lankymasis šioje svetainėje

 


„Lietuvos valsčių“ serijos „Versmės“ leidyklos kolektyvas

Sėdi (iš kairės): Indrė Medeišytė (tekstų rinkėja), Vida Girininkienė (monografijų „Veliuona“, „Seredžius“, „Papilė“, „Gelvonai“ vyr. redaktorė sudarytoja), prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė („Lietuvos valsčių“ serijos Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos pirmininkė, „Valkininkų“ vyr. redaktorė sudarytoja), leidyklos vadovas Petras Jonušas, Daiva Ramaneckaitė (vyr. finansininkė), Rimgailė Pilkionienė (programuotoja), Violeta Barkauskaitė (maketuotoja), Antanas Andrijonas (redaktorius koordinatorius, „Gelgaudiškis“); stovi pirmoje eilėje: Danutė Kasinskienė (finansininkė), Živilė Driskiuvienė (vadybininkė administratorė), Albinas Vaičiūnas („Kriūkai“), Albinas Jasiūnas („Pandėlys“), Kazys Misius (istorijos redaktorius, „Kvėdarna“), Venantas Mačiekus („Žagarė“, „Obeliai. Kriaunos“, „Plateliai“, „Širvintos“, „Žiobiškis“, „Tauragnai“, „Panemunėlis“, „Giedraičiai“, „Vepriai“, „Taujėnai“), Juozapas Miglinas („Daugai“, „Merkinė“), doc. dr. Henrikas Jasiūnas („Antalieptė“), Vytautas Matulis („Antalieptės“ vienas autorių), Irenijus Šmidtas („Skaudvilė“), Stanislovas Buchaveckas (istorijos red., „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“); stovi antroje eilėje: Virginijus Jocys („Laukuva“, „Kartena“, „Plungė“), Albinas Masaitis (kalbos redaktorius), Juozas Pugačiauskas („Jieznas. Stakliškės“), Albinas Navickas („Kriukų“ vienas autorių), Kazimieras Kalibatas („Pašvitinys“), Vingaudas Baltrušaitis („Griškabūdis“), Domijonas Šniukas („Gruzdžiai“), dr. Jonas Šedys („Juodupė. Onuškis“), Vytautas Indrašius („Antalieptės“ vienas autorių), Algirdas Jokūbaitis („Kriukų“ vienas autorių), Jonas Mikalauskas (vadybininkas); stovi trečioje eilėje: Aloyzas Bėčius („Žeimelis“), dr. Zigmas Malinauskas („Žemaičių Naumiestis“), Eugenijus Petrovas („Joniškėlis“), dr. Kazys Morkūnas (kalbos sk. redaktorius), Vitas Girdauskas („Sintautai“), dr. Edvardas Vidmantas („Šilalė“), dr. Stanislovas Liučvaitis („Kriukai“), doc. dr. Jonas Linkevičius („Baisogala“), doc. dr. Petras Bielskis („Laukuvos“ vienas autorių).

 Vilnius, 2003 10 22 nuotr.

 

 

Nuotraukoje nėra šių „Versmės“ leidyklos bendradarbių: „Lietuvos valsčių“ serijos mokslinių straipsnių rinkinio vyr. moksl. red. doc. dr. Aivo Ragausko, monografijų vyr. redaktorių sudarytojų prof. habil. dr. Vacio Miliaus („Balbieriškis“), Vlado Braziūno („Joniškėlis“), Roberto Jurgaičio („Lygumai. Stačiūnai“), Romaldo Samavičiaus („Raguva“), Broniaus Slavinsko („Alovė“), Vido Sutkaus („Plokščiai“), dr. Anelės Vosyliūtės („Kazlų Rūda“), Juozo Žitkausko („Kapčiamiestis“), Gamtos sk. redaktorės doc. dr. Filomenos Kavoliutės, Tautosakos sk. redaktoriaus Povilo Krikščiūno, muzikos red. doc. Daivos Vyčinienės, kalbos redaktorių Gražinos Indrišiūnienės, Margaritos Kazakevičiūtės, Zitos Kutraitės, Agotos Sriubienės, Sigitos Vaidelytės, Astos Žernienės, maketuotojų Sigridos Šimkūnienės ir Vilijos Aleksandravičienės, dailininko Alvydo Ladygos, fotografo Aloyzo Petrašiūno, tektų rinkėjų Simonos Jonušaitės, Kristinos Mačiekienės (Ilgevičiūtės), Virginijos Pociutės, ūkio reikalų tvarkytojo Jono Dubicko.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla