d. leidyklą pasiekė Rokiškio rajono savivaldybės 4054,68 Eur parama rengiamai monografijai „KAMAJAI“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Kamajai.  ▲2015 04 22


2015 04 16

Gauta parama

2015 m. balandžio 16 d. Palmira Pečiuliauskienė informavo apie leidyklai skirtą 445,84 Lt (129,12 Eur) paramą (2% pajamų mokesčio sumos už 2013 metus) rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2015 04 28


2015 04 15

2015 m. balandžio 29 d. 16 val.

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje (Vytauto g. 30)

„Versmės“ leidyklos išleistos
Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos

„LIKIMO IŠBANDYMAI“

(serijos „Neparklupdyta Lietuva“
1-oji knyga) pristatymas ir diskusija

Knyga apie tautos ir žmogiškumo jėgą, apie tai kada likimo išbandymai nesužlugdo žmogaus, apie šeimos sampratą, vaikų mokymą mylėti Lietuvą, gerbti jos istoriją, didvyrius. Joana Ulinauskaitė-Mureikienė būdama septyniolikmetė mergina įsitraukė į pasipriešinimo sovietų okupantams veiklą, už tai buvo suimta ir kalinta Pečioros, Taišeto, Krasnojarsko, Norilsko ir kitose Sovietų sąjungos kalinimo vietose. Aukščiausias knygos kulminacijos momentas – žiauriai numalšintas 1953 m. Norilsko kalinių sukilimas. 
Atėjo laikas Lietuvoje įvertinti ir atgaivinti pamokas, kurios knygos autorei Joanai ir jos bendraamžiams įdiegė pasididžiavimą savimi, savo tauta, savo šaknimis...

Knygos pristatyme dalyvaus – knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, knygos leidėjas, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, VDU magistrantas Vytautas Jurkus. Savo įspūdžiais apie knygą dalinsis Ukmergės gimnazijų moksleiviai ir mokytojai. Muzikinę programą atliks Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis ,,Kupolė ‘‘, vadovė Daiva Bradauskienė.

Renginio organizatoriai – Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka ir „Versmės“ leidykla.

2015 04 15 


2015 04 15

2015 m. balandžio 21 d. 16 val.

Lazdijų rajono viešojoje bibliotekoje
(Seinų g. 1)

„Versmės“ leidyklos išleistos
Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos

„LIKIMO IŠBANDYMAI“

(serijos „Neparklupdyta Lietuva“
1-oji knyga) pristatymas ir diskusija

Knyga apie tautos ir žmogiškumo jėgą, apie tai kada likimo išbandymai nesužlugdo žmogaus, apie šeimos sampratą, vaikų mokymą mylėti Lietuvą, gerbti jos istoriją, didvyrius. Joana Ulinauskaitė-Mureikienė būdama septyniolikmetė mergina įsitraukė į pasipriešinimo sovietų okupantams veiklą, už tai buvo suimta ir kalinta Pečioros, Taišeto, Krasnojarsko, Norilsko ir kitose Sovietų sąjungos kalinimo vietose. Aukščiausias knygos kulminacijos momentas – žiauriai numalšintas 1953 m. Norilsko kalinių sukilimas. 
Atėjo laikas Lietuvoje įvertinti ir atgaivinti pamokas, kurios knygos autorei Joanai ir jos bendraamžiams įdiegė pasididžiavimą savimi, savo tauta, savo šaknimis...

Knygos pristatyme dalyvaus – knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, knygos leidėjas, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, magistrantė Greta Kučinskaitė. Savo įspūdžiais apie knygą dalinsis Lazdijų gimnazijų moksleiviai ir mokytojai. Muzikinę programą atliks Lazdijų meno mokyklos mokytojai ir mokiniai.

Renginio organizatoriai – Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir „Versmės“ leidykla.

2015 04 15 


2015 04 14

Gauta parama

2015 m. balandžio 14 d. leidyklą pasiekė Irenos ir Egidijaus Petrošių 500,00 Eur, Irenos Giedraitytės 10,00 Eur bei Rasos Šilaitės 10,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 04 15


2015 04 09

Gauta parama

2015 m. balandžio 9 d. leidyklą pasiekė Antano Jasevičiaus (jaunesniojo) 70,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 04 15


2015 04 08–09

Mūsų knygos – radijo stoties „Laisvoji banga“ viktorinos prizai

2015 m. balandžio 8–9 d. radijo stoties Laisvoji Banga laidos-viktorinos „Ką aš žinau?“ metu buvo pristatytos „Versmės“ leidyklos knygos V. Navaičio „Lietuvos vaikų rekordų knyga“, J. Statkutės de Rodalės „Europos šaknys“, R. Grigo „Pralaimėjęs Kainas“ ir Audriaus Dubiečio „Nuostabusis padangių švytėjimas“. ▲2015 04 13


2015 04 07

Gauta parama

2015 m. balandžio 7 d. leidyklą pasiekė Olgos Biskienės 30,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 04 08


2015 04 02

Gauta parama

2015 m. balandžio 2 d. leidyklą pasiekė Dovilės Gradickaitės ir Luko Kucino 150,00 Eur, Kauno bokso federacijos prezidento Rimanto Rutkausko 50,00 Eur bei Nijolės Banaitytės-Kezienės 30,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 04 07


2015 03 27

Gauta parama

2015 m. kovo 27 d. leidyklą pasiekė Mildos Krepenskienės 25,00 Eur ir UAB „Gulbelė“ 50 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 03 30


2015 03 26

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ pristatyta Panevėžyje

Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvės, buvusios politinės kalinės, Norilsko sukilimo dalyvės Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymo renginyje 2015 m. kovo 26 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje dalyvavo Panevėžio miesto mero patarėjas Petras Luomanas, knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, VDU magistrantas, istorikų draugijos prezidentas Deimantas Ramanauskas, Lietuvos kariuomenės Karaliaus Mindaugo husarų bataliono karys vyr. srž. Donatas Voveris, Panevėžio mokymo įstaigų atstovai, gimnazistai, mokytojai, kariškiai, šauliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, Sausio 13-osios brolijos nariai ir kiti Panevėžio visuomenės nariai. Renginys prasidėjo žuvusių ir mirusių partizanų, politinių kalinių ir tremtinių pagerbimu tylos minute. Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius pristatė atvykusius svečius, trumpai supažindino susirinkusius renginio dalyvius su knygos turiniu, knygos leidėju bei kokiose vietose knyga jau buvo pristatyta Lietuvoje. Renginio svečius ir dalyvius pasveikino Panevėžio miesto mero patarėjas Petras Luomanas, kuris prisiminė ir savo artimųjų tarpe nukentėjusius nuo sovietinio genocido, padėkojo „Versmės“ leidyklai, jos vadovui Petrui Jonušui už puikią knygą, o knygos autorei Joanai Ulinauskaitei-Mureikienei įteikė Panevėžio miesto suvenyrą ir gėlių puokštę.

Pirmoje renginio dalyje kalbėjo Panevėžio „Minties” gimnazijos moksleivės Ieva Petraitytė ir Enrika Navikaitė. Jos trumpai prisiminė knygos „Likimo išbandymai” skaitytas ištraukas, kurios skaitytojas įkvėpė plačiau pasidomėti lietuvių tremties tematika, prisiminti skaitytas knygas ir pamokas gimnazijoje šia tema. „Knygos „Likimo išbandymai” tekstas įdomus, jausmingas, pagrįstas realiais knygos autorės išgyvenimais, turintis išliekamąją vertę lietuvių tautai”,– sakė Ieva Petraitytė ir Enrika Navikaitė. Vėliau ištraukas iš pristatomos knygos skaitė Panevėžio Vyskupo Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai: Elena Garbaliauskaitė, Gabrielė Lanskaronskytė, Džiugas Praninskas, Dovidas Greibus ir Gediminas Kireilis. Gimnazistams pasiruošti padėjo šios gimnazijos mokytoja Zita Kontrimienė.

Moksleivių perskaitytos knygos tekstai, raiški kalba ir tonacija, graži gimnazijos uniforma tiesiog sužavėjo renginio dalyvius. Pagrindinės mokinių perteiktos mintys – būtina išlikti, išgyventi, vis tiek sugrįšime į Lietuvą, geriau mirti, bet ne amžinai vergauti.
Pirmos dalies pabaigoje knygą vertino VDU humanitarinių mokslų fakulteto magistrantas Deimantas Ramanauskas. „Šią knygą būtina perskaityti kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui, kad kiekvienas artimiau susipažintų su tremčių istorija ir lietuvių tautos išgyvenimais, netektimis, bet svarbiausia, kad kiekvienas tautietis pagalvotų apie dabartinį savo ir savo šeimos gyvenimą, darbus, laisvalaikį. Kaip ir kiek šis gyvenimas, jo prasmė susijusi su knygos autorės pateiktais samprotavimais apie žmogaus gyvenimą”,– kalbėjo D. Ramanauskas.

Antrą renginio dalį pradėjo knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė, kuri papasakojo susirinkusiems, kaip gimė knyga, kas padėjo knygą išleisti, kokios temos sudaro knygos turinį: „Tas stebuklingas žodis – Tėvynė“, „Lemtingi gyvenimo posūkiai“, „Norilsko vergovėje“, „Laisvė arba mirtis“. „Šią knygą skiriu visiems Lietuvos kariuomenės karininkams, politiniams kaliniams ir tremtiniams, amžiams atgulusiems Sibiro taigos platybėse, kad Lietuvos jaunimas pažintų to laikmečio žiaurumus, prievartą ir galėtų didžiuotis, kad yra lietuviai, turintys garbingą istoriją, šimtmečiais puoselėtą kultūrą ir nuostabią kalbą“,– akcentavo knygos autorė. Knygos sudarytojas prof. J. Mureika kalbėjo susirinkusiems apie susitikimus ir pokalbius su Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojais, kad ši knyga turėtų būti įtraukta į Pagrindinio ugdymo bendrosios programos Lietuvių kalbos ir literatūros privalomų perskaityti knygų sąrašą, bet užsitęsusios diskusijos tarp Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų kol kas norimų rezultatų nedavė. Prof. Juozas Mureika bibliotekos direktorės pavaduotojai kultūrinei veiklai Genovaitei Astrauskienei padovanojo keletą savo parengtų knygų. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos direktorius Alfredas Paberžis diskusijai pasirinko autorės mintis apie šeimos ir mokyklos įskiepytas vertybes, norą mokytis, pagarbą savo tėvams ir mokytojams, meilę savo tėviškei, Tėvynei, savo artimui. „Šiandieninėje mokymo įstaigoje gyventi ir skiepyti minėtą vertybių sistemą yra labai sunku, nes jauno žmogaus, piliečio aplinka labai pasikeitusi, sumaterialėjusi, antimotyvuojanti. Be to, trūksta stiprių asmenybių mokytojų tarpe bei valstybės konkretesnio požiūrio į mokyklą, mokymo programas ir kita”,– kalbėjo Alfredas Paberžis. Renginio dalyviai noriai diskutavo ir dalijosi mintimis apie patriotizmą, tremtį, karinį ugdymą mokyklose, visuomenėje.

Pasibaigus renginio dalyvių diskusijoms, bibliotekos kultūrinių renginių organizatorė Elvyra Pažemeckaitė pasidžiaugė gražiu renginio organizavimu, naujomis įžvalgomis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių istorijoje ir aktyviu gimnazistų ir kitų visuomenės narių dalyvavimu renginyje. Renginio vedėjas ats. plk. Arūnas Dudavičius įteikė dokumentus „Liudijimas” atsargos kariams Algirdui Blažiui ir Kazimierui Algirdui Budriui. Šio dokumento tikslas – išreikšti pagarbą ir padėką kariams ir savanoriams, kurie atsiliepė į Tėvynės kvietimą ir stojo į atkuriamą Lietuvos kariuomenę.
Renginio pabaigoje muzikinę programą atliko vyr. srž. Donatas Voveris. Dar ilgai bibliotekos kavinėje prie kavos puodelio vyko diskusijos apie knygą, renginio svečiai, dalyviai ir bibliotekos atstovai kūrė ateities planus.

  

Kalba Panevėžio „Minties“ gimnazijos moksleivės Ieva Petraitytė ir Enrika Navikaitė

Knygą vertina VDU magistrantas Deimantas Ramanauskas

  

Renginio vedėjas ats. plk. A. Dudavičius pristato atvykusius svečius

Savo išgyvenimais dalijasi knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė

  

Knygos sudarytojas J. Mureika susirinkusius supažindino su knygos vertinimais

Ats. kariai Algirdas Blažys ir Kazimieras Algirdas Budrius įteikus dokumentus pavadinimu „Liudijimas“, savo įspūdžiais apie Lietuvos kariuomenės atkūrimą dalijosi su renginio dalyviais

  

Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos direktorius Alfredas Paberžis dalijosi savo mintimis apie šeimos ir mokyklos įskiepytas vertybes

Bibliotekos kultūrinių renginių organizatorė Elvyra Pažemeckaitė padėkojo leidyklai už gražų, jau kelis metus trunkantį bendradarbiavimą

  

Savo muzikiniais akordais renginio svečiams ir dalyviams nuotaiką pakėlė vyr. srž. Donatas Voveris

Bendra salės nuotrauka

  

Knygos autorė mielai dovanojo savo autografą mero patarėjui Petrui Luomanui

Knygos autorė nuoširdžiai bendravo su „Minties“ gimnazijos moksleive Ieva Petraityte ir bibliotekos direktorės pavaduotoja Genovaite Astrauskiene

2015 04 07


2015 03 25

Gauta parama

2015 m. kovo 25 d. leidyklą pasiekė Prano Vyčo 300,00 Eur parama rengiamai monografijai „DAUJĖNAI“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Daujėnai.  ▲2015 03 30


2015 03 24

Elektroniniu formatu išleistos monografijos „PAPILĖ“ I dalis ir „PAPILĖ“ II, III dalys

2015 m. kovo 24 d. elektroniniu formatu išleistos „PAPILĖS“ monografijos I ir II, III dalys tapo jau 20-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. Monografiją galima įsigyti Knygų klubo elektroninių knygų parduotuvėje: I dalis ir II, III dalys.  „PAPILĖS“ monografijos I dalies 1082 puslapių popierinė laida 900 egz. tiražu buvo išleista 2004 m., o 752 puslapių 900 egz. II ir III dalių popierinė laida – 2006 m.  2015 03 30


2015 03 19

Mieli „Versmės“ leidyklos bičiuliai, bendraminčiai, skaitytojai,

Dėkojame, kad esate su mumis. Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų Tėvynės labui, o svarbiausia - toliau rengti ir leisti „Lietuvos valsčių“ monografijų seriją.
Paremti mus galite pasinaudodami įstatymo suteikta teise - dalį (iki 2%) sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirdami „Versmės“ leidyklai.

Kaip pervesti 2 proc. pajamų mokesčio?

Paramą galite pervesti užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą FR0512 v.2 (rasite čia):

- elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu deklaravimas.vmi.lt;

- užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;

- voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.
Adresas Vilniuje: Ulonų g. 2, Vilnius, Vilniaus AVMI.

- prašymų blankus galite užpildyti leidykloje.

Pastaba: nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis, prašymo formoje įrašant paramos laikotarpio pabaigos metus.
Prašymus galite teikti iki š. m. gegužės 1 d.
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų supratingumą, pasiaukojimą ir prisidėjimą. ▲2015 03 24


2015 03 19

Gauta parama

2015 m. kovo 19 d. leidyklą pasiekė „Aušgirių“ kaimo bendruomenės 30,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 03 24


2015 03 17

„Versmės“ leidyklai finansavimas neskirtas

2015 m. kovo 17 d. Lietuvos kultūros tarybos sprendimu „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų kultūros ir meno sričių projektų dalinio finansavimo 2015 metais“ „Versmės“ leidyklos pateiktiems projektams finansuoti - „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms „DAUJĖNAI “, „KAMAJAI“, „RAMYGALA“, „ŠEDUVA“, „ONUŠKIS“, knygoms Romualdos Vaitkienės „Elegija mano gatvei“ , Vytauto Navaičio „Lietuvos vaikų rekordų knyga“ - finansavimas neskirtas.  ▲2015 04 07


2015 03 17

2015 m. kovo 26 d. 16 val.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje (Respublikos g. 14)

„Versmės“ leidyklos išleistos
Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos

„LIKIMO IŠBANDYMAI“

(serijos „Neparklupdyta Lietuva“
1-oji knyga) pristatymas ir diskusija

Knyga apie tautos ir žmogiškumo jėgą, apie tai kada likimo išbandymai nesužlugdo žmogaus, apie šeimos sampratą, vaikų mokymą mylėti Lietuvą, gerbti jos istoriją, didvyrius. Joana Ulinauskaitė-Mureikienė būdama septyniolikmetė mergina įsitraukė į pasipriešinimo sovietų okupantams veiklą, už tai buvo suimta ir kalinta Pečioros, Taišeto, Krasnojarsko, Norilsko ir kitose Sovietų sąjungos kalinimo vietose. Aukščiausias knygos kulminacijos momentas – žiauriai numalšintas 1953 m. Norilsko kalinių sukilimas. 
Atėjo laikas Lietuvoje įvertinti ir atgaivinti pamokas, kurios knygos autorei Joanai ir jos bendraamžiams įdiegė pasididžiavimą savimi, savo tauta, savo šaknimis...

Knygos pristatyme dalyvaus – knygos autorė Joana Ulinauskaitė–Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, knygos leidėjas, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, VDU magistrantas, istorikų draugijos prezidentas Deimantas Ramanauskas. Savo įspūdžiais apie knygą dalinsis Panevėžio gimnazijų moksleiviai ir mokytojai. Gitara gros ir dainuos Lietuvos kariuomenės Karaliaus Mindaugo husarų bataliono vyr. srž. Donatas Voveris.

Renginio organizatoriai – – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ir „Versmės“ leidykla

2015 03 17 


2015 03 16

Gauta parama

2015 m. kovo 16 d. leidyklą pasiekė Mildos Baginskaitės-Petkevičienės ir Roberto Petkevičiaus 400,00 Eur parama rengiamai monografijai „DAUJĖNAI“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Daujėnai.  ▲2015 03 17


2015 03 13

Gauta parama

2015 m. kovo 13 d. leidyklą pasiekė Danguolės Stonytės 30,00 Eur parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 03 17


2015 03 12

Gauta parama

2015 m. kovo 12 d. leidyklą pasiekė I. Foktienės 60,00 Eur, G. Kapturauskienės 50 Eur ir J. Štrimienės 50 Eur  parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjoms! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 03 17


2015 03 12

Gauta parama

2015 m. kovo 12 d. Gintautas Pečiuliauskas informavo apie leidyklai skirtą 160,00 Lt paramą (2% pajamų mokesčio sumos už 2013 metus) rengiamai monografijai „SLAVIKAI“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Slavikai.  ▲2015 03 17


2015 03 09

Prof. Romualdo Grigo knyga „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatyta Ukmergėje

Į tautotyrininko, profesoriaus Romualdo Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymą 2015 m. kovo 9 d. 16 val. Ukmergės kraštotyros muziejuje atvyko knygos autorius prof. R. Grigas, Ukmergės gimnazistai, moksleiviai, mokytojai, ats. kariškiai, politiniai kaliniai ir tremtiniai ir kiti intelektualiosios visuomenės nariai. Renginį pradėjo Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorė Vaida Sakolnikienė, kuri pristatė atvykusius renginio svečius ir „Versmės“ leidyklos atstovus bei atidarė parodą skirtą Kovo 11-osios 25-mečiui pažymėti. Parodos nuotraukos mus visus čia atvykusius nukėlė į pirmuosius Sąjūdžio mitingus, pirmąsias karių priesaikas, Baltijos kelią ir kitus labai svarbius Lietuvos valstybei renginius. Renginio vedantysis ats. plk. A. Dudavičius trumpai pristatė knygą „Lietuvių tautos išlikimo drama“, jos pagrindinius skyrius, knygos vertintojus, leidėjus ir vietas, kuriose knyga jau buvo pristatyta. Po jo kalbėjo A. Smetonos gimnazijos istorijos mokytoja Birutė Kuorienė. Ji savo pasisakyme akcentavo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ panaudojimą istorijos pamokose. „Autoriaus apžvelgiamos temos – valstybė, kalba, tikėjimas, pasaulio pažinimas ir kitos pasitarnaus gimnazistų ugdymui ir jų akiračio plėtojimui“,- sakė B. Kuorienė. Po jos kalbėjo J. Basanavičiaus gimnazijos istorijos mokytoja Regina Atkočiūnienė, kuriai labai patiko autoriaus istoriniai, filosofiniai ir sociologiniai pamąstymai. „Knyga bus naudojama istorijos pamokų metu, kalbant tautiškumo, pilietiškumo, etnokultūros ir sociologijos temomis. Labai įdomiai atskleisti žmonių tipai“,- kalbėjo R. Atkočiūnienė. Pirmos dalies pabaigoje muzikinę programą atliko A. Smetonos ir J. Basanavičaus gimnazijų moksleiviai Justinas Keturka ir Haroldas Liumparas. Antroje renginio dalyje kalbėjo knygos autorius prof. R. Grigas. Savo pasisakyme akcentavo kalbos, kultūros ir papročių naudojimo, vystymo ir saugojimo būtinybę. Jisai įdomiai atskleidė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) buvusią problematiką, kuomet vienas ar kitas kunigaikštis vedęs kitos tautybės kunigaikštytę dažnai prarasdavo savo tapatybę, pamiršdavo savo kultūrą, kalbą, papročius ir tradicijas. Dar daugiau toks nutautėjas kunigaikštis net organizuodavo puolamuosius ir grobikiškus žygius į LDK su rusėnais ar lenkais pasipelnymo tikslais. Tarpukario Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną knygos autorius apibūdino kaip labai išsilavinusį bei lietuvių tautinės tapatybės ieškotoją. „Tai buvo prezidentas kuris telkė lietuvius tautiniu, istoriniu, kultūriniu ir kalbiniu pagrindu. Jis buvo lietuvių tautos ideologinis vadovas, daug dėmesio skyrė lietuvių kalbai, kultūrai ir švietimui“,- sakė knygos autorius prof. R. Grigas. Į diskusiją su knygos autoriumi įsijungė renginio dalyviai, kurie uždavė keletą klausimų apie knygos sumanymą, apie kitus autoriaus darbus bei ateities planus. Antros dalies pabaigoje keletą dainų atliko A. Smetonos ir J. Basanavičaus gimnazijų moksleiviai Justinas Keturka ir Haroldas Liumparas. Gimnazistų muzikiniai akordai labai sujaudino knygos autorių prof. R. Grigą, kuris įteikė gimnazistams savo knygas su autografais. Renginio pabaigoje kraštotyros muziejaus direktorė V. Sakolnikienė įteikė suvenyrus renginio svečiams ir padėkojo leidyklos vadovui Petrui Jonušui už jo patriotinę veiklą leidybos srityje. Pasibaigus renginiui renginio organizatoriai ir svečiai padėjo gėles prie Nepriklausomybės paminklo ir nusifotografavo atminčiai.

Trumpa Nepriklausomybės paminklo istorija – paminklas pastatytas 1930 m. minint LDK Vytauto Didžiojo 500-ąsias mirties metines, paminklas sovietų nugriautas 1951 m., paminklas atsatytas 1990 m. vasario 16 d. dar iki 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto paskelbimo. Paminklo atstatymo iniciatoriai Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui remti Ukmergės krašto persitvarkymo koordinacinė grupė, vienas iš iniciatorių buvęs Ukmergės Kelių statybos ir valdybos nr. 2 inžinerius Juozas Daunys. Jisai renginio svečiams ir organizatoriams trumpai papasakojo kaip vyko Nepriklausomybės paminklo atstatymas. Šlovė ir garbė Ukmergės krašto patriotams ir remėjams už šio paminklo atstatymą.

Kalba muziejaus direktorė V. Sakolnikienė. Kalba A. Smetonos gimnazijos istorijos mokytoja B. Kuorienė
Kalba J. Basanavičiaus gimnazijos istorijos mokytoja R. Atkočiūnienė Muzikuoja A. Smetonos ir J. Basanavičiaus gimnazijų moksleiviai J. Keturka ir H. Liumparas
Kalba knygos autorius R. Grigas Sveikinimo akimirkos
Renginio organizatoriai ir svečiai prie Nepriklausomybės paminklo

2015 03 10


2015 03 09

Gauta parama

2015 m. kovo 9 d. leidyklą pasiekė Viačeslav Voroniuk 100,00 Eur  parama rengiamai monografijai „PABRADĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Pabradė.  ▲2015 03 10


2015 03 09

Gauta parama

2015 m. kovo 9 d. leidyklą pasiekė Kazio Žutauto 50,00 Eur  parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 03 10


2015 03 05

Gauta parama

2015 m. kovo 5 d. leidyklą pasiekė R. ir R. Česnavičių 50,00 Eur  parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 03 10


2015 03 05


2015 03 03

Maloniai kviečiame į „Pašvitinio“ monografijos pristatymą Pašvitinyje

Kovo 28 d., šeštadienį, 12 val. Pašvitinio laisvalaikio salėje ( Korsako g. 1) 
vyks didžiausios apimties – net 1540 p. – vieno tomo „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Pašvitinys“ pristatymas Pašvitinyje.

Maloniai kviečiame ir laukiame.

2015 03 03


2015 03 03

Kviečiame į prof. R. Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymą Ukmergėje

„Versmės“ ir „Diemedžio“ leidyklų išleistos knygos – prof. Romualdo Grigo „Lietuvių tautos išlikimo drama“ – pristatymas ir diskusija vyks 2015 m. kovo 9 d., pirmadienį, 16 val. Ukmergės kraštotyros muziejuje (Kęstučio a. 5, Ukmergė).

Knyga „Lietuvių tautos išlikimo drama“ – apie lietuvių tautos skaudulius, jos šviesiąją aurą ir turtingą praeities dvasinę kultūrą. Tautos ir Tėvynės likimas atskleidžiamas per nuolatinį socialinių santykių dramatizmą ir būties tragizmą. Knygos autorius prof. Romualdas Grigas kviečia skaitytoją kartu mąstyti ir diskutuoti. „Jeigu tu nežinai ir nenori žinoti savo tautos istorijos, širdimi neišgyveni skaudaus jos aido – tu prarandi dalį žmogiškosios vertės“ , – teigia knygos autorius.

Renginyje dalyvaus – knygos autorius, tautotyrininkas, profesorius Romualdas Grigas, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, „Diemedžio“ leidyklos vadovas Danas Kaukėnas. Savo įspūdžiais apie knygą dalinsis Ukmergės gimnazijų mokytojai. 

Muzikinę programą atliks A. Smetonos ir J. Basanavičiaus gimnazijų moksleiviai Justinas Keturka ir Haroldas Liumparas.

Renginio organizatoriai: Ukmergės kraštotyros muziejus ir „Versmės“ leidykla. ▲2015 03 03


2015 03 02

Gauta parama

2015 m. kovo 2 d. leidyklą pasiekė J. Birgiolo, G. Birgiolienės, A. Stanevičienės, V. Stanevičiaus, G. Stanevičiaus, G. Stanevičiaus 50,00 Eur  parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 03 03


2015 02 27

GERBIAMIEJI, 
MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI 

KOVO 1 D. 12 VAL.

M.V.J. KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAZILIKOS KONFERENCIJŲ SALĖJE , 
Žemaičių g.31A

RENGINYJE - Žaliakalnio bendruomenės valandoje
„TU ANT ŽALIO KALNO GYVENI“

„Pamąstymai apie Tautą ir Tėvynę“, skiriamoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui, profesorius, akademikas emeritas Romualdas Grigas pristatys savo naujausias knygas „Lietuvių tautos išlikimo drama“ ir „Pralaimėjęs Kainas“. Dar kartą atsiversime jau visiškai užbaigtą, šių metų pradžioje išleistą mūsų iškilios tautietės Jūratės Statkutės de Rosales knygą „Europos šaknys“. Dalyvaus „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, ats. plk. Arūnas Dudavičius.

Koncertuos: Zita Grigienė (sopranas), Wang Yu (baritonas, Kinija), Giedrė Baranauskienė (fortepijonas)

Organizatoriai: BC „Žaliakalnio aušra“, Kauno m. V. Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padalinys, Žaliakalnio seniūnija, XXVII knygos mėgėjų draugija, Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA)


Laukiame ne tik renginyje, bet ir prie arbatos stalo , kur dar galėsime pabendrauti su iškiliais svečiais - DRAUGIJOS NARIAIS - AKAD. ROMUALDU GRIGU, PETRU JONUŠU, JUOZU DINGELIU, GEDIMINU ZEMLICKU, soliste ZITA GRIGIENE IR KITAIS ATLIKĖJAIS.


IKI MALONIŲ SUSITIKIMŲ

SU PAGARBA
LUMA PREZIDENTĖ, XXVII KNYGOS MĖGĖJŲ DRAUGIJOS PIRMININKĖ  DALIA POŠKIENĖ 

2015 02 27


2015 02 26

Gauta parama

2015 m. vasario 26 d. leidyklą pasiekė Pabradės miesto bendruomenė „Domus“ 200,00 Eur  parama rengiamai monografijai „PABRADĖ“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Pabradė.  ▲2015 03 02


2015 02 26

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymas  Elektrėnuose

Į Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvės, buvusios politinės kalinės, Norilsko sukilimo dalyvės Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymą 2015 m. vasario 26 d. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje atvyko Elektrėnų miesto meras Kęstutis Vaitukaitis, knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, VDU magistrantas, Kauno miesto muziejaus edukatorius Simonas Jazavita, Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovė Daiva Bradauskienė), Elektrėnų gimnazistai, mokytojai, studentai, kariškiai, partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, šauliai ir kita Elektrėnų visuomenės dalis. Renginys prasidėjo trumpu knygos „Likimo išbandymai“ pristatymu ir žuvusių ir mirusių partizanų, politinių kalinių ir tremtinių pagerbimu tylos minute.

Visus susirinkusius pasveikino Elektrėnų miesto meras Kęstutis Vaitukaitis, kuris prisiminė ir savo artimųjų tarpe nukentėjusius nuo sovietinio genocido, padėkojo „Versmės“ leidyklai, jos vadovui Petrui Jonušui už puikią knygą ir knygos autorei Joanai Ulinauskaitei-Mureikienei įteikė Elektrėnų miesto suvenyrą ir gėlių puokštę. Pirmą renginio dalį užbaigė folkloro ansamblio „Kupolė“ dainos apie Lietuvos partizanus. Antrą renginio dalį pradėjo „Vievio“ gimnazijos moksleiviai Tomas Bartušis, Žeimantė Straševičiūtė ir Mantas Gresius, kurie skaitė pasirinktas ištraukas iš knygos „Likimo išbandymai“, jiems labiausiai įsiminė Norilsko sukilimo moterų vienybė ir palaikymas viena kitos. Mokiniams padėjo pasiruošti lietuvių kalbos mokytoja Renata Kisnerienė. Po to apie knygą savo įspūdžiais dalinosi Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vilija Dobrovolskienė. Jinai labai gražiai atsiliepė apie Joanos knygą „Likimo išbandymai“ išskirdama žmoniškumą, jautrumą, tokiomis nežmoniškomis kalinimo sąlygomis. „Jos sugebėjo tokiomis sunkiomis kalinimo sąlygomis džiaugtis ir branginti gyvenimą“, kalbėjo V. Dobrovolskienė. Mokytoja pažadėjo šią knygą rekomenduoti perskaityti savo gimnazijos moksleiviams ir ją analizuoti per pamokas. Po jos savo mintimis apie knygą dalijosi Kauno miesto muziejaus edukatorius Simonas Jazavita. Simonas pažymėjo knygos autorės puikų literatūrinį, emocinį rašymo stilių, platų mąstymo horizontą ir gebėjimą atskleisti gamtos grožį. Ypatingai įdomiai Simonas atskleidė tarpukario Kaune gyvenusių šeimų gyvenimą, mokytojų ir mokinių pagarbius santykius ir patriotizmo raišką tuometinėje visuomenėje. Antros dalies pabaigoje koncertavo folkloro ansamblis „Kupolė“. Trečioje renginio dalyje kalbėjo knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, kuri papasakojo susirinkusiems, kaip gimė knyga, kas padėjo knygą išleisti ir priminė pagrindines knygos turinio temas: „Tas stebuklingas žodis – Tėvynė“, „Lemtingi gyvenimo posūkiai“, „Norilsko vergovėje“, „Laisvė arba mirtis“. „Šią knygą skiriu visiems Lietuvos kariuomenės karininkams, politiniams kaliniams ir tremtiniams, amžiams atgulusiems Sibiro taigos platybėse, kad Lietuvos jaunimas pažintų to laikmečio žiaurumus, prievartą ir galėtų didžiuotis, kad yra lietuviai, turintys garbingą istoriją, šimtmečiais puoselėtą kultūrą ir nuostabią kalbą“,– akcentavo knygos autorė. „Visus 50 okupacijos metų savo dvasia mes buvome laisvi ir Justino Marcinkevičiaus, Sigito Gedos eilės subrandino Sąjūdį Lietuvoje “, - sakė knygos autorė. Vėliau kalbėjo knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, kuris pasidalino knygos vertinimais su renginio dalyviais. Prof. Juozas Mureika kalbėjo susirinkusiems apie susitikimus ir pokalbius su Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojais, kad ši knyga turėtų būti įtraukta į Pagrindinio ugdymo bendrosios programos Lietuvių kalbos ir literatūros kurso privalomų perskaityti knygų sąrašą, bet užsitęsusios diskusijos tarp Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų kol kas norimų rezultatų nedavė. Renginio pabaigoje kalbėjo Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Genutė Dapkevičienė, kuri knygos autorei ir kitiems atvykusiems svečiams įteikė gėlių ir suvenyrų. Jinai pasidžiaugė gražiu renginio organizavimu, naujomis įžvalgomis lietuvių politinių kalinių ir tremtinių istorijoje ir aktyviu gimnazistų ir kitų visuomenės narių dalyvavimu renginyje. 

Renginio dalyviai

Koncertuoja folkloro ansamblis „Kupolė"

Kalba knygos autorė J. Ulinauskaitė-Mureikienė

Elektrėnų „Versmės“ ir „Vievio" gimnazijos moksleiviai bendrauja su knygos autore ir 
knygos sudarytoju J. Mureika

2015 03 04


2015 02 19–22

Dalyvavome Vilniaus knygų mugėje 2015

2015 m. vasario 19–22 dienomis „Versmės“ leidykla kartu su Lietuvos mažųjų ir vidutinių leidėjų asociacija dalyvavo Vilniaus knygų mugėje 2015. Buvo platinamos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos ir kitos leidyklos knygos. 

„Versmės“ leidyklos redaktorės Knygų mugėje.

Benediktas Vanagas mugėje su „Užpalių“ monografija. Nuotr. S. Balčiūno

 ▲2015 03 03


2015 02 19

Knygų mugei – naujos „Versmės“ leidyklos knygos

2015 m. vasario 19 d. „Versmės“ leidykloje sutiktos 4 naujos knygos:  V. Freimane „Sudiev, Atlantida“, Jūratės Statkutės de Rosales „Europos šaknys“, 6-oji papildyta laida, Vytauto Navaičio „Lietuvos vaikų rekordų knyga“ ir  Romualdo Grigo „Pralaimėjęs Kainas“. Kviečiame skaityti! 

        

2015 03 03


2015 02 19

Gauta parama

2015 m. vasario 19 d. leidyklą pasiekė UAB „Pabradės kartonas“  300,00 Eur  parama rengiamai monografijai „PABRADĖ“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Pabradė.  ▲2015 03 02


2015 02 05

Gauta parama

2015 m. vasario 5 d. leidyklą pasiekė Antano Jasevičiaus 70,00 Eur  parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjui! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 02 09


2015 02 04

2015 m. vasario 26 d. 16 val.

Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Draugystės g. 2)

„Versmės“ leidyklos išleistos
Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos

„LIKIMO IŠBANDYMAI“

(serijos „Neparklupdyta Lietuva“
1-oji knyga) pristatymas ir diskusija

Knyga apie tautos ir žmogiškumo jėgą, apie tai kada likimo išbandymai nesužlugdo žmogaus, apie šeimos sampratą, vaikų mokymą mylėti Lietuvą, gerbti jos istoriją, didvyrius. Joana Ulinauskaitė-Mureikienė būdama septyniolikmetė mergina įsitraukė į pasipriešinimo sovietų okupantams veiklą, už tai buvo suimta ir kalinta Pečioros, Taišeto, Krasnojarsko, Norilsko ir kitose Sovietų sąjungos kalinimo vietose. Aukščiausias knygos kulminacijos momentas – žiauriai numalšintas 1953 m. Norilsko kalinių sukilimas. 
Atėjo laikas Lietuvoje įvertinti ir atgaivinti pamokas, kurios knygos autorei Joanai ir jos bendraamžiams įdiegė pasididžiavimą savimi, savo tauta, savo šaknimis...

Knygos pristatyme dalyvaus knygos autorė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas Mureika, knygos leidėjas, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, VDU magistrantas, Kauno miesto muziejaus edukatorius Simonas Jazavita. Savo įspūdžiais apie knygą dalinsis Elektrėnų gimnazijų moksleiviai, mokytojai ir kiti asmenys.

Muzikinę programą atliks Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis ,,Kupolė“, vadovė Daiva Bradauskienė.

Renginio organizatoriai – Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka ir „Versmės“ leidykla

2015 02 04 


2015 02 02

Gauta parama

2015 m. vasario 2 d. leidyklą pasiekė Gintarės Zubauskaitės-Ozturk 33,40 Lt parama (2% pajamų pajamų mokesčio sumos už 2013 m.) rengiamai monografijai „RAMYGALA“. Nuoširdžiai dėkojame! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Ramygala.  ▲2015 02 09


2015 01 31

Albinas Vaičiūnas – Lietuvos žurnalistų draugijos garbės narys

2015 m. sausio 31 d. leidyklos redaktoriui ir bičiuliui Albinui Vaičiūnui  "už nuopelnus mūsų valstybės žurnalistikai" Lietuvos žurnalistų draugija suteikė Lietuvos žurnalistų draugijos garbės nario vardą. Sveikiname!  ▲2015 02 12


2015 01 29

„PAŠVITINYS“ – JAU 28-OJI SERIJOS „LIETUVOS VALSČIAI“ MONOGRAFIJA 

2015 m. sausio 29 d. atspausdinta ir netrukus skaitytojus pasieks 28-oji šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „PAŠVITINYS“, skiriama 375-osioms miestelio pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose metinėms (1637–2012), Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018) bei kitoms Lietuvai svarbioms istorinėms sukaktims. Joje skaitytojui pristatoma dalis pietinės Žiemgalos arba šiaurinės Lietuvos pakraščio, įeinanti į Žiemgalos lygumą, bet jau turinti šiokių tokių kalbinių skirtumų. Čia, kaip ir kitose šios serijos knygose, aprašoma gamta, laikmečių palikti pėdsakai ir tuos pėdsakus palikę žmonės. Aštuoniasdešimt keturi 127-ių straipsnių autoriai, kurių daugumos šaknys Pašvitinyje ar jo apylinkėse, apie tai ir pasakoja. Pasakojimas nėra visiškai vienalytis, tačiau jis pateikia kuo platesnę valsčiaus praeities pažinimo medžiagą. Monografijoje aprašomi tie pašvitiniečių dvasinės kultūros bruožai, kurių pažinimo negalima aptverti
administracinėmis ribomis, nes kalbos, tautosakos ir ypač mitologijos dalykai jose netelpa, jie tartum apsijungia su pateiktais jau išleistose serijos monografijose Lygumai. Stačiūnai ir Žeimelis.

Leidyklos vadovas Petras Jonušas grožisi naujai išleista knyga

 2015 02 04


2015 01 27


2015 01 24

Apie mus rašo

2015 m. sausio 24 d.  Amerikos lietuvių laikraštyje „Draugas" ir sausio 23–29 d. laikraštyje „Čikagos aidas“ paskelbtas Marijos Sereikienės kreipimasis  „Mieli ramygaliečiai“ apie monografijos „RAMYGALA“ rengimo darbus.  Straipsnius prašome skaityti čia ir čia.  ▲2015 03 04


2015 01 22

Gauta parama

2015 m. sausio 22 d. leidyklą pasiekė Danutės Daugirtienė 21,00 Eur  parama rengiamai monografijai „VIEŠVILĖ“. Dėkojame rėmėjai! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Viešvilė.  ▲2015 02 09


2015 01 08

Gauta parama

2015 m. sausio 8 d. leidyklą pasiekė Renatos ir Dariaus Baukių 50,00 Eur  parama rengiamai monografijai „DŪKŠTAS“. Dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Dūkštas.  ▲2015 02 09


2015 01 08

Elektroniniu formatu išleista monografija „ŽIOBIŠKIS“ 

2015 m. sausio 8 d. elektroniniu formatu išleista „ŽIOBIŠKIO“ monografija tapo jau 19-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. Monografiją galima įsigyti Knygų klubo elektroninių knygų parduotuvėje.  „ŽIOBIŠKIO“ monografijos 1024 puslapių popierinė laida 900 egz. tiražu buvo išleista 2000 m.  2015 01 13


2015 01 06

Pradedama maketuoti 1-osios „Lietuvos valsčių“ monografijos „ŽAGARĖ“ 2-oji laida

2015 m. sausio 6 d. baigtas maketuoti 1-asis monografijos „ŽAGARĖ“ 2-osios laidos straipsnis – dr. Aleksandro Šliaupos mokslinis straipsnis „Žagarės apylinkių žemės gelmių raida ir sandara“, parašytas monografijos Gamtos skyriui. Šios 1-osios „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos 1-oji laida pasirodė 1998 metais, tačiau ji buvo nedidelės apimties ir dar ankstesnio nedidelio formato, nebeatitiko nusistovėjusio paskutinių serijos knygų turinio, naujo dabartinio formato bei apipavidalinimo. 
„ŽAGARĖS“ monografijos 2-osios laidos vyriausioji redaktorė istorikė Vida Girininkienė, knygą numatoma parengti spaudai ir išleisti iki 2017 metų.
 
2015 01 13


2019   2018   2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011     2010     2009     2008     2006–2007 
2005    2004     2001–2003