Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Bronislovas Kuzmickas „Tarp kaimynų ir pasaulyje: vyksmai ir refleksijos"

 

Bronislovas Kuzmickas „Tarp kaimynų ir pasaulyje: vyksmai ir refleksijos"
Išleido „Versmės“ leidykla, 2018 m., 320 p., iliustr.
ISBN 978-609-8148-61-9
 

Kaina leidykloje – 9,99 EUR

 

APRAŠYMAS

Bronislovas Kuzmickas – Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, filosofas, politikas, keliolikos knygų autorius.

Knygoje „Tarp kaimynų ir pasaulyje“ rašoma, kaip pirmaisiais Nepriklausomybės metais ir jų išvakarėse klostėsi santykiai su kaimyninėmis valstybėmis ir kaip tai atsispindėjo Lietuvos žiniasklaidoje. Apibūdinama santykiu su Lenkija, Baltarusija, Rusija pradžia ir plėtra iki tarpvalstybinių sutarčių sudarymo. Nušviečiama šiame kontekste kilusi valstybės vidaus problema – situacijos pietryčių Lietuvoje raida. Parodoma, kuo buvo svarbūs ir kaip klostėsi santykiai su Baltijos kaimynėmis ir Skandinavijos šalimis.

Likusią knygos dalį sudaro tekstai, skirti tokiems nepriklausomos Lietuvos laisvajame pasaulyje klausimams kaip narystė Europos Sąjungoje, emigracija ir "pasaulio Lietuvos" perspektyva; tradicija modernybė, postmodernybė ir lietuviškasis tapatumas; tautiškumas ir tikėjimas sekuliarioje visuomenėje. Kai kurie tekstai jau buvo skelbti mokslinėje ir populiariojoje spaudoje.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt