Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Pranas Žagarys „Jonavos kaimas. Tarp istorijos ir memuarų“

 

Pranas Žagarys „Jonavos kaimas. Tarp istorijos ir memuarų“,
Leidėjas „Versmės“ leidykla,
2015 m., 528 p., iliustr.
ISBN 978-609-8148-28-2
 

Knygos kaina leidykloje – 9,99 EUR

 

APRAŠYMAS

Dabartinio Rokiškio rajono šiaurinėje dalyje, apie 3 km nuo Latvijos, iki baudžiavos panaikinimo buvo Čedasų dvaro, valdomo grafų Komarų, filialas – palivarkas, vadintas Jovov arba Janovo. Baudžiavos naikinimo metu šis palivarkas buvo išdalintas 1847–1857 m. laikotarpiu ponų iš ūkių išvarytiems baudžiauninkams po 3 dešimtines žemės kiekvienam. Taip vietoj palivarko buvo įkurtas rėžinis kaimas, kurį vietiniai lietuviai vadino Jonava. Knygoje aprašomi su šiuo kaimu susiję įvykiai nuo 1861 iki 1953 metų.

Dauguma seniausių įvykių aprašyti remiantis dokumentais. Kiek siekė autoriaus tėvų ir kitų senų žmonių atmintis, dokumentuose užfiksuoti įvykiai papildomi jų atsiminimais. Kaimo istorija baigiama paties autoriaus atsiminimais.

Jonavos kaimo istorija papildoma pora temų, susijusių su visa Lietuva. Pirmoji – pokario Lietuvos kaimiečių lūkesčiai ir jų neišsipildymas. Antroji – Lietuvos vietovardžių nereikalingas darkymas dabartiniu metu.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt