lankymasis šioje svetainėje

 
 


Kazlų Rūda

43-ioji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 77 autoriai, 94 straipsniai, 1570puslapių, 300 egzempliorių.

Straipsnių autoriai

Ona Aleknavičienė – lituanistė, humanitarinių mokslų daktarė.
Valdas Andriuškevičius – kultūros centro direktorius.
Virginija Apanavičienė – muzikos mokytoja.
Aldona Aputienė – estetikos mokytoja, mokyklos direktorė.
Ona Arminienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, kraštotyrininkė.
Vingaudas Baltrušaitis – etnologas, muziejininkas.
Juozas Banionis – matematikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Stanislovas Buchaveckas – kultūros istorikas, kraštotyrininkas.
Irena Bučinskienė – vaikų lopšelio-darželio direktorė.
Daiva Čibirkienė – bibliotekininkė.
Zita Čibirkienė – matematikos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Julius Danusevičius – miškininkas, biomedicinos mokslų daktaras, docentas.
Marcelė Dilienė (Pupiūtė) – ūkininkė.
Aira Dubikaltienė – kartografė.
Ramutė Giedraitienė – istorijos mokytoja.
Daiva Gražulienė – istorijos mokytoja.
Vilija Grincevičienė – dėstytoja, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, profesorė.
Valentinas Gustainis – žurnalistas, visuomenės veikėjas.
Aušra Jablonskienė (Krunglevičiūtė) – istorijos mokytoja.
Sigita Jarockienė – bibliotekininkė.
Andrius Jasiulionis – kraštotyrininkas.
Petras Jonušas – fizikas, verslininkas, „Lietuvos valsčių“ serijos leidėjas.
Ramutė Pranė Jonušienė – fizikė, pedagogė.
Eglė Kančienė – etikos mokytoja, režisierė, bibliotekininkė.
Irena Kašauskienė – mokytoja, mokyklos direktorė.
Rūta Kazakevičienė – mokytoja.
Libertas Klimka – mokslo istorikas, etnologas, fizinių mokslų daktaras, profesorius, Valstybinės Jono Basanavičiaus ir Lietuvos kultūros fondo Stasio Šalkauskio premijų laureatas.
Edita Korzonaitė – lituanistė, humanitarinių mokslų daktarė.
Rasa Krašinskienė – bibliotekininkė.
Milda Krepenskienė – bibliotekininkė.
Juozas Kudirka – etnologas, humanitarinių mokslų daktaras.
Rimvydas Kunskas – geografas, fizinių mokslų daktaras, kraštotyrininkas, Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas.
Žibutė Labutienė – bibliotekininkė.
Algimantas Bronislovas Lelešius – mokytojas, šaulys, kultūrininkas.
Inga Levickaitė – etnologė, muziejininkė.
Rūta Liberienė – bibliotekininkė.
Irena Lukoševičiūtė-Skučienė – gydytoja, kraštotyrininkė.
Venantas Mačiekus – ekonomistas, kraštotyrininkas, Valstybinės Jono Basanavičiaus ir literatūrinės Juozo Keliuočio premijų laureatas, apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, 12-os „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų vyr. Redaktorius ir sudarytojas.
Antanas Malakauskas – karininkas.
Arvydas Malonaitis – archeologas, humanitarinių mokslų daktaras.
Vytautas Martinaitis – miškininkas.
Aurelija Mėdžiūtė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
Vacys Milius – etnologas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras.
Kazys Misius – inžinierius, istorikas, valstybinių archyvų žinovas.
Regina Mocevičienė – pedagogė-psichologė.
Janina Morkūnienė – etnologė, humanitarinių mokslų daktarė.
Irena Ozerenskienė – istorijos mokytoja, mokyklos direktorė.
Selemonas Paltanavičius – gamtininkas, aplinkosaugininkas, prozininkas, fotografas.
Dalija Parnarauskienė (Ardzijauskaitė) – geografijos mokytoja, kraštotyrininkė.
Ignas Plioraitis – kunigas, kraštotyrininkas.
Alė Počiulpaitė – etnologė, humanitarinių mokslų daktarė.
Aldonas Pupkis – lituanistas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas.
Antanas Rupeika – architektas, kultūros paveldo tyrinėtojas.
Marija Rupeikienė – architektė, humanitarinių mokslų daktarė, kultūros paveldo tyrinėtoja.
Redas Rutkauskas – miškininkas, muziejininkas.
Janina Samulionytė – etnologė, muziejininkė.
Julija Simanavičienė (Čepaitytė) – kraštotyrininkė.
Rita Sliserienė – bibliotekininkė.
Ramutė Stačiokaitė – ūkininkė.
Elvyra Straševičienė – etnologė, muziejininkė.
Vaclovas Strimaitis – kunigas, kraštotyrininkas.
Zita Šilnauskienė – bibliotekininkė.
Jūratė Šlekonytė – lituanistė, humanitarinių mokslų daktarė.
Jolanta Švarcienė – mokyklos raštinės vedėja.
Vladas Terleckas – ekonomistas, politikas, publicistas, socialinių mokslų daktaras.
Sigita Urbonienė – istorijos mokytoja.
Algimantas Vaičiulevičius – kraštotyrininkas.
Aldona Vasiliauskienė – istorikė, humanitarinių mokslų daktarė.
Rita Venckūnienė – bibliotekininkė.
Daiva Vyčinienė – etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė, Valstybinės Jono Basanavičiaus ir Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatė.
Aldona Vilutienė – partizanų ryšininkė, kraštotyrininkė, visuomenės veikėja.
Anelė Vosyliūtė – matematikė, sociologė, socialinių mokslų daktarė.
Marta Vosyliūtė – dailininkė, scenografė.
Violeta Žarskienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
Kęstutis Žemaitis – miškininkas.
Vincas Žemaitis – miškininkas.
Gražina Žumbakienė – etnologė, muziejininkė.

 

 

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt