lankymasis šioje svetainėje

 


Buvusio Kazlų Rūdos (Antanavo) valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Anglinčiškių k.

Antanavo dv.

Antanavo k.

Armališkių k.

Bebrutiškių k.

Brastos k.

Čimniškių k.

Čystos-Būdos k.

Didžiosios Trakiškės k.

Eglupio k.

Gaisrių k.

Gavaltuvos k.

Girnupių k.

Griešių k.

Guobiniškių k.

Juodbariškių k.

Kajackiškių k.

Kampinių k.

Kazliškių k.

Kazlų-Rūdos k.

Klevynės k.

Kruvelių k.

Kvietkapušio k.

Mažos-Būdos k.

Molupio k.

Mūriniškių k.

Nedelberžio k.

Nendriniškių k.

Ožnugarių k.

Pačtoriškių k.

Pakeliškių k.

Plioplių k.

Prigražiškių k.

Puodžiškių k.

Purviniškių k.

Rudupio k.

Sanažiškės Maž. k.

Senovės k.

Skučiškės k.

Slabados k.

Smalinpečio k.

Šalniškės k.

Tarputiškės k.

Timinčiškės k.

Trakinės k.

Trakiškių k.

Valaitiškių k.

Vitkiškių k.

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla