lankymasis šioje svetainėje

 

 

Onuškis
34-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 77 autoriai, 116 straipsniai, 1572 puslapiai, 500 egzempliorių. 2017 m.

Asmenvardžių rodyklė (6 673 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V W Z Ž Pavardės rusų k.

 

A

Abaravičienė (Ravinskaitė) Janina 1124
Abaravičius Juozas 1124
Abaravičiūtė Giedrė Raminta 1124
Abdulskis Antanas 298, 318
Abeciūnas Aleksandras 1161
Abraitis 1002
Abramavičienė Chana 235, 238
Abramavičius 917, 918
Abramavičius Chaimas 238
Abramavičius Leonas-Leiba 237, 238
Abromaitienė A. 851
Abrosimovičius Stepanas 700
Adamkevičius Augustas 244, 254
Adamkevičius Jonas 965
Adamkevičius Valentinas 965
Adamkus Valdas 1529
Adliai 249
Adlienė Irena 881, 1416
Adlienė Kristina 899
Adlys I. 194
Adlys Ignas 184, 188, 214
Adlys Stasys 899
Adlytė Ingrida 880
Adlytė Monika 825
Adolsėnienė Pesė 233
Adomaitis Regimantas 856
Afoninas M. 285, 560, 561
Afoninas Michailas (slap. Petras) 549,
552, 555, 561
Agolas 238
Agolienė Ita 235, 238
Agolienė Sora 235, 238
Agota, Šv. 474, 475, 1273, 1284, 1305
Aidukevičius Stanislovas 1197
Akelaitytė Elena 612
Akimovas 489
Akstinavičius 1098
Alaburda 247
Alaburda Jonas 1303
Alaburda Juozas 226, 528
Alaburda Petras 862
Alaburda Vaclas, Juozo, slap. Dzūkas
573
Alaburda Vaclovas 510
Alaburdaitė Stasė 848
Alaburdos 1238, 1239
Aladavičienė Adelė 526, 913, 1224,
1228
Aladavičius Jokūbas 526
Aladavičius Liudvikas 526
Aladavičius Rimantas 526
Aladavičius Vincas 526
Aldoniai 610
Aldonis Jonas, Juozo 899
Aldonis Juozas 899
Aldonis M. 740
Aldonis Motiejus 739, 839
Aleinikovaitė Felicija 810
Alekna 619
Alekna J. 1434
Alekna Jurgis 1431, 1432, 1435
Aleksa Aleksandras 1109
Aleksa Anastazija 1317
Aleksa Antanas 185–187, 189–191,
211, 279, 619
Aleksa Jonas 874, 1109, 1265, 1175
Aleksa Kazimieras 1108–1110, 1124,
1126
Aleksa Motiejus 1219
Aleksa V. 256
Aleksaitė 1124
Aleksaitė (Ribačiauskienė) Rita 845
Aleksaitė Alfreda 1122
Aleksaitė Jadvyga 1108, 1111,
1115–1117, 1125, 1126
Aleksaitė Kazimiera 1108–1113, 1116,
1117, 1126
Aleksaitė Marija 1108, 1110–1117,
1126
Aleksaitė N. 1317
Aleksaitė Rasa 824
Aleksaitė Stanislava 1109, 1111, 1126
Aleksaitė Vanda 468, 1109, 1111,
1117, 1119, 1126
Aleksaitė Zofija 1108, 1111–1114,
1117, 1126
Aleksaitė-Pranckuvienė Marija 1108,
1112
Aleksaitės 1111
Aleksaitė-Šiaudinienė Kazimiera 1108
Aleksandra, imperatorė 1481
Aleksandras, kunigaikštis 98, 125,
132, 291, 329, 374, 928, 1446
Aleksandravičienė-Pališauskienė (Matusevičiūtė)
Bronė 930
Aleksandravičius 353
Aleksandravičius A. 1456
Aleksandravičius Jonas 244
Aleksandravičius Stasys 249
Aleksandravičiūtė Bronė 930
Aleksandrovič Marija 811, 812
Aleksienė (Cibulskaitė) Monika 1108
Aleksienė (Stankevičiūtė) Liudvika
1265
Aleksienė Janina 1145, 1306
Aleksienė Monika 1109–1112,
1115–1117, 1124, 1126
Aleksiūnaitė Kristina 1157
Aleksos 868, 1108, 1110–1113, 1115,
1124–1126
Alexandrowicz S. 292
Alfedovičius Motelis 791
Algirdas, kunigaikštis 890
Alikonienė Aldona 1197, 1228
Ališauskas 248
Ališauskas A. 558
Ališauskas Aleksandras 555
Ališauskas K. 923
Ališauskas-Olišauskas Kalikstas 1128
Ališauskienė Adelė 1316
Ališauskienė Stasė 1316
Aliūkaitė Daiva 1386
Aliukoniai 968
Aliukonienė 675, 1190, 1197
Aliukonienė (Zagorskaitė) Jadvyga
954
Aliukonienė Jadvyga 878, 949
Aliukonienė Leonarda 521
Aliukonienė Marcelė 1411
Aliukonis 475, 678, 967, 969, 975
Aliukonis Albinas 968
Aliukonis Andrius 1190, 1196
Aliukonis Audrius 815
Aliukonis Bronius 519, 942
Aliukonis Edvardas 521
Aliukonis Jonas 475, 538, 824
Aliukonis Juozas 945, 968, 1196
Aliukonis Juozas, slap. Girėnas 574
Aliukonis Jurgis 942
Aliukonis Kęstutis 956
Aliukonis Kipras 949, 951, 954
Aliukonis Mindaugas 956
Aliukonis Mykolas 521
Aliukonis P. 953
Aliukonis Petras 189, 949, 950, 952,
954, 956
Aliukonis Rapalius 949
Aliukonis S. 952, 953
Aliukonis Stanislovas 953, 954
Aliukonis Stasys 106, 107, 187, 188,
231, 755, 949, 951, 955, 956, 967, 968
Aliukonis Vincas 519, 613, 954
Aliukonis Vincas, slap. Miškas 574,
579
Aliukonis Vitoldas 521
Aliukonis Vladas 541, 613
Aliukonytė Filomena 521
Aliukonytė Janina 521
Aliukonytė Marytė 954
Aliukonytė Monika 896
Aliulienė 1289
Alkaza 118, 131
Alperavičiūtė Marytė 920
Alsiufinas 847
Alsufjevas (Olsufjevas) 217, 222
Alsufjevas A. 218, 222
Alsufjevas Aleksejus 218
Alsufjevas Andrejus 217
Alukonis Agota 1255
Alukonis Stanislavas 1255
Ambrazas 1382
Ambrazevičiūtė Janė 841
Ambraziejus Juozapas 1433,
1438–1440
Ambrazienė Gailė 509
Ambraziūnas Alfonsas 1492
Ambraževičius Petras 254

Ambros M. 718
Ambručiai 970
Ambrutienė Irma 853
Ambrutis 970
Ambrutis Juozas 354, 986
Ambrutis Motiejus 986
Ambrutis V. 576–578
Ambrutis Vincas 970
Ambrutis Vincas, Stasio,
slap. Nevėžis 573
Ambrutytė Genė 970
Ambrutytė Marijona 986
Andrašiūnaitė Dalia 79, 108
Andrešiūnas Valentinas 805
Andriejus, Šv. 1295
Andrijauskaitė Elena 1135, 1136
Andrijauskaitė Genovaitė 531
Andrijauskaitė Ona 531
Andrijauskas Alfonsas 531
Andrijauskas Alfredas 876
Andrijauskas Jonas 531
Andrijauskas Juozas 613
Andrijauskienė Karolina 1356
Andrijauskienė Veronika 531
Andrikienė 1289
Andriulionienė (Andrulionienė) Ona
757
Andriulionienė (Dambrauskaitė)
Vladislava 606, 1510
Andriulionienė (Andrulionienė)
(Juozaitytė) Ona 755, 1388
Andriulionienė Ieva 518
Andriulionienė Kotryna 520
Andriulionienė O. 756
Andriulionienė Ona 783
Andriulionis 636, 648, 663
Andriulionis J. 194
Andriulionis Jonas 184, 520
Andriulionis Juozas 520
Andriulionis Jurgis 182
Andriulionis Kęstutis 1159
Andriulionis Vidas 1147
Andriulionis Vytautas 520
Andriulionytė 968
Andriulionytė Ona 520
Andriunaitis Jonas 170
Andriušis Pranas 254
Andriuškiūtė 1351
Andropovas Jurijus 498
Andrulionienė (Balkutė) Jadvyga 1413
Andrulionienė Ieva 518
Andrulionienė Jelena 823
Andrulionienė Marijona 528
Andrulionienė Ona 517, 545, 775, 782
Andrulionis Juozas 517, 518, 528, 544
Andrulionis K. 822
Andrulionis Kęstutis 818, 823, 1175
Andrulionis Motiejus 518
Andrulionis Petras 528
Andrulionis Vaidautas 545
Andrulionis Vaidutis 517
Andrulionytė Anelė 518
Andrulionytė Bronislava 518
Andrulionytė Danutė 517, 545
Andrulionytė Ona 518
Andrulionytė Stanislava 528
Andrulionytė Teofilė 518
Aničas J. 1433, 1435, 1438, 1439,
1441, 1445
Aničas Jonas 1433
Anikinas 703
Anilionis Petras 361, 362
Aniulienė Aldona 811, 813, 814, 822,
823
Aniulienė Z. 817, 822, 874, 1160, 1171
Aniulis Adolfas 811, 813, 822, 823
Aniulis Algirdas 824
Aniulytė Monika 825
Antanaitis Albertas 1157
Antanaitis K. 1168
Antanas Paduvietis, Šv. 350, 364, 368,
395, 400, 1246, 1247
Antanas, Šv. 264, 305, 351, 353, 354,
356–358, 459, 670, 882, 1012, 1069,
1254, 1384
Antanavičius 256
Antanavičius Kazimieras 1152
Anufrijonokaitė Ingrida 1049
Anufrijonokaitė Milda 1049
Anufrijonokas Michailas 1049
Anuprevičius 1406
Anusas (Hanusas) 914
Anusevičius Juozapas Napoleonas
326, 327
Anušauskas A. 595
Apačionka Kazys 184, 189
Apanavičius Romualdas 4
Apocianka 558
Aponel Tadas 877
Aputis Juozas 1491
Aputis Vytautas 612
Aranauskaitė Aurelija Ona 1455
Aranavičius 909
Aranovičius 907
Aranovičius (Aronavičius) Aronas
285, 919, 235
Arbačiauskai 928, 975, 1091, 1245
Arbačiauskaitė Malvina 714
Arbačiauskaitė Rasa 824
Arbačiauskas 217
Arbačiauskas Alfonsas 997
Arbačiauskas Bronius 613
Arbačiauskas Ipolitas 256
Arbačiauskas Juozas 997
Arbačiauskas Petras 528
Arbačiauskas S. 574, 583, 584
Arbačiauskas Stasys 613
Arbačiauskas Stasys, Stasio,
slap. Tigras 574
Arbačiauskas Valentas 997
Arbačiauskienė B. 851
Areška Vitas 1474
Arlauskas 977, 1407
Arlauskas A. 82
Arlauskas Algirdas 543
Arlauskas Andrius 81, 189, 768
Arlauskas J. 194
Arlauskas Jonas 184, 187, 543
Arlauskas Jonas, Petro 187
Arlauskas Jonas, Juozo 187
Arlauskas Juozas 517, 536, 543, 764
Arlauskas Vaclovas 1175
Arlauskienė Liucija 543
Arlauskienė M. 1413
Arlauskienė Marcelė 1413
Arlickas Jonas 528
Arlickas Kazys 244, 245
Armakevičius Jonas 264
Armalaitė Vilija 1108
Armalienė 862
Armalienė (Pranckutė) Algė 1122,
1123, 1125, 1149
Armalienė (Pranckutė) Marija Algirda
837
Armalienė Vilma 1122
Armalis Gintaris 1122
Armalis Justas 1122
Armalis Petras 1119, 1122, 1154
Armalytė Eglė 1122
Armalytė Neringa 1122
Armalytė Vilija 1122
Armanavičienė Aldona 817
Armanavičius Vytas 1174
Armanavičiūtė Inga 1175
Aronas 650
Aronavičius Chaimas 238
Asanavičius Stepas 875
Ašmena Pranas 526
Ašmenienė 924
Ašoklis Fortūnatas, slap. Mindaugas
569
Audenis Adolfas 254
Aueris Leopoldas 1452
Augaitis Pranas 231, 252
Augūnas Juozapas 320, 415
Augustas II, karalius 113, 129
Augustas, imperatorius 503
Augutavičius Simonas 330
Aukštuolis 252
Aukštuolis J. 1446
Aukštuolis Jonas 1445
Aukštuolis Juozas 1007
Aukštuolis S. 184
Aukštuolis Simonas 714, 715
Aušra, slap. 584
Avižienytė Veronika 269
Ažubalis 486, 487
Ažubalis Alfonsas 484, 490

 

B

Babarskas Lukas 1122
Babarskas Matas 1122
Babarskas Rokas 1122
Babarskas Tadas 1122
Babarskienė (Armalytė) Vilija 1122
Babarskienė Inga 1122
Babickienė Zofija 1386
Babiliūtė Aldona 858
Babkauskas Kazys 899
Babkauskienė Ona 899
Babonaitė Dalia 806
Babrauskienė Marytė 1325
Babravičienė I. 868
Babravičienė Irena 856, 1145, 1149
Babravičius Povilas 867, 868
Bacvinkienė Elena 1307
Bačkis Audrys Juozas 1123
Bagdanavičienė (Januškevičiūtė) Janina
1363
Bagdanavičienė Irena 871, 1160
Bagdanavičius 474
Bagdanavičius Lionginas 667
Bagdanavičius Zigmas 667
Bagdanavičiūtė Genovaitė 667
Bagdanova Zofija 123
Bagdonaitė Magdalena 764, 775
Bagdonas Vladas 856
Bagdonavičienė (Pranckutė) Asta 1123
Bagdonavičienė Irena 1191, 1192,
1197
Bagdonavičienė Ona 1306
Bagdonavičius Bronius 1192, 1197
Bagdonavičius Linas 1123
Bagdonavičiūtė Ugnė 1123
Bagdžius B. 742
Baguckas 643
Baikauskas Mikalojus 313
Bajerienė Beilė 235
Bajeris 617
Bajertis-Garibaldis Konstantinas 599
Bajoras Pranas 254
Bajovas Faiba 235, 238
Bakanauskas A. 620
Bakanavičius 256, 617
Bakanavičius A. 617, 618
Bakšienė Rima 1386
Bakšienė Stasė 858
Bakšys Juozas 349
Bakšys Povilas 470
Bakšys Pranas 254
Bakulinas 684
Bakutis Vincas 254
Balčikonis Juozas 411
Balčikonis Kęstutis 1493
Balčiūnaitė Neringa 4
Balčiūnas J. 88, 90, 98, 101
Balčiūnas Jonas 77–79
Balčiūnas Juozapas 323
Balčiūnas Juozas 536
Balčiūnienė Elena 693
Balčiūnienė Gražina 1209, 1214
Balčius 450
Balčius V. 884, 885
Balčius Valentas 269, 324, 443, 449,
468, 619, 883
Balčiūtė-Būgienė Lina 1317
Balevičienė 44
Balevičienė J. 53
Baliński M. 118
Balionas Abromas 238
Baliukevičius-Dzūkas Lionginas 602,
605, 606
Baliukynas Juozas 850
Baliukonienė T. 851
Baliukonienė Teofilė 851
Baliulis A. 118, 120, 122, 136–139,
286, 290, 373, 374, 378, 379, 382, 384,
386
Baliulis Algirdas 110
Balys J. 1367
Balkai 985
Balkauskas 447
Balkauskas Jonas 446
Balkauskas M. 555, 556, 558
Balkauskas Petras 300, 322, 423
Balkelienė Ona 870, 871, 1171, 1188,
1193–1195, 1197, 1228
Balkelienė Ramunė 886, 1171
Balkelis Gintautas 819, 1171
Balkelis Raimundas 62, 63, 65, 66,
820
Balkelis Stasys 61, 66, 1234
Balkelytė Lina 824
Balkevičius Feliksas 528
Balkevičius J. 1390, 1404
Balkienė (Sabaitytė) Ona 1348, 1349,
1351, 1361, 1363
Balkienė (Saulynaitė) Elena 1363
Balkienė E. 1354
Balkienė Marijona 872
Balkienė Zita 877
Balkius Bernardas 1128
Balkiutė (Balkiūtė) Viktorija 1134
Balkus 217, 1040
Balkus Adolfas 1357, 1358
Balkus Alfonsas 526, 996
Balkus Danius 877, 985
Balkus F. 194
Balkus Feliksas 184, 187, 189
Balkus Feliksas, Juozo 586
Balkus Gabrys 923
Balkus J. 1196
Balkus Jonas 515, 872, 1193, 1197,
1300
Balkus Juozas 985, 1355
Balkus Leonas 985
Balkus Motiejus 176, 985
Balkus Petras 613, 985
Balkus Pranas 515
Balkus S. 1045
Balkus Stasys 515, 1310
Balkus V. 1349
Balkus Vaclovas 1363
Balkus Viktoras 1237, 1238, 1310
Balkus Vincas 780
Balkutė Elena 985
Balkutė Janina 985
Balkutė R. 1335, 1360
Balkutė Rita 1335, 1519
Balkutė S. 842
Balkutė Stasė 841
Balkutė Teofilė 985
Balkutė Teresė 856
Balkutė Vanda 985
Balkuvienė (Kantakevičiūtė) Bronė
1128
Balkuvienė (Putytė) Marijona 1197,
1228
Balkuvienė Anelė 985
Balkuvienė Marijona 1356, 1357
Balkuvienė Mihalina 1043
Balnys Pranas 509
Baltrūnas Stanislovas 1146, 1156, 1158
Baltrūnas V. 20, 24, 26, 32, 1499,
1500
Baltrūnas Valentinas 4, 19, 30, 1511,
1512
Baltrušaitis Juozas 254
Baltrušis Jurgis 1471
Baltušis J. 1482
Balvočienė (Cibarauskaitė) Irena 635,
663
Balvočius Vladas 635, 663
Banaitis S. 1443
Banaškevičius Stasys 510
Banaškevičius Vladas 610
Bandonienė Ona 534
Bandonis 570
Bandzevičienė Marijona 514
Bandzevičius B. 923
Bandzevičius Kazimieras 442
Banevičius 1355
Banišauskas Kazys 536
Baniūnas E. 1335
Baniuškevičienė Genovaitė 1306
Bankauskaitė Jolita 881
Bankauskaitė Vanda 354
Bankauskas 671
Bankauskas L. 876
Bankauskas Lionius 876
Bankauskas Vytautas 876, 877
Bankauskienė Gema 865
Banusevičius Algirdas 966
Banuškevičienė Ona 519, 1376
Banuškevičius 968
Banuškevičius Jonas 899
Banuškevičius Juozas 226, 519
Banuškevičius S. 717
Banuškevičius Stasys 112, 713, 714,
899, 1148, 1233
Banuškevičiūtė 861
Barakauskas Valdemaras 812, 1172
Baranauskai 1147
Baranauskaitė Bronė 526
Baranauskaitė Eglė 823, 1120, 1153,
1154
Baranauskaitė Genė 1011
Baranauskaitė Irena 811
Baranauskaitė Liucija 824, 1146
Baranauskaitė Marytė 534
Baranauskaitė Ona 526
Baranauskas 959
Baranauskas Adomas 534
Baranauskas Antanas 832
Baranauskas Bronius 866
Baranauskas J. 184, 803, 804, 1008
Baranauskas Jonas 534, 802
Baranauskas Juozas 184, 958, 1007,
1011
Baranauskas Petras 526, 534
Baranauskas V. 812, 815, 816, 1153,
1155, 1158
Baranauskas Vaclovas 534
Baranauskas Virginijus 811, 813, 814,
823, 1120, 1146, 1147, 1149–1151, 1153,
1154, 1156–1158, 1177
Baranauskienė 961, 1040
Baranauskienė (Gudonytė) Mikalina
1363
Baranauskienė (Šiaudinytė) Nijolė 811
Baranauskienė Anelė 866
Baranauskienė Marija 526
Baranauskienė Monika 960
Baranauskienė N. 814–819, 822, 1109,
1111, 1112, 1117, 1118, 1122, 1124,
1125
Baranauskienė Nijolė 717, 796,
811, 813–815, 819, 823, 1108, 1120,
1145–1147, 1149, 1150, 1153
Baranauskienė Ona 534
Baranovas 257, 645, 646, 907, 911
Baranovas J. 235, 261, 271, 284
Baranovas Joselis 190, 191
Baranovas Josifas 178, 189, 239
Baranovienė Dora 235
Baranovskij 1377, 1386
Barau Anė 691
Barauskas A. 551
Barauskas Albertas 551
Barauskas J. 550
Barauskas Juozas 550
Barauskas-Vėžys K. 602
Baravienė Dora 285, 919
Barbaravičius Juozas 572
Barčinskas Petras 357, 360
Bardauskas J. 340, 343
Bareika Matas 224
Bargmanas Chaimas 914
Barisas 247
Barišauskaitė Jadvyga 477, 1046
Barišauskaitė Marija 845
Barišauskas Andrius 1047
Barišauskas Antanas 899
Barišauskas Stasys 899
Barišauskas Šimas 187, 248
Barysaitė Džoja Gunda 1529
Barysas 674
Barkauskas Stasys 531
Baronytė Petronėlė 847
Bartaševičius Juzefas 527
Bartašiūnas 1092
Bartašiūnas J. 566, 593, 595, 792
Bartkevičius Jonas 529
Bartkevičius Leonas 244, 254
Bartkuvėnas Jonas 924
Bartkuvėnas V. 804, 842, 843
Bartkuvėnas Vytautas 801, 802, 841
Bartkuvėnienė (Žukauskaitė)
Magdalena 841
Bartkuvėnienė Magdelena 803
Bartnikas Bernardas 536
Bartuška Liudas 758
Barzdukas Stasys 1472
Basalykas A. 19, 31
Basanavičius 546
Basanavičius J. 222, 269, 710, 711,
1367, 1441, 1443
Basanavičius Jonas 17, 18, 421, 716,
896, 1438, 1439, 1443, 1444
Basas Chaimas 238
Basiakas (Basijokas) 969
Basiakienė Anelė 969
Baskakova Niura 706
Bastytė Vida 1053
Batarla 941
Batarla Adolfas 535
Batarla Feliksas 535, 1242
Batarla Juozas 535
Batarlaitė Antanina 535
Batarlaitė Julija 535
Batarlaitė Ona 535
Batarlaitė Zosė 535
Batarlienė Marė 535
Batūra R. 1145
Baublienė Malvina 541, 544
Baublys B. 236
Baublys Jonas 899
Baublys Stasys 541, 544
Baublys V. 263
Baublys Viktoras 265, 541, 839, 899
Baublys Vincas 342, 541, 544, 1184
Baublys Vytautas 544
Baublytė Izabelė 541, 544
Baublytė Ona 541, 544
Baublytė Vida 824
Baublytė-Balčiūnienė Izabelė 847,
848, 1464
Baubonis Z. 81, 83, 87, 88
Baubonis Zenonas 56, 78, 94
Baukys (Baukevičius) Juozas 334
Baukus J. 743
Baukus Jonas 740
Baulas K. 1067
Bauža Pranas 264
Baužytė Milda 812, 813
Bazytė (Vansevičienė) Aldona 845
Bazytė A. 846
Bėderis L. 550
Beiga 243
Beiga Audronis 824
Beiga Giedrius 815, 820, 824, 1147
Bėkša S. 580
Bėkša Stasys, Kosto, slap. Rugsėjis
580
Bekšienė M. 868
Belaičiai 868
Beleckas Valdas 357, 363, 882
Belevičienė (Mečkauskaitė) Jadvyga
1363
Belevičienė J. 1346
Belevičienė Jadvyga 913, 1316
Belevičius Juozas 899
Belevičius Vincas 899
Belevičiūtė (Malinauskienė) O. 803
Belevičiūtė Ona 803
Beliajevas 135
Belickienė Gitlė 238
Belkevičiai 932
Belkevičienė (Bugarauskaitė) Ona,
Petro 1325
Belkevičienė Vlada 877
Belkevičienė Vladzė 1208
Belkevičius Albinas 845
Belkevičius Algis 925
Belkevičius Jonas 1208
Belkevičius Kipras 1325
Belkevičius Vladas 1237, 1238
Belkevičiūtė L. 846
Belvertaitė Leokadija 308
Bencelis 650, 652
Benesevičius 248
Beniuliai 928
Beniulienė Monika, Adomo
(Motiejaus) 586
Beniulis Jonas 586
Beniulis Juozas, Prano 583, 586
Beniulytė Anelė 586
Beniulytė Monika 586
Beniulytė-Rakštienė M. 586
Berija Lavrentijus 566
Berkovičius 128
Bernadišienė Petronėlė 1474
Bernardinas, Šv. 369
Bernatonis Antanas 1008
Beručka Petras 613
Beržanskai 992
Beržanskaitė Bronė 992, 994
Beržanskaitė Danutė 992
Beržanskas Adomas 1240
Beržanskas Antanas 992
Beržanskas Genius 993
Beržanskas Jonas 992
Beržanskas Juozas 992
Beržanskas Kazimieras 992
Beržanskienė Emilija 992
Beržanskienė Janina 992, 1240
Beržanskienė Marijona 913
Beržanskienė Marytė 993
Beržas, slap. 603
Besakirskaitė Aistė 1074, 1076, 1079
Besakirskas Narimantas 1074, 1076
Besakirskas Vitalius 1074
Besakirskas Žygimantas 1074, 1076
Besakirskienė Vilma 1074, 1076
Bičinskaitė Paulina 521
Bičiūnas 1406
Bičkauskaitė Anelė 763, 764, 1388
Bičkauskas Benediktas 171
Biekša Bronius 848, 851, 852
Biekša M. 255
Biekša Rimvydas 1120
Biekša Romasius 249, 252, 256
Biekša Stasys 613, 1120
Biekša Vaclovas 1050
Biekšaitė Stasė 1050

Biekšienė (Šiaudinytė) Jadvyga 1120
Bielaitis Aleksandras 63, 66
Bielevičius Juozas 622
Bieliauskaitė I. 338
Bieliauskas Aleksandras 205, 756
Bieliauskas Juozas 522
Bieliauskas Martynas 522
Bieliūnas 212
Bieliūnas Petras 753
Bielskaja Svetlana 845
Bigelytė A. 103
Bigelytė Agnė 76, 1388
Bijūnas, slap. 574, 584
Bikauskai 631
Bikauskaitė Aldona 631
Bikauskaitė Angelė 631
Bikauskas Jonas 631
Bilevičius E. 548
Bilevičiūtė Ona 802
Biliūtė-Aleknavičienė Elvyra 1472
Bilkis Laimutis 1388, 1404, 1517
Bingelienė 1289
Bingelienė Ona 874, 1171
Bingelis 140, 261
Bingelis Bronius, slap. Pupa 574
Bingelis J. 185, 186, 190, 194, 205
Bingelis Jonas 1325
Bingelis Juozas 183, 184, 189, 191
Bingelis Leonardas 899
Bingelis Mečislovas 621
Bingelis Mečius 189
Bingelis Motiejus 899
Bingelis Petras 368
Bingelis R. 1168
Bingelis Rimutis 874
Bingelis Romualdas 545
Bingelis Vaclovas 621
Bingelytė Monika 1310
Birutė, kunigaikštienė 117, 281
Biržiška Mykolas 1443, 1445
Biržiška V. 316
Bisikirskienė Zosė 877
Bistrickas Petras 252
Bitkevičius 340
Bitvinskaitė Edita 816, 823, 1158,
1171
Bivėnas Stanislovas, Antano,
slap. Ugor 590
Bizauskas K. 1443, 1444
Bizė Chosė Žoržas 1460
Biziulevičius Stasys 1411
Bizulienė Irma 817
Bižokas Juozas 899
Bižokas Silvestras 899
Byla S. 207
Byla Stanislovas 744
Byla Stasys 206
Bytautas 1406
Blavackas Feliksas 218
Blavackiūtė 1310
Blažaitis Juozas 435
Blaževičienė Elžbieta 527
Blaževičius Fabijanas 527
Blaževičius Juozas 525
Blaževičius Miroslavas 527
Blaževičiūtė Irena 527
Blaževičiūtė-Sindaravičienė Regina
845
Blažiejus, Šv. 1338
Blažienė Grasilda 4
Blažytė-Baužienė Danutė 4
Blažoniai 589, 597, 928, 929
Blažonienė 955
Blažonienė (Bubelevičiūtė) Ona 929,
1216, 1363
Blažonienė (Krupovesaitė) Zofija 1363
Blažonienė (Lenkevičiūtė) Ona 1363
Blažonienė Magdalena 1279
Blažonienė Monika Zosė 517
Blažonienė O. 1312, 1341, 1345, 1353,
1354, 1363
Blažonienė Ona 840, 877, 926, 930,
1214, 1225, 1228, 1309, 1316
Blažonienė Vlada 877
Blažonienė Z. 595, 596
Blažonienė Zofija, Kazimiero 595
Blažonis 593
Blažonis Feliksas 1243
Blažonis J. 194
Blažonis Jonas 184, 840, 875, 877,
923, 926
Blažonis K. 595, 596
Blažonis Kazimieras, Petro 595
Blažonis Kazys 221, 517, 1189
Blažonis P. 595, 596
Blažonis Petras 517, 613
Blažonis Petras, Stanislovo 595
Blažonis Stasys 875, 877, 926, 1177
Blažonys 1146
Blažonytė Aleksandra 1082, 1088
Blažonytė Antosė, Petro 595
Blažonytė M. 595, 596
Blažonytė Monika, Petro 517, 595
Blažulionienė Marija 865
Blencaitė Marijona 1310
Blencas Vaclovas 932
Blikertai 1115
Blikertaitė Astra 823
Blikertaitė Jadvyga 855
Blikertaitė Stasė 806
Blikertas 1115
Blikertas Vincas 1208
Blikertas Vladas 855
Blikertienė (Seniauskaitė) Urša 1325
Blikertienė O. 821
Blikertienė Ona 813, 814, 820, 869
Blikertienė R. 821, 822
Blikertienė Rima 817, 818, 822, 1171,
1175
Blikertienė Uršulė 1207, 1208, 1363
Blinderienė Beilė 235
Blinderis Bencelis 238
Blinikovas M. 628
Blinstrubas Alvydas 107
Bliujienė Marijona 524
Bliujienė Marytė 982
Bliujus Aleksas 513
Bliujus Algirdas 513
Bliujus Alvydas 982
Bliujus Juozas 513, 524
Bliujus Pranas 524
Bliujus Vytautas 524
Bliujus Vladas 982
Bliujūtė Virginija 982
Bliumbergas Berkis 914
Bobovnikova Banga 810, 811
Bogdanas Konstantinas 1491
Boguslavskis Mikalojus 314
Bogušas Sestrencevičius Stanislovas 332
Boharnė R. 134
Bolisai 929
Bolisas 1194
Bolisas Antanas 1002
Bondarenko Svetlana 812
Bondienė 1445
Boniecki A. 1029
Bonieckis 1030
Bonieckis Adamas 1021, 1030
Bonulevičienė Antanina 913
Border 248
Borisovas Dimitrijus 552
Bortkevičius Jonas 1431
Boruta Kazys 1280
Bovydavičienė (Mikalopaitė) Vladislava
1363
Bovydavičienė V. 1340
Boženkovas Jefimas 537
Braun-Blanquet 44
Brazas R. 274
Brazauskaitė-Voverienė Ona 1474
Braziulis A. 169
Brazys Teodoras 1317
Bražinskaitė Giedrė 812
Bražiūnienė Ona 1472
Breiva Juozas 438
Brejevas 791
Briginaitė Adelaida 760
Briuchanovas Ivanas 701
Brylaitė Liudvika 809
Brodovskis B. 294
Brulandas Ch. 894
Brundė Jonas 201, 1040
Brundė Juozas 961
Brundė Stasys 961
Bruno, slap. 574
Brusencevas 792
Brusvičius 590
Bubelevičiai 928, 929, 931, 1185
Bubelevičienė 929
Bubelevičienė Aldona 926
Bubelevičienė Elena Vida 877, 878
Bubelevičienė Genė 1316
Bubelevičienė I. 1337
Bubelevičienė Izabelė 1208, 1363
Bubelevičienė Ona 585, 929
Bubelevičienė Verutė 877, 926
Bubelevičius 586, 923, 1207
Bubelevičius Antanas 928
Bubelevičius Juozas 585, 926, 929
Bubelevičius P. 192, 194
Bubelevičius Petras 184, 187, 189,
515, 585, 929
Bubelevičius Simas 1208
Bubelevičius Vaclas 583, 929, 1216
Bubelevičius Vaclovas, Antano 585
Bubelevičius Vincas 1216
Bubelevičius Vincentas 335
Bubelevičius Vytas 875
Bubelevičius Vytautas 926
Bubelevičiūtė 585
Bubelevičiūtė Aldona 875
Bubelevičiūtė Anelė 929
Bubelevičiūtė Marytė 929
Bubelevičiūtė Ona 875
Bubelevičiūtė Vladzė 929, 1310
Bubelis Pranas 290
Bubilevičius P. 260
Bublys Benadas 746
Būbnelis 622
Bubnelis Jonas 531
Bubnys A. 919, 920
Bubnys Arūnas 4
Bucevičienė Genovaitė 850–852
Bucevičius Bronius 850–852, 862,
879–881, 898
Bucevičius Juozas 898
Bucevičius Romas 881
Buchaveckas Stanislovas 770, 784–787,
790
Buchoveckaja Karolina 821
Bucilinas 673
Bucilinas Jonas 571
Bucylinas J. 550, 553
Buckienė Vanda 481
Buckus 1039
Buckus Andrius 1040
Buckus Juozas 481, 1040
Bučienė (Brylaitė) L. 868
Bučienė Liudvika 810–814, 823, 1145,
1149, 1158
Bučinskis Benediktas 1471
Bučys (Būčys) Juozapas 276, 364
Būda Kazimieras 1433
Budraitis Juozas 856
Budrevičiai 340, 341, 610, 626–628,
928, 929, 931, 944, 1040
Budrevičienė 961
Budrevičienė Bronė 515, 627, 628,
1325
Budrevičienė D. 861
Budrevičienė Danutė 822
Budrevičienė Izabelė 515, 627
Budrevičienė Morta 1413
Budrevičienė Roma 853
Budrevičienė Zabelė 926
Budrevičius 929, 961, 1217
Budrevičius Danius 627
Budrevičius Gabrielius (Gabrielis)
515, 609, 610, 627, 628
Budrevičius J. 596, 1266, 1267
Budrevičius Jaroslavas 1262
Budrevičius Jonas 515, 609, 613, 627,
925, 1236
Budrevičius Mikas 924
Budrevičius Motiejus 536
Budrevičius Petras 845
Budrevičius R. 1339, 1340, 1342, 1354,
1355
Budrevičius Rapolas 1207, 1208, 1355,
1364
Budrevičius Simas 1325
Budrevičius Simonas 1208
Budrevičius V. 289, 584
Budrevičius Vaclovas 515, 517, 609,
610, 613, 627, 628
Budrevičius Vaclovas, Ignoto,
slap. Lietus 574, 595
Budrevičius Vincas 947
Budrevičius Vytautas 340, 877
Budrevičius Vladas 1216
Budrevičius-Garsas Jonas 603, 610
Budrevičiūtė A. 843
Budrevičiūtė Aldutė 628
Budrevičiūtė Antanina 1040
Budrevičiūtė Antosė 944
Budrevičiūtė Bronė 609, 627
Budrevičiūtė Danutė 628, 875
Budrevičiūtė Ona 609, 610, 627
Budrevičiūtė Stasė 515, 627
Budrikaitė Guostė 1124
Budrikas Linas 1124
Budrikas Tadas 1124
Budrikienė (Ravinskaitė) Eglė 1124
Budrikowa Petronela 1024
Budvydas Ugnius 98
Būga Kazimieras 1296, 1386, 1404
Bugarauskai 632, 633, 1185
Bugarauskaitė Marytė 633
Bugarauskaitė Ona 633
Bugarauskas Antanas 632
Bugarauskas Juozas 633, 876, 925
Bugarauskas Petras 632, 633, 1325
Bugarauskas Vincas 633
Bugarauskienė A. 846
Bugarauskienė Albina 926
Bugarauskienė Olesė 633
Bugarauskienė Ona 633
Buičenkaitė Laima 811
Buiko 602, 603
Buividavičienė Marijona 883, 886
Buividavičius 617
Buividavičius Bronius 185, 450, 537
Buividavičius Jonas 174
Buividavičius Juozas 517
Buividavičius Marius 886
Buividavičiūtė Rūta 1175
Buivydaitė Bronė 864
Buivydavičienė 1413
Buivydavičiūtė-Voverienė Viktorija
600
Buja Antanas 247
Buja Balys 537
Buja Balys, Juozo 596
Buja Bijūnas Algis 1054
Buja Bijūnas Lilija 1054
Buja Bijūnas Marijus Sakalas 1055
Buja Bijūnas Vilija 1055
Buja-Bijūnas Bronius 1051, 1053, 1054
Buja Jokūbas 478, 1051, 1053–1055
Buja Valentas 492, 1051, 1054, 1055
Bujanauskaitė Stasė 524, 607
Bujanauskaitė Vanda 524
Bujanauskas Jonas 524
Bujanauskas Pranas 221
Bujanauskas Stasys 600, 607
Bujanauskienė Jadvyga 524
Bujienė 961
Bujienė (Voverytė) Emilija 1051,
1053–1055
Bujienė Jadvyga 961
Bujienė Vanda 1055
Bujos 1053, 1244, 1245
Bujus Silvestras 554
Bujūtė Dita 1051, 1054, 1055
Bujūtė Julija 1055
Bujūtė Monika 1051, 1054
Bujūtė Vanda 1051, 1054, 1055
Bujūtė-Gailienė Monika 1053
Bujūtė-Karklinauskienė Vanda 1055
Bukauskienė T. 724
Bukelskis Juozas 900
Bukelskis Norbertas 900
Bukėnaitė Genė 805
Bulis Augustas 775, 782
Bulka Juozas 438
Bunelytė Genė 528
Bunkulis Bernas 525
Buračas B. 1369, 1375
Buračas Balys 1252, 1368
Burba 1406
Burdulis J. K. 557
Burkienė Rūta 843
Burmistrovas Pavelas 560
Burneika Algis 629
Burneika Juozas 629, 926
Burneikaitė Albina 629
Burneikaitė Elena 629
Burneikaitė Veronika 629
Burneikienė Janina 629
Burneikienė Rožė 629
Burneikis Stasys 1471
Burneikos 626, 629
Burokaitė Jūratė 1452, 1453, 1457,
1458
Buslavičienė (Stanilioniūtė) Ona 1325
Buslavičienė Ieva 510
Buslavičienė Irena 1376
Buslavičius 256
Buslavičius Bronius 510
Buslavičius Bronius, Vinco 596
Buslavičius Jurgis 1325
Buslavičiūtė Danguolė 824
Būtėnas Jonas 1454
Butkevičiai 928
Butkevičius 228
Butkevičiūtė Genovaitė 805
Butkus A. 101
Butkus Antanas 244, 245
Butrimaitė Inga 907, 909, 913
Butrimavičiūtė Pranciška 1008
Butvilaitė Rasa 4
Bžezovskis Vaclovas 534
Bžozovskienė Jadvyga 517
Bžozovskis Mykolas 517
Bžozovskytė Marija 517

 

C

Calkė 907, 918
Cecilija, Šv. 268, 269
Cedleris 106
Ceidleriai 217
Ceidlerienė Ana 352
Ceidleris Mikalojus 219, 352
Ceidleris Mykolas 351, 751
Ceidlerytė Marija 352
Cekavičius 476
Celinskis Raimondas 332, 343
Chadakauskienė Vanda 222
Chadzevičus Jonas 1260
Chadzevičus Kotrina 1260
Chadzevičus Vincentas 1260
Chainauskaitė Giedrė 1078
Charnatkevič Filitija 527
Chelstauskas Leonas 219
Chelstovskiai 223
Chelstovskis 217
Chelstovskis Kazimieras 1429
Chelstovskis Kazys 169
Chlastauskas (Chlastovskis) Leonas
764
Chmieliauskai 1185
Chmieliauskaitė A. 842
Chmieliauskaitė Alina 841
Chmieliauskaitė Virginija 823
Chmieliauskas 174
Chmieliauskas Antanas 514
Chmieliauskas Gintautas 925
Chmieliauskas Vladas 913
Chmieliauskas Zbignevas 925
Chmieliauskienė Danutė 878, 926
Chodakauskienė Vanda 749
Chodykinaitė Helena 540
Chodykinas Aleksandras 540
Chodykinas Kazys 540
Chodykinienė Bronė 540
Chodkevičiai 124
Chodkevičius 124
Cholmovskis Ivanas 150, 720, 796
Chominskiai 309
Chominskis K. 124
Chondzinskaitė Janina 732
Chondzinskaitė Julija 729, 797
Chorvatas 454
Chruščiovas 968, 975
Chvasas M. 1474
Cibarauskai 645, 646, 653, 656, 658,
664, 666
Cibarauskaitė Bronislava 634
Cibarauskaitė Ingrida, Aloyzo 528,
544, 634, 639, 649, 653, 661, 665–667,
669

Cibarauskaitė Irena 635
Cibarauskaitė Janina 634
Cibarauskaitė Kamilė 666, 667
Cibarauskas 260, 656
Cibarauskas Aloyzas (Aleksandras),
Bronislovo 262, 267, 269, 528, 544,
634–641, 644, 647–649, 653, 654, 663,
665–669
Cibarauskas Aurelijus 665–667
Cibarauskas Bronislovas 634
Cibarauskas Dominykas 666, 667
Cibarauskas Eugenijus, Aloyzo 18,
138, 140, 144, 148, 172, 262, 267,
444, 458, 528, 544, 634–645, 647–649,
651–654, 658, 660, 662–669, 736, 790
Cibarauskas Gabrielius 666, 667
Cibarauskienė (Mackevičiūtė) Karolina
634, 635
Cibarauskienė (Mikolaitytė) Joana
664, 667
Cibarauskienė Daiva 667
Cibarauskienė (Kumpikevičiūtė) Elena,
Antano 266, 528, 544, 634, 635, 639,
651, 653, 665, 669
Cibarauskienė Nomeda 667
Cibulskaitė Monika 1108
Cibulskas 650, 652, 1111
Cibulskas Aleksandras 1108
Cibulskas Aleksas 806
Cibulskas V. 572
Cibulskas Vladas, Jono 572
Cibulskienė 1233
Cibulskienė Marija 1108
Cibulskis 643
Cibulskis Adolfas 530
Cicėnas Romas 841, 842, 844
Cichockas Stasys 244
Ciechanowicz J. 1029
Ciechanowiczius Janas 1019, 1020
Cieška Ipolitas 1474
Cieškovskiai 124
Cijūnaitis Matas 457
Cijūnaitis Motiejus 278
Cijūnėlis P. 115, 117, 119, 123
Cijūnėlis Petras 111
Cikanavičius S. 579
Cikanavičiūtė Emilija 811
Cimbal Irina 869
Cincelevičius Alvydas 862
Ciparis Laurynas 1241
Ciškevičiai 309
Ciunis P. 267
Coelho Paulo 1126
Cvirka Petras 777

 

Č

Čaikauskaitė Jadvyga 806
Čaplikas J. 205, 338, 626
Čaplikas Julius 238, 239, 347
Čaplikas Juozapas 243, 337, 346, 347,
352, 422
Čaplikas Juozapas (J. Šimtakojis) 347
Čaplikas Juozas 523, 626
Čaplikas K. 176, 230, 920
Čaplikas Kazimieras 175, 230, 239,
243
Čeberiokas Juozapas 327, 328
Čečenikovas Nikolajus, Efrosinijaus,
slap. Čiornyj 591
Čečurovas 486
Čegienė Bronislava 1316
Čėgliai 931
Čeikauskienė Stasė 1300, 1306
Čekmonas Valerijus 1383, 1386
Čekutis R. 289
Čelnokovas 488
Čenkaitė Marija 545
Čenkienė 544
Čenkienė Katrė 545
Čenkienė Marytė 881
Čenkus 263, 626, 1357
Čenkus J. 266, 269, 763
Čenkus Jonas 184, 189, 231, 264, 544,
734, 749, 761, 762, 764, 775, 782, 783,
793, 881, 904
Čenkus Mindaugas 880
Čenkus S. 177, 233
Čenkus Stasys 516, 545
Čenkus V. 177
Čenkus Vincas 233
Čenkutė Marija 516
Čenkuvienė Katrė 516
Čenkuvienė O. 263
Čepas Ričardas 899
Čepėnas P. 145
Čepienė Irena 1317, 1319, 1322–1324
Čėpla Jonas 693
Čėplaitis A. 779
Čėplaitis Adolfas 778
Čepokas Juozas 516
Čeponienė Marija 867
Čeponienė Saulė Bronė 869
Čeponis 645
Čeponis Baltrus 530
Čepukai 929
Čepukaitytė Laima 869
Čepukas Jonas 516
Čepulinskas 1262, 1265
Čepulytė V. 19, 31
Čepurkovskis 663
Čerbulėnas Klemensas 294, 1187,
1188, 1190, 1198, 1257
Černiakas (Lada) Maksimilijonas 135,
297
Černiauskaitė Agnė 878
Černiauskaitė S. 841, 842
Černiauskaitė Stasė 841, 875
Černiauskas 1091
Černiauskas Aleksas 806, 807, 822
Černiauskas Gintautas 4, 18
Černiauskas Juozas 244, 245
Černiauskienė 212
Černiauskienė Elvyra 878
Černiauskienė Ilijana 806, 808
Černienė M. 841
Černius V. 841, 842
Černius Vladas 841, 875
Černiuvienė (Baranauskaitė) Liucija
1120
Čerskis 245
Čerskis Andrius 330, 351
Červokienė Daiva 1166, 1410, 1490
Česlevičius Pranas 254
Čėsna Stasys 254
Česnauskas Andrius 1049

Čėsnius M., slap. Lapkritis 570
Česnulevičiai 932, 975
Česnulevičienė (Repeikaitė) Nijolė
796, 818, 822, 847, 853, 863–865, 880,
881, 898, 975
Česnulevičienė Dalia 863
Česnulevičienė Laima 877
Česnulevičius Džiugas 825
Česnulevičius Gintaras 975
Česnulevičius Jonas 516
Česnulevičius Juozas 974
Česnulevičius Justas 895
Česnulevičius Petras 530
Česnulis A. 1238
Česnulis Antanas 1231
Česnulis V. 194, 233, 260, 263, 265,
266, 268, 862
Česonis Bronius 1189, 1194, 1195,
1197
Čibas Kazimieras 206, 258, 276–278,
281, 301, 302, 323, 324, 364, 365,
442–446, 450–452, 454, 469, 797, 883,
894
Čibiras 175, 176
Činskaitė Marija 281
Čiplys-Vijūnas Kazimieras 877
Čirienė Janina 1376
Čirūnaitė J. 1029
Čirūnaitė Jūratė 1018
Čiulada Jonas 1016
Čiulada Jonas (Bevardis) 549, 552
Čiuladienė (Karpavičiūtė) Marija 1016
Čiupaila Antanas 541
Čiupaila Boleslovas 541
Čiupaila Jonas 541
Čiupaila Juozas 541
Čiupaila P. 41, 225
Čiupaila Pranas 224
Čiupaila Stasys 541
Čiupaila Vincas 955
Čiupailienė (Bubelevičiūtė) Ona 840,
1216
Čiupailienė Elena 541
Čiupailienė O. 841, 842
Čiupailienė Ona 1413
Čiupailos 955
Čiupala 192, 924
Čiupala Salva 187
Čiupala Selvestras 189
Čiupala Stanislovas 397, 1246
Čiupalaitė Edita 824
Čiupalaitė Sofija 1243, 1244
Čiupala Juozas 875, 956, 957
Čiupala Petras 875
Čiupalienė (Bubelevičiūtė) Ona 1131
Čiupalienė Danguolė 816, 845, 877
Čiupalienė I. 877
Čiupalienė Irena 876
Čiupalienė Jadvyga 1306
Čiupalienė Ona 878
Čiurlionienė-Kymantaitė S. 1482
Čiurlionis Mikalojus Konstantinas 18,
174, 201, 214, 215, 218–221, 236, 888,
935, 941–943, 945, 947, 1187, 1188,
1198, 1212, 1219, 1230, 1252, 1301,
1327, 1491, 1492, 1519
Čiuskaitė Marijona 442
Čivilis Pranciškus 362, 363
Čivm 136
Čižienė Malvina 575
Čižikovskis Ipolitas 527
Čižius Jonas, Jokūbo 575
Čyžiai 975
Čyžienė Malvina 967
Čyžius Antanas 774
Čyžius Jonas 967, 1332
Čyžiūtė Janė 967
Čyžiūtė Ona 967
Čyžiuvienė Malvina 974

 

D

Dabkowskis P. 1018
Dabravolskaitė 1093
Dabravolskaitė Elena 1085, 1086
Dabravolskaitė Jadvyga 1085
Dabravolskaitė Marytė 1085, 1086
Dabravolskaitė Petronėlė 1082
Dabravolskaitė Petrutė 1086
Dabravolskaitė-Vičkačkienė Petronėlė
1085
Dabravolskas Gabrys 1085, 1086
Dabravolskas Juozas 1085, 1086
Dabravolskas Kazimieras 1094
Dabravolskas Kazys 1082, 1085, 1086
Dabravolskas Matas 1097
Dabravolskas Raulynas 1085, 1086
Dabravolskas Vladas 613
Dabravolskienė (Skerniškiūtė) Marta
1085, 1086, 1094, 1095
Dabravolskienė M. 845, 846
Dabravolskienė Malvina 844, 858
Dabravolskienė Rozalija 1085, 1086
Dabravolskienė Teresė 1096, 1097
Dailyda Pranas, Ignoto 586
Dailyda Pranciškus 1027
Dailyda S. 586
Dailyda Stanislovas 1027
Dailydaitė Bronislava 1027
Dailydaitė Irena 806
Dailydaitė-Janavičienė Pranciška Irena
1027
Dainienė Julija 538
Dainys Algis 538
Dainytė Birutė 538
Dainoravičienė Janė 1208
Dainoravičienė M. 868
Dainoravičius Kazys 1208
Dakanis B. 77, 78, 82, 90, 93, 98
Dakanis Bronius 79, 94
Dakinevičiai 975
Dakinevičius 256
Dakinevičius Antanas 973
Dakinevičius Petras 1009
Dakinevičiūtė Danutė 858
Dakinevičiūtė Elena 1009
Dakinevičiūtė J. 851
Daleckis N. 272
Daleckis Nikodemas 239
Dalinkevičius J. 19, 30
Dambarauskas Petras 756
Dambrauskai 967
Dambrauskaitė Aldona 517
Dambrauskaitė Antosė 517
Dambrauskaitė Bronė 964
Dambrauskaitė Neringa 824
Dambrauskaitė Ona 517, 966
Dambrauskaitė S. 579
Dambrauskaitė Stasė 578
Dambrauskas 959, 1045
Dambrauskas A. 1442
Dambrauskas Andrius 964, 966
Dambrauskas Antanas 1442
Dambrauskas J. 289, 575, 579, 581,
586, 590, 592–594, 596
Dambrauskas Jonas 510, 578, 601, 613
Dambrauskas Jonas, Petro,
slap. Siaubas 287, 289, 558, 571, 573,
574, 583–585, 589, 595
Dambrauskas Petras 517, 964, 1411
Dambrauskas Stasys 517
Dambrauskas V. 579
Dambrauskas Vaclovas 578
Dambrauskas Vincas 517
Dambrauskas Vladas 517, 606, 958,
959, 961
Dambrauskienė (Baranauskaitė) Elena
958
Dambrauskienė (Dombrauskienė?)
Melanija 517
Dambrauskienė Elena 961
Dambrauskienė (Lebednykienė) Elena
578
Dambrauskienė Frania 517
Dambrauskienė Jadvyga 886
Dambrauskienė Marijona 1260
Dambrauskienė Monika 964
Dambrauskiūtės 959
Damonskas 1406
Damulevičienė Aleksandra 526
Damulevičienė Antanina 526
Damulevičius Antanas 526
Damulevičius Česlovas 526
Damulevičius Juozas 526
Dania, slap. 573
Danilevičius Kęstutis 812, 813
Dapkūnaitė Ona 787
Daraškevičiai 928
Daraškevičienė Regina 1138
Darius Steponas 652, 279, 288, 511,
643, 799, 888, 1145, 1161, 1413
Darškus Jonas 230
Daščioraitė Kazimiera 809
Dauda Petras 613
Daudaitė O. 861
Daugauskas Berelis 238
Daugauskas Jankelis 238
Daugauskas R. J. 238
Daugauskas Šlioma 238
Daugėla 1038, 1039, 1410
Daugėla Antanas 218
Daugelaitė-Odynec Juzefa 222
Daugelė 1416
Daugelionis Jonas 107, 108
Daugirdaitė (Šmigelskienė) Dalia 879
Daugirdaitė Vincenta 1128
Daugirdas 807, 1377
Daugirdas Jonas 992
Daugirdas Julius 992
Daugirdas Juozas 992
Daugirdas Petras 992
Daugirdas Vidmantas 1387
Daugirdas Vytas 992
Daugirdienė Elena 992
Daugudis A. 104
Daugudis V. 103, 104
Daugudis Vytautas 77, 79
Dauguvietis B. 1482
Daujotas 1091
Daujotas Bronius 246, 1090
Daukantas Simonas 205, 733, 753,
1367
Daukša Mikalojus 410, 411
Daunaravičienė 868
Daunoras Vaclovas 1462
Daunoravičienė Janė 1364
Davainis-Silvestraitis Mečislovas 1438
Daveckas 1098
Daveckas Pranas 673
Debesiūnaitė Vitalija 880
Degsnytė Judita 809
Degutis 261
Degutis Mykolas, Vincento 540
Delnickis S. 121
Dementejus N. 1153, 1154
Desidrovskis 150
Deškus Stasys 518
Devenis 1455
Didika Vytautas 880
Didikaitė Katrė 524
Didikaitė Marytė 87
Didikas 1148
Didikas A. 717
Didikas Algirdas 524
Didikas Antanas 712, 713, 716, 1148,
1233
Didikas Juozas 524
Didikas Vincas 713
Didikas Vytas 881
Didikas Vytautas 524
Didikienė Albina 881
Didikienė Leonora 524
Didkienė Marijona 1308, 1316
Didžiulis Karolis (iki 1940 m.
Grosman) 567

Dijakevičius Ferdinandas 318
Dilijonienė Melanija 1316
Dimitrienė Zosė 985
Dimitris Jonas 985
Dimitrytė Marytė 985
Dirsiai 1245
Ditkevičius 835
Dmitrijevas 793
Dobas 918
Dobilas 570
Dobrovolskaitė Antanina 1008
Dobrovolskas V. 551
Dobrovolskas Vaitiekus 1173
Dobrovolskas Vytautas 1173
Dobrovolskis Mykolas 1247
Dolženkovas (Dovženkovas?)
Jevtichijus 537
Domaševičius Andrius 1432–1434
Dombrovskaja Aleksandra 509
Dombrovskaja Antonina 509
Dombrovskas Francas 509
Domininkas, Šv. 326
Dorošenko 489
Dostojevskis Fiodoras 498
Doškus Juozas 924
Doškus Vilius 1174
Doškuvienė Anelė 1219
Doškuvienė Marijona 872, 1171
Dovydaitis 508
Dovydaitis Jurgis 1411–1413
Dovydaitis P. 1443
Dovydaitis Pranas 508
Dovydas, karalius 508
Dovnarovičienė Felicija 527
Dovnarovičius Albinas 527
Dovnarovičius Edvardas 527
Dovnarovičius Janas 527
Dovnarovičiūtė Jadvyga 527
Dovnarovičiūtė Juzefa 527
Dovnarovičiūtė Teodora 527
Drabužienė 868
Dragūnai 1479
Dragūnaitė Laima Irena 519
Dragūnaitė-Vaičiūnienė Teofilija 839,
1479–1481
Dragūnas 257, 1479, 1480
Dragūnas A. 269, 277
Dragūnas Aleksandras 76, 95, 519,
756, 757, 782, 783, 1388
Dragūnas Aleksas 184, 189, 211,
545, 775
Dragūnas (Dragunas) Gintautas 519,
545
Dragūnienė Genoefa (Genė) 519, 545
Dragūno (Draguno) Alekso kūdikis
(bevardis) 545
Dreifusas 1179
Driekanas Antanas 470
Driskius Klaudijus 4, 18, 54, 56–58,
60, 61, 72, 87, 92, 97, 102, 105, 201,
272, 291, 296, 297, 305–308, 312, 328,
329, 331, 333, 341, 349, 350, 355–357,
364, 447, 483, 494, 495, 499–502, 556,
559, 597, 611, 612, 713, 714, 751,
796, 815–817, 819–821, 847, 853, 854,
869, 870, 874, 878, 879, 886, 927, 958,
959, 962, 971, 972, 975, 995, 998, 999,
1039, 1147, 1059, 1074, 1076–1079,
1120, 1148, 1152, 1153, 1160–1162,
1168, 1178, 1179, 1184, 1186, 1218,
1225, 1228, 1253, 1278, 1286, 1292,
1314, 1372, 1410, 1412, 1416, 1427,
1448, 1451, 1463, 1490, 1494, 1495,
1508–1510, 1530
Driskius Norvilas 18, 1074, 1079,
1410
Driskiūtė Akvilė Marija 18, 542, 1074,
1076, 1228
Driskiūtė Audinga 18, 1074, 1076
Driskiūtė Gaudrimė 18, 1074, 1076,
1410
Driskiuvienė Živilė 4, 18, 72, 96,
478, 606, 634, 712, 717, 958, 995, 1038,
1074, 1076, 1079, 1203, 1212, 1245,
1255, 1385, 1410
Drobelis E. 71
Drobelytė Janė 850
Drotvinas Vincentas 1474
Drunga Zigmas, slap. Mykolas-Jonas
569
Druzgenickaitė Rivka 235
Druzgenickas Šlioma 238
Druzginickai 671
Druzginickas Joškė 671
Dubikaltienė Aira 4, 309, 331, 353,
367, 933, 1522–1524, 1527, 1533
Dubinienė 1279
Dubininkaitė Birutė 876
Dubinskas Petras 531
Dubovikienė Rita 886
Dubrovskis Antonas 150, 720, 796
Dūdėnas 683, 686
Dudkuvienė 1336
Dudonytė Veronika 850
Dudulienė (Čepulytė) Lina 853
Dudulienė L. 853
Dudulis J. 853
Dūlės 661
Dulius Jonas, Motiejaus, slap. Klevas
595, 596, 613
Dulkaitė Elena 1127, 1132, 1135,
1137, 1141
Dulkaitė Monika 1141
Dulkaitė O. 843
Dulkė P. (Berželis) 553
Dulkė Juozas 246, 1137–1141
Dulkė Petras 553
Dulkės 928, 929
Dulkės (Dulkiai) 1127
Dulkienė (Tribendytė) Ieva 1140
Dulkienė Ieva 1142, 1144
Dulkienė Marcelė 1137, 1138, 1141
Dulskaitė Dainora 1157
Dulskas Izidorius 187
Dumčius Arimantas 657
Dunderis Antanas 747
Dundys 599
Dundulienė Pranė 55, 56, 85, 1275
Dundulis Bronius 112, 134
Dusevičiai 932, 1001, 1003
Dusevičienė Antanina 1001
Dusevičienė Elena 1376, 1412, 1417,
1418
Dusevičius Adolfas 1002
Dusevičius Bronius 1001–1004
Dusevičius Daniukas 1001
Dusevičius Jonas 1001–1003, 1005,
1216
Dusevičius Juozas 1001, 1002
Dusevičius Kazys 1001, 1006
Dusevičius Petras 1002, 1003
Dusevičius S. 194
Dusevičius Silvestras (Selvestras) 184,
188
Dusevičius V. 1415–1419
Dusevičius Vaclukas 1002
Dusevičius Vidas 1412, 1420
Dusevičius Viktoras 1002
Dusevičius Zigmas 188
Dusevičiūtė Adelė 1001, 1005, 1322
Dužauskas-Duž Klaudijus 365
Duž-Dušanskis 395
Dvorcenienė Rochė 235
Dzedulionis Domas 900
Dzedulionis Mikas 900
Dzeventkauskaitė Marija 850
Dzingelytė Aurelija 1268
Dzūkas, slap. 603
Džaneris (Janner) Grenvilis 922
Dženkaitis 888
Dževečka 1098
Džiumarina Zina 690

 

E

Edel Filipas 1155
Egertienė Marija 219
Ėglis, slap. 584
Eidintas A. 920, 1443
Eidukaitis Vytautas 778, 782
Eidukevičienė (Stanevičiūtė) Zofija
1228
Eidukevičius Juozas 1471
Eidukevičius P. 225
Eidukevičius Povilas 224
Eidukevičiūtė Ada 686
Eidukevičiūtė Vida 810
Eidziatavičius 309
Einšteinas 507
Eitutytė Bronė 855
Eizenhaueris D. 1472
Eyzgintas 1018

Eyzgintas Bartolomėjus (Eyzgint
Bartolomej, Bartolomiejus) 1019, 1020
Elinas Mejeris 552
Elisonas 1200
Elžbieta, karalienė 1446
Endrikas (Endriekus, Andriekus,
Эндрик) Petras 320
Endrikas P. 321
Endrikas Petras 299, 418
Endrykas 419
Endziulytė Alfonsė 746
Erodas, karalius 503, 1292
Ešerys, slap. 584
Ezopas 770, 795
Ežerskis 243
Ežerskis Justinas 900
Ežerskis Vladas 241, 242, 900

 

F

Faila 236
Fareniukas 595
Fedaravičius Zigmantas 1433
Figūrinas 590
Filomatovas 136, 138
Fingeris 285, 919
Firkovičius Romualdas 148, 149, 294, 333
Fleišeris Icka 235
Florencas 907, 908
Fokas 639, 641

Fotijevas V. 1153
Franckevičiai 124
Franckevičius Andrius 124
Franckevičius S. 846
Frankas Jozefas 1035
Frankonis Stepas, Jono, slap. Volk
591
Frezė Aleksandras 1434
Fromas-Gužutis Aleksandras 856
Fronckevičius Viktoras 1439

 

G

Gabelis S. 1458
Gabelis Stanislavas 1452
Gabrys, slap. 603
Gaidamavičius Petras 1056
Gaidamavičius Pranciškus 302, 324
Gaidamavičiūtė Ieva 1056
Gaideburovas P. 1480, 1481
Gaidelis Julius 1478
Gaidukevičienė Jurgita 854
Gaidukevičius Algimantas 306, 312,
328, 363, 872, 873, 1170
Gaigalaitė Ema 1126
Gaigalas A. 33, 39
Gaigalas Mindaugas 1126
Gaigalas Orentas 1126
Gaigalas Pranas 1126
Gaigalas Ramūnas 1126
Gaigalienė (Zaboraitė) Aušra 1126
Gailevičius Steponas 333, 334, 337,
344
Gailienė Irina 1054
Gailienė Monika 1054
Gailienė Vida 1054
Gailiūnaitė-Černienė Morta 841
Gailius Eimantas 1053, 1054
Gailius Eugenijus 1053, 1054
Gailius Nikodemas 245, 254, 1053
Gailiūtė Daiva 1053, 1054
Gailiūtė Genovaitė 1053
Gailiūtė Giedrė 1053
Gailiūtė Karolina 1053, 1054
Gaina 967
Gaina J. 65, 573, 574, 579
Gaina Jonas, Jono 205, 518, 581,
582, 906
Gaina Jonas, Jono, slap. Gruodis 574,
579
Gaina Juozas 205
Gaina Vladas 582
Gainaitė Jadvyga 582
Gainaitė Stasė 582
Gainienė Marijona 582
Gaižutis Algirdas 4
Gakalenko Viktorina 809
Galavaitytė E. 618
Galavaitytė Elena 468
Galilienė Emilija 1376
Galinaitis V. 792
Galiniai 929, 931
Galinienė Anelė 926
Gališauskaitė Eleonora 1440
Galkus Juozas 1161
Galočkinas Semionas 552
Galvanauskas Ernestas 1444
Galvelė Mykolas 904
Galvėnas Vytautas 1010
Garbačiauskas Adomas 530
Gardinas, slap. 574, 584
Garmutė Danutė 806, 807
Garškaitė Rita 1252, 1254, 1256–1261
Garšva Kazimieras 1386, 1387
Garšvienė E. 1415
Garunkštis A. 31, 34
Gasiulis Mečislovas 845
Gasiūnas 254
Gasiūnas Jonas 254
Gataveckaitė Monika 966
Gatčinas 135
Gatelis Mykolas 788
Gauba Zigmas 254
Gaučas 1383
Gaučas Petras 1386
Gaudzevičienė Marija 802
Gauriai 975
Gaurienė Vladislava 520
Gavelis-Rytas Vladas 631
Gebetienė Ela 705, 706
Gecevičiai 992
Gecevičienė (Uždavinytė) Roma 880
Gecevičienė Michalina 991
Gecevičius 991
Gecevičius Jonas 991
Gecevičius Juozas 613, 991
Gecevičius Stasys 991
Gecevičius Vytas 991
Geda Sigitas 857, 965
Gedgaudaitė Šetkevičienė Teresė 296
Gediminaičiai 116
Gediminas Bernardas Kęstutis 1429
Gediminas, kunigaikštis 183, 184, 279,
463, 464, 467, 649, 650, 799, 819, 888,
1016, 1069, 1082, 1123, 1125, 1233,
1440, 1441, 1445, 1515, 1519
Gedvilas M. 775
Geidleras (Ceidleris) Mykolas 218
Geiga Julijonas 788
Geigienė 788
Geina 248
Geisčiulis 1401
Geisčiūnas Jonas 186–188, 190
Gelpernas Dimitrijus 552
Gelvonis 598
Gendrėnas Gediminas 90
Geniušas Juozas 776, 780
Geniušas Rimas 1460
Genzelis Bronislovas 1473
Geraskinas 791
Gerbutavičius P. 304
Gerbutavičius Pranas 326, 361
Gerbutavičius Stepas 254
Gercovskis 489
Germantas Pranas (iki 1940 m. Meš-
kauskas) 785
Gerulaitis Virginijus 4
Gervys 1406
Geštautas Vytautas 1156–1158
Geviakinas 791
Gibneris Antanas 561
Giedrytė Dovilė 819
Giedrytė Milda 844
Gilius Juozas 244, 245, 254
Gilius-Gilevičius Kazys 243
Gimbutienė M. 1365, 1366
Gimbutienė Marija 55
Gimdžiūnaitė Laima 810
Gimžauskas Silvestras 416, 713, 714,
716
Gineika T. 266
Gineika Teofilius 245
Gineitis 111, 119
Gira Liudas 777, 1439
Giraitis Antanas 900
Giraitis Liudas 900
Girdenis 1377
Girdenis Aleksas 1386
Girėnas Stasys 279, 288, 511, 643,
652, 799, 888, 1145, 1161, 1413
Girijotas Jonas 1462
Girininkienė Vida 1530
Girnius K. 587
Giržadas Stanislovas 314
Gladas B. 766
Gladas Bronislovas 765
Gladas Bronius 758, 775, 782
Gladkovas P. 791
Glagan O. 55
Glatkauskas 277
Glaveckienė Veronika 1268, 1280,
1306
Glebaitė Violeta 824
Glebaitė Zosė 867
Glėbienė (Burškytė) Laima 1364
Glėbienė (Legetavičiūtė) Stanislava
1364
Glėbienė L. 1360
Glėbienė S. 1352
Glėbienė Stanislava 1347
Glebus Albertas 533
Glebus Alfonsas 537
Glebus Motiejus, slap. Epušė 574
Glebus Motiejus, slap. Ledas 573
Glebus Petras, Prano 533
Glėbus V. 1352
Glėbus Vladas 1364
Glebusas Feliksas 94

Glebus-Gributis Viktoras 527
Glebutė Veronika 533
Gliebai 1093, 1241, 1242
Gliebienė 1093
Gliebienė (Armalytė) Neringa 1122
Gliebienė O. 555, 581
Gliebienė Ona, Juozapo 581
Gliebytė Bronė 582
Gliebytė Veronika 582
Gliebytė Zofija 582
Gliebus Albertas 603
Gliebus Alvydas 1122
Gliebus Antanas, Jokūbo 581
Gliebus Juozas 1122
Gliebus Petras 672, 1122
Gliebus Stasys 581
Gliebus Vytautas 581
Gliebus Vladas 581
Gliebutė Justina 1122
Gliebutė Simona 1122
Gliebutė-Gimžauskienė Justina 1122
Glinskai 626, 627
Glinskaitė Stasė 535, 627
Glinskaitė Vlada 627
Glinskaitė Vladislava 535
Glinskas Jonas 535, 627
Glinskas Stanislovas 626
Glinskas Stasys 535
Glinskas Vaclovas 536, 627
Glinskienė Kazimiera 535, 626
Glinskis K. 1482
Glinskis Pranas 1007
Gobys V. 1198
Gocentas Vytautas 1530
Gocev A. 791
Godelis B. 852
Gogolis G. 1482
Golicinas 488, 489
Golydovas 700
Golobovas 1434
Golšteinas-Lordas Ričardas 602
Golšteinienė Monika 602
Golštynienė 615
Golubovaitė O. 793
Golubovaitė Otilija (Otylija) 542, 766,
775, 783
Gordėjus Stepanas 720, 796
Gorelčnikovas 150
Goškevičius 113
Goštautas Bronius 747
Grabiai 669
Grabienė 641, 664
Grabienė (Cibarauskaitė) Bronislava
635, 661, 663, 668, 669
Grabys Dominykas 634, 635, 663,
668, 669
Grabytė Bronislava 635, 669
Grakovas 595
Gramauskaitė Janina 540
Gramauskas Edmundas 540
Gramauskas Juozas 540
Gramauskas Petras 540
Gramauskienė Zosė 540
Grauslys A. 809
Gražus, slap. 603
Grečko 140, 146
Gricius Jonas 254
Grigaitis, gyd., kun. 212, 505
Grigaliūnas-Glovackis Vincas 903
Grigaravičiai 928
Grigaravičius Jonas 302, 447
Grigaravičius Stasys 905
Grigas K. 1413
Grigas R. 1186
Grigas Robertas 1186
Grigas Romualdas 4, 1530
Grigelis A. 20
Grigonienė Jadvyga 510
Grigonis J. 550, 555, 557, 558
Grigonis Juozas 724
Grigonis Jurgis 550
Grigonytė Asta 845
Grigūnaitė Ona 845
Grigūnaitė Stanislava 510
Grigūnas 935, 966, 1040
Grigūnas Bronius 862
Grigūnas Dominas 510
Grigūnas Jonas 1045
Grigūnas Vladas 510
Grigūnienė 675
Grigūnienė Konstancija 851, 862,
1416
Grigūnienė Zosė 510
Grikšaitė Albina 852
Grinas Dovydas 617, 620, 780
Grinas M. 618
Grinaveckienė E. 1386
Grinaveckis 1377
Grinaveckis Vladas 1386
Grinevičius Algis 809
Griniukas Jakovas 721, 838
Grinka 1407
Grinka Jonas 1250
Grinka Petras 875
Grinka Viktoras 1216
Grinkaitė Genė 1216
Grinkaitė Genoefa 1316
Grinkevičienė Domicelė 520
Grinkevičius Antanas 520
Grinkevičius Eugenijus 520
Grinkevičiūtė Antanina Aldona 520
Grinkevičiūtė Genė Ona 520
Grinkevičiūtė Jonė 520
Grinkevičiūtė Raminta 824, 1158
Grinkos 929
Grišinas 490, 610
Griška Juozas 186
Griškevičius Kazys 182
Griškevičiūtė Ona 841–844
Griškonis Antanas 1172
Griškos 1001
Grižas Gytis 101
Grybas, slap. 603
Grybas Vincas 1445
Grybauskaitė Dalia 821, 871, 1166,
1170, 1171, 1175, 1530
Grybauskas Donatas 244
Grolinskas 287
Gromovas Danielius 1157
Grumadienė 1383, 1386
Grumadienė Laima 1386, 1387
Grunskis E. 288
Gruodis R. 1335
Gruodis V. 1168
Gučas Alfonsas 1474
Gudaitė J. 1413
Gudaitis Martynas, Antano 586
Gudaitis Pranas 968
Gudaitis Romas 1152
Gudalevičius Algis 822
Gudavičius E. 41, 56
Gudynas (Gudinas) Antanas 528,
542, 766, 783
Gudonis Juozas 520
Gudonytė A. 335, 337, 346
Gudžinskas 44
Gudžinskas Z. 53
Guk Olė 686, 691
Gukovskis K. 1194
Gumbrevičius Vaclovas 876
Guno Šarlis 1458
Guoba 604
Guobytė R. 30, 31
Gurauskis Juozas 856
Gurvičius Benjaminas 235, 238
Gurvičius S. 735
Gustaitis Antanas 1470
Gustaitis R. 395, 400
Gutauskas Tomas 224
Guturavičius Jonas 370
Guzas Antanas 923
Guzikas J. 786
Guzikas Juozas 778
Gužna 685

 

H

Hanulas 111, 117, 118
Hipatijus 104
Hirsch T., Von 113

Hiršas T. 112
Hitleris Adolfas 462, 472, 656, 664,
784, 785

 

I, Y

Yčas Jonas 724
Yčas Martynas 1454
Igaunis Feliksas 903
Ignatavičius I. 286, 289
Ignatavičius Jonas 170
Ikamas Vytautas 605
Ikasala Bronius 613
Isokas G. 54, 56, 59, 62, 65
Italjanec, slap. 592
Ivanas Ivanovičius 686, 687, 692
Ivanauskaitė (Čiupalienė)
Danguolė 845
Ivanauskaitė V. 1413

Ivanauskas E. 90, 106
Ivanauskas Eugenijus 78
Ivanauskas Jonas 18
Ivanauskas Stasys 211, 264
Ivanauskas T. 888
Ivanauskas Tadas 1022
Ivanavičius Stasys 1474
Ivančenko Anelė 1180
Ivanovas 490
Ivaškevičius Vytautas, Vlado 572
Ivickaitė-Mazurkevičienė Adelė 212
Izvekovas Konstantinas 560

 

J

Jablonskaitė Inga 824
Jablonskienė Janina 821
Jacevičius Jonas 523
Jachimovičienė (Uždavinytė) Aušra
853
Jachimovičienė A. 866
Jachimovičienė Aušra 864
Jagėla Jonas 1162
Jakaviukas 1092
Jakelevičius V. 263, 847
Jakimonytė Erika 1060
Jakimovičienė Stefanija 527
Jakimovičius Alfonsas 527
Jakimovičius Anzelmas 527
Jakimovičiūtė Anelė 527
Jakštas 246, 247, 250
Jakštas Adomas 438
Jakštas Antanas 254
Jakštas J. 733
Jakštas Jonas 732, 797, 822
Jakubauskaitė Sofija 805, 806
Jakubauskas Leonas 366, 370
Jakubauskas S. 225
Jakubavičiai 1001
Jakubavičius Jonas, Kazimiero,
slap. Rugys 571, 587
Jakubavičius Juozas 1003
Jakubavičius Vladas 1003
Jakubčionis Algirdas 4
Jakubovskis Janas 329
Jakubowski J. 329
Jakučionienė (Saulėnaitė) Marė 1421
Jakučionis Motiejus 249
Jakulevičius 470
Jakulevičius Petras 302, 325, 470,
472, 473
Jakulytė-Vasil M. 919
Jalinskas 1327
Jalinskas Viktoras 530
Jalinskienė Marcelė 530
Jaloveckas Romanas 110
Jaloveckis Andrius 337, 344
Janauskas Bernardas 519
Janavičiai 1027
Janavičienė Aušra 1029
Janavičienė Elena 1235, 1236
Janavičienė Pranciška Irena 1029
Janavičius A. 1028
Janavičius Adomas 806, 1027, 1029
Janavičius Arnas 1029
Janavičius Arnoldas 1027, 1029
Janavičius Juozapas 1029
Janavičius Motiejus 1029
Janavičius Naglis 1027, 1029
Janavičiūtė Gabija 1029
Janavičiūtė Ieva Genė 913, 1316
Jankauskai 969, 970
Jankauskaitė D. 861
Jankauskas 970
Jankauskas Aleksas 237
Jankauskas Aurimas 815
Jankauskas Aurius 1147
Jankauskas J. 352, 848, 850
Jankauskas Jonas 205, 752, 847, 970
Jankauskas Jonas, Lauro 577
Jankauskas Kostas 867
Jankauskas P. 255
Jankauskas Petras 528, 1264
Jankauskas R. 813
Jankauskas Ričardas 812, 813, 1172
Jankauskas Rimas 1371
Jankauskas V. 1263–1267
Jankauskas Vytautas 226, 970
Jankauskas Vladas 1262
Jankauskienė 969, 970
Jankauskienė (Kilčiauskaitė) Stasė
1372
Jankauskienė Marytė 869
Jankauskienė Ona 528
Jankauskienė Stasė 1371, 1372, 1374,
1376
Jankauskienė Zosė 969, 970
Jankevičienė 44
Jankevičienė A. 373
Jankevičienė R. 53
Jankevičius 486, 488, 489
Jankūnienė-Kopylova Jadvyga 536
Janonis Julius 924
Janonis Juozas 1177
Janulaitis A. 112, 131, 145, 914
Janulevičius Zigmas 526
Januliai 969, 970
Janulionis J. 336, 338
Janulionis Jeronimas 335, 345, 838
Janulis 969, 970
Janulis Algirdas 970
Janulis Stasys 254, 970
Janulytė A. 851
Janušaitytė G. 806
Janušauskas Algimantas 543
Janušauskas Antanas 852
Janušauskas Jonas 543
Janušauskas Juozas 517
Janušauskienė Marcelė 543
Januševičius J. 424
Januševičius Jurgis 300, 322, 423
Januševičius Povilas 322, 423
Januškevičienė V. 556, 558
Januškevičius Audrius 881
Januškevičius Juozas 893, 1320
Januškevičius K. 1474
Jaraminai 934
Jaraminas Motiejus 935
Jaraminas Stasys 1080
Jaraminienė D. 852, 853
Jaraminienė Danutė 865
Jarmala Juozas 539, 926
Jarmalavičienė 1345
Jarmalavičienė (Žilinskaitė) Marytė
786, 1364
Jarmalavičienė Angelė 1306
Jarmalavičienė M. 793, 1342, 1362
Jarmalavičienė Marytė 961, 1337,
1349, 1361
Jarmalavičienė Monika 1208
Jarmalavičius 961
Jarmalavičius Aleksas 1208
Jarmalavičius Jonas 539
Jarmalavičius Stasys 784, 913, 1349,
1364
Jarmalavičiūtė Ramunė 823
Jarmalienė Marytė 858, 859
Jarmolavičius 249
Jarusevičius Kęstutis 1376
Jarusevičiūtė Janina 1131
Jarusevičiūtė Marytė 1131
Jaruševičienė Irena 809
Jaruševičius J. 327
Jaruševičius Jonas 361
Jaruševičius Juozapas 304, 326, 381
Jaruševičius Juozas 856
Jasas R. 131
Jasas Rimantas 112
Jasėnas Kazimieras 1448
Jasėnienė Janina 1448
Jasevičius Juozas 509, 891

Jasevičius Marijonas 509
Jasiulevičius Antanas 536
Jasiūnai 868
Jasiūnaitė Birutė 1386
Jaspe 247
Jaspė Iseris 235, 238
Jaščaninas Janas 809
Jazukevičienė (Okunevičiūtė) Gražina
545, 733, 790, 796, 815, 917, 918, 1149,
1154
Jazukevičiūtė D. 851
Jazukevičiūtė-Jaraminienė Danutė 852
Jefimovas 580–585
Jegeris K. 920
Jekaterina II, imperatorienė 657
Jelaga Vasilijus 1049
Jelagaitė Dalia 1049
Jeliniauskienė Vitalija 823
Jenarauskai 942
Jencius-Butautas Viktoras 161, 169,
222, 223, 230, 277, 364, 365, 816,
1429–1431, 1433, 1442, 1444, 1447,
1448
Jeraminas Bronius 519
Jeraminas Feliksas 519
Jeraminas Vincas 519
Jeraminienė Agota 519
Jeraminienė Ona 354
Jermala Juozas 622
Jermala Vladas 876
Jermalavičius 254
Jermalavičius Juozas 206, 245, 254
Jermalienė Marytė 876
Jeseneva (Eseneva?) Ana 531
Jesevičius Juozas 622, 624
Jesevičius Marijonas 622, 624
Jesiulevičius 242, 243
Jezukevičius Vladas 276, 364
Jėzus Kristus (Nazarietis) 79–81, 297,
305, 324, 356, 444, 503, 508, 659, 684,
961, 984, 1006, 1186, 1233, 1247, 1251,
1248, 1268, 1271, 1274, 1276, 1279,
1292, 1297–1300, 1307, 1308, 1352, 1518
Jocius 262
Jočius Kazys 681
Jogaila, kunigaikštis 111, 117, 125,
291, 329, 410, 1020
Jogailaitis Kazimieras, kunigaikštis 329
Jogėla 1406
Jogelevičius 1406
Jokūbas, Šv. 17, 142, 148, 291, 295,
305, 306, 374, 447, 482, 872, 873, 916,
1063, 1161, 1246, 1285, 1508
Jokūbonis Gediminas 1463
Jonaitis Mangirdaitis Petras 329
Jonaitis P. 591
Jonas Krikštytojas, Šv. 296, 355, 1012
Jonas Paulius II, Popiežius 504, 1186
Jonas, Šv. 304, 315, 316, 1023, 1094,
1230, 1287–1290, 1434, 1437
Jonikaitis (Jonaitis) Petras, Mykolo,
slap. Karosas 591
Jonušas Danielius 1535
Jonušas Petras 4, 17, 18, 857, 1530,
1535
Josevičius Vl. 257
Jotautienė Stasė 850
Juckė 907
Judas Tadas, Šv. 329, 330, 341, 343,
386, 1161, 1185, 1246, 1509
Judas 1292
Judelevičius 636, 650
Judelevičius Elijasas 238
Judelevičius J. 735
Judelevičius Josifas 290
Judelevičiūtė Sorė 235, 238
Judickaitė I. 846
Judickas J. 573, 578
Judickas Jonas, Lukošiaus,
slap. Pėdas 573
Judickas Rimantas 66
Judickas Rimas 1174, 1175
Judickienė Janina 877
Judžentis Artūras 4
Juknevičienė Elena 766
Juknevičius A. 494
Jukonienė 44
Jukonienė I. 53
Junaitis 261
Junevičienė (Zagorskaitė) Ona Birutė
862
Junevičienė Erika 863
Junevičius Kazys 182
Junevičius V. 261, 269, 270, 759
Junevičius Vandalinas 759
Junevičiūtė Danutė 824
Juodagalvis Juozapas (Juozas) 325,
468, 469
Juodaitė Jadvyga 477, 1056, 1057
Juodelė 222
Juodytė Bronė 613
Juodkazienė Danguolė 806
Juodpusis V. 1413
Juozaitytė Ona 750, 755
Juozapaitytė Sigrida 4, 18
Juozapas (Darbininkas), Šv. 353, 362,
366, 367, 424, 425, 500, 501, 503, 504,
1509
Juozapavičius 716
Juozapavičius A. 888
Jurevičius A. 369
Jurevičius Algirdas 18, 307, 342
Jurevičiūtė Rima 864
Jurga J. 1413
Jurga Juozas 1411
Jurgaitis Robertas 4
Jurgelevičiūtė Diana 880
Jurgelionis Kęstutis 881
Jurginis J. 117, 127, 130, 133
Jurginis Juozas 113
Jurgis, Šv. 305, 332, 333, 343, 483,
1283, 1284, 1363, 1508, 1509
Jurkevičius Kazimieras 337
Jurkonienė (Vičkačkaitė) Sigita 1080,
1083, 1086, 1087, 1095, 1102, 1103
Jurkonis Antanas 1106
Jurkonis Vincas 1078
Jurkonis Vytis 1078
Jurkonytė Anelė 1427
Jurkūnas Jonas 724
Jusys V. 71
Juška 250
Juška Antanas 1195
Juška Juozas 244
Juška Vaidas 4, 18
Juškelienė Honorata 522
Juškelis Stanislovas 522
Juškelis Stasys 267
Juškelis Zenonas 522
Juškelytė Marytė Aldona 522
Juškevičius Joris 1120
Juškevičius Jurgis 1120
Juškevičius Valentinas 1120
Juškevičiūtė A. 361
Juzeliūnas Julius 1149, 1151–1153
Juzukonis 182

 

K

Kabaras Petras 613, 1150
Kabelka J. 1390, 1404
Kablys Vladas 525
Kaboras Petras 289
Kačėnas 985
Kačėnas Česlovas 968, 1188, 1196,
1197
Kačėnas Juozas 251, 1091
Kačėniūtė Cicilija 847
Kadelskaitė (Bugarauskienė) Agnė 845
Kadelskas Andrius 816
Kadelskas J. 807, 809, 868
Kadelskas Jonas 806, 811, 813, 814,
823
Kadelskienė J. 869
Kadelskienė Jadvyga 811, 813, 814, 823
Kadūnas V. 20
Kadžiuliai 1234
Kadžiulis Jonas 1059
Kadžiulis Stasys 211, 750, 765
Kadžiulytė Veronika 744
Kairienė (Cibarauskaitė) Janina 635
Kairienė Janina 663
Kairienė Ona 926
Kairiūkštis Juozas 1439
Kairiūkštytė N. 335, 337, 346
Kairiūkštytė Silvija 805
Kairys Juozas 926
Kairys Petras 187, 538, 634, 635, 663
Kairys S. 257, 1443
Kairytė Adelė 538
Kajeckas 1206
Kakaras G. 1485
Kalanta K. 606
Kalėdienė 1377, 1384, 1385
Kalėdienė Laima 1386
Kalendra K. 919
Kalinauskas Bronius 1474
Kalinauskas Jonas 1141
Kalinauskienė Ona 813
Kalistratas 693
Kaliukevičienė Laima 886
Kaliukevičius Juozas 66
Kalnius P. 1317
Kaloškienė Dora 484
Kaluškevičius B. 183, 709, 716
Kalvaitis Romas 1530
Kalvedis Andrius, Aleksandro 579
Kalvelis Domas 1414
Kamarauskaitė Alma 1050
Kamarauskaitė-Lištvanienė Alma 1050
Kamarauskaitė-Talžūnienė Rima 1050
Kamarauskas Algis Aleksandras 1050
Kamarauskas Jonas 787, 851
Kamarauskienė Albina 1050
Kamblevičius V. 807, 809
Kamblevičius Vytautas 806
Kamenecas 238, 267
Kamienieckis W. 1018
Kaminskaitė Janina 815
Kaminskaitė Zosė 926
Kaminskas Adomas 533
Kaminskas Alfonsas 516, 1129
Kaminskas Juozas, Vlado 514, 586,
746
Kaminskas Jurgis 1131
Kaminskas S. 218
Kaminskas Vladas 586
Kaminskienė 1129
Kaminskienė (Jarusevičiūtė) Juzė 1131
Kaminskienė Marytė 1306
Kanaševičiūtė Snieguolė 1182
Kantakevičiai 626, 842, 928,
1127–1129
Kantakevičienė 1129
Kantakevičienė (Dulkaitė) Elena 1131,
1133, 1140, 1143, 1144, 1202
Kantakevičienė (Gauriūtė) Teofilija,
Jurgio, 1325
Kantakevičienė Kristina 1128
Kantakevičienė Leonida, Vinco (Miko)
585
Kantakevičienė Stasė 926
Kantakevičienė Vladislava 1127, 1133
Kantakevičienė Vladislova 517
Kantakevičius 248, 586, 609
Kantakevičius Alfonsas 1310
Kantakevičius Algis 1133, 1142, 1144
Kantakevičius B. 205
Kantakevičius Bronislovas 1127, 1128
Kantakevičius Bronius 186, 190, 516,
517, 1129, 1133
Kantakevičius Danius 517
Kantakevičius Gipolitas 1128
Kantakevičius J. 165
Kantakevičius Matas 517
Kantakevičius Pr. 96
Kantakevičius Pranas 517
Kantakevičius S. 585
Kantakevičius Stasys 553, 585, 926
Kantakevičius V. 205
Kantakevičius Viktoras 925, 932,
1127–1133, 1140, 1142, 1144
Kantakevičius Viktoras (Vitukas)
1129, 1133, 1142
Kantakevičius Vincas 583, 1127, 1128
Kantakevičius Vincas, Vinco 585
Kantakevičius Vytautas 517
Kantakevičiūtė Bronislava 1128
Kantakevičiūtė Danutė 1133, 1143
Kantakevičiūtė Elena 1142
Kantakevičiūtė Emilija 1128
Kantakevičiūtė Ieva 1128
Kantakevičiūtė Katerina 1128
Kanuševičienė Ona 269
Kapočel-Truncienė Teresa 853
Kapočiūnas Pranas 245, 254
Kapralovas 590
Kapsukas V. 1386, 1387
Karalavičienė Oksana 1122
Karalevičius Kazys 537
Karalius S. 71
Karaliūtė E. 1317, 1319, 1323
Karazija Povilas 114
Karčauskas Petras 186
Karčevskis (Korčevskis?) Ignatas 523
Karčiauskai 934
Karčiauskaitė L. 1412
Karčiauskaitė Milena 1167
Karčiauskas 256
Karčiauskas Jonas 937
Karčiauskas Jurgis 530
Karčiauskas Petras 186, 187
Karčiauskas Pranas 251
Karčiauskas Vytas 66, 881
Karčiauskienė Aušra 874
Karčiauskienė M. 719
Karčiauskienė Magdalena 1474
Kareiva 973, 1080, 1406
Kareiva Česius 985
Kareiva Edmundas 985
Kareiva Jonas 985
Kareiva Juozas 985
Kareiva Mikas 985
Kareiva Petras 523, 657
Kareiva Romas 985
Kareiva V. 190, 221
Kareiva Vaclovas 220
Kareiva Vladas 184, 523
Kareivaitė Birutė 985
Kareivaitė Genė 985
Kareivaitė Jadvyga 523
Kareivaitė Janė 985
Kareivaitė Vanda 523
Kareivaitės 658
Kareivienė 656
Kareivienė Elena 985
Kareivienė Marija 523, 657
Kareivos 973–975, 985
Karevičius Pranciškus 479, 1061
Karinkevičius J. 572
Karinkevičius Juozas, Miko 572
Karkazaitė Neringa 855
Karklinauskaitė Milda 1054–1056
Karklinauskaitė Stasė 1054–1056
Karklinauskas Stasys 1054, 1055
Karlonaitė Petronėlė 805
Karlonaitė Regina 654
Karlonas Aleksandras 184, 260, 262,
267, 639–641, 644, 645, 647, 649, 653,
654, 664, 830
Karlonienė Domicėlė 775
Karlovičius 928
Karmaza B. 1499, 1500
Karmaza Bronislavas 19, 30, 1511,
1512
Karnuševičius Kaziukas 442
Karosas, slap. 595
Karpavičienė B. 1335
Karpavičius 246
Karpavičiūtė S. 263
Karpavičiūtė Salomėja (Selemija) 76,
752, 758, 1388
Karpičienė (Balkutė) Bronė 1364
Karpičienė Marija 510, 545
Karpičienė Regina 861
Karpičius Algis 957
Karpičius J. 710
Karpičius Juozas 518
Karpičius Jurgis 709
Karpičius Motiejus 709
Karpičius Petras 532
Karpičius Salvas 265
Karpičius Salvys 545
Karpičius Silvestras 224, 510
Karpičius Simas 264
Karpičius Vincas 215
Karpičiūtė Aldona 510, 545
Karpičiūtė Danguolė 510, 545
Karsokai 932
Karsokas J. 205
Karsokas Juozas 537
Karsokienė R. 877, 1181, 1182
Karsokienė Rima 877, 878, 926, 1161,
1178, 1179
Karsokienė-Prakapienė Danguolė 877
Karuža Jonas 510
Karuža Pranas 510
Karūža Stasys, Jono 596
Karuža Vaclovas 943, 1188
Karužai 1239, 1464
Karužaitė Danutė 843, 876, 942
Karužaitė Ona 1239, 1480
Karužaitė Stasė 812
Karužaitė Veronika 545
Karūžas 595
Karužas Jonas 1239
Karužas Juozas, Juozo 535
Karužas Motiejus 256, 523, 545, 941
Karužas Motiejus (Macelis) 942
Karužas P. 190
Karūžas Petras 265
Karužas Petras 545
Karužas Petras, Jono 523
Karužas Pranas 188, 1239
Karužas Stasys 523, 923
Karūžas Stasys 593
Karužas Vaclovas 1464
Karužienė (Radzevičiūtė)
Anastazija 893
Karužienė Jadvyga 545
Karužienė Liudvika 510
Karužienė Meilutė 817
Karužienė Monika 523
Kasinskas 686
Kasinskas Matas 260
Kasiulynaitė Genė 803, 804
Kasparas K. 287–289, 564
Kasparas Kęstutis 563
Kasparavičienė Marija 520
Kasparavičienė Marytė 1412
Kasparavičienė Vida 4, 18
Kasparavičienė Zosė 102
Kasparavičius 591
Kasparavičius Aleksandras 532
Kasparavičius Jonas 1148, 1150, 1151,
1177, 1231
Kasparavičius Juozas 880
Kasparavičius Motiejus 520
Kasparavičius Ramūnas 1150, 1151
Kasparavičius Stasys 520
Kasparavičius Vaclovas 520
Kasparavičius Vladas 532
Kasparavičiūtė Zosė 520
Kasparavyczius A. 1317, 1323
Kasparavyczius J. 1317, 1323
Kasperavičiai 955, 957
Kasperavičienė 543
Kasperavičienė (Strašunskaitė)
Stanislava 1490
Kasperavičienė Danutė 812
Kasperavičienė J. 499, 861
Kasperavičienė Janina 497
Kasperavičienė Joana (Jugasia) 532
Kasperavičienė Marijona 1491
Kasperavičienė Stanislava 1490
Kasperavičius 541
Kasperavičius Vincas 543
Kasperavičius Gediminas 532, 543
Kasperavičius Izid. 255
Kasperavičius J. 1237, 1242, 1246
Kasperavičius Jonas 541, 957, 1178,
1236, 1490
Kasperavičius Juozas 497, 532, 543
Kasperavičius Kęstutis 1490, 1492
Kasperavičius Motiejus 840, 841
Kasperavičius Petras 955
Kasperavičius Ramūnas 845, 1490,
1491
Kasperavičius S. 63
Kasperavičius Stasys 189, 532, 543
Kasperavičius V. 815, 1235, 1237,
1242, 1246, 1492
Kasperavičius Vincas 532
Kasperavičius Vydas 814, 821, 823,
1149–1151, 1166, 1167, 1231, 1236,
1246, 1490–1495
Kasperavičius Vytautas 532, 543
Kasperavičius-Čakas Motiejus 288
Kasperavičiūtė Gražina 532, 543
Kastantinavičiūtė Jadvyga 809
Kašauskienė V. 776
Kašelionis 261
Kašėta A. 287, 289
Kašėta Džonas (Jonas) 1078
Kašėta Frankas (Pranas) 1078
Kašėta Steponas 1041, 1078
Kašėta Vladas 528
Kašėtaitė Amelija 1078
Kašėtaitė Joana 1079
Kašėtaitė Jonė 1079
Kašėtaitė Juzė 1079
Kašėtaitė Žozefina (Juzė) 1078
Kašėtienė (Voverytė) Marcelė 1043,
1054
Kašėtienė M. 553
Kašėtienė Rasa 4, 18
Kašyra Jurijus 369, 370
Kaškaitis Jonas 1453, 1454
Katlauskas Bronius 265
Kaubrys S. 725, 730
Kaukelis Aleksandras 1091
Kaukolis 256
Kaukolis-Pavasaris Aleksas 287
Kaulienė Stasė 848
Kaulius Adomas 752, 753, 771, 775,
783, 784, 848, 887, 889
Kaupinis Juozas 611
Kaušyla Jonas 481, 1310
Kavaliauskaitė Asta 866
Kavaliauskaitė Birutė 1118
Kavaliauskaitė Dainora 1118
Kavaliauskaitė Danguolė 1118
Kavaliauskaitė Gitana 1119
Kavaliauskaitė Janina 1118
Kavaliauskaitė Saulė 825, 1119
Kavaliauskaitė Viktorija 866
Kavaliauskaitė-Gorab Birutė 1118
Kavaliauskas 589, 1039
Kavaliauskas Alfredas 1117, 1118,
1124
Kavaliauskas Audrius 1118
Kavaliauskas Česlovas 492, 496, 1117,
1118, 1124
Kavaliauskas Feliksas 1111, 1117–
1119, 1124
Kavaliauskas Giedrius 1118
Kavaliauskas Ignotas (Ignas) 304,
305, 307, 328, 363, 717, 814, 872, 873,
1058, 1151
Kavaliauskas Jonas Saulius 1172
Kavaliauskas Jurgis 536
Kavaliauskas Karolis 107
Kavaliauskas Povilas 1489
Kavaliauskas Raimedas 1119
Kavaliauskas Raimondas 1118
Kavaliauskas Saulius 1118, 1172
Kavaliauskas Vilius 1119
Kavaliauskienė 961
Kavaliauskienė (Aleksaitė) Stanislava
1117, 1124
Kavaliauskienė (Jakučionytė) Vlada
1412, 1415, 1416, 1418–1421
Kavaliauskienė Aldona 1118, 1119
Kavaliauskienė Lidija 4
Kavaliauskienė Liuda 1118
Kavaliauskienė Milda 1118
Kavaliauskienė Stanislava 1117–1119
Kavaliauskienė Vanda 1119
Kavaliauskienė Vitalija 1118
Kavoliutė 43
Kavoliutė F. 53
Kazakevičiai 1012
Kazakevičienė Viktorija 269
Kazakevičius 645, 650
Kazakevičius Juozapas 760, 761
Kazakevičiūtė Apolonija 757
Kazakevičiūtė Margarita 1410
Kazarinas Piotras 513
Kazimieraitis 603
Kazimieras, kunigaikštis 410
Kazimieras, Šv. 296, 354, 362, 463
Kazinskas Matas 184, 206
Kaziukonytė Ieva 714
Kaziulionis Vytautas 612
Kazlauskai 609, 626
Kazlauskaitė Albina 514, 610, 611
Kazlauskaitė Ieva 246
Kazlauskaitė Marija 539
Kazlauskaitė Rozalija 949
Kazlauskaitė Stasė 539
Kazlauskaitė Teresė 806
Kazlauskas 610, 961, 1039, 1085, 1385
Kazlauskas A. 576, 867
Kazlauskas Adomas, Bernardo 533,
573, 613
Kazlauskas Algis 539
Kazlauskas Antanas 246, 962
Kazlauskas B. 915
Kazlauskas Dainius 109, 193, 234,
266, 279, 291, 304, 737, 820, 914–917,
1386
Kazlauskas J. 94
Kazlauskas Jonas 93, 222, 514, 528,
601, 609, 627
Kazlauskas Juozas 539, 867
Kazlauskas Modestas 186
Kazlauskas Petras 787, 1310
Kazlauskas Vincas 961, 1212, 1385
Kazlauskas Vytautas 515, 609–611
Kazlauskas, slap. Vasaris 577
Kazlauskas-Šermukšnis Jonas, Šimo
574, 585, 604, 605, 609, 610, 612, 622,
627, 632
Kazlauskas-Vanagas Viktoras 603–605,
610
Kazlauskienė (Andruškevičiūtė) 1376
Kazlauskienė (Budrevičiūtė) Stanislava
514
Kazlauskienė-Rūta (Budrevičiūtė) Stasė,
Gabrio 585, 609–612, 626, 627
Kazlauskienė Danguolė 851, 852
Kazlauskienė Elena 743, 775, 787,
1388
Kazlauskienė Juzė 1241
Kazlauskienė Marcelė 539
Kazlauskienė Marija 539
Kazlauskienė S. 574, 585, 611
Kazokas Stasys 1316
Kazokienė Veronika 1306
Každailis Arvydas 1530
Keblikaitė Ona 875
Keblikas 650
Kelmickaitė Zita 1428
Kemeklytė Anelė 743
Kemėšis Florijonas 466
Kensminienė A. 1195
Kepežinskai 895
Kepežinskas 960
Kepežinskas Bernardas 254
Kepežinskas Kazimieras 895
Kepežinskas Petras 803, 804, 895,
896, 961
Kepežinskienė Monika 897
Keppenas Piotras 414
Keras Mykolas 254
Kerinas 589, 590, 592, 595
Kerinas Anatolijus, Georgijaus 592
Kernuševičius Kazys 281
Keršiai 967, 968
Keršienė 968
Keršienė (Judickaitė) Marytė 1265
Keršienė Rozalija 510
Keršys 685, 968
Keršys Adomas 522
Keršys Albinas 510
Keršys Motiejus 254
Keršys Silvestras 510, 511
Keršys Stasys 511, 684
Keršys Vincas 806
Keršytė Elena 510
Keršytė M. 205
Keršytė Malvina 510
Keršytė Marija 740, 839
Kesminas Juozas 757
Keturenka Aleksas 279
Keženis Jonas 261
Keženius Jonas 226
Kęsgaila 967
Kęstutis, kunigaikštis 56, 117, 250,
281, 889
Kiaulevičius 249
Kibildis Aleksas 245, 254
Kicenko 486
Kielpšai 147
Kieras Mikas 244, 245

Kiergergard 508
Kierienė Zoja 881
Kilčiauskaitė D. 861
Kilčiauskas Petras 518
Kilčiauskas Stasys 517
Kilčiauskas Vytautas 517
Kilčiauskienė (Krušaitė) Zita 862
Kilčiauskienė (Okunevičiūtė) Marija
1374
Kilčiauskienė Bronė 1376
Kilčiauskienė J. 178, 235, 283
Kilčiauskienė Ona 517
Kilšauskaitė Ingrida 965
Kilšauskas Jonas 965
Kinderytė 1110
Kindurytė Anelė 797
Kindurytė Angelė 733
Kirilova Galina 811
Kirinas 490
Kirkliauskas 452, 453
Kirkliauskas Kazimieras 453
Kiseliovas Pavelas 139
Kisielis 260
Kisielis Aleksandras 757–759
Kisielius 261
Kisielius Aleksas 260
Kisielius Gaudentas, Mato, slap. Lesnoj
590
Kisminas 610
Kiška Mikalojus 928
Kiškis P. 1233
Kiškis S. 312, 323–326, 342, 347–349,
358, 359, 371, 629
Kiškis Stanislovas 432, 438
Kiškys Pranas 717, 1231, 1233
Kiveris Antanas 1469, 1477
Kizienė B. 53
Kyčaitė Jadvyga 1059
Klečkauskai 977
Klečkauskaitė Aušra 857
Klečkauskas Zigmas 532, 873, 913
Kleinaitienė Ieva 533
Kleinotai 600
Kleinotas Vladas 511, 600, 607
Kleinotas-Ulanas J. 632
Kleinotienė Marytė 607
Klemonskienė Elvyra 1060
Klemonskienė Marija 1061
Klemonskis Adolfas 478, 1060, 1061
Klemonskis Jorgė 1060
Klemonskis Robertas 1060, 1061
Klemonskytė Graciela 1060
Kleponytė Loreta 881
Klerauskai 977
Klerauskaitė Bronė 977
Klerauskas 977
Klerauskas Vaclovas 925
Klerauskienė Stefa 1306
Klimaitis Pranas 1439
Klimas P. 1442–1444
Klimašauskaitė Antanina 750, 775
Klimaševska (Arlauskaitė) Janina 1364
Klimavičius Raimondas 1443, 1444
Klimka Libertas 1033
Kliučinskas Jonas 1090
Klivečkienė Aldona 25, 27
Klongevičius Andrius 413, 414
Klopotovskis Boleslovas 1436
Klusevičius Juozas 900
Kmieliauskaitė Ramunė 1006
Kmieliauskas 245
Kmieliauskas Antanas 359, 1006
Kmieliauskienė Aušra 886
Kmieliauskienė Galina 853
Knabikas Aloyzas Pranas 4
Knyva V. 71
Kocelis Ivanas 721, 838
Kochanskaitė Janytė 1095
Kochanskis Vincentas 314
Kocimas 1009
Kocimienė Bronė 1009
Kočenskis Judelis 792
Kodzevičius S. 573
Kodzevičius V. 575–577
Kodzinskaitė Julija 822
Kolevinskas Aldas 1173
Kolevinskas Mečys 261
Koltušis 256
Kolvedienė-Putienė M. 579
Komaras 1407
Komarienė Marija 219
Kondratavičienė (Vercečkaitė) Albina
1229
Kondratavičius Kiprijonas 903
Kondratavičius Paulius 1427
Kondratavičiūtė Žydrūnė 880
Kondratowicz Marcin 1023
Kondratowicz Marianna 1023
Kondrotas Martynas 526
Konstavičiūtė Regina 869
Kontrimas Č. 1258
Kopylovas Julijanas 536
Kopylovas Nikolajus 536
Kopočis Vasiljevičius 329
Korabliova L. 20
Korčinskienė Janina 749
Koreiva 1395
Koreiva Petras 544
Koreiva Vladas 188, 544
Koreivaitė Elena 544
Koreivaitė Genovaitė 523
Koreivaitė Vanda 544
Koreivienė Marija 544
Koreiwo Jozef 1255
Korejwo Heronim Placyd 1255
Korejwo Janina 1255
Korejwo Waclaw 1255
Koreva (Korėva) Jaroslavas 172, 222
Koreva Kletas 427
Korgenkinas S. 562
Koricinskis Lionginas 869
Korinas 636, 647, 652
Korkazaitė Dovilė 1175
Korkazas G. 65
Korkazas Gintaras 66
Korkazienė N. 861
Kornouchovas Michailas 552, 554
Korsakaitė Ingrida 1492
Korsakas 220
Korsakas (Karsokas) Juozas 189
Korsakas Feliksas, Mataušo 586
Korsakas J. 194
Korsakas Juozapas 317
Korsakas Juozas 184, 187
Korsakovas Grigorijus 1114
Korsakovas Griša 1115
Korsanovas Romualdas 1168, 1171
Korsanovienė Liuda 867, 869, 870,
874, 1161, 1168, 1170, 1171, 1175
Koršun, slap. 593, 595
Korzaniewska K. 1366
Korzonaitė Edita 1411
Kosciuška Vaclovas 435–437, 497
Kostiučikas 595
Kostočikas 589, 590, 592
Koturjenko Aleksas 571
Kovalis 489, 490
Kovalskis 645, 646
Kovalskis M. 212, 268
Kovaras Liudas 1197
Kragelskis 134, 135
Krainovas 603
Krajeckai 929
Krajeckaitė (Gumbrevičienė) O. 876
Krajeckaitė Ona 876
Krajeckas Bolius 923
Krajevskis Pranas 107
Kralikauskas Jeronimas 254
Krasauskas 652
Krasauskas Andrius 530, 900
Krasauskas Ant. 260
Krasauskas Audrius 226
Krasauskas Jonas 900
Kraujalis Edvardas 327
Kregždė Sigitas 1475, 1476
Kreivėnas Jonas 1447
Kreivys Vladas 93
Krėvė-Mickevičius Vincas 109, 598,
775, 856, 1317, 1482
Krikščiukaitis Petras Kastytis 357,
361, 362
Krikščiūnas-Rimvydas Jurgis 599
Krikštulienė (Kvedaravičiūtė) Jadvyga
761
Krisiulevičius Viktoras 613
Kristoforas, Šv. 359
Kriščiūnaitė Gailė 1125
Kriščiūnaitė Gaiva 1125
Kriščiūnas 1117
Kriščiūnas Bronius 1111, 1115, 1117
Kriščiūnas Bronius, slap. Dėdė Andrius
574
Kriščiūnas J. 1193, 1196
Kriščiūnas Jonas 1192
Kriščiūnas Jurgis 541
Kriščiūnas Vilimantas 1115, 1117,
1119, 1125
Kriščiūnienė (Aleksaitė) Jadvyga
1117–1119, 1124, 1125
Kriščiūnienė Stasė 1125
Kriukonienė 1002
Krivaitis Česlovas 356, 359, 437, 438
Kryževičius V. 125
Kryževičius Vincas 109
Kropis Gedmantas 1484
Krot, slap. 591
Kruk, slap. 593, 595
Krumanė 1433
Krupavičius M. 175
Krupavičius Mykolas 414
Krupoves (Krupovies) 1019
Krupoves Marija 1020
Krupovėsas (Krupoves, Krupoviesas)
1017
Krupovičiai 1020
Krupoviesai (Krupowies, Krupovies,
Krupowes) 1017–1032, 1035, 1037
Krupoviesaitė 1019
Krupoviesaitė Aleksandra 1023
Krupoviesaitė Genovaitė 1026
Krupoviesaitė Juzefa 1023
Krupoviesaitė Pranė 1027
Krupoviesaitė Vitalija 1026
Krupoviesaitė-Blažonienė Zofija 1028
Krupoviesaitė-Dailydienė Pranė 1027
Krupoviesas 465, 647, 648, 1018,
1020, 1024
Krupoviesas (Krupoviesa) 1019
Krupoviesas (Krupowies, Круповес,
Krupoviesa, Krupovies, Krupoves)
1017
Krupoviesas Adomas 1023, 1026
Krupoviesas Aleksandras 1021
Krupoviesas Aloyzas 1030–1037
Krupoviesas Alojyzas 1022
Krupoviesas Anupras 1023, 1031,
1036
Krupoviesas Augustinas 1021
Krupoviesas Benediktas 1033
Krupoviesas Drąsutis 1026
Krupoviesas Feliksas 1033
Krupoviesas Florianas 1031
Krupoviesas Ignotas 1022, 1030, 1032,
1036, 1037
Krupoviesas Jonas 1023, 1033
Krupoviesas Josefas 1025
Krupoviesas Juozas 1033
Krupoviesas Karolis 1031
Krupoviesas Kazimieras Stanislovaitis
1021
Krupoviesas Mamertas 1024
Krupoviesas Marius 1027
Krupoviesas Martinas 1021
Krupoviesas Martynas 1030, 1036
Krupoviesas Mečislovas 1026
Krupoviesas Mykolas 1036
Krupoviesas Petras 1022, 1025, 1026
Krupoviesas Stanislovas 1021, 1030,
1033
Krupoviesas Steponas 1030
Krupoviesas Vytautas 1017, 1026,
1030
Krupoviesas Vladas 465, 757
Krupoviesienė 1017, 1019
Krupoviesienė Antanina 1026
Krupoviesienė Olimpija 757
Krupovisienė 256
Krupowies Anna 1024
Krupowies Christine 1024
Krupowies Feliks 1024
Krupowies Florian 1023
Krupowies Franciszka 1023
Krupowies Joseph (Josef?) 1024
Krupowies Juzefa 1022
Krupowies Karol 1023
Krupowies Ken 1024
Krupowies Marie E. 1024
Krupowies Michał 1023
Krupowies Wanda 1024
Krupowiesas Alexas 1024
Krupowiesas Antony 1024
Krupowiesas Josefas 1024
Krupowiesas Josephas 1024
Krupowiesas Michaelis 1024
Krupowiesas Stanley Michaelis
1024
Krušaitė Angelė 852
Krušna 1002
Krutulis Juozas 205, 748
Kšinablockis 1394
Kšivablockaitė Monika 222
Kšivablockas Bronius 222
Kšivablockas Liudas 222
Kšivablockas Mykolas 222
Kšivickaitė Elena 768
Kšivoblockai 1008, 1015
Kšivoblockas Mikas 172
Kšivoblockiai 309
Kubicki P. 317, 318, 320, 334, 344,
419, 429
Kubilienė Adelė 1306
Kubilienė Irena 717
Kubilinskas Antanas 764
Kubilinskas K. 606
Kubilinskas Kostas, slap. Varnas 289,
603, 604, 610, 857
Kubilius 262
Kubilius J. 261
Kubilius Juozas 265
Kublickaitė Renata 880
Kuchalskienė Jadvyga 924–926
Kuchalskis A. 925
Kuchalskis Anatolijus 923, 1178
Kuchalskis Valentinas 1154
Kučeras Ivanas 552
Kučiauskaitė (Kuczewska) Zofija
1437
Kučinskas A. 789
Kudaba Č. 19, 31, 34
Kudaba Česlovas 1152
Kudirka 363, 911
Kudirka Vincas 799, 896, 1435
Kudzevičius (Kodzevičius) Vaclas
(Vincas), Vinco, slap. Verbas 573
Kukauskas J. 266
Kuklelius 168
Kukliai 607, 975
Kuklienė (Čeglaitė) Kotryna 715
Kuklienė Anelė 1238
Kuklienė Jadvyga 511
Kuklienė Monika 519
Kuklienė Teofilė 1240
Kuklys 242, 243, 247
Kuklys Adolfas 607
Kuklys Adomas 535, 1238
Kuklys Gintas 1240
Kuklys J. 263, 265, 717
Kuklys Juozas 181, 182, 226, 352,
511, 671, 715, 716, 964
Kuklys Mataušas 518
Kuklys Petras 532
Kuklys S. 1045
Kuklys Silvestras 715
Kuklys Stasys 601, 1045
Kuklys Stasys, slap. Kirvis 574
Kuklys Vaclovas 715
Kuklys Valentas 715
Kuklys Vincentas 715
Kuklys Vytautas 519
Kuklytė Angelė 511
Kuklytė Bronė 519
Kuklytė Bronislava 715
Kuklytė Liudvisia 715
Kuklytė Malvina 715
Kuklytė Marijona 519, 715
Kuklytė Ona 715
Kuklytė Veronika 511
Kukta J. 275, 277, 353, 365, 435
Kukta Juozapas 203, 223, 278, 339,
340, 352, 354, 364, 400, 434, 438, 445,
460, 462, 480, 1436
Kukta Juozas 459
Kukta Tomas 170
Kulakauskis Dominykas 294, 374
Kulakovskis Bronislavas 533
Kulbickienė Gražina 817, 823, 874,
886
Kulieša Jonas 925
Kuliešius Jonas 522
Kulikauskas Pranas 94
Kulikauskas-Daktaras Antanas 602
Kulikauskienė V. 1317
Kulikienė J. 112, 183, 710, 714
Kulikienė Jadvyga 717, 1148
Kulikova Valentina 811
Kumpikevičius 237
Kumpikevičius Zigmas 267, 651,
663, 664
Kuncevičiai 111, 119, 123
Kuncevičienė 123, 130, 1289
Kuncevičienė Zosė 1306
Kuncevičius 121, 291, 496
Kuncevičius J. 58, 115, 125, 916
Kuncevičius Jokūbas 115, 119, 123, 291
Kuncevičius Juozapas 319
Kuncevičiūtė 1377, 1384
Kuncevičiūtė Barbora 292
Kuncevičiūtė M. 1383
Kuncevičiūtė Marytė 811, 1377, 1386
Kuncewiczowie 123
Kuncienė O. 88, 91
Kuncienė Ona 75, 79, 89
Kuncytė Birutė 809
Kunčiūnaitė G. 846
Kundrota 1401
Kundrotas 1401
Kundrotas K. 813
Kundrotas Kęstas 1146
Kundrotas Kęstutis 812, 1172
Kundzičius Tadas 330, 386
Kunigėlis J. 205
Kunigėlis Jonas 301, 323
Kuodzevičienė O. 206
Kuodzevičienė Ona 752, 848
Kuodzevičius Bernardas 263, 754, 900
Kuodzevičius Juozas 900
Kuodzevičius Stasys, Jono, slap. Tauras
573
Kupinas J. 805–807
Kupinas Jonas 803, 804, 867
Kupinienė Marija 804, 807–809, 811
Kuraitytė Stasė 1453
Kurauskas Valerijonas 244
Kurczewski J. 132, 148, 293, 329, 718
Kurčevskis Janas 329, 1441
Kurčevskis Jonas 438
Kurelavičius Petras 514
Kurgonas A. 1335
Kurland Tania 1078
Kurland Tašia 1078
Kurlandas Davidas 1078
Kurlavičius P. 71
Kurmanavičiai 932
Kurminai 987, 989, 990
Kurminaitė Elena 986, 989–991
Kurminaitė Konstancija 989–991
Kurminaitė Onutė 991
Kurminaitė Petronėlė 987
Kurminaitė Vanda 991
Kurminaitė-Karčiauskienė Vanda 991
Kurminas Adomas 985–987, 990,
991, 994
Kurminas Juozas 989–991
Kurminas Mykolas 989–991
Kurminas Stanislovas 989, 991
Kurminas Stasys 991
Kurminas Tomas 991
Kurminas Vladas 989–992, 994
Kurminienė (Ambrutytė) Marija 989
Kurminienė Elena 991
Kurminienė Juzefa 991
Kurminienė Marija 985, 987, 991
Kušmanovas 688
Kutarenka 648
Kutišienė Liudvika, Jokūbo 582
Kutišius A. 582
Kutišius Antanas, Karolio 582
Kutyčienė Liudvisė 519
Kutkinas Aleksejus 856
Kutraitė Zita 4, 18
Kutušienė Ona 913
Kutušis 581
Kuzavinis K. 1395, 1404, 1406, 1409
Kuzinevičius Antanas 254
Kuzinevičius Jonas 254
Kuzmenkova Ina 853
Kuzmickaitė Magdalena 762
Kuzmickas Vytautas 601
Kuzmickienė Marijona 792
Kuznecovas Leonidas 812
Kvačenka 1093
Kvačenka Vitalijus, Georgijaus 571
Kvedaras Virgilijus 845
Kvedaravičius Mantas 78
Kvedaravičiūtė Jadvyga 806
Kvedaravičiūtė Vida 823
Kviatkovskaja A. 95
Kviatkovskis Aurimas 1060
Kviatkovskis Evaldas 1060
Kviatkovskis Zenonas 1060
Kvietkauskai 1239, 1240
Kvietkauskienė Stasė 851, 852
Kviklys B. 111, 117, 134, 136, 201,
285, 372, 914, 918, 919, 929, 1405, 1409
Kviklys Bronius 110, 115, 914, 928
Kvintienė Zofija 222

 

L

Labanauskas Vaclovas 913
Labėnas-Kariūnas Benediktas 604, 610
Labukas Juozapas 434
Lacevičienė (Lasevičienė?) Marijona
530
Ladyga Alvydas 4
Lagunavičienė (Voverytė) Vanda 608
Lagunavičius Jonas 609
Lagunavičius Viktoras 609
Laima, deivė 55
Landsbergis Kazimieras 1434, 1435
Landsbergis Vytautas 1147, 1152,
1154, 1535
Landsbergis-Žemkalnis Gabrielius
1022, 1453, 1454
Laniauskienė Mikalina 1316
Lankas Romualdas 1145, 1147, 1177
Lapavičius Rapolas 413
Lapinskas K. 205
Lapinskas Konstantinas 744
Lapkovas 610
Lapurka 280
Lapurka Gintautas Juozas 528, 543
Lapurka Vaclovas 279
Lapurkaitė Veronika Nijolė 528, 543
Lapurkienė Pranė 280, 528, 543
Lapušniakas Vasilijus, Piotro,
slap. Junak 591
Lasevičius 148
Lasevičius Rapolas 313
Laskauskas A. 166
Laskovas 608
Lašas Gediminas 812, 813
Latvytė-Gustaitienė N. 235, 238, 919,
920
Laučkaitė-Surgailienė L. 285, 288
Laugauskas 238
Laurinaitis Aurelijus 892
Laurinaitis Valentinas 762, 1469
Laurinavičiai 1008, 1009, 1016
Laurinavičienė (Čiuladaitė) Aldona
1016
Laurinavičienė (Penikaitė) Eglė 1016
Laurinavičienė (Sajevičiūtė) Zofija
1009
Laurinavičienė (Vyšniauskaitė) Zofija
1009
Laurinavičienė Antanina 1008
Laurinavičienė Elena 1010
Laurinavičienė Pranciška 1008, 1009
Laurinavičius Alfonsas 1008
Laurinavičius Edvardas 1008
Laurinavičius J. 177, 183–185, 211,
233, 235, 238, 239, 257, 260, 277, 278,
280, 281, 301, 302, 342, 438, 464, 714,
715, 736, 758, 759, 805, 807, 808, 810,
839, 939, 1449, 1451, 1458, 1464
Laurinavičius Jonas 430, 617, 709,
860, 1007, 1010, 1015, 1473
Laurinavičius Mykolas 1008–1010
Laurinavičius P. 1015
Laurinavičius Petras 1008, 1009
Laurinavičius Pranas 1008–1011
Laurinavičius Rojus Augustas 1016
Laurinavičius Saulius 1016
Laurinavičius Vaclovas 1008–1010
Laurinavičius Valdas 1016
Laurinavičiūtė Bronislava 1008, 1009
Laurinavičiūtė Genovaitė 1010
Laurinkus Mečys 1152
Laužikas J. 1474
Laužys R. 604
Laužonienė Vida 1160
Lavreniukas Ivanas 552
Lazarevas Stepanas 554
Lazarevičius 254
Lazarevičius Jonas 254
Lazauskas Petras 245, 254
Lazauskienė Regina 816
Lazdauskaitė Ž. 53
Lažauskas Antanas 900
Lažauskas Viktoras 900
Lebedaitė Elena 990
Lebedaitė Genė 992
Lebedaitė Genovaitė 992
Lebedaitė Julija 992
Lebedas Viktoras 992
Lebedevas J. 1156
Lebedienė Juzefa 992
Lebedys Jurgis 410, 411
Lebednikas 247
Lebednikas Feliksas 900
Lebednikas Jonas 900
Lebedninkas Juozas 1083
Lebednykai 934, 938, 1001, 1185
Lebednykaitė Elena (Anelė), Motiejaus
578
Lebednykas 1092–1094
Lebednykas Alfonsas 182
Lebednykas Antanas 937
Lebednykas Juozas 307, 384, 580,
1091, 1092, 1096
Lebednykas Juozas, Motiejaus 578
Lebednykas Stasys 1003
Lebednykas Vytas 934
Lebednykienė Marytė 1376
Lebionka Juozas 165, 414, 805
Ledesma J. 410
Legetavičienė Ona 519
Legetavičienė Zofija 518
Legetavičius A. 266
Legetavičius Bernardas 189, 518
Legetavičius S. 289, 596
Legetavičius Stanislovas 613
Legetavičius Stasys, Martyno, slap.
Aušra 518, 574, 584, 595
Legetavičiūtė Birutė 518
Legetavičiūtė Monika 518
Lekavičienė Leonora 1316
Lekevičienė Aurelija 809
Lekevičius Juozas 254
Lekevičiūtė Janina 1179, 1185, 1186
Lelekauskai 977
Lelekauskaitė Marytė 982
Lelekauskaitė Stasė 982
Lelekauskas Ignas 977
Lelekauskas Ipolitas 977
Lelekauskas Matas 977, 979
Lelekauskas Stasys 982
Lelekauskienė (Novickaitė)
Stanislava 982
Lelekauskienė Eleonora 977
Lelekauskienė Marijona 977
Lelešius Algimantas 612

Lelešius Kazys 751
Lelešius L. 184, 194, 267, 279, 284, 734
Lelešius Leonas 190, 261, 262, 267,
277, 733, 737, 798, 894
Lelešius Leonidas 822
Lelešiūtė Adelė 805
Lelevičiūtė Elena 803
Lelka K. 265
Lelka Kazys 746
Lemežienė Ona 844
Lemežis Kazimieras 811, 844
Lempertas I. 915
Lenartavičius Stasys, slap. Aušra 595
Leninas 617, 779, 802, 896, 1154
Lenkevičienė Jadvyga 856, 857
Lenkevičienė Ona, Tomo 576
Lenkevičius (Linkevičius) Juozas,
Jono 576
Lenkevičius Albinas 957
Lenkevičius Bolius 955
Lenkevičius Stasys 957
Lenkevičūtė Marijona 576
Lenkevičūtė Ona 576
Lenkevičūtė Veronika 576
Lenkevičūtė Zofija 576
Leonas XIII, Popiežius 147
Leonavičius 975
Leonavičius Povilas 976
Leonovas 589, 590, 592
Leontjevas 589, 590, 592, 593
Lepeškienė (Žilinskaitė) Elena 873,
1361, 1362, 1364
Lepeškienė E. 1338, 1342–1344, 1346
Lepeškienė Ona 1149
Lepneris Teodoras 1319
Lesčinskas B. 218
Lesčius V. 164–166, 169
Lesevičius J. 265, 741
Lesevičius Juozas 742
Leskauskaitė Asta 1377, 1378, 1385,
1386, 1516
Lesnoj, slap. 593, 595
Leščinskaitė Bronė 454
Leščinskaitė Melanija 806
Leščius V. 903
Leškevičius 806
Levickiūtė 1356
Levin D. 914, 915
Levinas 572
Levinas Joselis 238
Levinas Zelmanas 238
Levinienė Peisė 238
Levinienė Sorė 238
Levinsonas J. 922
Levonas 652
Levulis Juozas 254
Liaudis K. 1442
Libertas Vilis 1100
Liepsna, slap. 577
Liesys Jonas 4
Lietus, slap. 584
Lifšicas Izraelis 235
Lileikienė T. 1476
Linartas 1094
Linartas Donatas 355, 359
Linas, Šv. 362
Linčius A. 40, 41
Linkevičienė O. 576
Linkevičius 257, 576
Linkevičius Augustas 901
Linkevičius Jonas 874, 1530
Linkevičius Martynas 901
Linkevičiūtė Dovilė 824
Linkolnas Abraomas 502
Liogytė Liuda 1101
Liorencienė Jadvyga 238
Lipcikas 907
Lipiński T. 118
Lipovas Aleksandras 423
Lisa, slap. 593, 595
Lisakauskienė Irena 786
Lisauskaitė Birutė 90
Lisauskaitė Stasė 490
Lisauskienė Irena 778
Listauskaitė-Dakinevičienė
Konstancija 1009
Listavičius Juozas 1135–1137
Listowich Janet 1136
Listowich Joan 1137
Lištvanaitė Simona 1050
Lištvanas Henrikas 1050
Liudvikas, Šv. 363, 370
Liugailienė Ona 4
Liukaitis 610
Liutkus 264
Liutkus P. 265, 268, 889
Liutkus Petras 264, 355, 358, 848, 887
Livšicas 918
Logminas R. 1473
Loiba Galina 817
Lomonosovas M. 895
Lopata R. 1429, 1430, 1434, 1435,
1437, 1438, 1442–1445
Lopata Raimundas 816, 1429
Lopatas B. 837
Lopeta Vidmantas 1202, 1552
Lopienė Regina 18
Losytė V. 802
Lovmianskis (Łowmiański) H. 112,
117, 118
Lowmianskis H. 1018
Lubys Bronislovas 1077
Lučinskas Edvardas 1208
Lučinskas G. 558
Lučinskas Pranas 1177, 1204, 1208
Luizdienė Bronė 1376
Lukas, Šv. 304
Lukaševičius V. 63
Lukjanova 583
Lukjanovas Semionas, Vasilijaus 584
Lukoševičius 959
Lukoševičius Olijardas 161, 192, 634
Lukošiūnas Petras 926
Lukša 552
Lukša Adomas 287
Lukšaitė I. 112, 133
Lukšas A. 776
Lukšas Aleksandras 1463
Lukšiai 622
Lukšienė (Baubliūtė) Marijona 513
Lukštis J. 422
Luneckas Alfonsas 810
Luneckienė L. 869
Luneckienė Lilija 810

 

M

Machovas Fiodoras 552
Macijauskas 246
Macijauskas Jonas 244, 245, 254
Maciulevičiai 992
Maciulevičienė 957
Maciulevičienė Salomėja 775, 788
Maciulevičius 783, 957
Maciulevičius Jonas 809
Mackevičienė (Karpavičiūtė) Salomėja
758
Mackevičienė Jolanta 1051
Mackevičienė S. 758
Mackevičienė V. 1048
Mackevičienė Vitalija 1051
Mackevičius 250
Mackevičius Antanas 1050
Mackevičius Konstantinas 318
Mackevičius Mindaugas 1051
Mackevičius Remigijus 1051
Mackevičius Ričardas 1051
Mačiekus Venantas 4, 18, 1262, 1410,
1530
Mačinskas P. 919
Mačioniai 929
Mačionienė (Matukevičiūtė) Angelė
670, 707
Mačionienė A. 672–674, 701, 704
Mačionienė Angelė 708, 965
Mačionienė Zofija 991
Mačionis Sigitas 708
Mačionis Silvestras 991
Mačionis Vytas 991
Mačionis Vytautas 612
Mačionytė 615
Mačionytė Adelė 991
Mačionytė Antosė 991
Mačionytė Bronė 991
Mačionytė Julija 862
Mačionytė Marytė 991
Mačiulis M. 88
Mačiulis Mindaugas 78
Mainelytė Vaiva 856
Maironis 433, 471, 865, 1110, 1145,
1481, 1482
Maisevičiūtė Janina 867
Majauskaitė-Rainienė Dalia 1077
Majauskas Pranas 190
Majerka 1114
Makarevičienė Stefanija 1011
Makarevičius J. 266
Makarevičius Petras 535
Makarevičius Pranas 254
Makauskas 272
Makauskas Pranas 206, 757
Makaveckaitė Zita 812
Makaveckienė Bronė 873
Makavičienė Teofilė 1229
Makavičiūtė J. 1413
Makselė Antanas 249, 250
Maksimaitienė O. 135, 290, 298
Maksimaitienė Ona 112
Maksimavičiai 632, 633
Maksimavičienė Anelė 633
Maksimavičienė Vitalija 844
Maksimavičius 633
Maksimavičius Albinas 633, 926,
1316
Maksimavičius Algis 633
Maksimavičius Benediktas 1308, 1316
Maksimavičius Bronislovas 633
Maksimavičius Vytas 633
Maksimavičiūtė Birutė 633
Maktelė 959
Makūnas Antanas 809
Malachovskienė Teklė 539
Malachovskis Dominykas 539
Malachovskis Stasys 539
Malachovskis Vaclovas 539
Malachovskis Vitoldas 539
Malakauskaitė Jadvyga 523
Malakauskas Stasys 523
Malakauskas Zigmundas 523
Malašauskas Aleksas 244, 245, 254
Malcmanas Feifelis 238
Malcmanienė Beilė 235, 238
Maldoniai 842
Maldonienė J. 841
Maldonis L. 841, 842
Maldonis Liubertas 841
Malevskis Česlavas (Malewskis
Czeslawas, Malewski) 1020, 1029
Malevskytė Genovaitė 989
Malevskytė Marijona 989
Malevskytė Stefanija 989
Malevskytė Zosė 989
Malickas 250
Malickas Juozas 244, 245, 254
Maliejienė Kristina 333
Malijauskas Tomas 172, 222
Malinauskaitė Filomena 815, 1429,
1433, 1447, 1448
Malinauskaitė Jadvyga 1429
Malinauskaitė Marija Alina 230, 1447
Malinauskaitė-Zavackienė
(Zavadzkienė) Jadvyga 222, 223, 276
Malinauskas 459, 643, 799, 1395
Malinauskas Antanas 544
Malinauskas D. 222, 230, 275, 277,
284, 365, 1170, 1171, 1253, 1431,
1434–1438, 1441, 1444–1448
Malinauskas Donatas 17, 161, 169,
172, 222, 223, 230, 277, 305, 307, 364,
394, 419, 420, 423, 430, 459, 710, 815,
816, 821, 822, 873, 949, 1160, 1161,
1429–1434, 1438–1440, 1442, 1443,
1445–1448
Malinauskas Mykolas 223, 1429
Malinauskas Stasys 231, 244, 252
Malinauskas Vaclovas 244, 245
Malinauskas Z. 79, 80
Malinauskienė 656, 1060
Malinauskienė (Kučiauskaitė) Zofija
1437
Malinauskienė Alina 1429, 1430
Malinauskienė Ona 809, 913, 1306,
1316
Malinauskienė Sofija 815
Malinauskienė Zofija 1448
Malinauskis D. 1440
Malinauskis Donatas 1432
Malinovas 682
Malinovskis Francišekas 530
Malmigė Simona 1122
Malūkaitė Giedrė 1268
Mamčikaitė Ona 1021, 1030
Manarkaitė Onutė 810
Mangirdaičiai 117
Mangirdaitis Petras 329
Mangirdaitis Petras Jonaitis 329
Mankevičiai 985
Mankevičienė Uršulė 985
Mankevičius 985
Mankevičius Olius 986
Mankevičius Pranas 985
Mankevičiūtė-Kazlauskienė Onutė
985
Mankus R. 60, 61, 63
Manomaitis E. 736
Marcevičienė M. 196
Marcilionytė Zofija 775
Marcinkevičienė Nijolė 1268, 1317,
1320–1324
Marcinkevičius Justinas 866
Marcinonienė Ona 852, 853
Marcinonytė Gabija 865
Marčiulionienė Izabelė 881
Marčiulionis Pranas 881
Marčiūnas 263
Marčiūnas Juozas 263
Margiris, kunigaikštis 492, 551, 598
Margis, kunigaikštis 170
Marija Mergelė, Švč. (Maloningoji,
Sopulingoji, Škaplierinė) 294, 297, 305,
307, 308, 332, 334, 381, 398, 464, 492,
494, 495, 499, 501, 503, 504, 679, 691,
951, 1012, 1062, 1150, 1185, 1186, 1230,
1235, 1237, 1243, 1244, 1247, 1249,
1251, 1271, 1292, 1293, 1358, 1359,
1362, 1508, 1509
Markelevičius J. 104
Markelevičius Juozas 77, 104
Markevičienė 1377, 1378, 1382
Markevičienė O. 579
Markevičienė Ž. 1379
Markevičienė-Urbanavičiūtė Žaneta
1377, 1378, 1386
Markevičius 253
Markevičius Ignas 901
Markevičius Česlovas 880
Markevičius Juozas 254
Markevičius Motiejus 901
Markevičius Stepas 1208, 1364
Markevičius Zigmas 1208
Markevičiūtė Nijolė 806
Martinaitienė Domicelė 787
Martinaitienė Dominyka 840
Martinaitis 265
Martinaitis J. 263, 862
Martinaitis Juozas 264, 740, 754,
787, 840
Martinionis Antanas 1464–1466
Martinkėnas Jonas 868
Martinkėnienė (Janavičiūtė) Jadvyga
855
Martišius Feliksas 1471
Martusevičius 761
Martusevičius Juozas 775
Masaitis A. 547
Masalskai 934, 938
Masalskaitė Neringa 880
Masalskas Algis 937
Masalskas Jokūbas 1427
Masalskas Juozapas 348
Masalskas Juozas 245
Masalskas Silvestras 879, 881, 937,
1427, 1428
Masalskienė Anelė 879, 881, 1428
Masalskienė Petronėlė 1427
Masalskis Ignotas 308
Masalskis Zidorius, slap. Šaulys 574
Maselytė Janina 809
Masilionienė Adelė 809, 813
Masilionienė Stasė 271, 780, 796, 799,
800, 806, 811, 813, 814, 816, 818, 822,
823, 893, 1148, 1172, 1412, 1413
Masilionis Eimantas 812, 822, 823,
1171–1173, 1175
Masilionis Ignas 807
Masilionis Mykolas 818, 1175, 1176
Masilionytė Ieva 819, 1175
Maskaliūnas Vladas 802
Maslauskai 1003
Maslauskaitė Bronė 803, 804
Maslauskaitė Stefa 803
Maslauskas Balys 226, 530
Maslauskas Bolius 261
Maslauskas Hilerijonas 925
Maslauskienė Regina 684
Mastauskas Matas, Petro 570
Mastavičienė Melanija 877, 1316
Mastavičienė Ona 926
Mastavičius 1263
Mastavičius Mikas 522
Mastavičius Petras 925
Mastavičius Vladas 522
Maščinskas Rolandas 1176
Mašiotas P. 203
Matas, Šv. 304
Matiukas D. 278
Matiukas Juozas 254
Matonis 940
Matonis A. 99
Matonis Antanas 901
Matonis J. 184, 207
Matonis Jonas 901
Matonis Juozas 188, 220
Matrosovienė Sofija 218
Matrosovienė Stefanija 218
Matuiza Mantas 308
Matukevičiai 964
Matukevičienė 687
Matukevičienė (Dambrauskaitė) Anelė
670–672, 705, 707, 708, 965
Matukevičienė A. 701, 704
Matukevičius Antanas 187, 613, 674,
708, 964, 966
Matukevičius Juozas, slap. Vilkas
287, 288, 573, 574, 613, 622, 670, 672,
673, 708, 964, 965
Matulaitis J. 501
Matulaitis Juozapas 307, 368, 1170
Matulaitis Juozas 18, 342, 497, 758,
1186
Matulaitis Jurgis 337, 426
Matulaitis-Labukas Juozapas 492
Matulevičienė Stasė 862
Matulevičius Antanas 226
Matulevičius Henrikas 524
Matulevičius Vytautas 852
Matuliauskas Jonas 371
Matulionis Povilas 1433, 1434, 1437
Matulionis Teofilius 485
Matulis Vincas 1288
Matusas J. 166
Matusevičienė (Balkiūtė) Marytė 1310
Matusevičius 134, 1346

Matusevičius Andrius 1306, 1354
Matusevičius Danius 925
Matusevičius Jonas 516
Matusevičius S. 1354
Matusevičius Stasys 803, 1351, 1353
Matusevičius V. 134
Matusevičiūtė Marytė 1310
Matuszkiewicz 44
Matuszkiewicz W. 53
Mavlinas 572
Mazaliauskaitė A. 742, 756
Mazaliauskaitė Antanina 205, 732,
740, 753, 754, 764, 797, 840, 1388
Maziliauskaitė A. 277
Maziliauskaitė Antanina 184, 848
Mazūra J. 206
Mazūra Jonas 752, 756
Mazūras Jonas 194, 263, 748
Mazūrienė A. 206
Mazūrienė Elena 748
Mazurkevičius Alfonsas 1048, 1049
Mažeika Aidas 1059
Mažeika Andrius 1059
Mažeikaitė Sandra 1059
Maževičiai 1001
Maževičius Bronius 1002
Mažiukas, slap. 574, 584
Mažiulis V. 1389, 1390, 1404
Mažonytė Monika 613
Mažrimienė Vida 308
Mažvydas M. 1518, 1530
Mečkauskas V. 63
Mečkauskas Zenonas 923
Medekša Steponas 58
Medišauskienė Zita 4
Medonis A. 59
Medvedevas 706
Meidus Juozapas 304, 492
Meigys Klemensas 254
Meiliūnaitė Violeta 1386
Meilūnas Alfonsas 254
Meilus Elmantas 125, 126
Mekas Karolis 79, 80
Mekčiuko Doma 691
Melnikaitė Marytė 923
Merkevičius A. 103
Merkiai 194–196, 208
Merkienė Irena Regina 4
Merkienė Olga 194–196
Merkys J. 194, 228
Merkys Juozas 184, 193–196, 239
Merkys V. 413, 421, 1433, 1439
Merkys Vytautas 414
Merkytė R. 208
Merkytė Rytė 195, 196
Merkulovas V. 791
Meškauskas Pranas 785
Meškauskas V. 127, 128
Meškėnas Kazimieras 353, 354, 358
Michaelis Antonijus 1436
Michalkevičius Albinas 622
Michalkevičius Jonas 622
Michalkevičius K. 338, 1440
Michalkevičius Kazimieras 425
Michejevas 486
Michelkevičius Marjanas 1154
Michnevičius Karolis 244, 245, 254
Micholapas (Михолап) Juozapas 422
Micholapas Juozapas 422, 423
Micholapienė Pranciška 422, 423
Mickevičienė (Rainytė) Nijolė Marija
18, 477–480, 482, 483, 486, 491–493,
497, 498, 501, 1038, 1041, 1043–1045,
1056–1058, 1061, 1062, 1064–1068,
1070–1077, 1333
Mickevičius Adomas 1145
Mickevičius Vincentas 1074
Mickonis Gediminas 1122
Mickonytė Aistė 1122
Mičiulis Juozas 1472
Mierzynski A. 55
Miglinas 653
Miglinas Kazys 530
Mikailionis Vytautas 924
Mikalauskaitė Domicelė 1470
Mikalauskas 247
Mikalauskas J. 842
Mikalauskas V. 257
Mikalauskas Vytautas 814, 856, 1145
Mikalauskienė 809
Mikalauskienė N. 870, 872
Mikalauskienė Nijolė 869, 1171, 1175
Mikalauskienė Stasė 926
Mikalka 1393, 1402
Mikalkevičiai 626
Mikalkevičienė Elena 539
Mikalkevičius 1393
Mikalkevičius Albinas 539, 613
Mikalkevičius Bronius 539
Mikalkevičius J. 574, 583–586
Mikalkevičius Jonas 540
Mikalkevičius Jonas, Mato,
slap. Sausis 574, 584
Mikalkevičius Juozas 1146
Mikalkevičius Matas 539
Mikalkevičius Petras 539
Mikalkevičius Romas 843
Mikalkevičius Vytas 539
Mikalojus, Šv. 325, 359, 360, 419,
459, 711, 1434–1437
Mikalopas 652
Mikalopas Pranas 613
Mikalopas Stasys 554, 1301
Mikalopienė Aldona 809, 813, 814
Mikalopienė Ona 871
Mikelinskas Jonas 805, 856
Mikėnas J. 1231
Mikėnas Juozas 1491
Miklašauskaitė Sorė 238
Mikolajūnas 289
Mikšiai 626, 630
Mikšienė N. 861
Mikšienė Stasė 626, 630
Mikšys Jonas 630, 1208
Mikšys Rimantas 630, 1208
Mikštaitė Vlada 1457
Mikučionis Ignas 358
Mikučionis J. 355
Mikučionis Jonas 354, 358
Mikulėnienė 1378, 1380
Mikulėnienė Danguolė 1386, 1387
Mikutaitis P. 1474
Milalas Juozas 226
Mileišis Vaclovas 709
Miliauskas Mindaugas 1179
Miliūnas Juozas 903
Milius Vacys 151, 1317
Miliūtė Jadvyga 783
Milušauskaitė Marytė 807
Mindaugas, karalius 2, 55, 56, 104,
598, 599, 873, 1156–1158, 1166, 1174
Mindžiulis Vytas 812
Mineika 136
Mineika Ignotas 344
Minikauskas G. 846
Minikauskas Stasys 926
Minikauskienė (Budrevičiūtė) Izabelia,
Simo 1325
Minkelis Julius 901
Minkelis Vincas 901
Minkevičienė Apolonija 875
Minkevičius Česlovas 875, 924
Minsevičiūtė Indrė 1158
Mirkius 425
Mirkius U. 425
Mironas 1440
Mironas Ričardas 1474
Mironas Vladas 301, 336, 352, 797,
1086, 1440, 1443
Misevičius Marijanas 922
Misionis 610
Misiūnas Jonas, slap. Žalias Velnias
484, 592
Misius Kazys 4, 18, 151, 152, 157,
183, 291, 329, 350, 354, 355, 364, 372,
374, 379, 382, 384, 390, 391, 395, 398,
410, 427, 433, 437, 466, 511, 709, 710,
716, 718, 724, 771, 774, 1410, 1429
Miškinis A. 98, 116, 118–120, 122,
125, 136–139, 163, 182, 200, 202, 212,
222, 228, 233, 235, 237, 279, 286,
290–294, 373, 374, 378, 379, 382, 384,
914, 916, 917, 919, 921, 1252
Miškinis Algimantas 110, 285, 291,
294
Miškinis J. 1317, 1320
Miškinytė Birutė 811
Miškinytė Sigita 853
Mitalas Juozas 76, 87
Mitrofanovas 791
Mitrošinas 659
Miuleris 285, 921
Mizara Rojus 1454
Mizaras Balys 849, 850
Mizarienė Aldona 849, 850, 862
Mizinenka Petras 224, 225
Mykolaitis-Putinas Vincas 857, 1482
Mykolas Jurgis 1366
Mykolas, Šv. 322, 332, 334, 369, 435
Mockus V. 1474
Modzeliauskienė Marija 223
Moisevičius Adolfas 867
Mokas 639, 641
Molėjus Jonas, Kazio 572
Molevičiai 934
Molevičiūtė Miglė 866
Moliejai 240, 928, 929, 931, 1185
Moliejienė (Budrevičiūtė) Ona 1216,
1364
Moliejienė O. 1210
Moliejienė Ona 926
Moliejienė Uršytė 1130, 1132
Moliejus 924, 929
Moliejus Algis 844
Moliejus J. 553, 558
Moliejus Jonas 553
Moliejus Jonas (Paukštis) 549
Moliejus Petras 1129
Moliejus S. 558
Moliejus Stasys 553
Molotovas 1177
Monasevičius 152
Mončiunskas T. 560
Mončiunskas Teofilis (Žvirblis) 549
Mongirdai 118
Mongirdas 118
Mongirdas Jonas 117
Mongirdas T. 1429
Mongirdas V. 274, 895
Mongirdas Vladas 220, 274
Monkevičienė P. 268
Monkevičienė Petronėlė (Petronelė)
754, 775
Monkevičius 652
Monkevičius Algirdas 1487
Montvila Jonas 184
Montvila V. 338
Montvila Viktoras 336
Montvilas 203
Montvilas Jonas 189
Montvilos 841
Moricas 646, 650
Moricas (Morisas) Šnejeris 238, 285,
919
Morisas 907, 918
Morkūnaitė A. 192
Morkūnaitė Julita 816
Morkūnas 107, 1378
Morkūnas A. 804, 807, 821, 822
Morkūnas Adomas 618, 732, 734, 796,
803, 807, 811, 812, 823, 896, 1149
Morkūnas Dainius 812
Morkūnas Kazys 1386, 1387
Morkūnienė Stasė 809
Morkus, Šv. 304, 1284, 1285
Moroza Jonas 875
Morozas Jonas 868
Morskoj, slap. 591
Mortensenas H. 19, 30
Mortūnienė Marija 1376
Morzė 608
Motiejūnaitė Jurga 4
Motiejūnas Eugenijus 664
Motiejūnas Vladas 244
Motiejūnienė (Grabytė) Irena 635,
668, 669
Motiejus, Šv. 1069
Motieka E. 420, 1438
Motina Teresė 1183
Motuza G. 20, 1499
Motuzaitė Eglė 1167
Mudėnas J. 785–787
Mukaitė 876
Muknickas Bronius 66
Muknickienė Lina 1160, 1161
Mulevičius Leonas 151
Mulskas Juozas 880
Mulskienė (Repeikaitė) Bronė 862
Mulskienė Bronė 863, 881, 1416
Munčelis Norbertas 850, 851
Muraška Leonidas 1462
Murauskaitė T. 61
Muravjovas 136
Muravjovas Michailas 335, 1430
Muravjovas Nikolajus 429
Murka J. 203

 

N

Nachimavičienė Beigė 235
Nachimavičienė Feigė 238
Nalivaikaitė Emilija 806
Napoleonas 134
Narbutas Edmundas 806, 807, 809
Narbutas Liudvikas 1023
Narbutas Teodoras 1023
Narbutt T. 55
Narinkevičiai 928
Narinkevičienė Dana 869
Narinkevičienė Stasė 906
Narinkevičius 722
Narinkevičius B. 574
Narinkevičius Bolius 966
Narinkevičius Petras 477, 511, 742,
905, 906, 1043
Narinkevičiūtė Monika 477, 1043
Narkevičiai 931
Narkevičienė A. 842–845
Narkevičienė Aldona 877, 926, 1180,
1485
Narkevičienė Bronė 520
Narkevičius 929
Narkevičius (Norkevičius?) Vytautas
514
Narkevičius Antanas 254
Narkevičius Česlovas 875
Narkevičius D. 194
Narkevičius Daminas 186, 187, 190
Narkevičius Domininkas 184
Narkevičius Juozas 203, 205, 762,
877, 923, 925
Narkevičius Mikas 520
Narkevičius Stasys 187
Narkevičius Vytautas 520
Narkevičiūtė Irena 811
Narkevičiūtė Leokadija 520
Narkevičiūtė Rima 845
Naruszewicz A. 124
Naruszewicz K. 124
Naruszewicz Krzysztof 293
Naruszewicz Mikołaj 292
Naruševičiai 114, 124, 130
Naruševičius 676
Naruševičius Aleksandras 124
Naruševičius K. 293
Naruševičius Kazimieras 124, 126
Naruševičius Kristupas 124, 133, 292
Naruševičius M. 124
Naruševičius Mikalojus 123, 126, 132
Naruševičius Mykolas 292
Naruševičiūtė Katerina 124
Naruševičiūtė Ona 124
Naruševičiūtė Teklė Marija 124
Narutavičius S. 1443
Narutavičius Stanislovas 1022
Narvydas V. 207
Narvydienė Jadvyga 1245
Nasedkin V. 20
Nasutavičienė Virginija 858
Nasutavičius Vytas 876
Naudžiūnai 790, 831, 835
Naudžiūnaitė Gražina 1049
Naudžiūnaitė Laima 1049
Naudžiūnaitė Ona 831
Naudžiūnas 836
Naudžiūnas A. 265, 278, 836, 855
Naudžiūnas A. J. 828–832, 834, 836,
837, 1465
Naudžiūnas Aleksandras 209, 741,
744, 745, 775, 785, 800, 802, 822, 826,
827, 830–837, 855, 1388
Naudžiūnas Algimantas 790, 837
Naudžiūnas Algimantas Jonas 4, 18,
209, 303, 546, 730, 741, 826, 884, 885,
1263
Naudžiūnas Antanas 831
Naudžiūnas Boleslovas 831
Naudžiūnas Juozas 830, 836
Naudžiūnas Stasys 1049
Naudžiūnienė 836, 855
Naudžiūnienė (Paplauskaitė) Marija
209, 745, 775, 786, 801, 802, 826, 827,
830, 833, 835, 836, 867
Naujalis Adomas 747
Nausutienė (Navsutienė?) Martyna
527
Nausutis Kazys 768
Navapolskaitė Stasė 985
Navapolskas Stasys 986
Navapolskienė Elena 986
Navasaitis J. 38
Navickai 792
Navickaitė Benedikta 657
Navickaitė Bernadeta 544
Navickaitė Bernadeta Marija 533
Navickaitė Birutė Salomėja 533
Navickaitė Marija Teresė 533
Navickaitė Marytė 544, 657
Navickaitė R. 1335
Navickaitė Salomėja 544, 657
Navickas Feliksas 533, 544
Navickas Jonas 544, 657
Navickas Jonas Feliksas 533
Navickas K. 266, 792
Navickas Kazimieras 783
Navickas Kazys 532, 543, 763, 764,
775
Navickas Tadas 657
Navickas Tadas Antanas 533
Navickas Valentinas 856
Navickienė 543, 658, 1356

Navickienė (Trakimavičiūtė) Antosė
1310
Navickienė M. 792
Navickienė Magdalena 280, 532, 764,
775, 783
Navickienė Veronika 533, 544, 657
Nececkas Ignas 901
Nececkas Jonas 901
Neciunskas Zigmas 339, 480, 481
Neicelis-Šarūnas J. 288
Neimanytė Elena 1454
Neimanytė Jadvyga 1454
Nekrašaitė Irena Eulalija 522
Nekrašaitė Mariana Jolanta 522
Nekrašas Jeronimas 522
Nekrašas Vojtekas 522
Nekrašienė Marija 522
Neliubinas Aleksandras 1034
Nemanis K. 1235
Nemanis Kazimieras 1231
Nemeikaitė S. 1448
Nemunas, slap. 603
Nemunienė Milda 810
Nenartavičius Bolius 843
Nenartonis Juozas 254
Neniauskas (Nenėnas) Antanas 345
Neniauskas A. 346
Neniauskas Antanas 336
Nėris Salomėja 434, 779, 856
Nevedomskis S. 552
Nevedomskis Stanislavas 528
Nevėžis. slap. 576
Nevierai 967, 968
Nevieras 976
Niciecka Klara 541
Niciecka Liudvika 541
Niedzialkovskis Karolis 1435
Nikiforovienė A. 218
Nikitinas J. 560
Nikitinas Josifas (Sokolovas) 549
Nikštas Alfonsas 514
Nikštas Jonas 514
Nikštas Stasys 515
Nykštas 585
Nykštienė Marijona 869
Nyva, slap. 576
Nobelis 1489
Nočnoj, slap. 603
Nonevičius Elijošius 1432
Noreika Juozas 1128
Noreika Laimonas 856
Noreika Romualdas 811, 1172
Noreika V. 1462, 1463
Noreika Virgilijus 878, 1457, 1462
Noreikaitė Auksė 1217, 1222–1224,
1510
Noreikaitė Marcijona 1047
Noreikavičius 216
Noreikavičius P. 205
Noreikevičius Danielius 875
Noreikevičius Juozas 905
Norinkevičiai 631, 929
Norinkevičienė (Naliveikaitė) Emilija
855
Norinkevičienė (Stadalnikaitė) Albina
1216
Norinkevičienė (Zarauskaitė) Adelė
858
Norinkevičienė A. 859, 1185
Norinkevičienė Albina 926, 1180,
1183
Norinkevičienė D. 112
Norinkevičienė Danutė 814
Norinkevičienė E. 855
Norinkevičienė Elena 538
Norinkevičienė Marijona 631
Norinkevičius 451, 554
Norinkevičius Alfonsas 626, 631, 926
Norinkevičius Boleslovas 537
Norinkevičius Bolius 613
Norinkevičius Bronius 626, 631,
1129
Norinkevičius Jonas 554
Norinkevičius Juozas 537, 613
Norinkevičius Petras 540, 631
Norinkevičius Pranas 538
Norinkevičius Stasys 279, 451, 538
Norinkevičius Vincas 538, 928
Norinkevičius Vladas 226
Norinkevičiūtė D. 846
Norinkevičiūtė Genovaitė 538
Norinkevičiūtė Irena 926
Norinkevičiūtė Izabelė 609, 894
Norinkevičiūtė Leokadija 631
Norinkevičiūtė Marytė 1479
Norinkevičiūtė Ona 631
Norinkevičiūtė V. 843
Norinkevičiūtė Zabelė 631
Norkūnienė (Balkutė) Angelė Vanda
1364
Norkūnienė V. 1356, 1357
Norkus Jonas 254
Norvaišienė (Pacevičiūtė) Marytė
1197, 1229
Norvaišienė M. 1196, 1314, 1315
Norvaišienė Marytė 877, 878, 1177,
1179, 1316
Nosovas 791
Novickienė-Kuzmickaitė Magdalena
792
Novikas Jonas 248
Novopolskis Stasys 550

 

O

Obolevičius Karolis 412
Obolevičius Liudvikas 332, 343, 413
Ochmański J. 292, 330
Ochmanskis Ježis 291, 330
Odincaitė-Kučiauskienė Marijona 1437
Odincas M. 41
Odincienė Juzefa 749
Odinecai 1490
Odyniecas F. 136
Okunaitis Kazys 778
Okunevičiai 636, 649, 650, 827, 1147
Okunevičienė 652, 1110, 1113
Okunevičienė (Budrevičiūtė) Antanina
1374
Okunevičienė (Okunaičienė) Regina 783
Okunevičienė (Okunevičiūtė) Zofija
786, 1229
Okunevičienė (Staniulytė) Regina 755
Okunevičienė R. 269, 778, 781, 791,
798–800, 815
Okunevičienė Regina, Jono 206, 529,
544, 545, 547, 649, 650, 735, 738, 751,
774, 791, 792, 796
Okunevičienė Z. 815–817, 1150
Okunevičienė Zita 811–814, 822,
1145–1147, 1149, 1156, 1158
Okunevičienė Zofija 913
Okunevičius 636, 656
Okunevičius (Okunaitis) Kazimieras 783
Okunevičius Darius 815, 820, 824,
1146, 1147, 1173
Okunevičius Juozas 257, 814, 918,
1146, 1147, 1149, 1166, 1167
Okunevičius K. 792
Okunevičius Kazimieras, Jono 529,
547, 636, 649, 650, 738, 798, 883
Okunevičius Kazys 269, 543, 772
Okunevičius V. 65
Okunevičius Vytas 66
Okunevičius Vytenis, Kazimiero 529,
544, 545, 547, 654, 661, 792
Okunevičius–Okunaitis K. 778
Okunevičiūtė Malianė 648
Okunevičiūtė Vilma 824
Okunevičiūtė-Beloglazovienė Meilutė,
Kazimiero 529, 544, 547, 661, 792
Okunevičiūtė-Jazukevičienė Gražina,
Kazimiero 280, 529, 544, 545, 547,
661, 792

Oleinikas B. 1153
Olekas J. 550, 551, 553–555, 561
Olekas Juozas 550
Oleka-Žilinskas A. 1482
Olochvoščius 1009
Olsufievas 166
Olsufinas 423
Olsufjev A. V. 915
Olsufjevai 147
Olsufjevas 139, 142, 146, 153, 201,
301, 423
Olsufjevas A. 917
Olsufjevas Aleksiejus 299, 916
Olšauskai 626, 628, 629
Olšauskaitė Bronislava 628, 629
Olšauskaitė Elena 628
Olšauskas Kazimieras 628
Olšauskas Stasys 628
Olšauskas Vaclovas 628
Olšauskienė Kazimiera 628
Ona, Šv. 282, 335, 460, 1069, 1166,
1178, 1185, 1434, 1509
Oneginas Eugenijus 1481
Oriol. slap. 603
Orlauskas 595
Orlauskas Antanas 901
Orlauskas Jonas 589
Orlauskas Juozas 592, 593
Orlauskas Kazys 901
Orlauskas Petras, Juozo 596, 1183
Orlickienė Veronika 1464
Orlovskis Jankelis 914
Orževskis Piotras 1434
Osipovas 415, 722
Ostromenckis Florijonas 300
Ovsianaitė Lionė 985
Ovsianaitė Nijolė 985
Ovsianaitė Vanda 985, 992
Ovsianas 992
Ovsianas Vladas 985
Ovsianienė Jadvyga 985
Ovsianienė Konstancija 985
Ozolas Romualdas 814, 816, 1148,
1149, 1152, 1530
Ozolienė I. 868
Ozolienė Irena 809, 814, 1148
Ozolinčius R. 54, 59
Ožkutis Vincas 550

 

P

Pabalis Jonas 1217
Pacai 124
Pacaitė Teodora 124
Pacaitytė Aldona 844
Pacas Kazimieras Povilas 124
Pacas Kristupas 330, 928
Pacelienė 583
Pacelis 1093, 1094
Pacevičiai 931
Pacevičienė Marijona 530
Pacevičienė Marytė 926
Pacevičius 289
Pacevičius A. 912
Pacevičius J. 603, 618
Pacevičius Stasys 925
Pacevičiūtė M. 809
Pacevičiūtė Marijona 809, 811, 813,
814
Pacevičiūtė Marytė 806, 858, 875
Pachareva Jelena 811
Packys 1407
Pačkauskaitė Adelė 511
Pačkauskaitė Danutė 967
Pačkauskaitė Emilija 1310
Pačkauskaitė Marytė 511
Pačkauskas Adolfas 558
Pačkauskas Alvydas 511
Pačkauskas Bolius 511
Pačkauskas Ignas 511
Pačkauskas Juozas, Juozo 572, 673
Pačkauskas Motiejus 1310
Pačkauskienė (Balkevičiūtė) Leonora
1229
Pačkauskienė (Belkevičiūtė) Leonora,
Kipro 1325
Pačkauskienė (Skendelytė) Adelė
1229, 1510
Pačkauskienė L. 1221
Pačkauskienė Leonora 913, 1222, 1510
Pačkauskienė Monika 511
Pačkovkis 793
Pačkovkis (Pačkauskas) 793
Padegimienė (Sasnauskaitė) J. 851
Padegimienė J. 851
Padgalskaitė Vladislava 1128
Pajarskaitė Albina 1183
Pakačimaitė-Pupalaigienė Aldona 843
Pakarklis P. 411
Pakuckas Č. 19, 30, 31
Palaima Vytautas 1491
Paleckis 779, 976, 1084
Paleckis J. 566, 776, 791, 1099
Paleckis Justas 611
Palevičienė Ona 851
Palioniai 1240
Palionis Juzefas 107
Palionis V. 847
Pališauskai 632, 928
Pališauskaitė Stasė 632
Pališauskaitė-Sabaliauskienė D. 845
Pališauskas Feliksas 632, 929, 1208
Pališauskas J. 63
Pališauskas Jonas 66, 632, 877, 932,
1203, 1205, 1208
Pališauskas Juozas 925, 930
Pališauskas S. 553
Pališauskas Silvestras 1208
Pališauskas Stasys 553
Pališauskas V. 190
Pališauskas Vaclovas 188, 1208
Pališauskas Viktoras 516, 626, 631, 632
Pališauskas-Uosis Viktoras 632
Pališauskienė 584, 929
Pališauskienė (Skandelytė) Adelė 1197
Pališauskienė Bronė 583
Pališauskienė Genė 926
Pališauskienė Mikalina 632
Pališauskienė Viktorija 930
Palovinskis 267
Palševičius Vaclovas 792
Paltanavičius Antanas 724
Paltarokas Kazimieras 436, 1174
Palubinskai 626, 629
Palubinskaitė Albina 629
Palubinskaitė Janina 629
Palubinskaitė Marytė 1002
Palubinskas 907, 910
Palubinskas Adolfas 538
Palubinskas Albinas 629, 925
Palubinskas Jonas 629
Palubinskas Juozas 613
Palubinskas Martynas 629
Palubinskas Mikas 538
Palubinskas Mykolas 184, 187
Palubinskas S. 846
Palubinskienė (Jarmalytė) Bronė 858
Palubinskienė (Jermalaitė) Bronė 840,
924, 1180
Palubinskienė B. 859
Palubinskienė Izabelė 629
Palubinskienė Marijona 629
Palukas Zigmantas 323
Pamarnackas Vaclovas 254
Panaševičius 1407
Panošiškis P. K. 266
Panteleonas Soltanas 170
Papiliauskaitė Violeta 823
Papiliauskas Petras 530
Papiliauskienė (Šlaičiūnaitė) Stasė
1227, 1229
Paplauskaitė Janytė 827
Paplauskaitė M. 205, 745, 831
Paplauskaitė Marija 203, 744, 760,
827–829
Paplauskas B. 205
Paplauskas Jonas (nuo 1939 m.
Paplėnas) 829
Paplauskas Jonas 535, 744, 827, 829
Paplauskas Juozas 534
Paplauskas K. 205
Paplauskas Kazys 513
Paplauskas Kristupas 827, 828
Paplauskas Petras 415
Papovas 700
Parkis Steponas 150
Pasaulis Stasys 1007
Paškevičienė Antanina 991
Paškevičienė Julė 926
Paškevičius 911
Paškevičius Antanas 991
Paškevičius Augustinas 1439
Paškevičius Bronius 991
Paškevičius J. 20
Paškevičius Jonas 991
Paškevičius Pranas 807
Paškevičius Stasys 991
Paškevičiūtė 991
Paškevičiūtė Emilija 990
Paškevičiūtė Juzefa 991
Paškevičiūtė Stasė 881
Paškevičiūtė Vlada 991
Paškevičiūtė Zofija 990
Paškonis F. 274
Pašvenskas 1012
Patalauskaitė D. 53
Patelčycai 1009
Patinskas 249
Patinskas Aleksas 244, 245, 254
Patrimpas P. 213, 270
Patrimpas, slap. 584
Paučinskis Mykolas 298, 319, 415
Paukštytė Teresė 760
Paulauskai 461
Paulauskaitė Rasa 824
Paulauskas 201, 242, 243, 247
Paulauskas Antanas 244, 254
Paulauskas J. 63
Paulauskas V. 218
Paulauskas Vladas 182, 255
Paulauskienė (Turčinskaitė) Elena 868
Paulauskienė Aldona 807
Paulauskienė Elena 1145
Paulionkienė Zofija 521
Paulionkus Jonas 521
Paunksnienė Jolanta 100
Pavliučenkovas 793
Pavlovas 966
Pecikonis Juozas 1198
Peciukevičius 673
Peciukevičius Petras 254
Pečiukaitienė Aurelija 1058
Pečiukaitienė Jolanta 1059
Pečiukaitis Gintautas 1058, 1059
Pečiukaitis Pranas 1058, 1059
Pečiukaitis Tomas 1059
Pečiukaitytė Augustė 1059
Pečiukaitytė Dita 1058, 1059
Pečiulienė Marija 809
Pečkauskienė Leva 1316
Pedzevičiai 967, 968
Pedzevičius Antanas 968
Pempė Vytautas 530
Penkauskas Audrius 1161
Penkauskas P. 282
Perednis Julius 740
Petelčycas Juozas 455
Petkevičienė Kleofa 913
Petkevičius Marijonas Mykolas
(Pranas Tamošaitis) 342, 348, 357, 626
Petkūnas A. 206
Petkūnas Augustinas 746, 747
Petkuvienė Adelė 850
Petras I 154
Petras, Šv. 207, 316, 323, 340, 362,
368, 505, 1096, 1291, 1434
Petrašiūnas Aloyzas 439
Petraška Juozas, Jurgio 532
Petraška Vladas 532
Petraškaitė Selė 532
Petraškienė Petronėlė 532
Petrauskai 257, 270, 282, 335, 431,
444, 461, 791, 1449, 1450, 1456, 1457,
1461–1463, 1465, 1467, 1468, 1480
Petrauskaitė Aušra 1460, 1462, 1468
Petrauskaitė Janė 841
Petrauskaitė Orlickienė Veronika 461
Petrauskaitė Protelė 1456
Petrauskaitė Veronika 1449, 1463,
1466–1468
Petrauskaitė-Augulienė Marija 1469
Petrauskas 1406
Petrauskas A. 186, 194, 200, 261, 267,
269, 270, 277, 281, 282, 284, 285
Petrauskas Adakris 1453, 1466
Petrauskas Antanas, Jono 184, 185,
190, 193, 211, 228, 262, 271, 279, 336,
444, 445, 461, 462, 469, 474, 511, 529,
544, 546, 617, 626, 644, 650, 652, 654,
656, 738, 791, 798, 848, 1449, 1450,
1461, 1463–1466, 1468, 1481
Petrauskas Dainius 529, 544, 546, 650,
654, 1465
Petrauskas Gediminas 811–813, 1172,
1174
Petrauskas Jonas 335, 426, 431,
1449–1451, 1469
Petrauskas Juozas 529, 544, 546, 650,
654, 1461, 1465
Petrauskas K. 279, 282, 1468
Petrauskas Kipras 17, 169, 185, 216,
230, 270, 278, 283, 335, 336, 340, 431,
444, 455, 461, 650, 738, 791, 860, 915,
949, 1041, 1161, 1181, 1207, 1440, 1449,
1450, 1452, 1453, 1456–1464, 1466–1469,
1480–1482
Petrauskas Leonas Eugenijus 1466
Petrauskas M. 1413, 1449, 1458–1461,
1467, 1468
Petrauskas Mikas 257, 270, 335, 336,
340, 431, 738, 860, 1181, 1449–1457,
1459, 1463, 1464, 1466, 1467, 1469
Petrauskas R. 1029
Petrauskas Vacys 601
Petrauskas Z. 570
Petrauskas-Guoba Vaclovas 614
Petrauskienė 652, 827, 1113
Petrauskienė (Kadžiulytė) Veronika
745
Petrauskienė (Rastenytė) Juozapota
1449, 1451
Petrauskienė (Žalinkevičaitė) Elena
1466
Petrauskienė A. 1455, 1456
Petrauskienė Aldona 1002
Petrauskienė E. 1467
Petrauskienė Elena 1453, 1459, 1462
Petrauskienė Juozapota 1449–1451,
1458
Petrauskienė Stasė 1453
Petrauskienė V. 266, 735, 746, 753,
781, 791, 800
Petrauskienė-Kadžiulytė Veronika,
Petro 267, 280, 529, 544, 546, 734,
738, 774, 783, 798, 848, 1464–1466
Petrauskis K. 1442
Petriškis Konstantinas 766
Petrokas Antanas 1448

Petrošienė (Kantakevičiūtė, Visockienė)
Danutė 225, 339, 930–932, 1127, 1143,
1144, 1202, 1216, 1318, 1324
Petrošiūtė Rasa 1143
Petrovas 1459
Petrulis A. 353–355, 1443
Petrulis Alfonsas 352
Petrulis J. 1193
Petrusevičius Bronius 903
Petrusevičius Jonas 523
Petrusevičius Pranciškus (Francas)
1433
Petrusevičius Vaclovas 66
Petruškevičienė (Glebaitė) Bronislava
1306
Petruškevičienė Bronė 1183
Pieniavkis 793
Pieškaitytė Genė 811
Pigaga Stepas 254
Pigagaitė Irena 852
Pijus X, Popiežius 710
Pikturna Juozapas 416
Pileckas Petras 521
Piliauskas Ignas 186
Pilipavičiai 652, 656
Pilipavičienė Jadvyga 529, 543, 657,
658
Pilipavičius 652
Pilipavičius Algirdas 529, 543
Pilipavičius Algis 657
Pilipavičius Viktoras 529
Pilipavičius Vytautas 821
Pilipavičiūtė Birutė 529, 543, 657
Pilius 1082
Pilius Adomas 1080
Pilius J. 190, 191, 194, 207, 210, 212,
217, 221, 233, 256, 265, 762
Pilius Jonas 206, 211, 216, 621, 743,
761, 762
Pilius Juozas 184, 187–190, 216, 621,
839, 1086
Piliūtė Monika 216
Piliuvienė Antanina (Antosė) 216, 217
Pilypas, Šv. 17, 142, 148, 291, 295,
305, 306, 374, 447, 482, 872, 873, 916,
1161, 1246, 1285, 1508
Pilkionienė Rimgailė 4, 18
Pilotas Poncijus 1292
Pilsudskis 248, 973
Pilsudskis J. 771
Pilsudskis Jurgis 411
Pinelienė 907
Pinelis 247
Pinkevičienė (Penkevičienė?) Rožė
516
Pinkevičienė R. 571, 572
Pinkevičius J. 571
Pinkevičius Juozas 516
Pinkevičius Vincas 360
Pinkevičius Vincentas 327
Pinkevičiūtė Vlada 516
Pino V. 1368
Pipiliauskas Petras 59
Piročkinas Arnoldas 411
Pisanka Bonifacas 316, 317
Piškinaitė-Kazlauskienė Laura 1188,
1190, 1192–1196
Pivariūnas Kazimieras 490
Pylinskis Jonas 165
Plaušinis Pranas 752, 847
Plauškienė (Karužaitė) Danutė 941
Plechavičius 801, 900, 1089
Plechavičius Povilas 622, 623, 832,
833
Plečkaitis J. 251
Pledzevičius Jonas 226, 901
Pledzevičius Mikas 901
Pledzevičiūtė Danguolė 824
Plegevičius Jonas 222
Plekšnys 960
Plesevičius Kazys 906
Pletkus V. 551
Pliateriai 114
Pliateris Adomas 416, 418
Plikšnienė (Kaziliūnaitė) Apolonija
750, 765
Pliškevičius Gabrielis 901
Pliškevičius Juozas 901
Ploščanskis Venediktas 1435
Plutulevičius Julius 613
Pocelienė 584
Pocevičius 251
Pocius M. 590
Pocius Mindaugas 564
Pocius Mindaugas Kazimieras 213
Počepovičius Jonas 856
Počiulpaitė Alė 1230, 1232–1237,
1239, 1240, 1242–1244, 1246–1249
Podlipskas 643
Podlipskis B. 237, 257
Podlipskis Bronius 230
Pogrebickis 657
Pokrovskis F. 79, 85, 106
Pokrovskis Fiodoras 75
Polianskaja Nadežda 811
Poligienė S. 340, 343
Politika Stasys 961
Politika Vincas 809, 812–814, 822,
1147
Polovinskas 238
Polubinskas M. 194
Poškus B., slap. Naras 570
Poškus Bronius 1120
Poškus Dovydas 1120
Poškus Egidijus 1120
Poškus Juozas 490
Poškus Kazys 1476
Poškutė Džiuginta 1120
Poškutė Emilija 1120
Poškuvienė (Šiaudinytė) Eugenija
1120
Pott 44
Povilaitis Benediktas 254
Povilas, Šv. 316, 323, 362, 368, 1096
Povilionienė Veronika 878
Povyla Steponas 203
Pozdniakovas N. 775
Prakapas 937
Prakapas Juozas 66
Prakapienė 1111
Pranciškus Ksaveras, Šv. 362
Pranciškus, Šv. 369, 462, 1012, 1138
Pranckai 1115, 1123
Pranckėnaitė Elena 78
Pranckienė Janina 1123
Pranckienė Marija 1119
Pranckus 827
Pranckus Aidas 1123
Pranckus Darius 1123
Pranckus Gediminas, Juozo 547, 837,
1108, 1114, 1116, 1117, 1119, 1121,
1123, 1125
Pranckus Juozapas 1111, 1113
Pranckus Juozas, Mykolo 546, 1112
Pranckus Laurynas 1123
Pranckus Martynas 1123
Pranckutė Alfreda, Juozo 547,
1111–1114, 1116, 1120, 1121, 1125
Pranckutė Algė 1113, 1114, 1116,
1117, 1119–1121, 1125
Pranckutė Asta 1123
Pranckutė Kotryna 1123
Pranckutė Toma 1123
Pranckutė-Armalienė Algė 1108
Pranckutė-Armalienė Marija Algirda,
Juozo 547, 1119
Pranckuvienė (Aleksaitė) Marija 1120,
1121, 1122, 1124
Pranckuvienė Marija, Kazimiero 547,
1110
Pranckuvienė Rasa 1123
Pranys Bronius 754, 760
Pranskutė Algirda 806
Prapuolenis Kazimieras 445
Pravednaja Dalė 1159
Pravednaja Vlada 926
Pravednyj Eugenijus 627
Preikšas K. 844
Preikšas Kazys 775
Prekopiutė A. 268
Prelgauskas Arūnas 812–814
Prelgauskas Ignas 811, 813, 814, 816
Prelgauskas Tomas 1173, 1175
Presniakovas Sevostjanas, Evstignėjaus,
slap. „Veter“ 591
Prialgauskas, Prialgauskis Vincentas
297, 316, 414
Prokopovičius Markas 721, 838
Propas V. 1370
Prūdnikas Saša 703
Pruferova I. 1199
Prundzenas Enechas 238
Prunskienė Kazimiera 1152
Pšemeneckienė Stasė 512
Pšemeneckis 722
Pšerackaitė Birutė 542, 760
Pšerackas Algimantas 760
Pšerackas Algirdas 542
Pšerackas Stanislovas 760
Pšerackas Stasys 187
Pšerackienė (Keršytė) Marija 740
Pšerackienė M. 206, 758–760
Pšerackienė Marija 542, 757, 775,
783
Pšerockaitė Birutė 521
Pšerockaitė-Nadtočnaja Birutė,
Stanislovo 547
Pšerockas (Pšerackas) Stanislovas 521
Pšerockas Algimantas, Stanislovo 521,
547
Pšerockas Stanislovas, Adolfo 547
Pšerockienė 827
Pšerockienė (Pšerackienė) M. 790
Pšerockienė M. 790
Pšerockienė Marija, Jono 521, 547
Pšerockis Stanislovas 790
Pšetulska Henrieta 809
Ptach Valentina 1122
Ptašnikovas Boleslovas 867
Ptašnykovas J. 205
Pūčiai 626, 971
Pudliauskienė Marija 440
Puidokaitė Rita 812, 814
Puidokienė Stefanija 525
Puišys Petras 254
Pukelytė Violeta 30, 32, 1512
Pukėnas Kazimieras 467
Pukšta Baltramiejus 333, 343
Pukštas J. 1094
Pulys 265
Pumpianskis Joselis 914
Punkaj 691
Puodžiūnaitė Kristina 950
Puodžiūnaitė Marytė 531
Puodžiūnas Bronislovas 531
Puodžiūnas Juozas 531
Puodžiūnienė Sofija 531
Pupalaigienė A. 843–845
Pupalaigis M. 844, 846
Pupalaigis Marius 816, 824
Pupalaigis Motiejus 843, 845, 1177,
1179
Pupalaigytė Loreta 823
Pupaleigis S. 166
Pupka 168
Pūraitė Kazimiera Ona 521
Pūras J. 753, 848
Pūras Juozas 752, 847, 1388
Pūras Kazimieras 521
Pūrienė Julija 521
Purpurovičiūtė Danutė 1157
Pušinskas Juozas 613
Putienė (Kolvedienė) Marcelė
(Martyna), Andriaus 579
Pūtienė Albina 866
Pūtienė Uršulė 515
Pūtys 967
Putys Jonas 415, 515, 957
Putys Juozas 579
Putys Stasys 579
Pūtys Stasys 970
Pūtys Valentas 515
Pūtytė Birutė 515
Putytė Ieva 579
Putytė Juzė 579
Putna Vytautas 903
Putvinskis Stasys 223
Putvinskis Vladas 1432
Puzarevskis 161
Puzeraitė Vytė 1074
Puzeras Vytautas 1074
Puzirevskis Martynas (Puzyrevskis)
301, 323, 322, 425, 426
Puzyrewicz Marcin 425
Puzyriauskas 181
Puzonas Liudvikas 484–487, 490

 

R

Rabikauskas P. 330
Rachmanovai 218, 1008
Rachmanovas Mikalojus 218
Rachmanovas Mykolas 218
Račkauskaitė Danguolė 824
Račkauskas Juozas 947
Račkauskas Motiejus 613
Račkienė Vanda 852
Račkienė Vlada 1184
Račkienė Vladė 814
Račkus Stasys 254
Radajevas V. 1335
Radomskis Francišekas 539
Radvila Mikalojus Juodasis 133
Radvila Mikalojus Rudasis 133
Radvilaitė Barbora 1446
Radvilas P. 286
Radvilos 492, 878
Radzevičiai 428, 932
Radzevičienė 1413
Radzevičienė (Doškutė) Anelė 1229
Radzevičienė Birutė 807
Radzevičienė Danutė 881
Radzevičienė Kostė 849, 850
Radzevičienė Marija 524
Radzevičienė Ona, Antano 581, 583
Radzevičienė Zosė 1355
Radzevičius 593, 947, 1096
Radzevičius A. 583
Radzevičius Antanas, Bernardo 583
Radzevičius Antonas 524
Radzevičius Bernardas 581
Radzevičius Ernestas 105
Radzevičius Janas 524
Radzevičius Jonas 428, 518
Radzevičius Juozas 66, 518, 613
Radzevičius Jurgis 428
Radzevičius K. 809
Radzevičius Kazimieras 807
Radzevičius Kazys 189, 822
Radzevičius Michalas 524
Radzevičius Petras 1188
Radzevičius Pr. 257
Radzevičius Stasys 450, 589, 592, 881
Radzevičius Vl. 618
Radzevičius Vladas 780
Radzevičiūtė Aldona 811
Radzevičiūtė Ieva 427, 428
Radzevičiūtė Katerina Dana 524
Radzevičiūtė Marija 524
Radzevičiūtė-Karužienė Anastazija
1464
Radzimičiūtė Elena 124
Radžienė Anastazija 580
Radžiukynas Motiejus 904
Radžius 581
Radžius Juozas, Martyno 580
Radžius Stasys 581
Radžius Vaclovas 580
Radžius Vytautas 580
Radžiūtė Bronė 580
Radžiūtė Stasė 581
Ragaišienė 1380
Ragaišienė Vilija 1379, 1387
Ragauskaitė 1377
Ragauskaitė Alma 1387
Ragoža Kristina 1157
Raila Alfonsas 1146
Rainiai 626, 628, 986, 1064, 1067
Rainienė (Kuprytė) Barbora 1069–1071
Rainienė Genė 1364
Rainienė (Voverytė) Marcelė 1048,
1058, 1067, 1069, 1073–1075, 1077
Rainienė Veronika 515, 628
Rainys 621, 623
Rainys (Reinys?) Kazys 534
Rainys (Reinys?) Vitoldas 515
Rainys Bronius 1208
Rainys Gediminas 501, 1062, 1067,
1077, 1078
Rainys Ignas (Ignotas) 1063, 1069,
1070
Rainys Jonas 1208
Rainys Juozas 985
Rainys Kazys 622, 625
Rainys Liudas 1077, 1078
Rainys Petras 515, 628
Rainys Pijus 1364
Rainys Pranas 515, 628
Rainys V. 486, 1065
Rainys Viktoras 515, 628
Rainys Vincas 534, 622, 625
Rainys Vitalius 1310
Rainys Vladas (Vladislovas) 478, 491,
1048, 1063, 1064, 1067, 1069–1074, 1077
Rainytė Albina 515, 628
Rainytė Bronė 515, 628
Rainytė Genė 515, 628
Rainytė Ieva 1077, 1078
Rainytė Jūratė 824
Rainytė Laima 985
Rainytė Liongina 985
Rainytė Rasa 1077, 1078
Rainytė Stasė 985
Rainytė V. 1413
Rainytė Vanda 534, 628
Raiskis Stanislovas 121
Rajackienė A. 846
Rajeckas Vladas 1476
Rajeckis M. 231
Rakauskaitė Marijona 1454
Rakauskas Povilas 418
Rakickas J. 370
Rakickas Juozapas 366, 369, 460
Raklevičius-Myslinčius, Tigras Stasys
604
Rakovskienė Bronislava 521
Rakovskis Boleslavas 521
Rakovskis Kazimiras 521
Rakovskis Stanislavas 521
Rakovskytė Marija 521
Rakovskytė Valentina 521
Rakštienė M. 586
Ramanauskai 977
Ramanauskaitė (Romančiukaitė) Juzė,
Konstanto, slap. Lisa 592
Ramanauskas 923
Ramanauskas Evaldas 791
Ramanauskas Juozas 693
Ramanauskas L. 617
Ramanauskas Leopoldas 620
Ramanauskas-Vanagas Adolfas 289,
484, 602–605, 609, 611, 612, 614
Ramančiukaitė J. 592
Ramonienė Laima 1166, 1167
Ramoška 249
Ramoška Petras 244, 266
Ramoška Stasys 809
Ramoškaitė Ž. 1413
Ramoškienė (Narkevičiūtė) Stasė 1477
Ramunis Bronius 254
Ramunis Mykolas 254
Ramutė Marija 890
Rancevai 1009, 1013
Rancevas Fiodoras 1008
Rancevas Ivanas 1008
Rapeika Adomas 176
Rapkevičienė Ona 511
Rapkevičius Bronislovas Algirdas 511
Rapkevičius Tadas 511
Rapkevičius Vincas 511
Rapkevičiūtė Janina 511
Rapkevičiūtė Marijona 511
Rapkevičiūtė Ona 511
Raplauskaitė Janė 850
Rapolas, Šv. 345, 347, 349, 711
Rasimaitė Bronė 849, 850
Raslanas 486
Raškauskas K. 419, 1434
Raškauskas Kęstutis 419
Raškus Kostas 254
Rašomavičius 44
Rašomavičius V. 53
Raštutis Pranciškus 412
Ratkevičienė Marytė 1367, 1375

Raubickis Bonifacas 299, 319, 320, 415
Raudeliūnas Vytautas 862
Raudeliūnienė Marija 862
Raudonikis L. 71
Raudonytė Vlada 932
Rauka A. 63
Rauplys 941, 943
Ravinskai 1114, 1119, 1149
Ravinskaitė Eglė 1124
Ravinskaitė Ieva 1125
Ravinskaitė Janina 1114, 1123
Ravinskaitė Liepa 1125
Ravinskaitė-Abaravičienė Janina 1149
Ravinskas 1115
Ravinskas Albinas 1123, 1125
Ravinskas Augustas 1125
Ravinskas Edmundas 1111–1114,
1123, 1124
Ravinskas Jonas 1114, 1123, 1124
Ravinskas Tomas 1125
Ravinskas Žilvinas 1124
Ravinskienė (Aleksaitė) Zofija 1123,
1124
Ravinskienė Aušra 1124
Ravinskienė Dalia 1124
Ravinskienė Zofija 1124, 1125
Razmislevičius Ignas 538
Razmukaitė Marija 1405, 1407
Rėčiūnienė J. 62
Reikevičienė V. 1337
Reikevičienė Valė 1208, 1364
Reikevičius Pranas 1208
Reinys Marius 866
Reinys Mečislovas 434
Reinys Petras 340
Reinytė Rūta 881
Rejus Mikolajus 292
Rekas Vasilijus 289
Rekašius A. 1373
Rėkus Vaclas, slap. Neris 574
Remeikienė Ona 810
Remnovas 146
Repeika Adomas 901
Repeika Jonas 880, 901
Repeika Stasys 186, 352, 1208
Repeikaitė Bronė 806
Repeikaitė Rima 869
Repeikienė (Aliukonytė) Danutė 807,
895
Repeikienė Aldona 1208
Repeikienė D. 897
Repeikienė Danutė 796
Repeikos 975
Repšienė R. 1374
Repšytė Ona Vanda 1055
Riaubienė Daiva 853, 864–866
Riaubys Valdas 853
Ribačiauskienė (Voverytė) Viktorija
1325
Ribačiauskienė R. 822, 846
Ribačiauskienė Rita 816
Ribentropas 1177
Riepšos 701
Rimantienė Rimutė 80
Rimavičius Vytautas 774
Rimkai 702
Rimkienė 702
Rimkienė Marija 661
Rimkus Jonas 254
Rimša E. 125
Rimša Edmundas 125, 1530
Rimšienė Vlada 886
Rinkevičius A. 274, 558
Rinkevičius Adolfas 555
Rinkevičius Kostas 881
Riomerienė 345
Riškus Jonas 1474
Ritteris Saulius 1176
Riukas Ipolitas 701
Riutelis Arnoldas 1123
Ročka Marcelinas 1474
Roda 943
Roda Juzefas 535
Roduvienė 944
Rokas, Šv. 142, 305, 307, 384, 916,
1508
Rokša (Roška) Silvestras 249
Romanovskis 1098, 1099
Romaška Gediminas 1156
Romaškevičius J. 1067
Romeras 124
Romeriai 136
Romeris Mykolas 1122
Romualdas, Šv. 332
Ropas Eduardas 710, 1439, 1440
Ropas Edvardas 1437
Rosinis Džoakinas 1459
Roška Česlovas 926
Roška Pranas 217
Rūbas J. 261, 267, 277, 734
Rūbas Justinas 171, 733, 746
Rubežienė (Abaravičiūtė) Giedrė
Raminta 1124
Rubežius Audrius 1124
Rubežiūtė Justina 1124
Ručytė 486, 487
Ručytė I. 487
Ručytė-Šmaukštienė Otilija 490
Rudamierai 147
Rudis Vaclovas 1008
Rudyko 573, 576–580, 583–586
Rudyko Ivanas 288, 289
Rudytė Svetlana 823
Rudokas Stasys 340, 386
Rudzinskas Petras 519
Rūdziškis 1440
Rugys, slap. 601, 603
Rūkas Justinas 1388
Rukša A. 170
Rukšėnas K. 550
Rukšta Aleksas 523
Rukšta Jokūbas 523
Rukšta Viktoras 524
Rukštaitė Janina 523
Rūkštelė A. 1258
Rūkštelis Viktoras 1003
Rukštienė Jadvyga 523
Rukštienė Paulina 523
Rulevičius Tomas 1157
Rumbaudas 967
Rumskai 929
Rumskas Vytautas 1177
Rumša Kazys 904
Rupeika Antanas 372–375, 378, 385,
391, 395, 396, 400, 401, 404, 405, 407,
409, 1514
Rupeikienė Marija 372, 376–381,
383–385, 389–394, 397–400, 402–408,
1514
Rusaitė Bronė 613
Rusaitė Danguolė 861
Rusaitė Rima 844
Rusas Algirdas, slap. Rėmas 574
Rusas Jonas 474, 862
Rusas Juozas 613, 975
Rusas Pranas 186
Rusas Stasys 543
Rusas Vaclovas, Juozo, slap. Ešerys
574, 613
Rusas Vincas (kitur – Vaclovas),
Juozo, slap. Ąžuolas 573
Rusas Vytautas 543
Rusas Vladas 543
Rusienė 543
Rusienė Ona 866
Rusinas 217
Ruskonis Vladas 538, 766, 775, 782,
787
Rusteika 248
Rūstelienė Genovaitė 1376
Rutkauskaitė Ona 811
Rutkauskas J. 837
Rutkauskienė Justina 857
Ruzas V. 170
Ruzgys Gytis 1176

 

S

Sabaitienė Teresė 536
Sabaitis 968
Sabaitis Algimantas Petras 536
Sabaitis Jonas 66
Sabaitis Jonas, Jono 571
Sabaitis Kazys 227, 229, 536, 738
Sabaitis Linas 881
Sabaitytė Marijona 536, 715
Sabakonis Jonas 732
Sabaliauskas J. 294
Sabaliauskas Petras 845, 846
Sabaliauskas Stasys 1238
Sabaliauskas Vytautas 1238
Sabaliauskienė (Pališauskaitė) Dangira
96, 97, 858, 859, 877, 878, 1179
Sabulienė (Lelekauskaitė) Jadvyga 977
Sabulienė Jadvyga 977, 982
Sabulis Petras 977
Sagatavičius Jonas 254
Saja Kazys 877, 1491
Sajevičiūtė Zofija 1009
Sakalas Aloyzas 1152
Sakalauskai 219, 236, 1001, 1003, 1244
Sakalauskaitė Albina 1003
Sakalauskaitė Aldona 1003
Sakalauskaitė Genė 1003
Sakalauskas (Sokołowski) Pranciškus
320
Sakalauskas Alfonsas 1002
Sakalauskas Danius 1003
Sakalauskas Gabrys 172, 222
Sakalauskas Jonas 1238
Sakalauskas Pranciškus 299, 320, 321,
415, 418, 709, 710
Sakalauskas Stasys 1003
Sakalauskas Vytautas (Rimonis) 561
Sakalauskienė Albina 1376
Sakalauskienė Elena 172, 222, 236
Sakalauskienė Marijona 1238
Sakalauskienė Petrė 1003
Sakienė Dainora 1119
Salys 1377, 1379
Salys Antanas 1387
Sapatka Julius 557
Sapatkienė Erika 886
Saperstein Jacob (Yankev Sapershteyn)
919
Sapiegaitė Ona 123
Sapiegaitė-Kuncevičienė Ona 123
Sartanavičienė Armelė 878
Sartanavičienė Joana 100
Sartanavičienė Olimpija 1184
Sartanavičius Vaclovas 100
Sarv V. 1368
Sasnauskaitė Janina 850
Sasnauskienė (Ravinskaitė) Ingrida
1125
Saudargas Ignas 1471
Sauka Donatas 1368, 1373
Sauka Leonardas 1374, 1413
Saulėnaitė Genovaitė 1356
Saulėnas Adolfas 525
Saulėnas Adomas 902
Saulėnas Andrius 902
Saulėnas Antanas 525
Saulėnas Juozas 187, 525
Saulėnienė (Balkutė) Stasė 1364
Saulėnienė (Mačionytė) Marija 1364
Saulėnienė M. 1338, 1340, 1350
Saulėnienė Marytė 1341
Saulėnienė Ona 525
Saulėnienė S. 1335, 1343, 1344, 1346,
1347, 1356
Saulėnienė Stasė 1336
Saulevičiūtė Elena 1462
Sausis, slap. 584
Savčenko 608
Savickaitė Adelė 785, 800
Savickas Petras 750
Savickis Juozapas 317
Savičius 1433
Savičius Kazimieras 611
Savukynas Bronys 1389–1392, 1395,
1404, 1406, 1409
Savukynas V. 1022, 1029
Scepura (Сцепуро) Nikolajus 151,
156
Scepura Mikalojus 720, 796
Sciepko Nikalojus 150
Sčesnulevičius 834
Sedlickas Juozas 231, 254
Semaška 793
Semaška Vaclovas 673, 693, 867
Semeniakinas 595
Semionovas 867
Semkovičius V. 118
Semkowicz W. 118
Semkowiczius W. 1018
Seniūta Jonas 538, 554
Seniūta Laimutis 822
Seniūta Vaclovas 538
Seniūta Vladas 538
Seniutos 1234
Seniūtaitė Anastazija 538
Seniūtaitė-Smailienė A. 554
Seniūtienė Antosė 538
Seniutienė Jadvyga 876
Seniutienė Janina 856
Seniūtienė Ona 1376
Senkevičius Henrikas 146
Senutienė Jadvyga 1306
Serapinas Ernestas 1125
Serapinas Rokas 1125
Serapinas Vytas 1125
Serapinienė (Kriščiūnaitė) Gailė 1125
Serbenta Andrius 729
Serbenta Vladas 729
Sergejevas 286, 289
Sergejevas S. 552
Servantesas Migelis 498
Sevastijanovas 135
Sforca Bona 1033
Siaubas, slap. 590–593, 595, 602
Sidabraitė Alė 1459
Sidaras Vytautas 357, 359, 360
Sikorskaitė Valė 823
Simanavičienė Marijona 533
Simanavičius J. 274
Simanavičius Jonas 533
Simanavičius Julius 1096
Simanavičius Kazys 533
Simanavičius Pranas 533
Simonaitis Antanas 525
Simonas, Šv. 329, 330, 341, 343, 386,
1161, 1185, 1246, 1509
Sindaravičiai 932
Sindaravičienė Regina 823
Sindaravičius A. 1177
Sindaravičius Antanas 877, 926, 1160,
1177
Sindaravičiūtė Vaida 1179, 1181
Sinderauskas Mejeris 238
Sinderauskienė Feigė 238
Sindrauskienė S. 617
Sinevičius Mikalojus 319
Siniakovas Georgijus 520
Siniauskai 621, 623, 929, 975
Siniauskas Česlovas 509, 622, 623,
625, 892
Siniauskas Edmondas 509, 613,
622–625, 892
Siniauskas Julius 624
Siniauskas Kipras 509, 551, 622, 623,
625
Siniauskas Petras 925
Siniauskas Stasys 509, 622, 624
Siniauskas Vaclovas 509
Siniauskas Vytas 509
Siniauskas Vytautas 509, 622, 624
Siniauskas Vladas 509, 623
Siniauskas Zigmantas 509
Siniauskas Zigmas 622, 623
Siniauskas-Sinevičius Vytautas 509
Siniauskienė Ona 1369
Siniauskienė Uršulė 509
Sinicinas 591, 593
Sinkevičiai 632, 633, 975
Sinkevičienė Z. 53
Sinkevičienė Zofija 43, 1507, 1512
Sinkevičius 633, 1407
Sinkevičius Adomas 224, 225
Sinkevičius Egidijus 715, 716
Sinkevičius Jonas 633
Sinkevičius Juozas 633
Sinkevičius Jurgis 633
Sinkevičius Petras 525
Sinkevičius S. 559
Sinkevičius Stasys 224, 1055
Sinkevičius Vincas, Šimo 575
Sinkevičius Vitas 633
Sinkevičiūtė Aldona 841, 842
Sinkevičiūtė D. 1412, 1413
Sinkevičiūtė Leokadija 633
Sinkevičiūtė M. 266, 277, 894
Sinkevičiūtė Marcelė 211, 738, 893
Sinkevičiūtė Ona 633
Siras Sen 134
Skamarakienė Marijona 516
Skendelienė I. 1351, 1358, 1359
Skernevičius 428
Skerniškis Adomas 1085
Skindarienė Malvina 926
Skinderis 918
Skinkys A. 606
Skinkys Algirdas, slap. Rytas 289,
603, 604, 610
Skiparis 792
Skirgaila, kunigaikštis 329, 598
Skirmantas Kiprijonas 414
Skirmontas Baltramiejus 427
Skirmontas Jonas 429
Skirmontas K. 427–429
Skirmontas Kazimieras 429
Skirmontas Kiprijonas 298, 318, 427,
429
Skorobogatas R. 216
Skorobogatas Romualdas 254
Skranda 907, 911
Skranda Motelis 780
Skrandienė Asnė 238
Skrandienė B. 238
Skrodenis Stasys 4
Skromnas 581
Skromnas Vladas 583
Skromnienė Sofija 583
Skromovas Sergejus, Timofejaus (Tito),
slap. Somov 591
Skruodis Jonas 434
Skrupskelis A. 101
Skrupskelis Algirdas 78
Skruzdienė (Vičkačkaitė) Ona 1090
Skruzdys Giedrius 1103
Skruzdys Virginijus 1103
Skruzdys Vytautas 1103
Skučienė N. 1126
Skukauskas Jonas 252
Skundevičiai 123
Skundonis 123
Skvireckas Juozapas 479, 480, 506,
1061
Sladkevičius Vincentas 495–498, 501
Slavinskaitė Bronė 971
Slavinskas 971
Slavinskas K. 166, 169
Slavinskienė 971
Slavinskienė Jadvyga 1240
Slaviūnas Zenonas 1474
Slavynas Vincentas 195
Sleževičius M. 1439
Sliesoriūnas F. 135
Sliesoriūnas Feliksas 112
Smetanina 688
Smetona Antanas 186, 191, 200, 222,
242, 256, 264, 284, 467, 469, 635, 641,
655, 716, 890, 968, 971, 976, 1015,
1181, 1202–1207, 1298, 1339, 1408,
1440, 1441, 1443, 1445
Smilgevičius P. 1443
Smilinis Stasys 244
Smirnovas 573, 576–580, 583–586
Smolinskas 996
Smolinskis (Smolinskas) Stanislovas
340, 347, 386, 481, 742, 761, 788, 1009,
1310, 1456
Smolinskis S. 339–342
Smolskaitė M. 862
Smolskis Boleslovas 246
Smoriga Afanasijus 720
Snarskis Juozas 333
Snarskis P. 43
Sniečkus A. 548–550, 555, 561, 775
Sobieskis Jonas 126
Socevičiūtė Laura 1060
Sodeika A. 1456
Sodeika Antanas 1454
Sokolauskis 419
Sokolauskis Eduardas 219
Sokolinskis Vladislovas 1176
Sokolovas 591, 593, 595
Sokolovas A. 590
Sokolovas Aleksejus, Ivano 590
Sokolovskis V. 84, 85
Sokolovskis Vladislavas 75, 83
Sokołowski W. 85
Sologubas Kazys 768, 769
Soloidas 486, 488
Solskytė Emilija 883–885
Songin Vanda 509
Soroka Jonas 344
Sosna Anton 140
Sosnickis 316
Speare Andrius 1078
Speare Joan (Jonė) 1078
Speare Joanne (Joana) 1078
Sperskis Justinas 314
Spiridavičienė M. 869
Spiridavičius Andrius 1157
Spražinskas 576
Sruoga Balys 1083, 1482
Stabinis J. 1474

Stacevičius Jonas 902
Stacevičius Juozas 902
Stadalnikaitė Aldona Marija 529
Stadalnikaitė Aldutė 543
Stadalnikas Andrius 1216
Stadalnikas Feliksas 189
Stadalnikas Jonas 902
Stadalnikas Maižiešius 529
Stadalnikas Mamertas 526
Stadalnikas Moizė 902
Stadalnikas Mojžešus 543
Stadalnikienė Genovaitė 529, 543
Stadalnikienė Marija 526
Stadalninkas Antanas 211
Stadalnykai 607, 1185
Stadalnykaitė Kristina 881
Stadalnykas 1113, 1345
Stadalnykas Feliksas 187, 880, 996
Stadalnykas Gintas 926, 1177
Stadalnykas Janka 996
Stadalnykas Jonas 607, 1351, 1354
Stadalnykas Juozas 875, 1208
Stadalnykas Mamertas 997
Stadalnykas Moižiešius 185, 279–281
Stadalnykas Valentas 4, 18, 995, 999
Stadalnykas Viktoras 995, 999
Stadalnykas Vincas 995, 998, 999
Stadalnykienė (Balčiūtė) Veronika
1310
Stadalnykienė (Staniulionytė) Marija
995–999
Stadalnykienė (Zalieckaitė)
Virginija 863
Stadalnykienė Antanina 863, 880
Stadalnykienė Genovaitė 1376
Stadalnykienė Malvinka 1355
Stadalnykienė Ona 858, 859, 926,
1180, 1183, 1185
Stadalnykienė T. 818, 846
Stadalnykienė Teresė 812, 813, 845,
1177
Stadalnykienė Veronika 1208, 1364
Stadalnykienė Verutė 607
Stagniūnienė Audra 813
Stakauskas Juozapas 438
Staknienė Marija 542, 544
Staknys 1089
Staknys Andrius 250
Staknys Jonas 265, 542, 544
Stakvilevičius Mindaugas 1491
Stalinas Josifas Visarionovičius 552,
599, 617, 655, 657, 695, 775, 776, 779,
781, 782, 791, 792, 800, 802, 827, 896,
903, 965, 1101, 1114, 1134, 1137
Stalionienė Akvilija 531
Stalionis Pranas 531
Staliulioniai 942
Stanaitis A. 34
Stanapėdis 647, 648, 652, 798
Stanapėdis Alfredas 1111
Stanapėdytė Marija 1111
Stančikaitė Genė 533, 681
Stančikas Antanas 902
Stančikas J. 225
Stančikas Jonas 224
Stančikas Juozas 613
Stančikas Mikas 902
Stančikas Stasys 533
Stanevičienė 470
Stanevičienė Milda 850
Stanevičius 469, 470
Stanevičius Aleksas 469
Stanevičius Algis 850
Stanevičius Vytautas 169
Stanevičiūtė Kazimiera 769
Stangirdas E. 215
Stangvila 621
Stanioniai 1345
Staniulevičius Valentinas 810
Staniulionienė (Arbačiauskaitė) Anelė
995
Staniulionienė Viktorija 913
Staniulionis Albinas 556, 787, 913
Staniulionis Jurgis 902
Staniulionis Petras 226
Staniulionis Stasys 902
Staniulionis Vincas 995
Staniulionytė Monika 839
Staniulis 241
Staniulis Petras 754
Staniulytė Regina 205, 732, 733, 797,
798, 822
Staniūnai 283, 618, 619, 620, 656, 792
Staniūnaitė Aldutė 544
Staniūnaitė-Andrikienė Regina, Donato
529, 546, 618
Staniūnaitė-Petrauskienė Danutė,
Donato 529, 544, 546, 618, 620
Staniūnas 656, 827, 1113
Staniūnas Donatas, Igno 76, 106, 171,
269, 280–284, 462, 463, 529, 544, 546,
617–620, 734–737, 771, 774, 779–783,
792, 798–800, 822, 855, 883, 1388
Staniūnienė (Šalomskaitė) Karolina,
Mykolo 546
Staniūnienė Jadvyga 463, 544
Staniūnienė K. 280, 620
Staniūnienė Karolina 280, 283, 529,
619, 792, 798, 855
Staniūnienė Rozalija 529, 546, 619, 620
Stankaitytė Birutė 841
Stankevičiai 485
Stankevičienė J. 280, 781, 785, 799,
801–803, 805, 806, 836
Stankevičienė Janina 774
Stankevičienė Janina (Joana) 790
Stankevičienė Joana 269, 280, 455,
619, 735, 798, 801, 822, 835
Stankevičienė Marijona 862
Stankevičienė Ona 855, 871
Stankevičius 261, 712, 949
Stankevičius A. 868
Stankevičius Aleksandras 780
Stankevičius Antanas 862, 1148
Stankevičius Antonas 521
Stankevičius Boleslovas 1432
Stankevičius Jonas 244, 245
Stankevičius Julius 485
Stankevičius Juozapas 303
Stankevičius Kazimieras 711
Stankevičius Kazys 867
Stankevičius M. 186, 714
Stankevičius Mečius (Mečislovas) 161,
182, 183, 711, 712, 716, 717, 1148,
1232, 1233
Stankevičius Mikas 613
Stankevičius Petras, slap. Rugpjūtis
574
Stankevičius Vincas 254
Stankevičiūtė D. 202, 203, 732
Stankevičiūtė Danutė 806
Stankevičiūtė Domicelė 731, 822
Stankevičiūtė Vitalija 869
Stankevičiūtė-Biekšienė Marytė 1148
Stankevičiūtė-Kastantinavičienė
Domicelė 797
Stankus J. 103
Stankutė 644, 1002
Stanulionienė (Nevieraitė) Aldona
1229
Stanulionienė (Vaitkunskaitė) Stefanija
1229
Stanulionienė Marija 512
Stanulionis Algis 512
Stanulionis Bronislovas 1173, 1174
Stanulionis Bronius 512, 1175
Stanulionis Jonas 512
Stanulionis Marius 874
Stanulionis Viktoras 512
Starkauskas J. 287–289, 563, 566
Stasiulionis 943
Stasiūnas 246, 247
Stasys Žilionis 524
Stašaitytė Laimutė 869
Stašauskas Antanas 519
Stašauskienė 955
Staugaitis J. 1443
Staugaitis V. 211
Steikūnas A. 183
Stelionis Vytautas 265
Stelmbokas 135
Stendalis 1120
Steponavičius Vladas 244
Steponkevičius Sigitas 1173
Sterlo-Orlickaitė Marija 1467
Sterlo-Orlickaitė Pranė 1467, 1468
Sterlo-Orlickas Balys 1461, 1467, 1468
Sterlo-Orlickas Jonas 1467
Sterlo-Orlickas Mykolas 1466–1468
Sterlo-Orlickas P. 1466, 1468
Sterlo-Orlickas Vladas 1466
Sterlo-Orlickienė (Petrauskaitė)
Veronika 1466, 1467
Sterlo-Orlickienė Pranciška (Franė)
1467
Stolypinas 138
Stomma Viktoras 1447
Stončius D. 88
Stončius Darius 4, 78
Stosiūnas B. 165, 169, 181
Stosiūnas Bronius 164, 192
Stosiūnas Tautvilas Marijonas 165
Stoškutė J. 851
Strasinskas Antanas 245
Straševičius Jarošas 330
Strašinskas Antanas 264
Strašunskaitė S. 1491
Strašunskas Juozapas 1491
Stravinskaitė Rasa 4, 18
Stravinskas 576
Stravinskas Stasys 613
Stravinskas Stasys, slap. Liepsna 573
Stravinskienė V. 1029
Strazdai 955
Strazdas A. 78, 80, 90, 97–101
Strazdas Antanas 716, 953
Strazdas Arūnas 73, 77, 92
Strazdas Kazimieras 1439
Strazdas V. 850
Strazdienė E. 60, 61, 63
Strazdienė Eugenija 865
Stražnickai 975
Stražnickas (Staržinskas, Spražinskas)
Juozas, Karolio, slap. Aukštaitis 573
Stražnickas Bronius 974, 975
Stražnickas K. 576, 577
Stražnickas Karolis 613
Stražnickas Vladas 613
Stražnickienė Stefanija 974
Streikauskas Bronius 955, 1306
Strikauskas Ignas 245
Strimaitis V. 1317
Strumila Stanislovas 1018
Strusevičius K. 137
Stukėnaitė P. 1317
Stulginskis A. 1443
Stulgis Tomas 816
Stupakas 791
Sturonas Antanas 252, 254
Subačius Paulius 713
Subačiūtė Elena 750, 1388
Sudavičius Vytautas 501, 1062, 1178
Sudavičius Vytautas Kazimieras 845
Sudvajai 967, 968
Sudvajus 968
Sudvojaitis (Sudivojaitis) Stanislovas
967
Sudvojienė (Paškevičiūtė) Stasė 880
Sudvojus Valmantaitis 967
Sukackienė Vaidilė 865
Sulistravičius-Silvistravičius Ignas 902
Sulistravičius-Silvistravičius Juozas
902
Suražinskaitė Ugnė 1049
Suražinskas Paulius 1049
Suražinskas Sigitas 1049
Suražinskas Zenonas 1049
Suražinskienė Dovilė 1049
Survila 959, 1053
Survila Antanas, Ciprijono 513, 592,
596
Survila R. 1153
Survila Rimvydas Raimondas 1146
Survila Rimvydas Romualdas 1151
Survus 260, 271, 272
Suslavičius 1355
Suslavičius Pranas 254
Suslovas M. 566
Sutkus 261
Sutkus A. 1482
Suvorov, slap. 603
Svarinskas Alfonsas 498
Sveikackaitė Laimutė 539
Sveikackas 196, 208
Sveikackas (Sveikūnas) Jonas 539
Sveikackas Donatas Daumantas 539
Sveikackas J. 766, 784, 791
Sveikackas Jonas 76, 184, 211, 544,
765, 766, 775, 779, 783, 1388
Sveikackas Juozas 103
Sveikackienė 544
Sveikackienė S. 791
Sveikackienė Stanislova 539
Sventnickas Viktoras 925
Sventnickienė Valė 926
Svetulaitis Vytautas 1474
Svilainis K. 1467
Svinskaitė Rasa 1157, 1159
Svirinavičiai 868
Svirinavičienė G. 868
Svirinavičienė Genė 855, 867
Svirinavičius K. 868
Svirskis Liova 561
Svirskis V. 1244
Szetkiewicz Kazimierz 376
Szetkiewiczowa Teresa 376
Szyszman A. 112, 118
Szyszmanas A. 112, 118
Szukiewicz W. 75

 

Š

Šablinskas 959
Šablinskiūtės 959
Šabunevičius 146
Šabunevičiūtė Šetkevičienė Teresė
294, 374
Šaduikis Č. 115–117, 119, 135, 136,
141, 150
Šaduikis Česlovas 111
Šadzevičiai 985, 987
Šadzevičienė Vladislava 992
Šadzevičius Antanas 992
Šakaitis Simas 525
Šakaitis Vincentas 525
Šaknienė (Žarkauskaitė) Marija 985,
994
Šaknienė M. 986, 988–991, 993, 994
Šaknienė Marija 988, 993
Šaknys Kristijonas 993
Šaknys Žilvytis 4
Šaknytė Marija 993
Šaknytė Virginija 993
Šalčiūnai 742, 792, 793, 827, 840, 929
Šalčiūnaitė Aldutė 545
Šalčiūnaitė Birutė 517, 545, 741
Šalčiūnaitė Gražina 517, 741
Šalčiūnaitė-Martynova Gražina, Jono
547
Šalčiūnaitė-Murašova Birutė, Jono 547
Šalčiūnas J. 265, 742–744
Šalčiūnas Jonas, Jono 207, 269, 516,
545, 547, 626, 740, 741, 756, 759, 761,
775, 782, 783, 792, 840, 1388
Šalčiūnas Romualdas 357, 360, 501
Šalčiūnienė 1129
Šalčiūnienė (Kemeklytė) Anelė 741,
743
Šalčiūnienė A. 793
Šalčiūnienė Adelė 626, 840
Šalčiūnienė Anelė, Rapolo 76, 96,
516, 545, 547, 741, 775, 783, 792, 1388
Šalkauskaitė Genovaitė 875
Šalomskaitė Karolina 618
Šalūga R. 111, 115, 119
Šapira Joselis 238
Šapiro Chaimas 250
Šarkauskas Placidas 433
Šarkienė (Tarasevičiūtė) Antanina
1229
Šarkienė Antanina 880, 1224, 1510
Šarkienė Loreta 881
Šarkus Andrius 1241
Šarkus Jonas 880
Šarkutė Irma 825
Šarmaitis R. 555
Šarūnas, kunigaikštis 598, 599
Šataitė Dovilė 1060
Šatas Alfonsas 1248
Šaulauskas (Szawłowski) 133
Šaulauskas Juozapas 313, 412
Šaulys Jurgis 1442, 1443
Šaulys K. 1443
Šaulys V. 41
Šavareika Vaclovas 254
Ščiuckas 59
Ščiutskai 646, 650
Ščiutskas 908
Šeinbergas 1066
Šematovič Teresa 811
Šenfeldas E. 1440, 1441
Šepka Lionginas 1234
Šermukšnis, slap. 584
Šernas J. 1443, 1444
Šeršenovičius Andriejus 721
Šešelgis K. 119, 120
Šešelgis Kazys 110
Šeškus 253
Šeškus Juozas 254
Šeštokas A. 764
Šeštokas Aleksandras 265, 763
Šeštokas Aleksas 264
Šetkevičiai 146, 448
Šetkevičienė Teresė (Teresa) 148,
296, 448
Šetkevičius 148
Šetkevičius K. 916
Šetkevičius Kazimieras 136, 146, 148,
294, 296, 374, 448
Šetkevičiūtė Marina 146
Šetkus B. 768
Šiaučiūnas Juozas 435, 437
Šiaučius 1366
Šiaudiniai 1114
Šiaudinienė 1115
Šiaudinienė (Aleksaitė) Kazimiera
1114, 1115, 1119, 1120, 1123–1125, 1147
Šiaudinis 1115
Šiaudinis Antanas 1112–1114, 1117
Šiaudinytė Eugenija 1113, 1115
Šiaudinytė Jadvyga 1115, 1125
Šiaudinytė-Baranauskienė Nijolė 1117,
1119, 1120
Šibonis Vincas 185
Šičkus Kazys 762, 763
Šidagis 424
Šidagis Motiejus 300, 322, 420–425
Šidiškienė I. 1317, 1321
Šidiškienė Irma 1317, 1516
Šidiškis Tadas 78
Šidlauskaitė A. 843
Šidlauskaitė Aldona 876
Šidlauskas V. 1360
Šidlauskas Vaclas 1364
Šidlauskienė 1154
Šidlauskienė (Blažonytė) Antosė 1364
Šidlauskienė (Narvydaitė) Vanda 1364
Šidlauskienė A. 1353
Šidlauskienė Juzė 1306
Šidlauskienė Vanda 1350, 1360
Šilalė Jonas 1002
Šilalė Macka 1002
Šilalė Pranas 187
Šilalė Rimantas 1172
Šilalė Vikcius 1002
Šilaliai 1001
Šilanskai 929, 1001
Šilanskas 793
Šilanskas Bronius 1003
Šilanskas Julius 1002
Šilanskas Juozas 1002
Šilanskas Petras 206
Šilanskas Urbonas 187

Šilanskas-Labutis Petras 604, 610
Šilauskas (Šilanskas) Feliksas 188
Šilauskas Feliksas 188
Šileris Algis 845
Šiliūnas Jonas 754
Šilonis Vincas 760
Šimanskas Aleksas, Kazio 523
Šimas 1260
Šimelevič Stefanija 533
Šimelevičienė Beilė 235, 238
Šimelevičienė Chasė 238
Šimelevičienė Šima 238
Šimelevičius Hileris 238
Šimėnas Juozas 747
Šimkevičius Š. 279
Šimkevičiūtė Stefanija 769
Šimkienė (Kriščiūnaitė) Gaiva 1125
Šimkūnaitė Ona 761, 762, 775
Šimkus Audrius 1125
Šimkus S. 169
Šimkus Vidmantas 1125
Šimkutė Gintarė 1125
Šimonis Rimgaudas 856
Šimulynas Jonas 247
Šinkūnas R. 372
Šipulskis Juozas 205, 755, 756
Širmulis A. 1257
Širvinskaitė Vl. 271
Širvinskas 235, 474, 648, 907, 908, 910
Širvinskas Balys 271, 272
Širvinskas I. 206
Širvinskas Ignas 190, 450
Širvys P. 856
Širvys Paulius 1473
Šiškaitė Anelė 942
Šiškauskas Andrius 525
Šiūpelis Adomas 867
Škėmaitė Marcelė 76, 86, 103, 106,
763, 764, 1388
Šlaičiūnas Aleksandras 531
Šlaičiūnas Jonas 190, 531, 880, 1045
Šlaičiūnas Petras 182, 518
Šlaičiūnas Raimundas 1173, 1175
Šlaičiūnas Vitalijus 812
Šlaičiūnienė (Adlytė) Danutė 852
Šlaičiūnienė (Rudzinskaitė) Olimpija
1364
Šlaičiūnienė D. 851, 853
Šlaičiūnienė Danutė 865, 880
Šlaičiūnienė O. 1352
Šlamaitė Alma 432
Šlamas 426, 430
Šlamas S. 338, 430–432
Šlamas Stanislovas 322, 335, 345, 419,
430, 432, 710, 838, 1009, 1449, 1458
Šlekys Antanas 254
Šlepetys 883
Šlepetys Mykolas 185, 279, 281
Šležauskas Antanas 361
Šliaupa Aleksandras 19, 24,
1499–1502, 1511
Šmigelskaitė Gabrielė 866
Šmigelskas Algis 881
Šmigelskas Audrius 880
Šmigelskas Jonas 880, 881
Šmigelskienė Dalia 864, 879–881
Šmigelskienė Stasė 880
Šmitienė Monika 700
Šnejeris Moricas 235
Šnirienė Nerija 1171
Šniukas Damijonas 1530
Šopara Ignas 165
Šopara Ignotas 337, 346, 1439
Šostakas 243
Špiliauskas Talvydas 67, 217
Štainos 626
Šteina Jonas 520
Šteina Vaitiekus 520
Šteinaitė Irena 520
Šteinaitė Jadvyga 520
Šteinienė Stefanija 520
Štiucas 285, 921
Štralis 1442
Štūraitis 806, 807
Šturaitis 851
Šukevičius Vandalinas 75, 89
Šukienė Angelė 868
Šukys Donatas 363
Šukliauskas Viktoras 1096
Šulcas A. 1476
Šulcienė A. 853
Šulčienė Vladislava 541
Šulčys Rimtautas 541
Šulčys Steponas 541
Šulčytė Irena 541
Šulga Adomas 246
Šuminas Vilius 4, 18, 873
Šumskas 1002
Šumulevičius V. 289
Šutaitė Sofija 748
Šutinienė Irena 4
Švabauskas 1112
Švabauskas Antanas 186
Švaila Feliksas 245
Švarbenskis 257
Švarbordienė K. 238
Švedaitė Birutė 852
Švedas K. 923
Švedienė-Augulienė Marija 1477
Šveikauskas Jonas 124
Šveikauskienė Teresė 124
Šveistrienė (Mazaliauskaitė)
Antanina 753
Šveistrienė A. 753
Švejys 278
Švejys Jonas 324
Švogžliai 433
Švogžlienė Julija (Julia) 433, 441
Švogžlys 432, 645, 648, 659
Švogžlys Mataušas Memelis 470
Švogžlys Mateušas 433
Švogžlys N. (Nieknieknis) 434
Švogžlys-Milžinas Nikodemas 17, 110,
111, 146, 149, 172, 177, 178, 235, 258,
270, 277, 278, 281–285, 288, 302–304,
325, 335, 336, 340, 356, 364–366,
432–442, 446, 447, 458, 462–464, 466,
467, 481, 482, 496, 500, 619, 644, 646,
711, 736, 775, 788, 833, 834, 857, 896,
921, 927, 1007, 1040, 1045, 1061, 1150,
1151, 1075, 1253, 1374

 

T

Tadas, Šv. 332
Talačka Jonas, Igno 527
Taluntytė N. 1018
Talžūnaitė Ieva 1050
Talžūnaitė Lina 1050
Talžūnas Audrius 1050
Talžūnas Rokas 1050
Tamošaitis Antanas 758
Tamulevičiai 626
Tamulevičienė Janina 869
Tamulevičienė Petronėlė 515
Tamulevičius 549
Tamulevičius K. 260
Tamulevičius Tomas 550
Tamulevičiūtė Ona 515
Tamulevičiūtė-Miklušienė Ona 550
Tamuliai 1094
Tamulionienė 266
Tamulionis 648, 650
Tamulionis M. 267
Tamulionis Mikas 261
Tamulynaitė Janina 805
Tanskiai 169, 223
Tanskytė (Tanska) Alina 1429
Tanskytė Alina 223
Taraila 196, 262, 472, 643, 648
Taraila Juozas 472
Taraila A. 256, 260, 263, 273
Taraila Andrius 239
Taraila Jonas 942
Taraila Juozas 281, 531
Taraila V. 618, 620, 1471
Taraila Vyt. 211, 282
Tarailienė Ona 866
Tarasenka Petras 41, 75, 80, 85, 87
Tarasevičienė Elena 858
Tarasevičius Julius 613
Tarasevičius L. 572
Tarasevičius L., slap. Aras 570
Tarasevičius L., slap. Lūšis 570, 586,
588
Tarasevičiūtė E. 739
Taraškevičius Jonas 902
Taraškevičius Stepas 902
Tarūta J. 750
Tarūta P. 206, 750
Tarūta Petras 749
Tarvydienė M. E. 1037
Taščiakovas 652
Tautavičius A. 77, 86, 95
Tauteriai 868
Tauterienė A. 869
Tauteris 1235
Tauteris A. 868
Tauteris Robertas 820
Tautkevičiūtė Lionė 809
Televičius Juozas 254
Telnovas Michailas 550, 552
Ter Petrosianas L. 1153, 1154
Teresė, Šv. 316, 325, 1069
Teresėlė, Šv. 368
Terleckas Antanas 614
Tervydis A. 54, 56, 59, 62, 65
Tigras, slap. 584, 593, 1091
Tijūnaitis Stasys 210, 891
Tijūnelienė (Babarskaitė) Ieva 1122
Tijūnelis Darius 1122
Tijūnelytė Elzė 1122
Tijūnelytė Rūta 1122
Tijūnelytė Urtė 1122
Timukas Juozas 174, 201, 214, 215,
218–221, 236, 935, 941, 942, 945,
1188–1190, 1196, 1212, 1219, 1230,
1250, 1251, 1300, 1301, 1303, 1327
Tirva Kazys 744
Tirva Pranas 245, 254
Tiškevičiai 114
Tiškevičius 124
Tiškevičius Jonas 412
Tiškovas 791
Tiškovas A. 792
Tiškovas Andrejus 794
Titovas 490
Tyla Antanas 816
Tyniakovas 610
Tyzenhauzas 124
Tyzenhauzas Michailas 124
Toleikytė Liongina 805
Tomkus Jonas 254
Tomkus Vincas 255

Tomskiai 136, 147
Tosčiakovas 474
Toščiakovas 147
Totoraitis J. 56
Trakimavičiai 842, 928
Trakimavičienė (Bingelytė) Felicija,
Jono 1325
Trakimavičienė (Mickevičiūtė) Genė
1364
Trakimavičienė (Skendelytė) Adelė
1359, 1364
Trakimavičienė A. 1358
Trakimavičienė Genė 1358, 1359
Trakimavičienė Jadvyga 926
Trakimavičius 1380
Trakimavičius Andrius 928
Trakimavičius Jonas 622, 625
Trakimavičius V. 265, 574, 586
Trakimavičius Vladas 540, 622, 625
Trakimavičius Vladas, Motiejaus,
slap. Patrimpas 574, 586
Trakimavičiūtė Anelė 1310
Trakimavičiūtė Valė 845
Trakimienė 1098
Trečiokaitė D. 1412
Trečiokas Ramūnas 816, 824
Trepuila Antanas 936, 937
Trepuila Konstantinas 630, 926, 934,
936–940, 1000–1002
Trepuila Motiejus 937
Trepuilaitė Bronė 630, 936, 937
Trepuilaitė Danutė 939, 940
Trepuilaitė Zabelė 937
Trepuilaitė-Valiukienė Danutė 844
Trepuilienė (Dusevičiūtė) Adelė 1001,
1216
Trepuilienė A. 1001, 1002, 1004–1006,
1210
Trepuilienė Adelė 630, 878, 936, 939,
940, 1000, 1180
Trepuilienė Apolonija 630, 936, 937
Trepuilos 626, 630, 936–938, 1322
Tribandis Jurgis 1241
Tribandis Motiejus 1183
Tribandis Vincas 613
Tribandis Vytautas 613
Tribandzis 1351
Tribandžiai 1241
Tribendienė (Andrijauskaitė) Elena
1136
Tribendienė (Balkiūtė) Viktorija 1136
Tribendienė Elena 1135
Tribendienė Viktorija 1134, 1135
Tribendis Adomas 1134–1136
Tribendis Bernardas 1134
Tribendis Jurgis 1134–1136
Tribendis Motiejus 1134–1141
Tribendis Silvestras 1134, 1135, 1137
Tribendis Vincas 1134, 1137, 1138
Tribendytė Ieva 1134–1138, 1140
Tribendytė Marija 1134–1137, 1141
Tribendžiai 1134, 1136
Trimonis Kazimieras 276, 364
Trinkūnas J. 55
Truikys Antanas 269, 883
Truncė Feliksas 603, 613, 1236
Truncienė (Blencaitė) Marijona 1248,
1310, 1364
Truncienė T. 853
Truska L. 131, 287, 297
Truska Liudas 112
Truškauskaitė Elena 753
Tūbelis Juozas 242
Tubinaitė Marytė 801
Tūbinė Juozas 524
Tubinė Motiejus 187
Tubiniūtė 247
Tučienė A. 53
Tugaudis Liudas 170
Tumas J. 416
Tumas-Vaižgantas Juozas 263, 415,
471, 1482
Tumavičius Andrius 563, 589, 1515
Tuomienė 1378
Turska 1383
Turska Halina 1387
Tvaronas Pranas 170
Tveragaitė Elena 841, 842, 875
Tviragaitė Marytė 1306

 

U, Ū

Uborevičius Jeronimas 903
Ugor, slap. 593, 595
Ulbinienė 1375
Ulčickaitė Bronė 992
Ulčickaitė Janina 992
Ulčickaitė Vanda 992
Ulčickas Adolfas 992
Ulčickas Edmas 992
Ulčickas Vaclas 992
Ulčickienė Vladzė 992
Ulčinskas V. 1317, 1319, 1369, 1373
Ulevičius Vytautas 1231, 1234
Uogintienė (Žostautaitė) Apolonija
(Pola) 1097
Urbaičiai 971, 972
Urbaitis 968, 971, 972
Urbaitis Jonas 972
Urbaitis Juozas 971, 972
Urbaitis Stasys 972
Urbaitis Vytautas 971, 972
Urbaitytė Irena 972
Urbanavičienė Olimpija 543
Urbanavičius Alfonsas 543
Urbanavičius Bolius 246
Urbanavičius Rimgaudas 543
Urbanavičius Valentinas 711
Urbanavičius Vytautas 79
Urbanavičiūtė A. 850

Urbanavičiūtė Anelė 803, 849, 850
Urbanavičiūtė M. I. 867
Urbanovičius Zigmas 541
Urbonaitė E. 265
Urbonaitė Elena 749, 887
Urbonas 645, 1466
Urbonas Antanas 749, 887, 1388
Urbonas Jonas 1471
Urbonavičienė Olimpija 529
Urbonavičius 136, 610
Urbonavičius Augustinas 529
Urbonavičius Valentinas 1437
Urbonavičius Vitoldas 529
Urbonavičiūtė Anelė 804
Ūsaitytė J. 1413
Usovas 289
Uždanavičienė Ona 534
Uždanavičius Aleksas 534
Uždanavičius Fabijonas 534
Uždanavičius Valdas 1173
Uždanavičiūtė Marija 534
Uždanavičiūtė Ona 534
Uždaravičius Stasys 289
Uždavinys Benadas 254
Uždavinys Motiejus 867
Uždavinytė Aušra 824
Uždavinytė Roma 879, 881
Užurka Jonas 809, 842, 860

 

V

Vackonis 1408
Vaicekauskaitė Aldona 801, 806
Vaicekauskas 247
Vaicekauskas A. 803
Vaicekauskas Aleksandras 802, 867
Vaicekauskas Arūnas 1326, 1328,
1330, 1331, 1334
Vaicekauskas Juozas 184, 244, 245, 254
Vaicekauskienė A. 1317
Vaiciukevičienė Marija 522
Vaiciukevičius Simas 522
Vaiciukevičius Stanislovas 522
Vaiciukevičiūtė Anelė 522
Vaiciukevičiūtė Genė 522
Vaiciukevičiūtė Onutė 1296
Vaickūnaitė Milda 869
Vaickūnas 1408
Vaičiulioniai 1040
Vaičiulionienė (Dambrauskaitė) Zofija
958, 959, 961, 1510
Vaičiulionis Bronius 4, 18, 958,
961–963
Vaičiulionis Eugenijus 963
Vaičiūnaitė Aldona 514, 542
Vaičiūnaitė Danutė 514, 542
Vaičiūnaitė Gražina 514
Vaičiūnas Arnas 1482
Vaičiūnas Jonas 514, 542, 767
Vaičiūnas Juozas 224, 514
Vaičiūnas Petras 1481–1483
Vaičiūnienė Ona 514, 542, 767, 775,
783
Vaičiūnienė Teofilija 839, 1458–1460,
1479–1483
Vaičkus J. 1482
Vailionienė Jadvyga 877
Vailionis 261
Vailionis Jonas 766, 767, 775, 787,
1388
Vailokaitis J. 1443
Vaina A. 121
Vaina Semionas 121
Vainilaitis Martynas 865
Vaisietaitė Onutė 862
Vaitiekūnaitė Genovaitė 1054
Vaitiekus, Šv. 1284
Vaitkevičiai 932
Vaitkevičienė (Vičkačkaitė) Genė
1216, 1229
Vaitkevičienė Aldona 854
Vaitkevičienė D. 1413
Vaitkevičienė Genė 1209–1211
Vaitkevičius 1377, 1380–1382
Vaitkevičius Gabrys 583
Vaitkevičius Jonas 254, 629
Vaitkevičius Petras 924, 1377, 1380,
1384, 1387
Vaitkevičius Salvatoras 297
Vaitkevičius V. 41, 42, 105, 106, 1191,
1193, 1195
Vaitkevičius Vincas 913, 923, 1127,
1187, 1189, 1190, 1197, 1209, 1316
Vaitkevičius Vykintas 78, 104
Vaitkevičiūtė V. 1396, 1404, 1406,
1409
Vaitkienė Romualda 1529
Vaitkūnas Jonas 748
Vaitkunskis Mykolas 529
Vaižgantas 471, 507
Vakauza Valentinas 794
Valančius 911
Valančius Motiejus 55, 316, 414, 769
Valantinas Kazimieras 335, 344, 345,
426, 722, 1479
Valatka Vaclovas 906
Valatkevičiai 1094
Valatkevičienė (Gainaitė) Aldona 862
Valatkevičienė Aldona 862, 863, 865,
866, 881
Valatkevičienė Elena 512
Valatkevičienė Janina 512
Valatkevičienė Juzė 512
Valatkevičienė Ona 512
Valatkevičienė R. 861
Valatkevičius 576, 967, 976, 1094
Valatkevičius (Volodkevičius) Stasys,
Kristoforo, slap. Nyva (Niva), Pieva
558, 573
Valatkevičius Danius 512
Valatkevičius Gintautas 512
Valatkevičius Jonas 512
Valatkevičius Julius 512
Valatkevičius K. 184
Valatkevičius S. 573, 575–578
Valatkevičius Stasys 512, 613
Valatkevičius Vaclovas 512
Valatkevičius Vladas 512
Valatkevičiūtė Jadvyga 512
Valatkevičiūtė Stefa 868, 875
Valatkevičiūtė Stefanija 809
Valauskaitė Birutė 1388
Valavičius 124
Valavičius Vincentas 713
Valavičiūtė 849
Valentinaitė D. 850
Valentinas 716
Valentukevičius Jonas, slap. Dobilas
574
Valentukevičiūtė S. 850
Valis Merry, del 421
Valiukonis Antanas 447
Valiukonis Domas 302
Valiukonis J. 805
Valkauskaitė B. 758
Valmantaitis Jaunius 967
Valmantaitis Kęsgaila 967
Valmantaitis Rumbaudas 967
Valmantaitis Šedbaras 967
Valmantas 967
Valmantas Rumbaudas 967
Valmantas Sudvojus 967
Valuckienė Virginija 1530
Valužytė J. 803
Valužytė Juzė 801
Vanagas 616
Vanagas A. 116, 117, 1390–1394,
1404, 1405, 1409
Vanagas Aleksandras 115, 1389
Vanagas V. 316
Vanagėlis Ks. 272
Vansevičiai 1484
Vansevičienė Adelė 1484
Vansevičius Danielius 1484
Vansevičius Jonas 845
Vansevičius S. 123
Vansevičius Vladas 1172, 1484–1489
Vansevičiūtė Danutė 819, 825
Vansevičiūtė Vitalija 841, 842
Varanauskai 975
Varanauskaitė Akvilė 1119
Varanauskas Deimantas 1119
Varanauskas Eugenijus 1119
Varanauskienė (Kavaliauskaitė)
Dainora 1118
Varanavičienė Elena 584
Varanavičius 584
Varanavičius Jokūbas 583, 584
Varanavičius Piotras 584
Vareika Jurgis 768
Vareikis V. 911
Varlauskas 1406
Varnagirienė (Piliūtė) Marytė 216
Varnaitė 965
Varnas Alfonsas 434, 728
Vasaris, slap. 576
Vasilevskaja Aleksandra 527
Vasilevskaja Jolanta 824
Vasilevskis Aleksandras 1172
Vasiliauskai 1005, 1006
Vasiliauskaitė Aldutė 1006
Vasiliauskaitė Genė 841
Vasiliauskaitė Marija 806, 822
Vasiliauskaitė Rita 1006
Vasiliauskas 1006, 1207
Vasiliauskas, slap. 603
Vasiliauskas (Vasilevskis) Vladas 522
Vasiliauskas J. 786, 787
Vasiliauskas Liudas 522, 545
Vasiliauskas Steponas 766
Vasiliauskas Vladas 545
Vasiliauskienė Jadvyga Liudvika 522
Vasiliauskienė Mikalina 522
Vasiliauskienė Ona 545
Vasiliauskienė Valerija 522
Vaškelytė Marytė 858
Vaškevičiai 928
Vaškevičienė Ona 1306
Vaškevičienė Zosė 913, 1306
Vaškevičius 251
Vaškevičius Leonas 318
Vaškevičiūtė I. 95
Vaškevičiūtė Ilona 94
Vaškevičiūtė Irena 926
Vaza Jonas Kazimieras 97
Vaza Zigmantas 1021
Važnevičius Andrius 343
Veberaitė Alfkė 206
Veismontienė Elzbieta 791
Velička 616, 958, 1290, 1352, 1353
Velička Aidas 880
Velička J. 186, 206, 207, 423, 1352,
1353
Velička Jonas 183, 902, 1351, 1353
Velička Juozas 187
Velička Krisius 902
Velička Petras 942, 1189, 1197, 1222,
1223, 1229
Velička Stasys 1153, 1353
Velička V. 1194
Velička Vincentas 1197
Velička Vladas 1353
Veličkaitė (Gricienė) Ona 614
Veličkaitė Marytė 1353
Veličkaitė-Mėta, Snaigė Ona 614
Veličkienė 266, 896
Veličkienė A. 751
Veličkienė Adelė 1197
Veličkienė Aldona 1153
Veličkienė Angelė (Angėlė) 76, 102,
750, 1388
Veličkienė Monika 1218
Veličkienė Veronika 1229
Veličkos 896
Vėlius Norbertas 1374, 1413
Velykytė Milda 818
Vencius 943
Vencius Adolfas 961
Vencius Stasys 252
Venckus Z. 53
Venclauskas Motiejus 107
Venclova A. 775–777, 782, 793
Venčius Adolfas 255
Veneris Boleslovas 333
Veneris Danielius 296
Vengris Antanas 1474
Venzlauskas 108, 274
Venzlauskas Motiejus 733, 798
Verbickai 928
Verbickas 1408
Verbickas Adomas 254
Verbickas Juozas 928
Verbylienė I. 982
Verbylienė Ingrida 977
Vercinkevičius J. 59
Vercinkevičius Juozas 501, 816, 1062,
1151, 1177
Verdis Džiuzepė 1459–1460
Verkelis Kostas 239
Verknė S. 225
Verseckaitė Marytė, Vinco 588
Verseckaitė Vitalija 1046
Verseckas Feliksas 264
Verseckas L. 265
Verseckas S. 263
Verseckas Saulius 824, 881, 1146,
1147
Verseckas Stasys 186
Verseckas V. 571, 1358
Verseckas Vytautas 1364
Verseckienė 1046
Verseckienė (Mazalauskaitė) Agnė
1376
Verseckienė Bronė 881, 1376
Verseckienė Elena 881
Verseckienė Lionė 1146
Verseckienė Milda 822
Verseckienė Zofija 1376
Verzilinas 135
Veter, slap. 595
Vetrovas P. 288
Vėželis Kajetonas 526
Vėžys, slap. 601
Vičkačka 580, 1082, 1083
Vičkačka Alfonsas 935
Vičkačka Bronius 613
Vičkačka Feliksas 1080–1082, 1084,
1086–1088, 1101, 1102
Vičkačka Jonas 580, 880, 1216
Vičkačka Juozas 1080–1084, 1087,
1088, 1091, 1092, 1094–1096, 1101–1103,
1106
Vičkačka Jurgis 1080, 1081, 1083,
1086
Vičkačka Kazys 1096, 1101, 1102,
1106
Vičkačka M. 571, 573, 578–580, 587,
589
Vičkačka Martynas, Jurgio, slap.
Vasara 288, 558, 570, 573, 1080, 1082,
1084, 1086–1092
Vičkačka Motiejus, Motiejaus 537,
579, 1080, 1087
Vičkačka Simas 1080
Vičkačka V. 771
Vičkačka Vaidotas 1103, 1106
Vičkačka Vilius 1103, 1106
Vičkačka Vincas 851, 852, 887,
1080–1082, 1084, 1086, 1087, 1095,
1101–1104
Vičkačkaitė Anelė 579
Vičkačkaitė Genė (Stasė) 579
Vičkačkaitė Lina 1106
Vičkačkaitė Ona 1082–1084, 1088,
1091, 1092, 1094–1096, 1101–1103, 1106
Vičkačkaitė Rūta 824
Vičkačkaitė Sigutė 1081, 1101, 1103,
1106
Vičkačkaitė Vida 1103
Vičkačkienė 235
Vičkačkienė (Dabravolskaitė) Petronėlė
1084, 1087, 1088, 1093, 1103, 1106
Vičkačkienė (Giedrikaitė) Verutė
1102, 1103
Vičkačkienė (Liogytė) Liuda 1103, 1106

Vičkačkienė (Maziukaitė) Birutė 852
Vičkačkienė (Piliūtė) Marcijona 1082,
1086–1088
Vičkačkienė (Piliūtė) Marijona 1080
Vičkačkienė Aleksandra 1107
Vičkačkienė B. 852, 853
Vičkačkienė Marė 579
Vičkačkienė Zosė 537
Vičkačkos 579, 580, 1082, 1104
Vidugiris 1383
Vidugiris Aloyzas 1387
Vienožindis Antanas 521
Vienuolis 507
Vikšraitis Antanas 765, 1058
Vilčinskaitė Vilija 823
Vildžiūnas Vladas 565, 566
Vileišiai 710
Vileišienė Emilija 1433
Vileišis A. 1439
Vileišis Antanas 1433, 1435, 1437
Vileišis J. 222, 1443
Vileišis Jonas 420, 1432, 1434, 1441,
1443, 1446
Vileišis Jonas (Parapijonis) 412, 420
Vileišis P. 1516, 1517
Vileišis Petras 1438, 1445
Vilenskis 784
Vilhelmas, slap. 573
Vilimaitė Ieva 841
Vilkaitis J. 201
Vilkancaitė Jadvyga 534
Vilkancaitė Janina 845
Vilkancas Stasys 534
Vilkancas Zenonas 534
Vilkancienė Stefa 534
Vilkauskai 1003
Vilkauskas Jonas 613
Vilkauskas Jonas, slap. Liepa 573
Vilkauskas Krisius 1002
Vilkauskienė 675
Vilkauskienė Stefanija 674
Vilkevičiūtė Elena 810
Vilkovickas Abromas 235
Vilnius 646
Vilnius A. 212
Vilnius Antanas 212, 213, 264
Vilpišauskas Aloyzas 809
Vilutis Feliksas 765
Vincentas ã Paulas, Šv. 883–886
Vincentas, Šv. 269, 369
Vingrys Martynas 1187, 1191, 1192,
1194, 1227
Vinikas Moricas 238
Virbalis Adomas 246, 254
Virbauskas Kazimieras 1181
Virbauskienė (Bartkuvėnaitė) Vitutė
841
Virbauskienė Vita 1181
Virbickas Benediktas 433
Virbickas Mikas 443
Virbickas Mykolas 269, 465, 883
Virbickas Stasys 254
Virbytė Joana 1054
Virganavičienė (Raudonytė) Vlada
1130
Virganavičienė Zosė 913
Virganavičius Juozas 222
Virganavičius V. 923
Virganavičius Vytautas 66
Virginavičienė (Trepuilaitė) Ona 343,
621, 626, 838, 840–846, 855, 858, 875,
877, 878, 923, 927, 934, 937–939, 1000,
1003, 1006, 1015, 1177, 1179–1181,
1183, 1449, 1479, 1484
Virginavičius Darius 1182, 1185
Virmauskienė Virginija 821
Virpšaitė Agnė 825
Vislouchas Feliksas 427
Visockis Stanislovas 300, 321, 419,
420, 430, 710
Visockytė Aušrinė 1143, 1202
Visockytė Jorė 1143, 1202
Vitkauskas Juozas 867
Vitkauskas Stasys 1093
Vitkūnas Kazys 183, 205
Vitkūnas Manvydas 73, 82–84, 90, 93,
94, 1513
Vitkunskienė Adelė 219
Vitkus A. 920
Vitkus Aleksandras 914
Vitkus Juozas 779
Vitkus Juozas, slap. Kazimieraitis
589, 599, 601
Vitunskas V. 809
Vitunskas Vytautas 807, 811
Vygandas 111
Vygantas I. 251
Vygantas Izidorius 244, 245, 254
Vyšniauskaitė A. 1317, 1320, 1322,
1366–1368, 1373
Vyšniauskaitė Angelė 1366
Vyšniauskaitė Benedikta 811
Vyšniauskaitė Zofija 1009, 1010
Vyšniauskas 959
Vyšniauskas Adomas 513
Vyšniauskas Jonas 350, 351, 748
Vyšniauskas Konradas 1009, 1015
Vyšniauskas Pranas 959
Vyšniauskas Stasys 959
Vyšniauskas Vincas 959
Vyšniauskienė Jadvyga 1268, 1306
Vyšniauskienė Ona 1306, 1412
Vyšniauskiūtė 959
Vytautas Didysis, kunigaikštis 18, 41,
56, 80, 116–118, 125, 133, 134, 261,
273–276, 279, 349, 360, 364, 365, 369,
459, 463, 599, 635, 762, 819, 829, 904,
914, 1001, 1020, 1118, 1121, 1122, 1124,
1176, 1198, 1408, 1441, 1445, 1446,
1481, 1494, 1519
Voicevas Griša 561
Voičinskis Stanislovas Apolinaras
1447
Voina Abraomas 330
Volčekaitė Antosė 991
Volčekaitė Jadvyga 991
Volčekaitė Janina 991
Volčekaitė Vanda 991
Volčekas 991
Volčekas Stasys 991
Volčekienė 985
Volčekienė Antanina 991
Volčekytė Jadvyga 985
Volčka Kazys 671
Voldemaras Augustinas 903
Volk, slap. 595
Volkaitė-Kulikauskienė Regina 94
Volkovicka Yoselis 186
Volodka 214
Volteris Eduardas 75, 89
Volungevičiai 630
Volungevičienė Antanina 630
Volungevičius Dominykas 630
Volungevičiūtė (Bikauskienė) Stasė
626, 630, 631
Vonsevičius Audrius 186
Vorogušina (Pranckutė) Alfreda 1125
Vorogušina Olga 1121
Vorogušina Tatjana 1121
Vorogušinas Aleksandras 1121
Vorogušinas Jurijus 1121, 1122
Vorogušinas Stepanas 1120–1122
Vorogušinas Vitalijus 1121
Vosylius B. 776
Voveriai 600, 601, 621, 960, 1469,
1474
Voverienė 961, 1038
Voverienė (Barišauskaitė) Jadvyga 1047
Voverienė (Buivydavičiūtė)
Liudvika 479
Voverienė (Narinkevičiūtė) Monika
478
Voverienė Danutė 858, 1050
Voverienė Jadvyga 537, 1040, 1041,
1046, 1048–1050, 1056, 1058, 1060, 1066
Voverienė Janina 858
Voverienė Liudvika 458
Voverienė Marijona 536
Voverienė Monika 458, 477, 481,
1038, 1041–1043, 1046, 1051, 1056,
1060–1062
Voverienė Nijolė 976
Voverienė O. 574, 585, 600, 607,
610, 891
Voverienė Ona 477, 598, 600, 1041,
1078, 1079, 1469–1471, 1473, 1475, 1476
Voverienė Ona, slap. „Olga“ 603
Voverienė Stanislava 1469
Voverienė Stasė 760, 1470
Voverienė Teofilija 1043
Voverienė V. 1342
Voverienė Veronika 512, 1208, 1364
Voverienė Viktorija 601, 606
Voveris 486, 489, 960, 961, 1038
Voveris A. 607
Voveris Alfonsas 1039
Voveris Algirdas 1046, 1050
Voveris Andrius 512, 600, 606
Voveris Antanas 1474
Voveris Audrius 1059, 1060
Voveris Balys 529
Voveris Boleslovas 477, 600, 1041,
1043, 1045–1050, 1056
Voveris Bolius 960, 1040, 1059, 1069
Voveris Dainius 1474
Voveris Danius 925
Voveris Gediminas 1060
Voveris Giedrius 1059, 1060
Voveris J. 1337
Voveris J. J. 489
Voveris Jonas 186, 282, 457, 458,
477–481, 487–490, 495, 507, 537, 600,
601, 805, 806, 1038, 1039, 1041–1046,
1051, 1053, 1054, 1056, 1058–1063,
1078, 1253
Voveris Jonas (Vaicynas) 1040
Voveris Juozas 278, 282, 339, 457,
477–504, 536, 537, 960, 1039, 1043,
1045, 1058, 1060–1062, 1065, 1067,
1069, 1075, 1078, 1079, 1310, 1364
Voveris Leonas 540, 622
Voveris Liudvikas 964
Voveris Mykolas 1469
Voveris Motėjas 1043
Voveris Motiejus 477, 971, 1039, 1041,
1046, 1078, 1079, 1208
Voveris Petras 1039
Voveris Povilas 1060, 1167
Voveris Pranas 1208
Voveris Romas 613
Voveris Romualdas 540
Voveris Simas 621, 1469
Voveris Simonas 536, 891, 1039, 1470
Voveris Stasys 458, 477, 479, 537,
960, 973, 1039, 1043, 1045, 1053,
1056–1060, 1065, 1066, 1069, 1333
Voveris Šimas 960, 1043
Voveris V. 1339, 1343, 1344, 1472, 1474
Voveris Vaclas 536
Voveris Vaclovas 512, 601, 607, 609,
964, 996
Voveris Vaidas 1050
Voveris Viktoras 1469
Voveris Vykintas 1060
Voveris Vytautas 512, 536, 622, 625,
903, 964
Voveris Vladas 218, 251, 512, 600,
607, 609, 622, 787, 875, 877, 891,
892, 996, 1205, 1208, 1364, 1469–1471,
1473–1478
Voveris-Deksnys Vladas 602, 608, 631
Voveris Vaclovas, Andriaus,
slap. Žaibas 17, 558, 571, 574, 585,
599–612, 614, 621, 631, 632
Voveriūtė Veronika 996
Voverys 1038, 1039, 1041, 1046
Voverytė 1038
Voverytė Marcelė 1078
Voverytė Albina 1046, 1048
Voverytė Aldona 845
Voverytė Antanina 216, 1039
Voverytė Aurelija Milda 537, 1056,
1058
Voverytė Birutė 537, 1056, 1058, 1060
Voverytė Eleonora 512, 606–609
Voverytė Elžbieta 1060
Voverytė Emilija 477, 1043, 1045,
1051–1053, 1065, 1069
Voverytė Genovaitė 1041, 1046, 1048
Voverytė Jadvyga 600, 607
Voverytė Jolanta 824
Voverytė Julija 1060
Voverytė M. 1413
Voverytė Marcelė 18, 477, 478, 486,
491, 492, 1041, 1043, 1045, 1057, 1058,
1062–1069, 1075
Voverytė Marija 492, 600, 1473
Voverytė Marijona 477, 478, 1043,
1045
Voverytė Marytė 283, 459, 462, 607,
608, 1470
Voverytė Nora 1060
Voverytė Olimpija 1046, 1048, 1049
Voverytė Ramunė 1474
Voverytė Rima 886
Voverytė Rozalija 807
Voverytė Stasė 513
Voverytė V. 609
Voverytė Vanda 512, 600, 606, 607
Voverytė Verutė 607
Voverytė Vitalija 1046
Voverytė Zofija 512, 1039
Voverytė-Bujienė Emilija 1051
Voverytė-Kamarauskienė Albina 1050
Voverytė-Kašėtienė Marcelė 1078
Voverytė-Klemonskienė Marijona 1060
Voverytė-Kviatkovskienė Birutė 1060
Voverytė-Lenkauskienė Marijona 1041
Voverytė-Mackevičienė Vitalija 1050
Voverytė-Mazurkevičienė Genovaitė
1048, 1049
Voverytė-Naudžiūnienė Olimpija 1049
Voverytė-Paznėkienė Teofilė 1041
Voverytė-Pečiukaitienė Aurelija Milda
1058, 1059
Voverytė-Rainienė Marcelė 1056, 1062
Vrublevskiai 41, 1518
Vrublevskis Andrius 314
Vrubliauskaitė Gražina 809
Vujekas Jokūbas 410
Vulfstanas 1370
Vutkinas P. 99
Vutkinas Pavelas 78

 

W

Wasilewska Konstancija 1255
Wasilewski T. 293
Weisas M. 920

Wierzbowski T. 134, 718
Woldstedtas P. 34
Wolf J. 96, 330

 

Z

Z. R. (Zizas Rimantas) 556
Zabiela G. 81, 83, 87, 88, 94
Zabiela Gintautas 4, 56, 78
Zablackas Vincas 738
Zaboraitė Aušra 1119, 1126
Zaboras Gintaras 1126
Zaboras Vytautas 1126
Zaborienė (Aleksaitė) Vanda 1118,
1124, 1126
Zaborienė Vanda 1125
Zabženskis Jonas 123
Zacepilovas 595
Zacharevičius Jonas 509
Zagorskaitė Gluosnė 865
Zagorskaitė Jadvyga 953
Zagorskas Jonas 949, 1242
Zagorskas Juozapas 317
Zagorskas Kazys 974
Zagorskas Vincas 529, 613
Zagorskienė (Žemaitaitė) 950
Zagorskienė Laima 880, 881
Zagorskienė Mikalina 974
Zahorskis Vladislovas 1441
Zaikaitė 261
Zaikaitė Uršulė 183
Zaikauskas M. 1471
Zajankauskas Romas 881
Zajankauskienė (Šlaičiūnaitė) Angelė 1364
Zajankauskienė A. 1352
Zajankauskienė E. 853
Zakaitis 1406
Zakarė Rasa 1365
Zakarevičienė I. 1168
Zakarevičius A. 65
Zakarevičius Albinas 66
Zakrevskis, slap. Koršun 590
Zalatorius Albertas 856
Zaleckai 868
Zaleckas A. 576
Zaleckas Alfonsas 540
Zaleckas Antanas 176, 188, 523, 575, 902
Zaleckas Juozas 1208, 1411
Zaleckas Jurgis 902
Zaleckas Krisius 540
Zaleckas Petras 541
Zaleckas S. 574, 581–583
Zaleckas S., slap. Rytas 581
Zaleckas Stasys, Vinco 589
Zaleckas Stasys, Vinco (Balandis) 589
Zaleckas Stasys, Vinco, slap. Rytas 574
Zaleckas V. 561
Zaleckienė Emilija 514
Zaleckienė Vlada 810, 869
Zaleckienė Zofija 1208
Zaleckis Leonardas 513
Zaleckis Vitoldas 514
Zaleckytė Regina 514
Zaleckytė Stasė 514
Zaleckytė Vanda 514
Zalieckai 955, 1242
Zalieckaitė M. 851
Zalieckas A. 190
Zalieckas Antanas 187
Zalieckas Ignas 1080
Zalieckas Juozas 1092
Zalieckas Kazys 924
Zalieckas Motiejus 519
Zalieckas Stasys 975
Zalieckas Vytautas 613
Zalieckas Vladas 524
Zalieckienė Zosė 524
Zalieckytė Kristina 1127
Zalys S. 838
Zaluckaitė Chyva 238
Zaluckaitė Mevė 238
Zaluckas 469
Zaluckas Chaimas 238
Zaluckis 452
Zapkus-Piliakalnis Aleksandras 484
Zapolskienė A. 553, 554, 556, 558,
1460, 1461

Zapolskienė Austra 1467
Zapolskis 287
Zapolskis Vladas 571
Zaranka Vykintas 809
Zarauskai 928, 929
Zarauskas 233, 265
Zarauskas Jonas 541, 613
Zarauskas Juozas 928, 932
Zarauskas V. 205, 553, 617
Zarauskas Vincas 932
Zarauskas Vytautas 553
Zarauskas Vladas 553, 905
Zarubinas 704, 706
Zarubinas Vasilijus 703
Zaunius 1446
Zaunius Dovas 1444
Zaunius P. 1446
Zausejevas 580–585
Zavackas 1390, 1394
Zavadskienė Jadvyga 1446–1448
Zavadzkis 222
Zavalskis Antanas (Anton Zavalskij)
357, 363
Zawadzka Wincenta 1035
Zdanavičius Antanas 184
Zdanavičius Liudvikas 1434
Zdanevičius Antanas 189
Zėčius L. 553
Zelenkauskienė 844
Zelenkovas Foma 527
Zelvaras L. 974
Zelvaras Leonas 967, 1320, 1332
Zemcovskis I. 1370
Zenevičienė Leonora 1243
Zenevičius Petras 946, 1243
Zenkevičius P. 231, 233, 234, 246,
247, 249, 250, 263, 264, 279
Zenkevičius Pranas 213, 244
Zigmantas III Vaza 101
Zikaras J. 1482
Zikarienė Audronė 822
Zimanas G. 548–550, 558
Zimanas G. (Jurgis) 548, 561
Zinevičienė Eleonora 535
Zinkevičienė 266
Zinkevičienė (Tamulevičiūtė) Stasė 862
Zinkevičienė Janina 1316
Zinkevičienė Julija 806
Zinkevičienė Ona, Adomo 577
Zinkevičius 141, 618, 646, 1094, 1377–1383
Zinkevičius A. 63
Zinkevičius J. 577
Zinkevičius Jonas, Jono (Juozo) 272,
576, 577, 672
Zinkevičius K. 200, 201, 798
Zinkevičius Vaclas 577
Zinkevičius Z. 1380
Zinkevičius Zigmas 1377, 1386, 1387
Zinkevičiūtė Varė 577
Zinkievičius Nikolajus 784
Zizas Rimantas 548, 563
Zmitrienė M. 739
Zmitrienė Magdalena 738
Zmitrienė Marija 774
Zolotovas Aleksandras 552
Zosytė Vanda 850
Zubikas J. 260
Zubkauskas Saulius 880
Zubkus Vladas 254
Zubrickaitė Stasė 802, 803, 805
Zubrickas 554, 556
Zubrickas 960
Zubrus Jonas 357, 362, 363, 368, 371
Zudermanas H. 1482
Zumas 943
Zvierovičius 1436
Zvierovičius S. 1435
Zvierovičius Steponas 419, 1434
Zvolinskis Mykolas 300

 

Ž

Žabo Michailas, Fiodoro, slap. Kruk
590
Žagunis Gintaras 971
Žaibas, slap. 615, 616
Žalėnas G. 296, 300, 301, 333, 337,
340, 354, 366
Žalias Velnias, slap. 592, 595
Žalinkevičaitė Elena 1459
Žalinkevičaitė Eugenija 1467
Žalinkevičaitė-Petrauskienė Elena
1482
Žalinkevičienė-Damijonaitienė P. 1467
Žalkauskas Alfonsas 754
Žalpys 868
Žalpys Zenonas 809
Žareika Adomas 535
Žareika Vytautas 535
Žareikai 626
Žareikienė Genė 535
Žarkauskaitė-Šaknienė Marija 993
Žarkauskas Kazimieras 987, 988, 990
Žarkauskienė (Kurminaitė) Elena 985,
990
Žarkauskienė E. 990
Žarkauskienė Elena 987, 993
Žarkauskienė Marcelė 988
Žebrytė Jonė 709
Žegelauskas, Žegelovskis Vladislovas
318
Žeimantas Vytautas 54
Žeimys Adomas (Morkas Dauburis)
1434
Želigovskis L. 169, 771, 1470
Želionis Kazys 254
Žemaitė 1101
Žemaitienė Ona 577
Žemaitis Jonas 325, 326, 577, 1513,
1514
Žemaitis Silvestras 189
Žemaitis V. 577, 1177
Žemaitis Vaclas 577
Žemaitis Vincas 186, 257
Žemaitis Vytautas 448, 856, 1177
Žemaitis Z. 276, 1429
Žemaitis Zigmas 223, 365, 444
Žemaitis-Vytautas Jonas 599, 604, 612
Žementauskas Jurgis 313
Žežnevičius 1407
Žičkienė A. 1413
Židackas Jonas 613
Žideckai 622
Žideckas Juozas 531
Žideckas Motiejus 531
Žideckas Petras 532, 613
Žideckienė Zofija 531
Židelevičienė Rima 854
Židenienė O. 576, 577
Židonienė (Žarikaitė) Ieva, Motiejaus
1325
Židonienė Ieva 1208
Židonis Antanas, Miko 1208, 1325
Židonis Mikas 1208, 1325
Židonis Motiejus 1208
Žilėnienė Ona 1376
Žilinskai 847, 848
Žilinskaitė Elena 524
Žilinskaitė Ona 524
Žilinskas 1408
Žilinskas Adolfas 613
Žilinskas Gerardas 195
Žilinskas Jonas 524, 873
Žilinskas Kazys 524
Žilinskas Petras 195, 212
Žilinskas Vaclovas 148
Žilinskienė Ona 524
Žilinskis 350
Žilinskis J. 351
Žilinskis Juozapas 350
Žilinskis Konstantinas 351
Žilinskis Vaclovas 297
Žilioniai 1233, 1235

Žilionienė (Chimuškina) Evdokija 855
Žilionienė (Grečnaitė) Zofija 253
Žilionienė D. 819
Žilionienė Daiva 796, 823, 1171
Žilionienė Eugenija 1316
Žilionienė Marijona 886
Žilionienė V. 1413
Žilionienė Z. 868
Žilionienė Zofija 524, 869
Žilionis 254, 474, 475, 593
Žilionis A. 812
Žilionis Andrius 1138
Žilionis Ignas 539
Žilionis Jonas 415, 722
Žilionis Leonas 835
Žilionis M. 573, 580
Žilionis Mikas, Kazio, slap. Martynas
573, 579
Žilionis Modestas 824
Žilionis Petras 187, 205, 226, 462,
474, 531, 883, 1112
Žilionis Petras, Martyno 592, 596
Žilionis Rimvydas 1172, 1175
Žilionis Stasys 249, 253, 452, 524,
1308
Žilionis V. 777
Žilionis Vincas 793
Žilionis Vytautas 611
Žilionis Vladas 107, 108
Žilioniutė G. 268
Žilionys 1112
Žilionytė A. 253, 869
Žilionytė Aldona 4, 18, 249, 869,
873, 1308
Žilionytė Justė 818
Žilvitis J. 274
Žilvitis, slap. 604
Žintelis Felicijonas 337, 346, 839
Žiugžda Juozas 777
Žydeliai 626
Žydelienė Dana 926
Žydelis Gintaras 881
Žydelis Gintas 925
Žydelis Jonas 806
Žydelis Kazys 535
Žydeliutė-Daraškevičienė Regina
1138
Žydelytė Nigrita 866
Žygimantas 123
Žygimantas Augustas 126, 127, 934,
1021, 1446
Žygimantas Senasis, karalius 58, 123,
373, 916, 928, 1033
Žylionis Petras 183
Žmuidzinavičius Jonas 904
Žmuidzinavičius Stasys 527
Žolandkovskis Jonas Motiejus 313
Žubikas (Žėrutis) L. 553
Žubikas L. 553
Žubikas Leonas 552
Žukauskaitė Elena 757
Žukauskaitė M. 841
Žukauskaitė Marytė 525
Žukauskas Juozas 525
Žukauskas Jurgis 366, 398
Žukauskas Kazimieras 1474
Žukauskas Rimantas 1172
Žukauskas Silvestras 903
Žukauskas Vincas 254
Žukauskienė 633
Žukauskienė A. 819
Žukauskienė Elena 525
Žukovas M. 591
Žukovas Michailas, Ivano, slap. Žutkij
591
Žulys Jonas 778
Žutautas Vladas 172, 176
Žvingilas Vincas 254
Žvinys J. 626
Žvinys Jonas 349, 371, 626
Žvynys Jonas 240

 

Pavardės rusų kalba

Аникин В. П. 1368
Бiрыла M. 1407, 1409
Балтрунас В. 19, 24, 26, 29, 31 Барановский A. 1386
Бартенев 1368
Бернштам Т. А. 1370
Битинас А. 19
Варфоломеева Т. Б. 1373
Вершицкас И. 19
Гошкевич Г. Г. 113
Гуобите Р. 19
Даль В. И. 154
Довнар-Запольский М. 129
Epeмиа В. И. 1365
Земцовский И. 1369, 1370
Зубкова E. 566, 569
Кoнккa У. 1367
Корева А. 132
Круповес 1019
Круповес Мамерт Каэтанович 1025
Круповес Ян 1019
Круповесъ 1019


Кудаба Ч. 34
Кунцене О. 75
Леонтович Ф. Н. 329
Можейко З. Я. 1368
Морозов А. 1037
Норвайшас И. 19, 24, 26, 29, 31
Ожегов С. И. 1396, 1404
Покровский Ф. 75, 85, 106
Пропп В. Я. 1370
Салдукайтене М. 19
Степанова А. 1368
Сувейздис П. И. 22
Толстой Н. И. 1367, 1368
Турска Галина 1387
Чистовa К. В. 1368, 1369
Чувашев М. И. 1367
Шляупа А. 19, 22, 24, 26, 29, 31
Юшкявичюте А. 19, 24, 26, 29, 31
Явнис 1377
Явнисъ Казимiр 1387
Яшкiн I. Я. 1396, 1404

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt