Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Daugiau apie „Versmės“ leidyklą

Leidykloje, neskaitant autorių, iš viso bendradarbiauja per 80 specialistų: leidyklos vadovas Petras Jonušas, „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų redaktoriai ir sudarytojai Antanas Andrijonas, Julius Aukštaitis, Stanislovas Balčiūnas, Vingaudas Baltrušaitis, Aloyzas Bėčius, Stanislovas Buchaveckas, Daiva Červokienė (Žilytė), Ona Gaidamavičiūtė, Vitas Girdauskas, Gražina Indrišiūnienė, Albinas Jasiūnas, dr. Henrikas Jasiūnas, Virginijus Jocys, Kazimieras Kalibatas, dr. Filomena Kavoliutė, Edita Korzonaitė, Povilas Krikščiūnas, dr. Edmundas Levitas, dr. Jonas Linkevičius, Venantas Mačiekus, dr. Zigmas Malinauskas, Albinas Masaitis, Edmundas Mickūnas, Kazys Misius, Tomas Petreikis, Juozas Pugačiauskas, dr. Aldonas Pupkis, Antanas Šimkūnas, Domijonas Šniukas, dr. Ieva Švarcaitė, Albinas Vaičiūnas, Sigita Vaidelytė, Albinas Vaitkevičius, Vincenta Velžytė, prof. Daiva Vyčinienė, dr. Anelė Vosyliūtė, Asta Žernienė, Juozas Žitkauskas, „Lietuvos valsčių“ serijos Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos nariai dr. Danutė Blažytė Baužienė (XX a. istorija), dr. Arūnas Bubnys (XX a. istorija), dr. Rasa Butvilaitė (menotyra), akad. prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis (kultūrologija), doc. dr. Virginijus Gerulaitis (geografija), Vida Girininkienė (XIX a. Istorija), Lietuvos MA narys korespondentas, prof. Romualdas Grigas (sociologija), doc. dr. Algirdas Jakubčionis (istorija), doc. dr. Artūras Judžentis (kalba), dr. Robertas Jurgaitis (istorija), dr. Zita Medišauskienė (XIX a. istorija), akad. prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė (etnologija, kartu ir monografijos redaktorė sudarytoja), dr. Jurga Motiejūnaitė (botanika), prof. Aivas Ragauskas (istorija, komisijos pirmininkas), prof. Stasys Skrodenis (tautosaka), dr. Žilvytis Šaknys (etnologija), Irena Šutinienė (sociologija), dr. Gintautas Zabiela (archeologija), vadybininkai Živilė Driskiuvienė (kartu ir monografijos redaktorė sudarytoja), Sonata Jonušaitė, dailininkė Ona Liugailienė, vertėjas Aloyzas Pranas Knabikas, fotografai Aloyzas Petrašiūnas, Jonas Kliučius, Klaudijus Driskius, knygų maketuotojos Violeta Barkauskaitė, Sigrida Juozapaitytė, tekstų rinkėjos Jūratė Baradinskienė, Gabija Bruzgytė, Virginija Malakienė, redaktorės Vida Kasparavičienė, Rasa Kašėtienė, Danguolė Tunkevičienė, kartografė Lidija Kavaliauskienė, kompiuterių specialistė Rimgailė Pilkionienė, finansininkės Daiva Ramaneckaitė, Danutė Kasinskienė, ūkio reikalų tvarkytojas Jonas Dubickas.

Per metus leidykla gauna vidutiniškai 300-400 naujų straipsnių rankraščių (3–4 tūkst. rankraščių puslapių), tiek pat straipsnių suredaguoja, parengia spaudai ir sumaketuoja 400 straipsnių (3–4 tūkst. knygų puslapių), išleidžia 2–5 monografijas.

Leidyklos darbo apimtį netiesiogiai galėtų nusakyti tekstų tvarkymo darbams leidyklos suvartojamas rašomojo popieriaus kiekis: per metus vidutiniškai suvartojama 400 pakelių (po 500 lapų pakelyje) rašomojo popieriaus arba vidutiniškai po 1,1 pakelio, t. y. maždaug po 550 lapų per kalendorinę dieną.

 

Atgal Viršun

 

 
© Versmės leidykla