lankymasis šioje svetainėje

 

 

Kazlų Rūda

43-ioji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 77 autoriai, 94 straipsniai, 1570puslapių, 300 egzempliorių.

Asmenvardžių rodyklė (6 859 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V W Z Ž Rusų kalba

 

A
Aarnes A. 1339
Abaras, prav. 1323
Abraitienė Janina 904
Abraitis 708
Abraitis R. 1034
Abraitis Vidas 1031
Abraitis Vincas 613, 614, 743
Abramavičienė (Kaminskaitė) Bronė
1082, 1082
Abramavičius (Abromaitis) Bronius,
slap. Spyglys 358, 433, 438, 441, 464, 468
Abramavičius Br. 339
Abramikas Vladas 62
Abromas 315
Abromienė 315
Abukevičius R. 1371, 1376, 1378,
1379, 1381, 1383, 1386, 1387, 1391,
1393, 1394
Ach (Abramavičienė) Sigutė 1067
Achmatova A. 1031
Adamkevičius M. 193, 194
Adamkus Valdas 509, 593, 1526
Adas 104
Adomai, prav. 1318
Adomaičiai 357
Adomaitienė 312
Adomaitienė Rasa 760
Adomaitienė Rozalija 632
Adomaitis 275, 487, 823
Adomaitis A. 492–494
Adomaitis Albinas 632
Adomaitis Andrius 424
Adomaitis Antanas 491
Adomaitis J. 258
Adomaitis Jonas 653
Adomaitis Pranas 601
Adomaitis Pranas, MIC 555, 665
Adomaitis Pranciškus 588, 604, 718, 742
Adomaitis Regimantas 886
Adomaitis Remigijus 885
Adomaitis Valentinas 921
Adomaitis Zigmas, slap. Plienas,
Vanagas 441, 444, 464, 470
Adomaitytė 862
Adomaitytė Roma 882
Adomas, Biblijos personažas 207
Adomavičienė Marijona 564
Adomavičius Mykolas 506
Adomavičius Mykolas, slap. Plienas
438, 464, 465, 480, 481, 483
Advilonienė Laima 1003
Adžgauskas 1241
Agota, šv. 209, 972, 973
Agrikola G. 31
Agurkienė Ona 228
Agurkis Juozas 713
Aidukaitis Vitas 691
Aikevičiūtė Zita 864
Aišbė 1112, 1114
Akelaitienė Nijolė 942, 943, 949
Akelaitienė R. 869
Akelaitienė Regina 960, 970
Akelaitis 320, 507
Akelaitis G. 415
Akelaitis Juozas 402, 677, 745
Akelaitis Mindaugas 873, 874
Akelaitis V. 435
Akelaitytė Ž. 129
Akelaitytė-Rugienienė Alma 128
Akelevičius J. 190, 191, 192
Akelis A. 122
Akiras-Biržys 137, 141, 153
Akombakas Albrechtas, slap. Špicas
441, 459, 472
Akombakas Robertas 441
Akranglis Rolandas 887
Aksenčiūtė R. 1025
Aksionienė A. 864, 869, 870, 874, 1030
Aksionienė Asia 868
Aksomaitis 844
Akstinas Vytautas 80, 94
Akudavičienė (Brazytė) Konstancija
1183, 1192
Akulauskienė (Krūvelytė) Albina
1022, 1024, 1032
Akulauskienė Albina 862
Alaburda 193
Alaburdaitė Birutė 882
Alaburdienė K. 189, 192, 194–196,
202, 204, 208, 210, 214, 216, 218, 1197,
1198
Alanta 478
Alaunienė (Januškaitytė) Roma 965
Alekna Juozas 507
Alekna Rimantas 507
Aleknavičienė Antanina 559
Aleknavičienė Ona 8, 13, 16, 1310,
1502, 1505
Aleknavičius A. 700
Aleknavičius B. 163, 558, 614, 700, 710
Aleknavičius Bernardas 556, 699
Aleknavičius Jonas 1209
Aleknavičius Juozas 1180, 1216
Aleknavičius Petras 819
Aleknavičius Stanislovas 62
Aleknavičius V. 614, 710
Aleknavičius Vincentas 556, 559, 699
Aleknavičiūtė Estela 1005
Aleksa J. 203, 502, 508, 1185
Aleksa Juozas 500, 684, 685, 694, 746
Aleksa R. 508
Aleksa Valentinas, slap. Aras 472
Aleksandras, caras 308
Aleksandravičius 573
Aleksandravičius Eimutis 910
Aleksėjūnas Vytautas 1364
Aleksejus Michailovičius, caras 286
Aleksynas K. 1367
Alenskas Antanas 824
Alenskas V. 1019
Aleščikas J., slap. Rimantas 433
Alesius Sigitas 862, 884
Alesius Vidmantas 143, 147, 485, 488
Alfonsas, slap. Lapinas 552
Algimantas, kunigaikštis 481, 485, 506, 509
Algimantas, slap. 500
Algirdas, didysis kunigaikštis 130, 1158
Alinskas Jonas 57, 58, 74
Ališauskas Algirdas 491–493, 495,
496, 505, 628, 760, 868, 871, 872, 885,
910, 1105
Ališauskas Andrius 424
Ališauskas Antanas 1477
Ališauskas Petras 609, 659
Ališauskas Vincas 404
Aliulis Vaclovas, MIC 667, 756
Alkevičius 573
Ambrasai 8, 13, 363, 365, 1134, 1477, 1485
Ambrasaitė Alina 282
Ambrasaitė Elena 1489
Ambrasaitė Kotryna 1487, 1489, 1493
Ambrasaitė (Kučingienė) Magdalena
Marijona 1486, 1489, 1490, 1496
Ambrasaitė Ona 1486
Ambrasas 859
Ambrasas Antanas 1134, 1138,
1140–1144, 1147–1149, 1161–1164, 1337,
1353, 1358, 1489
Ambrasas Jonas 1485, 1486
Ambrasas Juozas 1486, 1496
Ambrasas (Ambrazas) Juozas,
Motiejaus sūnus 1485–1489, 1492
Ambrasas Jurgis 1489
Ambrasas Pranas 703, 705
Ambrasas Rimantas 1486
Ambrasas Romas 969
Ambrasas Saliamonas 481, 500, 503,
504, 505, 508
Ambrasas Vaclovas 523, 524
Ambrasas Vytuolis 1486
Ambrasienė A. 1149
Ambrasienė Audrė 1180, 1210, 1216
Ambrasienė Ieva 1485, 1492
Ambrasienė (Gudmonaitė) Jadvyga
1486, 1487, 1489, 1496
Ambrasienė (Stadalnikaitė) Ieva 1485,
1486, 1489
Ambrasienė Ona 942
Ambrazas A. 1196–1199, 1201–1205
Ambrazas Antanas 1193, 1206
Ambrazas Jurgis 524
Ambrazas Karmušis 562
Ambrazas V. 1336
Ambrazas Vytautas 1309, 1310
Ambrazevičius Jurgis 238
Ambrazevičius-Brazaitis Juozas 425
Ambrazevičiūtė Edita 883
Ambraziejūtė Aldona 927, 928
Ambrozaitis Pijus 358
Amšiejienė (Samulkevičiūtė) Elena 82
Andersenas Hansas Kristianas 1033
Andraitis 951
Andriai, prav. 1317
Andriejus, šv. 206
Andrijauskaitė D. 1337
Andrijauskas Jurgis 258
Andrikienė Laima 778
Andrikonis Juozapas 541
Andrikonytė Joana 640
Andrikonytė Joana Genovaitė, SJE 761
Andriukaitienė Lina 1044
Andriukaitis Antanas 347
Andriukevičienė (Kašinskaitė) Liudvika
1196, 1199, 1203, 1206
Andriulaitienė Regina 910
Andriušaitienė Jurgita 906
Andriušaitienė Uršulė 1030
Andriušaitis 285
Andriušaitytė D. 875
Andriušienė Izabelė 618
Andriušienė Renata 640, 993, 1000, 1001
Andriušis 294, 566
Andriušis Antanas 611
Andriušis J. 954
Andriušis Jonas 563
Andriušis Motiejus 1428

Andriušis Pranas, slap. Šapalas 438,
441
Andriušis V. 508
Andriuška Saulius 778
Andriuškevičienė (Vidrinskaitė)
Genovaitė 932
Andriuškevičienė G. 933
Andriuškevičienė T. 864, 867
Andriuškevičius 277, 438, 950, 961
Andriuškevičius Algis 83
Andriuškevičius Kostas 575, 578
Andriuškevičius Salemonas 926, 935
Andriuškevičius Valdas 7, 12, 1097,
1110, 1505
Andriuškevičiūtė A. 855
Andriuškevičiūtė I. 860
Andriuškevičiūtė Milda 1092
Andriuškevičiūtė Ona 963
Andriušytė (Plioraitienė) Regina 535
Andruškevičius A. 419
Andruškevičius Pranas 1313
Andziuliai 357
Andziulienė B. 869, 943
Andziulis 602
Andziulis Evaldas 499
Andziulis J. 170
Andziulis Justinas, slap. Agronomas
445
Angarietis 238
Angliukas, prav. 1323
Angoldas 1146
Anilionis Petras 753
Ankudavičiūtė Danutė 1484
Antanai, prav. 1318
Antanaitienė (Adomaitytė) Raminta 885
Antanaitis Motiejus 599
Antanaitis Saliamonas 801
Antanaitis Valentinas 599
Antanas Algimantas 798
Antanas Paduvietis, šv. 172, 176,
180, 184, 185, 211, 291, 292, 517–520,
524, 527, 533, 534, 538, 553, 554, 557,
561–563, 565, 570, 572, 574, 581, 591,
595, 596, 598, 599, 646, 709, 736, 738,
741, 748, 765, 774, 797, 813, 814, 1421
Antanavičiai 298
Antanavičius M. 520, 564, 605, 644,
646, 674
Antanynas A. 201
Antonysamy Džordžas (George) 770
Antulionienė (Čėsnaitė) Rūta 968
Anusauckas 1160
Anusauskai 242
Anusauskaitė Klementina 242
Anusauskaitė Stasė 242
Anusauskas 227, 242, 252, 281, 1227
Anusauskas Antanas 226, 242
Anusauskas Tamošius 226, 240, 241
Anusauskas Tomas 277, 281
Anusauskas Vytautas 242, 837, 839
Anusauskienė (Žemaitytė) Eugenija
926
Anusauskienė (Žemaitytė) Genovaitė
360, 921
Anuškevičius Jonas 245
Anuškevičius Kazimieras 244, 245
Anuškevičiūtė B. 864
Apanavičienė Virginija 7, 12, 1003, 1505
Apanavičius Romualdas 4
Apelis V. 648
Apolianskaitė Regina 934
Apolinskienė 1333
Apolinskienė Stefanija 901, 902, 905
Apolonija, šv. 210
Apučiai 491
Apuokas, prav. 322
Apuokėlis, prav. 1323
Aputienė Aldona 7, 12, 890, 904,
909–911, 918, 939, 940, 1505
Aputis Edas 499
Aputis Juozas 886, 888
Aputis Romas 499, 1282
Aputis Vytas 128, 133, 145, 159, 165,
480, 491, 502, 506, 533, 557, 558, 628,
631, 641, 643, 787, 797, 806, 868, 872,
880, 881, 885, 911, 914, 1100, 1105,
1106, 1226, 1246
Apynys, slapyvardis 200
Apželvys S. 193
Aranauskai 1333
Aranauskai (Varnai) 275
Aranauskas 726, 1333
Aranauskas (Varnamotkė) 275
Aranauskas Artūras 499
Aranauskas Kazimieras 274
Aranauskas Motiejus 1333
Aranauskas Selemas 1227
Aranauskas T. 1218
Aranauskienė Ona 424, 824
Arbašauskas 258
Arbauskaitė Domicelė 241
Arbauskaitė Teofilė 241
Arbauskaitė Veronika 241
Arbauskas Antanas 241
Arcekauskas 182
Arcikauskas Kazys 319
Arcikauskas S. 175
Arcikauskienė J. 240
Ardavièius 487
Ardickaitė G. 959
Ardickaitė Gražina 966
Ardzijauskai 1262, 1265
Ardzijauskaitė Kotryna 222, 237
Ardzijauskaitė Zita 266
Ardzijauskaitė-Parnarauskienė Dalija
Ona 940, 1343, 1362–1364
Ardzijauskas 423
Ardzijauskas Antanas 567, 602, 606,
608, 704, 1145, 1146, 1164, 1193, 1195,
1197, 1199, 1201–1204, 1206, 1262–
1265
Ardzijauskas Antanas, slap. Slapukas 464
Ardzijauskas J. 604
Ardzijauskas Jonas, slap. Lokys 441
Ardzijauskas Juozas 507, 857, 1086
Ardzijauskas Jurgis 1262, 1316
Arklys, prav. 1320
Arlauskas 455, 475
Arlauskas A. 960
Arlauskas Arūnas 968
Arlauskienė (Kaminskienė) Aušra 968
Arlauskienė A. 960
Arlauskienė Aušra 1044
Arminaitė Marija 282, 837. 838
Arminas Algimantas 958, 963
Arminas Benjaminas 81, 1313
Arminas Gintaras 909, 910, 914, 915
Arminas Pranas 240
Arminienė (Dainelytė) Ona 826
Arminienė Eleonora 955, 962
Arminienė Izabelė 240, 258
Arminienė Ona 5, 7, 10, 12, 15, 222,
229, 230, 240, 248, 252, 271, 272, 669,
1129, 1180, 1313, 1315, 1316, 1318,
1330, 1336, 1505
Armonaitė L. 800
Armonaitis J. 476
Armonaitis J., slap. Tigras 465
Armonaitis Juozas 349, 364, 438
Armonaitis Juozas, slap. Triupas 441,
451, 464, 465, 467
Armonas, slap. Upeivis 470
Armonienė 869
Armonienė O. 229
Armonienė V. B. 931
Aronas 183
Aržuolaitienė Ona 961
Aržuolaitis Jokūbas 864
Aržuolaitis Justinas 951, 954, 958, 961
Ašmanas (Aschmann) Vilis 66
Ašmenskaitė (Valentukonienė) Danutė 368
Ašmenskaitė M. 234
Ašmenskaitė Valerija 367
Ašmenskas A. 338, 363
Ašmenskas J. 234
Ašmenskas Juozas 368
Ašmenskas Viktoras, slap. Skaistis
352, 363, 364, 465, 476, 923, 940
Ašmenskienė Adelė 368
Ašmenskienė Aldona 864, 865
Ašmenskienė M. 251
Ašmonas Klemensas 961
Ašmonas Petras, slap. Sargas 439, 440
Ašmonas Vaclovas 951, 961
Astaškina Natalija 968
Aštrauskai 361
Astrauskas A. 123
Aštrauskas Darius 960, 969
Astrauskas Jurgis 1428
Aštrauskienė Laima 969
Astromskai, E. ir A. 415
Atkočaitienė R. 877, 880, 881
Atkočaitis, prav. 1325
Atkočius, prav. 1325
Atkočiūtė Sandra 1030
Auckeris 183
Auglys Artūras 883
Augustaitis Kęstutis 970
Augustaitis P. 187–191
Augustanavičienė K. 1340
Augustinai, prav. 1318
Augustinas, šv. 616
Auksakalys, prav. 1324
Auksakis 1312
Aukščiūnas Povilas 429
Aukščiūnienė Marija 841
Aukselis 1312
Aukšiūrienė B. 849
Aukštakalnis 1312
Aukštuolytė Austėja 1484
Auksukienė Laimutė 905
Aušiūra 302
Aušiūra Pranas 545, 706, 746
Avietynas 1312
Avižieniūtė 950, 961
Avižienytė M. 1004
Avižonis Petras 79
Ažukas 1332
Ąžuolaitis 1312

 

B

Babeckis Petras 849, 850
Babickas P. 143
Babilienė (Gustainytė) Albina 831
Babilius Jonas 587
Babilius Juozas 855
Babrauskaitė 1332
Babrauskas Boleslovas 541
Babravičius Gintautas 1483
Babušis Jonas 921
Bacevičiai 183, 192, 368, 1242
Bacevičienė 192
Bacevičienė (Murauskaitė) Audronė 910
Bacevičienė (Mykolaitytė) Regina 348
Bacevičienė (Plioplytė) E. 1079
Bacevičienė (Stankevičiūtė) Natalija 1206
Bacevičienė Adelė 427
Bacevičienė Audronė 911
Bacevičienė N. 1193–1195, 1197–1203,
1205
Bacevičienė Stasė 344
Bacevičius 238, 707, 708
Bacevičius Feliksas 182, 183
Bacevičius J. 416
Bacevičius Jonas 348
Bacevičius Juozas 348, 357, 424
Bacevičius Juozas, slap. Briedis 441
Bacevičius Kazimieras 425–427
Bacevičius Kazys 339
Bacevičius Pijus 347
Bacevičius Romas 582, 595, 682, 750,
757, 761, 779
Bacevičius Saliamonas 344
Bacevičius V. 1072
Bacevičius Valentinas 1364
Bacevičius Vincas 283
Bacevičius Vytautas 158
Bacevičiūtė Rima 1309
Bach 1312, 1317
Bach Adolf 1310, 1336
Bachas 714
Bačėnas Antanas 378
Bačianauskas (Bučeniauskas?) Tomas 677
Bačinskaitė Vida 968
Bačkis Audrys Juozas 762, 766, 770
Bačkus Alfonsas 160
Bačkus Jonas 904
Bačkuvienė Ona 160
Bacvinskaitė I. 1088
Bagdanavičius, prav. Bagdanavičiukas 311
Bagdonaitė Ona 924, 925
Bagdonas 1157
Bagdonas Antanas 1240
Bagdonas Gintautas 82
Bagdonas Jonas 1011
Bagdonas Petras 660–662, 664, 706,
744, 747
Bagdonas-Bagdonavičius J. 821
Bagdonavičiai 281
Bagdonavičius M. 829
Bagdonienė Agota 819
Bagdonienė R. 415
Bagdonienė Vida 351
Bagočius 287
Bagotšiliniai 334
Bagušauskas P. 721, 722
Bajerčius J. 428
Bajoras, slap. 438, 464, 465, 480, 481,
483, 506
Bajoriūnas Zenonas 995
Bakaitytė Salomėja 1022
Bakanas Henrikas 886, 888
Bakanauskienė R. 664
Bakelis J. 439
Bakienė (Bulatovaitė) Anisija 1069
Bakienė (Pėžaitė) Vladimira 364
Bakienė (Sinkevičiūtė) Izabelė 1206
Bakienė I. 1193, 1195
Bakienė Kristina 1078
Bakienė Vladimira 336, 355, 366, 929,
931, 934
Bakšys Konstantinas 523, 524
Bakūnaitė Stasė 924
Bakūnas Giedrius Juozas, MIC 763,
764, 765, 768
Bakys 299, 416, 574
Bakys Alfredas 347, 354, 355
Bakys Antanas 617–620, 622, 637, 641, 743
Bakys Arvydas 358
Bakys Faustas 357
Bakys J. 257
Bakys Juozas 1168
Bakys Justinas 258
Bakys Romualdas 339
Bakys Viktoras 258
Bakytė Rasina 931, 932
Balaišis-Balaiša Bronius 539
Balandienė V. 584
Balandytė Greta 880
Balasevičius Petras 136, 402, 403, 426,
516, 601–608, 613, 619, 622, 641, 706,
742, 746, 834, 851, 980, 1295, 1406
Balčaitis Vidmantas 763
Balčikonis Juozas 1295, 1364
Balčiūnai 275
Balčiūnaitė Neringa 4
Balčiūnaitis 294
Balčiūnaitis Antanas 239
Balčiūnaitytė Benita 905
Balčiūnaitytė Marytė 1092
Balčiūnas 567, 1312
Balčiūnas (Prabaščius) 274, 275
Balčiūnas Algimantas 926
Balčiūnas Andrius 241
Balčiūnas Antanas 241
Balčiūnas Julius 1105
Balčiūnas Juozas 1071
Balčiūnas Kęstutis 176, 177, 695
Balčiūnas Narimantas 1483
Balčiūnas Petras 65
Balčiūnas Viktoras 441, 465
Balčiūnas Vincas 424
Balčiūnienė (Lukošaitytė) Antanina 1164
Balčiūnienė Antanina 1152
Balčiūnienė Liucija 903, 904
Balčius, prav. 1312
Balčytis Zigmantas 791
Baleika Benius 506
Balevičius Z. 43, 45
Balgudys 151
Balickas Kazys 750
Baliukas (Baliukonis) Bernardas 586
Baliukevičius-Dzūkas L. 174
Baliukonienė Alina 965
Baliūnas Jonas 752
Baliūnas M. 193
Baliūnas Motiejus 673, 677, 678, 745
Balnienė A. 877
Balnius 104
Balnius, Balnys Juozas 818, 822
Balsas L. 569
Balsevičius Bronius, slap. Gaurė 474
Balsiai 535
Balsienė (Pranaitytė) Marytė 346
Balsiukevičienė Adelė 845
Balsys 1194
Balsys Algis 1074
Balsys B. 467
Balsys Bronius, slap. Žandaras 466
Balsys Jonas, slap. Aidas 441, 442,
448, 450, 451, 462, 558
Balsys Juozas, slap. Dobilas 441, 442, 462
Balsys Vaclovas 584, 779
Balsytė Anelė 536
Balsytė Vincenta 535, 536
Baltaitis 104
Baltašiknis, prav. 822
Baltazaras, išminčus 209
Baltramiejus, šv. apaštalas 211, 228,
238, 267, 290, 534, 698, 707, 719–721,
726, 735, 736, 1161, 1199
Baltramonaitis Jonas 961
Baltramonaitis P. 901, 902
Baltromanaitis A. 487
Baltrukas, personažas 163, 1079
Baltrukonis A. 850–852, 854
Baltrukonis Antanas 833, 834
Baltrūnas Valentinas 4
Baltrušaičiai 253, 275, 312, 357
Baltrušaitienė (Mockaitytė) Vida 345
Baltrušaitienė Marija 268
Baltrušaitienė Vida 346
Baltrušaitis 275, 314, 315, 462, 515,
951, 1071
Baltrušaitis A. 604
Baltrušaitis Bronius 253, 466
Baltrušaitis Juozas 1269, 1270, 1272,
1274, 1275
Baltrušaitis Jonas 202
Baltrušaitis Jurgis 158, 258, 356, 1011,
1082
Baltrušaitis Linas 761, 762, 764, 765,
793
Baltrušaitis R. 505
Baltrušaitis Rimantas 85
Baltrušaitis Rytis 176, 553
Baltrušaitis Stasys 442, 466, 475, 557
Baltrušaitis V. 408
Baltrušaitis Viktoras 656
Baltrušaitis Vincas 404
Baltrušaitis Vingaudas 7, 8, 12, 13,
1134, 1251, 1256, 1505
Baltrušaitis Vytautas 831
Baltrušaitis-Jakas Antanas 683, 745
Baltrušaitukas, prav. 312
Baltrušaitytė (Stalioraitienė) Regina 926
Baltrušaitytė Adelė 839, 840, 961
Baltrušaitytė Antosė 258
Baltrušaitytė Danutė 966
Baltrušaitytė Donata 1192
Baltrušaitytė Drąsutė 969
Baltrušaitytė Jaronima Donata 1180, 1216
Baltrušaitytė M. 1316
Baltrušis Mikas 818
Baltšíknis, prav. 275, 1325
Baltulis 1312
Baltūsis 1312, 1320
Baltūsis Antanas, slap. Žvejas, Žvejys
433, 434, 442, 443, 461, 462
Baltuška Petras 517, 521
Baltuškevičienė Ona Ramutė 869, 942
Baltuškevičiūtė Eleonora 887
Baltutis Vytautas 742
Balunas M. 191
Baluškevičienė R. 869
Balvočius Antanas 66
Balys Jonas 1364–1366, 1370–1375,
1377, 1380, 1382–1384, 1386, 1388, 1390
Balzebubas, prav. 1328
Balzebubienė, prav. 1328
Balzeliùkas, prav. 274
Banaitis J. 604
Banaitis Juozas 94
Banaitis Saliamonas 378
Bandza Vincentas 266, 361, 647, 648,
659, 669, 670, 702, 725– 727, 744, 747
Bandza Vytautas 671
Bandzevičiūtė Teklė 921
Bandziokas 1123
Banevičius Juozas 424, 824
Banevičius Kazys 156
Banionienė (Karpauskaitė) Magdalena
798, 799
Banionienė Jolanta 877, 880
Banionienė Jūratė 897
Banionis Juozas 5, 6, 10, 11, 15, 127,
149, 160, 163–165, 167, 169, 170, 535,
594, 603, 604, 643, 644, 698, 784–789,
792, 794, 796, 798–806, 817, 885, 928,
1011, 1031, 1036, 1505
Banionis Kazimieras 799
Banionis Kazys 1015, 1016
Banionis Klemensas 799
Banionis Petras 798, 799, 803
Banionytė Marija 799
Banionytė Miglė 897
Banionytė Ona 799
Banišauskas V. 459
Bankinis, prav. 1324
Banys Jonas 803
Bapkaitis 416
Baragin 101
Baranauskai 412
Baranauskas 427
Baranauskas A. 190, 700
Baranauskas Antanas 1293
Baranauskas Jonas 955
Baranauskas Juozas 507
Baranauskienė Liuda 980
Baranauskienė Virginija 970, 1371,
1376, 1378, 1379, 1381, 1383, 1386,
1387, 1391, 1393, 1394
Barauskaitė D. 875
Barauskas J. 508
Barauskienė Eugenija 1307
Barauskienė Zinaida 1074
Barbora, šv. 709
Barčas Alfonsas 63
Bareiša Juozas 500, 502, 503, 505. 508
Barišauskas Darius 963
Barišauskas J. 954
Barisienė A. 415
Barysaitė Džoja Gunda 1526
Barkauskaitė N. 864, 865, 868, 869,
880, 1098, 1099
Barkauskaitė Nijolė 1101, 1104
Barkauskas 818, 950, 961
Barkauskas J. 681
Barkauskas Juozas 592, 596, 637, 725, 727
Barkauskienė Ingrida 535
Barkovskis J. 45
Barniškis Petras 282
Barniškis Vincas 825, 845
Barniškis Zenonas, slap. Daktaras 442
Baronai, A. ir A. 855
Baronas A. 857–860
Baronas Antanas 855, 1478, 1484
Barškiai, prav. 1332
Barsukyno Velnias, prav. 1327, 1329
Bartašiūnas Kęstutis 887
Bartašiūnienė L. 875
Bartašiūnienė Ona 824
Bartkelis 1157
Bartkevičius Antanas 640
Bartkus 258, 422, 573
Bartkus A. 869, 871
Bartkus Algirdas 885
Bartkus Feliksas 705
Bartkus Ignas 466
Bartkus Jonas 236, 1142
Bartkus Juozas 819
Bartkus Jurgis 424, 824
Bartkus, prav. 1325
Bartkutė V. 932
Bartkuvienė (Kailiūtė) Vitalija 862, 884
Bartkuvienė R. 869, 875, 877, 880, 881
Bartninkas 422
Bartulis Eugenijus 766, 770
Bartuška Jonas Vincas 554, 670, 727,
756
Bartuška V. 1193
Bartuška Vincas 759
Barusevičius 435
Barzda, prav. 1319
Barzdaitienė (Grigaitytė) Ona 1401
Barzdaitis 291, 316, 470, 562, 1320
Barzdaitis A. 563
Barzdaitis Linas 971
Barzdaitis Petras 651, 658
Barzdaitytė Vida 536
Barzdenienė (Valaitytė) Asta 968
Basakirskienė Aldona 971
Basalykas A. 19, 22, 23
Basanavičius Jonas 172, 275, 475, 494,
993, 1505–1507
Bašinskas J. 1105
Bašinskas Justinas 1105
Bašinskienė V. 874, 875
Bašinskienė Vilija 970
Bastienė Paulina 942, 943, 1039, 1104
Bastys Pranas, slap. Dūmas 442
Bataičiai 475
Bataitis 157, 233
Bataitis Matas 823
Baubas, prav. 1319, 1321, 1322
Baublys 1484
Baula 850
Baumila Deividas 779
Bauras Juozas 1225
Baužienė Ona 709
Bavarskis A. 57
Bavikinas Egidijus 1036, 1078
Bavikinienė Lina 971
Bavykinas Egidijus 805
Bazilius 301
Bazmienė A. 1143
Bebeckis Antanas 1405
Bebras, prav. 1324
Bebrė, prav. 1332
Beikeris 505
Bekas, prav. 1326
Bekasovas Kęstutis 628
Bekeris, prav. 1324
Bėkštienė Vida 1032
Belevičienė Vida 965
Belevičius Raimondas 85
Belickaitė (Prapiestienė) R. 886, 888
Belickas V. 954
Belickienė (Gudaitytė) Vilma 968
Belickienė V. 960
Belkevičius 196
Belkevičius K. 954
Belokopytovas E. 164, 165
Belousovas 1249
Belzebubas, prav. 1318
Belzebubienė, prav. 1318
Benderis Ostapas, personažas 1317, 1322
Benderiukas, prav. 1322
Benderiūtė, prav. 1317, 1322
Bendinskas Bernardas 282
Bendoraitienė (Paukštytė) Valentina 1164
Bendoraitienė Valentina 1152, 1154
Bendoraitis Antanas 339

Bendoraitis Juozas 575, 578
Bendoraitis Leonardas 564, 575
Bendorius P. 280
Bendorius, prav. 1325
Bendoriūtė Aldona 871, 885, 889, 1104
Bendoriūtė Eugenija 883, 885, 889, 1060
Bendoriūtė Sofija 829, 830
Bendžiūnai 361
Benediktas XVI, Popiežius 560, 644
Bepirštis 1312
Berankis, prav. 1322
Bergas 191
Berišauskienė J. 1088
Berlickaitė 964
Bernadeta, šv. 1444
Bernatauskas Vaclovas 430, 431
Bernota J. 124
Bernota Vincas 651, 658
Bernotas A. 930
Bernotas Jonas 1337
Bernotienė (Puidokaitė) Regina 1069
Bernotienė Eglė 876, 882, 1003, 1004,
1103
Berškiai 1332
Bertašiūnienė 874
Bertašius M. 125
Berteška Juozapas 748, 749
Berteška Petras 748
Beržas, Beržinis, Beržininkas, slap. 475, 821
Beržinienė (Radzevičiūtė) Janina 826, 857
Beržinienė J. 874, 1156
Beržininkas, prav. 1329
Beržinis 1312
Beržinis Česlovas 864
Beržinis, prav. 1329
Beržinis, slap. 822
Besarabovas Č. 874
Bešerys, prav. 275, 1327, 1330
Beširdė, prav. 274, 1328, 1330, 1333
Bespalovas Virgilijus 1041, 1105
Bežarnė, prav. 274, 1321
Bezgėla Vincas 368
Bičkauskas 601
Bičkauskas Kazimieras 603, 604, 705,
742, 746
Bičkauskas Kazys 135, 1405
Bieliauskas A. 935
Bieliauskas Algimantas 362
Bieliauskas Algirdas 932
Bieliauskas Antanas 362
Bieliauskas Gediminas 70, 94
Bieliauskas Kazys 356, 362
Bieliauskas Saliamonas 362
Bieliauskas Virginijus 883
Bieliauskas Vytautas Juozas 362
Bieliauskienė (Kučinskaitė) Loreta 934
Bieliauskienė Anelė 282, 362
Bieliukas Antanas 910, 911
Bieliukas Vygintas 1100
Bieliūnienė V. 415
Bielskienė Irena 351
Bielskus Algirdas 183
Bielskus Juozas 196
Bielskus Kazys 57, 79
Bielskus Kazys Liudas 81
Bielskus Kęstutis 83
Bielskus Liudas 1045, 1063
Bielskus Vidas 82
Bielskuvienė (Mikalauskaitė) O. 1366
Bielskuvienė Ona 524
Biesevičius J. 95
Biesevičius Juozas 52, 67
Byla 294, 567
Bilbakienė Aldona 505
Bilbokienė (Vosyliūtė) Aldona 506
Bilevičius Nikodemas 65
Bilskiai, Ona ir Jonas 241
Bilskytė Agota 241
Bimbaitė R. 1004
Bindokienė Vikta 951
Birgiolienė Dalė 864
Biringuccas Vannaccas 809
Birutė, kunigaikštienė 158, 440, 443,
446–448, 453, 455, 457, 460, 461, 475,
477, 479, 481, 693
Biržiška Viktoras 801
Biržys A. 171
Biržys-Akiras Petras 187, 189, 194, 196
Biskienė (Raulynaitytė) Aušra 904
Bislys Vytautas 1030
Bitinienė N. 932
Bitner-Wróblewska A. 125
Bizas (Bizaitis) 470
Blaškevičienė Janina 554
Blazgaičiai 338, 341
Blazgaitienė Klementina 363
Blazgaitienė Regina 348, 1071
Blazgaitis Jonas 363
Blazgaitis Juozas 345
Blazgaitis Klemencas 348
Blazgaitis Klemensas 1074
Blazgys 380
Blažienė A. 784
Blažienė (Ivaškevičiūtė) Aldona 789,
790, 1041, 1081
Blažienė Grasilda 4
Blažiukas, prav. 1125
Blažys 869
Blažys Juozas 66
Blažys Juozas, slap. Peslys 442
Blažys V. 1125
Blažys Vincas 61, 1118, 1119, 1123
Bleberis, personažas 1311
Bleifertienė Danutė 1192
Bleizgytė R. 959
Blėkius, personažas 1311
Bliaudžiūnas Jonas 1173
Blinda Tadas 867
Blionskienė Ona 901, 902, 904–906
Bliūdžius, prav. 274, 1328
Bliuvas 300, 312
Bliuvas Antanas 300
Bliuvas Juozas 466
Bliuvas Justinas 466
Bliuvas Kazys 1118, 1120, 1121, 1122
Bliuvas Vincas 466
Bliuvas Vladas 466
Blonskiai 362, 366
Blonskis Juozas 349, 365–367, 424, 819, 940
Blonskis Saliamonas 365, 921
Blonskis Vitas 367
Blonskytė Ona 365–367
Blonskytė Stasė 367
Blusevičius K. 57
Blynas Laimutis 539
Bobelis Kazys 772
Bobinas Vladas 548, 549, 551
Bodzinskienė (Tunaitytė) Danguolė 361
Bogomolovaitė I. 634
Bogušis V. 490
Bolševikas, prav. 1315, 1317, 1318,
1325
Bolševikienė, prav. 1315, 1318, 1325
Bolševikutės, prav. 1315, 1317, 1325
Bonacis Liuidžis (Luigi Bonazzi) 759
Borisevičius Vincentas 131, 133, 136,
507, 605, 634, 639, 641, 760, 849, 1409,
1415, 1416
Borucha 183
Boruta Jonas 488
Boruta Jonas, SJ 635, 727, 759, 761
Boruta K. 801
Bosaitė Danguolė 932
Bosco 752
Bosienė Rimutė 1078
Bosienė V. 938
Boskas Jonas (Bosko Don), šv. kun.
627, 750
Botyriūtė Danguolė 491–493, 495, 869,
871–875, 877, 890, 896, 937
Bourdieu P. 1288
Bovelninis, prav. 820
Božovskis K. 190
Braidys, prav. 1312
Brailis 1038
Brandišauskas Valentinas 145, 428
Braškienė Jolanta 874, 878
Braškytė Bronė 884
Bratkivskis Adomas 1259
Brazaičiai, K. ir O. 855
Brazaitienė Ona 850, 865, 867, 870, 968
Brazaitienė Vaida 693
Brazaitis Algirdas 964
Brazaitis D. 116, 118
Brazaitis Jonas 522, 524
Brazaitis Juozas 801
Brazaitis Klemensas 160, 850, 855,
859, 862, 864, 865, 867
Brazaitis Petras 648, 650
Brazaitytė A. 867
Brazauskaitė Ona 326
Brazauskas 316, 339
Brazauskas Algirdas 791
Brazauskas Antanas 442
Brazauskas B. 442
Brazauskas Bronius, slap. Sakalas
438, 442, 444, 480
Brazauskas J. 39, 40
Brazauskas Jonas 62, 155
Brazauskas K. B. 515
Brazauskas P. 257
Brazauskas Pijus 564
Brazauskas Zigmas 755
Brazdeikis Steponas 627, 731
Brazdžionis Bernardas 1086
Brazienė Uršulė 442
Brazinskai 427
Bražukas 950
Bražukas Viktoras 189, 194
Brazys 531
Brazys Jonas 963
Brazys Jonas, slap. Klajūnas 442, 443
Brazys Kazimieras 442
Brazys Mykolas 442
Brazys Vidmantas 783
Brazytė Anelė 442
Brazytė Kastulė 442
Brazytė Marytė 442
Brežnevas L. 529, 531, 547, 590
Bridžius Vincas, slap. Žaibas 435, 452
Briedis, prav. 1322, 1323
Brilius Kęstutis, MIC 186, 589, 624, 768
Brogys Deimantas 514, 554, 662, 757,
764, 765, 768
Bronakovskis Tadeušas (Tadeusz
Bronakowski) 766
Brukas A. 45
Brukas Algirdas 79
Brukštaitė Irena 927, 928
Brundza 314
Brundza B. 443
Brundza Juozas 443
Brundza K. 701
Brundza Motiejus 190, 191, 973, 677,
694, 745
Brundza Mykolas 678
Brundzaitė Vilija 351
Brunza Stasys 424
Brusokas Rimantas 729
Brusokienė (Tatarūnaitė) Aldona 965
Brusokienė A. 959, 960
Brusokienė Aldona 1063
Brutus, prav. 1312
Bružas 321, 1020
Bružas A. 758
Brūzga, slap. Žvalgas 200
Brūzgaitė Lina 1306
Bružienė 305
Bružienė (Plikionytė) J. 288
Bubėnas Juozas 551
Bubnys Arūnas 4, 174
Bubnys Kazys 80
Bučeniauskas Tomas 745
Buchaveckas Stanislovas 7, 12, 15,
825–827, 829, 837, 838, 844, 847, 1505
Bučinskaitė Birutė 951
Bučinskas Jonas 583
Bučinskas Vytautas 640
Bučinskienė Irena 7, 12, 882, 999,
1002, 1505
Bučiūnaitė Rita 363
Bučius P. 193
Bučys 381
Būčys P. 712
Bučys Vydas 723
Būda V. 266
Būdas Jonas 669
Būdas Vytautas 668, 724, 725, 744, 747
Budreika Dominykas 266
Budrevičienė Salomėja 160
Budrevičius 499
Budrevičius Romas 743, 793, 797
Budrienė V. 869, 873, 875, 877, 880
Budrys Ignas 825, 842, 843
Budrytė I. 228, 1243, 1246, 1247
Budriūtė Birutė 965
Budulis, personažas 1315, 1322
Budulis, prav. 1315, 1322
Budzeika 259
Budzeika Domininkas 706, 709, 737, 746
Bufienė Giedrė 1395
Būga Algirdas 1082
Būga Jonas 665, 1428, 1436, 1437
Būga Kazimieras 152, 1293, 1295, 1309
Buinauskienė Danutė 911
Bujauskienė B. 869, 872–875, 877, 880
Bukauskas 275, 1315
Bukontaitė Janina 1056
Bukontas V. 678
Bukotaitė Jūratė 966
Bukšnaitis P. 824
Bukšnaitis Pijus 283, 358
Bukšniai 598
Bukšnienė M. 278
Bukšnys 312, 466
Bukšnys Bronius 363
Bukšnys Juozas 909
Bukšnys Kazimieras 849, 850
Bukšnys Kazys 283
Bukšnys Vincas 365
Bukšnytė Marija 283
Bukšnytė Ona 283
Bulota J., slap. Anbo 448
Bulotaitė Viktorija 899
Bulotienė Adelė 640
Bulotienė Lina 903–905
Bulvičius Andrius 878
Bumbulienė A. 57
Bumbulis 1312
Bumbulis A. 57
Bungardienė G. 415
Buožis 431
Buračas A. 490
Buragaitė Marijona 1269
Buragas Vladas 1032
Buragienė Antanina 845
Buragienė Nijolė 911, 914, 1067
Burba Kazimieras 580
Burba R. 1000
Burbažentis, prav. 1312
Burbienė M. 129
Burbulas, prav. 1321
Burbulytė Regina 872, 875, 877, 880,
882
Burbulytė Rita 871, 874, 1032
Burdulienė (Šiupieniūtė) Marcelė 962
Burdulienė Elena 413
Burdulienė Irena 961
Burdulis Antanas 64, 954
Burdulis Vincas 865, 867
Burkšaitienė Laima 1362, 1365, 1367,
1368
Burneckienė (Skirpstūnaitė) Jūratė 862
Bušenievskis (Buszeniewski) Rokas 188
Buškevičienė Angelė 666, 724
Buslienė (Limbaitė) Nijolė 1108
Buslienė Nijolė 942, 943, 1044
Buslys V. 872
Buszenievskis Rokas 188, 745
Butanavičienė N. 943
Butauskas Antanas 902, 904, 905
Butautas Rimvydas 634, 635
Butčaitis 417
Buteikis Petras 65
Butėnas 475
Butėnas A. 935
Butėnas Alfonsas 80
Butėnas Antanas 928, 955, 958, 963
Būtėnas Julijonas, slap. Margis 159
Butėnas Julijonas, slap. Stėvė 558
Butėnienė Genė 955, 963
Buterlevičius Zigmas 148, 643, 1109
Butienė Anelė 968
Butkeraitienė Antanina 1305
Butkevičienė Janina 777
Butkevičienė Laima 351
Butkevičienė Ona 864
Butkevičius A. T. 188, 745
Butkevičius Algirdas 777
Butkevičius Audrius 501
Butkevičius B. 722
Butkevičius I. 213
Butkevičius, slap. Luobas 486
Butkienė Natalija 424
Butkus 1311–1319, 1321, 1324, 1327,
1333, 1334, 1336
Butkus S. 996
Butkus V. 266
Butkus Viktoras 709, 731, 747, 752
Butkuvienė Birutė 997
Butler 187
Butleriai 187, 790
Butlerienė 580
Butlerienė P. 187
Butlerienė Pranciška 790
Butleris Gotardas Vilhelmas 187
Butvilaitė Rasa 4
Butvilienė Rita 1111
Buvelskienė 833
Buvelskis 833
Buzas Povilas 548, 549

 

C
Campbell C. 1287, 1290
Carl Gerhard Josef 806
Cecilija, šv. 749
Cegalskas 720
Celiešiūtė Ona 955, 963
Cenderis 183
Chlevickas Vytautas 59
Chmieliauskas Titas 1005
Chodos Leiba 389
Chrapovickiai 286
Chrapovickis Jonas Antanas 286
Chutorcevas Danilas Gerasimovičius 849
Cibauskas Egidijus 778
Cibulskienė Lilovatė 1003, 1109
Cicinas Rytis 871, 1485
Ciganienė (Čiuoderytė) Gražina 902
Ciganienė Gražina 905
Cikana Jonas 779
Cininis Jonelis, prav. 1326
Ciplijauskas, slap. Sakalas 441
Ciunis Leonas 800
Civilkienė Birutė 982, 993, 995
Colė, prav. 1321
Cvetkova Marija 1097
Cviklis, prav. 1320
Cypkutis, prav. 1321

 

Č
Čebanauskas Arvydas 85
Čebaniauskaitė A. 472, 473
Čebatorienė Asta 970
Čebelis J. 1108
Čebelis Jonas 640
Čeberiakas 612
Čechovas A. 160, 1100
Čekaitienė Zofija 1173, 1177. 1180,
1186, 1192, 1216
Čekaitis 818
Čekaitis V. 165
Čekaitis Vidmantas 787
Čemeritis J. 606
Čempionas, slap. 440
Čepaitė A. 871
Čepaitienė (Bakūnaitė) Stasė 921, 922
Čepaitis V. 503
Čepaitis Vladas 66
Čepaitytė-Simonaitienė Julija, slap.
Undinė 486
Čepas Romualdas 84
Čepėnas Juozas 533
Čepienė A. 57
Čepkauskas Antanas 1030
Čėplaitė 951
Čėplaitė Zuzana 961
Čepliauskaitė Šviesė 1047
Čepliauskas A., slap. Meška 448
Čeponis Medardas 754
Čeponis Pranas 428
Čepulis 664
Čepulis Eugenijus 961
Čepulis L. 707
Čerkevičius Kazys 686
Černeckiai 478
Černeckienė Natalija 824
Černeckis Kazys 67
Černeckis-Žemaitis Liudas 413
Černenko 101
Černevičienė Dalia 351, 1100, 1337,
1341, 1342
Černevičius 101, 294, 567, 604
Černiauskai 302
Černiauskas 290
Černiauskas Juozapas 425, 426
Černiauskas P. 257
Černiauskas, slap. Vasaris 468
Černius Antanas 686
Čėsna 528, 574
Čėsna K. 201
Čėsna Stasys 257
Čėsna V. 201, 648, 1436
Čėsna Vincas 692, 1428
Česnavičienė V. 57
Česnavičius G. 57
Česnavičius Giedrius 58
Česnavičius Jonas 618
Česnavičius Sigitas 57, 58, 94
Česnavičius Sigitas Albertas 75
Česnavičius Vytautas 355
Česnavičiūtė Jorė 907
Čėsnienė Adelė 864
Čėsnikienė Marija 661
Česnulevičius Virginijus 692, 694
Česnulevičiūtė P. 1088
Česnulis Antanas 1241
Česnulis V. V. 811
Češūnienė Birutė 869, 942, 943, 948
Čibirka A. 473, 486
Čibirka Albinas 443, 468
Čibirka Algimantas 509
Čibirka Antanas 424
Čibirka E. 934
Čibirka Edmundas 1078
Čibirka J. 491, 495, 500
Čibirka Jeronimas, slap. Ąžuolėlis
486, 506
Čibirka Laimas 336, 350, 364, 469, 1073
Čibirka Petras 98
Čibirka Saliamonas, slap. Tėvukas
443, 444, 448, 450
Čibirka V. 139
Čibirka Vladas, slap. Vikis 486
Čibirkienė (Janušaitytė) Daiva 1096
Čibirkienė (Mykolaitytė) Liudvika
Emilija 348, 1071, 1072
Čibirkienė (Rėčkutė) Zita 934
Čibirkienė Daiva 7, 12, 1075, 1076,
1092, 1094, 1095, 1505
Čibirkienė Elena 1367
Čibirkienė L. 348
Čibirkienė Liudvika 1073, 1074, 1075
Čibirkienė Z. 933, 934, 938, 939
Čibirkienė Zita 7, 12, 921, 1505
Čičírikas, prav. 275, 1324, 1327
Čigonas, prav. 1320
Čioderis Vincas, slap. Balandis 481
Čirškus (Čičirikas), prav. 1315
Čirškus, prav. 275, 1324, 1327
Čirvinskas Kazys 429
Čitavičiai 1189
Čitavičienė Stasė 864
Čitavičius Algimantas 862, 882, 884
Čitavičius Bronius 412, 413, 415
Čitavičius Donaldas 884
Čitavičiūtė D. 1189
Čiuberkytė Angelė 1097
Čiukauskienė Salomėja 909
Čiuma, prav. 1320
Čiuoderienė (Rinkevičiūtė) M. 902
Čiuoderytė Gražina 901
Čiupaila 1484
Čiupaila Juozas 410, 860, 883
Čiupaila Regimantas 1484
Čiupkevičienė Eulogija 909
Čiurka, prav. 1320
Čiurlevičius Simonas 64
Čiurlionienė-Kymantaitė Sofija 800
Čiurlionis 502, 886, 1481
Čiurlionis M. K. 1038, 1107, 1489
Čiurlionytė Jadvyga 1364, 1365, 1374
Čiūta Julius 1397, 1401
Čiuvajev Dmitrij 967
Čizas 1332
Čižauskas 294, 567, 571
Čižauskas Vladas 563
Čižauskienė Teofilija 1058
Čižikas J., slap. Stepas 448
Čižikas, prav. 1332
Čižikovas 439
Čyvas Edvardas 878
Čyvienė Birutė 942
Čyžius G. 30

 

D

Dabašiūnaitė Stasė 282
Dabkevičius Juozas 646, 1448
Dabrila 316
Dabrila J. 57
Dabrila Jonas 76, 867, 884
Dabrila Justinas 584, 779
Dabrila Laimis 57, 58
Dabrila Vytautas 882
Dabrilaitė Gitana 883
Dabrilienė Daiva 904
Dadurkevičiūtė Rasa 970
Dagienė A. 943
Dagilius A. 163
Dailidė 1312
Dailidė (Dajlida) Vincentas 746
Dailidė Gediminas 1193, 1206
Dailidė, prav. 1325
Dailidžiūtė Natalija 343
Dainauskienė Dalia 963
Dainelienė Natalija 1313
Dainelis Jonas 243
Dainelis Juozas 1180, 1313
Dainelis Krizostomas, slap. Jovaras,
Dagis 466
Dainelis Petras 272
Dainelis Valentinas, slap. Dzinikas,
Mūrininkas (Jūrininkas?) 466
Dainelytė-Arminienė O. 816, 847, 1473
Dajlide Wincantas 1237
Daktaras, prav. 1314, 1324, 1329, 1331
Dalinkevičius J. 30
Damarackas 231, 237, 248
Damarackus 416
Damarodaitė Danutė 827
Damarodaitė Gražina 827
Damarodas Jurgis 827
Damarodas Vytautas 827
Damarodienė Vanda 827
Dambauskienė Loreta 783
Dambrauskas Jonas 239
Dambrauskas Pijus 584
Dambrauskienė (Olekaitė) Daiva 934
Dambrauskienė D. 943
Dambrauskienė Loreta 1042
Damijonaičiai J. 280
Damijonaitienė Agota 537
Damijonaitis 237, 299, 573
Damijonaitis Antanas 360
Damijonaitis Celestinas, slap. Saulius 443
Damijonaitis Feliksas 571
Damijonaitis Jonas 298, 515, 536, 557,
570–572, 574, 706, 742, 746, 1240
Damijonaitis Juozas 274, 283, 570
Damijonaitis Jurgis 571
Damijonaitis Justinas 443, 557
Damijonaitis Motiejus 241
Damijonaitis Vincas 241
Damijonaitis Vincas, slap. Ainis 466
Damijonaitytė Marytė 571
Damijonaitytė Ona 571
Danielis Stasys 103
Danilevičius Jonas 764, 765
Danisevičius Juozas, slap. Gorila 445, 468
Danusevičius Julius 5, 10, 42, 55, 59, 1505
Dapkevičius Juozas 1428
Dargis 101, 569
Dargys Juozas 564
Darius 143, 147, 456, 461, 488, 489
Darius S. 440, 635
Darius Steponas 1084
Darmajiedas, prav. 1329
Daškevič Liudmila 965
Daubaraitė Vida 964
Daubarienė Alma 559
Daugėla 363, 416, 421
Daugėla Bronius, slap. Dragūnas 443
Daugėla Stasys 490, 491
Daugėla T. 338, 341
Daugėlienė (Šuopytė) Ona 1206
Daugiala Mečislovas 491–494, 499, 804
Daugirdas Tadas 377
Daugirdė Asta 890
Daugulis E. 1038, 1107
Dauguvietis B. 160, 348, 1074
Daukantas 495, 504, 593
Daukantas Simonas 137, 679, 769
Daukkalba, personažas 1311
Daukša Andrius 823
Daukša Tamošius 823
Daumantas 643
Daumantas J. 145, 158
Dauniai 415
Daunys Vaidotas 886
Debesėlis P. 605–607
Debkevičius 654
Dėdinas 505
Dėdinas Jonas 62, 155
Dėdinas M. 154
Dėdinas V. 157
Dėdynas Jonas 1266, 1268, 1269, 1275
Degučiai 182, 582, 1314
Degutienė M. 829–831
Degutienė Matilda 582
Degutienė Ona 819, 824
Degutis 431, 1312
Degutis A. 204
Degutis Albinas 582
Degutis Algirdas 831
Degutis Antanas 182
Degutis Gintas 78
Degutis Juozas 182
Degutis Kazys 174, 404
Degutis Matas 1355
Degutis Vaclovas 186, 557, 561, 567,
570, 572, 577, 580–593, 595, 596, 598,
618, 685, 687, 718, 719, 721, 742
Degutis Viktoras 582
Degutis Vincas 581, 582
Degutytė Danutė 582
Degutytė M. 629, 631, 633
Dekaminavičienė Elena 1031, 1032, 1039
Dekaminavičiūtė Akvilė 895
Dekaminavičiūtė Ieva 1005
Deltuva A. 525, 867, 869, 872, 874, 875, 877
Deltuva Albinas 186, 589, 591, 619, 621, 688
Deltuva Arnoldas 880, 885
Deltuva Arūnas 863, 880, 963
Deltuva Bernardas 680
Deltuva Jonas 201–203,, 680, 682,
683, 954
Deltuva Klemensas 961
Deltuva Leandras 880, 885
Deltuva P. 1247
Deltuvai 880
Deltuvaitė Danutė 964
Deltuvas Romualdas 862, 884, 1037,
1046, 1047, 1056
Deltuvienė 204, 823
Deltuvienė (Luckaitė) Virginija 967
Deltuvienė Ieva 799
Deltuvienė Janina 869, 874, 875, 877, 880
Deltuvos 356
Demenčiūtė Nijolė 864
Demikienė R. 415
Demikis Jonas, slap. Eumas 200
Demikis Juozas 431
Dėnienė Janina 348
Depšys Jonas 736
Derbutienė R. 1004
Derenkienė (Dailidaitė) Rita 84
Dereškevičienė K. 632, 1205
Dereškevičius A., slap. Vanagas 486
Dereškevičius G. 508
Dereškevičius Gedas 507
Dereškevičius Gediminas 640
Dereškevičius Jonas 97, 98
Dereškevičius Vacys, slap. Vanagas
443, 444, 448, 450
Dešrius, prav. 1325
Dickstein Samuel 802
Dičpinigaičiai 297, 562
Didelytė G. 871
Didvalienė (Bagdonaitė) Elena 854
Didvalis 1312

Didvyžis, personažas 1311
Dielininkaitis 294, 303
Dielininkaitis Jonas 575, 578
Dielininkaitis Pranas 279, 281
Digrys Antanas 66
Dilianskas Jonas 680
Diliauskas J. 203
Dilienė (Būdžiūtė) Z. 1080
Dilienė (Pupiūtė) Marcelė 6, 11, 477, 1505
Dilienė Z. 165
Dilienė Zita 787, 1080, 1092
Diliūnas J. 30
Dilthey V. 1276, 1290
Dilys Albertas 717
Dimantaitė Estera 883
Dimitri 101
Dirsiukė, prav. 1317, 1331
Dirsius, prav. 1317, 1318, 1331
Dirsiuvienė, prav. 1318, 1331
Dirsytė Adelė 775
Diržys Antanas 697
Ditmaras Rudolfas 1259
Dydycz Antoni Pacifyk 759
Dluskis 338, 363
Dobilas Albinas 955, 962
Dobilas Petras 682
Dobiliauskienė Nina 1003
Dobilienė (Mockeliūnaitė) Anelė 962
Dobilienė Anelė 950, 955
Domeika Ignotas (Domeyko Ignacy) 802
Domijonaitienė (Plioraitytė) Agota 536
Domijonaitis Jonas 599, 1238
Dominavičiai 452
Donelaitis Kristijonas 772, 1062, 1063,
1311, 1336
Dostojevskis Fiodoras 163, 1104
Dovanokit Šausiu, prav. 1328, 1330
Dovda Miroslav 757
Dovidaitienė C. 425
Dovidaitienė Centurija 426
Dovidaitis Algirdas 425
Dovidaitis Algirdas Jonas 426
Dovidaitis Gvidonas 186, 587, 589,
619, 665–668, 696, 697, 720, 721,
723–725, 732, 735, 743, 744, 747, 752,
1460
Dovidaitis Jeronimas 425
Dovidaitis Jonas 426
Dovidaitis Stanislovas 426
Dovidaitis Viktoras 426
Dovydaičiai 38, 1165
Dovydaitienė Centuolė 426
Dovydaitis 487
Dovydaitis Algirdas 426
Dovydaitis Antanas 726
Dovydaitis G. 266
Dovydaitis J. 485
Dovydaitis Jeronimas 426
Dovydaitis Jonas 726
Dovydaitis Juozas 277
Dovydaitis Jurgis II, 7, 12, 15, 142,
222, 235, 274, 727, 738, 891, 900, 1003,
1020, 1037, 1038, 1051–1058, 1060,
1061, 1064, 1069, 1071, 1079, 1086,
1088, 1092, 1110, 1365, 1473
Dovydaitis Pijus 283
Dovydaitis Pranas 7, 12, 38, 148, 235,
274, 277, 278, 283, 355, 564, 643, 701,
707, 726, 727, 734, 737, 738, 760, 801,
819, 849, 890, 891, 892, 1031, 1054,
1055, 1109, 1110, 1168, 1242
Dovydaitis Vincas 283
Dovydaitytė Aldona 726
Dovydaitytė Magdalena 283
Dovydaitytė Marytė 726
Dovydaitytė Zita 726
Dovydaitytė-Palukaitienė Marcelė 564
Dovidovskis Viktoras 966
Dragašius J. 1418
Drangauskaitė Janina 966
Draskinis Andrius 685
Draudelytė Kazimiera 842, 843
Draugelis 1312
Draugelis Juozas 402–404
Draugelis M. 408
Draugelis Matas 402
Draugelis Vytautas 791
Draugelytė Kazimiera 155
Draugelytė Marija 347, 904, 928, 929, 935
Drazdauskas 143
Drazdys Albinas 679, 745
Drilinga A. 930
Driskaonė, prav. 1322
Driskius Klaudijus 4, 148, 480–487,
491, 497, 498, 864, 892, 1527
Driskiuvienė Živilė 4
Dryžaitė Jadvyga 1009, 1010
Drukteiniai, Jura ir Albertas 16
Drulytė K. 208
Drunga Zigmas, slap. Jonas Mykolas
433, 442, 444, 447, 453, 454, 468, 480
Dubeltas 301
Dubickaitė Antanina 838, 855, 858
Dubikaltienė Aira 4, 9, 14, 1505,
1511–1517, 1519–1524, 1529
Dubininkaitė B. 934, 1098
Dubininkas Jonas 203
Dubininkas Juozas 363
Dubininkas V. 258
Dubininkienė Salomėja 351
Dubinskas Pijus 819
Dubinskas Saliamonas 1139, 1141,
1142, 1144, 1145, 1149, 1152, 1164,
1198, 1203, 1206
Dubinskienė (Baltrušaitytė) Elena
1164, 1206
Dubinskienė E. 1196, 1197, 1199,
1202, 1203
Dubinskienė Irena 564
Duelevičius 188
Duelevičius J. 745
Dukavičienė Nijolė 789
Dukavičiūtė Rasa 789
Dulinskaitė Jurgita 728
Dulinskaitė Kristina 728
Dulinskas Bronius 728
Dulinskas Dovydas 728
Dulinskienė Laima 728
Dulskienė A. 1071
Dulskis Antanas, slap. Pipiras 445, 467
Dulskis Juozas 464, 468, 469
Dulskis Juozas, slap. Tigras, Žilvitis 467
Dulskytė Albina 964
Dumbliai, prav. 1330
Dumbliauskas Petras, SDB 691
Dumbliauskienė (Veličkaitė) Eugen. 962
Dumbliuvienė Magdelena 1177, 1192
Dumčius Feliksas 281
Dumčius Vincas 586, 587
Dumčiuvienė (Paplauskaitė) Roma 964
Dumčiuvienė Irena 864
Dundulis B. 33, 168
Duoba Algirdas 968
Duoba Bronius, slap. Žandaras 445,
450, 467, 473, 475
Duobinytė O. 928
Durakas, personažas 1311
Dūda R. 808
Dūdonienė Irena 968
Dūdonienė Lina 913
Dūdonis Aleksandras 709, 710
Dūdonis Juozas, slap. Barsukas 445, 468
Dūdonis Vincas 524
Dūdonis Zigmas, slap. Briedis 466
Dūdys Pranas 659
Dūkšta Linas 736
Dvareckas Alvydas 779
Dvarionas Balys 1479
Dvarionienė Aldona 1479
Dzendzeliauskas, slap. Perkūnas 461
Dzevinaitė Verutė 266
Dziemianko Antonij 771
Dzūkas, prav. 1331
Dženas, prav. 1325
Džermeikaitė Violeta 967

 

E
Edziulaitis V. 403
Eidikaitienė Juzė 824
Eidikis Romas 933, 934
Eidukaitienė Daiva 73, 84
Eidukaitis Vitas 669, 727
Eigminas Kazys 1311, 1336
Eigulys, prav. 1324
Eimaitis M. 416, 420, 424
Eimaitis Motiejus 820
Einorienė Adelė 237, 274, 1244, 1313
Elena, šv. 210
Elertas 277
Elinskas Kostas 70
Elsbergienė Bronė 79
Elzbieta, šv. 793
Enčius A. 15, 19, 96, 140, 141, 146,
849, 855, 859, 861–865, 867–870, 872,
1030, 1032, 1365, 1392
Endriukaitienė (Valentukonytė) Lina
350, 368, 369, 934, 936
Endriukaitis Algirdas 940
Endzinas A. 30, 31
Endziulaitis Vaclovas 59
Endziulaitis Vincas 402
Endziulaitis Vytautas 92
Endziuliai 356
Endziulienė-Venčauskienė Agota 815
Endziulis Antanas 363, 467
Endziulis Justinas, slap. Agronomas
467, 468
Eschment D. 42
Etenzonas 181
Ežerskienė Magdė 955
Ežiukas, prav. 1332, 1333

 

F
Faifkė 294, 312, 315, 316
Faifkiūtė Cipkė 316
Fakejevas (Fakejavas) Juozas 557, 596,
757, 742, 797, 916
Faustina, šv. 788, 790, 794
Featherstone M. 1286, 1290
Fedorovič 101
Feiferienė Juozapa 507
Filipova Ina 1031
Filipova (Kavaliūnaitė) Vitalija 137,
628, 634, 638, 640, 725, 1030, 1031,
1039, 1040, 1098, 1099, 1105
Filipovas Ignas 1031
Firizinas 1333
Fišeris Noselis 279
Flaccus, prav. 1312
Flanagan Bernard 679
Flėderis Juozas 428
Flėderis Vaclovas 429
Fleischer Wolfgang 1310, 1336
Flikaitienė Gražina 360
Florijonas, šv. 210
Florijonavičius 1428
Fogacaras A. 163
Folkė 1121
Frankas B. 163
Fražė Juzefas 646
Frydrichas Augustas II, karalius 285
Fumito, prav. 1315, 1322
Furmanavičiai B. ir V. 415

 

G
Gabrienė Nijolė 934
Gabrys J. 280
Gabrys Mečys 80
Gadišauskas Albinas 184
Gaidys Remigijus 694, 746, 769, 777
Gaivenytė (Mockūnienė) Elvyra 1493
Gaižutis Algirdas 4
Gaižutis Z. 170
Gaižutis Zigmas 64
Gajauskaitė I. 366
Gajauskaitė Irena 932
Galinienė Sandra 972
Galinis 1312
Galinis A. 889
Galinis Leonas 95, 967
Galuzienė Alma 965
Gandralizdis, prav. 1319
Garalevičienė 143
Garbačiovas, prav. 1327
Gardauskas 1120
Garjonis Antanas 541
Garkauskas J. 823
Garmai 565
Garmukas, prav. 567
Garmus 292, 299, 561
Garmus Pranciškus 565
Garmus Simonas 297, 298, 515, 565,
567, 568, 570, 571, 594, 598, 742, 747
Garmus Simonas, prav. Garmukas 566
Garmutė A 201
Garnasnapis, prav. 275, 1314, 1321, 1331
Garnys, prav. 1322
Garsickas 416, 417
Garšva P., MIC 712
Garšvienė Eligija 1364
Garunkštis A. 22
Gasiūnas Albertas 431
Gaučienė J. 942
Gavėnaičiai 309, 334
Gavėnaitė Vida 964
Gavėnaitis 309, 334
Gavėnas 309
Gavėnas Andrius 61
Gavėnas Pranas 555
Gavėnas Vytas 433
Gavėnas Vytautas, slap. Vampyras 435, 460
Gavinavičius Bronius 789
Gebser A. R. 817
Gecevičius (Giecewicz) Juozas 675,
676, 745
Gečionienė 505
Gečionis J. 849
Gečionis Juozas 404
Geda Sigitas 498
Gediminas, didysis kunigaikštis 60,
91, 145, 172, 196, 355, 477, 701, 702,
849, 854, 874, 995, 1040, 1208, 1245,
1247, 1248, 1250, 1405, 1409, 1499, 1508
Gediminskas D. 864. 868
Gegužinskaitė Marija 1079
Gegužinskienė Marcelė 819
Gėgžna Vincas 396
Geišvartas (Geišvartaitis ?) Kazys
1267–1270, 1272, 1274, 1275
Gelaževičius Jonas 65, 66
Gelažienė Janina 971
Gelažiūtė A. 869
Gelbūda Jonas 611
Gelbūda Pranas 88
Gelčytė Marija 962
Geležinis, prav. 1324
Gelgota R. 942
Gelgota Rimantas 147, 794, 1100–1102,
1109
Gelgota Vytautas 105
Gelgotai 1238
Gelgotas Jonas 1238
Gelgotas V. 635
Gelgotas Vytautas 1105
Gelgotienė Marija 1238
Gelgotienė Nijolė 877, 890, 894, 1045
Gendvila Jonas 431
Genienė (Stankevičiūtė) Marijona 837
Genienė Agota 824
Genienė B. 278
Genienė Danutė 970
Genienė Marija 1172, 1192
Geniukas Vudis, prav. 1332
Gentvila 339
Gentvilaitė Gabrielė 907
Genys Andrius 823
Genys Baltrus 823
Genys Vaclovas 970
Gerbergas T. V. 812
Gerdzijauskas Hiršas 1173
Gerdžiūnai 341, 361
Geringas Davidas 1004, 1005
Gerulaitis Antanas 687
Gerulaitis V. 163
Gerulaitis Virginijus 4
Gerulis Antanas 680, 687
Gerulytė Urtė 896
Gėrybienė (Mieldažytė) Konstancija 681
Gešventaitė Jolanta 878
Gibienė Odeta 1031
Giedraitienė Ramutė 7, 12, 890, 896, 1505
Giedraitis Juozas 398
Giedraitis Vincas 1367
Giedraitytė L. 959, 1313
Gilys Algis 546
Gimžauskas Bronius 542
Ginetas Bronius 910
Gintautas, partizanas 200
Giraitienė Ieva 326
Giraitienė Jolanta 971
Girdauskas 450
Girdauskas Rimvydas 86
Girdauskas V. 932
Girdauskienė (Baltrušaitytė) Gema 929
Girdauskienė G. 937
Girdauskienė V. 933
Girdenis Aleksas 1296, 1309
Girdvainienė G. 942
Girdvainienė Gina 910
Girdvainis J. V. 416
Girėnas 143, 147, 456, 461, 488, 489
Girėnas Stasys 440, 635, 1084
Girininkas A. 116
Girininkienė Vida 4, 1527
Girios Žalvarnis (Girių Žalvarnis),
slap. 704, 705
Girnius Jurgis 746
Girnius K. 200
Glazeris 421
Gležinskaitė J. 1030
Gliaubertas Romanas 397
Glinskis Mykolas 187
Glinskis Silvestras 746
Gliozeris 431
Gluoksnis Juozas 952
Gluosnagalvis, prav. 1319
Gníbė, prav. 274, 1320
Gocentas Vytautas 1527
Goldmanas Izraelis A. 646
Golubickas Jonas 187
Golubovskis 436
Gonskas, prav. 1325
Gorauskas Algirdas 79
Gorbačiovas Michailas 490, 501, 504
Gorčius 47
Gorkis M. 163
Gotautas Vaišvila Česlovas 967
Grabauskai 200, 341
Grabauskaitė E. 1088
Grabauskas 951
Grabauskas Donatas Vladas 884
Grabauskas J. 1088
Grabauskienė A. 948, 996
Grabauskienė Antanina 995
Grabliauskas Juozas 959, 963
Grabliauskienė M. 963
Gražina, slap. 450
Gražulevičius Virginijus 779
Gražulienė Daiva 7, 12, 15, 848, 1032, 1505
Gražulis Antanas, SJ 186, 589, 627
Gražulis Juozas 752
Gražulytė Marija 1032
Gražulytė O. 959
Grėbliauskienė E. 881
Grėbliauskienė E. 882
Greblikaitė R. 887
Greblikas P. 97
Greblikas Petras 63, 94, 105
Greičienė 691
Greičiūnas Boleslovas 993
Greičius Vytautas 81
Greifenbergerienė Jūratė 1106
Greifenbergeris J. 461
Greisas Aronas 436, 451, 461, 489
Greitoji Onutė, prav. 1323
Greitukė, prav. 1323
Griciūnas Jonas 71
Gričena Jonas 596
Grigaitė J. 889
Grigaitė Vincenta 958, 963
Grigaitis 289, 427
Grigaitis Aleksandras 512, 750
Grigaitis Justinas 750
Grigaitis Mykolas 287
Grigaitis P. 830, 837
Grigaitis Petras 143, 829, 834, 854
Grigaitis Pijus 182
Grigaitis Stasys 841
Grigaitis Stasys, slap. Aras 438, 446
Grigaitis Vincas 345
Grigaitytė Antanina 750
Grigaitytė Laima 971
Grigalevičius Saulius 883
Grigaliūnas 89
Grigaliūnas F. 90
Grigalius, Popiežius 204
Grigaravičienė Marija 1100
Grigaravičius Jonas 524
Grigaravičius Vytautas 635, 638, 776
Grigas Juozas 864, 867
Grigas Kazimieras 1021
Grigas Robertas 501
Grigas Romualdas 4, 1527
Grigas Stasys, slap. Aras 464
Grigelevičius Gintautas 743, 797
Grigienė Aušrelė 934
Grigonienė D. 1122
Grikiečiai 341, 361, 363
Grikietienė Petrė 345
Grikietienė Rūta 905, 908
Grikietis 376
Grikietis Jonas 341, 362, 375, 377, 384–386
Grikietis Juozas 345
Grikinienė Asta 863
Grikinis Leonas 862
Grimalauskaitė 965
Grinaitė V. 964
Grinaveckienė Elena 1309
Grincevičienė (Balniūtė) Vilija 1016
Grincevičienė N. 864, 869, 872, 874, 880
Grincevičienė Nijolė 876
Grincevičienė R. 877
Grincevičienė Vilija 7, 12, 1007, 1051,
1499, 1505
Grincevičiūtė Beatričė 1032, 1481
Grinčalas Juozas 818
Grinevičienė Ina 903, 904
Grinevičius A. 191
Grinevičius Adomas 720
Griniai 192
Grinius Antanas 404
Grinius Jonas 182, 823
Grinius Jurgis 679, 706, 745
Grinius K. 182, 187, 192, 193, 643, 823
Grinius Kazys 7, 12, 15, 148, 176,
177, 388, 509, 628, 631, 692, 848, 849,
864, 876, 879, 886, 889, 890, 900, 901,
904, 909, 921, 939, 940, 942, 943, 1030,
1032, 1037, 1040, 1048, 1109
Grinius Vincas 182
Griniūtė Ona 182
Griniuvienė Liucija 803
Grinkevičiūtė R. 1313
Griška A. 1213
Griška Albinas 612
Griška G. 1120, 1121
Grižas G. 124
Gronskytė D. 931
Grubevičienė (Medelytė) Anelė 1015
Grubevičienė Anelė 1017
Grubienė Agota 413
Grudzinskas 573
Grudzinskas Vytautas Jonas 526
Gruodis K. 875, 880
Gruodis Kostas 934
Grušas Gintaras 761, 775, 776, 778
Grušas J. 889
Grušauskas Svajūnas 78
Gružinskaitė Juzė 904
Gružinskas Antanas 921
Gružinskas Jonas 574, 578, 910
Gružinskas Renatas 557, 596, 1044, 1249
Gružunskienė 241
Grybas Vincas 384
Grybauskai 361
Grybauskaitė Dalia 812
Grybauskas 311
Grybauskas J. 473
Grybauskas Jonas 445, 468
Grybinas Aleksandras, slap. Faustas
433, 445, 461, 474
Gučmeriai 365
Gudaitė D. 964
Gudaitienė (Štrimaitytė) Magdalena 1164
Gudaitienė Albina 966
Gudaitienė M. 641
Gudaitienė Magdalena 533, 1151
Gudaitis 238, 375
Gudaitis Antanas 469, 1073
Gudaitis Antanas, slap. Perkūnas,
Vaidila, Spyglys 446, 468, 480
Gudaitis Jeronimas 708
Gudaitis Jeronimas, slap. Šernas 446, 468
Gudaitis Jonas, slap. Žvirblis 446, 469
Gudaitis Jurgis 66
Gudaitis M. 151
Gudaitis Martinas 680
Gudaitis Rolandas 969
Gudaitis Romas 494
Gudaitis Saliamonas 658
Gudaitis Stasys 362, 469
Gudaitis Stasys, slap. Gusaras 446, 468
Gudaitis Viktoras 342, 344, 924, 1071,
1072, 1075
Gudaitis Vitas 347
Gudaitytė Agota 661
Gudaitytė Marija 574
Gudaitytė R. 510
Gudanevičius R. 508
Gudavičius H. 178
Gudelevičienė A. 869, 870, 874
Gudelevičius Jonas 94
Gudelevičius Renaldas 883
Gudinskaitė 950, 961
Gudynaitė Valda 596
Gudynas Rimas 597, 598, 785, 793, 795
Gudynas V. 1067
Gudynienė Asta 591, 595, 596, 910,
911, 916, 917
Gudynienė Vita 596
Gudzinskas V. 964
Gudžinskienė J. 722
Gugynaitė 1332
Guliokaitė N. 864
Gulmanas V. 169, 174
Gumauskas Juozas 627
Gumauskas Vytautas 446
Gumbrevičius Vincas 524
Guno 714
Guoga Vladislovas 862, 884
Guogis Vytautas Simonas 533, 534,
741, 752
Guogos 362
Gurbininkienė Marija 864
Gureckaitė Kornelija 1485
Gurevičienė Jūratė 351
Gurevičius Dainius 763
Gurgzevski Jonas 1173
Gurinskas (Gureckas) Jurgis 746
Gurinskas Jurgis 706
Gurskas Gintautas 734
Gurskienė Uršulė 864
Gurvičius B. 1418
Gusčius A. 758
Gustainiai 362, 368
Gustainienė V. 874, 875–877, 880, 882
Gustainis Valentinas 6, 11, 339,
367–370, 376, 380, 384, 385, 1505
Gustainytė Julė 923
Gustaitis 574, 720
Gustaitis A. 529
Gustaitis Andrius 186, 527, 589, 614,
622, 814, 1202, 1420
Gustaitis Benjaminas 1202
Gustaitis J. 965
Gustaitis Juozas 364
Gustaitis Kazys 680
Gustaitis Klemensas 686
Gustaitis Leonas 196
Gustaitis Vincas 424
Gustaitis Vytautas 690, 755, 769, 771, 779
Gustas D. 57
Gustas Darius 58
Gustas Romualdas 928, 929
Gustavai 363
Gutauskaitė L. 859
Gutauskaitė Levutė 1484
Gutauskas 1134, 1162
Gutauskas Leonas, slap. Vilkas 427, 446
Gutauskas Salemonas 402, 404
Gutauskas Svajūnas 970
Gutauskis Vincas 402
Gužaitė Regina 99
Guzaitis Antanas, slap. Vaidila 444
Guzulaičiai 357
Gužys A. 34, 35
Gūžys Gediminas 1030
Gužys J. 1226
Gūžys Jurgis 356
Gvaizdinskas 378
Gvazdaitis 377
Gvazdaitis J. 473
Gvazdaitis Jonas 376, 377
Gvazdaitis Jurgis 365
Gvazdikas 442
Gvazdinskas Antanas 1244
Gvazdinskas Juozas 366, 818
Gvidzijevskis J. 258
Gylienė Agota 719
Gylienė Birutė 160, 161
Gylys 707
Gyviškinis, prav. 1331

 

H
Hagen E. A. 817
Hansas, vokiečių kareivis 481, 483, 506
Helmanas Antanas 745
Hendelis 714
Hermann Arthur 1324, 1336
Heyden D. 42
Heyne Verlag Wilhelm 1311
Hilbis Edmundas 790
Hiršas Teodoras 33
Hitleris 316
Hochleitner J. 807
Homanas Adolfas 1460
Horacijus 1312
Horst Naumann 1336
Horvatas Gasparas 187
Hubertas, šv. 791
Hugo V. 163

 

I
Iešmantaitė Nijolė 833
Iešmantaitė Romutė 833
Iešmantienė 833
Iešmantienė J. 852, 854
Iešmantienė M. 851
Iešmantienė Marija 834
Ieva, Biblijos personažas 207
Ignatavičius Olesius 545
Ilgas, prav. 1321
Ilgasnapis, prav. 1320
Ilgūnaitė Saulė 1489
Ilgūnas 290
Ilgūnas B. 161
Ilgūnas Jurgis, slap. Šarūnas 446
Ilgūnas Marius 1489
Ilgūnas Mykolas 194–196, 201–203,
673, 678, 679, 680, 682, 686–688, 694,
745, 951
Ilgūnas Rytis 1489
Ilgūnas Petras 1489
Ilgūnienė Alytė 1489
Ilgūnienė Giedrė 1487, 1489
Inkratas Jonas, slap. Lapė 446
Insoda Povilas 768
Insoda Vytautas 752
Iserlis 156
Isokas Gediminas 43, 69, 83, 129,
132, 168
Isterikė, prav. 1332
Išganaičiai 341, 345
Išganaitienė (Širvinskaitė) Rūta 928
Išganaitienė Petrė 345
Išganaitienė Petronėlė 345
Išganaitienė V. 1030
Išganaitis Algimantas 345
Išganaitis Antanas 345
Išganaitis Juozas 345
Išganaitis Mindaugas 81
Išganaitis Vitas 345
Išganaitytė Julija 345
Išganaitytė Ona 345
Išganas Vitas 658
Iškauskas Č. 782
Ivanauskas A. 418
Ivanauskas Albinas 52, 67
Ivanauskas Antanas 424
Ivanauskas Jonas 766, 777
Ivanauskas Jonas, slap. Žemaitis 472
Ivanauskas T. 105
Ivanauskienė Audra 1309
Ivaškevičiūtė Eugenija 790
Ivinskis L. 192
Ivonaičiai 341
Ivonaitis 257
Ivonaitis Matas 343
Ivonaitytė Ona 257
Izidorius, šv. 210
Ižganaitienė V. 873, 875, 877

 

Y
Yčas Jonas 1008
Ylis Antanas 533
Ylius 717
Ylius Antanas 145, 433, 643, 716
Ylius Antanas, slap. Vilkas 558

 

J
Jablonskienė (Krunglevičiūtė) Aušra
187, 1505
Jablonskienė Aušra 5, 10, 969
Jablonskis J. 163, 1079
Jacevičius J. V. 515
Jackūnas 275
Jackūnas Boleslovas 709, 711
Jackūnas Leonardas 860, 882
Jackūnas Vladas 734, 736
Jackus 383
Jagminas E. 30
Jagminas Romualdas 789
Jagminas Vilius 551
Jagminienė (Jurkštaitė) Rita 789
Jakaitė D. 773
Jakaitė Dalia 876
Jakaitis 720
Jakaitis Feliksas 241
Jakaitis Juozas 543, 585, 644, 661,
664, 665, 669
Jakaitis Vincas 241
Jakevičienė G. 1052
Jakevičienė Gintarė 1045
Jakevičienė Vida 561
Jakevičius J. 170, 171
Jakevičius Justinas 155, 842, 950
Jakevičius Marius 630
Jakimavičienė Marija 495
Jakinevičiūtė 714, 715
Jakniūnaitė Jolanta 878
Jakniūnaitė Jurgita 878
Jakšraitis 1332
Jakštas Juozas 1242
Jakštas Juozas 738
Jakštas-Dambrauskas A. 801
Jakštienė (Sabaitė) Leonarda 964
Jakštienė L. 959
Jakštys 408
Jakštys Jonas 958, 964
Jakštys Sigitas, slap. Spindulys 469, 472
Jakštytė Magdė 241
Jakštytė Marcelė 241
Jakštytė Natalija 241
Jakubauskienė Geda 640
Jakubčionis Algirdas 4
Jakučionis Mindaugas 176
Jakulevičius Paulius 679
Jakulytė 858
Jakušovas Arvydas 757
Jalbžykovskis Romualdas 512, 573
Jalinskas Vincas 186, 589
Jalinskas Vincentas 539, 732
Jaloveckas Stasys, slap. Kiškis,
Mindaugas 159, 446, 456, 477
Jamelė, prav. 1332
Janauskienė Oksana 880, 1044
Jančaičiai 368
Jančaitienė N. 869, 872, 874, 875
Jančaitienė Nemira 895, 911
Jančius Izidorius 341
Janeliūnienė A. 1098
Janevičius 171
Janėnaitė Jūratė 1491
Janėnas Petras 1495
Janiulienė L. 1104
Jankauskai 1194, 1314
Jankauskaitė Onutė 348
Jankauskas 862
Jankauskas A. 57, 643, 1194
Jankauskas Algimantas 802
Jankauskas Algirdas 554
Jankauskas Hyginas 524, 533, 741
Jankauskas Juozas 952
Jankauskas Kazys 348
Jankauskas Vytenis 885
Jankauskas Žilvinas 778
Jankauskienė 328
Jankauskienė Edita 574
Jankauskienė Janina 348
Jankeliūnienė A. 515
Jankevičienė A. 810, 815, 1405, 1420,
1439, 1454
Januitis Jonas 469
Janulaitienė B. 57
Janulaitis 296, 312, 357
Janulaitis Antanas 578
Janulaitis Jonas 469
Janulaitis Vidmantas 1078
Janulaitis Zigmas 366, 367
Janulaitytė (Šogždienė) Ramutė 357
Janulis Anastazijus 548, 549
Janušaitienė (Blazgaitytė) Severina 348
Janušaitienė Anelė 349
Janušaitienė Danutė 351
Janušaitienė Ona 536
Janušaitis Antanas 238
Janušaitis Gediminas 1206
Janušaitis Jonas 349
Janušaitis Juozas 1173
Janušaitis Pranas 648, 650, 651, 658
Janušaitis R. 1102
Janušaitis T. 1004
Janušaitis V. 1083
Janušaitytė Rasa 907
Janušauskaitė Regina 883
Janušauskas R. 877, 1101
Janušauskas Renaldas 561, 640, 643,
741, 743, 796, 797, 1046
Janušauskas Robertas 965
Janušauskienė O. 964
Janušauskienė T. 959, 960
Janušauskienė Teresė 966
Janušauskienė Zabelė 680
Januška Leopoldas 72
Januška Motiejus 189
Jaraitė Marija 1155, 1164
Jaras 289, 521
Jarašienė Daiva 535, 971
Jarašius Vitas 547
Jarmakaitė Neringa 968
Jarmala Juozas 62
Jarockienė Sigita 7, 12, 1079–1081, 1505
Jarumbavičius J. 154
Jarumbavičius Jonas 834, 851
Jarumbavičiūtė Genė 842, 843
Jarumbavičiūtė Genovaitė 155, 793, 794
Jarumbavičiūtė Marija 143, 829–834,
837, 842, 843, 847, 849, 851, 852, 854,
861
Jaruševičienė Lina 750
Jaruševičienė Marijona 426
Jaruševičius Jonas 425, 426
Jaruševičiūtė Kazimiera 426
Jasaitienė (Jasinskaitė) Algina 968
Jasaitienė A. 415
Jasaitis J., slap. Naktis 441, 442
Jaseliūnienė Austa 1097, 1099,
1100–1102, 1110
Jaselskienė Margarita 1095
Jasevičius Stasys 424
Jasevičiūtė Judita 241
Jasinskaitė A. 205
Jasinskaitė I. 1088
Jasinskaitė Laimutė 882
Jasinskas 1207
Jasinskas Adomas 426
Jasinskas Jurgis 818
Jasionienė (Pečiulytė) Ona 855
Jasiulaitienė Janina 968
Jasiulionis Andrius 8, 13, 1222, 1505
Jasiūnaitė Julija 961
Jaskevičiai 1314
Jastšembskis Karolis 130, 168, 182, 417
Jasukaitis 246
Jasukaitis S. 232
Jasukaitis Stasys 236
Jasukynas Artūras 789
Jasukynas S. 257
Jasukynienė Genovaitė 789
Jasula 467
Jasulaitis Antanas 258
Jasulaitis D. 762
Jasulaitis Stasys 226, 228, 232, 267, 357
Jasulaitytė Alma 870, 883
Jasulaitytė Raminta 889
Jasulevičius Juozas 661
Jasulewicziukie Katarina 598
Jaščemskis 302
Jašmantas Antanas 577, 742
Jaudegis Albinas 513, 529, 530, 532,
541, 620–624, 638, 641, 741, 743
Jaunaitė Magdalena 616
Jaunelis 259, 315, 316, 320
Jaunius Kazimieras 1293
Javaišis Petras 485
Javaišis V. 508
Jazdauskas Petras 429
Jegoras 818
Jekaterina II, imperatorė 285
Jekelienė 317
Jemelita V. 190
Jėrutis Stanislovas 153
Jesinskas Vitas 658, 711
Jesulaitienė (Ašmenskaitė) Julija 363
Jesulcevičius Viktoras 338
Jesulevičiai 368
Jėzus Kristus Nazarietis 120, 122,
123, 176, 198, 199, 207, 209–212, 276,
369, 518, 519, 535, 542, 555, 582, 586,
588, 592, 593, 596, 599, 600, 604, 605,
607, 609, 615, 616, 619, 622, 623, 635,
637, 638, 640–643, 646, 692, 705, 715,
724, 731, 736, 738, 742, 748, 757–760,
767, 777, 781, 784, 785, 787–793,
796–798, 810, 812, 816, 884, 980, 1041,
1049, 1243, 1245, 1246, 1248, 1250,
1339, 1409, 1433, 1443
Jieznytė R. 1004
Jočionienė Violeta 970
Jodelė P. 30, 43, 1227
Jogaila, karalius 44
Jokūbas, šv. 211
Jokūbauskas Alfonsas 966
Jokūbauskienė Irena 966
Jokymienė (Lopetaitė) Izabelė 369
Jonaitis J. 1217, 1232
Jonaitis Jonas 424, 819, 1221
Jonaitis V. 1290
Jonas Kazimieras, kunigaikštis 187
Jonas Krikštytojas, šv. 176, 212, 534,
667, 721, 736, 751, 771, 778
Jonas Paulius II (Karolis Voityla),
Popiežius, šv. 165, 490, 641, 752, 754,
759, 788, 790, 876, 1416
Jonas Paulius II, slap. 768
Jonas XIII, Popiežius 809
Jonas, slap. 704
Jonas, šv. 211, 219, 1156, 1428
Jončienė (Arbačiauskaitė) Linutė 968
Jones C. 1289, 1290
Jonikaitienė I. 933
Jonkė M. 707
Jonušaitė Justina 1483, 1494
Jonušaitė Ramutė 1494
Jonušaitė Simona 1494
Jonušaitė Sonata 1494
Jonušas Benas 1494
Jonušas Danielius 1494, 1495
Jonušas Eduardas (Edvardas), pseud.
Tamuolis 1480–1482, 1484, 1487
Jonušas Julius 1494
Jonušas Jurgis 1494
Jonušas Petras 4, 8, 13, 15, 16, 1477,
1481–1483, 1487, 1493–1496, 1505, 1527
Jonušas Pijus 1494
Jonušas Rimas 1482, 1483, 1487, 1493,
1494
Jonušas Romualdas 1482
Jonušienė (Kaupelytė) Ramutė Pranė
8, 13, 1477, 1478, 1484, 1505
Jonušienė (Miklošiūtė) Reda 1494
Jonušienė (Samuolytė) Daina 1494
Jonušienė (Kerpauskaitė) Eglė 1494
Jonušienė (Kisieliūtė) Vilija 1483
Jonušienė (Ugianskaitė) Aušra 1494
Josiukas Juozas 66
Jotautytė Rasa 790
Jovaiša L. 1428
Jucaitienė (Vainytė) Kotryna 1274, 1275
Jucevičius 675
Jucikienė D. 943
Judas Tadas, šv. 624
Judas, Biblijos veikėjas 1339
Judeikis Rolandas 778
Judošėlis, prav. 1328
Judrė S. 516
Judžentis Artūras 4
Jukelienė Magdalena 1341, 1359
Juknaitis Jonas 1097
Juknevičienė 728
Juknevičius Antanas 564, 566
Juknevičius Juozas 685
Juknevičius Juozas Vytautas 564
Juknevičius Rimantas 729
Juknevičiūtė-Liutkuvienė-Deltuvienė
Ona 564
Jungaitis Bronius 558
Juočiūnaitė Aldona 982
Juočiūnas 1168, 1170
Juodagalvis V. 116
Juodaitis Bronius 1266–1272, 1275
Juodaitis Justinas 1266, 1272, 1273
Juodienė Marija 855, 858
Juodis 1312
Juodis Darius 802
Juodis, prav. 1312
Juodišius 1312
Juodišius Bronius 648, 650, 651, 658, 659
Juodišius Klemensas 648, 651, 658
Juodišiūtė Teofilė 1030
Juodkojis, slap. Kariūnas 443
Juodkūnaitis Viktoras 1337, 1338,
1346–1348
Juodsnukienė Regina 971
Juodsnukis 1312
Juodsnukis A. 201
Juodsnukis Leonas 685
Juodsnukis V. 159
Juodviršienė A. 983
Juodviršienė-Lažauskienė Danutė Ona
1180, 1216
Juodviršis 294, 447, 567, 950, 1312
Juodviršis Jonas 522, 608, 708
Juodviršytė Gedemina 348
Juodviršytė Teofilė 345
Juodžbalis 566
Juodžbalytė Ineta 896
Juodžbalis J. 563
Juozaitis (Juozapaitis) Andrius 66
Juozaitis A. 490
Juozapaitytė Sigrida 4
Juozapas, šv. 176, 188, 197, 199, 208,
209, 219, 518, 519, 531, 575, 581, 595,
672–674, 676–679, 683–685, 688, 689,
692, 694, 695, 723, 724, 738, 769, 791,
799, 1454
Juozūnienė Marcelė 709, 711
Jūra P. 156
Juraitis Jonas 753, 755, 1063
Jūra-Jūraitis Klemensas 177
Jurčiukonis Viktoras 1428, 1437
Jurevičiai 506
Jurevičienė B. 943
Jurevičienė Z. 943
Jurevičius A. 775
Jurevičius Algirdas 693
Jurevičius H. 943
Jurga J. 1380, 1390
Jurgaitis Robertas 4
Jurgelaitis 645
Jurgelevičiai 316, 317
Jurgelevičius 294, 316, 317
Jurgelevičius J. 580
Jurgelevičius Juozas 316, 571
Jurgelevičiūtė Petronėlė 317
Jurgelionis 377
Jurgelis, personažas 1107
Jurgila Jonas 62
Jurginis J. 167
Jurgis, šv. 166, 210, 534, 541, 542,
705, 719, 724, 732, 733, 778, 783, 1059,
1106, 1155
Jurgutis V. 1336
Jurgutis Vytautas 1311
Jūrienė Edita 960, 970
Jurkai 313
Jurkėnas Jonas 1097
Jurkėnas Juozas 62, 155
Jurkonienė Sigutė 1056
Jurkšaičiai 365
Jurkšaitė Albina 961
Jurkšaitė Greta 789
Jurkšaitė Leonė 964
Jurkšaitė Rūta 789
Jurkšaitienė L. 57
Jurkšaitis P. 475
Jurkšaitis Petras, slap. Beržas 558
Jurkšienė Birutė 789
Jurkšienė Irena Janina 965, 966
Jurkšienė V. 942
Jurkštaitė Rūta 769, 783
Jurkuvienė Sigutė 1364
Juronienė Janina 160
Juronis 859
Juronis A. 165
Juronis Algimantas Antanas 787
Juronis Algirdas 787
Juronis J. 707
Juronis Jonas 488, 887
Jurša Juozas 356
Jusas Juozas 282
Juselienė Birutė 971
Juškaitė 931
Juškaitytė Marija 282
Juškaitytė O. 1194, 1200, 1202
Juškaitytė Ona 1206
Juškelienė Diala 910
Juškevičienė Eglė 913
Juškevičienė Laimutė 727
Juškevičius 687, 690, 720
Juškevičius Henrikas 65
Juškevičius J. 532
Juškevičius K. 204, 205, 215, 218,
686–689
Juškevičius Kazimieras 203, 531, 532,
619, 685, 690, 741, 746, 799, 969
Juškevičiūtė 850
Juškevičiūtė Zita 864
Juškienė V. 873, 875, 877, 880–882
Jutkis 1269, 1273, 1275

 

K

Kabelka Jonas 1311, 1336
Kabišaitienė Algimanta 967
Kabišaitytė Laimutė 876, 885
Kačgariūtė, prav. 1324
Kačionaitė O. 961
Kačionas Vincas 424
Kadžytė Gražina 1052
Kailius 1312
Kailius (Širvaitis) 312
Kailius, prav. 1324, 1325
Kailiūtė-Bleifartienė Danutė 1180
Kairaitienė Jūratė 971
Kairaitienė Petrė 155
Kairaitis Vincas 155, 282, 283
Kairienė (Krupavičiūtė) Inga 1066
Kairienė Sonata 971
Kairiukas, personažas 1311
Kairiūkštienė Magdelena 1082
Kairiūkštis Kazimieras 864
Kairiūkštis V. 1097
Kairiūkštytė Janina 1074
Kairys 859, 1312
Kairys, prav. 1312
Kajackas Algimantas Vincentas 790
Kajeckas Algimantas 709, 731, 752
Kajenienė (Lūžaitė) Jurga 1048
Kajokaitė B. 869
Kajokaitė Birutė 942, 949
Kajokas 502
Kajokas Vytautas 779
Kajokienė (Karaliūtė) Ona 506
Kakarėnas Eduardas 431
Kakarinas E. 145
Kakeranas 426
Kakeranas Edvardas 426
Kakeranas Petras 426
Kakeranienė Aleksandra 426
Kalakauskaitė Anelė 863
Kalakauskienė 506
Kalanta Romas 147, 488
Kalantavičiai 357
Kalantavičius Vytautas 963
Kalasūnaitė Gražina 862
Kaliausė, prav. 1320
Kalina V. 929
Kalinauskas Romas 348
Kalinauskienė A. 769
Kalinienė Janina 929
Kalinovski 101
Kalinskaitė Chanė 833
Kalnietytė Vanda 962
Kalninienė, prav. 1318
Kalninis, prav. 1317, 1318, 1330
Kalniniukai, prav. 1317, 1330
Kalnius P. 209, 214
Kalpokas 862
Kalvaitienė Gražina 1108, 1110
Kalvaitienė Irena 348
Kalvaitis 314
Kalvaitis Romas 1527
Kalvaitytė R. 1004
Kalvaitytė Rimantė 1005
Kalvinis 314
Kalvis, prav. 1324
Kamaitienė Adelė 1313
Kamarauskas 322
Kamarauskas Albinas 444
Kamarauskas Juozas 321
Kamarauskas Mindaugas 535
Kamarauskienė Janina 535
Kamičaitienė Jūratė 942
Kaminsas Jonas 474
Kaminskai 357
Kaminskaitė Virginija 1044
Kaminskas 170
Kaminskas Antanas 958, 960, 968
Kaminskas Juozas 364, 743
Kaminskas Juozas, slap. Rolandas 446
Kaminskas Kazimieras 933, 934
Kaminskas S. 137, 156
Kaminskas Vincas 384
Kaminskas Vytautas 772
Kaminski A. 124
Kaminskienė Birutė 969
Kaminskienė Emilija 351
Kaminskienė Marija 709, 711, 969
Kampinis Lenkutis, prav. 1330
Kančienė (Čibirkaitė) Eglė 7, 12, 15,
348, 921, 934, 935, 938, 939, 1071,
1075–1078, 1505
Kandeliarija, prav. 1326
Kandrotas G. 734, 784, 788
Kandrotienė Danguolė 1047
Kandrotienė Renata 905
Kanevičienė O. 1384
Kanevičius 495
Kanevičius V. 938, 1038
Kanevičius Vytautas 560, 643, 804,
1041, 1043, 1046, 1049
Kantanavičienė J. 875, 942, 943
Kantautas Raimedas 350
Kantautienė Vidmanta 350
Kap Nebūt, prav. 1328
Kapicynas 450, 454
Kaplanai 341, 342
Kaplanaitė Chaikė 342
Kaplanas 1093
Kaplanas Išeris 341, 342
Kaplanas Šimkus 342
Kaplanienė Dinė 341, 342
Kapnys S. 160
Kapočiai B. ir A 415
Kapočius Renatas 908
Kapselis 821
Kapsukas 168, 238
Kar(l)sonas, prav. 1321
Karaliai 1238
Karalienė Izabelė 1238
Karaliūnaitė-Filipova Vitalija 1240
Karalius A. 294, 567
Karalius Adomas 563
Karalius Pijus 779
Karalius Pranas 1238
Karaliūtė Albina 864
Karaliūtė Birutė 1238
Karaliūtė Elena 1337, 1341, 1359
Karaliūtė Silva 1238
Karašauskas J. 436, 489
Karceris Juozas 191
Karčiauskai 435
Karčiauskienė (Krušinskaitė) Levutė 844
Karčiauskienė (Martinaitytė)
Magdalena 883, 921, 1013, 1236
Karčiauskienė M. 1019
Kareivis, prav. 1323
Karitas, prav. 1326
Karlsonas, personažas 1334
Karlsonas, slap. 1315
Karnauskas Juozas 535
Karnauskienė (Gužaitė) Adelė 1206
Karnauskienė (Ledaitė) Judita 1337,
1341–1343, 1362, 1363
Karnauskienė Adelė 1195, 1203
Karnauskienė Inesa 936, 938–940
Karoblis 387
Karolis XII, karalius 285
Karolis, vokiečių kareivis 481, 483, 506
Karosas 292, 297, 568, 573, 574, 601, 647
Karosas Antanas 184, 291, 512, 521,
525, 563, 565, 566, 583, 585, 645, 654,
679, 1427
Karosevičienė I. 880, 882
Karosevičiūtė Gertrūda 789
Karpauskai 798
Karpauskaitė-Banionienė Magdalena 803
Karpauskas Antanas 798
Karpauskas Juozas 798, 799
Karpavičienė Eglė 910, 911
Karpavičienė Izabelė 1180, 1192,
1209, 1216
Karpavičienė Jolita 970
Karpavičienė Laimutė 972
Karpavičienė Mikasė 845
Karpavičienė Ramutė 596
Karpavičienė Vaida 910
Karpavičius 278, 444
Karpavičius A. 421
Karpavičius Mykolas 188
Karpavičius Mykolas (Michail
Franciszek Karpowicz) 744
Karpavičiūtė Kristina 970
Karpovas 419
Karsokas V. 628, 631
Karsokienė V. 943
Kartis, prav. 1321
Kartonas Jonas 280
Karūnaitienė (Baranauskaitė) Teresė
362, 363
Karūnaitis Jeronimas 469
Karūnienė M. 364
Karvauskas 303
Karveliai 953
Karvelienė A. 1088
Karvelis 1312
Karvelis M. 193, 194
Karvelis Motiejus 952, 953
Karvelytė Stasė 964
Kasakaitis 312
Kasakaitis Antanas 196
Kasakaitis Vaclovas 196
Kasakaitytė Donata 1484
Kasakaitytė N. 491, 493, 1097, 1195,
1366–1368
Kaselienė R. 415
Kasiulaitienė Ona 824
Kaspara (Kasparavičius) Antanas, slap.
Audriūnas 446, 469, 470
Kaspara (Kasparavičius) Vytautas 447, 470
Kasparaitienė S. 722
Kasparas, išminčius 209
Kasparavičienė Vida 4
Kasparavičius Antanas 384
Kasparavičius V. 469
Kasparavičiūtė Irena 967
Kasparevičiai 341
Kasparevičienė (Ruočkutė) Marytė 348
Kasparevičienė Augenija 360
Kasparevičienė Eugenija 1076
Kasperavičienė Irena 996
Kasperavičius Jonas 345
Kasperavičius Leonas 338
Kasperavičius V. 886
Kasperavičiūtė Gražina 1075
Kastantinai, prav. 1318
Kastauskas Jonas 64
Kasulaitis Motiejus 822
Kašauskas Kęstutis 968
Kašauskienė (Aukštuolytė) Evelina 971
Kašauskienė Evelina 960
Kašauskienė Irena 7, 12, 950, 958,
968, 978, 1505
Kašiubienė Ona 905
Kašuba Petras 926
Katė Brisė, prav. 1333
Katilienė D. 875, 877
Katilius 104, 573, 855, 1312
Katilius A. 513, 522, 678, 699, 702
Katilius Algimantas 514, 675, 676,
699
Katilius Mykolas 522, 523, 741
Katilius Petras 802
Katilius Simonas 301
Katkevičienė 348
Katkevičienė Larisa 970
Katriulė 1479
Kaunas Saliamonas 702
Kauneckas Jonas 766, 769, 770
Kaupelienė (Ambrasaitė) Viktorija-
Motulė 8, 13, 1477, 1480, 1481,
1485–1487, 1489, 1491–1493, 1495
Kaupelytė Dalia 1491
Kaupelytė Laimutė 1477–1479, 1483,
1485, 1486, 1490, 1491, 1495
Kaupelis Antanas 1496
Kaupelis Jonas 1490
Kaupelis Romualdas 1477, 1482, 1483,
1485, 1491, 1496
Kaupelis Romualdas, Jono sūnus
1477, 1485, 1486, 1489–1492
Kaušikienė Jūratė 910
Kaušilaitė Dalia 970
Kaušilaitė Renata 970
Kauzienė Ona 711
Kavaliauskaitė B. 769
Kavaliauskaitė Ineta 761
Kavaliauskaitė Paulina 896
Kavaliauskas Bronius, slap. Karijotas
434, 435
Kavaliauskas J. 574, 590
Kavaliauskas Jonas 528, 580
Kavaliauskas Juozas 968
Kavaliauskas P. 178
Kavaliauskas V. 955
Kavaliauskienė Irena 995
Kavaliauskienė Konstancija 687
Kavaliūnaitė-Filipova V. 137
Kavaliūnas Leonardas 635
Kavaliūnienė Angelė 1161
Kaveckas Konradas 468, 1485
Kaveckienė (Kaupelytė) Pranutė 1485
Kaveckis M. 30
Kavoliukas Vladas 546
Kavoliūnas Leonardas 540
Kazakas 656
Kazakas J. 652
Kazakas Julijonas, MIC 650–652,
711–713, 744, 747
Kazakevičienė (Juodsnukienė) Vilija
966
Kazakevičienė Jolanta 1030
Kazakevičienė R. 57, 698, 943
Kazakevičienė Rasuolė 971
Kazakevičienė Rūta 7, 12, 942, 948, 1505
Kazakevičienė Stasė 154
Kazakevičius 1332
Kazakevičius Algimantas 57, 58, 77
Kazakevičius Bronius, slap. Tigras 447
Kazakevičius J. 201
Kazakevičius Jurgis 954
Kazakevičius Vincas 687
Kazakevičius Vytautas, slap. Kregždė
447, 456
Kazakevičūtė Vilma 898
Kazanceva M. 1022
Každailis Arvydas 165, 985, 1527
Kazeinas, prav. 1317, 1318, 1325
Kazeino Vytas, prav. 1318, 1325
Kazeinukas, prav. 1317, 1318, 1325
Kaziela Vytautas 1044, 1045
Kazimieras J., karalius 45
Kazimieras, OFM 184
Kazimieras, šv. 93, 209, 219, 524, 527,
545, 553, 583, 654, 679, 692, 694, 721,
732, 749, 765, 776
Kazla 129, 276, 299
Kazla A. 410
Kazla Aleksas, slap. Barzdelė 447
Kazla Antanas 408
Kazla Jurgis 822
Kazla Olesius 247
Kazla Valdas 246, 350
Kazlai 43, 180, 128, 1100, 1226
Kazlaitė (Miklaševičienė) Albina 847
Kazlaitė Skirmantė 878
Kazlas 43
Kazlas (Kazla, Kozlowskis) 128
Kazlas Jurgis 821
Kazlas V. 865, 878
Kazlas Valdas 147, 643, 787, 796, 868
Kazlas Vladas 250
Kazlauskai 361
Kazlauskaitė Birutė 1339, 1340, 1355,
1359
Kazlauskaitė Vilma 882
Kazlauskas 247, 855
Kazlauskas Algimantas 862
Kazlauskas Antanas 364
Kazlauskas Artūras 800
Kazlauskas Jordanas 734
Kazlauskas Klemensas 1040, 1041
Kazlauskas R. 866
Kazlauskas Valdas 890
Kazlauskas Viktoras 863
Kazlauskas Vincas, slap. Skautas 447
Kazlauskas Vytas 966
Kazlauskienė (Ambrasaitė) Adelė
1362, 1365
Kazlauskienė (Šakalinytė) Laima 966
Kazlauskienė A. 1292, 1296, 1367, 1368
Kazlauskienė Adelė 1102, 1368
Kazlauskienė Asta 1309
Kazlauskienė E. 869, 880, 882, 1042
Kazlauskienė Jūratė 970
Kazlauskienė Rasa 970
Kazlauskienė Vida 4
Kazlienė 127, 128, 129, 300
Kazlienė A. 246, 1185, 1380
Kazlienė Anelė 244, 245, 247, 248, 250
Kazlienė V. 415
Kazlienė Vilija 1030, 1046, 1075
Kazokas, prav. 1332
Keblaitienė Stasė 1097
Keblaitis Antanas 544
Keblaitis Izidorius 702, 746
Kėdaitienė (Plioraitytė) Arvyda 535
Kėdaitis Kazimieras 535
Kėdaitis Vaidas 535
Kedys J. P. 157
Kedys Jonas 64
Keidošius 823
Keidošytė L. 872
Keina Algimantas 540
Kelerta Vytautas 81
Keliuotis Juozas 1506
Kemėžis Mykolas G. 712
Kentrienė (Jieznaitė) Irma 970
Kentrienė Galina 960, 968
Keraitis Juozas 154
Kerbelytė B. 1339
Kereišis Antanas 635, 638, 641, 793
Kereišis Juozas 612, 613
Kerenskis 573
Kerševičienė Kristina 564
Keršys Gediminas 793
Kerulis Leonas 398
Kerušauskienė (Dubininkaitė) Birutė 936
Kerušauskienė Birutė 1045
Kerutis (Kerevičius) Algirdas, slap.
Ūselis 447, 470
Kerutis (Kerevičius) Jonas, slap.
Šarūnas 447, 470
Kęstutis, didysis kunigaikštis 44, 142,
440–442
Keturakis 156, 202, 267
Keturakis Juozas 680
Kėvalas Kęstutis 557, 766, 778
Kevelaitis Vytas 396
Kėvelienė 441
Kiauksikas, prav. 1327
Kiaušinytė Janina (Joana) 963
Kičaitė (Gražulienė) Daiva 146, 889
Kičaitė Aldona 965
Kičaitė Daiva 889
Kičaitė Inutė 882
Kidolienė Inga 1063
Kienitzas 1178
Kierienė (Bliuvaitė) Irena 862
Kygienė (Brazytė) Julija 442
Kijauskas Vincas 64, 94
Kilijonas S. 415
Kilinskienė Danutė 982
Kilius Alfredas 1483
Kilkus K. 30
Kimeklis, prav. 1312
Kimonas Stasys 602, 605, 1406, 1408,
1409, 1503
Kimontas Stasys 136, 604
Kindurys Kazimieras 539, 541
Kindzė, prav. 1321
Kinkaitė Karolina 940
Kipšas, prav. 1328
Kynienė (Brazytė) Zosė 442
Kirmėlis, prav. 1312
Kirvelaitis Antanas 572
Kirvelaitis Pijus 575
Kisielius Kazimieras 685
Kiškiai 309
Kiškienė Agota 1241
Kiškionytė Dovilė 878
Kiškis Jonas 258, 398
Kiškis Vincas 604, 609, 611, 613
Kiškis, prav. 1321, 1332
Kiškis, slap. 461
Kytriukas, prav. 1321, 1326
Kivaka Nikiforas 51
Kiverienė Jūratė 640
Kiveris Kęstutis 84
Kizieliūtė Janina 588
Kizlaitis Vincas 589
Kižys 1332
Klanauskas 859
Klanauskas Antanas, slap. Perkūnas 447
Klapatauskas 1332
Klebonas Vincentas 539
Kleinas Mečys 849, 883
Kleinienė 137
Kleiza 414
Kleiza A. 850
Kleiza Jonas, slap. Siaubas 447
Kleiza Jonas, slap. Žalvaris 538
Klenauskaitė Ona 961
Kleniauskaitė Ona 951
Klesevičius 708
Klesevičius V. 159
Klevas, slap. 445
Klevinskas Juozas 80
Kliauza 568
Klierikas, prav. 1325
Kligys A. 850, 862
Kligys Alfonsas 861
Klimaitė Dalia 883
Klimaitis (Klimas) Benjaminas 470
Klimaitis B. 474
Klimas 468, 837
Klimas Albinas, slap. Tauras 438, 447
Klimas B., slap. Tauras 464
Klimas Bronislavas 70
Klimas P. 412
Klimas Vincas 258
Klimas, slap. Jonas Bazilius 303
Klimašauskienė L. 874, 877
Klimavičienė (Žiemelytė) Onutė 929,
930
Klimavičienė Marė 1180, 1209, 1216
Klimavičienė Marija 1100
Klimavičienė Marytė 838
Klimavičienė Ona 1141, 1164
Klimavičienė Zita 937, 939, 940, 1077
Klimavičius Antanas 1157
Klimavičius Juozas Kastantas 75
Klimavičius Kostas 243, 258
Klimavičius V. 508
Klimavičius Vidmantas Jurgis 1105
Klimavičius Vincas 256
Klimavičius Vytautas 507
Klimavičiūtė Renata 882
Klimienė V. 415
Klimka Libertas 6, 11, 807, 808, 1051,
1499, 1505
Klinauskas K. 194
Klipata, prav. 1332
Klišis, personažas 1311
Kliučiūtė Eleonora 163
Kliujeva Alina 947
Kliukovskienė (Vizbaraitė) Vilija 968
Klumbokas, prav. 1322
Klusas (Klosas), prav. 1314
Kmitai 691
Kmitaitė Neringa 691
Kmitas R. 694, 876
Kmitas Ričardas 690–693, 743, 746, 970
Kmitas Vilhelmas 690
Knabikas Aloyzas Pranas 4
Kneizevičienė Reda 1100
Kneizevičius G. 168, 174
Knyremuzas Juozas 64
Kochanskytė Virginija 1038, 1047
Kojelė, prav. 1312
Koklevičienė Ieva 971
Kolevienė J. 943
Kolevienė Janina 942, 948
Kolyta 297, 562
Komisarukas Mejeris 156
Komlevienė Ona 824
Kondratas A. 20
Kondrusievičius Tadeušas 771, 772
Koriakinas Jurijus 594
Koriakinienė Vidmanta 596
Korzonaitė Edita 8, 13, 16, 1364,
1369, 1395, 1505
Košiubienė (Gražulytė) Ona 966
Koszmann, von 385
Kovalevskis A. H. 188
Kovalevskis A. K. 744
Kovaliovas Sergejus 509
Kovalska Marija Faustina Helena
(Maria Faustyna Kowalska), šv. 644
Kovas, slap. 461
Kračiauskienė Magdalena 845
Kralikauskaitė D. 855
Krapavičiai 485
Krapavičius Jonas 481, 483, 487, 558
Krapavičius Juozas 481, 483, 487, 558
Krašinskienė Rasa 7, 12, 1064, 1505
Krašinskienė (Krupavičiūtė) Rasa
1063, 1066, 1068
Krasnickas Gintaras 883
Krasnickas Juozas 544
Krasnodauskaitė R. 960
Krasnodemskaitė Ramutė 968
Kraujalienė Ona 596
Kraujelis Edvardas 539
Kravčinskis Vincentas 678
Kreičmonas Jonas 818
Kreivaičiai 341
Kreivaitienė D. 938
Kreivaitienė Dalytė 910
Kreivaitienė Petrė 345
Kreivaitis Juozas 345
Kreivaitis Raimondas 940
Kreivėnas 311
Kreivėnas Leonas 909
Kreivėnienė A. 722
Kreizas 1123
Kremerytė Emilija 921
Krepenskas 421
Krepenskienė M. 1060
Krepenskienė Mėta 903, 904
Krepenskienė Milda 7, 12, 1058, 1059,
1505
Kretschmann W. 149, 150
Krėvė-Mickevičius Vincas 800
Kriaučeliūnas 307
Kriaučeliūnas Salemonas 575, 578
Kriaučiūnas 314, 427
Kriaučiūnas Petras 482
Kriaučiūnas, prav. 1325
Kriaučius, prav. 1324
Kriauza 296
Kriauzlienė Ingrida 911
Kričienė 282
Kričinkienė (Kubilienė) Liudvika 506
Krijevinš Ints 968
Krikščiūnas Romualdas 587, 614, 770
Krikštanskis Judelis 153
Krikštolaitis Ričardas 693, 694
Kripas A. 1223
Kriščiai 422
Kriščionaitis Juozas 63
Kriščiukaitis-Aišbė Antanas 1112, 1113, 1115
Kriščiūnaitė Uršulė 1397, 1401
Kriščiūnas Edvardas 802
Kriščiūnas Juozapas Martynas 743
Kriščiūnas Juozas 612
Kriščiūnas Petras 427
Kriščiūnas Petras, slap. Mekšras 544, 558
Kriščiūnas V. 415
Kriščiūnienė Dalė 640, 942, 1039
Kriščius 422
Kristauskis Judelis 1173
Kristensen C. J. 1290
Krištopaitė D. 1368
Krištopaitienė (Seniūnaitė) Regina 928
Krištopaitienė R. 927, 931
Krivaitis Česlovas 713
Krivickienė Emilija 1163
Krivickis J. 690
Krivorotova Natalija 966
Krokininkas J. 702–704
Krokininkas Jonas 603, 604, 1405
Krokininkas Jurgis 601, 702, 746, 1405
Krukauskienė E. 1290
Krukonienė Irena 347
Krukonis Darius 356
Krukonis Raimondas 940
Krukonis Raimundas 356, 985
Krungevičius V. 954
Krunglevièius 482, 1011
Kruopienė Marija 547
Krupavičienė Ona 1064–1066
Krupavičienė Z. 1066, 1365
Krupavičienė Žana 596
Krupavičienė Zanė 560, 911, 1065, 1066
Krupavičius G. 1065
Krupavičius Mykolas 749, 794, 802
Krupavičiūtė Veronika 851
Krupickas R. 178
Kruševskiai 812
Kruševskis (Kruszewski) Adomas
(Adam) 789, 812
Kruševskis (Kruszewski) Andžiejus
(Andrzej) 789, 812
Kruševskis (Kruszewski) Vojcekas
(Wojcech) 789, 812
Kruševskis Antonis 812
Kruševskis Jakubas (J. Kruszewski) 811, 812
Krušinskaitė E. 1217, 1218
Krušinskaitė Teofilija 1221
Krušinskas 821
Krušinskas Algirdas 962
Krušinskas Antanas 61
Krušinskas Jonas 158, 255, 282, 824
Krušinskas Juozas 824
Krušinskienė Jadvyga 962
Krušinskienė Marcelė 1176
Krušinskienė S. 263
Krušnauskas K. 748
Krušnauskienė M. 749
Krutulienė (Pračkailaitė) Vida 967
Krutulis Kazimieras 1180, 1216
Krutulis Sigitas 967
Krūvelis Pranas 72
Kružikas Jonas 521, 741
Kružikas Kęstutis 970
Kružikienė 275
Kružikienė Oksana 960, 970
Kružinskas 522
Kružinskas Algimantas 958
Kubas, prav. 1317
Kubilienė (Balniūtė) Judita 367
Kubilius 258, 288, 309
Kubilius Dainius 86
Kubilius Jonas 202, 683, 745
Kubilius Juozas 64
Kubilius P. 258
Kubilius Rimantas 57, 58, 78
Kubilius Vaclovas 1307
Kubilius, prav. 1325
Kubilius, prav. Kubiliukas 1147
Kučingiai 1489
Kučingis Algimantas 1486, 1489,
1490, 1496
Kučingis Antanas 1481, 1486, 1489,
1490, 1496
Kučinskaitė Zina 964
Kučinskas A. 707
Kučukas Stasys 426
Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, šv. 545, 550
Kudirka (Kudirkevičius) Vincentas
520, 558, 649, 741, 744
Kudirka Feliksas Konstantinas 361,
712, 1448
Kudirka J. 818, 823,
Kudirka Jonas 648, , 1227
Kudirka Juozas 6, 8, 11, 13, 15, 150,
151, 208, 210–213, 233, 278, 416, 648,
711, 818, 820, 823, 824, 1114, 1124,
1127, 1217, 1224, 1226, 1228, 1505
Kudirka Jurgis 617
Kudirka Justinas 314
Kudirka Kazimieras 730
Kudirka Petras 404
Kudirka Vincas 163, 164, 227, 275,
280, 384, 521, 656, 705
Kudirka Vytautas, slap. Trimitas 447
Kudirkaitė Marytė 564
Kudobarski Valerija 683
Kudžienė (Sakavičiūtė) Liucija 1109
Kudžmai 356
Kudžmaitė Aušra 505, 640
Kudžmienė Aldona 942
Kudžmienė Daina 995
Kūgis, prav. 1321
Kukauskas J. 475, 558
Kukauskas Jonas, slap. Gardenis 159, 558
Kuklieriūtė 1484
Kuklierytė A. 856
Kuklierytė K. 961
Kuklys Francas 779
Kukta P. 149
Kukulakis, slap. 706
Kukuraitis Linas 778
Kulbokienė Dalia 905
Kulčickis 419
Kuleša Jonas 392
Kuliarožė, prav. 1320
Kulienė Regina 564
Kuliešius Gintautas 557, 560, 596–598,
640, 641, 741–743, 773, 779, 785,
790–797, 1036
Kulik Natalija 1031
Kulikauskas P. 30
Kulikauskas Vincentas 712
Kulys Francas 757
Kulpys Žydrūnas 557, 640, 743, 796, 798
Kulvietienė (Želvytė) Zita 521
Kulvinskas J. 420
Kumetaitis Algimantas 1100, 1101
Kuncaičiai 799
Kuncevičienė Justina 1003, 1004
Kundreckaitė Elvina 969
Kundreckas Algis 969
Kundreckas Vladas 181
Kunevičius Lionginas 186, 589
Kunigėlis, prav. 1328
Kunigonytė Rima 889
Kunikauskienė 1092
Kunkulas 416, 421
Kunskas Rimvydas 5, 10, 17, 20, 22,
25, 27, 28, 33, 35–37, 1497, 1505
Kuodytė Dalia 560
Kuodytė V. 1088
Kuosa, prav. 1319
Kupčikas Remigijus 738, 967
Kupčinskienė Ona 1030
Kuprelis, prav. 1312, 1320
Kuprionis Jonas 91–93
Kupstaitis Juozapas 530
Kupstaitis Juozas 529, 530, 531
Kupstaitis Juozas, MIC 741
Kupstaitytė Monika 530
Kura Vincas 1173
Kuraičiai 368
Kuraitė Julija 345
Kuraitienė (Sakalauskaitė) Petronėlė
1368, 1371, 1376, 1378, 1379, 1383,
1386, 1387, 1391, 1393, 1394
Kuraitis 311, 312, 645
Kuraitis Jonas 368
Kuraitis Jurgis 68
Kuraitis Pranas 513
Kuraitis Salemonas 618
Kuraitis Vincas 368
Kurapka Audrius 779
Kuras Antanas 822
Kuras Jonas 441
Kuras Jonas, slap. Jaunutis, Jurginas 448
Kuras Vincas 1173
Kurčiokė (prav.) 274
Kurgonaitė Irena 864
Kuridla, prav. 1328
Kurienė A. 877
Kurpiūnas, personažas 1311
Kuršaitis Frydrichas 1292
Kurtinaitienė (Juodžbalytė) Aldona
863, 865
Kurtinis Klemensas 961
Kušlienė Alina 964
Kušlienė Irena 694
Kušlys Albinas 952, 954
Kušlys Alfonsas 962
Kušlys Valentinas 694
Kušnarenko Jevgenijus 336
Kutas, prav. 1332, 1333
Kutkaitis Vaclovas, slap. Vytautas 470
Kutkaitis Vincas 363
Kutulis 1332, 1333
Kuzaitienė Inga 971
Kuzmickaitė Jadvyga 965
Kuzmickas Bronius 491
Kvainauskas Klemensas 969
Kvedaras Jonas, slap. Povas 443, 444,
448, 450, 486
Kvedaravičius J. E. 646, 1448
Kvederaitis Jonas 855
Kvietinskaitė G. 1088
Kvietinskaitė Irena 840
Kvietkauskaitė Marytė 470
Kvietkauskas 246, 465
Kvietkauskas Bronius, slap. Audriūnas,
Eigulys, Girininkas 444, 448, 470
Kvietkauskas Jonas, slap. Gaidys 444,
448, 464, 470, 471
Kvietkauskienė Jurga 890, 897
Kvietkauskienė Ona 1180, 1192, 1216
Kviklys Bronius 128, 129, 136, 168,
171, 172, 187, 188, 190, 192, 196, 197,
223, 400, 514, 520, 563, 567, 571, 604,
645, 672, 677, 695, 813, 1217, 1227,
1293, 1297, 1309, 1404, 1405, 1420,
1427, 1439, 1448, 1454, 1460
Kviklytė Aldona 966
Kvintana Pedras Lopesas (Pedro
Lopez Quintana) 776
Kvintienė 833
Kvintienė G. 139

 

L
Labanauskaitė Laima 928
Labanauskaitė Renata 883
Labanauskas 436, 489, 1448
Labanauskas Aleksandras 201–203,
543, 618, 645–649, 656, 665, 669, 670,
680, 682, 683, 743–745
Labanauskas Aleksas 1448
Labukas 581
Labūnai 1267, 1269
Labūnai (Labūnaičiai ?) 1266, 1275
Labūnaitis 1011
Labūnaitis Algirdas 470
Labūnaitis J. 279, 922
Labūnaitis Jonas 238, 278, 280, 283, 357
Labūnaitis Juozas 357
Labūnaitis Juozas, slap. Balandis 448, 470
Labunaitis V. 849
Labūnaitis Vincas 864
Labūnas 1267, 1269
Labutienė Žibutė 7, 12, 1088, 1091, 1506
Ladyga Alvydas 4
Lagauskaitė Irena 864, 867
Lakštutė, slap. 704, 706, 707
Lampickas Antanas 72
Lancevičiūtė Liudvika 659
Landsbergiai 771
Landsbergis 1428
Landsbergis Vytautas 490, 501, 502, 772
Landsbergis-Žemkalnis Vytautas
1428–1430, 1503
Langaitienė Birutė 864
Langas 1207
Langas G. 882
Langas Gintaras 937
Laniauskas Simonas 582
Laniauskienė Stasė 582
Lapė Alfonsas 541
Lapė, prav. 274, 1320, 1323
Lapėnienė Veronika 511
Lapienienė Aldona 501
Lapienis Antanas, slap. Pempė 509
Lapienis Jonas Rimantas 74
Lapienis V. 502, 503, 504
Lapienis Vladas 635
Lapienis Vytautas 500, 501, 505, 508, 511
Lapienis Vytautas, slap. Uosis 481, 485, 506
Lapinskaitė Laura 947
Lapinskas Juozas 821, 966
Lapinskas Jurgis 950
Lapinskas Kostas 824
Lapinskas Remigijus 805
Lapinskas V. 1022
Lapinskienė 276
Lapinskienė Ona 954
Laptrasė, prav. 1323
Lasickis D. 1224
Lasinskienė A. 877
Lastauskas Antanas 1108
Latermanas 815
Latvėnaitė Birutė 1071
Latvinskienė (Kumpytė) Aldona 81
Laucevičius Liubomiras 157, 412, 413, 1107
Laugalaitis Antanas 921
Laukaičiai J. ir V. 415
Laukaitienė Albina 910, 911
Laukaitienė Teresė 971
Laukaitis 1312
Laukaitis Juozapas 707
Laukaitytė I. 436, 489
Laukaitytė R. 521, 522, 529, 649, 661,
684, 709, 712, 718
Laukaitytė Regina 980
Launikonis Martynas 160
Laureckas Žygimantas 790
Laurinaitienė (Vinkšnaitytė) Aušra 967
Laurinaitienė I. 266,
Laurinaitienė Jolanta 1337, 1341, 1342,
1364
Laurinaitienė M. 773
Laurinaitis 1485
Laurinaitis Feliksas 1156
Laurinaitis Juozas 1269, 1271, 1275
Laurinaitis Petras 232
Laurinaitis V. 272
Laurinaitis Vincas 1156, 1157
Laurinaitytė 1485
Laurinaitytė Agnė 1031, 1032
Laurinavičienė Stasė 728
Laurinavičius J. 754
Laurynaičiai 363
Laurynas, šv. 211, 560, 561, 692, 748
Laužaitienė L. 943
Laužaitienė Lina 942
Laužikaitė L 810
Laužius, prav. 1312
Lavinskienė 427
Lavkovskaja Nadežda Jemeljanovna 849
Lavkovskis Andriejus Aleksandrovičius 849
Lavrentjeva (Pilytė) Aldona 864
Lavrentjeva A. 870, 874
Lavrovas A. S. 812
Lavrovas Aleksandras Stepanovičius 812
Lazas, prav. 1332
Lažauskaitė 951
Lazauskas 316, 562
Lazauskas Žilvinas 969
Lazauskienė 1332
Lazauskienė Vida 960, 967, 1088
Lazauskutis, prav. 316
Lazeris, prav. 1332
Lazoraitienė Antosė 345
Lazoraitis Justinas 345
Ledaitė Roma 882
Ledas 232
Ledas Albinas, slap. Ūdra 200
Ledas Antanas 487
Ledas Eduardas 348
Ledas Ipolitas 940
Ledas Zigmas 1484
Ledienė (Stačiokaitė) Ramutė 1016
Lefebvre H. 1282, 1290
Legeckas Jonas 522, 609, 708
Leipus Remigijus 805
Lekešius J. 263
Lekešius Juozas 252, 258
Lekešius L. 258
Lelešius A. 141, 142, 146, 313, 318,
319, 445, 449, 474, 482, 491, 493, 495,
496, 502, 503, 507, 508, 538, 596, 629,
641, 760, 864, 870, 871, 876, 1215, 1282
Lelešius Alfredas 965
Lelešius Algimantas Bronislovas 6,
11, 15, 138, 145, 148, 425, 427, 433,
438, 466, 480, 481, 488, 490, 491, 500,
509, 533, 542, 544, 557, 558, 634, 866,
989, 1049, 1506
Lelešius Algimantas B. 143
Lelešius Algis 160
Lelešius B. A. 483
Lelešius Bronislovas Algimantas 148,
481, 498, 505, 507, 643, 806, 1109
Lelešius Bronius 964
Lelešius Justinas 145, 201
Lelešius Justinas, slap. Grafas,
Krivaitis 174, 435, 448, 449, 533, 558
Lelešius Viktoras, slap. Jovaras 435, 452
Lencevičius Albinas, slap. Ulonas 448
Lencevičius Antanas 258
Lencevičius Petras 651, 658
Lencevičius Stasys 651, 652, 658, 659
Lencevičiūtė Zita 1092
Lenciūginis, prav. 1323
Lenga Jonas Paulius 668
Leninas 382, 488, 504, 825, 826, 853,
874, 1092
Lenkė, prav. 1318, 1331
Lenkės Leukadė, prav. 1318, 1331
Lenktienė 873
Lenktienė Aldona 1073
Lenktytė-Masiliauskienė Birutė 940, 1075
Lenkučiai, prav. 1330
Lenkutienė (Mozūraitytė) Ona 184
Lenkutienė L. 143
Lenkutienė Liuda 982
Lenkutienė Monika 963
Lenkutis 1330
Lenkutis Vincas 424
Leonas Petras 196, 385
Leonavičienė (Leonaitė) Daiva 969
Leonavičienė Daiva 960
Leonavičius Jonas 1036
Leonavičius Ramūnas 84
Leonavičiūtė Ona 748
Leonavičiūtė V. 959
Leonavičiūtė Vincė 963
Lepeškienė Bronė 1275
Lepšienė (Jasiukynaitė) Janina 1024
Lesickis 181, 182, 303
Lesikas 604
Leskauskaitė Asta 1309
Leskauskaitė Lina 969
Leskauskas A. 1098, 1099
Leskauskas Aidas 911, 1101
Leščinskas Leonas 591
Lešinskas Leonas 619, 627, 726
Lešinytė Benita 1306
Leta, prav. 1332
Levickaitė Inga 8, 13, 1262, 1266, 1506
Levinskas Antanas 609
Liaudanskas Pranas 1011–1013
Liaudenskienė Violeta 1108
Liaudinskienė Jurgita 910, 911
Liaukevičiūtė Giedrė 883
Liberienė Rūta 7, 12, 1020, 1035,
1036, 1041, 1046, 1048, 1506
Liberytė Ina 1031
Lichačiovas 417, 419
Liepa Arvydas 560, 741
Lietuvininkaitė Jadvyga 282
Lietuvos Vyrukas, prav. 1328
Ligeika Boleslovas 587
Limantas Vladas 800
Linas, šv. 547
Linčius A. 29, 30
Linder Kristina 1480
Lingienė (Dėnaitė) Rima 937, 940
Lingienė R. 939
Linionienė Nijolė 1035
Linionis R. 696
Linionis Romas 1104, 1105
Linkevičius Jonas 1527
Liobytė A. 997, 1079
Liogys Juozas, slap. Dragūnas 441,
448, 450, 451, 462, 558
Liorenta Jonas, slap. Šarūnas 456
Liorentienė Salomėja 1367
Lipskienė Petronėlė 427
Lipskis Antanas 427
Lisauskaitė Daiva 883
Lisauskaitė Lina 883
Lisauskienė (Šipailaitė) Laimutė 47, 51
Lisickis 416
Lisickis (Lesickis) Dominikas 168
Lisiniuk 101
Litvaitytė Giedrė 1031
Litvinaitienė 873
Litvinaitienė (Dereškevičiūtė) Janina 491, 493
Litvinaitienė (Šuliauskaitė) Julija 857, 864
Litvinaitienė Julija . 867, 874, 878
Litvinaitis Laimis 1484
Litvinaitytė Giedrė 878
Litzmannas Karlas 149, 150
Liucija, šv. 895
Liudvikas, šv. 749, 751, 793, 796, 798
Liudvikauskienė Kristina 972
Liudvinavičiai 1314
Liudvinavičienė Edita 905, 907, 971
Liudžiūtė Marijona 653
Liugailienė Ona 4
Liuima Antanas, SJ 753, 755, 758, 760
Liuima Virgilijus 753, 755
Liūtas, slap. 450
Liutikas Romas 795
Liutkevičienė Ona 581
Liutkevičius 316
Liutkevičius K. 432
Liutkevičius Simonas 581
Liutkus Romas 793, 1101, 1102, 1106
Liutkus Romualdas 794
Liutkus Simonas 564
Liutkuvienė Ona 564, 566, 567, 572,
574, 577, 578
Liutkuvienė-Deltuvienė Ona 571
Liutvaitienė Danutė 966
Liutvaitytė Vaida 883
Liutvinas Pranas 682, 690
Liutvinienė Lilija 693
Lizdaitė Danguolė 967
Lizdenis H. 30
Ližaitytė R. 796
Loda K. 194
Lokys, prav. 1320
Lopetai 368
Loretis Robertinas 715
Lovininkaitis 383
Lozaraitienė Danutė 995, 999
Lozoraitienė Adelė 258
Lubinas K. 488
Lucėnaitė L. 1020
Lučinsienė Marijona 609
Ludžienė Ona 426
Ludžius Juozapas 426
Ludžius Vytautas Jonas 426
Luišaitis 314
Lukasevičius Ignacas (Ignacy
Lukasewicz) 1258
Lukavičiai 338
Lukavičius Jonas 348, 1074, 1078
Lukinas Mikalojus 62
Lukonienė (Zavadskaitė) Ona 864, 865
Lukošaitienė Albina 351, 1045
Lukošaitis Antanas 367
Lukoševičiai 547
Lukoševičienė Aldona 15, 1026,
1030–1032, 1035, 1041, 1042, 1045,
1046, 1049, 1054, 1066
Lukoševičienė Elena 864, 865
Lukoševičienė Genutė 790
Lukoševičius Leonas, slap. Vytautas 451, 454
Lukoševičius M. 57
Lukoševičius Mindaugas 1146
Lukoševičiūtė Aldona 1496
Lukoševičiūtė I. 415, 1040
Lukoševičiūtė Irena 1039
Lukoševičiūtė-Skučienė Irena 6, 11, 412, 491–495, 1031, 1110, 1506
Lukošiūnaitė Rima 864
Lukša Antanas 496
Lukša Juozas, slap. Daumantas 145, 200, 434
Lukša Stasys, slap. Juodvarnis 439, 440
Lukšienė Aldona 1092, 1093, 1096
Lukšienė Birutė 790
Lukšienė Erika 693
Lukšys Vincas 1247
Lumpickienė (Katinaitė) Regina 1044, 1045
Luneckaitė Greta 967
Luobikienė Ona 969, 1090, 1091
Luobikienė V. 959
Luobikienė Vilija 966
Luobikis 171
Luobikis Stasys 956, 958, 959, 966
Lurija (Lurje) 137, 143
Lydeikaitė Justina 348
Lydeka Albinas 471
Lydeka Bonifacas 926
Lydekai 341
Lydekienė Birutė 934
Lydekienė Irena 366, 931, 932

 

M
Mabėjus Antanas 241
Mabėjūtė Ona 241
Maceikevičienė Rozalija 833
Maceina A. 1278, 1290
Maceina Remigijus 764, 765
Maciejauskienė 1312, 1316
Maciejauskienė Vitalija 1310, 1312, 1336
Macijauskas A. 1429
Maciulevičius Vincas 67
Mackevičienė Agota 819
Mackevičius Antanas 772
Mackevičius Simonas 188, 673, 675,
745, 1454
Mackus, prav. 1332
Mačernis Vytautas 1031
Mačiekus Venantas 4, 5, 9, 10, 14,
16, 59, 1496, 1506, 1527
Mačiulaitienė (Blionskytė) Nijolė 903,
905, 906
Mačiulionis Vincas 1225
Mačiulyė Aneliukė 184
Mačiulytė Michalina 855, 858
Mačiūnas Leonardas 1097
Mačiūnienė J. 134
Mačiūta Petras 539, 541, 752
Mačiūta Stasys, slap. Vaidila 448
Mačys Vytautas 1058
Maffesoli M. 1277, 1290
Magdulė 1479
Magelanas, prav. 1321, 1322
Mager F. 42
Magevičius P. 858, 860
Magevičius Petras 855
Maika, prav. 274, 1318, 1329
Maikauskas 290, 291, 561, 562
Maikienė, prav. 1318, 1329
Maikų Adelė, prav. 1318
Maironis 184, 542, 772, 800, 980,
1032, 1208, 1245, 1484
Maišymas 190
Maižiešius Algis 910
Majakovskis Vladimiras 800
Majauskas Edvardas 154, 155
Majauskienė I. 57
Makačinas Teisutis 1105
Makarauskas M. 707
Makaravičiai 535
Makarena, prav. 1326
Makarevičienė Aldona 413
Makarevičienė V. 942, 943
Makarevičienė Vida 1026, 1030, 1032,
1035, 1040
Makarevičiūtė Aušra 1031
Makaronas, prav. 1321
Makarova (Merkevičienė) Žaneta 968
Makauskas Stepas 397
Makauskienė Lina 897
Makdonaldo Sumuštinis, prav. 1315, 1321
Maklaudas, prav. 1322
Maknavičius Jonas 742
Maknevičiūtė Daiva 967
Maksimaitienė O. 130, 168, 416, 417,
419, 421
Maksvytis 281, 282, 383, 720
Maksvytis J. 1232
Maksvytis Jonas 186, 424, 589
Maksvytis P. 238, 259
Maksvytis Pijus 241, 267, 276, 277, 278
Maksvytis Vincas 347
Makūnas Antanas 236,237, 248, 258, 282
Maladauskienė Irena 942, 943
Malakauskas 430, 431
Malakauskas A. 145
Malakauskas Antanas 6, 11, 428, 1506
Malakauskas Kazimieras 747
Maliejienė Konstancija 237
Malinauskai A. ir A. 855
Malinauskas A. 855
Malinauskas Algirdas 855, 856
Malinauskas Jonas 398
Malinauskas Jonas, MIC 752
Malinauskas V. 203
Malinauskas Vincas 680, 952
Malinauskas Z. 29, 30
Malinauskienė (Urbonaitė) Adelė 856
Malinauskienė Adelė 855, 857, 858, 860
Mališauskas E. 778
Mališauskas Juozas 680
Mališauskienė V. 1031
Mališauskienė Virginija 1003
Malonaitienė (Ivonaitytė) Liuda 343, 347
Malonaitienė Liuda 1071
Malonaitis A. 113, 118, 121
Malonaitis Arvydas 5, 10, 111, 352,
940, 1506
Malūkas Edmundas 1056
Malvica 101
Malvica P. 150
Malvica Povilas 151
Malvicaitė Irena 89
Malvicas Jurgis 89
Malvicas Povilas 5, 10, 49, 59, 87–89, 134
Manelis 299
Manelis Pranas Antanas 571, 742
Manikenas, prav. 1326
Mankeliūnienė R. 632
Mankus R. 45
Manugevičius 675
Manugevičius M. 675
Marackai 102, 1170
Marcelionienė E. 948
Marcinkevičienė (Muraškaitė) Janina
1031, 1032, 1266, 1269, 1272, 1274,
1275
Marcinkevičienė (Tamošaitienė) Janina
966
Marcinkevičius A. 782
Marcinkevičius Gediminas 557, 779
Marcinkevičius Justinas 737, 874, 954,
1030, 1039, 1040, 1045, 1242
Marcinkevičius Viktoras, slap. Lapinas 449
Marcinkevičius Vytautas, slap. Šernas 449
Marcinkevičiūtė Akvilė 971
Marcinkevičiūtė M. 1088
Marcinkienė (Mockaitytė) Adelė 346
Marčiukonis Juozapas 747
Marčiulionienė Salomėja 819
Marčiulionis Juozapas 679, 745, 752
Marčiulionis K. 690
Marčiulionis Vincas 424, 819, 824, 1227
Marčiulynienė S. 943
Mardosas Remigijus 1487, 1489
Mardosas Stasys 1487
Mardukas 308
Margelienė Livija 942, 1032
Margelis Gintaras 1029
Marija Magdalietė, šv. 765
Marija, Švč. Mergelė 176, 185, 188,
197–199, 209, 211–213, 228, 272, 292,
514–516, 520, 527, 532, 544, 553, 556,
559–561, 563, 568, 569, 581, 593, 595,
618, 619, 629, 631–633, 635, 637–640,
644, 646–648, 662, 666, 674, 678, 679,
682, 694–698, 702, 709, 719, 721, 748,
751, 753, 754, 759, 762, 763, 765,
773, 774, 778, 779, 781, 786, 788–791,
793, 796, 811, 815, 816, 1152, 1153,
1159–1161, 1237, 1241, 1243, 1244,
1248–1250, 1348, 1416, 1425, 1428,
1439, 1444, 1445, 1454, 1460, 1462
Markauskaitė 687
Markauskaitė Stasė 686
Markauskas 101
Marksas Karlas 382, 825
Markulis J., slap. Erelis 434
Marma Juozapas (Juozas) 677
Marma Pranciškus 677, 745
Martinaičiai 181
Martinaitienė (Martinaitytė) Teofilė 1136
Martinaitienė D. 415
Martinaitienė G. M. 790
Martinaitis Juozas 811, 819, 1236
Martinaitis Kazimieras 791
Martinaitis Kazys 523, 524
Martinaitis Marcelijus 886, 888
Martinaitis Mindaugas 596, 742
Martinaitis N. 408
Martinaitis Nikodemas 1236
Martinaitis Pranas 183, 507
Martinaitis S. 868
Martinaitis V. 135
Martinaitis Vincas 202, 683
Martinaitis Vytautas 5, 10, 15, 59–61,
63, 64, 67–78, 80–86, 90, 94, 105, 1506
Martinaitis Vytautas Antanas 79
Martinaitis Zenonas 471
Martinkienė R. 869, 871, 872, 877, 880, 882
Martinkienė Rita 874, 876, 880
Martinkus Saulius 628, 1105
Martišius Feliksas 266, 278, 400, 700,
701–703, 707, 746, 1460
Martišius Jonas 818
Martynai, prav. 1318
Martynaitis 104, 180
Martynas, šv. 288, 291, 562
Martynukas, prav. 1317
Marytė, personažas 280
Masaitienė (Kurtinytė) Veronika 357
Mašalaitis B. 168, 175
Mašanauskas 862
Mašanauskienė (Greblikaitė) Vida Ona
860, 884, 1039, 1041
Masė, prav. 1321
Masiliauskienė (Lenktytė) Birutė 362
Maskeliūnas Antanas 554, 771
Maskoliukas, prav. 422
Maskus, prav. 274, 1328, 1330
Maskvytis 462, 472
Masteika Kostas 363
Masteika Pranas 363
Masteikienė (Ramanauskaitė)
Genovaitė 361
Masys Vytautas 691
Mašiotas J. 258
Mataitis P. 1367
Mataraitė Juzefa 80
Matas, šv. apaštalas evangelistas 725, 767
Mateika 537
Mathieu J. R. 119
Matijošaitis 238
Matijošaitis Evaldas 972
Matijošaitytė 238
Matijošaitytė Saliomija 1082
Matiukas J. 965
Matiukas V. 864, 865
Matiukas Vytautas 967
Matiukienė Zita 967
Matjošaitis V. 57
Matjošaitis Vitas 58
Matjošaitytė Salomėja 844, 855
Matkevičius (Markevičius?) Leonas 51
Matkevičius Leonas 424, 819
Matonis Artūras 1110
Matukynaitė Jūratė 883
Matukynas Sigitas 507
Matulaičiai 1314
Matulaitienė Birutė 910, 911
Matulaitis 246, 493, 732, 754
Matulaitis A. 488
Matulaitis Algimantas Anzelmas 81
Matulaitis Juozapas 669, 725, 754, 759, 762, 768, 770
Matulaitis Juozas 761, 766
Matulaitis Jurgis, MIC 591, 621, 712,
726, 751, 753, 755, 756, 761, 763–765,
770, 781, 885, 1031
Matulaitis Vidas 596
Matulaitis-Labukas Juozapas 208, 513,
527, 533, 542, 543, 577, 579, 581, 587,
588, 611, 617, 619, 718, 719
Matulaitytė A. 287
Matulaitytė Danguolė 1097
Matulaitytė S. 577
Matulevičienė O. 234
Matulevičius Juozapas 660
Matulionienė Daiva 1063
Matulionis 96
Matulionis Algirdas 69
Matulionis P. 1114
Matulionis Povilas 1046, 1047
Matulionis Teofilis 748, 777, 778
Matulis 873
Matūnas Algimantas, slap. Neptūnas 439
Matūnas Vygandas 439
Matusevičiai 361, 1071
Matusevičienė (Alinskaitė) Loreta 934
Matusevičienė A. 864, 865, 869, 942, 943
Matusevičienė Ė. 1180
Matusevičienė I. 939
Matusevičienė Loreta 698, 904, 905, 936, 1095
Matusevičienė N. 877, 881, 882
Matusevičienė Stasė 1180
Matusevičius A., slap. Neptūnas 474
Matusevičius Antanas 635
Matusevičius J. 258
Matusevičius Sigitas 757, 758
Matusevičius Vytautas Antanas 534, 741
Matusevičiūtė Kamilė 908
Matusevičiūtė Regina 1071
Matusevičiūtė Valė 856, 859
Matveikis P., slap. Dūdelė 449, 467
Matvejevas Valerijus 551
Matviejev 101
Mauručaitė Ramutė 901, 902, 904, 905
Mauručia Jonas 1165
Mauručienė Ieva 301
Maurutytė 1484
Mauza B. 258
Mauzai 281
Mauzienė Ona 711
Mažeika Edvardas 1044
Mažeikaitė L. 856
Mažeikaitė Lina 967
Mažeikaitė R. 1025
Mažeikienė (Dovydaitytė) Danutė 1057
Mažeikienė Z. 415
Mazėtis Edmundas 804
Mazgynaitė, prav. 1332
Mažintienė (Bulotaitė) Vilytė 184
Mažonas Vladislovas 707
Mažonavičius L. 574
Mažonavičius Liudvikas 528, 580, 619
Mažuolytė (Ambrozaitienė) Vanda 358
Mazur Jerzy, SVD 759
Mažvydas Martynas 1294, 1527
Mažylė, prav. 1321
Mažylis 1312
Mažylis Liudas 1057
Mažylytė Amelija 802
Mažytis, slap. 200
Medelienė Zita 1063
Medelis 962
Medelytė Anelė 962
Medikaitė Rima 968
Medinis Jāzepas 1005
Medišauskienė Zita 4
Mėdžiai, Adelė ir Povilas 867
Mėdžiai, P. ir A. 855
Mėdžius P. 850, 860, 862, 864, 865, 867
Mėdžius Povilas 855, 886
Mėdžiūtė Aurelija 7, 12, 492, 493,
.864, 865, 867, 869, 871, 873, 877, 879,
880, 886–888, 965, 1032, 1506
Mėdžiuvienė Adelė 864
Meilius, prav. 1312
Meilus Petras 669, 727
Meiluvienė Vida 910, 911, 913, 914, 918, 919
Meisteris, prav. 1324
Meistrukas, prav. 1324
Meiškas Juozas 843
Meištaitė Salomėja 574
Meištarienė N. 1171
Meištienė (Giedraitytė) Marija 1365
Meištienė M. 1366
Meištienė Natalija 1180, 1192
Mejeris A. 32
Mejerovičius 156
Mejerovičius B. 153
Mekšras, prav. 1332, 1333
Melchioras, išminčius 209
Melnikaitė 495
Melnykienė Angelė 997
Mėlynytė Laima 1401
Menkevičius Jonas 241
Merčaitis 276
Merkevičienė (Karūnaitytė) Rūta 358
Merkevičienė Albina 1180, 1190, 1192
Merkevičius A. 116
Merkevičius Kazys 61
Merkevičius Vincas 583
Merkienė Irena Regina 4
Merkys Vytautas 190, 541, 822, 823
Meškauskas Andrius 593
Meškauskas Eugenijus 64
Meškerevičienė Ona 222, 1313
Meškevičius V. 258
Meškova Ramunė 1032
Meškovas Vasilijus 883
Metrikytė Karina 1056
Meyer D. A. 119
Meyeris M. 151
Michelbertaitė Rita 1003
Michelbertas M. 30, 123
Michelevičius Vladas 731
Michelevičius Vladislovas 513, 754
Michnevičius V. 1432, 1433
Michnevičius Vaclovas 1428, 1429, 1431
Michnevičius Vaclovas (Wacław
Michniewicz) 1503
Micka 297
Micka Arūnas 551
Mickevičius A. 490
Mickevičius Adomas 1030
Mickevičius Antanas 741, 748
Mickevičius Balys 428
Mickevičius Petras 402
Mickevičius Pranas 279, 280
Mickevičiūtė Danguolė 969
Mickevičiūtė M. 1004
Mičiūnas Romualdas 1111
Mieldažiai, Vincas ir Juozas 203
Mieldažienė Julė 950
Mieldažienė Ona 958, 963
Mieldažius Antanas 196
Mieldažys Antanas 200, 201, 680,
681, 718, 745
Mieldažys Juozas 680
Mieldažys L. 965
Mieldažys Motiejus 954
Mieldažys Vincas 680
Mieliauskas V. 587
Mieliauskas Vincas 586
Mielkus Romas 867
Mierčaitis Kazys 823
Miežlaiškienė (Pockevičiūtė) Palmira 965
Miežlaiškienė M. 959
Miežlaiškis 964
Migauskaitė Pranė 282
Mikai, prav. 1318
Mikaila V. 22, 24
Mikalajavas 185
Mikalajūnas Stanislovas 618, 620
Mikalajūnas Stasys 186, 546, 589
Mikalauskaitė (Ižganaitienė) Vilma 871, 889
Mikalauskas Liudas 133, 1038, 1054
Mikalauskienė (Gumbrevičiūtė)
Marcelė Ona 1016
Mikalauskienė M. 185
Mikalauskienė M. O. 1030
Mikalavičienė Julija 412
Mikalavičienė O. 444
Mikalavičienė P. 444
Mikalavičius Vytautas 428
Mikališkiai 191
Mikaliūkštienė Leokadija 1305
Mikalkevičius Darius 85
Mikalonis Juozas 868
Mikarevičienė Salomėja 1079
Mikelkevičius Stanislovas 512, 614–618, 743, 1428
Mikelkevičius Stasys 613
Mikelkevičiūtė Eugenija 616
Miklaševičiai 1187
Miklaševičienė (Kazlaitė) Albina 244,
826, 830
Miklaševičius 793, 1332
Miklaševičius Vytautas, slap. Briedis 449
Miklaševičiūtė G. 887, 1187
Miklaševičiūtė Jolita 883
Miklikas, prav. 1332
Miklinevičiūtė Rūta 883
Miknevičienė Regina 855
Miknevičius Algimantas 885
Miknevičius Vladas 850, 855, 864, 867
Mykolaitis J. 1108
Mykolaitis Kazys, slap. Lakūnas 435, 452
Mykolaitis Vitas, slap. Aidas 435
Mykolaitis Vytautas, slap. Aidas 452
Mykolas, šv. 618
Mykolas, šv. arkangelas 584, 627,
730, 736, 755, 759, 761–765, 768, 770,
778, 790, 800, 1491
Mikučiauskienė Zina 1022
Mikulėnienė Danguolė 1309
Mikulevičius 302
Mikutavičius Ričardas 539, 540
Milašauskas Vincas 363
Milašius 1207
Milašius O. 1030
Milbutas Vytautas 83
Mildažis 402
Milevičienė L. 943
Miliauskas Jonas, slap. Tramvilis 435
Miliauskienė J. 680
Miliauskienė R. 943
Miliauskienė Ramutė 942
Milienė Diana 535
Milijonas, prav. 1325
Milišauskas Jonas 80
Milišauskas Vytautas 50, 97, 986–988
Miliūnaitė Rita 1049
Miliūnaitė V. 930, 931
Miliūnas V. 1088
Miliūnienė Angelė 970
Miliūnienė Janina 942, 943, 949
Milius Vacys 8, 13, 1114, 1233, 1236,
1324, 1336, 1506
Milukaitė Dalia 1032
Mindaugas, karalius 168, 211, 499, 507
Minderis Mindaugas 1483
Minevičiūtė Irena 965
Minius J. 131, 134–137, 139, 143
Minkevičius Antanas 823
Miščikaitis Modestas 908
Miseckienė Ona 424
Misevičienė 333
Misevičius 290
Misevičius (Duolieba) 309
Misingevičius Albinas 464, 465
Misiukevičiai 363
Misiukevičiūtė Edita 970
Misius Kazys 6, 11, 189–191, 193,
197, 392, 514, 519, 604, 605, 672, 695,
1404, 1405, 1420, 1428, 1439, 1448,
1454, 1460, 1506
Miškelienė Irena 864
Miškinis 1312
Miškinis Antanas 1490
Miškinis Algimantas 1324, 1336, 1404
Miškinytė Ina 962
Mitkus A. 1218
Mitkus Antanas 424, 819, 1221
Mitkus Bronius 575
Mitrauskai 341
Mitrauskas Kazys 841
Mitrauskas Pranas 343
Mitrikas A. 1290
Miuntė A. 163
Mizerevičius Rimantas 83
Mocartas 714
Mocartas, prav. 1326
Mocevičienė A. 138
Mocevičienė R. 784, 792, 995, 1384, 1389
Mocevičienė Regina 7, 12, 15, 491,
640, 980, 982, 983, 1054 1506
Mocevičius Albinas 863, 865, 867, 869, 870
Mocevičius Gintas 84
Mocevičius Gintautas 885
Mocevičius, prav. 1326
Mocevičiūtė Indrė 876
Mocevičiūtė R. 493, 623, 633, 634,
637, 869, 872, 874, 875, 877, 1202
Mocevičiūtė Rasa 1048
Mockaičiai 341, 345–347
Mockaitienė (Milčiūtė) Elžbieta 1367
Mockaitienė Bronė 346, 347
Mockaitienė Elena 424
Mockaitienė Elzbieta 824
Mockaitienė Rozalija 346
Mockaitis A. 604
Mockaitis Antanas 345, 352, 822, 823
Mockaitis Antanas (Mockus) 276
Mockaitis Augustinas 345
Mockaitis Jonas 345, 347
Mockaitis Juozas 857
Mockaitis Vincas 345, 346, 821
Mockaitis-Mockus Antanas 1315
Mockaitis-Mockus Antanas (Ubagas) 275
Mockaitytė A. 961
Mockaitytė Ona 235, 824, 1367
Mockaitytė Vida 346, 347
Mockažydis, prav. 1316, 1320, 1321, 1323
Mockeliūnai 368
Mockeliūnas J. 954, 955
Mockeliūnienė 955
Mockeliūnienė M. 194
Mockevičienė 296
Mockevičius Antanas, slap. Skydas
449, 450
Mockevičius Jonas, slap. Girėnas 449, 450
Mockevičius Juozas, slap. Voverė,
Drugys 449, 450, 454, 474
Mockienė 875
Mockienė D. 864, 874
Mockienė R. 942, 943
Mockienė Rita 1097
Mockutė Vladė 609, 611
Moliejus Jurgis 1206
Moliūnaitė Marytė 1022
Moliūnienė Birutė 1022, 1023, 1032
Molius 294
Molotovas 490, 491, 496, 521, 1031
Monkeliūnienė Regina 640
Montana Ivas 715
Montelijus O. 113
Montvidienė (Madzajūtė) V. 1079
Montvila Kazys 611, 613, 649, 677, 679, 702
Montvila Viktoras 65
Montvilaitė Birutė 856
Moravija A. 163
Morčkovskis V. 130
Morkelis, prav. 1317
Morkeliukas, prav. 1317
Morkūnas K. 1336
Morkūnas Kazimieras 1309
Morkūnas Kazys 1310
Morkūnas Z. 1290
Morkūnienė J. 1118, 1119, 1123, 1124,
1126–1128
Morkūnienė Janina 7, 12, 1111, 1500, 1506
Morkūnienė R. 1004
Morkus, šv. 210, 679, 1445
Mortensen H. 150
Mortiljė, de G. 113
Mostauskis H. 57
Mostauskis Henrikas 58
Moškinas, prav. 1321
Motiejauskas A. 871
Motiejauskas Almantas 914
Motiejūnaitė Jurga 4
Motiejūnas Juozas Antanas 72
Motieka 502
Motkė 183
Mozūraitė S. 939
Mozūraitienė (Radžiūnaitė) L. 1080
Mozūraitienė Domicelė 426
Mozūraitienė Laimutė 960, 971
Mozūraitis Andrius 522, 524
Mozūraitis Antanas 184, 426
Mozūraitis Juozapas 426
Mozūraitis Jurgis 426
Mozūraitis V. 1345, 1349, 1357, 1362
Mozūraitytė Anelė 426
Mozūraitytė Marijona 426
Mročkovski V. 417
Mročkovskis M. 190
Mulder Johanes Gerardus Maria 806
Muliauskienė (Mockeliūnaitė) Alė 969
Muraška 238, 285
Muraška (Muraszko) Juozapas Jurgis 676
Muraška Bronius 1266–1275
Muraška Juozas 1266, 1275
Muraška Vincas 656
Muraškai 357, 1267, 1271
Muraškauskienė Rymantė 904
Muraškienė Žaneta 936
Murauskas Juozas 729
Murauskienė Aldona 934
Muravjovas 190
Muravjovas Michailas 300
Muravskis Nikolajus 624
Murzaitė Anelė 282
Musin R. 939
Musin Renatas 937, 972
Muskačiai 878

 

N
Nabagínis Ledas, prav. 274
Nadzeikienė A. 865, 867, 870
Naginionienė (Giedraitytė) Liucija
958, 968
Naginionytė M. 959
Naikelis Vytautas, slap. Petras 450
Naikelytė Janina 965
Naikelytė Marija 965
Nainys Jonas 1481
Nakienė Austė 1364
Naktis, slap. 440
Nananai Agnė 1068
Napoleonas, imperatorius 45, 167,
168, 181, 189, 191, 236, 286, 308, 309,
520, 1360
Naraveckas Bronius 68
Narbūda Juozas 1460
Narbūdai 361
Narbutaitienė Natalija 1058
Narbutaitis G. 57
Narbutas Justinas 1071
Narbutas Petras 502, 503, 507, 508
Narbutas T. 165
Narbutienė Gražina 163, 787, 1306
Narijauskaitė A. 1088
Naruševičius Vincas 62
Narušis Julius 146, 496, 497
Narušis Juozas 582
Naruszewicz T. 149
Narutis N. 173
Naso, prav. 1312
Našlėnas-Kerbelis Petras 541
Natkevičius P. 1009–1011
Naudžiai 446, 1314
Naudžius 258, 1312
Naudžius Albinas 1484
Naudžius Antanas 582, 1219, 1221
Naudžius Gintautas 582
Naudžius J. 273
Naudžius Jonas 823
Naudžius Juozas 237
Naudžius Jurgis 444, 446
Naudžius Kęstutis 1484
Naudžius Petras 59
Naudžiūtė Virginija 561
Naudžiuvienė Agota 1221
Naudžiuvienė Laima 1180
Naudžiuvienė Marija 1176, 1177, 1192
Naudžiūnas Vytautas 1483
Naudžiūtė Agota 241
Naudžiūtė N. 234
Naujalienė 869
Naujalienė V. 943
Naujalis 823
Naujokaitė Agota 278
Naujokaitė Aurelija 505
Naujokaitienė Danutė 1045, 1107
Naujokaitis J. 871
Naujokaitis Juozas, slap. Kęstutis 450, 454
Naujokaitis Pranciškus 582
Naujokaitis V. 1439
Naujokaitytė Vida 883
Naujokas 416, 436, 489, 1312
Naujokas Jonas 513
Naujokas Kristupas 896
Naujokas Pranas, slap. Kietis 471
Naujokė, prav. 1331
Naujokienė 441
Naujokienė Algimanta 348
Naujokienė Anelė 342
Naujūnas J. 1220, 1221
Naujūnas Vytautas, slap. Kariūnas
441, 448, 450, 451, 462, 558
Naulickas Edvardas 71
Naumann Horst 1330
Naumavičius A. 43, 129
Naumavičius Albinas 523, 524
Naumavičius Andrius 417, 424, 819, 824
Naumavičiūtė Ona 1227
Nausėda Gitanas 778
Navasaitis J. 125, 129
Naverauskas Vincas 819, 824
Navickaitė Eglė 883
Navickaitė L. 769
Navickas 101
Navickas Andrius 1048
Navickas Juozas 855, 860, 862, 864, 867
Navickas Zenonas 533
Navickienė A. 960
Navickienė Asta 960, 969
Navickienė Veronika 864, 867, 869,
870, 872, 873, 875, 880
Navickienė Vidutė Anelė 879
Navikaitė Leonida 964
Navikas Algirdas 67
Navikas Jonas 60
Navikienė Elena 967
Nebegalis, prav. 1328, 1330
Nebylys, prav. 1327
Nečaj 101
Necicilikas 604
Neiberka Algirdas 777
Neiberkienė Aušra 777
Nejuvienė (Šalaševičiūtė) Jolanta 969
Nekrošienė (Žigaitytė) A. 1038
Nekrošienė Audronė 1004
Nekrošius Juozas 997
Nelaimė, prav. 1328
Nemčinskas Jurgis 364
Nencienė Natalija 425, 426
Nencius Aleksandras 426
Nencius Napoleonas 426
Nenciūtė Aloyza 426
Nenciūtė Bronė 426
Nenėnienė Birutė 584, 750, 757, 765,
768, 777
Nėnius Alfredas 623, 734, 743, 883
Nėnius Antanas 734
Nėnius J. 416
Nėnius Juozas, slap. Indžinas 456
Nėnius Petras 416
Nėnius Povilas 416
Nėnius Rolandas 934
Neverauskaitė M. 234
Neverauskas Albinas, slap. Sakimas 471
Neverauskas Bronius 609
Neverauskas J. 57, 95, 165
Neverauskas Jonas 70, 424
Neverauskas Juozas 58, 342, 479, 787,
788, 792, 795, 821
Neverauskas Juozas Antanas 74, 75
Nevulis Jurgis 542
Nickus A. 57, 1203
Nickus Antanas 58, 74
Nickus Mečislovas 1139, 1141–1143,
1145–1149, 1164, 1194, 1197, 1201,
1203, 1206
Nickus Vincas 1141
Niemcienė (Mažeikaitė) Leonė 855,
856, 858
Niemčiaus Onutė, prav. 1318, 1327
Niemčius, prav. 1318, 1327
Niemčiuvienė, prav. 1318, 1327
Nikalojus II, caras 393
Niemčiaus Onutė, prav. 1318, 1327
Nykštukas Brazdukas, personažas 1045
Niūnė, prav. 1332
Nobeliai 1258
Nobelis Alfredas 1258, 1259
Nobelis Ludvigas 1258
Nobelis Robertas 1258
Nokielis Sylwestras 1237
Nomicaitė R. 1371, 1376, 1378, 1379,
1381, 1383, 1386, 1387, 1391, 1393, 1394
Noras-Noruševičius T. 603
Norblenas, Norblinas (Norblin) 200,
646, 674
Noreika Jonas, slap. Generolas Vėtra
465, 476
Norkienė J. 873, 875, 880, 881
Norkienė Joleta 878
Norkūnas Napoleonas 541
Norkus Eduardas 1068
Norvila Jonas 769
Norvila Rimantas 165, 513, 514,
517, 519, 557, 558, 595, 640, 723, 748,
755, 759, 761, 763, 765–783, 785, 786,
791–795, 797
Norvilienė Janina Antanina 769
Novickienė (Grubevičiūtė) Laimutė 1015
Nowakowski W. 123
Nutautas Stasys 66

 

O
Obuzinai L. ir O. 415
Oginskis 1100
Oginskis Mykolas Kleopas 1047, 1085
Okulicz J. 123
Oleka 291, 567, 573, 580
Oleka Antanas 471
Oleka J. 473, 878
Oleka Jonas, slap. Smauglys 471
Oleka Juozapas 1460
Oleka Juozas 450, 468
Oleka Motiejus 320
Oleka V. 486
Oleka Vytautas, slap. Žvalgas 443, 444, 448, 450
Olekai 233
Olekas Antanas 348
Olekas Juozapas 696
Olekas Juozas Rimgaudas 336
Olekienė (Duobinytė) Ona 929
Olekienė (Venskaitytė) Saida 934
Olekienė O. 366, 930, 931, 933, 934,
937–939
Olekienė Ona 350, 1073
Olekienė S. 936, 939
Olga Vladislavovna 1483
Ona, šv. 211, 212, 640, 667, 723, 797,
1154, 1203
Onusaitienė Birutė 1078
Opermanai 175
Opermanas Jurgis 182
Orčikas 183
Orčikas, prav. 1331
Orčikienė 1362
Orčikienė, prav. 1331
Ordavičius 427
Ordavičius Kazimieras 426
Orentai 368
Orintienė A. 869, 943
Orintienė Aldona 942
Ostrauskas T. 116
Otienė L. 57
Ovidijus 1312
Ozerenskienė (Bergerytė) Irena 7, 12,
921, 933–935, 937–939, 1506
Ozerenskis A. 938
Ozerenskis Andrėjus 936
Ozolas Romualdas 490, 1527
Ožalas Ž. 875, 877, 880
Ožalienė E. 943
Oželiai 1247
Oželienė Stasė 1339, 1340, 1355, 1359
Oželis, prav. 1312
Oželis, slap. 440
Ožeraitienė R. 585
Ožys, prav. 1320

 

P
Pabalienė Alvytė 997, 1101
Pabalys 878, 1312
Pabalys Jonas 258
Pabalys Ramūnas 872, 876, 877
Pabalytė Indrė 878
Pabedinskas 255
Pabricka Bronius, slap. Valdas 471
Pabrinkienė G. 722
Pacai 816, 817
Pacas Petras Mykolas 816
Pačėsa 818
Pačėsienė (Škėrytė) Janina 829, 831
Pačkauskienė A. 415
Padelskas Romualdas 557, 558
Padolskis 573
Padolskis Vincentas 512, 592, 679
Paežerietis J. 569, 606
Pagirys J. 1360
Paikius, personažas 1311
Paikžentis, personažas 1311
Pajarskienė Z. 415
Pajaujytė Petronelė 834, 843, 844, 1239
Pak 101
Pakalnienė Stasė 982
Pakalnis Juozas 1005
Pakarklis A. 662, 663
Pakliókė, prav. 274
Pakuckas 347
Pakuckas Č. 707
Pakula Andžejus (Andrzej Pakula) 768
Pakulytė G. 964
Palangos Juzė, personažas 193
Paleckis Petras 559
Palekauskas Edmundas 67
Palisiukas, prav. 1317
Palisius, prav. 1317
Paliukaitis 726
Paliukaitis Saliamonas 711
Paliūnas Saulius 769
Palkauskaitė M. 1006
Palkauskaitė Milda 1004
Paltanavičiai 355, 363, 1012
Paltanavičiaus J. 1011
Paltanavičienė 495
Paltanavičienė (Strikulytė) Jadvyga 962
Paltanavičienė Eugenija 869, 873, 875,
877, 878, 880
Paltanavičienė Jadvyga 955, 959
Paltanavičienė Marija 826
Paltanavičienė Ona 1009
Paltanavičienė R. 869, 875
Paltanavičienė Regina 413, 414, 980, 1104
Paltanavičius 252
Paltanavičius (Gulionas) 240
Paltanavičius Alfredas 75
Paltanavičius Algimantas 82
Paltanavičius Algirdas 94
Paltanavičius Aliukas 1484
Paltanavičius J. 853, 1088
Paltanavičius J. Z. 95–100
Paltanavičius Jonas 686
Paltanavičius Juozapas Zigmantas 5,
10, 71, 94, 105, 806, 857, 883, 1104
Paltanavičius Juozas 282, 1009, 1010
Paltanavičius Jurgis 238, 279–281,
283, 355, 826, 849, 883
Paltanavičius Petras 1009, 1012
Paltanavičius Raimundas 78
Paltanavičius Saliamonas 163, 282,
385, 1012, 1016
Paltanavičius Selemonas 5, 10, 39,
1009, 1010, 1085, 1506
Paltanavičius Zigmantas J. 147
Paltanavičius Zigmas 56, 282, 311,
355, 413, 856, 922, 981, 1484
Paltanavičiūtė Danutė 826, 1069, 1092
Paltanavičiūtė Janina 1082
Paltanavičiūtė Rita 883
Paltarokas Kazimieras 751
Palubinskai 357, 416
Palubinskaitė Petronė 241
Palubinskas 237
Palubinskas Antanas 73, 362, 726
Palubinskas Kazimieras 471
Palubinskas Mantas 971
Palubinskas V. 240
Paludnevičius V. 964
Palukaičiai 356
Palukaitienė 316, 821
Palukaitienė (Blonskytė) Stasė 366
Palukaitis 310
Palukaitis Bronius 282
Palukaitis J. 707
Palukaitis Jonas 238, 282
Palukaitis Juozas 140, 464, 465
Palukaitis Jurgis 322
Palukaitis S. 257
Palukaitis Saliamonas 709, 711, 713
Palukaitis V. 280
Palukaitis Vincas 238, 564
Palukaitytė Meilutė 564
Palukaitytė Ona 238
Palukštaitė R. 965
Paluobis M. 418
Pamedžio Jonas 707
Panka Linas 57, 58, 78
Pankienė (Šiaudinytė) Melanija 84
Pankienė M. 57
Pankienė Melanija 58
Paparčio žiedas, slap. 704
Paplauskai 365
Paplauskaitė Natalija 278
Paplauskaitė Viktorija 883
Paplauskas 246
Paplauskas Vincas 73
Paplauskienė Ona Birutė 909, 910, 912
Paplauskienė Teofilė 709, 711, 713, 1313
Paplauskienė Teresė 357
Papreckienė (Navickaitė) Laima 884
Papsamanis, prav. 1332
Parnarauskienė (Ardzijauskaitė) Dalija
5, 6, 10, 11, 336, 441, 442, 445–448,
459, 460, 462–464, 666, 708, 1076, 1506
Paršiukas, prav. 1322
Pasilauskas Algis 714
Pasilauskas Juozas Algirdas 554
Pasiliauskas R. 557
Pasiliauskas Ričardas 557, 1062
Paška, prav. 1327
Paškauskas 233
Paškauskas Adolfas 254
Paškauskienė (Matjošaitytė) S. 855
Paškauskienė Milda 1046, 1052
Paškauskienė S. 850, 858
Paškevičiai 361
Paškevičienė 313
Paškevičienė I. 943
Paškevičius B. 188, 745
Paškevičius J. 19
Paškevičius Petras 361
Paškevičius Vincas 361
Paškevičiūtė Lina 736
Paškus (Paškevičius) Jonas, slap.
Piršlys 471, 472
Paškus (Paškevičius) Petras 472
Paškus (Paškevičius) Vincas, slap.
Gusaras 471, 472
Paškus P. 471
Paspirgėlis Algimantas 940
Paspirgelis Antanas 658
Patackas Vytautas 959, 962, 1088
Patašius Aurimas 883
Patašius B. 856
Patašius Benediktas 484, 485
Patašius Juozas 658, 711
Patašius P. 339, 340
Patašius Pijus 258, 1118, 1119, 1120
Paukščiai 341, 358
Paukštienė Janina 995
Paukštienė Marija 843
Paukštis Bronislovas 1401
Paukštis Bronius 726
Paukštis Bronius, SDB 752
Paukštis Juozas 347, 537, 924
Paukštis V. 1110
Paukštys 707
Paukštys Bronislovas 704
Paukštys Bronius 358, 921
Paukštys J. 473
Paukštys Jonas 358, 472, 567
Paukštys Juozas 345, 358
Paukštytė A. 209, 214
Paulaičiai 1314
Paulauskas A. 96, 97
Paulauskas Alfredas 105
Paulauskas Artūras 1491
Paulauskas Vygantas 805
Paulauskienė O. 293–295, 306, 311
Paulavičienė (Vilčinskaitė) Neringa 970
Paulavičius Antanas 1039
Paulinas Poncijus Meronijus 808
Paulius, šv. 198, 637, 644, 768, 772, 1417
Paulius, vokiečių kareivis 481, 483, 506
Pautienienė Loreta 971
Pautienius 707
Pauža 1058
Pauža Antanas 594
Pauža Jonas, slap. Vilkas 450, 451
Pauža P. 203
Pauža Pranas 680
Pauža Vytautas, slap. Šaulys 450, 451
Paužas Pranas 680
Pavalkienė Birutė 1004, 1005
Pavėsis J. 282
Pavėsis, prav. 1322
Paviekšnis, prav. 1330
Pavlas I, caras 289
Pavlenka 382
Pawluczuk U. A. 811
Pažėra 1330
Pažėra Emilis 908
Pažėra Kalninis, prav. 1330
Pažėra Leonardas 960, 969, 1105
Pažėraitė Agnė 883
Pažėrienė Elena 1307
Pečiokaitė Marijona 535, 536
Pečiokienė Adelė 1061
Pečiukaitienė Melė 359
Pečiukonis J. 620
Pečiukonis Juozas 517, 629, 788, 789, 797
Pečiulaitis J., slap. Žvangutis 451
Pečiulaitis Povilas 454
Pečiulaitis Povilas, slap. Lakštingala 451
Pečiulaitis Žilvinas 1100
Pečiulienė L. 875, 877, 881, 882
Pečiulis Andrius 356
Pečiulytė Ona 282, 840
Pečkienė S. 877
Pečkis Vincas 422
Pečkys 521, 859
Pečkys Algimantas 491, 492, 493
Pečkys Algis 494
Pečkys Antanas 612, 618
Pečkys Česlovas 795
Pečkys Jonas 609
Pečkys K. 466, 475
Pečkys Kazys 424, 451, 557, 1225
Pečkys Povilas 878
Pečkys Vaclovas, slap. Medžiotojas 472
Pečkys Valdas 1030
Pečkys Vincas 422
Pečkys Vytautas 947
Pečkytė Karolina 947
Peknerienė I. 880, 882
Pelakauskienė Anastazija 864, 865
Pelėda, personažas 1311
Pelėda, prav. 1320
Pelenė, personažas 867
Pelenienė, prav. 1319
Pelenius, prav. 1319
Pelius, prav. 1322
Pelkė, prav. 1333
Pelkės, prav. 1333
Pepė, prav. 1317
Perkūnas, prav. 1317, 1328
Perkūniukas, prav. 1317
Peroksidinė, prav. 1320
Pesas, prav. 1326
Pėstininkas Juozas 80
Pėstininkas Vladislovas 604
Pėteris (Päter, Petrus, Petraus) Matas
Vilhelmas 646, 816, 817
Petkevičiai 361
Petkevičius 1332, 1333
Petkevičius A., slap. Švyturys 448
Petkevičius B. 754
Petkevičius V. 930
Petkevičius Vytautas 490, 491
Petkevičiūtė 1332
Petkevičiūtė (Pítkė) 274
Petkūnaitė Gražina 882
Petkūnaitė-Ledienė O. 1244
Petkūnas 342
Petkūnienė Aldona 981, 982
Petkus A. 872
Petkus V. 869
Petraičiai 254
Petraitienė A. 282
Petraitienė Agota 239, 253, 260
Petraitienė I. 754
Petraitis 233
Petraitis A. 548
Petraitis Antanas 63
Petraitis Povilas 413
Petraitis Vincas 254
Petras I, caras 285
Petras, prav. 1317
Petras, šv. 198, 211, 545, 619, 637, 678, 1152
Petrašiūnaitė Audronė 1054
Petrašiūnaitė Birutė 841
Petraškevičius Vincas 65
Petrauskas Antanas 1427, 1428
Petrauskas Bronius, slap. Šarūnėlis,
Šarūnas 441, 448, 450, 451, 462, 558
Petrauskas Domininkas 747
Petrauskas Kipras 171
Petrauskas Motiejus 612, 651, 659, 685
Petrauskas Raimundas 693
Petrauskas Šarūnas 738
Petrauskienė Dalia 905
Petravičienė D. 57
Petravičius D. 57
Petravičius Donatas 58
Petravičius Rimvydas 83
Petrika Jonas 779
Petrikanskis 143
Petrikanskis Aronas 1173
Petrikanskis Mauša 1173
Petrikanskis O. 139
Petrikas Jonas 584
Petrikas Paulius 966
Petrikauskas Dobra 1173
Petrikauskis 181
Petronaitė 316, 317
Petrukaitytė Ieva 686
Petrukaitytė Ilona 505
Petrulienė (Andriušytė) Vena 360
Petrulionis 460, 878
Petrulionytė Juzė, slap. Vaidilutė 451
Petrulis J. 123
Petruševičius 613
Petrusevičius V. 205
Petrusevičius Vincas 516, 602,
610–612, 614, 688, 743, 746
Petruškevičius 304
Petruškevičius Juozas 824
Pėža Valdas 1071
Pėžaitė Vladimira 354
Pėžienė (Mykolaitytė) Ona 1072
Pėžienė Sandra 937
Pfeifer Herbert 1311, 1336
Piaulokaitė Ina 883
Pieniuta Leonas 59
Pieskiai, prav. 1330
Pietaris Vincas 320
Pieža Ignas 908
Pijus VI, Popiežius 189
Pijus X 568
Pijus XI, Popiežius 512
Piktžirnis D. 875
Pikūnas K. 165
Pikūnas Kastytis 787
Pikūnienė A. 875
Pikutis Remigijus 142
Pileckytė Janina 589, 590
Piličiauskas G. 118
Pilienė Natalija 864
Pilipaitis Gintas 728
Pilipionokas Eduardas 1482
Pilkionienė Rimgailė 4
Pilvelis, prav. 1312
Pilypaitis Edgaras 693, 694
Pineau G. 1290
Pipiras Albinas 765
Piratas, prav. 1321
Pirogovas 467
Piščikas Albinas, slap. Bijūnas 472
Pitkė, prav. 1317, 1332
Pitkučiai, prav. 1317, 1332
Pitkus, prav. 1319, 1332, 1333
Pitkuvienė, prav. 1319, 1332
Pituta 423
Pivneckis Petras 343
Pivneckytė Kazė 342, 343
Pivneckytė Stasė 343
Pivnickaitė Greta 341
Pivnickas 301, 302
Pivnickienė Aleksandra 1105
Pivnickis Petras 341, 342, 389
Platovas, prav. 1328
Plaušinaičiai 357
Plaušinaitis B. 604
Plaušinis Vytautas 1484
Plaušinytė Ona 855
Plaušinytė Renata 882
Plauska Juozas 68, 94
Plautus, prav. 1312
Plavičienė J. 555
Plechavičius P. 454
Plečkaitienė (Šparauskaitė) Natalija 1275
Plečkaitienė Danutė 965
Plečkaitienė Rasa 910
Plento Sargas, prav. 1324
Plepys Juozas 1405
Pleseckienė Rita 869, 875, 878, 942, 943
Pleseckis R. 943
Pliadas S. 488
Pliauplienė (Motiejaitytė) Juzė 1381
Pliauplienė (Staneikiutė) Marija 1391
Plienas, slap. 506
Plikaitienė Bronė 1313
Plikažentis, prav. 1312
Plikis, prav. 1314, 1320, 1331
Plikių Jurgis, prav. 1318
Pliopienė (Tiškevičiūtė) Irena 348
Plioplienė Birutė 1022
Plioplienė Irena 929
Plioplienė Laimutė 911
Plioplys 291, 427, 1264
Plioplys A. 502–504
Plioplys Almantas 896
Plioplys Antanas 572
Plioplys Gedvydas 968
Plioplys K. 563
Plioplys V. 507, 635, 873, 1263, 1265
Plioplys Valeras 499
Plioplytė Indrė 947
Plioraitienė Dalia 535
Plioraitienė Julija 535
Plioraitienė, prav. 1318, 1331
Plioraitis 1332
Plioraitis Antanas 535
Plioraitis Artūras 535
Plioraitis Arvydas 535
Plioraitis Aurimas 535
Plioraitis Bronius 536
Plioraitis Darius 535
Plioraitis Feliksas 535, 536
Plioraitis Gintas 536
Plioraitis Ignas, slap. S. Viša 5, 10,
16, 128, 165, 168, 174, 179, 186, 445,
466, 474, 515, 516, 520, 521, 523, 524,
526, 527, 529, 531–550, 552, 554, 555,
557–559, 565, 570–572, 575, 589, 590,
596, 634, 635, 636, 638, 639, 641, 644,
647, 666, 703, 726, 734, 736, 741, 743,
787, 788, 791, 793, 795, 796, 797, 806,
814, 883, 1037, 1039, 1040, 1105, 1506
Plioraitis Ignas Juozas 551, 560
Plioraitis Juozas 535, 536, 537, 551
Plioraitis Jurgis 860
Plioraitis Kęstutis 535
Plioraitis Marijus 536
Plioraitis Saliamonas 537
Plioraitis Valentinas 535
Plioraitis Vytautas 536
Plioraitytė 1318, 1331
Plioraitytė Agota 537
Plioraitytė Arvyda 535
Plioraitytė Aušra 535
Plioraitytė Rasa 535
Plioraitytė Vilma 536
Plioraitytė-Damijonaitienė Agota 703
Pliurškus, prav. 1332
Plyckius, personažas 1311
Plynaitė 314
Plyskaitienė Eligija 968
Pociejus 1270
Počiulpaitė Alė 8, 13, 1233, 1240, 1505
Počiulpis Aleksandras 533
Pociūnas A. 150
Poderienė Regina 942
Poderis Juozas 1171, 1178, 1179
Poderis Juozas Kęstutis 85
Poderis, slap. Lapas 466
Podienok Laura 1003
Podosinikovas 439
Podžius 315
Polujanskis A. 39, 1114
Poniškaitis Arūnas 761, 766, 773, 776,
786, 791, 793
Poniškis 1343
Ponytė, prav. 1314, 1315, 1322, 1329,
1331
Popiera Andrius, slap. Naktinis 452
Popiera Antanas, slap. Žilvitis 452
Popiera Bronius, slap. Meška 452
Popiera Jonas, slap. Aras, Šalmas
435, 452
Popiera Kazimieras, slap. Gegužis,
Klajūnas 452
Popiera Klemensas, slap. Jupiteris 452
Popieraitė Julija 454
Popierienė Galina 1041
Popova N. 877, 880, 881
Populaigis Algirdas 1100, 1106
Populaigis Algis 1099
Populaigis D. 1109
Poška 253, 418
Poška Jonas 258
Poškevičiūtė L. 691, 694
Poškevičiūtė Lina 1266
Poškuvienė Elena 431
Povilaičiai 288, 341
Povilaitienė N. 415
Povilaitienė Ona 1245
Povilaitienė Romutė 910
Povilaitienė Rūta 940
Povilaitis 288, 419, 1134
Povilaitis A., slap. Riešutas 449
Povilaitis J. 163
Povilaitis Pranas 160, 163, 164, 862, 1079
Povilaitis Ramualdas 910
Povilaitis S. 160, 784
Povilaitytė Jolanta 969
Povilaitytė Juditė 1245
Povilas VI, Popiežius 208
Povilas, šv. 211, 545, 619, 678
Povilionis Pilypas 833
Povilonis 574, 724
Povilonis Liudas 528, 731
Povilonis Liudvikas, MIC 513, 529,
530, 531, 616, 619, 620, 622, 627, 662,
665, 667, 668, 696, 702, 704, 725
Praboščius, prav. 1326
Pračkaila Vaidas 930, 932
Pračkalaitė V. 959
Prajerienė Lina 971
Prakapas Kęstutis 83
Pranaičiai 341, 346, 357, 423
Pranaitienė Agota 345, 346
Pranaitienė Ona 346
Pranaitis 383
Pranaitis Jonas 346, 404
Pranaitis Juozas 346, 424
Pranaitis Salemonas 704
Pranaitis Saliamonas 346, 381, 382,
386, 921
Pranaitis Stasius 346
Pranaitis Valentinas 424, 824, 1221
Pranaitis Vincas 345, 346
Pranaitytė Regina 932
Pranaitytė Seliomija 346
Pranciškus Asyžietis, šv. 627, 679
Pranciškus Šukys 653, 664
Pranciškus šv. 198, 569, 655, 662
Pranciškus, Popiežius 766, 776, 778,
779, 781, 812
Pranckevičienė Audronė 596, 971, 1031
Pranckevičius Matas 885
Pranckūnas 504
Pranskaitis 487
Pranskaitis Albinas, slap. Spyglys 472
Pranskaitis Juozas, slap. Beržas 472
Pranskaitis Pijušas, slap. Papartis 472
Pranskaitis Stasys, slap. Liūtas 472
Pranskevičienė A. 874, 877, 882
Pranskevičienė-Dautartienė A. 942
Pranskūnas 502–504
Prapuolenienė 832
Prapuolenis A. 850
Prapuolenis Leonas 425
Prasauskaitė Viktorija 525
Prasauskas Jonas 339–341
Pravdinskis 566, 567
Pravdinskis B. 561
Pravdzinskis 296
Preikša A. 1116, 1125, 1126
Preikšas Algis 727
Preikšas Juozas 513, 590, 622, 687,
731, 732, 754, 759, 761, 770
Pričkus, personažas 1311
Pridotkai 1252
Pridotkaitė Magdelena 1251
Pridotkaitė Marijona 426
Pridotkaitė Ona 1484
Pridotkas Juozapas 426
Pridotkas Juozas 425, 1251, 1257
Pridotkas Kazys 103
Pridotkas Klemensas 404
Pridotkas Mindaugas 1108
Pridotkas Mykolas 426
Pridotkas Pranas 426
Pridotkas Tomas 609
Pridotkienė (Baltrušaitytė) Albina 1164, 1206
Pridotkienė (Mykolaitytė) Aldona 993, 994
Pridotkienė A. 1140, 1142, 1144, 1145,
1155, 1156, 1158, 1160, 1162, 1163,
1194, 1198, 1201–1203
Pridotkienė Albina 1139, 1150, 1153, 1307
Pridotkienė Elena 426
Prikockienė Marytė 581, 582
Prikockis Vidmantas 582
Prikockytė Dalia 581
Probst E. 119
Proikė 315, 316
Prozoras M. 182
Prozoras Mauricijus 168
Prūdinis, prav. 1331
Ptolemėjas K. 123
Pučinskienė O. 882
Pūgžlys, prav. 1322
Puida A. 57
Puida K. 157
Puišys 824
Puišys Artūras 870
Puišys Vytautas, slap. Meška 444, 453, 480
Pukalskienė (Janušauskaitė) Irma 960, 971
Pukalskienė Elena 969
Pūkas, prav. 275, 1316, 1320
Pūkelis, prav. 275, 1316, 1320
Pukenytė Veronika 855, 857, 867
Puniškaitytė Inga 1108
Puniškis Zigmas 967
Puodžiukaitienė Magdelena 346
Puodžiukynas 1174
Puodžiukynas 233, 254, 441, 450
Puodžiukynas A. 704, 707
Puodžiukynas Antanas 235, 274, 278,
282, 823
Puodžiukynas J. 258
Puodžiukynas Jonas 254, 257
Puodžiūnas, prav. 1325
Pupalaigaitė Biruta 15, 1032, 1035, 1066
Pupiai 477
Pupinas, prav. 1329
Pupius 1312
Pupius Motiejus 424, 477, 711, 713, 1313
Pupius Simonas 1332
Pupius Stasys 424
Pupius Vincas 477
Pupiūtė Adelė 477
Pupiūtė Salomėja 477
Pupiūtės 478
Pupiuvienė Marija 477
Pupjus 254
Pupjuvienė (Narbūdaitė) Genė 348
Pupkiai, Bronius ir Katrė 1248
Pupkienė Katrė 1305
Pupkis Aldonas Juozapas I, 4, 8,
13, 16, 128, 806, 862, 871, 884, 996,
997–999, 1036, 1041, 1044, 1045, 1049,
1108, 1109, 1291, 1296, 1306, 1309,
1501, 1506
Pupkis Bronius 609, 611, 613
Pupkus 1129
Pupkys Stasys 429
Pupų Dėdė, personažas 171
Pupys V. 1097
Purvinis Jonas 63
Pusdešris Klemensas 521, 535, 553, 741
Pušeta A. 168
Pušėta A. 182
Pušinis Bronius 203, 513, 575, 576,
578, 609, 611, 612, 650, 713
Pušinis P. 586
Pušinskas 302
Puškevičienė Genovaitė 961
Puškevičius Edgaras 952–954, 958, 961
Puskunigiai 357
Puskunigienė Monika 982
Puskunigienė Valda 1003–1005, 1100
Puskunigis 422
Puskunigis G. 1031
Puskunigis Gintas 1003
Puskunigis Gintautas 1004
Puskunigis Pranas 707, 1019
Puskunigytė Laimutė 882
Puskunigytė V. 1313
Pūslė, prav. 1322
Puteikienė Zofija 1364, 1365, 1370,
1372, 1380
Putinėlis, slap. 707
Putulis 235
Putvinskis V. 194
Puzaras Petras 754
Pužas Antanas 453
Pūžas Antanas, slap. Gintaras 456
Puzinaitė M. 1116, 1125
Puzinaitė Marija 413
Puzinovas Sergejus 83
Pypkus, prav. 1326
Pyplys Kazimieras, slap. Mažytis 436, 489

 

R
Račaitė J. 758
Račickas Vytautas 1032
Račiūnas Pranas 515, 531
Račiūnas Pranas, MIC 186, 589, 627,
667, 668, 744, 752, 764
Račius, prav. 1312, 1324, 1325
Račiūtė Ona 160
Račkauskas V. 91
Račkauskas Viktoras 79
Radauskas Henrikas 1037
Radavičius J. 145
Radavičius Juozas 431
Radkė Emilis 646
Radzevičienė Edita 905
Radzevičienė N. 234
Radzevičienė Pranė 904
Radzevičius J. 50
Radzevičius Jonas 1324
Radzevičius Mindaugas 767
Radzevičius V. 909
Radzevičiūtė (Beržinienė) Janina 847
Radziukynas Juozas 65
Radžiūnas 310, 720
Radžiūnas Aidas 896
Radžiūnas Pranas 573
Radžiūnas Pranciškus 526
Radžiūnienė Rima 905
Radzvilov Michail 1097
Ragaišienė-Biliūnienė (Kaupelytė)
Aleksandra (Aliutė) 1485
Ragaišis Jonas 1485
Ragaišis Stasys 1485
Ragauskaitė Alma 1312, 1336
Ragauskas Dainius 504
Ragauskienė N. 943
Ragavyno vélnias, prav. 275
Ragelis 951
Ragėnas J. 1097
Ragickaitė Lina 883
Raguckai 195
Raguckaitė Lina 883
Raguckas Algirdas 58
Raguckas J. 57, 954
Raguckas Juozas 58, 76
Raguckas Jurgis 955
Raguckas Kazys 470
Raguckas V. 201
Raguckas Vaclovas 862, 882
Ragulskis Kazimieras 1482
Raibikienė (Merkevičiūtė) Birutė 926
Raibikis Benjaminas 926
Raibokas, prav. 274
Railienė Diana 1030
Rainys J. 508
Rainys Jonas 507
Rainys Juozas 97, 98
Raišupis M. 196, 201
Raižienė (Varnagirytė) Saulė 885
Raižys J. 984
Raižytė Jolanta 934
Rajičius Peteris Antuanas (Peter
Antuan Rajič) 766
Rakas Jonas 714, 716
Ramanauskai 361
Ramanauskaitė Angelė 550
Ramanauskaitė Laima 550
Ramanauskaitė Monika 1071, 1072
Ramanauskas 818
Ramanauskas (Romanovski) 375
Ramanauskas Adolfas, slap. Vanagas 434
Ramanauskas Antanas 326
Ramanauskas J. 248, 258
Ramanauskas Jonas 258, 1157
Ramanauskas Romualdas 81
Ramanauskienė Birutė 1082, 1083
Ramanauskienė Danutė 971
Ramaneckienė Irena 787, 796
Ramentovienė (Kuraitė) Jolita 969
Ramuckienė (Didžiūnaitė) Agnė 971
Ramunė, prav. 1329
Rapolas, prav. 1333
Rapulskis A. 57
Rapulskis Algirdas 76
Rašimienė B. 1079
Raškaičiai 341
Raškauskas Audrius 916
Raškauskienė L. 874, 875, 877
Raškinienė Z. 869
Raskolnikovas, personažas 1104
Rastauskas 258
Rastauskas Jonas 246
Rastauskas Stasys 424, 824
Rastauskienė Salomėja 253
Rastenis Vincas 727
Raštikis 184
Raštikis Stasys 171, 520
Rašytinienė Gintarė 911, 972
Rašytinis Juozas, slap. Šarvas 435
Ratanovas 101
Ratkevičienė V. 1161
Ratkus Julius 772
Raudeliūnas Ramūnas 85
Raudonaitienė Ieva 864
Raudonaitis Juozas 861
Raudonaitis Salemonas 429
Raudonienė Marytė 1177, 1180, 1192
Raudonis A. A. 170, 171, 174
Raudonis Antanas 1118, 1119, 1121, 1122
Raudžius 273
Raugevičius Arminas 805, 806
Raukas, prav. 275, 1321
Rauktys J. 44
Raulas, prav. 275
Raulinaitienė D. 869, 872, 875
Raulinaitienė Irena 875, 877, 879, 880, 882
Raulinaitienė Ona 1225
Raulinaitienė Rūta 1024
Raulinaitis Algimantas 58
Raulinaitis Antanas 424, 680
Raulinaitis Kostas 67
Raulinaitis V. 193
Raulinaitis Vincas 1226
Raulov 101
Raulušiuk 101
Raulynaičiai 363, 1314
Raulynaitienė Irena 910, 912
Raulynaitienė Vitalija 1100
Raulynaitis A. 57
Raulynaitis Jonas, slap. Lokys 439
Ražaitis 427, 573
Ražantis 1252
Razmukaitė Marija 1312, 1336
Razulevičienė Virginija 640
Razumeičikas 649
Rėčkus, prav. 1325
Rėčkuvienė Ona 658, 711
Rėčkuvienė V. 875
Reinys 615
Reinys Edvardas 691
Reinys Mečislovas 136, 171, 184, 298,
512, 520, 570, 583, 584, 644, 750, 757,
800, 805, 813
Reinys Tomas 692
Reinytė Akvilė 691
Reinytė Cecilija 691
Reinytė Enrika 691
Reinytė Gabrielė 691
Reisas 294, 307
Reitelaitis Jonas 578, 672, 673, 675, 695
Rėklaitienė Dalė 993
Rėklaitis 293, 566
Reklaitis Antanas 65
Rėklaitytė Neringa 993
Reksas, prav. 1326
Rėksnys, prav. 1327
Remeikis Vytautas 68
Remontas 1282
Reneckienė Marytė 819, 824
Repšys Ričardas 554
Reškevičiai, Ramutė ir Juozas 352
Reškevičienė 352
Reškevičius Juozas 352, 940
Reventa 276
Rėza Liudvikas (Rhesa Ludwig
Jedimin) 1311, 1336
Riauba V. 201
Riaubūnas Kazys 396
Ribačionkienė Jolanta 904, 905, 907
Ribentropas 490, 491, 496, 1031
Ribinskas Vyt. 719
Rygelienė Eugenija 864
Rygiškių Jonas 367, 489
Rygiškių Jonas, prav. 530, 1337
Rygiškių Jonas, slap. 1395, 1397, 1401
Rymantas, slap. 440
Rilkė R. M. 1030
Rimaitis A. 466, 475
Rimaitis Antanas 453
Rimaitis Antanas. slap. Pipiras 557
Rimantienė R. 114, 117, 118
Rimas Algis 494, 792
Rimaševskis Aleksandras 811, 815–817
Rimkevičius (Rinkevičius) Feliksas 745
Rimkevičius Artūras 790
Rimkevičius Feliksas 671, 694
Rimkevičius R. 871
Rimkevičiūtė Kostka Laimutė 512, 754
Rimkūnas Rolandas 772
Rimkus 311
Rimkus Rimutis 594
Rimkus Vincas 1061
Rimša 312, 314
Rimša Alius 365
Rimša Edmundas 1527
Rimša Jonas, slap. Varnas 453, 481
Rimša Juozas 365, 678
Rimša Juozas, slap. Baltrus 453
Rimšienė (Ardzijauskaitė) Kazimiera 365
Rimšienė (Kačergytė) Monika 453
Rimšienė Ernesta 911
Rimšienė Monika 481
Rinkevičienė (Bružaičių) Adelė 1367
Rinkevičienė (Miliūnaitė) Vida 929, 930
Rinkevičienė D. 939
Rinkevičienė Daiva 936, 940
Rinkevičienė Marytė 348, 1073, 1074
Rinkevičienė V. 366
Rinkevičius Antanas 73, 94, 658, 1105
Rinkevičius Jonas 282
Rinkevičius Justinas 68, 348, 364, 648, 1074
Rinkevičius Kęstutis 85
Rinkevičius Pijus 364
Rinkevičius Ramutis 933, 934, 938
Rinkevičius Romutis 364
Rinkevičius Virginijus 929–931, 1074
Rinkevičiūtė M. 901
Riomeris M. 163
Ritbergeris Karolis 258
Ritmejeris Juozas 1324
Riuksas, prav. 1322
Rochmanienė Nijolė 929
Rokas kalvis, prav. 1325
Rokas, šv. 211
Rotas J. 163
Rotomskienė Laima 1004
Rožiažentis, prav. 1319
Rozinka Ivanas 392
Rubavičius Rimantas 970
Ručytė Janina 962
Rudaičiai 363
Rudaičiūtė Petronėlė 316
Rudaitytė S. 1025
Rudbartas Jankelis 279, 281
Rudė, prav. 1320
Rudienė (Plaušinaitytė) Anelė 829
Rudienė A. 864, 874
Rūdietis 136
Rudis, prav. 1312, 1320
Rudmarė, prav. 1320
Rudnickas Geršonas 153
Rudvalienė B. 877, 880
Rudys 1312
Rudytė (Pučinskienė) Odeta 870, 883, 889
Rudzevičienė 234
Rudzevičienė Natalija 264
Rudzevičius J. 850, 864, 865
Rudzevičius Jonas 268
Rudzevičius Julius 857, 867
Rudzevičius Pijus 658, 711
Rudzevičius S. 273
Rudzevičius S., slap. Žemutis 454
Rudzevičius Salemonas 264
Rudzevičius Vincas 658
Rudzevičius Zigmas, slap. Žaibas 454
Rudzevičiūtė A. 234, 264–266, 268,
270, 273, 278
Rudzevičiūtė Ona 264
Rudzikas Vincas 399
Rudzinskas Valerijus 734
Rugenienė Alma 1099
Rugienė (Girdauskaitė) Anelė 1206
Rugienė A. 1204
Rugienis B. 615, 617
Rugienis J. 587, 710, 752
Rugienis Justas 513, 542, 543
Rugienius 1266, 1267, 1275
Ruginienė Alma (Akelaitytė) 985
Rugys 196
Rugys J. 195
Rugys Jonas 242
Ruhigio Philippo 1311
Ruibytė Laimutė 1483
Ruigys Pilypas 1311, 1336
Rukuiža Antanas 92, 93
Rumša 238
Rumševičius 101
Rumševičius Jonas 101
Runaitė-Šidlauskienė B. 476
Rundzevičius Saliamonas, slap.
Žemutis 453
Ruočkai, Valentina ir Dionyzas 1241
Ruočkaitė Vida 965
Ruočkas Bronius 402
Ruočkus A. 931
Ruočkus Algimantas 932
Ruočkus B. 403, 404, 408
Ruočkuvienė 964
Ruočkuvienė G. 931
Ruočkuvienė Genovaitė 930
Rupeika Antanas 8, 13, 16, 1403,
1405, 1410, 1420, 1421, 1433, 1434,
1440, 1446, 1449, 1453, 1455, 1458,
1461–1464, 1468, 1471, 1473–1475, 1503,
1506
Rupeikienė Marija 8, 13, 16, 1403,
1411–1418, 1422–1427, 1434–1438,
1441–1444, 1447, 1450–1453, 1456–1459,
1462–1467, 1469–1473, 1475, 1503, 1506
Rupkė 258
Ruseckaitė Bronė 93
Ruseckaitė Inga 968
Ruseckas 954
Ruseckas Justas 947
Ruseckas K. 191, 192
Ruseckas Kazimieras, slap. Doleris
451, 454, 456
Ruseckas P. 820, 822
Ruseckas Pijus 584, 585
Ruseckas Stasys 57, 58, 76
Rusevičiūtė 926
Rušinskas Jonas, slap. Beržas 552
Rušinskis Matas 191
Ruskis, prav. 1331
Rūškys 297
Ruškys Juozas 427
Ruškys K. 700
Rūškys Kazimieras 567
Rusteika Romas 176, 229, 439, 445,
453, 466, 474, 482, 544, 558, 559
Rutka D. 57
Rutka Dainius 58, 85
Rutka Gintautas 80
Rutkauskas 472
Rutkauskas J. 57, 1216
Rutkauskas Jonas 77
Rutkauskas R. 57, 1175, 1179
Rutkauskas Redas 5, 10, 58, 105, 1506
Rutkauskas Vitas 345
Rutkauskienė 963
Rutkauskienė Ona 345
Rutkauskienė R. 57
Ruzgaitienė Teofilė 819
Ruzgiai 854
Ruzgys A. 854
Ruzgys Pranas 258
Ruzgys Valentinas 364
Ruzveltas Tadas 1005

 

S
Sabaitė 1333
Sabaitė Juzė 962
Sabaitė Loreta 882
Sabaitis Jonas 962
Sabaliauskas A. 1295
Sabaliauskas Algirdas 1309
Sabaliauskas Vytas 532
Sabaliauskas Vytautas 741
Sabaliauskienė Veronika 1397, 1401
Sabas Leonas 831
Sabas, prav. 1333
Sabinijonas, Popiežius 809
Sabonis 1157
Sabukonis Jonas 396, 397
Sadauskai 355
Sadauskas 248
Sadauskas Justinas 342, 355, 464
Sadauskas Valentinas, slap. Velėna
450, 454, 473
Sadauskienė (Sutkutė) Bronė, slap.
Barbė 472, 473
Sadauskienė Marija 355
Sadlauskas Antanas 921
Sadūnaitė Nijolė 488, 490, 635, 760
Saja K. 348
Sajauskas J. 159
Sajeta Vidas Bernardas 638
Sakalas J. 128, 133, 137, 143
Sakalas Vitas 729
Sakalauskas 708
Sakalauskas A. 869, 872, 874, 875, 877
Sakalauskas Algimantas 1106
Sakalauskas Artūras 504
Sakalauskas Juozas 432
Sakalauskas Stanislovas 596
Sakalauskas Virgaudas 84
Sakalauskienė R. 869, 874, 875, 877
Sakalėlis, prav. 1328
Sakavičiai 547
Sakavičius 184
Sakavičius Benjaminas 520, 521, 741
Sakavičius Gintautas 545
Sakavičius Vytautas 550
Sakuotnugaris, prav. 705
Saladžius Pranas 157
Saldūnas Juozapas (Juozas) 426
Saldūnienė Matilda 426
Saldžius, prav. 1312
Salenko Irena 790
Saliamonas, slap. Švilpa 473
Salienė Dalia 1098, 1099, 1108, 1109
Salienė Halina 413, 414, 415, 981,
1045, 1046
Salienė Vilija 1309
Salys Antanas 1291, 1293, 1294, 1298,
1309
Salys Zigmantas 70
Salys Zigmas 94, 491–495
Samalevičius 265
Samalevičius Antanas 238
Samochvalovas (Samochjvalov) 101, 143
Samoiliukas Stepas 61
Samoškaitė G. 723
Samselis Edvardas 770
Samulionytė Janina 8, 13, 1193, 1506
Samuolienė (Grigaitytė) Antanina 750
Samuolienė A. 864, 869
Samuolienė V. 1110
Samuolis 1331
Samuolis (Baltrušaitis) 315
Samuolis A. 864
Samuolis Leonas 968
Samuolis Saliamonas 525, 585, 671, 750
Samuolis, prav. 1331
Samuoliūtės 320
Samuolytė S. 830, 831
Samuolytė Salomėja 829, 833, 834
Samušytė Marija 928
Sapiega Povilas 188, 672, 1454
Sapiegos 188, 228
Sarapinavičienė Birutė 1031, 1041
Sarapinavičienė Ramutė 1032, 1041
Sartauskas 708
Sasnauskas Česlovas 767
Sasnauskas J. 854, 855
Sasnauskienė (Zubrickaitė) 856
Sasnauskienė Emilija 1058
Saugumas, prav. 1325
Saukaitienė Danutė 1110
Saukaitienė I. 57
Saulis V. 163
Saulius, slap. 444
Saulynas Jonas 67
Sausakojis, prav. 1312
Sausanavičienė Milda 1058
Savaduonis, prav. 1312
Savanoris, prav. 1325
Savičius Kazimieras, slap. Sakalas,
Uranas 454, 506
Savickas K. 192
Savickas Leonas 541
Savickas Ričardas Jonas 78
Savickienė (Petkūnaitė) Natalija 1164, 1206
Savickienė N. 1155, 1162, 1193, 1195,
1199–1201
Savoniakas Pranas 238
Sazonas Vytautas 964
Sčesnulevičius Kazys 30, 93, 134
Schultze D. 42
Sebastanis A. 191, 193
Sederavičius A. 1031
Sederavičius Artūras, SJ 594, 742, 743
Sederavičius Martynas 823
Sederavičius Vytautas, slap. Povas
456, 457, 479
Segėdis (Segėdy) 625
Segelienė S. 1215
Segelis 181
Seilius Edmundas 783
Sekevičius 573
Selemukas, prav. 1327
Seliokas 502
Seliokas Albinas, slap. Šrapnelis 200
Semaška Liudvikas 711, 747
Semėnienė Genė 1030
Senda Augustas 485
Senda V. 415
Senda Vytautas 862
Sendzikas Antanas 704
Sendzikas Edmundas 824
Sendžikai 361, 363
Sendžikas 282, 645
Sendžikas Edmundas 238, 248, 278
Sendžikas Jonas 473
Sendžikas Juozas 1238
Sendžikas Justinas, slap. Zuikis,
Barsukas 363, 473
Sendžikas Vytautas 66
Sendžiukai, Ona ir Edmundas 1243
Sendžiukas J. 1244
Senis Tamaliūnas, prav. 1331
Seniūnas 1312
Seniūnas Leonas 520, 521, 741
Seniūnas, prav. 1325
Seniūnienė Magdė 824
Senkontas J. 182
Senkus Aidas 84
Senkus Jonas, slap. Giedrulis 461
Senkus Juozas 818, 1295, 1296, 1309
Senkus V. 1338, 1340, 1345, 1349,
1355, 1357, 1362
Senkutė Anelė, slap. Pušelė 436, 489
Senkutė Irena 1092
Senkutė Klementina 951
Senkutė L. 871
Senkutė Lina 499
Serbenta 1312
Serbenta Antanas 462
Serbenta Jurgis 823
Serbentai 461
Serbentas 461
Serbentienė 1333
Serbentienė 504
Serbentienė M. 850, 864, 870, 871
Seredžius Jonas 1397
Sereika Arūnas 905, 910, 912
Siauka Antanas 680
Siaurusevičaitė I. 154
Siaurusevičiūtė Virginija 1086
Siaurys, istorinė asmenybė 284
Sidabra A. 1392
Sidabra Antanas 1032
Sidabra Juozas, slap. Brangutė 444, 454, 481
Sidabraitė Neda 896
Sidabrienė 505
Sidabrinė Lapė, prav. 274, 1323
Sidaravičius 950, 961
Sidaravičius V. R. 782
Sideravičius 823
Sikorskas Vilius 757
Silickaitė Danutė 882
Silickas K. 57
Silickas Kostas 58, 77
Silkė, prav. 1322
Silva, personažas 867
Simanaitis 565
Simanaitis Vladas 757
Simanauskas Jonas 438, 454, 557
Simanauskas Vaclovas 523
Simanauskas Vincas 438, 454, 557
Simanauskienė Eglė 910–912, 914,
916, 917, 940
Simanavičienė (Čepaitytė) Julija 6, 11,
441, 1506
Simanavičienė A. 872–874, 877, 880–882
Simanavičienė Birutė 1306
Simanavičienė Regina 643
Simanavičius Algirdas 83
Simanavičius Antanas 950
Simniškienė Janina 1023, 1024
Simniškis Edvinas 896
Simokaitienė Jadvyga 258
Simokaitienė Z. 943
Simokaitis 500
Simokaitis Kazimieras 236
Simokaitis Kazys 237
Simokas 301, 302
Simonaitis 297
Simonaitis M. 297
Simonaitis Motiejus 562
Simonaitis Vincas 729
Simonaitytė Ieva 1056
Simonavičienė Albina 921
Simonavičius Antanas 680
Simonavičius Arūnas 561, 741, 748, 757
Simonavičius Petras 921
Simonavičiūtė A. 769
Siniauskas 729
Sinkevičius J. 234
Sinkevičius Juozas 72, 339
Sinkevičius K. 954
Sinkevičius Mindaugas 1246
Sinkevičius Tautvydas 357, 358
Sinkevičius Vincas 65, 680
Sinkevičiūtė Marija 1011
Sinkevičiūtė Marytė 277
Sinušaitė Marytė 967
Sipaitis Jeronimas 1484
Sipaitis Zigmas, slap. Turas 465
Sipavičienė I. 943
Sipavičienė Irena 942
Sirvydas Algimantas 772
Sygiertas 569
Skaisgiris Jonas 1238, 1245
Skaistgiris 471
Skaistgirytė-Stankevičienė 1180
Skarbauskas J. 495
Skardžius Artūras 772
Skeivienė (Ardzijauskaitė) Magdalena
1152, 1164, 1262–1265
Skeivienė M. 1140, 1155, 1158
Skėrys K. 145
Skinkaitis Rimas 779, 1031
Skinkys 654
Skinkys Algimantas 1105
Skinkys Antanas 460
Skirka Gintas 524
Skirmantas, slap. 440
Skirpstūnaitė Jūratė 882
Skirpstūnas Alfonsas 53, 69
Skladaičiai 341, 361
Skomskis J. 784
Skomskis Juozas 860
Skomskis Juozas Romualdas 884
Skomskis Saulius 860
Skopas G. 44
Skopas Hanus 222
Skrinska 305
Skrinska J. 258
Skrinskas Justinas 63
Skripkienė Staselė 790
Skripstūnas A. 95
Skriuska Viktoras 427
Skroblaitė Eugenija Elena 728
Skrodenis Stasys 4
Skruzdė, prav. 1321, 1322
Skruzdėlė, prav. 1322
Skruzdėlytė, prav. 1322
Skruzdžius, prav. 1331
Skučaitė Marija 959, 963
Skučaitė V. 867
Skučas 184
Skučas Algirdas 80
Skučas J. 193, 194
Skučas Jonas 446, 886
Skučas Jurgis 470
Skučas Kazimieras 81, 760, 793
Skučas M. 813
Skučienė (Lukoševičiūtė) Irena 415, 806
Skūpas V. 508
Skurdas, istorinė asmenybė 284
Skvireckas Juozapas 512
Sladkevičius Vincentas, MIC 513, 538,
721, 731, 754, 755, 769
Slaughter R. A. 1285, 1290
Slavėnas Paulius 707, 802
Slavickas 859
Slavickienė Jolanta 969
Slaviūnas Zenonas 1364, 1370–1375,
1377, 1380, 1382–1384, 1386, 1388, 1390
Slibinas, prav. 1333
Sliesoraitis, prav. 1325
Sliesoriūnas F. 168, 418
Sliserienė Rita 7, 12, 1082, 1085, 1087, 1506
Slunkius, personažas 1311
Slušinskaitė Marytė 1306
Smailienė (Gervytė) Gina Ona 82
Smailys 413, 1312
Smailys Jonas 424
Smailytė V. 877
Smedsas Kristianas 1104
Smėlinis, prav. 1331
Smetona Antanas, Prezidentas 141,
144, 255, 389, 633, 801, 802, 825, 1013
Smilga Z. 679
Smilgius 246
Smilgius Juozas 237, 238, 245, 256
Smilgius, prav. 1312
Smilgiuvienė Lina 934
Smirnovienė I. 943
Smirnovienė Irena 942
Smolenskas V. 279
Smolskaitė Sofija 921
Smulskis Voldemaras 793
Snapas, prav. 1314, 1319, 1321, 1331
Snapelis, prav. 275, 1314, 1321, 1331
Snapienė, prav. 1319
Sniečkus Antanas 155, 724, 827
Sniečkus Juozas 61, 155
Sniečkus Juozas A. 155
Sodaitienė Rūta 910
Sodeika Antanas 1003
Sodžius Ž. P. 143
Sokas G. 167
Sokas Juozas 62
Sokolskis Zacharas 1173
Solskiai 240, 1082
Solskis Salemonas 1173
Songailienė Eugenija 1018
Sonia, pesonažas 1104
Sopočka Mykolas (Michail Sopocko) 644
Spalis, prav. 1312
Spietinienė (Naginionytė) Marija 950, 952, 957–960, 963, 1088
Spietinis J. 959
Spietinis Juozas 964
Spirgutis, prav. 1322
Spiro M. H. 646
Sprainaitis 348
Sprainaitis Albinas 1074
Sprangauskas Kęstutis 671, 736, 744, 747
Spraudys, prav. 1323
Sprindis, prav. 1312
Spurgaitė Elena 163, 164, 862, 1045, 1079
Spyglys, slap. 467
Sriubytė, prav. 1328
Sriuoginis Feliksas 283
Sriuogius Vincas 283
Sruoga B. 1085
Sruoginis 726
Sruoginis A. 464
Sruoginis Algimantas 359
Sruoginis Bronius 359
Sruoginis Feliksas 359
Sruoginis Vincas 359
Stabingytė Elvyra 966
Stabrauskienė V. 880
Stačiokai 158, 457
Stačiokaitė Birutė 457, 478
Stačiokaitė Elžbieta 1016, 1017, 1019
Stačiokaitė Janina 478
Stačiokaitė Ramutė 6, 11, 477, 478,
479, 1506
Stačiokaitė Stasė 478
Stačiokas Algirdas, slap. Algirdas 481
Stačiokas Algirdas, slap. Žiogas,
Arūnas 159, 477, 455, 457, 479, 1016
Stačiokas Jonas, slap. Kovas 158,
455–457, 477, 478, 479, 481, 1016
Stačiokas K. 458
Stačiokas Klemensas, slap. Klemensas
455–457, 477, 479
Stačiokas Leonas 673
Stačiokas Romas 862, 884
Stadalninkienė Natalija 276
Stadulienė R. 759
Stagniūnienė Daiva 1003
Stakauskas J. 722, 824
Stakėnas Vaclovas 186, 533, 589, 669,
692, 727, 779
Stalgys 297, 562
Stalinas 146, 160, 161, 463, 491, 497,
586, 608, 624, 825, 826, 1092, 1491
Stalioraičiai 362, 368
Stalioraitienė (Bilinskaitė) Birutė 929
Stalioraitienė (Stanaitienė) Violeta 934
Stalioraitis 103, 296, 1266, 1267, 1275
Stalioraitis Antanas 575, 578
Stalioraitis Jonas 473
Stalioraitis Pranas 345, 348
Stalioraitukas 296
Stalioraitytė Almina 907
Stalioraitytė Monika 906
Stalioraitytė V. 926
Stanaitienė V. 938, 939
Stanaitienė Violeta 1078
Stanaitis 165
Stanaitis Alfonsas R. 174
Stanaitis Algirdas 860
Stanaitis Algirdas Jurgis 883
Stanaitis Juozas, slap. Liūtas 435
Stanaitis Kęstutis 716
Stanaitis Vaidas 787
Stanaitis Vytautas, slap. Liūtas, Špokas
452, 454
Stanaitytė Angelė 1074
Stančiauskas Zigmas 586
Stančikas D. 634
Staneika Gintautas 77
Stanevičius 255
Stanevičius A. 875
Stanevičius L. 942
Stanevičius Motiejus 748
Staniškienė Dalia 582, 592, 593
Staniškis Sergijus 433
Stanislovaičiai 361
Stanislovaitienė Marijona 424
Stanislovaitis Alfonsas 355
Stanislovaitis Jonas 424, 819
Stanislovaitis V. 1244
Stanislovas, šv. 706, 707, 709, 715, 1460
Stanislovas, šv. vyskupas 518, 519,
559, 667, 695, 696, 699, 710, 735–738,
748, 793, 815, 1464
Staniulis 459
Staniulis Albinas, slap. Papartis 458
Staniulis Jonas, slap. Šarūnas 438,
458, 480, 481, 483, 505
Staniulis Juozas 730
Staniulis Juozas, slap. Šarūnas 464
Staniulis Romas 505
Stankaitienė (Kuraitė) Julija 924–926
Stankaitienė Salomėja 564
Stankaitis Juozas 396
Stankaitytė Zita 864
Stankevičiai 275, 365, 1314
Stankevičienė (Bandzaitė) Ona 670
Stankevičienė (Naujokaitė) Irena 342
Stankevičienė (Žarskytė) Valė 928
Stankevičienė Agota 424, 864
Stankevičienė Ieva 1346–1348
Stankevičienė Julija 711, 713
Stankevičienė Justina 506
Stankevičienė Marija 275
Stankevičienė Ona 151, 160, 165, 630,
785, 786, 787, 793, 926, 927
Stankevičius 291, 339, 427, 449, 542,
562, 652
Stankevičius Antanas 258
Stankevičius Bronius 491, 500
Stankevičius Č. 501, 502
Stankevičius J. 202
Stankevičius Jonas 506
Stankevičius Juozapas 513, 525, 541,
542, 576, 586, 587, 614, 615, 617, 652,
653, 658, 659, 655, 711, 752
Stankevičius Juozas 80, 577, 580, 594,
749, 787
Stankevičius Jurgis 424
Stankevičius Justinas 663
Stankevičius K. 338
Stankevičius Kazimieras 241
Stankevičius Kazys 356
Stankevičius Kęstutis 757
Stankevičius Pranas 238
Stankevičius Saulius 963
Stankevičius Teofilis 424
Stankevičius Teofilius 824
Stankevičius Vincas 71
Stankevičius Vincas, slap. Kapsas 458, 480
Stankevičius, slap. Tudanis, Pelenis 473
Stankevičiūtė Asta 790
Stankevičiūtė D. 856
Stankevičiūtė Elena 1092
Stankevičiūtė Laimutė 966
Stankevičiūtė M. 1004
Stankevičiūtė Stasė, slap. Regina,
Vaidilutė, Rūta 472, 473
Stankienė (Valaitytė) Stasė 864, 926
Stankūnas 282
Stankūnas Juozas 424
Stankūnienė Agota 242
Stankūnienė Juzefa 728
Staponkus Deividas 1038
Starkevičius P. 404
Starkevičius Pranas (Pranciškus), slap.
Dėdžiukas 438, 458, 459, 484, 485
Starkevičius Vytautas Albinas 81
Starkevičiūtė Margarita 1483
Starkus Ignas 573
Starkus Stasys 963
Starošas Viktoras 1493
Stasiulionis A. 854, 865, 869, 872, 874
Stasiulionis Algirdas 1099
Stasiulionytė Rasita 882
Stasiūnai J. ir T. 415
Stasiūnas Juozas 533
Staškūnienė Magdė 575
Stasytienė G. 164, 784
Stasytienė Greta 791
Statkevičienė Marija 143, 829–834,
849, 850–852, 854, 855, 858, 864, 1021
Statkevičius 850
Statkevičius Juozapas 610
Statkevičius Juozas 201, 516, 524, 602,
682, 743, 745
Statyba, prav. 1325
Staugaitienė Vilma 904, 910, 911, 917
Staugaitis J. 1114, 1193, 1196, 1201,
1202, 1204
Staugaitis J. 416
Staugaitis Jonas 369, 384
Staugaitis Jurgis 720
Staugaitytė Z. 707
Stelmokaitė B. 1071
Stelmokaitė Dana 536
Stelmokaitė Vilija 728
Stelmokas Balys 66
Stelmokas Klaidas 499
Stepai, prav. 1317
Stepanauskai 728
Stepanauskas 873
Stepanauskas Algirdas 728, 729
Stepanauskas Algis 728, 732
Stepanauskas Henrikas 728
Stepanauskas Karolis 728
Stepanauskas Zenonas 671, 728–732,
733–736, 738, 744, 747, 876
Stepanavičienė Genovaitė 556, 695, 710
Stepanavičius Anicetas 556, 653, 710
Steponaitienė 1484
Steponaitienė Norgenija 910–912, 918,
939, 940
Steponaitienė Petronėlė 679
Steponaitis 310, 862, 909
Steponaitis Antanas 707
Steponaitis Justinas 679, 680, 745
Steponaitis Kazimieras 679
Steponaitis M. 5, 10, 101
Steponaitis Vincas 572, 577
Steponas, šv. 208
Steponauskienė Eugenija Elena 729
Steponavičius 950
Steponavičius G. 1104
Steponavičius Julijonas 541, 754
Steponkienė L. 415
Stirta, prav. 1312
Stolypinas Petras 1114
Stončius Darius 4
Stones R. 1277, 1290
Storonė, prav. 1317, 1322
Stóronis, prav. 274, 1317, 1322
Storpirštienė Zita 729
Storpirštis Simas, slap. Eigulys 458, 474
Stoškūnienė 299
Straigytė Loreta 883
Straševičienė (Vaitukaitytė) Elvyra 7,
8, 12, 13, 46, 47, 132, 135, 231, 321,
323, 1165–1168, 1181, 1207, 1506
Strašinskis Povilas 188, 189, 673, 675, 1454
Stravinskas Juozas, slap. Žiedas 200
Stravinskienė Konstancija 201
Strazdas Antanas 772
Strazdiškis 704, 705
Strazdiškis J. 607
Streimikis Vincas 403
Strimaitienė Bronė 1275
Strimaitis 304, 312, 313, 574
Strimaitis C. 577
Strimaitis Matas 1474
Strimaitis Vaclovas 5, 10, 127, 128,
284, 287, 288, 515, 528, 541, 562,
566–568, 570–575, 577–580, 584, 585,
588, 590, 600, 602–604, 608, 615, 617,
620, 645, 648, 649, 652, 654, 662, 677,
679, 702, 706, 718, 720, 742, 744, 1506
Strimaitytė Aldona 966
Strimavičius (Strymowicz) Juozapas 699
Strimavičius Juozapas, prav. Štrimas,
Štrimaitis 696, 700, 746, 1243
Strimavičius Juozas 1460
Striokas Vidmantas 640, 672, 736,
743, 744, 747, 780, 793, 797, 815, 911,
1105
Striukaitienė 877
Strolys Vincas 430
Strolytė A. 1088
Strukaitienė Loreta 878, 890
Strumickienė Ilona 802
Stūglius, prav. 1323
Stūglys Edvardas 969
Stulginskis Aleksandras 1046
Stundžia Romualdas 541
Stungočius, prav. 275
Subačienė (Bruzgaitė) Sigita 83
Subačienė Ina 970
Subačienė S. 152, 154
Subačius R. 754
Subačius Zigmas 70
Subotinas 435
Suchedniovas 59
Suchodolskis 417
Suchoverskis Antanas 61
Sūduvietis 194
Sūduvis 137
Sukačiovas I. 51
Sukackienė O. 550
Sukaitienė Magdelena 984, 993
Sūnelaitis 294, 567
Sungaila Robertas 85
Supka Stasys 1180, 1215, 1216
Surdokas 951
Surdokienė Neringa 905, 908
Sūris, prav. 1321
Surkontas J. 168
Survila Pranas 803
Survilaitė K. 964
Susukatė, personažas 1311
Sutkai 363
Sutkaitis Vincas 395, 396
Sutkus 305, 1129
Sutkus Simonas 156
Sutkus Vincas, slap. Senis 472, 473
Sutkuvienė Ona, slap. Senė 472, 473
Suveizdis P. 19
Suzinas 421
Suzinas P. 190
Svajūnas Vitas 787
Svarinskas Alfonsas 508, 533, 550, 721, 760
Svarkė, prav. 1325
Svetikaitė Aldona 856
Sviderskis Kajatas 191
Svienškovskis (Swięszkowski) Lucianas 771
Svinarskis Michalas 646
Svirskis Chaimas 153, 1173
Svogūnaitis Pranas, slap. Klevas 458
Svolskienienė Marija 153
Svotelis Vytautas, slap. Naras 458
Svotelis-Proletaras P. 134
Sygiertas 569

 

Š
Šabanevičius 416, 420, 422
Šadurskaitė E. 964
Šafira 183
Šakaritas, prav. 1329
Šaknys Žilvytis 4
Šakočius Žydrūnas 972
Šalaševičius S. 966
Šalčiūnas J. 171
Šalčius Juozas 909
Šalčius R. 701
Šalčiuvienė 538
Šalinskienė Ona 1100
Šalkauskai 341
Šalkauskaitė (Rinkevičienė) Janina 356
Šalkauskaitė Renata 969
Šalkauskienė Alonė 959, 960, 966
Šalkauskienė Ona 1401
Šalkauskis Stasys 1505
Šamalas, prav. 1328
Šamausis, prav. 1320
Šančinė, prav. 1331
Šančiopkė, prav. 1331
Šanecka Emilija 914, 915
Šapira 169
Šapiro B. 1418
Šapoka A. 189
Šarauskas Rasius 57, 58
Šarauskienė Inga 971
Šarkus Povilas 829, 830, 1164
Šarkuvienė (Barzdaitytė) Marija 1206
Šarkuvienė M. 1196, 1197, 1200–1203
Šarkys Bronislovas 413
Šartneris Jonas 962
Šarūnas, slap. 200, 473
Šarvas, slap. 440
Šataitė Irena 966
Šatas Alfonsas 616
Šatas Jurgis 954
Šatas V. 439
Šatavičius E. 114
Šateika Jeronimas 1428
Šaudienė Ona 964, 1088
Šaudienė Rūta 969
Šaudys Jonas 965
Šaukštas Šmaukštas, personažas 1047
Ščesnulevičius K. 1227
Šebeka Stasys 65
Šečkutė Gintarė 897, 899
Šečkuvienė 315
Šeduika Vytautas 1079
Šeduikienė Anelė 1079
Šekspyras Viljamas 1085
Šelemukaš, prav. 1327
Šėler Maks 616
Šelmienė Petronėlė 523, 524
Šemeta 1246
Šemeta S. 868
Šemeta Skirmantas 485, 507, 1105
Šemeta V. 476, 441
Šemeta Vladas 485
Šemetienė Vilija 15, 1026, 1031, 1032,
1039, 1041, 1049, 1057, 1060, 1061,
1080, 1084, 1085
Šepetys, prav. 275, 1316, 1320
Šergaliūtė Katrė 319
Šermukšnienė Janina 1057
Šernas, prav. 1323, 1329, 1330
Šerpenskas Juozapas 72
Šeškevičius 275
Šeškevičius (Beržinis) 104
Šeškevičius Arvydas 514, 522, 601,
607, 700, 705, 750, 781
Šeškevičius J. 1218
Šeškevičius Jurgis 749
Šeškevičius P. 821, 822
Šeškevičius Petras, slap. Beržinis,
Beržininkas, Beržius 275, 276, 820, 1315
Šeškevičius S. 249
Šeškevičius V. 748
Šeškevičius Vincas 514
Šeškevičius Vytautas 1239
Šeštakauskienė Daiva 905
Šeštokas Juozas 746
Šeštokas P. 824
Šešupis G. 160
Ševčenka Tarasas 1031, 1487
Ševelkovaitė N. 864
Šiaučiai, prav. 1316–1318, 1325
Šiaučiukai, prav. 1316–1318, 1325
Šiaučius, personažas 1342
Šiaučius, prav. 274, 1316, 1317, 1319, 1325
Šiaučiuvienė, prav. 1316, 1319, 1325
Šiaulienė Lolita 905
Šidlauskienė Verutė 982
Šikpetris, prav. 275
Šileika Antanas 424, 826
Šileika Antanas, slap. Patrimpas 471
Šileikaitė R. 887
Šileikis Algirdas 82
Šileikytė Raimonda 888
Šiliauskas Jonas 685
Šilingai 368
Šilingas 815
Šilingas Antanas 367, 369, 683
Šilingiai 1207
Šilingienė (Večerskaitė) Žibutė 1030,
1031, 1039, 1041, 1099, 1101, 1104
Šilingienė Ž. 1031, 1098, 1099, 1100,
1102
Šilinienė Joana 932, 937
Šilinskas Jurgis 618
Šilkaitis Vaclovas 1097
Šilkiauskas Jonas 680
Šilnauskienė Zita 7, 12, 934, 1069, 1506
Šimaitis Juozas 395
Šimanauskas Jonas 1097
Šimanauskas Kazimieras 183, 184
Šimanauskas Kazys 520
Šimanauskas S. 488
Šimanauskas Vaclovas 524
Šimanauskienė E. 1079
Šimanauskienė Ona 183, 184, 520
Šimanskis Algirdas Bronislovas, slap.
Kirstukas 158, 455, 477, 479, 481
Šimčikienė Irena 1088
Šimienė D. 874, 881, 882
Šinčikienė I. 1088
Šinkevičienė Birutė 582
Šinkevičius Povilas 582
Šinkūnaitė Dalia 345
Šinkūnaitė Saturnina 344
Šinkūnas Julius 344, 345
Šinkūnas Juozas 345, 803, 924, 1071,
1074
Šinkūnas R. 189–191, 193, 197, 519,
604, 605, 672, 695 1404, 1405, 1420,
1428, 1439, 1448, 1454, 1460
Šinkūnas Romualdas 514
Šinkūnienė Gražina 345
Šipaila Edvardas 51
Šipaila Zigmas, slap. Tūzas 451, 459
Širkai Z. ir V. 415
Širvaitis 855
Širvaitis Antanas 358, 921, 924, 926, 941
Širvinskaitė Birutė 889
Širvinskas Juozas 1011, 1012
Širvinskienė (Baranauskaitė) Danutė 838
Širvys 475
Širvys Paulius 930, 1095
Šiškevič Lilija 965
Šitkauskienė V. 933
Šitkauskienė Virginija 934
Šiugždinienė Rūta 960, 970
Šiuliauskienė Petronė 1216
Šiupaila Antanas 403
Šiupaila Klemensas, slap. Pantera 459
Šiupaila Petras, slap. Žiogas 458, 459
Šiupienius Irmantas 876
Šiupienius Jonas 824
Šiupieniūtė Albina 951
Šiupieniūtė Aldona 967
Šivokas Stanislovas 544, 682
Škėrienė Anelė 426
Škėrys Kazys (Kazimieras) 425, 426, 428, 431
Škėrys Vitas 426
Škėrytė Janina 426
Škirpa Kazys 425
Šlapikas Kostas 342
Šlapikas Motiejus 1360
Šlapikas Pijus 277
Šlapikas Vincas, slap. Šnekutis 459
Šlapjurgis, personažas 1311
Šlapkauskas 1420
Šlapkauskas Aloyzas 525, 741
Šleicheris Augustas 1292
Šleinienė (Kučingytė) Rasa 1486, 1489
Šleinis Aleksandras 1489
Šleinis Kęstutis 1481, 1489
Šleinytė Jūratė 1481, 1489
Šlekienė A. 1088
Šlekienė Aldona 956, 963
Šlekienė Kunigunda 1397, 1401
Šlekonytė Jūratė 8, 13, 16, 1337, 1506
Šlekys 418
Šlekys Kęstutis 63
Šlekys L. 1088
Šlepetienė (Genytė) Janina 837
Šliaupa A. 18, 19
Šliogeris V. 144
Šliumpa Petras 266, 720
Šliumpa Pranas 665, 718
Šliumpa Pranciškus 718, 719, 720, 747, 1242
Šliumpaitė Gertrūda 719
Šliūpas Jonas 416
Šliurpienė Teresė 966
Šluočius, prav. 1325
Šmuilys 233
Šmukštė, prav. 1323
Šmulkščius Juozas 193
Šmulkštė, prav. 274
Šmulkštys Antanas 855, 858
Šmulkštys J. 191
Šmulkštys Juozas 673, 678, 745
Šnipaičiai 341, 347
Šnipaitienė Benigna 345
Šnipaitis Juozas 345
Šnirpūnienė Gina 910, 912
Šniukas Damijonas 1527
Šniukšta Pranas 542, 543
Šolochovas M. 163
Šonas K. 168
Šopaitė Danguolė 880
Šopenas Frederikas 1049
Šopienė Džiuljeta 165, 787, 790
Špakauskas Kazys 609, 611
Špakauskas Vytautas 1266, 1267
Šriubas, prav. 1327
Štarkienė V. 415
Štraševičienė (Vaitukaitytė) E. 1170
Štreimikiai 141, 503
Štreimikienė 503
Štreimikis Vincas 141
Štreimikytė Ramutė 885
Štrima 282
Štrimaitė Janina 1098
Štrimaitienė J. 128, 635
Štrimaitienė Janina 863, 865, 867, 869
Štrimaitienė Malvina 864
Štrimaitis A. 201
Strimaitis C. 577
Štrimaitis Juozapas 277
Štrimaitis Juozas 737
Štrimaitytė Eglė 883
Štrimaitytė Laima 862, 884
Štrimas (Štrimaitis) Juozas, slap.
Putinas 473
Štrimas Vincas, slap. Šturmas 434, 436, 459
Štrimavičius J. 266
Štrimavičius Juozapas (Štrimas) 264
Šukaitienė 1333
Šukaitienė Laima 864, 868–870
Šukaitytė Jolita 970
Šukė, prav. 1333
Šukevičius Antanas 577
Šukys 664
Šukys Andrius 803
Šukys P. 656, 658, 661, 662
Šukys Pr. 648
Šukys Pranas 656, 658, 663, 672
Šukys Pranciškus 518, 541, 652–655,
658–663, 665, 666, 744
Šukytė Emilija 412
Šukytė Juzė 661
Šulcienė 1145
Šulcienė Adelė 1150, 1164
Šulcius 1114
Šulciuvienė Dalia 904
Šuliauskaitė Elena 860
Šuliauskaitė Gerarda Elena 196, 635, 884
Šuliauskaitė Ona 1145, 1151, 1160,
1162, 1164
Šuliauskienė (Raguckaitė) Petronėlė 1164
Šuliauskienė Nastė 950
Šuliauskienė Ona 1140
Šuliauskienė P. 1156, 1160, 1207
Šuliauskienė Petronė 1180
Šuliauskienė Petronėlė 1151
Šulskienė (Talandzevičiūtė) Sabina 864
Šulskis Vytautas, slap. Laisvūnas 441,
459, 472
Šumila Ričardas 783
Šuminas Vaclovas 679, 745
Šuninis, prav. 1326
Šunskaitė Ona 1175
Šuopienė Marija 424, 824
Šuopis 438
Šuopis Petras 454
Šuopys 291, 563
Šuopys Jonas 424
Šuopys Jonas, slap. Barsukas 459
Švagždienė (Janulaitytė) Ramutė 366, 367
Švarca 951, 961
Švarcienė J. 939
Švarcienė Jolanta 7, 12, 921, 939, 940, 1507
Švarcienė L. 938
Švedas Antanas 822, 823
Švelnys 699, 1243
Švelnys Vincentas 699, 708, 710, 711,
737, 747, 1468
Šventakauskas Matas 675
Šverebas P. 808
Šviesoforas, prav. 1320
Švilpa 238, 248, 566
Švilpa Saliamonas 360, 443, 459, 468
Švilpa Simonas 562, 565, 705
Švilpienė Jūratė 911
Švirinas Jonas 862
Švirinas Vidmantas 507
Svirskis Chaimas 153, 1173
Švyturys, slap. 448

 

T
Tačiulauskienė (Viržaitytė) Antanina
1194, 1206
Tadaravičius Leonas 74
Tallat-Kelpša J. 356, 468
Tamaliūnai 438, 1314, 1333
Tamaliūnaitė 1333
Tamaliūnas 1331, 1333
Tamaliūnas Gediminas 460
Tamaliūnas Jonas, slap. Kardas, Žaibas
459,460, 464, 473, 474
Tamaliūnas Juozas, slap. Stumbras
439, 460, 464, 473, 474
Tamaliūnas Klemensas, slap. Kardas 460
Tamaliūnienė (Petrulionytė) Marcelė 474
Tamaliūnienė Dalia 869, 871–873, 875,
877, 879, 880, 882
Tamaliūnienė Verutė 981, 995
Tamašauskas Petras 1428
Tamašauskienė Meirita 1052
Tamašauskienė Rūta 970
Tamkevičius Sigitas, SJ 186, 539, 540,
547, 587, 589, 722, 752, 759–761, 763,
764, 770, 771, 775
Tamoliūnas J. 468
Tamošaitytė Matilda, slap. Mošaičių
Milda 581
Tamošiūnas Julijonas Algimantas 72
Tamošiūnienė M. 135, 151
Tampauskaitė Petrė 304
Tampauskienė Janina 596
Tamulaitis 818
Tamulaitis Algirdas 693
Tamulevičius Petras 754
Tamulevičius Pranas 627
Tamulevičius Vincas 905
Tamulionienė Petronė 680
Tamulionis Romas 84
Tankevičienė 1241
Tapinas Andrius 1037
Taputis Juozas, slap. Liūtas 460
Taralienė Ona 1022
Tarasenka P. 124
Taraskevičius Mantas 947
Tarasovas Ivanas 53, 72
Tarasovas J. 95
Tarzanas, slap. 466
Tauber J. 158
Taujinskienė Zita 869, 942, 943
Taunys L., slap. Kovas 433
Tauras 281
Tauras Aleksandras 281, 826, 827
Tauras Vidas 827
Tauras, slap. 440
Taurienė Kunigunda 827
Taurokienė Remigija 756
Tautavičius A. 30, 125
Tavoras Antanas 613
Tebėra 493, 495
Tėberienė M. 415
Teleišienė S. 1143
Teofilis, Kelno vienuolis 809
Terebas Bronius 85
Teresėlė, šv. 545
Teresius Adolfas 1246
Terleckas A. 490
Terleckas Vladas 6, 11, 400, 1498, 1507
Teškuvienė, prav. 1333
Tėvelis Vytautas Kazimieras 541
Thompsonas St. 1339
Tilmonas 645, 1448
Tilmonienė Janina (Kazlaitė) 276
Timofejevas 414
Tininis V. 158, 203
Tiškevičienė (Augustauskaitė) Vl. 921,
923, 924
Tiškevičienė T. 45
Tiškevičienė V. 882
Tiškevičienė Vladė (Vladzė) 345, 864
Tiškevičius Alfonsas 882
Tiškevičius E. 113
Tiškevičius Feliksas 342
Tiškuvienė 1333
Titovas 417
Tolstojus L. 163
Tomas Akvinietis, šv. 770
Tomsenas K. J. 112, 113
Tomusaitė Onutė, slap. Padauža 460
Torunskis R. 154
Totoraitienė T. 707
Totoraitis 584
Totoraitis Jonas, MIC 33, 35, 44, 127,
129, 167, 187, 188, 190, 192, 193, 222,
223, 226, 416, 514, 562, 605, 695, 1428
Totoraitis J., slap. Čigonas 463
Totoraitis Vladislovas 707
Totorius 1312
Traktorininkė, prav. 1325
Trečiokas A. 865, 866, 868
Trečiokas Algirdas 147, 799
Trečiokas R. 864
Trečiokienė Janina 993, 995
Treigys 707
Treinauskas S. 170
Trepėnaičiai 341
Trepėnaitis Aleksandras 345
Trepėnaitis Antanas 345
Trepėnaitis Vaclovas 352, 941
Trepėnaitytė Laima 348
Trijonis Darius 766
Trimakaitė S. 1371, 1376, 1378, 1379,
1381, 1383, 1386, 1387, 1391, 1393, 1394
Trimakas Kęstutis, SJ. 775
Trinkauskas 428, 432
Trinkauskas Steponas 428
Trinkūnas Mečislovas Albertas 82
Trirolkė, prav. 1320
Trivolienė Zofija 995
Triznabartkiai, prav. 1318
Triznabartkis, prav. 1317, 1318, 1325
Triznabartkiukai, prav. 1317
Triznius, prav. 1333
Trockis 382
Trumpa Edmundas 1309
Trumpa, prav. 1312
Trumpaitis Saulius 1030
Trumpas, prav. 1312
Trumpickienė (Marcinkevičiūtė) Vitalija 967
Trumpys B., slap. Rytis 463
Truncė Stasys 176
Tūbaitis 1157
Tūbala, prav. 1333
Tubavičienė Ieva 241
Tūbavičius 1333
Tubavičius Jonas 241
Tulauskas Leonas 609, 611
Tulpė, slap. 704
Tumaitis Augustas 962
Tumaitytė Ema 951
Tumas-Vaižgantas Juozas 384, 388,
389, 861, 772, 1063
Tumelienė L. 784
Tuminauskas Stasys 67
Tumonis A. 647
Tumosas 458
Tumosas M. 95
Tumosas Martynas 53, 61, 94
Tumosienė Birutė 864
Tunaičiai 361, 368
Tunaitienė Janina 361
Tunaitis Algis 361
Tunaitis Bronius 361, 941
Tunaitis Juozas 759, 770
Tunaitis Steponas 533
Tūnas 703
Tunas, slap. 704
Tupčiauskas Bronius 442
Turauskaitė Karolina 897
Turauskas Marius 1109
Turauskienė Marija 1109
Turčilauskienė (Kozlovaitė) Regina
850, 861, 864
Turčinskaitė L. 963
Turčinskas Algirdas 731
Turčinskas Rimvydas 884
Turkas, prav. 1316
Tùrura, prav. 275, 1329, 1330
Tūtlienė (Bleizgytė) Rūta 962
Tutlienė R. 955
Tūtlys Algimantas 962
Tvarijonas 160

 

U
Udinas (Oudinot), maršalas 308
Ugianskienė Gitana 1062
Uginčius Adolfas 72, 95
Uleckas Juozas 519, 528, 622, 623,
641, 743
Ulevičienė Genutė 790
Ulevičius Leonas 862
Ulevičius Leonas Kazimieras 884
Ulevičius Valentinas 787, 790
Ulevičiūtė (Jurkšienė) Milda 789
Ulevskiai 412
Ulevskienė-Žmuidienė Elena 1307
Ulevskis 859
Ulevskis V. 145, 487
Ulevskis Vitas 425, 431
Undinė, slap. 452, 462
Uogelė, prav. 1333
Uogintas Antanas 584
Uosaitis Nikodemas, slap. Ąžuolas 460
Uosis, slap. 440, 508
Urbaitienė Onutė 942, 943, 997
Urbaitis 442
Urbaitis Antanas 282
Urbaitis Juozas 820, 823
Urbaitytė 855
Urbaitytė Irena 442
Urbanavičiai 356
Urbanavičienė (Deltuvaitė) Angelė 928
Urbanavičienė A. 939
Urbanavičienė T. A. 366, 927, 931, 932, 933
Urbanavičius 291, 296
Urbanavičius Jonas 929, 1073
Urbanavičiūtė Birutė 1092
Urbanavičiūtė Salomėja 855
Urbanavičiūtė V. 366
Urbanavičiūtė Vilija 932
Urbonaitė (Malinauskienė) Adelė 859
Urbonas 196, 378
Urbonas J. 530, 722
Urbonas Juozas 419, 1448
Urbonas Pranas Algimantas 803
Urbonas Stasys 425, 431
Urbonas Stasys, slap. Radvila 427
Urbonavičienė Agota 658, 711
Urbonavičius Jurgis 562
Urbonavičius P. 1065
Urbonavičius V. 505
Urbonavičius Vaclovas 79
Urbonavičiūtė S. 858
Urbonienė (Butkutė) Livija 929
Urbonienė Marija 427, 1307
Urbonienė Sigita 7, 12, 901, 905–907, 1507
Urbontas Juozas 1173
Urbštas Gintaras 779
Urbštienė Alma 960, 970
Urbštienė Loreta 895
Urmanavičienė K. 142
Urmanavičiūtė Aiva 889
Urmanavičiūtė-Urmana Violeta 163
Uršulė, šv. 1363
Uždavinienė Irena 996
Uždavinys Sigitas 541
Uždavinys V. 140
Užkuraitis 1312
Užkuraitis Vytautas 541, 665
Užkurio Antanas, prav. 1318
Užkuriukas, prav. 1319
Užkurys, prav. 1318, 1319
Užpalis Viktoras 62
Užpurvis Valteris 65, 184
Užupis Juozas 726
Užusenienė (Karnazinovaitė) Raisa 965

 

Ū
Ūsaitė A. 1194, 1200, 1201
Ūsaitė Adelė 1206
Ūsas 310, 1320
Ūsas Juozas 824
Ūsienė O. 165
Ūsienė Ona 786, 787

 

V
Vabalas 194
Vabalas A. 713, 714
Vacnerienė Magdalena 1241
Vacys, slap. 457
Vagneris Petras 587
Vaičaičiai 368
Vaičaitis Bronius, slap. Pipiras 460, 474
Vaičaitis Juozapas 647, 649, 650
Vaičaitis Juozas 750
Vaičaitis Pranas 750
Vaičaitis Vaidotas 726
Vaičaitis Vitas 460, 470, 474
Vaičaitis Vytautas 465
Vaicekauskas P. 89
Vaičiulaitis Romualdas 752
Vaičiulevičius A. 147
Vaičiulevičius Algimantas 7, 12, 1020, 1507
Vaičiulevičius Kazys 174
Vaičiulevičius Stasys 170, 173, 174,
611, 1019
Vaičiulevičius Stasys Algimantas 1011
Vaičiulevičius Stasys, slap. Kazokas
463, 481
Vaičiulienė (Laumikonytė) Ona 1368
Vaičiulionis Lionginas 539
Vaičiulis J. 201
Vaičiūnas Albinas 635, 677
Vaičiūnas P. 954
Vaičiūnas Vytautas 627
Vaičiūnas Vytautas Steponas, OFS
731, 756, 775
Vaičius A. 634
Vaidelytė (Kasparevičienė) Augenija 360
Vaidevutis 169, 520
Vaikšnys Motiejus 658, 711
Vaikšnytė Elzbieta 686, 687
Vainauskaitė Jūratė 963
Vainauskienė (Babijonaitė) A. 855
Vainauskienė Albina 864
Vainikonytė Marija 203, 687
Vainilaitis M. 1032
Vainilaitis Martynas 367, 1033
Vaišnora 319
Vaišnora Aidas 1031
Vaišnora Gediminas 863–875, 884
Vaišnora J. 190, 191, 466
Vaišnora Jonas 460, 475, 557
Vaišnorai 357
Vaišnorienė Daiva 873, 875, 877, 881, 882
Vaišnorienė I. 865, 867, 869, 873, 875, 880
Vaišnorienė Palma Pranė 351
Vaišnys Povilas 841
Vaišvila Vaidas 790
Vaišvila Zigmas 491
Vaišvilaitė Daiva 883
Vaišvilaitė Irena 778
Vaitekūnienė Matilda 1183, 1192
Vaitiekaičiai 357
Vaitiekūnas P. 848, 850, 854
Vaitilavičiūtė V. 966
Vaitkevičius Algimantas 551
Vaitkevičius Danas 85
Vaitkevičius L. 954
Vaitkevičius V. 203
Vaitkevičius Vincas 680
Vaitkienė Romualda 1526
Vaitkovskis Julijanas (Vojtkowskij) 770
Vaitkūnienė Matilda 1180
Vaitkus Virginijus 779
Vaitonienė Albina 506
Vaitonis Jonas 533
Vaitonis V. 21
Vaitukaičiai 321
Vaitukaitienė Ona 1180, 1192, 1216
Vaitukaitis J. 1181
Vaitukaitis Juozas 1180
Vaivada A. 873, 875, 878
Vaivada Audrius 890, 894, 895
Vaivadienė R. 873, 875, 877, 1054
Vaivadienė Regina 896
Vaižgantas 502, 1063
Vakarų Paukštis, slap. 705
Valaičiai 361, 1314
Valaičiai, Jurgis ir Agota 340
Valaitienė Agota 339
Valaitienė D. 169, 869
Valaitienė Dalija 904
Valaitienė Regina 343
Valaitis 528, 574, 961, 1216
Valaitis Antanas 323, 1134, 1165–1167,
1172, 1180
Valaitis B. 1439
Valaitis Gintautas 1016
Valaitis J. 645, 1212
Valaitis Jonas 951
Valaitis Jonas, slap. Viesulas 451, 460
Valaitis Juozas 182, 1165
Valaitis Jurgis 343, 364
Valaitis P. 1439
Valaitis Petras 364
Valaitis Vidas 886, 887, 889
Valaitis Viktoras 358, 359, 941
Valaitis, prav. Slidavydis 390
Valaitytė (Jakubauskienė) Anelė, slap.
Rezeta 460
Valaitytė A. 342
Valaitytė Aldona 341, 358, 359, 941
Valaitytė Irena 864
Valaitytė S. 856
Valaitytė Salomėja 359
Valaitytė Stasė 1484
Valakas Juozas 680
Valančius 1405
Valančius Grigas 93
Valančius Motiejus 553–555, 641, 759,
772, 863
Valantavičiai 368
Valatkaitienė Saulena 936
Valavičius Grigalius 35, 44, 60
Valavičius Vladislovas 747
Valavičiūtė-Pacienė Teklė 816
Valčiai 448
Valčius Jurgis, slap. Vilkas 489
Valdenienė (Brilaitytė) Leonija 837
Valeika H. 134
Valeikis Kazimieras, MIC 541
Valentai 547
Valentienė Romualda 1276
Valentukoniai 369
Valentukonienė (Žemaitytė) Ona 369
Valentukonis Juozas 368, 369
Valentukonis Juozas 713
Valentukonis Vitas 369
Valianas Tadas (Tadeus Vallian) 506,
507, 529, 532, 533, 557, 596, 621,
624–629, 631–633, 635– 638, 640, 690,
692, 741, 742, 743, 746, 786–788, 793,
796, 797, 873, 878, 1031
Valianova Ana (Anna Vallianova) 624
Valiukas Aleksas 475
Valiukėnai V. ir A. 415
Valiukevičienė G. 959
Valiukevičienė Genovaitė 966
Valiukevičiūtė Angelė 967
Valiuvienė (Guogaitė) Teresė 884
Valtys Jurgis 434
Valuckaitė Jurgita 899
Valuntukevičienė Lina 1101
Valušis Stanislovas 71
Valušis Stasys 94
Valutkevičienė L. 1099
Valutkevičienė Lina 1003
Valutkevičiūtė Laima 967
Vanagaitis P. 866, 1084
Vanagas Aleksandras 1310, 1312, 1336
Vanagas Leonas 545, 547, 549
Vanagas P., slap. Nemunas 441
Vanagas V. 177
Vanagienė 415
Vanagienė (Jazdauskaitė) Gvida 862
Vancius (Vencys) Bronius, slap. Lokys 475
Vansevičius Antanas 969
Varakinas M. 494
Varakinas Mikas 295, 311, 884, 1105,
1110, 1240
Varakinienė R. 869
Varanauskas 450
Varaška Mantas 16, 129, 804, 914,
1036
Varlínis, prav. 274, 1331
Varnagirienė N. 165
Varnagirienė Natalija 787, 793
Varnagiris Saulius 86
Varnagirytė Saulė 883
Varnai, prav. 1333
Varnamotkė, prav. 1333
Varnas, prav. 275, 461, 1333
Varnas, slap. 443
Varnelis 567
Varšauskai 1173
Varševskis 226, 240
Vasiliauckų Angelė, personažas 1343
Vasiliauskai 341, 365
Vasiliauskaitė (Morkūnienė) V. 886
Vasiliauskaitė Aldona 864
Vasiliauskaitė Anastazija 719
Vasiliauskaitė Erika 883
Vasiliauskaitė Magdė 241
Vasiliauskaitė Vanda 962
Vasiliauskaitė Vita 888
Vasiliauskas 280, 705
Vasiliauskas A. 964
Vasiliauskas Andrius 1049
Vasiliauskienė Aldona 6, 11, 15, 164,
186, 512, 513, 535, 543, 556, 559, 561,
565, 570, 572, 589, 596, 598, 599, 604,
607, 619, 622, 623, 635, 640, 641–643,
645, 653, 671, 672, 674, 676, 679, 685,
692, 694, 695, 699, 709, 710, 717, 726,
737, 738, 750–753, 755–760, 763–765,
766, 770, 773, 775, 784, 785, 787–789,
792, 793, 796–798, 800–803, 805, 1031,
1507
Vasiliauskienė K. 869, 877, 880
Vasiliauskienė V. 520
Vasiliauskienė Viera 1039
Vaškelytė Uršulė 831, 840
Vauškus, personažas 1311
Vazgelevičiūtė Pija Bronė 635
Vaznaitienė (Mielkutė) 855
Veal A. J. 1284, 1290
Vebeliūnas 574
Vebeliūnas Antanas 298, 299, 515,
520, 525–529, 533, 538, 572–577, 614,
649, 650, 741, 742, 744
Vėbraitė Valentina 888, 889
Večerskai, Adelė ir Antanas 19
Večerskaitė-Labutienė Žibutė 1110
Večerskas K. 954
Večerskienė R. 1088
Večerskis Juozas 686
Veiverienė Asta 967
Veiverys Valdas 967
Vėjavaikis, prav. 1316, 1320, 1321, 1323
Velepolskienė (Juraitytė) Onutė 1040, 1086
Velička 312
Veličkaitė E. 959
Velikėnas Vykintas 896
Velikėnienė Janina 864
Velikienienė J. 875
Velioniškis V. 415
Velioniškytė Gražina 883
Vėlyvis Kazys 1294, 1309
Venciai 363
Vencius Kostas 427
Venciuvienė Klementina 359
Venckevičienė (Spūdytė) Lauryna 971
Venckevičienė Angelė 640
Venckevičius 233
Venckevičius J. 563
Venckevičius K. 955
Venckevičius Romas 680
Venckevičiūtė 310, 311
Venckevičiūtė Jadvyga 962
Venckevičiūtė O. 869
Venckūnaitė Petrutė 864
Venckūnas V. 959
Venckūnas Vidas 967
Venckūnienė (Bražinskaitė) Algytė 967
Venckūnienė R. 170, 173, 177
Venckūnienė Rita 7, 12, 1061, 1062, 1507
Venckūnienė Stanislava Rita 1061
Venckus Rimantas 800
Venclova V. 867
Vengraitienė Antanina 1275
Vengraitis 450
Vengraitis A. 1267, 1270, 1274
Vengraitis Algimantas Juozas 73
Vengraitis Antanas 1275
Vengraitis Juozas 475
Vengraitis Petras, slap. Žilvitis 463, 475
Venskevičiūtė Džiuljeta 883
Venskūnaitė Verutė 1039
Venslauskienė R. 937
Venslovaitienė Kunigunda 663, 664
Verbyla V. 95, 135
Verbyla Vincentas 53, 59, 60, 68
Vercinkevičius Juozas 754
Veriha 418
Veriha I. 420
Veršinskas 1333
Veršis, prav. 1333
Verutė, prav. 857
Vesputa 303
Veverskis M. 873
Vėžys Gintautas 1037
Vicinas, prav. 1333
Vidrinskas Z. 154, 155, 718
Vidrinskienė D. 718
Vidrinskienė Ona 921
Vienarankis, prav. 1322
Vienuolis A. 348, 1074, 1483, 1487
Vieraitis Petras 66
Viežbovskis P. P. 748
Viktorova Genė 963
Vilainis A. 407
Vilbikaitis Antanas 98
Vilčinskas J. 60
Vilčinskienė Laima 1100, 1103, 1106
Vilimaitienė Marija 959, 962
Vilimaitytė Sigita 864
Vilimas (Vilemas) Julius 475
Vilimas A. 569
Viliūnas Juozas 729
Viliušis Viktoras 594
Viliūšytė Ramutė 934
Vilkaitė Genovaitė 966
Vilkaitis Stasys 143
Vilkaitis V. 701
Vilkauskaitė Agnė 1039
Vilkauskaitė Roma 882
Vilkelis Juozas 244, 245
Vilkenis Bronius 69, 94
Vilnonis, prav. 1323
Vilnonytė V. 1336
Vilnonytė Valerija 1311
Viltrakiai 361
Vilutienė A. 158, 159, 200, 476
Vilutienė Aldona 6, 11, 440, 1507
Vilutienė Aldona, slap. Viltis 201
Vilutis Leonas, slap. Uosis 201
Vincentas Paulietis, šv. (Šv. Vincentas
a Paulas) 542, 570, 618, 619, 637,
667, 980
Vinčis, da Leonardas 199
Vindbergaitė Sofija 854, 855, 858
Vinenas, de Karolis (Špakas) 182
Vinikienė Ramutė 1046
Vinutė, prav. 1333
Virbalas Lionginas, SJ 761, 766, 769
Virbickas 101
Virbickas 288, 289, 295
Vireliūnas A. 31
Virkutis A. 195
Viršutis Andrius 687
Viršutis Juozas 687
Viržaitis Juozas 475
Viša S. 516, 520, 521, 523, 524, 526,
527, 529, 531, 532, 534
Višakėlis A. 707, 708
Višakis Justinas, slap. Narsutis 475
Viščiulis 1333
Viskanta Naglis 967
Višnievskis (Wiszniewski) J. 191
Visockas Petras 94
Visockis P. 1097
Višta, prav. 1333
Vištelis-Višteliauskas A. 416, 424
Vištinis, prav. 1326
Vitas S. 165
Vitas Ulevskis 426
Vitas, šv. 211
Vitkauskaitė Onutė 589, 590
Vitkauskas V. 1114
Vitkauskas Viktoras, slap. Saidokas,
Karijotas 433, 442, 448, 461
Vitkauskienė 1493
Vitkauskienė Janina 965
Vitkauskienė R. 750, 769
Vitkauskienė Renata 769
Vitkovskis Romualdas 743
Vitkus Juozas, slap. Kazimieraitis 733
Vitkus Valerijus 733
Vitkutė V. 769, 770
Vitukynienė Laima 1003
Vitukynienė Salomėja Laimutė 628,
640, 794, 1100, 1101
Vizbara Juozas 1397
Vizgaičiai 818
Vizgirda 201, 342, 573, 859
Vizgirda V. 357, 648
Vizgirda Vincentas 512, 585, 610, 615
Vizgirda Vytautas 356, 941
Vizgirdienė Danutė 357
Vladislavas IV 187
Vladislovas, šv. 518
Vlodkovskis Antonis (A. Włodkowski) 810, 811
Vodopjanovas Linas, OFM 766, 776
Vokietaitienė (Grikietytė) Bronė 1196,
1197, 1206
Vokietaitis 196
Vokietukas, prav. 1325
Voldemaras 389
Volkovienė Tatjana 971
Volodkovičius Vitalijus (Vitalij
Volodkovič) 596, 672, 736, 742, 744,
747, 748, 940
Volteris Eduardas 338, 365
Volungevičienė 873
Volungevičius Vytautas 903, 904
Volungevičiūtė Rasa 966
Vosylė Milda 692
Vosylienė Anastazija 1022
Vosylienė E. 1196, 1199
Vosylius 950, 961
Vosylius Jonas, slap. Strazdas 438,
464, 480, 481, 483, 505
Vosylius K. 159
Vosylius Kęstutis 796, 797, 798
Vosylius Mykolas 575, 578
Vosylius Vincas 837, 838
Vosyliūtė Anelė II, 4, 8, 13, 15, 16,
862, 883, 884, 1142, 1147, 1148, 1153,
1156, 1158, 1163, 1185, 1191, 1200, 1210,
1211, 1213, 1276, 1313, 1496, 1507
Vosyliūtė Irena 1364
Vosyliūtė M. 1054, 1208, 1214, 1234,
1235, 1238, 1278, 1280, 1284, 1286,
1288, 1289
Vosyliūtė Marija 831
Vosyliūtė Marta 15, 990–992, 1054,
1233, 1507
Vosyliūtė Vaida 907, 908
Voveraitis J. 687, 1244
Voveraitis Jonas 1238
Voveraitis Juozas 686, 687
Voveras, slap. 461, 462
Voverėlė, prav. 1312
Vrubliauskas Algirdas 776
Vudis, prav. 1333
Vuosaitienė (Naujokaitė) Dana 348
Vyčinas Evaldas 1367
Vyčinienė Daiva 8, 13 16, 1364, 1367,
1369, 1380, 1386, 1507
Vydūnas 800, 843, 1143
Vygandas, slap. 465
Vylius Jaunius 999, 1051, 1052,
1098, 1099, 1105, 1107, 1109, 1362,
1365–1367, 1384
Vyšniauskaitė A. 206, 207, 209, 211,
214–216, 218, 220, 360, 367, 1114,
1134–1136
Vyšniauskaitė Asta 883
Vyšniauskas 104, 309
Vyšniauskas Antanas 901, 904
Vyšniauskas J. 57
Vyšniauskienė Danguolė 790
Vyšniauskienė Regina 942
Vyšniauskienė Vida 942
Vytautas Didysis, Lietuvos Didysis
kunigaikštis 43, 91, 116, 141, 145,
146, 153, 156, 172, 173, 178, 195, 200,
232, 279, 284, 285, 356, 360, 412, 434,
435, 439, 440, 451, 452, 460, 466, 485,
489, 495, 506, 509, 529, 554, 582, 709,
748, 755, 756, 772, 800, 802, 804, 829,
833, 848, 849, 854, 1020, 1024, 1053,
1056, 1157, 1207, 1294, 1405, 1508
Vytė Nemunėlis, slap. 876
Vytenis, kunigaikštis 437, 451, 468, 489
Vytis 377, 443, 458, 466, 467, 511,
826, 839, 853, 1243
Vyža, prav. 1326

 

W
Wodynska Pranciška Konstancija 187

 

Z

Zabermanas 190
Zabiela Gintautas 4
Zablackaitė Rūta 1085
Zablackienė (Banionytė) Albina 961
Zakarauskienė 412
Zakaryza Antanas 427, 516, 602,
606–610, 742, 835, 844
Zaksas Kazimieras 1368
Zakšauskaitė Stefa 964
Zakševskis Stasys 59
Zalagaitis Viktoras 594
Zalatai 363
Zalgė 101
Zalingeris (Salingeris) 102, 143, 1079, 1169
Zalingeris (Salingeris) Heselis 153
Zambacevičius 223
Zambacevičius Juozas 283
Zamora Rikardas 873, 876
Zanko Tamara 965
Zapolskas Petras 778
Zareckienė (Deltuvaitė) Albina 1206
Zareckienė A. 1198, 1199, 1201
Zavadskienė L. 830, 831
Zavadskienė Liuda 829
Zavadskis 104
Zaveckai 357
Zaveckas 566
Zaveckas Vytautas 467
Zaveckas Vytautas, slap. Vabalas 462, 475
Zaveckienė A. 1143, 1196
Zaveckienė B. 875
Zaveckienė Beta 898, 1030
Zaveskas 293
Zavistauskas A. 939
Zavistauskas Andrius 937
Zdanavičienė Elzbieta 687
Zdanavičius Albertas 787
Zdanavičius Jurgis 687
Zdanavičiūtė A. 1353, 1358, 1364
Zdanevčiūtė A. 1337
Zdanevičius A. 57, 873, 878
Zdanevičius Albertas 56, 57, 58, 74
Zdanevičiūtė Asta 883
Zdanevičiūtė Aurelija 883
Zdebskis Juozas 186, 543–547, 548,
560, 589, 667, 749
Zechas Janas 1258
Zeicaitė Giedrė 1047
Zelba Eduardas 963
Zelkė 183
Zelmonas 183
Zepčikas Zenonas 964
Ziba Mantas 1109
Ziemba Vojciechas 770, 772
Zigmantas III, karalius 187
Zikaras Juozas 143
Zinkevičienė Ona 691
Zinkevičius 547, 1312
Zinkevičius J. 604
Zinkevičius Pijus 428, 432
Zinkevičius Zigmas 1295, 1310, 1336
Zinkevičiūtė Angelė 690
Zmailaitė Kristina 783
Zo, prav. 1325
Zokaitis Jonas 578
Zorska 1484 Paltanavičius Aliukas 1484
Zorska B. 133
Zorska Bronius 850, 855, 856, 858
Zubrickaitė 855
Zubrickienė Vytė 910
Zubrus Jonas 547
Zuikis Tomas 287
Zuikučiai, prav. 1329
Zylė, prav. 1333

 

Ž
Žagrakalis Juozas 429
Žaldaris Pranas, slap. Šapalas 442, 462
Žaldaris Vytautas 65
Žalėnas G. 808, 811
Žalenekienė 464, 470
Žalenekienė Laima 869, 874, 875, 877,
880, 882
Žaleniakai 365
Žaleniakas (Žalezniakas) 1227
Žaleniakas R. 928
Žaleniakienė (Melnikaitė) Laima 928
Žaliabarštis J. 584
Žaliabulkė, prav. 1326
Žaliaduoniai, prav. 1326
Žaliauskas Juozas 75
Žališkevičius 959
Žališkevičius S. 964
Žaltauskas R. 1269–1271, 1273, 1274
Žaltauskas Rimgaudas 1268
Žalytė Gražina 926
Žandaras, slap. 468, 474
Žarskienė Rūta 1364
Žarskienė V. 933, 938, 939
Žarskienė Violeta 7, 12, 921, 934, 1507
Žąsis, prav. 1323
Žebrauskas 505
Žebrauskas Algis 911
Žebrauskas J. 1252, 1253, 1254
Žebrauskas Jonas 62
Žebrauskas Juozas 1251, 1252, 1255, 1257
Žebrauskas Linas 499
Žebrauskienė Giedrė 596
Žebrauskienė Magdelena 1257
Žebrauskienė Ona 1364, 1366, 1370–1375, 1377, 1380, 1382–1384, 1386, 1388, 1390
Žėčius 416
Žečkalniūtė Barbutė 319
Žėglys Andrius 952
Žėglytė Renė 967
Želeniakas Algirdas 1082
Želnieraitis Jonas, slap. Strausas 462
Želvys Henrikas 83
Žemaičiai 275
Žemaitaitis B. 502, 503
Žemaitaitis Bronius 500, 505
Žemaitaitis Jonas 283
Žemaitaitis V. 1220
Žemaitaitis Vincas 59, 424, 1221
Žemaitaitytė Adelė 283
Žemaitė Julija 160, 348, 995, 1074
Žemaitienė (Matusevičiūtė) Valentina 1022
Žemaitienė (Varnaitė) Anastazija 1140, 1164
Žemaitienė A. 1141, 1145, 1146, 1156
Žemaitienė Albina 1150
Žemaitienė Anastazija 1138
Žemaitienė Antanina 424
Žemaitienė B. 874, 875, 877
Žemaitienė Bronė 154
Žemaitienė Elžbieta 369
Žemaitienė Magdė 648, 651, 658
Žemaitienė Natalija 1003
Žemaitienė R. 875, 877, 878
Žemaitienė Rasa 890, 891, 893, 895
Žemaitis 177, 1312
Žemaitis A. 707
Žemaitis Algirdas 93
Žemaitis Antanas 449
Žemaitis Izidorius 341, 343, 366, 367,
924–926, 928, 931, 935
Žemaitis J. 258, 266, 516, 524, 753, 1069
Žemaitis Jonas, slap. Vytautas 434
Žemaitis Juozapas 513, 647, 724
Žemaitis Juozas 186, 233, 507, 512,
517, 519, 520, 528, 552, 554, 586, 588,
589, 605, 616, 639, 645, 648, 720, 752,
754, 757, 761, 768, 779, 784, 1180, 1216
Žemaitis Juozas Jonas 750
Žemaitis Juozas, MIC 525, 532, 534,
535, 553, 555, 557, 585, 589, 592, 593,
595, 609, 614, 620, 621, 622, 624, 627,
628, 630, 638, 641, 649, 652, 669–672,
684, 690, 697, 701, 711, 717, 720, 724,
725, 727, 732, 735, 740, 750, 753–756,
758, 761–763, 765–767, 770, 771, 775,
759, 760, 784, 785, 1031, 1246
Žemaitis Juozas, slap. Dalgis 462
Žemaitis Juozas, slap. Kantas 439
Žemaitis Jurgis 233
Žemaitis K. 57, 512
Žemaitis Kęstutis 5, 10, 57, 58, 87,
93, 753, 755, 762, 772, 1507
Žemaitis Kęstutis, slap. Briedis 462, 475
Žemaitis L. 445, 474
Žemaitis Mykolas 516, 523, 524, 602
Žemaitis Mykolas, MIC 610, 652, 713,
714, 716, 717, 741, 743, 747
Žemaitis Stasys 658, 661
Žemaitis V. 44, 51, 52, 141, 150, 459
Žemaitis V., slap. Šermukšnis 441,
448, 450, 451, 462
Žemaitis Vincas 5, 10, 50, 60, 89–93,
101, 135, 184, 1507
Žemaitis Vytautas Juozas, MIC 692, 751
Žemaitis Vytautas, slap. Šermukšnis 462, 558
Žemaitis Z. 784
Žemaitis Zigmas 803
Žemaitytė Agota 254, 1244
Žemaitytė Anelė 345
Žemaitytė J. 803, 1004
Žemajtis Jurgis 1237
Žentas, prav. 1319
Žentukas, slap. 445, 468
Zepčikas Zenonas 964
Žernienė Asta 4
Žibas Justinas 925, 926
Žibūdai 547
Žibūdaitė Alma 550
Žibukas, prav. 1329
Žičkuvienė Asta 966
Žičmonai 320
Židinavičiai 357
Žiedas, slapyvardis 201
Žiemelytė O. 931
Žiemienė J. 439
Žigaitis P. 606
Žigaitis Rimvydas 7, 12, 606, 831,
980, 1004, 1005, 1036, 1038, 1039, 1041,
1042, 1045, 1047, 1049, 1106, 1107
Žigaitis Rimvydas Dionizas 806, 883
Žigaitytė A. 1005
Žilaitienė (Gerdžiūnaitė) Juozapa 923
Žilaitis Jonas 62
Žilakauskai 537
Žilakauskas Algis 537
Žilinskas 302, 320
Žilinskas Algimantas 752
Žilinskas Andrius 819
Žilinskas Bronius 541
Žilinskas J. 463, 1219
Žilinskas Jonas, slap. Dagis 463
Žilinskas Juozas 1221
Žilinskas K. 965
Žilinskas Kazys 824
Žilinskas Petras 584, 585
Žilinskas Tomas 760
Žilinskas Viktoras 1245
Žilinskienė Danutė 864
Žilinskienė Onutė 967
Žilionienė Inga 1030
Žilionis Vytautas 790
Žilionytė P. 901, 902
Žilvinas, slap. 457
Žilytė R. 930
Žindžius Feliksas, slap. Dėdė, Tigras
364, 463, 465, 475, 476, 507
Žindžius Kęstutis 365
Žindžius Pranas 475, 476
Žindžius Viktoras 349
Žindžiūtė Marija 365
Žindžiuvienė (Grybauskaitė) Marcelė,
slap. Tigrienė 463, 475, 476
Žiniauskas 495
Žiobienė Zita 960, 970
Žirafa, prav. 1322
Žirgėnienė M. 251
Žitinevičius Algirdas 824
Žitinevičius Jurgis 820
Žitkus 184, 813, 1420
Žitkus Kazimieras 539, 541
Žitkus M. 172
Žitkus Marius 1052
Žiugždaitė Aušra 883
Žiūkienė (Vitkauskaitė) Alvida 83
Žiūraitis S. 705
Žiūrienė Jūratė 971
Živelienė Laimutė 970
Žmuidienė (Sabaitė) Dalia 928
Žmuidienė D. 935
Žmuidzinas Kostas 51, 60
Žmuidzinienė (Buknytė) Ona 281
Žmuidzinienė Ona 838
Žnairiukas, personažas 1311
Žolynas 1312
Žukas Feliksas 1097
Žukas S. 356
Žukauskai 863
Žukauskaitė Diana 1039
Žukauskas 864
Žukauskas A. 1025
Žukauskas Adomas 818
Žukauskas Algirdas 779
Žukauskas Antanas 66
Žukauskas Jonas, slap. Broliukas 552
Žukauskas Jūratis 863
Žukauskas Leonardas 863, 865, 870,
871, 875
Žukauskas Petras 68
Žukauskas Pranas 819
Žukauskas Raimundas 793
Žukauskas Vincas 819
Žukauskas Žilvinas 863
Žukauskienė Irena 863
Žukauskienė Valiutė 905, 906
Žūkienė A. 1035
Žumbakienė Gražina 7, 12, 1138,
1143, 1145, 1146, 1507
Žumbys S. 1117
Žuvaitienė (Anžaitė) Daiva 937
Žvairys, prav. 1321
Žvalgas, prav. 1326
Žvaliauskienė Rima 165, 787
Žvejys, slap. 440
Žvirblis Simonas 287
Žvirblytė Marytė 244
Žydas, prav. 1316, 1320, 1321, 1323
Žygas Arvydas Petras 727, 737
Žygimantas Augustas, karalius 44, 284
Žygimantas III Vaza, karalius 284
Žygimantas Senasis, karalius 45, 284

 

Rusų kalba

Бурлаков А. 812
Косаковский Г. 129, 144
Кречман В. 149
Навасайтис Й. 129
Πоцюнас А. 150

Римантене Р. К. 114
Седов В. В. 123
Шляупа А. 19
Щербаков Л. 145

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt