lankymasis šioje svetainėje

 
 


Onuškis

34-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 77 autoriai, 116 straipsniai, 1572 puslapiai, 500 egzempliorių. 2017 m.

Straipsnių autoriai

Stasys Aliukonis – inžinierius.
Gailė Ambrazienė – muziejininkė.
Elena Bacvinkienė – etnologė.
Gražina Balčiūnienė – mokytoja.
Rita Balkutė – etnologė.
Valentinas Baltrūnas – geologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius.
Virginijus Baranauskas – mokytojas, vertėjas.
Nijolė Baranauskienė – mokytoja.
Chaimas Bargmanas – istorikas.
Laimutis Bilkis – filologas, humanitarinių mokslų daktaras.
Stanislovas Buchaveckas – istorikas.
Marijona Buividavičienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė.
Inga Butrimaitė – etnologė.
Eugenijus Cibarauskas – inžinierius.
Ričardas Čepas – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Klemensas Čerbulėnas – etnologas.
Daiva Červokienė – žurnalistė.
Nijolė Česnulevičienė – mokytoja.
Justas Česnulevičius – andragogas.
Klaudijus Driskius – žurnalistas, fotomenininkas.
Živilė Driskiuvienė – sociologė, redaktorė, kraštotyrininkė.
Akvilė Marija Driskiūtė – kultūrologė.
Aira Dubikaltienė – kartografė.
Vidas Dusevičius – mokytojas.
Rita Garškaitė – etnologė.
Sigita Jurkonienė – biologė, biologijos mokslų daktarė.
Bronislavas Karmaza – geologas, fizinių mokslų daktaras.
Regina Karpičienė – bibliotekininkė.
Danutė Karužaitė-Plauškienė – mokytoja.
Dainius Kazlauskas – istorikas.
Antanas Kiveris – pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.
Rimgaudas Paulius Kondratavičius – ūkininkas.
Liuda Korsanovienė – kultūros darbuotoja.
Edita Korzonaitė – etnologė, humanitarinių mokslų daktarė.
Vytautas Krupoviesas – mokytojas.
Jonas Laurinavičius – žurnalistas.
Asta Leskauskaitė – filologė, humanitarinių mokslų daktarė.
Vidmantas Lopeta – biologas.
Olijardas Lukoševičius – istorikas, muziejininkas.
Venantas Mačiekus – ekonomistas, kraštotyrininkas, redaktorius, valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatas.
Angelė Mačionienė – mokytoja.
Nijolė Marcinkevičienė – etnologė.
Stasė Masilionienė – mokytoja.
Anelė Matukevičienė – ūkininkė.
Nijolė Marija Mickevičienė – gydytoja.
Kazys Misius – istorikas.
Algimantas Miškinis – architektas, urbanistikos istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.
Algimantas Jonas Naudžiūnas – inžinierius.
Auksė Noreikaitė – etnologė.
Danutė Petrošienė – psichologė.
Alė (Elena) Počiulpaitė – etnologė, menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė.
Violeta Pukelytė – geologė, fizinių mokslų daktarė.
Marija Rainytė – sociologė.
Marija Razmukaitė – filologė, humanitarinių mokslų daktarė.
Antanas Rupeika – architektas.
Marija Rupeikienė – architektė, humanitarinių mokslų daktarė.
Zofija Sinkevičienė – biologė, biologijos mokslų daktarė.
Marijona Šaknienė – žurnalistė.
Irma Šidiškienė – etnologė, humanitarinių mokslų daktarė.
Aleksandras Šliaupa – geologas, fizinių mokslų daktaras.
Dalė Šmigelskienė – kultūros darbuotoja.
Talvydas Špiliauskas – gamtininkas.
Nikodemas Švogžlys – kunigas.
Antanas Terleckas – istorikas.
Andrius Tumavičius – istorikas.
Arūnas Vaicekauskas – etnologas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas.
Aldona Valatkevičienė – bibliotekininkė.
Ingrida Verbylienė – gamtininkė, gamtos mokslų daktarė.
Vincas Vičkačka – inžinierius.
Martynas Vingrys – etnologas.
Ona Virginavičienė (Trepuilaitė) – bibliotekininkė, kraštotyrininkė.
Manvydas Vitkūnas – archeologas, lektorius, publicistas, humanitarinių mokslų daktaras.
Aleksandras Vitkus – istorikas.
Ona Voverienė – pedagogė, tautotyrininkė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, profesorė.
Vytautas Voveris – žurnalistas.
Vladas Voveris – pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas.
Rasa Zakarė – etnomuzikologė.
Rimantas Zizas – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Vytautas Žeimantas – žurnalistas.

 

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt