Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausiasis redaktorius

Algirdas Sinkevičius
tel. 8682 44306, el. paštas algirdsinkus@gmail.com

Sudarytojas

Algirdas Sinkevičius

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2012 m. rengia monografiją „Viešvilė“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitoms svarbioms šalies datoms ir sukaktims. 

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas atsispausdinti

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2012 m.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2013 m. rugpjūčio 23 d.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas – 2014 m. rugpjūčio 23 d.

Knygos maketo parengimo terminas – 2016 m.

Išleidimo terminas – 2016 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2017 04 20

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė,  € 27 811,00

2. Faktiškai gautos lėšos

21 043,82

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
(2015 12 23)
(2016 05 24)
(2016 09 30)
(2016 12 29)

  600,00
1 000,00
1 500,00
1 000,00

Bendruomenės ,,Tvarkau Jurbarko kraštą“, Daivaro Rybakovo, Dariaus Juodaičio ir laikraščio Šviesa“ organizuoto žygio dalyviai3 (2016 05 03)
Daivaras Rybakovas, žygio organizatorius, Jurbarko r. savivaldybės tarybos narys (2016 05 13)

  462,00

540,00

Tadas Jucius, UAB „Teisa“ direktorius (2015 12 21)

  1 000,00

Irena ir Egidijus Petrošiai (2015 04 14)

  500,00

Kasparas Jurevičius, Jurbarko r. savivaldybės tarybos narys, UAB „Dainiai“ vadovas (2015 04 22)

  500,00

Lyda Barcienė (2015 07 08, 2016 04 11)

  400,00

Viešvilės seniūnas Valentinas Kucinas (2014 09 08 (500 Lt), 2016 08 17, 2016 10 24,
2% pajamų mokesčio sumos už 2013 m.,
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.,
2% pajamų mokesčio sumos už 2015 m. (2017 01 23)

 
350,00
24,50
30,69
25,82

Vaida Bubliauskaitė, Algirdas Sinkevičius (2016 01 05)

  350,00

Jurbarko kredito unija, vadovė Nijolė Petraitienė
(2014 12 08
2016 08 30)

500,00 Lt
 
144,81
200,00

AB „Požeminiai darbai“, gen. direktorius Raimondas Baikštys (2015 07 20)

  300,00

Irena ir Kęstutis Masaičiai, Birutė Brigadierienė (2015 12 23)

  300,00

UAB „Sanjota“, direktorius Jonas Sprindžiūnas (2016 09 21)

  300,00

Inida ir Mindaugas Karkleliai (2016 11 11)

  300,00

Darius Jakonis, filosofijos m. dr., Švedija (2014 11 13)

1 000,00 Lt 289,62

Algirdas Gluodas,1995-1997 m. Jurbarko r. savivaldybės tarybos narys (2015 11 06)

  200,00

Janina ir Juozas Daujotai (2015 11 10)

  200,00

Dalia, Angelė ir Juozas Mačiežai (2015 12 15)

  200,00

Ramūnas ir Gintautas Audiejai (2016 01 05)

  200,00

Alvydas Baležentis, prof., soc. mokslų dr. (2016 03 29)

  200,00

Marija Nijolė Stačiokienė-Seliutaitė, LMA Tarptautinių ryšių grupės vyr. specialistė, Lietuvos žmogaus teisių lygos, LEU „Alumni“ klubo prezidentė, Europos žmogaus teisių gynimo asociacijos Briuselyje valdybos narė (2016 10 13)

  200,00

Eugenijus Gentvilas, Seimo narys, Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos pirmininko pavaduotojas (2016 10 13)

  200,00

Jūratė Grėbliūnaitė-Mačkinienė (2017 01 04)

  200,00

Dovilė Gradickaitė ir Lukas Kucinas (2014 04 02)

  150,00

UAB „Baltijos degalai ir partneriai“, direktorius Kazimieras Sprindžiūnas (2016 07 18)

  150,00

Laima Skukauskienė (2017 02 14)

  150,00

Eglė Žegulytė ir Kastytis Sinkevičius (2016 07 18
2017 01 09)

  100,00
50,00

UAB „Versmintė“, direktorius Kazys Čepys (2014 11 18)

500,00 Lt 144,81

Irena Petrošienė
2% pajamų mokesčio sumos už 2013 m.
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.
2% pajamų mokesčio sumos už 2015 m.

 
42,45
46,00
45,54

Arūnas Grikšas (2015 12 22)

  120,00

Ramutė Bakaitienė (2015 11 06, 2016 07 18, 2016 09 21, 2016 10 05)

  110,00

Mykolas Gilevičius (2015 05 06)

  100,00

Rudolfas Šakaitis (2015 05 11)

  100,00

Aldona Gluodienė (2015 11 10)

  100,00

Petras Leseckas (2015 11 25)

  100,00

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ (2015 12 09)

  100,00

Julija Petrošiūtė ir Irena Petrošienė (2015 12 10)

  100,00

Rūta ir Algimantas Neverauskai (2015 12 10)

  100,00

Daina ir Darius Endzeliai (2015 12 10)

  100,00

Kristina ir Rimantas Užomeckai (2015 12 10)

  100,00

Laimutė ir Kęstutis Putnos (2015 12 10)

  100,00

Asta ir Jurijus Kosenkai (2015 12 10)

  100,00

Arnas Bastys, įmonės „Miško gūsis“ direktorius (2015 12 14)

  100,00

Danutė ir Tonis Dargeliai (2015 12 15)

  100,00

Rimantas Rutkauskas, Kauno bokso federacijos prezidentas (2015 04 02, 2015 12 10)

  100,00

Jūravos seniūnaitijos bendruomenė (2015 12 15)

  100,00

Ūkininkas Teofilis Dargelis (2015 12 15)

  100,00

Mykolas Mauricas, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro skyriaus vedėjas, Lietuvos imunologų draugijos prezidentas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, biomedicinos mokslų daktaras, (2015 12 21)

  100,00

Valė Teresė Plienaitienė, gydytoja (2015 12 30)

  100,00

Zita Sorokienė, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos pirmininkė, Jurbarko r. savivaldybės tarybos narė (2016 02 26)

  100,00

Bronius Pauža, LR seimo narys (2016 02 29)

  100,00

Vidmantas Daugirdas, gamtos mokslų daktaras (2016 03 30)

  100,00

Jonas Endrijaitis, rašytojas (2016 04 28)

  100,00

Valerija ir Vytautas Tamošaičiai (2016 08 17)

  100,00

Vidas Juozas Šalaševičius, Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius, (2016 10 24)

  100,00

Audronė Stoškienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus vedėja (2016 11 17)

  100,00

Nijolė Ralytė, profesorė, Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, (2017 04 03)

  100,00

Irena Petrošienė
2% pajamų mokesčio sumos už 2013 m.
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.
2% pajamų mokesčio sumos už 2015 m.

 
42,45
46,00
45,54

Kęstas Komskis, LR Seimo pirmininko pavaduotojas (2014 10 30)

300,00 Lt 86,89

Irena Julija Foktienė (2015 03 12)
(2016 09 21)

60,00
20,00

Kęstutis Kornikas, įmonės Smalkuras, UAB direktorius (2016 01 07)
2% pajamų mokesčio sumos už 2013 m.
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.

 

38,13
39,10

Aida ir Paolo Sperandio (2016 11 23,
2017 01 06 )

  50,00
23,00

Antanas Jasevičius (2015 02 05)

70,00

Antanas Jasevičius (jaunesnysis) (2015 04 09)

70,00

Gediminas Čepinskas, biomedicinos m. dr., Kanada
(2014 12 05)
(2015 12 21)


50,00 Lt


14,48
50,00

Jurga Kalkienė
2% pajamų mokesčio sumos už 2013 m.
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.

 
28,98
38,02

Madestas Gvildys (2015 09 03, 2017 02 08)
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.

  100,00
10,32

Liudmila Norkaitienė, Jurbarko r. savivaldybės tarybos narė (2014 10 17)

200,00 Lt 57,92

Kęstutis Daškauskas (2014 11 12)

200,00 Lt 57,92

Bronius Skvereckas (2014 12 04)

200,00 Lt 57,92

Sigita Turovaitė (2014 12 05)

200,00 Lt 57,92

Jonas Bučinskas,1995-2017 m. Jurbarko r.
savivaldybės tarybos narys (2014 12 22)

200,00 Lt 57,92

Nijolė Balčiuvienė ir Stasys Balčius (2015 10 12, 2015 11 30)

  55,00

Vera ir Albinas Greičiai (2015 04 30, 2016 06 28)

  55,00

Irina Fiodorova (2017 03 13)

  52,00

J. Birgiolas, G. Birgiolienė, A. Stanevičienė, V. Stanevičius, G. Stanevičius, G. Stanevičius (2015 03 02)

50,00

Kazys Žutautas, Katalikų parapijos klebonas (2015 03 09)

  50,00

Ramutė ir Raimondas Česnavičiai (2015 03 05)

  50,00

Gražina Kapturauskienė (2015 03 12)

  50,00

Jolita Štrimienė (2015 03 12)

  50,00

Arūnas Tarnauskas, įmonės UAB „Gulbelė“ vadovas (2015 03 27)

  50,00

Irena Oičenkienė, Viešvilės Pagrindinės mokyklos direktorė (2015 04 02)

  50,00

Danutė Sabienė ir Ramūnas Sabas (2015 04 30)

  50,00

Algimantas Kavaliovas (2015 05 14)

  50,00

Kamilė Abukovaitė ir Rykartas Abukovas (2015 05 25)

  50,00

Jonas Tamošaitis (2015 07 24)

  50,00

Rasa Stoškienė (2015 10 14, 2016 02 10)

  50,00

Petras Latoža, UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ direktorius (2015 11 16)

  50,00

Stasys Gečas (2015 11 17)

  50,00

Putinas Lebedžinskas (2015 11 30)

  50,00

Ramutė ir Alfonsas Juškai (2015 12 04)

  50,00

Rasa ir Audrius Sinkai (2015 12 04)

  50,00

Vaida Augaitienė, gydytoja, VšĮ „Viešvilės Ambulatorija“ direktorė (2015 12 10)

  50,00

Vladas Vainauskis (2015 12 14)

  50,00

Vitalija Daukšienė (2015 12 18)

  50,00

Donatas Kęstutis Zeveckas (2016 01 27)

  50,00

Viktoras Vaseris, įmonės „Tauragės turgelis“ vadovas (2016 02 26)

  50,00

Jolanta Vaičiūnienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyr. specialistė (2016 03 07)

  50,00

Onutė ir Gintas Basčiai (2016 05 16)

  50,00

Regina ir Stanislovas Meškauskai (2016 06 21)

  50,00

Justina ir Edmundas Banaičiai (2016 07 18)

  50,00

Gražina Kontrimienė (2016 09 20)

  50,00

Lidija Strikienė (2016 10 05)

  50,00

Aldona ir Juozas Kazimieras Šiaulinskai (2016 10 05)

  50,00

Donatas Aleksandravičius (2016 10 06)

  50,00

Ona Audiejienė ir Regimantas Globys (2016 10 13)

  50,00

Donata ir Vaidas Rimkai (2016 10 25)

  50,00

Alma Foktaitė (2016 11 23)

  50,00

Danutė ir Juozas Bendaravičiai (2016 11 29)

  50,00

Antanina Tunaitienė, Jurbarko r. savivaldybės tarybos narė (2016 12 30)

  50,00

Teklė Kucinaitė (2017 01 06)

  50,00

Antanas Bertulis (2017 02 08)

  50,00

Rūta Kulvinskienė (2017 03 01)

  50,00

Saulius Lapėnas, Jurbarko r. savivaldybės tarybos narys, mero pavaduotojas (2017 03 22)

  50,00

Ramutė Mockevičienė, Skirmantas Mockevičius, Jurbarko r. savivaldybės tarybos narys, Jurbarko rajono savivaldybės meras (2017 04 03)

  50,00

Genovaitė Norvaišienė, gydytoja, Smalininkų ambulatorijos vedėja (2013 10 15)

169,80 Lt 49,18

Bronius Žemaila (2013 10 15)
(2014 12 05)

50,00 Lt
100,00 Lt
14,48
28,96

Ramūnas Rimavičius, UAB Autodeta ir Ko direktorius (2014 11 25)

150,00 Lt 43,44

Antanas Juozas Kazakevičius, 1990-1997 ir 2003-2015 m. Jurbarko r. savivaldybės tarybos narys, Jurbarko r. garbės pilietis (2015 10 14)

  40,00

Gražina Mikšienė (2015 10 14)

  40,00

Vytas Karalius (2016 06 29)

  40,00

Nerijus Jarilinas, Viešvilės vaikų globos namų direktorius (2017 03 31)

  40,00

Rita Šikšnian
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.

 
35,50

Senjorų klubas „Dar ne sutema“ (2016 10 05)

  35,00

Kęstutis Vizbara
2% pajamų mokesčio sumos už 2013 m.

 
33,53

Alvydas Aleksandravičius, A. Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto lektorius(2017 03 16)
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.
2% pajamų mokesčio sumos už 2015 m.

 
21,52
11,40

Daiva Puidienė, Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos vyr. inspektorė,
2% pajamų mokesčio sumos už 2015 m. (2016 11 23)

  31,60

Danguolė Stonytė, LR Seimo kanceliarijos Komisijų biuro patarėja (2015 03 13)

  30,00

„Aušgirių“ kaimo bendruomenė (2015 03 19)

  30,00

Nijolė Banaitytė-Kezienė (2015 04 02)

  30,00

Olga Biskienė (2015 04 07)

  30,00

Petras Balčiūnas (2015 11 13)

  30,00

Donatas Gardauskas, D. Gardausko Individualios įmonės vadovas (2016 06 28)

  30,00

Jonas Geležis (2016 07 15)

  30,00

Aušra ir Karolis Banaičiai (2016 07 18)

  30,00

Laimutė ir Žydrūnas Bukauskai (2016 08 17)

  30,00

Gediminas Sinkevičius (2016 09 05)

  30,00

Daliutė Buitkienė (2016 09 21)

  30,00

Simona Sagaitytė ir Jonas Puišys (2016 09 21)

  30,00

Eugenijus Burba (2016 10 11)

  30,00

Benjaminas Kondratas, mokyt. ekspertas, knygų autorius (2016 10 25)

  30,00

Raimonda Šegždavičienė (2016 10 25)

  30,00

Vytautas Basys, LMA vyr. mokslinis sekretorius, biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas, LMA tikrasis narys, prof. habil. dr., (2016 11 21)

  30,00

Vida Rekešienė, Jurbarko r. savivaldybės administracijos direktorė (2014 12 05)

100,00 Lt 28,96

Rima Majoravičienė (2014 12 16)
2% pajamų mokesčio sumos už 2013 m.
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.

 
11,41
15,98

Milda Krepenskienė (2015 03 27)

  25,00

Pranas Urbanavičius (2015 11 06)

  25,00

Irena Giedraitytė (2015 04 14, 2015 04 30, 2016 11 23)

  25,00

Danutė Daugirtienė (2015 01 22)

21,00

Kęstutis Majoravičius (2014 12 16)
2% pajamų mokesčio sumos už 2013 m.
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.

 
11,05
9,03

Justina Šuškevičienė
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.

 
21,35

Petras Andziulevičius (2014 11 20)

70,00 Lt 20,27

Arvydas Eidokaitis (2016 01 27)
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.
2% pajamų mokesčio sumos už 2013 m.

 

20,16
19,91

Simas Klymantas (2015 04 30)

  20,00

Gediminas Toliušis (2015 04 30)

  20,00

Bronius Brazauskas (2015 05 08)

  20,00

Edmuntas Mankus (2015 05 12)

  20,00

L. ir V. Jasinkevičiai (2015 05 14)

  20,00

Česlovas Stasys Juška (2015 07 24)

  20,00

Raimondas Želvys (2015 11 10)

  20,00

Genovaitė ir Bronislovas Raliai (2015 12 04)

  20,00

Danutė Šiaudvytienė (2015 12 04)

  20,00

Giedrius Povilauskas (2015 12 04)

  20,00

Algimantas Čečkauskas (2015 12 04)

  20,00

Regina Kliukienė,1990-2000 m. Jurbarko r. savivaldybės tarybos narė (2015 12 10)

  20,00

Ona ir Eugenijus Lalai (2015 12 15)

  20,00

Liudmila Sabienė (2015 12 21)

  20,00

Danguolė ir Gediminas Kolyčiai (2015 12 23)

  20,00

Juvencijus Stanislovas Deikus, prof., technol. m. dr. (2016 02 10)

  20,00

Elena ir Sigitas Valeikai (2016 02 22)

  20,00

Alma Sinkevičiūtė (2016 02 26)

  20,00

Romas Apanavičius (2016 06 13)

  20,00

Irena ir Algirdas Atkočaičiai (2016 08 17)

  20,00

Marytė ir Juozas Sakalauskai (2016 09 05)

  20,00

Nijolė Baravenskienė (2016 09 21)

  20,00

Aldona Palavinskienė (2016 09 21)

  20,00

Rūta ir Alvydas Irtmonai (2016 09 27)

  20,00

Danutė ir Zigmas Rimkai (2016 10 05)

  20,00

Irena Jakonienė (2016 10 05)

  20,00

Vanda ir Albinas Kirstukai (2016 10 06)

  20,00

Zita Stankevičienė (2016 10 10)

  20,00

Juozas Kovera (2016 10 13)

  20,00

Vidmanta ir Rimantas Paulavičiai (2016 10 25)

  20,00

Vitalija Jacunskaitė-Ogorodnikienė (2016 10 25)

  20,00

Gintaras Kulikauskas (2017 01 09)

  20,00

Povilas Kymantas (2017 02 06)

  20,00

Kazimieras Šlepetis (2017 03 13)

  20,00

Filosofijos mokslų dr. Justinas Stonys (2017 03 22)

  20,00

Technikos mokslų dr. Stanislovas Merkevičius (2017 03 20, 2017 03 22)

  20,00

Juozas Laugalys (2017 03 31)

  20,00

Regina ir Vidas Rašimai (2017 04 03)

  20,00

Antanas Žalgevičius (2017 04 03)

  20,00

Elena Vizbarienė (2017 04 03)

  20,00

Aldona Kucinienė (2017 04 03)

  20,00

Reda Šašienė (2016 01 07, 2017 01 27)
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.
2% pajamų mokesčio sumos už 2015 m.

  16,39
18,82

Dainius Antanaitis
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.
2% pajamų mokesčio sumos už 2015 m.

  7,67
10,94

Kazimieras Kavolis (2015 07 24, 2016 10 13)

  15,00

Lina Lukošienė (2016 02 22)

  15,00

Laima Abraitytė, mokyt. ekspertė, knygų autorė (2016 10 25)

  15,00

Marytė Stanislovaitienė (2016 10 13, 10 25)

  15,00

Rima Lukošienė
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.
2% pajamų mokesčio sumos už 2013 m.

  7,48
7,46

Rasa Šilaitė

  10,00

N. ir D. Tolvaišai (2015 05 14)

  10,00

Virginija Mačiulaitienė (2015 10 14)

  10,00

Nijolė Masiulienė (2015 10 14)

  10,00

Aivaras Dumčius (2015 11 10)

  10,00

Jonas Mileris (2015 12 10)

  10,00

Loreta Liutkuvienė (2015 12 15)

  10,00

Zita Kazlauskienė (2016 01 04)

  10,00

Rimantas Zaleckis (2016 01 07)

  10,00

Romualdas Kęstutis Ancuta (2016 02 29)

  10,00

Viktoras Klepikovas (2016 02 29)

  10,00

Marytė Tunaitienė (2016 03 15)

  10,00

Dalija Kiliesienė (2016 03 30)

  10,00

Sigita Prialgauskienė (2016 04 20)

  10,00

Ona Bartkuvienė (2016 04 27)

  10,00

Antanas Butkus (2016 07 18)

  10,00

Birutė Ripinskienė (2016 08 17)

  10,00

Ramūnas Kazėnas (2016 09 27)

  10,00

Birutė ir Vincas Romas Aleksandravičiai (2016 10 06)

  10,00

Janina Skilinskienė (2016 10 25)

  10,00

Antanas Jackis (2016 11 23)

  10,00

Daiva ir Vytautas Bertašiai (2017 02 14)

  10,00

Algirdas Žemaitaitis (2017 02 17)

  10,00

Valė ir Kazys Kairaičiai (2017 03 13)

  10,00

Antanas Domeika (2017 04 03)

  10,00

Kazimieras Kucinas (2017 04 03)

  10,00

Sandra Žilinskienė (2017 04 03)

  10,00

Alma Gudžiūnienė
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.

  6,84

Arūnas Mockus
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.

  5,30

Aldona Pauliukaitienė (2015 04 30)

  5,00

Marija Klimavičienė (2015 11 24)

  5,00

Iveta Skrickienė (2015 12 04)

  5,00

Sonata Gintvainienė (2016 08 17)

  5,00

Regina Lazdauskienė (2016 09 27)

  5,00

Rimvydas Telišauskas (2016 10 13)

  5,00

Danutė Rašimienė (2017 01 06)

  5,00

Edmundas Mačaitis
2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.

  2,43

2% pajamų mokesčio sumos už 2013 m.1

   

2% pajamų mokesčio sumos už 2014 m.2

   
   

3. Negautos lėšos*

6 767,18

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3.000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Viešvilė“ (po išleidimo)

3.000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

3 767,18

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus reikiamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

1 Kęstutis Masaitis, Arvydas Eidokaitis, Kęstutis Vizbara, Alvydas Aleksandravičius, Irma ir Dainius Antanaičiai (2014 09 08).

2 Jolita Petraitytė, Danutė Šiaulienė, Lina Šuikienė, Jonas Olkštinas, Kastytis Sinkevičius, Mindaugas Suchockis, Daivaras Rybakovas, Algimantas Minalga, Martynas Paulauskas, Tomas Dubinskas, Romas Lekavičius, Irma ir Dainius Antanaičiai.

3 Daivaras Rybakovas, Gaiva Mačiulaitienė, Kazys Žutautas, Milda Kriščiūnaitė, Auksė Virbauskaitė, Aušra Dikšaitytė, Žaneta Silickaitė, Mindaugas Girdžius, Žilvinas Alijošaitis, Samanta Skrodenytė, Malvina Palaitytė, Ignas Rimydis, Rimas Mosteikis, Inga Baikova, Elena Kanišauskienė, Giedrius Liutkus, Alfredas Jasiūnas, Ona Jančauskienė, Vladas Jančauskas, Valė Plienaitienė, Antanas Plienaitis, Ieva Nagulevičienė, Rasa Augustienė, Neringa Mirauskienė, Juratė Stanaitienė, Miglė Stanaitytė, Gabrielė Stulginskytė, Romas Sabataitis, Edita Sabataitienė, Vaida Jakaitytė, Egidijus Kromelys, Ieva Vaicekauskytė, Valė Vosilienė, Martynas Vosylas, Airidas Sutkus, Bronius Elzbergas, Rasa Daunienė, Jurgita Juodaitė, Saulis Gestautas, Žilvinas Zakaras, Mantas Zakaras, Kamilė Zakaraitė, Kristina Zakaraitė, Linas Židulis, Ieva Židulytė, Lukas Židulis,Saulius Bagdonas, Luka Bagdonaitė, Dominykas Bagdonas, Sandra Bagdonienė, Darius Stonslovas, Julija Petrošiūtė, Nijolė Daugėlienė, Gintarė Barčienė, Modestas Pernarauskas, Tadas Karanauskas, Angelė Mačiežaitė, Tomas Naujokaitis, Justas Jankūnas, Raminta Grybaitė, Rūta Barčienė, Albinas Nikšas, Juozas Budzinauskas, Kristina Martinaitytė-Glinskienė, Gintautas Glinskas, Irena Martinaitienė, Gabrielė Glinskaitė, Karolina Glinskaitė, Teklė Kucinaitė, Aušra Rusinavičiūtė, Gerda Baltrušaitytė, Birutė Baltrušaitytė, Vaida Augaitienė, Linas Augaitis, Raminta Augaitienė, Danutė Daunorienė, Vilma Monstvilienė, Rimantas Monstvilas, Aušra Monsvilaitė, Giedrė Monstvilaitė, Lina Jakaitytė, Alvita Zambliauskaitė, Salvija Zambliauskaitė, Rima Margevičiūtė, Asta Danisevičiūtė, Vincenta Buivydienė, Skirmantas Buivydas, Marija Buivydienė, Vitalija Jonikytė, Erika Riaubaitė, Simona Lužeckaitė, Gintaras Kasputis, Gabrielė Kasputytė.

Maloniai kviečiame kas kuo gali prisidėti, paremti knygos išleidimą finansiškai – be Jūsų supratingumo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį visų „Lietuvos valsčių“ serijos leidinių sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už bet kokį, kad ir patį mažiausią, prisidėjimą ar suteiktą paramą. Talkininkai ir aukotojai bus garbingai įrašyti knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus nedelsiant informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Viešvilė“.

Paramą taip pat galite perduoti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje (buhalterijoje).

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623, mob. tel. 8698 09077.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai galite pamatyti skyriuje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuodami ir pristatydami būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Laiškai iš Viešvilės / Leonardas Gutauskas. -Vilnius, 2001. - 162 psl. - IBSN 5-415-01511-6,  

Katės akis / Romualdas Kęstutis Ancuta. - Vilnius, 2002. - 239 p. - IBSN 9955-454-19-9

Nežemiška globa / Petras Mureika. – Panevėžys, 2008. – 170 p. – ISBN 978-9955-694-36-3

Viešvilės gamtinis rezervatas / Algis Butleris, Vytautas Knyva. - Vilnius, 2009. - 48 p. - ISBN 978-9986-963-30-1

Ilgesio Gijos / Irena Julija Foktienė. - Vilnius, 2012. - 151 p. - IBSN 978-609-8031-17-1

Noriu / Antanas Čečkauskas. - Vilnius, 2013. - 190 p. - IBSN 978-609-8031-29-4

Smalininkų kronika 1920 01 10 -1939 03 23 / Arnoldas Piročkinas. Vilnius, 2013. -  243 p. - ISBN 978-609-95481-0-4

Pradžios / Laima Abraitytė. - Vilnius, 2014. - 260 p. - ISBN 978-609-425-131-3

Šiaurės Skalva /Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė. - Kaunas, 2015. - 255 p. - ISBN 978-609-8063-10-3

Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais / Martynas Purvinas. Vilnius, 2015. - 343 p. - ISBN 978-609-8102-07-9

Ištverti gyvenimą /  Dalija Jurgutytė Kiliesienė. - Vilnius, 2015. - 297 p. - ISBN 978-609-8031-40-9 

Čia skelbiama informacija, parengta, pataisyta: 2012 08 28, 2013 10 22, 2014 09 08, 10 20, 11 02, 13, 18, 19, 24, 26, 12 08, 09, 30, 2015 02 09, 03 03, 03 10, 03 17, 03 24, 03 30, 04 07, 04 08, 04 15, 04 28, 05 03, 05 14, 05 18, 05 26, 07 28, 08 11, 09 15, 10 13, 10 15, 11 10, 11 17, 11 18, 12 10, 12 14, 12 15, 12 18, 12 21, 12 22, 12 23, 12 30, 2016 01 06, 01 07, 01 08, 01 15, 01 29, 02 11, 02 29, 03 02, 03 07, 03 08, 03 16, 03 30, 04 01, 04 04, 04 12, 04 29, 05 05, 05 09, 05 19, 05 26, 06 13, 06 27, 06 30, 07 18, 07 20, 09 02, 09 05, 09 21, 09 22, 09 27, 10 04, 10 10, 10 11, 10 14, 10 27, 11 18, 11 23, 11 24, 12 02, 2017 01 02, 01 05, 01 09, 01 13, 01 25, 01 30, 02 09, 02 28, 03 03, 03 07, 03 14, 03 20, 03 21, 03 27, 04 03, 04 20.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla