Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Bronislovas Kuzmickas „Metai ir mintys: geopolitika, kultūra, istorija“

 

Bronislovas Kuzmickas „Metai ir mintys: geopolitika, kultūra, istorija“

 

Išleido „Versmės“ leidykla, 2015 m., 328 p.

ISBN 978-609-8148-29-9

 

Knygos kaina leidykloje – 9,99 EUR (34,49 Lt)

 

APRAŠYMAS

Knygoje „Metai ir mintys“ spausdinami straipsniai ir esė geopolitikos, saugumo, kultūros, istorijos klausimais, 1983–2014 m. skelbti įvairiuose periodiniuose leidiniuose, įskaitant ir išeivijos spaudą. Autorius buvo daugelio publikacijose aptartų įvykių ne tik stebėtojas, bet ir tiesioginis dalyvis. Geopolitikai skirtuose tekstuose nušviečiama tarptautinė Lietuvos situacija, santykiai su kaimynais, saugumas, narystės Europos Sąjungoje ir NATO galimybės. Visa tai buvo itin svarbu pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį. Kultūros klausimai aptariami parodant kultūrinio gyvenimo skirtumus uždaroje ir atviroje visuomenėje, gvildenant tautinio ir kultūrinio tapatumo, tradicijos ir inovacijos santykio problemas. Sklaidomos anksčiau nekilusio, tik atviroje pliuralistinėje visuomenėje atsirandančios problemos. Apie istoriją rašoma apmąstant artimesnės ir tolimesnės praeities bei dabarties santykį, okupacijos palikimo poveikį dabarčiai, aptariant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo atgarsius užsienio spaudoje. Pateikiamas minėto laikotarpio autoriaus straipsnių ir esė sąrašas, asmenvardžių rodyklė.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt