lankymasis šioje svetainėje

 

 

Pilviškiai
41-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 78 autoriai, 96 straipsniai, 1192puslapių, 300 egzempliorių.

Asmenvardžių rodyklė (4 948 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P Q R S Š T U Ū V W Z Ž

 

A

A(ugustaitis) P. 61, 64, 65
A.-Č. Irena 449
Aba Avrahamas [Abba Avraham] 111
Abalė Avrahamas [Abbale Avraham] 111
Abelis, biblijinis personažas 96, 803
Abraitienė (Giraitytė) Janina 231
Abraitis Rokas 231
Abraitis Vincas 172
Abramavičienė Ieva 860
Abramavičienė V. 700
Abraomas, biblijinis personažas 97, 655
Abromaitis Julius 384
Abromavičienė Adelė 135
Abromavičienė Danutė 735
Abromavičius Vytautas 406
Adamkus Valdas 1157
Adickas Antanas 907
Adleris 237, 239
Adomaitienė (Šermukšnaitė) Marijona 806
Adomaitienė Albina 169
Adomaitienė Ona 763
Adomaitis (Greitjonis) 623
Adomaitis B. 132
Adomaitis Jonas 175, 194, 407
Adomaitis Juozas 181, 406, 1099
Adomaitis Jurgis 142, 169
Adomaitis Petras 84, 85
Adomaitis Povilas 70, 1013
Adomaitis Sigitas 458
Adomaitis Valentinas 82, 85
Adomaitis Vitas 563
Adomaitytė Anelė Ona 406
Adomaitytė Elena Emilija 407
Adomaitytė Gražina 169
Adomas, biblijinis personažas 806, 1082
Adomavičiai, Jonas ir Adelė 720
Adomavičienė Albina 814
Adomavičius 458
Adomavičius Antanas 194
Adomavičius Bronius 194
Adomavičius Juozas 509
Agota, šv. 797
Aharon Moše, 91
Aharonas Mecachas [Aharon Metzach] 108
Aistis J. 464
Akelaitis 141
Akelaitis Adolfas 688, 708
Akelaitis J. 318
Akelaitis Kazys 85
Akelaitis-Kardas Vytautas 137, 142
Akelienė (Kudirkaitė) 259
Akelienė (Kudirkaitė) Uršulė 318
Akelytė Uršulė 259
Akmianskis 654
Akselis Izraelis Dovas [Axel Yisrael Dov] 121
Akulauskas Edmundas 735
Albaitis Česlovas 194
Albavičius I. 301
Albertynas Albinas 633
Albrechtai 625
Albrechtas Gustavas 625
Alekna A. 421
Aleksa 132
Aleksa Jonas 188
Aleksa Juozas 188
Aleksa Jurgis 168
Aleksa P. 397
Aleksa Pijus 253, 1110
Aleksa Valentinas 1110
Aleksa Vincas 260
Aleksa Vytautas Jonas 405
Aleksai 254, 463, 637
Aleksaitė Elena 188
Aleksandras II 1098
Aleksandras, kunigaikštis 29
Aleksandravičiūtė Aleksandra 1090
Aleksandrova V. D. 17, 22
Aleksejus, caras 29
Aleksienė Albina 253
Aleksienė Elena 188
Aleksienė Marijona 188
Aleksynas K. 1002, 1003
Algimantas, kunigaikštis 1126
Alijošienė Valerija 133, 186
Alijošius Benediktas 133, 186
Alijošius Bronius 133, 186
Alijošius Marijus 133, 186
Alijošius Ramutis 133
Alijošius Remigijus 133, 186
Alijošiūtė Gailutė 133
Ališauskaitė Ona 678
Ališauskas Antanas 136
Ališauskas (Olszewski) Mykolas 310, 315
Aliūkaitė Daiva 923, 932, 933, 937
Alkevičiūtė Joana 407
Alkevičienė Teofilė 521
Almonaičiai 552
Almonaitis G. 524, 558
Almonaitis Gediminas 524, 552
Almonaitytė Birutė 552
Ambrasai 217, 439, 440, 617, 637
Ambrasaitė Daiva 707
Ambrasaitė Levonė 181
Ambrasas 408, 554
Ambrasas Antanas 85
Ambrasas Jonas 181, 207
Ambrasas Juozas 136, 155, 207, 407
Ambrasas Justinas 207
Ambrasas Konstantinas 305, 310, 500
Ambrasas Petras 181
Ambrasas Rimgaudas 84
Ambrasas Stasys 126, 136
Ambrasas Valentinas 181, 453
Ambrasas Vincas 135, 136, 166
Ambrasienė 623
Ambrasienė Julė 135
Ambrasienė Juzė 135, 166
Ambrasienė Marija 207
Ambrasienė Marijona 181
Ambrasienė Ona 181
Ambrasytė Bronė 340
Ambrasytė Julė 340
Ambrašiūtė Magdė 759
Ambrazas 932, 937
Ambrazas Vytautas 937
Ambraziejienė Marija 226
Ambraziejienė Rozalija 226
Ambraziejus Andrius 223, 225
Ambraziejus Raimukas 226
Ambraziejus Vincas 223, 225, 226, 291
Ambraziejus Vladas 223
Ambraziejūtė Marija 226, 409, 414
Ambrazienė Gailė 5, 10, 151, 1134
Ambrazienė Magdelena 946
Ambruževičiūtė Evelina 597
Amonas 638, 639, 643
Anankienė Ona 1001

Andersenas Hansas Kristianas 581
Anderson 860
Andrejevas A. 875
Andriejus, šv. 805
Andrijonas A. 942
Andriukaitienė Ona 912
Andriulis (Andziulis) Pijus 133
Andriulytė Adelė 133
Andriušaitis Jonas 157
Andriušaitis Vincas 80
Andriušienė Elena 763, 766, 768, 769, 772, 773, 775, 777–779
Andriušis 303
Andriušis Alfonsas 418
Andriušis Jonas 206
Andriušis Viktoras 417
Andriušis Vytautas 341
Andriušytė Eugenija 418
Andriušytė Genė 390
Andriušytė Irena 407
Andriuškevičius Alfonsas 1073
Andriuškevičius Jonas 429, 1110
Andriuškevičius M. 398
Andriuškevičius Vladas 418
Andriuškevičius Vladislovas 341
Andrušaitis Juozas 790
Andziulienė (Ambraziejūtė) Justina 225
Andziulienė Eugenija 204
Andziulis Jonas 515, 516, 1110
Andziulis Juozas 545, 552
Andziulis Pijus 315
Andziulis Stanislovas (Andzulis
Stanislaw) 74
Andziulytė Adelė 186
Andziulytė Marija 516
Andziulytė-Ruginienė Marija 1110, 1111
Andzulis Stanislovas (Stanislaw) 74
Anelauskienė Ona 159
Ankevičiai 254
Ankevičius 683
Ankevičius Algimantas 256, 257, 260
Ankevičius Stasys 5, 10, 72, 148, 259, 260, 287, 525–527, 529, 533, 541–546, 576, 579, 1060, 1111, 1117, 1134
Ankudavičius Algis 497
Anriušaitis Matas 43
Anskaitienė (Smalenskaitė) Anastazija 243, 245
Anskaitienė Elena 244
Anskaitienė Marija 243
Anskaitis 556, 623
Anskaitis Andrius 243, 244, 786–794
Anskaitis Antanas 6–8, 11, 12, 14, 251, 252, 455, 482, 499, 505, 507–509, 620, 1105, 1108, 1134
Anskaitis Antanas (Pumputis) 510
Anskaitis Jonas 243
Anskaitis V. 244, 245
Anskaitis Vincas 85, 136, 185, 243
Anskaitis Vytautas 244
Anskaitytė Adelė 243
Anskaitytė Anelė 243
Anskaitytė Joana 243, 245
Antanaitienė Elzbieta 203
Antanaitis 30, 31, 623, 1078
Antanaitis Antanas 203
Antanaitis Bronius 1031
Antanaitytė Elena 203
Antanaitytė Petronėlė 711
Antanas Paduvietis, šv. 1045, 1050
Antanas, šv. 74, 253, 802, 1060
Antanavičius Bronius 807
Antanavičius Juozapas 298
Antanavičius Sigitas 277, 606–608
Antichovičiūtė Amelija 1102
Antonijus, imperatorius 93
Antulionienė Veronika 838
Aprijaskis 132
Aprijaskis Smuelis 894
Arbataitis V. 445
Ardickas Zigmas 429, 1111
Ardickienė (Gabartaitė) A. 459
Ardzijauskaitė Danutė 5, 10,, 78, 85, 1134
Ardzijauskas Jonas 200
Armanavičienė Laimutė 807
Arminaitė Marija 409
Arminas Juozas 409
Arminas P. 1097
Arminas Petras 318
Armonaitis-Triupas Juozas 218
Armonas 399
Armonas Pijus 447
Armonienė Ema 210
Arnastauskaitė Marijona 341
Artichovičiai 1102
Artichovičiūtė Amelija 1103
Aržuolaitis Jokūbas 172
Aržuolaitis Juozas 172
Aržuolaitytė (Kiaudienė) Aleksandra 172
Asipauskaitė A. 967, 968
Astrauskai 138, 463
Astrauskaitė Austėja 593
Astrauskaitė Birutė 138
Astrauskaitė J. 437
Astrauskaitė Onutė 138
Astrauskaitė T. 437
Astrauskas 438, 997
Astrauskas (Ostrowski) Jurgis 291, 310
Astrauskas Antanas 138, 354
Astrauskas Bronius 137, 138
Astrauskas Jonas 695, 701
Astrauskas Juozas 137
Astrauskas Justinas 138
Astrauskas Vincas 138
Astrauskienė Adelė 138
Astrauskienė Magdalena 838
Astrauskienė Magdė 770, 783
Astromskas P. 315
Ašmonai 637
Ašmonaitė-Rūta Birutė 188
Ašmonas Jonas Vytautas 189
Ašmonas Motiejus 189
Ašmutis Albinas 136, 170
Atkinson P. 861
Augustaičiai 621, 622, 623
Augustaitis 437, 623, 1057
Augustaitis Jonas 623
Augustaitis P. 60
Augustaitis Pranas 623
Augustaitis Vladas 623
Augustaitytė-Vaičiūnienė Juzė 620, 623, 1111, 1112
Augustas III, karalius 290
Aušpicas Šlomo 93
Aušrotai 254
Avyžius Benjaminas 205
Avyžius Jonas 576

 

B

Babravičienė 139
Bacevičiūtė Rima 923, 937–939
Bacevičiūtė Stasė 406
Bačinskienė (Žemaitytė) Uršulė 688, 708
Badaitienė Ona 838
Badaitis Antanas 78, 79
Badaitis Kazys 78, 80
Badaitis Vincas 80
Bagdanavičienė Julija Anastazija 208
Bagdanavičienė Ona 208
Bagdanavičius Edgaras 807
Bagdanavičius Gintautas 208
Bagdanavičius Pranas 208
Bagdanavičius Vincas 208
Bagdanavičiūtė Nijolė 208
Bagdonaitė Irena 208
Bagdonas 654, 946
Bagdonas Eimutis Juozas 208
Bagdonas Gintautas 406
Bagdonas J. 1099, 1128
Bagdonas Jonas 208
Bagdonas Juozas 208
Bagdonas Pranas 205
Bagdonas Teodoras 208
Bagdonas V. 480
Bagdonavičius 493, 497
Bagdonavičius Antanas 82
Bagdonavičius (pravarde Bagdonas) M. 370, 416, 436
Bagdonavičius Mikas 403, 409
Bagdonavičius Mykolas 369, 414
Bagdonavičiūtė Elena 402
Bagdonavičiūtė Elena Marija 363
Bagdonavičiūtė Teresė 493
Bagdonienė Teresė 208
Bagdonienė Vitalija 683, 1112
Bagučauskienė (Kemežaitė) Uršulė 806
Bagušauskas 554
Bagušauskas Antanas 850
Bagušauskas Juozas 82, 85
Bagušauskienė Petronėlė 850
Bagužas Petras 78, 85
Bajoraitis Justinas 172
Bakaitienė Birutė 427, 596
Bakaitytė Janina 589
Bakelis Jonas 827
Bakerytė Kazė 418
Bakys Antanas 194, 305, 310
Bakmeisteris 655
Bakšiai 216
Bakšienė Rima 8, 13, 15, 923, 925, 934, 937, 1134, 1139
Bakšys Aloyzas 472
Bakšys Jonas 216
Bakšys Pijus 216
Bakšytė O. 459, 472
Bakūnaitė Bronė 402
Bakūnas Andrius 132, 134, 139
Bakūnas Petras 263
Bakūnas Pijus 136, 166
Bakūnas Vincas 134
Bakūnienė 229, 232
Bakūnienė Rita 282
Bakūnienė Rūta 597
Balakauskas P. 632
Balanda Petras 310
Balčiūnai 614
Balčiūnaitienė Uršulė 695
Balčiūnaitytė Aldona 434, 436
Balčiūnas D. 1041
Balčiūnas Leonas 1073
Balčiūnienė Uršulė 759
Balčytis Vytautas 1080
Balikienė Monika 8, 13, 862, 863, 868, 869, 872, 1134
Baliński M. 60
Baliukonis Bernardas 306
Baliūnas Stasys 930
Balys 799–801, 803, 807
Balkus-Barsukas Kazys 151
Balna Jonas 186
Balna Vytautas 186
Balnaitė Aldona 186
Balnienė Anelė 186
Balsaitė Birutė 189
Balsaitė Marija 189
Balsas Jonas Kęstutis 189
Balsevičiai (Balcewicz) 292
Balsevičius (Balcewicz) Laurynas 292, 310
Balsevičius (Balcewicz) Motiejus 292, 293, 310 –312
Balsevičius (Balcewicz) Sigfridas
Izidorius 310
Balsevičius Zigfridas Izidorius 292
Balsiai 637
Balsienė 100
Balsienė (Masaitytė) Marija 643
Balsienė (Tamašauskaitė) Danutė 508
Balsienė Katarina 944, 948, 950, 954, 959
Balsienė Marija 189
Balsiūtė 931
Balsys 654, 931
Balsys J. 398–400
Balsys Jonas 85, 643
Balsys Vaclovas 625
Balsys-Dobilas Juozas 146
Balsytė Bronė 650, 651
Balsytė Justina 649
Baltėnas A. 745, 746, 748, 750, 751, 753–755, 966–968
Baltramiejus, šv. 284, 451, 459, 724, 803
Baltramonaitis Viktoras 186
Baltrušaičiai 146, 722
Baltrušaitienė Domicelė 152
Baltrušaitienė Izabelė 168
Baltrušaitienė Julija 166
Baltrušaitienė Marcelė 827
Baltrušaitienė Ona 721
Baltrušaitis 132, 150
Baltrušaitis A. 45, 50, 315
Baltrušaitis Andrius 45, 418
Baltrušaitis Antanas 168
Baltrušaitis Jokūbas 1074
Baltrušaitis Jonas 85
Baltrušaitis Juozas 152, 155, 298, 310
Baltrušaitis Jurgis 168
Baltrušaitis Konstantas 409
Baltrušaitis Motiejus 814
Baltrušaitis Vincas 706, 721
Baltrušaitis Vincentas Donatas 297, 310
Baltrušaitis Vingaudas 851
Baltrušaitis Vytautas 152, 407
Baltrušaitytė Adelė 418
Baltrušaitytė Sigutė 166
Baltrušienė (Urbotytė) Aldona 807
Baltrušytė Magdalena 409
Baltūsiai 136
Baltūsienė Adelė 825
Baltūsienė Anelė 762, 765–767, 769, 772, 773, 776
Baltusienė Marijona 167
Baltūsis 139, 450
Baltūsis Antanas 134, 141, 148–450
Baltūsis Feliksas 136, 167, 449
Baltūsis Jonas 136, 167, 784–786, 788–793
Baltusis Jurgis 167
Baltūsis Jurgis 136, 340, 684
Baltūsis Motiejus 315, 318, 320, 323, 670, 684, 1113, 1128
Baltūsis Pijus 449
Baltūsis Zigmas 136, 167
Baltūsis-Žvejas Antanas 142, 144–146, 148–150, 166, 480, 1112
Baltūsytė Anelė 136
Baltušis J. 559
Baltutis Viktoras 1118
Balzacas, de H. 1125
Banionienė Marijona 822, 825
Banionis 132, 386
Banionis Aleksandras 338, 339, 379, 399, 400, 518–520
Baniulaitis Valentinas 282, 596, 597
Banys 137
Banys Petras 629
Baranauskaitė Ingrida 863
Baranauskaitė Teresė 157
Baranauskas A. 1098
Baranauskas Adolfas 157
Baranauskas Gintautas 157
Baranauskas Jonas 157
Baranauskienė Marijona 157
Baratinskas Petras 503, 511
Barauskienė Anelė 695
Barauskienė V. 1001
Bareikienė Lina 263
Barila Jonas 85
Barysaitė Džoja Gunda 1157
Barkauskienė Bronė 814
Barkus A. 1041
Barniškaitė Justina 341
Barniškienė Ona 133, 170, 838, 845
Barniškis Kazys 200
Barniškis Petras 170
Barniškis Simonas 133, 170
Barniškis Vladas 133, 170
Barniškytė Regina 133
Baršauskas 920
Baršauskas Jonas 389, 403
Baršauskas K. 558
Baršauskas Pr. 920
Baršauskienė Izabelė 389
Baršauskienė Ona 838, 845
Baršauskienė Salomėja 838
Baršukaitienė Danutė 596, 597
Bartasevičius (Bartosewicz) Eliziejus 293, 311
Bartininkas Pranas 405
Bartkus F. 1110
Bartsch Christian 1001
Bartuška V. 421
Bartuška Vincas 1113
Barzdaičiai 396
Barzdaitis Antanas 207
Barzdaitis Jurgis 42
Barzdaitis Petras 42
Barzdaitytė Julė 207
Barzdukas Algirdas 260
Barzdukas Gediminas 260
Basalykas A. 17, 22
Basanavičius Jonas 394, 435, 583, 601, 646, 1003, 1098, 1100, 1105, 1106, 1126, 1129, 1134, 1135
Basas 96
Batisa J. 444, 485
Baukai 131
Baukus Alfonsas 739
Bavlis Hilelis (Rašigolskis Rašgolinas) 93
Baziliuk Motiejus 42
Beauv P. 19
Beliūnas 194
Bendaravičienė D. 598, 599
Bendaravičienė Danguolė 598
Bendaravičienė Marija 773
Bendaravičius Juozas 806
Benderis K. 348
Benderis Maksas 349
Bendoraitienė (Bendoriūtė) Kastancija 819
Bendoraitis Albinas 256, 257
Bendoraitis Gediminas 405
Bendoraitytė 459
Bendoraitytė Marija 582
Bendoravičienė Marija 179
Bendoravičius Juozas 179
Bendorius Kostas 136, 194
Bendorius O. 391
Bendorius P. 355, 360, 391
Benekeraitytė Indrė 568
Benekeraitytė Irma 568
Benešiūnas Aloyzas Benediktas 341
Benešiūnas Andrius 78, 84, 85
Benešiūnienė 944
Benešiūnienė (Katiliūtė) Ona 944, 949, 951–953, 955
Beraitis Justinas 172
Bergerienė (Zinkevičiūtė) Aldona 502
Berkman Geni (Berkman Nene) 102, 104
Berkman Sara Lea 102
Berkmanai 101, 102
Berkmanas 94
Berkmanas Abraomas Avram Wolfas 102
Berkmanas Baruchas 102
Berkmanas Dovydas (David) 102
Berkmanas Džonas (John) 102
Berkmanas Nehemia 102
Berkmanas Paulas 102
Berkman-Goldberg Nene 102
Berkmonas 46
Berlinas Naftalis Cvi Jehuda [Berlin
Naftali Tzvi Yehudah] 111
Bermanas Arje Zeevas 93
Bernotaičiai 138
Bernotaitė Marija 945
Bernotaitienė Ona 135, 151
Bernotaitis 138
Bernotaitis Juozas 349
Bernotaitis Mečislovas 136, 179, 349
Bernotaitis Vincas 135, 151
Bernotaitis-Žaliukas Juozas 137, 142, 151
Bernotaitytė (Želenekienė) Danutė 135
Bernotaitytė Anelė 405
Bernotaitytė Liudvika 135
Bernotukė Marija (Piečiukaitukė
pravarde) 945, 960, 975, 996
Bernšteinas Cvi [Bernstein Tzvi] 111
Bersuckis D. 671
Beržinskas Alfonsas 263, 277
Besasparienė Elzbieta 133
Besasparis 720
Besasparis Jonas 189
Besasparis Juozas 662
Besasparis Mykolas 193
Besasparis Pranas 133, 194
Besaspartytė Julija 405
Bialoblocki 91
Bialoblockis Arje Leibas 92, 93
Bialoblockis Samuelis
[Bialoblocki S. P. ] 108
Bialoblockis Šmuelis Šraga 92
Biankis V. 1125
Bieliauskas Pranas 1105
Bielienė Marija 151
Bieliokaitė Rasa 602
Bieliukas Kazimieras 517, 1113
Bieliukienė Loreta 263, 282, 284, 597, 600
Bieliūnienė Ieva 202
Bielys Bronius 151
Bielys Juozas 151
Bielskus Kazys 152, 612
Bielskus-Tigras Justinas 142
Bielskutė Antosė 152
Bielskutė Stasė 152
Bielskuvienė (Ilgūnaitė) Agota 316

Bilis S. 877
Biliūnas Jonas 460, 461, 506, 551
Bilys Stasys 875, 899
Bindauskienė Izabelė 838
Bindokienė Silvija 601, 602
Binkauskai 637
Binkauskas Jonas 189
Binkauskas Juozas 189
Binkauskas Kazys 189
Binkauskienė Liuda 189
Birbilas Vincentas 300
Birkholcas Valteris (Birkholz Walter) 878
Birutė, kunigaikštienė 89, 276, 278
Biržiška Mykolas 506, 998, 1105
Bitkauskas-Kranklys Jonas 162
Biveinis 141
Byla 139
Byla Bronius 168
Byla Jonas 78, 209, 807
Byla Julius 838, 845
Byla Juozas 723
Byla Juozas Motiejus 316
Byla T. 487
Byla Tomas 180
Byla V. 132
Bylai, Ona ir Juozas 723
Bylaitė A. 761
Bylaitė Anelė 209
Bylaitė Danguolė 168, 807
Bylaitė-Žakaitienė Andželika 851, 861
Bylas 440
Bylienė Magdalena 180
Bylienė Marcelė 209
Bylienė Marija 838, 845
Bylienė Ona 723
Bylienė Stanislava 168
Byronas G. 1121
Blaškevičienė Aldona 282, 596, 597, 602
Blaškevičius Manius 596
Blauzdžiūnas Antanas 701
Blažaičiai 217
Blažaitienė Magdalena 203
Blažaitienė Ona 177, 181
Blažaitis 623
Blažaitis Algirdas 181
Blažaitis Feliksas 193
Blažaitis Jonas 181, 203
Blažaitis Juozas 136, 181
Blažaitis Kęstutis 181, 437, 440
Blažaitis Vitas 440
Blažaitytė Anelė 177, 181
Blažaitytė Leonida 404, 434
Blažaitytė Ona 181
Blažytė Madlena 358
Blinstrubienė Barbora 399, 400
Blinstrupas Teodoras 417, 418, 424
Blinstrupienė Barbora 338. 339
Bliūdžius 836
Bliūdžius Andrius 85
Bliūdžius J. 301
Bliūdžius Jurgis 316, 325, 409, 413
Bliūdžius Kazys 629
Bliūdžius Mykolas 316
Bliumas G. 348
Bliumas K. 348
Blochas Abraomas 350
Blokas G. 348
Bloznelytė Stasė 8, 13, 826, 1134
Blusevičius Jonas 78, 79, 85
Blusevičius Juozas 78
Blusevičius Kazys 78, 85
Bogušinskas Algirdas 595
Bona, karalienė 41
Bonakerienė Marijona 907
Bonakeris Edvardas 907
Bonakeris Tomas 372
Bonapartas Napoleonas 24
Borisevičienė Angelė 245
Borisevičienė Joana 5, 10, 243, 763–782, 1134
Borisevičienė Kostancija 153
Borisevičius Gintautas 243, 245
Borisevičius Juozas 153
Borisevičius Remigijus 243, 245
Borisevičius Vincentas 690, 722, 723, 1113
Borkys Algimantas 458
Borkys Juozas 136
Borkys Pranas 136
Borkys Stanislovas 134
Borkys Stasys 131, 181
Borkys Viktoras 131, 134, 181
Bortkevičienė Felicija 672
Bortkevičius V. 747
Boruta Jonas 723
Boruta Kazys 580
Bosas Stasius 587
Bosas Stasys 525
Bosevičiai 254
Bosikiai 99
Bozytė Miglė 597
Bradūnas Kazys 576, 584, 1097
Braunas Jonas 369
Braun-Blanqet J. 17, 22
Braunšteinas Jakovas 48
Brazaitienė (Steneikiūtė) Adelė 819
Brazaitienė Adelė 759, 838
Brazaitienė Elena 838
Brazaitis Jonas 827
Brazaitis Juozas 136, 193, 476
Brazaitis-Špokas Albinas 157
Brazaitytė Aldona Zita 341
Brazaitytė Ona 701, 827
Brazauskaitė Anelė 204
Brazauskaitė Juzė 204
Brazauskaitė Marytė 204
Brazauskaitė Uršulė 204
Brazauskas 450
Brazauskas A. 720
Brazauskas G. 256, 259, 547
Brazauskas Gediminas 255
Brazauskas Jonas 142, 195
Brazauskas Leonas Pijus 204
Brazauskas Liudvikas 201
Brazauskas P. 1009, 1010
Brazauskas Petras 204
Brazauskas Pijus 734
Brazauskas-Sakalas Bronius 142
Brazdžionis Bernardas 463, 464, 576, 584, 616
Braziai 216, 217, 438, 439
Brazienė (Dabregaitė) Magdė 806
Brazienė (Šacaitė) 724
Brazienė Adelė 203
Brazienė Elena 203
Brazienė Natalija 634
Brazienė Uršulė 181
Brazius 440
Brazys 1078
Brazys Alfredas 203
Brazys Antanas 203
Brazys Bronius 203, 634
Brazys Juozas 136
Brazys Kazimieras 439, 625
Brazys Kęstutis (Kęstas) 16, 263, 282, 572, 596–600, 602, 607, 608, 610, 1192
Brazys Liudvikas 203, 626
Brazys M. 216, 438
Brazys Mykolas 181
Brazys-Atas Juozas 142, 203
Brazys-Klajūnas Jonas 138, 140, 142, 146, 181, 182, 214, 216, 217, 439, 442, 479, 1114
Brazytė Ona 203
Brazytė Valentina Danutė 203
Bražinskaitė Laima 8, 13, 828, 1134
Breimelis Juozas 906
Brejeriai 625
Brežnevas L. 560
Briauka Vincas 82
Bridžius Juozapas 297
Bridžius Juozapas Antanas 311, 316
Brilius Kęstutis 722
Brinevičiūtė Janina 483, 507, 617
Broza Kazys 85
Broz-Tito Josefas 497
Bruderis Adolfas 85
Bruderis Julius 85
Brundza (Brondzo) Motiejus 311
Brundza Algimantas 651
Brundza Andrius 316, 639, 641, 644, 645, 648–651, 654, 655
Brundza Antanas 316, 1114
Brundza J. 539
Brundza Jonas 7, 12, 78, 80, 83, 88, 538, 635, 639, 641, 643–647, 649–654, 656, 1134
Brundza Juozas 538, 639, 643, 645, 646, 652, 653
Brundza Kazys 7, 12, 635–641, 643–648, 650–655, 1114
Brundza Mykolas 297
Brundza Motiejus 293, 316, 1115
Brundza Petras 643
Brundza Pijus 635, 639, 643, 645
Brundza Pranas 78, 79, 85, 639, 644, 645, 647, 648, 651, 655, 656
Brundza Rimas 645, 651
Brundza Stasys 636, 639, 641, 643, 645, 647, 649–653
Brundza Vaclovas 195
Brundzai 12, 637, 643, 645, 648, 652, 653
Brundzaitė Albina 341
Brundzaitė Alenutė 653
Brundzaitė Antanina 646
Brundzaitė Bronė 646
Brundzaitė Elena 639, 640, 644, 646, 651, 655, 656
Brundzaitė Julija 648
Brundzaitė Katerina 643, 651
Brundzaitė Konstancija 653
Brundzaitė Kotryna 639, 644, 645
Brundzaitė Magdelena 639, 644, 645, 650, 654
Brundzaitė Marija 418, 639, 645, 646, 648
Brundzaitė Uršulė 538, 639, 643–645, 647, 648
Brundzienė 644
Brundzienė J. 635–637
Brundzienė (Balsytė) Justina 650, 651
Brundzienė (Merkevičiūtė) A. 645
Brundzienė K. 650
Brundzienė Magdelena 643, 644
Brundzytė Elena 638, 639
Brundzytė Kotryna 639
Brundzytė Magdelena 639
Brundzytė Marija 639
Brundzytė Uršulė 639
Brundzos 7, 637, 644, 648, 651, 652, 653
Brunt 860
Brunt L. 861
Brunza 1078
Bruožienė Inga 597
Bruožienė Konstancija 179
Bruožis Vytautas 407
Brusokienė (Plikaitytės) Zuzana 1001
Bruzgelevičius Adomas 332
Bružienė Inga 282
Bružikas T. 1049
Bružikienė (Brazauskaitė) Ona 806
Būbnaitis Albinas 606–608, 610
Bubnys Vytautas 584
Buchaveckas Stanislovas 1192
Buchhalter M. 669, 672
Buckley T. 862
Bučėnaitė Felicija Ona 418
Bučinevskis Rokas 291, 311
Bučinskas Jonas 306, 311, 721
Bučinskas Vytautas 249, 457, 459, 477, 501
Bučinskienė Ona 770, 783
Būdapaitė Erika 586
Budapienė (Bagorskaitė) Kostė 819
Budraitienė Marija 195
Budrevičienė 589
Budrevičienė Marija 784, 785, 787, 793
Budrevičienė Neringa 6, 11, 263, 288, 289, 1134
Budrevičius Algimantas 589
Budrevičius Juozas 209
Budrevičius Liudvikas 209, 695
Budrevičius Mikas 209
Budriūnas A. 646, 650
Budriūnienė K. 650
Būdviečiai 794, 827
Budvietis 1074
Būdžius Algirdas 142
Būdžius-Vytenis Vytautas 142, 148
Budžiūtė R. 437
Budžiuvienė Bronė 773, 774
Būga Kazimieras 41, 394
Buinauskas Jonas 442
Bujauskaitė Adelė 373
Bujauskas Jurgis 172
Bukaitis Leonas 417
Bukaveckas 489
Bukaveckas Adolfas 634, 807, 845
Bukaveckas Kazys 75
Bukavietis K. 75
Bulakaitė 1141
Bulevičius Gediminas 310, 311
Bulota Andrius 673, 684
Buračas Balys 670, 730, 731
Buraga Juozas 1003
Buragaitė Marija 132, 565
Buragienė Antanina 759
Buragiūtė Jonieška 945–947, 954, 969
Buragiūtė Marė 945
Burauskaitė Birutė 1118
Burba Gintas 724
Burbienė Vida 260, 261, 724
Burbos 724
Burdulis Jurgis 136, 168
Burkšaitienė L. 1001
Burkšaitis Jurgis 373
Burkšaitytė Marta 373
Burkutė Stasė 172
Burnytė Audronė 7, 12, 696, 1134
Buškevičienė A. 309
Butauskas 140
Butauskas Julijonas 404
Butautas-Kudirka Rimvydas 303, 292
Butikienė Uršulė 208
Butikis Antanas 208
Butikis Ignas Ipolitas 208
Butikis Stasys 208
Butkeraitis Ervinas 437
Butkevičienė Ona 164
Butkevičius Algirdas 261
Butkevičius K. 399, 400
Butkevičius Kazys 164
Butkevičius Vincas 126
Butkevičius Vytautas 406
Butrimas Adomas 1073
Buzikas Romas 606, 608

 

C

Celencevičienė Marija 165, 195
Celencevičius Jonas 165
Celencevičiūtė Teresė 165, 195
Cėplaitė Z. 460, 481
Cerkovas B. 139
Chafecas Chaimas [Chafetz Chaim] 112, 116
Chajale [Chaya’le] 124
Chlebowskis Bronisławas 1075
Chrapovickiai 25, 29, 30
Chrapovickis 29, 30
Chrapovickis Antanas 27, 30, 61
Chrapovickis Antanas Martynas 25, 27, 30, 62, 290
Chrapovickis Jonas 30
Chrapovickis Jonas Antanas 29, 30, 61, 62, 290, 1040
Chrapovickis Kristupas 29, 30
Chrapovickis Mikalojus Saba 30
Chrapovickis Mykolas 30
Chrapovickis Pranciškus 29
Chrapovickis Steponas 30

Chruščiovas Nikita 486, 560
Cibulskas Juozas 182
Cibulskas V. 1077
Cibulskiai 612
Cibulskis 216
Cibulskis Jurgis 490
Cibulskis M. 436–438
Cibulskis Petras 613
Cibulskis Vladas 613
Ciganskis Vincas 172
Cikana Antanas 173
Cilaitis 454, 455
Cilaitis Vytautas 250
Cimanauskienė Uršulė 759
Cinienė Marcelė 387
Ciplijauskaitė Janė 407
Ciplijauskienė Roma 529, 530, 563
Citavičius Vincas 1031
Civinskas Antanas 49
Coffey A. 861
Cohres Adolfas 877

 

Č

Čaikauskas Gintaras 881, 882
Čechovas Antonas 475, 506
Čegelskis (Čegelskas) Jonas Boleslovas 307, 311, 312
Čegelskis Boleslovas 1011
Čeikauskaitė Gabija 568
Čeikauskienė Aldona 592
Čekanavičius J. 552
Čekanavičius Jonas 550
Čekauskas Jonas 78, 85
Čekauskas Petras 78, 79
Čekauskas Vladas 83, 85, 88, 260, 1115
Čekauskienė (Bendaravičiūtė) Anelė 806
Čemerka 141
Čemerkienė (Draugelytė) Apolonija 316
Čemerkienė Kotryna 210
Čepaičiai 145
Čepaitė Julė 407
Čepaitienė 923, 937
Čepaitienė Agnė 937
Čepaitis Adomas 42
Čepaitis Justinas 155, 195
Čepaitytė (Simanaitienė)-Undinė, Rasa
Julija, 142, 155
Čepaitytė V. 459
Čepas Mindaugas 881, 883
Čeplevičius L. 393
Černauskas Vincas 85
Černauskienė Ona 838, 845
Černiauskienė (Ambrasaitė) Vitalija 554
Černeckis Algirdas 6, 11, 257, 524, 525, 541, 545, 559, 1134
Černiachovskis Ivanas 128, 129, 487, 592, 632
Černiauskai 131
Černiauskaitė Magdalena 409
Černiauskaitė Salomėja 630
Černiauskas 131, 893
Černiauskas Aleksandras 398–400
Černiauskas Augustinas 177
Černiauskas Juozas 177
Černiauskas Liudas 135, 153
Černiauskas Pranas 139
Černiauskas Romualdas 177
Černiauskienė Emilija 177
Česaičiai 217, 240
Česaitienė Zofija 182

Česaitis Antanas 201, 538
Česaitis Pijus 182
Česaitis Pijušas 538
Česaitis Vitas 436, 437
Česaitis Vytautas 201
Čėsna Juozas 85
Čėsna Jurgis 84
Česnaitis A. 434
Česnavičienė Antanina 255, 575
Česnavičienė Elena 133, 189
Česnavičius 139
Česnavičius Antanas 78
Česnavičius Mečislovas 133, 189
Česnavičiūtė Elena Aldona 133, 189
Česnevičiai 637, 648
Česnevičienė (Brundzaitė) Elena 641, 648
Česnevičius Mečislovas 380, 381, 397, 403, 636, 639–641, 645, 648
Česnevičiūtė Elena 641, 645
Čibirka-Tėvukas Albinas 142
Čiebotariov 537
Čigana Bronius 407
Čirvinskas Juozas 136
Čirvinskas Vincas 86
Čitavičius 356
Čiučkienė Dana 555
Čiupkevičius Jonas 207
Čiupkevičius Juozas 207
Čiurlionienė Sofija 394
Čiurlionis M. K. 678, 731, 874, 1129, 1130
Čiurlionytė D. 443
Čiurlionytė J. 1001
Čivilis Jonas 416
Čivinskas Jonas 657
Čivinskas Juozas 185, 657
Čivinskas Vincas 185
Čivinskienė Julė 657
Čižauskaitė Elena 193
Čižauskaitė Valerija 193
Čižauskas Juozas 193, 606, 634
Čižauskas Vladas 1045
Čižauskienė Anelė 193
Čižauskienė Ramutė 263
Čižienė Aldona 767
Čižikienė Aldona 766–768, 770, 771, 775, 777, 779, 780

 

D

Dabašinskienė 923, 937
Dabašinskienė Ineta 937
Dabrila 624, 628, 631
Dabrila (Dobryla, Dobriłło) Tomas 293, 311
Dabrila J. 625
Dabrila Juozas 624, 625
Dabrila Justinas 734
Dabrila Kazimieras 624
Dabrila Matas 624
Dabrila Tomas 311–314, 316
Dabrila Vincas-Botagas 187
Dabrilienė 624
Dabrilienė Jadvyga 624
Dabrilos 623–625
Dabrišius Alf. 141
Dabušinskas Juozas 249, 326, 424, 446, 455, 459, 469, 499, 505, 507, 512
Dagiliai 227, 228
Dagilienė (Ambraziejūtė) Petronėlė 220, 223, 225–227
Dagilienė (Skaržinskaitė) Ona 220, 226
Dagilienė Ona 227, 230
Dagilienė Petronėlė 228
Dagilienė Vincutė 229
Dagilis Juozapas 305, 306, 311
Dagilis Vaclovas 221
Dagilis Vladas 221
Dagilius Petras 220, 227, 228, 230
Dagilius Vladas 220–222, 224, 227–230
Dagiliūtė Petronėlė 225
Dagilytė 923, 937
Dagilytė Eglė 937
Dailidė A. 997
Dailydaitė Mėja 597
Dailydaitė Rugilė 597
Daleckaitė Danutė 807
Dambianskas 893
Dambrauskai 741
Dambrauskaitė Anelė 555
Dambrauskas 440
Dambrauskas Antanas 137
Dambrauskas Donatas 529
Dambrauskas Jonas 170, 438, 440
Dambrauskas Juozas 860
Dambrauskas Jurgis 170
Dambrauskas Kazimieras 309, 311
Dambrauskas Kazys 633
Dambrauskas Vytautas 406
Dambrauskas Vytautas Valentinas 406
Dambrauskienė Magdalena 170
Dambrauskienė Magdė 629
Damidavičienė Uršulė 157
Damidavičius Algis 157
Damidavičius Dangirdas 582, 586
Damidavičius Jonas 157
Damidavičius Matas 876, 920-922
Damidavičiūtė Alicija 582, 586
Damidavičiūtė Janina 157
Damijonaitis 346, 391
Damijonaitis Jonas 1049
Damijonas Petras 538
Damijonas Viktoras 538
Damisevičius Vaclovas 695, 701
Danielius Kazys 339, 340, 378, 400, 401, 518
Danilaitienė Marija 610
Danilevičienė Uršulė 177
Danilevičius 139, 251
Danilevičius Juozas 177
Danilevičius Pranas 254, 257, 258, 525, 542, 543
Danilevičius Romualdas 177
Danilevičius Vaclovas 806
Danilevičiūtė Marija Regina 177
Danilevičiūtė Ona Ina 177
Daniliauskas Vincas 327, 359, 330, 340, 348, 368, 373, 396, 398–400
Daniliauskienė V. 1001
Danisevičius Bronius 402
Danisevičius V. 1131
Danskevičiūtė Anelė 341, 418
Dantė (Dante) 319, 1125
Dapkūnas Adolfas 131, 132, 631
Dapkūnas Vincas 137
Dapkūnas Vitas 137
Dapkūnienė Antosė 631
Darius Steponas 96–98, 435, 451, 474, 492, 720, 895, 1020, 1021, 1115
Daubara Jonas 142, 157, 168
Daubaraitė Kotryna 142, 145
Daubaras 503
Daubaras Jonas 145
Daubaras Juozas 86
Daubarienė Marija 168
Daugirdaitė V. 1002
Daugirdas 360, 391
Dauguvietis B. 249, 482, 509, 510
Daujota (Dowiat, Dowjat) 291
Daujota (Dowjat) Adomas 311
Daujotytė-Pakerienė Viktorija 579, 580
Daukša Tomas 292, 311, 324
Daumantas Juozas (Juozas Lukša) 217, 218
Daunytė Vita 7, 13, 815, 1134
Daunoras (Downar) Jonas 295
Daunoras Jonas 311
Dautartas Vladas 585
Davičikas Sigitas 602
Davičikienė Danutė 602
Dėdinas Valentinas 133, 195, 418, 421, 422
Degutis Kazys 134
Degutis Vaclovas 303, 311, 422, 1045
Degutis-Kęstutis Kazys 142
Dekeraitytė Joana 340
Dekerienė Ona 132
Dekeris 132
Dekeris Bronius 629
Dekeris Juozas 136, 204
Dekerytė Ona Danutė 406
Delamont S. 861
Delaney J. 862
Deltuvaitė Valerija Janina 210
Deltuva-Klevas Juozas 210
Dembinskas Jonas 621, 630
Dembinskas Juozas 163
Dembovskis [Dembovski] 59, 122
Dembovskis Mauša 83, 88, 97
Demikis Vytautas 302, 311
Dėnas Pijus 695, 701
Dėnienė Magdalena 695, 701
Derenčius Vincas 133
Dereškevičius Andrius 205
Derilaitė Aldona 545
Dermer Rivka 124

Deržavinas 464
Dibisteris Jonas 136
Dičpetris Aleksandras 418, 424
Didžbalis B. 876
Didžbalytė Dalė 560, 575
Didžiūnaitis Vincas 84
Didžiūnas Povilas 173
Dielininkaitienė Salomėja 155
Dielininkaitis Bronius 155
Dielininkaitis Jonas 860
Dielininkaitis Juozas 155
Dielininkaitytė Aksomutė 155
Dielininkas Pijušas 137
Dievokaitienė Ona 177
Dievokaitis Petras 177
Dievokaitis Pijus 177
Dievokaitis Pijus Algirdas 177
Dievokaitytė Regina 177
Dievokaitytė Stefa 177
Dimša Jonas 860
Dirgėla P. 312
Dirmėla (Dirmełło) Pijus 291, 311
Dirmėla P. 311, 312
Dišmonas Jonas 153
Dišmonas Juozas 153
Dišmonienė Magdė 154
Dymeckienė (Demeckienė) Halina 192
Dymeckienė (Demeckienė) Marija 192
Dymeckis (Demeckis) Kazys 192
Dymeckis (Demeckis) Stasys 192
Dymeckis (Demeckis) Zbignevas 192
Dymeckytė (Demeckytė) Elena 192
Djakovas Borisas 480
Dobrila Antanas 180
Dobrila Justinas Juozas 180
Dobrilienė Jadvyga 180
Dobrilienė Kazimiera 180
Dobryla (Dobrila) Justinas 175
Dobryla (Dobrila) Pranas 175
Dobrylaitė (Dobrilaitė) Albina 175
Dobrylaitė (Dobrilaitė) Izabelė 175
Dobrovolskienė Magdalena 358, 359, 402
Dobrovolskienė Magdė 620
Dobrovolskytė J. 1041
Dombrovskis 836
Domeika V. 1041
Dominykas, šv. 1088, 1142
Donelaitis Kristijonas 461, 579, 853, 939
Dorilaitė Aldona 524
Doroblis A. 293
Dovydaitis (Dowidajtys) Motiejus 311
Dovydaitis Gvidonas 307–309, 311, 724
Dovydaitis J. 462, 1003
Dovydaitis Jurgis 941
Dovydaitis Motiejus 300, 413
Dovydas, karalius 97, 1028
Dragūnaitė Kazė 634
Draudelytė Marija 964
Draugeliai 740
Draugelienė Magdė 759
Draugelienė Marijona 185
Draugelis 56, 139
Draugelis Andrius 84, 86, 185, 735
Draugelis Jonas 86
Draugelis Juozas 136, 141, 175
Draugelis Petras 657
Draugelis Pranas 136, 185
Draugelis Vincas 86
Draugelis Zigmas 185
Draugelienė Marija 735
Draugelytė Birutė 185
Draugelytė Marija 764, 767, 769, 772, 773
Draugelytė Ona 185
Draugelytė Valerija 407
Drazninas Ickus 631
Drilinga Antanas 579, 580
Dringelis G. 1002
Driskius Klaudijus 4, 151, 182, 1158
Driskiuvienė Živilė 4
Drižius V. 482
Drunga Zigmas 149
Dubickaitė Danutė 505
Dubickaitė Konstancija 748
Dubikaltienė Aira 4, 9, 14, 1134, 1146, 1147, 1149–1153, 1155, 1161
Dubinskaitė Elena 340
Dubinskaitė Ona Danutė 167
Dubinskas Andrius 316
Dubinskas Kazys 86
Dubinskas Pranas 167
Dubinskas Selemonas 363
Dubinskienė Ona 167
Dūdėnaitė Rita 7, 13, 808, 1134
Dukevičius-Dudutis Petras, 192
Dulskienė (Zigmantaitė) Petronėlė 424, 425, 459, 473, 483
Dulskienė Aiva 603, 604
Dulskis 31, 139
Dulskis Juozas 452, 467, 468, 471
Dulskys 481
Dulskytė Renata 471
Dumčius Kazys 202
Dumčius Liudvikas 202
Dumčius Pijus 202
Duncan I. 1125
Dundulis B. 63
Duoba (Doba) Baltramiejus 293, 311
Duobinytė Albina 189
Duobinytė Ona 189
Dureikis Tomas 42
Durneika Jonas 205
Duvė Ida 373
Duvė Ona 373
Dvaranauskas 408, 414
Dvaranauskas Bronius 78
Dvaranauskas Kazimieras 340
Dvaranauskas P. 319
Dvoranauskas Bronius 86
Dzermeika E. 922
Dzidolikienė (Stankūnaitė) Albina 709
Dziegoraitis Darius 807
Dzingulevičienė Ona 170
Dzingulevičius Antanas 170
Džabajevas Džambulas 461
Dženkaitis J. 82, 317, 320
Dženkaitis Jonas 83, 88, 1115
Dženkaitis Juozas 83, 88
Dženkaitis Jurgis 316
Dženkaitis Vytautas 182
Dženkaitis-Perkūnas Bronius 142
Dženkauskai 624
Dženkauskas Vincas 624
Džermienienė Ona 759

 

E

Eichenbergeris Emilis 1019
Eichenbergas (Eichenberg) S. 1028, 1141
Eidikienė Ona 175
Eidikis 74, 676
Eidikis (Gaidys, Hejdik) Petras 292, 311
Eidikis Benediktas 136, 175
Eidikis Bronius 175
Eidikis St. 1078
Eimanavičienė Marija 566
Elizabeta, šv. 1142
Elmiškis Vidmantas 602
Elsenas 132
Elžbieta Vengrė, Šv. 1086, 1087, 1142
Elžbieta, šv. 726
Endrikas Adolfas 177
Endrikienė Adelė 630

Endrikis Adolfas 630
Endrikytė Algimanta 630
Endriukaitis Algirdas 474, 481, 493
Endriukaitytė Ona 427, 459
Endzienė Antanina 338
Endzinienė Antanina 399, 400
Epšteinas Cvi 93
Erenburgas Ilja 129
Eriksonienė R. 1119
Ėringienė Ona 827, 838, 845
Ėringienė Petrė 838
Ėringis 633
Ėringis Jonas 628, 633
Ėringis Juozas 623, 633
Erlickas Juozas 585

 

F

Fadejevas 461
Fantinski Jicchakas 122
Fantinskis Kopelis 122
Farbstein D. 105
Fedaravičius 493
Fedaravičius Vaitiekus 876, 905–907
Fedoravičius S. 1066
Ferenca (Ferensas?) Pranas 202
Finkelis Nosonas Cvi [Finkel Nosson
Tzvi] 106
Finkelšteinas 31
Fišeris Mauša 876, 918
Floras Lucijus Anėjus 285
Florentinienė 623
Florijanovičiai 1103
Florijanovičius 1103

Florijanovičius Juozas 1103
Florijanovičiūtė Stefanija 1103
Foersteris F. 421
Fonvizinas 464
Fridmanas 96, 99, 132
Fridmanienė 99
Friedman Nosson Tzvi 111
Frydmanas Dovas 122
Frydmanas Jekusielis 122
Frydmanas Jekusielis [Friedman
Yekusiel] 122
Frydmanas Zejevas [Friedman Ze’ev] 122
Führichas Josephas 1081, 1142
Funkaitės 96
Funkus 96

 

G

Gabrys 43
Gadišauskas Romas 597, 598, 600–602
Gadišauskienė A. 459
Gadišauskienė Ona 783
Gadišauskienė Zita 597
Gaertn 20
Gailevičienė A. 1024
Gailevičienė Alė 1022
Gaižauskas Jurgis 286
Galdikas J. 1122
Galeckas 623
Galeckienė (Padolskytė) Anastazija 767, 771, 806
Galeckienė B. 997
Galeckiūtė Barbora 623
Galginaitienė (Voveraitytė) Ona 231
Galginas 42
Galginas Jurgis 42
Galinskas Abraomas Izaokas 418
Gardauskas Vytautas 406
Gardauskienė Nemyra 282, 596, 597
Garkauskas Juozas 706, 814
Garkauskienė Elžbieta 814
Garkauskienė Magdalena 695, 701, 850
Garmus Kazys 1066
Garmus Pranas 332
Garmus Pranciškus 300, 311, 360, 412
Garmus Simonas 1045
Garšvienė Eligija 943
Gasčiulis-Dagilis Juozas 148
Gauronskiai 620
Gavėnaitė Danutė 169
Gavėnas 132
Gavėnas Andrius 169
Gavėnas Endrius 98
Gavėnas Petras 629
Gavėnas Vytautas 86, 207
Gavendzkis Antanas 48
Gecevičienė (Brundzaitė) Kotryna 647
Gecevičius 647
Gečaitė Marija 421
Gečas Vytautas 509, 510
Gečys A. 632
Geda Sigitas 585
Gediminas, kunigaikštis 260, 450, 544, 674, 678, 1111, 1123, 1127, 1129, 1130
Gedvila (Giedwiłło) Odorikas 291, 312
Gegužienė Viktorija 202
Geheim 65
Geištaras Leonas 1052
Geležiūnas Stasys 192
Geležiūnas Valentinas 192
Geležiūnienė Monika 192
Gelgota Gediminas 260, 261
Gelionas 1133
Gemaitis Vitalijus 710
Genaitienė (Aleksaitė) Elena 710, 711
Genaitis Valentinas 710
Gencevičius Jurgis 192
Gerdijauskas (Gerdliauskas?) Julius 175
Gerdijauskas (Gerdliauskas?) Zigmas 175
Gerdovskis (Gierdowski) Tomas 291, 312
Gerdzijauskis Abramas 876, 900, 901
Gerdzijauskis Zelikas 876, 900, 901
Gerdzijevskis Abromas 895
Geringaitė Dinė 354, 402, 404
Germanas Albertas 86
Germanas G. 348
Gerulis 408, 494, 836
Gerulis Stanislovas 406
Gerutis 421
Geržotaitė 923, 937
Geržotaitė Laura 937
Gibas Romas 606
Giedraitytė 968
Gilaitienė Ona 668
Gilaitis Dominikas 165
Gilaitis Dominykas 135
Gilienė Vilija 570
Gilius Juozas 86
Gilius Justinas 157
Gilius Kazys 157
Giniūnienė Asta 1081, 1093
Giraičiai 7, 12, 225, 228, 231–233, 688–690, 708, 709
Giraitienė (Dagiliūtė) Petronėlė 220, 221, 226, 708
Giraitienė (Žemaitytė) Kotryna 226, 688, 708
Giraitienė Anelė 188
Giraitienė Kotryna 225, 232
Giraitienė Magdalena 231
Giraitienė Marijona 136, 186
Giraitienė Petronėlė 5, 10, 188, 220, 224, 226–228, 231, 232, 235, 709, 860
Giraitienė Vanda 228, 231
Giraitis 139, 228
Giraitis Baltramiejus 233
Giraitis Gintautas 231
Giraitis Jaronimas 136
Giraitis Jeronimas 186
Giraitis Jonas 136, 186
Giraitis-Gluosnis Jonas, 188
Giraitis Juozas 86, 231, 241, 242, 688, 690
Giraitis Justinas 5, 10, 188, 220, 226–228, 230, 232, 233, 235, 241, 1134
Giraitis Kazimieras 232
Giraitis Kazys 228, 231
Giraitis Liudas 86, 231, 241, 242, 1116
Giraitis Liudvikas 188, 226, 228, 230–233, 235, 237–239, 241, 242
Giraitis Mikas 227
Giraitis Mykolas 188
Giraitis Nikodemas 418
Giraitis Stasys Vincas 227, 228, 230, 231, 233, 242
Giraitis Vincas 128, 225–227, 231, 232, 241, 688, 708
Giraitytė Emilija 186
Giraitytė Janina 188, 227, 228, 230
Giraitytė Marija 5–7, 10–12, 15, 16, 220–228, 230, 2312, 233–235, 239, 241, 327, 402, 408, 412, 421, 688, 709, 1134
Girdauskas Antanas 133, 195
Girdauskas Gediminas 430, 475, 1116
Girdauskas V. 942
Girdauskas Vytas 607, 608
Girdauskienė (Šakočiūtė) Magdelena 946, 979, 981, 989
Girdenis Aleksas 923, 924
Girdzijauskas Julius 136
Girdzijauskas Zigmas 136
Girdzijauskienė Birutė 851
Girėnas S. 96–98, 435, 451, 474, 492, 720, 895, 1021
Girijotas Jonas 618
Girininkienė Vida 942, 1158
Girniukaitienė Marija 157
Girniukaitytė Albina 157
Girniukaitytė Anelė 157
Girniukaitytė Teresė 157
Girnius Tomas 42
Girša Abelis 349 350, 351
Girša Karolis 345, 346, 412
Giršas Abelis 353
Giusti M. E. 869
Gladutytė Vilija 13, 1134
Glambienė Jūratė 600–602
Glinskis (Glinski) Motiejus 310, 312, 312
Glinskis Motiejus 291
Gocentas Vytautas 1158
Gogolis N. 482, 509, 510, 678
Goldberg Rachelė (Rachel) 102
Goldberg Sara Rivka 102
Goldbergaitė 99
Goldbergaitė Mina 104

Goldbergaitė Rachelė 104
Goldbergaitė Rina 104
Goldbergas 96, 537
Goldbergas Borisas 104
Goldbergas Kalmanas 104
Goldbergas Netanelė (Nethanel) 102
Goldbergas Šmuelis 101–104
Goldbergas Vulfas 104
Goldbergas Zeevas 5, 10, 101, 1134
Goldbergienė Bela 104
Golobovskis 440
Golubovskiai 440
Golubovskis 439
Golubovskis A. 439, 440
Golubovskis Aleksandras 135, 141
Gorbačiovas 513, 619
Gorkis 461
Gorodovikovas Basanas 496
Gotlibaitė Chana 351, 352
Gotštein Sara 91
Gottlieb A. 862
Grabauskas J. 348
Grabauskas Jonas 195
Grabauskas Juozas 348
Grabauskas Stanislovas 195
Grabauskienė Izabelė 195
Graičiūnas Jonas 84
Gray A. 18
Grakavinas Algimantas 571
Grakavinienė Jovita 571
Grėbliauskaitė Vilija 742
Greičiūnas Jonas 415, 416
Greimas Jonas 327
Gribojedovas 464
Gričana Vaclovas 341
Gričenaitė Rūta 570
Gričenienė Rima 600–602
Griešius Kęstutis 192
Griešiūtė Marytė 192
Griešiuvienė Česlava 192
Grigaitis 408
Grigaitis Juozas 86, 192
Grigaitis Stasys 508
Grigaitis-Aras, Erelis Stasys 137, 142
Grigaliauskaitė Marija 75
Grigalius 301
Grigalius, popiežius 624
Grigas K. 1003, 1004
Grigas Romualdas 1158
Grigelis Antanas 618
Grikiečiai 627
Grikietienė Magdalena 164
Grikietis Jonas 341
Grikietis Vincas 164, 316, 676
Grikietis Vladas 632, 633
Grikietis-Slapukas Vidmantas Antanas 142, 164, 1116
Grikietytė Bronė 164
Grimas Vilhelmas 583
Grinaveckienė Elena 927, 938
Griniai 49
Grinius Jonas 323
Grinius Kazys 31, 46, 48–50, 83, 88, 260, 286, 297, 298, 317, 320, 322, 323, 544, 583, 671, 1116, 1117, 1128
Grinius Vytautas 6, 11, 15, 258, 286, 522, 524, 525, 528, 529, 541–544, 545, 547, 551, 553, 560–562, 576, 1111, 1117, 1134
Griniuvienė 49
Griniuvienė Marcelė 759
Grinkevičiai 217, 463
Grinkevičius 440
Grinkevičius Jonas 136, 182, 736
Grinkevičiūtė Anelė 182
Grinkevičiūtė Ona 182
Griškonienė Judita 761, 762, 765, 769, 771
Grybaitė Julė 418
Grybaitė Julijona 341
Grybas Jonas 473, 496
Grybas V. 1122
Grybas Vladas 464, 616
Grybauskas (Grzybowski) Adomas 292, 312
Grybauskas Romualdas 341
Grybauskas Viktoras 478
Grudzinskas Antanas 320
Grudzinskas Juozas 77, 514
Grunas (Grynas) Elijahus Aharonas
[Grun Eliyahu Aharon] 92, 121, 122
Grunas Jicchakas (Yitzchakas) 121
Grupkaičiai 637
Grupkaitienė Ona 189
Grupkaitis Vincas 189
Grupkaitis Vytautas 504
Grupkaitis-Aras Vytautas 142, 195, 214, 479
Gružinskas Albinas 137
Gružinskas Antanas 317, 409
Gružinskas Kazimieras 317
Gružinskas Kazys 193
Gružinskas R. 1049
Gučiūtė Emilija 416, 417
Gudaičiai 139
Gudaitė J. 1002
Gudaitienė Magdalena 154
Gudaitis Antanas 196
Gudaitis Benjaminas 173
Gudaitis Juozas 136
Gudaitis Vincas 154
Gudaitis-Guzevičius A. 462
Gudaitytė Bronislava 405
Gudaitytė Marija 154
Gudaitytė Marijona 418
Gudaitytė Ona 154
Gudavičius Vitas 406
Gudeliai 558, 794, 827
Gudeliauskas Česlovas 634
Gudynaitė Margarita 8, 13, 823, 1134
Gudulevičius 140
Gudžinskas 18
Gudžinskas Z. 22
Gugig Chaja 124
Gulbai 97
Gulius Mečislovas 806
Gumanauskas Pijus 537
Gumauskas Juozas 151
Gumauskas P. 77, 516, 534, 537–539
Guntorienė Magdė 192
Guntorius Jurgis 192
Guoba 491
Guoba Algirdas 155
Guoba Motiejus 155
Guoba V. 547
Guobaitė Aldona 155
Guobienė Marija 155
Guobinis 491
Gureckas Algimantas 7, 12, 659, 1134
Gurevičienė Katarina 357
Gurevičius Vytautas 647
Gurevičius-Giriūnas Vytautas 307, 312
Gurgždaitienė Vilija 566
Gurvičius 462
Gustainytė M. 946
Gustainytė Magdelena 946, 947, 958
Gustaitienė (Vaičekauskaitė) Marija 806
Gustaitis Kazys 887
Gustaitis Pranas 418, 421, 424
Gustaitis Vytautas 724
Gustaitytė Elena 525, 541
Gutauskas Alfonsas 721
Gutauskas Emilis 176
Gutauskas Juozas 136
Gutauskas Leonardas 585
Gutauskienė (Adomavičiūtė) Bronė 720, 721
Gutauskienė Ona176

 

H

HaLevis Jehuda [Yehudah HaLevi] 111
Haufas Vilhelmas 499, 585
Heleris Chaimas [Helleri Chaim] 108
Helmanas (Helmann) Jonas 291, 312
Hercogas Jicchakas Izaokas Halevis
[Herzog Yitzchak Isaac Halevy] 105
Hervegas G. 75
Herzfeld M. 869

Herzogas 112
Hiacintas, šv. 1142
Himelytė Alicija 346
Hindenburgas Paulis 453
Hitleris A. 97, 103, 107, 119, 121, 614, 627
Hugo V. 460
Huidas 29

 

I, Y

Ibsenas H. 484
Ickovič Izrail 349
Yčas M. 412
Ieva, biblijinis personažas 806, 1082
Ignaitis Viktoras 403
Ignatavičius 518
Ignatavičius Eugenijus 579
Ilgūnas Kazys 157
Ilgūnas Petras 136, 196
Ilgūnas Petras Kazys 196
Ilgūnienė 644
Imbrasienė (Kiverytė) Juzė 146
Imbrasienė B. 862
Inkrataitė Akvilė 597
Insoda Petras 1105
Iserlesas Mozė (Isserles Moses) 118
Iškauskai 440
Iškauskaitė Birutė 181
Iškauskaitė Domicelė 181
Iškauskas Jonas 181

Iškauskas Juozas 180
Iškauskas Vytas 181
Iškauskienė Zuzana 180
Itschakas 118
Itzhaki Shlomo 107
Ivanauskaitė Aldona 176
Ivanauskaitė Jurga 583
Ivanauskaitė V. 1002
Ivanauskaitė-Šeibutienė V. 942
Ivanauskas Antanas 163
Ivanauskas Kazimieras 176
Ivanauskas Romualdas 579, 1117
Ivanauskas Tadas 576
Ivanauskas U. 399
Ivanauskas Vytas 176
Ivanauskas Vytautas 806
Ivanauskienė A. 547
Ivanauskienė Audra 938
Ivanauskienė Magdelena 176

 

J

Jaakovas Aharonas, bar (Volkinas
Tzvi) 92
Jablonskaitė P. 351, 352
Jablonskaitė Perlė 351
Jablonskis J. 646
Jackevičienė (Kupčinskaitė) Irena 592
Jackevičienė Irena 567
Jackevičius 655
Jackus (Hiacintas), šv. 1088
Jačiūnaitė Birutė 406
Jager E. 22
Jakaitė Asta 5, 10, 94, 1134
Jakelaitis Albinas 211
Jakelaitis Kazys 86
Jakelaitis Petras 361
Jakevičius Justinas 784, 785, 788–790, 792, 793
Jakšaitis Juozas 418
Jakštas (Dambrauskas) A. 1126
Jakštas A. 421
Jakštas Jonas 336–338, 344, 345, 397, 398, 399
Jakštas Juozas 409
Jakštienė Ona 970
Jakštys 138, 143
Jakštys Vincas 626
Jakštys-Tarzanas Juozas 142, 143, 203
Jakštytė A. 507
Jakštytė Aldona 507
Jakubauskaitė Irena Birutė 208
Jakubauskaitė Juozas 208
Jakubauskaitė Leona 208
Jakubauskaitė Ona 208
Jakubauskas Algimantas 158
Jakubauskas Kazys 152, 216
Jakubauskas Tomas Silvestras 208
Jakubauskas-Jovaras Kazys 142
Jakubauskienė Magdalena 208
Jakubavičius Kazys 152
Jakubynas Kęstutis 1117
Jakučionis 331
Jalinskas Vincentas 309
Jančaitis (Jončaitis) Motiejus 81
Jančaitis A. 134
Jančaitis Danas 277
Jančaitis Motiejus 86
Janeliūnas 655
Jankaitis Juozas 134
Jankauskaitė Danutė 341
Jankauskaitė Ona 163
Jankauskaitė Valentina 168
Jankauskas Jonas 163
Jankauskas Juozas 86, 173, 1115, 1116
Jankauskas Kęstutis 481, 482
Jankauskas Petras 137
Jankauskas V. 482
Jankauskas Vincas 82, 86, 163
Jankauskas Vladislovas 405
Jankauskienė Katerina 163
Jankauskienė Marija 134
Jankauskienė Ona 168
Jankevičienė A. 61, 62, 64, 67, 69, 71
Jankevičienė R. 22
Jankienė (Šlekytė) Izabelė 483
Jankys Povilas 461, 1105
Janonienė Lina 529
Janonis J. 460
Jansonas P. 886
Jansonas Povilas 885
Janulaitis A. 62
Janulaitis Kostas 556
Janulevičius Andrius 136
Janulevičius Antanas 175
Janulevičius Jonas 136
Janušaitienė (Kulbokaitė) Veronika 146
Janušaitienė Anelė 211
Janušaitis Juozas 424, 499, 876, 910–912
Janušaitis Petras 455
Janušaitis Vincas 876, 912, 913
Janušas Petras 475
Janušauskas Jonas 57, 134, 196
Janušauskas Raimundas 134, 196
Janušauskas Vincas 86
Janušauskienė Marija 134, 196
Janušauskienė Vilija 8, 851
Januškaitienė Bronė 156
Januškaitis Juozas 156
Januškaitis Rimgaudas 156
Januškaitytė Aldona Salomėja 163
Januškaitytė Elena 341
Januškaitytė Ksaverina Ringailė 156
Januškevičius Henrikas 413
Jaras Jurgis 193
Jaras Vytautas 430, 473, 500, 507, 1118
Jarmalavičius Benius 263, 600, 602
Jaroslavienė 923, 929, 937
Jaroslavienė Jurgita 937
Jaruševičius Vytautas 142
Jasaičiai 637
Jasaitienė (Judaitienė) Elena 1057
Jasaitienė Aldona 567, 589, 590
Jasaitienė Ramutė 263
Jasaitis 467
Jasaitis Andrius 630
Jasaitis Augustinas 370
Jasaitis J. 437, 476
Jasaitis Jonas 806
Jaseliūnaitė Milda 158
Jaseliūnaitė Sigita 158
Jaseliūnas Jonas 158
Jaseliūnas Juozas 158
Jaseliūnas Mečislovas 158
Jaseliūnas Mykolas 158
Jaseliūnienė Zuzana 158
Jasiukaitytė Stanislava 407
Jasiukynas Antanas 196
Jasiukynas Jonas 409, 422
Jasiukynas Petras 86
Jastžembskis (Jastrzębski) Eugenijus 291, 312
Jasukaitytė Vidmantė 585
Jasukynas J. 459, 469
Jasukynas Jonas 501
Jasukynas Juozas 263
Jasulaičiai 710
Jasulaitienė Anelė 133
Jasulaitienė Anelė Marija 164
Jasulaitienė Elzbieta 200
Jasulaitienė Ona 759
Jasulaitis 145
Jasulaitis Adolfas 133, 164
Jasulaitis Jonas 133, 164
Jasulaitis Juozas 200
Jasulaitis Pranas 164
Jasulaitis Viktoras 706
Jasulaitis-Perkūnas Jonas 193
Jasulaitis-Turklys, Kazokas Juozas 193
Jasulevičius Jonas 156
Jašinskas 138, 839
Jašinskas Antanas 168, 188
Jašinskas Arvydas 168
Jašinskas J. 437
Jašinskas Petras 682
Jašinskienė Adelė 168
Jašinskienė Danutė 838, 845
Jaudegytė Anelė 158
Jėčys D. 1112
Jekaterina II 454, 464
Jekevičienė Ona 860
Jekevičius Justinas 786

Jėzus Kristus 41, 74, 300, 308, 625, 726–728, 729, 734, 797, 798, 865, 988, 1056, 1063, 1074, 1078, 1079, 1081–1083, 1088, 1091, 1092, 1093, 1096, 1142
Jobas 107, 120
Jocienė Jevstakija 838
Jodlovičiai 98
Jodlovičienė Cilė 98
Jodlovičius Muleris 98
Jodlovičius Muleris (Orčikas) 98
Jodlovičius Mulia 98
Jodlovičius Simas 98
Jodlovičiūtė Bela 98
Jogaila 1124, 1127
Jogys Dominykas 137, 142, 151
Jokajus M. 1120
Jokimaitienė P. 942, 1001
Jokša Juozas 86
Jokšaitė Ona 634
Jokšienė Dalė 606, 607, 610
Jokšienė Dalia 263
Jokubaitytė O. 249, 457, 494
Jokūbavičius Kazys 148, 152
Jonas, šv. 642, 647, 802, 826, 1085
Jonaitis 623
Jonaitytė Eglė 807
Jonas Kazimieras 30
Jonas Krikštytojas, šv. 1091
Jonas Nepomukas, šv. 43, 62, 724, 725, 730, 1006
Jonas Paulius II, popiežius 305
Jonikaitis A. 459
Jonynaitė Galinda 406
Jonynaitė Ringailė Marija 418
Jonynas Egidijus 418
Jonkaitis 682
Jonkaitis Antanas 86
Jonkaitis Petras 175
Jonušaitis Kazimieras 407
Jonušaitis Vytautas Leonardas 407
Jonušas Petras 4, 16, 1158
Jonuška Jonas 139
Jonuškai 139
Jonuškienė (Šlekytė) Izabelė 139
Joškus 45
Jozūnienė 42
Jucaitis Motiejus 317
Juciūtė Elena 142, 143, 196, 401, 421, 422, 424, 480, 495, 502, 504
Jučas M. 290
Judaičiai 621
Judickas Jonas 838
Judickas Pranciškus 168
Judickas Vitas 168
Judickas Vytautas 6, 11, 16, 101, 262, 263, 265–284, 569, 572, 720, 1134
Judickienė Ona 168
Jukonienė 17, 18
Jukonienė I. 22
Jungas (Junkaitis?) Adolfas 203
Jungas (Junkaitis?) Jonas 203
Junkai 625
Junkaitis Juozas (Kazys?) 203
Junkas Augustas 625
Juodickas Jonas 845
Juodišis Juozas 131
Juodišis Stasys 131
Juodišius Jonas 402
Juodišius Vaitiekus 134
Juodišius Vincas 86
Juodišiūtė Albina 405
Juodkojis Algirdas 582
Juodkojis Bronius 168
Juodkojis Julius 586
Juodkojis Vilius 581, 586
Juodkūnaitis Kazys 135, 154
Juodpusis V. 1002
Juodsnukytė Ona 407
Juodviršiai 131
Juodviršis K. 400
Juodviršytė Genovaitė 407
Juodzevičius Simonas 290, 312
Juozapaitytė Sigrida 4
Juozapas, šv. 306, 308, 799, 1072
Juozulynas Juozas 838
Juraitienė Genutė 143
Juraitienė Nijolė 101, 263, 602–605
Juraitis A. 997
Juraitis Adolfas 136, 182
Juraitis Juozas 143
Juraitis-Laimutis, Ramutis (?) Juozas 143, 182, 183
Juraitytė Ona 496
Jurgaitis 623
Jurgelaičiai 81
Jurgelaitienė Antanina 81
Jurgelaitienė Ona 81
Jurgelaitis Antanas 80, 81, 86
Jurgelaitis Jonas 135
Jurgelaitis Juozas 80, 81, 86
Jurgelaitis Pijus 86
Jurgelaitis Saliamonas 81
Jurgelaitis Viktoras 630
Jurgelaitytė Marijona 81
Jurgelevičius 31
Jurgelevičius Vytautas 405
Jurgis, šv. 51, 74, 286, 432, 799
Jurkevičiai 637
Jurkevičius Algirdas 1118
Jurkša Antanas 170
Jurkša Mykolas 1080
Jurkšai 494
Jurkšaičiai 717, 719
Jurkšaitienė Ona 134
Jurkšaitienė Veronika 717
Jurkšaitis Jurgis 717, 718
Jurkšaitis Juozas 717
Jurkšaitis Stasys 717
Jurkšaitis-Beržas Stasys 188
Jurkšas 396
Jurkšas Antanas 78, 80, 133, 163, 179
Jurkšas Jonas 133, 158, 179
Jurkšas Kazys 137
Jurkšas Pijus 680
Jurkšienė Elena 80, 163
Jurkšienė Marija 133, 179
Jurkšienė (Rimšaitė) Magdalena 673, 681, 683
Jurkšienė Ona Liuda 133, 179
Jurkuvienė T. 1072, 1090, 1093, 1094
Jurkuvienė Teresė 1072, 1093
Jusienė Uršulė 188
Juška Antanas 154, 1124
Juška Jonas 1120
Juška Juozas 136
Juška Vladas 191
Juškaitis Motiejus 80, 86
Juškevičaitė Zita 340
Juškevičienė Skirmutė 425
Juškevičius Albinas 137
Juškevičius Juozas 137
Juškevičius Juozas (Jurgis Navickas) 143, 165
Juškevičius Juozas Viktoras 407
Juškevičius Liudvikas 173
Juškevičius Petras 137
Juškevičiūtė Irena 341
Juškevičiūtė Ugnė 582

 

K

Kabečius V. 444, 485
Kabečius Vaclovas 167
Kac Estera 92
Kačanovska (Kraševskytė) Marija 1104
Kačergienė Adelė 177, 629
Kačergienė Aldona 100
Kačergienė Marijona 297
Kačergis J. 48, 318, 320, 322, 1128
Kačergis Jonas 143
Kačergis Juozas 45, 47, 319, 320, 670
Kačergius (Kačergis) Juozas 317
Kačergius A. 445, 483
Kačergius Algimantas 629
Kačergius J. 316
Kačergius Jonas 214, 479
Kačergius Motiejus 629
Kačergius Romas 629
Kačergytė Ona 177
Kačkuvienė 554
Kačkuvienė Stanislava 404, 520
Kagan Berl 5, 10, 91, 1134
Kailius Juozas 206
Kainas, biblinis personažas 803
Kairiūkštis K. 132, 134
Kairys Valdas 529
Kaknevičienė 99
Kalakauskaitė Danutė Marija 200
Kalakauskaitė Petrė 203
Kalakauskas Gediminas 407
Kalakauskas Juozas 200
Kalakauskas Petras 200
Kalakauskas Vitas 200
Kalakauskas Vytautas 407
Kalakauskas-Kalakonis Jurgis 1118
Kalakauskienė Veronika 200
Kalasauskienė Asta 529
Kalasevičienė Emilija 597
Kalėdienė (Zalagaitytė) Birutė 430, 473, 500, 507, 1119
Kalesevičiai 637
Kalesevičius Bronius 189
Kalevičius-Šarvas 143
Kalinauskas 547
Kalinauskas Juozas 405
Kalinauskas Romas 1118
Kalinauskas Vincas 838
Kalinauskienė Magdalena 182
Kaluškevičius Benjaminas 315, 1119, 1128, 1131
Kalvaitienė Anelė 602, 763, 764, 768, 776, 783
Kalvaitis Romas 1158
Kalvaitytė Julė 405
Kalvariskis 96
Kamaitis V. 632
Kaminskienė (Kulbokaitė) Uršulė 806
Kaminskienė Uršulė 701, 762–765, 767, 776–780, 782
Kancleris Juozas 316–318, 322, 670, 1128
Kančytė A. 454
Kančytė Aldona 436
Kanstantinaitienė Adelė 1003
Kantauta Vincas 138
Kantautas Jonas 431, 450, 508, 1119
Kantautas Vincas 137
Kantautienė Vida 603–605
Kapačinskas Juozas 173
Kapačinskas Kazys 173
Kapačinskienė Petronėlė 759
Kapačiūnas Vidmantas 621, 725, 730, 740
Kapaitis Pranas 490
Kapčinskienė Ona 772
Kapočienė A. 1129
Kapočius 421
Kapsukas V. 1125
Kapteinis Gustavas 876, 913–915
Kapuras Radžas 476
Karalienė Gabrielė 257, 258
Karalius Adomas 1045, 1078, 1079, 1096, 1142
Karalius Pijus 301, 312, 325, 397, 412
Karalius-Rambynas Juozas 143
Karanauskas Juozas 206
Karaška Viktoras 158
Kardauskas Jonas 302, 312, 620, 624, 1031
Karlonienė Domicelė 519–521
Karlovienė Domicėlė 404
Karnovskis Martynas 1074
Karosas Antanas 299, 304, 305, 450, 657
Karpavičiai 637
Karpavičius Juozas 493, 494
Karpavičius Viktoras 187
Karpavičius Vincas 786–789, 791–793
Karuža 128
Karuža Juozas 185
Karužaitė D. 437
Karužaitė Laimutė 200
Karužas Jurgis 315
Karužienė (Paškauskaitė) Izabelė 200
Karužienė Magdalena 185
Karvauskas Juozas 424, 425
Karvelienė (Bagušauskaitė) Marija 819
Kasakaičiai 99
Kasakaitis 48
Kasčiuška Alfonsas 630
Kasikauskas Algirdas 562
Kasiliauskienė Vija 260, 261
Kasjanovas Vasilijus 169
Kasparavičienė Vida 4
Kasperavičius A. 480
Kasperavičius Algis 169
Kasperavičius Antanas 213
Kasperavičius Jonas 137
Kasperavičius-Ąžuolas Antanas 196, 479
Kasperavičiūtė Marija 169
Kasulaitė Marija 838
Kašėtienė R. 1004
Kaškaitis J. 1125
Kaškauskas 631
Kaškauskas Juozas 631
Kaškauskas Pijus 623, 631
Kaškauskas R. 598
Kaškauskas Skaistuolis 633
Kaškauskienė 555
Katerina (Catherine), šv. 1142
Katiliai 1124
Katilienė Katrė 179
Katilienė Ona 208
Katilius 138
Katilius (Katyłł) Juozapas 312
Katilius Albinas 179
Katilius Algimantas 310
Katilius Alvydas 208
Katilius Antanas 208
Katilius J. 297
Katilius Juozapas (Žydelis) 296
Katilius Juozas 82, 179
Katilius Motiejus 81, 86
Katiliūtė A. 469
Katiliūtė Antanina 425
Katiliūtė Elena 179
Katiliūtė Magdalena 179
Katiliūtė Marija 363, 403, 404
Katiliūtė Ona 358, 359, 436, 437
Katinas 96
Kaufmanas K. 1098
Kaufmanas Rudolfas 348
Kaufmanas Valdemaras 349
Kaufmanienė 399, 400
Kaufmanienė B. 398
Kaukaitė Magdelena 643
Kaukas 509, 794
Kaukas Albinas 407, 478, 509
Kaukas Andrius 317, 647
Kaukas Juozas 192, 317, 319, 1118
Kaukas Vincas 137
Kaunelis Jonas 720
Kaušakys A. 482
Kaušytė Aldutė 493
Kauzonas Ferdinandas 513
Kavaler Kazys 42
Kavaliauskas Bronius 473
Kavaliauskas Julius 137
Kavaliauskas V. 78
Kavaliauskienė Lidija 17
Kazakevičius Antanas 207
Kaziliūnas A. 1041
Kazimieras, šv. 301, 302, 1079, 1096
Kazimierovskis Jurgis (vienuolis
Eliziejus) 291, 312
Kazimirskas Jonas 158
Kazimirskienė Albina 158
Kazys Valaitis 656
Kazla-Barzdelė, Sakalas, Varnas
Aleksandras 143, 148
Kazlauskas 931, 937
Kazlauskas Jonas 937, 941
Kazlauskienė Antosė 205
Kazlauskienė B. 942, 1001
Kazlienė Lina 263
Každailis Arvydas 1158
Kažemėkaitė Filomena 566
Keating E. 851, 861
Keblaitis Antanas 306, 312
Keidošiūtė Onutė 1126
Keliuočis J. 1135
Kemežaitė Albina 782
Kemežaitė Onutė 472, 497
Kemežaitė Ramutė 472
Kemka 97
Kenstavičius Algimantas 474
Kenstavičius Algirdas 507
Kepalavičiūtė Aldona 502, 509
Kerbelytė B. 1002, 1003
Keresas 467
Kernagis V. 488
Kerutienė 623
Kerutis Florentinas 623, 631
Kevelaitis Jonas 922
Kevelaitytė Olesė 407
Kevelaitytė Raimunda Ona 418
Kėženaitienė (Damijonaitytė) Ona 819
Keženaitytė Donata 405
Kežinaitis Pijus 86
Kęstutis, kunigaikštis 182, 214, 362, 1114
Kičas Antanas 156
Kijauskaitė Magdalena 158
Kijauskaitė Ona 158
Kijauskas Jonas Vladislovas 188
Kijauskas Vincas 158
Kikai 614
Kikaitė Konstancija 860
Kikas Jonas 86
Kikas Kazys 135
Kilikevičius Jonas 81, 86
Kilikevičius Juozas 629
Kilikevičius-Kilkius Juozas 165
Kilna Antanas 77, 318, 515
Kilna S. 547
Kilnienė Magdalena 156
Kilnienė Ona 814
Kilnienė (Lokytė) Ona 819
Kilnienė Vida 6, 11, 285, 1134
Kinka Albinas 5, 8, 11, 14, 246, 247, 251, 456, 459, 482, 502, 506, 1108, 1109, 1134
Kinka Albinas 596
Kinka Juozas 246
Kinkaitė Raimonda 249
Kinkienė Albina 596
Kinkienė Janina 282, 596–602, 1109
Kirielius Juozas 630
Kirkilovskis O. 132
Kirvelaitis Algirdas 165
Kirvelaitis Juozas 78, 87
Kirvelaitis Liudvikas 99
Kirvelaitis Pijus 299
Kirvelaitytė Justė 500, 507
Kirvelaitytė Justina 431, 473, 1119
Kirvelaitytė Vincė 500, 507
Kiselienė Marijona 206
Kiselis Ignas 206
Kiselis Kostas 206
Kiselytė Marija Regina 206
Kisielius Povilas 417, 421
Kiulkienė Daiva 282
Kiulkienė Danutė 575
Kiulkis Arūnas 425
Kiveriai 145
Kiverienė Justina 6, 11, 253, 255, 260, 261, 263, 529, 547, 555, 1134
Kiverytė I. 547
Kizlaitis 246, 623
Kizlaitis J. 399
Kizlaitis Jonas 78, 84
Kizlaitis Motiejus 330, 335–340, 396–400
Kižinaičiai 135
Kyga Jonas 190, 784–793
Kyga Liudas 216
Kyga Liudvikas 153
Kyga Petras 89, 90, 152
Kyga Pijus, Petro 152
Kyga Stasys 190
Kyga Viktoras 190
Kyga Vytas 153
Kygai 636, 637
Kygaitė Danutė 153
Kygaitė Elena 89
Kygaitė Irena 153
Kygaitė Liuda 153
Kygaitės 538
Kygienė Julija 153
Kygienė Kotryna 153
Kygai 216
Kymantienė (Vaitkūnaitė) Marcelina 807
Kynas Jonas 346, 409, 413, 416
Klajumienė Dalia 1073
Klapatauskas V. 398
Klein Berel 350
Kleinas Ervinas 341
Kleineris Avrahamas Aba [Kleiner
Avraham Abba] 111
Kleinis Merkus 349
Klemai 625
Kleopatra 93
Klevelis Algirdas 458, 470
Kliauza Stasys 135, 196
Klibanskis Jaakovas 92
Klimaitė Marija 409, 412
Klimaitienė Regina 431, 1119
Klimaitytė Irena 406
Klimas B. 528
Klimas Bronius 545, 546, 562, 564
Klimas Jonas 143, 179, 458, 470
Klimas P. 355
Klimavičienė (Selmistraitytė) Elvyra 575
Klimavičienė Elvyra 575
Klimavičienė Giedrutė 263
Klimavičius 458
Klimavičius Jonas 927
Klimavičius Andrius 87, 255–257
Klimavičius Egidijus 405
Klimavičius Jonas 447, 459, 463, 484, 1119
Klimavičius Jonas (slap. Klemensas
Gerulis) 1119
Klimavičius Jonas (slap. Viltautas
Giliūnas) 1119
Klimavičius Juozas 384
Klimavičius Kazys 359, 394, 395, 538, 539
Klimavičius Matas 290, 312
Klimavičius Pijus 173

Klimavičius Vytautas 1119
Klimavičius-Dobilas Antanas 137, 143, 176
Klimienė Ona 6, 12, 524, 525, 528, 541, 544–547, 553, 560, 562, 564, 1134
Klimienė Pranė 179
Klimka Libertas 7, 12, 15, 795, 796, 807, 1134, 1137, 1138
Klingerbergis 684
Kliokytė Dalia 473, 483, 507, 509
Kliučinskienė Ona 838
Klivečka Jurgis 839, 845
Kmieliauskienė Vaiva 603–605
Knabikas Aloyzas Pranas 4, 105
Kneipas S. 287
Knezevičiūtė Danutė 173
Knišiner Ester (Esther) 112
Knišineris Jehošua [Knishiner
Yehoshua] 112
Knišineris Mošė Landynskis [Knishiner
Moshe Landynski] 112
Kolba Zenonas 417
Kolyta Algimantas 163
Kolyta Juozas 163
Kolytienė Uršulė 163
Končytė 140
Kononenkaitė Paulina 582, 586
Kopilovičaitė Rachelė 330, 351–354
Kopka Vladas 197
Koplovicas Dovydas 91
Korčiaginas Pavlas 459
Korneičiukas A. 482
Korzonaitė E. 942
Kosmanas 46
Kosmanas Robertas 336, 337–340, 343–345, 347, 348, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 416
Kosmodemjanskaja Zoja 459
Kossu-Aleksandriškis J. 463, 464
Koševojus Olegas 459
Kotryna Aleksandrietė, šv. 1086, 1087, 1142
Krapaičiai 216
Krapaitis Albinukas 442
Krapavičius Romas 493
Krasauskienė 325
Krašauskaitė Salomėja 158
Krašauskas-Saturnas Algimantas 158
Krašauskas Kazimieras 158
Krašauskienė Ona 158
Kraševskienė Valerija 1103, 1104
Kraševskis Kazimieras 1103, 1104
Kraševskytė Marija 1103
Kraujelis Vygintas 563
Kraulėda Pranas Jurgis 358
Kraulėdienė Lionė 6, 11, 16, 260, 514, 529, 1134
Krausevičius 97
Kreivėnas Leonardas 361–363, 402, 403
Kremer A. 65
Kremermanaitė Lėja 349
Krėvė-Mickevičius Vincas 464, 584
Kriaučeliūnaitė Teofilė 413
Kriaučiūnai 217
Kriaučiūnaitė Anelė 183
Kriaučiūnaitė Raselė 407
Kriaučiūnaitė Vida 183
Kriaučiūnas Albinas 183
Kriaučiūnas Algirdas August. 406
Kriaučiūnas J. 1099
Kriaučiūnas Jonas 315
Kriaučiūnas P. 1097
Kriaučiūnas Petras 315, 318
Kriaučiūnienė 440
Kriaučiūnienė Adelė 701, 814
Kriaučiūnienė Julija 183
Kričėnas Petras 178
Kričėnas Romas 178
Kričėnienė Magdalena 178
Krikščiūnas Povilas 8, 13, 15, 941, 942, 1001, 1002, 1134
Krikščiūnienė Emilija 806
Kripaitis Povilas 412, 413
Kripienė G. 558, 606, 607
Kripienė Giedrutė 606, 608, 610
Kripienė Kazimiera 634
Kriscziukajtis Petras 534
Kriščiukaitienė B. 592
Kriščiukaitienė Danutė 6, 12, 565–568, 572, 575, 1134
Kriščiukaitis A. 73, 1060
Kriščiukaitis Albinas 444
Kriščiukaitis Jonas 318
Kriščiukaitis Kazimieras 73, 682, 1060
Kriščiukaitis Kazys 538
Kriščiukaitis Petras 6, 11, 517, 533, 539, 540, 1135
Kriščiukaitis-Aišbė Antanas 73, 318, 515, 550, 558, 575, 579, 682, 961, 1119, 1120
Kriščiukaitytė Gabija 586
Kriščiukaitytė Monika 586
Kriščiūnaitė Antanina 210
Kriščiūnaitė Marytė 210
Kriščiūnas 396
Kriščiūnas Antanas 210
Kriščiūnas B. 547
Kriščiūnas Bronius 210
Kriščiūnas J. 1113
Kriščiūnas Jonas 410
Kriščiūnas Juozas 186, 210
Kriščiūnas Kazimieras 340
Kriščiūnienė Dalė 591
Kriščiūnienė Linutė 604
Kriščiūnienė Ona 759, 860
Krištapavičius R. 1122
Kriūka Jonas 339, 340, 399, 400, 402
Kriukienė Irena 6, 12, 565, 571–573, 1135
Kriūkienė Stefanija 402
Krygeris 791
Krylovas N. 461, 464, 495
Kryževičius V. 60–62
Krocaitė Teresė 178
Krocas Emilis 178, 373
Krocienė Ona 178
Kromai 788, 792
Kromas 617
Kromienė A. 896–899, 963
Kromienė Adolfina 876, 895–900, 963
Kronas Otas 348
Krulickas Vytautas 409, 414, 416
Kruonis Petras 43
Krupavičius M. 421
Krupinskaitė Ona 156
Krupinskas Albinas 156
Krupinskas Kazys 156
Krupinskienė Janina 156
Krupinskienė Magdė 156
Krušinskaitė Aldona 524, 525, 541, 553
Krūvelis (Kruwialis) Pranciškus 312
Krūvelis Pranciškus 296
Ksionskevičius A. 399
Kubaičiai 613
Kubaitienė Erna 183
Kubaitis 437
Kubaitis Adomas 373
Kubaitis Aleksandras 136, 183
Kubaitis Artūras 183
Kubaitis Emilis 373
Kubaitis Evaldas 373
Kubaitis Ričardas 373
Kubaitytė Zina 183
Kubilinskas K. 558
Kubilinskienė (Bulkauskaitė)
Magdalena 806
Kubilius 673
Kubilius A. 71, 1008
Kubilius Jurgis 78
Kubiliūtė Marcelė 1105
Kučiauskas-Genys Vladas 143, 144
Kučinskaitė Liudvika 201
Kučinskaitė Magdalena 201
Kučinskaitė Ona Anelė 341
Kučinskas Antanas 186, 312
Kučinskas Bronius 211
Kučinskas Jonas Vytautas 201
Kučinskas Jurgis 201
Kučinskas Liudvikas 171
Kučinskienė Konstancija 201
Kučinskis Antanas 292
Kudirka 638, 685
Kudirka (Kuderkevičius, Kuderkiewic,
Kuderkiewicz) Simonas 292, 312, 324
Kudirka Antanas 1052
Kudirkai 258
Kudirka J. 732
Kudirka Jonas 536, 538
Kudirka Juozas 84
Kudirka Jurgis 293
Kudirka Motiejus 514
Kudirka Simas 502
Kudirka Vincas 8, 13, 72, 74, 84, 148, 254, 257, 259, 260, 287, 306, 317, 318, 322, 386, 435, 514, 520, 525, 526, 529, 536, 538, 541, 542, 544–547, 549, 550, 575, 576, 579, 580, 693, 1099, 1102–1104, 1111, 1117, 1118, 1120–1122, 1126, 1130
Kudirka Vincentas 300, 312
Kudirkaitė Emilija 538
Kudirkienė L. 1004
Kudokas Stasys 69, 70, 302, 304, 309, 1011, 1013
Kudžma Antanas 167
Kudžma Arūnas 738, 740
Kudžma Juozas 154
Kudžma Jurgis 209
Kudžma Kęstutis 497
Kudžma Mykolas 126
Kudžmaitienė (Zdanytė) Aldona 565
Kudžmaitienė (Zdanytė) O. 459
Kudžmaitis 141
Kudžmienė Anelė 497
Kudžmienė Julija 154
Kuizinienė Dalia 1123
Kukis Vytautas Juozas 425
Kuklierienė Birutė 607, 608, 610
Kulbačiauskai 623
Kulbačiauskas-Kulbokas Jurgis 623
Kulboka Adolfas Algirdas 406
Kulboka Jonas 144
Kulboka Juozas 146, 158, 681, 682, 706, 850
Kulboka Justinas 407
Kulboka Pijus 173
Kulboka Vincas 253
Kulboka-Brolis Vincas 144, 169
Kulboka-Geležinis Algis 159
Kulbokai 623, 624
Kulbokaitė Dalia 180
Kulbokaitė Danutė 158
Kulbokaitė Joana 158
Kulbokaitė Julija 180
Kulbokaitė Ramutė 180
Kulbokaitė Regina 158
Kulbokaitė Zita 158
Kulbokas Adolfas 180, 623, 624
Kulbokas Antanas 180
Kulbokas Benediktas 180, 623
Kulbokas Benius 508
Kulbokas J. 145, 704
Kulbokas Juozas 624, 679
Kulboka-Laisvės žvalgas Juozas 144, 145
Kulbokas (Kolbašauskas) Jurgis 1077
Kulbokas Justinas 180
Kulbokas Motiejus 623, 997
Kulbokas Vladas 502, 622, 623, 942, 997, 999, 1122
Kulbokienė (Galeckiūtė) Barbora 997
Kulbokienė Adelė 158
Kulbokienė Aleksandra 180
Kuliešius Alfonas 625
Kuliešiūtė Onutė 625
Kulikauskaitė Adelė 341
Kulikauskaitė Dalia 566
Kulikauskas Kazys 183
Kulikauskas Vincentas 299, 3000, 312
Kulikauskienė Antanina 822, 825
Kulikauskienė Antosė 763, 774, 775, 780
Kulinskas A. 467, 470, 472
Kulinskas Antanas 249
Kulvietis B. 63, 1007
Kulvinskai 236
Kulvinskas Kazys 187
Kulvinskas Vincas 187
Kulvinskienė Albina 187
Kulvinskienė Ona 187
Kumpys Leonas 424
Kumštys 42
Kumštys Jurgis 42
Kuncaitienė Ona 187
Kuncaitis 893
Kuncaitis Justas 580, 1123
Kuncaitis Pranas 187
Kuncaitytė Nijolė Jurgita 187
Kuncaitytė Ona 187
Kunskas Rimvydas 1192
Kuodaitis Bernardas 1124
Kuodis Edmundas 618
Kuosa Vytautas 229
Kupčinskai 637
Kupčinskas 139
Kupčinskas Kazys 211
Kuprijonas Bronius 349
Kuprys Bronius 406
Kuprys Vladas 407
Kupstai 215
Kupstaitė E. 361
Kupstaitė Eugenija 361
Kupstas Jonas 215
Kupstienė (Rudzevičiūtė)-Nina Anelė 144, 215, 482
Kupščiūtė 639
Kuraitienė Danutė 762–764, 766–771, 773, 774
Kuras Vincas 876, 901–903
Kurauskaitė Antosė 410
Kurauskas Jurgis 77, 515, 516
Kurczewski J. 62
Kurdeika (Kudreika?) Kazys 189
Kurienė (Stanioniūtė) Ona 819
Kurkas 1133
Kuršvietienė Konstancija 860
Kurtinaitienė Janina 571
Kurtinaitis 910
Kurtinaitis Jonas 876, 909, 910
Kurtinaitytė Juzė 403, 405
Kurtonytė Marija 361
Kustienė Renė 1122
Kutienė Ona 827
Kutuzovas 74
Kuzavas Zenonas 301, 325
Kuzmenka Savas 134
Kvietinskas Juozas 159
Kvietinskienė Ieva Marija 188
Kvietinskienė Magdalena 159
Kvietkauskaitė Leokadija 410
Kviklys Bronius 41, 46, 61, 64, 65, 94, 95, 324, 325, 620, 1005, 1008–1010, 1019, 1031, 1040, 1045, 1052, 1058, 1060, 1073, 1075, 1077, 1078, 1084
Kviklys Vladas 1124
Kviliūnaitė 250
Kvirevičienė Izabelė 566

 

L

Labanauskienė (Žilinskaitė) Katerina 662
Labūnaitis Algirdas 341
Labūnaitytė Birutė Julė 407
Labūnaitytė Zuzana 418
Ladyga Alvydas 4
Ladygaitė Stefanija 401, 402
Lanauskas 630
Lanauskas Jonas (Lanauskutis) 630
Landsbergaitė Marija 31
Landsbergis Vytautas 513, 633
Langaitė Aldona 163
Langas Motiejus 876
Langas Vladas 163
Langas Vladimiras 87
Langienė Elena 163
Langienė Matilda 163
Lapačinskaitė M. 459, 461, 472
Lapačinskas Vaclovas 472
Lapinskaitė Donata 362, 363, 402
Lasevičius (Lassewicz) Motiejus 293, 312
Latvaitienė Laimutė 591
Latvinskai 231
Laucius Jeronimas 584
Laučiškytė Stasė 807
Laukaitis J. 319
Laukaitytė Adelė 410
Laurinaitis Adolfas 341
Laurinaitis Antanas 84, 87
Laurinaitis B. 565
Laurinaitytė Antanina 405
Laurinkienė N. 1002
Laurynaitis Povilas 520
Laužikas Jonas 415
Laveckienė Katrė 759
Lazauskaitė A. 249
Lazauskaitė Albina 506
Lazauskas Jonas 538
Lazauskas Kazys 895
Lazauskas Petras 534, 538
Lazauskas Vincas 174
Lazauskienė 908
Lazauskienė Elena 876, 907–909
Lazauskienė Magdalena 860
Lažauninkaitė Eugenija 405
Lebionka J. 1102
Lee J. 862
Legota Juozapas 294, 312
Leiberkas 629
Leimantavičiūtė Adelė 340
Lekavičius A. 17, 22
Lekešienė (Anskaitytė) Salomėja 244
Lekešys Juozas 806
Lemberis 139
Lementauskas Juozas 208
Leminskaitė Ona 341
Lencevičius Stasys 737
Lengvenis B. 400
Lengvenis Juozas 260
Lengvinaitė Kastutė 380
Lengvinaitė Onutė 380
Leninas V. 139, 461, 473, 475, 477, 485, 565, 575, 615, 632, 641
Lenktienė Ema 209
Lenktys 148
Lenktys Benius 209
Lenktys Jurgis 209
Lenktys Osvaldas 348
Lenkutienė (Kudirkaitė) Izabelė 259
Lenkutienė Kotryna 154
Lenkutienė Ona 154
Lenkutis Gediminas 151
Lenkutis Mykolas 154
Lenkutis Petras 154
Lenkutis Vincas 154
Lenkutytė Bronė 405
Lenkutytė Zita 259
Lenokienė E. 398
Leonas II, šv. 1053
Leonavičius 133
Lepšys Gediminas 164
Lesčius V. 78
Leskauskaitė Asta 929, 938
Lessingas G. E. 1132
Leščinskaitė Domicelė 340
Levickas Vytautas 197
Levin 120
Levin Šmuel 93
Levinaitė L. 350
Levinaitė Lėja 349
Levinas Aleksanderis H. 93
Levinas Jaakovas (Meiras bar
Abrahamas) 92
Levinas Šmuelis 91
Levinienė (Kopilovičaitė) Rachelė 402, 404
Levinson 119
Levinsonas Avrahamas 119
Libermanas 101
Libermanas Eliezeris-Dovas 92
Libermanas Heametas 92
Liepinaitytė Anelė 524
Lieponiai 637
Lietuvninkaitė Albina 180
Lietuvninkaitė Bronė 180

Lietuvninkaitė Marija 180
Lietuvninka-Bitininkas Bronius, 180, 480
Lietuvninkas Jonas 190
Lietuvninkienė Marija 180
Linartaitė Bronislava 370
Linartaitė-Saulutė Bronislava 183
Linartas Bronius 183
Linartas Celestinas 183
Linartas Pijus 183
Linartienė (Taletavičiūtė) Aida 566
Linartienė Konstancija 183
Lindė Jonas 330, 351–354, 402, 404
Lindgren Astrida 573, 582, 585, 586
Lingys Petras 87
Lingys R. V. 1019
Lingys Tomas 131, 132
Lingys Vaclovas 87
Lingytė Bronislava 405
Linkevičius 408
Linkevičius Jonas 1158
Linkūnas Antanas 623, 628, 631
Linkūnas Petras 633
Linkūnienė Ona 634
Liobytė-Paškevičienė Aldona 582
Liorantienė Elžbieta 759
Liorenta (Lorent) Vincentas 293, 313
Liorentaitė Elena 176
Liorentas Albinas Vincentas 176
Liorentas Gediminas 418
Liorentas Jonas 176
Liorentas Pijus 153
Liorentienė Ona 176
Lipauskaitė Genė 565
Lipauskaitė Marija 406
Lipiński T. 60
Lipšicas Abraomas 350
Literskis (Leterskis) Pijus 81, 87
Lithuanus V. 218
Liugailienė Ona 4
Liuriai 98
Liurys Lipkė 99
Liurytė 99
Liurytė Gita (Danutė) 98, 99
Liurytė-Lipkutė 99
Liutkevičienė (Brundzaitė) Marija 645
Liutkevičius 408
Liutkevičius Juozas 645
Liutkevičius Motiejus 683
Lysenka Ivanas 197
Lofland J. 861
Lofland L. 861
Lojola 1131
Lomonosovas 464, 465, 510, 513
Lonavičius J. 910
Londona Abraom 93
Lopeta Pranas 144, 167
Lorentas Z. 884
Lorentas Zigmas 876, 884
Lozoraitienė (Olekaitė) Magdelena 318
Lozoraitienė Leokadija 171
Lozoraitis 59
Lozoraitis Bronius 171
Lozoraitis J. 317
Lozoraitis Jonas 318
Lozoraitis Juozas 45, 47, 97, 318, 1123
Lozoraitis Kazys 44
Lozoraitis Motiejus 44
Lozoraitis Stasys 44
Lozoraitis Vincas 171
Lozoraitytė Stasė 509
Lubienskis 293, 294
Lubninas Aleksandras 197
Lucatas Mošė Chaimas [Luzzat Moshe
Chaim] 117
Luckus Vincas 87
Luišienė Elena 165
Luišienė Zuzana 165
Luišis Antanas 739
Luišis Juozas 634
Luišys Jonas 165
Luišys Juozas, Jono 165
Luišys Zigmas 165
Luišytė Anelė 165
Lukaitė Barbora 650
Lukošaitis 623
Lukošaitis Antanas 254, 621, 721, 730, 1058, 1059, 1085
Lukoševičius 479
Lukoševičius Juozas 721, 723–730, 733–741
Lukoševičius P. 480
Lukošiūtė B. 618
Lukša Juozas-Skrajūnas 480
Lukšys 916
Lukšys C. G. 67
Lunačiarskis A. 1132
Luobikaitė Elena 340
Luobikis Jonas 405
Luobikytė Julija 406
Luobikytė Kotryna 385 386
Lupton M. J. 862
Lurjė Ickus 631
Luzzatas Š. D. 92

 

M

Macaitis Bronius 159
Macevičienė Marija 164
Macevičius Anicetas Jonas 164
Macevičius Izidorius 164
Macevičius Kazimieras 164
Macevičiūtė Irena 164
Macijauskienė (Gavėnaitė) Salomėja 807
Maciukevičius (Maciukiewicz)
Pranciškus 313
Maciukevičius Albinas 418
Maciukevičius Pranciškus 295
Mačiekus Venantas 4, 7, 9, 12, 14–16, 784, 821, 941, 942, 1110, 1135, 1158, 1192
Mačienė (Ikaitė) Juzefa 806
Mačienė (Rimšaitė) Uršulė 681
Mačienė Antanina 860
Mačienė Domicelė 762–764, 766, 768, 772, 776
Mačienė Elžbieta 185
Mačienė Uršulė 206
Mačiokai 637
Mačiokas Antanas 83, 88
Mačiokas Juozas 205
Mačiokas Mykolas 83, 88, 144
Mačiokas Mykolas (Mikas) 1123
Mačiokas Vincentas 83, 88
Mačiokas Vladas 87
Mačiokienė Marija 207
Mačiulaitis Dovydas 586
Mačiulaitis Jonas 137
Mačiulaitis Juozas 436, 807
Mačiulienė Oksana 263
Mačiulienė Ona 159
Mačiulis-Žilvitis Albinas 159
Mačys Jonas 131, 622
Mačys Juozas 185, 206, 669, 681
Mačys-Dešimtininkas Juozas 175
Mačys Justinas 134, 185, 480
Mačys Justinas Petras 681
Mačys Pranas 131
Mačys Ramutis 185
Mačys Saliamonas 669, 681
Mačys Stasys 134
Mačys Vladas 1124
Mačys Vladas 1124
Mačys-Lampeo, Žiulampo, Šalenas
Leonas 144
Mačys-Šturmas Gediminas 188
Mačytė Biruta 681
Mačytė Magdalena 377, 383, 539, 806, 860
Mačytė Magdė 759
Magdalena, šv. 624
Maikauskaitė Vanda 538
Maikauskas 1045
Maila Antanas 701
Maironis 100, 462–464, 499, 566, 576, 578
Majauskienė Magdalena 764, 768, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 782
Majus Karlas 509
Maknauskienė Veronika 814
Maksonas 789
Maksvyčiai 469
Maksvytienė Aldona 571
Maksvytis B. 249, 251, 459, 476
Maksvytis Bronius 427, 500, 501, 507
Maksvytytė Danutė 507
Maksvytytė Kamilė 568
Makšickas Julius 630
Malachis A. R. 93
Maldeikis Antanas 396
Malinauskas I. 359
Maloney C. 869, 873
Mantoifelis, fon Hasas 495
Marcelionienė Virgilija 7, 12, 589, 590, 592, 1135
Marcinkevičienė (Muraškaitė) Janina 508
Marcinkevičienė J. 213
Marcinkevičienė Nijolė 7, 12, 15, 760, 1135, 1192
Marcinkevičius A. 308
Marcinkevičius Jurgis 87
Marcinkevičius Vytautas 501, 511
Marcinkevičiūtė Liudvika 405
Marcinkevičus Justinas 479
Margaitis Vitas 463, 481, 482
Margaitytė Rasina 481
Margelevičienė (Povilaitytė) Nijolė 711, 712, 721
Margelevičius Justinas 721
Margeris Algirdas 534, 538, 547
Marija Mergelė, Švč. 8, 13, 15, 267, 303, 310, 592, 622, 725, 726, 728–730, 734, 738, 739, 799, 801, 1016, 1017, 1031, 1045, 1057–1059, 1072–1075, 1077, 1079, 1082–1085, 1088, 1090, 1093, 1094, 1096, 1116, 1141, 1142
Markevičienė 925, 929, 938
Markevičienė Marija 838
Markevičienė Žaneta 938
Markevičius Jonas 792
Markson Frida 97
Marksonaitė 197
Marksonas 97, 118, 132
Marksonas Aharonas Davidas 92
Marksonas Berelis 134, 197
Marksonas Mauša 134, 197
Marksonas Palaikis 96
Marksonienė Estera Frida 134, 197
Markulis J. 149, 150, 1112
Martinaitienė Gražina Marija 1074, 1080
Martinaitis Jonas 912
Martinaitis Kazimieras 722
Martinaitis Marcelijus 583
Martišius Vytautas 455, 508, 509
Martynaitienė Birutė 206
Martynaitis Justinas 410
Martynaitytė Birutė 206
Martynaitytė Rūta 206
Martynas Turietis, šv. 1091
Martynas, šv. 804, 805, 849, 1074, 1075, 1077, 1079, 1085, 1091, 1096, 1129, 1142
Masaitienė 836
Masaitienė Adelė 210
Masaitienė Magdalena 200
Masaitienė Magdė 827
Masaitis Andrius 200, 785, 792, 794
Masaitis Antanas 200, 405
Masaitis Gediminas 200
Masaitis Jurgis 185
Masaitis Matas 895
Masaitis Romanas 210
Masaitis-Tėviškė Viktoras 210
Masaitis Vytautas 197
Masaitytė Anielė 349
Masaitytė Birutė 349
Masaitytė Eugenija 200
Masaitytė Uršulė 200
Masalskytė Angelė 7, 12, 756, 1135
Maskvytienė Ona 261
Mašiotas Pranas 331, 421, 656, 1129
Mašiotienė Magdalena 197
Matas Evangelistas, šv. 1074, 1075, 1077, 1079, 1091, 1092, 1096, 1142
Matijošaitis Petras 159
Matukaitienė Ona 154
Matukynas A. 470
Matulaičiai 637, 671
Matulaitienė (Mackevičiūtė) Vilhelmina 318
Matulaitienė (Meiliūnaitė) Jadvyga 422
Matulaitienė Elzbieta 190, 299
Matulaitienė Jadvyga 422
Matulaitis Algirdas 421, 422
Matulaitis Andrius 321, 676
Matulaitis Antanas 134, 197
Matulaitis Juozas 48, 97
Matulaitis Petras 48, 321, 676
Matulaitis Pijus 136, 190, 299
Matulaitis Stasys 45, 47–49, 296, 297, 315–320, 322, 323, 670, 671, 1128
Matulaitis Vincas 48, 898
Matulaitytė Elena 748
Matulaitytė Justina 671
Matulaitytė O. 1106
Matulaitytė Stasė 5, 6, 10, 11, 23, 52, 85, 290, 315, 324, 1124, 1135
Matulevičienė Bronė 413
Matulevičius A. 408, 411, 412
Matulevičius Antanas 408, 409, 412, 416, 424
Matulevičius Kazys 481
Matulevičius-Radvila Kazys 480
Matulevičius-Neptūnas Algimantas 148
Matulienė Ona 183
Matulionienė (Žolynaitė) Marija 807
Matulionis Kazys 876, 888, 890
Matulis 440
Matulis Bronius 183
Matulis Petras 183
Matulis Pijus 201
Matūnas Algimantas 735
Matūnas Vygandas 735
Matusevičius Bronius 209
Matušakaitė Marija 1073, 1079
Matutis Anzelmas 588
Matuzevičius Eugenijus 584
Mauderode’s O. 1131
Mauruča Juozas 213
Mauruča-Štrausas Juozas 144, 170, 479
Mauruča Kostas 170
Mauručaitė Elena Donata 341
Mauručaitė Rusnė 597
Mauručaitytė 592
Mauručai 637
Mauručienė Marcelė 170
Mauručienė Marija 415
Maušovičius Ruvimas 876, 918
Maze J. 890
Mazelis 895
Mazelis J. 892, 896, 897, 909, 918, 920
Mazurkevičius Matas 87
Mažeikienė (Vosyliūtė) Loreta 1101
Maželis 895
Mažvydas Martynas 4, 874, 1124, 1158
Mečius S. 360
Meiliūnaitė 247
Meiliūnaitė Jadvyga 418, 421

Meiliūnaitė Violeta 937, 939
Meilus E. 61
Meilutytė G. 1001, 1003
Meištas Antanas 807
Meištienė Asta 605
Mekšraitis Juozas 538
Melceris Iseras (Iseris) Zalmanas
[Meltzer Isser Zalman] 111, 112
Meldaikis Antanas 332, 333, 368
Melnikaitė Marytė 140, 550, 551
Merkevičienė Ieva 187
Merkevičienė Magdelena 211
Merkevičienė Marė 211
Merkevičius 483
Merkevičius Antanas 187
Merkevičius Donatas 211
Merkevičius Jonas 87, 211, 784, 786, 788, 791–793
Merkevičius Kazys 211
Merkevičius Kęstutis 211
Merkevičius Motiejus 211
Merkevičius Pranas 137
Merkevičius Vincas 187
Merkevičius Vladas 80, 82, 87
Merkevičiūtė Antosė 645
Merkevičiūtė Magdė 838
Merkevičiūtė Marytė 187
Merkys Pijus 87
Merkys Vytautas 1114
Merkšaičiūtė 931
Merkšaitienė Jadvyga 567
Merkšaitis 931
Merkšaitis Juozas 75, 584
Meržvinskienė Erna 370, 403
Meškauskas 224
Meškuotis Pranas 228
Mešlius Vytautas 8, 13, 1097, 1135
Michailova Elizaveta 98
Michailovai 98
Michailovas Aleksejus 98
Michailovienė Elizaveta 98
Mickevičienė (Ruškytė) Marcelė 819
Mickevičienė A. 710, 711, 713
Mickevičienė Aušra 7, 12, 16, 707, 720, 965, 1135, 1192
Mickevičius (Kapsukas) V. 671
Mickevičius (Mickuewicz) Elijus 313
Mickevičius A. 75, 1121, 1133
Mickevičius Adomas 506
Mickevičius Elijus 291
Mickevičius V. 671
Micuta Albinas 178
Micuta J. 491
Micuta Jonas 178
Micuta Petras 178
Micuta Romualdas 178
Micuta Vincas 178
Micutaitė Marijona Aldona 178
Micutaitė Teresė 178
Micutienė Adelė 178
Micutienė Izabelė 178
Mičiuliai 437, 545, 552
Mičiulienė Magdė 193
Mičiulienė R. 523, 524, 525
Mičiulienė Roma 521, 524, 541
Mičiulis 893
Mičiulis Algirdas 521, 524, 541, 545, 549, 552, 558
Mičiulis Jonas 437
Mičiulis Justinas 485, 616
Mičiulis Petras 193
Mičiulis-Uosis, Aras Stasys 192
Mičiūnas J. 132
Mičiurinas Dmitrijus 137, 553
Miglinskienė Marija 178
Mikaila V. 60, 64
Mikalauskai 231
Mikalauskas A. 1042
Mikalauskas Alfonsas 137
Mikalauskas Gytis 582
Mikalauskas Juozas 231
Mikalauskas Saulius 1041
Mikalauskas Vaclovas 263, 277
Mikalauskienė Ona 231
Mikalavičius Vytautas 349
Mikalojus, šv. 805
Mikėnaitė Akvilė 742
Mikėnas Vladas 475
Miknevičaitė Petronėlė 412
Miknys Kazys 656
Mikolainienė Viktorija 162
Mikolainis Arsenijus Arūnas 162
Mikolainis Kęstutis 162
Mikolainis Petras 162
Mikolainis Stasys 162
Mikolainis Vincas Mindaugas 162
Mikolavičius 789
Mikšas J. 1098
Mikuckis Juozas 208
Mikulėnienė Danguolė 929, 937–939
Mikulskis Justinas 183
Mikulskis Leonas 724
Mikulskis P. 437
Mikulskis Vincas 183
Mikūnas Vytautas 40, 53, 54
Mikutėnas Vaclovas 550, 552
Milašius O. 1116
Milčiūnas Adolfas 166
Milčiūnas Antanas 165, 827
Milčiūnas Vytautas 166
Milčiūnienė Janina 166
Milčius Antanas 127
Milevski Jonas 42
Miliauskaitė Albina 407
Miliauskaitė Miglė 568
Miliauskas 549, 893
Miliauskas Albinas 166
Miliauskas Anicetas 518
Miliauskas Jonas 187, 522, 524, 538, 541
Miliauskas Kostas 576, 577
Miliauskas Mantas 568
Miliauskas Romanas 626
Miliauskienė Albina 827
Miliauskienė Ieva 827
Milinavičiūtė 466
Milinder Zvija [Milinder Zvia] 124
Miliūnaitė 929, 938
Miliūnas Antanas 1074
Miliūniatė Rita 938
Milius Vacys 887
Milkovaitis R. 348
Mindaugas, karalius 260, 544, 588, 1111, 1132
Minterman 905
Misevičienė V. 1002
Misevičius Juozas 4
Misiūnaitė Ona 8, 13, 839, 1135
Misius Kazys 315, 1005
Miškinis Algimantas 5, 10, 60, 62, 94, 463, 1006, 1008, 1135
Miškinis Antanas 220
Miškinis-Kaukas Antanas 480
Mizara R. 546
Mykolaitis 623
Mykolaitis Antanas 721, 724, 736
Mykolaitis J. 354
Mykolaitis Juozas 175
Mykolaitis Petras 210
Mykolaitis Vincas 84, 136
Mykolaitis Virginijus 263
Mykolaitis-Putinas Vincas 307, 463, 464, 585
Mykolas Arkangelas, šv. 74, 278, 300, 731, 732
Mockaitienė Adelė 763
Mockeliūnaitė Laimutė 286
Mockeliūnas Rimas 256, 257, 261, 285
Mockeliūnienė Ramutė 263
Mockeliūnienė Rasutė 286
Mockevičiai 783
Mockutė Fausta 597
Močienė Agota 190
Mokolienė Ona 838, 845
Molienė Marija 759, 860
Molis Petras 735
Moliušytė Birutė 566
Molotovas 120, 660
Montvila 444
Montvilai 217
Montvila Juozas 370, 444
Montvila Pijus 183
Montvilaitė Marija 183, 722
Montvilas 440
Montvilienė Agnietė 183
Mopasanas, de G. 1120
Mordechajus 92
Mordechajus (Mordechai) 111
Morkevičius S. 437
Morkūnas Eligijus Juvencijus 8, 13, 15, 874, 875, 888, 1135, 1139
Morkūnas Kazys 927, 938
Morkūnas S. 1115
Morkūnienė Gražina Teodora 8, 874, 1139
Morkus, šv. 692, 799
Morkvėnaitė Vita 761
Morta, šv. 1059
Motgabienė (Skaržinskaitė) Elžbieta 224
Motiejūnienė Konstancija 339, 400, 401
Motiejūnienė V. 340
Motuza Jonas 87
Motūzaitė Irena 497
Mozė 328, 329, 350, 352
Mozesonas Ickus 894
Mozūraitienė Genovaitė 256, 258
Mozūraitis Bronius 257, 258, 260, 261
Munikas Albinas 134, 144, 145, 197
Murašauskas Juozas 131, 134
Muraška (Muraszko) Vincentas 293, 313
Muraška Jonas 471
Muraška Kazys 81
Muraškauskaitė Marijona 341
Muraškauskienė D. 566
Muraškienė (Ražanskaitė) J. A. 459
Murauskas Alvydas 263, 277
Muravjovas M. 638, 1098
Muzikevičienė Nijolė 565

 

N

 Nagevičius Vladas 731
Naikelis Juozas 214, 479
Naikelis Petras 87
Nakienė A. 942, 1002, 1002
Nalaitis P. 1078
Napoleonas 28, 43, 63, 74, 96, 324, 625, 660, 755, 1084
Nargis 476
Narijauskai 98, 637, 643
Narijauskaitė Gražina 98
Narijauskaitė Ona Gražina 190
Narijauskas 98, 652
Narijauskas Andrius 133, 319
Narijauskas Jonas Alius 190
Narijauskas Juozas 190, 414
Narijauskas Jurgis 319, 1124
Narijauskas Justinas 133
Narijauskas Liudas 87
Narijauskas Zigmantas 341
Narijauskienė Katerina 190
Narijauskienė Katrė 190
Narjauskas Jurgis 941
Narjauskienė (Narijauskienė?) Marija 190
Narkauskienė T. 568, 569
Narkauskienė Teresa 568
Narkeliūnaitė Biruta Ona 405
Narkevičiūtė Zuzana 341
Naruševičienė Adelė 163
Naruševičius T. 1128
Naruševičius Vaitiekus 163
Naruševičiūtė Genovaitė 163
Naruševičiūtė Ramunė 7, 13, 820, 1135
Nasvytis M. 654
Natkevičaitė-Ivanauskienė M. 17, 22
Natkevičius Vincas 690
Natkevičius Vincentas 298
Naudžiūnienė Genovaitė 730
Naudžius Adolfas 87
Naudžius Jonas 319
Naudžius Petras 319
Naujokaitė Marijona 341
Naujokaitė Mikalina Stasė 341
Naujokaitis Saliamonas 87
Naujokaitis Viktoras 197, 305, 313
Naujokas Bronius 131
Naujokas Feliksas 341
Naujokas Jonas 340
Naujokas Kazys 340
Navickaitė A. 521
Navickaitė Aldona 521, 524
Navickaitė Apolionija 340
Navickas Antanas 126
Navickas Juozas 47, 319, 322
Navickas-Kupriukas Juozas 47
Navickas Justinas 895
Navickas Valentinas 340, 418
Navickas Vytautas 8, 13, 862, 869, 1135
Navickas Vytautas Valentinas 567

Navickas Vladas 185
Navickas Zenonas 341
Navickienė (Aleksandravičiūtė) Anelė 807
Navickienė B. 634
Navickienė Marytė 602
Navickienė Uršulė 179
Navickienė Vilma 606
Navikas Vincas 425
Neciv [Netziv] 116
Neiberka Algirdas 569, 572
Neiberka Motiejus 151, 629
Neiberka Vincas 81
Neiberkė D. 597, 603, 604, 605
Nemūra Anicetas 250
Nenėnas Kazimieras 717
Nenėnienė (Jurkšaitytė) Birutė 717
Nenėnienė B. 717, 718, 741
Nenėnienė Birutė 1073
Nėris Salomėja 128, 298, 314, 461, 462, 530, 688, 708, 1022, 1117, 1125
Neščiokas Antanas 366
Neverbickas Aleksandras 229
Nevidomskis Vitas 208
Nevidomskytė Albina 208
Nevidomskytė Elena 208
Nicelienė Genė 575
Nikiforovaitė Elena 134, 197
Nikiforovaitė Tatjana 134, 197
Nikiforovas Aleksandras 134, 197
Nikiforovas Dmitrijus 134, 197
Nikiforovienė Raisa 134
Nikiforovienė Uljana 134, 197
Nikliauzaitė 433, 436
Nikliauzaitė Ona 404, 434
Nikolajus I 31
Nikolajus II, imper. 1100, 1128, 1131
Nislaitis Eimutis 260
Nykštaitis-Naras Vincas 159
Nynkovskis 63
Nolius J. 132
Nolius Stasys 454
Nonevičius 1104
Nonevičius E. 1103
Norkai 626, 629
Norkevičienė M. 547
Norkienė Elžbieta 171
Norkus 339
Norkus J. 359
Norkus Jonas 422, 500, 626, 1125
Norkus Juozas 198
Norkus Petras 171
Norkus Vincas 171
Norkutė Danutė 171
Norkutė Irena 171
Norkuvienė Bronė 759
Norvaišienė J.646
Norvila Rimantas 723

 

O
Oginskis Mykolas Kleopas 581
Olechienė Kristina 602
Olechovskiai 1104
Olechovskis 1103
Olechovskytė Sofija 1103
Olechovskytė Valerija 1103
Oleka 294, 643
Oleka (Holak) Motiejus 313
Oleka Adomas 1074
Oleka Andrius 153
Oleka Boneventūras 153
Oleka Juozapas 294
Oleka Juozas 486
Oleka Kazimieras319
Oleka Motiejus 293–296, 298, 299, 310–314, 319, 320, 1009
Oleka Petras 319, 784, 786, 787, 789, 791, 793, 794
Olekai 1124
Olekaitė 643
Olekaitė Ona 153
Olekienė (Luobikytė) Janina 807
Olekienė Adelė 153
Olekienė Barbora 1074
Oliškevičienė 554
Olsenas B. 1022
Olšauskaitė V. 1041
Ona, šv. 308, 309, 491, 826
Orentas Antanas 82, 87
Orlickas 310
Orlickas Petras 309, 310, 313
Orlingienė Bronė 176
Oshry Ephraim 122
Ovidijus 319, 1125
Ozėjas 107
Ozolas Romualdas 1158
Ožkinis Vincas 366, 367

 

P

Pabrica Jeronimas 720
Pacai 29
Pacaitė Ida 372
Pacas Kristupas 622
Pačkauskai 99, 255
Pačkauskas Jonas 83
Pačkauskienė Birutė 525, 541, 545, 554, 559
Padulskienė Ona 860
Paipulaitė Živilė 7, 12, 742, 966–968, 1135
Pakalniškis Kazimieras 47
Pakulius Jonas 178
Pakulius-Bijūnas Bronius 178
Pakutkienė (Dulskytė) Anelė 807
Palaikienė 138
Palaikytė Irena 406
Palčinskas Stasys 229
Paleckis Justas 131, 232
Palemonas 1133
Palinauskai 451
Palinauskas Romas 451
Palinauskas Stasys 741
Palinauskienė Elena 741
Palinauskienė Ona 451
Paliokaitė Agnė 730
Pališkienė Genutė 596
Pališkienė Stefanija 156
Pališkis Kazimieras 156
Pališkis Vacius 596, 597
Pališkis-Piligrimas Leonas Jonas 156
Paliukaitis I. 391
Palkevičius D. 78
Paltanavičius Jurgis 360, 361
Paltanavičius Selemonas 583
Paltanavičius Vincas 205
Paltanavičius Zigmas 331, 332, 342, 349, 350, 360, 395, 396
Palubinskas Juozas 174
Palubinskas Jurgis 957
Palukaitis Jonas Juozas 941
Palukaitis Justinas 502
Palukaitis V. 322, 1102, 1128
Panitauskienė Daiva 529
Papečkys Antanas 827
Papečkytė Julė 418
Paplauskaitė Monika Marijona 405
Paplauskas 216
Paplauskas Juozas 87, 183
Paplauskienė Birutė 263, 591
Paplauskienė Matilda 763, 773
Pasalauskas-Varnas, Šarūnas, Gyvatė
Albinas 144, 198
Pasilauskas Algirdas Juozas 254
Pasiliauskas Albinas 213, 214, 406, 479, 504
Pasiliauskas Vincas 198
Pastarnikienė-Vizgirdienė Janina 724
Pastarnokas Eimas 724
Pastarnokas (Pasternokas) Jurgis 814, 838
Pastarnokas Vitas 807
Pastarnokienė S. 547
Pašakarniai 1129
Pašelinskis S. 350
Pašelinskis Samuelis 349
Pašilinskiai 97
Paškauskaitė Sonata 807
Paškauskas Juozas 575
Paškauskas Romas 602
Paškauskienė (Senkaitė) Marija 807
Paškauskienė Ona 200
Paškevičius 503
Paškevičius Motiejus 87
Paškevičiūtė Salomėja 647, 648
Pašukinienė Marijona 210
Pašukinis Jurgis 210
Pašukinis Viktoras 210
Patalauskaitė Daiva 5, 10, 17, 1135, 1137
Patapas Vincas 159
Patapasitė Elena Jadvyga 159
Patapienė Elena 159
Patiejūnas Teofilis 736
Patriborius 139
Patusai 625
Paulaitis Petras 482
Paulauskienė Bronė 764, 767, 769
Pauliukaitytė A. 445
Pauliukevičius Jokūbas 320, 322, 670, 1099
Pauliukonytė A. 454
Pauliukonytė Rugilė 570
Pauliukonytė Salomėja 341
Paulius, apaštalas, šv. 797, 1072, 1086, 1090, 1093, 1094, 1142
Paulius J. 1078
Pautienienė Ona 132
Pautienius (Pautienis) Kazys 83
Pauža 132
Pauža Juozas 355, 356
Paužaitė Irena 406
Pavilonienė Asta 597
Pavilonienė Oksana 288, 289
Pažėraitė Aušra 91, 92
Pečiokas Kazimieras 184
Pečiulienė R. 529
Pečiulytė 517
Pečiulytė Birutė Stanislava 406
Pėčys (Pačis) Andrius 198
Pečkauskaitė M. 421
Pečkys 1126
Pečkys Jonas 154
Pečkys Kazimieras 144
Pečkys Matas 154
Perednytė Danutė 707, 708
Perelmanas Efroimas 894
Perelšteinas Ch. 653
Perkovskis Leonas 1079
Perkūnas, dievybė 799
Perlaitis Pranas 306, 313
Pėsčiakienė (Butkytė) Agota 807
Pėstininkas 408
Pėstininkas Antanas 415, 417
Pėstininkas Vladas 247, 299, 301, 302, 306, 313, 325, 397, 409, 412–414, 417, 421, 477, 1009, 1126
Petkevičienė Regina 263, 606
Petkevičienė Vida 6, 11, 261, 525, 529, 547, 562, 1135
Petkevičius Juozas 814
Petkevičius V. 546
Petkus Viktoras 513
Petras, apaštalas, šv. 826, 1072, 1086, 1087, 1090, 1093, 1094, 1142, 1464
Petrašiūnaitė Gražina Domicėlė 341
Petrašiūnas Aloyzas 34, 53, 72, 73, 76, 147, 148, 304, 307, 308, 424, 526, 528, 542, 553, 665, 666, 688, 689, 714–716, 734, 813, 821, 843, 849, 860, 961–964, 1076, 1077, 1079–1083, 1087, 1089–1095, 1111, 1112, 1120, 1126, 1127, 1130
Petraška Juozas 90
Petrauskas 305
Petrauskas Algis 507
Petrauskas Antanas 521
Petrauskas Anupras 159
Petrauskas Bronius 406
Petrauskas Ignas 159
Petrauskas Jonas 160
Petrauskienė 454
Petravičienė Albina 759
Petravičienė Emilija 838

Petravičienė Genovaitė 634
Petravičius V. 1129
Petravičius Vytautas Vaclovas 405
Petravičius-Siaubas Vytautas 193
Petrika Antanas 257, 516, 525, 526, 528, 538, 542, 545–547, 575, 583, 1117, 1125, 1126
Petrika J. 625
Petrikienė (Česnavičiūtė) Margareta 257
Petrošiūnas Vytautas 340
Petrukaitis Antanas 858
Petrukaitis Martynas 1074
Petrukaitis Pijus 320
Petrukaitis Vincas 340
Petrukauskas 72–74
Petrulionis Viktoras 406
Petrulionytė-Vaidilutė Juzė 144
Petruškaitė Marija 413
Petruškevičienė Veronika 387
Petruškevičius Vincas 387
Petruškevičiūtė A. 459
Pėža Mykolas 296, 313
Piečiukaitis 945, 993
Pieroni A. 869
Pietaris Kazimieras 75
Pietaris Kazimieras Adolfas 320, 1126
Pietaris Vincas 46, 75, 220, 226, 320, 324, 325, 464, 550, 558, 1126, 1127
Pietariūtė 220
Pijus XII 480
Pilipaitienė (Sagevičaitė) Adelė 384
Pilipaitis Antanas 384
Pilipavičius 138
Pilipovskis Ch. 134
Pilius Liudvikas 406
Pilypai 613
Pilyponis Justinas 509
Pilkionienė Rimgailė 4
Pilvė (Pilvytė), prūsų deivė 41
Pilviškeris Kalmanas 93
Pilviškeris Kalmanas [Pilvishker
Kalman] 93, 108
Pilvytas (Pilvytis), dievaitis 41
Piotrovinas 1093
Pisarevas D. 1132
Planzichteris 893
Plečkaitienė Anelė 597, 602
Plečkaitienė Veronika 160
Plečkaitis Jeronimas 684
Plečkaitis Jurgis 376, 517
Plečkaitis-Piliorius Petras 160
Plečkaitis Romas 160
Plečkaitis Vincentas 160
Pleka M. 311
Pleškūnas Vladas 258, 525, 542, 1122
Plikaitis Juozas 139
Pliopliai 659
Plioplys 140
Plioplys Algirdas 507
Plioplys Gediminas 473, 496
Plioplys Jonas Algirdas 406
Plioplys Vytautas Konstantinas 406
Plioplys Zigmantas 406
Plioplytė Magdalena 860
Pliuškaitienė Albina 177
Pliuškaitis Artūras 177
Pliuškaitytė Irena Alvyra 177
Pliuškaitytė Teresė Rasa 177
Plytaitis Petras 860
Plytnink Petras 42
Podolskas (Podolskis) Tomas 320
Podolskienė (Kraptavičiūtė) Stasė 174
Podolskienė Marija 169
Podolskis Alfonsas 169
Podolskis Antanas 174
Podolskis Augustinas 174
Podolskis Juozas 169, 184
Podolskytė Vida 169
Polubinskas Jonas 201
Polujenskis 41
Polujenskis (Polujenski) Aleksandras 41
Poniškaitienė (Muraškaitė) Adelė 807
Povilaičiai 711, 712, 721, 722
Povilaitienė Petronėlė 712
Povilaitis Albinas 176, 711, 712
Povilaitis Jonas 827
Povilaitis Juozas 711
Povilaitis Justinas 198
Povilaitis Petras 176, 711, 712
Povilaitis Pijus 87, 711
Povilaitis Pranas 711, 712
Povilaitytė Adelė 711
Povilaitytė Eleonora 723
Povilaitytė Emilija 711, 712
Povilaitytė Julija 176, 711, 712, 721, 807
Povilaitytė Ona 711, 712
Povilaitytė Teofilė 341
Povilienė 42
Povilionienė Asta 282
Povylaitis Vytautas 363
Pranaitis Feliksas 410
Pranaitis Petras 87
Pranckevičius-Tūzas Jonas 160
Pranckevičius Juozas 187
Prapolenytė Pranciška 746
Pravdinskis Boleslovas 1045
Preikša (Preikštas) Vincas 82
Preikša Jonas 164
Preikšas Paulius 942, 943, 948
Preikšienė Juzė 948
Preinumeriai 625
Preisai 625
Pricevičius Antanas 160
Pridotkas Andrius 83, 88
Prokopas 440
Protasevičienė Adelė 160
Protasevičius Bronius 160
Protasevičius Vladas 160
Protasevičius Zenonas 160
Protasevičiūtė Eugenija 160
Puišienė Adelė 188
Puišys 145
Puišys Feliksas 188
Puišys Gediminas 188
Puišys Gediminas Stanislovas 407
Puišys Vytautas 188, 418
Puišytė Ramutė Marijona 188
Puloka Juozas 258
Pulokas Jonas 490
Pulokas Kazys 160
Pundzius B. 646
Puodžiukaičiai 783
Puodžiukaitienė Irma 7, 12, 598–602, 1135
Puodžiukaitis Romualdas 425, 569
Puodžiūnas Jonas 695
Puodžiūnienė Marija 814, 858, 860
Pupkis Aldonas 929, 933, 934, 938, 940
Pupkis Almantas 582
Puskunigienė Marija 184
Puskunigis Jonas 137
Puskunigis Juozas 630
Puskunigis V. 912
Pušinskaitė Marijona Eugenija 341
Pušinskis (Puszynski) Antanas 292, 313
Puškinas A. 537, 565
Pušokas (?) Vytas 198
Puteikienė Z. 1001, 1002
Pužaitė R. 603, 604
Pužaitė Raimonda 603

 

Q

Quave C. L. 869

 

R

Račaičiai 707
Račaitienė Agota 708
Račaitis Kazys 850
Račaitytė Uršulė 707, 814, 827
Račickas Vytautas 584
Račiukaičiai 217, 440
Račiukaitienė Magdalena 184
Račiukaitis J. 454
Račiukaitis Jonas 136, 184, 436, 446
Račiūnaitė R. 862
Račiūnas 452
Račkaitis Vygandas 474
Račkelienė (Bieliauskaitė) Jūratė 7, 12, 570, 572, 590, 591, 595–597, 600, 1135
Račus Juzefas (Raczus Józef) 74
Radiščevas 460, 464
Radušienė Marijona 169
Radušis Juozas 169
Radvinauskas Vincentas 303, 313
Radzevičienė 494
Radzevičius Bronius 494
Radzevičius Jurgis 706
Radzevičiūtė Dalia 572
Radžiūnas 639
Radžiūnas Pranciškus 300, 313
Ragalskis J. A. 293
Raginskas Juozas 144
Raguckas Jonas 125
Ragulskis Bronius 510
Raibikis Jurgis 194
Raibikis Mykolas 137, 144, 194
Raibikis-Leopardas Vytautas Pijus 5, 10, 144, 194, 213, 214, 432, 479, 480, 504, 1127, 1135
Rainys J. 484
Raizys 893
Rakauskas 484
Ramanauskaitė Aldona 761
Ramanauskas 504
Ramanauskas Algimantas 259
Ramanauskas Andrius 253, 257, 545
Ramanauskas Juozas 409
Ramanauskas Kazys 87
Ramanauskas Vincas 87
Ramanauskienė (Brazytė) Marija 625
Ramanauskienė Albina 759
Ramanauskienė Danė 255
Ramanauskienė Marija 827
Ramati Šošana [Ramati Shoshana] 124
Ramonai 637
Ramonaitienė Petronėlė 190
Ramonaitienė Zuzana 200
Ramonaitis Eugenijus Algirdas 200
Ramonaitis Juozas 320
Ramonaitis Kazimieras 200, 201
Ramonaitis Mykolas 320
Ramonaitis Pilypas 87, 200
Ramonaitis Rimgaudas Simas 200
Ramonaitis Vaclovas 190
Ramonaitis-Jaunutis Romanas
Aleksandras 190
Ramonaitytė Birutė Teresė 200
Ramonaitytė Gražina Zita 200
Ramonaitytė Regina Zuzana 200
Ramonaitytė Vitelė 407
Ramonienė Laima 724
Ramonienė Meilutė 937
Ramoškaitė Ž. 1001, 1002
Rapulskienė Valerija 425
Rapulskis Algirdas 84
Rapulskis Bronius 501, 509
Rashi [Itzhaki Shlomo] 107
Raspe R. E. 1125
Rastauskaitė Gražina 177
Rastauskas Baltrus 177
Rastauskas Vincas 177
Rastauskas Vladas Vytautas 177
Rastauskienė Ona 177
Rašigolskis Zalinanas Dovas
[Rashigolski Zalinan Dov] 116
Raškauskas Juozas 134
Rašomavičius V. 17, 18, 22
Raštikis Stasys 673
Raudonaitis Juozas 160
Raugala Raulas 1126
Raulinaitis 505
Raulinaitis Jonas178, 735
Raulinaitis Povilas 384–386, 403
Raulinaitis Vytautas 259
Raulinaitis Zigmas 366, 371
Ražaitis Kazys 682
Ražaneris Mejeris Kopelis 349
Ražanerytė Perė 349
Ražanskaitė Anelė Jadvyga 469, 471
Rėderiai 613, 614
Rėderis Adolfas 613, 614
Rėderis L. 347
Reinartaitė Vitalija 568
Reinert Emill 1023
Reinertas G. 348, 398
Reinys Mečislovas 299
Reisas 791
Reisas A. 398
Reizmanas 894
Rėklaitytė Ieva 875
Renkvica 436
Renkvica Albertas 368, 370–372
Repečkienė (Kulbokaitė) Julija 624
Repšytė Dalia 7, 12, 702, 1135
Reznik Avraham Abba 5, 10, 92, 105, 106, 110, 112
Reznik Avrahamas Michaelis 124
Reznik Chaja [Chaya] 111
Reznik Ester [Esther] 121, 124
Reznik Jakovas [Yaakov] 120, 121
Reznik Miriam 121
Reznik Penina 124
Reznik Rachel 121
Reznik Rami 123
Reznik Rivka 121
Reznik Šošana [Shoshana] 121
Reznik Zvija [Zvia] 121
Reznik Rami 91, 92, 105
Reznikas 106, 111, 120–122
Reznikas Davidas 5, 10, 105–107, 121, 1135
Reznikas Mošė [Reb Moshe Reznik] 111
Ribentropas 120, 660
Rickevičienė R. 1041
Ridikevičienė (Augustinavičiūtė)
Albina 98, 1022
Ridikevičienė Albina 720
Ridikevičienė Aldona 731
Rimantas J. 50, 683
Rimavičienė (Mačytė) Magdalena 76, 377, 378, 517, 518
Rimavičienė Jekaterina 168
Rimavičius 76, 82, 517
Rimavičius Antanas 87

Rimavičius Pranas 87
Rimavičius Vincas 83, 88, 391
Rimavičiūtė Elena 136, 392, 393, 403
Rimša 686
Rimša Aidas 7, 12, 664, 678, 679, 707, 1127, 1135
Rimša Edmundas 1158
Rimša Juozas 7, 12, 50, 77, 131, 146, 315, 316, 317–322, 582, 664, 668–677, 679–684, 1099, 1127, 1128, 1135
Rimša Jurgis 538, 664, 665, 668–670, 673, 677–680, 683
Rimša Petras 50, 73, 77, 286, 316, 321, 515, 516, 538, 575, 584, 665, 669, 670, 672, 673, 675–678, 680–683, 963, 1060, 1062, 1127–1129
Rimša Simonas 77, 515, 664, 669–671
Rimšai 7, 12, 50, 146, 664, 668, 669, 676 679–681, 707
Rimšaitė Magdalena 669, 679, 680
Rimšaitė Onutė 679
Rimšaitė Uršulė 669, 679, 681
Rimša-Varnas Jonas 207
Rimšienė (Ališauskaitė) Ona 674, 678–680, 683
Rimšienė (Matulaitytė) Justina 321, 672, 670, 673–676, 680, 681, 683
Rimšienė (Šeštokaitė) Magdalena 669, 670, 673
Rinkevičienė Juzė 401, 402, 422
Rinkevičius 512
Rinkevičius Algirdas 511–513
Rinkevičius Jonas 198, 421, 422, 424
Rinkevičius Jonas Rimas 202
Rinkevičius Justinas 126
Rinkevičius Martynas 876
Rinkevičius Sigitas 425
Rinkevičius Zigmas 513
Ripkevičienė Magdelena 163
Ripkevičius Bronius 163
Ripkevičius Juozas 163
Ripkevičiūtė Ona 163
Rybarskis V. 1027, 1029, 1141
Rygiškių Jonas 223, 305
Roberts J. M. 869
Rodė Gustavas 625
Rodė Oskaras 625
Rogovas Kęstutis 425
Rogovas Stasys 544
Rokas, šv. 1067, 1069, 1070
Rolofaitė Paulina 417, 418
Rosinas Josefas 95, 96
Rotaiskis Vaclovas 417, 418
Rothmaler W. 17, 22
Rozenas Šlioma 894
Roždestvenskis 537
Rožukas Jonas 201
Rūbaitė Regina 160
Rūbaitė Valerija 160
Rubakinas N. 1125
Rūbas Justinas 436
Rūbas Pranas 160
Rūbienė Bronė 160
Rubikas Antanas 412
Rubikas Vincentas 302, 313
Rubinšteinas Kalmanas [Rubinshtein
Kalman] 108
Rucevičienė Marija 814
Rudaitis (Rudajtys) Juozapas 313
Rudaitis Juozapas 298, 321
Rudzevičienė Pranė 365, 403, 404
Rudzevičius Jonas 202
Rudzevičius Stasys 349
Rudzevičiūtė Anelė 507
Rudzevičiūtė (Radzevičiūtė?)-Nina
Anelė 144, 215, 482
Rudzevičiūtė Dalia 570
Rudzevičiūtė Julija 202
Rudzevičiūtė Magdalena 807
Rugevičius Jonas 166
Rugevičiūtė Kristina 166
Rugienienė Uršulė 194
Rugienis Jonas 807
Rugienius Algimantas 194
Rugienius Jonas 194
Rugienius Vincas 194
Rugienius Žygimantas 602
Rugieniūtė Aleksandra 194
Rugieniūtė Irena 194
Ruginienė (Andziulytė) Marija 583
Rūgys Jonas 302, 313
Rumbauskai 139
Rumbauskas Juozas 155
Rumbauskienė 139
Rumbauskienė Bronė 807
Rumševičius 895
Rumševičius Jonas 895
Runkevičius Juozas 202
Rupeika Antanas 8, 13, 15, 1005, 1006, 1008, 1012–1016, 1018, 1020–1023, 1025, 1031, 1032, 1034, 1036, 1039, 1042, 1046, 1053, 1054, 1057, 1060–1062, 1064, 1065, 1067, 1070, 1135, 1140
Rupeikienė Elena 5, 10, 16, 131, 1135
Rupeikienė Marija 8, 13, 15, 1005, 1013, 1014, 1016–1020, 1028, 1030, 1033–1040, 1043, 1044, 1047, 1048, 1050–1052, 1054–1059, 1062, 1063, 1065, 1066, 1068–1071, 1135, 1140, 1192
Ruplys Bronislovas 1122
Ruseckas Petras 81, 671
Ruseckas Pijus 304, 305, 311, 313
Rusteika Romas 735
Rušinskas (Ruszinski) Vincentas 313
Rušinskas Bronius 166
Rušinskas-Genys Klemensas 148
Rušinskis (Rusziński, Rušinskas,
Ruškevičius) Motiejus 295, 313, 321
Rušinskis (Rusziński) Vincentas 295
Ruškevičienė (Ruškienė?) Ema 179
Ruškevičius (Ruškys?) Alius 179
Ruškevičius (Ruškys?) Vitas 179
Ruškevičius V. 892, 901
Ruškevičiūtė (Ruškytė?) Elena 179
Rūškienė Magdalena 170
Ruškienė Ona 825
Rūškienė Ona 822
Ruškytė Elena 407
Rutkauskas 72–74
Rutkauskas Jonas 160
Rutkauskas Juozas 137
Rutkauskas Klaidas 245
Rutkauskas Valentinas 160
Rutkauskas-Degilis Justinas 160
Rutkauskienė Albina 160
Rutkauskienė Anelė 5, 10, 243, 245, 1135
Rutkauskienė Ona 191
Ruzgas V. 359

 

S

Sabaliauskas Algirdas 1119
Sabaliauskas Motiejus 807
Sabalytė Sigita 742
Sabas 515
Sabas Matas 77, 515, 516
Sadauskas (Sadowski) Juozapas 314
Sadauskas Juozapas 295, 296, 321
Sadauskienė J. 1002
Sadovnikas 481
Sadovskis (Sadowski) Mykolas 293, 314
Sadukas A. 618
Sagevičaitė Adelė 383, 384
Sagevičienė Marija 204
Sagevičius Bronius 204
Sagevičius Jonas 204
Sagevičius Vitas 204
Sagevičiūtė Aldona 204
Sagevičiūtė Marija 204
Saikauskas Juozas 615
Sakalas Aloyzas 513
Sakalauskas A. 1122
Sakalauskas Jonas 144, 178, 295, 338, 339, 399
Sakalauskas (Sokolowski) Jonas 314
Sakalauskas (Sokolowski) Kazimieras 296, 314
Sakalauskas Stasys 418
Sakalauskienė Vilija 937, 940
Sakatauskaitė Uršulė 171
Sakatauskaitė Vida 171
Sakatauskas Jonas 171
Sakatauskienė Agnieška 171
Sakatauskienė Marija 171
Sakavičius Mykolas 184
Sakevičius Kazys 193
Saldūnas Antanas 87
Saldžiūnas Kęstutis 1120
Salienė Vilija 939
Salingeriai 95
Salingeris R. 95, 96
Salingeris Ralphas 94
Salys Antanas 924, 925, 938
Saltykovas-Ščedrinas M. 1121
Samodurovas 232
Samsonas Antanas 146
Samuelis 122
Samulevičiūtė Jadvyga 524
Samuolis 37, 538
Sapažinskai 438
Sapažinskaitė L. 437
Sapažinskas V. 476
Sapažinskas Zigmas 443
Sapiega Mikalojus 24
Sapiega Mykolas 61
Sapijanskaitė Monika 930
Saramagas J. 430
Sarpalienė Ona 759
Sarpalienė Stefanija 210
Sarpalis Vytautas 210
Sarpalius Albinas 827
Sarpalius Juozas 827
Sarpalytė Anelė Leonija 210
Sartaitytė Liuda 418
Sartaitytė Liudvika 341
Sasnauskas Č. 1103
Sasnauskas Pranas 6, 11, 504, 1135
Sasnovskis Mertinas 42
Sasser-Coen J. 862
Sauka Donatas 860, 861
Sauka L.1002, 1002, 1003
Saukaitis Jonas 205
Saukaitytė 437
Savatjevas 1106
Savickaitė Uršulė 161
Savickas Gracijus 161
Savickas Pijus 185
Savickas Pijušas 136
Savickas Viktoras 161
Savickienė (Bujauskaitė) Adelė 375
Savickienė A. 375
Savickienė Adelė 403, 404
Savickienė Antanina 161
Savickis J. 421
Savsenavičius B. 997
Schilleris F. 1121
Schubert R. 22
Sebastonis Anastazas 1066
Sederevičius Martynas 321
Segevičius Jonas 538
Segevičiūtė Katrė 538
Selenekas J. 905
Seliokas Osvaldas 407
Selmistraitis Albinas 260, 261, 286, 738
Semionovas 1104
Sendzikas Pranciškus 314
Sendziukienė Ieva 970
Sendžikas Pranciškus 297
Senkus 681, 683, 925, 928, 930, 938, 939
Senkus Jonas, Jono 155
Senkus Juozas 925, 928–930, 935, 936, 938, 939, 1139
Senkus Kęstutis 211
Senkus Petras Vytautas 211
Senkuvienė Pranciška 211
Serniavskis Šmuila 64
Servienė Marcijona 838
Seselskytė A. 1003
Siaukaitytė Dana 807
Sidabrienė Ona 759
Sidaravičius Valentinas 260
Sidaravičiūtė Kazimiera 524
Sidarkevičienė (Jokubaitytė) Ona 459, 501, 507, 511
Sidarkevičius 509
Sidarkevičius V. 459, 466, 467, 497
Sideravičienė (Dorelaitė) Aldona 553
Siderevičius Juozas 204
Sienkiewiczius H. 1127
Siklius K. 684
Simanaitienė (Čepaitytė) Julija 508
Simanaitytė Marija 379, 380
Simanauskas Jonas 144
Simanauskas Vincas 144
Simanauskienė (Šunskiūtė) Uršulė 807
Simanauskienė Marijona 176
Simokaitienė Irma 572
Simonaitytė Ieva 566, 584
Sincevičienė Rena 525
Sinickis Augustinas 137
Sinickis Mečislovas 137
Sinickis Vincas 137, 138
Sinkevičius A. 547
Siomuškinas T. 1132
Sirutytė Anelė 421
Skabeika K. 391, 1129
Skaisgirienė Lina 529
Skaržinskas Albinas 224
Skaržinskas Saulius 224
Skaržinskas Vincas 224
Skatikai 623
Skatikaitė Jūratė Elena 406
Skatikas Jonas 137, 144
Skatikas-Šarka Jonas 203
Skatikas Vytautas 137, 144, 203
Skeltis Kostas 631
Skeltys Leonas 597
Skeševski M. 91
Skinkys Juozas 187
Skiragienė Magdalena 151
Skiragis Antanas 151
Skiragis Juozas 151
Skiragis Vincas 151, 626
Skiragytė Julija 151
Skiragytė Monika 151
Skiragytė Ramutė 151
Skirius Juozas 1113
Skladaitis Gediminas 598, 599, 600–602
Skrinikovas 31
Skrinskas Ramutis 606–608, 610
Skrinskas Robertas Gedvydas 1073, 1084, 1085
Skrinskas Vidas 261
Skrinskienė Linutė 7, 606–608, 610, 1135
Skučaitė Joana Marijona 407
Skučas Vincas 814
Skukauskaitė Jolanta 7, 808
Slavėnas Paulius 1124
Sleževičius Mykolas 78
Slibinskas Jonas 198
Slibinskas Raimundas 263, 277
Sliesoraitis Juozas 325, 412, 424
Sližytė Ona 340
Slowackis J. 1121
Sluckis Mykolas 588
Smaidžiūnienė Aušra 425, 572
Smailys Vincas 82, 87
Smalenskaitė Laimutė 245
Smalenskas Petras 245
Smetona Antanas 38, 232, 398, 435, 673
Smilgevičius A. 1119
Smilgienė Bronė 153
Smilgiuvienė Adelė 838, 845
Smilingytė-Žeimienė Skirmantė 1078
Smirnovas Kęstutis 284
Smolenskas Matas 136, 185
Smolenskas Mykolas 136

Smolenskienė Uršulė 492
Smuglevičius Pranciškus 1092, 1096
Smuulis J. 1132
Snapkauskaitė Elena 575
Snarskis P. 17, 22
Snarskis Zigmas 422
Sobieščianskis (Sobieszczanski) 293
Sokiška Povilas 630
Sokolovskis 1103
Soloveičikas 894
Soloveičikas Chaimas [Soloveitchik
Chaim] 116
Soltyk-Svadkovska 70, 1007
Sondeckis S. 652
Spangelevičienė Vida 602
Spooneris (Spooner B.) 873
Sprindys Juozas 409, 414
Sruoga Balys 583
Stabulis Mikas 42
Stadalninkaitė Anelė 473, 507
Stadalninkas Juozas 455
Stadalninkutis 438
Stadalnykas-Pušynėlis Kazys 164
Stalinas Josifas 128, 139, 229, 232, 240, 438, 461, 462, 477, 478, 484, 513, 541, 615, 617, 632, 633, 641
Stalioraitis Petras 198
Stalioraitis Vincas 198
Stalskis Suleimanas 461
Stanaitis Benjaminas 418
Stanaitis V. 398
Stanaitytė Ida 422
Stančikas Kostas 198
Stančikas-Tristanas Romanas 144
Staneika Konstantinas 407
Staneika Kostas 213, 504
Staneika Stasys 190, 838, 845
Staneika Vytautas 475, 509
Staneikai 637
Staneikaitė Birutė 807
Staneikaitė Julija 190
Staneikaitė Stanislava 405
Staneika-Šarūnas, Dragūnas Kostas 144, 190, 479
Staneikienė Magdalena 190
Stanevičius Jonas 529
Stanevskis 64, 1007
Stanislovas Augustas Poniatovskis,
karalius 30, 724
Stanislovas, šv. 694, 1072, 1074, 1075, 1078, 1079, 1093, 1096, 1142
Staniškis Antanas 184
Staniškis Juozas 184
Staniulis Antanas 422
Stankaitienė Ona 596
Stankauskienė Marcelė 814
Stankauskienė Marcelija 838
Stankevič Baltrus 42
Stankevičiai 217, 637, 714, 715, 717
Stankevičiai-Liaušiai 637
Stankevičienė Birutė 524, 554, 559
Stankevičienė Julija 184, 716
Stankevičienė Kastė 822
Stankevičienė Kastulė 861
Stankevičienė Kostė 825
Stankevičienė Ona 838, 845
Stankevičienė Regimanta 8, 13, 15, 1072, 1073, 1080, 1085, 1090, 1093, 1135, 1142
Stankevičienė Stasė 772, 775, 777, 778
Stankevičius 249, 632
Stankevičius (Avižius) Pijušas 538
Stankevičius Baltrus 42
Stankevičius J. 546
Stankevičius Jonas 184, 528, 524, 554, 559, 562, 716
Stankevičius Juozas 508
Stankevičius Motiejus 617, 1106, 1129
Stankevičius Petras 774
Stankevičius V. 399
Stankevičius Vincas 37, 715, 716, 807
Stankevičius Vytautas 341
Stankevičiūtė J. 437
Stankevičiūtė Joana 716
Stankevičiūtė Katrė 184
Stankevičiūtė Ona 184, 418
Stankevičiūtė Petronėlė 184
Stankevičiūtė Regina 184, 716, 717
Stankevičiūtė T. 437
Stankevičiūtė Vincė 716
Stankevičiūtė Vincentina 184
Stankūnai 133, 709
Stankūnaitė Magdalena 133
Stankūnaitė Sofija 133
Stankūnas Jonas 133
Stankūnas Jonas Mykolas 133, 185
Stankūnas-Stonys Juozas 480
Stankūnienė (Stankūnaitė) Birutė
Magdalena 709, 1129, 1130
Stankūnienė Konstancija 133, 186
Stanulaitienė Marija 838
Stanulis Antanas 249, 456, 457, 459, 472–475, 478, 484, 500, 501, 507
Stark Ulf 584
Starkovskis Izraelis 876, 916–918
Starkus Jonas 5, 10, 127, 1135
Starkus Justinas 127
Stasaitis Juozas 179, 409
Stasiulevičienė Ona 838, 845
Stašaitis Jonas 1073
Stašaitytė Albina 340
Stašinskiai 1106
Staškus Albinas 161
Staškus Bronius 161
Staugaičiai 216, 637
Staugaitienė 459, 460, 464, 478
Staugaitienė Elžbieta 191
Staugaitienė Izabelė 155
Staugaitienė Marė 401
Staugaitis 491, 760
Staugaitis Antanas 321
Staugaitis J. 421, 488
Staugaitis Jonas 322, 1130
Staugaitis Juozas 321
Staugaitis Mateušas 87
Staugaitis Pijus 87
Staugaitis V. 132
Staugaitis Vytautas 191, 326
Staugaitytė Liudmila 155
Staugaitytė Magdė 642
Staugaitytė Ona 191
Steikūnas Romanas 67, 1011
Stelmokas A. 322
Stelmokienė (Gerulytė) Adelė 819
Stepanauskas Algis 723
Steponaitis V. 82
Steponaitytė Ieva 409, 414
Steponavičius Andrius 164
Stiklius Kostas 684
Storpirštienė (Žilinskaitė) Margarita 662
Storpirštis Arūnas 662
Storpirštis Gediminas 662
Stoškus K. 749, 966
Stradivarijus Antonijus (Stradiuarius
Antonius) 453
Strakalaitis Viktoras 202
Strangas Simonas 588
Strašinskaitė Janina 341
Strazdai 637
Strazdauskaitė Birutė 191
Strazdauskaitė Stasė 191
Strazdauskas Jonas 191
Strazdauskienė Elena 191
Strazdauskienė Laimutė 263
Strazdienė Monika 127
Strimaičiai 1124
Strimaitienė Petronėlė 299
Strimaitis Algimantas 299
Strimaitis Jonas 299
Strimaitis Juozas 373, 1131
Strimaitis Vaclovas 5, 6, 10, 11, 23, 31, 290, 292, 299, 303, 324, 1124, 1135
Strimaitis Vladislovas 376, 517
Strimaitis-Strazdas Antanas 145
Strungis Simonas 294, 314
Stulgaitis Pranas 88
Stumbrauskas Tomas 734
Stumbrienė Anelė 161
Stumbrienė Teofilė 161
Stumbrys Albinas 161
Stumbrys Bronius 161
Stumbrys Juozas 161
Stumbrys Justinas 161
Stumbrys-Banginis Ignas 161
Stumbrytė Aldona 161
Stumbrytė Birutė 161
Stumbrytė Uršulė Teresė 161
Stundžia Bonifacas 932, 939
Stundžienė B. 1001, 1002
Subačius 943
Supavičius Izaokas 350, 351
Surdokaitė Gabija 1090, 1093
Sutkaitytė Ona 545, 547
Suzuki Tadashi 601
Svirskaitė Rūta 742
Svotas Algimantas Vincentas 407

 

Š

Šabanevičius Edvardas 31
Šabanevičius Stanislovas 31
Šabanevičius Viktoras 31
Šabanevičiūtė Viktorija 31
Šabunevičius 1041
Šabunevičius Edvardas 1041
Šabunevičius Stanislovas 1041
Šabunka Česius 495
Šacienė Adelė 838
Šacienė Leva 587
Šačkai 682
Šačkienė 683
Šačkus 682
Šačkus Juozas 683
Šačkus Justinas 544
Šačkutė Juzė 683
Šaiermanas Ilija 876, 918, 920
Šaknys Ž. 862
Šakočiuvienė Katarina 701
Šalaševičienė Livija 529, 587
Šalaševičius 140
Šalaševičiūtė Juzefa 136, 206
Šalavėjus Kęstutis 807
Šalčiūnas J. 502
Šalčiūnas Jeronimas 470, 502, 512
Šalčiūnas Vladas 416
Šalkauskis S. 1134
Šaltenytė 997
Šapira Rafaelis (Shapiro Raphael) 111
Šapoka A. 494, 636
Šarkauskaitė Sandra 582
Šarkauskas Karolis 581
Šarpnickienė Jolanta 618
Šastokauckas Stanislavas 944
Šatas K .632
Šatkauskienė V. 862
Ščerba Raimundas 602
Ščerbienė Marija 598–602
Šebonka Vincas 807
Šėferiai 437, 613
Šeinzonas P. 915, 916
Šekspyras 93
Šeldauskas Jonas 204
Šemeta Vladas 198
Šemetaitė 31
Šėporaitienė Danutė 282, 596, 597
Šergalienė Ona 206
Šergalis Antanas 206
Šergalis Jonas 206
Šergalytė (Dzidzevičienė) Kostė 191
Šėrys V. 512
Šeškevičius Pijus 88
Šeškevičius Vincas 341
Šeškus Jonas 405
Šeštakauskaitė Anelė 404
Šeštakauskienė Eglė 7, 12, 596, 603–605, 1135
Šeštokaitė 669
Šeštokaitė Anelė 418
Šeštokas Konstantinas 534, 538
Šeštokas Urbonas 534, 538
Šeštokas Algirdas (Margeris
Konstantinas) 516, 575, 1131
Šiaučiūnas Bronius 144
Šicas Bronius 137
Šidlauskienė Adelė 204
Šileris Vincas 174
Šilingas Jonas 184
Šilingienė Anelė 807
Šimanauskas Vitas 199
Šimbergas Barucha 97, 134, 199
Šimbergas Girša 97
Šimbergas Hiršas 134, 199
Šimbergas Mejeris 97, 134, 199
Šimbergienė Sara 97, 134, 199
Šimberkis Mikas 42
Šimkūnis Petras 263, 277
Šimkus 650
Šimonis Mertinas 43
Šinkūnas R. 1005
Šipaila Vytautas 249, 456, 458, 459, 469
Šipailaitė Izabelė 405
Šipailytė Bronė 838, 845
Šipailytė Ona 406
Širvinskai 469
Širvinskas 139
Širvinskas J. 459
Širvinskas Jonas 400, 402
Širvinskienė Marija 401, 402

Šiugždinis Kazimieras 562
Šiupailaitė Izabelė 507
Šiupienius Petras 171
Šiupynas 483
Škopas Šimonas 106
Škopas Šimonas [Shkop Shimon] 105, 112
Šlekienė (Brundzaitė) Uršulė 646
Šlekienė (Motuzaitė) I. 469
Šlekienė Uršulė 651
Šlekys 77
Šlekys Petras 838, 845
Šlekys Stasys 807
Šlekys Vincas 49, 77, 516, 517, 538, 539, 647
Šlekys Vytautas 497
Šlekytė Aldona 645, 647
Šlekytė Ina 645, 647
Šlekonytė J. 1003
Šliokienė 458
Šliūpas J. 1098
Šneideris Johanas 184
Šniokaitienė Konstancija 156
Šniokaitis Antanas 156
Šniokaitytė Elena 156
Šniokaitytė Stasė 156
Šnipaitienė Domicelė 822, 825, 838, 850
Šnipaitis Juozas 850
Šnirpūnas Motiejus 320
Šniukas Damijonas 1158
Šohomas Tanchun 350
Šolochovas M. 466
Šostak Andrius 42
Šperlingas Joselis 894, 895
Špokevičius Antanas 152
Špokevičius Jonas 152
Špokevičiūtė Marytė 152
Špokevičiūtė Teresė 152
Štaraitis Kazys 161
Šteinas 62
Štinkiai 625
Štrimaitė Johana 363
Štrimaitienė Salomėja 166
Štrimaitis Juozas 165
Štrimaitis-Strazdas Antanas 166
Štrimas-Šturmas Vincas 140, 218
Štrimienė Jurga 603–605
Štūra Antanas 165
Štūra Jurgis 199, 246
Štūraitė Liuda 507
Šuikiškė 43
Šukaitis Jonas 24
Šukiai 794
Šukienė Agnietė 180
Šukis Juozas 894
Šukis Jurgis 794
Šukys 931, 939, 794
Šukys Jonas 939
Šukytė K. 794
Šukšina Zina 606–608, 610, 634
Šulaitytė Ona 332–334, 396
Šulgaitė D. 886
Šulinskienė Marija 773
Šulruskienė Marija 763, 770, 771
Šulskaitė Petrė 418
Šulskis Justinas 136
Šulskis Vytautas 504
Šulskis Vladas 341
Šulskis(?) Justinas 209
Šulskis-Laisvūnas Vytautas 214, 215, 479, 480
Šumakerytė Erna 373
Šumanai 625
Šumauskas M. 251
Šumilovas 438–440, 444
Šuopys 408
Šuopys J. 348
Šuravinas Teodoras 461
Švedai 637
Švedaitė Irena Albina 341
Švedas Stasys 82, 88
Švedas Vytautas 282, 407, 596, 597
Švelnys Feliksas 417
Šventoraitė Elena 807
Švilpa Simonas 298, 299, 300, 302, 303, 305, 311–314, 325, 568, 1008, 1009, 1045
Švoba Jonas 397, 416, 417, 424
Švobienė J. 336, 337
Švobienė Joana 334, 335, 396, 398, 399

 

T

Tačialauskaitė Vanda 407
Taletavičiūtė Aida 570
Tallat-Kelpša 677
Talmantas J. 359
Taločka A. 482
Tamaliūnas Juozas 211, 735
Tamaliūnas-Stumbras Juozas 148
Tamašauskaitė Biruta Julijona 341
Tamašauskaitė Danutė 508, 510
Tamašauskas Bronius 137
Tamašauskas Gintas 482
Tamašauskas Gintautas 509, 510
Tamašauskas Kazimieras 1117
Tamašauskienė (Garnytė) Stefanija 807
Tamaševičienė (Lazauskaitė) Albina 424, 459, 463, 464, 503
Tamkevičius Sigitas 722
Tamošaitis Antanas 747
Tamoševičius Jonas 191
Tamošiūnas J. 679
Tamulaitytė Vida 427, 567
Tamulevičienė Jolita 603, 604
Tamusaitė Leonija 406
Taraškevičienė Danutė 575
Tareila A. 398
Tareilienė Eleonora 335–399
Tarutytė Jadvyga 174
Tarvydas 339
Tarvydas S. 359
Tauckus 683
Tauckus Stasys 695, 701
Tauckuvienė Juzė 850
Teitelbaumas Natanas 895
Tekoraitytė Natalija, Juozo 198
Tekoriai 629
Tekorius Antanas 388, 389
Tekorius Juozas 198
Tekorytė Biruta Irena 390
Tekstoras 62
Tendzegolskienė Danutė 567
Tendzegolskis Konstantinas 567
Tendzelgolskis K. 84
Tenikienė Agota 156
Tenikis Jonas 156, 157
Tenikis Juozas 156
Tenikytė Magdalena 156
Tenikytė Marija 156
Tenikytė Petronėlė 156

Teresevičiūtė Vyda 406
Tetelbaumas Notelis 895
Tėvelienė (Grinkevičiūtė) Anelė 819
Tėvelienė Anelė 822, 825
Tilvytis T 462
Tinius Vladas 134, 199
Tylšė Karlas (Tielsch Carl) 453
Tysliava Juozas 498, 630
Tolstojus Levas 475, 565, 586, 1120
Toth E. 862
Totoraitiienė Izabelė 191
Totoraitis Antanas 191
Totoraitis J. 60–62, 64, 1115
Totoraitis Petras 400
Totoraitis Petras Aloyzas 302, 303, 314
Totoraitis Vytautas 191
Totoraitytė Irena 191
Trampai 613, 625
Trampas 629
Trampas Rudolfas 628
Trampienė Otilija (Utelija) 629
Trapėnaitis-Šalmas Vitas 148
Trečiokas A. 922
Trečiokienė V. 1041
Trempas Otas 437, 611
Trempneris E. 372
Trepėnaitienė Nomeda 607, 608, 610
Trepėnaitis 472
Trubilienė Aldona 424
Trumpa Edmundas 938
Trumpytė Dovilė 730
Tubaitytė Aldona 207
Tubaitytė Julija 207
Tučelauskas B. 920
Tulys Antanas 1123
Tumas Pranas 134, 199
Tuminas K. 339
Tumosa J. 487
Tumosa K. 447, 448
Tumosa Kazys 447
Tumosa Vincas 5–8, 10–12, 14, 89, 125, 216, 394, 433, 447, 611, 699, 794, 1105, 1135
Turauskienė Magdė 943, 947
Turevičius Vytautas 425
Tvenas Markas 92, 582
Tvistas Oliveris 93

 

U, Ū

Ubartas Romas 430, 473
Uginčius B. 1001
Ulbinienė (Markevičiūtė) Juzė 807
Uleckai 99
Uleckas 99
Ulevičius 920
Ulevičius Bonifacas 1113, 1114
Ulevičius V. 920
Ulinskai 496
Unguvaitienė (Jakštytė) Ona 203
Urbaitienė (Starkutė) Marija 228, 231
Urbaitis Justinas 88
Urbaitis Viktoras 205
Urbanavičienė 46
Urbanavičius Ksaveras 1132
Urbanavičiūtė Albina 155
Urbanavičiūtė Arnastina Adelė 407
Urbonas, šv. 694, 800
Urbonavičius 321
Urbonavičius Juozas 807

Urbonavičius Valentinas 671, 676
Urbonienė Alma 601–605
Urmanavičienė Aušra 282, 596, 597
Urnevičius Feliksas 333, 334, 367, 387, 396
Urnevičius V. 437
Urnevičius Vilius 445
Ūsaitytė J. 1002
Ūsas Bronius 359, 360
Uscila S. 140
Uscilas Manius 443
Usienė Magdė 819
Ušpicas 96, 451
Ušpicas Icikas 199
Ušpicas Leiba 97, 199
Ušpicienė Cilė 97, 199
Utarienė Zuzana 178
Užpicas Šloma [Ushpitz Shlomo] 108

 

V

Vabalas-Gediminas Alfonsas 480
Vabalas R. 679
Vadoklytė Lina 8, 846, 1136
Vagnorius G. 633
Vaičaitis Baltramiejus 657
Vaičaitis Pijus 73, 1060
Vaičiulaitis A. 463
Vaičiulaitis Vitas 208
Vaičiulaitytė Aldona 407
Vaičiulaitytė Marija 634
Vaičiulis 140
Vaičiulis Simas 827
Vaičiulytė Alma 8, 13, 828, 1136
Vainbergas Simonas 353
Vainikevičius Vincas 174
Vainilaitis Martynas 585
Vainolavičienė D. 589
Vairas-Račkauskas K. 1129
Vaišmiderienė Nijolė 566
Vaišniai 661
Vaišnienė (Kriščiūnaitė) Marijona 661
Vaišnienė (Rutkauskaitė) 554
Vaišnienė Aldona 554
Vaišnienė Antanina 662
Vaišnienė Marijona 661
Vaišnienė Ona 194
Vaišnys Antanas 661
Vaišnys Jonas 78, 88, 155, 661, 706, 845
Vaišnys Juozas 78, 88, 662
Vaišnys Kazimieras 660, 661
Vaišnys Motiejus 78, 661
Vaišnys Pranas 78, 88, 194
Vaišnys Vincas 78, 155
Vaišnys Vytautas 589
Vaišnys-Rymantas Justinas 148
Vaišnytė Aleksandra 406
Vaišnytė Ona 661, 662
Vaišnytė Salomėja 155
Vaišnora Juozas 132, 134
Vaišnoraitė Elvyra 406
Vaitiekaitytė Stasė 406
Vaitkevičienė (Vosyliūtė) Regina 1101
Vaitkevičienė D. 1002, 1004
Vaitkevičienė Natalija 822, 825, 850
Vaitkevičius Juozas 171, 394
Vaitkienė Romualda 1157
Vaitkūnas Povilas 24
Vaitkus V. 942
Vaitulevičius 48
Vaitulionytė Genovaitė 407
Vakarinienė A. 1002
Vakinas (Vakėnas?) Vincas 185
Valaičiai 74, 236, 253, 534, 630
Valaičiai (lenk. Valavičiai) 74
Valaitienė Antanina 205
Valaitienė Irena 180
Valaitienė Marija 180
Valaitienė Ona 630
Valaitis 72, 682
Valaitis (Valavičius, Wołowicz)
Kazimieras 295, 314
Valaitis Antanas 180, 205, 363
Valaitis J. 253, 519, 539, 633
Valaitis Jeronimas 187, 538
Valaitis Jonas 538, 575, 632, 1132
Valaitis Jurgis (Jerzy Wałaytis) 74
Valaitis Justinas 180
Valaitis K. 656
Valaitis Kazys 171
Valaitis Martynas (Marcyn Wałaytis) 74
Valaitis Tomas (Tomasz Wałaytis) 74
Valaitis Valentinas 363
Valaitytė Anelė 340
Valaitytė Bronė 209
Valaitytė Magdė 209
Valaitytė Marelė 653
Valaitytė Ona 180, 538, 653
Valaitytė Onutė 516
Valaitytė Roma 525, 545
Valančius 104
Valančius M. 638, 1114, 1128
Valantinas Vincas 890
Valasevičius Juozas 135
Valavičius 41
Valavičius Grigalius 23, 60
Valavičius Grigorijus 23
Valeckienė Viktorija 838
Valenrodas Konradas 75, 1133
Valentas Cibulskas 1072
Valentinas Sebastijonas 295, 314
Valinskaitė Jolanta 596
Valinskaitė Matildė 341
Valinskas Juozas 596
Valinskienė Birutė 596
Valinskienė (Mičiulytė) Bronė 807
Valinskienė Irena 6, 12, 16, 567, 575, 587, 1136
Valiukaitis Matas 695, 701
Valiukaitytė Apolonija 695, 701
Valiukevičienė (Valinkevičienė)
Viktorija 199
Valiukevičius (Valinkevičius) Andrius 199
Valiukevičius Andrius 153
Valiukevičius Kazys 174
Valiūnas, vaidila 464
Valiūnienė Danutė 6, 11, 424, 425, 569, 572, 1136
Valsiūnienė Valerija 462, 463
Valuckienė Alvytė 288
Valujevas P. 1098
Valunta Saulius 714, 737
Valutkevičienė (Andziulytė) Aldona 254
Vanagas Vytautas 1125
Varakinas M. 1049
Varankos 1124
Vargšas-Laucevičius Bronius 1125
Varguolis A. 494
Varkala Motiejus 330, 413, 414
Varkulis Julius 415
Varnas Adomas 730, 731
Varšavskis Leonas 876, 903, 904
Varšavskis Salomonas 876, 903, 904
Varžaitienė (Šačkiūtė) Magdė 819
Varžaitis Algirdas 474
Varžaitis Algis 467
Varžukas Klemensas 181
Varžukas-Šturmas Vladas 145
Vasiliauskas Bronius 174
Vasiliauskas Mikas 321, 331, 355
Vasiliauskas Vincas Kęstutis 199
Vasiliauskienė Česlova 199
Vasiliauskienė Ina 598, 602
Vasiliūnienė Dalia 1093
Vasiukevičienė Elena 162
Vasiukevičienė Teofilė 161
Vasiukevičienė Teresė 162
Vasiukevičius Juozas 162
Vasiukevičius Justinas 161
Vasiukevičius Stasys 162
Vasiukevičius Vincas 162
Vasiukevičius-Lokys Petras 161
Vasiukevičiūtė Izabelė 161
Vasiukevičiūtė Ona 162
Vasiukevičiūtė Teresė 162
Vasylis Juzefas (Wasilus Józef) 74
Vasylis Stanislovas (Wasilus Stanislaw) 74
Vaza Vladislovas, karalius 29
Vazalis Alfonsas 524
Vazgys 251
Vedeckienė Sofija 827
Vėgneris Edmundas 370
Veinbergas [Weinberg] 108, 109, 114
Veinbergas Jechielis (Weinberg
Yechiel) 108
Veinbergas Jechielis Jakovas [Weinberg
Yechiel Yaakov] 105, 106
Veiverienė Juzė 838, 845
Veiveris V. 488
Veiveris Vladas 807
Veiveris Vladimiras 845
Vekeriotas 724
Veliukaitis 683
Vėlius N. 1003
Velykis Mykolas 78
Vėlyvis 470
Vėlyvis Antanas 169
Velžytė Vincenta 4
Vencius J. 520
Vencius J. M. 514, 515

Vencius Jonas 88
Vencius Jurgis 74, 77
Vencius Jurgis Morkus 322, 514
Vencius Morkus 515
Vencius Vincas 78, 82, 88, 141
Venciūtė Bronė 515
Venciūtė Juzė 538
Venckevičius Jonas 695
Venckūnas Juozas 191
Venckus V. 632
Venckuvienė Gražina 838
Venclova A. 462
Vencus (Wencus) Martynas 74
Venskevičius Jonas 632, 861
Venskevičius Zigmas Izidorius 363
Venslova Rimantas 254
Veprauskas R. 261
Veprauskas Remigijus 254
Verbyla A. 315
Verkelis 96
Vernas Žiulis 586
Verneris 498
Vičiulytė P. 1129
Vidugiris Aloyzas 924, 940
Vienuolis Antanas 461, 462, 551, 584
Vikerta (Vykertas?) -Apuokas Antanas 193
Vileišienė E. 1106
Vileišis P. 676, 997
Vilienė Adelė 171
Vilius Alfredas 171
Vilius Juozas 171
Viliušas Andriejus (Williusz Andrzej) 291, 314
Viliūtė Armena 171
Viliūtė Jūratė 1078
Vilkaitienė (Stankevičiūtė) Regina 715, 716
Vilkaitienė Katrė 126
Vilkaitis 656
Vilkaitytė Albina 407
Vilkelis Juozas 596
Vilkevičiūtė E. 524
Vilovskis Jakovas Davidas ben Zejevas
[Yaakov David ben Ze’ev Wilovsky] 112
Viltrakienė K. 434
Viltrakis 47, 676
Viltrakis Pranas 322
Vilutienė Aldona 1116
Vincentas Paulietis, šv. 1081, 1096
Vincentas, šv. 308
Vinzbergas 894, 895
Vindzbergas Judelis 679, 876, 890–492, 892, 894, 895
Vingendorfas Oskaras 876
Vingilis Severinas 162
Virbickas Jurgis 330
Virbickienė Ona 330
Visboras 64
Viskačka V. 524, 525, 544, 547
Viskačka Vincas 523–525, 541, 544, 545, 547, 550, 553
Višakis 42
Višakis Andrius 43
Višakis Jokūbas 42
Višakis Jurgis 43
Viščinis K. 1003
Višinskas 1102
Višnioveckis, karalius 30
Vitkauskas 396, 672
Vitkauskas Antanas 850
Vitkauskas Juozas 734
Vitkauskas Marcelijus 412, 424
Vitkauskas Petras 672
Vitkauskas Stasys 327, 371, 372, 387
Vizgaitis (Wizgajtys) Andriejus 314
Vizgaitis Andriejus 295
Vizgirda 676
Vizgirda Albinas 145
Vizgirda Jonas 145
Vizgirda Juozas 611
Vizgirda Justinas 209
Vizgirda V. 470, 501
Vizgirda Vincas 209
Vizgirda Vincentas 303
Vizgirda Vytautas 501, 507
Vizgirda-Aras Jonas 209
Vizgirdaitė Adelė 209
Vizgirdaitė Izabelė 209
Vizgirdas Albinas Juozas 82
Vizgirda-Šarvas Albinas 209
Vizgirdienė Danutė 551
Vizgirdienė Ona 209
Vižainiškis Pijus 205
Vyčinienė Daiva 8, 13, 15, 941, 1136
Vydūnas 1129
Vylius Jaunius 941, 942, 1002
Vyšniauskas (Wiszniewski) Jurgis 295, 314
Vyšniauskas Antanas Vytautas 406
Vyšniauskas Jonas 131
Vyšniauskas Vincas 391
Vyšniauskas Virginijus 602
Vyšniauskas Vitas 406
Vytautas Didysis, kunigaikštis 23, 82, 145, 325, 362, 396, 416, 623, 642, 647, 661, 674, 677, 682, 731, 906, 910, 1106, 1114–1116, 1118, 1119, 1122–1124, 1127, 1129, 1132
Vokietaitis J. 329, 373
Voldemaras Augustinas 78
Volkas 30
Volkas J. 62
Volkinas Aharonas [Aharon Volkin] 106, 108
Volovič G. B. 60
Voložineris Chaimas [Volozhiner
Chaim] 111
Volteris E. 937
Vonsiackis 47, 48
Vorobejienė Julija 415
Vosilaitis Adomas 876
Vosyliai 255, 612, 637, 1097, 1099, 1101
Vosylienė (Ruseckaitė) Ona 1097
Vosylienė (Voveraitytė) Vida 6, 11, 98, 286, 524, 541, 544, 545, 549, 562, 576, 577, 582, 587, 807, 814, 1132, 1136
Vosylienė Anelė 172
Vosylienė Genovaitė 211, 212
Vosylienė Ona 191
Vosylienė V. 98, 544, 547, 582
Vosylius 250, 408, 440, 447, 479, 535
Vosylius Algirdas 253, 538, 545
Vosylius Antanas 172, 211
Vosylius Bronius 211
Vosylius Jonas 354–359, 402, 620, 626
Vosylius Juozas 153, 340
Vosylius Justas 199
Vosylius Kazys 191
Vosylius Kęstutis 1097
Vosylius M. 1097–1101
Vosylius Motiejus 8, 13, 46, 320, 322, 1097– 1101, 1132
Vosylius Petras 409
Vosylius Pijus 172, 1097
Vosylius Romualdas 1132
Vosylius Romualdas (Aleknavičius) 1132
Vosylius Stasys 630
Vosylius V. 488
Vosylius Vytautas 172, 211, 511
Vosyliūtė 643
Vosyliūtė Birutė 172
Vosyliūtė Domicėlė 211
Vosyliūtė Elena 191, 1097
Vosyliūtė Emilija 409, 414
Vosyliūtė Eugenija 418
Vosyliūtė Genovaitė 211, 1097
Vosyliūtė Julija 172
Vosyliūtė Justina 191, 1097
Vosyliūtė Marija 1097
Vosyliūtė Ona 589, 1097
Voveraičiai 99
Voveraitienė (Čekauskaitė) Marija 819
Voveraitienė Antanina 231
Voveraitienė Konstancija 231
Voveraitienė Marija 98
Voveraitis Jonas 98, 99
Voveraitis Juozas 231
Voveraitytė Joana 99
Voveraitytė Magdalena 241
Voveraitytė Vida 524
Voveris 245

 

W

Weinbergas Y. Y. 107
Werner K. 22

Wylkowiszki 65

 

Z

Zacharijas 124
Zagrabskas Stasys 174
Zaicevas 496
Zajankauskaitė Agota 947
Zajankauskas Vincas 157
Zajankauskienė (Starkevičiūtė) Katarina 946, 956, 959, 969, 947, 971, 974
Zajankauskienė-Liepa Ona 157
Zakablukas Viktoras 496
Zakarauskaitė Aleksandra Joana 162
Zakarauskas Antanas 162
Zakarauskas Genius 162
Zakarauskienė Marija 162
Zalagaitienė Eugenija 178
Zalagaitis Alfonsas 695
Zalagaitis Algimantas 178
Zalagaitis Alvydas 178
Zalagaitis Juozas 178
Zalagaitis Viktoras 370, 418
Zalagaitis Zigmas 178
Zalagaitytė Dalė 178
Zalagaitytė Emutė 178
Zalagaitytė Laimutė 178
Zambišas Zejevas Cheveris [Zambish
Ze’ev Chever] 122
Zanavykas Vincas 1126
Zandmanas Michaelis 124
Zanevskiai 438, 440
Zanevskis 439
Zapustienė Adelė 763
Zaunienė (Jonuškaitė) V. 646
Zavadskas Juozas 418
Zaveckaitė Eugenija 405
Zaveckas Alfonsas 259
Zaveckas Juozas 132, 259
Zaveckas Vincas 733
Zaveckas-Vabalas Vytautas 145

Zavistauskaitė Albina 179
Zavistauskaitė Elena Julė 406
Zavistauskaitė Julija 179
Zavistauskas Antanas 179
Zavistauskas Kęstutis 179
Zavistauskas Petras 88
Zavistauskas Vitas 179
Zavistauskienė Marija 179
Zdanavičius Donatas 425
Zdanys Algirdas 472
Zdanys Juozas 472, 502
Zdanytė Aldona 472, 484
Zdanytė Ona 459, 472–474, 478, 565
Zeikai 637
Zeikus Auksis Juozas 407
Zeikus Jaronimas 191
Zeikus Juozas 170, 191
Zeikutė Irena 191
Zeikuvienė 558
Zeikuvienė Kostė 191
Zichteris 893
Zigmantaitė Petronėlė 471
Zigmantienė Irena 700
Zinkevičius Zigmas 923, 924, 927, 929, 931, 939, 940
Zygmanta (Zigmantas?) Juozas 208
Zygmanta (Zigmantas?) Vacys
(Vincas?), Juozo 208
Zygmantienė Danutė 425
Zohl May 1022, 1023
Zubavičienė A. 732
Zubavičienė Angelina 732
Zubavičius Jonas 279, 731, 732, 737
Zubėnas J. 484
Zvaigstikas, prūsų dievas 41
Zweigas A. 1132

 

Ž

Žakas Vitas 443
Žaldarienė Silva 597
Žaldarienė Silvija 282, 596
Žaldaris-Vikis, Klajūnas Algirdas 137, 145
Žaldokas A. 82
Žalneraitienė Albina 838
Žalneraitienė Elena 845
Žalnieraičiai 146, 148
Žalnieraitis 623
Žalnieraitis Antanas 156
Žalnieraitis Juozas 623
Žalnieraitis Petras 623
Žalnieraitis Vincas 146, 623
Žalvaris-Šapalas Pranas 146
Žarskienė R. 942, 1002
Žebrauskaitė Magdalena 330, 331–336, 341–345, 347, 348, 397, 1107
Žebrauskaitė Ona 8, 14, 132, 417, 421, 422, 424, 459, 463, 465, 468, 469, 478, 480, 484, 499, 506, 511, 1105–1107, 1133
Žebrauskas Jonas 50
Žebrauskas S. 1119
Žebrauskas Simonas 42
Žeižienė Elvyra 1073
Žeižys A. 482, 483, 524
Želigovskis L. 380
Želvienė Marija 162
Želvys Vincas 162
Želvys Vytautas 162
Želvytė Ona 162
Žemaitaitis Juozapas Alfonsas 370
Žemaitaitytė Eugenija 418
Žemaitaitytė Eugenija Marijona 341
Žemaitė 460, 461, 1129
Žemaitienė (Balsytė) Anelė 706, 807
Žemaitienė Ona 186
Žemaitis 894
Žemaitis A. J. 23
Žemaitis Andrius 201
Žemaitis Antanas 88
Žemaitis Jonas 630
Žemaitis Juozapas 309
Žemaitis Juozas 42, 186, 253, 254, 735
Žemaitis Juozas Osvaldas 363
Žemaitis Jurgis 298, 314
Žemaitis Kęstutis 7, 12, 657, 722, 1136
Žemaitis Liudvikas 186
Žemaitis Pijus 626
Žemaitis Stepas 42
Žemaitis V. 23, 60
Žemaitis Vytautas 504, 508
Žemaitis Zigmas 394
Žemaitis-Astras, Šermukšnis Vytautas 145, 214, 215, 479, 480
Žemaitytė Petronė 186
Žemyna, deivė 1130
Žentelytė Stefanija 339, 340, 400
Žeromskis S. 1132
Žičkauskaitė 517
Žičkienė A. 942
Židko 232
Židulytė Rita 7, 12, 691, 1136
Žiemelienė Magdė 162
Žiemelis Juozas 162
Žiemelis Mikas 162
Žiemelytė Ona 162
Žiemys D. 367
Žiemys Rimantas 731
Žilinskai 623, 659
Žilinskaitė Danutė 661, 662
Žilinskaitė Janina 575
Žilinskaitė Marija 390
Žilinskaitė Petronė 410
Žilinskaitė Vytautė 600


Žilinskas 639
Žilinskas A. 68, 1007
Žilinskas Antanas 8, 13, 16, 50, 85, 88, 101, 139, 323, 662, 1102, 1136
Žilinskas Bronius 323
Žilinskas Jonas 417, 418
Žilinskas Juozas 172
Žilinskas Kazys 204
Žilinskas Mykolas 323
Žilinskas Petras 299, 303, 304, 305, 314
Žilinskas S. 633
Žilinskas Tautvydas 582, 586
Žilinskas Tomas 50
Žilinskas Tomas Ferdinandas 390–392
Žilinskas-Dagys, Jurginas Jonas 145, 199
Žilinskienė Izabelė 172
Žilinskienė Marija 861
Žilinskienė Ona 845
Žilinskienė Rima 600, 602
Žilionienė Livija 593
Žilius J. 75
Žilius-Jonila, Žilinskas, Žilius Jonas 1133
Žioplelis A. (Baltrušaitis A.) 45, 50
Žirgulis S. 1122
Žitko 480
Žiugžda Bronius 180
Žiūraitienė Julė 589
Žiūraitienė Julija 700
Žiūraitienė Matilda 861
Žiūriai 558
Žiūrienė Stasė 164
Žiūrienė Valerija 212
Žiurinskas Jonas 206
Žiūrys Anicetas 212
Žiūrys Justinas 164
Žiūrys Pijus 212
Žiūrys Vladas 323
Žiūrytė Elena 473, 507
Žiūrytė Julija 707
Žygimantas Augustas, kunigaikštis 24, 25, 803
Žygimantas Senasis, kunigaikštis 25
Žolynas Petras 210
Žolynienė Marcelė 210
Žukas Juozas 209
Žukauskai 438
Žukauskaitė 1106
Žukauskaitė D. 437
Žukauskaitė Elena 165
Žukauskaitė M. 1106
Žukauskas 435
Žukauskas Albinas 406, 443
Žukauskas Algirdas 310, 314, 570, 572
Žukauskas Antanas 165, 309, 310, 314, 451, 513, 737, 1012
Žukauskas Ignas 148
Žukauskas Kazys 148
Žukauskas Kostas 524
Žukauskas Petras 202
Žukauskas Vincas 165
Žukauskas-Dagis Ignas 145
Žukauskas-Žentukas Kazys 145
Žukauskienė Anelė 524
Žukauskienė Antanina 169
Žukauskienė Elena 165
Žukienė Gerta (Erta) 209
Žumbakienė G. 741
Žvingilas Adolfas (Adomas) 207
Žvingilas Petras 207
Žvirbliai 148
Žvirblienė 457
Žvirblis 475
Žvirblis-Kardas Albinas 145, 148
Žvirblytė Violeta 742

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt