Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Algimantas Liekis „Prezidentas Antanas Smetona. Raštai, kalbos, darbai“ 1-asis tomas

 

Algimantas Liekis „Prezidentas Antanas Smetona. Raštai, kalbos, darbai“ 1-asis tomas,
Išleido „Versmės“ leidykla, 2018 m., 564 p., iliustr.
ISBN 978-9986-795-80-3
 

Kaina leidykloje – 15,00 EUR

 

APRAŠYMAS

Šiame žinomo publicisto, istoriko, humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus Algimanto Liekio šešių tomų rinkinyje, sudarytame naudojantis daugiau kaip 300 įvairių šaltinių, apžvelgiami iškiliausio Lietuvos politiko, Lietuvos Prezidento Antano Smetonos biografijos bruožai, kūrybinis palikimas, skelbiami įvairiuose leidiniuose publikuoti Prezidento darbai, kalbos.

Leidinys dedikuojamas tautinės Lietuvos kūrėjui ir stiprintojui, pirmajam Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai, 2019 metais sukankančioms Jo gimimo 145-osioms metinėms, prezidentavimo pradžios 100-osioms ir žūties 75-osioms metinėms bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

Šiuo metu rengiami spaudai kiti rinkinio tomai:
II tomas „Tautos vienybė“,
III tomas „Nepriklausomybės pamatai“,
IV tomas „Tautinė Lietuva“,
V tomas „Lietuvos šviesa“,
VI tomas „Tautos valia“.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt