Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

V. Freimane „Sudiev, Atlantida“

 

V. Freimane „Sudiev, Atlantida“.

 

Išleido „Versmės“ leidykla, 2015 m., 384 p.

ISBN 978-609-8148-14-5

 

Knygos kaina leidykloje – 6,99 EUR (24,14 Lt)

 

APRAŠYMAS

Mano kartos žmonės šioje knygoje galės pažvelgti į metus, paženklintus istorinių kataklizmų: karų, politinių režimų kaitos, deportacijų ir holokausto, ir kaip tai paveikė kiekvieno asmens likimą. Mano prisiminimai apima XX a. dvidešimtųjų–trisdešimtųjų metų socialinę, nacionalinę, geografinę ir kultūrinę sritis iki 1945-ųjų – karo pabaigos ir ilgalaikės sovietų diktatūros įsigalėjimo pradžios.

Per savo vaikystės ir jaunystės potyrius siekiau atskleisti aplinką, kuri mane supo: tai – Paryžiaus ir Berlyno buržuazija, menininkai, ypač kino įžymybės, taip pat Rygos žydai, Baltijos šalių vokiečiai, rusų emigrantai šviesuoliai. Siekiau atspindėti jų gyvenimo būdą, Berlyno ir Rygos mokyklas, vėliau nuniokotą ir sugriautą šią Europos dalį, nugramzdintą į nebūtį 1940–1945 metais kartu su visa savita kultūra, kurią buvo perėmę mūsų platumų žmonės.

Knygoje stengiuosi atgaivinti savo, tuomečio vaiko ir paauglės, požiūrį be vėlesnių metų istorinės analizės, įamžinti tuos žmones, kurie, nepaisydami pavojų ir mirties grėsmės, žydų masinio naikinimo metu slėpė mane ir gelbėjo vokiečių okupuotoje Latvijoje. 

Tikiuosi, kad ši knyga sudomins skaitytoją ne tik atskleidžiamu vienu likimu, bet ir tuo, kokią įtaką istoriniai procesai turėjo kiekvieno iš mūsų gyvenimui .

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt