Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Buvusio Panemunio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Ajutiškio vns.
Andrišonio k.
Aukštadvario dv.
Aukštadvario k.
Ažubalių k.
Balalių k.
Balelių vns.
Bariškių k.
Baublių k.
Bernotiškio vns.
Bruzgulių k.
Čedasų mstl.
Čeponiškio vns.
Daliečių k.
Daratiškio vns.
Daržopievio vns.
Dauniūnų k.
Dirvoniškio vns.
Dudiškių k.
Dumblės vns.
Enikių k.
Ežerėkšnės vns.
Gabrieliškio vns.
Gačionių k.
Gervelėnų k.
Gikonio dv.
Gikonio k.
Ginočių k.
Gintautų k.
Gribonio k.
Griškiškio vns.
Grubų k.
Grundiškio vns.
Gumbių vns.
Gurių k.
Indriūnų k.
Jakutiškio vns.
Janikūnų k.
Jonavos k.
Jusiagirio k.
Kačerginės vns.
Kalniečių k.
Kalpokiškio plv.
Kalpokų k.
Kalpokų vns.
Kaluinių vns.
Kavolių k.
Kebelių plv.
Kelmynės plv.
Klingių k.
Konstantinavos dv.
Konstantinavos k.
Kunigiškių k.
Kuodiškių vns.
Kurkliečių k.
Kvetkų k.
Lilinės plv.
Lilinės vns.
Lužiškių k.
Lūžiškių k.
Maželių dv.
Mažiuliškio vns.
Medikių vns.
Melnikų vns.
Mičiūnų k.
Mikalojiškių k.
Mykolajiškių k.
Mykoliškių k.
Miliūnų k.
Minkūnų k.
Miškinės vns.
Mitlanų k.
Naujasodės k.
Naujikų k.
Navasodų vns.
Orliškio vns.
Ožkamedinės vns.
Padauniūnio vns.
Pagajės vns.
Pakvietkės vns.
Palaidžio (Devenių Pukių Ginta
Paliepio dv.
Paliepio k.
Pameniškio vns.
Pamiškės vns.
Panemunio dv.
Panemunio k.
Panemunio mstl.
Panemunio vnk.
Papiškių k.
Pašeriaukščių k.
Pašilės vns.
Pavyžonių k.
Pavyžonių k.
Puškonio k.
Putelių vns.
Rabliaučiznos vns.
Radkūnų dv.
Ratkūnų k.
Ribickio vns.
Rodiškio vns.
Roksalės vns.
Roviškėlės vnk.
Roviškių dv.
Rūkliškio k.
Rumpiškių k.
Ruskiškių vns.
Salos vns.
Sasnaukos k.
Sebentiškio vns.
Sičiūnų k.
Sipelių k.
Sypelių k.
Slabadninkų k.
Smalenskų vns.
Staponių k.
Stumbriškio vns.
Suvainiškio mstl.
Suveiždžių dv.
Šarkiūnėlių k.
Šarkiūnų k.
Šarkiūnų plv.
Šilagalio k.
Šilagalio vns.
Šilalio vns.
Šiliagiškio vns.
Šilingiškio k.
Šniūkštų vns.
Taručių k.
Trakinio vns.
Trumpiškio vns.
Unglininkų plv.
Užnemunės vns.
Valkšnos vns.
Vanagynės vns.
Veseliškių vns.
Vilkolių k.
Vilkų k.
Vilnasalės vns.
Vingriškio vns.
Virembos vns.
Viršilų vns.
Vištinės vns.
Vitelinės vns.
Zablačių dv.
Zikorinės vns.
Žydelių vns.

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla