Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Monografijos „Balninkai“ naujienos

 

2020 02 18

Gauta parama

2020 m. vasario 18 d. leidyklą pasiekė Stasio Mackevičiaus 1 000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BALNINKAI“ (vyr. redaktorius Julius Aukštaitis). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Balninkai.   ▲2020 02 25


2020 02 06

Gautas Lietuvos kultūros tarybos finansavimas

2020 m. vasario 6 d. gautas Lietuvos kultūros tarybos dalinis finansavimas 2020 metais „Versmės“ leidyklos rengiamoms monografijoms „BALNINKAI“ (7 tūkst. eurų), „PILVIŠKIAI“ (7 tūkst. eurų), „VIEŠVILĖ“ (7 tūkst. eurų), „ŽARĖNAI“ (7 tūkst. eurų). ▲2020 02 07


2019 04 17

Gauta parama

2019 m. balandžio 17 d. leidyklą pasiekė UAB „Magnolija“ 10 00,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BALNINKAI“ (vyr. redaktorius Julius Aukštaitis). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Balninkai.   ▲2019 04 23


2016 12 29

Gauta parama

2016 m. gruodžio 29 d. leidyklą pasiekė visuomeninės organizacijos „Balninkų bendruomenės centras“ 3000,00 Eur parama rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „BALNINKAI“ (vyr. redaktorius Julius Aukštaitis). Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. skirsnyje „Rengiamos monografijos“, pasirenkamoje eilutėje Balninkai.  ▲2017 01 05


2013 06 10

GAUTA PARAMA. 2013 m. birželio 10 d. leidyklą pasiekė Juliaus Aukštaičio 100 Lt parama monografijos „BALNINKAI“ parengimui ir leidybai. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Balninkai. 2013 07 02


2013 04 02

GAUTA PARAMA. 2013 m. balandžio 2 d. leidyklą pasiekė Rimanto Kazokevičiaus 500 Lt, Anatolij Šalgunov 500 Lt, Vlado Telksnio 400 Lt ir Alvydo Klevo 100 Lt parama monografijos „BALNINKAI“ parengimui ir leidybai. Apie visą šiai monografijai gautą paramą žr. Rengiamų monografijų skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Balninkai. 2013 04 02


2013 02 24

„BALNINKŲ“ MONOGRAFIJOS FINANSAVIMAS RŪPI NE TIK MOLĖTŲ RAJONO MERUI. 2013 m. sausio 16 d. monografijos „Balninkai“ vyr. redaktorius Julius Aukštaitis lankėsi Molėtų savivaldybėje pas merą Stasį Žvinį monografijos „Balninkai“ finansavimo klausimu. Merui S. Žviniui buvo perduotas monografijos leidybos sutarties projektas.

Finansavimo klausimus aptarti meras pakvietė Savivaldybės švietimo skyriaus vedėją Gintautą Matkevičių. Meras p. G. Matkevičiui nurodė paruošti monografijos „Balninkai“ finansavimo projektą ir pateikti jį savivaldybės posėdžiui, svarstant š. m. rajono biudžetą. Meras žadėjo posėdžio metu remti monografijos finansavimą.

Vasario 24 d. meras S. Žvinys atvyko į Balninkų seniūniją. Seniūnijoje, aptariant monografijos „Balninkai“ finansavimą, dalyvavo seniūnė Virginija Pusvaškienė ir Balninkų bendruomenės centro pirmininkė Jonė Maniuškienė. Posėdyje nutarta kreiptis į Balninkų krašto turtingesnius verslininkus raginant juos remti finansiškai monografijos „Balninkai“ išleidimą. Buvo paruoštas raštas-kreipimasis, kurį pasirašė meras S. Žvinys, Balninkų seniūnijos seniūnė Virginija Pusvaškienė ir Balninkų bendruomenės centro pirmininkė Jonė Maniuškienė:

Į kreipimąsi atsiliepė:
2013 02 13 verslininkas Rimantas Kazokevičius, skyrė 500 Lt paramą.
2013 02 20 verslininkas Alvydas Klevas, skyrė 100 Lt paramą.

Nuoširdžiai dėkojame skyrusiems paramą pirmiesiems kraštiečiams bei maloniai kviečiame ir kitus balninkiečius sekti šiuo gražiu pavyzdžiu.

 ▲2013 03 12


 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt