lankymasis šioje svetainėje

 
 


Endriejavas

18-oji serijos monografija: 60 autorių, 105 straipsniai, 1412 puslapių, 1100 egzempliorių. 2010 m.

Straipsnių autoriai

Adomavičienė Elena – pedagogė, edukolog. m. dr., doc., garbės kraštotyrininkė.

Balsytė Vilma – filologė, redaktorė.

Beniulis Juozas – mokytojas.

Blagnienė Valerija – tarnautoja.

Blaževičiūtė Dovilė – miškotvarkos specialistė.

Bubnys Arūnas – istorikas, humanit. m. dr., Lie­tu­vos gy­ven­tojų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro (LGGRTC) Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento (GRTD) direktorius.

Buchaveckas Stanislovas – istorikas, LGGRTC GRTD Istorinių tyrimų sk. vyr. specialistas, „Lie­tu­vos valsčių“ se­ri­jos re­dak­to­rius, mo­nogra­fi­jos „Mus­nin­kai. Ker­navė. Čio­biškis“ vyr. redaktorius su­da­ry­to­jas.

Bukelienė Elena – literatūros tyrinėtoja, kritikė, humanit. m. dr., profesorė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2005).

Dvaržeckas Vaclovas – medžiotojas, medžiotojų būrelio vadovas.

Fedaravičius Kostas – rašytojas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas.

Galdikaitė Ramutė – filologė.

 Gentvilas Stasys  – publicistas, visuomenininkas (1918 04 04–2009 12 18).

Gliožaitis Algirdas Antanas – kartografas, istorinės geografijos specialistas.

Grikšas Kazys – bibliofilas, agronomas.

Gulbinaitė Neringa – filologė.

Jankauskienė Edita – istorikė, LGGRTC GRTD Istorinių tyrimų programų sk. vedėja.

Jasiūnaitė Birutė – kalbininkė, humanit. m. dr., VU profesorė.

Jocys Virginijus – istorikas, nekilnojamųjų kultūros vertybių specialistas, „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „Laukuva“, „Endriejavas“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Jocytė Vida – tarnautoja.

Jonušytė Regina – žemės ūkio specialistė, gamtos m. daktarė.

Jurgaitienė (Kryževičiūtė) Bronislava – mokytoja, politinė kalinė.

Kantautienė Lina – istorikė, Raseinių krašto muziejaus muziejininkė.

Kavaliauskienė Lidija – kartografė, VU mokslo darbuotoja.

Kazragienė Laima – mokytoja, ren­ginių vedėja.

Krikščiūnas Povilas – filologas, Lietuvių literatūros ir tautosakos inst. mokslo darbuotojas, šios monografijos Tautosakos sk. vienas autorių, redaktorių ir parengėjų.

Lankelis Merūnas – landšafto architektas, KU lektorius.

Lapienė Virginija – žurnalistė.

Lauciūtė Snieguolė – etnologė.

Laurinavičius Alfonsas – teisininkas, social. m. dr., MRU profesorius.

Laurutytė Oksana – žurnalistė.

Lileikienė Veronika – pedagogė, etnologė, humanit. m. daktarė.

Lukminienė (Kryžanauskaitė) Danutė – literatė, tremtinė.

Mačiekus Venantas – ekonomistas, VU lektorius, kraštotyrininkas, Valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas (1997), Rokiškio garbės pilietis (2007), daugelio „Lie­tu­vos valsčių“ se­ri­jos monografijų vyr. redaktorius sudarytojas.

Mačiulienė Zita – mokytoja, ilgametė Endriejavo bibliotekos bibliotekininkė, visuomenininkė.

Misius Kazys – inžinierius, istorikas, kraštotyrininkas, Lietuvos dailės akademijos Dailėtyros inst. mokslo darbuotojas, „Lietuvos valsčių“ serijos redaktorius, monografijos „Kvėdarna“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Petreikis Tomas – knygotyrininkas, komunikacijos ir informacijos mokslų magistras.

Pupkis Aldonas – kalbininkas, humanit. m. dr., VU profesorius.

Purvinas Martynas – architektas, kultūros paveldo specialistas, 
hu­ma­nit. m. dr., docentas.

Purvinienė Marija – architektė, kultūros paveldo specialistė.

Raudonienė Diana – miškininkystės specialistė.

Raudonius Darius – miškininkystės specialistas.

Rimkus Vytenis – menotyrininkas, humanit. m. dr., profesorius.

Rimša Edmundas Antanas – Lietuvos istorijos inst. vyresn. mokslo darbuotojas, Lie­tuvos heraldikos komisijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento pirmininkas, humanit. m. dr., docentas.

Ruškys Algirdas – kalbininkas, humanit. m. dr., KU docentas, šios monografijos Kalbos sk. redaktorius.

Ruškys Antanas – tautodailininkas, publicistas, politinis kalinys.

Selskienė Eugenija – mokytoja, visuomenininkė ir politikė, Klaipėdos r. savivaldybės tarybos narė.

Skebas Vytautas – istorikas, humanit. m. daktaras.

Skuodas Virgilijus – fotografas.

Šiaulytis Kazys Kęstutis – dailininkas, edukologas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Šunokienė Laimutė – tarnautoja, ilgametė Endriejavo seniūnijos seniūnė.

Valančiūtė Janina – istorikė, nekilnojamųjų kultūros vertybių specia­listė, kelių Klaipėdos rajono vietovių monografijų autorė ir bendraautorė.

Vareikienė Aldona – žurnalistė.

Vasiliauskienė Aldona – istorikė, humanit. m. dr., ŠU docentė.

Velička Kęstutis – medžiotojas.

Vileikis Justas – dendrologas, kraštotyrininkas.

Zabiela Gintautas – archeologas, humanit. m. dr., KU docentas.

Zvonkutė Jurga – etnomuzikologė.

Žemgulienė Eugenija – mokytoja, kraštotyrininkė.

Žemgulis Antanas – mokytojas, rašytojas, gamtininkas, šios monografijos vienas sudarytojų, Gamtos sk. ir kitų skyrių redaktorius.

Žemgulytė Dalia – mokytoja.

Žiemytė Ivona – žurnalistė.

Žumbakienė Gražina – etnologė, muziejininkė.

    

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt