lankymasis šioje svetainėje

 
 


Vaiguva

36-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 64 autoriai, 136 straipsniai, 1484 puslapiai, 500 egzempliorių.. 2018 m.

Straipsnių autoriai

Andrulis Alvydas – sportininkas, Vaiguvos vidurinės mokyklos mokytojas.

Andrulytė Irena – pradinių klasių mokytoja, baigusi Šiaulių universitetą, kraštotyrininkė.

Baliulis Algirdas – istorikas, humanitarinių m. daktaras, Istorijos instituto mokslo darbuotojas.

Čilvinaitė Marija – etnografė, kraštotyrininkė.

Dargvainienė Zofija – ilgametė Vaiguvos pieninės darbuotoja ir jos vedėja.

Dargvainis Antanas – Vaiguvos seniūnijos seniūnas.

Dauginytė Rūta – farmacininkė.

Deimantienė Marijona – matematikė, Kelmės „Kražantės“ vidurinės mokyklos mokytoja.

Drotvinas Vincentas – kalbininkas, humanitarinių m. daktaras, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius.

Eidintas Alfonsas – istorikas, humanitarinių m. habil. daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV, Kanadoje, Izraelyje, Norvegijoje ir kt.

Garšvienė Aniceta – pedagogė logopedė, humanitarinių m. daktarė, Šiaulių universiteto docentė.

Gasparavičienė Sigita – istorikė, archyvų darbuotoja.

Gerbenis Osvaldas – etnomuzikologas, Kelmės muzikos mokyklos mokytojas, Kelmės rajono jaunimo folkloro centro darbuotojas.

Jankauskas (Jankus) Antanas – fizikas, gamtos m. daktaras.

Jocytė Zofija – Vaiguvos apylinkių dainininkė, giedotoja, kraštotyrininkė.

Juščiūtė Gabija – „Versmės“ leidyklos redaktorė, vadybininkė.

Kalasauskas Pranas – inžinierius, ūkininkas, Vaiguvos apylinkių „Užgirių“ medžiotojų būrelio vadovas.

Kalasauskienė (Janavičiūtė) Ona – ekonomistė, buvusio didžiausio Vaiguvos valsčiuje Užgirių dvaro palikuonė.

Kasiulytė Leonora – Dievo Apvaizdos vienuolyno vyresnioji.

Kiršinaitė Audronė – bibliotekininkė, Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekos Metodinio skyriaus darbuotoja.

Klimašauskienė (Gaščiūnaitė) Marija – kraštotyrininkė.

Kniūraitė Vida – istorikė, humanitarinių m. daktarė, docentė, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto dekanė.

Kundrotienė Stefanija – kalbininkė, Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos skyriaus darbuotoja.

Kunickienė Stanislava – žolininkė, kraštotyrininkė.

Kvietkus Juozas – veterinarijos gydytojas.

Kvietkuvienė Roma – režisierė, Vaiguvos kultūros namų direktorė.

Lazdauskaitė Živilė Marijona – botanikė, gamtos m. daktarė, Vilniaus pedagoginio universiteto docentė.

Lukošius Alvydas – agronomas, Vaiguvos seniūnijos seniūnas.

Mardosa Jonas – etnologas, humanitarinių m. daktaras, Lietuvos edukologijos universiteto docentas.

Mareckaitė Gražina – teatrologė.

Meliešius Vaclovas – Vaiguvos apylinkių bitininkas.

Michelbertas Mykolas – archeologas, humanitarinių m. habil. daktaras, profesorius, Vilniaus universiteto Archeologijos katedros vedėjas.

Norbutienė Kornelija – dailėtyrininkė, Vaiguvos vidurinės mokyklos mokytoja.

Norkienė Sniegina – medicinos sesuo, Vaiguvos vilnų karšyklos savininkų palikuonė.

Norkutė Ligita – kalbininkė, Vaiguvos vidurinės mokyklos mokytoja.

Pauliukėnienė Liucija – istorikė, ilgametė Vaiguvos vidurinės mokyklos direktorė.

Penikas Petras – medikas, Santariškių universitetinės ligoninės gydytojas traumatologas.

Počiulpaitė Elena – menotyrininkė, humanitarinių m. daktarė, Liaudies kultūros centro darbuotoja.

Purvinas Martynas – architektas, humanitarinių m. daktaras, Kauno technologijos universiteto Urbanistikos fakulteto vyr. mokslo darbuotojas.

Purvinienė Marija – architektė, Kauno technologijos universiteto Urbanistikos fakulteto mokslo darbuotoja.

Radžiuvienė Zofija – agrochemikė, Vaiguvos seniūnijos žemės ūkio specialistė.

Remeikis Jonas – ūkininkas, liaudies menininkas.

Rimeikienė (Barbaraušaitė) Marijona – giedotoja.

Rimkus Vaclovas – pedagogas, istorikas, kraštotyrininkas.

Savickienė (Mikolaitytė) Salomėja – dainininkė, giedotoja, dainų kūrėja ir jų atlikėja.

Skardžiuvienė Dalia – ekonomistė, Vaiguvos bendruomenės pirmininkė.

Strakšienė (Slipkutė) Vitalija – ryšininkė, ilgametė (apie 40 metų) Vaiguvos ryšių skyriaus viršininkė. 

Šaltienė Stefanija – Vaiguvos apylinkių dainininkė, giedotoja.

Šilgalienė Idalija – Graužikų pradinės mokyklos mokytoja.

Šliaupa Aleksandras – geologas, gamtos m. daktaras, Geologijos instituto vyr. mokslo darbuotojas.

Šliožys Zenonas – veterinaras, ilgametis Vaiguvos apylinkių veterinarijos gydytojas.

Švarcaitė Ieva – geografė, gamtos m. daktarė, Vilniaus universiteto lektorė, Tarptautinės mokslų akademijos asocijuota docentė (ADoc) ir Doctor scientiarum naturalium.

Tomkus Petras – istorikas, Lietuvos edukologijos universiteto lektorius, LR Seimo kanceliarijos vyr. specialistas.

Tomkutė Dana – istorikė, Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinės mokyklos mokytoja.

Ūksas Egidijus – istorikas, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos vyr. mokytojas.

Vaišnienė Daiva – kalbininkė, humanitarinių m. daktarė, Lietuvos edukologijos universiteto docentė.

Venckutė Regina – kalbininkė, humanitarinių m. daktarė, Vilniaus universiteto Baltų kalbų katedros docentė.

Vitkauskas Adomas – etnografas, kraštotyrininkas.

Vitkauskas Vytautas – kalbininkas, humanitarinių m. habil. daktaras, Muzikos akademijos profesorius.

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt