lankymasis šioje svetainėje

 


Rengiama monografija apie Onuškį

Živilė Driskiuvienė

Trakų žemė, 2010 01 30, Nr. 4 (587)

 

„Versmės“ leidykla „Lietuvos valsčių“ serijoje 2009 metais pradėjo rengti monografiją „ONUŠKIS“.

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, folkloristai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija. Parengta ir išliesta jau septyniolika „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų, rengiama dar virš 40 knygų.

Didelėje 1000–1200 psl. apimties „Onuškio“ monografijoje bus gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, žymių krašto žmonių skyriai, šimtai juodai baltų ir spalvotų nuotraukų. Monografija bus gausiai iliustruota piešiniais, žemėlapiais, dokumentų faksmilėmis, pateiktos muzikos kūrinių gaidos, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

Siekdama surinkti ir aprašyti kuo daugiau faktinės medžiagos, „Versmės“ leidykla 2010 metų birželio 7–16 d. planuoja specialią tiriamąją monografijos autorių ekspediciją į Onuškį ir jo apylinkes.

Pereitų metų gruodžio mėnesį Onuškio mokykloje apsilankė monografijos sudarytojų grupė – rašytojas Jonas Laurinavičius, istorikas Kazys Misius, kraštotyrininkė Živilė Driskiuvienė, fotokorespondentas Klaudijus Driskius, kurie miestelio bendruomenės atstovams papasakojo apie monografijos rengimo darbus, pakvietė aktyviai įsijungti ir talkinti knygos rengėjams.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia atsiliepti visus kraštiečius, kurie turi įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų, pasiūlymų – labai lauktume iš Jūsų žinutės, laiško. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga, žadins žmonių istorinę ir etninę atmintį, kels savigarbą, bus gera metodinė priemonė Trakų krašto mokykloms.

 

„Versmės“ leidyklos interneto svetainė www.versme.lt;
adresas: Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius;
telefonai: (8-5) 2130623, 8698 09077, 8-612 09210 (Živilė Driskiuvienė),
el. paštas: zivile@versme.lt

2010 04 09

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla