Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Buvusio Balninkų valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Abelynės (Obelynės) vns.
Aginčių k.
Antalušių k.
Antamakių k.
Antanavos vns.
Antanuvkos (Makiugalių) vns.
Antaplaštokio plv.
Aparų k.
Armoniškių k.
Avstronios k.
Balandžių k.
Balninkėlių dv.
Balninkėlių k.
Balninkėlių vns.
Balninkų dv.
Balninkų mstl.
Barisluvkos vns.
Baruvkos plv.
Bindrinės (Sasarkos) vns.
Bindziškės (Makiugalių) vns.
Čereškų k.
Činelių k.
Dapkūniškių k.
Dapulšio k.
Dauboriškių dv.
Dauboriškių k.
Dragaudžių k.
Dvarniškio k.
Galų (Dakūniškių) k.
Geliogalių k.
Golubovkos vns.
Januvkos (Jonaukos) plv.
Januvkos (Jonaukos) vns.
Judpurių vns.
Juozapavos vns.
Kampų k.
Karališkių k.
Kazeviškio k.
Kazeviškio vns.
Kazliškių dv.
Kazliškių k.
Kazokiškio vns.
Kibildžių k.
Kildišių k.
Krapo vns.
Krūmiškių k.
Kuliabrido k.
Labelių k.
Lagesių vns.
Laumenkos plv.
Libertavos dv.
Linksmakalnio vns.
Magulos vns.
Makiugalių k.
Meilūnų k.
Meilūnų plv.
Morkiškio vns.
Naujasodžių (Novosiolkos) vns.
Novosiolkos k.
Pabaldanės plv.
Padembės vns.
Pagirelkos vns.
Pagojaus vns.
Pagrindos vns.
Pakeršio vns.
Papiškių k.
Paraisčių vns.
Parikelių vns.
Paužolkos vns.
Pavarnikų vns.
Pavinkšnių vns.
Perkalių dv.
Perkalių k.
Petrikiškių k.
Petronapolio dv.
Petruvkos vns.
Plaštokos dv.
Plentaukos vns.
Poberžių k.
Pramaislavos plv.
Pramaislavos vns.
Pusnelių k.
Pusvaškių k.
Raudoklės k.
Rutėnų k.
Seserčio (Sasarkos) vns.
Skerdimų vns.
Šaltakelio vns.
Ščiurio k.
Šeparnės vns.
Šilelio vns.
Šimaičių (Ažusienių) k.
Trakų k.
Traupio plv.
Traupio vns.
Vališkių k.
Valių (Miškinių) k.
Vanagynių k.
Vanagų k.
Vareikių k.
Vargulių k.
Verėjimų k.
Vikvynės vns.
Vilkiškio k.
Vingrių k.
Zapaškų k.
Zapolio vns.

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla