lankymasis šioje svetainėje

 

 

Endriejavas
18-oji serijos monografija: 60 autorių, 105 straipsniai, 1412 puslapių, 1100 egzempliorių. 2010 m.

Asmenvardžių rodyklė (3 801 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V W Z Ž

 

A

Aarne Antti 787
Abišala A. 1247
Adamkienė Alma 6, 12, 369, 377
Adamkus Valdas 369, 378, 1225,
1268, 1405
Adomaitis Karolis 262
Adomaitis Simonas 1061
Adomaitytė Aldona 1150
Adomavičienė (Martinkutė) Elena
7, 13, 14, 17, 92, 94, 96, 106, 128,
130–133, 170, 176, 357, 372, 392,
470, 473, 554, 555, 563, 786, 1057,
1067–1078, 1148–1150, 1342, 1357
Adomavičienė A. 1068
Adomavičius Gintaras 1076
Adomavičius Kazimieras 1068,
1075–1077
Adomavičius Simonas 210, 335, 337
Aistis Jonas 1313, 1314
Akimovas 277
Aklys Juozas 185
Aklytë Stanislava 210, 211, 337,
358
Akminskienė Stefa 598
Akrūtas (pravardė) 600
Alaburda Juozas 631
Albrechtas K. 262
Alekna 978
Aleknavičius B. 1307
Aleknienė Violeta 1145, 1146
Aleksandravičienė Vilija 1368
Aleksandravičius Jonas 1091
Aleksandrovičius Aleksandras 1153
Aleksejevas I. A. 145
Ališauskas R. 894
Alminaitė Rita 506, 516, 527
Alsys Jonas 128
Altgilbert Lazzy 1266
Alunderis Alvydas 385
Alūza Bronislovas-Beržas 225
Alūza J. 563
Alūzaitė M. 241
Ambrazevičius Juozas 1091
Ambraziejus Jurgis 290
Ambraziūnas A. 431
Ambrozas Motiejus 305
Andrašiūnaitė Aldona 340, 371,
372
Andrejevienė Nijolė 1366, 1368
Andriejauskai 572
Andriejauskaitė Juzefa 564
Andriejauskaitė Petronėlė 564
Andriejauskaitė Vanda 564
Andriejauskas Alfonsas 564
Andriejauskas Antanas 564
Andriejauskas Jonas 1339, 1342
Andriejauskas Juozas 564
Andriejauskas Kazimieras 560, 564
Andriejauskas Leonas 88
Andriejauskienė Barbora 826
Andriejauskienė Petronelė 564
Andriejauskis Antanas 570, 1065
Andriejauskis J. 266, 268
Andriejauskis Kazimieras 571
Andriejus 110, 111
Andrijauskas Antanas 651–653,
1330
Andrijauskas Pranas 651, 652
Andrijauskienė 601
Andrijauskienė Alma 581
Andrijauskienė Barbora 652
Andrijauskienė Žydra 1144
Andrijonas Antanas 1367, 1368
Andrijonienė Zita 1367, 1368
Andriukaitis 313
Andriukaitis Kazimieras 129
Andriuškaitis Petkus 534
Andziulytė-Ruginienė M. 1186
Anglickis Stasys 322
Aničas Jonas 1260
Anysas Martynas 325
Antanaitis Bronius 1143
Antanaitis V. 551
Antanavičienė (Lapaitė) Vladislava
735, 737, 746, 1243, 1246, 1250
Antanavičienė (Sungailaitė) Barbora
649
Antanavičienė Barbora 628, 632

Antanavičius Albertas 1263
Antanavičius Antanas 192
Antanavičius Juozas 629
Antanavičius Kazimieras 659
Antanavičius Kazimieras-Tauras
219, 221
Antanavičius Vincentas 651–653
Antanavičiūtė Jadvyga 1263
Antanavičiūtė Marija 1271
Antanavičiūtė-Vaičekauskienė
Jadvyga 1271
Antanėlis Antanas 92, 129, 263
Antonenkas 277
Anujis Žanas 1163, 1165
Anužienė Barbora 902, 917
Anužis Domas 502
Anužis Justinas 651, 652
Anužis P. 463
Arensonas Chaimas 1315
Arlauskas P. 171
Armalis Petras 88
Armalis-Cezaris 223
Armonavičienė Almutė 1366
Arošienė Birutė 593
Arošienė Marijona 69
Arošiūtė Marytė 71
Asmontas Jonas 1335, 1339
Astra L. 888
Astrauskai 623
Astrauskas Domas 185
Astrauskas Dominykas 592, 632,
645, 646, 649, 781
Astrauskienė Aldona 372, 375
Astrauskienė Konstancija 645
Ašmantai 1035
Ašmantas Andrius 8, 14, 170, 315,
334, 399, 465, 852, 1087–1096, 1322,
1323, 1325, 1342
Ašmys Mykolas 1187
Ašmontai 1091, 1093, 1094
Ašmontaitė (Eismontienė) Janina 335
Ašmontaitė Aldona 753, 907
Ašmontaitė Danutė 400, 1262
Ašmontaitė Elvyra 1262
Ašmontaitė Gilija 1271
Ašmontaitė Petronėlė 581
Ašmontaitė Žemyna 1271
Ašmontas Andrius 96, 584
Ašmontas Antanas 183
Ašmontas Domininkas 95, 112,
413, 415, 600, 753, 834, 906,
1010–1012, 1034, 1035, 1049
Ašmontas Leonas 584
Ašmontas Povilas 185, 1259, 1260,
1262–1265, 1271, 1320
Ašmontas Rimas 1271
Ašmontas Steponas 9, 15, 465,
1258–1272, 1320
Ašmontas Vaclovas 1263, 1264
Ašmontienė Asta 1271
Ašmontienė Barbora 1263–1265,
1271, 1320
Ašmontienė Gražina 909, 911
Ašmontienė Marytė 400, 522, 1010,
1011
Ašmontienė Ona 911, 1271
Ašoklis Fortūnatas-Pelėda 219
Atkočiūnas Rolandas 1158, 1159
Atkoèiûnaitë Emilija 210
Atutis Antanas 537, 538
Augustaitis Adomas 536
Augustas Žygimantas 535, 556
Auksoraitis Andrius 536
Aukštikalnis Gaudentas 1139
Austynaitė-Gilvonauskienė Asta
360
Austynas E. 653
Auškalnis Juozas-Girėnas 217, 220
Auškalnis Pranas-Laisvė 220
Auškalnis Zenonas-Miškas 220
Auškėlatė O. 754
Auškelytė Ona 392
Aušra Kazimieras 761
Aušra Kazys 185
Aužbikavičius Stanislovas 312
Auželienė (Antanavičiūtė) Zita 632
Avyžius Jonas 1159, 1233
Avižonis Konstantinas 1091

 

B

Babkauskas Bronius 1156
Bačelis Z. 173
Bačėnas Raimundas 1368
Bačiulytė R. 1316
Bačkauskas Mečys-Kantas 244
Bačkis Audrys Juozas 1213, 1312
Bačkis Stasys Antanas 1183, 1184,
1199, 1209, 1210, 1312
Bagdonaitė Regina 1286
Bagdonaitytė Danutė 913
Bagdonaitytė Elenytė 913
Bagdonas Antanas 423, 428, 827
Bagdonas Pranas 97, 129, 972, 980
Bagdonas Vladas 1158
Bagdonienė Grasilda 913
Bagočiai 499, 501
Bagočienė Aldona 372
Bagočienė Barbora 501
Bagočienė Genutė 500
Bagočius Fortunatas 1342
Bagočius J. 980
Bagočius Jonas 1034
Bagočius Juozas 500, 501, 980
Bagočius Leonas 216, 217
Bagočius Vytautas 499–502, 839
Bagočiūtė D. 398, 463
Bagotienė Genutė 499
Bagotyrius Artūras 1241
Bagušienė O. 73, 76
Baironas Džordžas 1161
Bakšys Antanas-Germantas 242
Balandis Albinas-Gumnagis 250
Balandis Albinas-Paukštis 225
Balčaitis 865
1370
ENDRIEJAVAS Lietuvos valsčiai
Balčauskienė Rima 356, 357, 464
Balčeratas 865
Balčiauskas L. 26, 34
Balčinas Petras-Pušis 240, 242–244,
1350
Balčiukonis K. 894
Balčiūnas 243
Balčiūnas Jonas 338, 372
Balčiūnas K. 241, 242
Balčiūnas V. 171, 177
Balčiūnienė Angelė 338, 342, 372
Balčius Antanas 389, 390, 735, 737,
1241, 1350
Balčius Martynas 536
Balčiutė Alma 348
Balevičienė J. 47–49, 51
Balevičius Saulius 1272
Baliukonytė Onė 1232
Baliulis Algirdas Antanas 1365–
1368
Baliutavičienė Loreta 506, 521, 528
Balsevičiai 754, 779–781
Balsevičienė (Jurkutė) Julija 757
Balsevičienė Vlada 780
Balsevičius 781, 996
Balsevičius Edvardas 757, 779, 780
Balsevičius Juozapas 184, 920
Balsevičius Kazimieras 122
Balsevičius Kostas 13, 161,
755–757, 767, 769, 776, 778–780,
783, 1350
Balsevičius P. 997
Balsevičiūtė Joana 779
Balsys 216
Balsys Linas 1406
Balsytė Vilma 8, 14, 1012, 1015,
1357
Baltrušaitis Vingaudas 1366, 1368
Baltuoniai 550
Baltuonienė Barbora (Basė) 197,
428
Baltuonis A. 432
Baltuonis Andrius 196, 197
Baltuonis Domininkas 196, 197,
428, 430, 548, 549
Baltuonis Vladislovas 196, 197, 431
Baltuonytė Barbora 196, 197, 424,
428
Baltuonytė Stefanija 196, 197
Baltuška Petras 1143
Baltutis Jonas 547
Banevičius Česlovas 18, 470
Banienė Jolanta 1140
Banionis Juozas 1366
Banys Klemensas 559
Banys Leonas Vytautas 559, 571,
760–763, 768, 769, 772, 829, 1022,
1025, 1050
Baranauskas Antanas 92, 106, 119,
1256
Baranauskas T. 533
Baranauskas Vladas 1150
Baranovskis V. 549
Barauskas K. 1252
Barbaravičienė Jadvyga 1365
Barbšienė Barbora 549
Barbšys 752
Barbšys Kazys 548, 549, 551
Barbšys Motiejus 547
Barbšytė Barbora 551
Barbšytė Pranciška 674
Barbšytė Stefanija 551
Barbšius Kazys 197, 424, 430
Bareikis Gintautas 18
Barienė Birutė 372
Barysaitė Džoja Gunda 1405
Barkanaitė Ch. 1316
Barkauskaitė Violeta 4, 18,
1366–1368
Baronas J. 1216
Bartašienė Aleksandra 1019
Bartašis Petras 1019
Bartkaitis Povilas 533
Bartkevičius Algimantas 1342
Bartkevičius Karolis 129
Bartkienė N. 1084
Bartkutė Nerija 1366
Bartolonis R. 1211
Bartoševičius Juozas 129
Bartulis Eugenijus 1150
Barzdukas S. 1192
Basalykas A. 20, 46
Basanavičius Jonas 130, 1117, 1157,
1358
Baubinaitė Ieva 1365
Baublys Povilas 185
Baubonis Z. 77, 79
Bazaraitė Genovaitė 927
Bedje Džozefas 1158
Bekmanas A. 1256
Belenavičius V. 551
Bendikaitė Giedrė 838
Bendikas Algis 838
Bendikas D. 463
Bendikas Gintaras 386
Bendikas J. 894
Bendikas Juozas 386
Bendikas Saulius 386, 838
Bendikas Vytautas 896
Benetis Algirdas 344, 372
Benys L. 421
Beniuliai 657, 668, 1065
Beniulienė (Kontrimaitė) Juzefa 570
Beniulienė (Putriūtė) Marijona 574,
669, 670
Beniulienė (Sungailaitė) Ona 66,
236, 245, 473, 573, 574, 587, 589,
592, 593, 598, 622, 624, 628–633,
636, 639, 640, 645, 648, 649, 657,
659–664, 668, 670
Beniulienė Emilija 346, 356, 362,
368, 372, 375, 376, 379, 380
Beniulienė Juozapina 570
Beniulienė Marijona 658
Beniulis Antanas 184, 658
Beniulis Bronius 659
Beniulis Edvardas 762
Beniulis Izidorius 659
Beniulis Jonas 249
Beniulis Juozas 5–8, 11–14, 18, 574,
576, 583, 587, 589, 592, 593, 598,
622, 624, 628–634, 636, 639, 640,
642, 644, 645, 648, 649, 657–664,
668, 670, 768–770, 773, 774, 776,
781, 830, 840, 919–921, 1304, 1342,
1357
Beniulis Kazimieras 570, 659
Beniulis Marius 464, 840
Beniulis Pranas 29, 657–659, 661,
663, 664, 892, 893
Beniulis Simonas 361, 362
Beniulis Vytautas 208, 212
Beniulis Vladas 659
Beniulytė Danutė 632, 636
Beniulytė Juozapina 587, 589, 659
Beniulytė Marcelė 658
Beniulytė Marijona 659
Beniušienė I. 1167
Beniušis Jonas 197, 430
Beniušis Juozas 550
Beniušis R. 45
Bepirštis 1127
Berenienė Kazimiera 597, 660
Berenienė Marė 184

Berenis Augustinas 543
Berenis Juozapas 133
Berenytė Rima 827
Berenius Jonas 597, 660
Berenius Juozas 838
Bereniūtė Kazimiera 660
Beresnaitė Ona 423, 428
Bergmanas Ingmaras 1160
Bernadas Mykolas 536
Bernatavičius Antanas 133
Bernotas Evaldas 1367
Bernotas Irmantas 1367
Bernotienė Rimutė 1366, 1367
Bersnaitė O. 79
Bertašiūtė A. 961, 980
Bertašiūtė Aniceta 85
Bertašiūtė Rasa 1366
Bertužytė Berta 372, 375
Beržanskis Juozas-Mėnulis 223
Beržanskytė Marcijona 543
Bičkauskas L.-Gentvila 675
Bidva Kazys-Plienas 223
Bidvienė Jurgita 899
Bieliauskai 623, 918
Bieliauskytė I. 463
Bikinas Juozapas 91, 129, 263, 264,
266, 291, 333, 465, 1330, 1350
Bykšaitė E. 464
Biliūnas Jonas 506
Biliūnienė (Budrytė) Valerija 97,
103, 113, 323, 1329
Binkis Kazys 286, 1007, 1091, 1217
Birbalaitė D. 400
Birbalaitė Eglė 532
Birbalaitė Ieva 532
Birbalas Adomas 29, 361, 382, 892
Birbalas Kęstas 765
Biriukova Aleksandra 372
Biržiška Mykolas 284, 291, 1088
Biržiška Vaclovas 273, 276–278
Biržiškis Stasys 1215, 1216
Bytautienė Aldona 1365
Bytautienė Veronika LiudovikaĄžuolė
223
Bitvinskas A. 1254
Bladžius Bronius 643
Blagnienė Gražina 359
Blagnienė Valerija 7, 13, 651, 1357
Blaumanis Rudolfas 1162
Blaževičiūtė Dovilė 8, 14, 1005,
1050, 1055, 1357
Blažytė-Baužienė Danutė 4
Bliūdžius Bernardas Aloyzas 1368
Bliūdžiuvienė Liucija 1368
Bochumer V. 107
Bočiarovas 192
Bočkai 1288–1290
Bočkienė (Vaitkutė) Filomena
1288–1290
Bočkienė Elena 826
Bočkus A. 383
Bočkus Antanas 1330
Bočkus Arūnas 1292
Bočkus Benediktas 1289
Bočkus Domas 1288–1290
1371
ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ
Bočkus Gytis 1291, 1292
Bočkus Marius 1291, 1292
Bočkus Stasys 9, 15, 1288–1292,
1342
Bočkus Tautvydas 1291, 1292
Bočkutė Gustė 1291, 1292
Bočkuvienė Irena 1291, 1292
Bogdanas Konstantinas 423, 553
Borisevičius Jonas 1205
Borisevičius Vincentas 563
Bortkaitis Šeputis 534
Bortkevičiai 335
Bortkevičienė Elena 335
Bortkevičius Petras 160, 334–336,
1120
Boruta J. 69, 887
Boruta Kazys 1157, 1160
Bradūnas Kazys 1233
Bradūnienė Kazytė 1233
Brasaitė Laima 344
Brauklys Juozas 223
Braun-Blanquet Josias 36
Brazauskas Vytautas 372
Brazdeikis Leonas 1217, 1218
Brazdžionis B. 615
Bražinskaitė Laima 878
Bražinskaitė Stasė 398
Brechtas B. 1305
Bredis Julius 372
Breivienė 735
Brikmanis Ugis 1158, 1159
Bryzgys Vincentas 1206, 1208,
1252
Brundza Antanas 260
Bruzgytė Gabija 10, 16, 18
Bružaičiai 119
Bružaitytė Marija 276
Bubnys Arūnas 4, 5, 11, 190, 202,
927, 1357
Buchaveckas Stanislovas
5, 9, 11, 15, 198, 1173, 1177, 1357,
1366, 1367
Bučienė Irena 1164
Bučys Algimantas 1229
Bučnys Pranas 92, 128, 184
Būda V. 47–49, 51
Budginas V. 894
Budraitė Paulina 161, 971
Budraitienė E. 337
Budraitis 119, 166
Budraitis Jonas 158
Budraitis Kostas 133, 155, 156
Budras Jakštas 671
Budreckas Jonas 1366
Budriai 561
Budrienė 561
Budrys 561
Budrys Vincentas 323
Budrys Vladislovas 97, 98, 323,
1329, 1330
Budrytė Ina 1366
Budrytė-Biliūnienė Valerija 98, 99
Budvydas Vaclovas 762
Budvytienė M. 563
Budvytis Ignas 759, 769
Budvytis Jonas 186
Būdvytis Stanislovas-Lendrė 222,
223
Budvytis V. 563, 564
Budvytis Vaclovas 764, 765
Budvytis Vytautas 563, 1342
Būdvytis Vladislovas-Vėjas 223
Budvytytė Barbora 614
Budvytytė Stasė 759
Bufas V. 351
Būga Kazimieras 533
Bugailiškienė Roma 1143
Bugailiškis Feliksas 878
Builis Mykolas 537
Buivydaitė Bronė 1091
Bukauskas Jonas 113
Bukauskas Juozapas 102, 123, 129,
360, 361, 372
Bukelevičiūtė Dalia 401
Bukelienė Elena Nijolė 6, 12, 322,
1237, 1357
Bukiai 1065
Bukys Kazys 190, 191, 553
Bukota 88
Bulavas J. 171
Bulgakovas Michailas 1158, 1160
Bulota A. 421
Bulvyčius Petras 96, 121, 126–128,
163, 972, 980, 1120, 1319, 1411
Bulvydaitė Aniceta 351
Bulvydaitė Regina 827
Bulvydas Gediminas 133, 385
Bulvydas M. 464
Bulvydas Valdas 387
Bulzgis Stasys 372, 1351
Bumblauskas A. 195, 551
Bunkus Antanas 129
Burba A. 331
Burba Jurgis 219
Burba Kostas 173
Burka A. 338
Burkanas Eduardas 122
Burkevičius V. 262, 310
Burvys Vaclovas-Kęstutis 222
Butavičienė Nijolė 372
Butavičius A. 1320
Butkevičienė Ieva 826
Butkevičiutė J. 306
Butkienë A. 210, 211
Butkienë Agota 200, 210, 212
Butkus Edvardas-Laisvūnas 222
Butkus Liudvikas 423, 428, 431
Butkutė Birutė 231
Butvilaitė 265, 267, 291
Butvilaitė Rasa 4
Bužas 248
Bužienė 248

 

C

Chaikin Azalij 372
Chalapianas Zorairas 1162
Chodkevičius Jonas 535
Chodosevičius 1066
Chodzka Tiburcijus 1315
Chomskis V. 57
Chruščiovas 588, 669
Cicėnas J. 1206
Cinkutis 267
Cyparienė (Sungailaitė) Valė 630
Ciparis Sigitas 752
Ciprijonas Genutis 838
Cirtautaitė Danutė 1136
Cirtautaitė Janina 345

Cirtautaitė Rūta 18, 389, 467, 468,
470, 471, 474, 476, 477
Cirtautas Felicijonas Gasparas 94
Cirtautas G. F. 131
Cirtautas Kęstutis 389
Cirtautas Pranas-Valys 248
Cirtautienė (Griušytė) Marytė 474
Cirtautienė Pranciška 210, 1174,
1180
Cirtautienė Stasė 210, 335, 337
Civinskas A. 301, 302
Clarke Frederik 1267
Cvirka Petras 927

 

Č

Čechavičius Juozapas 1315
Čechovas Antonas 1158, 1305
Čeledinai 921
Čeledinaitė Alma 827
Čeledinaitė Genovaitė 839
Čeledinas 119, 618, 905
Čeledinas A. 344, 347, 351, 352,
375
Čeledinas Algimantas 347, 372
Čeledinas Andrius 598
Čeledinas Audrius 348, 351, 827
Čeledinas E. 343
Čeledinas Juozas 653
Čeledinas Kostas 1340, 1344
Čeledinas Petras 873, 874, 877,
1016
Čeledinas Vaclovas 896
Čeledinienė Danutė 826
Čeledinienė Emilija 826
Čeledinienė Paulina 1118
Čeledinienė Regina 839
Čeledinienė Stanislava 344, 346,
351, 372, 375, 376, 1016, 1166
Čelkienė (Latkauskienė) Rita 360
Čelkienė Elena 371

Čelkienė R. E. 356, 376
Čelkienė Rita 347, 360, 361, 371,
372
Čepas Jonas 469
Čepas Romas 650, 1333, 1340
Čepauskaitė Jadvyga 375, 372
Čepėnas Paulius 1142
Čepienė Juzefa 650
Černeckytė Jadvyga 1220
Černiauskas Mykolas 79–81, 1354
Česas Vladas 1279
Čėsna Jonas 839, 896
Česnulevičiūtė Zita 630
Čiakienė Jūratė 506–508, 529, 530,
1097
Čiulčinskis 935
Čiuldienė Magdalena 549, 883, 884
Čiuldienė V. 883
Čiuldis Mykolas 547
Čiuldys Vincas 543
Čiurlionis M. K. 1168
Čiuželytë Regina 211
Čižaitė Dovilė 506, 510–513
Čižinauskas 1290

 

D

Dabkutė (Razutienė) Ona 616
Dabryla J. 161–163, 1174
Dabrylienė 337
Dabušis V. J. 1251–1254, 1256
Dachas Simonas 1307
Dačkauskas Vaclovas 18, 115, 386,
473, 1221
Dagys Mindaugas 1267
Dagys V. 1292
Dagytė Emilija 372
Damaševičius Vytautas 1232
Danielkutė Elita 368, 464
Danyla 1126
Danilevičius Jonas 218
Danys Jonas 184
Danys Jurgis 269
Dapkienė Birutė Aniceta 343,
344, 346, 348, 360–363, 371, 372,
375–379, 464, 516
Dapkus 408
Dapkus Petras 390, 407, 453, 834,
838
Dapkutė Ona 615
Dargaitė Danguolė 600
Dargaitė Genė 221
Dargevičius A. 398
Dargevičius Ignotas 129
Dargevičius Vilius 361
Dargevičiūtė Aušra 348, 361, 370
Dargevičiutė-Ražanskienė Aušra
365
Dargiai 1289, 1290
Dargienė A. 213
Dargienė Emilija 600
Dargienė Genovaitė 600
Dargis Juozas 600
Dargis Jurgis 600
Dargis Kazimieras 133, 600
Dargis Kazys 186
Dargis Petras 549
Dargis Pranas 186, 551
Dargis Romas 372, 768
Dargis Stasys 600
Dargytė Violeta 827
Darienė Jaunutė 1290
Darius S. 402
Darkintienė Birutė 359, 372
Darkšas Steponas-Dobilas 223, 242,
245, 253
Daugėla Jonas 184, 613
Daugėla Juozapas 133
Daugėla Vincas 217, 1335
Daugėlaitė Ona 611
Dauginčius Anicetas 358
Daujotytė-Pakerienė Viktorija 322,
506, 1237
Daukantas Simonas 1237
Daukšienė Vilma 471
Dausynaitė Stasė 593
Dausynas 195
Dausynas Benediktas 1119
Dausynas Juozas 424, 665, 783
Dausynas Leonas 197, 428, 432,
550–552
Dausynas Mykolas 160, 164, 166,
170, 185, 569, 682, 980, 1000, 1087,
1089, 1119, 1122, 1174
Dausynas Vaclovas 123, 133, 186,
187, 592
Dausynas Vytautas 1119
Dausynienė (Ruškytė) Barbora 167,
971, 1119, 1122, 1130, 1134
Dausynienė Bronė 160
Dauskortas Liudvikas 549
Dauskurtas Jonas 735, 737, 767,
1007
Dauskurtienė (Kuprytė) Paulina
735, 737
Dautartaitė Olita 1151, 1158
Degutis Česlovas 69
Degutis Kazys 217
Deksnys Jonas 86
Denisovas 1127
Dėringienė Valė 523
Deriūnaitė Regina 372
Dyglienė Konstancija 896
Dyglys Vytautas 896
Dikšienė Julija 752
Dineika Karolis 303, 305
Dirgėla Juozapas Jonas 674, 768,
890, 896, 899
Dirgėla Kipras 1235
Dirgėla Petras 9, 17, 287, 291,
294, 301–303, 359, 392, 415, 418,
465, 476, 477, 510, 1229–1238, 1319,
1334, 1344
Dirgėla Povilas 415, 1230, 1231,
1344
Dirgėla Pranas 1339, 1340
Dirgėla Stasys 1230, 1231, 1334,
1335
Dirgėla Titas 1235
Dirgėla Vaclovas 28, 29, 735, 737,
746, 767, 769, 773, 863, 1012, 1024
Dirgelas Jonas 184
Dirgėlienė (Dargytė) Marijona 287,
291, 294, 303, 307, 311

Dirgėlienė (Gaižauskaitė) Paulina
1122
Dirgėlienė (Kontrimaitė) Marija
1034
Dirgėlienė Dalia 1233, 1237
Dirgėlienė Elena 768, 857, 863
Dirgėlienė Marijona 510, 1056,
1232, 1235
Dirgėlos 570, 1122, 1230
Dirginčienė R. 383
Dirsaitė Vilija 1271
Dirsė Julius 1265
Dirsienė (Ašmontaitė) Elvyra 1271
Diržuvienė Marė 185
Dobkevičius J. 1290
Dobradziejutė Gražina 356, 372
Dobrila P. 1016
Dobrilienė Marija 209, 210
Dobrovolskis 964
Dobševičius Norbertas 90, 129
Dogelis Povilas 264, 458, 1191
Dokšienė Rūta 506, 524, 528
Domarkienė Aleksandra 423, 424,
428, 432
Dornas Danielius 267
Dorošas Ivanas 1145
Doveika Ričardas 462, 465
Dovydaitis Jurgis 305
Dovydaitis Rolandas 1158
Dovydaitis Silvestras 290
Drėmaitė Gražina 1366–1368
Driskiuvienė Živilė 18
Drobikas 277
Dromantai 591, 622, 626, 644, 649,
650, 1065
Dromantaitė Aldona 647
Dromantaitė Barbora 646
Dromantaitė Birutė 644, 648
Dromantaitė Dalia 863
Dromantaitė Danutė 646
Dromantaitė Elena 644
Dromantaitė Irena 644
Dromantaitė Janina 646
Dromantaitė Kazytė 646
Dromantaitė Marytė 647
Dromantaitė Morta 644
Dromantaitė Ona 644
Dromantaitė-Sungailienė Paulina
584, 630, 633, 644, 645, 781
Dromantas Alfonsas 600, 649
Dromantas Algis 589, 649, 781
Dromantas Aloyzas 650, 781
Dromantas Antanas 169, 173, 569,
584, 596, 644, 645, 920, 971
Dromantas Bronius 644
Dromantas Domas 647
Dromantas Edvardas 359, 644,
646, 781
Dromantas Jasius 569, 645
Dromantas Jonas 644, 1344
Dromantas Juozas 594, 596,
647–649, 781
Dromantas Jurgis 591, 644, 647,
650
Dromantas Kazimieras 644, 647
Dromantas Mykolas 9, 15, 600,
643, 1166–1168, 1344
Dromantas Petras 596, 646, 781
Dromantas Rimas 647
Dromantas Steponas 648, 649
Dromantas Vaclovas 646, 647,
650, 781
Dromantas Vytautas 644
Dromantas Vladas 644, 646
Dromantas Zenonas 646
Dromantienė 569, 1016
Dromantienė (Jurevičiūtė) Stasė
648
Dromantienė (Pociūtė) Ona 648
Dromantienė (Šakinaitė) 167
Dromantienė (Triušytė) Birutė 648,
649
Dromantienė Domicelė 282
Dromantienė Gražina 359
Dromantienė Leta 643, 1168
Dromantienė Ona 596, 882
Dromontas Jonas 184
Dromontas Jurgis 184
Dubickas Jonas 1364
Dūda Jurgis 273
Dūdelė Tedavušas 572
Dumbra Stasys 826
Dumbrienė Ona 826
Dundulienė 570
Dundulienė Pranė 1016
Dupui Silviana 1158
Dužinskas Pranas 423, 424, 428,
432
Dvarčeckas Vaclovas 889–891, 894,
895, 1357
Dvarionas Eduardas 1365
Dvaržeckas Vaclovas 8, 14, 29
Dvilys Jurgis 541
Dziekonskis Juozapas 1084
Dziubinskas Henrikas 155, 315
Dženonis Dionizijas 1158
Dževečkaitė Vaida 1365
Džiugas Stasys 1113, 1140

 

E

Edlis Julijus 1160, 1164
Eidimtas Adolfas-Vygantas 215
Eimutytė Ligita 368
Eismontai 748
Eismontaitė Raimonda 361
Eismontas Rimantas 911
Eismontas Vytautas 71, 372,
748–752, 767, 769
Eismontienė (Ašmontaitė) Janina
159, 160, 162, 339, 344, 346, 372,
375, 400, 711, 748, 750–753, 834,
904–907, 909, 917, 969, 1056
Elgvenskienė 572
Elgvenskis 572
Elijošienė Bronislava 347, 357, 360,
361, 366, 372, 462

Elijošius Vacys 768
Elzbergas A. 338, 889
Endriejauskas Pranas 186
Endrijauskis 865
Endriuškaitė Bronė 334
Endzelytė Renata 1366
Eretas Juozas 1187, 1188, 1202
Ernulis Tomas 538
Eskirtaitė 119
Etminas Kazimieras 839, 1335
Ežerskiai 389
Ežerskienė Birutė 364, 388, 390,
394, 401, 518
Ežerskis Edvardas 361, 364, 518
Ežerskis Modestas 370, 1317

 

F

Fedaravičius Kostas 9, 1220, 1357
Ferriere A. 302
Filipas Eduardas de 1162
Fleris Stanislovas 1315

Fogleris Henrikas 1158
Frišas Maksas 1162
Fugardas Atolas 1159

 

G

Gabartas Karolis 1365
Gagečko 1127
Gagilaitė Rima 352, 863
Gagilas Jonas (Gaigalas) 265, 272,
333, 1330
Gaidutis Fortunatas 541
Gaigalas Algirdas 4
Gailaitis 557
Gailevičius Boneventūras 89
Gailienė Agnė 555, 572
Gailius 618
Gailius Antanas 155, 159, 160
Gailius Jurgis 538
Gailius Kostas-Klajūnas 225, 250
Gailius Povilas 557, 560
Gailiūtė 593
Gaižauskaitė Stefanija 1115
Gaižauskas 580
Gaižauskas Antanas 185, 582
Gaižutis Algirdas 4
Gajauskas J. 899
Gajauskienė B. 616
Galdikaitė Ramutė 7, 13, 738, 1357
Galdikas Adomas 1310
Galkus Juozas 457
Garbačiauskas Steponas 1205
Garbenčiūtė A. 463
Gargažinienė Dalė 1368
Garnys St. 331
Garška Jurgis 1368
Garška Zenonas 1366–1368
Garškaitė Rita 1367, 1368
Garšva Mindaugas 499
Garšva Sigitas 497, 499
Garšvienė Aniceta 1367
Garšvienė (Girkontaitė) Dangirutė
496–499, 502
Garšvos 498
Gaškaitė N. 221, 225, 243
Gaubienė (Ruškytė) Jadvyga 1034
Gaubienė Justina 827
Gaudėšienė Barbora 344, 371, 372,
388, 400, 522, 735, 737, 746, 1333
Gaudėšiutė R. 351
Gaudiešius Sigitas 522, 366, 370
Gaudiešius V. 1113
Gauduševičius Jurgis 89
Gaulienė Sigutė 1366
Gavelis Ričardas 1162
Gečas Jurgis 538
Gečas Kazimieras 537
Gečas Vladas-Tonis 222, 223, 245,
247, 249, 629
Gečienė (Sungailaitė) Zofija
629–631
Geda Sigitas 1158
Gedgaudaitė Figenija 903
Gedvidaitis Petrikas 534
Gedvilaitė Vilma 827
Gedvilas Aleksandras 129
Gedvilas Mečislovas 182
Gedvilas R. 348
Gedvilienė Antanina 645
Gedvilienė Paulina 882
Gegužis Valentinas 536
Gembickienė Milda 1406
Genčaitė Vilma 398, 863
Genčaitis 557
Genčas Alvydas 827
Genčas Darius 361, 362
Genčas Jokūbas 543
Genčas Jurgis 537
Genčas Kristupas 536, 568
Genčas Pilypas 536
Genčienė B. 860, 861, 863
Genčienė Emilija 863
Genčius Juozas 1340
Genčius Kazys 1339
Genčiuvienė Adelė 839
Genienė Z. 130
Genys J. 130
Genys Kazys 248
Gentvilas Stasys 7, 13, 15, 392,
399, 415, 473, 475, 602, 604,
618–620, 888, 1220–1223, 1344, 1357
Gentvilienė Jadvyga 1222
Genutienė Ona 860, 863
Genutis Kazimieras 1017
Genutytė Liva 827
Genutytė Petronelė 163
Gerasimavičius Vaclovas-Rašimas
128
Gerdvilytė A. 338
Gerybaitė V. 338
Gerulaitis Virginijus 4
Gervė Tančius 534
Gestautaitė Vilma 348, 827
Gestautas Petras 361
Gibsonas Viljamas 1159
Giedgowd Jozef 274
Giedraitis Juozapas 283
Giedrys Marijonas 1164
Gikienė Janina 372
Gilvonauskienė Asta 372
Gimbutienė Barbora 645
Gimžauskas Silvestras 1079
Gindulis Julius 366, 370–372, 376,
460, 462, 465
Gineikienė Liucija 348, 372
Gineitis Jonas 423, 428
Giniotas Juozapas 94, 107
Giniotienė Adelė 381
Giniotienė Rolanda 520
Giniotis Aidas 1157
Gintalas B. 372
Gintalienė B. 1216
Gintaras Saulius 386
Gintila Jonas 91
Girdauskas M. 379
Girdvainis Kazimieras 1084
Girdvainis S. 1202
Girgždys V. 899
Girininkienė Vida 4, 1367, 1368
Girkontai 166, 498, 954
Girkontaitė V. 397
Girkontas Konstantinas 95, 107,
185, 496
Girkontas Mykolas 496–498
Girkontas R. 894
Girkontas S. 420, 954, 1023
Girkontienė Mikalina 496–498
Girtienė 632, 648
Gižaitė Marytė 570
Gižas P. 560
Glebavičius Jonas 535
Gliozaitis 274
Gliožaitė (Genutienė) Vaidutė 282
Gliožaitė Aldona 280, 281
Gliožaitienė Katarina 279
Gliožaitis Algirdas
Gliožaitis Algirdas Antanas 6, 12,
18, 271, 280–282, 928, 1329, 1357
Gliožaitis Enrikas 279
Gliožaitis Ernstas 279
Gliožaitis Jonas 277, 280
Gliožaitis Juozapas 280
Gliožaitis Justinas 280
Gliožaitis Martynas 279
Gliožienė (Gliožaitienė)
Magdalena 280
Gliožys 277, 936, 937, 939
Gliožys Jonas 567
Gliožys-Gliožaitis (Gložaitis) Jonas
6, 12, 271, 273, 275–282, 1330
Gliožytė Barbora 567

Gliožytė Laima 827
Globienė P. 338
Globis P. 338
Gloszaitis Jurgis 279
Gloszaitis Mikas 279
Glozaitis Jonas 280
Glozatis Mikolas 279, 280
Gložaitienė Greta 279
Gložaitis Ernestas 279
Gložaitis Jonas 273
Gložaitis Jurgis 279
Gocis Karlas 1157
Goferis 964
Goldenas Jenkelis 562
Goldonis Karlas 1162
Gombravičius Vitoldas 1157
Gonkūrai 1229
Gorkis Maksimas 1160, 1162
Goštautas Zigmas 600
Granauskas Romualdas 1232
Grašys 638
Grašys Antanas 186
Grašys Pranas 186
Grausliai 390
Grauslienė Marė 248
Grauslys Adomas 248
Grauslys Danielius 248
Grauslys Leonas 248
Grauslys Motiejus 538
Grauslys Pranas-Kardas 223
Gražulis Petras 386, 389
Gregorauskas M. 171
Greibuvienė Nijolė 1146
Greivienė Rima 347, 360, 361, 372
Greivys Juozupas 1008
Grevienė Asta 839
Grevienė Stasė 838
Grevys Algis 387
Grevys Antanas 768
Grevys Kazys 838
Griauslys Juozas 559
Griauslytė (Tautkienė) Stasė 600
Griauslytė Irena 600
Grybas V. 431
Grybauskaitė Dalia 459, 469, 1272,
1406
Gricius Augustinas 1165, 1166
Gricius Steponas 273
Grigaitė O. 45
Grigaitis 1206
Grigaitis Jonas 128
Grigas A. 884, 888
Grigas K. 787
Grigas Romualdas 4
Grigelytė Judita 1229
Grigišaitė Jovita 827
Grigišas Adomas 826
Grigolaitė Bronė 647
Grigola-Stulginskas Alfonsas 248
Grikðaitë Angelina 209, 210
Grikpėdis Juozas 782
Grikša Juozas 193
Grikšaitė Nomeda 923, 924, 926,
928, 960, 1324
Grikšaitė Vitalija 928
Grikšaitė Zinaida Augustė 928
Grikšas A. 991
Grikšas J. 193, 194
Grikšas Kazys 6, 8, 12, 14, 18,
168, 327–330, 332, 923–930, 960,
981, 994, 1324, 1344, 1357
Grikšas Pranas 186
Grikšas Stanislovas 930
Grikšienė (Selskytė-Lygnugarienė)
Petronėlė 923
Grikšienė Genovaitė 928
Grikšienė Paulina 827
Grimalienė (Piaulokienė) Juzefa
1150
Grimalienė Elena 913
Grimalienė Juzefa 1149
Grimalius Vytautas 913
Grinaveckis Vladas 1070, 1077
Grincevičiutė Angelė 1072
Grinius K. 671, 1206
Grynvaldas Dainis 1161
Grišmanauskaitė Raimonda 356,
360, 361, 372, 380
Griušienė (Ilginytė) Ona 476
Griušienė (Mickutė) Barbora 476
Griušienė (Urbikaitė) Izabelė 475,
476
Griušienė Aniceta 713
Griušys Antanas 476
Griušys Juozapas 474–477
Griušys Kazimieras 476
Griušys Mykolas 476
Griušys Tadas 476
Griušytė Konstancija 476
Griušytė Ona 476
Griušytė Veronika 476
Grižilaitė Paulina 1243
Grižilaitė Zuzana 1243
Grižilas 559
Grižilas Alfonsas 1243
Grižilas Benjaminas 1243
Grižilas Edvardas 1174
Grižilas I. 1243
Grižilas Izidorius 161
Grižilas Jonas 1243
Grižilas Stanislovas 604, 1243
Grižilas Vencislovas 1243
Grūdinis Mykolas 276
Grudytė Jūratė 372
Grūdzinokas L. 894
Grušas Juozas 1091, 1164
Grušys J. 276
Gruzdas Petras 310
Gruzdienė Barbora 175, 184, 187
Gruzdys Andrius 537
Gruzdys Mačius 671
Gruzdys Pranas 543
Gružinskis E. 899
Gubista Jonas-Putinas 220, 222,
223
Gudas Kazys 839
Gudas Saulius 506, 520
Gudauskai 294, 1180
Gudauskaitė Marytė 1179
Gudauskas Gintautas 202, 344,
1173, 1175, 1177–1179, 1233
Gudauskas J. 1326
Gudauskas Jonas 1180
Gudauskas Juozapas 88
Gudauskas Kajetonas 294, 1174
Gudauskas Kazimieras 9, 157,
163, 170, 178, 192, 200, 202, 210,
212, 259, 294–298, 321, 335, 1120,
1173–1176, 1178–1182, 1351
Gudauskas Pranas 1180
Gudauskas Vladas 1180
Gudauskienė 119
Gudauskienė (Puleikytė) Stanislava
202, 1177–1182
Gudavičius A. 719, 734
Gulbinaitė Neringa 7, 13, 735,
1357
Gulbinskas Algirdas 372
Gumuliauskas Stasys 361
Gureckaitė Aleksandra 372
Gurskas Albertas 457
Gurskis J. 1316
Gustaitis Algirdas 1257
Gustys Povilas 1365

 

H

Habensteinas Ernstas 303
Hašekas Jaroslavas 1158
Hašekas Josefas 754

Hatovskis Mykolas 1084
Hitleris Adolfas 194, 208, 332, 438,
1063, 1221

 

I, Y

Ibenskaitė B. 551
Ibsenas Henrikas 1159
Ignatavičius Stanislovas 129
Ignotas Jonas 423, 428
Yla St. 1126, 1252
Ylevičius Vytautas 1258, 1267
Ilginienė Nijolė 458, 468
Ilginis Robertas 1279
Ilginis Stanislovas 538
Ilginytė Aurelija 366
Ilginytė Marijona 549
Ilginytė-Jurėnienė Rūta 1233
Indriliūnas Kazys 157
Indriliūnienė 639

Indriliûnienë Konstancija 209, 210,
335, 337, 638
Indrišiūnienė Gražina 4, 18
Indriulaitis A. 551
Inzelytė Stefanija 1064
Youdelis W. V. 1292
Iršas 562
Isokas G. 45
Ivanauskas Kęstutis 469
Ivanauskas Tadas 667
Ivanauskas-Vygantas Juozas 221,
242
Ivinskis Laurynas 261, 671, 1215
Izmailovas A. 148, 152

 

J

Jablonskis Jonas 1090, 1091
Jachimec Povlo 1145
Jacinevičius Leonidas 1232
Jakaitė Vida 640
Jakas Alvydas 1032
Jakas Leonas 767
Jakelaitis V. 433
Jakienė Barbora 767
Jakienė Snieguolė 593
Jakševičius A. 549, 883, 884, 887
Jakštas A. 331
Jakubaitis Jasius 534
Jakubaitis Pranas 262
Jakubauskytė A. 303
Jakucevičius V. 1283
Jakučiai 603–605
Jakuþytë Paulina 212
Jakutis Antanas 603, 604
Jakutis Benediktas 603
Jakutis Jonas 603
Jakutis Petras 603
Jakutis Vaclovas 391, 392, 462,
517, 603, 604, 900, 902, 904, 905,
907, 917
Jakutytė Joana 603
Jakutytė Konstancija 603
Jakutytė Ona 603
Jakutytė Paulina 603
Jakutytė Veronika 603
Jakutytė (Jurevičienė) Virginija 605
Jakutytė Barbora 603
Jakutytė Vaida 603, 618
Jakutytė Virginija 604
Jalbrzykovskis Romualdas 1141
Janaitis Andrius 671
Janasaitis Lukas 533
Jančaitis Andužis 534
Jančaitis Janušas 534
Jančauskas 618
Jančauskas Jonas 185
Jančauskas Robertas 839
Janeliūnas Stanislovas 129, 309
Janikowicz Jocobus 274
Jankaitė Konstancija 599
Jankaitė Ona 599
Jankaitė Rozalija 599
Jankaitis Šeputis 534
Jankauskai 592, 623, 918
Jankauskaitė Daina 347, 372
Jankauskaitė Edita 242
Jankauskaitė Elena 1184, 1187
Jankauskas 918
Jankauskas Antanas 372, 1087
Jankauskas Egidijus 506, 524,
527, 528, 532
Jankauskas Juozas 593, 594, 665
Jankauskas Jurgis 1186
Jankauskas Kęstutis 1183, 1184
Jankauskas Saulius 103, 129, 372,
382
Jankauskas Stasys 737
Jankauskienė Edita 5, 11, 215, 1357
Jankauskienė Juzefa 594, 827
Jankauskis 918
Jankevičius 918
Jankienė Agnieška 599
Jankienė Ona 599
Jankus Antanas 597, 599, 600, 889
Jankus Cezaris 599
Jankus Domas 634
Jankus Jokūbas 672
Jankus Jurgis 599
Jankus Justinas 599
Jankus Kostas 599, 782
Jankus Martynas 325
Jankutė 595
Janonis Antanas 1171
Janonis Julius 1070
Janulevičienė (Ražanskaitė) Ona
1067
Janušaitis Kasparas 534
Janušaitis Vitkus 671
Jarašiūnaitė Eugenija 1133, 1135,
1136
Jarašiūnas Leonas 1133, 1135
Jarašiūnas Petras 1133
Jarašiūnas Stanislovas 1133
Jarmolenka Vladimiras 1240
Jarockas Adomas 129
Jarudas Viktoras 87, 88, 94, 105
Jarutis 119
Jarutis Jonas 1145
Jarutis L. 568
Jasaitė Barbora 562
Jasaitytė Rima 371, 372
Jasinskaitė Agnė 1368
Jasinskas V. 1143
Jasiūnaitė Birutė 7, 13, 747, 784,
785, 802, 805, 811, 1357, 1368
Jasiūnas Henrikas 1365–1368
Jasiūnienė (Martinkutė) O. 554,
1068
Jasnauskaitė Elena 1151
Javaitis Juozas 1161
Javnelovišius Š. 1090
Jazdauskaitė 639
Jazdauskas Antanas Anupras 130
Jedenkus 591
Jefremenka A. 171, 181
Jencienė 601
Jencienė-Vaišvilienė 250
Jencius Antanas 601, 838
Jencius Jurgis 250, 601
Jencius Stasys 601
Jenciūtė Reda 368
Jensius 756
Jermolajevas 277
Jocevičienė Elvyra 383
Jociai 578, 768, 1035
Jocienė Aniceta Birutė 579–581,
914
Jocienė Elena 579
Jocienė Kazimiera 672
Jocienė Magdė 196
Jocienė Rožė 564
Jocys Antanas 579–581
Jocys Jonas 579, 582, 890
Jocys Kazimieras 890, 913, 914,
1019, 1030, 1031
Jocys Kostas 1335, 1339
Jocys Kostas Stasys 564
Jocys Liudas 173, 174, 187, 562
Jocys Pranas 560, 578, 581
Jocys Rimantas 1146
Jocys S. 560, 561
Jocys Tadas 168, 569
Jocys Vykintas 840
Jocys Virginijus 5–16, 18, 56, 60,
90, 94, 99, 106–109, 118–120, 123,
126, 159, 393, 396, 450, 456–458,
467, 468, 472, 473, 495, 505, 549,
829, 831, 834–837, 840, 842, 845,
849, 903, 923, 929, 1006–1012, 1015,
1023, 1025, 1036, 1048, 1071, 1074,
1115, 1125, 1126, 1137–1139, 1184,
1229, 1258, 1288, 1299, 1301, 1303,
1304, 1309, 1313, 1314, 1318, 1328,
1329, 1333, 1339, 1342, 1357, 1367,
1412
Jocytė Austėja 1012
Jocytė Julija 464, 568
Jocytė Lida 351
Jocytė Onutė 578
Jocytė Petronėlė 578
Jocytė Vida 7, 13, 578, 1357
Jocius Rimantas 1145
Joknienė Loreta 839
Joknienė Zuzana 197, 429
Joknys Andrius 549, 550
Joknys Domininkas 547
Joknys Kazys 184
Joknys Klemas 197, 429
Jokšas A. 618
Jokšas Antanas 839
Jokševičius A. 98
Jokubaičiai 1035
Jokubaitienė Emilija 184

Jokubaitis 119, 756
Jokubaitis A. 481, 484, 487, 489,
491, 494, 497, 500
Jokūbaitis Juozas 779, 872, 873,
875
Jokubaitis Kazys 186
Jokubaitis Petkus 534
Jokubaitis Juozas 650
Jokubauskas Konstantinas 839
Jokūbonis G. 431
Jokužiai 119, 784, 1035
Jokužienė B. 1068
Jokužienė Birutė 347, 372, 375,
400, 735, 737, 746
Jokužys Benis 173
Jokužys Kazimieras 746, 1068, 1339
Jokužys Petras 167, 1068
Jokužis Povilas 398
Jokužis S. 1102
Jokužytė (Gaudėšienė) Barbora 335
Jokužytė (Martinkienė) Ona 567,
568, 1059
Jokužytė Paulina 358
Jomantienė Barbora 839
Jomantienė Z. 852, 863
Jonaitis 657
Jonaitis Baltramiejus 534
Jonaitis Povilas 534
Jonaitis Rimas 1272
Jonauskienė Genovaitė 385
Joneskas Eženas 1159
Jonikas Andriejus 88
Jonikas Juozas 1344
Jonikas Petras 273
Jonikas Stanislovas 88
Jonkus Saulius 779
Jonušaitė Ona 677, 678
Jonušaitis 1127
Jonušas Antanas-Vilkas 69, 222,
244
Jonušas Juozas 185
Jonušas Petras 4, 16, 18, 1364,
1367, 1406, 1407, 1412
Jonušienė (Skomantaitė)
Petronelė 677
Jonušienė Aušra 18, 1365
Jonušienė Marcelė 827
Jonušienė Petronelė 677
Jonušis Eugenijus 674
Jonušis Ignacas 676, 679–681
Jonušis Jonas 677
Jonušis Juozapas 677–679, 681,
682, 1330
Jonušis Leonardas 671, 675, 676,
678
Jonušytė Aušra 1146
Jonušytė Regina 7, 13, 680, 1357
Jonuškevičiūtė Silva 361
Jordanovas Nedialko 1157
Joudvenskienė 572
Joudvenskis 572
Jovaišienė A. 515, 516, 532
Jovaišienė Audronė 506, 514
Jucevičius Liudvikas 276
Juchnevičiūtė Dainora 423, 431,
433
Jucys Adolfas 1068, 1071, 1077
Jucys Kazimieras 882
Jucius Antanas 543
Jucius Jonas 423, 431
Jučas M. 335
Judžentis Artūras 4
Juknevičius Krizantas 1254
Juknys Jonas 768
Juknys Jurgis 543
Jundulas Juozas 1367, 1368
Junevičius Dainius 401
Juočys A. 356
Juodakis V. 1315
Juodelis Bronius 1113, 1140
Juodka Benediktas 474
Juodkaitė-Dirgėlienė Dalia Eugenija
1238
Juodvalkytė J. 338
Juotavičius Kazys 248
Juozaitis Arvydas 1153, 1156
Juozaitis J. 221
Juozaitis Kazimieras 250, 1123,
1124
Juozaitis Kazys-Meteoras 221
Juozapaitytė Sigrida 4, 18
Jurandotas Ježis 1164
Juraška Antanas 273
Jurėnas Aleksas 358, 359
Jurėnienė Rūta 358, 359, 372, 1234
Jurevičienė Barbora 882
Jurevičius Juozas 558
Jurevičiūtė Stanislava 600, 649
Jurgaičiai 608
Jurgaitienė (Kryževičiūtė) Bronislava
9, 15, 1214, 1219, 1357
Jurgaitienė Paulina 608, 1223
Jurgaitis 618, 1335
Jurgaitis Antanas 608, 1223
Jurgaitis Gintaras 1219
Jurgaitis Linas 1219
Jurgaitis Povilas 1219
Jurgaitis Robertas 4, 1368
Jurgėla K. 1206
Jurgelionytė Elena 1186
Jurgelis Jonas 423, 431, 672, 673
Jurgutienė Paulina 1060
Jurgutis E. 894
Jurgutis Juozas 566, 1068
Jurgutis Kęstutis 387
Jurgutis Pranas 522, 654, 839,
1012
Jurkienė (Dromantaitė) Genovaitė
632, 645
Jurkienė (Sungailaitė) Stefanija 632,
645, 648
Jurkienė Natalija 344–346, 348,
356, 360, 361, 373, 375, 376, 378,
400, 462
Jurkienė Regina 488–490, 502, 515
Jurkienė Stefanija 636, 649
Jurkšas Kostas 390, 518
Jurkštas V. 754
Jurkus 601, 626, 756, 918
Jurkus Alfredas 71, 630, 632, 633,
636
Jurkus Jonas 249, 252, 253, 589,
592, 600, 626, 630–632, 636, 648,
649, 667, 756, 757, 780, 782, 899,
919, 920
Jurkus Juozas 549
Jurkus Mykolas 356, 373
Jurkus Petras 488, 489, 512, 626,
645
Jurkutė Regina 630–632, 636
Jurkutė Danutė 351
Jurkutė Janina 630, 636
Jurkutė Lauryna 368
Jurkutė Vaidilutė 630
Jurkutė Vlada 630, 632, 636, 649
Juršienė Stefa 373
Jusys V. 25, 30
Justickis Viktoras 1284
Juščiūtė Gabija 18, 1365, 1366
Juška Juozapas 537
Juška Kostas-Meška 223
Juška Leonas 186
Juška Matas 267
Juška Pranas 591, 600, 1328
Juška Stasys 600
Juška Vytautas 625
Juškaitė Ona 600
Juškaitis Rimvydas 27
Juškevičius Valdas 1145
Juškienė Ona 591, 600
Juškus Petras 591
Juzikaitė Janina-Šviesa 222
Juzumas Vincentas 262
Juzumas-Juzumavičius Vincentas
87, 90
Jūzupavičiūtė Barbora 334

 

K

Kacas Otas 1158
Kadginas Voldemaras 343, 371,
373, 375
Kairienė Gražina 838
Kairienė Joana 827
Kairienė Jogasė 475
Kairys Pranas 194, 201, 259,
285–287, 290, 291, 293, 294, 303,
305–307, 315, 320, 475, 1056
Kairys Vytautas 360, 373
Kairytė Jūratė 827
Kairiūkštis Vytautas 1280
Kaktaitė Janina 358
Kalcai 581, 654
Kalcaitė Janina 652
Kalcas Adomas 578
Kalcas Petras 361, 381, 502, 525,
582, 656, 839, 1339
Kalcas Renaldas 348, 361
Kalcas Steponas 506, 510, 511, 525,
526, 580, 581, 1318
Kalcas Tadas 656
Kalcienė Bronislava 390, 655
Kalcienė Lyda 655
Kalcienė Rūta 656
Kalcys Adomas 655
Kalderonas Pedras 1162
Kalickis 267
Kalikaitė Nijolė 827
Kalikas Albertas 839
Kalikas Kasparas 653
Kalikas Kazimieras 653, 656
Kalikas Konstantinas 653
Kalikienė Ona 653
Kalikienė Valerija 651–653, 656
Kalinauskas V. 1151
Kalinauskienė A. 1143
Kalnikaitė J. 398
Kalnikaitė Marytė 1017
Kalnikas Antanas 827
Kalnikas Petras 513
Kaluškevičius B. 263, 282
Kaluzevičiai 389
Kaluzevičienė (Gradeckaitė)
Genovaitė 113, 358, 359, 388, 390,
838, 1308, 1351
Kaluzevičienė Jovita 388
Kaluzevičius Arūnas 22, 388
Kalvaičiai 178
Kalvaitienė 614
Kalvaitienė Barbora 825, 827
Kalvaitienė Marė 186
Kalvaitis Eugenijus 516
Kalvaitis Jonas 94, 95, 128, 130,
131, 164, 165, 170, 569, 754, 971,
1089, 1345
Kalvaitis Jurgis 185, 192, 210, 216
Kalvaitis Justinas 174, 184
Kalvaitis Stasys 184
Kalvaitytė Loreta 827
Kalvaitytė Paulina 1344
Kalvaitytė Rožė 351, 355, 863
Kalvelienė T. 1163
Kalvelytė Uršulė 280
Kalvinys Jonas 1365
Kambanelis Jakovas 1157
Kaminskas P.-Rambynas 241
Kanapienienė Irena 1366
Kanapienis Edgaras 1366
Kanarskas Julius 1366
Kanišauskas Kęstutis 373
Kanovičius Grigorijus 1158, 1306
Kantautienė Lina 6, 12, 327, 927,
928, 1357
Kanzerskaitė Aniceta 596
Kanzerskaitė Savutė 596
Kanzerskaitė Zita 596
Kanzerskiai 596, 918, 922
Kanzerskienė Aniceta 593
Kanzerskis 645, 920–922
Kanzerskis Algis 596, 634
Kanzerskis Jonas 249, 596, 634,
919–921
Kanzerskis Juozas 596
Kanzerskis Juzefas 919, 920, 922
Kanzerskis Povilas 596, 632
Kanzerskis Rimas 596
Kanzerskis Stanislovas 589, 596,
632, 918
Kanzerskytė Stefanija 632, 921
Kanzerskytė Zita 646
Kaplanskis F. 1309
Kaplanskis H. 1311
Kapnys Stasys 305
Karalius Anksnis 323
Karbauskas Antanas 373
Karbauskas Motiejus 538
Karbauskas Pranas 191
Karbauskas Stanislovas 537
Karčemarskas M. 754
Kardelis Pranas 659
Kardelytė Marcijona 646
Karečka D. 437
Karevičius Pranciškus 106, 119, 126
Karklelis Mamertas 1163, 1164
Karosas Antanas 1141, 1279
Karpytė Petronėlė 1185
Karst H. 900
Karuža P. 1184
Kasiulienė Konstancija 348, 356,
373, 375, 400
Kasparaitis Albertas 173
Kasparas K. 220
Kasparavičius Povilas 129, 197, 430
Kasperaitis Albertas 210, 335
Kasperavičius 119
Kasperavičius Algis 1184
Kasperavičius Antanas 538
Kasperavičius Kazys 1070, 1073
Kašėta A. 221, 225
Kašėtienė Rasa 4, 18, 787,
1365–1368
Katelė Jonas 263
Katilius P. 1218
Katkus Juozas-Nikiforas 218
Katkus Mykolas-Jokymas 218
Kaubrė Antanas 128, 129
Kaufmanas Konstantinas 259
Kaulakis Alfonsas 1345
Kauliai 1035
Kaulius Kazimieras 839
Kaulius Vytautas 1328
Kaunackis Nikodemas 89
Kaupas Renaldas 840
Kausteklienė Birutė 650
Kausteklis Andrius 183
Kausteklis Jonas 183
Kaušyla K. 23
Kaušys 653
Kaušys Antanas 185, 672, 1174
Kaušys Domas 162, 779
Kaušys Jonas 672
Kaušys Juozapas 95, 184, 906, 1035
Kaušytė Barbora 827
Kaušytė Genovaitė 1009
Kavaliauskas P. 61
Kavaliauskienė Lidija 10, 16, 1357,
1368
Kaveckaitė E. 462
Kavolis Motiejus 220
Kazakevičiūtė Margarita 1367
Kazilionis 918
Kazitėnas A. 827
Kazlauskai 623, 918
Kazlauskaitė Stefa 373
Kazragiai 389, 1035
Kazragienė (Dirgėlaitė) Zita Janina
759
Kazragienė Aleksandra 373
Kazragienė Barbora 603
Kazragienė K. 413, 416, 735, 737
Kazragienė Laima 6, 12, 356, 360–
364 367–369, 371, 373, 375, 377–380,
388, 390, 394, 401, 511, 762, 764,
765, 1101, 1102, 1351, 1357
Kazragienė Leokadija 184
Kazragis Algis 746, 758, 759
Kazragys Antanas 605
Kazragys Arvydas 385, 512
Kazragys Juozapas Algirdas 605,
758, 765, 769, 771
Kazragys Kostas 184
Kazragys Petras 605
Kazragys V. 107, 121
Kazragys Vaclovas 95, 102, 112,
120, 183
Kazragys Vytautas 581
Kazragys Zigmantas 385, 386
Kazragytė Aloyza 605
Kazragytė Barbora 605
Kazragytė Ingrida 368
Kazragytė Joana 605
Kazragytė Siga 759
Kazragytė Teresė 605
Kazragytė Vida 351, 366, 370, 1345
Kazragytė Zuzana 605
Každailis Arvydas 441, 457, 459,
469
Kažukauskaitė Ona 1367, 1368
Kažukauskienė Stefa 468
Keblienė 580
Keblys 908
Keblys Feliksas-Granitas 223
Keblys Kazimieras 579
Keblys Kazys 582
Keimošytė Marcelė 279
Keliuotis Pranas 1204
Kelpša Kostas-Natrelė 248
Kerbelytė Bronislava 787
Kernagis Vytautas 1280
Kerpaitė Janina 469
Kerpauskas Anicetas 129
Kerpė Antanas 654, 680
Kerpė Rimas 863
Kerpienė Janina 839, 860, 863
Kiaulakienė J. 383, 515
Kiaulakienė Petronėlė 581
Kiaulakis 194
Kiaulakys Jokūbas 781
Kiaulakys Juozas 1097

Kiaulakys Kazys 581, 586
Kiaulakis Mykolas 538
Kiaulakis Pranas 185
Kiaulakys Stasys 1337
Kiaulakytė 586
Kiaulakytė Julijona 1097
Kiauleikytė Laima 754
Kiaupa Zigmantas 457
Kybartas Gediminas 506
Kibartis Ambras 557
Kiesylienė Vlada 1215, 1216
Kiesylius Antanas 1215
Kieželis Romas 1008
Kijauskas Kazys 216, 220
Kikiulis Vilius 196
Kilčauskas Jonas 92, 129
Kiparskis V. 533
Kiplingas Džozefas Radjardas 776
Kirstukas Justas 762
Kirstukas Ramūnas 1368
Kirstukienė Marita 1368
Kiršinaitė Audronė 1365–1368
Kirvelaitis Vytenis 1140
Kisielienė 1279
Kisminas Eduardas 1181
Kitkauskas N. 1084
Kizevičiūtė Ona 1092
Kledaitis Paulikas 534
Kleinas M. 134
Klepačienė Regina 348, 373
Klepačius Rimantas 371, 373
Klevinskaitė Virginija 827
Klevinskas 1149
Klevinskas Antanas 653
Klevinskas Jonas 226
Klevinskis 119
Klimaitis P. 1080
Klimanskis Vacys 631
Klimas Petras 1202, 1313
Klimavičius Jonas 533
Klimavičius Kazimieras 329
Klionauskas Pranas 129
Klipštas Julijonas 264, 1330
Klipštienė (Lėbartaitė) Julija
Petronėlė 264, 272, 1330
Klišvaitis 669
Kliučius Jonas 443, 1328, 1406,
1407
Klizas A. 354
Kloninskas Jonas 1331
Klumbys Andrius 156, 157
Knabikas Aloyzas Pranas 4, 1366
Knystautas Alfonsas-Ragūnas 218
Kniukšta J. 276
Knizikevičius Vytautas 1143
Kokto Žanas 1160
Kolupaila Stasys 1091
Komenskis J. A. 1112
Komšlienė Vilija 361
Končytė Ona 476
Končius Algirdas 1184
Končius Ignas 421, 1091
Končius Juozapas 538
Končius Povilas 186
Končius Pranas-Adomas 225
Konovalova L. 400
Kontautas 216
Kontrimai 291, 607
Kontrimaitė Agnieška 290
Kontrimaitė Elena 336
Kontrimaitė Marytė 566, 1232
Kontrimaitė Ona 607
Kontrimas 211, 607
Kontrimas A. 244, 248
Kontrimas Alfonsas 650
Kontrimas Antanas 672
Kontrimas Antanas-Parama 244
Kontrimas J. 671, 672
Kontrimas Jonas 289
Kontrimas Juozas 269, 272, 1331
Kontrimas Justinas 193
Kontrimas K.-Tėvas 216
Kontrimas Kazimieras-Montė 218
Kontrimas Kazys 655
Kontrimas Mateušas 672
Kontrimas Steponas 838, 1024
Kontrimienė (Srėbaliūtė) Angelė
204, 213, 1017, 1033, 1335, 1336
Kontrimienė Stefanija 737, 746, 838
Korsakaitė Vitalija 1406
Koscia Adomas 88
Kovardi Noel 1159
Krainas Mykolas 542
Kralikauskas Juozas 1091
Krasauskas 1335
Krasauskas Dominykas 129
Kraševskis J. V. 264
Krėpštaitė Zita 752
Krėvė Vincas 1161
Krevys Kazys 502
Kriaučiūnas 1086
Krikščiūnas Povilas 4, 7, 13, 18,
747, 787, 1357
Kryšanauskas Vladas 937
Krištopaitis Antanas 1150
Krištupis K. 899
Kryžanauskai 229
Kryžanauskaitė Danutė 228, 233,
564
Kryžanauskaitė Eugenija 231
Kryžanauskas Vladislovas 232–234,
560, 564
Kryžanauskienė 571
Kryžanauskienė Barbora 233, 234,
564, 568
Kryžanauskienė Regina 560
Kryževičienė (Sungailaitė) Marijona
1219
Kryževičienė Elena 1218
Kryževičienė Marijona 1215
Kryževičius K. 1113
Kryževičius Kazimieras Vytautas
9, 15, 1214, 1215, 1217–1219, 1345
Križinauskas Vladas 184, 187
Kroll G. 1046
Krupavičius Mykolas 1211
Krupavičiutė Rasa 1307
Krutulytė R. 171
Kubicki P. 1079, 1085, 1116
Kubilienė Liudvika 266, 388, 1331
Kubilius Adolfas 215, 216
Kubilius Andrius 1407
Kubilius Antanas 651, 653
Kubilius E. 894
Kubilius J. 1184
Kubilius Kęstutis 1368
Kubilius Mikas 185
Kubilius Petras 129
Kubilius Vaclovas 651
Kubilius Vytautas 1231, 1407
Kubiliūtė Aida 367
Kubiliūtė Liudvika 266
Kučingys Jonas 1222
Kučinskas-Kučingis Jonas 615
Kučinskienė K. 735
Kučinskienė Kleopa 737
Kučinskienė Vilija 1368
Kudirka Vincas 1242
Kudirkienė Lilija Stanislova 787,
1365, 1367, 1368
Kudrevičius Česlovas 384, 503
Kukys L. 899
Kulikauskas P. 81
Kulikauskas Renaldas 506, 525
Kulneckai 626
Kulneckienė 626
Kulnys Stasys 196
Kumpikaitė 639
Kumpikevičienė Lina 373
Kumpikevičiūtė V. 338
Kumšlys Romutis 423, 429, 431
Kuncaitis Vincas 193, 196
Kuncė V. 894
Kunčius A. 196
Kundrotaitė Aniceta 652
Kundrotaitė Ingrida 363
Kundrotas 119
Kundrotas Antanas 639
Kundrotas Benas 1328
Kundrotas Darius 387
Kundrotas Pranas 216, 423, 429,
433
Kundrotas Stasys 252
Kundrotienė Rasa 1054
Kuodytė D. 221, 225
Kuprelis Pranas 184
Kuprevičius Remigijus 384
Kupriai 483
Kuprienė Aldona 481–483, 507
Kuprienė Barbora 900, 901, 917,
1034
Kuprys 875–877
Kuprys I. 571, 758, 769
Kuprys Jonas 760, 1006, 1140
Kuprys Juozas 1064
Kuprys Marius 368, 483
Kuprys Petras 386
Kuprys Stasys 765
Kuprys Zigmas 481–483
Kuprytė Lina 367
Kuprytė Vida 827
Kuprytė Viktorija 507
Kuraitis P. 1194
Kurauskas Henrikas 1156
Kurilas Laurynas 83
Kurliandskis Jonas 129
Kurmiai 249
Kurmienė 592, 593
Kuršaitis Šeputis 533
Kušeliauskas Serafinas 290
Kutraitė Zita 1366, 1368
Kuzmickas Kazimieras 1366
Kuzmickas B. 883, 888
Kuzminkis Kazys 186, 1218
Kuzminskaitė Diana 361
Kuzminskas Domas 597
Kuzminskienė Pranė 597
Kvasaitė Virginija 1367
Kvedaras V. 1292
Kviklys Bronius 86, 91, 114, 198,
421, 459, 559, 560, 1116, 1117

 

L

Labanauskaitė Elvyra 339, 342,
373
Labokaitė Izabelė 1114, 1115, 1118,
1136
Labokas Jonas Juozas 8, 14, 130,
1079–1086, 1116, 1117, 1345
Lachajienė Irena 384, 502
Lachajus Vasilijus 384, 525
Lachajūtė Ieva 568
Ladyga Alvydas 4
Ladygienė Stefanija 1197
Lagaitis 534
Lagaitis Vaitiekus 534
Laivaitis Mikalojus 534
Laivaitis Mikutis 534
Laivaitis Petras 534
Lakačauskienė Angelė 343, 373
Landsbergis Vytautas V. 1150,
1155, 1157, 1159, 1266
Landsbergis Zigmas 357
Lankelis Merūnas 5, 11, 54, 1358
Lankutavičius Mykolas 88
Lankutienė E. 209, 339
Lankutienė Joana 603
Lankutis 921
Lankutis Jonas 18, 1103
Lansbergas Gintaras 1367
Lansbergienė Edita 1367
Lapaitė Birutė 597
Lapaitė Dalia 1248
Lapaitė Elžbieta 597
Lapaitė Konstancija 597
Lapaitė Paulina 597
Lapaitė Rasa 838
Lapaitė Rasytė 1247
Lapaitė Rima 1248
Lapaitė Vanda 584, 1091, 1093
Lapaitė-Antanavičienė Vladislava
1247
Lapė A. 96, 1252, 1253
Lapė Alfonsas 131, 1251, 1252,
1254–1256, 1345
Lapė Algimantas 1247
Lapė Antanas 597, 1243
Lapė Jonas 183, 1243
Lapė Juozas 597
Lapė P. 1256, 1257
Lapė Petras 1257
Lapė Povilas 597
Lapė Pranas 1251–1253, 1256
Lapė Stasys 1245
Lapė Vaclovas 102, 164, 170, 183,
569, 971, 985, 1243–1251, 1346
Lapės 1247, 1255–1257
Lapienė Paulina 597
Lapienė Virginija 6, 12, 18, 481, 1358
Lapinskas Jurgis 1142
Lapinskas Justinas 183
Lapinskis 905
Lapis Justinas 130, 1340, 1346
Lastauskienė Marija 1229
Latakas Kazys 373
Latkauskienė Rita 360, 376
Laucevičienė A. 344, 346, 348, 356,
373, 375, 376, 380, 400
Laucevičienė Edita 373, 379, 380
Laucevičius Adomas 32, 838, 1012
Laucevičius Remigijus 838
Lauciūtė Snieguolė 8, 14, 831, 842,
849, 1358
Laučienė Rūta 347, 373
Laučys Stasys 373
Laugaliai 1290
Laurinaitienė Jadvyga 839
Laurinaitis Jonas 1340, 1346
Laurinaitytė Faustina 1160
Laurinavičienė Regina 1286
Laurinavičius Alfonsas 9, 15, 1274,
1279–1282, 1284, 1286, 1346, 1358,
1365
Laurinavičius Ramūnas 1282
Laurinčiukas Albertas 1160
Laurutytė Oksana 8, 14, 15, 554,
1057, 1148, 1358
Lavan Micheal 1266
Lavdanskis E. 1332
Lažinskas V. 61
Lebardas Simonas 672
Lebartaitė (Klipštienė) Petronėlė
264
Lėbartaitė Marijona 279
Lečas Kiprijonas 541
Legarsas Žanas Lukas 1164
Legnienė Konstancija 610
Leinartas Kostas 1260
Lekavičius A. 36, 45
Leketaitė Birutė 359
Leketas Povilas 121
Leleika Antanas 185
Leleikaitė Bronė 1089
Lengvinai 194, 594, 1122
Lengvinaitė Elzbieta 1346
Lengvinas Povilas 186
Lengvinas V. 463
Lengvinas Vincentas 579, 582
Lengvinienė Bronė 582
Lengvinienė Marcelė 1115
Leninas Vladimiras 200, 230, 340
Lenkauskaitė Virginija 827
Lenkauskas Stanislovas 746
Lenkauskienė Juzefa 827
Lenkšas Steponas 101, 112, 133
Leonauskaitė Barbora 847
Leonauskaitė Kristina 603
Leonauskaitė Simona 603
Leonauskas Darius 603
Leonauskas Pranas 847
Leonauskas Vincas 384, 603, 604,
618
Leonauskienė Vaidutė 384, 502
Leščinskas Ramūnas 1328
Leščinskas Rolandas 1328
Levenauskas Kazimieras 301, 303
Levickis Motiejus 88
Liandsbergienė 338
Liatukas 1127
Liaudanskas 1099
Liaudanskas Algirdas 29, 32, 338,
340, 341, 344, 347, 348, 352, 358,
371, 373, 375, 376, 667, 889, 899,
1099, 1166
Liaudanskas S. 351
Liaudanskienė Irena 344, 347, 373,
375, 388, 400, 521, 909, 912, 917
Liaudanskienė Rita 1368
Liekis Adomas 182, 537
Liekis Kristupas 536
Ligeika Juozapas 90

Lygnugaraitė Bronislava 597
Lygnugaraitė Darata 595
Lygnugaraitė Genovaitė 595
Lygnugaraitė Jovita 596
Lygnugaraitė Justina 597
Lygnugaraitė Rožė 598
Lygnugaraitė Stanislava 596–598
Lygnugaraitė Zofija 598
Lygnugariai 595, 600, 629, 943,
957, 1029
Lygnugarienė (Vasalauskytė)
Barbora 1034
Lygnugarienė Barbora 629
Lygnugarienė Basė 827
Lygnugarienė Genė 860, 863
Lygnugarienė Konstancija 600
Lygnugarienė Marcelė 131
Lygnugarienė Marcijona 1005
Lygnugarienė Petrė 862, 863
Lygnugarienė Rozalija 600
Lygnugaris A. 890
Lygnugaris Alfonsas 597, 601
Lygnugaris Antanas 597, 598, 781,
889, 920
Lygnugaris Bronius 596
Lygnugaris Izidorius 186, 187, 543,
595, 596, 781
Lygnugaris Jonas 186, 187, 598
Lygnugaris Juozapas 186, 597
Lygnugaris Justinas 597
Lygnugaris Kostas 595, 596
Lygnugaris Leonas 597
Lygnugaris Liudas 598
Lygnugaris Petras 94, 127, 131,
186, 187, 266, 272, 306, 598, 1005,
1331, 1346
Lygnugaris Povilas 598
Lygnugaris Pranas 598
Lygnugaris Romas 629
Lygnugaris Stanislovas 595, 596,
598, 672
Lygnugaris Vaclovas 595, 597
Lygnugarytė Aldona 780
Lygnugarytė B. 1005, 1029
Lygnugarytė Genė 351, 863
Lygnugarytė Paulina 595
Lygnugarytė Stefa 863
Lygnugarytė Teresė 595
Lygnugarytė-Šunokienė R. 464
Lileika Juozapas 105, 106, 110,
128
Lileikienė (Gvazdinskaitė) Veronika
8, 14, 98, 883–886, 888, 1358
Liliškytė (Leleškytė) Rūta-Aušra
221–223
Lymontaitė Marytė 827
Lindgren Astrid 1163
Lingevičius Rimas 103, 114, 115,
129, 449, 478, 527, 618, 1221
Lingytė J. 339
Liniauskas Jonas 193
Lininis A. 1161
Linkevičius Jonas 1407
Linkevičius L. 379
Linkutis Jonas 269
Linkutis Kazys 289, 1331
Lipšicaitė D. 167, 168, 584, 1091,
1093, 1215, 1316
Lisauskas Stasys-Antanas 218
Listanderis T. 156
Liugailienė Ona 4, 1412
Liuima Virginijus 1143
Liupkevičius Stasys 782
Liutikas Vytautas 353
Liutkai 1314
Liutkevičius 1126
Liutkevičius Aivaras 765
Liutkus Algimantas 373
Liutkus Antanas 1315
Liutkus Perkūnas 1313–1315
Liutkutė Eglė 1313
Liverienė Eugenija 913
Liverienė Ona 1009
Lyveris Juozas 185
Liveris Jurgis 913
Loginovas M. 271
Lorka Frederikas Garsija 1162
Lozoraitis Stasys 1137, 1197, 1199,
1202
Ložienė (Jankutė) Ona 599
Ložienė Antanina 549
Ložienė Ona 599, 782
Ložys Izidorius 549
Ložys Stanislovas 649, 889, 899
Lučinskas Antanas 183, 187
Lučinskas Povilas 373
Lučinskienė Barbė 186
Lučinskienė Kleopa 900, 908, 910,
912, 915, 917
Lučinskis Antanas 186
Lugauskas Albinas 1225
Lukauskas 68
Lukauskas A. 191
Lukauskas Juozapas 222, 423, 429
Lukauskas Juozapas-Rambynas 222
Lukauskas Kazimieras 1240, 1241
Lukauskas Povilas 217, 219
Lukauskas Stasys 768
Lukauskienė (Viršilaitė) Julijona 222
Lukauskienė Marija 219
Lukienė Birutė 838
Lukminienė (Kryžanauskaitė)
Danutė 5, 11, 226, 231, 560, 567,
937, 1358
Lukoitis Ričardas 1412
Lukomskytė Teresė 373
Lukošaitytė Jūratė 367
Lukošiutė-Laucevičienė Edita 360
Lukšaitis Mikutis 534
Lukšas Gytis 1164
Lukšienė M. 91, 261, 333
Lunačarskis A. 1305
Luožiai 429, 550
Luožienė Marcelė 197
Luožys Antanas 197
Luožys Izidorius 197, 429
Luožys Jonas 197
Luožytė Barbora 430, 550
Luožytė Basė 197
Lupšinis 119, 193
Lurje L. E. 1163, 1164
Lušpinys Domas 588
Lušpinis Kazys 183
Lušpinis Vytautas 173
Lušpinytė A. 337
Lušpinytė Emilija 568
Lutika Jokūbas 538
Lūžaitė Renata 373

 

M

Macikienė Liva 381
Mackevičienė Zita 1143
Mackevičius Vitoldas 840
Mackus Antanas 1257
Mačaitis Mykolas 534
Mačernis Vytautas 1068
Mačiekus Petras Venantas 8, 14,
878, 1358, 1365–1368
Mačiulienė Zita 6, 12, 358, 382,
388, 393, 398, 399, 401, 402, 525,
917, 1351, 1358
Mačiulis-Maironis Jonas 331, 1254,
1256
Mačiulskis Pranciškus 1351
Mačkaitis Budrys 534
Magyla Algimantas 676
Magnus Vytautas 15
Majoras Vytautas 423–425, 429,
433, 434, 436, 553, 602
Makajonokas Andrejus 1163
Makarovas Jonis-Mažasis 218
Makrūtai 870, 875
Makrutas Kazys 186
Malakauskienė 599
Malcienė Danutė 1368
Maliauskas Antanas 129, 269, 334,
1332
Malinauskaitė Aurelija 1367
Malinovskis Maksimilijonas 301
Mantas Herkus 1356
Marcinkevičius Jonas 1091
Marcinkevičius Justinas 351, 352
Marcinkutė Nijolė 373
Mareckaitė Gražina 1160
Margevičienė Rita 1071
Markauskaitė (Armalienė) OlgaPonia
223
Markulis J. 221
Maršakas Samuilas 1163
Martinaitis Andrius 423, 429, 431,
433
Martinaitytė Anė 323
Martinkai 383, 561, 1058, 1065
Martinkienė (Jokužytė) Ona 176,
197, 429, 561, 568–570, 747, 784–787,
802, 811, 1058, 1060–1062
Martinkienė Barbora 560, 561, 785,
1058
Martinkienė J. 1068
Martinkienė Laima 361, 517
Martinkienė Ona 13
Martinkienė Petronėlė 549, 552,
1066
Martinkus Juozas 197, 429, 549, 551
Martinkus Pranas 95, 107, 176,
183, 187, 559, 561–563, 570, 784,
805, 1058, 1061, 1062, 1066, 1068,
1148
Martinkus Vytautas 1236
Martinkutė Elena 1058–1060, 1062,
1063, 1065, 1066, 1073
Martinkutė O. 337
Martišius S. 398
Masaitis Albinas 4, 18
Masevičiūtė Aida 385, 513
Masilionis K. 828
Masiulis Domas 99, 121, 122, 129,
132
Masiulis Mykolas 1079
Masiulytė-Paliulienė Karolina 18,
919, 1014, 1052, 1183, 1184, 1198,
1310, 1312–1314
Mašiotas Pr. 962
Matijošius Juozas 129
Matulaitis 1081
Matulionis 918
Matulis 657
Matulis Steponas 1211
Matusevičius J. 171
Matutienė (Stonytė) Marija 863
Matutienė Barbora 1105
Matutienė Marijona 852, 858, 863,
901–903, 915, 917
Matutis Alfonsas 71, 398, 766, 767
Matutis Benediktas 901, 905, 907,
917
Matutis Domas 185, 1123, 1340,
1346
Matutytė Irena 347, 356–357, 373
Matutytė Marytė 570
Mausaitis Mačius 534
Mazėtis Edmundas 1366
Mazrimienė Ona 882
Mažeika 216, 714, 1106
Mažeikaitė J. 170
Mažeikytė Bronislava 348, 356,
360, 362, 364, 373, 375, 377, 380
Mažeikytė Olga 398
Mažiulis V. 274
Mažonas 119, 998
Mažonas Jonas 1019
Mažonas Petras 547
Mažonas Povilas 269, 1331
Mažonas Pranas 543
Mažonas Tadas 268, 1331
Mažonienė Irena 827
Mažonienė Morta 917
Mažutis Antanas-Debesis 223
Mažvydas M. 1080
Mažvydas Martynas 292, 303
McDonagh’as Martinas 1152, 1158
Medišauskaitė Zita 4
Meðkauskas Pranas-Germantas 203
Mejeris 277
Mekas Karolis 81
Mėlynavičius Virginijus 631
Melingytė Ona 476
Melišis Edvardas-Gediminas
220–223
Melnikas Konstantinas 882
Merit Ira 1266
Merkatorius Gerardas 134
Merkienė Irena Regina 4
Merkys G. 1167
Merkys Vytautas 259, 261, 262,
264–266, 268, 269, 272, 276, 284,
288–290
Merliūnas A. 899
Meškauskas Alfonsas 133
Meškauskas Stasys 357, 358
Meškys 610
Metrikienė 596
Metrikienė Sofija 565
Metrikis 533, 596
Metrikis A. 557, 562, 563, 570

Metrikis Adomas 537
Metrikis Alfonsas 183, 252, 563,
565, 570, 1065
Metrikis Jonas 559, 589, 593, 598,
838
Metrikis Romas 565
Metrikis Vacys 565
Metrikis Vladas 596
Metrikytė Aldona 598
Metrikytė Aniceta 593, 596
Metrikytė Irena 565
Metrikytė Sofija 565
Michailovas 278
Michelis Markus 1158
Michnevičius Zigmantas Saulis
1326, 1328, 1368
Mickevičius Adomas 1164
Mickienė 596
Mickienė Stasė 565, 571
Mickiewicz Jozephus 274
Mickus 918
Mickus A. 361
Mickus Algis 565
Mickus Edmundas 71, 588, 634
Mickus Pranas 1012
Mickus Pranciškus 537
Mickus Vytautas 565, 596
Mickus Zenonas 183, 565, 571,
1149, 1244
Mickutė 574
Mickutė Aldona 565
Mickutė Bronė 565
Mickutė Regina 565
Mičiulis Antanas 896
Mikalauskaitė E. 1077
Mikalauskas Audrius 385
Mikalauskas Jonas 343, 373, 759,
760, 769
Mikalauskas Petras 197, 225, 428
Mikalauskas Saulius 370
Mikalauskas V. 79
Mikalauskas Z. 899
Mikalauskienė Pilimana 827
Mikalkienė Vitalija 1346
Mikašauskienė Giedrė 373, 380
Mikeliai 1070
Mikelian G. 1163
Mikeliūnas M. 196
Mikėnas J. 431
Mykolaitis-Putinas Vincas 1061,
1091, 1162, 1164, 1165, 1186
Mikučiauskaitė Elona 1367
Mikutto Joanes 273
Mikužiai 638
Mikužienė (Uktverytė) Jovita 613
Mikužis 613
Mikužis Steponas 612
Mikužis Zigmas 612
Mikužytė Alma 612
Mikužytė Barbora 652
Mikužytė Daiva 384, 483, 484, 502
Mikužytė Gina 384, 502
Mikužytė Roma 612
Milaitis Ambrazas 533
Milaševičius Aleksandras 242
Milašius Oskaras 1154, 1159
Mileris Artūras 1159
Milerytė Rita 368, 397
Miliauskas J. 899
Miliūnaitė Edita 1367, 1368
Miliūnytė (Valinčienė) Danutė
343
Milius Jonas 536
Milius Vacys 4
Miltakis Egidijus 462, 465
Mineikienė Diana 506, 522,
529, 530
Mineikis Jonas 268, 1331
Miniotas Eugenijus 341, 343, 371,
373
Miniotienė Danutė 373
Mironaitė Monika 1156
Mirončikaitė Nijolė 1159
Mironovičienė Greta 506, 523
Misiai 589, 918
Misiukevičius Sergiejus 217
Misius Kazys 4–16, 18, 86, 90, 91,
148, 150, 153, 259, 263, 282, 284,
288, 306, 533, 556, 557, 674, 928,
1079, 1116, 1117, 1329, 1342, 1358,
1368
Mišeikis Juozas 263, 1331
Mizgiris Vincas 1331
Mockus 918
Mockus Antanas 768, 1158
Mockus Pranciškus 547
Mockus Stasys 173, 549
Molis Vladislovas 1327
Moljeras 1161, 1164
Molotokas Vaidas 383
Mončis Antanas 1313
Mongirdaitė Paulina 1315
Mongirdienė Konstancija 1334
Monkevičius E. 172
Montelijus Oskaras 81
Montrimienė Stefa 735
Montrimienė E. 1327
Montvydaitė 666
Montvydaitė Aušra 365, 368
Montvydaitė Lidija 355, 863
Montvydas Augustas 838
Montvydas Domas 649
Montvidas Tadeušas 672
Montvydas Vladas-Žemaitis 221,
225, 243, 666
Montvydienė (Šiaulytytė) Kostė
1034
Morkūnaitė-Lazauskienė A. 159,
162
Morkūnas 657, 918
Morkūnas P. 242
Motiejūnaitė Jurga 4
Motiejūnienė Morta 269, 333
Muchutdinovas Gilmutdinas 195,
550, 551, 553
Muduraitė Rūta 373, 375
Mukienė Danutė 322
Mulskienė Marijona 654
Mulskis Jonas 185, 654
Mulskis Kostas 654, 882
Muravjovas Michailas 259, 271,
277
Musolinis 438
Musteikis Audrius 1231
Mušeikis Gintaras 1412

 

N

Nagevičienė M. 331
Nagevičius (Nagius) Vladas 72,
82, 83
Nagreckai 654
Naikauskas Kęstutis 386
Narmontas S. 894
Narvilaitė Dovilė 364, 368
Narvilienė (Uktverytė) Barbora 613
Narvilienė Zita 346, 356, 360, 362,
371, 373, 375
Našutinskaitė Diana 373
Naujokas Andrius 390, 502
Naujokienė Zita 390
Navardaitienė Stefa 1088–1090,
1092, 1095, 1096, 1265
Navardaitis Antanas 1096
Navardaitis Petras 14, 168, 170,
584, 1000, 1087–1089, 1091–1096,
1180, 1265, 1347
Navardaitytė Daiva 1096
Navardaitytė Rima 1096
Navardauskas 1091
Navardauskas Antanas 164, 169,
569, 584
Navardauskis Kazys 1008, 1009
Navardauskis Vaclovas 1008,
1009
Navickas Zenonas 1143, 1144
Negara M. 894
Nekrašas J. 1315
Nekrašas Kazimieras 129
Nekrevičienė Regina 839
Nekrevičius Benas 882
Nekrevičiūtė Rasa 827
Nekrošius E. 1269
Nemickas Gintaras 348, 373
Nenartavičiūtė Erika 1368
Nėris Salomėja 1162
Nevardauskas Antanas 184

Nevardauskas Vacys 500
Nikolajus II 272
Niunka V. 182
Noakas Fridrichas 289
Noel Leonas 1198
Norbekovas A. 899
Norbekovas V. 899
Noreika L. 351
Noreika V. 1279
Noreikienė (Jokubaitytė) Juzefa
Emilija 735, 737
Noreikienė (Lapaitė) Rima 9, 15,
161, 1243, 1247, 1251
Norgėla Juozas 173
Norkaitė Amelija 601
Norkaitė Antanina 601
Norkaitė Birutė 601
Norkienė Stanislava 462, 838, 860,
862, 863
Norkus 756
Norkus Antanas 601
Norkus Bronius 752
Norkus J. 899
Norkus Juozapas 757
Norkus Petras 601
Norkus Povilas 601
Norvaišaitė Ernesta 367
Norvaišaitė Janina 464, 827
Norvaišas Alfonsas 385
Norvaišas Andrius 133
Norvaišas Petras 568, 827
Norvaišas Zigmundas 1328
Norvaišienė Ona 1328
Norvilaitė Jadvyga 373
Norvilas Gediminas 132, 1347
Norvilas Jokūbas 672
Norvilienė (Vaišnoraitė) Stasė 1034
Noveskis M. 1081
Novodzelskis Albertas 129

 

O

O’Nilas Judžinas 1161
Odživolskis Slavomiras 1084
Ogaj Nataša 1162, 1163, 1165
Oginskiai 17, 18
Oginskienė Marija 680
Oginskis 645, 650, 752, 781, 919,
920, 1042
Oginskis Bogdanas 261, 645, 754,
920, 921, 1243
Oginskis Irenėjus 556, 671, 675,
1035

Oginskis, kunigaikštis 72, 84, 90,
457, 465, 559, 919, 920
Oleinikas Alfredas 373
Orlonas Gediminas 1366, 1368
Orvidaitis Urbia 557
Orževskis P. 1080, 1083
Ostrauskas Kostas 1154, 1159
Ozolas Romualdas 1095
Oželienė 656
Ožeraitis J.-Antanas 216, 219

 

P

Padagas 756
Padagas Antanas 780
Padagas Juozas 1036
Padagas Justinas 186
Padagas Povilas 757
Padagienė (Jonušytė) Liucija 675,
678, 746, 1036, 1055, 1074, 1321,
1332
Padalskis Pranas 1206
Padegimas Gytis 1150, 1154, 1159,
1162
Padleckienė Edita 196, 553, 839
Padleckienė Vida 402
Padleckis Jonas 12, 434, 435, 437,
475, 524
Padleckis Saulius 502
Padleckytė Giedrė 351
Paduviečius Antanas 125
Paduvietis A. 1191
Pagaitis Mikutis 671
Pajeda Vladas 1142
Pakalka Jurgis 1365–1368
Pakalkienė Lilija Joana 1365, 1367,
1368
Pakalnis Romas 1225
Pakalniškaitė Aurelija 626
Pakalniškaitė Daiva 626
Pakalniškaitė Laima 626
Pakalniškiai 626
Pakalniškienė Janina 596, 626
Pakalniškis Arūnas 626
Pakalniškis Egidijus 626
Pakalniškis Ipolitas 272, 1331
Pakalniškis Pranas 596, 626
Pakalniškis Ričardas 626
Pakalniškytė Lorita 368
Pakamoraitė Marijona 280
Pakamorė K. 894
Pakarklis Povilas 182, 305, 326
Pakštas K. 1186
Palaikaitė R. 462
Paliulionis Leonardas 106
Paliulionis Mečislovas 92
Paližajus 119
Paltanavičius Vytautas 838
Pamparas Rimantas 423, 429
Panikovskis 1165
Paniulaitienė G. 462
Paniulaitienė Ona 827
Papievis Petras 838
Paplauskas Pranas 1340, 1347
Papšys 1127
Paredis Jurgis 672
Pareigienė Marė 185, 187
Pareigys Jonas 174, 185
Pareigys Kazimieras 551, 1006
Pareigis Povilas 185
Pareigis Pranas 168, 568
Paryš Olena 1144
Parulskis Sigitas 1155, 1159
Pasamovskis Mikalojus 535
Paska Stasys 1162
Pašakarnis Andrius 91, 272, 1331
Pašakarnis Juozas 264, 1331
Paškevičius R. 899
Patašius A. 196
Paukštelis Juozas 1091
Paukštis 250
Paukštys Bronius 1126
Paulauskaitë Sofija 210
Paulauskaitė Z. 241
Paulauskas Antanas 1328
Paulauskas Jonas 389, 423, 429, 435
Paulauskas P. 899
Paulauskas Vidmantas 1241
Paulauskienė Aldona 364, 388,
401, 514
Paulauskis Antanas 364, 365, 515,
834
Paulauskis Jonas 423, 429
Paulavičius-Rambynas 248
Paulietis Vincentas 130
Pečiulis Antanas 193, 194, 252
Pečkaitienė G. 329
Pedajasas Rytas 1159
Pelasas Florijonas 535
Peleckis-Kaktavičius Leonas 1233
Pelešinas Antanas 129
Penkovas Borisas 523
Perekšlis Karolis 129, 263
Petersonienė Stasė 1113, 1140
Petkevičaitė Gabrielė 303
Petkevičienė (Sungailaitė) Danutė
632
Petkevičius 918
Petkevičius Juozas 1181
Petkevičius Liudas 632, 642
Petkevičius Vytautas 231, 352, 379
Petkus 918
Petkus Antanas 537
Petkus Elijošius 536
Petkus Jonas 338, 340, 373, 375
Petkus V. 1217
Petraitis 639
Petraitis Grigalius 534
Petrašauskas Julijonas 94, 106, 128,
291, 262
Petrašiūnas Aloyzas 1085,
1365, 1366
Petrauskai 586, 587, 623, 918, 999
Petrauskas 586, 918, 1335
Petrauskas Bronius-Vytenis 220,
221
Petrauskas Danielius 219
Petrauskas K. 437
Petrauskas Simonas 538
Petrauskienė P. 1028
Petrauskis 918
Petrauskis Juozas 631
Petrauskytė Kostė 101
Petravičius Feliksas 267
Petreikis Juozas-Taukenis 218
Petreikis Tomas 6, 12, 18, 153,
194, 201, 207, 259, 283, 285, 286,
288, 293, 294, 326, 303, 420, 928,
952, 998, 1080, 1173, 1174, 1329,
1355, 1358
Petrikas 533
Petrikas Edvardas 222
Petrikas Edvardas-Krivaitis 220,
222, 223
Petrikas Konstantinas 129
Petrikas L. 464
Petrikas Pranas-Girdvainis 222

Petrikas Rolandas 347, 356, 373
Petrikauskas Stanislovas 502
Petrikauskas Steponas 1007, 1053
Petrikienė (Ruškytė) Zina Stanislava
9, 15, 1100, 1169, 1171, 1172
Petronis 918
Petronis Pranas 264
Petrošius Ignas 322, 373
Petrošius Jonas 1312
Petrovas Jevgenijus 1157, 1165
Petrulis 657
Petruškevičius V. 899
Petruškienė Diana 1365
Piaulokas Pranas 8, 15, 342, 370,
563, 1148–1151, 1153, 1155–1158,
1160, 1163–1165, 1347
Piekus Juozas 85, 185
Pijus XI 1192
Pikelytė Z. 1316
Pikturna Antanas-Šelmis 218
Pilkionienė Rimgailė 18
Pilkis Simonas 537
Pinkauskaitė Patenoija 1165
Pipiras A. 551
Pipiras Pranas 764–767, 769
Pyplys 291
Pirandelas Luidžis 1158
Pivorienė Bronė 659
Pivorius Jonas 659
Pivorius Petras 581
Pivorius Pranas-Karaliukas 223
Pivorius Tadas 581
Pivoriūtė Janina 578
Pjaulokas Juozas 542
Pliateris Adomas 1084
Pliuchinas Evgenijus 423
Pociai 1289, 1290
Pocienė Aurelija 364
Pociūnas Algimantas 364, 1157,
1158, 1160
Pocius A. 352
Pocius Algimantas 373
Pocius Augustas 193
Pocius Domas 81, 186, 838,
867–870
Pocius Epifanas 185
Pocius Pranas 264, 1331
Pocius Zigmas 373
Pociūtė Ona 639, 648
Pociuvienė Aurelija 373, 383, 388,
503, 519, 1299, 1300, 1347
Polakovas 277
Polekauskienė Jolanta 395
Popeskus Dumitrus R. 1161
Poplešys Juozapas 672
Poška A. 899
Poška B. 899
Poškutė Elena 1217
Poškutė Sigita 373
Povilonis Liudas 1254
Požėla Juras 1262, 1266
Pranienė Lidija 1071
Prapuolenis (Jankauskaitė) Birutė
1201
Prapuolenis Birutė 1205
Prapuolenis Leonas 1205
Pridotkus 1127
Prišmantaitė 593
Prokopčiukas Igoris 1145
Prunskis Juozas 1127, 1185, 1252
Pšibiliauskienė Sofija 1229
Pučinskis Sigitas 385
Puidokaitė Dalia 506, 511
Puidokas Aidas 386, 387, 509
Puidokas Danas 365, 370, 386,
387, 509
Puidokas Laimonas 368, 386, 387,
509
Puidokas Petras 361, 383, 386, 387,
390, 394, 458, 468, 504, 509
Puidokienė Regina 401
Puipa Algimantas 1164
Puleikaitė Stanislava 294
Puleikienė (Užgalytė) Paulina 1179
Puleikis 294, 1275
Puleikis Benediktas 1179
Puleikis Juozapas 186, 292–294,
1176, 1179
Puleikis Vytautas 213, 1178, 1179
Puleikytė Virginija 454, 455, 1173,
1301, 1302, 1347
Pumputis Alvydas 1283
Pundzius B. 431
Pupalė Jonas 592, 593
Pupkis Aldonas 8, 14, 170, 1087,
1325, 1358
Puplesienė Barbė 184
Puplesis Juozapas 580, 582
Puplesis Kostas 184
Puplesis Laurynas 537
Puplesis P. 122
Puplešienė Elena 339, 373
Puplešys Petras 338, 340, 374
Pupšienė 595
Pupšys 600
Pupšys Juozas 173
Pupšys Nerijus 640
Purvinas E. 45
Purvinas Martynas 5, 11, 134,
136, 143, 146, 557, 864, 1049, 1056,
1358
Purvinienė Marija 8, 14, 849, 864,
1056, 1358
Puškinas A. 368
Puškorienė S. 826
Puškorius Anicetas 423, 430, 553
Puškorius Stasys 826, 827
Puškoriūtė Aldona 360, 374
Puškoriūtė Angelė 827
Putninis Paulis 1161
Putriai 669, 670
Putrienė (Balsevičiūtė) Adelė
755–757, 779, 780
Putrienė Adelė 778
Putrys 669
Putrys J. 191
Putrys Mečislovas 670
Putrys Petras 670, 779
Putriūtė Marijona 657, 658
Putriūtė-Sungailienė Barbora 629
Puzaras P. 91
Puzinas 1174
Puzinavičius Bronius 1365–1367
Pužaitė Vaida 368

 

R

Raabe P. 283
Rabikauskas Paulius 1211
Racevičius Stanislovas 106, 128,
262
Račkai 390
Račkauskas Antanas 263
Račkauskienė Irena 377
Račkys Sigitas 1157, 1158, 1165,
1280
Račkius Nedas 838, 1012
Radavičius Alfonsas 581
Radvila 203, 240, 242
Radvila Jonušas 1333
Radvila Mikalojus Kristupas 135
Radvilas G. 787
Radzevičius 1042
Radzevičius Andriejus 17, 87, 88,
94, 105, 333, 575
Radzevičius Bronius 1232
Radzevičiūtė-Jarudienė Agnieška 87
Radzinskis Edvardas 1161
Radžienė Dalia 385, 450, 748, 749,
762–764
Radžienė Jadvyga 470
Radžiukynas Juozas 1365
Radžius Raimondas 764
Radžiuvienė Zosė 1367
Ragauskaitė Aurelija 1150, 1151,
1155, 1162, 1165
Ragauskas Aivas 4, 1366
Ragauskas Juozas 430
Ragauskas Rimantas 430
Raguotienė Genovaitė 284, 309,
398
Raičinskis Kazimieras 1091
Rakaitis Juozapas 536
Rakas Adomas 562
Ramanauskas Antanas 454, 455
Ramanauskas Jonas 1178
Ramanauskas Juozas 654, 1302,
1303, 1347
Ramanauskas Petras 370, 1340,
1341, 1347
Ramanauskas Pranciškus 651, 654,
675
Ramanauskienė Rozalija 910, 917
Ramaneckaitė Daiva 1366
Rambutis Kostas 174, 184
Ramonas P. 894
Randakevičius A. 1181
Rašomavičius V. 45
Ratkelienė (Balčiutė) Alma 1100
Raubutis Jonas 543
Rauckinas S. 1194
Raudonienė 589
Raudonienė Diana 5, 11, 35, 1353,
1358
Raudonienė Ona 827
Raudonis Jonas 186
Raudonis Kazys 1328
Raudonis Vytautas 768
Raudonius Darius 5, 11, 35, 1353,
1358
Raudonius Kazys 183
Raudonius Laurynas 309
Raudonius Steponas 183
Raudoniutė Daiva 827
Raukčienė Ona 652
Raukčienė Stanislava 593
Raukčys Stanislovas 593
Raukys Jonas 652
Rauktienė Barbora 610
Rauktienė Stanislava 838
Rauktys 918
Rauktys Stanislovas 594
Rauktytė Barbora 603
Razučiai 614, 615, 618, 983, 1312,
1223
Razutienė Ona 615, 616
Razutis Antanas 185, 615
Razutis Darius 615
Razutis Jonas 96, 269, 272, 289,
614, 1331
Razutis Juozas 94
Razutis Jurgis 94, 128, 131, 132,
562, 614, 1348
Razutis Kazimieras 563, 564, 614
Razutis Klemensas 614
Razutis Mykolas 614
Razutis Pranas 658
Razutis Stanislovas 614
Razutis Večislovas 208, 209
Razutis Vytenis 1312
Razutytė (Varnienė) Danguolė 615
Razutytė Barbora 614
Razutytė L. 400
Razutytė Pranciška 614
Razutytë Teresė 210, 212, 337,
614
Ražanskienė Aušra 1348
Rebžda Kostas 184
Rėbždienė 589, 590
Reinys Mečislovas 1140–1146,
1184
Rekašius Jonas 184
Remarkas Erichas Marija 1148,
1156
Repšas Konstantinas 1262, 1266
Riauka Jonas-Mėnulis 223
Rimantas Pranas 838, 979
Rimantienė R. 73, 76
Rimgaila Antanas 133
Rimgaila Vytautas 195, 550–553
Rimkevičaitė Margarita 1133
Rimkevičius Antanas 88
Rimkus 195
Rimkus Antanas 197, 374, 428,
512, 513, 515, 519, 526, 530, 532
Rimkus Arūnas 506, 508, 1299
Rimkus Juozas 267
Rimkus Stanislovas 197, 429
Rimkus Vincas 197, 428, 549
Rimkus Vytenis 6, 12, 423, 1358
Rimkutė Diana 351
Rimša Edmundas Antanas 6, 12,
457, 459, 1358
Rimša P. 431
Rinkevičienė Jūratė 1367
Rinkevičienė R. 1307
Rinkevičius Donatas 1366

Rinkevičius Z. 1307
Riomeris Mykolas 650, 1274
Ripskis Juozas 1132, 1133, 1135,
1146
Riškus Antanas 265, 1331
Riškus Juozas 1331
Ritteris von Leebas Wilhelmas 192
Ročka M. 1077
Rojienė 572
Romeris Mykolas 656, 1168, 1283,
1287
Rozentalė Ieva 504
Rozga Juozapas 536
Rozovas Vladimiras 1164
Rožnienė Birutė 839
Rožnienė Zita 1021
Rožnys Benas 1021
Rubinšteinas M. E. 680
Rubšys Antanas 505
Rudaitis 557
Rudgalis Filipas 672
Rudgalvaitis Baltramiejus 533
Rudgalvaitis Jakštas 671
Rudgalvaitis Jokūbas 671
Rudgalvaitis Mikalojus 671
Rudgalvis Antanas 133
Rudgalvis Juozapas 536
Rudienė 562
Rudienė (Ašmontaitė) Aldona 906
Rudienė Antanina 398
Rudienė Ona 185
Rudinas 79
Rudys Alfonsas 216, 217
Rudys Antanas 513, 555, 607, 753,
827, 907, 1071, 1223
Rudys Ignas-Gedgaudas 221
Rudys Steponas-Beržinskas 221
Rudys Vincas-Parutas 221
Rudytė Laima 827
Rudytė Stasė 1017
Ruðkis Benediktas 212
Rudžiai 608
Rudžienė Ona 1223
Ruigienė Rasa 518
Ruigys Alvydas 765
Ruigys Juozapas 225, 250, 538
Rulienė Margarita 374
Rumbovičius H. 1084, 1117
Rumšas Vytautas 1280
Rupeika Antanas 1366, 1367
Rupeikaitė Goda 1367
Rupeikienė Marija 1366–1368
Rupšienė Zosė 195, 196, 884, 885,
888
Rupšys 918
Ruseckas P. 282
Rusienė Kostė 827
Rusienė Morta 827
Rusytė Renata 827
Rusteika Jonas 390, 392, 842–845,
849, 985, 991, 993–995, 1004, 1006,
1056
Rusteika Jonas-Šturmas 223
Rusteika Kazimieras 842, 844, 993,
995, 1004
Rūsteikaitė Kazimiera 597
Rusteikienė 842, 845, 948, 976, 977,
998, 1000, 1004, 1056
Rusteikienė Stasė 390
Rusteikis Jonas 842, 843
Ruškiai 1035
Ruškienė (Labokaitė) Izabelė 1116,
1118
Ruškienė (Matutytė) Bronislava
735, 737
Ruškienė Barbora 593
Ruškienė Bronislava 713, 746,
1105, 1108–1110
Ruškienė Eugenija 1113, 1134,
1139, 1142
Ruškienė Izabelė 1118
Ruškienė Kazimiera 509
Ruškienė Konstancija 579
Ruškienė Marija 390
Ruškienė Rimutė 1110
Ruškienė Stanislava 374, 509, 908,
1169
Ruškys 119, 389, 918, 1037, 1127
Ruškys A. 87, 96, 111, 126, 130–
132, 161, 162, 164–169, 174, 178,
193, 600, 679, 884, 888, 1038–1041,
1104–1106, 1110, 1117, 1121, 1123,
1126, 1129, 1130, 1137, 1139, 1140,
1143–1145, 1147
Ruškys Algirdas 4, 7, 13, 14,
17, 18, 370, 713, 830, 1079, 1087,
1089, 1090, 1104, 1108, 1109, 1110,
1348, 1355, 1358
Ruškys Antanas 8, 14, 15, 17, 98,
114, 115, 128, 160, 172, 182, 184,
186, 192, 199, 249, 251, 390, 392,
395, 399, 414, 473, 475, 479, 569,
593, 604, 632, 679, 959, 971, 1016,
1019, 1035–1037, 1055, 1113–1116,
1118–1128, 1130–1139, 1142, 1174,
1221, 1335, 1348, 1358
Ruškys Jonas 652
Ruškys Juozas 184, 713, 1106
Ruškys Kazys 175, 184, 187
Ruškys Konstantinas 1115
Ruškys Mikalojus 538
Ruškys Mykolas 1331
Ruškys Petras 69, 130, 1348
Ruškys Pranciškus 579, 582, 1114
Ruškys Stasys 1136, 1340, 1348
Ruškys Virginijus 387
Ruškytė 632
Ruškytė Antanina 1115
Ruškytė Barbora 1119
Ruškytė Bronė 629
Ruškytė Eugenija 564
Ruškytė Janina 348, 564
Ruškytė Lina 1110
Ruškytė Marcelė 1115
Ruškytė Marcijona 645
Ruškytė Perpeta 183
Ruškytė-Sungailienė Barbora 625
Rutkauskas Vytas 462, 465
Ruzgys V.-Margis 219
Ružė Steponas-Jadvygas 221

 

S

Sabataitienė Zita 1368
Sabeckienė Jūratė 1366
Sadūnas Jonas 337, 357
Sadūnienė L. 337
Saja K. 352
Sakalas 225
Sakalauskai 164, 166, 605, 606
Sakalauskaitė Barbora 603, 605
Sakalauskaitė Emilija 402
Sakalauskaitė Joana 605, 607
Sakalauskas Jonas 173, 185, 605,
607, 618, 1223
Sakalauskas Pranas 1006
Sakalauskienė Barbora 605, 1223
Sakalauskienė Stanislava 838
Sakalauskienė Zofija 607
Saladžius Ferdinandas 1412
Salys A. 682
Saluris Reinas 1159
Samavičius Romaldas 1368
Sarapinienė Stanislava 1365
Saudargas 647
Saudargas Algirdas 1215
Saudargas Alvydas 640
Saudargas Ignas 1215
Saudargas Juozas 193
Saudargas Kazimieras 600, 648,
768, 781
Saudargienė 600
Saudargienė (Jonušytė) Petronėlė
679
Sauka L. 339
Saulėnienė (Sungailaitė) Jovita
1307, 1348
Sauseriai 848, 942
Sauserienė (Varpjūtaitė) Stefanija
1034
Sauserienė Emilija 60
Sauserienė Jolita 838
Sauserienė Stasė 849, 888
Sauseris A. 551
Sauserys Alvydas 1328
Sauserys Antanas 197, 429, 551
Sauseris Jonas 60, 847–849, 903,
1006, 1056
Sauserys Kazys 1328
Sauserys Rimutis 1328
Sausietis P. 1092
Savickis Jurgis 1313
Savickis Vytautas 423, 430, 431
Schmidt von C. 82
Schneider Markus 1272
Schoenkė J. 1081
Sebanna W. 331
Sebeckis Kazimieras 659
Sekačiova Kira 374
Selinas Aleksijus 1145
Seliūta Dalius 1267
Selskiai 935
Selskienė Eugenija 6, 8, 12, 14,
17, 356, 363, 374, 376–379, 383,
385, 388, 390, 393–395, 462, 503,
504, 516, 764, 1056, 1097, 1101,
1102, 1352, 1358
Selskienė Genutė 765
Semaška Jonas-Liepa 215, 216,
219
Semsys Sergiejus-Vaza 216
Semulis Zigmantas 536
Sendrauskaitė Nijolė 374
Senkus Adomas 423, 430, 431
Senkus Julius 642, 644
Serapinaitė Juzefa 752
Serventesas S. 1277
Seržentienė Angelė 351, 374
Sezanas P. 1256
Sidabras Adomas 1121
Sidabras Kazys 168, 1035
Sidorovaitė Aldona 398
Sidzikauskas Vaclovas 1186
Siminauskaitė-Razutienė Birutė 22
Siminauskas Juozas 22
Siminauskas Stanislovas 22
Siminauskienė Julė 175, 185, 187
Simonaitis Juozapas 210
Simonaitytė Ieva 6, 12, 322–324
Simutis Kostas 62, 892
Sinskienė Genovaitė 382
Skebas Vytautas 5, 11, 171, 179,
293, 303, 307, 1358
Skergelžytė Alma 361, 362, 368
Skersys Steponas-Kovas 218
Skibickas Juozas 1283
Skirgailaitė V. 45
Skomantaitė Petronėlė 611, 676
Skrinskas R. 98
Skripka Vytautas 1232
Skripkauskas Antanas 1091
Skrodenis Stasys 4
Skudavičius Jonas 110
Skudžinskas Gytis 1316
Skuodaitė Zita 352
Skuodas Ignas 183, 187
Skuodas Jonas 130
Skuodas Virginijus 18, 86, 100,
102, 112, 115, 116, 124, 125, 191,
409, 412, 439, 448, 449, 451, 452,
470, 475, 479, 604, 618–620, 894,
1102, 1114, 1220–1223, 1317, 1358
Skuodienė Jadvyga 838
Skurdauskienė Snieguolė 374
Skvireckas Juozapas 1194
Slanius Antanas 29, 889, 890, 899
Slaniutė Janina 752
Slaviūnas Zenonas 1070, 1077
Slavkinas V. 1161
Smalakis J. 193
Smatavičius Dainius 344, 351, 374
Smetona Antanas 162, 200, 957,
962, 1086, 1094, 1324–1326
Smilgys Laurynas 88
Smilingis 119
Smilingis Domas 541
Smilingis Martynas 541
Sniečkus Antanas 182, 436, 437
Snukiškis Sigitas 506
Sobenikovas P. 192
Songaila Andriejus 1119
Songaila Fortunatas 768
Songailienė Bronislava 1122
Songailos 623
Sponholzas Kurtas 305
Spraudė Paulius 224
Spronaitis 1127
Spučytė Diana 1368
Spurgevičius Povilas Kazimieras
1367, 1368
Srėbalaitė Angelė 594
Srėbalaitė Joana 594
Srėbalaitė Regina 594
Srėbalaitė Teresė 594
Srėbalaitė Vilija 594
Srėbalaitė Violeta 594
Srėbalaitė Virginija 594
Srėbaliai 594, 618, 1035
Srėbalienė Anastazija 185
Srėbalienė Antanina 541
Srėbalienė Barbora (Basė) 197, 428
Srėbalienė Petronėlė 1033
Srėbalius Algirdas 502, 594, 766
Srėbalius Antanas 197, 428, 839
Srėbalius Domas 541
Srėbalius Edvardas 594
Srėbalius Egidijus 368
Srėbalius Fabijonas 541, 547
Srėbalius J. 567
Srėbalius Jonas 547, 549, 681
Srėbalius Juozas 500, 594, 1056
Srėbalius K. 562, 568
Srėbalius Kazimieras 88
Srėbalius Konstantinas 391, 392
Srėbalius Laurynas 88, 537
Srėbalius Leonas 541
Srėbalius Vytautas 1033, 1335
Srėbalius Vladas 184, 385, 594
Srėbaliūtė Angelė 1017
Srėbaliūtė Barbora 549, 908
Srėbaliūtė Joana 552
Srėbaliūtė Petronėlė 197, 424, 430,
551
Srėbaliūtė Regina 591
Srėbaliūtė Rita 363
Sruoga Balys 1162
Stakauskas J. 1194
Stalinas Josifas 200, 230, 332, 340,
561, 847, 1129, 1178, 1221
Stalmokas A. 216
Stalmokas Antanas-Baltrūnas 216
Stancevičius A. 681
Stanevičius Rimantas 838, 1328

Stanevičius Zenonas 9, 15,
1239–1241, 1348
Stanevičiutė (Jurkienė) Natalija 343
Stanislovaitis R. 1180, 1181
Stankevičiai 623
Stankienė Janina 824, 827
Stankienė Stanislava 839
Stankus 557
Stankus Benis 1006
Stankus Juozas 186, 565
Stankus Kazys 565
Stankus Stasys 565
Stankutė Barbora 565
Stankutė Janina 827
Staponkutė Basė 581
Starkaitë Marija 212, 213
Stasiulienė 119
Staškevičiūtė Inga 764, 765
Staškevičiūtė Ingrida 362
Statulevičius Vytautas 1266
Staugaitis Justinas 132, 1187
Steikūnienė Asta 1367
Stelamėkas Jeronimas 128
Stepankevičius Julijus 272
Steponavičius Julijonas 261, 262,
1331
Steponavičiūtė Regina 1156–1162
Steponkevičius Algis 1326
Stirbys Benas 753
Stirbys Benediktas 133
Stoičevas Peteris 1152, 1158
Stončiai 588, 589, 918
Stončienė Irena 653, 887
Stončius Antanas 588
Stončius Kazimieras 768
Stončius Stanislovas 653
Stončius V. 69
Stončiutė Birutė 653
Stonienė (Sungailaitė) Irena 248,
249, 632, 636, 643
Stonienė Salomėja 374
Stonys Alfonsas 577, 632, 636, 643,
647, 782
Stonys Benediktas 185, 582
Stonys Jurgis 538
Stonys Stanislavas 903
Stonytė Alma 632
Stonkai 596, 1035
Stonkienė Apolionija 184
Stonkienė Elena 860, 863
Stonkienė Marcijona 184
Stonkienė Paulina 597
Stonkienė Teresė 1337
Stonkis Mateušas 672
Stonkis Mykolas 672
Stonkus Ferdinandas 183
Stonkus Juozas-Sterba 221
Stonkus Justinas 269, 289, 568,
1332
Stonkus Pranas 183, 184, 547
Stonkus Stanislovas 882
Stonkutė Alma 863
Stonkutė Barbora 608
Stonkuvienė L. 1113
Strakšaitė Audronė 1016, 1029
Strakšienė Birutė 1184
Straševičienė Elvyra Elena
1366, 1368
Straukaitė Vilma 347, 863
Straukas Kazys 186
Straukas Vaclovas 505, 1318
Straukienė Teresė 839
Straukus Jonas 537
Strėkuliai 838
Striauka Antanas 839
Striauka Domas-Žvainys 225,
250
Striauka Kazys-Žalgiris 225, 250
Striaukaitė V. 398
Striaukas Kostas 192
Striaukas Pranas 249
Striaukas Rimutis 360, 374
Striaukas Valentinas 249
Striaukienė Elžbieta 597
Striaukienė Vita 360, 362, 367,
371, 374
Strielkūnas Jonas 1232
Strindbergas Augustas 1162
Stropus Juozapas 331
Stropus Vincas 185
Strumyla 763
Stulgaitytė Žydrė 863
Stuokaitė Janina 1367
Stuopelis Povilas 173
Stupelytė Jolanta 1368
Stūronas Antanas 1368
Subačienė (Ašmontaitė) Dana 1271
Subačienė Adelė 1271
Subačienė Daiva 1271
Subačius Eurelijus 1271
Subačius L. 1262
Sūkurys Bronius 581
Sungaila 247, 256
Sungaila Andriejus 920
Sungaila Broniukas 630
Sungaila Damijonas 236, 242, 244,
246, 258, 630
Sungaila Fortunatas 1335
Sungaila Jonas 236, 244, 630, 631
Sungaila Juozas 518, 622, 623, 625,
630, 631
Sungaila Juozas-Ramutis 223, 236,
244, 245, 247, 248
Sungaila Kazys 746, 751, 754, 769,
917
Sungaila M. 190
Sungaila V. 161, 997
Sungaila Valentinas 245, 246, 249,
584, 592, 623, 624, 626, 630–632,
635, 636, 639, 641, 644, 645, 778,
780, 781
Sungaila Vladas 236, 244–249, 630,
1352
Sungailaičiai 639, 641, 1016
Sungailaitė (Beniulienė) Ona 244,
252
Sungailaitė (Gečienė) Zoselė 245
Sungailaitė (Petkevičienė) Danutė
649
Sungailaitė (Stonienė) Irena 649
Sungailaitė (Vaitkienė) Antanina
251
Sungailaitė Aldona 633, 782,
1136
Sungailaitė Antanina 782
Sungailaitė Aurelija 244
Sungailaitė Danutė 782
Sungailaitė Irena 782
Sungailaitė Jovita 633, 782
Sungailaitė Laura 368, 514, 515,
519, 530, 531
Sungailaitė Loreta 506, 514
Sungailaitė Marijona 1214
Sungailaitė Neringa 363
Sungailaitė Ona 623, 782
Sungailaitė Ramutė 244
Sungailaitė Stefanija Irena 630,
645, 782
Sungailienė (Dromantaitė) Paulina
628, 645, 649
Sungailienė (Gedvilaitė) Marijona
392, 521, 735, 737, 746, 858, 860,
862, 863, 908, 910, 914, 916, 917
Sungailienė (Ruškytė) Bronė 1121,
1136
Sungailienė Barbora 622, 623, 625
Sungailienė Bronislava 632
Sungailienė Paulina 246, 631, 635,
636, 646
Sungailienė Regina 518
Sungailienė Valentina 246
Sungailienė Zofija 236, 630, 631
Sungailytė Antanina 630
Sungailytė Aurelija 630
Sungailytė Danutė 630
Sungailytė Irena 630
Sungailytė Ona 630
Sungailytė Stanislava 630
Sungailytė Zofija 630
Sungailos 383, 622, 626, 628–630,
642–644
Supranavičius Rimas 1412
Surplienė (Beniulytė) Barbora 659,
660
Surplys Vladislovas 659, 660
Surplytė Stanislava 660
Sutkus Vidas 1365, 1366
Sutkuvienė Gerda 1367
Sutonski Jozephus 274
Sutrauka Juozapas 838
Sventickas Valentinas 1233

 

Š

Šadžius H. 171
Šakevičius K. 680
Šakinaitė 569
Šakinienė Aldona Juzefa 827
Šakinienė Konstancija 597
Šakinys Benas-Jūreivis 225
Šakinis Edvardas 173
Šakinys Ilarijus 310
Šakinis Jonas 71, 597
Šakinis Kazimieras 183, 557, 559,
562, 1065
Šakinys Konstantinas 597
Šakinis Petras 197, 429, 551
Šakinytė Emilija 1244
Šakinytė Konstancija 597
Šakinytė Laima 827
Šakinytė Morta 597
Šakinytė Teresė 597
Šaknis Jonas 672
Šaknys Žilvytis 4, 1366
Šalavėjus Jonas 1368
Šalčius P. 292, 671, 680, 681
Šalnis Kazys-Vladas 218
Šaltenis Saulius 1075, 1158, 1186,
1194, 1232, 1238
Šaltys Matas 1188
Šaltupienė Laima 593
Šančius Alfas 1252
Šapalas K. 1194
Šapoka Adolfas 557, 559
Šapskevičia 948
Šarka Juozapas 536
Šarkauskas Julijonas 184
Šarkauskas Juozapas 185, 646
Šarkauskas Konstantinas 1122
Šarkauskienė Domicelė 827
Šarkauskienė E. 400
Šarkauskienė Stanislava 645
Šarūnas A. 379
Šarūnas Klemensas 582
Šatenis Juozapas 538
Šatkus Zigmantas 423, 430, 431
Šatkutė V. 463
Šaukštelis Juozas 186
Šaulienė Ona 348, 374
Šaulys Antanas 217
Šaulys Jurgis 1201
Šavelis Rimantas 1231, 1232
Šedbaras Jonas 1367
Šedbarienė Rima 360, 374
Šedienė Vera 1366–1368
Šedys Narimantas 1368
Šedys Vidas 1368
Šeika N. 1163
Šekspyras Viljamas 6, 12
Šėpariai 594
Šėparienė Ona 589
Šėparys Juozas 589, 592, 594
Šeputis Matijošius 534, 536
Šerėnas Algirdas 1218
Šernienė Birutė 364
Šernienė Vera 358, 391, 401,
511
Šernys Petras 358
Šernys Romas 364
Šerunas Albinas 578
Šestakovas Eduardas 1163
Šešelgis K. 134
Šeškas 618
Šeškevičius A. 885, 887
Šeškus Pranas 276
Šešplaukytė (Šešplaukaitė) Elžbieta
269, 1332
Šiaudytienė Ona 882
Šiaulevičienė Regina 356, 362, 366,
374, 456
Šiaulevičiūtė Laura 362, 363, 368
Šiaulevičiutė Monika 355
Šiaulyčiai 112, 390, 429, 887, 956,
1035
Šiaulys Jonas 1366–1368
Šiaulytaitė Barbė 960
Šiaulytė (Jakimavičienė) Barbora
552
Šiaulytė (Rupšienė) Zofija 552
Šiaulytė Barbora 552
Šiaulytė Joana 398
Šiaulytė Ona 587, 588
Šiaulytienė Aleksandra 406
Šiaulytienė Aniceta 860–863
Šiaulytienė Barbora 195
Šiaulytienė Domicelė 183, 566
Šiaulytienė Elena 341, 343, 344,
347, 348, 351, 352, 371, 374, 375,
388, 393, 406, 834, 1056
Šiaulytienė Eugenija 195, 197
Šiaulytienė Jūratė 839
Šiaulytienė Levutė 364, 393
Šiaulytienė Ona 195, 196, 552, 885
Šiaulytienė Valerija 502
Šiaulytis A. 477
Šiaulytis Alfonsas 99, 364, 391,
439, 440, 453, 464, 478
Šiaulytis Andrius 195, 197, 390,
394, 406, 412, 834, 839, 883–885,
887, 888, 935, 1056

Šiaulytis Antanas 1348
Šiaulytis Benas 566
Šiaulytis Domas 102, 122, 184
Šiaulytis J. 195, 735, 865, 945
Šiaulytis Jonas 195, 197, 543, 547,
571, 737, 746, 827
Šiaulytis Juozapas 195, 197, 541,
547
Šiaulytis Justinas 865, 958
Šiaulytis Kazys Kęstutis
6, 8, 10, 12, 14, 16, 403, 406, 411,
412, 416, 421, 433, 436, 438–440,
444–447, 452, 453, 654, 1044, 1050,
1055, 1056, 1299, 1303, 1304, 1352,
1358
Šiaulytis Konstantinas 549
Šiaulytis Kostas 197, 428
Šiaulytis Laimonas 387
Šiaulytis P. 1148
Šiaulytis Petras 564, 566, 1065
Šiaulytis Pranciškus 549
Šiaulytis R. 916, 1318
Šiaulytis Saulius 385
Šiaulytytė Egidija 827
Šiaulytytė Emilija 605
Šiaulytytė Eugenija 566
Šiaulytytė Konstancija 1019
Šiaulytytė Stefanija 1019
Šiaulytytė Vida 355, 863
Šilas Jonas 537
Šileika Valdas 1007
Šileikienė Ieva 390
Šilinas Justinas 423, 424, 430, 433
Šilinienė Birutė 457
Šilinskas Mečys 423, 430
Šimkevičius Aleksandras 543
Šimkienė Emilija 629
Šimkus Kostas-Daktaras 222
Šimkus Stepas 629
Šimkutė Barbora 629
Šimkutė Bronė 629
Šimkutė Emilija 629
Šimkutė Liucija 1244
Šimuliai 591, 667
Šimulis 624, 627
Šimulis Petras 591
Šimutis L. 1206, 1209
Šinkūnas R. 86, 90
Šipalis Vladas 219
Širka Vytautas 1150
Širmulis Edmundas 1267
Škėma Antanas 1159
Škirpa K. 1202
Šlapelis Bronius 1143
Šlėkta Petras 126, 129
Šlepikienė Izabelė 374
Šlevas Vladas 103, 128
Šlevinskas Antanas 194
Šlevinskas Juozas 1332
Šlevinskas Kazys 267, 268, 1332,
1349
Šleževičius Mykolas 1333
Šliogerienė L. 1257
Šmatauskas Romas 639
Šmitas fon Karlas 81
Šniaukienė Ona 282
Šniukienė Rita 1368
Šo Bernardas 1159
Šteivaitė Ona 1133
Štrausas Aleksandras 1315
Šturma S. 374
Šudovsaitis Andriejus 534
Šukonas Petras 387
Šulcienė N. 1143
Šulčytė Reda 368
Šulskienė Airina 1367
Šulskytė Aldona 374
Šunokai 887
Šunokaitė Antanina 552
Šunokas 195, 953
Šunokas Anicetas 541
Šunokas Antanas 549
Šunokas Domininkas 185, 549
Šunokas Juozapas 547
Šunokas Justinas 185, 625
Šunokas Marijus 386
Šunokas Marius 764, 765
Šunokas Mykolas 88
Šunokas Nerijus 365, 386
Šunokas Tadas 88
Šunokas Vladislovas 197, 429, 549
Šunokienė 594
Šunokienė Janina 356, 374–376, 464
Šunokienė Laimutė 6, 7, 12, 13,
17, 18, 115, 381, 382, 386, 389, 391,
394, 395, 458, 460, 467, 470, 503,
504, 506, 512, 620, 1056, 1074, 1221,
1349, 1358
Šuparis Jurgis 537
Šutinienė Irena 4, 1365
Švarcas Jevgenijus 1162
Švarcas Pranas 184
Švedvikaitis Jonutis 534
Šveitrys A. 276
Švilpis A. 310, 312
Švitrienė Aldona 374

 

T

Talačkienė Jovita Zita 1119
Talačkienė Marija 493–496, 502,
836
Talačkus Donatas 495
Talačkus Jonas 493, 495
Talačkus Tomas 495
Talmantas Aloyzas 599
Talmantas G. 1323
Talmantas J. 303
Talmantas Jokūbas 537
Talmantas Juozas 784
Talmantas Jurgis 6, 12, 168, 537,
568, 1087, 1323, 1332, 1349
Talmantas Stanislovas 537, 538
Talmantienė Marija 599
Talmontaitė Aldona 1119
Talmontas Vincentas 68
Talmontienė Ona 186
Taminskienė Felicija 346, 356,
374–376
Tamošaitis I. 1186
Tamošaitis J. 47–49, 51
Tamošaitis Matijošius 536
Tamošauskaitė Eglė 368
Tamošauskas Gintaras 115
Tamošauskienė (Surplytė)
Petronėlė 660
Tamošiūnas 918
Tamulevičiūtė Dalia 1158
Tamulis Sigitas 1412
Tarnovskis Aleksandras 535
Tarnovskis Stanislovas 535
Tartilas Z. 344
Tarvydas Aloyzas 1406
Tarvydas Juozas 1070
Tarvydas Merkelis 536
Tarvydienė (Krasnickaitė) Anelė
1070
Tarvydienė Morta 882
Tauginas Izidorius 89, 128
Taupa 248
Tauraitis Grigalius 534
Tauroševičius 673
Tautavičius Adolfas 82
Tautkus Gintautas 600
Tautvydas Antanas 735, 737, 746
Tautvydienė Paulina 746
Tedavušienė 572
Telšinskas Kazys-Arūnas 216, 217,
219
Telšinskas Stasys-Dagys 219
Tenkutienė Stasė 374
Tenkutis Mykolas 537
Tenkutis Simonas 538
Tereščenko Irina 1412
Thompsonas Smith 787
Ticaitė Valerija 225
Ticius Kostas 217, 219
Tyla Antanas 259

Tillemont de Jeano Nikolas 135
Tilvikaitė Cezara 374
Tilvikaitė Stefanija 1017
Tilvikas 768
Tilvikas Alfonsas 366, 370, 1349
Tilvikas Algis 638
Tilvikas Antanas 581
Tilvikas Edvardas 186
Tilvikas Julius 757
Tilvikas Kazys 1123
Tilvikienė Barbora 606
Tilvikienė Marcelė 549
Tilvikienė Paulina 882, 908, 911,
915–917
Tinkutis Andrius 827
Tinkutis Kazys 542
Tinkutis Steponas 827
Tiškevičius 927
Tiškevičius A. 88
Toliušis Bronislovas-Jazminas 223
Toma Robertas 1159
Tomaševičius Benediktas 155
Tomkutė Dana 1367
Tomulevič 280
Totoraitis V. 671
Trišauskienė 119
Triušauskai 599
Triušytė Birutė 648
Truska L. 88, 118, 171, 172
Truška Povilas-Dragūnas 221
Truškaitė Marija 1244
Tubelis Remigijus 1144
Tubutienė Aurelija 358
Tumas-Vaižgantas J. 92, 671
Tumėnas Justinas 305
Tumėnienė Marijona 1115
Tumienė Marija 564, 565
Tuminas Rimas 1238, 1305, 1306,
1352
Tumkevičius Kazys 1164
Turauskai 226, 1014, 1051, 1209,
1311, 1317
Turauskas Antanas 91, 133, 264,
1042, 1185, 1332
Turauskas Edvardas 9, 15, 16, 133,
158, 168, 184, 187, 264, 272, 312,
382, 399, 465, 568, 784, 988, 1000,
1014, 1052–1055, 1087, 1183–1213,
1309–1314, 1317, 1318, 1322, 1332,
1349
Turauskas J. 1184
Turauskas Pranciškus 1042, 1332
Turauskas R. 398
Turauskienė (Jankauskaitė) Elena
9, 16, 1183, 1186, 1194, 1200, 1201,
1205, 1213, 1309, 1310, 1312, 1313,
1315, 1317, 1318
Turskytė 1262

 

U, Ū

Ubartaitė Danutė 398
Ubartienė Elena 827
Ubartienė Valė 827
Ugintas A. 463
Ugintienė Vilma 357, 370, 371, 374
Uktveriai 611, 613
Uktveris Augustas 9, 15, 351, 365,
370, 1100, 1224, 1225, 1227, 1228,
1350
Uktveris Ignas 608, 1223
Uktveris Jonas 185, 609
Uktveris Leonas 184, 610
Uktverys Stanislovas 613
Uktverytė (Mikužienė) Jovita 609
Uktverytė (Norvilienė) Barbora 609
Uktverytė Birutė 398
Ulaščikas N. 675
Ulba Stasys 185
Ulbaitė Rasa 398, 863
Ulbienė 647
Ulevičius B. 221, 225
Ulozienė Barbora 802
Umbrasienė Loreta 1140
Uosis A. 894
Urbašiūtė Dalia 347, 374
Urbikai 475, 476
Urbikaitė Izabelė 474, 476, 477

Urbikas Juozapas 476
Urbikas Mykolas 476
Urbonaitė Morta 590
Urbonaitė Regina 590
Urbonas Domas 590
Urbonas Kazys 838, 1034
Urbonas Vytautas 746
Urbonavičius Justinas 1178
Urbonavičius Vidmantas 361, 374
Urbonienė (Norvaišaitė) Ona 1034
Urbonienė Stanislava 398
Urmanas J. 1192
Urmanas Juozas 1193
Ūselienė 639
Uselis 119
Ūselis Jonas 185
Uselis Vincas 264
Užgalaitė 119
Užgalienė 978
Užgalys 978
Užgalis Kazys 269, 1332
Užgalis Mantas 368
Užgalis Stasys 985
Užgarienė G. 764
Užkurnys Ipolitas 423, 430, 432
Užpienienė 1016
Užumeckaitė Giedrė 1366

 

V

Vadeišaitė E. 170
Vaicekauskas J. 551, 552
Vaičekauskas Vaidas 386
Vaičekauskienė Juozapina 837,
839
Vaičiekauskaitė Barbora 1259, 1260
Vaičiekauskaitė Zosė 1261
Vaičiekauskas Domininkas 1265
Vaičiekauskas Juozas 1261
Vaičiekauskas Stasys 1265
Vaičiekauskienė (Pupalaitė) Barbora
1261
Vaičiulaitis A. 1237
Vaičiuliai 595, 596
Vaičiulienė Paulina 595, 632
Vaičiulis Juozas 595
Vaičiulis Kazimieras 595, 632
Vaičiulis Stasys 595
Vaičiulytė Adelė 398
Vaičiulytė Jovita 595
Vaičiulytė Kazytė 595
Vaičiulytė Roza 1367, 1368
Vaičiūnas 918
Vaičiūnas V. S. 505
Vaičkienė Petronėlė 1136
Vaičkus J. 1136
Vaidaugienė Ona 523
Vaidelytė Sigita 1368
Vaidyla M. 1206
Vaiðvilas Vladas 210
Vaikaitė Gabrielė 1285
Vaikaitė Kotryna 1285
Vainiai 485, 486
Vainienė Petronelė 558
Vainienė Vaida 384–386
Vainius Andriejus 192, 384–386,
502, 510, 511, 892
Vainorienė (Leonauskaitė) Barbora
845–847
Vainorienė B. 845, 847
Vaisiauskas E. 894
Vaišnora J. 1184
Vaišnoras Juozapas 537
Vaišnoras Kostas-Tigras 221
Vaišnoras Petras-Gintautas 223
Vaišnorienė Aldona 827
Vaišnorienė Marcijona 827
Vaišvila Antanas 170
Vaišvila Domas 166, 170, 178, 192,
252, 1180
Vaišvila Egidijus 506, 517, 518
Vaišvila Pranas 170
Vaišvila Stanislovas 170, 250, 251
Vaišvilai 601
Vaišvilas 250
Vaišvilas Justinas 132, 1350
Vaišvilas Vladas 209
Vaišvilienė (Andriejauskaitė)
Barbora 564
Vaitelis Steponas 543
Vaitiekūnas R. 379
Vaitiekūnas S. 21, 24
Vaitiekus J. 563
Vaitys (Vaičiekauskas) Ramojus 1270
Vaitkai 637
Vaitkaičiai 88, 639, 918, 948, 976,
978, 1290
Vaitkaitė Petronėlė 1336
Vaitkevičienė Regina 1367
Vaitkienė (Sungailaitė) Antanina
632, 636, 639, 649
Vaitkienė Emilija 860, 863
Vaitkienė Ona 186, 827, 1289
Vaitkienė Romualda 1405
Vaitkienė Stanislava 400, 839, 1290
Vaitkus E. 464
Vaitkus Jonas 1162, 1290
Vaitkus Juozapas 541
Vaitkus Kazimieras 632, 636, 638,
645, 648, 782
Vaitkus Plecidas 184
Vaitkus Remigijus 502, 632, 636,
637, 649, 838, 839
Vaitkus Robertas 838
Vaitkus Stasys 1008
Vaitkus Vytautas 506, 517, 518,
525
Vaitkutë Ieva 211
Vaitkutė Juzė 977
Vaitkutė Vida 637
Vaitkutė-Gliožaitienė Domicelė
280–282
Vaitonis 918
Vaitonis Albinas 1366, 1367
Vaižgantas 263, 265, 266, 506
Vakaris P. 171, 182
Valaitis Feliksas 101, 128
Valaitis J. 97, 101
Valančienė (Jonušytė) Marija 678
Valančius Motiejus Kazimieras
89–91, 105, 119, 133, 260, 261, 283,
287, 290, 559, 974
Valančiūtė Janina 5, 11, 18, 86, 87,
122, 130, 154, 470, 1358
Valavičius Eustachijus 535
Valeikienë Galina 212
Valinčienė Danutė 371, 374, 375
Valinčienė Nerija 360, 362, 374,
376, 462
Valys 1127
Valiūnas A. 894
Valius A. 190
Valius Albertas 190
Valkūnaitė Stasė 340, 374, 375
Valmontaitis (Velmontaitis)
Bendikas 534
Valskienė Aldona 374
Valuckienė Virginija 1406
Valužis Vacys 4
Vampilovas Aleksandras 1163
Vanagai 216
Vanagas Aleksandras 555, 1090
Vareikienė Aldona 6, 12, 460,
1313, 1359
Vareikis Vygantas 462, 1307
Varnas Gintaras 1164
Varnas Saulius 1160–1162
Varnas Sigitas 453
Varnelienė (Jocytė) Birutė 881
Varnelienė B. 1023, 1032
Varnelienė Virginija 374, 376, 462
Varnelis 193, 756, 757
Varnelis Andrius 838
Varnelis Ignas-Zabinas 248
Varnelis Juozapas 502
Varnelis Petras 133
Varnelis Valdas 387
Varpiotas Jonas 186
Varpiotas Stasys 197, 428

Varpjotas Antanas 768, 769
Vaseris Adolfas 1170
Vasiliauskas Ernestas 1365–1368
Vasiliauskas Kazimieras 1217, 1233
Vasiliauskas Romualdas 123
Vasiliauskas Vaclovas 838
Vasiliauskienė Aldona 8, 9, 15,
1113, 1141–1146, 1183–1185, 1309,
1359
Vasiljevičius Igoris 1145
Vaskela G. 171
Vaškytė Viktorija 505
Vavrevičius Jeronimas 129
Vėbra Evaldas 1225
Vėbra Rimantas 259
Velička Kęstutis 8, 14, 889, 894,
895, 898, 1359
Venckevičius Antanas 89, 104, 128
Venckienė (Jonušytė) Izabelė 679
Venckienė (Ulbaitė) Rasa 1100
Venckienė Adelė 913
Venckienė Agnietė 859, 863, 917
Venckienė J. 861–863
Venckienė Marijona 597
Venckienė Ona 839
Venckienė Paulina 913
Venckienė Rasa 347, 357
Venckienė Stasė Agnietė 520
Venckūnaitė Emilija 340, 374
Venckus Antanas 1160
Venckus Danielius 999
Venckus Edmundas 549, 893
Venckus J. 1184
Venckus Kazimieras 652
Venckus Kazys 913
Venckus Liudvikas 547
Venckus Petras 656
Venckus Pranas 597, 659
Venckus Saulius 387, 524
Venckus Steponas 244, 464, 654,
839
Venckutė Inga 640
Venckutė Rima 352
Venckutė Zofija 606
Venckutė-Bitinienė Z. 241
Venckutė-Gailienė Veronika 225, 250
Venclauskas Juozas 1131, 1136
Venclauskas Mindaugas 1350
Venclauskas Petras 186
Venclauskas Tomas 541
Venclauskienė Rūta 839
Venskienė Barbora 566, 827
Venskus Antanas 562, 564, 566,
572
Venskus Elgasis 572
Venskus Justinas 572
Venskus Povilas 572
Venskus Rojinis 572
Venskus Tadas 562, 572, 1065
Venskutė Sofija 566
Venslauskaitė Danutė 600
Venslauskaitė Stefanija 600
Venslauskas 168
Venslauskas Augustinas 1134,
1135, 1137, 1139
Venslauskas Jonas 1060, 1336
Venslauskas Juozas 1113, 1119
Venslauskas Kazimieras 1136, 1336
Venslauskas Mindaugas 9, 15,
1136, 1335, 1336
Venslauskas Petras 600
Venslauskas Stasys 600
Venslauskas Steponas 600
Venslauskienė (Ruškytė) Stasė 1121
Venslauskienė Alvyra 1136
Venslauskienė J. 1068
Venslauskienė Marijona 600, 601
Venslauskienė Olimpija 1068,
1139
Venslauskienė Stanislava 1119
Venslauskis J. 1068
Venslauskis M. 1068
Vereika Feliksas 290
Verikaitė Vitolda 1365–1368
Verseckienė Sigutė 370
Versockienė (Vilimaitė) Janina 1100
Viča Liudvikas 543
Vyčinienė Daiva 4
Vičiulienė Virginija 838
Vičiulis Jonas 102, 128
Vičiulis Vaidotas 361, 368
Vydūnas 322
Vidžiūnas Albertas 1153, 1156
Vijanas Borisas 1157
Vijūnas K. 302
Vildžiūnas V. 431
Vileikis Justinas 8, 14, 828, 1050,
1359
Vileikis Valentinas 836
Vileišis 1086
Vileišis Petras 290
Vilkaitis Remigijus 1406
Viluckis Adolfas 423, 428, 549
Vinkus Antanas 1241
Vipper R. 331
Virkutis Andrius 543
Virkutis Kazimieras 537
Virkutis Motiejus 88
Viršila Dainius 1283
Viršila-Jupiteris 222
Viršilienė 1275
Viršilienė Petronėlė 186
Viržintaitė Lina 352
Viržintaitė Ona 1024
Visagorskis Antanas 502
Visagorskis Kazys 387
Visvidaitis Janusis 671
Višinskas Petras 374
Višnevskis V. 1151, 1162
Vyšniauskas Stasys 374
Vytaitė D. 1068
Vitė Antanas 248
Vytė Kazys 548, 549
Vytė Tamošius 88
Vytienė Izabelė 549
Vitkauskas Vincas 1200
Vitkienė D. 1113
Vizbaras Antanas 186
Vizbarienė Antanina 358
Vižintas Andrius 88
Voičys Laurynas 672
Volčok G. 1163
Voldemaras A. 1211
Volinas R. I. 1116
Volteris Eduardas 81, 554
Volungevičienė Monika 1101
Voratačius Jokimas 1012
Vosylius Juozas 303
Vosterkienė 948

 

W

Weinhardt J. 1167

Wilhelmas II 272

 

Z

Zabermanas Jonas 260, 262
Zabiela Gintautas 4, 5, 11, 17, 73,
77–80, 533, 1354, 1359
Zabinas S. 899
Zaborskienė Birutė 1146
Zagreckas Jurgis 305
Zaikauskas-Zuikis Stasys 216
Zaikauskienė D. 787
Zaimulinas Jarchamas 195, 551, 553
Zaleckaitė (Laucevičienė) Aldona
343
Zaleckaitė A. 375
Zamaraitė Julija 840
Zarubilinas 277
Zatorskis Vladislovas 1315
Zaveckas Pijus 581
Zawadzkis Juozapas 329
Zdanavičius Antanas 95, 96, 126,
129
Zdanys Lukas 535

Zebrauskas Juozapas 839
Zecas Augustinas 290
Zėdelis 278
Zėdelis Kristupas 276, 277
Zidelis Jurgis 536
Ziminas V. 1164
Zimkuvienė Apolonija 671
Zinkevičius Zigmas 1070, 1077
Zizas R. 196, 551
Zotovas 278
Zubinienė (Jankauskaitė) Jūratė
1140
Zulanienė Erika 362
Zvankauskas Domas 562, 566
Zvankauskas Edmundas 839
Zvankauskienė Barbora 568
Zvonkutė Jurga 7, 13, 747, 748,
751, 754, 756, 758, 759, 763, 765,
767, 770–773, 1050, 1359

 

Ž

Žadaitis Jokūbas 533
Žadeikavičius Jarošas 535
Žadeikienė Jovita 838
Žadeikienė Olga 838
Žadeikienė Ona 390, 391, 462
Žadeikienė Regina J. 342, 348, 356,
363, 371, 374–376, 400, 838
Žadeikis 119
Žadeikis Antanas 378, 752
Žadeikis Jonas 173
Žadeikis Juozapas 105, 543
Žadeikis Kazimieras 265, 272, 1332
Žadeikis Laurynas 538
Žadeikis Martynas 537
Žadeikis Simas 541
Žadeikis Tomas 361
Žadeikis Vytautas 32, 766, 767,
899
Žadeikytė Elena 1017
Žadeikytė Grasilda 567
Žadeikytė Rita 383, 397
Žadvydas Osvaldas 190
Žafė Feliksas 1148, 1156
Žagrakalis K. 92, 93, 95, 96, 106,
126, 128, 971, 1352
Žalakevičius Vytautas 1164
Žąsinaitė-Brazdeikienė Laima 1218
Žebenka R. 1220
Žebrauskai 428, 550
Žebrauskaitė Barbora 552
Žebrauskaitė Juzefa 552
Žebrauskaitė Paulina 552
Žebrauskas 195
Žebrauskas D. 397
Žebrauskas Juozas 196, 197, 430,
552, 1007
Žebrauskas Povilas 79, 197, 549,
550, 552
Žebrauskienė Aldona 197
Žebrauskienė Izabelė 549
Žebrauskienė Janina 197
Žebrauskienė Marcelė 549
Žebrauskienė Marijona 197
Žebrauskienė Paulina 197, 429
Žebrauskienė Stasė 195
Žeimys Petras-Povilas 218
Žeižienė E. 1113
Želvenskienė 572
Želvenskis 572
Žemaitis-Vytautas Jonas 242, 243
Žemeikytė Evelina 366, 456
Žemguliai 488, 490, 491, 933
Žemgulienė (Labokaitė) Konstancija
1101, 1116
Žemgulienė Aldona 487, 488
Žemgulienė Bronislava 492
Žemgulienė Danutė 490, 491
Žemgulienė Emilija 580
Žemgulienė Eugenija 8, 14, 23,
47, 49–51, 344, 346, 348, 354, 356,
374–376, 817, 827, 832, 850, 1056,
1074, 1359
Žemgulienė Justina 653
Žemgulienė Marcelė 549
Žemgulienė Paulina 1056
Žemgulienė Reda 374
Žemgulienė Regina 490
Žemgulienė Stasė 827
Žemgulis 605

Žemgulis Antanas 4–19, 22–24,
27, 28, 30–34, 39, 42, 43, 48–50, 52,
62–64, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 161,
164, 211, 212, 294, 333, 335–337,
340–343, 345, 346, 348–350, 352,
353, 355–359, 363, 371, 374–376,
381, 388, 390, 394, 396, 399, 400,
401, 415, 434, 435, 443, 459, 462,
465, 479, 481, 487, 488, 490, 492,
493, 502, 503, 556, 667, 824, 827,
832, 838, 850, 889, 891, 893, 896,
995, 1010, 1013, 1040–1042, 1056,
1074, 1097, 1099, 1100–1103, 1166,
1169, 1224, 1239, 1243, 1251,
1299–1302, 1307, 1319, 1340, 1342,
1350, 1359, 1411, 1412
Žemgulys Bronius 581
Žemgulys Dainius 385
Žemgulis Feliksas 1097, 1100
Žemgulys Jonas 651
Žemgulis Juozas 653, 680, 682,
1056
Žemgulis Justinas 173, 185, 358
Žemgulys Kazimieras-Varnas 223
Žemgulis Kazys 193, 979
Žemgulis Nikodemas 543
Žemgulis Pranas 517, 1097, 1098
Žemgulys Stanislovas 580
Žemgulis Tomas 538
Žemgulys V. 551, 552
Žemgulytė Dalia 5, 11, 46, 54, 347,
356, 357, 361, 362, 366, 374, 376,
464, 1359
Žemgulytė Juzefa 593
Žemgulytė L. 463
Žemgulytė Maryjana 374, 380
Žemgulytė Vaida 363, 368
Žemgulytė Virginija 827
Žepkaitė R. 1185
Žerebkas Antonijus 1145
Žiemytė Ivona 8, 14, 1104, 1359
Žilienė Pranciška 610
Žilinskas Saulius 1367
Žilinskienė Nijulita 360, 374
Žilionis Vincas 1091
Žilionytė Elena 1218
Žilytė Pranciška 374
Žilius B. 899
Žilius Jonas 1082
Žilius Motiejus 88
Žitkus K. 204, 303
Žostautas Kazimieras 193, 194
Žuchovickis Leonidas 1163
Žukovskis A. 272
Žulkus Albertas 423, 428, 431
Žumbakienė Gražina 8, 14, 900,
1359, 1368
Žumbakys Zenonas 1368
Žurauskienė Nerija 1267, 1272
Žurkauskienė Dalia 356, 374
Žuromskaitė Brigita 1367
Žutautaitė Petronėlė 280
Žutautas 248
Žutautas Leonas 280
Žutautas Pranas 266, 268, 1332
Žutautas-Aušra 248
Žutautienė Benedikta 610, 611
Žutautienė Marijona 1016, 1026
Žvaginia Iveta 504
Žvaginiai 503
Žviliutė Irena 351
Žvirblytė Ona 659
Žvirgždas S. 1316
Žvironaitė Pranė 381, 400

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt