Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Vaiguva“ turinys

GAMTA

 1. Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus geografinė padėtis

 2. *Aleksandras Šliaupa. Vaiguvos valsčiaus gelmių sandara

 3. Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus litogeninis fundamentas

 4. Ieva Švarcaitė. Klimatogeninis gamtos kompleksas Vaiguvos valsčiuje

 5. *Ieva Švarcaitė. Biogeninių gamtos dedamųjų raida Vaiguvos valsčiuje

 6. *Živilė Lazdauskaitė. Vaiguvos valsčiaus augmenijos charakteristika

 7. Stanislova Kunickienė. Vaiguvos apylinkių vaistiniai augalai ir jų panaudojimas

 8. Linas Balčiauskas. Vaiguvos apylinkių smulkioji fauna

 9. Pranas Kalasauskas, Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus miškų žvėrys ir paukščiai. Jų medžioklė.

 10. *Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus gamtinių landšaftų antropogenizacija

 11. *Jonas Milius. Kraštovaizdžio transformacija XX amžiuje

 12. Ieva Švarcaitė. Gamtosauga Vaiguvos valsčiuje

 13. Irena Sirusienė, Ieva Švarcaitė. Gamtonaudos ir gamtosaugos perspektyvos Vaiguvos valsčiuje (seniūnijoje)

 14. *Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus gamtos objektų vardai – žemės vardyno dedamoji

ISTORIJA

 1. *Mykolas Michelbertas. Vaiguvos apylinkių proistorė

 2.  *Romas Batūra. Vaiguvos valsčius karų su kryžiuočiais metu (XIV a.)

 3. Povilas Spurgevičius. Vaiguvos valsčius XVII–XVIII amžiais

 4. Algirdas Baliulis. Vaiguvos miestelio istorija

 5. Sigita Gasparavičienė. Vaiguvos valsčiaus bajorai

 6. Petras Tomkus. Vaiguvos valsčius prieškario Lietuvoje

 7. Vaclovas Rimkus. Vaiguvos valsčiaus savivalda tarpukaryje

 8. Vytautas Skebas. 1940–1941 m. okupacija Vaiguvos valsčiuje ir pokyčiai žemės ūkyje

 9. Egidijus Ūksas. Bolševikinis teroras ir pokario rezistencija Vaiguvos apylinkėse 1944–1953 m.

 10. Vaclovas Rimkus. Tremtiniai ir politiniai kaliniai iš Vaiguvos valsčiaus 

  Istorija. Genocidas

 11.  Vaclovas Rimkus. Vaiguvos žydai

 12. Dana Tomkutė. Žydų likimas Vaiguvoje

 13. Alfonsas Eidintas. Vaiguviškių žydaičių likimas

  Istorija. Dvarai ir kaimai

 14. Petras Tomkus. Vaiguvos dvaras (500 metų!)

 15. Vaclovas Rimkus. Vaiguvos valsčiaus dvarai

 16. Stanislava Kunickienė. Prisiminimai apie dvarus

 17. Ona Kalasauskienė. Užgirių – didžiausio Vaiguvos valsčiaus dvaro praeitis ir jo ateitis

 18. Martynas Purvinas. Vaiguvos valsčiaus kaimų istorinė raida

 19. Marija Purvinienė. Vaiguvos valsčiaus senosios kaimų sodybos ir pastatai

 20. Irena Audrulytė. Pikelių etnografinis kaimas

 21. Albertina Miliauskienė. Dubėnų kaimas – sentikių kaimas

 22. Ieva Švarcaitė. Norkiai – mano gimtasis kaimas

 23. Alfonsas Gedminas. Judikių kaimo likimas. Švitriškė

 24. Ieva Švarcaitė. Speltė. Naudvaris, Kasiuliai

 25. Salomėja Savickienė. Šiliukai – mano gimtinė

 26. Marija Čilvinaitė. Bagužių kaimo ir Pikelių kaimo požymiai

 27. Adomas Vitkauskas. Kalniškių kaimas

 28. Vaclovas Rimkus. Pakievukų kaimas

 29. Zofija Jocytė. Gricaičių kaimas

  Istorija. Kultūra ir švietimas

 30.  Vitalija Slipkutė. Vaiguvos paštas

 31. Rūta Dauginytė. Vaiguvos vaistinė

 32. Petras Penikas. Ambulatorija Vaiguvoje

 33. Aniceta Garšvienė. Pradinių mokyklų tinklas Vaiguvos valsčiuje

 34. Liucija Pauliukėnienė. Vaiguvos mokyklos istorija

 35. Ieva Švarcaitė. Mokymasis Vaiguvos pradinėje mokykloje pirmaisiais pokario metais

 36. Aniceta Garšvienė. Mokymasis Vaiguvos vidurinėje mokykloje

 37. Vida Kniūraitė. Užklasinė mokinių veikla tarybiniu laikotarpiu Vaiguvos vidurinėje mokykloje

 38. Roma Kvietkienė. Vaiguvos kultūros namų veikla

 39. Ligita Norkutė. Vaiguvos bibliotekos istorija

 40. Egidijus Ūksas. Visuomeninės organizacijos Vaiguvos valsčiuje

 41. Alvydas Andrulis. Sportas Vaiguvoje

  Istorija. Ūkio plėtra

 42.  Jonas Milius. Feodalinio ūkio atspindžiai Vaiguvos valsčiuje XIX a. žemėtvarkos dokumentuose

 43. *Vida Kniūraitė. Žemėvalda ir žemės ūkio raida tarpukariu

 44. Zofija Dargvainienė. Vaiguvos pieninė

 45. Sniegina Norkienė. Karšykla Vaiguvoje

  Istorija. Dabartis

 46.  Liucija Pauliukėnienė. Pirmieji Nepriklausomybės metai Vaiguvoje

 47. Tatjana Lukminienė. Pokyčiai žemės ūkyje

 48. Vytautas Ežerskis, Antanas Dargvainis, Alvydas Lukošius. Savivalda Vaiguvos seniūnijoje 1990–2005 metais

 49. Antanas Dargvainis, Alvydas Lukošius. Pavyzdingai tvarkomos sodybos Vaiguvos seniūnijoje

 50. Zosė Radžiuvienė. Vaiguvos seniūnijos ūkininkai XXI amžiuje

 51. Jonas Milius. XXI amžiaus žemėnauda Vaiguvos seniūnijoje

 52. Dalia Skardžiuvienė. Vaiguvos bendruomenės veikla

 53. Stefanija Kundrotienė. Sanitarinė būklė Vaiguvos valsčiaus kaimuose

 54. Ieva Švarcaitė. Kelių tinklas Vaiguvos kadastrinėje vietovėje

 55. Alvydas Lukošius. Vaiguvos seniūnijos sąvartynai

 ETNINĖ KULTŪRA

 1. Ieva Švarcaitė. Bitininkystė Vaiguvos valsčiuje

 2. Jonas Mardosa. Žemdirbystė ir vaiguviškių talkos

 3. Ieva Švarcaitė. Kalvystė Vaiguvos valsčiuje

 4. Alė Počiulpaitė. Kryždirbystė Vaiguvos apylinkėse

 5. Petras Tomkus. Vaiguvos parapijos kapinės. Kryžiai ir paminklai

 6. Ieva Švarcaitė. Kaimų kapinaitės Vaiguvos valsčiaus teritorijoje

 7. Audronė Kiršinaitė. Laidotuvių papročiai Vaiguvoje

 8. Marija Klimašauskienė. Vėlinės – mirusiųjų pagerbimas Vaiguvoje

 9. Liudvikas Jucevičius. Senovės tikėjimo liekanos Vaiguvos valsčiuje

 10. Ieva Švarcaitė. Liaudies meteorologija kasdienybėje

 11. Petras Penikas. Liaudies medicina Vaiguvos apylinkėse

 12. Stefanija Kundrotienė. Gyvenamieji trobesiai ir jų sanitarinė būklė Vaiguvos valsčiaus kaimuose

 13. Stefanija Kundrotienė. Liaudies sanitarijos aspektai Vaiguvos apylinkėse

 14. Zenonas Šliožys. Vaiguvos žmonių veterinarinė patirtis

 15. Elžbieta Banienė. Piemenavimas ir samdinių godos XX a.

 16. Ieva Švarcaitė. Gyvulių priežiūra ir ganymas

 17. Ieva Švarcaitė. Smulkieji amatai Vaiguvos valsčiuje: 1 – staliai. 2 – siuvėjai, 3 – batsiuviai. 4 – audėjos, 5 – verpėjos, 6 – mezgėjos, 7 – kailių dirbėjai it kt.

 18. Dalia Skardžiuvienė. Vaiguvos valsčiaus moterų rankdarbiai

 19. Stefanija Kundrotienė. Uogavimas, grybavimas, riešutavimas Vaiguvos apylinkėse

 20. Ieva Švarcaitė. Elgetos ir elgetavimas Vaiguvos apylinkėse

 21. Stefanija Kundrotienė. Vaiguvos ir aplinkinių kaimų geriamasis vanduo 

 22. Ieva Švarcaitė. Vandens malūnai Vaiguvos valsčiuje

 23. Ieva Švarcaitė. Valstiečių kinkomasis transportas:

KALBA

 1. Vytautas Vitkauskas. Vaiguvos valsčius Lietuvos tarmių žemėlapyje

 2. Daiva Vaišnienė. Vaiguviškių tarmė

 3. Ieva Švarcaitė. Dabartinė Vaiguvos gyventojų šnekamoji kalba

 4. Regina Venckutė. Vaiguviškių šnektos ypatybės

 5. Ona Jocienė. Vaiguvos apylinkių frazeologizmai

 6. Stefanija Kundrotienė. Vaiguvos valsčiaus gyventojų pavardės

 7. Stefanija Kundrotienė. Vaiguvos valsčiaus žmonių pravardės

 8. Liucija Pauliukėnienė. Vaiguvos mokyklos mokinių vardai

 9. Stefanija Kundrotienė. Vaiguvos seniūnijos naminių gyvulių vardai

 10. Ieva Švarcaitė. Vaiguvos valsčiaus gyvenamųjų vietų vardai

 11. *Ieva Švarcaitė. Vaiguviškių XIX amžiaus leksikonas ir šiandieninė jo etimologija

 12. *Aldonas Pupkis, Ieva Švarcaitė, Regina Venckutė. Vietovardžiai. Kalbinis aspektas.

TAUTOSAKA

 1. Saulė Matulevičienė. Folklorinis Vaiguvos krašto ištirtumas ir folkloro ypatybės

 2. Stefanija Kundrotienė. Pasakojamoji tautosaka Vaiguvos valsčiuje

 3. Marijona Jocaitė. Populiariausios vaiguviškių pasakos XX a. pradžioje

 4. Marijona Deimantienė. Smulkioji tautosaka Vaiguvos apylinkėse

 5. Osvaldas Gerbenis. Dainuojamoji tautosaka Vaiguvos valsčiuje. Dainininkai ir giedoriai. Muzikantai ir šokėjai

 6. Ieva Švarcaitė. Gyvenimo istorijų pasakojimai

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

 1. Petras Tomkus. Ambasadorius Alfonsas Eidintas

 2. Ieva Švarcaitė. Aviacijos mokslo kūrėjas Vytautas Giniotis

 3. Marija Klimašauskienė. Vaiguvos bažnyčios klebonas – Telšių kunigų seminarijos rektorius profesorius monsinjoras Kazimieras Gaščiūnas

 4. Vaclovas Rimkus. Ieva Švarcaitė – mokslininkė ir ūkininkė Vaiguvos valsčiuje

 5. Gabija Juščiūtė. Ilgametis Vaiguvos parapijos klebonas poetas Zigmantas Šimkus

 6. Kornelija Norbutienė. Atėnų (Graikija) olimpiados dalyvis – vaiguviškis Mindaugas Norbutas

 7. Kornelija Norbutienė. Medžio drožėjas Aivaras Norbutas

 8. Stefanija Kundrotienė. Vaiguvos lakštingala Salomėja Mikolaitytė–Savickienė

 9. Ieva Švarcaitė. Seniausia Vaiguvos valsčiaus gyventoja Marija Rimeikienė

 10. Ieva Švarcaitė. Dvarininkė–mokslininkė–ūkininkė Jadvyga Jonušienė

Biografijų sąvadas. Parengė Ieva Švarcaitė ir Vaclovas Rimkus

Gimę Vaiguvos valsčiuje

Gyvenę arba gyvenantys Vaiguvos seniūnijoje

 

Straipsnių, aprobuotų „Lietuvos valsčiai“ monografijų serijos

Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

Straipsnių autoriai

Santrumpos ir sutrumpinimai

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Leidinio rėmėjai

Buvusio Vaiguvos valsčiaus žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Vaiguvos valsčiaus teritorijoje. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

Svarbiausi gamtos, istorijos, kultūros paminklai ir kitos lankytinos vietos Vaiguvos valsčiaus teritorijoje. Sudarė Ieva Švarcaitė

Vaiguvos seniūnijos žemėlapis. Sudarė Lidija Kavaliauskienė

Kaimų pasiskirstymo schema Vaiguvos seniūnijoje. Sudarė Ieva Švarcaitė

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

Leidėjo žodis

Apie monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“

Trumpa anotacija

Spalvotos nuotraukos

 

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Šis tekstas interneto svetainėje www.versme.lt skelbiamas nuo  2008 08 01

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt