Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Tatjana Civjan, Marija Zavjalova, Artūras Judžentis, red.
„Baltai ir slavai“

 

Tatjana Civjan, Marija Zavjalova, Artūras Judžentis, red.
„Baltai ir slavai“,

Išleido „Versmės“ leidykla, 2014 m., 428 p.

 

 

Knygos kaina leidykloje – 14,99

 

APRAŠYMAS

Knygoje tarptautinės konferencijos pranešimų pagrindu (Vilnius, 2011) apžvelgiama garsaus kalbininko, akademiko Vladimiro Toporovo (1928–2005) mokslinė veikla baltoslavikos srityje, skelbiami jo idėjų įkvėpti arba paskatinti nauji šios tematikos tyrimai. Kalbiniuose straipsniuose aptariami prūsų kalbos tekstai, nagrinėjami lietuvių bei latvių kalbų žodžių kilmės ir raidos dalykai, plačiame kontekste tiriama baltų kalbų gramatinės sandaros praeitis ir dabartinė būklė, ryšiai su slavų bei germanų kalbomis. Knygoje daugiausia baltų ir slavų dvasinės kultūros bendrybes gvildenančių publikacijų. Jose istoriniu, arealiniu ar tipologiniu atžvilgiu nagrinėjamos baltų ir slavų mitologijos, ritualo, literatūros, tautosakos, liaudies meno ir kasdienybės kultūros temos, mitologinės pasaulio sampratos atspindžiai kalboje, literatūroje, mene, kasdieniame gyvenime, Vilnius, Wilno, kaip daugiakultūrė ir įvairiakalbė vienovė. Taip pat nagrinėjamos senosios (visų pirma, prūsų) ir dabartinės baltų kalbos bei tarmės (etimologija, lingvistinė rekonstrukcija, gramatika, arealinė tipologija), baltoslavika dvasinėje kultūroje. 

Keturiomis kalbomis (anglų, lietuvių, rusų, vokiečių) parašytų 27 straipsnių autoriai – įvairių šalių, mokslo krypčių bei mokyklų atstovai iš Berlyno, Konstanco, Mainco, Pizos, Brno, Poznanės, Stokholmo, Vilniaus, Šiaulių, Minsko, Maskvos, Sankt Peterburgo, Novosibirsko.

Knyga skiriama akademikui Vladimirui Toporovui atminti.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt