lankymasis šioje svetainėje

 

 

Ramygala 2 dalis
33-ioji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 102 autoriai, 158 straipsniai, 1332 puslapių, 400 egzempliorių.

Asmenvardžių rodyklė (3 644 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž    Rusų kalba

 

A
Abarius Lionginas 716
Abertynas 1069
Abramavičiūtė R. 720
Abramavičiūtė Rocha 176
Abromavičius Stanislovas 6, 21,
216, 218, 1283
Abukauskienė Asta 348
Achmatova Ana 1051
Adamka V. 479, 480
Adamkus Valdas 780, 1070, 1141, 1303
Adamonis Antanas 102
Adašiūnas 460
Adašiūnas Algis 10, 16, 26, 31,
375, 462, 577, 691, 695–697, 699,
700, 701, 1091, 1099–1103–1106, 1271, 1283
Adašiūnas Bronius 256
Adašiūnas Jonas 300
Adašiūnas K. 469, 470
Adašiūnas Kazimieras 477
Adašiūnas Kazys 467
Adašiūnienė Marijona 1247
Adomaičiai 467
Adomaitienė Nastė 438
Adomaitis 464, 465, 467, 469
Adomaitis Antanas 102
Adomaitis Kazys 99
Adomaitis Petras 438
Adomaitis Povilas 439
Adomaitis Vytautas 7, 9, 14,
15, 22, 24, 29, 30, 244, 248, 249,
320–323, 438, 439, 470, 639, 640,
798, 943, 952, 953, 955, 962, 1006,
1007, 1249, 1257, 1267, 1283
Adomas Ladukas 354
Adomavičiūtė Elenutė 469
Adomonytė Elzė 709
Aidžiulis Jonas 290
Aizinbudas L. 1081
Aksimavičienė (Stankevičiūtė)
Stefanė 940
Aksimavičienė S. 920, 934
Albertas II, Vilniaus vyskupas 92
Albrechtas, Prūsijos hercogas 756
Aldakauskienė L. 137
Alekna Danas 1062
Alekna Jonas 210, 701, 711
Alekna Romualdas 9, 24, 828, 1283
Aleknaitė-Bieliauskienė Rita 252
Aleknavičius Antanas 103
Aleksa P. 802
Aleksaitė Irena 515
Aleksandras I 1116
Aleksandras II 1116
Aleksandras III 1116
Aleksandras, dLk, Lenkijos karalius 90, 93, 705
Aleksandravičius Kazys 257
Aleksandravičius Petras 1057
Aleksandrovas Jonas 266
Aleksejus, Rusijos caraitis 1116
Aleksiūnas Pranas 103
Aleliūnaitė Felė 470
Aleliūnas Kazys 288
Algirdas, dLk 884
Aliukas-Kuprys Antanas 283
Ambraška J. 496
Ambraziejienė R. 1185
Ambrazienė Gailė 6, 21, 318, 256, 1283
Ambraziūnas Alfonsas 1062
Ambrozaitis Kazimieras 210
Ambrozevičius Jonas 210
Ambrožas Jonas 580
Andersenas H. 991
Andersenas H. K. 998
Andrašiūnaitė D. 91
Andriuškevičiūtė S. 584
Andrūnavičius Antanas 318
Aniulis Antanas 38, 327

Antanaitienė (Navickaitė) Stefanija 940
Antanaitienė Regina 340
Antanaitienė S. 926, 936
Antanaitis Antanas 98
Antanaitis B. 796, 798, 803, 807, 809
Antanaitis Juozas 184
Antanavičius 480
Antanavičius J. 80, 85
Antanavičius Juozapas 780, 1113
Antanavičius Juozas 80
Antanavičius Kazimieras 780
Antanina ir Julius Baltrūnai 152
Antonovas 559
Apanavičius Antanas 753
Apanavičius Romualdas 4
Aramavičius Stasys 271
Areška Jonas 290
Arieška Kasparas 290
Arieškos 96
Arimavičius Vytautas 257
Aristipas 872
Armonaitė Rita 436
Armonaitė Virginija 436
Armonas Juozas 436
Armonienė (Mažeikaitė) Rozalija 436
Arsenjevas Vladimiras 1051
Artiuchas Vladimiras 1113
Artiukas 97, 430
Astapkavičius Vladas 181, 187, 189, 826
Astramskai 1157
Astramskai Jolanta ir Arūnas 1107
Astramskai Marijona ir Algirdas 1110
Astramskaitė Aigustė 1115
Astramskaitė Daiva 1157, 1158
Astramskaitė Jogailė 1115
Astramskas Algirdas Antanas 1157
Astramskas Andrius 1115
Astramskas Arūnas 10, 12, 26, 28,
500, 513, 821, 910, 1107–1115, 1228,
1252, 1257, 1259, 1260, 1264, 1267
1283
Astramskas Linas 1115
Astramskienė J. 1107
Astramskienė Jolanta 1115
Astramskienė Marijona 1157
Astrauskas Kazys 103
Astrauskas Nikodemas 99
Astrauskas Petras 103, 257
Astrauskas-Aušra 274
Ašmanavičius Justas 734
Ašmantas Andrius 965
Ašmontas Leonas 1087
Atkočiūnaitė Alina 225, 227, 230
Atkočiūnaitė Janina 225, 227, 229, 231, 771
Atkočiūnaitės 227
Atkočiūnas Juozas 11, 26, 1197– 1203
Atkočiūnas Juozas, t. 1198
Aučiūnas Matas 103
Aučiūnas Petras 260
Audickienė Vida Stasė 348
Auglienė Ona 159
Auguliai 1220
Augulienė (Vasiliauskaitė) Elena 7,
8, 11, 14, 22, 23, 26, 29, 388, 392,
393, 422, 423, 783, 785–787, 1149,
1204–1206, 1208–1210, 1213, 1214,
1216, 1218–1220, 1283
Augulis 734
Augulis Leonas 301
Augulis Rimantas 575
Augulis Vidas 1215, 1220
Augulis Zenonas 422, 1205, 1208,
1210, 1212, 1214, 1215, 1218, 1220
Augulytė Zita 423, 1213, 1215
Aulinskas Jonas 103, 131–134
Auliūnaitė-Petraitis Vladė 133
Aušra, slpv. 96
Ažusienis A. 1123

 

B
Babienskienė Julė 505
Babinskas Antanas (Balinskas Antanas) 324
Babkauskas Bronius 556
Babrauskas 456
Bagdonas Bronius 444
Bagdonas Vincas 443
Bagdonavičius M. 1202
Bagdonienė Apolonija 443
Bagdonienė Bronė 214
Bagdonienė Rasa 1283
Bagdonienė Rūta 11, 26, 1130
Bagdonienė Veronika 296
Baikauskienė Vida 734
Bajerytė Chaja 176
Bajoras Endrius 213
Bakanauskas J. A. 74, 86
Bakas Rimantas Kazimieras 14, 29,
630, 633, 844, 972, 1242, 1244
Bakas Vidas 715
Bakienė Stasė 972
Balakauskas Alfonsas 550
Balakauskas M. 591
Balakauskas Viktoras 1210
Balašaitis Antanas 1034
Balbierienė (Navalinskaitė) Daiva
36, 1253–1256, 1258, 1266, 1332
Balbieris Aleksandras 36
Balbieris Justinas 36
Balbieris Povilas 36
Balbieris Stasys 233
Balčikoniai 805, 992
Balčikonienė-Songailaitė Regina 720
Balčikonis 231
Balčikonis Alfonsas 103, 299
Balčikonis Bronius 278, 280
Balčikonis J. 898–900, 966, 992, 994,
996, 998, 999, 1036
Balčikonis Jonas 991, 992
Balčikonis Julius 267
Balčikonis Juozas 9, 17, 18, 24, 32,
33, 36, 223, 323, 416, 548, 553, 710,
713, 715, 720, 721, 728, 732–734,
777, 831, 869, 871, 897, 900, 965,
991–993, 996, 997, 1024, 1031–1033,
1057, 1062, 1262
Balčikonis Petras 991
Balčikonytė Aldona 227, 230
Balčikonytė Antanina 991
Balčikonytė Domicelė 991
Balčikonytė Kotryna 991
Balčikonytė Marijona 991
Balčikonytė Povilina 991
Balčikonytė Veronika 991
Balčys (Bilinkevičius Albinas) 881
Balčiukonienė Milda 305
Balčiūnaitė Gedailė 796
Balčiūnaitė Rima 1096
Balčiūnaitė-Radasta Antanina 304
Balčiūnas Antanas Algimantas 10,
25, 1095–1097
Balčiūnas Jonas 247, 249, 322, 953
Balčiūnas L. 42, 45, 46, 50, 53, 54
Balčiūnas Linas 41
Balčiūnas Rokas 1096
Balčiūnienė K. 1005
Balčiūnienė Katrė 1005
Balčiūnienė Ona 1096, 1097, 1246, 1249
Balčiūnienė Vitalija 1092
Balčiūnienė Zita 322
Baleliūnas Pranas 79
Baliauskas Juozas 273
Balienė Antanina 296
Balys-Briedis Vytautas 271
Balys J. 800, 806
Baliukevičius-Dzūkas Lionginas 311
Baliulis Algirdas 12, 27
Baliūnas Vytautas 10, 17, 25, 32,
1113, 1120, 1121, 1283
Balsevičius Jonas 284
Baltaduonytė Lionė 332
Baltinienė Elvyra 717
Baltokas 274
Baltramiejūnas Juozas 268
Baltrukėnas Antanas 182, 768, 790
Baltrūnaitė (Garuckienė) Michalina 790, 844, 974
Baltrūnas 912
Baltrūnas A. 559, 562
Baltrūnas Albertas 561, 563
Baltrūnas Albertas Jonas 558
Baltrūnas Antanas 99
Baltrūnas Mykolas 187, 844, 974
Baltrūnas Rapolas 97, 710
Baltrūnas Valentinas 4
Baltrūnienė Anastazija 290
Baltušis J. 708
Baltušis Juozas 1034
Baltuška Augustas 834
Baltuška Bronislovas 632
Baltuška Bronius 710
Baltuška Jurgis 274
Baltuška Kazys 289
Baltuška Petras 265, 722
Baltuška Pranas 299
Baltuška Vytautas 265
Baltuškaitė Erika 358–360
Baltuškienė A. 926
Baltuškienė Anelė 265
Baltuškienė (Dargužutė) Antanina 940
Balvaitis 1006
Balvočius-Gerutis Jonas 9, 25,
732, 776, 777, 1000–1010, 1012, 1120
Balvočiūtė-Žilinskienė E. 1008
Balžekienė Elena 940
Banaičiai Jonas ir Liucija 781
Banaitienė Birutė Kotryna 7, 16,
22, 31, 433, 996, 1283
Banaitienė Daina 8, 23, 730, 1283
Banaitienė Paulina 253
Banaitis Gražvydas 253
Banaitis Jurgis 103, 433
Banaitis Kazimieras 262
Banaitis Kazys 103, 284
Banaitis Mykolas 8, 23, 781, 782
Banaitis Petras 989, 990
Banaitis Povilas 16, 31, 253, 287
Banaitis S. 887
Banaitis Saliamonas 1009
Banaitis-Pilėnas Rapolas 287
Banaitytė Ieva 903
Banaitytė Ona 782
Banėnienė Barbora 260
Banienė Adelė 1292
Banionis Donatas 556
Baniūnaitė Nijolė 512
Baniūnas Rimgaudas 512
Baniūnas Vygandas 512
Baniūnas Vladas 512
Baradinskienė Jūratė 19, 34
Baranauskas Tomas 910, 911
Barauskai Halina ir Vytautas 719
Barauskaitė A. 591
Barauskaitė J. 981
Barauskas B. 756
Barauskas Jurgis 706
Barauskas Zigmas 104
Barauskas-Vėjavaikis Antanas 289
Barbuška Jonas 267
Barda F. 1039
Bareikytė (Nakienė) Austė 1168, 1170
Barysaitė Džoja Gunda 1303
Barkauskaitė Violeta 4, 12, 27, 36
Barkauskienė Elena 1168
Barklainis 496
Barkštaitienė L. 987
Barkulienė-Antanienė (Janickaitė)
Domicelė 940
Barkulienė D. 924, 936
Baronas Kazimieras 414, 779
Baršauskas Kazimieras 207, 560, 565
Bartašienė L. 940
Bartkevičius Mečislovas 268
Bartkienė Algė Agnietė 18, 33
Bartkus 1193
Bartkus Juozapas 263
Bartkus F. 802
Bartkus-Žadgaila Petras 306, 317
Bartulis Eugenijus 1204
Bartusevičienė E. 333
Barvičiūtė Dovilė 8, 23, 691
Barzda Antanas 284
Barzda Bronius 551
Barzda Mikas 104
Barzdienė Konstancija 261
Basanavičius Jonas 36, 149, 433,
751, 886, 887, 895, 968, 1143, 1156,
1160, 1163, 1280, 1284, 1286
Basijokaitė Edita 6, 21, 353, 1283
Basijokienė Liudvika Marija 15,
30, 845, 846, 1120, 1253, 1254,
1256–1258, 1261–1266, 1268
Batoras Steponas 706
Baublinskas Rimantas 915
Baukas-Venclavičius N. 912, 915
Bazaras P. 1212
Bazaras Pranas 573
Beketas Samuelis 515
Belobrova O. 966
Benetienė Elena 573
Bergmanas Ingmaras 514
Berinas Igoris 691
Bernotaitė Rita 396, 1149, 1220
Bertėnas M. 1114
Bialozaraitė Marijona 501
Bielinis Jurgis 521, 1003
Bielinskis Feliksas 486
Bielskis Gintaras 362
Bikulčius Alfonsas 475
Bilinskaitė Filomena 486
Binkis Kazys 555, 556, 626, 707, 1038, 1043
Byra J. 1060
Birbilaitė Emilija 228
Birbilas Alfonsas 229
Birutis Kazys 304
Biržys Petras (Pupų dėdė) 8, 24, 823
Biržiška Mykolas 1032
Bistraitė Dovilė 903
Bistraitė Gintarė 734
Bistramai 516
Bistramas 523
Bistramas Jonas Evaldas 516
Bistramas Jonas Kazimieras 516
Bistras Leonas 210
Bizauskai Pranciškus ir Kazys 552
Bizauskas Kazys 887, 1118, 1119
Blauzdys Petras 285
Blažaitis-Zigmas Antanas 311
Blaževičius G. 1203
Blaževičius Vincas 278
Blažienė Grasilda 4
Blieka Petras 217, 1192
Bliudžius P. 251
Bliuvas 97, 332
Bliuvas Juozas 10, 25, 1070
Bliuvas Matas 104
Bliuvienė Viktorija 340
Bliznikienė Bronė 1082
Blokas 1065
Bložienė Gražina 348
Bložienė O. 718
Bobinaitė Genė 444
Bobinas 564
Bobinas Jonas 443
Bobinas Vytautas 444, 564
Bobrovskis Leonardas 778
Bočkienė Katrė 284
Bočukovas 1143
Bogdanas Konstantinas 1057
Bogumila Adašiūnas 256
Boguševičiai Antanas ir Eleonora 504
Bončkovskis D. 797
Borgesas Jorge Luisas 515
Borisevičienė (Velaniškytė) Eglė 10,
25, 1085, 1283
Borisevičius Vincentas 626
Boruta Kazys 1060
Bradūnas Kazys 1033
Brajinskienė (Brimanaitė) Emilija 940
Brajinskienė E. 928
Braunweiler Emil 1122
Brazaitis H. 1056
Brazauskas Algirdas Mykolas 1069
Brazauskas G. 720
Brazdžionis Bernardas 251, 255
Brazeliai 570
Brazelienė 570
Brazelis 570
Braziūnas Vladas 1125, 1186
Bražiūnienė Izabelė 252
Bredelis Nikodemas 298
Bredelytė Zita Aldona 298
Breivė Adolfas 778
Breivienė I. 722, 729
Brėmas A. E. 1001
Brinkaitė Veronika 201
Brody Abraham 1172
Bronikova Irena 271
Brovnas D. 360
Bručas Pranas 868
Brunovaitė-Gaudrinkienė Katerina 501
Brunovas 452
Bruveris Jonas 717
Bružas Mykolas 99
Bubinas Alfonsas 131, 134, 135
Bubinas Irmantas 135
Bubinas Povilas 104
Bublytė Brigita 1172
Bubnelis F. 332
Bubnys A. 251
Bubnys Arūnas 4, 13, 28, 625
Buchowski K. 889
Bučas Bernardas 1029, 1056
Bučas J. 1118
Bučinskas Vincas 104
Bučinskas-Žilvitis Petras 279
Bučiūnas Albinas 318
Budreika Juozas 260
Budreika Kazys 261
Budreikaitė Emilija 1193
Budreikaitė Lina 6–10, 12–16, 21– 25, 27–31, 234, 503, 732, 734, 776, 781, 849, 901, 903, 982, 991, 1005, 1050, 1283
Budrienė (Masiokaitė) Virginija 1201
Budrienė O. 930
Budrienė Ona 940
Budrys Antanas 290
Budrys Rimantas 1034
Budvytis 1069
Būga Kazimieras 890, 992, 997, 1032
Būgienė Lina 969, 1160, 1161
Buitvydas Saulius 730
Bujokaitė Elena 1036
Bujokaitė J. 1062
Bukauskai 221
Bukauskas Kazys 240, 263
Bukauskienė Teresė 1037
Bukevičiai 206
Buliauskas Adolfas 484
Buliauskas Albinas 290, 561, 564
Buliauskas Antanas 273
Buliauskas Liudvikas 278
Buračas B. 817
Burauskaitė Teresė Birutė 325
Burbulis Stasys 278
Burda Juozas A. 38
Burda Juozas Algimantas 51
Burkauskai 219
Burkšaitienė Laima 908–910, 919,
926, 936, 937, 940–942
Burokas Petras 940
Burokienė Guoda 375, 377, 385
Burvičiūtė Dovilė 1283
Butė Juozas 104
Butkaitė Barbora 443
Butkaitė Jadvyga 443
Butkevičiai Jurgis ir Laurynas 94
Butkevičius I. 805
Butkienė 443
Butkys Jonas 1213
Butkus 443
Butvilaitė Rasa 4
Bžeskis Antanas 44

 

C
Campion-Vincent V. 970
Cekauskaitė D. 705, 729
Cepulis Jonas 111
Cernevičiūtė J. 720, 729
Chajitaitė Rachelė 177
Chesterton G. K. 1146
Chirv Aleksandras 1269
Chirv Joana 1269
Chirv Laima 839
Chirv Valdas 6, 11, 12, 18, 21, 26,
27, 34, 36, 306, 413, 726, 1099, 1101,
1205, 1252, 1268, 1269, 1283
Chlivickas E. 352
Chrolavičius J. 452
Chruščiovas 565
Ciechanovičiai 501
Ciechanovieckiai 501
Ciechanovieckis Andrius 501
Ciemnolonskis Stasys 271
Cigas Aleksas 274
Cirtautas 777
Cirtautas G. 1004
Crichtonas M. 360
Cvirka Petras 213, 1122

 

Č
Čaplikas Algis 583
Čatkauskas 710
Čekanauskas Vytautas 354, 641,
642, 720, 721, 1062, 1063
Čekuolis Algimantas 361
Čepaitė Aldona 702
Čepaitis Jonas 716
Čepas A. 237
Čepas Ričardas 5, 20, 102, 1283
Čepienė Rita 349
Čeponienė Marytė 5, 10, 11, 16, 20, 25, 26, 31, 36, 130, 201, 306, 326, 327, 369, 542, 791, 1070, 1099, 1105, 1128, 1130, 1132–1137, 1252, 1253, 1260, 1262, 1264, 1265, 1267, 1268, 1283
Čeponienė Pranciška 275
Čeponienė (Šliurpaitė) Zinaida 834
Čeponis Eimantas 36, 1095–1098, 1292
Čepulis A. 488
Čepurna Antanas 104, 131, 135, 136
Čepurna Jonas 136
Čepurnos Agnė ir Antanas 136
Čerčilis Vinstonas (Churchill Winston) 818
Černiauskaitė Danguolė 512
Černiauskas 512
Černiauskas Antanas 262, 290
Černiauskas Juozas 290
Černiauskas Tauras 512
Černiauskienė Jadvyga 512
Černienė Laima 1099
Česionis Vladas 290
Čėsna 195
Česnauskienė 154
Česnavičienė (Kiškytė) Danutė 15, 30
Česnelis Egidijus 362
Česnys Gintautas 66, 68
Četkauskaitė Genovaitė 907, 908, 926, 937, 942
Čiapienė Danutė 9, 17, 24, 25, 33, 897, 1000, 1283
Čybas Benjaminas 1213, 1215, 1216
Čibinskas Eugenijus 1092
Čibiras K. 806, 807, 809
Čielytė Marijona 261
Činikaitė Emilija 228, 229
Činikaitė Verutė 228, 229
Činikas Alfonsas 270
Činikas Jonas 104, 285
Činikas Juozas 270
Činikas Povilas 104
Činikienė Domicelė 104
Čipliai 482, 483
Čiplienė Adelė 218
Čiplienė Bronė 483
Čiplienė Monika 972
Čyplienė Ona 15, 30
Čyplys 465
Čiplys Adomas 18, 33, 104, 211, 213, 713, 717, 722, 728
Čiplys Bronislavas 483
Čiplys Daumantas 18, 33
Čiplys Jonas 276
Čiplys Juozapas 482
Čiplys Kazimieras 483
Čiplys Kazimieras, s. 483
Čiplys Kazys 281
Čiplys Kostas 450
Čiplys Mikas 104
Čiplys Mykolas 208, 482
Čiplys Petras 482, 483
Čiplys Sigitas 362
Čiplys Vidmantas 216
Čiplytė Domicelė 482
Čiplytė Joana Viga 10, 25, 1057,
1060, 1120, 1283
Čiplytė Ona 281
Čiplytė-Kuodienė Pranciška 208, 482
Čyras Aleksandras 1203
Čiškauskas Feliksas 779
Čiukšienė Nerutė 1092
Čiūras Leonardas 37, 40
Čiurienė Ona 324
Čiurlionis M. K. 727, 940, 1060
Čiurlionytė Jadvyga 937, 1168
Čiutra Povilas 296
Čiutraitė 321
Čyžas A. 1203
Čižas Algirdas Eduardas 11, 26, 1197, 1283

 

D

D‘Ark Žana 1052
Dagiliai Jonas ir Juozas 447
Dailidė-Tauras Urbantas 311
Dakinevičius Jonas 40
Damalakaitė Eleonora 712
Dambrauskaitė-Rudzinskienė Irena 1037
Dambrauskaitė-Semaškienė Elena 201
Dambrauskas 460
Dambrauskas Aleksandras 210
Dambrauskas Antanas 211
Dambrauskas Kazys 254, 301
Dangveckaitė Gabrielė 358
Dangveckas Rapolas 358
Dangveckienė (Velikonytė) Žaneta
6, 21, 36, 357, 360, 876, 1068, 1272, 1283
Daniūnai 221
Daniūnas Mykolas 287
Daniūnienė Genė 417, 719, 881,
954, 962, 1245
Dargužienė Rozalija 301
Dargužienė V. 635, 636
Dargužienė Vera 217
Dargužienė Veronika 567
Dargužis 453
Dargužis A. 329
Dargužis Julius 105
Dargužis Petras 105, 448, 452
Dargužis Vincas, s. Augustino 105
Dargužis Vincas, s. Tado 105
Dargužytė Agota 301
Dargužytė Karolina 448
Dargužytė Zofija 166
Daučiūnas Andrius 105
Daučiūnas Jonas 105
Daučiūnas Julius 105
Daučiūnas Pranas 269
Daučiūnas-Rimantas, Nemunėlis
Edvardas 270
Daugelis Andrius 329
Daugirdas T. 1043
Daugudis V. 489
Dauguvietis Borisas 1040, 1043
Daujotas Marijonas 44
Daujotytė Viktorija 1158, 1165
Daukantas Simonas 576, 886, 889, 895, 1280
Daukša D. 1060, 1062
Daukša M. 895, 1280
Daukša Mikalojus 886
Daukša Steponas 492
Daunoravičienė Genovaitė 336
Daunoravičius A. 331
Daunoravičius Juozas 105, 240
Dautartaitė Olita 720
Dėdinas V. 251
Degutienė Irena 1107
Degutis Ričardas 1186
Deksnys 206
Deksnytė L. 940, 941, 988
Dervinis Jonas 105
Deveika Stasys 40
Dičkienė Kotryna 1038–1041
Dienienė (Šeškauskaitė) Lina 1091

Dikčius A. 940
Dikčius Arūnas 915
Dilka V. 501
Dimžlys Antanas 1057
Dirginčius 1119
Dirsė Antanas 284
Dirsė Darius 1275
Dirsė Vladas 270
Dlugauskai Marija ir Antanas 215
Dlugauskaitė Nijolė 6, 21, 208, 1283
Dlugauskienė Marija 215
Dochtoravičius T. 94
Donelaitis K. 890, 1036
Donskaja Natalja 390
Dovydaitis-Dovydėnas Romualdas 17, 33, 589, 615, 629
Dovydėnaitė Dalia 563
Dovydėnaitė Danutė 583, 589, 626, 710
Dovydėnas Liudas 710, 1028, 1036
Dovydėnas R. 629, 710
Dovydėnas Rimas 564
Dovydėnas Romas 291
Dovydėnas Romualdas 187, 251, 253, 578, 589, 591, 632, 708–710, 757, 1028, 1237
Drąsutis Kazimieras 275
Drąsutis Kazys 288
Drąsutis, slpv. 220
Drąsutytė Kotryna 434
Drąsutytė Ona 1120
Drevinis Paulius 1033
Drevišius 324
Driskius Klaudijus 4, 96, 196, 319,
337, 347–349, 368, 443, 468, 509,
577, 956, 959, 993, 1217, 1304
Driskiuvienė Živilė 4, 36
Dubeneckis V. 1043
Dubikaltienė Aira 4, 11, 12, 19, 26, 27, 34, 1284, 1293–1295, 1297, 1307
Dubnikas Juozas 778
Dūda A. 207
Dūda Augustas 322, 465
Dūda Jonas 7, 22, 322, 324, 463– 465
Dūda Kazimieras 1284
Dūda Kazys 7, 22, 463
Dūdaitė Aldutė 463
Dūdienė 465
Dūdienė Adelė 322, 465
Dudytė Ona 1244
Dūdos 478
Dugnas Juozas 1211, 1213
Duksa Z. 90
Dumézilis 1159
Dumšaitė Elena 298
Dundulienė P. 411
Dundulis Povilas 154
Dunkan Aisedora 1052
Dvareckas Jonas 340
Dvarionas Balys 717
Dzevaškevičienė Elena 284
Dzvonkaitė Elena 437
Dzvonkienė 913
Džonsonas B. 556

 

E
Eidrigevičius Stasys 1114
Eigirdas 321
Einikienė (Dovydėnaitė) Danutė 415, 578, 583, 589, 626, 629, 710, 707, 757, 1036
Einšteinas A. 1120
Eitminavičius-Rupūžėnas Stasys 13, 29, 221, 275, 484, 950
Eitminavičiūtė Irena 13, 29
Eiva Jonas 105
Elisonas Jurgis 965, 967, 1031
Elsnerytė Karolina 903
Engelsas Fridrikas 252, 835
Ereminas V. I. 817
Eretas Juozas 210
Erimavičienė 972
Erimavičius Kazys 276

 

F
Fedorkinas Jokūbas 392
Filipova Neringa 392
Fischer A. 800
Flamarionas Kamilis 1001, 1009
Fon Švicheltas Heinrichas 755, 756
Froidas Zigmundas 816
Fugeto G. (Fougeto F.) 328

 

G
Gabalas (metrikuose – Gabulas) Jurgis 105
Gabalas Kazys 106
Gabartas Arnas 903
Gabrėnaitė Eglė 716
Gabulaitė Elena 14, 17, 29, 33, 492– 494, 497, 705–707, 729, 805, 1002, 1004, 1007, 1008, 1031, 1036, 1037, 1041
Gabulaitė Marytė 583, 707
Gabulas Juozas 62
Gabulas Kazys 304, 305
Gabulas Petras 106
Gabulienė D. 1005
Gabulienė Darata 1005
Gadliauskaitė A. 690
Gadliauskaitė Aistė 629
Gaidamavičius 221, 556
Gaidelienė Jūratė 10, 26, 910, 1107, 1110, 1111, 1114, 1284
Gaidelis P. 1049
Gaigalaitė Aldona 1035, 1037, 1040, 1041
Gaigalaitė Nijolė 1057
Gailiūnas Adolfas 253, 291
Gailiušis A. 912
Gailiušytė Marytė 637
Gaižutis Algirdas 4
Galaunė P. 830, 1043
Galažauskas Kęstutis 575
Galdikas A. 1043
Galdikienė M. 211, 212
Galgatavičius Petras 51
Galgatavičius Petras G. 38
Galiauskienė Aniceta 839
Galvydis Steponas 754, 756
Gambris 430
Gambris (Gombrovičius) 96
Ganusauskienė Eglė 15, 30
Garliauskas Dominykas 289
Garšva Kazimieras 9, 17, 24, 32,
36, 883, 885, 896, 1280, 1284
Garšva Petras 1035
Garuckai 219, 424
Garuckai Donatas ir Juozas 1239
Garuckaitė (Navalinskienė) Gražina 420, 877, 1242
Garuckaitė Birutė 443
Garuckaitė Gražina 1273
Garuckaitė Salomėja 219
Garuckaitė Vida 443
Garuckas 443
Garuckas Antanas 443
Garuckas Jonas 299
Garuckas Juozas 106, 419, 426, 1240, 1251
Garuckas Karolis 1005
Garuckas Napaleonas 257
Garuckas Rimantas 420, 1139, 1236, 1243, 1244
Garuckas Stasys 992
Garuckas Vincas 299, 443, 444
Garuckas-Sanitaras, Gintaras Rapolas 282
Gaska Benediktas 106
Gasparavičienė Ona 269
Gasparavičius Pranas 269
Gaspari A. 882
Gaška Alfonsas 426, 714
Gaškaitė Danutė 13, 28, 714
Gaškienė (Baltrūnaitė) Anastazija 426
Gataveckaitė Antanina 485
Gataveckas Petras 258
Gaudrinkas Kristupas 501
Gause F. 756
Gauša Juozas 257
Gaušas 241
Gavėnaitė Angelė 420
Gebseris J. 812
Geda Sigitas 724
Gedeikis A. 64, 85, 489
Gedutienė Danguolė 15, 30
Gedvila Antanas 828
Gedvilas Martynas 99
Gegžna Algirdas 254
Gėgžna Jonas 1031
Gegžna Juozas 254, 291
Gegžna Juozas, s. 254
Gegžnienė Vanda 254
Geigaitė-Putramentienė (vėliau –
Giedraitienė) Marija 1117
Gelažinis (Geležinis?) Antanas 288
Gelžinis Adomas 777
Genys Juozapas 97
Geniušas R. 717
Gerikas K. 1056
Gerulaitis Virginijus 4
Gerulis Pranas 205, 210
Gerutis J. 1001, 1009–1012
Gėtė 524
Giedraičiai 1077, 1193
Giedraičiai Alfonsas ir Gytis 10, 25, 1075
Giedraitienė Alfonsa 1075
Giedraitis 242
Giedraitis Alfonsas 221, 234–237, 561, 562, 730, 869, 1069, 1075–1077, 1193
Giedraitis Antanas 242
Giedraitis Gytis 36, 1075, 1077, 1078, 1292
Giedraitytė Gaila 1075
Giedraitytė Gina 1075
Giedraitytė Greta 734
Giedraitytė Marina 501
Gineitis Merkelis 501
Ginetas Feliksas 268
Ginevičius R. 1199
Giniotas-Daktaras Pranciškus 291
Giniotienė-Budzinskienė Veronika 274
Gira Liudas 195, 211, 1026, 1038,
1233, 1251
Girdzijauskas P. 312
Girininkas A. 910
Girininkienė Vida 4, 1304
Girnius J. 552
Glebauskienė 972
Glebavičius Bronislovas 286
Glemžaitė-Bulovienė Romualda 1049
Glinskas M. 491
Glinskis Konstantinas 1040, 1043
Glodas Tomas 214
Glosienė Audronė 357
Gocentas Vytautas 1304
Gokaitė Stasė 474, 479
Gokaitė-Zagorskienė Stasė 481
Gokas Algirdas 479, 480
Gokas Antanas 479
Gokas Audrius 1094
Gokas B. 478
Gokas Bronius 476, 479–482
Gokas Vincas 479
Gokienė Elenutė 479, 480
Gombrovič Rita 513, 514
Gombrovičiai 513, 514
Gombrovičius 515
Gombrovičius Onufrijus 514
Gombrovičius Vitoldas (Gombrowicz
Witold) 7, 23, 513–515
Gončiarovas Ivanas 360
Gorkis Maksimas 252
Grabauskaitė Ona 232
Grabauskas Antanas 232
Grabauskas Jonas 232
Grabauskas Julius 264
Grabauskienė Birutė Bronislava 734
Graibus R. 1125
Graičiūnas 559
Graičiūnas Jonas 10, 18, 25, 33,
713, 715, 722, 728, 1028, 1064, 1065
Graičiūnas Vytautas 1064
Graičiūnienė Kamilė 557, 1197
Grakauskienė Vilija 837
Grašys Algirdas 716
Graužinienė Antanina 304
Graužinienė Sofija 304
Gražienė Ona 296
Gražys Juozapas 414
Gražytė Julija 148
Greimas Algirdas Julius 1158–1160
Grekas Edmundas 1201
Grybas 1043
Grybas Petras 282
Grybas Vladas 106
Grybauskaitė Dalia 201
Grybinas-Faustas Aleksandras 306, 311, 317
Gribojedovas A. 1064
Griciūnas Jonas 296
Gricius Albinas 578, 638
Gricius Jonas 139, 140
Grigaitė Justina 903
Grigaliūnai 469
Grigaliūnai Jurgis ir Anastazija 483
Grigaliūnaitė 322
Grigaliūnaitė Domicelė 484
Grigaliūnaitė Julė 462, 469
Grigaliūnaitė Stasytė 465
Grigaliūnas 453, 465
Grigaliūnas Alfonsas 484
Grigaliūnas Aurelijus 575
Grigaliūnas Bronius 322, 323, 465, 484
Grigaliūnas Jonas 483, 484, 912
Grigaliūnas Kazimieras 484
Grigaliūnas Mykolas 106, 484, 485
Grigaliūnas Stasys 485
Grigaliūnas Vitoldas 465, 573, 693,
694, 1197, 1269
Grigaliūnas-Glovackis Vincas 156
Grigaliūnienė 465
Grigaliūnienė Antanina 485
Grigaliūnienė Marijona 322
Grigaliūnienė Ona 272
Grigalius Didysis, popiežius 806
Grigas Jonas 710
Grigas Romualdas 4, 1304
Grigonis Matas 1024, 1031, 1034, 1035
Grigonis-Užpalis Leonardas 306, 317
Grimai 998
Grimbaragis Povilas 51
Grincevičiūtė Beatričė 16, 31
Grinys Stasys 294
Grinius-Lizdeika, Plaktukas Jurgis 296
Grinius-Nerimantas, Plaktukas Mykolas 296
Grinkienė B. 919
Grinkienė (Dervinytė) Barbora 940
Grinkus Juozapas 1048
Grinkus Jurgis 920, 940
Gritėnai 922
Gritėnai Ona, Vytautas, Danutė,
Algimantas, Kazimiera ir Virginija 434
Gritėnaitė Birutė 18, 33, 172, 238, 710, 771
Gritėnaitė Danutė 435
Gritėnaitė Gema 732
Gritėnaitė Genė 282
Gritėnaitė Gražina 435
Gritėnaitė Kazimiera 435
Gritėnaitė Ona 435
Gritėnaitė Stanislova 435
Gritėnaitė Virginija 435
Gritėnas Algimantas Albinas 435
Gritėnas Jonas 435
Gritėnas M. 137
Gritėnas Mikas 106
Gritėnas Mykolas 131, 136–138, 141
Gritėnas Petras 435
Gritėnas Vytautas 435
Gritėnienė Elena 339
Gritėnienė Irena 433
Gritėnienė (Markevičiūtė) Agota 926, 940
Gritėnienė (Mažeikaitė) Marijona 435
Grozdev-Kolacinska Veronika 1171
Grubinskas Leonas 1052
Grubinsko L. 715, 729
Grubis Kazys 106
Grubys Kazimieras 564
Grucė Jonas 513, 514
Grudzinskas Leonardas 1052
Gruodys J. 1043
Gružauskas Antanas 778
Gudaitė Jūratė 915, 940, 941
Gudaitis A. 1060
Gudavičius E. 1199
Gudavičius Edvardas 910
Gudeliai Ipolitas ir Ona 1186
Gudelis Rimantas 36, 11, 26, 521,
1186–1189, 1292
Gudonienė 564
Gudonis A. 1056
Gudonis B. 559, 560
Gudonis Bronius 564
Gujienė M. 927
Gujienė Marijona 940
Gukovskij K. 1040
Guligauskienė Teresė 574
Gumbaragis Povilas 38, 49
Gurskaitė Ona 134
Gurskas Petras 66
Gurskienė Anelė 273
Gurskienė Rima 576
Gustavas Adolfas, Švedijos karalius 63
Gustevičiai 1194
Gustienė Ona 283
Gutauskas Kazys 291, 1036
Gutpetris Jonas 106
Gužas-Kardas Vytautas 306, 317
Gvergždienė 1253
Gvergždienė (Martinaitytė)
Genovaitė 1179
Gvergždienė Genovaitė 1178, 1254
Gvergždienė (Želnytė) Ona 1175
Gvergždys Antanas 1175
Gvergždys Jonas 1175
Gvergždys Julius 6, 11, 15, 21, 26, 30, 247, 1175–1179, 1253, 1284
Gvergždys Klemas 107
Gvergždys Mikas 107
Gvergždys Paulius 1178
Gvergždytė Jūratė 1178
Gvergždytė Ona 1175
Gvergždytė Zofija 167
Gvergždžiai 1175

 

H
Hahn Scott 1146
Hannaford Carla L. 875
Hannaford Karla L. 882
Hašekas Jaroslavas 1052
Haufas V. 992, 998
Haupt V. 756
Healy Jane 875
Heinė H. 1064, 1065
Herbačiauskas A. 1043
Hobsas 872
Hokušaitė Regina 332
Hoodas Mantle’is 1167

 

I, Y
Yancey Philip 1146
Ibsenas H. 628
Ignatavičius Ciprijonas 303
Ilekis Jonas 40
Ilekis Jurgis 107
Ilevičius Petras 266
Ilfas Ilja 1052
Yla S. 552, 817
Indrašius Vytautas 18, 33
Indriūnaitė Rūta 1091
Inevičius Bronislovas 268
Isiūnas Marijonas 294
Isokas 54
Ivanauskas Kazys 107
Ivanauskas T. 998
Ivanauskas-Vieversys Juozapas 280
Ivanauskienė Ona 298
Ivanavičius I. 329
Ivanovas Petras 638
Ivinskis Zenonas 1026

 

J
Jablonskaitė Ona 137
Jablonskas Pranas 286
Jablonskis 195, 1139
Jablonskis Antanas 294
Jablonskis J. 900
Jablonskis Jonas 991, 997, 1032
Jablonskis K. 94
Jacinskaitė Antanina 511
Jackūnas Vladas 273, 780
Jačiauskas Antanas 443, 444
Jagminas 241–243
Jagminienė Laimutė 149
Jakaičiai 1194
Jakaitė C. 589
Jakaitienė E. 981
Jakaitienė-Radeckienė Bronė 272
Jakaitis Aleksandras 131
Jakaitis Aleksas 138–140
Jakaitis Antanas 107
Jakaitis Balys 107
Jakaitis C. 590
Jakaitis Jonas 272
Jakaitis Jurgis 273
Jakaitis Kazys 107, 286
Jakaitytė Antanina 272
Jakaitytė Rida 576
Jakelaitytė G. 940, 941
Jakienė (Zupkaitė) Joana 7, 13, 15,
16, 18, 23, 28, 31, 33, 507, 509, 581,
586, 587, 1284
Jakovas Josifas 294
Jakštas-Dambrauskas A. 1003
Jakštas Jonas 724
Jakštas Juozas 1026
Jakubavičius-Rugys Jonas 311
Jakubčionis Algirdas 4
Jakučiūnas 845
Jakučiūnas P. 589
Jaloveckienė Marija 703
Janavičienė Doma 332
Janavičienė Elzbieta 918
Janickaitė Ona 924, 936, 940
Janickaitės Emilija ir Agota 434
Janioniai Jonas ir Motiejus 447
Janionienė Bena 327
Janionienė Ksavera 1149
Janionienė M. 923
Janionienė Marija 448
Janionis Adomas 107, 131, 141, 142, 301
Janionis Antanas 452
Janionis Jonas 456
Janionis Juozas 291
Janionis K. 751, 921, 923, 941, 966
Janionis Kazys 912, 965
Janionis M. 455
Janionis Mykolas 253, 264, 734
Janionis Vytautas 327
Janionytė V. 921
Jankauskaitė Teresė 1091
Jankauskas A. 332
Jankauskas-Demonas Juozas 311
Jankevičiai 447
Jankevičius Augustas 447
Jankevičius Jonas 447
Jankevičius Juozas 447
Jankevičius Kazys 447
Jankevičius Petras 777
Jankūnas Gediminas 784
Jankūnienė Rūta 11, 26, 1175, 1284
Janoniai Mykolas ir Bronė 992
Janonienė (Bačianskaitė) Bronė 188
Janonis Mykolas 266
Jansonaitė 833
Jansonas Antanas 39, 40
Janulevičius Vladas 107, 272
Janulionis Jonas 1035
Janulis J. 635
Janulis Jonas 279
Januševičius Stepas 1048
Janušionytė L. 987, 989
Januškevičius 97
Januškevičius Petras 258
Januškienė (Lukšytė) Janina Vytautė 154
Jaraitė Gustina 6, 21, 353, 1284
Jarmalaitės J. ir V. 926
Jarmolkienė Marijona 296
Jarmulka Antanas 507, 512, 525, 526
Jarmulka-Dėdelis Jonas 301
Jarmulka Jokūbas 507
Jarmulka Marijonas 14, 29
Jarmulka Mykolas 507
Jarmulkaitė Antanina 507
Jarmulkaitė Juzefa 507
Jarmulkaitė Zofija 507
Jarmulkienė Ona 512
Jasaitė Emilija 262
Jasaitė Petronelė 1005
Jasaitis Stasys 288
Jasas Antanas 38, 40
Jasėnas Justas 9, 24, 997, 1284
Jasienė (Jarmalaitė) Jadvyga 940
Jasilionis Karolis 107
Jasiukevičius Artūras 903
Jasiūnaitė Stasė 143
Jasiūnas Antanas 108, 131, 142, 143
Jasiūnas C. 587
Jasiūnas Juozas 300
Jasiūnas Manius 302
Jasiūnas Mikalojus 433
Jasiūnas Petras 108
Jasiūnas Tomas 273
Jasiūnas Vladas 280
Jaskytė M. 628
Jasnauskas Antanas 108
Jaškūnas Antanas 108
Jaškūnas Lionginas 108
Jatkūnas Pranas 271
Jaugėla Artūras 1188
Jekaterina II, Rusijos imperatorė 1116
Jelonek Michailas 1171
Jenčiai 205
Jocius Emilis 1111
Jodinskaitė-Gudaitienė Laimutė 722
Jodinskas Petras 337
Jokimaitienė Pranė 970
Jokubauskas Vytautas 13, 28
Jokūbonis Gediminas 1057
Jokūbonis Karolis 60
Jonaitytė Goda 392
Jonas Kazimieras, dLk 64
Jonas Paulius II, popiežius 1063
Jonelis Jonas 296
Jonynas Antanas 1052
Jonušas Antanas 796
Jonušas Petras 4, 36, 725, 1292, 1304
Jonuška 1114
Jonuškaitė Vincė 1114
Jovaiša E. 58, 71, 73, 81, 85, 86
Jozelėnas Antanas 108
Judelis 510
Judžentis Artūras 4
Juknevičienė Regina 136
Juknevičius Petras 7, 16, 22, 31,
35, 60, 64, 85, 86, 488–491, 492–494,
496–500, 503, 506, 510, 1284
Jukšta Jonas 256
Jukštaitė Ramutė 256
Jumaševienė Elena 213
Jungas K. 812
Juodeikienė (Mikėnaitė) Eglė 18, 33
Juodikienė (Cemnolonskaitė) Paulina
7, 22, 467
Juodikienė (Jodikienė?) Pranė 288
Juodikienė Paulina 1284
Juospaitienė Paulina 270
Juospaitis Bronislovas 643
Juospaitis Povilas 108
Juospaitis-Baravykas Vytautas 270
Juospaitis-Direktorius Bronislovas
220, 222
Juozaitienė L. 372
Juozaitienė Lina 6, 7, 22, 36, 362,
364, 370, 375, 376, 387
Juozaitis Arvydas 1066
Juozaitis Petras 277
Juozaitis Rimantas 5, 20, 37–39, 50, 1284
Juozaitis Valdas 40
Juozapaitytė Sigrida 4, 36
Juozapavičius Stasys 277
Juozapavičius-Ilgis Leonas 277
Juozėnaitė Anelė 1039, 1040
Juozėnas 1039
Juozėnas Augustinas 734
Jurevičienė D. 339
Jurevičius Alfonsas 261
Jurevičius Petras 37, 40
Jurevičius Stasys 108
Jurgaitis Robertas 4
Jurgutis Vladas 626
Juršėnas Česlovas 1069
Jusėnas Juozas 300
Jusionis Remigijus 1087
Jusis Jonas 769, 792
Juška 431
Juška A. 722, 754, 1002, 1122
Juška Algimantas 1122
Juška Andrius 903
Juška Antanas 10, 13, 25, 28, 144,
172, 210, 291, 393, 417, 578, 628,
707, 713, 715, 717, 728, 754, 1027,
1113, 1119–1123
Juška J. 200
Juška Jokūbas 143, 238, 1120
Juška Kazys 131, 143–145
Juška Saulius 1122
Juška Tomas 696
Juška Vaidas 36, 1292
Juška Vytautas 266, 583, 1120
Juškaitė Agnieška 143
Juškaitė Aušra 1122
Juškaitė Danguolė 1122
Juškaitė Nijolė 1122
Juškaitis Jonas 1033
Juškevičius Zigmas 252
Juškos 1120
Juškos Antanas ir Jonas 1172
Juzeliūnas Julius 715
Juzėnaitė B. 989, 990
Juzėnaitė Eglė 732
Juzėnaitė Rita 732
Juzėnas Donatas 1112
Juzėnas Juozas 279, 300
Juzulėnai Barbora ir Antanas 145
Juzulėnaitė Vincenta 146
Juzulėnas Antanas 131, 145–147
Juzulėnas Vytautas 146

 

K

Kaasik Raiko 1275
Kabelis Juozas 262
Kacaitė S. 589
Kacas 171
Kadžys Bronius 266
Kadžytė-Kuzavinienė Liuda 1035, 1037, 1041
Kairys Andrius 205
Kairys K. 338
Kairytė 241, 242
Kairytė Veronika 206
Kairytė-Mildažienė Stasė 205
Kajackas A. 799, 1177, 1178
Kaklauskas G. 1202
Kalbočius-Bitė 222
Kalibatas Kazimieras 920, 1170
Kalinauskas Jonas 270
Kalpokas P. 1043
Kalvaičiai 1255
Kalvaičiai Antanas ir Vladas 1254
Kalvaitis Alfonsas 291
Kalvaitis Kazys 108
Kalvaitis Romas 1304
Kalvaitis Saulius 779
Kalvaitis-Pažįstamas, Dučė Jonas 282
Kancė Adomas 99
Kancė Antanas 108
Kancė P. 721, 729
Kancė Petras 108, 109
Kancė Povilas 563, 1052, 1193
Kancytė Liudvika 297
Kancytė Stasė 625
Kandelienė 422
Kanovičius Grigorijus 1146
Kantai 513
Kantaitė 513
Kantas Karolis 281
Kapčinskas V. 941
Kapsukas V. 1158
Karalius Baltrus 301
Karalius Gediminas 1060
Karalius Kostas 261
Karalius V. 196
Karanauskaitė Vincenta 1004
Karazija Rimantas 1069
Karbauskaitė Ingrida 1172
Karbauskas Jonas 447, 451
Kareivos 705
Karevičius Pranciškus 753, 1007
Kariniauskas 503
Karitonienė Violeta 392
Karitonis Zigmas 276
Karka Mykolas 1024, 1038, 1119
Karkauskas Bronius 294
Karkauskas Matas 280
Karkauskas R. 1203
Karmazinas 966
Karmazinas Stasys 291
Karolis XI, Švedijos karalius 64
Karosienė-Baltrūnaitė K. 912
Karpavičienė R. 801
Karpavičius Julius 109
Karpavičius Petras 562
Karskis J. 885
Kartanai 1194
Kartanaitė Julijona 191
Kartanas Gediminas 1110
Kartenis J. 940
Karutis 712
Karutis Jonas 13, 28, 130, 131, 147– 149, 184
Karutis Jonas, s. Jono 109
Karutis Jonas, s. Jurgio 109
Karutis Juozas 318
Karutis Mykolas 274
Karutytė E. 589
Karutytė Sofija 583, 710
Karvelytė 771
Karvelytė Ž. 590
Kasaitis B. 1118
Kasmauskienė K. 920
Kasmauskienė (Kapučytė) Kazimiera 940
Kasparas, slpv. 221
Kasparas Kęstutis 6, 21, 208, 1284
Kasperavičius Jonas 45
Kasperavičiūtė Gražina 719
Kasperavičiūtė Janina 233
Kasperavičiūtė Valė 233
Kaspučiai 96
Kasputis Mykolas 181, 183
Kasputis Pranas 181
Kasputytė 173
Kašauskas Stasys 717
Kašėtienė Rasa 4
Katelė Feliksas 297
Katinai 567
Katinaitė 567, 710
Katinaitė Aldona Rožė 256
Katinaitė Danutė 256
Katinaitė Genovaitė Kotryna 256
Katinaitės 567
Katinaitė-Vasilevičienė E. 721
Katinas Bronislovas Aleksandras 256
Katinienė 567
Katinienė Stefanija 217, 256
Katkus Donatas 723
Kaulinskas G. 1063
Kauneckas Jonas 223, 1148
Kaupai 573
Kaupaitė Bronė 98
Kaupaitė Justė 435
Kaupaitė Kazimiera 721
Kaupaitė Marija 1211
Kaupaitė Marija Kazimiera 17, 32, 783, 784, 1256
Kaupas Aleksas 771, 793
Kaupas Antanas 1216
Kaupas Bronius 109, 197
Kaupas Petras 109
Kaupas Stasys 109
Kaupas Vincas 97, 98
Kaupienė 194, 197, 202, 254, 291
Kaupienė Anelė 270
Kaupienė Audronė 1132
Kaupienė-Nefaitė Anastazija 983
Kaupienė Viktorija 122
Kavaliauskas Č. 882
Kavaliauskas Vidas 884
Kavaliauskas Vilius 102, 130, 133,
135, 139, 140, 144–148, 150, 151,
155–159, 161, 167, 725
Kavaliauskienė Rita 703
Kavaliauskienė Žibutė 341
Kaveckas Konradas 717
Kavoliūnas Gintautas 1082
Kazakauskai 448
Kazakauskas Jonas 448
Kazakevičius Jonas 341
Kazakevičius V. 71, 79, 86
Kazakevičius Vytautas 60
Kazėnai 213–215
Kazėnai Ona ir Povilas 213
Kazėnai Povilas ir Ona 214
Kazėnaitė Nijolė 215
Kazėnaitė Nijolė Teresė 213, 215
Kazėnas Povilas 211–214
Kazėnas Ramūnas 214, 215
Kazėnienė Felicija 215
Kazėnienė (Kuodytė) Ona 6, 21, 212–215
Kazilaitė-Kairienė Aleksandra 205
Kaziliūnas Vladas 45
Kazimieras Jogailaitis, dLk, Lenkijos
karalius 92
Kaziukonis Leonas 1110
Kazlauskas Raimondas 780
Kazlauskas-Vanagas Viktoras 311
Kazlauskas Virginijus 375, 380
Kazlauskas Vytautas 715, 717
Kazlauskienė Bronė 942
Každailis Aloyzas 705
Každailis Arvydas 1271, 1275, 1304
Keciorienė Kazimiera 283
Kecioris Antanas 846
Keciorytė Laima 846
Kėdainis Juozas 1057
Keina Algimantas 780
Keizerlingai 490
Keizerlingas 489
Keleris Jonas 300
Keliuotis Juozas 1027
Kelmickaitė Zita 1168
Kemežys V. 253
Kepalaitė Limina 341
Kepenis Dainius 1180
Kerbedis Artūras 717, 719
Kerbedis Kastytis 717
Kerbeliai Mykolas ir Jonas 447
Kerbelis Jonas 109
Kerbelis Mykolas 452
Kerbelys 453
Kerbelytė Bronislava 756, 966–968, 970
Kerbelytė Rūta 13, 28
Kergienė Paulina 269
Kerulienė (Štikanaitė) Salomėja 936, 940
Kerulis A. 253
Kęstutis, dLk 884
Kiaunė Vytautas 40
Kiela Kazys 301
Kiela Liudas 769, 792
Kiela Marijonas 16, 31
Kiela Marijonas Vilius 16, 31
Kiela Petras 302
Kiela Vilius Marijonas 845
Kielaitė Malvina 18, 33, 96, 97, 559, 578, 583, 584, 589, 590, 628, 632, 634, 658, 708, 711, 722, 1071, 1197
Kielaitės Malvina ir Kamilė 559
Kielienė Angelė 15, 30, 845, 1206
Kielienė Antanina 277
Kielienė Veronika 266
Kievinas Jonas 240
Kievinas Kazys 300
Kievinienė (Ilekytė) Salvina 15, 31, 387, 392, 1263, 1271
Kilijonai Jurgis ir Marijona 507
Kilijonaitė Karolina 507
Kiliotaitis-Dagys Juozas 311
Kymantienė (Repšytė) Irena 140
Kinderiai 447
Kinderis Ignas 451
Kinderis J. 458
Kinderis Motiejus 447, 456
Kinderis Petras 447, 451
Kinderytė Pranė 451
Kinta Antanas 270
Kirdeikiai 640
Kirdeikis Antanas 258
Kirdeikis Zigmas 289
Kirklienė Angelė 17, 32, 571, 1252, 1263
Kirsnytė 940
Kirsnytė Angelė 846
Kirsnytė Lina 909
Kirša Faustas 1038, 1043
Kisielienė (Radzevičiūtė)-Lelija
Antanina 6, 21, 219, 220, 222
Kisielis 181, 241, 443
Kisielis Alfonsas 302
Kisielis Ignas 222
Kisielis Kazimieras 10, 18, 25, 33, 319, 354, 415, 513, 641–643, 707, 720, 721, 874, 946, 961, 1057, 1060, 1062, 1063
Kisielis Marius 362
Kisielytė-Sadauskienė Jolanta 223
Kisielytė Vanda 710
Kisielius Albertas 294
Kisielius (Kisielis?) Bronius 297
Kisielius Petras 255, 304
Kiškienė Laima 9, 17, 24, 32, 722,
724, 837, 841, 842, 1089–1094, 1284
Kiškis 512
Kiškis Jonas 297, 507, 511, 1139
Kiškis Petras 512
Kiškis Vaidotas 1152
Kiškis, kun. 245
Kiškytė Antanina 512
Kiškytė Marija 188
Kiškytė Ona 512
Kiškytė-Sereikienė Marija 722
Kiškūnienė Marijona 1247
Kiškūnienė Veronika 1248
Kiveris Antanas 6, 21, 250, 252, 1284
Kizis 431
Kizis Algimantas Antanas 14, 29, 50, 53
Kizis Juozas 18, 33
Kizys Algis 1227
Kizys Bronius 270
Kizys Simonas 280
Kizytė Vlada 188
Klebonas Jonas 109
Klebonas Kazys 278
Klebonas Simonas 278
Kleopatra, Senovės Egipto faraonė 1051
Kliauga Andrius 884
Klikūnas Mikas 110
Klikūnas Mykolas 777
Klikūnas Povilas 110
Klimaitis Stasys 580
Klimas Petras 1026
Klimašauskienė Marija 375, 392
Klimavičius Kazys 297
Klimavičius (Klimaitis) Stasys 210
Klimka Libertas 8, 9, 23, 25, 35,
750–756, 1009, 1284
Klimkevičiūtė 563
Klimkevičiūtė Silvija 576
Klimkevičiūtė-Mickuvienė Viktorija 722
Kliševičius M. 1114
Klova Vytautas 717
Kluonis Jonas 1201
Knabikas Aloyzas Pranas 4
Kniūkšta P. 690
Kočeris (Kučeris?) 302
Kodaičiai 206
Končiai 205
Končius 1122
Kondrotas 865
König Katrina 1087
Konkulevičius Mykolas 46
Kontautas V. 941
Kopernikas Mikalojus 1123
Kopustinas 224
Korženauskas Viktoras 282
Kossak Zofia 1146
Kostkevičiūtė Irena 574
Kotinskas Arūnas 787, 788
Kozlova Nina 337
Koženiauskai 504
Koženiauskai Marija ir Viktoras 504
Koženiauskas Juozas 504
Koženiauskas Vilhelmas 504
Kraniauskaitė Vincenta 15, 30, 732, 989, 991
Kraniauskas Jonas 777
Krapikas Gediminas 37, 40
Krasauskai 474
Krasauskaitė Danutė 485
Krasauskas Vilius 485
Krasauskas Vincas 485
Kraujelis Anupras 278
Kraujelis Bronius 166
Kraujelis J. 1067, 1210
Kraujelis Jeronimas 10, 18, 25, 33, 722, 1066
Kraujelis Julius 1208
Kraujelis-Kasmočius Antanas 288
Kraujelis-Siaubūnas Antanas 312
Kraujelytė Kazė 1033
Kreiviai 462
Kremenskaitė Z. 988–990
Krėvė-Mickevičius Vincas 195, 1032, 1043
Kriaučiūnas Alfonsas 988
Kriaučiūnas Antanas 302, 1051
Kriaučiūnas Artūras 1051
Kriaučiūnas Juozas 285
Kriaučiūnas Martynas 273
Kriaučiūnas Mykolas 262
Kriaučiūnas Pranas 274
Kriaučiūnas Raimundas 1051
Kriaučiūnas Stanislovas 273, 1050– 1053
Kriaučiūnas Stasys 10, 25
Kriaučiūnienė Gražina 1051
Kriaučiūnienė Lionė 337
Kriaučiūnienė Valerija 1051
Krygeris Matas 214
Krikščiūnai 219, 221, 222
Krikščiūnaitės Valė ir Barbora 230
Krikščiūnas Antanas 232
Krikščiūnas E. 913
Krikščiūnas Leonas 221
Krikščiūnas Povilas 9, 24, 36, 964, 971, 1282, 1284
Krikščiūnienė 221
Krylovas 1000, 1008
Kripas Jonas 38, 47
Krisčiukaitienė G. 718, 729
Kristina, Švedijos karalienė 63, 64
Kristovska Laura 1275
Kriščiūnas Adolfas 305
Kriščiūnas J. 998
Krištanaitienė Bronė 285
Krištanaitienė Marija 443
Krištanaitis 443
Krištanaitis Adomas 444
Krištanaitis Juozas 444
Krištanaitis Kazys 443, 444
Krištanaitis S. 441, 445
Krištanaitis Vincas 443, 444
Krištanaitis Vytautas 444
Krištanaitytė Antanina 216
Krištanaitytė Rozalija 434
Krištanaitytė Stasė 444
Krištanaitytė Vanda 444
Krištanavičius Jonas 324
Krištanavičiūtė-Dėdina Vincenta 285
Krištapaitis Mykolas 304
Krištonaitis Juozas 110
Krištopaitė Danutė 908, 910, 936, 937, 942
Kriugiškienė Kristina 8, 11, 23, 26, 516, 1186, 1284
Krivickaitė I. 940, 941
Krivickaitė Inga 931
Krivickienė Dalia 348, 349
Krotkienė (Marozaitė) Alfonsa 188, 846
Krotkus Juozas 294
Krotkus Kazimieras 97
Krotkus Kazys 97, 98
Krotkutė Nijolė 722
Krotkutė (Švilpienė) Katrė 845
Krulis A. 207
Kruopas Jonas 1033
Krupavičius Mykolas 210
Krzyżanowski J. 966, 967, 970
Kubilytė J. 941
Kubiliūnaitė Adelė 384
Kubiliūnas 453
Kubiliūnas Algis 392
Kubiliūnienė Loreta 7, 14, 16, 18,
19, 22, 29, 31, 34, 36, 375, 377, 378,
380, 385, 386, 388, 390–392, 695,
789, 839, 1099, 1103, 1137, 1148,
1205, 1213, 1270, 1284
Kubilius Stasys 338
Kubiliūtė J. 940, 941
Kučiai 469, 573
Kučienė Alfonsa 484
Kučienė Ona 924, 931, 934, 940
Kučienė S. 1210
Kučienė Stasė 1208
Kučinskaitė A. 1041
Kučinskaitė Antanė 1033, 1034
Kučys Juozas 459, 484
Kučys Pranas 324
Kučys Simonas 459, 467, 468, 472
Kučys Stasys 459
Kučys Vladas 484
Kučytė D. 918
Kučytė Domicelė 940
Kučytė Domincelė 467, 468
Kučytė Jovita 7, 22, 472, 473, 1284
Kučiukas Jonas 282
Kudaba Česlovas 715
Kudarauskienė (Mieliauskaitė) Irena 1201
Kudirka J. 802, 809
Kudirka Vincas 433, 707, 717, 886, 895, 1052, 1280
Kudirkienė G. 727, 729
Kukoris Antanas 260
Kulbienė S. 724, 729
Kuliavai 192
Kuliavas Leonas 5, 20, 191, 192
Kulikauskaitė (Nikštelienė) Adelė 424
Kulikauskas P. 62
Kungys Antanas 449
Kunickas Bronius 268
Kunickas Vincas 268
Kunigėlienė (Daniūnaitė) Angelė 1201
Kunigonytė Magdutė 217
Kunskaitė Eglė 903
Kunskaitė Laima 10, 25, 1083, 1284
Kunskaitė Vincė 285
Kunskas 561
Kunskas Albinas 182, 185
Kunskas Alfonsas 730
Kunskas Antanas 110, 730
Kunskas J. 1081, 1082
Kunskas Juozas 10, 25, 1079, 1080,
1083, 1084
Kunskas Petras 264, 433
Kunskas Rimvydas 12, 27, 574, 722,
821, 910, 1120, 1253–1257, 1259–
1263, 1265, 1268
Kunskienė 913
Kunskienė Antanina 709
Kunskienė (Vitkutė) Birutė 1084
Kuodienė (Gėgžnaitė) Pranė 1031
Kuodienė Julija 210, 1031
Kuodienė Pranciška 208, 214
Kuodis A. 331
Kuodis Adomas 110, 130, 131, 150, 151, 258, 300
Kuodis Antanas 110
Kuodis Bronius 208
Kuodis Juozas 282, 284
Kuodis (Kodis, Kuodys) Petras 208
Kuodis Lionginas 940
Kuodis Petras 208, 706
Kuodis Povilas 268
Kuodis Pranas 184, 210, 482
Kuodis R. 1007
Kuodis Rapolas 1004
Kuodis V. 151
Kuodis Viktoras 110
Kuodis Vytautas 150
Kuodis Vladas 208
Kuodys Aleksas 65
Kuodys Izidorius 110
Kuodys Jokūbas 304
Kuodys Juozas 1041
Kuodys Leonas 10, 25, 418, 578,
722, 823, 1031–1041
Kuodys Petras 1031, 1032
Kuodys Pranas 291, 1031, 1038, 1041
Kuodytė Bronė 1070
Kuodytė Julė 188
Kuodytė Julija 17, 1031, 1038
Kuodytė Ksavera Julija 32
Kuodytė Marija 210
Kuodytė Ona 208–212, 482, 709
Kuodytė-Kazėnienė Ona 208, 215
Kuodytė Viktorija 1031
Kuodžiai 66, 151, 1031
Kupčinskas Juozas 110
Kupčinskienė Aleksandra 110
Kupčiūnienė (Masiukaitė) Nastazija 936, 938, 940
Kupstaitė Lidija 709
Kupstienė 708
Kuraitis P. 552
Kušleika Antanas 110
Kuta A. 1088
Kuta Saulius 1087
Kutavičienė 1116
Kutavičius Bronius 918, 1172
Kuzma Stasys 633
Kuzma Vladas 205
Kuzmienė M. 988
Kviklys B. 501, 502, 705, 729, 777
Kžyžanovskis J. 967
Kžyžanovskis Julianas 966

 

L
Labanauskai 469
Labanauskaitė Savutė 469
Labanauskas 467–469
Labanauskas Ignacas 753
Labanauskas Ignas 771, 793
Labanauskas Jonas 550
Labanauskas Petras 111, 469, 470
Labanauskas Povilas 469
Ladyga Alvydas 4
Ladukas Adomas 12, 28, 97, 706, 1003
Lago Jurga 630, 690
Lalas Kazys 288
Lametri 872
Lanauskas Bronius 318
Landsbergis Vytautas 626, 721, 1141
Lankauskas Romualdas 1034
Lapinskas Jonas 111
Lapinskas Petras 511
Lapinskas Pranas 111
Lastas A. 1043
Lastauskaitė Lidija 1025
Lastauskienė Valerija 1027
Latėnas Algirdas 727
Latvis H. 705, 729
Lauciai Albinas ir Veronika 1119
Laucienė Irena 14, 29
Laucius Albinas 240, 241
Laucius Jeronimas 10, 15, 26,
30, 493, 722, 724, 876, 1099, 1106,
1119–1126, 1128, 1129, 1253, 1284
Lauciutė Gintautė 392
Lauciūtė Laimutė 1129
Laučkienė Renata 730
Laukaitis J. 997
Laumakys Vitolis 18, 33
Laurinčiukas A. 1125
Laužikas Rimvydas 1164
Lažauskas Simonas 274
Lebednykienė Jolanta 1114
Leckienė Daiva 15, 16, 30, 31, 421, 499, 1252, 1257, 1261, 1262, 1265, 1268
Leimontai 231
Leipus 480
Leišytė Raimonda 982
Lekerauskaitė Veronika 266
Lelis Jonas 1037, 1041
Leninas 252, 483, 590, 622, 835, 1291
Leonavičius 1117
Leonhardas 754
Lermontovas M. 1064, 1065
Leščinskas 242
Leščinskienė Janina 331, 336, 339
Levinai 169
Levinas 169
Lévi-Straussas 1159
Levi-Strosas Klodas (Lévi-Strauss
Claude) 1159
Lewi-Briulis L. 812
Liachovičius Adas 213
Lialys Virginijus 931
Liauškienė Birutė 730
Liberiai Bronė ir Kazys 845
Liberienė 1193
Liberienė J. 930, 933, 934
Liberienė Marija 264
Liberienė (Peleckaitė) Jadvyga 941
Lyberienė Kazimiera 989
Liberijus, popiežius 806
Liberis Aleksandras 433
Liberis Algis 845
Liberis Antanas 418, 730
Liberis Deividas 392
Liberis Gasparas 292
Liberis Juozas 640
Liberis Kazys 290
Liberis Leopoldas 299
Liberis Mykolas 111, 285
Liberis Pranas 111
Liberis Rimantas 1089
Liberis Vytautas 845
Lyberis Antanas 17, 33, 898, 996
Lyberis K. 898
Liberytė Aldona 14, 29, 573, 576
Liberytė Justina 734
Liberytės 990
Lichtenšteinas R. 1114
Liekis A. 886, 887, 896
Liepinis Jonas 111
Lieponienė Vanda 334
Liesiai 205, 206
Liesienė Elena 98
Liesienė M. 209
Liesienė Marija 581
Liesis 205, 206
Liesis Bronislavas 97, 98, 173, 209,
708, 913, 928–930, 933, 1120
Liesys Antanas 307
Liesys-Naktis Bronius 306, 307, 317
Lietek Tomašas 1171
Likšienė Ona 633
Lindė-Dobilas Julijonas 1024, 1026,
1027, 1034, 1038, 1041, 1065
Linkevičius Jonas 1304
Linkevičius Mykolas 318
Linkūnaitė-Kaupienė Ona 292
Lipnickas Adomas 304
Lisauskaitė Ona 1197
Lysenka 636
Liubartas Juozas 111
Liubartas Vladas 111, 131, 151, 152
Liubartienė Zosė 111
Liubomirskienė Tautvilė 576
Liubšienė M. 1123
Liubšys Arūnas 1123
Liugailienė Ona 4, 36
Liugienė Marija 11, 26, 1180, 1284
Liūnė Sutema 724
Liutkevičius Eliziejus 1062
Liužinas Paulius 392
Liužinienė Ernesta 392
Lohfink Gerhard 1146
Lubys Bronislovas 1141
Lučkauskas Stepas 38
Lučkauskas Steponas 44
Lukoševičienė Marija 379
Lukoševičius Antanas 339
Lukoševičius Česlovas 1091
Lukoševičius Daugirdas 52
Lukoševičius Gintaras 391, 392, 1130, 1136
Lukoševičius-Vakarietis Kazimieras 268
Lukošiūnai 219
Lukošiūnas Izidorius 919
Lukošius Vytautas 691
Lukšaitė I. 93
Lukšas A. 1049
Lukšienė G. 331
Lukšys 567
Lukšys Anicetas 154
Lukšys Antanas 570
Lukšys B. 54
Lukšys Jonas 111, 131, 153, 154
Lukšys Motiejus 1037
Lukšys-Nemunas Jonas 154
Lukšytė Janina Vytautė 154
Lukšos 218
Lumbė Mamertas 1007
Luomanai 225
Lūžys Valdemaras 38

 

M
Macaitė Stasė 1244
Macas Bronius 182
Macas Jonas 292
Maceina A. 552
Mackevičius 96
Mackevičius Antanas 1062
Mackevičius Kazimieras 301
Mackevičius V. 352
Mačernis M. 212
Mačernis V. 818
Mačiekus Venantas 1304
Mačiliūnas 453
Mačiulis D. 1029
Mačiulis-Maironis Jonas 1180
Mačiulis S. 1056
Maggiolini A. 873
Maironis 451, 943, 1043, 1118, 1126
Majerienė Leonilė 1060
Makarskas Vytautas 269
Makelis Edvardas 18, 33
Maksimaitienė O. 87, 92, 93, 493
Maksimaitienė Ona 911
Malciūtė Rūta 392
Maldeikiai 1194
Maldeikis P. 912
Malinauskaitė V. 587
Malinauskas Aleksandras 112
Malinauskas Aleksas 258
Malinauskas Alvydas 15, 30, 1244,
1252, 1253, 1256, 1266, 1268
Malinauskas D. 887, 1076
Malonaitis A. 69, 86
Malukas Zenonas 193, 710
Mamėnas Alvydas 1331
Mamontova (Čiplytė) Margarita 18, 33
Mamontovas Andrius 722
Marcinkevičiai 501
Marcinkevičienė N. 800
Marcinkevičius J. 715, 719, 729
Marcinkevičius Justinas 1051, 1135
Marcinkevičius M. 1055
Marcinkevičius Povilas 501
Marčiukaitytė G. 988–990
Mardosa Jonas 8, 23, 796, 802, 807,
808, 1279, 1284
Margevičius 825
Margevičius Petras 264, 730, 777, 778
Margevičius Zigmas 112
Marija Basijokienė Liudvika 542
Markelevičius J. 59, 60, 62, 64, 85, 489
Markelevičius Tomas 363
Markevičienė A. 1056
Markevičienė Elvyra 1149
Markevičienė Žaneta 909
Markevičius Antanas 9, 24, 98, 828, 834
Markevičius Jurgis 292
Markevičius Povilas 258
Markevičius V. 334, 343, 908
Markevičiūtė Kristina 181
Marksas Karlas 252, 835
Marksas P. 872
Markuckytė Elena 13, 28
Marozai 225
Marozaitė Genė 771
Marozaitė Genovaitė 225
Marozaitė Janina 224, 225, 232
Marozaitė Marytė 98
Marozaitė Ona 188, 845
Marozaitė Onutė 173
Marozaitė Palmyra 275
Marozaitė Stanislava 225
Marozaitė Stasė 232
Marozas Antanas 193, 198, 275,
292, 625, 825
Marozas Jonas 845
Marozas Juozas 112, 225, 228, 275, 277
Marozas Jurgis 98, 112
Marozas Mykolas 79
Marozas (Morozas, Moroza) Kazys
112, 131, 148, 154, 155
Marozas Petras 263, 292
Marozas Povilas 292, 557, 564
Marozas Viktoras 275
Marozas Vytautas 722
Marozas Vytautas Jonas 292
Marozienė 96, 432
Marozienė Domicelė 225, 228
Marozienė Ona 1262
Marozienė Rasa 375, 387, 1205,
1206, 1270
Maršalka Juozas 112
Martinaitienė Bronislava 920
Martinaitis Marcelijus 1158
Martinaitytė Genovaitė 1177, 1178
Martynas III, Žemaičių vyskupas 92
Martinkėnas V. 250
Martinkus Vytautas 18, 33
Maruozas 453
Marx P. 882
Masaitis Jurgis 329
Masienė Marijona 301
Masilionis J. 1116
Masilionis Pranciškus 552
Masiliūnai 469
Masiliūnaitė Aušra 160
Masiliūnaitė B. 1006
Masiliūnaitė Danutė 160, 1028
Masiliūnaitė Domicelė 990
Masiliūnaitė Karolina 1024
Masiliūnas Alfonsas 258
Masiliūnas Algimantas 160, 1025, 1028
Masiliūnas Antanas 112, 131, 152, 153, 258, 469
Masiliūnas Augustinas 112
Masiliūnas B. 153
Masiliūnas Bronius 152
Masiliūnas Jonas 721, 1024, 1116
Masiliūnas Julius 1024
Masiliūnas Juozas 277
Masiliūnas K. 157, 158, 1025–1029
Masiliūnas Karolis 1024
Masiliūnas Kazimieras 10, 25, 156, 160, 254, 292, 417, 578, 713, 721, 728, 1024, 1028
Masiliūnas Kazys 112, 132
Masiliūnas Povilas 481
Masiliūnas-Storulis Zigmas 277
Masiliūnas Vytautas 160, 485, 1025, 1028
Masiliūnienė Barbora 300
Masiliūnienė Janina 485
Masiliūnienė Lidija 1027
Masiliūnienė S. 333, 334
Masiliūnienė Viktorija 1024
Masiokai 556, 969
Masiokas 564, 707, 827
Masiokas Antanas 15, 30
Masiokas-Ąžuolas Jonas 282
Masiokas Benediktas 357
Masiokas Jonas 112
Masiokas Leonas 563
Masiokas Mantas 16–18, 32, 34,
370, 756, 787, 1215, 1217
Masiokas Stanislovas 8, 15, 23, 30, 554, 556, 562, 564, 696, 697, 722, 1276, 1284
Masiokas Vytautas 15, 19, 30, 34
Masiokienė Marijona 292
Masionienė A. 938
Masionienė (Veržbickaitė) Anelė 941
Masys Jurgis 292
Mataitis Antanas 38, 48
Mataitis Petras 40
Mataitytė Jūratė 172, 238
Mateikaitė Anelė 281
Mateikaitė Simona 903
Matiukaitė A. 633
Matulaitė E. 722
Matulaitė Eleonora 18, 33
Matulaitė V. 589
Matulaitis Andrius 329
Matulaitis Jurgis 781
Matulaitis Vincas 589, 590
Matulevičienė Saulė 11, 26, 1156, 1163, 1285
Matulevičienė Z. 926, 930
Matulevičienė (Žalvaitytė) Zosė 941
Matulionis J. 560
Matulionis J. K. 797
Matulionis Jonas 565
Matulionis Teofilius 626
Matulis Juozas 113
Matulis Petras 787
Matuzevičius Eugenijus 1033
Matveičikas Feliksas 625
Matveičikas Viktoras 293
Mažeika 222, 465
Mažeika Albertas 437
Mažeika Alfonsas 294
Mažeika Antanas 768, 790
Mažeika-Antaniukas Antanas 264
Mažeika Jonas 435, 437
Mažeika Julius 113
Mažeika Juozas 435–437
Mažeika Jurgis 259
Mažeika-Krapylas Antanas 264
Mažeika Kęstutis 437
Mažeika Matas 706
Mažeika Mataušas 7, 22, 434, 437
Mažeika Petras 227
Mažeika-Pilsudskis Vytautas 435, 437
Mažeika Povilas 305, 435, 436, 625
Mažeika Zigmas 264, 434, 435
Mažeikaitė Adelaidė 435, 436
Mažeikaitė Agnieška 434
Mažeikaitė Danguolė 575
Mažeikaitė Danutė 437
Mažeikaitė Gražina 437
Mažeikaitė Irena 437
Mažeikaitė Judita 437
Mažeikaitė Marijona 435
Mažeikaitė Ona 434
Mažeikaitė Regina 437
Mažeikaitė Rita 437
Mažeikaitė Rozalija 435, 436
Mažeikaitė Rutavilė 437
Mažeikaitė Vida 437
Mažeikaitė Virginija 437
Mažeikaitė-Ivanauskienė S. 721
Mažeikienė (Drąsutytė) Kotryna 435
Mažeikienė Marija 437
Maželis Jeronimas 113
Mažylis Pranas 213
Mažvydas Martynas 1060, 1061
Medišauskienė (Dyraitė) Simona 375, 381
Medišauskienė Zita 4
Medutis Antanas 284
Meffertas H. 345
Meiliūnaitė Violeta 17, 32
Meiliūnas Juozapas 266
Meilūnas-Plienas Povilas 274
Meilus Pranas 1082
Meištas-Gailutis Juozapas 279
Mejeris Leonardas 38, 51
Melaika Kazimieras 16, 31, 1197, 1236
Melaikienė Danutė 988–990, 1197, 1236
Mėlynis Antanas 337, 633
Melnikaitė Marytė 823, 824
Melnikienė 432
Merkelis A. 1052
Merkienė Irena Regina 4
Merkys V. 780, 885, 896
Meška Mykolas 299
Meškauskas Darius 716
Meškauskas J. 1055
Meškonienė Apolonija 275
Meškonienė Elvyra 1208
Meškonienė Stasė 841
Meškonis Petras 297
Meškonis Povilas 113
Meškonytė-Čeponienė Eugenija 275
Mezginaitė Elena 715, 1052
Micevičius A. 582
Michelbertas M. 63, 73, 75, 86
Michnevičius Leopoldas 505
Michnevilykus 501
Mickevičiai 501
Mickevičius A. 1064
Mickevičius Adomas 524, 1039
Mickevičius-Kapsukas Vincas 97, 1052
Mickevičius-Rimvydas Mykolas 501
Mickuvienė V. 710
Mieliauskai 1194
Mieliauskas 453
Mieliauskas Robertas 347
Mieželaitis Eduardas 1033
Mikalajūnaitė Regina 341
Mikalajūnas Vytautas 231
Mikalauskas Antanas 36, 1292
Mikalauskas Benjaminas 335
Mikalauskas Liudas 691
Mikalauskienė-Liberytė Ona 983
Mikalauskienė Stasė 293
Mikelinskas Jonas 1125
Mikeliūnas Domininkas 1004
Mikeliūnienė Stasė 9, 10, 17, 25, 33,
1003, 1024, 1031, 1037, 1252, 1285
Mikelskis Rymantas 1124
Mikėnaitė-Juodeikienė Eglė 696
Mikėnas 45
Mikėnas Albinas 259
Mikėnas Antanas 18, 33, 696, 722, 1060
Mikėnas Juozas 1057
Mikėnas Petras 240
Mikėnas Stasys 260
Mikėnas Viktoras 734
Mikėnienė Elena 60
Mikėnienė (Gritėnaitė) Birutė 707, 715, 717, 729
Mikeška S. 495
Miknevičiai 443
Miknevičiai Bronius ir Balys 444
Miknevičienė Vanda 318
Miknevičius 443, 444
Miknevičius Antanas 318, 444
Miknevičius Augustas 444
Miknevičius Balys 113, 443, 444
Miknevičius Bronius 113, 444
Miknevičius Juozas 443, 444
Miknevičius P. 445
Miknevičius Petras 444
Miknevičius Pranas 444
Miknevičiūtė Cecilija 444, 561, 1258
Miknevičiūtė Gima 444
Miknevičiūtė Nijolė 444
Miknevičiūtė Ona 444
Miknevičiūtė Pranė 444
Miknevičiūtė-Makauskienė Valė 318
Miknevičiūtė-Stanionienė Regina
Marija 318
Miknienė Stasė 13, 15, 28, 30, 1234, 1260
Mykolaitienė E. 331
Mykolaitienė Rima 1118
Mykolaitis D. 1117, 1118
Mykolaitis Darius 10, 18, 26, 33,
36, 1116–1118, 1292
Mykolaitis Ignas 1118
Mykolaitis Lukas 1118
Mykolaitis-Putinas Vincas 181
Mykolaitis Saulius 18, 33, 722, 723, 1100, 1105
Mykolaitytė Aistė 1118
Mykolaitytė Ieva 1118
Mykolaitytė Viltė 1116, 1118, 1285
Mikoliūnas Jonas 282
Mikoliūnas Juozas 113
Mikoliūnienė S. 898
Mikolojūnas Jonas 265
Mikšionienė Antanina 264
Mikšionis Petras 297
Mikšys 480
Mildažienė (Kairytė) Stasė 6, 21, 205, 1285
Mildažis Antanas 205, 206
Mildažis Rimgaudas 205
Mildažytė Milda 205
Milinaitis 443
Milinaitis Petras 443
Milišauskas Liutauras 252
Milius J. 497
Milius V. 807
Miliūtė 225
Mindaugas, dLk, Lietuvos karalius 58, 73, 85, 86, 884, 1186
Mironas 735
Mironas Vladas 1027
Miselis Antanas 302
Misevičiai 18, 33, 425
Misevičienė Stasė 842
Misevičienė Vanda 942
Misevičius A. 587
Misevičius Antanas 185, 188
Misevičius Jonas 113, 305
Misevičius Juozas 182, 551, 768, 790
Misevičius P. 708
Misevičius Petras (Misiūnas P.) 578
Misevičius V. 1244
Misevičius Vidas 5, 20, 41, 50, 420, 531, 1243, 1285
Misevičius Vilius 18, 19, 33, 34, 693, 722
Misienė O. 918, 919, 924, 925, 930
Misienė (Pukytė) Ona 941
Misys Albinas 420
Misytė (Jankauskienė) Emilija 415
Misiūnai Vanda ir Viktoras 573
Misiūnas Kazimieras 707, 708
Misiūnas P. 587–589
Misiūnas Viktoras 574, 1176, 1243
Misiūnas-Misevičius Petras 254, 293
Misiūnienė-Misevičienė (?) Teofilė 254
Misiūnienė Vanda 421, 575, 693,
1197, 1200, 1201, 1269
Miškiniai 1274
Miškiniai Julijonas ir Povilas 722
Miškiniai Povilas, Julius, Albertas 1192
Miškinienė Zita 348
Miškinis Algis 778
Miškinis Julijonas 1191, 1194, 1196
Miškinis Petras 845
Miškinis Povilas 11, 26, 36, 393–
395, 694, 699, 1151, 1152, 1190–1196,
1273
Miškinis Vytautas 11, 15, 19, 26,
30, 34, 1190, 1273, 1274, 1285
Miškinytė Antanina 845
Miškinytė (Sabanskienė) Veronika 845
Moigtis Jonas 507
Monkevičius Vaitiekus 561, 564
Montvila Vytautas 1060
Montvilas Tauras 1037, 1041
Morkevičienė Elvyra 1208
Morkevičius M. 725, 729
Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė 1215
Morkūnas Juozas 113
Morta, Lietuvos karalienė konsortė 1186
Moszynski K. 95
Mošinskis V. 207
Motiejūnaitė Jurga 4
Motiejūnas-Valevičius Jonas 156
Motieka V. 1116
Motiekaitis V. 43
Muktupavelas Valdis 1173
Muktupāvels Valdis 1167
Mumšienė I. 491
Muraška Dovydas 724
Murauskas P. 332
Murinas Stasys 556, 562, 563
Murinienė Stasė 1197
Murkaitė Rūta 1039, 1040
Murza Adomas 97
Musnickiai 500

 

N
Nagevičius J. 1199, 1203
Nagys Henrikas 1033
Nakas A. 940, 941
Nakas Audrius 915
Nakas Š. 940
Nakas Šarūnas 915
Nakienė-Bareikytė Austė 915
Nakutienė Elena 576, 718, 1213
Napoleonas 144, 498
Narbutas M. 1060
Narbutas-Šaulinskis Antanas 114
Narbutienė Angelė 10, 25, 1095, 1285
Narečionis R. 1056
Narkevičius-Algis Benediktas 947
Narsučiai 573
Narsutis 512
Narsutis Juozas 550, 771
Narsutis Pranas 965
Narsutytė Aušra 396, 1149
Narsutytė Nastė 929, 933
Naruševičius Kazys 1122, 1123
Narušis Algirdas 1195, 1216
Narušis Algirdas Jonas 779
Narušis Jonas Algirdas 1213
Naruškevičius 1062
Narutavičius S. 887
Naujalis J. 1043
Naujokaitis 1087
Navagruckaitė Ignė 734
Navalinskienė (Garuckaitė) Gražina
4–15, 19–29, 31, 34, 36, 100, 200,
219, 325, 327, 357, 368, 402, 412,
421, 493, 499, 525, 535, 566, 577,
580, 631, 637, 690, 696, 698, 699,
735, 790, 821, 826, 844, 876, 888,
948, 951, 960, 972, 1047, 1120, 1197,
1205, 1221, 1252–1254, 1256–1263,
1266–1269, 1273, 1275, 1285, 1332
Navickas Pranas 490
Navickas Stanislovas 490
Navidauskis 453
Navikaitė Anelė 1198
Navikas J. 797
Navikas Vytautas 1092
Navikienė (Jarmalaitė) Veronika 941
Navikienė Stasė 837, 838
Nečajūtė L. 1113
Nefaitė Paulina 549, 550, 768, 789, 996
Nefaitė Vida 734
Nefas Juozas 265
Nefas Kazys 114
Nefienė Anastazija 985
Nemaniai 573
Nemanienė A. 339, 340
Nemanienė Zofija 724
Nemanis Adolfas 414
Nemanis Jonas 5, 6, 8, 9, 13, 16– 18, 20, 21, 23, 24, 28, 31–33, 168, 172, 175, 180, 190, 193, 198, 200, 202, 238, 239, 540, 548, 550, 627, 757, 771, 789, 823, 825, 833, 843, 1285
Nemanis Juozapas 202
Nemanis Kazimieras 792, 793
Nemanis Kazys 912
Nemanis Mykolas 300
Nemanis Petras 550, 833
Nemanis Valentas 719
Nemanis Vladislovas 303
Nemanytė Birutė 198
Nemanytė Stasė 193, 194, 198, 200
Nemeikšienė V. 1005
Nemeikšienė Viktorija 1005
Nemeikšis J. 1005, 1006
Nemeikšis Romualdas 294
Nemeikšis Vincas 302
Nėnius N. 987
Nėris Salomėja 195, 217, 461, 559, 1034
Nerlikas Andrius 325
Nerlikienė Stefanija 1246
Nevardauskienė Jolita 18, 33
Neverauskas B. 345, 352
Nevulienė Emilija 266
Nevulis Petras 266
Nezabitauskas A. 330, 705, 711, 729
Nieknedevičius Petras 60
Niemi A. R. 920
Niewieskis Zbigniewas 514, 515
Nikitinas 475
Nikolajus II, Rusijos imperatorius 1116
Nikotenko N. 231
Nikštelė Antanas 276
Nikštelė Juozas 114
Nikšteliai 922
Nikštelienė 762
Nikštelienė Adelė 52
Nikštelienė Anelė 846
Nikštelienė Angelė 922
Noreika-Generolas Vėtra Jonas 1048
Noreika Laimonas 716
Norgėla Julijus 776
Norkevičius Julius 252
Norvaišaitė Juzefa 558
Nuobaras Petras 114
Nuobarienė Apolonija 267
Nuobarienė Teklė 266

 

O
Ochmanski J. 92
Oginskienė M. 142
Oginskienė Marcelė 141
Oksaitė Kazimiera 141
Oksas Klemensas 114
Olekas Juozas 392
Orentas G. 1199
Oreška Zigmas 114
Orieškienė Lina 576, 838, 1149
Ostrauskienė Elena 504
Ostrovskis A. 1123
Ostrovskis N. 708
Ozolas Romualdas 1304
Ožinskaitė Janina 295
Ožinskaja Antanina 503
Ožinskas Juozas 295
Ožinskienė Aleksandra 295

 

P
Pajuodis A. 344, 352
Pakalnis Juozas 724
Pakarklis A. 250
Pakeltis Alfonsas 1051
Pakeltis Juozas 39, 40
Pakeltytė Vilma 8, 23, 702, 703, 1285
Pakėnas K. 502
Pakėnas Kazys 240
Pakėnienė Ona 717
Pakšys-Kepėjas Petras 293
Pakštaitis Povilas 578, 635, 636, 638
Paldauskas Jonas 114
Paleckis 823
Paleckis Justas 195
Paleliūnas Antanas 265
Paliliūnai 492
Paliliūnaitė-Našlaitė Bronė 268
Paliliūnas Algirdas 1263
Paliliūnas Antanas 269
Paliliūnas Juozas 241, 296
Paliliūnas Petras 97, 98, 289
Paliliūnas Povilas 293
Palionienė Audronė 19, 34, 385, 387, 388, 881, 1285
Palionienė (Žastautaitė) Katryna 925
Palionis Juozas 1125
Palys V. 1057
Paliulionis Jonas 114
Paliulionis Mečislovas 1004, 1006
Paliulis N. 352
Paliulis S. 918
Paliulis Stasys 918, 941, 942
Paltarokas Kazimieras 170, 552, 754, 765–767
Palubeckis-Simas Juozas 311
Palubinskis Aleksandras 756
Pampikas Ignas 277
Pankaitė Dalia 1138
Panovas 560
Papšys Rytas 12, 27
Parulskis Sigitas 360
Paslaitis A. 1062, 1063
Paslaitis Gediminas 1062
Paslauskienė Marija 337
Pašakinskienė (Vrubliauskaitė)
Marija 10, 18, 25, 33, 1285
Paškauskas Bronius 1201
Patackas Algirdas 817, 873, 1180, 1181, 1183–1185
Patackas Gintaras 1053
Paukštelis Juozas 452
Paukštytė R. 801
Paulauskas J. 981
Paulauskienė Aldona 898
Paulauskienė R. 1030
Paulavičiūtė Vilija 719
Paurienė Milda 14, 29
Pavasarienė A. 927, 941
Pavickienė Natalija 272
Pavydienė (Kisielytė) Irena 1201
Pavilionis Povilas 114
Pearce Joseph Ch. 875, 882
Pečeliūnaitė (Balčikonienė) Veronika 415
Pečeliūnas Jonas 267
Pečeliūnas Petras 707
Pečeliūnas Povilas 632, 722
Pečeliūnienė Inga 8, 14, 23, 29,
704, 716, 1278, 1285
Pečeliūnienė Marcelė 262
Pečiuliai 225
Pečiuliauskienė Palmira 15, 30
Pečiulis Juozas 228
Peleckaitė Sigutė 1091
Peleckas Antanas 114
Peleckas Justas 132, 159
Peleckas Justinas 115, 160
Peleckas K. 247, 486, 490, 491
Peleckas Povilas 259
Peleckas Vladas 265
Peleckienė B. 939, 940
Peleckienė (Drąsutytė) Barbora 939,
982, 983, 990
Peleckienė Genutė 468, 469, 486
Peleckienė Janina 10, 25, 1075, 1285
Peleckienė Marijona 985
Peleckienė Monika 469
Pencyla O. P. 1065
Perelmanas J. I. 557, 560, 561
Pero Š. 992, 998
Peskauskas Jurgis 778
Peškis Adomas 99
Petkevičaitė-Bitė Gabrielė 327, 552,
1107, 1024, 1031, 1040, 1065, 1224,
1283, 1286
Petkevičius Alfonsas 115
Petraičiai Džiugas ir Skirmantas 1091
Petraitienė Stasė 987
Petraitis Džiugas 1091
Petraitis Skirmantas 1091, 1094
Petras I, Rusijos imperatorius 1116
Petrauskaitė Modesta 387, 392
Petrauskas 181
Petrauskas Algis 1208
Petrauskas Edmundas 1062
Petrauskas Kipras 626
Petrauskas Mindaugas 1285
Petrauskas Vladas 293
Petrauskienė Virginija 419
Petravičienė (Marozaitė) Janina 6, 21, 224, 233, 1285
Petrėnas J. 253
Petriokas 453
Petronis J. 1039
Petronis Jonas 912
Petrovas Eugenijus 1052
Petrovičius Karolis 362
Petrovičius Svajūnas 362
Petruitis J. 217
Petruitis Jonas 156
Petrulienė Alfreda 64, 85
Petrulis Domas 10, 16, 25, 31, 1068, 1285
Petrulis Juozas 1032
Petrulytė Regina 1091, 1099
Petrunaitis (Petronaitis?) Rapolas 265
Piasecki Seriusz 1146
Pikauskas-Palūdninkas, Skyrininkas
Juozas 297
Pikčilingis Juozas 981, 1033
Pikelytė Zita 1112
Pikūnas A. 1202
Pilaga Maija 1275
Pilipavičius Laurynas 501
Pilipavičiūtė Danutė 982, 983
Piliponis, slpv. 221
Piliponis Alfonsas 19, 34, 243, 1285
Piliponis Bronius 6, 21, 240, 1285
Piliponis Juozas 243
Piliponis Plecidas 115
Piliponytė Bronė 243
Pilkauskas Donatas 13, 28
Pilkauskienė (Augulytė) Zita 1220
Pilkionienė Rimgailė 4, 36
Pilsudskis 485
Pinigienė J. 339
Pipiras Albinas 1151
Pjažė Ž. (Piaget J.) 878
Plakytė D. 940, 941, 987, 989
Plaktukai 197
Plaktukaitė Julija 557, 562, 563
Plaktukas Pranas 197, 1239, 1241
Plechavičius Povilas 217
Plepytė Palmira 230
Plučius Jonas 17, 32
Pocevičiūtė Ilona 719
Pocius Antanas 18, 34, 36, 325, 1285
Pociuvienė Danutė 6, 21, 325, 1285
Počobutas Martynas 1062
Pohlke Hansas 1087
Poliakovas O. 884
Popovas Pranas 240, 242
Poška Antanas 205, 206
Poviliūnas A. 345, 352
Poviliūnas Juozapas 277
Povilonytė-Šalavijienė N. 1056
Požėla L. 900
Pranauskai 218
Pranauskaitė Aldutė 218
Pranauskaitė Angelė 256
Pranauskaitė Genutė 217, 218, 569
Pranauskas Boleslovas 217, 218, 256, 567
Pranauskas Stanislovas 256
Pranauskas Stasys 217, 567, 568
Pranauskas Vladas 567
Pranauskas Vladislovas 256
Pranauskienė Antanina 218, 256
Pranulis V. 344, 352
Praspaliauskas Danielius 727
Pratkus Karolis 730
Pratusis Kazys (kitur – Žukas Kazys) 115
Pratusytė Dovilė 13, 28
Pravilonienė (Rinkūnaitė) Kazimiera
185–187, 839
Pravilonis Jonas 181, 182, 186
Pravilonis Juozas 238, 771
Pravilonis Kazimieras 181
Preidys Jonas 228, 229
Preikšas Juozas 1217
Pretkelis Petras 1091
Prikauskas 196
Prišvinas Michailas 1051
Prunskis J. 253
Pukienė A. 920, 921, 926, 928, 934, 936
Pūkienė A. 930
Pukienė (Račiūnaitė) Alfonsa 941
Pundzevičius Stasys 626
Pupelytė Stasė 823
Pupų dėdė 824
Purinšas Martinas 1048
Puronas V. 719, 729
Purtulytė Rūta 332
Puškinas Aleksandras 638, 681, 730, 1064, 1065
Puško Alfredas 11, 26, 36, 375, 376, 386, 388, 393–395, 694, 1099, 1102, 144–1147, 1150, 1153–1155, 1179, 1190, 1195, 1204, 1205, 1270, 1273, 1285, 1292
Puško Zeferyna 395
Puško Zefirina ir Stefanas 1144
Puzinas Jonas 65, 78, 79, 85, 501
Puzinas P. 329

 

R
Rabačiauskas Ignas 115
Račiūnai 209, 212, 462, 469, 482, 486, 513, 709, 926, 930, 931, 939, 1168, 1169, 1282
Račiūnai Bronius, Zenius, Simas ir
Kazys 931
Račiūnai Ona ir Jonas 208
Račiūnai Ona ir Mykolas 915
Račiūnaitė 915
Račiūnaitė Alfonsa 469
Račiūnaitė Anelė 469
Račiūnaitė D. 940, 1169
Račiūnaitė Daiva 1168, 1170
Račiūnaitė Nastutė 209, 211
Račiūnaitė Ona 209
Račiūnaitė-Paužuolienė Rasa 17, 32,
915, 931
Račiūnaitė Tojana 18, 33
Račiūnaitės Anelė ir Alfa 931
Račiūnaitės D. ir R. 940, 941
Račiūnaitė (Vyčinienė) Daiva 486,
909, 915, 918, 933, 942
Račiūnas Antanas 18, 33, 212, 709,
715–717, 721, 928, 1062, 1114
Račiūnas Bronislavas 913, 931,
1168, 1169
Račiūnas Bronius 469
Račiūnas Jonas 211
Račiūnas Juozapas 913
Račiūnas Juozas 212, 1114
Račiūnas Juozas Lionginas 115
Račiūnas Kaziukas 469
Račiūnas Leonas 1114
Račiūnas Simas 469, 470
Račiūnas Vytautas 469
Račiūnas Vytautas Bronislovas 15, 30
Račiūnas Zenonas 469
Račiūnienė Irena 1167–1169
Račiūnienė (Labanauskaitė) Ona 940
Račiūnienė Liudvika Laima 1062
Račiūnienė Ona 212
Račiūnienė (Vitkevičiūtė) Irena 15, 30
Račkauskas M. 213
Račkauskas Merkelis 1024
Radauskaitė Elvyra 1057
Radvilaitė Barbora 1051, 1052
Radzevičiai 219
Radzevičius Mykolas 172, 223, 734, 771
Radzevičius Viktoras 219, 987
Radzvickas P. 1055
Ragauskas A. 45
Ragauskas Antanas 295
Rahner K. 874, 882
Raicevičienė Stefanija 988
Raila Alfonsas 293
Railienė Ona 420
Rainys Bronius 252
Rainytė Aldona 252
Raišienė Danutė 719
Rajuncas Alfonsas 332, 333, 335, 338
Rakašienė Renata 375, 382, 386
Rakuiža Antanas 43
Ramanauskaitė Skirmantė 515
Ramanauskas Ignas 295
Ramanauskas-Vanagas Adolfas 306, 311, 312, 317
Ramanauskas Vytautas 341
Ramonas Petras 305
Ramoška J. 912
Ramoška Povilas 229
Ramoškaitė Stasė 228, 229
Rancevičienė-Jacevičienė Marija 505
Rankelė Aleksas 115, 845
Rankelė Alvydas 40
Rankelė Antanas 272
Rankelė Bronius 336
Rankelė Motiejus 272
Rankelė Petras 287
Rankelė Rokas 115, 303
Rankelė Vidas 846
Rankelytė (Šiaulinskienė) Ona 845
Rapševičius P. 1116
Rapšys P. 1116
Rapšys Petras 263
Rapšys Pranas 263
Rapšys Stasys 771
Rasalskienė Laima 16, 31
Rasimavičienė K. 918
Rasimavičienė (Veščiūtė) Kotryna 941
Rasiukienė Janina 331
Rasiuliai 129
Rasiulienė Bronė 573, 576
Rasiulis Kazys 5, 20, 123–128, 129,
293, 537–539
Rasiulis Klemensas 96–98
Rasiulis Pranas 123
Rasiulytė Antanina 129
Rasiulytė Julija 5, 13, 14, 20, 29,
123, 247, 537–539, 1285
Rasiulytė Ona 554
Rasiulytė Vanda 123, 172, 238, 582, 771
Raštikis Stasys 626
Ratkevičius Karolis 115
Ratkevičius-Ratkus Antanas 549,
551, 768, 789
Ratkevičiūtė-Rankelienė Julija 846
Ratzinger J. 1146
Raulinaitis Pranas 210
Razauskas Dainius 1181
Raziūnas Laimutis 375, 378
Raziūnienė Karolina 375, 383
Raznininkienė Danguolė 349
Ražanienė (Skystimaitė) Genovaitė
15, 30, 415, 1236, 1242, 1252, 1273
Rečiūnas Povilas 939
Reimeris Vacys 1125
Reinys Mečislovas 626
Reitelaitis J. 92
Rėklaitis Mikas 626
Renaldo 631
Renigeris J. 43
Repčiai 1194
Repovienė V. 727, 729
Reutova Tatjana 573
Ribokienė 196
Ribokienė (Grigaitė) Danutė 1201
Richelevičiūtė Michalina 474
Ryliškienė Dalia 718
Rimas Aleksas 116
Rymas Antanas 116
Rymas Jurgis 116
Rimavičienė Marijona 276
Rimavičius Antanas 256
Rymienė Anastazija 116
Rimkūnas Petras 116
Rimša Edmundas 1304
Rimša Juozas 329
Rimša P. 1043
Rimšelienė Jadvyga 1109
Rimševičius Antanas 778
Rindeikienė Kotryna 932
Rinkevičius 558, 560
Rinkevičius Edmundas 7, 8, 16–18, 23, 31, 32, 34, 353, 355, 364, 370, 414, 513, 515, 628, 783, 784–788, 879, 1148, 1204, 1210, 1215, 1218, 1253, 1256, 1258, 1264, 1267, 1268, 1275, 1285
Rinkevičius V. 558
Rinkevičius Vladas 557, 560, 562
Rinkevičiūtė Danutė 336
Rinkūnas Julius 181
Rinkūnas-Sušinskas Alfonsas 282
Ryseliai Jonas ir Kazys 447
Ryselis Jonas 447, 448
Ryselis Kazys 447
Ryselis Petras 451
Ryselis Stasys 451, 452
Rochlitzas C. F. 753, 754
Rokaitė Bronė 321
Rokaitė Genė 248
Rokas Petras 248, 324
Rolska Alvida 513, 514
Rosenas Arnas 716
Rossochockis Vaclovas 511
Rotomskis P. 1060
Rozmanas Vladas 286
Rozovas N. 1056
Rubštavičius (Rukštavičius) Stasys 285
Rudaminas 1042
Rudėnas Mantas 903
Rudokas T. A. 1125
Rudzitis Ernestas 228
Rukuiža Antanas 44
Rukuiža-Lampeo Vladas 294
Rumševičius Antanas 777, 778
Rupeika Antanas 16, 32
Rupeikienė Marija 16, 32
Ruseckas Kanutas 721
Rustavelis Š. 1064
Rūta Antanas 116
Rutkauskaitė Karolina 503
Rutkauskaitė Valė 233
Rutkauskas Vincas 295, 503
Rutkauskienė Michalina 293
Ruzai Ona ir Jonas 701, 721
Ruzaitė Julija 17, 32, 871, 996
Ruzas Antanas 116
Ruzas Jonas 14, 18, 29, 33, 572,
574, 869, 900, 902, 982, 985–987,
990, 996–999, 1193
Ruzėnas Marijonas 228
Ruzgas Vincas 207
Ruzienė K. 1007
Ruzienė Onutė 574

 

S
Sabaliauskas A. 920, 942
Sabaliauskas Adolfas 920
Sabaliauskienė Birutė 10, 25, 1054
Sabalys J. 1053
Sabalys Jonas 1050, 1285
Sabanskienė 846
Sabanskis Bronius 116
Sabanskis Jonas 846
Sabanskytė Anelė 846
Sabas V. 251
Sabonienė (Marcinonytė) Stasė 8,
23, 573, 1285
Sadauskaitė Adelė 823
Sadauskas Danielius 717
Sadauskas Romas 717
Sadauskienė (Kisielytė) Jolanta 1205
Saja Kazys 716
Sakalas B. M. 1122
Sakalauskaitė Vida 718
Sakalauskas Aleksandras 44
Sakalauskas Zigmas 7, 22, 434–437, 1286
Sakalauskienė Birutė 1286
Saldienė Karolina 256
Saldys Kazys 256
Saldys Tadas 256, 257
Saldytė Uršulė 451
Salys A. 888, 890, 891, 896
Salys Antanas 1040
Salogubas-Taifūnas Česlovas 285
Samarago Jose 822
Samėnas Alvydas 13, 28, 180–183, 185–190, 573, 1253, 1255, 1256, 1258,
1267
Samėnas Juozas 116
Samėnas Vladas 293
Samsonai 161
Samsonai Regina ir Albinas 1132
Samsonaitė Birutė 163
Samsonaitė Julija 15, 17, 31, 32, 554, 557, 590
Samsonaitė Paulina 185
Samsonas A. 921
Samsonas Aleksas 941, 299, 1191
Samsonas Algimantas Pranas 327
Samsonas Antanas 187
Samsonas Jonas 116
Samsonas Kazys 132, 148, 160–162
Samsonas Mamertas 162
Samsonas Mykolas 182, 185–187
Samsonas Zenonas 161, 162
Samsonienė M. 331
Samsonienė Regina 14, 17, 29, 32, 840
Samsonienė Salomėja 303
Samsonytė Ona 930
Samulienė (Garackytė) Marijona 941
Samulienė M. 920
Samulionis Paulius 40
Sapožnikovas Sergejus 823
Sarafinas Vytautas 268
Sargautienė Janina 1197
Sargelienė (Juškaitė) Angelė 15, 30
Satkevičienė Veronika 261
Saudargas A. 1185
Sauka Donatas 1158
Savickaitė Apolonija 702
Savickas Antanas 271
Savickas Remigijus 1091
Savodnikas Jonas 116
Savukaitis Juozapas 778
Schwartz Abe (Abraham) 179
Seilius 206
Semaška 6, 21
Semaška Alvydas Domininkas 201
Semaška Antanas 200
Semaška Darius Jonas 201
Semaška Jonas 10, 25, 1047–1049
Semaška Juozas 200, 201
Semaška Kazimieras 200
Semaška Leonas 200, 201
Semaška Mykolas 162, 163
Semaška Petras 200, 201
Semaška Povilas 200
Semaška Vladas 194, 200, 239
Semaškaitė Genutė 200
Semaškaitė J. 1047, 1049
Semaškaitė Marytė 200
Semaška-Liepa Jonas 200, 201, 1047,
1048
Semaškienė Kostė 200
Semaškienė Stasė 200
Semaškos Elena ir Jonas 1047
Semaškos Leonas ir Povilas 201
Semaškos Vladas ir Stasė 200
Senkaitis Teodoras 283
Senkevičius Henrikas 516
Senkievičius Henrikas 523
Sereika 443
Sereika Henrikas 710
Sereika Juozas 443
Sereika T. 1119
Sereikaitė Kotryna 262
Sereikaitė Sofija 267
Sereikienė Marija 6, 10, 14, 15, 18, 21, 25, 29, 30, 33, 195, 641, 643, 697, 1064, 1274, 1286
Servantesas 628
Sezemanas Vosylius 1032
Shah Tahir 1146
Siaurienė O. 920, 924, 926, 929, 931, 934
Siaurienė Ona 924, 941
Sierakauskas Zigmantas 1062
Simaška Petras 283
Simaška (Simaško) Mikas 132
Simonaitytė Ieva 160, 1026, 1029
Siniškevičius 243
Sipavičienė (Kiselytė) Nastė 941
Sipavičienė N. 925, 926
Sipavičius Jonas 296
Sirusaitė Aldona 437
Sirvydas Konstantinas 1040
Sitavičius K. 1119
Siudikas 264
Siurbis Adolfas 11, 26, 696, 698, 1138–1143
Siurbis Jurgis 1138
Siurbys Jurgis 117
Siurbytė Gabija 11, 26, 1138, 1286
Siurbytė Veronika 1138
Skabickas Petras 217
Skardžius Pranas 524, 1027, 1032
Skaržinskas C. 729
Skauda Antanas 226, 272
Skauda Povilas 278
Skaudienė Pranė 226
Skebas Bronislovas 271
Skebėra Kazimieras 574
Sklėrius K. 1043
Skopas-Bartulis Antanas 261
Skorulis Juozas 286
Skrebys 550
Skrebys Antanas 263
Skrebys Kazys 263
Skrebytė Renia 263
Skrickas Jonas 262
Skrodenis Stasys 4
Skruolis Povilas 254, 302
Skruzdienė Ona 259
Skruzdys Izidorius 271
Skruzdys Juozas 259
Skučaitė Ramutė 1122, 1124
Skudavičiūtė Dina 176
Skudutis J. 1202
Skukauskas Antanas 284
Skuodienė Jurutė 1130, 1135, 1136
Skuodis V. 932
Skupai 225
Skupaitė Emilija 230
Skurdeniai 570
Skurdenienė Irena 1158
Skurdenis Augustas 272
Skurdenis Povilas 301
Skurkis Vladas 734
Skvernelis 1213
Skvireckas 781
Skvireckas J. 882
Slapinš Andris 1173
Slavėnas 207
Slavinas Julius 214
Slavinskas Vladas 117
Slavinskienė (Palaimaitė) Česlova 1201
Slaviūnas Zenonas 913
Slivka Julijonas 117
Slivka Vladas 293
Slivkaitė Danguolė 575
Slučka Ambroziejus 868
Smetona 429
Smetona Antanas 5, 20, 176, 191, 192, 195, 216, 549, 550, 573, 578, 735, 886, 895, 896, 1003, 1025–1027, 1166, 1280
Smetona Jonas 191
Smetonaitė Julija 191
Smetonaitė Veronika 272
Smetona-Žygaudas Alfonsas 640
Smilga, slpv. 221
Smilgienė A. 920, 934, 938
Smilgienė (Kripaitytė) Akvilė 941
Snicoriūtė D. 940
Sniežka Stasys 305
Sokratas 872
Solženicynas Aleksandras 574
Sondeckis Jackus 626
Songaila M. 1043
Spirinas Leonidas 696
Spudulis Juozas 1062
Sruoga Balys 626, 1032, 1038, 1043
Stakauskaitė Salomėja 209
Stakauskas J. 1114
Stakauskas Juozapas 1007
Stakauskas Juozas 626
Stakėnaitė Valerija 632
Stakėnas Antanas 286
Stakėnas Jonas 273
Stakėnas Juozas 267
Stakėnas-Šerkšnas Alfonsas 294
Staliliūnaitė Rūta 716
Stalinas 153, 201, 207, 217, 245, 250, 252, 437, 470, 565, 566, 589, 591, 631, 635, 638, 644, 687, 823, 835, 1029
Stalionis Arūnas 716
Staliūnas Darius 1111
Stanikūnas Kazys 288
Stankevičienė Ieva 450, 455, 456
Stankevičienė Rūta 375
Stankevičius Adolfas 771
Stankevičius Antanas 181
Stankevičius Česlovas 1087
Stankevičius Kostas 305
Stankevičius V. 345, 352
Stankevičius Vincas 117
Stankevičiūtė Birutė 575
Stankevičiūtė Stefa 230
Stankevičiūtės 221
Stankus-Gruodis Petras 311
Starevičienė Elena 318
Stasevičius Tomas 59, 63, 65, 1107–
1109, 1112, 1113
Stasiškis Antanas 6, 21, 308, 1286
Stasiukaičiai 836
Stasiukaitis 453
Stasiukaitis Antanas 836
Stasiukaitis Boleslovas 9, 24, 805, 835, 836
Stasiukaitytė-Lažauskienė Stasė 836
Stasiūnas 98, 99
Stašaitis S. 255
Staškevičiūtė Aleksandra 206
Statkevičius Jonas 10, 25, 287, 1054–1056
Statkevičius Kazys 276
Statkevičius Kęstutis 10, 25, 1054, 1056, 1286
Statkevičius Plecidas 117
Statkevičiūtė Birutė 1056
Statkevičiūtė Liuda 1085
Statkevičiūtė Vita 10, 25, 1054, 1056, 1286
Staugaitis J. 212, 887
Stauskas Petras 1086
Stendalis F. 1123
Stolypinas 43, 442
Stolypinas A. 447
Stolypinas P. 805
Stončius Darius 4
Stonys Česlovas 716
Strandmanas Karlas Edvardas 753
Strazdas Antanas 1007, 1060
Strazdas Bronius 1212
Strazdas Pranas 117, 286
Strazdelis Antanas 1007
Strelčiūnienė Julė 259
Striaukaitė Alfreda 60, 63, 64, 85
Strielkūnas Jonas 1051, 1124
Strikuliai 216, 217
Strikulienė Antanina 6, 21, 216, 217, 257, 570
Strikulis Antanas 216
Strikulis Jonas 117
Strikulis Jurgis 216, 217, 257
Strikulis Kazys 216, 217
Strikulis Kazys-Debesėlis 217
Strikulis Petras 216
Strikulis Stasys 216, 217
Strikulis Stasys-Fricas 217
Strikulys Jurgis 570
Strikulytė A. 708
Strikulytė Anelė 216, 218
Strikulytė Aniceta 216, 217
Strikulytė Antanina 216, 217
Strikulytė Bronė 216, 218
Strikulytė Marytė 216
Strikulytė-Skabickienė Aniceta 218
Strikulytė Stapunė 216
Striungys Aleksas 718
Stukonis Vytautas 302
Stulgaitė-Kriukienė I. 1110, 1115
Stulginskis Aleksandras 1097
Stulginskis Antanas 211
Stumbrys Ernestas 362
Subačius J. 183
Suchodolskytė R. 1185
Sučila Antanas 1038
Sungailienė L. 800
Survila T. 501
Survilienė Z. 501
Sušinskas Alfonsas 182, 768, 790
Sutkus A. 1043
Sutkuvienė Nijolė 1126
Svaldenis Jonas 263
Sverdiolas Arūnas 1158, 1159
Svetikas Antanas 6, 21, 328, 352, 1257, 1267, 1278, 1286
Svežikas Vladas 294
Sviderskai 447
Sviderskas 707
Sviderskas Antanas 133, 447, 452
Sviderskas Juozas 447, 452
Sviderskas Kazys 447
Sviderskas Petras 447
Sviderskienė K. 920, 930
Sviderskienė (Šulcaitė) Kotryna 941
Sviderskis Bronius 132, 163
Sviderskis Jonas 163
Sviderskis Juozas 117
Svirbutavičiūtė Aldona 18, 34
Svirikiai 479
Svirskienė Gertrūda 461
Svirskis Feliksas 7, 22, 461, 462
Svirskis Vincas 497, 805, 868
Svirskytė Rita 7, 22, 461, 1286
Svolkinas 447

 

Š
Šachnas 559
Šakenis Ignas 211
Šakenis K. 735
Šakenis Konstantinas 1026
Šaknys Žilvytis 4
Šaknys Ž. B. 808
Šalčius P. 329, 345
Šalkauskis Stasys 210, 1284
Šaltenis Pranas 51
Šantaras Jonas 117
Šantaras Pranas 117
Šapelis I. 1043
Šapkas-Sunka Antanas 267
Šapoka 559
Šapoka A. 101
Šapoka Adolfas 1026, 1033
Šapoka Antanas 158
Šarauskas 477
Šarkanas Jonas 267
Šarkanauskaitė Daiva 1126
Šatkauskas Juozas 228, 241, 268
Šatrijos Ragana 411
Šaulinskas Jonas 117
Šaulinskas Romualdas 117
Ščensnovičius Inokentijus 504
Ščiukas Antanas 302
Šegamogai 1194
Šegamogai Vladislava ir Algis 1292
Šegamogaitė Anelė 323
Šegamogas 98
Šegamogas Alfonsas 187, 790
Šegamogas Algimantas Jonas 17, 32
Šegamogas Antanas 183, 187
Šegamogas Kazys 300
Šegamogas Petras 17, 33, 269, 281
Šegamogas Rapolas 118
Šegamogas Saulius 17, 33
Šegamogienė Marytė 300, 920, 924,
926, 1246–1248
Šegamogienė (Vaznonytė) Marijona 941
Šegamogienė (Vaznonytė) Marytė 640
Šegamogienė Veronika 300
Šegamogienė Vladislava 16, 19, 31,
34, 1063, 1130, 1135, 1136, 1286
Šegamogienė Zita 11, 26
Šemežytė-Stragauskienė Stasė 303
Šerkšnas Bronislovas 300
Šešetaitė 1211
Šeškauskai 1091
Šeštokas Jurgis 118, 302
Šeštokas Petras 118, 261
Šeštokienė 118
Ševčenka Tarasas 524
Ševeliovas 567
Šiaučiūnienė Asta 355, 356, 495
Šiaulienė 972
Šiaulinskaitė-Keciorienė Marytė 846
Šiaulinskas Antanas 846
Šiaulinskas Kazys 846, 1244
Šibaila-Merainis Juozas 306, 317
Šidlauskas Vincas 7, 12–16, 19, 22,
27–31, 34, 440, 445, 446, 1120, 1137,
1252, 1253, 1256–1258, 1261, 1262,
1264, 1266, 1286
Šileikis Gintaras 1109
Šileris F. 1060, 1064
Šilgalytė Aleksandra 1025
Šilinskas Kazys 303
Šilinskas Povilas 118
Šilkauskienė A. 722, 724, 729
Šimaitė Ona 626
Šimanskienė Ona 298
Šimelis J. 1060
Šimėnaitė Violeta 558, 561
Šimėtienė Birutė 734
Šimonis Juozas 1042
Šimonis Kazys 10, 25, 1042, 1044– 1046, 1286
Šiniškevičius Tomas 289
Šinkevičius Bronius 259
Šinkūnas 207
Šipeliai 462
Šipelienė (Rečiūnaitė) Katrė 928,
932–934, 936, 941
Šipelytė Genė 461
Širvys Paulius 358
Šiškevičienė D. 720
Šiukšta Jonas 507, 525
Šivinskas Feliksas 719
Šyvis Antanas 953
Škirpa Kazys 140
Škliaraitė Šura 176
Šlaitas Vladas 1033
Šlapelis J. 997
Šlekienė Katrė 118
Šlekienė Regina 837, 838
Šlekys Algis 1201
Šlekys Antanas 118
Šlekys Kazys 118
Šlekys Vincas 62
Šlekys Zigmantas 118
Šlekytė Julija 1029
Šlekonytė J. 971
Šlevaitė Stanislava 375, 382, 392
Šležas Paulius 1026
Šleževičius Mykolas 100
Šlikas Bronislovas 269
Šlikas Lionginas 261
Šlikienė-Jasaitė Nastė 932
Šliogeris Arvydas 360
Šližinskas Antanas 267
Šmagurys V. 47
Šmigelskaitė Rozalija 1197, 1200, 1201
Šmitas Eduardas 1164
Šmitienė Giedrė 1164
Šniuika Klemas 118
Šniuika Pranas 118
Šniukas Damijonas 1304
Špokauskas K. 1118
Štalekerelis 626
Šteinas M. 505
Štikanas Nikodemas 280
Šubertas 461
Šukevičius Dominykas 453
Šukevičius Teofilius 118
Šukienė Stasė 145
Šukys J. 940, 941
Šukys Juozas 259
Šukys Pranas 286
Šukšinas Vasilijus 1051
Šulienė (Lazutkaitė) Ieva 928, 937, 941
Šutinienė Irena 4
Švarlys Leonas 7, 22, 429, 430, 1286
Švedas Jonas 724
Švegžda Juozas 118
Šveiceris A. 818
Šveichleriai (Schweichler) 755
Šveikauskas Petras 119
Švenčionaitė-Baldišienė Vincenta 293
Švendravičius Jonas 259
Švilpa 288
Švoba Jonas 1028
Švoinickienė (-aja?) Pranciška 504
Švoinickis 330
Švoinickis R. 505, 506
Švoinickis Z. 504, 706

 

T
Taboras Vaitiekus 93
Taine Hippolyte 1026, 1029, 1030
Tallat-Kelpša 1271
Tallat-Kelpša J. 1043
Tallat-Kelpša Vytautas 130, 722
Tamokaitis Jokūbas 119
Tamokaitis Mikas 119
Tamokaitis Stasys 119
Tamoliūnas Jonas 119
Tamošaitis Mikas 119
Tamošis 453
Tamošiūnaitė Genovaitė 301
Tamošiūnas Bronius 119
Tamošiūnas Kazys 289
Tamošiūnas Mindaugas 14, 30
Tamošiūnienė A. 1056
Tamulionis J. 717
Tankevičius Kazys 280
Tapinas Laimonas 717
Tarasevičius 221
Targamadzė Aleksandras 19, 34, 722, 1273
Targamadzė Vilija 16, 31, 1273
Tarulienė (Grigaitė) Ieva 929, 941
Tarulis 203
Tarulis Antanas 260
Tarulis Petras 755, 756, 840
Taruška Baltrus 305
Taruškienė Ona 920, 925, 926, 933,
934, 938, 939
Taruškienė-Paleckaitė Ona 984
Taruškienė (Peleckaitė) Ona 941
Tarvydas Vytautas 10, 25, 1079,
1082, 1286
Tauderiai 1194
Taunytė Filomena 361
Tautavičienė Bronė 60, 66, 86
Tautavičius Adolfas 60, 64, 66, 68,
73, 76–79, 85, 86, 489
Tautvaišas Simonas 154
Tebeliškis P. 60, 85, 500, 502
Telksnys G. 1063
Teniševas Valentinas 279
Terleckas Vladas 224, 233, 255,
626, 632, 633, 690
Terziskis B. 1143
Tėvas Stanislovas, kunigas 1187
Tevelionienė (Pranauskaitė) Angelė 8, 23, 566, 1286
Tevelionis Petras 572
Tevjo Kolicas 357
Tėvelionis Rapolas 119
Tikutis 834
Timerezevas 636
Timukaitė E. 940, 941
Tysliava J. 1043
Tiškevičius Jurgis 92
Tiškevičius Mykolas 752
Toynbee Arnold J. 819
Toliušius Z. 207
Tolstojus Levas 1066
Tomašauskas Jonas 119
Tonkūnas Juozas 1026, 1027
Trachimavičius Antanas 119
Trakimavičius-Anūkas Vytautas 271
Traskiai 573
Trybė Jonas 266
Trybienė Kazimiera 266
Trimakaitė Sigutė 915, 931, 940, 941
Tručinskienė A. 934
Truskauskas K. 444, 445
Truščinskienė A. 925, 926, 938, 939
Truščinskienė (Peleckaitė) Antanina 941
Tumas-Vaižgantas Juozas 1003, 1032
Tumšiai Jonas ir Simonas 1211
Turčinskienė Dalia 223
Turla Kazimieras 777

 

U, Ū
Ubeika Kęstutis 779
Ulevičienė Veronika 719
Uliai 15, 30, 244, 469
Ulickaja Liudmila 360
Ulienė Eglė 485, 486
Ulienė Emilija 6, 21, 244, 1286
Ulienė Kotryna 244
Ulienė (Kučytė) Marcelė 941
Ulienė M. 918, 919, 923
Ulienė-Timukaitė Eglė 915
Ulys A. 494, 495, 497, 805, 913,
918, 919, 923, 924, 930, 941
Ulys Adomas 120
Ulys Albertas 470, 485–487, 913, 915, 942
Ulys Antanas 120, 486
Ulys Augustas 120
Ulys Bronius 244, 324
Ulys Gediminas 244
Ulys Ignas 277
Ulys Jonas 120, 496
Ulys Juozas 120
Ulys Petras 120, 244
Ulys Petriukas 470
Ulys Saulius 487
Ulys Simas 460
Ulytė Agnė 486, 487
Ulytė Antanina 7, 22, 459, 1286
Ulytė Emilija 244
Ulytė Julija 301
Ulytė Ksavera 244
Ulytė Monika 486, 487
Ulytė Vanda 487
Ulytės Monika ir Agnė 487
Ulytė-Ulienė Emilija 244
Unwin Joseph D. 816, 817
Urbanavičius Vytautas 5, 20, 59,
60, 62, 64, 85–87, 91, 94, 95, 1286
Urbonai Juozas ir Benediktas 552
Urbonaitė Danutė 551
Urbonaitė Margarita 551
Urbonaitė Sofija 254, 298
Urbonas Antanas 120
Urbonas Benediktas Mykolas 551– 553
Urbonas Bronislovas 629
Urbonas Bronius 564, 1197
Urbonas Dominykas 180, 181, 550– 553, 585, 789
Urbonas Domininkas 768
Urbonas Eugenijus 983, 984, 990, 1041
Urbonas Jonas 556, 562
Urbonas Jonas Algimantas 551, 553
Urbonas Jonas Virmantas 553
Urbonas Juozas 551, 552
Urbonavičienė 868
Urbonavičius Pranas 120
Urbonienė (Jakaitytė) Pranė 941
Urbonienė (Tarutytė, Taručiukė)
Ona 919, 920, 941
Urbonienė Dovilė 392
Urbonienė Ona 914, 926, 932, 934,
936, 986, 987, 989, 990
Urbonienė Pranė 918, 1005, 1006
Urbonienė Vida 1210
Urbšys Anupras 253, 281
Urvinis Romualdas 1037
Ušinskis K. 588
Uzembla Vladimiras 304
Užalas Julius 38, 44
Užkuraitienė 571
Užkuraitienė Juzė 262
Užkuraitis Antanas 257
Užkuraitis-Gluosnis 284
Užkuraitis-Liepa Antanas 217
Užkuraitytė Vincė 190

 

V
Vabalas-Gudaitis Juozas 1032
Vaicekauskas 1117
Vaičekonienė Regina 1194
Vaičikauskienė Genutė 1091
Vaičiūnas Kęstutis Henrikas 390, 392
Vaičiūnas P. 591, 1043
Vaičiūnas-Plėšikas Pranas 293
Vaičiūtė Birutė 1176
Vaidas, kun. 92
Vainauskai 164
Vainauskaitė Adelė 164, 573, 576, 635, 718
Vainauskas Jonas 120, 130, 132, 163, 164
Vainauskienė Antanina 164
Vainienė Adelė 1073
Vainiūnaitė Birutė 717
Vaisieta Tomas 716
Vaišnora J. 803, 806, 807
Vaišvila Zigmas 1087
Vaišvilienė-Kubilytė Jolanta 915
Vaitekūnas Antanas 120
Vaiteliai 573
Vaitelienė Marijona 837
Vaitelis Alfonsas 283
Vaitelis Antanas 583
Vaitelis-Briedis Danielius 217, 953
Vaitelis Juozas 274
Vaitelis Povilas 274
Vaitelis Rapolas 283
Vaitelis-Viesulas Antanas 271
Vaitys 461
Vaitkelis R. 200
Vaitkevicis Kazimieras 869
Vaitkevičiai Daiva ir Vykintas 1164
Vaitkevičienė (Astramskaitė) Daiva
1156–1159, 1160–1165, 1166
Vaitkevičienė Kazimiera 261
Vaitkevičius 1117
Vaitkevičius Vykintas 1160
Vaitkevičius Vykintas, s. 1160
Vaitkevičiūtė Aldona Ona 261
Vaitkevičiūtė Vykenė 1160
Vaitkienė Romualda 1303
Vaitkus-Vaitkevičius Kazimieras 776
Vaitoška G. 817
Vaitulionis Antanas 295
Vaižgantas 780, 1043, 1065
Vakarinienė A. 800
Valančius Motiejus 92, 93, 803,
886, 895, 1000, 1008, 1032, 1040, 1280
Valančiūtė Janina 1236
Valantinas Antanas 912, 913, 1033, 1037
Valavičius Jarašius 94
Valeckas Algis 232
Valicki Olo 1171
Valikoniai 96, 173
Valikonienė Kotryna 293
Valikonis Albertas 388, 392, 1131
Valikonis Ambraziejus 284
Valikonis Antanas 120, 181, 184, 284
Valikonis Jonas 181, 1139
Valikonis Pranas 276
Valikonis-Slivka Antanas 295
Valikonis-Viršila Antanas 293
Valikonytė Ona 98
Valinauskaitė Albina 1244
Valiukėnas M. 253
Valkūnas L. 1119
Valkūnas L. (Leono Valkūno
pusbrolis) 1116
Valkūnas Leonas 1116, 1119
Valonienė Genovaitė 1249
Valonienė Ona 265
Valonis Jonas 260, 324
Valonis Jurgis 164
Valonis Motiejus 260
Valonis Povilas 120, 132, 164, 165
Valonis Vytautas 321, 416
Valonytė Katrytė 227
Valuntukevičius 220
Van Wou Geerdas 755
Vanagas Aleksandras 498, 499, 889
Vanagas Benediktas 1077
Vapšiai 573
Vareikienė Antanina 924, 936, 941
Varkalienė J. 912
Varnas A. 1043
Varnas S. 722
Varnas Stepas 120
Varnas-Žentukas Zigmas 279
Varneckienė (Kuodytė) Romualda 713
Varnienė Elena 276
Vartbergė H. 705, 729
Vartbergė Hermanas 705
Vasilev Ilja 1142, 1143
Vasiliauskai 1212
Vasiliauskaitė L. 60, 86
Vasiliauskaitė Zosė 299
Vasiliauskas Algis 1098
Vasiliauskas Antanas 1210
Vasiliauskas Juozas 121
Vasiliauskas Kazys 213
Vasiliauskienė Marijona 262
Vasiliauskienė Salomėja 121
Vasiliauskienė (Samėnaitė) Ona 1210
Vasiliauskienė V. 806
Vaškevičiūtė Ilona 5, 20, 55, 58, 63, 69, 73–75, 85, 86, 910, 1277, 1286
Vaškievič Rožė 503
Vatkevičius Kazimieras 1004
Vatkevičius Kazys 121
Vaza Žygimantas 63
Vaznonienė Ona 303
Vaznonis 324
Vaznonis Jonas 283
Vaznonis Kazimieras 287
Vaznonytė Anelė 323
Vaznonytė Janina 323
Vaznonytė-Kuzovienė Anelė 323
Vaznonytė Marytė 322
Veblauskas Ignas 777
Vėbra Juozas 211
Velaniškienė Liuda 1085
Velaniškis Algimantas 1085
Velaniškis Jonas 10, 25, 722, 1085– 1088
Velaniškis Motiejus 1086
Velaniškis Povilas 1088
Vėlykis Mykolas 140
Velikonienė Brigita Gražina 840, 841
Velikonis Virmantas 10, 25, 243, 360, 715, 717, 719, 728, 1066, 1068, 1269, 1286
Vėlius Norbertas 756, 815, 817,
919, 920, 933, 939, 942, 969
Venckaitienė (Rasiulytė) Vanda 13, 28
Venckūnai 225
Venckūnaitė-Zubauskienė Irena 19, 34
Venckūnas K. 632
Venclova Antanas 195, 213, 214, 250
Vengrauskas V. 343, 352
Venskavičienė Ona 274
Venslovas Petras 716
Verečinskas Pranas (metrikuose –
Veretinskas) 121
Veretinskas Petras 261
Veretinskas Vincas 121
Verikienė A. 926
Vernas Ž. 992
Verseckas Kęstutis 1171
Versekėnas Stasys 279
Veršeliai Lina ir Kęstutis 392
Vertelka 484
Vertelka Antanas 121
Vertelka Petras 930, 934
Vertelkienė (Kupčiūnaitė) Morta 941
Vertelkienė M. 920, 921
Vėta Jonas 257
Vėtas 241
Veżikauskas Marijonas 298
Vyčienė Leontina 339
Vyčinaitė Miglė 1174
Vyčinas Algirdas 1174
Vyčinas Evaldas 915, 941, 1167, 1174
Vyčinienė (Račiūnaitė) Daiva 9, 11, 24, 26, 36, 907, 940, 1167–1174, 1282, 1286
Vidikšis 453
Vidugiris Kazys 286
Vydūnas 1181, 1183, 1185
Vienožinskis J. 1043
Vienuolis-Žukauskas A. 1043
Vyganauskas 778
Vildžienė Zofija 293
Vildžiūnas V. 491
Vildžiūnas Vladas 1057
Vileišytė R. 940, 941
Vilidaitė D. 941
Vilys R. 727
Vilka Aleksas 504
Vilkaitė Stasė 483
Vilkaitė-Čiplienė Stasė 483
Vilkas Antanas 260
Vilkauskaitė Ingrida 732, 903
Vilniškis Jonas 121
Vincentas, kunigas klebonas 1194
Vincentas Robertas 1039
Vipmane L. 1056
Virbalas-Groznas Jonas 276
Virbickas Vaclovas 294
Virbickienė (Aleliūnaitė) Vincenta 938, 941
Viskanta Edvardas 1033
Visockis Kazys 132, 165, 166
Visoskis Kazys, s. 166
Visockis Pranas 303
Visockis Vidas 1091
Visockytė Julija 166
Vyšniauskaitė A. 798
Vitartas J. 807
Vytartas Antanas 777, 778, 780
Vytautas Didysis, dLk 524, 884, 886, 1237
Vytė Nemunėlis 1122
Vizbaras Aloyzas 38, 49
Vizbarkas Jonas 166, 167
Vizbarkas (Visbarkas, Visberkas,
Visbegas, Visborkas) Jonas 132
Vižikauskas Stasys 121
Vladarskienė R. 690
Vladislovas IV, Lenkijos karalius,
dLk 516
Vodopjanovas Linas 393, 395, 396,
788, 1148
Voinovičius Vladimiras 1052
Voldemaras 216, 768, 790, 900
Volkaitė-Kulikauskienė R. 71, 82, 86
Volkaitė Regina 79
Volodkaitė A. 1118
Von Frimersheimas Vilhelmas 705
Von Schwichell Heinrich 756
Von Štenbergas Andrius 705
Voveris-Žaibas Vaclovas 311
Vrubliauskai 556, 563, 629
Vrubliauskai Valentina ir Vladas
1072, 1073
Vrubliauskaitė Margarita 1073
Vrubliauskaitė-Pašakinskienė Marija 1071
Vrubliauskas Mykolas 18, 33, 721, 1072, 1073
Vrubliauskas Vladas 10, 25, 717, 1071, 1072
Vrubliauskienė Valentina 10, 25, 717, 1072–1074
Vulfovičius M. 589

 

 

Z

Zabiela 562
Zabiela Gintautas 4, 64, 86, 910, 912
Zabiela Povilas 633, 709, 1192, 1197
Zabiela Ramūnas 362
Zabielaitė Ona 575
Zabielienė Milda 362
Zabielienė Ona 554
Zabielskas V. 1049
Zablockis Mikas 121
Zaborskienė 243
Zabukaitė Daiva 18, 33
Zabukas Konstantinas 535
Zabžezinskis Jonas 93
Zagorskaitė Aldona 245
Zagorskas 462
Zagorskis Česlovas 475, 481
Zagorskis Kazimieras 474
Zagorskis Kazimieras, s. 474
Zagorskytė Aldona 7, 22, 474, 485, 1286
Zagorskytė Fruzina 474, 475, 478
Zagorskytė Janina 474
Zagorskytė Laima 474, 475
Zagorskytė Teresė 474, 475
Zaikauskas Linas Marius 513
Zakarančiškis 441
Zakaras Antanas 583, 940, 941
Zakarauskaitė A. 989, 990
Zakarienė (Liutkutė) Varsa 11, 26, 1167, 1286
Zakrys Antanas Vytautas 778
Zakšauskas Jonas 285
Zalatorienė Elena 281
Zalatorius Albertas 561, 691, 695,
722, 1028, 1102, 1105
Zalatorius Jonas 121, 167
Zalatorius Julius 121
Zalatorius Juozas 122
Zalatorius Mantas 695
Zalatorius Vladas 122
Zalatorius (Zolotorius) Jonas 132
Zalatoriūtė Eglė 695
Zalumskienė Zosė 988
Zalumskis-Lūšis Vytautas 267
Zamkus 169
Zapalskis Petras 299
Zastarskienė Antanina 239, 578, 584, 627
Zastarskis Jonas 254, 294, 555, 559,
578, 587–589, 627–629, 631, 632, 708,
1028, 1193
Zavackienė 279
Zavialovas
Zavjalova Marija 1164
Zelenkevičiūtė D. 941
Zelionka Brigita 492
Zelionka Jakovas 492
Zemcovskij Izalij 1172
Zemžuckis Jacekas 514
Zigmantas Augustas 442
Zikaras Juozas 1024, 1031, 1112
Zimaitis Ignas 734
Zimaitis Paulius 734
Zimnickas Vytautas Vidmantas 19, 34
Zinkevičius Rimantas 353
Zinkevičius Zigmas 883, 884, 891, 893, 896
Zopelis Aleksas 730
Zopelis Jurgis 295
Zorubienė Danutė 1028
Zubaitienė Vilma 524
Zubauskas Jonas 575, 576, 713, 1197
Zubauskienė Irena 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18–20, 24–26, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 96, 130, 176, 179, 218, 326, 327, 427, 574, 576, 577, 700, 701, 708, 711, 713, 729, 834–836, 876, 1073, 1099, 1103, 1120, 1121, 1137, 1213, 1252, 1253, 1256, 1266, 1286, 1292
Zundė P. 552
Zupka 18
Zupka Antanas 285
Zupkai 33
Zupkaitė Anelė 294
Zupkaitė Joana 581, 591
Zupkienė Stasė 537

 

Ž
Žagelis Martynas (Žagiell Marcin) 94
Žagunis Povilas 11, 18, 26, 33, 36, 375, 378, 379, 380, 388, 392, 413, 696, 785, 1221, 1223, 1258, 1287, 1292
Žakevičius Juozas 1091
Žala 1192
Žala Bronius 633
Žalakevičienė (Valaitytė) Gema 1201
Žalevičius Česlovas 37, 39, 40
Žardinskaitė Jadvyga 640
Žarskus Aleksandras 8, 9, 17, 24,
36, 812, 817, 818, 870, 1180–1185, 1287
Žebriūnas Arūnas 715
Žeimantas Vytautas 10, 26, 1119, 1287
Žekonytė Ona 1064
Želigovskis 485
Želnys 481
Želnys Bronius 484
Želnys Gracijonas 484
Želnys Juozas 276
Želnys-Pušinis Bronius 484
Želnys Vladas 484
Želnytė Julija 877
Žemaitė 707, 708, 1059, 1060
Žemaitienė Regina 573
Žemaitis Jonas 312, 315
Žemaitis Kostas 122
Žemaitis-Vytautas Jonas 306, 312, 317
Žemčiugovas Fedotas 337
Žemgulis J. 1056
Žemkalnis Vytautas 1157
Žemkauskas Arūnas 1091
Žemkauskienė Asta 10, 14, 25, 29,
840, 1089, 1268, 1287
Žibienė A. 720
Žičkienė (Navasaitytė) Aušra 915, 1170
Žičkus 583
Žygelis B. 205
Žygimantas Augustas, Lenkijos
karalius, dLk 90, 91
Žygimantas III, dLk 64
Žygimantas Senasis, dLk, Lenkijos
karalius 91
Žilinskas 461
Žilinskienė Birutė 1091
Žirgulis Aleksandras 1029
Žirkauskas Bronius 294
Žitkus Kazimieras 211
Žiugžda Juozas 250, 1122
Živilienė Irena 14, 30
Žižis Petras 122
Žižiūnaitė Ona 507
Žižiūnaitė Zofija 256
Žižiūnas Albinas 122
Žižiūnas Bronius 452
Žižiūnas-Jokūbas Juozas 264
Žižiūnas Jonas 279
Žižiūnas Juozas 298
Žižiūnas Kazys 167
Žižiūnas (Žiriūnas) Kazys 132
Žižiūnas Leonardas 276
Žižiūnas Petras 122, 256, 283
Žižiūnas-Senis Julius (Zigmas?) 279
Žižiūnas Zigmas 640
Žižiūnienė G. 718
Žlėjus(?) Mykolas 303
Žmuidzinavičius A. 1043
Žostautaitė Juzė 1248
Žostautaitė Petronėlė 14, 29, 505, 506
Žostautas Jonas 417
Žostautas Karolis 281
Žostautas Stasys 122
Žostautienė Irena 989
Žudienė Antanina 97, 98
Žudys Kazimieras 439
Žudys Silvestras 305
Žudytė Bronė 482
Žudytė Stasė 240
Žukas Antanas 288
Žukas Anupras 98
Žukas Pranas 289
Žukas Saulius 1158, 1159
Žukas Stasys 40
Žukas Zigmas 289
Žukauskaitė Julija 1025
Žukauskas Juozas 122
Žukauskas Karolis 38, 44
Žukauskas Petras 122
Žukauskas Pranciškus 294
Žukauskas S. 735
Žukauskas Silvestras 140
Žukienė Anastazija 115
Žukienė Marija 573
Žukienė Ona 275
Žukytė Ona 98, 928, 965
Žuklys Vladas 1057
Žumbakienė G. 808
Žvibas 208
Žvibas Juozas 208
Žvibas Stanislovas 208
Žvybai 573
Žvybas Jonas 122
Žvybas Povilas 122
Žvinelytė Stasė 188
Žvirblis A. 344, 352
Žvirgždaitė Vida 1243

 

Rusų kalba
Афанасьев Д. 502
Бацяеў В. Ф. 799
Башарин А. С. 970
Белоброва О. А. 966
Седов В. П. 966
Усачева В. В. 800
Шмелев А. 970
Шмелева Е. 970

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt