lankymasis šioje svetainėje

 
 


Ramygala 2 dalis

33-ioji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 102 autoriai, 158 straipsniai, 1332 puslapių, 400 egzempliorių.

Straipsnių autoriai

Abromavičius Stanislovas – ekonomistas, rašytojas, apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.
Adomaitis Vytautas – chorvedys, meno istorikas, pedagogas.
Alekna Romualdas – dailėtyrininkas, lietuvių kryždirbystės tradicijų paveldo puoselėtojas.
Ambrazienė Gailė – istorikė.
Augulienė Elena – finansininkė, Ramygalos parapijos „Gyvojo Rožinio“ draugijos vadovė, Krikščionių demokratų partijos Ramygalos kuopos pirmininkė.
Bagdonienė Rūta – Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.
Baliūnas Vytautas – pedagogas, kraštotyrininkas, muziejininkas.
Banaitienė Birutė Kotryna – pedagogė, kraštotyrininkė.
Banaitienė Daina – pedagogė, Ėriškių kultūros centro direktorė.
Barvičiūtė Dovilė – žurnalistė.
Basijokaitė Edita – Ramygalos gimnazijos mokinė.
Borisevičienė (Velaniškytė) Eglė – dailininkė, tapytoja, pedagogė.
Budreikaitė Lina – pedagogė, kraštotyrininkė, buvusi Ėriškių Juozo Balčikonio progimnazijos direktorė.
Chirv Valdas – inžinierius, Ramygalos seniūnijos seniūnas, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos narys.
Čepas Ričardas istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Čeponienė Marytė – bibliotekininkė, Panevėžio rajono Metų (2021 m.) bibliotekininkė.
Černienė Laima – Ramygalos gimnaczijos direktoriaus pavaduotoja.
Čiapienė Danutė – pedagogė.
Čiplytė Joana Viga – istorikė.
Čižas Algirdas Eduardas – inžinierius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius, habilituotas mokslų daktaras.
Dangveckienė Žaneta – žurnalistė, knygyno „Šviesva“ vadovė.
Dlugauskaitė Nijolė – dokumentinės literatūros rašytoja.
Dubikaltienė Aira – kartografė.
Dūda Kazys – ūkininkas.
Gaidelienė Jūratė – istorikė.
Garšva Kazimieras – Lietuvių kalbos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų habilituotas mokslų daktaras, monografijų autorius, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas, apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.
Gvergždys Julius – inžinierius, technikos mokslų daktaras.
Jakienė (Zupkaitė) Joana – agronomė, pedagogė.
Jankūnienė Rūta – technikos mokslų daktarė.
Jaraitė Gustina – Ramygalos gimnazijos mokinė.
Jasėnas Justas – kunigas, rašytojas.
Juknevičius Petras – istorikas, knygų autorius.
Juodikienė (Cemnolonskaitė) Paulina – pedagogė.
Juozaitienė Lina – Ramygalos seniūnijos seniūno pavaduotoja.
Juozaitis Rimantas – miškininkas, girininkas.
Kasparas Kęstutis – dokumentinės literatūros rašytojas.
Kisielienė (Radzevičiūtė) Antanina – siuvėja.
Kiškienė Laima – keramikė, tautodailininkė, dailės mokytoja metodininkė, knygų autorė.
Kiveris Antanas – fizikas, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius.
Klimka Libertas – fizikas, etnologas, Lietuvos edukologijos universite- to profesorius, gamtos mokslų daktaras, Valstybinės Jono Basanavičiaus, Stasio Šalkauskio premijų laureatas.
Krikščiūnas Povilas – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas.
Kriugiškienė Kristina – viešosios įstaigos „Bistrampolio dvaras“ vadybininkė.
Kubiliūnienė Loreta – Ramygalos kultūros centro direktorė, tapytoja.
Kučytė Jovita – pedagogė.
Kunskaitė Laima – chemikė, knygų autorė.
Laucius Jeronimas – leidyklos „Trys žvaigždutės“ vadovas, rašytojas.
Liugienė Marija – inžinierė, etnologė.
Mardosa Jonas – humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos eduko- logijos universiteto docentas, mokslinių monografijų autorius, etnologas.
Masiokas Stanislovas – profesorius, technikos mokslų daktaras, inžinierius.
Matulevičienė Saulė – lituanistė, humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto dėstytoja, žurnalo „Būdas“ (anksčiau – „Liaudies kultūra“) redaktorė.
Mikeliūnienė Stasė – bibliotekininkė, kraštotyrininkė, tautodailininkė.
Mykolaitytė Viltė – gimnazistė.
Mildažienė (Kairytė) Stasė – visuomenės veikėja.
Misevičius Vidas – inžinierius mechanikas.
Miškinis Vytautas – inžinierius, technikos mokslų daktaras, knygų autorius.
Narbutienė Angelė – ekonomistė, Panevėžio rajono savivaldybės narė.
Navalinskienė (Garuckaitė) Gražina – pedagogė (dėstytoja ekspertė), redaktorė, vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių, programų autorė, kraštotyrininkė, „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Ramygala“ I ir II dalių sudarytoja ir vyriausioji redaktorė.
Nemanis Jonas – pedagogas, Garbės kraštotyrininkas.
Pakeltytė Vilma – bibliotekininkė, kultūros darbuotoja.
Palionienė Audronė – kultūros darbuotoja, režisierė, saviveiklininkė.
Pašakinskienė (Vrubliauskaitė) Marija – lituanistė, lektorė.
Pečeliūnienė Inga – kultūros ir švietimo darbuotoja, režisierė.
Peleckienė Janina – Ėriškių žemės ūkio bendrovės buhalterė.
Petravičienė Janina – dailininkė, pedagogė.
Petrulis Domas – buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys, Užsienio reikalų ministro patarėjas.
Petrulytė Regina – Ramygalos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja.
Piliponis Bronius – ūkininkas.
Pociuvienė Danutė – žurnalistė.
Puško Alfredas – kunigas, Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas.
Rasiulytė Julija – pedagogė.
Ražanienė (Skystimaitė) Genovaitė – pedagogė, poezijos knygų autorė.
Rinkevičius Edmundas – buvęs Ramygalos bažnyčios kunigas klebonas kanauninkas, poetas, tautodailininkas.
Sabaliauskienė Birutė – gydytoja.
Sabalys Jonas – žurnalistas.
Sabonienė (Marcinonytė) Stasė – pedagogė.
Sakalauskas Zigmas – kraštotyrininkas.
Sereikienė Marija – biomedicinos mokslų daktarė, visuomenės vei- kėja.
Siurbytė Gabija – aktorė, režisierė, vadybininkė, prodiuserė, apdovanota Sidabrinės gervės statulėle.
Stasiškis Antanas – buvęs Lietuvos Respublikos VII, VIII, IX Seimo narys, apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kry- žiumi.
Statkevičius Kęstutis – gydytojas.
Statkevičiūtė Vita – bibliotekininkė.
Svetikas Antanas – profesorius, socialinių mokslų daktaras, poezijos knygų autorius.
Svirskytė Rita – pedagogė.
Šegamogienė Vladislava – bibliotekininkė, knygų autorė.
Šidlauskas Vincas – pedagogas, visuomenės veikėjas.
Šimonis Kazys – dailininkas, tapytojas, grafikas.
Švarlys Leonas – ūkininkas.
Tarvydas Vytautas – zootechnikas, profesorius, habilituotas žemės ūkio mokslų daktaras.
Tevelionienė (Pranauskaitė) Angelė – ūkininkė.
Ulienė Emilija – ūkininkė.
Ulytė Antanina – pedagogė.
Urbanavičius Vytautas – archeologas, humanitarinių mokslų daktaras, apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu.
Vaškevičiūtė Ilona – archeologė, humanitarinių mokslų daktarė.
Velikonis Virmantas – žemės ūkio specialistas, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys.
Vyčinienė (Račiūnaitė) Daiva – etnomuzikologė, habilituota mokslų daktarė, profesorė, Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, apdovanota už folkloristikos aktualizaciją (2022 m.).
Zagorskytė Aldona – pedagogė.
Zakarienė (Liutkutė) Varsa – etnomuzikologė, doktorantė.
Zubauskienė Irena – pedagogė, kraštotyrininkė, knygų autorė, apdovanota Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.
Žagunis Povilas – Panevėžio rajono savivaldybės meras, Europos Sąjungos Regionų komiteto tikrasis narys, atstovas Lietuvai, Lietuvos savivaldybių asociacijos Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Panevėžio rajono skyriaus pirmininkas, apdovanotas Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinės krivūlės riterio“ ženklu už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui.
Žarskus Aleksandras – kultūrologas, etnologas.
Žeimantas Vytautas – žurnalistas.
Žemkauskienė Asta – pedagogė, kraštotyrininkė.

 

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt