lankymasis šioje svetainėje

 
 


Pilviškiai

41-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 78 autoriai, 96 straipsniai, 1192 puslapių, 300 egzempliorių.

Straipsnių autoriai

Gailė Ambrazienė – muziejininkė.

Stasys Ankevičius – mokytojas, muziejininkas, kraštotyrininkas.

Antanas Anskaitis – žurnalistas.

Danutė Ardzijauskaitė – muziejininkė.

Rima Bakšienė – lituanistė, humanitarinių mokslų daktarė.

Monika Balikienė – etnologė, humanitarinių mokslų daktarė.

Stasė Bloznelytė – matematikė, kraštotyrininkė.

Joana Borisevičienė – ūkininkė.

Laima Bražinskaitė – istorikė.

Jonas Brundza – inžinierius, kraštotyrininkas.

Neringa Budrevičienė – ūkininkė.

Audronė Burnytė – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Algirdas Černeckis – mokytojas, lituanistas.

Vita Daunytė – istorikė.

Aira Dubikaltienė – kartografė.

Rita Dūdėnaitė – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Justinas Giraitis – inžinierius mechanikas, tremtinys.

Marija Giraitytė – finansininkė, kraštotyrininkė.

Vilija Gladutytė – lituanistė, kraštotyrininkė.

Zeevas Goldbergas – verslininkas.

Vytautas Grinius – mokytojas, fizkultūrininkas, muziejininkas.

Margarita Gudynaitė – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Algimantas Gureckas – verslininkas, kraštotyrininkas.

Asta Jakaitė – muziejininkė.

Vytautas Judickas – politikos ir visuomenės veikėjas.

Berl Kagan – žydų istorikas.

Vida Kilnienė – buhalterė, visuomenininkė.

Albinas Kinka – inžinierius, visuomenininkas.

Justina Kiverienė – pradinių klasių mokytoja.

Ona Klimienė – biologė, mokytoja.

Libertas Klimka – mokslo istorikas, etnologas, fizinių mokslų daktaras, profesorius, Valstybinės J. Basanavičiaus ir Lietuvos kultūros fondo S. Šalkauskio premijų laureatas.

Lionė Kraulėdienė – istorikė, muziejininkė.

Povilas Krikščiūnas – lituanistas, folkloristas.

Danutė Kriščiukaitienė – bibliotekininkė.

Petras Kriščiukaitis – mokytojas.

Irena Kriukienė – bibliotekininkė.

Venantas Mačiekus – ekonomistas, kraštotyrininkas, Valstybinės J. Basanavičiaus ir literatūrinės J. Keliuočio premijų laureatas.

Virgilija Marcelionienė – bibliotekininkė.

Nijolė Marcinkevičienė – etnologė.

Angelė Masalskytė – ekonomistė, kraštotyrininkė.

Stasė Matulaitytė – istorikė, humanitarinių mokslų daktarė.

Vytautas Mešlius – kraštotyrininkas.

Aušra Mickevičienė – muziejininkė.

Ona Misiūnaitė – biologė, kraštotyrininkė.

Algimantas Miškinis – architektas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras.

Eligijus Juvencijus Morkūnas – muziejininkas, humanitarinių mokslų daktaras.

Ramunė Naruševičiūtė – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Vytautas Navickas – psichologas, socialinių mokslų daktaras.

Živilė Paipulaitė – muziejininkė, etnologė.

Daiva Patalauskaitė – botanikė, biomedicinos mokslų daktarė.

Vida Petkevičienė – biologė, mokytoja.

Irma Puodžiukaitienė – režisierė.

Jūratė Račkelienė – kultūros vadybininkė.

Dalia Repšytė – matematikė, kraštotyrininkė.

Vytautas Raibikis – Lietuvos partizanas, visuomenininkas.

Davidas Reznikas – verslininkas.

Aidas Rimša – inžinierius, kraštotyrininkas, visuomenininkas.

Juozas Rimša – ūkininkas, knygnešys.

Antanas Rupeika – architektas, kultūros paveldo tyrinėtojas.

Elena Rupeikienė – muziejininkė.

Marija Rupeikienė – architektė, humanitarinių mokslų daktarė, kultūros paveldo tyrinėtoja.

Anelė Rutkauskienė – ūkininkė.

Pranas Sasnauskas – kraštotyrininkas.

Linutė Skrinskienė – mokytoja, saviveiklos organizatorė.

Regimanta Stankevičienė – menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė.

Jonas Starkus – kraštotyrininkas.

Vaclovas Strimaitis – kunigas, kraštotyrininkas.

Eglė Šeštakauskienė – choreografė.

Vincas Tumosa – lituanistas, kraštotyrininkas.

Lina Vadoklytė – biologė, kraštotyrininkė.

Alma Vaičiulytė – biologė, kraštotyrininkė.

Irena Valinskienė – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Danutė Valiūnienė – mokytoja, gimnazijos direktorė.

Daiva Vyčinienė – etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė.

Vida Vosylienė – mokytoja.

Kęstutis Žemaitis – kunigas, kraštotyrininkas.

Rita Židulytė – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Antanas Žilinskas – istorikas, muziejininkas.

 

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt