Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Monografijos „Skapiškis“ naujienos

 

2019 04 18

Gauta parama

2019 m. balandžio 118 d. leidyklą pasiekė LR Seimo nario Audrio Šimo 1 000,00 Eur, Vytos ir Juliaus Semėnų 250,00 Eur, Vilniaus kupiškėnų klubo 160,00 Eur, Antano Šimėno 100,00 Eur ir Genovaitės Žilinskienės 50,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „SKAPIŠKIS“ (vyr. redaktorė Aušra Jonušytė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Skapiškis.   ▲2019 04 23


2019 03 25

Gauta parama

2019 m. kovo 25 d. leidyklą pasiekė UAB „Vilava“ 200,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „SKAPIŠKIS“ (vyr. redaktorė Aušra Jonušytė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Skapiškis.  ▲2019 04 05


2017 03 09

Gauta parama

2017 m. kovo 9 d. leidyklą pasiekė Juozo ir Rasos Balaišių 1005,50 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „SKAPIŠKIS“ (vyr. redaktorė Aušra Jonušytė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams! Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Skapiškis.  ▲2017 03 13


2017 01 19

Gauta parama

2017 m. sausio 19 d. leidyklą pasiekė UAB „TIKRESTA“ 1000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „SKAPIŠKIS“ (vyr. redaktorė Aušra Jonušytė). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams!. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Skapiškis.  ▲2017 01 25


2013 08 09

Apie mus rašo

2013 m. rugpjūčio 6 d. laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ išspausdintas Neringos Butkevičiūtės straipsnis „Antroji ekspedicija į Skapiškį“ 2013 08 09


2013 07 30

Aukštaitijoje prasidėjo dvi „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos

2013 m. liepos 29 d. prasidėjo kompleksinės mokslinės ekspedicijos Skiemonyse (Anykščių r., vadovas Šarūnas Preikšas) ir Skapiškyje (Kupiškio r., vadovė Aušra Jonušytė). Ekspedicijos  tęsis iki rugpjūčio 4 d. 

Be minėtų ekspedicijų, šią vasarą „Versmės“ leidykla numato surengti dar 3 „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų autorių ekspedicijas (daugiau apie ekspedicijas skaitykite leidyklos svetainės skiltyje  Ekspedicijos). ▲2013 07 30


2013 04 29

Gautas pimasis rengiamos „Skapiškio“ monografijos straipsnis

2013 m. balandžio 29 d. leidykloje gautas pirmasis rengiamos spaudai  „SKAPIŠKIO“ monografijos (vyr. redaktorė Aušra Jonušytė) straipsnio rankraštis – akad. prof. habil. dr.  Vytauto Merkio „Blaivybės sąjūdžio sūkuryje“. ▲2013 04 30


2012 09 24

Kupiškio kraštas šiemet jau antrąsyk sutiko mokslininkus

A. Jonušytė: Kupiškio kraštas gali didžiuotis ne tik įdomia praeitimi, bet ir užaugintų obuolių derliumi

2012 m. rugsėjo 24–30 d. prasidėjo papildoma ekspedicija Kupiškio ir Skapiškio krašte (vadovė – „KUPIŠKIO“ ir „SKAPIŠKIO“ monografijų vyriausioji redaktorė sudarytoja Aušra Jonušytė). Pirmoji ekspedicija į Kupiškį ir jo apylinkes įvyko šią vasarą, liepos 30 d. – rugpjūčio 5 d. Ekspedicijos aprašymą skaitykite čia.

Papildomoje rudens ekspedicijoje dalyvauja geologas prof. dr. Gediminas Motuza, tiriantis Kupiškio geologinę sandarą, etnologas habil. dr. Alfonsas Motuzas, kuris domisi Skapiškio Kalvarijomis, etnologė dr. Aušra Zabielienė, kurios dėmesio centre – Kupiškio ir Skapiškio krašto etnografiniai ansambliai, taip pat etnologė, VDU doktorantė Regina Čičiurkienė, renkanti medžiagą apie piemenų ganymo tradicijas, ir menotyrininkė Inga Cironkaitė-Bendžienė, kuri gilinasi į bažnytinio skambinimo varpais tradiciją Kupiškio ir Skapiškio krašte.

Prieš ekspediciją leidykloje apsilankiusi būsimų „KUPIŠKIO“ ir „SKAPIŠKIO“ monografijų vyriausioji redaktorė sudarytoja, Kupiškio etnografijos muziejaus specialistė istorikė Aušra Jonušytė su entuziazmu papasakojo apie vasaros ekspedicijos metu dar neištyrinėtus Kupiškio ir Skapiškio krašto lobius. Pavyzdžiui, dabartinis Kupiškio etnografijos muziejus įsikūręs buvusios parapinės mokyklos pastate, kuri 1823-iais metais sumūryta iš lauko akmenų, atridentų nuo Lėvens krantų. Šie akmenys, lygiai kaip ir esantieji Adomo Petrausko muziejaus ekspozicijoje, surinkti iš sovietmečiu melioruotų laukų, iki šiol nėra tyrinėti kaip geologijos radiniai. Šį darbą šiuo metu vykstančioje ekspedicijoje atlieka prof. G. Motuza, tuo pačiu pratęsiantis ankstesnius a. a. prof. Algirdo Gaigalo mokslinius tyrinėjimus. Įdomus geologijos objektas – žemutiniame Palėvenyje įsikūrusios Komaro dvarvietės (dab. savininkė – Komarų giminės palikuonė Nijolė Marija Milaknienė) teritorijoje esanti dolomitų atodanga.

Kai kurie mokslininkai tęsia ir plėtoja ne tik šį kraštą tyrinėjusių savo pirmtakų, bet ir savo pačių ankstesnius darbus: dr. Aušra Zabielienė jau yra publikavusi straipsnį apie Šimonių etnografinį ansamblį, kupiškėnų vestuvių tradiciją. Dabartinėje ekspedicijoje ji daugiau domisi Kupiškio ir Skapiškio moksleivių etnografiniais ansambliais, siekia papildyti savo anksčiau surinktą medžiagą.

Ekspedicijos vadovė A. Jonušytė ir sau, ir dalyviams linki įdomios ir turiningos savaitės, malonių susitikimų su krašto šviesuoliais. Ekspedicijos pagrindinė darbinė bazė – Kupiškio viešoji biblioteka ir Etnografijos muziejus. ▲2012 09 24


2012 08 25

Apie mus rašo

2012 m. rugpjūčio 25 d. laikraštyje „Lietuvos aidas“ išspausdintas Aldonos Vasiliauskienės straipsnis „Keletas įspūdžių iš „Versmės“ ekspedicijos Kupiškyje ir Skapiškyje”. ▲2012 09 11


2012 03 15

Apie mus rašo

2012 m. kovo 15 d. laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ paskelbta žinutė apie pradėtas rengti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijas „Kupiškis“ bei „Skapiškis“. ▲2012 03 19


2012 03 02

Pradėtos rengti monografijos apie Kupiškį ir Skapiškį

2012 m. kovo 2 d. – dviejų naujų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „KUPIŠKIS” ir „SKAPIŠKIS“ rengimo pradžia. Tądien pasirašyta autorinė sutartis su Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotoja, istorike, būsimų monografijų vyriausiąja redaktore sudarytoja Aušra Jonušyte. Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą baigusi muziejininkė Kupiškio krašto praeitimi ir šiandiena domisi nuo studijų laikų, yra parengusi 18 leidinių įvairiomis temomis, tarp jų ir monografiją „Kupiškis: gamtos ir istorijos puslapiai”.
A. Jonušytė jau pradėjo burti mokslininkų ir vietos kraštotyrininkų grupę, kurie tyrinės kraštą ir rašys straipsnius būsimoms monografijoms. Pasak Kupiškio ir Skapiškio monografijų vyr. redaktorės, iš karto tyrinėti du buvusius valsčius yra racionaliau, todėl ji tam ir ryžosi. ▲2012 03 06


Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt