Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Palanga“ turinys

Stanislovas Balčiūnas. Pratarmė

Edmundas Rimša. Palangos herbas
 

GAMTA

 1. Stanislovas Balčiūnas. Palangos valsčiaus kraštovaizdžio ypatumai ir jo pokyčiai amžių bėgyje
 2. Rimas Žoromskis. Ir Lietuva prasideda nuo jūros krantų
 3. Rimas Žoromskis. Skirtingos žmonių veiklos įtaka Baltijos krantų raidai ties Palanga ir Šventąja Aldona Baubinienė. Palangos apylinkių vandenys ir jų hidrografiniai ypatumai
 4. Regina Morkūnaitė. Palangos valsčiaus pajūrinio klimato ypatumai
 5. Rimantas Kviklys. Palangos apylinkių miškai, augalija ir gyvūnija. Aplinkosaugos problemos. Medžioklė ir medžiotojai
 6. Algirdas Varapnickas. Uogavimo ir grybavimo patirtys Palangos apylinkių miškuose. Vaistiniai augalai ir jų rinkimas
 7. Valdas Pakusas. Palangos miesto parkai, skverai, fontanai ir gėlynai
 8. Valdas Pakusas. Birutės parkas, jo įkūrimas, istorija ir dabartis, legendos
 9. Stanislovas Balčiūnas. Kraštovaizdis, gamtos ir istorijos paminklai

ISTORIJA

 1. Gintautas Zabiela. Archeologų atradimai – Palangos istorijos ir praeities liudininkai
 2. Rimutė Rimantienė. Šventosios gyvenvietės amžius – net 5 tūkstančiai metų
 3. XIII ir XIV amžių žvejų kaimas ir uostas
 4. Palanga istorijos vėtrose ir uraganuose. Livonijos ir kryžiuočių antpuoliai
 5. Magdeburgo teisių suteikimas Palangai ir jų reikšmė miesto plėtrai
 6. Rimas Žoromskis. XV–XVII a. Palanga – svarbiausias Lietuvos uostas
 7. Grafo Tiškevičiaus įtaka Palangos raidai
 8. Nuo 1888 m. Palanga – didžiausias Lietuvos kurortas
 9. Pirmojo pasaulinio karo pasekmės Palangai
 10. Dainora Lubytė. Antrojo pasaulinio karo banga pirmiausiai pasiekė Palangą
 11. Dainora Lubytė. Tremtinių atmintis
 12. Palangos valsčiaus ir miesto savivalda bei administracija, buvę ir dabartiniai vadovai
 13. Šventosios seniūnija ir jos istorija
 14. Palangos valsčiaus kaimai ir jų likimas
 15. Palangos valsčiaus gyventojų ūkinė veikla, verslai
 16. Energetika Palangos valsčiuje. Jos šaltiniai ir panaudojimas. Požeminių terminių vandenų ir vėjo panaudojimo perspektyvos
 17. Palangos miesto gyventojų sveikata. Gydymo įstaigos
 18. Palanga – respublikinės reikšmės kurortas, jo sanatorijos, sveikatingumo ir reabilitacijos centrai
 19. Senoji Palangos vaistinė ir jos istorija
 20. Poilsio namų statybos bumas sovietmečiu ir jų pertvarka atkūrus nepriklausomybę
 21. Stanislovas Balčiūnas. „Baltijos“ poilsio namai – nuo įkurtuvių iki šių dienų
 22. Palangos oro uostas ir jo įtaka miesto raidai
 23. Rimas Žoromskis. Šventosios uostas: praeitis, dabartis ir ateitis
 24. Kazys Anužis. Mėgėjiškos ir profesionalios žvejybos istorija bei dabartis Palangoje ir Šventojoje
 25. Genovaitė Žukauskienė. Gintaras Palangoje. Gintaro rinkimas, amatininkai ir jų dirbiniai, tradicijos
 26. Romualdas Budrys. Palangos Gintaro muziejaus istorija ir ekspozicija
 27. Prekyba Palangoje ir Šventojoje. Mažųjų parduotuvių praeitis ir likimas, didžiųjų prekybos centrų įsitvirtinimas
 28. Palangos turgus. Kurortinio turgaus specifika, svarba gyventojams ir poilsiautojams
 29. Palangos valsčiaus kaimai, jų socialinė ir ekonominė raida po Antrojo pasaulinio karo iki Nepriklausomybės atkūrimo

KULTŪRA

 1. Senoji ir naujoji Palangos architektūra
 2. Lionė Lapinskienė. Spaudos draudimo metai ir knygnešiai
 3. Vytautas Žeimantas. Periodinė spauda Palangoje
 4. Palangos viešoji biblioteka, jos istorija, fondai, skaityklos
 5. Marius Venskus ir kt. Palangos miesto maldos namai
 6. Auksė Noreikaitė. Palangos gyventojai. Tautinis margumynas. Lietuvių ir latvių santykiai Palangos valsčiuje

KALBA

 1. Juozas Pabrėža. Palangiškių šnekta, tarmybės bruožai
 2. Palangos valsčiaus vietovardžiai
 3. Monika Jurgaitytė. Palangiškių tautosaka – patarlės, priežodžiai, sakmės ir legendos
 4. Juozas Pabrėža. Palangos krašto žmonių pavardės, jų kilmė ir pravardės

ETNINĖ KULTŪRA

 1. Libertas Klimka. Palangos krašto papročiai – nuo žmogaus gimimo iki išlydėjimo amžinybėn
 2. Jolanta Zabulytė. Kryždirbystė, kapinių paminklai, stogastulpiai ir kt.
 3. Danutė Damulienė. Kulinarinis paveldas. Žemaičių valgių skonis ant palangiškių stalo
 4. Auksė Noreikaitė. Tradicinė liaudies medicina Palangos apylinkėse
 5. Regina Skruibienė. Etniniai kaimo sodybų bruožai. Kurorto namų aplinka ir jos tvarkymas
 6. Stanislovas Balčiūnas. Palangos krašto menininkai, liaudies meistrai, tautodailininkai ir jų darbai

PALANGOS KRAŠTO ŽMONĖS

PALANGOS GARBĖS PILIEČIAI

ŽYMIAUSI PALANGOS KRAŠTO KULTŪROS, MOKSLO, MENO ŽMONĖS, VISUOMENĖS VEIKĖJAI

Straipsnių, įvertintų „Lietuvos valsčių“monografijų serijos Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

Straipsnių autoriai (jų sąrašas su nuorodomis)

Santrumpos ir sutrumpinimai

Leidinio rėmėjai

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Buvusio Palangos valsčiaus žemėlapis

Palangos ir Šventosios gyvenviečių schemos

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

Leidėjo žodis

Apie monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“

Trumpa knygos anotacija

Spalvotos nuotraukos (atskirame spaudos lanke)

Didelės 800–1000 psl. apimties knygose bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygų turiniai rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2012 02 01

Patikslinta, papildyta:

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt