Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Numatomas monografijos „Panemunis“ turinys

GAMTA

1. Daiva Patalauskaitė. Panemunio apylinkių augmenija. (2011 03)

ISTORIJA

2. Algirdas Baliulis. Senoji Panemunio istorija. (2012 06)

3. Bronius Deksnys. Čedasų istorija. (2011 05)

4. Povilas Spurgevičius. Čedasų bažnyčios istorija. (2013 04)

5. Povilas Spurgevičius. Panemunio bažnyčios istorija. (2013 05)

6. Povilas Spurgevičius. Suvainiškio bažnyčios istorija. (2013 06)

7. Marija Rupeikienė. Sakralinių pastatų ir dvarų sodybų architektūra. (2013 06)

8. Ričardas Čepas. Lietuvos kariuomenės savanoriai.

9. Genovaitė Daugnorienė. Čedasų krašto tremtiniai ir politiniai kaliniai.

10. Genovaitė Žukauskienė. Technikos raida (2011 11)

11. Jonas Šedys. Pradžios mokyklos Panemunio valsčiuje 1919–1939 m.

12. Stanislovas Buchaveckas. Mokyklos nacmečiu. (2013 06)

13. Genovaitė Daugnorienė. Čedasų mokyklų istorija.

14. Panemunio ir Suvainiškio mokyklų istorijos. (2013 09)

15. Dalia Kumpauskienė. Čedasų bibliotekos istorija.

16. Pranutė Petrylienė. Panemunio bibliotekos istorija.

17. Regina Šimėnienė. Suvainiškio biblioteka kaimo istorijos kontekste.

18. Alena Grigaliūnienė. Vilkolių bibliotekos istorija.

19. Vladas Liolys. Sipelių kaimo istorija. (2011 09)

ETNINĖ KULTŪRA

20. Laima Lapėnaitė. Tradicinė bitininkystė ir jos raida. (2011 06)

21. Zenonas Žumbakys. Medžioklės tradicijos. (2012 06)

22. Rita Garškaitė. Kapinės. (2011 05)

23. Danutė Aleknienė. Tradicinė apranga. (2012 06)

24. Živilė Paipulaitė. gyvenamųjų patalpų interjero tekstilė. (2012 06)

25. Nijolė Marcinkevičienė. Kulinarinis paveldas. (2011 06)

26. Venantas Mačiekus. Papročių teisė. (2013 06)

27. Agnė Milinkevičiūtė. Kalendorinių švenčių papročiai.

28. Rasa Gaidytė. Darbo papročiai.

29. Vytautas Navickas. Moterų paslaptys. (2011 05)

30. Monika Balikienė. Bloga akis. (2011 05)

KALBA

31. Gertrūda Naktinienė. Panemunio valsčiaus šnektos. (2012 06)

32. Gertrūda Naktinienė. Šnektų tekstai. (2012 06)

TAUTOSAKA

33. Tautosakos tekstai. (2013 09)

ĮŽYMŪS ŽMONĖS

34. Genovaitė Daugnorienė. Garsūs Čedasų krašto žmonės.

Straipsnių, aprobuotų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos, reziumė anglų kalba

Straipsnių autoriai (jų sąrašas su nuorodomis)

Santrumpos ir sutrumpinimai

Asmenvardžių rodyklė

Vietovardžių rodyklė

Leidinio rėmėjai

Buvusio Panemunio valsčiaus žemėlapis

Dabartinė kartografinė ir demografinė situacija buvusio Panemunio valsčiaus teritorijoje

Svarbiausi gamtos, istorijos, kultūros paminklai ir kitos lankytinos vietos Panemunio valsčiaus teritorijoje.

Panemunio seniūnijos žemėlapis

Panemunio seniūnijos kaimų išsidėstymo schema

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis

Leidėjo žodis

Apie monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“

Trumpa knygos anotacija

Spalvotos nuotraukos (atskirame spaudos lanke)

* Skliausteliuose parašyta straipsnio autoriaus įsipareigota straipsnio parašymo ir įteikimo „Versmės“ leidyklai data. Jei straipsnis jau įteiktas leidyklai, data prie jo neberašoma.

Didelės 800–1000 psl. apimties knygoje bus apie 500 juodai baltų ir spalvotų iliustracijų: monografija gausiai iliustruojama nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais, žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis, pateikiamos muzikos kūrinių gaidos.

Knygos turinys rengimo metu gali kisti.

„Versmės“ leidykla maloniai kviečia pareikšti nuomonę apie monografijos turinį – kas praleista, ką reikėtų papildyti ar pakeisti. Jei galėtumėte parašyti trūkstamą straipsnį, jei turite įdomios informacijos, nuotraukų ar tiesiog patarimų ir pastabų – maloniai lauktume iš Jūsų žinutės. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dėmesį. Tikimės, kad bendromis pastangomis parengta ir išleista knyga bus graži, įdomi ir turininga.

Parengta 2010 04 18

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt