lankymasis šioje svetainėje

 

 

Ramygala
33-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 108 autoriai, 175 straipsniai, 1560 puslapių, 600 egzempliorių. 2016 m.

Asmenvardžių rodyklė (6 524 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V W Z Ž

 

A

Abarius Lionginas  1193
Abraitienė  690
Abramovas Ivanas  1195
Abramovičius Berelis  187
Abromaitienė  690
Abromaitytė Barbora  843
Abromavičius Stanislovas  505
Abromukas  839
Adamkavičius E.  241
Adamkus Valdas  380, 381, 413, 1075, 1414, 1474, 1517
Adašiūnai  471, 636
Adašiūnaitė E.  711, 713, 714
Adašiūnaitė Eglė  710
Adašiūnas  475
Adašiūnas Adomas  153, 1073
Adašiūnas Algis  8, 17, 563, 569, 954, 958, 984, 985, 987, 991, 1024, 1036, 1062, 1431, 1497
Adašiūnas Donatas  545
Adašiūnas Jonas  626
Adašiūnas Stasys  563, 1168
Adašiūnienė Ona  626
Adelbergienė Vanda  1506
Adomaitienė  690
Adomaitienė (Peleckaitė) M.  1236
Adomaitis  337, 344, 685
Adomaitis Antanas  223, 504
Adomaitis Juozapas  690
Adomaitis Juozas  690
Adomaitis Kazimieras  786
Adomaitis Kazys  796
Adomaitis Leonas  690, 716
Adomaitis Mamertas  690
Adomaitis Mykolas  530, 533, 889
Adomaitis Regimantas  567, 569, 1028, 1050–1052, 1067, 1069, 1460, 1461, 1465
Adomaitis V.  368, 515, 516
Adomaitis Vytautas  7, 8, 15, 16, 24, 265, 523, 532, 849, 1497
Adomaitytė  336
Adomaitytė Aldona  760
Adomaitytė Barbora  792
Adomaitytė Genovaitė  690
Adomas Rimas  318, 319
Adomavičius  508
Adomėnas Kontigardas  1507
Adomonis Antanas  557
Afanasjevas D.  188
Afanasjevas Jurijus  1489
Aidulis  331
Aimantas Česlovas  608
Aimontas  827
Aimuntienė Aldona Marijona  1506
Aimuntienė Nijolė  1507
Aitvidos  535
Aklinskis Antanas  179
Aksinavičiūtė Marijona  912
Aldakauskaitė Diana  654
Aldakauskaitė Irmanta  654
Aldakauskas Raimondas  654
Aldakauskas Vidmantas  654
Aldakauskienė Leokadija  654
Alekna  943
Alekna J.  950
Alekna Jonas  960, 995
Aleknaitis Petras  115
Aleknaitis Povilas  115
Aleknavičiai  766
Aleknavičienė Elena  758, 766
Aleknavičius  758
Aleknavičius Vladas  756, 758, 766
Aleknavičiūtė Genovaitė  758, 759
Aleknavičiūtė Veronika  758
Aleksandras II  153, 175, 176
Aleksandras Jogailaitis  1156
Aleksandras Jogailaitis, kunigaikštis  1155
Aleksandras, karalius  1079
Aleksandras, kunigaikštis  114
Aleksandras, valdovas  1078
Aleksandravičienė  463
Aleksandravičius  463
Aleksandravičius Antanas  1196
Aleksandravičiūtė  463
Aleksandroviczius Stanislavas  244
Aleksandrovičius S.  275
Aleksiūnai  548
Aleksiūnaitė Liucija  842
Aleksiūnas M.  1423
Aleksiūnas Pranas  823
Aleliūnaitė Angelė  975
Aleliūnas  613
Aleliūnas Giedrius  868
Aleliūnas Jonas  302, 303
Aleliūnas Juozas  1044
Aleliūnas Petras  302, 303
Aleliūnas Vladas  302, 303
Aleliūnienė Vanda  637
Ališauskas Egidijus  1055
Ališauskas K.  925
Ambotas Antanas  974
Ambrasas J.  241
Ambraška Algimantas Juozas  974
Ambrazaitis Algirdas  1199
Ambrazas (Ambruožas) Jonas  260
Ambrazevičius (Ambrasas) Jonas  241
Ambrazevičius J.  241
Ambrazevičius Jonas  201, 227
Ambrozaitis V.  1199
Ambrozevičius  613
Ambrozevičius (Ambrozas) Jonas  944
Ambrozevičius J.  267
Ambrozevičius Jonas  267, 822, 824–
826
Ambrozevičius Silvestras  190
Ambruožai  357
Ambruožas Antanas  353
Ambruožas Stasys  353
Ambutienė Nijolė  1062
Andersson Paulius  1055
Andrašiūnas Stasys  238
Andrejevas A.  277
Andrėjus, brolis  114
Andriejienė Elžbieta  115

Andriejienė-Tautginaitienė Elžbieta  115
Andrijauskas Povilas  1168
Andrikienė Laima  569
Andrikonis  453
Andrišiūnas Petras  836
Andriūnas Jonas  1440
Andriuškevičiūtė A.  263
Andriuškevičiūtė L.  263
Andrūnavičius Antanas  353
Andužis Edmundas  1491
Aniulienė Marija  1007, 1507
Aniulis A.  367
Aniulis Antanas  405, 410, 1462, 1507
Anrel-Elmit Cecilija  924
Anrep-Elmpt Cecilija  204
Antanaitis  803
Antanaitis Adomas  602
Antanaitis Antanas  914
Antanaitis B.  603, 611, 781, 801
Antanaitis Bronius  349, 439, 781
Antanaitis Jonas  974
Antanaitis Juozas  271
Antanaitis M.  945
Antanaitis Mykolas  944, 954, 1185
Antanaitytė Danutė  914
Antanaitytė Konstancija  914
Antanavičius  1479
Antanavičius D.  115
Antanavičius Juozas  1199
Antanienė  614
Antonievičius  819
Anujo Ž.  1433
Anušauskas A.  298
Apanavičius Romualdas  4, 1199
Apronovičius A.  1202
Aramavičienė Kristina  930
Aramavičius  473
Aramavičius V.  473, 930
Aramavičius Vytautas  930
Aramavičiūtė Alina  930
Araminas A.  1433
Arcikevičius  387
Arcišauskaitė Loreta  545
Ardaitienė  1228
Ardaitienė Danutė  1507
Ardaitis Antanas  778
Ardaitis Henrikas  1507
Ardavičius Antanas  778
Arieška Algirdas  914
Arieška Anicetas  914
Arieška Gasparas  348
Arieška J.  300, 303
Arieška Juozas  912, 914
Arieška K.  396
Arieška Kasparas  914
Arieška Vytautas  914
Arieška Zigmas  823
Arieškaitė Angelė  914, 915
Arieškaitė Regina  912, 920
Arieškienė  348
Arieškienė Apolonija  914
Arieškienė G.  970
Arimavičienė  349
Arimavičius  176
Arimavičius V.  165
Artas  543
Artiomenkovas Ivanas  974
Artiuch Vladimiras  189
Artiuchas V.  192, 194, 195
Artmonas Jonas  780
Astapkavičienė J.  1004, 1005
Astapkavičienė Janina  1004
Astapkavičienė Marija  1006
Astapkavičius  391
Astapkavičius V.  916, 918, 1419
Astapkavičius Vaidas  776
Astapkavičius Vladas  280, 291, 294, 898
Astapkavičiūtė Anelė Virginija  975
Astapkovičius  899
Astapkovičius Aleksandras  185
Astikaitė V.  1009, 1012
Astikaitė Valerija  1008
Astramskaitė-Diktanienė Aldona  642
Astramskaitė Daiva  642
Astramskaitė-Vaitkevičienė Daiva  642
Astramskas A.  22, 251, 492, 626, 627, 637, 642, 927
Astramskas Algirdas  625, 641
Astramskas Arūnas  5, 13, 23, 126, 165, 477, 641, 642, 938, 998, 1464, 1493, 1497
Astrauskas  191
Astrauskas Antanas  635
Astrauskas Kazimieras  246, 247, 252
Astrauskas Kazys  252
Ašmanavičius Petras  780
Ašmonavičius  801
Atkočiūnas  968
Atkočiūnas A.  1434
Auga  613
Augytė Zosė  592
Auglys Bronislavas  370
Augulienė Elena  6, 7, 14, 15, 24, 409, 412, 413, 416, 418–420, 424, 425, 562, 1027, 1497, 1505
Augulienė Janė  635
Augulienė Janina  623
Augulienė Vitalija  1030
Augulis Alfonsas  353
Augulis Zenonas  411, 412, 416, 419
Augūnas-Klajūnas Edvardas  370
Augustas III  938
Aukštinaitis Juozas  670
Aulinskas Benediktas  830
Aulinskas Jonas  817, 823, 830, 833, 834, 844
Aulinskas Mykolas  830
Aulinskas Pranas  830
Aulinskas Tadeušas  830
Aulinskienė M.  832
Aulinskienė Marija  828, 843
Avyžius Jonas  1023, 1423
Avižonis K.  630, 935, 939
Ažubalis Juozas  973, 974

 

B

Babanskis  349
Babianskienė Julė  930
Babrauskas Leonardas  841
Babravičius Vytautas  522
Bacevičienė B.  970
Bacevičienė Bronė  987, 1072, 1074
Bacevičius Jonas  974
Bacevičiūtė  1279
Bacevičiūtė R.  1284
Bachas  616
Bačkus Mindaugas  1056
Bagdonaitė Ona  827
Bagdonaitė Sofija  803, 804
Bagdonas Antanas  823
Bagdonas Jonas  300, 842
Bagdonas Juozas  803
Bagdonas Kazimieras  803
Bagdonas Kazys  441
Bagdonas V.  301
Bagdonas Vincas  301, 842
Bagdonavičius  463
Bagdonavičius Vytautas  760
Baginskas B.  71
Baikauskienė Vida  1001
Bairašauskaitė T.  165, 166
Bajorytė Eugenija  1028
Bajoriūnas Petras  633, 650
Bakanavičienė Gintautė  1486
Bakanavičius Vaidas  1065
Bakanienė Živilė  1506
Bakas  484
Bakas Kazimieras  479, 488, 489
Bakas R.  488
Bakas Rimantas  484, 488–490, 662, 675
Bakas Rimantas Kazimieras  7, 15, 477, 1497
Bakas Vidas  488, 489
Bakas Vidmantas  490
Bakas Vladas  488
Bakėnas Viktoras  828
Bakienė Stasė  489
Baktariovas  157
Balakauskas  280, 983
Balakauskas M.  731
Balakauskas Mykolas  747
Balakauskas Viktoras  416, 419, 562
Balakauskienė  731
Balakauskienė Algimanta  1486
Balbierienė Daiva  430
Balbierienė (Navalinskaitė) Daiva  910
Balbierienė-Navalinskaitė Daiva  1505
Balčaitytė Katarina  1220
Balčikoniai  385, 557
Balčikonis  349, 1230
Balčikonis J.  193, 196–198, 363, 474, 813, 1000, 1185
Balčikonis Jonas  191
Balčikonis Julius  362
Balčikonis Juozas  10, 18, 22, 24, 130, 135, 156, 191, 278, 319, 367, 385, 557, 558, 560, 882, 901, 950, 954, 981, 999–1001, 1174, 1185, 1407, 1411, 1438, 1459, 1472, 1500
Balčikonis Martynas  557
Balčikonis Petras  822
Balčikonytė Kazė  828, 831
Balčikonytė V.  1475
Balčys  355, 369
Balčiūnaitė E.  1421
Balčiūnas  214
Balčiūnas A.  627
Balčiūnas A. A.  450
Balčiūnas Antanas Algimantas  449, 627
Balčiūnas Jonas  529
Balčiūnas Kazimieras  859
Baleišis Adomas  828
Balienė  348
Balilionienė Emilija  426
Balilionis G.  1037
Balilionis K.  969
Balilionis Kazimieras  957
Balilionis Kazys  954
Balys Alfonsas  353
Balys J.  1233, 1234
Baliulis A.  22, 115, 117
Baliulis Algirdas  5, 13, 23, 114, 1497
Baliūnas V.  130
Baliūnas Vytautas  10, 18, 130, 1497
Baliūnienė A.  1257
Balsevičius  348
Balsevičius Antanas  411
Balsevičiūtė G.  191
Baltaduonytė-Kutinskienė Ona  151
Baltakis Algimantas  287
Baltakis Jonas  965
Baltaragienė  427
Baltaragis  427
Baltraitienė Virginija  1444
Baltrukėnas  976
Baltrūnai  341
Baltrūnaitė-Rasiulienė Agnė  315
Baltrūnaitė Anastazija  220
Baltrūnaitė-Gaškienė Anastazija  217, 218, 219, 401
Baltrūnaitė Genovaitė  974
Baltrūnaitė Jūratė  994
Baltrūnaitė M.  432, 1189
Baltrūnaitė (Garuckienė) M.  907, 908
Baltrūnaitė-Garuckienė M.  1190
Baltrūnaitė Michalina  220
Baltrūnaitė-Garuckienė Michalina  218, 1189
Baltrūnaitė Ona  220
Baltrūnaitė Stanislova  975
Baltrūnas  157, 482, 993
Baltrūnas Antanas  265, 903
Baltrūnas Dainius  994
Baltrūnas J.  1171
Baltrūnas Jonas  960
Baltrūnas Juozas  400, 778, 903
Baltrūnas Mykolas  581, 588, 590, 592
Baltrūnas R.  194, 196, 1023
Baltrūnas Rapolas  157, 195, 345, 903, 1043, 1188
Baltrūnas S.  993, 994
Baltrūnas Stanislovas  969, 992
Baltrūnas Stasys  482, 993, 994, 1425, 1426
Baltrūnas Valentinas  4
Baltrūnas Viktoras  1260
Baltrūnas Vytautas  336
Baltrūnas Vytautas Jonas  975
Baltrūnienė Antanina  307, 308, 905
Baltrūnienė Antanina (Liutkutė-Liutkevičiūtė)  903
Baltrūnienė-Liutkevičiūtė Antanina  219
Baltrūnienė Kazimiera  690
Baltrūnienė Marijona  349
Baltrūnienė Mirginija  994
Baltušis Juozas  1023
Baltuška  336
Baltuška Antanas  786
Baltuška Bronislovas  960
Baltuška Bronius  332, 786, 792, 1188, 1191
Baltuška Kazys  1260
Baltuška Petras  290, 430, 1166, 1174–1176, 1260
Baltuškaitė Anastazija  786
Baltuškaitė-Zopelienė Anastazija  786
Baltuškaitė Apolonija  686
Baltuškaitė E.  1073, 1074
Baltuškaitė Erika  1072, 1073, 1507
Baltuškaitė Kotryna  1042
Baltuškaitė Marcelė  787
Baltuškienė  348
Baltuškienė Ona  786
Baltuškienė Valė  1507
Baltuškos  1260
Baltušnikai  297
Balvočius J.  181–183
Balvočius-Gerutis J.  181
Balvočius Jonas  181
Balvočius Jonas-Gerutis  999
Balvočius-Gerutis Jonas  128, 130, 180, 182, 183, 1142
Bambalas A.  230
Banaitienė B.  389
Banaitienė Birutė Kotryna  9, 17, 1002, 1497
Banaitienė (Kaupaitė) Marcelė  249
Banaitienė Ona  1002
Banaitienė Paulina  1002
Banaitis  326, 829
Banaitis Antanas  828, 1002
Banaitis Jonas  773, 774
Banaitis Jurgis  254, 270, 1425
Banaitis Mykolas  474, 1167, 1171
Banaitis Povilas  9, 17, 1002
Banaitis Rapolas  353, 388
Banaitytė Nastutė  820
Banaitytė Salomėja  348
Bandanskienė Dalė  1507
Bandanskytė Aušra  960
Banėnas Juozas  353
Banevič Konstantinas  204
Banevičiova Eva  204
Banevičius V.  453
Banevičius Vytautas  457
Banionis D.  1433, 1437
Banionis Donatas  1435
Banionis R.  1433
Banys M.  1433
Banišauskaitė Aušra  1505
Baniulis Petras  1129, 1175
Baniūnas Petras  354
Baradinskienė Jūratė  12, 20, 1560
Baranauskas  978, 1279
Baranauskas Antanas  179, 803, 827, 980
Baranauskas B.  801
Baranauskas J.  1193
Baranovskis A.  1284
Barauskai  150, 903, 1003
Barauskas  332, 415, 1201
Barauskas Andrius  150
Barauskas Antanas  353, 1260
Barauskas B.  128, 135, 146, 150, 156, 180, 195, 196, 201, 235, 241, 242, 275, 290, 787, 1176, 1185, 1199, 1205
Barauskas Bronislovas  269, 271, 278, 1158, 1167, 1171, 1173
Barauskas Bronius  128, 135, 145, 234, 689, 1154, 1156
Barauskas J.  954, 1185
Barauskas Julius  278
Barauskas Juozas  150
Barauskas Jurgis  150, 159, 278
Barauskas K.  1171
Barauskas Kazimieras  1171, 1173
Barauskas Matas  150
Barauskas Mykolas  150
Barauskas Petras  150, 344
Barauskas Povilas  150
Barauskas Steponas  150
Barauskas Vytautas  569
Barauskas Zigmas  227
Barauskienė Stanislava  1508
Baravykas Aloyzas  679
Barbuška  349
Barbuška Petras  353
Bareika V.  1191
Bareika Vladas  1187
Bareikienė Anelė  1260
Barysaitė Džoja Gunda  1517
Barysas  1441
Barkauskaitė Violeta  3, 4
Barkauskas Antanas  353
Barkauskas Antanas-Brakonierius  358
Barkauskas Juozas  353
Barodzica  203
Baronas D.  114
Baronas Kazimieras  1169
Baršauskas K.  1426
Baršauskas Kazimieras  1425
Bartašiūnas  894
Bartkai  748
Bartkaitė  754
Bartkevičius  348
Bartkienė Algė Agnietė  10, 18, 1497
Bartkus Alfonsas  396
Bartkus Antanas  396
Bartkus Baltrus  396, 722, 724, 1475
Bartkus Zigmas  299, 748
Bartkutė Aldona  741
Bartkutė Genovaitė  975
Bartkutė Stefa  748
Bartkutė Zofija  748
Bartoševičius Josifas  190
Bartusevičiai  550
Barzda  335, 730
Barzda Antanas  351
Barzda Jonas  561
Barzda Kazys  561
Barzda Linas  1486
Barzda Martynas  1505
Barzda Petras  561
Barzdienė Juozapota  581
Barzdienė Vlada  1260
Barzioš V.  230
Basalykas A.  35, 38, 48, 82, 83
Basalykas Alfonsas  82
Basanavičius J.  1488, 1498
Basanavičius Jonas  434, 952, 1029, 1152
Basijokaitė Aldona  1506
Basijokienė L.  76
Basijokienė L. M.  368
Basijokienė Liudvika  778
Basijokienė Liudvika Marija  7, 8, 16, 24, 430, 433, 506, 611, 642, 643, 684, 781, 783, 801, 821, 1497, 1505, 1506, 1507
Basijokienė Virginija  1063, 1506
Bašauskaitė  981
Baškas Juozapas  125
Baškienė-Račiūnaitė Anelė  1505
Baškirovas  292
Bateninas Michailas  186
Batoras Steponas  116, 274
Baublytė Lina  1056
Baublytė-Narsutienė Aldona  1007
Bavaras Artūras  625
Bavikinas Egidijus  1055
Bavoras  251
Bazaras Pranas  954, 957
Bazarienė D.  967

Bažadragytė  1004
Beinaris P.  1195
Beinartas J.  410
Beinartas Julius  409
Beivydas  452, 453
Beivydas Povilas  455
Belazaras Kazys  834, 843
Beliajevas Nikolajus  185
Beliavskij Juozapas  204
Belickas Zenonas  453, 458
Belickas-Klevas Julius  370
Belozaras Jurgis  163
Benediktas XV, popiežius  1220
Benediktas XVI, popiežius  1449
Benikūnas  556
Beniušis Vytas  1260
Benjokobas Izaokas Eizikas  287
Berentaitė  323, 324, 326
Berentaitė Rozalija  828
Berezin Dmitrij  1055
Berija  323
Beriozovas Vladimiras  1479
Bernadiktienė  1235
Bethovenas Liudvikas  1195
Bezoraitienė Eugenija  421
Bezoraitis Zigmas  421
Bialozarai  935
Bialozaras Anupras  123
Bialozaras Jurgis  118
Bialozoras Anupras  120
Bičkauskas-Gentvila L.  175, 179
Bieliauskas  803
Bielinis  803
Bielinis Algirdas  974
Bielinis Andrius  216
Bielinis J.  158
Bielinis Jurgis  212, 216, 558
Bielinskis F.  1142, 1143
Bielinskis Feliksas  884
Bieta Stasys  487, 675
Bikinas Miglius  545
Bikulčius Juozas  779
Bilejevas  1160
Bilinkevičius Albinas  355, 369
Bilinkevičius Albinas-Balčis  1484
Bilinskij Pranas  204
Bilytė Zanė  975
Biliūnas  277
Biliūnas J.  278
Biliūnas Jonas  750, 803
Binkis K.  223, 876, 1013, 1020
Binkis Kazys  573
Birkovskis Timofejus  185
Biržiška V.  114
Bistramai  74, 131, 166, 169, 935
Bystramai  122
Bistramaitė Gabrielė  936
Bistramaitė Irena  191, 936
Bistramaitė Jadvyga  936
Bistramaitė Michalina  936
Bistramaitė Mikolina  191
Bistramas A.  166
Bistramas Aleksandras  166, 935, 936
Bistramas Andrius  935
Bistramas Dominykas  935
Bistramas Eugenijus  936
Bistramas Jonas Evaldas  935
Bistramas Jonas Kazimieras  935
Bistramas K.  936
Bistramas Karolis  166, 935, 936
Bistramas Kazimieras  935, 936
Bistramas Otonaras Aleksandras  935
Bistramas Tadeušas  166, 936, 938
Bistramas V.  166
Bistramas Vladislovas  166, 936
Bystramas  121, 122, 135, 202, 203
Bystramas Pranas  816
Bistramienė Zofija  936
Bistrickas Antanas  1143
Bitautai  169
Bitautienė  137, 202, 203
Bytautienė  121–123
Bizdonas  295
Blaudzevičius  702
Blaudzevičiūtė  941
Blaudzevičiūtė Marija  702
Blavdzevič Mariana  204
Blavdzevič Marija  204
Blavdzevič Vanda  204
Blažienė Grasilda  4
Blažys R.  342
Blažytė-Baužienė Danutė  4
Blėdis V.  1433, 1437
Blėka Petras  353
Blėka-Plerpa Petras  371
Blinstrubai  160
Blinstrubaitė J.  1225
Blinstrubas Kazimieras  161
Bliumas P.  849
Bliuvaitė Genovaitė Antanina  974
Bliuvaitė Vladislova  975
Bliuvas Jonas  653
Bliuvas Juozas  430, 1507
Bliuvas Stasys  495
Bliuvas Vytautas  975
Bliuvienė Pranciška  581, 582
Bliuvienė Viktė  1507
Blogoiriovas Demjanas  185
Bložienė O.  631
Blusius Jurgis  116
Bobelis K.  417
Bobelis Kazys  415
Bobrovas K.  297
Bočiulytė A.  227, 269
Boguševič Kamilija  923
Boguševičiai  162, 923
Boguševičius  152
Boliauskas Žilvinas  545
Bona, karalienė  115
Borchertas V.  1433
Borkovskis Albinas  186
Borodzičius  123
Bortkievičius Antanas Vaclovas  161
Boruta Jonas  1215
Brangulis A.  36
Braškaitė Angelė  1220
Braškaitė Antanina  607
Bratkauskas Bronius  453, 455
Braudė H.  289, 1098
Brazauskas A.  1489
Brazauskas Algirdas  499, 1479
Brazauskas Gintaris  1027
Brazauskas J.  228
Brazauskienė Aldona  1260
Brazauskienė O.  1116
Bražėnas  802
Brechtas Bertoldas  1403
Brėmas A.  182
Brinka  754
Brinka Adolfas  742, 744, 754
Brinka Alf.  1191
Brinka Alfonsas  754
Brinka J.  1187
Brinka Juozapas  1184, 1186
Brinkaitė Anelė  754
Brinkaitė Nijolė  975
Brinkaitė Veronika  754
Brinkaitė-Strolienė  794
Brinka-Poniatovskis Alfonsas  753
Brinkos  754
Brižinskas  463
Bručas Pranas  276
Brunnov Simonas  204
Brunnov Stanislovas  204
Brunofienė  121–123
Brunonas  804
Brunova  202, 203
Brunova Bogumila  165, 204
Brunova Marija  927
Brunovai  152, 186
Brunovai (Brunnov)  165
Brunovas  200
Brunovas Baronas Simonas  844
Brunovas Jonas Mikalojus  927
Brunovas S.  198, 835
Brunovas Simonas  166, 177, 927, 931
Brunovas Stanislovas  165, 166, 927
Bružas Antanas  212
Brženskaja Apolonija  187
Bržozovskis Zigmas  928
Bubinai  249
Bubinaitė Marijona  642
Bubinaitė-Miknienė Stasė  252
Bubinas Alfonsas  252, 625, 637, 638, 640
Bubinas Antanas  638
Bubinas Povilas  247, 250, 252, 632, 638
Bubinienė  401
Bubinienė Inga  630
Bubnys A.  22, 298
Bubnys Arūnas  4, 6, 14, 297, 1497
Bubnys Vytautas  1479
Bucevičienė Stasė  1022
Bučas B.  280
Bučas Bernardas  343, 1085, 1091, 1165, 1166
Bučelienė (Skorkaitė) V.  1233
Bučinskienė Jūratė  628, 637
Būčys  417
Būčys Pranciškus  607
Bučiūnai  329
Bučiūnas  653
Bučiūnas Vincas  840
Budavičienė A. O.  1227
Budavičius M.  1242
Budienė Kotryna  116
Budreika  341, 721
Budreika Kazimieras  786
Budreikaitė Julė  341
Budreikaitė Lina  5–7, 9, 13–15, 17, 22, 106, 254, 318, 383, 556, 558, 999, 1001, 1497
Budreikienė Bronė  426
Budreikytė Laima  786
Budreikytė Regina  786
Budreikos  786
Budrevičienė Jadvyga  922
Budrevičius  721, 739
Budrevičius Jonas  243
Budrevičius (Budreika) Jonas  730
Budrevičius Julius  923
Budrevičius Juozas  732, 923
Budrevičius Petras  923
Budrevičius Romanas  923
Budrevičiūtė Katrė  923
Budrevičiūtė Michalina  923
Budrevičiūtė-Zaleska Michalina  923
Budrevičiūtė Ona  724
Budrevičiūtė Stasė  739
Budrys Antanas  302
Budrys Kazimieras  353
Budrytė Angelė  783
Budrytė M.  1021
Būga  1279
Būga K.  114, 472, 474, 476, 1284
Būga Kazimieras  114, 1440
Būga Mindaugas  496, 1102
Buivydaitė Bronė  268
Bujokas A.  367
Bujokas Alfonsas  960
Bukauskas  482
Bukauskas Jonas  817
Bulakaite  1495
Buliauskaitė Genė  1468
Buliauskaitė Ona  640
Buliauskaitė Raimonda  710
Buliauskaitė Valė  974
Buliauskas  337
Buliauskas Adolfas  349, 353
Buliauskas Albinas  974
Buliauskas Aleksas  349
Buliauskas Juozas  348, 352
Buliauskas Stasys  1041
Buliauskienė  430
Buliauskienė Agota  640
Buliauskienė Danutė  1508
Buliauskienė Liudvika  1041
Bulota Andrius  199
Bulotas J.  69
Bulotas Juozas  68
Burauskaitė B.  299
Burbulis Vacys  680
Burda Algimantas  498
Bureika Adolfas  370
Burgardas Levas  186
Burkus J.  346, 350, 352
Burokaitė Jūratė  1199
Burokienė Zofija  1485
Bušackis  452
Butautas Jonas  1152
Butavičienė Salomėja  592
Butavičius Bronius  579
Butavičiūtė S.  1475
Butė Antanas  778
Butė Juozas  773, 778
Butėnaitė Genovaitė  974
Butėnaitė Janina Gražina  975
Butėnas J.  589
Butėnas Jonas  589
Būtėnai  715
Būtėnas  715, 1279
Būtėnas J.  1013, 1020
Būtėnas P.  1284
Butytė Veronika  778
Butkevič Petras  204
Butkevičienė  899
Butkevičius  914
Butkevičius Albertas  899
Butkevičius I.  132, 141, 143, 144
Butkevičius Ipolitas  132
Butkevičius J.  899
Butkevičius Petras  161
Butkieviczius Mecislavas  240
Butkis  1166
Butkys  1155
Butkys J.  1154, 1169, 1170
Butkys Jonas  1092, 1168
Butkutė Genė  981
Butkutė Karolina  710
Butrimavičienė (Čichanavičiūtė) P.  1241
Butvilaitė Rasa  4
Buzas Arūnas  1486, 1507
Bžeckis B.  300, 304
Bžėskytė Ona  347

 

C

Cemnolomskaja Marija  204
Cemnolonskas  348
Cemnolonskij Florijonas  204
Cemnolonskij Leonardas  204
Cemnolonskis Kazys  972
Chirv Laima  1064
Chirv V.  112, 569, 1448
Chirv Valdas  5, 11, 13, 19, 107, 111, 418, 433, 455, 467, 506, 542, 543, 545, 567, 569, 608, 706, 998, 1026, 1046, 1062, 1447, 1448, 1451, 1497, 1505, 1506
Chodkevičius Aleksandras  118
Chodorovičius Mykolas  181
Chodrinskis Matvejus  157
Christijauskienė I.  965

Chrščionovaitė Kotryna  115
Chruščiovas  1036
Chruščiovas N.  737, 1487
Cybas Benjaminas  1206
Cichovskis Adomas  123, 942
Cidzikas Adolfas  204
Ciechovskis Adomas  189
Cielis Kazys  350
Ciemaškaitė-Dzimidienė Irena  458
Cieslia Kazimieras  546
Cigas Aleksas  306
Cigas Antanas  650
Cipė  284
Cyrilė  608
Cirtautas Gasparas  181
Cvirka P.  441

 

Č

Čakūnas-Parfomčikas Timofėjus  190
Čaplikas Žilvinas  1056
Čechovas A.  1433
Čechovas Antonas  1403
Čekaitienė Teklė  493
Čekaitis Dominykas  493
Čekanauskas V.  1027
Čekanauskas Vytautas  402
Čekatauskas Marijonas  655
Čekutis Ričardas  196
Čelis Boleslovas  506
Čeniauskaitė Elena  386
Čeniauskaitė Marijona  386
Čeniauskas Antanas  386
Čepaitė Birutė  353
Čepaitienė A.  1225
Čepaitis  636
Čeponienė M.  129, 188
Čeponienė Marytė  9, 17, 24, 421, 428, 1020, 1023, 1055, 1064, 1452, 1459, 1497, 1505
Čeponis  343, 653
Čeponis Eugenijus  1505
Čeponis Jonas  373, 375
Čeponytė Vida  653
Čepurna A.  247, 633
Čepurna Antanas  246, 247, 252, 639
Čepurnos  249
Čereška Antanas  592
Černevskij Inokentijus  204
Černevskis  137, 203
Černevskis B.  187
Černevskis Boleslovas  175
Černevskis Boleslovas (Czerniewski Bolesłow)  175
Černevskis Pranciškus  152
Černevskis Teodoras  176
Černiauskai  119, 383, 389
Černiauskas  122
Černiauskas Antanas  384, 386
Černiauskas Daugirdas  633
Černiauskas Edvardas  384, 386
Černiauskas Titas  1010
Černiauskas Vaižgantas  1130
Černiutė Viltė  1010
Černiūtė-Kraujelienė Angelė  1041
Čerskaitė-Kairiūkštienė Ona  929
Česnavičienė Danutė  1506
Česnavičienė (Kiškytė) Danutė  8, 16, 715, 1497
Četirkin M.  963
Četkauskas Povilas  1193
Čiapas Juozas  834
Čiapienė Danutė  10, 18, 1497
Čybas Benjaminas  1184, 1196
Čichomiraitė Bronė  655, 656
Čichomiraitė Danutė  686

Čichomiraitė-Lukošiūnienė Danutė  656, 686
Čičelienė (Kavoliukaitė) A.  1234
Čičirkienė Marija  1052
Čilinskas Antanas  298
Čindaras  972
Činikai A. ir J.  590
Činikaitė Nastutė  826
Činikas A.  186, 582, 583
Činikas Adomas  581
Činikas Alfonsas  581, 582, 587, 589
Činikas Antanas  157, 195, 581, 588, 590, 591, 843
Činikas Jonas  581, 587, 589, 779
Činikas Juozas  581, 589, 591
Činikas Petras  581
Činikienė A.  582, 583
Činikienė Stasė  592
Čipelis Algis  529
Čipliai  494, 658, 715
Čyplienė  348
Čyplienė Eugenija  565
Čyplienė Ona  7, 15, 561, 565, 1497
Čyplienė (Leleivytė) Ona  565
Čiplienė Zita  518
Čiplys  359, 487
Čiplys A.  1186
Čiplys Adomas  10, 19, 271, 561, 715, 717
Čiplys Antanas  353, 717
Čiplys Bronius  685, 717, 718
Čiplys Daumantas  10, 19, 1497
Čiplys Gintas  1063
Čiplys Gintautas  113
Čiplys Juozas  778
Čiplys Kazimieras  717, 718, 857
Čiplys Kazys  349
Čiplys Kostas  835
Čiplys M.  394
Čiplys Mamertas  974
Čiplys Mykolas  271, 718
Čiplys Petras  689
Čiplys Vincas  262
Čiplys Vladas  353
Čyplis Sigitas  113, 565, 1064
Čyplys Eugenijus  562, 565
Čyplys Saulius  565
Čiplytė Ksavera  975
Čiplytė Ona  349, 915
Čiplytė Viga Joana  290
Čiudaras V.  1423
Čiurienė A.  263
Čiurienė Aldona  452
Čiurlionis Jonas  1195
Čiurlionis M. K.  878, 884, 1032, 1127, 1195, 1434
Čiūtros  548
Čiževskis Motiejus  153

 

D

Dabkaitis (Dobkovič) Mikalojus  115
Dabkaitis Stanys  115
Dačinskas Gediminas  1056
Dailėdėnas S.  834
Dailidėnaitė Bronė  353
Dailidėnas Antanas  353
Dailidėnas Bronius  354
Dailidėnas Stepas  836, 843
Dailidėnas Steponas  836
Dakinevičienė Albina  984
Dalevskis K.  819
Damalakaitė D.  918
Damalakaitė E.  965, 1013
Damalakaitė Eleonora  1020
Damaševičius Jurgis  1056
Dambrauskas  487
Dambrauskas-Jakštas A.  182
Dambrauskienė Rima  868
Danauskas Jonas  276
Dangveckas Kęstutis  540, 1064
Dangveckas Rapolas  1063
Dangveckienė Žaneta  421, 1048, 1063, 1506
Danilčevas  365
Danilevičius Kostas  692
Daniūnaitė Agnietė  146
Daniūnaitė Cecilija  581
Daniūnaitė Marytė  797
Daniūnaitė Uršulė  827
Daniūnas  159
Daniūnas Adomas  157
Daniūnas Jonas  299
Daniūnas Mykolas  354, 1165, 1181
Daniūnas P.  181
Daniūnas Povilas  155
Daniūnas Rapolas  581
Daniūnas Vincas  795
Daniūnienė  349
Daniūnienė Genovaitė  507
Dapkus Juozapas  974
Dargužienė  336, 659
Dargužis  339
Dargužis Alfonsas  975
Dargužis Algimantas  725
Dargužis Antanas  354
Dargužis Jonas  301, 352, 826
Dargužis Kazys  831
Dargužis Petras  548, 822, 831
Dargužis Stasys  831
Dargužytė Antanina  338
Dargužytė Genė  725
Dargužytė Onutė  400
Dargužytė Valerija  725
Darius S.  531
Darius Steponas  787, 912
Dariūtė-Maštarienė N.  787
Dariūtė-Maštarienė N. S.  801, 1166, 1454
Darulis Egidijus  1166, 1454
Darvinas  602
Daubarienė Lina  1046
Daučiūnas  348
Daučiūnas Algimantas  654
Daučiūnas Antanas  354
Daučiūnas Edvardas  354
Daučiūnas Edvardas Rimantas  357
Daučiūnas Jurgis  653, 654
Daučiūnas Romualdas  654
Dauderytė Antanina  760
Daugėla  630
Daugėla Rolandas  1064
Daugėla V.  75
Daugirdas Juozas  546
Daugvilaitė-Čeponienė Marytė  1022
Daujotytė Viktorija  856
Daukša  121, 138, 202, 203
Daukša Steponas  124
Daukšos  122, 169
Daunienė  748
Daunys S.  1225, 1234
Daunoras  1408
Daunoras Antanas  960
Dautartas J.  1433
Dautartas Julius  1403
Dechteriovas Ivanas  157
Dėdelė F.  334, 341, 345
Dėdelė P.  338
Degutienė Irena  1443
Deičiai  284
Deštrungas V.  818
Deveikienė Pranė  704
Deveikis  333
Deveikis Petras  704
Deveikis S.  162
Deveikytė-Žižiūnienė Danguolė  704
Deveikytė Marija Vanda  974
Didžiulis Antanas  259
Diglienė Ona  1507
Dyglienė Vilija  454
Digrys Kazys  828
Dijokas Alfonsas  914
Dijokas Valentas  914
Dijokienė Bronė  914, 915
Dikčiuvienė V.  965
Dikšaitis Darius  1056
Dilys Petras  1057
Diliūlienė Liucija  1005
Dilka V.  171, 631
Dilka Vincas  926
Dilkas Jurgis  778

Dilkas Vincas  923
Dirsė Dalius  1025, 1064, 1449
Dirsė Juozas  975
Dluskis Boleslovas  175
Dobkevičius K.  1176, 1224
Dobrickis Matisas  116
Dobroliubovas  602
Dočkus  898, 918
Domeika  121, 935
Dominas-Bangaitis Kazys  271
Dorochovas  361
Dovydaitis  1192
Dovydaitis Pacas  116
Dovydaitis R.  394, 965, 1187, 1191
Dovydaitis Romualdas  270
Dovydaitis (Dovydėnas) Romualdas  1192
Dovydaitis Romualdas-Dovydėnas  10
Dovydaitis-Dovydėnas R.  1191
Dovydaitis-Dovydėnas Romualdas  960, 1184, 1187
Dovidaitytė Onutė  665
Dovydėnaitė Danutė  1188
Dovydėnaitė-Einikienė Danutė  1188, 1261
Dovydėnas  332
Dovydėnas Liudas  394, 1187, 955
Dovydėnas Romualdas  18, 332, 340, 949, 964, 1188–1190
Dragunavičius K.  821
Dragužis-Kareivis Antanas  371
Dranseika Algis  113
Drąsučiai  654
Drąsutienė  1230
Drąsutienė Kazimiera  655
Drąsutienė Pranė  778
Drąsutienė Stefanija  655
Drąsutis  390, 648
Drąsutis Antanas  354, 557, 646, 650, 652, 654, 655
Drąsutis K.  652
Drąsutis Karolis  999, 1230
Drąsutis Kazimieras  354, 650, 655, 799
Drąsutis Kazys  396, 646, 648–650, 654, 655
Drąsutis Motiejus  557
Drąsutis Petras  654
Drąsutis Povilas  654, 655
Drąsutis Simonas  152
Drąsutis Vladas  354, 650, 652, 655
Drąsutis Vladas-Vytenis  366, 371
Drąsutytė-Juškienė  943
Drąsutytė Adelė  786
Drąsutytė Emilė  648
Drąsutytė Emilija  655
Drąsutytė Gražina  655
Drąsutytė Kastutė  1230
Drąsutytė Kotryna  1230
Drąsutytė Liucija  655
Drąsutytė Marytė  648
Drąsutytė O.  227
Dreimanis A.  42
Drevinskas Albinas  973, 974
Drevinskas Rūtenis  1402
Driskius B.  521
Driskius K.  514, 637, 640, 774, 777, 816, 828, 846, 847
Driskius Klaudijus  251, 460, 468, 469, 485, 513, 620, 634, 772, 815, 863, 903, 984, 1421, 1449, 1518
Driskiuvienė Ž.  1225
Driskiuvienė Živilė  4, 23
Drumžlys P.  129, 334, 335, 338, 342, 345, 346, 350, 352
Druščicas V. B.  29
Dubikaltienė Aira  4, 12, 20, 1509, 1521
Dubnikas  342
Dubnikas J.  129, 183, 334, 335, 340, 342, 344–347, 350–352
Dubnikas P.  352
Dubninkas J.  338
Dubrovskytė Indrė  545
Dubulis Romas  320, 321
Duda Algis  888
Duda Jonas  888
Duda Povilas  888, 893
Duda Vytautas  888
Dudienė Ona  888, 893
Dūda Vincas  832
Dūdienė  1003
Dūdienė Gitana  1012
Dūdos  1003
Dugnas  1194
Dugnas Dominykas  1193
Dugnas J.  1191, 1193–1195, 1197, 1199
Dugnas Juozas  740, 1184, 1193, 1195
Dulaitienė-Glemžaitė E.  1233
Dulksnys Kazimieras  1451
Dumbrickiai  576, 577
Dumbrickis Kazys  576
Dumbrienė Vigyta  1045
Dumbruckiai  573
Dundulienė P.  1234
Dundulis B.  848
Dvaranauskaitė J.  1220
Dvaranauskaitė Judita  607, 1218
Dvareckas  631
Dvareckienė B.  367
Dzvonkovaitė-Jagminienė G.  1007
Dzvonkovaitė (Jagminienė) Genovaitė  1006
Džonsonas B.  1433

 

E

Eidintas A.  1488
Eidrigevič Karlas  204
Eidrigevičiai  74
Eidrigevičienė  186
Eidrigevičienė Matilda  427
Eidrigevičius  186
Eidukas Stasys  836
Eigminienė N.  289
Eimutis  1213
Einikienė (Dovydėnaitė) Danutė  982
Einoris  332, 1192
Eitminavičienė Julija  376
Eitminavičienė Stasė  381, 652
Eitminavičius  366, 488
Eitminavičius Boguslavas  376
Eitminavičius Jeronimas  652
Eitminavičius Julijonas  376
Eitminavičius Juozas  376
Eitminavičius Mečislovas  379
Eitminavičius Miglius  652

Eitminavičius Miglovaras  378–380, 974
Eitminavičius S.  372, 375, 377, 379–381
Eitminavičius Stasys  359, 372–374, 650, 652, 771
Eitminavičius Stasys-Rupūžėnas  14
Eitminavičius Steponas  376
Eitminavičius-Rupūžėnas S.  379
Eitminavičius-Rupūžėnas Stasys  6, 371, 372, 376, 381
Eitmninavičienė Stasė  378
Eitminavičiūtė Edita  379
Eitminavičiūtė Irena  6, 14, 376, 1497
Eitmonavičius Kazys  354
Elisonas  1407
Elisonas J.  299
Elisonas Jurgis  259, 880
Erimavičius  487, 492
Eringytė Bronė  974
Eringytė Genovaitė  975
Etminančius-Rupūžėnas S.  372

 

F

Faitelevičius Saliamonas  118
Falevičiūtė Marija  631
Fijałek J.  114
Finkelšteinas Eitanas  1171

Firkovičius R.  1078
Flamarionas K.  182
Folkmanai  651
Folkmanas Antanas  651

 

G

Gabartaitė Adelė  790
Gabolienė (Ilekytė) Bronė  1283
Gabrėnienė B.  389
Gabrys Bronius  894
Gabulai  573
Gabulaitė E.  129, 130, 139, 140, 147, 151, 152, 155, 159, 162–165, 169, 175, 176, 179, 180, 182–184, 186, 188, 189, 191, 195–197, 201, 204, 275, 290, 394, 689, 732, 924, 925, 930, 931, 998, 1176, 1186, 1199
Gabulaitė Elena  7, 10, 15, 18, 128, 129, 181, 269, 415, 471, 503, 569, 688, 1024, 1463, 1497
Gabulas  475, 490
Gabulas A.  255
Gabulas Augustinas  157
Gabulas Kazimieras  254, 278
Gaidamavičius  296
Gaidamavičius J.  427, 452
Gaidamavičius Jonas  175, 427, 1204
Gaidamavičiūtė  949
Gaidamavičiūtė-Zastarskienė  943
Gaidamavičiūtė-Zastarskienė
Antanina  960
Gaidaras A. P.  1021
Gaigalaitė A.  132, 168, 198, 199
Gaigalaitė Aldona  132
Gaigalas A.  42, 43
Gailevičius Vytautas  1056
Gailiūnaitė Teresė  975
Gailiūnas A.  965
Gailius R.  27
Gailiušytė Marytė  1423
Gaižutis Algirdas  4
Galaunė P.  1157
Galgatavičienė Aleksandra  1006, 1007
Galgatavičius G.  104
Galgatavičius Gediminas  103
Galiauskaitė-Tamoliūnienė Marytė  635
Galiauskas  613
Galiauskas Mykolas  147
Galiauskienė  617
Galiauskienė Aniceta  1266, 1268
Galiauskienė B.  1011
Galinas A.  1433
Galinauskaitė Rasuolė  974
Galinauskas Teodoras  489, 974
Galinevičiai  535, 573, 575
Galinevičienė Elytė  1507
Galinevičienė Valė  575
Galinevičius Eugenijus  575
Galinevičius Petras  506, 575
Galinevičius Stasys  742
Galinevičiūtė Daina  575
Galinevičiūtė Jolanta  575
Galvydis  342, 344
Galvydis S.  340, 341, 1168
Galvydis Steponas  339, 343, 344, 1204
Gambris  473, 474
Gambrovičius  472
Gančiauskienė  1004
Ganusauskienė Eglė  8, 16, 880, 885
Ganzevičius Piotras  536
Garbaravičiūtė-Olšauskienė
Konstancija  960
Garbenis  182
Garšva  1279
Garšva K.  22, 1284
Garšva Kazimieras  10, 18, 1275, 1497
Garuckai  715, 717
Garuckaitė A.  1475
Garuckaitė Antanina  1042
Garuckaitė Apolonija  693
Garuckaitė Daiva  911
Garuckaitė E.  1475
Garuckaitė Emilija  718
Garuckaitė-Vaikutienė Emilija  453
Garuckaitė Genovaitė  718
Garuckaitė Gražina  904, 907
Garuckaitė (Navalinskienė) G.  907
Garuckaitė (Navalinskienė) Gražina  431
Garuckaitė-Navalinskienė Gražina  746
Garuckaitė (Kenstavičienė) Pranė  432
Garuckaitė Vaiva  960
Garuckas Andrius  778
Garuckas Donatas  432
Garuckas J.  432, 905
Garuckas Jonas  692, 715, 718
Garuckas Juozas  307, 308, 354, 430–432, 650, 799, 903, 904, 1042
Garuckas K.  335, 344, 346, 1176
Garuckas Karolis  333, 558, 1167, 1171, 1172
Garuckas Kazys  306
Garuckas Petras  354, 359, 1042
Garuckas Rapolas  354
Garuckas Rimantas  432, 433, 904
Garuckas Rimas  1260
Garuckas Vincas  354, 650, 799
Garuckas Vladas  718
Garuckienė Anastazija  718
Garuckienė Kotryna  694
Garuckienė (Baltrūnaitė) M.  905
Garuckienė (Baltrūnaitė) Michalina  308, 903, 904, 911
Garuckienė Mikasė Michalina  307
Garuckienė Rozalija  319, 320
Gasiūnas Jonas Mykolas  960
Gaška Alfonsas  219, 220, 308, 905
Gaška Benediktas  823, 836, 844
Gaška Povilas  220
Gaškaitė D.  314
Gaškaitė Danutė  5, 6, 13, 14, 24, 217, 307, 308, 905, 1497
Gaškaitė-Žemaitienė N.  369
Gaškaitė Nijolė  219
Gaškaitė (Žemaitienė) Nijolė  905
Gaškaitė-Žemaitienė Nijolė  219, 220
Gaškienė (Baltrūnaitė) Anastazija  308, 905
Gaškienė Kotryna  581
Gataveckai  855
Gataveckas Kazimieras  855
Gataveckas Petras Povilas  361, 362, 386
Gaučas Jonas  506
Gauša Alfonsas  626
Gaušas Mykolas  506
Gavėnas J.-Daleckas-Štormas  364
Gavėnas Juozas-Daleckas  363
Gavėnas Juozas-Daleckas-Štormas  363
Gavėnas Juozas-Štormas  370
Geceliai  624
Gecelis  624
Gedeika Petras  1184, 1198
Geduška Andrejus  120, 123
Geduška Kazimieras  123
Geduška Stanislovas  123
Gedutienė Danguolė  8, 16, 755, 1497
Gedvila  337
Gedvila A.  336
Gedvila Antanas  277
Gedvilaitė Aldona  391
Gedvilas M.  1487
Gegneris  914
Gėgžna Algirdas  981
Gėgžna Jokūbas  828
Gėgžna Jonas  828, 842
Gėgžna Juozas  823, 824, 827, 828, 841
Gėgžna Jurgis  821, 823, 824, 828
Gėgžna Vincas  823
Gėgžnaitė-Kuodienė Julija  960
Gėgžnaitė Pranė  835
Geištoras J.  175, 935
Geištoras Jokūbas  129
Gelažius Jonas  708
Gelgaudas A.  166, 174
Gelūnai  493
Gelūnas  493
Gendrėnas J.  333
Genys  1165
Genys J.  108, 185, 195, 197, 1156, 1185
Genys Juozapas  195, 1158, 1202
Genius Juozas  125
Gentvilas  390
Genulevičius  329
Genzelis B.  1489
Genzelis Bronislovas  1479
Gercovskis R.  1433
Gerdvila Edvinas  1010
Germanas Kazys  288, 1097
Gerulaitis Virginijus  4
Gerulis Pranas  943, 949, 950, 954, 960, 1185
Gewecke Hansas  304
Giedraitienė  724, 1407
Giedraitienė Alfa  741
Giedraitis  115
Giedraitis A.  766
Giedraitis Alfonsas  441, 443, 447, 479, 724, 1414, 1415
Giedraitis Antanas  763, 764, 766
Giedraitis Arvydas  764
Giedraitis G.  448
Giedraitis Gytis  447
Giedraitis Rimas  764
Giedraitis Stasys  354, 358
Giedraitytė Laima  763
Giedraitytė-Paliliūnienė Laima  763
Giedraitytė Laimutė  764
Gylienė  347
Gilys  452
Gylys Povilas  1479
Gimžauskas K.  1489
Ginaitas  829
Ginaitis Juozas  836
Gindrėnaitė Valda  1006
Gineiko Pranas  204
Giniočiai  912
Giniotas  349, 359
Giniotas Pranas  306, 354
Giniotienė  349
Gintautas Vladas  354
Gintneris A.  294
Ginvilonis Mikalojus  115
Ginvilonis Pranas  115
Girdenis  1279
Girdenis A.  1284
Girdzijauskienė Violeta  1216
Girėnas S.  531
Girėnas Stasys  912
Girijotas  636
Girininkienė Vida  4, 1518
Girzonaitė Basė  284
Gizevijus E.  1234
Glebauskai  574, 577, 608, 1222
Glebauskaitė Antanina  601, 788, 1217
Glebauskas Antanas  342
Glebauskas Jonas  336
Glinskas Stasys  336
Glinskis Antanas  345
Glodenienė L.  939
Goberienė Birutė  250

Gocentas Vytautas  1518
Gofman Leopoldas  204
Gofmanas  204
Gogolis N.  1434
Gojsie  931
Gološčiapovas  224
Gombrevičius  123
Gombrovičiai  74, 119, 162, 924, 1158, 1164
Gombrovičius  121, 122, 135, 137, 138, 202, 203, 503, 925
Gombrovičius A.  175, 186
Gombrovičius Anupras  162, 175
Gombrovičius Anupras
(Gombrowizc Onufry)  154
Gombrovičius Onufrijus  924
Gombrovičius Vitoldas  162
Gomola A.  193
Gorbačiovas M.  405
Grabauskas Julius  109
Grabauskas Saulius  975
Graičiūnai  1424
Graičiūnas Eimantas  1412
Graičiūnas J.  749
Graičiūnas Jonas  11, 19, 22, 1025, 1073, 1412, 1421, 1424, 1462, 1497
Graičiūnienė  1073
Graičiūnienė K.  749, 965, 970
Graičiūnienė Kamilė  1412, 1421, 1424
Graišys Jonas  613
Graišys Petras  613
Grajauskas Jonas  1196
Grakauskai  1063
Grakauskaitė Dalia  809, 960
Grakauskaitė Laima  809
Grakauskaitė Nastutė  809
Grakauskas Antanas  809
Grakauskas Jonas  809
Grakauskas Juozas  809
Grakauskas Jurgis  809
Grakauskas Kazimieras  809, 810
Grakauskas Martynas  809, 810
Grakauskas Petras  354, 809
Grakauskas Valentas  113
Grakauskas Vidas  1506
Grakauskienė  724
Grakauskienė J.  1011
Grakauskienė Jolanta  1009, 1506
Grakauskienė Rozalija  809
Grakauskienė Valerija  809, 810
Grakauskienė Vilija  1267
Granickaja Antonina  204
Graužinytė-Venckūnienė Aldona Jadvyga  352
Gražys J.  1179
Gražys Juozapas  351, 1166, 1171
Gražytė Julija  257
Gražiūnas A.  297, 298
Gražulis Petras  415
Grybauskaitė Dalia  1518
Grybauskas P.  1020
Gribėnienė (Gavėnaitė) A.  364
Gribėnienė (Gavėnaitė) Angelė  363
Gricius A.  633
Gricius Albinas  954
Gričiūnas Adomas  155
Grigaitis  299
Grigaitis Petras  828
Grigalevskis Jeronimas  1126
Grigaliauskas Simonas  178
Grigalinskis Jeronimas Simonas  1126
Grigaliūnaitė Giedrė  992
Grigaliūnaitė Liongina  808, 813
Grigaliūnaitė-Kraujelienė Liongina  811
Grigaliūnaitė Vita  811
Grigaliūnas Aurelijus  992
Grigaliūnas B.  263
Grigaliūnas Bronius  807, 810, 811, 813
Grigaliūnas Jonas  859
Grigaliūnas Mykolas  806, 807, 810, 811, 813, 831
Grigaliūnas Stanislovas  1173
Grigaliūnas V.  970
Grigaliūnas Viktoras  969
Grigaliūnas Vytautas  987
Grigaliūnas Vitoldas  990–992, 1423
Grigaliūnienė E.  1006
Grigaliūnienė Elvyra  992, 1005–1007
Grigaliūnienė Salomėja  806, 807, 813
Grigalius XIII, popiežius  1200
Grigas Aleksas  650
Grigas Jonas  828, 1188
Grigas Romualdas  4, 1518
Grigas Stasys  778
Grigonis  1407
Grigonytė Uršulė  886
Grigorjevičius Jonas  117
Grikšaitė Laima  1032
Grimai  573
Grinaveckienė E.  130, 191
Grinaveckienė Elena  130
Grincaitė  453
Grincaitė Raimonda  466
Grincevičienė  1033
Grincevičius Bronius  301, 833, 834, 836
Grincevičius Justinas  820
Grincevičius Silvestras  836
Grincevičiūtė Beatričė  9, 17, 1033, 1034
Grinis Jonis  686
Grinys Kazys  351
Griniūnas  471
Griniūnas Paulius (Gryniunas)  471
Griniūnienė Elžbieta (Gryniunienė Elizabeth)  471
Grinius Alvydas  686
Grinius J.  1193
Grinius Jurgis  354, 581, 646
Grinius K.  1488
Grinius Marijonas  390
Grinius Mykolas  354
Griniutė Gerda  686
Griniutė Silva  686
Grinkienė A.  970
Grinkus Jonas  336, 351
Grinkus Vytautas  486
Griškaitė Laima  1030
Griškevičius P.  104
Griškovecas Jevgenijus  1403
Gritėnai  715
Gritėnaitė  653
Gritėnaitė Birutė  10, 18, 1071, 1072, 1188, 1411
Gritėnaitė-Mikėnienė Birutė  717, 1071, 1412
Gritėnaitė D.  1238
Gritėnaitė-Račiūnienė Danutė  1505
Gritėnaitė Elena  654
Gritėnaitė Genė  348
Gritėnaitė Nomeda  960
Gritėnaitė Pranciška  654
Gritėnaitė Pranė  1230
Gritėnaitė Vilma  960
Gritėnas  715
Gritėnas A.  1052
Gritenas Algis  1044
Gritėnas Jonas  1230
Gritėnas Petras  1230
Gritėnas Rapolas  713
Gritėnienė Marijona  1243
Grižas J.  965
Grockis Vilius  1032
Grothusas Kazimieras  927
Grubelis J.  1196
Grubys M.  181
Grubys Mykolas  155, 1167, 1171
Grubytė Verikunda  90
Grucė J.  367
Grucė Jonas  109, 110, 405, 406, 410, 1072
Gruodis J.  842
Gruodis Juozas  717, 1440
Gružauskas A.  346, 347
Gružauskas Antanas  345, 351
Gubanovas  388
Gūbrys A.  54
Gucevičiūtė R.  130, 1225, 1226, 1235
Gucevičiūtė Regina  130, 1226
Gučas R.  1196, 1199
Gudaitė Ona  1007
Gudaitė (Vyšniauskienė) Ona  1006
Gudas  668
Gudas Bronius  786
Gudavičius Edvardas  880
Gudelis P.  245
Gudelys-Čyplys  336
Gugis K.  787
Guigienė  424, 425
Gukovskis K.  135, 139, 150, 154, 173, 940
Gukovskis Konstantinas  139
Gukovskis V.  73
Gumbin Peter  (Gumbinas Petras)  501
Gumbinaitė Aldona  889
Gumbinaitė Elvyra  889
Gumbinaitė Ksavera  889
Gumbinaitė Marytė  889
Gumbinaitė Valerija  889
Gumbinas Julius  889, 893, 894
Gumbinienė Marijona  889, 893
Gurklytė R.  1199
Gurskienė  349
Gurskis  475
Gustas Adomas  827, 842
Gustas Antanas  842
Gustas Stasys  823
Gustas V.  454
Gustas Vaidotas Kazys  974
Gustas Vytautas  453, 458
Gutauskaitė Deimantė  710
Gutauskas  348
Gutauskas Kazimieras  955, 1204
Gutauskas Kazys  334, 344
Gutauskas Simas  1130
Gutauskas Valentas  113
Gutauskas Valentinas  442
Gutauskienė  343
Gutauskienė Marija  1204
Guzevičiūtė R.  147, 170
Gužauskienė Teresė  4
Gvergždienė Audra  1267
Gvergždys A.  582, 583, 598, 599
Gverždys Albinas  1260
Gvergždys Algis  1260
Gvergždys Antanas  581, 588, 590, 592, 779
Gvergždys Dainius  871, 872, 873
Gvergždys J.  22, 92
Gvergždys Julius  7, 15, 578, 1497, 1506
Gvergždys Juozapas  336, 581
Gvergždys Kazimieras  354
Gvergždys Kazys  358
Gvergždys Kazys-Klajūnas  358
Gvergždytė Leonora  581
Gvergždžiai  1003
Gvezdys Povilas  301

 

H

Hanevičiai  118
Hejningaitė  122
Hekmanas Antanas  823

Hemingvėjus Ernestas  1069, 1200
Hitleris  283
Hobanas  1219

 

I, Y

Ibrahimbekovas R.  1433
Ibsenas H.  1433
Yčas  1407
Yčas Jonas  942
Iešmantas G.  708, 709
Iešmantas Gintautas  707, 708
Ignatavičienė I.  73
Ignatavičius Juozas  280
Ignatavičiūtė Irena  1006
Yla Stasys  1222
Ilčiukienė Bronė  1507
Ilekienė  755
Ilekienė A.  970
Ilekienė Genė  1507
Ilekis  332, 916
Ilekis Petras  103
Ilekys V.  343
Ilekytė  982
Ilevičius Česlovas  1507
Ilinskas Vincas  343

Iljinskis Ivanas  157
Imbrasas Anicetas  367, 410, 953
Imbrasienė-Kišūnaitė B.  1225
Indikonis Valerijonas  1196
Indrašienė  1035
Indrašius Antanas  1467
Indrašius Giedrius  1453
Indrašius Vytautas  11, 19, 1439, 1497
Indriūnas Juozas  1426
Isiūnas Tomas  548
Isokas G.  662, 1176
Itomlenskis Vladimiras  189
Ivanauskas Antanas-Vakarietis  388
Ivanauskas Kazimieras  254
Ivanova  809
Ivaškevičius  120
Ivaškevičius F.  120
Ivaškevičius Felicijonas  119
Ivaškevičius Savatijus  185
Ivickis  123

 

J

Jablonskaitė Ona  547
Jablonskas  463
Jablonskij Petras  204
Jablonskis Aleksandras  1508
Jablonskis Jonas  803, 1408
Jablonskis K.  115
Jablonskis Konstantinas  132
Jackiewicz M.  167, 168
Jackytė M.  965
Jačiauskaitė Anelė  845
Jačiauskaitė Katrė  828, 835, 844
Jačiauskas Kazys  836
Jačinauskas Cezaris  1158, 1160, 1165, 1202
Jagilavičius Stanislovas  178
Jagilnickaja Teresė  205
Jagminaitė-Skrebienė Gertrūda  452
Jagminas  482, 491
Jagminas Jonas  195
Jagminas Teodoras  766, 779
Jagminas V.  1425
Jagminienė Aistė  1507
Jagminienė Anelė  1266
Jagminienė Audronija  1046, 1065, 1066
Jagminienė G.  1009, 1012
Jagminienė R.  1009, 1012
Jagutienė Vilma  637
Jakaitienė  348
Jakaitis  349
Jakaitis Adomas  153
Jakaitis Antanas  153, 337
Jakaitis Anupras  153
Jakaitis Cezaris  954
Jakaitis Girdutis  1056
Jakaitis Jokūbas  153
Jakaitis Jonas  836
Jakaitis Kazimieras  153
Jakaitis Mykolas  240, 259
Jakaitis Stasys  779
Jakaitytė Anastazija  652
Jakaitytė Angelė  960
Jakaitytė Barbora  793
Jakaitytė Nastė  690
Jakas Juozas  301
Jakienė (Zupkaitė) Joana  6, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 282, 313, 898, 976, 1497
Jakienė Joana  24
Jakienė-Zupkaitė Joana  1505
Jakovlevas Nikolajus  190
Jakštas  417
Jakštas A.  182
Jakštas-Dambrauskas  603
Jakštas-Dambrauskas A.  181
Jakubčionis Algirdas  4
Jakubonis Antanas  974
Jakubonis Vytas  1445
Jakučiūnas  301, 784, 981, 982
Jakučiūnas D.  286
Jakučiūnas Domininkas  981, 982
Jakučiūnas Stasys  338
Jakučiūnienė Viktorija  783
Jakulis R.  410
Jaloveckaja Julija  161, 205
Jaloveckas Darius  960
Janas  165
Janavičius  549, 769
Janevičius  480, 482–484, 681
Janionienė Gitana  1064
Janionienė Ksavera  562, 1507
Janionienė Salomėja  744
Janionis  326
Janionis Albertas  749, 975
Janionis Albinas  1064
Janionis Antanas  561, 844
Janionis Jonas  830
Janionis Juozapas  975
Janionis K.  589
Janionis Kazys  561, 588, 590, 592, 779, 1474
Janionis Klemensas  917
Janionis M.  835
Janionis Mykolas  349, 352, 561, 1000
Janionis Motiejus  835
Janionytė A.  1475
Janionytė Elvyra  975
Janionytė Eugenija  749
Janionytė Marijona  341
Janionytė Viktorija  917
Janionytė-Miškinienė Viktorija  1474
Janionytė-Samsonienė Adelė  729
Janionytė-Samsonienė Paulina  917
Jankauskaitė Anelė  884
Jankauskaitė Elzė  715
Jankauskaitė S.  1005
Jankauskaitė Sandra  745
Jankauskaitė Sofija  1004
Jankauskaitė-Samsonienė Sofija  1005
Jankauskas Julijonas  280
Jankauskas T.  27
Jankauskas Titas  495
Jankauskas V.  235, 280
Jankauskienė (Misytė) Emilija  749
Jankauskienė Emilija  745, 1507
Jankauskienė V.  1011
Jankevičienė A.  1078, 1116
Jankevičienė R.  1257
Jankevičius K.  835
Jankevičius Kazys  831, 835
Jankovskis Dominykas  152
Janokas  624
Janoniai  573
Janonis  575
Janonis J.  1022
Jansonaitė Nijolė  916
Jansonas Antanas  916, 1260
Jansonas J.  915
Jansonas Jonas  916
Jansonienė M.  915
Janulaitytė J.  278
Janulaitytė Julija  159
Janulienė Ona  419
Janulis Jonas  352
Janulytė-Balilionienė Emilija  425
Janulytė Marijona  974
Janušas Stanislavas  1092
Janušauskas  425
Januševičius  556
Januška  633
Januška Jurgis  954
Januška Stanislovas  113
Januškaitis Stanislovas  116
Januškevičiai  526
Januškevičienė  271, 976
Januškevičienė Agnietė  528
Januškevičius  366, 878
Januškevičius Eugenijus  527, 528
Januškevičius P.  527
Januškevičius Petras  526, 528, 529, 533, 875
Januškevičiūtė Albina  455
Jaraitė Gustina  1032
Jarašiūnas Alfonsas  844
Jareckienė J.  631
Jarmulka Albinas  397
Jarmulka Alvydas  397
Jarmulka Antanas  397
Jarmulka Kazimieras  547
Jarmulka Marijonas  6, 14, 397, 398, 1498
Jarmulka Mykolas  397
Jarmulka Vladas (Ladzis)  548
Jarmulkaitė  398
Jarmulkaitė Emilija  397
Jarmulkaitė Genovaitė  397
Jarmulkaitė Irena  397
Jarmulkaitė Juzė  753
Jarmulkaitė Kotryna  547
Jarmulkaitė Stasė  397
Jarmulkienė Juozapota  547
Jarmulkienė (Kilijonaitė) Karolina  397
Jarmulkienė Ona  397
Jarošenko Ivanas  185
Jaroševičius A.  276
Jasaitė E.  549
Jasaitė Emilija  549
Jasaitis  299
Jasaitis Stasys  354
Jasaitytė Stasytė  776
Jasas Juozas  548
Jasas Mykolas  337
Jasienė  335
Jasienė Bronė  777, 778
Jasienė V.  1011
Jasikovičius Vilhelmas  295
Jasiukevičius  632
Jasiukovič Vilhelmas  205
Jasiukovičiai  132, 152, 169
Jasiukovičius Kajetonas  163
Jasiukovičius Vilhelmas  163

Jasiukovičius Vincentas  163
Jasiulionis Petras  254
Jasiūnai  675
Jasiūnaitė Marytė  743, 745
Jasiūnaitė Stasė  975
Jasiūnas  349, 746, 967
Jasiūnas Jonas  745, 746, 749
Jasiūnas Kazimieras Raimondas  974
Jasiūnas Petras  823
Jasiūnas Raimondas  745, 743
Jasiūnas Tadas  343, 744, 749
Jasiūnas V.  965
Jasiūnas Vladislavas  681, 682
Jasnauskas Antanas  880
Jasonas Jonas  541
Jasonas V.  250
Jasonas Vaidas  539
Jaškūnas J.  301
Jaškūnas Jurgis  300
Jaškūnas Vladas  331
Jaškūnienė Ona  973
Jaškūnienė V.  631
Jašvilis  819
Jatautaitė Kristina  1056
Jatautas Vytautas Adolfas  975
Jautakis Andrius  1056
Javnis K.  1284
Javoiš Jeronimas  205
Jazbutis Tomas  1427
Jegelevičius A.  1023
Jegelevičius S.  123, 298
Jelevičius (Julevičius?)  300
Jenkė  1208
Jenukai  624
Jenukas  624
Jeseninas Sergejus  1056
Jevsejevas V.  1433
Jodinskaitė Laima  907
Jodinskas Alvydas  975
Jodinskienė Irena  1507
Jogaila, karalius  935
Jogilavičius Stasys  841
Jokubaitis  549
Jokubauskas V.  22, 232, 244
Jokubauskas Vytautas  5, 13, 22, 229, 1494, 1498
Jokūbkienė U.  1236, 1238, 1241
Jokūbonis  794
Jonaitis  332, 337, 950
Jonaitis T.  336
Jonaitytė Alina  975
Jonaitytė Raimonda  974
Jonaitytė Zita Aldona  974
Jonas III  938
Jonas Kazimieras, karalius  118
Jonienė  614
Jonikas V.  1101
Jonušas Petras  4, 23, 569, 1518, 1523, 1560
Jovaišas Stasys  336
Józefowo  923
Jucis J.  270
Jucis Jonas  270
Jucys Jonas  1166
Jučas M.  132, 151, 153, 942
Jučas Mečislovas  132
Judžentis Artūras  4
Juknevičius  370
Juknevičius P.  130–132, 163, 164, 166–169, 172, 227, 269, 922, 923, 925, 926, 928–930, 933, 940
Juknevičius Petras  8, 16, 24, 130, 131, 711, 922, 928, 935, 1498
Jukšta  336, 806
Jukšta Antanas  354, 505
Jukšta Jonas  505
Jukštai  493
Jukštaitė-Marozienė Romutė  505
Jukštienė Anastazija  505
Jukštienė Bogumila  505
Junickis Mykolas  119
Juodakis V.  276
Juodeikienė (Mikėnaitė) Eglė  10, 18, 1498
Juodelis Jonas  344
Juodikaitė-Liesienė  196
Juodikaitė-Liesienė M.  267
Juodikaitė-Liesienė Marija  196, 365, 954, 960, 1185
Juodkazis V.  65
Juodvalkienė Ona  1467
Juospaičiukas  354
Juospaitienė  349
Juospaitis  345, 348, 361
Juospaitis B.  359, 366
Juospaitis-Direktorius B.  371, 372, 375
Juospaitis Bronislovas  24, 359–362, 373, 386
Juospaitis Bronius  358, 371, 379, 387
Juospaitis Bronius-Direktorius  358
Juospaitis-Direktorius Bronius  371
Juospaitis Jonas  354, 650, 799
Juospaitis Motiejus  346
Juospaitis Povilas  354
Juospaitis Vytautas  354
Juotkevičius Kazimieras  354
Juozaitis  349
Juozaitis Kęstutis  495
Juozaitis Petras  351
Juozapaitis Vytautas  870
Juozapaitytė Sigrida  4, 23
Juozapavičius  357
Juozapavičius G.  41, 49
Juozapavičiūtė Jadvyga  357
Juozapienė  614
Juozėnas Augustinas  999
Juozevičiūtė Vilma  1485
Jurėnas  238
Jūrėnas  821
Jurėnas Petras  518
Jurėnienė P.  1233
Jurevičius Antanas  266
Jurevičius Stasys  823
Jurevičiūtė A.  229
Jurevičiūtė Aušra  229
Jurgaičiai  535
Jurgaitis Robertas  4
Jurgaitytė Iveta  1010
Jurgelevičius Adomas  836
Jurgėla K.  940
Jurginis J.  132, 151
Jurginis Jurgis  132
Jurgis (Georgijus), klebonas  115
Jurgutis Vladas  417
Jurkevičiai  912
Jurkevičius  809
Jurskis  203
Juršėnas Česlovas  422
Juška  344
Juška A.  114, 129, 148, 149, 156, 192, 197, 198, 227, 269, 332, 333, 336, 343, 344, 825, 1167, 1168, 1188, 1192, 1199, 1208
Juška Alfonsas  753
Juška Antanas  6, 14, 22, 114, 125, 129, 148, 156, 192, 267, 269, 331, 334, 341, 342, 344, 350, 372, 561, 753, 943, 945, 1029, 1161, 1166, 1168, 1191, 1204, 1211, 1456, 1460, 1498
Juška Bronius  753
Juška J.  753
Juška Jokūbas  154, 156, 192, 753, 945, 1165, 1181
Juška Jonas  753
Juška Juozas  753
Juška K.  343
Juška Kazimieras  753
Juška Kazys  223
Juška Povilas  424
Juška Vitas  753
Juška Vytas  354
Juška Vytautas  974
Juškaitė Angelė  753
Juškaitė Julija  753
Juškaitė Juzefa  753
Juškėnas A.  631
Juškevičaitė Barbora  1186
Juškevičius  1176, 1186
Juškevičius F.  180, 1176
Juškevičius Felicijonas  180
Juškevičius Jonas  180
Juškienė  983
Juškienė E.  1007
Juškienė Elena  1007
Juškienė Stanislova  1199
Juškievič Feliksas  205
Juškievič Juozapas  205
Juškievičius Donatas  161
Jutis Zigmas  247, 252
Jutkis  284

 

K

Kaasik Raiko  1449
Kabečius A.  1430
Kacaitė  965
Kacaitė Sara  981
Kačiuškienė  1279
Kačiuškienė G.  1278, 1284
Kadžienė V.  251
Kadžienė Vincė  638
Kadžis Adomas  546
Kadžys Antanas  354
Kadžys Maniukas  548
Kadžytė Kotryna  548
Kairienė Aleksandra  1252
Kairys Jonas  153, 690
Kairytė  645, 659, 660
Kairytė (Mildažienė) Stasė  1252
Kairytė Antanina  765, 779
Kairytė Leokadija  795
Kairytė Veronika  1252
Kairytė Viktorija  795
Kajackas A.  1205
Kalanta Romas  405
Kalesai  664
Kalesaitė-Jasiūnienė  681
Kalibatas V.  1229
Kalinauskas  348
Kalytis R.  970
Kalkis Jonas  1407
Kalmanas I.  1434
Kalmanovičius  285
Kalmanovičius Š.  290
Kalmanovičius Šabtajus  1049
Kalnius P.  132
Kalnius Petras  132
Kalniuvienė  427
Kalupaitė S.  1020
Kaluškevičius B.  611
Kalvaičiai  717, 912
Kalvaitienė  349, 912
Kalvaitis  366, 475, 633
Kalvaitis A.  787
Kalvaitis Adomas  581
Kalvaitis Antanas  578, 599, 1508
Kalvaitis J.  589
Kalvaitis Jonas  306, 354
Kalvaitis Jonas-Pažįstamas  387
Kalvaitis-Pažįstamas Jonas  371
Kalvaitis Juozas  588, 590, 591, 594
Kalvaitis K. A.  787
Kalvaitis Kazimieras  354
Kalvaitis Kazys  367
Kalvaitis Petras  580
Kalvaitis Romas  1518
Kalvaitis S.  251
Kalvaitis Saulius  250, 414, 701, 1170
Kalvaitis Vladas  92, 578, 599, 1508
Kamenskis  936
Kamenskytė Mikalina  936
Kaminskas A.  166, 169
Kaminskas D.  541
Kaminskas Dainius  543, 544
Kanaporis  823
Kancė Povilas  973, 974
Kancė Stanislovas  155
Kancytė Stasė  299
Kandrotas Vytautas  4
Kanesienė Emilija  628
Kantas  348
Kantas Karolis  337
Kantas Marius  717
Kapsukas  280
Karalevičiai  493, 745
Karalevičienė  492, 746
Karalevičius  482, 747
Karalevičius J.  389
Karalevičius Petras  387
Karaliūnas Simas  880
Karalius P.  1413, 1430
Karalius Petras  1426
Karanauskas Stasys  1440
Karandzevičiūtė Salomėja  654
Karaška Adolfas  1183
Karaška Jurgis  294
Karbauskas  841
Karbauskas J.  191
Karbauskas Jonas  179, 827, 841
Karbočius Bronius  353
Karbočius Bronius-Algimantas  585
Karbočius Mykolas-Algimantas  366
Karčiauskas Mykolas  1022
Kardis Jurgis  1166
Kareckaitė  633
Kareckas Rimantas  1199
Kareckas Vidmantas  418
Kareiva Alfonsas  518
Karevičius P.  607, 1165
Karevičius Pranciškus  1179, 1220
Karitonas Algimantas  667
Karitonienė Vlada  670
Karitonis Algimantas  677
Karitonis Edgaras  545
Karitonis Juozas  677
Karitonis Zigmas  670, 676
Karitonytė Marytė  670
Karka  1230, 1243, 1245
Karka G.  1433
Karka Mykolas  882, 1408
Karkauskas  302
Karmazinas  348
Karnišovas Artūras  884
Karosas Juozas  1187
Karpavičienė  625
Karpavičienė Marijona  249
Karpavičius  249, 624
Karpavičius Algirdas  993
Karpavičius Julius  247, 252
Karpavičius Petras  960
Karpavičius Vincas  247, 252, 640
Kartanas Petras  354, 779
Kartingas Dž.  989
Karutis  349, 822, 914
Karutis Gediminas  257
Karutis J.  257, 258, 260
Karutis Jonas  5, 13, 185, 223, 256, 258, 259, 833, 834
Karutis Juozas  328
Karutis Rimgaudas  257
Karutis V.  1013, 1020
Karutytė Sofija  1188
Karvelienė Liuda  419, 1507
Karvelis J.  453
Kasakaitis A.  197
Kasakaitis Antanas  197
Kasakovskienė Teresė  477
Kasakovskis Adomas  477
Kasakovskis Pranciškus  478
Kasarekytė Ona  655
Kasmotis  632
Kasparavičiūtė  981
Kasperavičius A.  299
Kasperavičius Jurgis  178
Kaspučiai  912
Kasputis Kazys  223, 912
Kasputis Mykolas  912
Kasputis Pranas  912
Kasputytė  226
Kasputytė Antanina  912
Kasputytė Nastutė  912
Kasputytė O.  1189
Kasputytė Ona  912
Kasputytė Petronėlė  912
Kašauskas Stasys  479, 490
Katavičienė Veronika Aldona  975
Katavičius  758
Katelė  753, 754
Katelė Kazimieras  754
Katelės  792
Katelienė  754
Katelienė Marijona  690
Katelytė Bronė  754
Katelytė Emilija  754
Katiliūtė-Lakrima Marija  1435
Katinaitė Angelė  974
Katinaitė Genovaitė  505
Katinaitė Kazimiera  646, 790
Katinaitė-Gerikienė Danutė Janė  505
Katinaitė-Gervelienė Aldona Rožė  505
Katinaitė-Krotkienė  293
Katinaitė-Krotkienė K.  272, 290
Katinaitė-Krotkienė Kazimiera  647
Katinaitė-Krotkienė L.  90
Katinas Aleksandras  505
Katinas Antanas  155
Katinas Bronislovas  505
Katinas Marius  710
Katinienė Stefanija  505
Katkus Donatas  1055
Kaunas A.  90
Kaunas Z.  49
Kauneckas  551
Kauneckas Jonas  1169, 1170, 1451, 1452
Kaupai  535, 608, 754, 766, 1222
Kaupaitė Anastazija  1206
Kaupaitė Antanina  788, 790
Kaupaitė B.  197
Kaupaitė Juzefa  601, 602
Kaupaitė K.  1218, 1219
Kaupaitė Kazimiera  601, 604, 608, 788, 1460
Kaupaitė Kazimiera Marija  1060
Kaupaitė Kotryna  788
Kaupaitė M. K.  1218, 1221–1224
Kaupaitė Marija  1060, 1061
Kaupaitė Marija Kazimiera  9, 17, 606, 609, 1217, 1219, 1222, 1449, 1451
Kaupaitė Marytė  757
Kaupaitė Ona  195, 599
Kaupaitė-Sabonienė Bronė  195
Kaupaitė Vincenta  793, 1206
Kaupas  340
Kaupas A.  602, 603
Kaupas Aleksas  223, 1206
Kaupas Antanas  155, 180, 493, 602, 611, 753, 754, 788, 1206
Kaupas Anupras  601, 608, 1217
Kaupas Bronius  247, 252
Kaupas Jonas  757
Kaupas Julius  603, 604, 611, 788
Kaupas Juozas  1206
Kaupas Kazys  757
Kaupas M.  453
Kaupas Marytė  1206
Kaupas Motiejus  332, 338
Kaupas P.  601
Kaupas Petras  252, 601
Kaupas Povilas  260
Kaupas Pranas  247, 249, 252
Kaupas Stasys  1206
Kaupas V.  582, 583, 954, 1185
Kaupas Viktoras  756, 757, 766
Kaupas Vincas  159, 195, 259, 582, 649, 788, 790
Kaupas Vincentas  581, 1165, 1181
Kaupienė  340, 341, 557, 754
Kaupienė Antanina  608, 756, 757
Kaupienė Barbora  589, 591, 593
Kaupienė Elena  1507
Kaupienė Marijona  493
Kaupienė Marytė  453
Kaupienė O.  965
Kaupienė Saulė  110
Kaupienė Stasė  1044
Kavaliauskaitė Marytė  981
Kavaliauskas V.  228, 796, 801
Kaveckas K.  740
Kaveckas Konradas  489, 1193
Kaveras  819
Kazabuckas Vincas  495
Kazanavičienė A.  1024
Kazilionis A.  1412
Kazlauskai  652
Kazlauskaitė Leokadija  974
Kazlauskaitė Vitalija  652
Kazlauskas Adomas  1163
Kazlauskas Aleksas  652, 653
Kazlauskas Arvydas  652
Kazlauskas J.  1283
Kazlauskas Jonas  882
Kazlauskas P.  1163
Kazlauskas Valdas  652
Kazlauskas Valentas  652
Kazlauskas Virginijus  543, 1046
Kazlauskas Ž.  1432
Kazlauskienė  1003–1005
Kazlauskienė Aldona  1004
Kazlauskienė G.  147
Kazlauskienė Joana  652
Kazlauskienė Teresė  1163
Kazlauskienė Vilhelmina  543
Každailis Arvydas  109, 111, 1518
Kažemėkas  613
Kėblikas Jonas  1195
Keceris Jonas  187
Kecioriai  753
Keciorienė Antanina  891
Keciorienė Apolonija  1506
Kecioris  339, 753
Kecioris Juozas  754
Kecioris-Zupka  829
Keciorytė-Juozėnienė Aldona  891
Keciorytė Antanina  891
Keciorytė-Masiokienė Antanina  891
Keciorius Petras  891
Keleris  348
Kemėšis F.  338
Kemzūrienė Gražina  1508
Kepalas D.  294
Keraigytė-Kraujelienė Liucija  1419
Kerbeilis Dominykas  831
Kerbeilis Petras  831
Kerbeilis Povilas  831
Kerbelienė  831
Kerbelis N.  302, 835
Kerbelis Nikodemas  302, 835, 845
Kerbelis Vincas  831
Kerbelytė Rūta  5, 13, 221, 1498
Keršulis  1209
Keršulis Kazimieras  1209
Keršulis Lionginas  719
Kerulienė  1235
Kerulis Kazimieras  182, 1186
Kerulytė-Kuodienė K.  1227
Ketvirtis Povilas  364
Kiaulėnas Mykolas  299
Kiaunis J.  824
Kiaupa Z.  1278
Kiaupienė J.  1278
Kybartienė Janina  424
Kiela L.  1206
Kiela Liudas  1206
Kiela M. V.  1043
Kiela Marijonas  9, 17, 498, 1042, 1506
Kiela Marijonas Vilius  9, 17, 699, 700, 1042, 1498
Kiela Mindaugas  701
Kiela Simonas  354
Kiela Vilius  1042
Kiela Vladas  441, 626
Kielaitė  1073, 1412, 1424
Kielaitė-Jasienė Bronė  1005
Kielaitė M.  192, 263, 748, 965, 970, 1013, 1408–1412
Kielaitė Malvina  11, 19, 128, 269, 898, 917, 950, 954, 955, 964, 1013, 1174, 1267, 1406, 1408, 1409, 1412, 1413, 1424
Kielaitė Vilma  1043
Kielienė Angelė  8, 16, 413, 691, 692, 699–701, 1043, 1254, 1498, 1506
Kievinai  573
Kievinas  480
Kievinas Alvydas  897
Kievinas Bronius  482
Kieviniai  348
Kievinienė  560
Kievinienė (Ilekytė) Salvina  8, 16, 897, 1498
Kievinienė Salvina  897
Kievinienė Salvinija  810
Kievinos  897
Kinderis I.  848
Kinderis Ignas  227, 845
Kinderis Motiejus  157, 827, 829, 842
Kinderis Petras  835, 836
Kinderis Z.  49
Kinderytė N.  970
Kinderytė Pranutė  831
Kintienė Janina  704, 706
Kirai  757, 760
Kiras  756
Kirdeikiai  548
Kirdeikienė Gailutė  1047
Kirdeikienė Jadvyga  1506
Kirdeikienė Kazimiera  651
Kirdeikienė Salomėja  686
Kirdeikis  348, 354
Kirdeikis Ambraziejus  656, 686, 687
Kirdeikis Andrius  651
Kirdeikis Antanas  346
Kirdeikis Kazys  651
Kirdeikis Pranas  358
Kirdeikis Vaidas  651
Kirdeikis Zenonas  651, 652
Kirdoniai  1003
Kirdonienė J.  1025
Kirdonis-Nemūra K.  371
Kirdonis Kazimieras  482, 483
Kirdonis Kazys  354
Kirdonis-Nemūra Kazys  371
Kirdonis Pranas  354
Kirdonytė Adelė  974
Kyrienė  348
Kirkliai  613
Kirklienė Angelė  10, 18, 1269, 1498, 1505
Kirklienė (Paliliūnaitė) Angelė  1464
Kirklys Algis  762
Kirklys Antanas  351
Kirklys Kazys  618
Kirsnienė Dalia  1507
Kirsnis  794
Kirsnis Algirdas  795, 799
Kirsnis Antanas  795
Kirsnis Ignas  794
Kirsnis Jonas  795
Kirsnis Petras  795
Kirsnys Algis  1507
Kirsnys Antanas  1506
Kirsnys Ignas  796
Kirsnytė Angelė  795
Kisieliai  334, 548
Kiselienė  804
Kisielienė I.  1011
Kisielis  260
Kisielis Algis  113
Kisielis K.  367
Kisielis Kazimieras  10, 18, 22, 353, 402, 403, 410, 568, 569, 1027, 1092, 1174, 1459
Kisielis Stasys  825
Kisielytė Vanda  1188
Kisielius A.  1011
Kisielius Albertas  354
Kisielius Algis  442
Kisielius Bronius  354
Kisielius Stasys  267
Kisinas I.  460
Kiška Jonas  535
Kiškiai  326, 715
Kiškienė Antanina  718
Kiškienė E.  263
Kiškienė Laima  10, 18, 569, 1046, 1062, 1266, 1268, 1498
Kiškis  398, 399, 715
Kiškis Antanas  843
Kiškis Juozas  717
Kiškis Kostas  802–804
Kiškis M.  717, 965, 1202
Kiškis Mykolas  920
Kiškis Tautvydas  1062
Kiškytė  981
Kiškytė Danutė  974
Kiškytė-Česnavičienė Danutė  716
Kiškytė Marcelė  981
Kiškytė-Sereikienė Marija  1459
Kiškytė Marijona  975
Kiškūnaitė Pranė  891, 895
Kiškūnas Bronius  1480
Kiškūnas Kazimieras  895
Kiškūnas Kazys  851
Kiškūnas Mikalojus  183
Kiškūnienė  1235
Kiškūnienė (Kreivytė) Z.  1238, 1239, 1243, 1244
Kiškūnienė Z.  1244
Kiškūnienė Zita  1238
Kiuberienė Genė  1507
Kiuberis Mataušas  546
Kiuberis Zenonas  1507
Kiuberytė Elvyra  991
Kiuberytė Justina  546
Kiuncelis  1081
Kiuncelis Karlas Fiodorovičius  1080
Kiuraitė  349
Kiuraitė Aušra  693
Kiuraitė Eglė  693
Kiuraitė Elvyra  974
Kiuraitė Laura  693
Kiuraitė Rasa  693
Kiuraitė Vilma  693
Kiuras Aleksas  692
Kiuras Antanas  341
Kiuras Evaldas  693
Kiuras Juozas  692
Kiūras  823
Kiūras I.  300
Kiūras Ipolitas  300
Kiurienė Danutė  692, 693
Kiurienė Emilija  693
Kiurienė Kotryna  591, 592, 692
Kiurienė Liucija  589
Kizerskienė Sigita  1506
Kizienė  563, 1425
Kizis  437
Kizis Algimantas  480
Kizis Algimantas Antanas  7, 15, 495, 497–499, 1498
Kizis Juozas  10, 18
Kizytė-Bartkienė  574
Kiznis Antanas  1165, 1166, 1179, 1181, 1186, 1198
Kiznis D.  227
Klajūnas  357
Klebonas (senelis)  337
Klebonas Antanas  431
Klebonas Jonas  431
Klebonas Juozas  337

Klebonas Vincentas  1167, 1171, 1173
Klebonienė Bronė  430, 431
Klementienė  1235
Klevas  357
Klevėnas Stasys  228
Kliausis  342
Klikūnas Andrius  557
Klikūnas J.  181
Klikūnas Mykolas  254, 1116
Klikūnas V.  1441
Klykūnas Juozas  155
Klimaitis  387, 388
Klimaitis Kazys  387
Klimaitis S.  241
Klimaitis Stasys  201, 227, 241, 260, 824, 825
Klimaitis (Klimavičius) Stasys  267
Klimantauskas Jonas  117
Klimas A.  67
Klimašauskaitė Irena  725
Klimašauskas Jonas  720
Klimašauskienė Marija  1065, 1066
Klimavičius  241
Klimavičius Alfonsas  242
Klimavičius (Klimaitis) Stasys  944
Klimkevičienė Angelė  1204
Klimkevičienė Ona  453
Klimkevičius  1205
Klimkevičius Jonas  453
Klimkevičius L.  453
Klimkevičius Leonas  456, 457
Klimkevičius Vladas  1204
Klimkevičiūtė A.  919
Klimkevičiūtė Silvija  960
Klioris Jonas  361
Kliševičius Maksimas  827
Kliučius J.  1523
Kliučius Jonas  1523
Kliučnikas Juozas  443
Kliukienė A.  965
Klodinskis M.  117
Klodinskis Motiejus  116, 117
Klodinskis Stanislavas  116
Klodtas P.  927
Klodzinskis Motiejus  116
Klovienė Palma  862
Kluoniai  550
Knabikas Aloyzas Pranas  4
Knezys S.  298
Knizikevičienė L.  164
Knizikevičius Petras  780, 1506
Knizikevičius Petras Vytautas  654
Knizikevičius Rimantas  654, 960
Knizikevičius Sigitas  654
Koblencas S.  452
Kochanskytė Virginija  1055
Kociūba Oksana  710
Kogan Semion  975
Koganas Abramas  974
Kolyška B.  819
Kolupaitė S.  1013
Komarovas Vasilijus  157
Kondratas Virmantas  1064, 1402
Kondratienė O.  35, 37, 39
Kondrotaitė  1004
Kondrotaitė Danutė  974
Konenevskis  203
Konevskiai  169
Konstantinas (Ostrogiškis), etmonas  115
Kontrimavičienė Z.  1006
Koplevskiai  175
Korgaudas  827
Korgovd Antonas  205
Korgovdas Antanas  161
Koriznaitė Eleonora  1433, 1434, 1435
Korolenka V.  541, 542
Korsakienė H.  1021
Koršunovas Oskaras  1403
Korzon T.  129, 162, 175
Korzonas Tadeušas (Korzon Tadeusz)  129
Korženevskiai  169
Korženevskij Juozapas  205
Kosakovskiai  127, 132, 163, 546
Kosakovskienė Teresė  162, 179
Kosakovskis  202
Kosakovskis Adomas  162, 179
Kosakovskis J.  162
Kosakovskis Pranciškus  162, 179
Koscialkovskis J.  175
Kostikaitytė Ona  718
Kostkevičiūtė I.  276, 840, 848
Kostkevičiūtė Irena  276
Kostkevičiūtė J.  840
Kotovičius Eustachijus  118
Kovaliovienė Elena  1506
Kozakauskas Adomas  546, 1098
Kozakauskas Pranciškus  1098
Kozakauskienė Teresė  1098
Kozakevičius J.  157, 164, 168
Kozakovskis  121, 122
Koženevskis  123
Koženiauskas Giedrius  1444
Koženiauskas Juozapas  922
Koženiauskas Vilhelmas  922
Kranauskas Benediktas  302
Kraniauskaitė V.  191, 559, 560
Kraniauskaitė Vincenta  7, 15, 191, 558, 560, 999
Kraniauskas  557
Krasauskas Kęstutis  496
Krasuckaitė Regina  654
Kraševskis J. I.  1436
Kraujalienė Angelė  1062
Kraujeliai  722
Kraujelienė  349
Kraujelienė Apolonija  809
Kraujelienė E.  1009
Kraujelienė Emilija  1006
Kraujelienė L.  810
Kraujelienė Liongina  806, 807
Kraujelienė Marijona  1257
Kraujelienė Ona  806
Kraujelienė Pranė  562
Kraujelienė Stasė  562
Kraujelis  349, 720
Kraujelis A.  810
Kraujelis Adomas  722
Kraujelis Albertas  974
Kraujelis Antanas  306, 806, 807, 809, 810, 813, 975
Kraujelis Bronius  354, 562, 806, 809
Kraujelis Feliksas  806, 808
Kraujelis J.  1417, 1418, 1430
Kraujelis Jeronimas  11, 19, 22, 23, 720, 806, 808, 1414–1416, 1505
Kraujelis Jonas  806
Kraujelis Jonas-Sūnelis  358
Kraujelis Julius  412, 416, 419, 1182
Kraujelis Juozas  806
Kraujelis Kazimieras  354, 806, 809
Kraujelis Kazys  561
Kraujelis Kostas  562
Kraujelis Mykolas  370
Kraujelis Napolis  561
Kraujelis Petras  354, 806, 809
Kraujelis Povilas  561
Kraujelis Stanislovas  809
Kraujelis Stasys  561, 562
Kraujelis Vaclovas  561
Kraujelis Valentas  810
Kraujelis Vladas  354
Kraujelis-Veniškis  358
Kraujelytė Bronė  806
Kraujelytė-Janionienė Ksavera  561
Kraujelytė Marytė  806, 808
Kraujelytė Nijolė  810
Kraujelytė Palmira  810
Kraujelytė-Pečiuliauskienė Palmira  811
Kraujelytė Stanislava  1419
Kraujelytė-Misevičienė Stanislava  1419
Kraujelytė Vanda  562
Kraunaitis I.  301
Kreivys Karolis  1239
Kreivytė-Kiškūnienė Z.  1227, 1228, 1231
Kretavičius  519
Krėvė V.  830
Kriaučiūnaitė T.  343
Kriaučiūnaitė Teodora  343
Kriaučiūnas  302, 335, 348
Kriaučiūnas Antanas  320, 321, 322
Kriaučiūnas K.  197
Kriaučiūnienė V.  1235
Kriaupas Dalia  1507
Kriaupienė Valentina  1507
Krikščiūnaitė-Marozienė Stefanija  651
Krikščiūnas  335
Krikščiūnas A.  1013, 1020
Krikščiūnas Algirdas  354
Krikščiūnas Danielius  354
Krikščiūnas Ipolitas  974
Krikščiūnas Leonas  388
Krikščiūnas R.  162
Krikščiūnas Romualdas  1195, 1451
Krikščiūnas-Ripka Danielius  371
Krikštanaitis Antanas  354
Krikštapaitytė Judita (Gita)  690
Krikštapaitytė Nijolė  690
Krikštaponis  366
Krikštaponis Jonas  354
Krikštaponis Juozas  353, 370
Krikštonaitis Antanas  306
Krikštonaitis Juozas  354
Krikštopaitytė Genė  1006, 1007
Krylovas  224, 1035
Krinickas P.  90
Kripaitis A.  338
Krisiūnienė Nijolė  418, 420, 1062
Kristanavičius Augustinas  159
Kristovska Laura  1449
Kristutis  453
Kristutis Algirdas  457
Kriščiūnas  181
Kriščiūnas Adolfas  383
Kriščiūnas Algirdas  385
Kriščiūnas Bronius  844
Kriščiūnas Danielius  357, 385
Kriščiūnas Danielius-Liupka  358
Kriščiūnas Leonas  385
Kriščiūnas Mykolas  383
Krištanaitienė Pranė  1433
Krištanaitis  829
Krištanaitis Antanas  370
Krištanaitis Antanas-Hitleris  370
Krištanaitis Augustas  842
Krištanaitis Bronius  845
Krištanaitis Julius  842
Krištanaitis Juozas  823, 836
Krištanaitis Jurgis  843
Krištanaitis Kazys  833, 834, 845
Krištanaitis S.  166, 268
Krištanaitis Stasys  817, 844
Krištanaitis Vincas  845
Krištanaitytė Angelė  845
Krištanaitytė Marytė  827
Krištanavičius Petras  560
Krištaponis  796
Krištaponis Jonas  585
Krištaponis Juozas  359
Krištonaitis S.  128, 135, 142, 162, 174, 175, 178, 179, 191
Krištonaitis Stanislovas  128, 141, 177
Krištopaitienė Juozapota  581
Krištopaitienė (Vilkonytė) O.  1238
Krištopaitis Stasys  344
Kriukaitė  424
Krivickienė J.  1020
Kronienė B.  290, 940
Krotkai  787
Krotkienė Agnieška  787
Krotkienė Alfonsa  799, 801
Krotkienė Antanina  790
Krotkienė K.  799, 965
Krotkienė Kazimiera  793, 796, 797
Krotkienė (Katinaitė) Kazimiera  791
Krotkienė Kristina  787
Krotkytė Katerina  787
Krotkus  263, 787
Krotkus A.  271
Krotkus Alfonsas  658, 659, 790, 791, 796, 800
Krotkus Algis  790
Krotkus Antanas  787
Krotkus Arūnas  790
Krotkus J.  394, 787
Krotkus Jonas  787, 788, 790
Krotkus Juozas  354, 791, 792, 796, 798, 799
Krotkus K.  195–197, 954, 1185
Krotkus Kazimieras  159, 195, 787, 789, 790
Krotkus Kazys  192, 945
Krotkus Matas  787
Krotkus Romas  791
Krotkus Romualdas Ramutis  791
Krotkus Vidas  791
Krotkus Vidmantas Emilis  791
Krotkutė  655
Krotkutė Anastazija  787, 793
Krotkutė Antanina  1161
Krotkutė Asta  791
Krotkutė Bronė  797
Krotkutė-Šiaulinskienė Bronė  794
Krotkutė-Šiaulinskienė Bronislava  786, 788
Krotkutė Edita  791
Krotkutė Elena  790
Krotkutė Giedrė  790
Krotkutė-Nazarova Gražina  611
Krotkutė Gražina Kotryna  790
Krotkutė Inga  791
Krotkutė Irena Dalia  790
Krotkutė-Švilpienė Kotryna  788
Krotkutė Liudvika Marija  791
Krotkutė-Basijokienė Liudvika Marija  792
Krotkutė Nijolė  787
Krotkutė Nijolė Kazimiera  790, 791
Krotkutė Pranciška  787
Krotkutė Renata  791
Krotkutė Rūta  790
Krotkutė Veronika  786
Krotkutė Z.  1475
Krotkutė Zuzana  791, 792, 1506
Kruopienė (Laukagalytė) M.  1236
Kruotka Juozas  300
Krupavičius Mykolas  417, 436
Krupka  498
Kšivickaitė Alma  988
Kubiliūnai  536, 548
Kubiliūnas Kazys  831
Kubiliūnienė L.  1050, 1484, 1485
Kubiliūnienė Loreta  6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 24, 421–423, 428, 534, 541, 1026, 1041, 1045, 1049, 1059, 1060, 1065, 1067, 1223, 1446, 1483, 1484, 1486, 1498
Kubilius Jonas  1479
Kubilius Kazys  221, 267
Kublickas Jonas  1055
Kublinskaitė Darata  147
Kuciszki  924
Kučas Kazys  723
Kūčas Kazimieras  549
Kučiai V. ir A.  1010
Kučis Jonas  505
Kučienė  1235
Kučienė Stasė  412, 416, 419, 562
Kučinskaitė V.  1475
Kučys  472
Kučys Audrius  987
Kučys Gvidas  516
Kučys Ignas  830
Kučys Jonas  183
Kučys Juozas  859
Kučys Juozas-Finka 385
Kučys Mykolas  880
Kučys Petras  830
Kučys Stasys  778
Kučytė Gertrūda  1010
Kučytė Jovita  868
Kučytė Marcelė  880
Kučiukas Albinas  817
Kudaba Česlovas  276
Kudirka Gediminas  1052
Kudirka S.  530
Kudirka V.  954, 1152
Kudirka Vincas  195, 871, 952, 1009, 1185
Kudlinskaitė Roma  974
Kudlinskaitė Vida  974
Kudrauskienė  347
Kuizinas E.  1474, 1477
Kulbienė S.  940
Kulikauskaitė (Nikštelienė) Adelė  564
Kulikauskas Juozas  778
Kulitavičienė Danguolė Juzefa  975
Kulitavičius Mamertas  975
Kulvickaja Felicijona  205
Kulvieciova Felicija  161
Kulvietis Abraomas  115
Kuncė  302
Kuncė Anupras  1165, 1181
Kuncė Mykolas  300
Kundrotas Juozas  1431
Kungys  817, 835
Kungys A.  333, 339, 834–836, 841, 1127, 1139
Kungys Antanas  817, 837
Kunigėlis Valerijus  869, 872, 873, 875
Kunskai  535, 715
Kunskaitė Anelė  974
Kunskaitė Irena Stasė  974
Kunskaitė Nijolė  434
Kunskas  43, 225, 715
Kunskas A.  430
Kunskas Albinas  269, 434
Kunskas Antanas  254
Kunskas D.  1101
Kunskas Juozas  557, 823
Kunskas Kazys  223
Kunskas Mykolas  557
Kunskas R.  22, 33, 34, 37–39, 41, 43, 44, 46–48, 51–54, 56, 57, 61, 63, 67, 130, 135, 136, 368
Kunskas Rimvydas  5, 13, 25, 130, 433, 502, 746, 778, 783, 938, 1031, 1493, 1498
Kunskas Saulius  434, 716
Kunskas V.  1475
Kunskas Vitas  434
Kunskienė Agnietė  434
Kuodys Leonas  1024
Kuodienė  348, 352, 563, 715
Kuodienė D.  1009, 1012
Kuodienė Elžbieta  687
Kuodienė Julija  1215
Kuodienė (Kerulytė) K.  1236, 1239, 1241, 1244
Kuodienė Katrina  1241
Kuodienė M.  630
Kuodienė Milda  628, 637
Kuodienė O.  949, 950
Kuodienė Ona  1421
Kuodienė Pranciška  917
Kuodis  753
Kuodis Antanas  254
Kuodis B.  684
Kuodis Baltramiejus  686, 1172
Kuodis J.  1237
Kuodis Jonas  717
Kuodis Juozas  413, 415, 914, 917, 1260
Kuodis Juozukas  899
Kuodis L.  129, 271
Kuodis Leonas  1257
Kuodis Mataušas  686
Kuodis Mykolas  339, 1168
Kuodis P.  108, 227, 228
Kuodis Petras  159, 1215
Kuodis Pranas  223, 271, 899
Kuodis R.  1173
Kuodis Rapolas  128, 191, 686, 688, 689, 1167, 1171–1173
Kuodis Teodoras  156
Kuodis Vytautas  917, 1508
Kuodis Vytukas  899
Kuodys Aleksas  348
Kuodys Baltramiejus  687
Kuodys Leonas  129, 1410
Kuodys P.  396
Kuodys R.  181
Kuodys Rapolas  687
Kuodytė Anastazija  686
Kuodytė Dangirutė  899, 917
Kuodytė Julija  9, 1215, 1216
Kuodytė Julytė  899
Kuodytė Kotryna  687
Kuodytė Ksavera Julija  17
Kuodytė Ona  686, 717
Kuodytė-Gavėnienė T.  290
Kuodytė Teodora  982
Kuodžiai  471, 715, 917
Kuodžis Baltramiejus  158
Kuodžis Rapolas  155, 158, 159
Kuodžis Teodoras  156
Kupčinskas  480
Kupčinskas Juozas  822
Kupčinskas Petras  760
Kupčiūnaitė Aniceta  490
Kupčiūnas  487
Kupčiūnas Petras  478
Kupšienė Diana  1046
Kuraitienė Vilija  868
Kurczevski V.  118
Kurczevskis J.  115
Kurilienė Petronėlė  1058
Kurklietis Bonifacas  973
Kurlianskas  795
Kurlianskas Antanas  795
Kurlianskienė Antanina  795
Kuščiukaitė Danutė  974
Kušleika Antanas  348, 646, 975
Kušleika-Masiokas  336
Kušleikaitė Angelė  981
Kušleikienė  727
Kutinskas  829
Kutinskas Kazys  844
Kuzma P.  199
Kuzmaitė Elžbieta Joana  653
Kuzmienė M.  1225, 1226, 1242, 1243
Kuzmienė Marija  1226
Kuzminskis  1406
Kvedaras A.  1480
Kviklys B.  119, 265, 267, 274, 278, 1077–1079, 1115, 1126, 1156, 1176, 1179, 1199
Kviklys Bronius  228, 1160
Kviklys G.  1199
Kviklytė Stefanija  1035

 

L

Laba Kazys  778
Labakojis  1209
Labanauskai  1003
Labanauskaitė-Nikštelienė Ona  563
Labanauskaitė-Račiūnienė Ona  1242
Labanauskas  1161
Labanauskas Ignacas  1166
Labanauskas Ignas  1192, 1203
Labanauskas Ignotas  339
Labanauskas Petras  870
Labanauskas Povilas Romualdas  888, 893
Labanauskas S.  893
Labanauskas Stanislovas  888, 891, 892, 895
Labanauskas Vladislovas Gediminas  888, 893
Labanauskienė  1003, 1004
Labanauskienė Elžbieta  888, 891–893, 895
Labanauskienė (Kučytė) Pranciška  1235
Labišas E.  1433
Ladyga Alvydas  4
Ladoga Kazimieras  235
Ladukaitė Ona  785
Ladukas  786
Ladukas A.  108, 159, 215, 216
Ladukas Adomas  5, 13, 90, 94, 158, 191, 212, 214, 277, 558, 783, 784, 785, 1023, 1024
Ladukas Česlovas  785
Ladukas Vincas  214, 785
Lagaras Ž. L.  1434
Lagunavičius A.  172
Lajeckis Vaitiekus  927
Lalas  829
Lalas Bronius  843
Lamanauskaitė Ona  974
Lamanauskas Vladas  1507
Lamanauskienė V.  1011
Lampiegas J. C.  938
Landsbergis Gabrielius-Žemkalnis  197
Landsbergis Vytautas  408, 410, 413, 1479, 1523
Landsberkus Boguslavas  927
Lanoševskis Antanas  153
Lapelienė Katrė  926
Lapelienė Salvinija  862
Lapinskai  550
Lapinskas Zenonas  1431
Lapinskis A.  967, 970
Laskauskaitė Rimgailė  1032
Lastauskas Aleksandras  340
Latėnas Algirdas  1056
Latovas Stasys  954
Latvis Henrikas  114
Lauciai  550
Laucienė Irena  7, 15, 454, 455, 458, 1498
Laucienė Veronika  576
Laucius Albinas  554, 571, 572, 765
Laucius Algirdas  572
Laucius Jeronimas  7, 15, 550, 554, 566, 571, 572, 575, 576, 1025, 1498
Lauciutė Gintautė  1065
Lauciutė-Bakanavičienė Gintautė  1065
Laudukas Adomas  277
Laukagalis Mykolas  628
Laumakys Vitolis  11, 19, 1498
Laurinavičienė-Dakinavičienė Albina  954, 959
Laurinavičius  452
Laurinčiukienė  320
Laurinkus M.  1489
Laurinkus Povilas  1403
Lavrinovičius Konstantinas  189
Lazauskas  964, 965
Lazdauskaitė Ž.  1257
Lazutka S.  115
Lazutka Z.  1022
Lebedys J.  119, 124
Lebedys Jurgis  882
Lebedytė R.  940
Leckienė D.  776, 777
Leckienė Daiva  8, 9, 16, 17, 24, 771, 775, 778, 783, 821, 998, 1029, 1031, 1032, 1498
Leibnšiskis Movša  187
Leibukas  282, 283
Lekavičius A.  1257
Lelevelis J.  161
Lelichova  967
Leninas  280, 323, 493, 593, 724, 965, 1439
Leninas V.  224, 740
Leparskij Mykolas  205
Leparskij Vladislovas  205
Leparskis D.  280
Leparskis Dominykas  278
Leparskis Mykolas  161
Lesčius V.  229, 230, 232–234, 236–
241, 243, 244
Lesčius Vytautas  229
Leskauskaitė  1279
Leskauskaitė A.  1284
Leskauskas I.  176, 819
Lesnickai  715
Lesnickas L.  232
Leščinskas Juozapas  445, 506, 780
Leščinskas Juozas  443, 766
Leška Vladas  354
Levandauskas V.  172, 940
Levickaitė-Balienė J.  130, 148
Levickaitė-Balienė Juzefa  130
Levonaitis Juozas  385
Levonas Kristupas  116
Lialis P.  345
Liaudanskaitė Viktorija  363
Liausas P.  648
Liberiai  701
Liberis A.  1191
Liberis Algimantas  698
Liberis Algis  700
Liberis G.  965
Liberis Gasparas  261, 263
Liberis Jonas  390, 691, 722, 730
Liberis Jonas Algirdas  390
Liberis Juozas  354, 698
Liberis Juozas-Kirnikas  358
Liberis K.  386
Liberis Karolis  698
Liberis Kazimieras  385, 698, 725
Liberis Kazys  402, 651
Liberis Napoleonas  524–526
Liberis Pranas  254, 255
Liberis Vytautas  696, 698
Lyberis  191, 490, 720, 722

Lyberis A.  130, 156
Lyberis Antanas  10, 18, 22, 130, 389, 557, 592, 698, 1275
Lyberis Jonas  557
Lyberis P.  304
Lyberis Petras  304
Liberienė Barbora  390, 402
Lyberienė  723, 724
Lyberienė Genovaitė  349
Liberienė Ieva  778
Liberienė Ona  691
Liberytė-Kurizmienė Agnietė  526
Liberytė Aldona  6, 14, 367, 390, 698, 1025, 1498
Liberytė Antanina  914
Liberytė B.  386
Liberytė-Gabrėnienė Bronislava  383
Liberytė M.  1412, 1413
Liberytė Morta  523
Liberytė-Peleckienė Morta  524, 533
Liberytė Ona Aldona  390
Liekis A.  229, 240, 243, 299
Liesienė M.  943, 949, 950
Liesis  954, 960
Liesis Antanas  196, 943
Liesis B.  196–198, 200, 954, 960, 1185, 1186
Liesis Bronislovas  191, 192, 943, 944, 949, 950, 954, 960, 1013, 1184, 1185, 1186, 1188
Liesis Bronius  195, 196, 364, 820, 943, 945, 960, 1185, 1186
Liesis Bronius-Naktis  364, 365
Liesis-Naktis Bronius  196
Liesis Leonas  899
Liesytė Angelė  195
Liesytė Danutė  196, 943
Lygnugaris P.  335
Likenskas Teodoras  830
Liktoras Petras  243
Lileikis A.  1489
Lindė J.-Dobilas  880
Lindė-Dobilas  1407
Linkevičiai  550
Linkevičienė  1004
Linkevičius Jonas  1518
Linkevičius Lionginas  223
Linkevičius Pranas  354
Linkolnas Jonas  354
Lipčius Saulius  1056
Lipmanas Levinas  283
Lipnevičius Vladas  795
Lisanka S.  250
Lisauskaitė O.  970
Lisauskaitė Ona  969, 1425
Lisauskaitė S.  749
Liubartas G.  290
Liubertienė Jolanta  704
Liubinas V.  233
Liubinavičienė Ona  365, 366
Liubinavičius  365
Liubomirskienė  899, 914
Liudvikas Filypas  172
Liudvikas Pilypas  938
Liudvikas XVI  172, 938
Liugailienė Ona  4, 23
Liuorytė Birutė-Gambus  1056
Liutikas Vytautas  1487
Liutikienė Deimantė  1507
Liutkevičius  967, 968
Liutkevičiūtė Alfonsa  793
Liužinaitė Genė  975
Liužinas Antanas  495
Liužinas Augustas  836
Liūžinas Antanas  478, 480
Liužinienė Elzė  778
Ločerytė Aldona  395
Lomonosovas  532
Lomonosovas L.  294
Lopaciskaitė Marija Elžbieta  923
Lopenaitis Laurynas  115
Loreti Robertinas  877
Lovmianskis H.  73
Lučinskienė A.  1257
Lugaila  122, 203
Luinytė  955
Lukauskaitė-Poškienė Ona  1171
Lukianskis Stanislovas  179, 1098
Lukinas Mikalojus  82
Lukjanovas A. B.  41
Lukjanskas  139
Lukjanskiai  160
Lukjanskis  122, 169, 202
Lukjanskis Aleksandras  169
Lukjanskis Juozapas  160
Lukjanskis Liudvikas  160
Lukjanskis Teodoras  160
Lukočenskaitė Tasija  975
Lukoševičienė (Baravykaitė) E.  1233
Lukoševičienė Vera  1260
Lukoševičienė Virginija  1260, 1507
Lukoševičius B.  771
Lukoševičius J.  260
Lukošiūnai  715
Lukošiūnaitė Jadvyga Vida  686
Lukošiūnaitė Kotryna  686
Lukošiūnaitė Rasa  655, 686
Lukošiūnaitė Valerija  686
Lukošiūnaitė-Grinienė Valerija  686
Lukošiūnas  655
Lukošiūnas Algirdas  656, 686
Lukošiūnas Antanas  655, 656, 686
Lukošiūnas Bronislavas  686
Lukošiūnas Bronius  686
Lukošiūnas Edvardas  686
Lukošiūnas Juozapas  686
Lukošiūnas Kazimieras  354, 686
Lukošiūnas Kazys  339, 646
Lukošiūnas Mykolas  354
Lukošiūnas Saulius  655, 686
Lukošiūnas Vytautas  686
Lukošiūnienė Antanina  686
Lukošiūnienė Barbora  686
Lukošiūtė B.  1023
Lukšienė M.  275
Lukšienė Meilė  882
Lukšys Albertas  396
Lukšys Antanas  350, 395, 396
Lukšys Jonas  504
Lukšytė S.  132, 168
Lumbė Mamertas  1161, 1166
Lumbienė Violeta  631
Lunytė  898, 976
Lunskis Eugenijus  1444
Luomanas Petras  374, 375, 417, 420

 

M

Macaitė Ieva  787
Macaitė Stasė  974
Macanskij Klementijus  205
Macas Jonas  348
Macas V.  270
Macelis Kazimieras  1174
Macenavičienė Rita  1506
Maciešauskas J.  1179
Macijauskas  354
Macijauskas Jonas  183
Mackevič T.  268
Mackevičiova Evva  205
Mackevičius A.  53, 176, 819, 936
Mackevičius Antanas  175
Mackevičius Napoleonas  547
Mackievičius Juozapas  160
Mačernis Juozas  960
Mačiekus V.  162
Mačiekus Venantas  1518
Mačikėnas Benediktas  842
Mačiliūnas Antanas  835, 844
Mačiliūnas Juozas  831
Mačionis  102, 103, 104
Mačiulionis J.  1220
Mačiulis  1186
Mačiulis A.  1427
Mačiulis Adomas  1427
Mačiulis Antanas  354
Mačiulytė Janina  974
Mačiulskis Georgijus  157
Magelinskas Domantas  652
Magelinskas Stasys  652
Magelinskienė Vitalija  1506
Maironis  195, 280, 526, 832, 864, 971, 1039, 1435
Maironis-Mačiulis  417
Majauskaitė  463
Majauskas  463
Majauskienė  463
Majerytė V.  1475
Majoras Zenonas  974
Makarauskas Vincas  358
Makčinskas Julius  1491
Makelis Edvardas  11, 19, 1416, 1498
Maknickas Ignas  1055
Maksimaitienė O.  132, 165, 175, 176, 848, 923, 933, 940
Maksimaitienė Ona  132
Maksimaitis V.  90
Maldauskas I.  1440
Maldeikienė  430
Maldeikytė-Jasiūnienė Bronė  681
Maleckas Feliksas  833, 836
Maleckiai  169
Maleckienė Dangirutė  917
Maleckij Vladislovas  205
Malinauskaitės  981
Malinauskas  402, 487, 668
Malinauskas A.  368
Malinauskas Alvydas  7, 8, 16, 24, 362, 487, 488, 661, 663–665, 669, 674, 702, 703, 714, 941, 1498, 1506
Malinauskas Arvydas  502
Malinauskas Bronius  354, 402
Malinauskas Petras  664, 665
Malinauskienė  348
Malinauskienė Stanislava  666
Mamontova (Čiplytė) Margarita  10, 19, 1498
Mamontovas Andrius  1051
Marcinauskaitė Z.  263
Marcinauskas K.  611
Marcinkevičiai  119, 546
Marcinkevičienė Benedikta  546
Marcinkevičienė D.  132, 145
Marcinkevičienė Daiva  1260
Marcinkevičienė Dalia  132, 145
Marcinkevičius  707
Marcinkevičius Ignotas  546
Marcinkevičius Jonas  519, 843
Marcinkevičius Justinas  724, 1419, 1459
Marcinkevičius Stanislovas  546
Marcinkevičiūtė Marytė  994
Marčiukevičius  836
Marčiukevičius Jonas  836
Marčiulionis Šarūnas  884
Margevičiai  903, 915
Margevičienė Anelė  424, 915
Margevičius Algirdas  915
Margevičius Antanas  915
Margevičius Juozas  915
Margevičius P.  129, 181, 333–335, 338–342, 344–346, 351, 352
Margevičius Petras  915
Margevičiūtė Laima  915
Margienė (Četvergytė) E.  1233
Marijošius R.  636
Marijošius Romanas  627
Markauskas Petras-Klevas  358
Markelevičius V.  773
Markevičienė Aniceta  655
Markevičienė Elvyra  412, 416, 419
Markevičienė Sofija  1507
Markevičienė Teresė  1267
Markevičienė-Kizytė Vida Valentina  1505
Markevičius Antanas  277
Markevičius Feliksas  475
Markevičius Jurgis  396
Markevičius P.  350
Markevičius Povilas  655
Markevičius Valentas  655
Markevičius Vidmantas  655
Markevičiūtė Aldona  506
Markevičiūtė Nijolė  655
Marksas  323
Markuckas Juozas  780
Markuckytė Elena  5, 6, 13, 14, 22, 24, 256, 259, 370, 372, 1498
Markulis-Erelis J.  379
Markūnas Jonas  240
Marozai  782, 795, 914, 916
Marozaitė  349
Marozaitė Adelė  653
Marozaitė Agnietė  653
Marozaitė Akvilina  654
Marozaitė Alfa  648
Marozaitė Alfonsa  791, 796
Marozaitė Anastazija  656
Marozaitė-Krotkienė Alfonsa  645
Marozaitė Anastazija  653
Marozaitė Angelė  651, 690
Marozaitė Aniceta  689
Marozaitė Aurelija  1010
Marozaitė Cecilija  903
Marozaitė Daiva  795, 1268
Marozaitė Domicelė  782, 783, 786, 796
Marozaitė Elena  782
Marozaitė Emilija  651, 782
Marozaitė G.  1475
Marozaitė Genė  782, 806
Marozaitė Genovaitė  651, 689
Marozaitė-Leimontienė Genovaitė  395
Marozaitė J.  1074
Marozaitė Janina  651, 795
Marozaitė-Petravičienė Janina  395, 1026
Marozaitė Katrė  783
Marozaitė Kotryna  653
Marozaitė Laima  690
Marozaitė Lina  690
Marozaitė Liucija  653
Marozaitė M.  197
Marozaitė Marijona  338
Marozaitė Marytė  195, 782, 919
Marozaitė Nastė  648
Marozaitė O.  410, 1235, 1243
Marozaitė Ona  226, 653, 654, 782, 783, 785, 786, 794, 796, 797
Marozaitė-Marozienė Ona  653
Marozaitė Palmira  653
Marozaitė Pranciška  653
Marozaitė Sigita  689
Marozaitė Vilma  795
Marozaitė Virginija  654, 689, 792
Marozaitė Vitalija  689, 783
Marozaitė Zofija  653
Marozas  806, 830, 902, 903, 916
Marozas A.  277, 453
Marozas Aleksas  646, 650, 653
Marozas Alfonsas  653, 654, 689, 974
Marozas Algimantas  689
Marozas Anicetas  653, 654
Marozas Antanas  299, 389, 650, 651, 653, 656, 689, 783, 831, 915, 916, 920
Marozas Antanas (Nagurskis)  650
Marozas Bronius  689, 795
Marozas Deimantas  543, 1010
Marozas Egidijus  544, 545, 1260
Marozas Eimutis  1260
Marozas Eugenijus  689
Marozas Fabijonas  653
Marozas Gediminas  1260
Marozas J.  394, 410
Marozas Jonas  306, 354, 653, 782, 783, 792, 806
Marozas Julius  336
Marozas Juozas  367, 396, 650, 653, 656, 782
Marozas Jurgis  914
Marozas Karolis  653, 782
Marozas Kazimieras  651, 656, 806
Marozas Kazys  782
Marozas Klemensas  646
Marozas Martynas  643, 653
Marozas Matas  782
Marozas Mindaugas  545
Marozas Petras  354, 689, 782, 796
Marozas Povilas  343, 782, 796
Marozas Pranas  689, 690
Marozas Pranciškus  975
Marozas Stasys  653, 782
Marozas Tadas  916
Marozas V. A.  1174, 1175
Marozas Valius  654
Marozas Viktoras  649, 650, 656, 689
Marozas Vincas  782
Marozas Vytautas  782, 1171, 1174
Marozas Vytautas Aloyzas  1174
Marozas Vladas  653
Marozas Zenonas  806
Marozienė  690, 769, 914
Marozienė Agota  806
Marozienė Alfonsa  656
Marozienė Anelė  690
Marozienė Jadvyga  646
Marozienė Julija  153
Marozienė Marijona  646, 916
Marozienė-Jansonienė Marijona  916
Marozienė Ona  783, 795, 1024
Marozienė Pranė  338
Marozienė Rasa  545, 570, 1046, 1049, 1063
Marozienė Rozalija  646, 654
Marozienė (Nagurskienė) Stefanija  650
Marozienė Uršulė  782
Marozienė Virginija  1506
Marozienė Zofija  349
Maršalka  829
Maršalka Juozas  823
Martikonis Petras  1195
Martinaitienė G.  170
Martinaitis Jonas  778
Martinaitis Marcelijus  985, 997, 1022
Martynaitis Laurynas  116
Martynaitis Mikalojus  116
Martinėnas  1427
Martinkus Vytautas  11, 19, 1498
Martišauskaitė V.  1068
Martyšienė Eligija  1268
Maruozas Jonas  831
Masalskis Ignotas  120, 137
Masalskis Ignotas Jokūbas  123
Masalskis M.  1184
Masalskis Martynas  1081, 1165, 1166, 1179, 1181, 1183, 1198
Masilionis Pranas  1175
Masiliūnai  328
Masiliūnaitė Alma  318
Masiliūnaitė Danutė  1461
Masiliūnaitė Salomėja  981
Masiliūnas  247, 339, 349
Masiliūnas Albinas  247
Masiliūnas Algis  247
Masiliūnas Antanas  719, 867
Masiliūnas Jonas  156
Masiliūnas K.  965, 1461
Masiliūnas Kazimieras  22, 130, 156, 228, 402, 850, 884, 939, 1457, 1460
Masiliūnas Kazys  1455
Masiliūnas Mamertas  354
Masiliūnas Mykolas  506, 778
Masiliūnas Stepas  252
Masiliūnas Steponas  247
Masiliūnas Zigmas  354
Masiokai  613, 690, 715, 914, 918
Masiokaitė  350
Masiokaitė Alina  889
Masiokaitė Anastasija  892
Masiokaitė Barbora  886
Masiokaitė Boguslava  690
Masiokaitė Elžbieta  886
Masiokaitė Gabrielė  1481
Masiokaitė Julijona  889
Masiokaitė Laima Marytė  892
Masiokaitė Marcelė  718
Masiokaitė Nijolė  889
Masiokaitė Ona  718, 886
Masiokaitė Pranciška  690
Masiokaitė Pranutė  718
Masiokaitė Romualda  889
Masiokaitė Sigita  895, 1480
Masiokaitė Stanislava  895, 1480
Masiokaitė Virginija  892
Masiokas  185
Masiokas Albertas  889
Masiokas Alfonsas  223, 626
Masiokas Algirdas  889
Masiokas Andrius  636
Masiokas Antanas  8, 16, 886, 889, 890, 891, 892, 893, 895
Masiokas Antanas Romualdas  975
Masiokas Audrius  545
Masiokas B.  159
Masiokas Benediktas  158, 266
Masiokas Bronislovas  1167, 1171
Masiokas Bronius  690, 715
Masiokas Dalius  891, 892
Masiokas Eugenijus  1260
Masiokas J.  887
Masiokas Jonas  223, 247, 252, 354, 625, 638, 886, 889, 893, 1260
Masiokas Jonas-Ąžuolas  358
Masiokas Juozapas  615
Masiokas Juozas  626, 886, 889–891, 894–896, 1480
Masiokas Kazys  715
Masiokas Laimutis  895, 1480
Masiokas Leonas  889
Masiokas M.  131, 196, 1176, 1197, 1205
Masiokas Mantas  9, 11, 17, 19, 24, 131, 609, 718, 1060, 1061, 1165, 1179, 1184, 1196, 1200, 1224, 1449, 1498
Masiokas Mykolas  351
Masiokas Mindaugas  1481
Masiokas Petras  715, 718, 886, 887, 889–892, 894, 895
Masiokas Povilas  626
Masiokas Pranas  302
Masiokas Remigijus  975
Masiokas Rimas  1260
Masiokas S.  22, 1492
Masiokas Stanislovas  7, 15, 612, 1490, 1491, 1498
Masiokas Titas Romualdas  892
Masiokas V.  887, 896, 1481
Masiokas Valentinas  889
Masiokas Vincas  886, 888–890, 892, 895, 896
Masiokas Vytautas  8, 11, 16, 19, 886, 895, 1480, 1498
Masiokas Vytis  1481
Masiokas Vladas  715
Masiokas Vladislavas  974
Masiokienė  1258
Masiokienė Anelė  1506, 1507
Masiokienė Antanina  891, 895
Masiokienė Janina  628
Masiokienė Kazimiera  889
Masiokienė Marijona  338
Masiokienė Nastutė  636
Masiokienė Pranė  895, 1480
Masiokienė Stefanija  718
Masiokienė U.  894, 895
Masiokienė Uršulė  615, 890, 892, 893, 895
Masiokienė Viktorija  382
Masiokienė Vilija  1481
Masis  345
Masys  484
Masys A.  345, 346, 351, 352
Mašalas Audronis  868
Mašnakovec  361
Mataitienė  452
Mataitis Jonas  974
Mataušienė  557
Mateika J.  280
Mateika Petras  339
Matekonis Paulius  1506
Matijošaitis Kęstutis  1129
Matulaitė E.  1434, 1435
Matulaitė Eleonora  11, 19, 1433, 1435, 1498
Matulaitis  981, 1029
Matulaitis J.  607
Matulaitis Jurgis  417, 606
Matulaitis Vincas  393
Matulaitytė S.  129, 148, 149, 156, 192
Matulevičienė  1194
Matulevičius Justinas  547
Matulienė Barbora  326, 1433
Matulionaitė B.  1016
Matulionis Algirdas  495
Matulionis Povilas  82
Matulionis T.  1175
Matulis  334
Matulis Petras  439
Matulytė B.  1073
Matulytė Bronė  1072, 1257, 1267
Matusas J.  240, 241, 243, 963
Matusas Jonas  243
Matuzevičius E.  740
Matveičikas  302

Matveičikas F.  300–302
Matveičikas Feliksas  300
Mazulevskij E.  961
Mažeika  352, 898, 921
Mažeika Alfonsas  387, 388
Mažeika Alfonsas-Taifūnas  387
Mažeika Antanas  354, 386, 389, 835
Mažeika J.  268
Mažeika Jonas  557
Mažeika Julius  254
Mažeika M.  108
Mažeika Matas  159
Mažeika P.  918
Mažeika Petras  836
Mažeika Povilas  291, 299, 389, 898, 1230
Mažeika Pranas  859
Mažeika Viktoras  354, 358
Mažeika Viktoras-Vanagas  366
Mažeika Vytautas  1230
Mažeika Zigmas  1230
Mažeikaitė Ada  1230, 1245
Mažeikaitė Agnieška  1230
Mažeikaitė Anelė  1230
Mažeikaitė Marijona  1230
Mažeikaitė Rozalija  1230, 1243
Mažeikaitė-Balčikonienė  1230
Mažeika-Krapikas Antanas  385
Mažeika-Vanagėlis Viktoras  371
Mažeikienė A.  263
Maželienė Giedrė  988, 1032
Mažintas E.  1039
Mažuolytė  1005
Mažuolytė Eugenija  1005
Mažvydas M.  1518
Mažvydas Martynas  268
Mecelienė  333
Mecelis  333
Mecenavičius Rimantas  1064
Medekša  816
Medekša Dominykas  119
Medišauskienė Zita  4
Medytė Stasė  1032
Medutytė Marijona  974
Meidutė Birutė  1021
Meilindovičius Jankelis  817
Meiliūnaitė V.  22, 1282, 1283
Meiliūnaitė Violeta  10, 18, 1278, 1496, 1499
Meilūnai  471
Meilūnaitė Kotryna  345
Meilūnaitė Ona  974
Meilūnaitė-Dyglienė Vilija  453
Meilūnas  347
Meilūnas Alfonsas  974
Meilūnienė Angelė  628
Meilus  479
Meilus E.  117, 274, 275
Meysztowicz Walerian  129, 168
Meištavičiai  165
Meištavičius V.  167, 168, 935, 936
Meištavičiūtė Marija  936
Mejeras  649
Melaika K.  130, 189, 191
Melaika Kazimieras  8, 17, 130, 277, 954, 961, 971, 1499
Melaikienė A. D.  970
Melaikienė Danutė  971
Meldaikis Petras  1460
Melgar T. L.  1199
Meliauskienė Veronika  338
Mėlynis A.  1007
Mendeliai  624
Mendelis  624
Mercalova M. N.  170
Merkienė Irena Regina  4
Merkys A.  156
Merkys V.  132, 158, 277
Merkys Vytautas  132
Meška Andrius  354
Meškaitė-Nemanienė Magdalena  1177, 1192
Meškeliūnas A.  243
Meškeliūnas Antanas  243
Meškinytė Genė  797
Meškonaitė Genovaitė  655
Meškonaitė Marijona  655
Meškonaitė Ona  655
Meškonienė  348
Meškonienė Apolonija  655
Meškonienė Elvyra  412, 416, 419
Meškonienė Stasė  1266
Meškonis  648
Meškonis Andrius  646, 650, 655
Meškonis Antanas  646, 649, 655
Meškonis Kazys  441, 803
Meškonis Petras  346, 655
Meškonis Stanislovas  1506
Meškonytė Ona  648
Meškovas Vladimiras  1490
Mezginaitė E.  1023
Mezginaitė Elena  1022
Micaliszki  926
Michnaitis Martynas  116
Michnevičiai  930
Michnevičius Leopoldas  930
Michnevičius V.  125, 1081, 1158
Michnevičius Vaclovas  1079, 1080, 1158
Michnievicz-Helman M.  240, 244
Michnievicz-Helmanas Mikolajus  243
Michnievič Juozapas  205
Michnievič Leopoldas  205
Michnievičiai  160
Mickevičiai  119, 1176
Mickevičiova Antanina  205
Mickevičius  121, 122, 202, 203, 473, 930
Mickevičius A.  1013, 1020
Mickevičius Adomas  1436
Mickevičius Eduardas  160
Mickevičius Emiljonas  160
Mickevičius Kazys  354
Mickevičius Mikalojus Rimvydas  802
Mickevičius-Kapsukas Vincas  194
Mickevičiūtė Dalia  1183
Mickievič Antonas  205
Mickievičiai  160, 168
Mickievičius Adomas  160
Mickievičius Antonas  168
Mickievičius Justinas  168
Mieliauskaitė Elena  725
Mieliauskas Feliksas  831
Mieliauskienė Regina  1260
Mieželaitis Eduardas  1021
Mieželis  1173
Mieželis Vladas  1440
Miglovaras  377
Mikalauskas K.  632
Mikalauskas Kęstutis  631
Mikalauskas Liudas  1055
Mikalauskas Petras  318
Mikalauskas V.  65
Mikalauskas Vytautas  1054, 1260
Mikalauskienė  343
Mikalauskienė Ona  318
Mikanevičius Balys  831
Mikeliūnas D.  181
Mikeliūnas Kazimieras  336
Mikeliūnienė Stasė  10, 18, 24, 998, 1024, 1025, 1464, 1499, 1505
Mikėnai  347, 535, 548, 549, 550, 754
Mikėnas  339, 347, 754
Mikėnas Albinas  758, 974
Mikėnas Antanas  10, 18, 22, 223, 535, 759, 992, 1052
Mikėnas Jonas  351, 1438
Mikėnas Julius  336, 338
Mikėnas Kazimieras  548
Mikėnas Kazys  347
Mikėnas Viktoras  548, 992, 1000
Mikėnas Vytautas  760
Mikėnas Zigmas  223
Mikėnienė  337, 339, 754, 1168
Mikėnienė Aniceta  548
Mikėnienė (Virbalytė) Aniceta  546, 548, 549
Mikėnienė B.  267, 269, 271, 1413
Mikėnienė Birutė  405, 415, 717, 994, 1027
Mikėnienė (Gritėnaitė) Birutė  367
Mikėnienė Stasė  623
Miknevičienė T.  965
Miknevičius Augustas  842
Miknevičius Balys  823, 833, 836, 843
Miknevičius Bronius  823, 828, 845
Miknevičius J.  832
Miknevičius Matas  714
Miknevičius P.  832, 848, 1186, 1199
Miknevičius Pranas  227, 326, 828, 834, 844, 954, 960, 1186
Miknevičius Stasys  835
Miknevičius Tomas  820
Miknevičius Vytautas  843
Miknevičiūtė Cecilija  846
Miknevičiūtė-Liberienė V.  452
Miknienė R.  631
Miknienė S.  626, 1499
Miknienė Stasė  5, 7, 13, 15, 22, 246, 249–251, 622, 633, 636
Miknys Antanas  626, 636
Miknys Petras  633
Mykolaitienė Eugenija  1402
Mykolaitienė Genė  424
Mykolaitis Algirdas  1402
Mykolaitis D.  1505
Mykolaitis Darius  11, 19, 23, 1402, 1499
Mykolaitis Edvardas  974
Mykolaitis S.  1404
Mykolaitis Saulius  11, 19, 22, 988, 1051, 1063, 1402–1404
Mykolaitis Sigitas  1024, 1402
Mykolaitis-Putinas Vincas  526
Mykolaitytė-Misevičienė Joana  1419
Mykolas Šlekys  590
Mykolevičius  735
Mikoliūnas Domininkas  999
Mikšinis  803
Mikšionis Juozas  441
Mikšys A.  511, 512
Mikšys Alvydas  506, 509, 510
Mikšytė-Folkmanienė Danutė Konstancija  651
Mikšiūnaitė Alfonsa  340
Mikšiūnienė Antanina  340
Mikštaitė-Tarvydienė Vlada  1034
Mikučionytė R.  290
Mikulėnas  1209
Milaknis Juozas  828
Milaknis Matas  1187, 1193
Milašius Stanislavas  974
Milašius Stasys  973
Mildažytė Stasė  226
Miliauskas V.  72
Milinavičiūtė Julija  975
Miliunskis Konstantinas  161
Milius J.  74
Milius Jonas  74
Milius M.  1247
Milnas Aleksandras  1403
Miłosz Cz.  925
Milošas Česlovas  924
Miltinis J.  1024, 1433–1435
Miltinis Juozas  1069, 1433, 1435
Milukas Antanas  605, 1218
Minė Antanas  1044
Mineikiai  935
Mineikytė Zofija  935
Mingailo Donatas  205
Mironas V.  947, 948
Mironas Vladas  954, 1186
Misevič Teresė  206
Misevičiai  1419, 1422, 1432
Misevičienė S.  1420
Misevičienė Stasė  1250, 1257, 1421
Misevičius  556, 901
Misevičius A.  181, 1421
Misevičius A. V.  1432
Misevičius Aleksas  342
Misevičius Alfonsas Vidas  1428, 1429
Misevičius Antanas  269
Misevičius Gediminas  1432
Misevičius Laurynas  1432
Misevičius P. S.  1420
Misevičius Pranciškus Steponas  1419
Misevičius Steponas  1419
Misevičius V.  22, 1427, 1430
Misevičius Vidas  1260, 1428
Misevičius Vilius  11, 19, 20, 993, 1419, 1425, 1428, 1490, 1499
Misevičius Vylius  1420
Misevičius-Misiūnas Petras  954, 955
Misevičiūtė Rūta  1432
Misevičiūtė Valerija Liuda  1422
Misienė  748
Misienė Agnietė  747
Misys Albinas  868
Misys Alfonsas  743
Misiukaitė Virginija  1036
Misiūnaitė Audronė  990, 1036
Misiūnaitė Violeta  990, 1036
Misiūnas  980, 982
Misiūnas J.  964, 965
Misiūnas K.  394
Misiūnas P.  393
Misiūnas Petras  960, 1186
Misiūnas V.  748, 967, 970, 1425, 1430
Misiūnas Viktoras  969, 972, 990, 1013, 1424, 1431
Misiūnienė (Žurkauskaitė) Vanda  989
Misiūnienė V.  970
Misiūnienė Vanda  954, 989, 990, 996, 1406, 1408, 1412, 1424
Misius Albertas  747
Misius K.  114, 124, 611, 1078, 1079, 1115, 1142
Misius Petras  747
Miškinienė  794
Miškinienė Kristina  1507
Miškinienė Marijona  787, 794
Miškinienė Ona  1257
Miškinienė V.  729
Miškinienė Viktorija  721, 725, 727–
729
Miškinis  559, 968
Miškinis A.  114, 116, 120, 124, 132, 152, 183–186, 188, 189, 1079, 1097, 1125
Miškinis Albertas  727, 730
Miškinis Alfonsas  725
Miškinis Algimantas  125, 132
Miškinis Aurelijus  654
Miškinis Jonas  725
Miškinis Julijonas  730, 1171
Miškinis Juozas  548, 721
Miškinis Kazimieras  725
Miškinis Marijonas  654
Miškinis Mykolas  720–724, 727, 728, 730, 1474
Miškinis Petras  626, 725–727, 730
Miškinis Povilas  730, 974, 1171
Miškinis Tomas  794
Miškinis V.  1475, 1477
Miškinis Vaclovas  730, 960
Miškinis Vytautas  8, 11, 16, 19, 720, 721, 724–726, 1474, 1475, 1499, 1505
Miškinytė Alena  725
Miškinytė Angelė  725
Miškinytė Antanina  786, 794
Miškinytė Dalia  637
Miškinytė Ilona  654
Miškinytė Laura  654
Miškinytė Marija  975
Miškinytė Marijona  725
Miškinytė Marytė  793, 794
Miškinytė Ona  794
Miškinytė Veronika  794
Miškinytė-Sabanskienė Anastazija  786, 794
Mitkievičius L. (Mitkiewicz Leon)  168
Mitkiewicz L.  168
Mocartas V. A.  1195
Mockai  473
Mockus  803
Mockutė A.  263
Modestavičius Mykolas  880
Mogylienė D.  1012
Moljeras Ž. B.  1433
Momeniškis S.  113
Monkevičienė O.  1009
Montvila S.  164
Mordaitė L.  1413
Morkūnai  654
Morkūnaitė Rasa  654
Morkūnas E.  277
Morkūnas Gintaras  506
Morkūnas R.  1434
Morkūnas Saulius  654
Morkūnienė  1208
Morkūnienė Daiva  506
Morkūnienė Marija  343, 1204
Mortenzenas H.  25
Mostiakovas  371
Motiejūnaitė Jurga  4
Motiejūnas-Valevičius J.  237
Motieka K.  1489
Motiekaitytė Elizabieta  146
Mozūras Kazimieras  960
Muižė Anupras  631
Mukhamedova Kristina Anna  1055
Mulevičius L.  132, 143, 144, 150, 153, 154, 167, 173
Mulevičius Leonas  132
Mundeleinas  1220
Mundeleinas G. V.  607
Mundeleinas J.  607
Muraška Petras  1508
Muraška Stasys  778
Muravjovas  819, 962
Murinas S.  970
Murinas Stanislovas  1423
Murinienė  699
Murinienė S.  967, 970
Musnicka Juzefa  163
Musnicka Teodora  163
Musnickaitė Sofija  177
Musnickaja Teodora  205
Musnickiai  122, 162, 163, 171, 186
Musnickis  122, 134, 202, 203
Musnickis Sigizmundas  163, 185, 1080
Musnickis Z.  1081
Musnickis Zigmantas  198
Mušinskaitė D.  334
Mušinskas  480, 481, 482

 

N

Nacevičius Antanas  354, 371
Nacevičius Vincentas  1165, 1181
Nagius-Nagevičius V.  280
Nagulevičius J.  268
Nagulevičius Jonas  268
Nakmonas  902
Nakrošiūtė-Ladukienė Agota  214
Nakutienė E.  970, 1023
Nakutienė Elena  568
Napoleonas  503, 820, 927
Naraševičius Jonas  836
Narbutas V.  32, 33
Narbutienė Angelė  622, 627
Nargėla Julijonas  124
Nargėla Julijus  1080
Nargėla Julius  125, 1158
Narijauskas J.  1172
Narkevičius Benediktas  370
Narsučiai  914
Narsutienė  348
Narsutienė Angelė  916
Narsutienė Regina  1506, 1507
Narsutienė Savūnė  1260
Narsutis  900, 1161
Narsutis Albertas  900, 916
Narsutis Antanas  201, 302, 306, 354, 650, 833, 916, 1165, 1181
Narsutis Juozas  223, 900, 916
Narsutis Kazys  916
Narsutis Pranas  790, 916
Narsutis Pranciškus  159
Narsutis Vytautas  916
Narsutis Vladas  347
Narsutytė Aušra  1506
Narsutytė Dalia  1007
Narsutytė Genovaitė  900, 916
Narsutytė Julija Vida  975
Narsutytė Kotryna  145
Narsutytė Marijona  793
Naruševičius  556
Narušis A. J.  411
Narušis Algirdas Jonas  413, 1206
Narušis J.  367
Narušis Jonas Algirdas  1169
Narvilaitė Vilma  1054
Nastopka  238
Nastopka J.  237
Nastopka Jonas  255
Naujalis Juozas  1195
Naujokas Jonas  1218
Naulickienė Eugenija  1485
Navalinskienė G.  76, 368, 508, 821
Navalinskienė (Garuckaitė) G.  366, 908, 909
Navalinskienė Gražina  4, 12, 20, 24, 386, 433, 623, 783, 1035, 1560
Navalinskienė (Garuckaitė) Gražina  6–8, 14–16, 353, 362, 430, 902, 1499
Navalinskienė Nijolė  1506
Navickas Alfonsas  1193
Navidauskas Kazys  831
Navikas  829
Navikas Kazys  354
Navikas Mykolas  974
Navikas Vytautas  1506
Navikas-Aleksandravičius Stasys  354
Navikienė  335
Navikienė Gerda  1268
Navikienė Anė Ona  307
Navikienė Ona  218
Navikienė (Baltrūnaitė) Ona  308, 313, 903, 905
Navikienė Stanislava  1507
Navikienė Stasė  1267
Nazarenko  725
Nazarenko Liuba  1055
Nazarjevas  818
Nefaitė Paulina  326
Nefas Juozas  354, 385, 389
Nefas Rapolas  320
Nefas Vytautas  320, 321
Nefienė A.  1235
Neknedavičius Antanas  547

Nekrošius Eimuntas  1403
Nekrošiūtė  452
Nemanienė Adelė  729
Nemanienė Genė  1492
Nemanienė Magdalena  1178
Nemanienė Sofija  1030
Nemanienė Stasė  97
Nemanienė Stasė Janina  1439
Nemanienė Zofija  1030
Nemanis  363, 573
Nemanis Adolis (Adolfas)  490
Nemanis Albertukas  1492
Nemanis Antanas  490, 588, 590, 591
Nemanis Augustas  354
Nemanis Bronius  974, 1178
Nemanis J.  22, 290, 336, 1021, 1441
Nemanis Jonas  6, 9–11, 14, 17–19, 24, 295, 726, 955, 1033, 1177, 1178, 1206, 1261, 1439–1442, 1499, 1505
Nemanis Juozapas  1178, 1192
Nemanis K.  1191
Nemanis Kazimieras  333, 1178, 1184, 1192
Nemanis Kazys  726, 1192
Nemanis Kęstutis  1439
Nemanis P.  769
Nemanis Petras  574, 730, 768
Nemanis Stasys  354
Nemanis Valentas  1260
Nemanis Vladas  1260
Nemanis Vladislovas  975
Nemanis Zenonas  1260
Nemanytė Birutė  1439
Nemanytė Bronė  490
Nemanytė Marytė  749
Nemanytė-Samsonienė Marytė  729
Nemanytė Monika  960
Nemanytė Stasė  975, 1178
Nėris S.  748
Nėris Salomėja  1026, 1039
Nerlikas Andrius  1060, 1486
Neugasimov Vitalij  1056
Nevardauskienė Jolita  11, 19, 1443, 1499
Nevidomskienė J.  251
Nevulienė Vaida  1066
Nevulis Linas  868
Nevulytė Lijana  1065, 1066
Nezabitauskas A.  129
Nezabitauskas Adolfas  129
Ničajūtė Liudmila  190
Niedvaras Vidas  785
Nigohossian Lucia  1056
Nikolajus II  194
Nikštelė Antanas  563, 564, 670, 678, 679
Nikštelė Arvydas  563, 564
Nikštelė Julius  748
Nikštelė Ramūnas  544
Nikštelė Valentas  563
Nikštelė Valentinas  564
Nikštelė Vidmantas  563, 564
Nikštelė Virginijus  704
Nikštelienė Adelė  419, 563, 564
Nikštelienė (Kulikauskaitė) Adelė  563
Nikštelienė Zofija  679
Nikštelytė Jūratė  563
Nikštelytė Laima  563
Nikštelytė-Baravykienė Nijolė  678, 679
Nikštelytė Regina  563
Nikštelytė Violeta  563
Nymm T.  230
Nojavičius  178
Norgėla  1161
Norgėla J.  108
Norgėla Julijonas  1079
Norgėla Julius  1156, 1202
Norkaitienė Milda  477
Norkevičius Jurgis  348
Normantienė Salomėja  638
Nornov V.  1488
Novickas  288
Novickienė  349
Novickis  1098
Novidenskas Albertas  625

 

O

Okunavičius Vladas  440, 443
Olechnas Romualdas  974
Olechnovič Romuald  1056
Olišauskienė K.  898
Olšauskas B.  819
Olšauskienė  917, 949, 955, 964
Ona, karalienė  116
Opracoval J.  118
Ordincas Marcijonas  123
Orieška  1007
Orieška Algis  1260
Orieška Edvardas  975
Orieškienė Lina  420, 1268
Orlovas Jurijus  708

Osipovas Mantas  544
Osipovas Valentinas  470, 540, 545, 705
Ostapovič  390
Ostašenkovas Aleksandras  1052
Ovčinikaitė Kristina  1056
Ozolas R.  1489
Ozolas Romualdas  1479, 1518
Ožalas Dainius  538
Ožalas R.  1024, 1025
Ožalas Ričardas  109, 110
Ožekauskienė L.  967, 970
Ožekauskienė Lionė  1006
Oželienė  633

 

P

Paberžis I.  336–339
Paberžis Ignas  338
Paberžis Ignotas  331, 332
Pacevičius  556
Pacevičius P.  234
Pačegonytė Aušra  1054
Padaiga Vytautas  501
Padvelskienė Eglė  1507
Pajuodis Alfredas  693
Pajuodis Nikodemas  693
Pajuodytė Barbora  693
Paka Paden  887
Pakarklis P.  849, 876
Pakarklis Valdemaras  453
Pakelčiai  656
Pakeltienė  706
Pakeltienė A.  96
Pakeltienė Antanina  97
Pakeltienė Marcelė  656
Pakeltienė Marijona  705
Pakeltis  644
Pakeltis Antanas  656
Pakeltis Jonas  656
Pakeltis R.  706
Pakeltis Rimas  704, 705
Pakeltis Simonas  333
Pakeltis Zenonas  656
Pakeltytė Dalia Kristina  656
Pakeltytė Laisvyda  96
Pakeltytė Marytė  656
Pakeltytė Ona  656, 658
Pakeltytė Veronika  656, 686
Pakeltytė Zofija  656
Pakėnaitė (Šidlauskienė) Elena  452
Pakėnaitė-Šidlauskienė Elena  453, 454
Pakščiai  152
Pakšys Petras  354, 799
Pakšys Pranas  354
Pakšys-Mokytojas Petras  370, 371
Pakštaitis Povilas  954, 956
Pakštas Pranas  354
Pakulevičiūtė Elena  386
Palčinskaitė Violeta  1056
Paleckai  249
Paleckaitė Valerija  975
Paleckas A.  181
Paleckas Antanas  155, 247
Paleckas Gasparas  155, 181
Paleckas J.  181
Paleckas Kazimieras  855
Paleckis Justas  324, 610, 854
Palej Aleksandas  1055
Palenauskas Antanas  354
Paleskis Antanas  153
Palilionis Petras  1431
Paliliūnai  573, 755, 770
Paliliūnaitė  349, 487
Paliliūnaitė Adelė  759
Paliliūnaitė Anelė  759
Paliliūnaitė Angelė  760, 761
Paliliūnaitė-Kirklienė Angelė  998
Paliliūnaitė Danguolė  760, 761
Paliliūnaitė Janina  758
Paliliūnaitė Julė  654
Paliliūnaitė Ona  654
Paliliūnaitė Romualda  759
Paliliūnas  349, 571
Paliliūnas A.  582, 583, 598
Paliliūnas Adomas  154
Paliliūnas Alfonsas  760, 761
Paliliūnas Algirdas  760, 761, 762, 763, 766
Paliliūnas Antanas  575, 581, 582, 587, 589, 51, 592, 596, 760, 761, 766, 768, 779
Paliliūnas Augustinas  154
Paliliūnas Bronius  722
Paliliūnas Ignas  757
Paliliūnas Juozapas  154
Paliliūnas Juozas  334, 346, 349, 396, 573, 755, 759
Paliliūnas Klemensas  755, 759, 766
Paliliūnas Mikalojus  354
Paliliūnas Mykolas  581, 582, 755
Paliliūnas Povilas  758, 759, 762, 765, 766
Paliliūnas Pranas  154
Paliliūnas Saliamonas  223
Paliliūnas Stasys  654, 759
Paliliūnas Vytautas  758, 759
Paliliūnas Zigmas  759, 766
Paliliūnienė  757
Paliliūnienė Aldona  766
Paliliūnienė Aniceta  759, 766
Paliliūnienė Bronislava  760, 761, 763, 766, 770
Paliliūnienė Emilija  758, 759, 762, 766
Paliliūnienė Marė  649
Paliliūnienė Marytė  654
Paliliūnienė Ona  759
Palionienė Audronė  11, 20, 1483, 1499
Palionytė D.  1202
Palionytė Julija Gražina  974
Paliulionis  125
Paliulionis M.  181
Paliūnaitė Agnietė Vidmantė  974
Palkauskas Mečys  834
Paltarokas K.  114, 129, 162, 179, 181, 183, 197, 268, 1156, 1163, 1167, 1173, 1199
Paltarokas Kazimieras  918, 1169, 1175, 1187, 1204
Pankauskas Mykolas  301
Papartytė Rūta  1405
Papečkys E.  232
Papšys Rytas  5, 13, 101, 105, 1062, 1499
Papučka Aleksandras  1451, 1453
Papučkienė Rita  631
Pastora L.  1171
Pašakinskienė (Vrubliauskaitė) Marija  11, 19, 1436, 1499
Paškevič Antonas  205
Paškevič Stanislovas  205
Paškevičiai  169
Paškevičienė D.  1007
Paškevičienė Danutė  1006
Paškevičius  224, 227
Paškevičius J.  30, 31, 35
Paškevičius Juozas  29
Paškevičius Napoleonas  836, 843
Paškievičius Mamertas  161
Patapovaitė-Zaurienė Olga  1021
Paukštytė R.  1225, 1233, 1241
Paukštytė-Šaknienė R.  132, 1225
Paukštytė-Šaknienė Rasa  132
Paulauskas  1426
Paulauskas Alfredas  1129
Paulauskas J.  1233, 1234
Paulauskas Uolesas  823
Paulavičius A.  381
Paulikonis  337
Paulius VI, popiežius  1221
Paurienė Milda  7, 15, 444, 502, 1499
Paurys Albinas  762
Paurys Antanas  973
Paužuolienė (Račiūnaitė) R.  1239
Paužuolienė (Račiūnaitė) Rasa  1499
Pavilionienė Vilija  868
Pavilonienė Bronė  562
Pavlova I.  1020
Pazukienė A.  1235
Pažarskienė Inga  1064, 1506
Pažemeckaitė Elvyra  1025
Pečelienė Ona  563
Pečelis Juozas  563
Pečeliūnai  548, 549
Pečeliūnaitė Kristina  469
Pečeliūnaitė Salomėja  549
Pečeliūnaitė Ugnė  469
Pečeliūnas Jonas  363
Pečeliūnas Juozas  332
Pečeliūnas Kazimieras  547
Pečeliūnas O.  469
Pečeliūnas Ovidijus  113, 442, 468, 470
Pečeliūnas P.  276, 290, 669, 707, 709
Pečeliūnas Povilas  406, 669, 704, 706–709, 1075, 1455, 1462
Pečeliūnas Saulius  669, 709
Pečeliūnas Sigitas  113
Pečeliūnas Stasys  831
Pečeliūnienė Inga  7, 15, 418, 420, 467, 538, 1045, 1066, 1499
Pečeliūnienė Ona  113
Pečeliūnienė Valerija  467, 676
Pečiulaitienė Aniceta  656
Pečiulauskienė P.  442, 808, 810, 814
Pečiulauskienė Palmira  8, 16, 806, 807, 83, 1499, 1505
Pečiuliauskienė (Kraujelytė) Palmira  813
Pečiulytė Angelė  1006
Peirėnas Vygandas  1118
Pekeliūnas Alfredas  417
Peleckai  248, 525
Peleckaitė Ada  626
Peleckaitė Agnietė  525, 526
Peleckaitė (Januškevičienė) Agnietė  526
Peleckaitė-Januškevičienė Agnietė  524, 533
Peleckaitė Audra  529
Peleckaitė Jūratė  529
Peleckaitė Kazimiera  1245
Peleckaitė-Adomaitienė Marijona  530, 533
Peleckaitė-Januškevičienė P.  528
Peleckaitė Sigutė  1063
Peleckaitė-Dovydienė Valerija  559
Peleckas A.  156
Peleckas Albinas  999
Peleckas Aleksas  560
Peleckas Antanas  252
Peleckas Gasparas  1160
Peleckas Jonas  182
Peleckas Julijonas  155, 181
Peleckas Julius  523, 529
Peleckas Juozas  523, 529
Peleckas K.  867, 871, 1152
Peleckas Kazimieras  529, 530, 533, 873
Peleckas Petras  529
Peleckas Povilas  523, 524, 533
Peleckas Vladas  1229
Peleckas Vladukas  519
Peleckienė G.  130, 176, 191
Peleckienė Genovaitė  130
Peleckis  320
Peleckis Albinas  320
Peleckis Stanislovas  557
Peskovas N. P.  41
Petkevičaitė G.-Bitė  23
Petkevičaitė Gabrielė-Bitė  1408, 1435, 1464
Petkevičaitė-Bitė G.  127, 128, 155, 197, 998, 1024
Petkevičius  240, 241, 243
Petkevičius Andrius  184
Petkevičius Darius  1069
Petkevičiūtė Verutė  386
Petkus Viktoras  1171
Petraičiai  809
Petraitienė Bronislava  782
Petraitienė Nastazija  581

Petraitis Aleksas  580, 589, 591, 592
Petraitis Antanas  658
Petraitis Gabrielis  114
Petraitis Vladas  646
Petraitytė Rita  960
Petrauskaitė Aldona  916
Petrauskaitė-Marozienė Ona  783
Petrauskas  900
Petrauskas Algis  412, 416
Petrauskas Edvardas  974
Petrauskas J.  276
Petrauskas M.  1187
Petrauskas Mikas  195, 1188
Petrauskas V.  394
Petrauskas Zigmas  974
Petrauskienė Alma  984, 987, 1506
Petrauskienė R.  1011
Petrauskienė Stefanija  562
Petrauskienė-Žižiūnaitė Stefanija  1182
Petrauskienė Virginija  1268
Petravičienė Janina  1072
Petravičienė (Marozaitė) Janina  408, 1464
Petravičius  818
Petravičius Andrius  115
Petravičius Feliksas  294
Petravičius Jeronimas  179
Petravičiūtė Ona  115
Petrėnas V.  944
Petrienė  614
Petrokas N.  1434
Petronaitis  387, 388
Petronaitis Rapolas  387
Petronis J.  268
Petrošius J.  1197
Petrulaitienė Aldona  1005
Petrulaitienė Stasė  846
Petrulaitytė  1007
Petrulaitytė E.  1006
Petrulis B.  509, 1430
Petrulis Bronius  508
Petrulis D.  22, 423, 1069
Petrulis Domas  9, 17, 422, 545, 1061, 1064, 1068, 1499
Petrulis J.  130, 278
Petrulis Juozas  130, 276
Petrusevičius Melchioras  923
Petrusevičiūtė-Pribušauskienė Irena  1004
Pijus XI, popiežius  270
Pikauskas  300
Pikšrienė S.  1011
Pikturna Juozapas  477, 1098, 1163
Pikutis Laimis  1183
Pilama Maija  1449
Pileiko Sofija  190
Piliponis A.  22
Piliponis Alfonsas  11, 20, 1487, 1488, 1499
Piliponis Gasparas  354
Pyliponis Kostas  830
Pyliponis Motiejus  830
Piliponytė  324
Pilkaitė  398
Pilkauskas  498
Pilkauskas Donatas  5, 6, 13, 14, 22, 24, 256, 259, 370, 1499
Pilkionienė Rimgailė  4, 23
Pilsudskiai  160, 930
Pilsudskis Juozas  506
Pilsudskytė Ona  653
Pinkevičius Vidas  1183
Pinkevičius Vytautas  370
Pipiras  1209
Pipiras A.  1176
Pipiras Albinas  1168
Pipiras P.  1161
Piragienė Marijona  1507
Pisarevas  602
Pitrėnas Modestas  1196
Plaktukas Bronius  279, 280
Plaktukas Pranas  280, 439, 914
Plaktukas Rimas  914
Plaktukas V.  281
Plaktukytė Julija  914
Plankys Ignas  354
Plastinkina Brigita  1506
Plastinkina Danutė  536
Plechavičius  384, 386
Pliateris J.  174
Plučienė Vitalija  1060
Plučys Jonas  1060
Plučius Jonas  10, 18, 913, 1499
Plumpa Petras  219
Pocienė Vilma  1446
Pocius A. S.  1222
Pocius Antanas  11, 19, 422, 423, 506, 542, 1446, 1447, 1499
Poddubnas Vladimiras  1505
Poddubnienė  1005
Poddubnienė L.  1011
Poddubnienė Stasė  1006, 1008, 1505
Polamenskis Kasperas  116
Polūkienė A.  631
Pondzevičius Juozapas  123
Poniatovskis Kasparas  153
Poniatovskis Stanislovas  119
Popovas M.  35
Popovas Mitrofanas  301
Popovienė  302
Popovienė A.  301
Popovienė Afimija  301
Poška  899
Poška A.  1191, 1199
Poška Antanas  1191
Poškienė M.  303
Poškus Boleslovas  1455
Poškus Jonas  391
Povickis Mečislovas  932
Povilaitis B.  437
Povilaitis Jonas  831
Povilaitis Mykolas  533
Povilas Puzinas  923, 926
Povilavičienė Julija  809
Poviliūnas Albertas  973, 974
Povilonienė  518
Povilonis  613
Povilonys  548
Povilonis Kęstutis  975
Povilovskis Pranas  153
Pozytovičius  123
Požerskis Jonas  178
Požerskis-Tėvas Jonas  370
Pranaitis Jonas  445
Pranaitytė Angelė  415, 417
Pranauskaitė Angelė  505
Pranauskaitė Marijona  975
Pranauskaitė-Tevelionienė Angelė  505
Pranauskas B.  395
Pranauskas Boleslovas  505
Pranauskas Pranas  223
Pranauskas Stanislovas  505
Pranauskas Vladas  505
Pranauskienė Antanina  505
Pranckevičius Petras Vigitas  974
Pranckūnas Marijonas  341
Praniauskas Vladas  721
Praspaliauskas Danielius  1055
Pratasevičius Simonas  153
Pratusiai  795
Pratusienė Barbora  691
Pratusienė Jadvyga  563
Pratusienė Kotryna  691
Pratusienė Rozalija  691
Pratusis  1213
Pratusis Albinas  563, 975
Pratusis Antanas  725, 726
Pratusis Jonas  691, 698, 722, 723
Pratusis Jurgis  691
Pratusis Karolis  713
Pratusis Martynas  691
Pratusis Petras  726, 1204
Pratusytė Alpunė  725
Pratusytė Dovilė  5, 13, 221, 1499
Pratusytė Stefanija  698
Pratusytė Viktorija  1010
Pravilonienė  225
Pravilonienė Kazimira  1266
Pravilonienė Sofija  1260
Pravilonienė Veronika  912, 918
Pravilonis A.  1430
Pravilonis Algis  1260
Pravilonis Jonas  1262
Pravilonis Juozas  343
Pravilonis Vladislovas  975
Pravilonytė Regina Ona  974
Preikša Juozas  1170
Preikšaitė Rita  1056
Preikšas Juozas  410, 1154, 1449, 1451
Prialgauskas Vincas  1127
Pribušauskaitė  968
Pribušauskaitė Janina  974
Pribušauskaitė S.  1475
Pribušauskas Bronius  723, 736
Pribušauskas Jonas  337
Pribušauskienė B.  305
Pribušauskienė Bronė  305
Pridotka Jonas  929
Pridotkaitė Joana  929
Pridotkienė Marija  929
Priedė G.  1433
Prielgauskas Ignas  1187
Prielgauskas V.  179
Prielgauskas Vincas  178
Primačenko Alma  113
Pročiūnas  556
Pršelgauskas Vincas  816
Prunskienė Kazimiera  1479
Prunskis J.  1175
Prusikovskis J.  1202
Prusikovskis Juozapas  1202
Prusiševskis Juozapas  125
Pūgžlys Kazimieras  1196
Puipa Algimantas  1403
Pukenis K.  336
Pukenis Robertas  1164
Pūkienė  485
Pukys  945
Pūkys B.  268
Pundzevičius Juozapas  120
Puodėnaitė L.  1413
Puodžiūnas  823
Pupalaigytė Regina  1005
Pupalaigytė-Kielienė Regina  1005
Pupeikis  715
Pūra V.  36
Puskunigienė Dalia  254
Putiatičius Vaitiekus  115
Putna Mindaugas  1056
Putvis-Putvinskis Vladas  259
Puzakovas Aleksas  974
Puzyna  121, 151
Puzinaitė Ziuta  936
Puzinas  202
Puzinas P.  171, 631
Puzinas Povilas  923, 926
Puzutavičius Motiejus  119

 

R

Rabliauskaitė Virginija  1035
Rabliauskaitė-Dagienė Virginija  1036
Rabliauskienė Marytė  1035
Račinskas Albertas  975
Račinskas Albinas Vincentas  974
Račinskas Ipolitas  104
Račinskienė Elena  424
Račys Ignas  823
Račys Jonas  823
Račiukas Stasys  158
Račiūnai  878
Račiūnaitė Alfonsa Ona  1242
Račiūnaitė Anelė  1242
Račiūnaitė R.  132, 1225, 1227–1229, 1231–1241, 1243, 1244
Račiūnaitė Rasa  1230
Račiūnaitė Tojana  10, 19, 1499
Račiūnaitė-Paužuolienė R.  22, 1227, 1228
Račiūnaitė-Paužuolienė Rasa  9, 18, 132, 1225, 1495, 1505
Račiūnas A.  474, 1202
Račiūnas Antanas  10, 19, 22, 155, 159, 717, 1027, 1202
Račiūnas B.  191
Račiūnas Bronislovas  16
Račiūnas Bronislavas Vytautas  1242
Račiūnas Bronius  870
Račiūnas Jonas  159
Račiūnas K.  1228
Račiūnas Kazimieras  1242, 1505
Račiūnas Leonas  155
Račiūnas Povilas  877
Račiūnas Pranas  706
Račiūnas S.  1152
Račiūnas Simas  856, 1242
Račiūnas Vytautas  1242
Račiūnas Vytautas Bronislavas  8, 877, 879
Račiūnas Zenonas  1242
Račiūnienė (Vitkevičiūtė) Irena  8, 16, 877
Račiūnienė D.  1236
Račiūnienė Irena  1499
Račiūnienė O.  155
Račiūnienė Ona  154, 155, 1242
Račiūnas Mykolas  1242
Radvilaitė Dalia  960
Radzevičiai  548
Radzevičienė Pranė  487
Radzevičius  831
Radzevičius M.  1441
Radzevičius Pranas  223
Radzevičius V.  1225, 1226, 1229–
1231
Radzevičius Viktoras  1226
Ragaišis Juozas  778
Ragelienė Rasutė  1064
Ragovska Kazimira  161
Ragovska Paulina  161
Ragovska Valerija  161
Ragovskytė Kazimira  205
Ragovskytė Paulina  205
Ragovskytė Valerija  205
Ragožina  1005
Raguotienė G.  266
Raikevičius Silvestras  153
Raila  487, 806
Raila Aleksas  778
Raila Dominykas  367
Raila Domininkas  354
Raila Jonas  664
Raila Petras  228
Raila Vladas  354
Railaitė-Karitonienė Marijona  677
Railaitė-Malinauskienė Stanislova  664
Railaitė-Nikštelienė Zofija  678
Raila-Mykolaitis V.  371
Raila-Mykolaitis Vladas  370
Railienė  678
Railienė Jadvyga  519, 778, 974
Rainienė Birutė  1195
Rainys J.  166, 201
Raišienė Aušra  862
Rakauskaitė Juozapina  607
Rakauskaitė Ona Marija  1220
Rakauskas B.  1127
Rakauskas Boleslovas  178, 841
Rakauskienė Aldona  908
Rakuiža  276
Ramanauskaitė O.  825
Ramanauskaitė Ona  954, 960
Ramanauskaitė-Skokauskienė A.  369
Ramanauskaitė-Skokauskienė Auksutė  364
Ramanauskas  836
Ramanauskas Andrius  357
Ramanauskienė A.  1199
Ramanauskienė Irma  630
Rameikis Antanas  1170
Ramoška Ričardas  637
Ramoškevičius Juozas  495
Ramoškienė Aldona  637
Rancevičienė-Jacevičienė Marija  930
Randakevičius  627
Rankelė  335, 349
Rankelė A.  305
Rankelė Aleksas  223, 793, 794, 796
Rankelė Alvydas  793, 1505
Rankelė Antanas  223, 786, 787
Rankelė Bronius  793, 797
Rankelė Evaldas  793
Rankelė Jonas  660, 784, 793, 797, 798
Rankelė Juozas  793, 795
Rankelė Kazimieras  259, 783, 784, 793, 796, 1167, 1171, 1173, 1174
Rankelė Kazys  646
Rankelė Mykolas  784
Rankelė Petras  784, 787, 793
Rankelė Povilas  784
Rankelė Rapolas  649
Rankelė Rokas  254
Rankelė Vytautas  783, 793
Rankelės  793, 795
Rankelienė Adelė  792
Rankelienė Adolfina (Adelė)  654
Rankelienė Albina  793
Rankelienė Albina Birutė  655
Rankelienė D.  1009, 1012
Rankelienė Diana  1008
Rankelienė Domicelė  784
Rankelienė Regina  581, 797
Rankelytė  783
Rankelytė Alfonsa  793, 795
Rankelytė Anastazija  689, 793
Rankelytė-Žudienė Anastazija  783
Rankelytė Anelė  786
Rankelytė-Budreikienė Anelė  799
Rankelytė Barbora  784, 797
Rankelytė (Smalinskienė) Danutė  793
Rankelytė Genė  797
Rankelytė Genovaitė  793, 795
Rankelytė Gintarė  1010
Rankelytė Gražina  793
Rankelytė Kotryna  784
Rankelytė Margarita  793
Rankelytė Ona  784
Rankelytė Regina  793
Rankelytė Salomėja  793
Rankelytė Stasė  786
Rankelytė Viktorija  784
Rapšys Simas  834
Rasalskienė L.  1008, 1009, 1010, 1012
Rasalskienė Laima  9, 17, 1499
Rasalskienė Laimutė  1003, 1007, 1009, 1260
Rasiulienė  722
Rasiulienė A.  1043
Rasiulienė Agnė  915
Rasiulienė Agnieška  691, 692
Rasiulienė Apolonija  1042
Rasiulienė B.  1023
Rasiulienė Barbora  691, 693
Rasiulienė Katrė  722
Rasiulienė Kotryna  693
Rasiulienė Stasė  693
Rasiulienė Veronika  691
Rasiulis  349
Rasiulis  720, 721, 722
Rasiulis Algis  315, 915
Rasiulis Antanas  693
Rasiulis Benadas  691
Rasiulis Česlovas  693
Rasiulis Julius  636
Rasiulis Juozapas  691–693
Rasiulis Juozas  693, 698, 914
Rasiulis K.  159, 197, 262
Rasiulis Kazimieras  315, 382, 401, 915
Rasiulis Kazys  222, 223, 230, 261
Rasiulis Klemensas  128, 157, 159, 186, 191, 192, 195–197, 200, 900, 914, 945
Rasiulis Plecidas  691
Rasiulis Pranas  315, 691, 693
Rasiulis Rimas  693
Rasiulis Stanislovas  693
Rasiulytė  621
Rasiulytė Angelė  693
Rasiulytė-Kielienė Angelė  722
Rasiulytė Antanina  915
Rasiulytė Bronė  382, 915
Rasiulytė Domicėlė  691
Rasiulytė Julija  6, 14, 222, 272, 315, 382, 400, 915, 1500
Rasiulytė Kotryna  691
Rasiulytė Mari  693

Rasiulytė Marijona  691
Rasiulytė Ona  914
Rasiulytė Palmutė  693
Rasiulytė Salomėja  691
Rasiulytė Vanda  315, 912, 915
Rasiulytė Veronika  691
Rastauskas  680
Rastauskas Jonas  354
Rastauskienė  349
Raškevičiūtė-Rinkevičienė Viktorija  1451
Ratkevičiai  792
Ratkevičienė Alfonsa  792
Ratkevičienė Barbora  690
Ratkevičienė Lidija  1507
Ratkevičius  346, 966
Ratkevičius Antanas  799, 828
Ratkevičius Dionizas  792
Ratkevičius Dionyzas  796, 799
Ratkevičius Feliksas  792
Ratkevičius Karolis  223, 792, 796
Ratkevičiūtė Aldona  792
Ratkevičiūtė Julija  792
Ratkevičiūtė Liucija  792
Ratkevičiūtė Stanislava  792
Ratkovskiai  74
Ratkus A.  965
Ratkus Antanas  90, 314, 1423
Ratkutė Birutė  1257
Ratkutė Katrė Birutė  975
Rauduvė  633
Raziūnas Laimutis  1065, 1066, 1486
Raziūnas Stasys  974
Raziūnienė Karolina  1064, 1065, 1486
Razma A.  1474, 1477
Razumas S.  266
Ražanas Dalius  750
Ražanas Jonas  750
Ražanas Valdas  750
Ražanienė (Skystimaitė) G.  750
Ražanienė Genovaitė  1500
Ražanienė (Skystimaitė) Genovaitė  8, 16, 731, 749
Ražinskas A.  73
Rečiūnas Mykolas  877
Rečiūnienė  1235
Rėčka Jonas  828
Reikalas  238
Reikalas J.  237
Reimontas V.  1013, 1020
Reinys M.  1175
Reisonas Karolis  299
Rekašius L.  129, 162, 179, 333–335, 338, 339, 341, 342
Rekašius Liudas  1098
Rekašius Liudvikas  372, 477, 478, 480, 481, 483, 484, 488, 489
Reklickas Povilas  370
Reklickas Vytautas  370
Remigolskis Chaimas  1421
Repečkienė A.  1232, 1236, 1237, 1244
Repečkienė (Kūčytė) A.  1240, 1241, 1244
Repšys Simas  843
Repšys Simonas  240
Rezmer V.  240
Rezmeras Waldemaras  240
Reževičius Eugenijus  497
Rigermanas Vladimiras  185
Rimaitė Elžbieta  686
Rimaitė-Kuodienė Elžbieta  1172
Rimaitė-Liberienė Ieva  525
Rimaitė Lina  319
Rimaitienė  348
Rimaitienė Marijona  346, 656
Rimaitis  656
Rimaitis Antanas  354, 650, 656
Rimaitis Jonas  354, 650, 656
Rimaitis Petras  656
Rimantienė R.  33
Rimas Juozas  557
Rymas Jurgis  254
Rimavičiai  74
Rimavičius  614, 654, 655, 1176
Rimavičius Algimantas  654
Rimavičius Antanas  646
Rimavičius Jonas  649
Rimavičius Jurgis  654
Rimienė  560
Rimkevičius Vladas  917
Rimkienė N.  1009
Rimkienė Neringa  1009
Rimkūnas Julius  306
Rimkus Kęstutis  1444
Rimkutė Neringa  545
Rimovič Baltazaras  205
Rimskis-Korsakovas N.  1056
Rimša Edmundas  1518
Rimša P.  280
Rimutienė D.  1012
Rindeikaitė Eugenija Danutė  974
Rinkevičius E.  131, 368, 381, 608, 1025, 1027, 1199, 1450, 1452
Rinkevičius Edmundas  8, 9, 11, 16, 17, 19, 24, 131, 374, 375, 417, 430, 502, 568, 569, 608, 609, 631, 650, 941, 1025, 1060, 1061, 1154, 1170, 1176, 1183, 1197, 1217, 1224, 1449, 1451–1454, 1500
Rinkevičiūtė Genė  424
Rinkevičiūtė-Urbonavičienė Eugenija  1451
Rinkevičiūtė-Darulienė Monika  1451
Rinkūnas Alfonsas  318, 354, 359
Ryselis Stasys  845
Ryselytė Marijona  831
Rytis  545
Rokaitė Genė  856
Romanovai  897
Romeris Mykolas  1434
Römeris Tadas  120
Romoslauskas Rolandas  1055
Rosin J.  303
Roskovas M.  632
Rosochackiai  119, 186
Rosochackis Antanas  162
Rosochackis Felicijonas  162
Rosochackis Kalistas  162
Rosochockienė  831
Rosochodskis  486
Rossochockis Antanas  926
Rossachackij Antonas  205, 206
Rossochackaitė Felicija  933
Rossochackiai  152
Rossochackis Antanas  933
Rossochackis Tadas  933
Rostovskis  923
Rozenbergas  494
Rozenbergas Antanas  493
Rozenbergienė  485
Roževskis  818
Rožūmas S.  198
Rudamina Antanas  124
Rudys  390
Rudys Jonas  354
Rudytė Jovita  870
Rudokas Paulius  1055
Rudokienė Danguolė  630
Rudžionytė Henrika  1004
Rudžionytė-Samsonienė Henrika  1004
Rugienis  300
Rūkštelė Antanas  400, 401
Rūkštelė J.  596
Rūkštelė Juozas  589, 590, 592
Rūkštelytė Apolonija  400
Rūkštelytė Jūratė  960
Runkiala Aleksandras  152
Rupeika A.  1078, 1082–1090, 1095, 1096, 1099, 1104, 1105, 1107, 1108, 1110, 1111, 1114–1117, 1119, 1120, 1123–1125, 1129, 1131, 1132, 1135–1137, 1140–1142, 1144
Rupeika Antanas  9, 17, 1077, 1118, 1128, 1494, 1500
Rupeika S.  1082
Rupeikienė M.  1083, 1085–1088, 1090, 1105–1113, 1120–1123, 1132–1135, 1137, 1138, 1145–1151
Rupeikienė Marija  9, 17, 1077, 1494, 1500
Rupūžėnas  366
Ruseckaitė R.  970
Ruseckas P.  234
Ruseckas Petras  221, 234
Rusteiko Petronėlė  206
Rutkauskas  836
Rutkauskas Albertas  541
Rutkauskienė Aldona  1506
Rutkūnas  325
Ruzaitė Elvyra  551
Ruzaitė Julija  10, 18, 24, 1001
Ruzaitė Julijona  1500
Ruzaitė L.  1475
Ruzaitė Laima  551
Ruzaitė Virginija  551
Ruzas Bronius  1507
Ruzas J.  130, 223, 228, 557, 560, 1412, 1413
Ruzas Jonas  6, 10, 14, 18, 106, 130, 393, 505, 633, 658, 660, 720, 799, 973, 974, 996, 1030, 1409, 1412, 1500
Ruzas Juozas  551
Ruzas Jurgis  551
Ruzas Vytautas  551
Ruzienė Antanina  551
Ruzienė O.  967, 970
Ruzienė Ona  60, 996, 1412

 

S

Sabaliauskaitė Bronė  973
Sabaliauskas J.  280
Sabaliauskas Jonas  279
Sabaliauskas Mikalojus  178
Sabalys  243
Sabanskiai  249
Sabanskis  794
Sabanskis Antanas  301
Sabanskis B.  251
Sabanskis Bronius  247, 252, 638
Sabanskis Jonas  794, 796
Sabonienė B.  899
Sabonienė Bronė  1204
Sabonienė Bronislova  346
Sadūnaitė Nijolė  405, 1215
Sadzevičius J.  386
Sadzevičius Juozas  388
Sadziavičienė J.  389
Saikas  349
Saja K.  1433
Sakalas Aloyzas  1479
Sakalauskaitė E.  967
Sakalauskaitė Veronika  782
Sakalauskas  983
Sakalauskas Antanas  654, 800, 981
Sakalauskas Vytautas  457
Sakalauskienė Pranciška  654
Sakalauskienė Pranė  652, 653
Sakavičius Pranas  495
Salagubaitė Irena  974
Saldienė  335
Saldienė D.  1011
Saldienė Stasė  505
Saldis Antanas  505
Saldis Kazys  505
Saldys  349
Saldytė Uršulė  827, 835, 844
Saldžiai  916
Samavičius R.  162, 1225, 1226
Samėnas A.  76, 129, 188, 279–281, 368, 1262
Samėnas Alvydas  6, 14, 24, 264, 274, 277, 291, 430, 1026, 1261, 1475, 1500
Samėnas J.  281
Samėnas Jonas  280
Samėnas Juozas  504
Samėnas Mykolas  280, 281, 291, 424, 430
Samėnas R.  250, 251
Samėnas Robertas  430
Samėnas Robertas Arvydas  974
Samsonai  720, 915, 917
Samsonaitė A.  1189
Samsonaitė Angelė  725
Samsonaitė Antanina  903
Samsonaitė Bronė  919
Samsonaitė-Žukienė Gražina  921
Samsonaitė J.  225, 226, 1255
Samsonaitė Julija  8, 9, 16–18, 24, 912, 915, 917–919, 921, 973, 1215, 1247, 1500
Samsonaitė Pranciška  912
Samsonas  678, 721
Samsonas Albinas  1260, 1506
Samsonas Aleksas  722–724
Samsonas Algimantas  721
Samsonas Algis  722, 724, 725
Samsonas Antanas  915, 917
Samsonas Jonas  223, 254, 721, 912, 917, 918
Samsonas Juozapas  396
Samsonas Kazimieras  917
Samsonas Kazys  1260
Samsonas Klemas  309
Samsonas Klemensas  903
Samsonas M.  915
Samsonas Marijonas  917
Samsonas Mykolas  225, 898, 915, 917–919, 1004, 1006
Samsonas (Varnelis) Mykolas  899
Samsonas Rapolas  903
Samsonas Valentas  354, 722
Samsonas Valentinas  650
Samsonas Vygandas  1260
Samsonas Vincas  309, 903
Samsonienė  349
Samsonienė A.  1255
Samsonienė Adelė  1257
Samsonienė Genovaitė  628
Samsonienė H.  1005, 1006
Samsonienė Henrika  1005
Samsonienė Marytė  1260
Samsonienė P.  225, 915, 921
Samsonienė Paulina  918
Samsonienė Regina  7, 10, 15, 18, 427, 1216, 1260, 1267, 1268, 1272, 1500
Samsonienė Sofija  1005
Samsonienė Zita  1006
Samulionytė A.  940
Sargautienė J.  967, 970
Sargautis J.  970
Sargautis Jonas  973
Sargautytė Edita  1027, 1066
Sargelienė (Juškaitė) Angelė  8, 16, 753, 1500
Sasnauskas Česlovas  1195
Sašenkova  453
Sašenkova Nadiežda  455
Saudargas Algirdas  415
Sauka D.  883
Sauka Donatas  882
Saulaitis Antanas  1222
Savačinskis Albertas  161
Savečinskiai  160
Savečinskis Stanislovas  160
Savickaitė Dovilė  1183
Savickas Antanas  779
Savickas Bronius  271
Savickas Juozas  589, 590, 592, 593
Savickas Pranas  1440
Savickas Romanas  1056
Savickas S.  631
Savickas Saulius  1440
Savickienė Auksuolė  1507
Savickienė Reda  1507
Savoniakaitė V.  1225
Savukaitis  342
Savukaitis J.  338, 339, 342, 344–346, 350, 351
Schmittlein R.  929
Sebastjanskis Jokūbas  116
Seliukaitė Irena  1050, 1052
Selvenis Rimas  1507
Semaška  1460
Semaška A.  926, 928, 1263
Semaška Antanas  868
Semaška I.  452
Semaška Juozapas  154
Semaška Juozas  753
Semaška Kazys  223
Semaškaitė Genovaitė  975
Semaškaitė I.  926, 928, 929, 940
Semėnas Antanas  186
Semkovičius V.  114
Seniūnytė Ona  836
Senkievičius Henrikas  936
Senkus K.  1199
Sent Egziuperi Antuanas  1406
Serdikas Antanas  835
Sereika Antanas  1457
Sereika Henrikas  1188
Sereika Leonas  1457
Sereika Petras  581
Sereikaitė Danutė  1457
Sereikaitė Kristina  1457
Sereikaitė Remigija Anelija  1221
Sereikaitė Rita  1457
Sereikienė M.  602, 1460
Sereikienė Marija  7, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 367, 436, 709, 802, 804, 805, 1414, 1455–1457, 1459, 1500, 1505
Sereikienė Marytė  1461
Serra Rasa  1056
Sidorovienė A.  290
Sierakauskas K.  819
Sierakauskas Z.  166, 175
Sierakauskas Zigmantas  819
Sikorskis Wladyslavas  240
Silevičius S.  1475
Simaška Leonas  754
Simaška Petras  340
Simonaitytė Ieva  1260
Simonas Kazys  924
Sinicienė Laima  1507
Siniškevičius Bronius  333
Sinkevičienė J.  427
Sipavičius Povilas  347
Sipovič Jonas  206
Sipovičiai  160
Siudikas  340
Siurbė Antanas  835
Siurbė Jonas  835
Siurbiai  494, 656
Siurbienė  656
Siurbienė Adelė  506
Siurbys Jonas  354, 649, 650, 656
Siurbys Julius  354, 508, 650, 656, 799
Siurbytė Alfonsa  653, 656
Siurbius Antanas  492
Sivickis Kazimieras  478
Skaisgirys V.  74
Skamba Mykolas  152
Skaparas Antanas  720, 723
Skarbaliūtė Audronė  944
Skardžius P.  471, 473
Skauda  348
Skeivienė O.  1257
Skindzera A.  290
Skirmantienė  907
Skirmuntienė  1004
Skystimaitė  735
Skystimaitė Genovaitė Aldona  974
Skystimaitė-Ražanienė Genovaitė  746
Skystimaitė-Ražanienė Genovaitė Aldona  748
Skystimas Steponas  732, 733, 735
Skystimienė Emilija  732
Skobelevas Vladimiras  1490
Skrebienė Uršulė  690
Skrebys  452
Skrebys A.  777
Skrebys Andrius  834
Skrebytė  967
Skrebytė Aldona  677
Skrodenis Stasys  4
Skruzdys Vytautas  113
Skudas Vytautas  1055
Skuodienė I.  130, 1026
Skuodienė Irena  130
Skuodienė Jurutė  1021, 1022
Skuodis  1210
Skuodis V.  707
Skuodis Vytautas  706, 708, 1210
Skuodytė-Knizikevičienė Vida Ona  654
Skurkis Vladas  999, 1000
Sladkevičius Vincentas  1215
Slausgalvienė Gintarė  1055
Slausgalvis Tomas  1055
Slavenskis V.  117
Slavenskis Vaitiekus  117
Slavikas Antanas  975
Slavinskaitė Elena  974
Slavinskas  916
Slavinskis Vaitiekus  117
Sleževičius Mykolas  256
Sliesoriūnas F.  132, 174, 817, 848
Sliesoriūnas Feliksas  132
Slivinskas V.  369
Slivinskas Vaclovas  1485
Slivka Julius  280, 823, 836, 843
Slivka Vladas  339

Slivkienė Ona  413
Slivkos  1260
Slovackis J.  1436
Slučinskas Zigmas  301
Slučka Ambroziejus  278
Smalenskienė Danutė  1506
Smalskienė I.  706
Smetona A.  257, 1488
Smetona Alfonsas  353
Smetona Alfonsas-Žygaudas  356, 366, 585
Smetona Antanas  180, 191, 287, 323, 370, 526, 528, 639, 785, 862, 886–888, 913, 947, 948, 953, 954, 978, 979, 995, 1186, 1192, 1451
Smetona Vygandas  960
Smetonas Antanas  964
Smetona-Žygaudas A.  371
Smetona-Žygaudas Alfonsas  371, 372
Smičiūtė Aušra  1056
Úmigły-Rydzo Edwardas  240
Smilga Paulius  354
Smilga Petras  354
Smilga Rupkė  304
Smilgienė  519
Snabaitis Stasys  631
Snerskienė  830
Snicoriūtė D.  1229, 1232, 1234
Sniečkus A.  258
Sniečkus Antanas  854
Sniečkus Liudvikas  656
Sniečkutė Adelė  656
Snieška  352
Snieškienė  718
Sniežko Eduardas  161, 206
Sniežko Sigizmundas  161, 206
Sokas  966
Sokas Antanas  954
Sokelis Dovydas Zenonas  1167, 1171
Solominas Nealis  186
Songaila Juozapas  160
Songaila Leonardas  120, 123, 124
Songaila Tadas  124
Sopockiai  206, 933
Sopockis Leopoldas (Sopoćko
Leopold)  175
Sopockis Liudas  933
Spiridonovas Nikolajus  923
Spudas  342
Spudas G.  334, 337, 342, 346, 352
Spulys  836
Spurgienė Salomėja  549
Srikulis Vytautas  974
Sruoga B.  1433
Sruoga Balys  391, 526, 832, 1403
Stajušaitis Jonas  1167
Stakauskai  155
Stakauskaitė Julijona  155
Stakauskas J.  159, 168
Stakauskas Juozapas  155, 180, 183
Stakauskas Mykolas  155
Stakauskas Pranciškus  155
Stakėnaitė Valerija  960
Stakėnas  829
Stakėnas Baltramiejus  152
Stakėnienė  348
Stalinas  280, 323, 361, 393, 394, 487, 504, 590, 593, 595, 639, 670, 672, 680, 724, 728, 735, 892, 970, 1439, 1467
Stalinas J.  895
Stancikas Egidijus  1056
Stanevičius  556
Stanevičius B.  452
Stanevičius Juozas  643
Stanevičiūtė  191
Stanikūnas Baltrus  337
Stanikūnienė  1213
Stanislovas Augustas  938
Stanislovas Augustas, karalius  124
Stanišauskienė Pranė  1072, 1076
Stankaitienė S.  1037
Stankeras P.  299
Stankevičiai  74, 914
Stankevičius  301, 302, 341, 346, 348, 442, 829, 830
Stankevičius A.  1441
Stankevičius Alfonsas  354
Stankevičius Antanas  914, 933
Stankevičius Bronius  354
Stankevičius Izidorius  276, 823
Stankevičius Jonas  344, 352
Stankevičius Karolis  822
Stankevičius Kazimieras  1167
Stankevičius Kostas  344
Stankevičius Leonas  354
Stankevičius V.  302, 303, 306
Stankevičius Vincas  817, 823
Stankevičius Vladislovas  301, 305, 306
Stankevičiūtė Antanina  344
Stankevičiūtė Danutė  914
Stankevičiūtė Elena  914
Stankevičiūtė Genovaitė  914
Stankevičiūtė Regina  795
Stankevičiūtė Stasė  490
Stankūnas Darius  113
Stankūnas S.  1025
Stapulionis Antanas  299
Staselis Jonas  1052
Stasevičius  819
Stasiukaitis A.  1413
Stasiukaitis Antanas  831
Stasiukaitis B.  268
Stasiukaitis Jonas  354
Stasiukaitytė Julija  975
Stasiukaitytė Stanislova  974
Stasiukynas A.  1219
Stasiukynas Antanas  605, 1218
Stasiūnas Antanas  975
Stasiūnas Jonas  880
Stasiūnas Mečislovas  1184, 1186
Stasiūnienė Bronė  263
Stašaitis S.  132, 164
Stašaitis Stanislovas  132
Statkevičiai  786
Statkevičius  348, 786
Statkevičius Kazimieras  581, 1171
Statkevičius Kazys  646, 651
Statkevičiūtė Barbora  651
Statkevičiūtė Veronika  651
Statkus V.  232, 235
Statkutė de Rosales J.  849
Staugaitis  1172
Stauryla  348
Stavolis Leonas  354
Steikūnas R.  1139
Stepankienė O.  1023
Steponaitis  1142
Steponaitis Vytautas  264
Steponas, karalius  116
Steponavičius  493
Steponavičius Feliksas  493
Steponavičius Jonas  1142, 1440
Steponavičius Julijonas  1175, 1215
Stepšys Sigitas  1126
Stolypinas P.  436
Stončius Darius  4
Stonys Česlovas  1023
Storyk Dalia  1056
Storpirštis Gediminas  1404
Strandmanas  1080, 1081
Strandmanas K. J.  125
Strandmanas Karlas Eduardas  1079
Strandmannas Karlas Edvardas  1158
Strasevičiai  474, 1163
Strasevičienė  1163
Straševičiai  179
Straševičienė  162
Straševičienė Nastasja  116
Straševičius  121–123, 137, 139, 161, 202, 203
Straševičius Juozapas  161
Straševičius Mykolas  161, 923
Strazdas Antanas  1434
Strazdas Nonna  190
Streikus Antanas  1440
Strielčiūnienė Rima  868
Strikulienė  720
Strikulienė Antanina  505
Strikulis  338
Strikulis A.  151, 503
Strikulis Antanas  128
Strikulis Jurgis  505, 817
Strikulis Stasys  357, 508
Strikulis Vilmantas  1507
Strikulys  829
Strikulys Antanas  843
Strikulys Bronius  822, 823
Strikulys Jonas  823, 831
Strikulys Juozas  580
Strikulys Stasys  354
Strikulys Zigmas  843
Strikulytė  967
Strikulytė A.  271
Strikulytė Katrė  831
Strioga Jonas  687
Striogaitė Adelė  687, 783
Striogienė Kotryna  687
Striškienė Aldona  1506
Striškienė Genė  1505
Strolienė Emilija  1506
Strumskis Valdemaras  954
Stulginskis Aleksandras  417
Stulpinas R.  940
Stuoka  475
Stuoka-Gucevičius Laurynas  1032
Subačienė  908
Subačienė Viktorija  914
Subačius Stasys  1260
Sūdžius Juozas  1508
Sūdžius P.  268
Surgailis G.  232
Survila Aleksas  328
Survila Tomas  177
Survilaitė Virginija  1260
Survilaitė Vitalija  1507
Survilienė Ona  1266
Survilienė S.  177
Survilienė Sofija  177
Survilienė Zofija  163
Sušinskas Alfonsas  268, 1166
Sutkienė Bronė  625
Sutkus Antanas  1187
Suveizdis P.  27, 29, 34, 36
Svarinskas Alfonsas  405, 1451
Svencicka Ana  935
Svetikaitė Zosė  828
Svetikas  191
Svetikas A.  22
Svetikas Antanas  1028
Svetikas Bronius  633
Svičiauskaitė Vitalija  960
Sviderskas Antanas  822
Sviderskas Juozas  822
Svira F.  402
Svirbutavičiūtė Aldona  11, 19, 1415, 1455, 1500
Svirskis Feliksas  867
Svirskis V.  130, 840, 841
Svirskis Vincas  91, 130, 142, 276, 773, 774, 884
Svolkinas  247, 452, 614, 632, 648
Svolkinas Andžejus  164
Svolkinas B.  164, 186, 246, 247
Svolkinas Boleslovas  163, 164
Svolkinas Balys  295
Svolkinas Juozapas  164
Svolkinas K.  164
Svolkinienė Vanda  295
Szczygielski V.  119

 

Š

Šablinskaitė  633
Šabonevičiūtė  936
Šachlevičius Ivanas (Jonas?)  191
Šakalys Vladas  220
Šakalytė-Dugnienė Stefanija  1193
Šakenis K.  268, 947, 948
Šakenis Konstantinas  954, 1186
Šakenis Simas  1055
Šaknys Ž.  1225
Šaknys Žilvytis  4
Šalčius Matas  259
Šalkauskaitė Inga  1405
Šalkauskas Petras  840
Šalkauskis Stasys  219, 220
Šaltenis Pranas  495
Šaltenis Saulius  1403
Šambalionis  720
Šamienė Morta  116
Šanahanas Dž. V.  1219, 1220
Šanahanas Džonas V.  1218
Šantaras  644
Šantyras Jonas  124
Šapiras Chaimas  817
Šapoka A.  849, 876
Šarkauskas Juozapas  124
Šarkauskas Jurgis  176
Šarkauskas Placidas  176
Šarkauskis J.  108
Šarkauskis Placidas  124
Šarkienė Modestina  654
Šataitė Daiva  686
Šatas Algis  686
Šatas Edvardas  686
Šatienė  430
Šatienė Jadvyga  1506
Šatkauskai  573
Šatkauskas  572
Šatkauskas Mykolas  430
Šatrijos Ragana  1020
Šatūnas Bronislovas  1130
Šauklys A.  1195, 1196
Šauklys Antanas  1183, 1184, 1195
Šaulinskas Jonas  252
Šavilinas  558
Šavinrinas Ivanas  185
Ščavinskiene  1005
Ščenslovič Inokentijus  206
Ščenslovičius Inocentas  161
Ščeranskis  708
Ščiogolevaitė Rūta  1055
Ščiukas Alfonsas  916
Ščiukienė Agnietė  916
Šedienė Algė  704
Šeduikis Alvydas  1196
Šedvydaitė Magdalena  1218
Šegamogaitė (Rasalskienė) Laimutė  1007
Šegamogaitė Anelė  907
Šegamogaitė M.  268
Šegamogaitė Marijona  689
Šegamogaitė-Šeštokienė Marytė  626
Šegamogaitė Rūta  610
Šegamogas  348
Šegamogas Alfonsas  439
Šegamogas Algimantas  1260, 1505
Šegamogas Algimantas Jonas  10, 18, 975, 1258, 1500
Šegamogas Antanas  439
Šegamogas Antanas Karolis  223
Šegamogas Bronius  1260
Šegamogas Jonas  584, 610
Šegamogas Julius  367, 983
Šegamogas Kazimieras  346
Šegamogas Kazys  223, 348
Šegamogas P.  582, 583, 596
Šegamogas Petras  10, 18, 154, 159, 192, 351, 393, 582–584, 597, 610, 649, 945, 1156
Šegamogas Rapolas  247, 252
Šegamogas Saulius  10, 18
Šegamogas Vytautas  610
Šegamogienė R.  1011
Šegamogienė V.  129, 188, 567, 568, 569, 1025, 1027
Šegamogienė Vladislava  9, 11, 17, 24, 421, 566, 568, 1008, 1013, 1018, 1024, 1055, 1064, 1463, 1500, 1505
Šegamogienė Vladislava Zita  570
Šeinauskas R.  1469
Šekspyras  1403
Šekspyras V.  1433
Šekspyras Viljamas  1403
Šemagogas Petras  354
Šembergas Juozas  823
Šemežys Mykolas  353, 366
Šemežys Mykolas-Putinas  585
Šeniškevičiūtė Marijona  664
Šeškaitė Agota  782
Šeštokas Petras  413
Ševeliovas  329, 336, 341, 678
Šiaulinskai  249, 341, 795
Šiaulinskaitė Eglė  788
Šiaulinskaitė Laima  788
Šiaulinskaitė Marijona  974
Šiaulinskaitė Marytė  784, 788
Šiaulinskas  640, 1208
Šiaulinskas Antanas  784
Šiaulinskas Dalius  788
Šiaulinskas Giedrius  788
Šiaulinskas Jonas  247
Šiaulinskas Juozas  658, 659, 784, 786, 788, 796, 797, 800
Šiaulinskas Juozas Kazimieras  974
Šiaulinskas Kazys  788
Šiaulinskas Rytis  788
Šiaulinskas Valdas  247
Šiaulinskas Valmontas  788
Šiaulinskas Vytis  788
Šiaulytė  487
Šiaulytė Barbora  352
Šidiškienė I.  1225
Šidlauskaitė-Vrubliauskienė Stefanija  1436
Šidlauskas  914
Šidlauskas Bronius  335
Šidlauskas Jokūbas  335, 345
Šidlauskas Juozas  323
Šidlauskas V.  76, 368, 406, 408, 846, 1028, 1073–1076
Šidlauskas Vincas  5–9, 11, 13–17, 19, 24, 101–104, 323, 367, 372, 402, 405, 406, 433, 452, 554, 642, 778, 783, 815, 821, 833, 998, 1026, 1031, 1071–1073, 1462, 1464, 1485, 1500, 1505
Šidlauskienė Antanina  1266
Šidlauskienė D.  410, 413
Šidlauskienė Danutė  409, 416, 419, 562
Šidlauskienė Elena  1005
Šikšnius Albinas  1030
Šikšniuvienė A.  967
Šilainytė D.  130
Šilainytė Dalia  130
Šilalė Artūras  1056
Šileika Jonas  1195
Šiliauskaitė-Bakienė Stasė  488
Šiliauskas Pranas  488
Šiling Marija  161
Šilingai  160, 546
Šilingas Dionizijus  160
Šilingas Kalikstas  933
Šilingas Leopoldas  160
Šilingas Stanislovas  175
Šilling Boleslovas  206
Šilling Marija  206
Šilov Aleksandras  206
Šimėnaitė  966
Šimilionis I.  533
Šimkaitis Povilas  115

Šimkūnas Antanas  836
Šimkūnas Balys  836
Šimkūnas R.  70, 73
Šimkus S.  223
Šimkus Stasys  1187
Šimonis Kazys  804
Šimuliūnaitė-Kirdeikienė Jadvyga  651
Šiniškevičius  677
Šinkūnas Antanas  833
Šinkūnas P.  25
Šinkūnas R.  114, 124, 1078, 1079, 1115, 1142
Šiplys Gintautas  442
Širkienė Anastazija  654
Širvinskai  663
Širvinskaitė  668
Širvinskaitė Regina  670
Širvinskas  668, 674, 676
Širvinskas Petras  495, 668, 670
Širvys Paulius  1259
Šiškos  912
Šiugžda Marius  545
Šiugždienė Alma  1009, 1507
Šiukšta  122, 123, 137, 139, 202, 203
Šiukšta Anicetas  164, 165
Šiukšta Antanas  165, 206
Šiukšta Apolinaras  164
Šiukšta Ignotas  546
Šiukšta J.  185, 198
Šiukšta Jokūbas  164
Šiukšta Konstantinas  164, 165
Šiukšta M.  108, 176
Šiukšta Mykolas  164, 176
Šiukštienė Marija  165
Šiukštienė Ona  546
Šiukštos  164, 186, 206, 630, 922, 925, 1164
Škutas  479, 491
Šlekienė Genė  1260
Šlekienė Ona  304
Šlekienė Pranė  592
Šlekienė Regina  1268, 1506
Šlekienė Salomėja  582
Šlekys Albinas  582
Šlekys Jonas  582, 589, 591, 593
Šlekys Juozapas  582
Šlekys Juozas  585
Šlekys Kazys  240, 259
Šlekys M.  582, 583, 600
Šlekys Mykolas  580, 582, 588
Šlekys Vincas  748
Šlekytė Alfonsa  649
Šlekytė Antanina  589, 591, 592
Šlekytė Barbora  601
Šlekytė Elžbieta  588, 590, 591
Šlekytė-Dūdienė Marija  578
Šlekytė Ona  304
Šlekytė-Zakšauskienė Sirtautija  784
Šlemienė Nijolė  465
Šlevas Egidijus  987
Šliaupa A.  35, 36, 37, 38, 98
Šliažas Juozas  993
Šlikaitė Marytė  396
Šlikas Stasys  354
Šliumba Vytautas  667
Šmigelskaitė R.  749, 970
Šmigelskaitė Rožė  1475
Šmuila  285
Šneideris Liudvikas  186
Šniukas Damijonas  1518
Šo Bernardas  393
Šolomas  839
Šopenas  1055
Šrauchmanai  931
Šrauchmanas Jonas  931
Štaraitė Vanda  975
Štarolis Leonas  358
Štarolis Leonas-Aras  358
Štarolytė Marytė  358
Šteinas Leonas  187
Šteinfeldas Ziselis  303
Štrolytė  360
Šukevičaitė  1407
Šukevičius Teofilis  823
Šukiai  766
Šukienė Agnieška  757
Šukys Alfonsas  756, 757, 766
Šukys Antanas  757
Šukys J.  1279
Šukys Vytautas  545
Šukytė Adelė  757–759
Šukytė Renė  757, 758
Šukšta  121
Šulc Artur  1056
Šulc Mykolas  206
Šulcaitė Malvina  1005
Šulcaitė Malvina Marijona  1005
Šulcas Mantas  545
Šulčiūtė  487
Šulčiūtė Emilija  851
Šulskutė Laima  1055
Šupikovas Danijilas  297
Šutinienė Irena  4
Švagždis  943
Švagždys  949
Švagždys V.  227, 1171
Švagždys Vincentas  269, 960
Švaikauskaitė Kotryna  775
Švaikauskas J.  776, 777
Švaikauskas Juozas  775, 777, 778
Švainickas  472, 474
Švalys V.  410
Švarcienė L.  630
Švarcienė Laima  630
Švarlienė Birutė  506
Švarlienė Bronislava  507
Švarlys Leonas  504, 505
Švedas J.  1006, 1007, 1195, 1196
Švedas Jonas  1172
Švėgžda  829
Švėgžda Jonas  844
Švėgžda Juozas  276, 823
Švėgžda Jurgis  840
Švėgžda Motiejus  276, 841
Šveikauskas Steponas  119
Švelna Arūnas  1052, 1057
Švendrevičius Jonas  336
Šviedrys J.  834
Švilpaitė Gražina  1064, 1508
Švilpienė Kotryna  786
Švilpys Petras  788
Švoba Jonas  842
Švoinicka M.  152, 162
Švoinicka Marija  162
Švoinickas Zigmas  299
Švoinickiai  74, 166–168, 171, 182, 186, 1157
Švoinickij Metardas  206
Švoinickij Norbertas  206
Švoinickis  121, 137, 202, 203, 513, 614, 1157, 1436
Švoinickis Adomas  123, 167
Švoinickis Albertas  167
Švoinickis Aleksandras  167
Švoinickis Kazimieras  123, 166, 1114, 1163
Švoinickis M.  173
Švoinickis Metardas  167, 185
Švoinickis Norbertas  167
Švoinickis Simonas  167
Švoinickis Z.  177, 185, 186, 190, 191, 195–197, 1164
Švoinickis Zigmantas  130, 167, 185, 195, 197, 201, 264, 265, 1163
Švoinickis Ž.  165

 

T

Taboras Vaitiekus  114
Tadas Simonas  880
Tagorė R.  393
Talantovas  818
Talevičius  556
Tamašauskaitė Stasė  1005
Tamašauskaitė-Poddubnienė Stasė  1006
Tamašauskas  179
Tamkevičius Sigitas  1215, 1451
Tamokaitienė  341
Tamokaitis  346
Tamokaitis Mykolas  301
Tamokaitis Povilas  520
Tamoliūnai  249
Tamoliūnaitė D.  1475
Tamoliūnas  249
Tamoliūnas Jonas  247, 252
Tamoliûnas K.  1191
Tamoliūnas Klemas  778
Tamoliūnas Klemensas  331, 332, 1184, 1191
Tamoliūnas Povilas  640
Tamoliūnas Valentas  249
Tamoliūnienė A.  1191
Tamoliūnienė Dalia  633
Tamoliūnienė M.  636
Tamoliūnienė Ona  270
Tamošaitytė O.  970, 1413
Tamošiūnas  613
Tamošiūnas Antanas  157
Tamošiūnas Bronius  252
Tamošiūnas M.  369, 546–549
Tamošiūnas Mykolas  880
Tamošiūnas Mindaugas  7, 15, 362, 546, 1500
Tamukaitytė Karolina  352
Tankevičius Jonas  1056
Tankūnas J.  268
Tarasevičius A.  452
Taraškevičius  324
Targamadzė A.  22, 1468, 1469, 1470–1472
Targamadzė Aleksandras  11, 19, 1035, 1038, 1467, 1468, 1500
Targamadzė Elizbaras  1467, 1472
Targamadzė Nijolė  1468, 1472
Targamadzė V.  22
Targamadzė Vilija  9, 17, 1035, 1038, 1039, 1041, 1468, 1473, 1500
Targonskis  818
Tarulienė Ilona  868
Tarulis  1209
Tarulis P.  1161, 1182, 1192, 1194, 1199, 1205
Tarulis Petras  1081, 1166, 1168, 1174, 1203, 1204, 1209
Tarulis Virgilijus  868, 869
Tarutis  787
Tarvydas S.  25, 476
Taujaniškis (Towianskis) Andrius  802
Taujanskas Jaroslavas  831
Taujenis V.  74
Taunytė Filomena  567, 569, 1026, 1460
Tauperytė A.  940
Tauras A.  172, 929
Tautginai  115
Tavrujevas  224
Techonoveckis Andrejus  116
Teišerskis Ruslanas  113
Teišerskis Žilvinas  113
Tekutytė Elena  636
Tenisas Josifas  1080
Tenišovas Valentinas  941
Tenišovienė V.  703

Tenišovienė Vanda  702, 941
Terleckas Antanas  405
Tevelioniai  573
Tevelionienė Angelė  413
Tyla A.  117, 158, 848
Tyla Antanas  132, 784
Tillis W.  452
Tyrulis Povilas  240
Tiškevič Jonas  206
Tiškevičiai  935, 1157
Tiškevičius  120, 123, 155, 829
Tiškevičius Juozapas Mykolas  1157
Tiškevičius Jurgis  117, 1157, 1200
Tiškevičius M.  124
Tiškevičius Mikalojus  107, 119, 120, 123, 1079, 1156
Tivilioniai  535, 536
Tyzenhauzai  1467
Tyzenhauzaitė  1467
Toločka Eduardas  819
Tomašiūnas Bronius  247
Tomkevičius Petras  243
Tornau Arūnė  1056
Totven Antonas  206
Totvenis Antanas  929
Tovgin Ana  206
Tovgin Emilija  206
Tovgin Tomas  206
Tovginova Teresė  206
Trafimovai  1003
Trakimavičius Jonas  582, 779
Trakimavičius Vytautas  585
Traskys A.  631
Trebaitė K.  132, 168
Trečiokas  343
Trumpickas Redas  654
Trumpickienė Orinta  654
Trumpickienė Rasa  1507
Truska L.  159
Truska Liudas  159
Truskauskai  122, 123
Truskauskaitė Juzefa  816
Truskauskaitė Rozeta  816
Truskauskas  829
Truskauskas Ipolitas  816
Truskauskas Jonas  815, 817, 841
Truskauskas K.  820
Truskauskas Kazimieras  178, 816–
818, 841
Truskauskienė Barbora  815, 817, 841
Truskauskis Jonas  1126
Truskovskiai  161, 165, 927
Truskovskienė Barbora  162
Truskovskis  134, 141, 154, 203
Truskovskis Jonas  162, 178
Truskovskis K.  151
Truskovskis Kazimieras  132, 162, 174
Truskovskytė Juzefa  162
Truskovskytė Rozetta  162
Truščinskienė Antanina  319
Tšaskovskis  819
Tumas-Vaižgantas J.  180, 181, 417, 961, 971
Tumas-Vaižgantas Juozas  114, 159
Tumėnas Domininkas  265
Tuminas Antanas  417
Tuminas Rimas  1403
Tuskėnaitė-Volčenkienė Stanislava  1032
Tuskenis D.  338
Tvardauskas Jonas  1440
Tvarijonienė Z.  1412
Tvaska  318

 

U, Ū

Ubeika Kęstutis  1170
Uleika Kęstutis  1116
Ulevičienė L.  1011
Ulevičienė Veronika  507
Ūlevičienė Lina  1009
Ulevičius Eugenijus  975
Ulevičius Vytautas  1440
Uliai  247
Ulickas Jonas  151
Ulickis J.  180
Ulienė Aušrinė  1506
Ulienė Danutė  417, 434, 435, 1026
Ulienė Felicija  867
Ulienė Marcelė  880, 883
Ulys A.  130, 156, 191, 849, 859, 876, 1242
Ulys Albertas  130, 533, 855, 882–
885
Ulys Antanas  252
Ulys Augustas  252
Ulys B.  1225–1227, 1234, 1235
Ulys Bronius  851, 881, 893
Ulys Gediminas  884
Ulys J.  130, 142, 876, 882
Ulys Juozas  130, 252, 855, 882, 883, 885
Ulys K.  1232
Ulys Kostas  252
Ulys Mykolas  880
Ulys Petras  246, 252, 337
Ulys R.  1027
Ulys Romualdas  1483, 1506
Ulys S.  530
Ulys Simonas  855, 880, 881, 1152
Ulys Zigmas  247, 252
Ulytė (Jagminienė) Rasa  1008
Ulytė Alfonsa  880
Ulytė Eglė  884
Unguraitytė Antanina  1218
Uoginius K.  232
Urbanavičius Julius  1139
Urbanovičiūtė Eglė  1055
Urbeliai  923
Urbelis Antanas  823
Urbelis Vincas  923

Urbonai  916, 920
Urbonas  983
Urbonas B.  967, 970
Urbonas D.  260, 271, 901
Urbonas E.  131, 146, 147
Urbonas Eugenijus  130, 985, 1026
Urbonas J.  982
Urbonas Jonas  916
Urbonas Kazys  302
Urbonas Stasys  974
Urbonas Valdas  1063
Urbonavičius Juozapas  178
Urbonavičius Jurgis  276
Urbonienė Dainora  1026
Urbonienė Eugenija  383
Urbonienė Ona  1229
Urbonienė P.  303
Urbonienė R.  1432
Urbonienė Vida  411
Urbonienė Viktorija  916
Urbšys J.  235, 237, 238, 1488
Urvinis R.  1024
Usevičiūtė (Juospaitienė) Birutė  390
Užkuraitienė Juzefa  505
Užkuraitienė Zinaida  453, 457, 458
Užkuraitis  613
Užkuraitis Albertas  505
Užkuraitis Antanas  306, 370, 584, 845
Užkuraitis Jonas  974
Užkuraitis Juozas  833
Užkuraitis Kazys  723, 778
Užkuraitis Zigmas  778
Užkuraitis-Liepa Antanas  370
Užkuraitytė Alma  960
Užkuraitytė Ona  1000
Užkuraitytė Uršulė  191
Užkuraitytė Vincė  503, 845
Užkuraitytė Zita  505
Ūdra  215
Ūdra K.  108, 785
Ūdra Kazimieras  277, 558, 784
Ūdra Kazys  212, 214

 

V

Vaičenonis J.  233
Vaičiukonis  636
Vaičiulytė Sigutė  545
Vaičiūnas A.  771
Vaičiūnas A. J.  787
Vaičiūnas L.  294
Vaičiūnas Lionginas  294, 301
Vaičiūnas Pranas  390
Vaičiutė Birutė  586
Vaikutienė Emilija  1506
Vaikutienė Emutė  718
Vaikutis Vytautas  975
Vainauskaitė A.  967, 970
Vainauskaitė Ada  969
Vainiūnaitė Audronė  1056
Vaitelienė  754
Vaitelienė Marijona  1267
Vaitelis Alfonsas  754
Vaitelis Antanas  354, 378, 626, 753, 754
Vaitelis D.  366
Vaitelis Danielius  353, 359, 363, 371, 372, 548
Vaitelis Danielius-Briedis  356, 372, 585
Vaitelis F.  359
Vaitelis Juozapas  1167, 1171
Vaitelis Rapolas  396, 753, 754
Vaitelis Stasys  626
Vaitiekūnaitė Elzė  828
Vaitiekūnienė E.  130, 143, 144, 146, 147, 149, 150
Vaitiekūnienė Eugenija  130
Vaitiekus  1155
Vaitiekus Kazys  329
Vaitkevičienė Birutė  426, 1506
Vaitkevičienė Roma  628, 633
Vaitkevičius A.  1475
Vaitkevičius Ignas  254
Vaitkevičius Tadas  545
Vaitkevičius Vykintas  127, 642
Vaitkienė Romualda  1517
Vaitkus Jonas  1403
Vaitkus Kazimieras  1115
Vaitkus M.  1176
Vaitkus Vitalijus  541
Vaitkutė Lauryna  710
Vaitkuvienė Kristina  1506
Vaitulionienė Julė  654
Vaižgantas  526, 1202
Valaitienė  1004
Valaitis Viktoras  1424
Valanckus  383
Valančius M.  178, 180, 961, 1200
Valančius Motiejus  158, 413, 419, 803, 1156, 1157, 1200
Valančiūtė J.  748
Valančiūtė Janina  1423
Valentinavičius V.  813
Valerijonas, vyskupas  116
Valikoniai  226, 359, 651, 912, 1003
Valikonienė  315, 349
Valikonienė B.  967, 970
Valikonienė Bronė  1038, 1039
Valikonienė Petronėlė  651
Valikonis  338, 646
Valikonis A.  255
Valikonis Adomas  649, 1165, 1181
Valikonis Albertas  960
Valikonis Antanas  254, 271, 302, 306, 354, 382, 643, 651, 778, 915
Valikonis Fulginas  651
Valikonis Gintaras  1260
Valikonis Jonas  354
Valikonis Kajetonas  495
Valikonis Kazimieras  265
Valikonis P.  650
Valikonis Petras  348, 648, 651
Valikonis Pranas  651
Valikonis Zenonas  651
Valikonytė Aldona  646, 651
Valikonytė Bronė  914
Valikonytė Danutė  651
Valikonytė Eugenija  648, 651
Valikonytė I.  115
Valinskas Arūnas  1049
Valiukonis A.  260
Valiukonis Antanas  263
Valiukonis Petras  343, 1204
Valiuliai  690
Valiulis Jonas  804
Valiulis Nikodemas  347
Valkavičienė Kotryna  1506
Valkūnaitė Emilė  834
Valkūnas Jokūbas  836
Valonis  331
Valonis Alfonsas  723, 736
Valonis Antanas  318, 850
Valonis Baltramiejus  557
Valonis Jonas  339, 557
Valonis Juozas  557
Valonis Petras  223
Valonis Povilas  223, 299, 318, 331
Valuckienė Virginija  1518
Valuntienė-Karčinskienė Aldona  1007
Valušis Juozas  518
Vanagai  401
Vanagas  516
Vanagas A.  114, 472, 1276
Vanagas Aleksandras  114
Vanagas-Vakarietis Vytautas  385
Vanagienė  401
Vansevičius S.  132, 143, 154, 156
Vansevičius Stasys  132
Vapsva V.  545
Vareikis V.  229, 244
Vareikis Vygantas  229
Variakojis J.  222
Variakojis Jonas  221
Variakojis V.  294
Varkulis  947
Varnai  675, 753
Varnaitė Eugenija  754
Varnaitė Gražina  754
Varnaitė Marcelė  754
Varnas  388, 704
Varnas Antanas  354
Varnas Bronius  706
Varnas Gintaras  1403
Varnas I.  669
Varnas Petras  358
Varnas Povilas  753, 754
Varnas Robertas  1426
Varnas Zigmas  354
Varnienė  1420
Varpa I.  230
Vartbergė Hermanas  114
Vasalle Gugas  787
Vasiakina  453
Vasiliauskaitė Elena  424
Vasiliauskaitė Ona  547
Vasiliauskaitė V.  1225
Vasiliauskaitė-Augulienė Elena  424
Vasiliauskaitė-Žižiūnienė  247
Vasiliauskas  339, 822, 824
Vasiliauskas Albertas  501
Vasiliauskas Augustinas  1056
Vasiliauskas Bernardas  1054, 1183
Vasiliauskas Juozas  252
Vasiliauskas Kazys  549
Vasiliauskas P.  247
Vasiliauskas Petras  833
Vasiliauskas Povilas  247
Vasiliauskienė A.  290, 1176
Vasiliauskienė Aldona  1166
Vasiliauskienė Antanina  1260
Vasiliauskienė Salomėja  252
Vaškevičius A.  335, 340
Vaškevičiūtė I.  22
Vaškevičiūtė Ilona  1028
Vatkevičius K.  181
Vatkevičius Kazimieras  181
Vaznonienė  339
Vaznonis  366
Vaznonis Anicetas  354
Vaznonis K.  385
Vaznonis Kazimieras  354
Vaznonis Kazys  383
Vaznonis Rapolas  354, 389
Vaznonis-Vėtra Kazimieras  371, 385
Vedenskij Aleksandr  1403
Veilentienė A.  229
Veilentienė Audronė  229
Velaniškis Jonas  960, 992
Velička H.  819
Velikonienė Gražina  563, 1268
Velikonis Jonas  95
Velikonis V.  406, 422, 1026
Velikonis Virmantas  22, 405, 419, 421, 422, 441, 443, 479, 552, 563, 569, 723, 738, 766, 1024, 1071, 1412, 1414, 1415, 1431, 1483

Velikonis Vismantas  1411
Velikonis Vytautas  95
Velikonytė Žaneta  563
Veliulienė Sofija  582
Vėlius N.  130, 1225, 1226, 1229
Venckaitienė (Rasiulytė) Vanda  6, 14, 315, 1500
Venckavičius Jonas  277
Venckūnaitė-Zubauskienė Irena  11, 19, 1463
Venckus Povilas  960
Venclova Antanas  806
Venclova T.  188
Venclova Tomas  188, 1171
Venskūnas Kazys  954
Venslavičienė Ona  331
Venslovavičienė  453
Vepšta Zigmas  302
Vepštaitė Julija  302
Vepštaitė Marytė  302
Vepštas J.-Paukštelis  357, 366
Vepštas Jonas  354, 360
Vepštas Jonas-Paukštelis  356, 358
Vepštas Z.  303, 633
Vercinskij (Veresčinskis) Antonas  206
Verdis Dž.  791
Veremėjas Teodoras  827
Veremijus Fiodoras  190
Verescinskis  135
Veresčinskis  202, 203
Vereščinska  122, 123
Vereščinskiai  923
Vereščinskiai (Verčinskiai,
Vercinskiai)  169
Vereščinskis Antonas  169
Vereščinskis Jonas  169
Vereščinskis Kazimieras  169
Veretinskai  535
Veretinskas Antanas  779
Veretinskas Justinas  842
Veršelienė Lina  538, 1065, 1066
Veršelis Kęstutis  1065, 1066
Vertelka  613
Vertelka Antanas  625
Vertelka Nikodemas  1165, 1181
Vertelka Stasys  724
Vertelkienė  620
Veselka Julius  1479
Vėta Jonas  505
Vėta Vaitiekus  505
Vėtaitė Stasė  505
Vėtienė Anastazija  505
Vetrovas  528
Viaževičius Martynas  115
Vyčas  334
Vyčinas Evaldas  522
Vyčinienė D.  22
Vyčinienė Daiva  878
Vidas Alfonsas  1425
Videikienė G.  1011
Vidikšis  831
Vidikšytė-Adašiūnienė Vitalija  633
Vidugiris A.  130, 191
Vidugiris Aloyzas  130
Vidugiris J.  237
Vidugiris P.  260
Vienažindis  903
Vienažindis Antanas  1257, 1440
Vienažinienė V.  1012
Vienažinienė Vilma  1009, 1010
Vienuolis A.  750, 1433
Vienuolis-Žukauskas A.  750
Viksva Pranciškus  179
Viksva Rytas Pranciškus  179
Vileišis Petras  630
Viliamaitė A.  263
Vilimas D.  115
Vilys Remigijus  1045, 1050, 1058, 1067
Vylius  898
Vilkaitė Bronė  974
Vilkaitė-Čiplienė Stasė  717
Vilkas A.  1191
Vilkas Eduardas  1479
Vilkas Jonas  223
Vilkas Nikodemas  223
Vilkas Romualdas  1507
Vilkienė Nijolė  1507
Vilkienė-Gaušaitė P.  130, 136, 149, 1229, 1231
Vilkienė-Gaušaitė Pranė  130
Vilkonytė-Krištopaitienė O.  1229
Vilniškienė Lidija  562
Vilniškis J.  251
Vilniškis Jonas  247, 252
Vilniškis Stasys  626
Vilniškis Vladas  626
Vinckus  346
Vingraitė Beata  1056
Vingrys Vincas  681
Vinskas Povilas  626
Virbalaitė U.  714
Virbalaitė Urtė  710
Virbalas Jonas  354, 799
Virbalas Juozas  779
Virbalas Lionginas  1224
Virbickaitė  968
Virbickaitė Dalė Ona  975
Virbickaitė Marija  974
Virbickas Antanas  1196
Virbickienė Marija  777
Virdalis Adomas  153
Vireliūnas A.  25
Vireliūnas Antanas  82
Virkietis (ar Verketis)  1408
Virpšaitė-Žvinienė Aldona  536
Virpšaitė Aldona Kotryna  974
Virpšaitė-Žvinienė Aldonė  535
Virpšos  535
Viržbickas Vytautas  1063
Viskantaitė-Saviščevienė S.  115
Visockas Kazimieras  354
Visockis  174, 337
Visockis Kazys  306, 358
Visockytė Nadiežda  975
Vyšniauskaitė A.  1225
Vyšniauskas  1007
Vyšniauskas Jonas  499
Vyšniauskas V.  130, 176
Vyšniauskas Vytautas  130
Vyšniauskienė A.  132, 144
Vyšniauskienė Angelė  132
Vyšniauskienė O.  1009, 1011
Vyšniauskienė Ona  1008
Vištautas Jonas  152
Vitarovičius Vitoldas  152
Vitartas A.  193
Vitartas Antanas  193
Vytautas, kunigaikštis  287, 331,  1156, 1495
Vitkauskai  722
Vitkauskas Antanas  722
Vitkauskas V.  232
Vitkauskas Vladas  567, 569, 1025
Vitkevičius P.  292
Vitkienė Uršulė  1467
Vitkus  1102
Vitkus Ignas  478, 1098
Vitkus Ignatijus  179
Vitkus Liudvikas  1467
Vitkus Vladas  1035
Vitkutė Teklė  1467
Vitortas Jonas  193
Vitulskis Aleksandras  1091
Vitulskis Merūnas  1056
Vizgaila Mikalojus  115
Vladislovas IV  118
Vladislovas IV Vaza  935, 938
Voinickis  936
Voiška Antanas  320, 321
Voiška Bronislavas  320, 321
Voiška Romas  320, 321
Vojna Abrahamas  118
Voldemaras A.  257
Volfavičius  982
Volkovienė Aušrytė  1063
Vonsavičius V.  35, 37, 39
Voroničiai  169, 922
Voroničius Julijonas  922
Voroničius Mykolas  922
Vošterytė Vladislava  975
Vošterytė-Šegamogienė Vladislava  1021
Vrubliauskaitė-Pašakinskienė Marytė  973
Vrubliauskas Arūnas  1038
Vrubliauskas Kazys  836
Vrubliauskas M.  1437
Vrubliauskas Mykolas  11, 19, 1436, 1438
Vulfoničius  284, 965

 

W

Witort Jan Michał  193

Wołodkiszki  929

 

Z

Zabiela  121–123, 137, 139, 202, 203, 829
Zabiela Gintautas  4
Zabiela P.  969, 1429
Zabiela Petras  1424
Zabiela Povilas  636, 915, 975
Zabielaitė Onutė  995
Zabielaitė-Stasiukaitienė E.  1020, 1021
Zabielienė  621
Zabielienė Ona  987
Zabielos  163, 169
Zabielskis Juozapas  120
Zablockaitė Valerija  656
Zablockis  836
Zaborskienė Katrė  589, 591, 592
Zaborskis Petras  582, 583
Zabukaitė Daiva  10, 18
Zahorski V.  118
Zajančkovskaja Tatjana  190
Zajenskas  829
Zaksas Irma  883
Zakšauskas Jonas  355
Zakšauskas Vitalijus  784
Zalaguba Česlovas  358
Załatary  930
Zalatorienė  340
Zalatorytė Albina  655
Zalatorytė Antanina  655
Zalatorytė Birutė  655
Zalatorytė Bronė  655
Zalatorytė Katrė  655
Zalatorytė Liudvika  655
Zalatorytė Teklė  655
Zalatorius  190
Zalatorius A.  1430
Zalatorius Albertas  22, 1174
Zalatorius Albinas  655
Zalatorius Aleksas  655
Zalatorius Antanas  655
Zalatorius Evaristas  655
Zalatorius Jonas  655
Zalatorius Petras  336
Zalatoriūtė Albina Birutė  793
Zalomskis Antanas  355
Zalomskis Julis  355
Zaluckiai  74
Zaluskis Karolis  174
Zanerlat Vera  155
Zantarskis Jonas  1188
Zaranka B.  228
Zareckis  490
Zarstarskis  898
Zaskevičius  1168
Zastarskienė  955, 1441
Zastarskienė A.  965
Zastarskienė Antanina  1267
Zastarskis J.  271, 394, 965
Zastarskis Jonas  326–328, 403, 797, 954–956, 960, 965, 1013, 1411
Zastarskytė S.  1424
Zastarskytė Salomėja  1424
Zaštautas  173
Zaura Gintautas  1402
Zaura Mykolas  155
Zaurienė Genovaitė  974
Zaurienė O.  130, 149, 1026, 1225, 1226, 1228
Zaurienė Olga  130, 1226
Zavackienė  341
Zaveckas Antanas  691, 692
Zaveckas Juozapas  692
Zaviša  124
Zaviša Alekas (Aleksandras)  168
Zaviša Aleksandras  167, 206, 630
Zaviša Aleksas  631
Zaviša Andrzejus  168
Zaviša Antanas  167
Zaviša Benediktas  1158
Zaviša Bogdanas  167
Zaviša Ježis (Jurgis)  168
Zaviša Jonas Kazimieras  168
Zaviša Juozapas  167
Zaviša Jurgis  631
Zaviša K.  132, 168, 199–201, 631
Zaviša Karolis  1160

Zaviša Kazimieras  129, 167, 168, 198, 201, 630
Zaviša Olesius  167
Zaviša Petras  167
Zaviša Simonas  152
Zaviša Stanislovas  167
Zavišaitė Elzė  960
Zavišaitė J.  168
Zavišaitė Joana  167
Zavišaitė Juzefa  167
Zavišaitė Kristina  201, 631
Zavišaitė Kristina Juzefa  168
Zavišaitė Marija Magdalena  168
Zavišos  152, 167, 172, 179, 186, 614, 1161, 1164
Zdanavičius Paulius  1055
Zelinka Brigita  206
Zgierskis Mikalojus Jonas  118
Zigmantas III  118
Zigmantas III Vaza, karalius  1156
Zikaras Juozas  1057
Zimaitis A.  631
Zimaitis Gediminas  965
Zimaitis I.  560
Zimavičius  330
Zimnickai  867, 1152
Zimnickas Andrius  1478
Zimnickas Arūnas  1478
Zimnickas V. V.  1479, 1505
Zimnickas Vytautas  422
Zimnickas Vytautas Vidmantas  11, 19, 1478, 1500
Zimnickienė Antanina  1478
Zinkevičius  1279
Zinkevičius Z.  1277, 1278, 1284
Ziškievičius  203
Zonienė  305
Zopelis Aleksas  320, 321
Zopelis J.  394
Zopelis Jonas  786, 1506
Zopelis Jurgis  786, 796, 799
Zopelis Kazimieras  786
Zopelytė Kotryna  786
Zubauskaitė Deimantė  960
Zubauskaitė Gintarė  960
Zubauskaitė-Ozturk Gintarė  1505
Zubauskaitė Žydronė  1507
Zubauskas  669, 1260
Zubauskas Algimantas Juozapas  974
Zubauskas Antanas  974
Zubauskas J.  970
Zubauskas Jonas  966, 987, 995, 996, 1259, 1463
Zubauskas V.  1025
Zubauskienė I.  22, 76, 129, 188, 368, 970, 997, 998, 1025, 1073–1075, 1464–1466
Zubauskienė Irena  5–11, 13–19, 22, 24, 110, 212, 221, 287, 367, 413, 421, 435, 554, 566, 942, 954, 972, 989, 995, 996, 1032, 1046, 1062, 1072, 1074, 1406, 1412, 1459, 1462, 1485, 1500, 1505, 1507
Zubauskienė Vida  1007
Zubavičius Kasparas  153
Zujus Anicetas  1427
Zulaguba Česlovas  358
Zulumskienė Danguolė  637
Zulumskis  508
Zulumskis Juozas  646
Zulumskis Vytautas  358
Zulumskis Vytautas-Lūšis  356
Zuperskienė  441
Zupka  487
Zupka Petras  687, 1506
Zupka Stasys  626
Zupkaitė  487
Zupkaitė Barbutė  626
Zupkaitė Joana  804
Zupkaitė Stanislava  687
Zupkienė Adelė  684
Zupkienė Genė  416
Zupkienė Genovaitė  562
Zupkienė Ona  633
Zupkienė Stasė  1506
Zurba Algimantas  1022
Zverevas Dimitrijus  860

 

Ž

Žabas Vytautas  355
Žadeikaitė Laima  1467
Žagunaitė Jurgita  641
Žagunaitė Modesta  641
Žagunienė Ona  640, 641
Žagunis  613
Žagunis Marijonas  641
Žagunis P.  381, 1445
Žagunis Povilas  19, 374, 375, 418, 640, 641, 985, 1045, 1065, 1067, 1443
Žakevičius Kazimieras  954, 958
Žala Bronius  954, 965
Žalaitė Martyna  1026
Žalevičienė Adolfina  654
Žalpis Adomas  157
Žardinskaitė Jadvyga  219, 360, 980
Žardinskaitė-Bartašienė Jadvyga  357
Žardinskaitė-Daktaras Dolitlis
Jadvyga  371
Žarnauskienė  1072
Žarskai  1208
Žarskis Antanas  243
Žarskus Aleksandras  9, 17, 974, 1208, 1500
Žarskus Antanas  974
Žarskus Kazimieras  335, 1182
Žebrauskaitė Ona  959, 960
Žeimys K.  335
Želigovskis L.  240
Želigovskis Lucjanas  232, 239, 242
Želniai  379, 471, 652
Želnienė A.  1049
Želnienė Anastazija  687, 689
Želnienė Aušra  1049, 1064, 1506
Želnienė Barbora  778
Želnienė Ona  651, 652, 1260
Želnienė Ulytė  636
Želnis Stanislovas  1165
Želnys  348, 649
Želnys Adomas  653
Želnys Antanas  355, 650, 651
Želnys Arūnas  506, 1064
Želnys Bronius  355, 404
Želnys Jeronimas  651
Želnys Julius  778
Želnys Juozapas  582
Želnys Juozas  646, 651–653
Želnys Petras  336, 686
Želnys Stasys  643
Želnys Vytautas  320
Želnys Vladas  355, 377, 404, 649–
651
Želnytė  689
Želnytė-Zupkienė Adelė  687, 689
Želnytė-Liubartienė Anastazija  689
Želnytė Anelė  653
Želnytė Apolonija  345, 650, 651
Želnytė Elžbieta  653
Želnytė Joana  651, 652
Želnytė-Kučienė Marytė  689
Želnytė Palė  377, 379
Želnytė Paliutė  355
Želnytė Rozalija  653
Želnytė Stasė  372, 377, 378, 651
Želnytė-Eitminavičienė Stasė  379
Žemaitė  197, 271, 716
Žemaitienė Petronėlė  365
Žemaitienė R.  967, 970
Žemaitis Jonas  220, 365, 366
Žemaitis Kostas  504
Žemaitis Laimutis  365
Žemaitis Laimutis Jonas  365
Žemčiugovas R.  1475
Žemkauskienė A.  465
Žemkauskienė Asta  7, 15, 433, 460, 464, 513, 1268, 1500
Žepkaitė R.  1488
Žiaugrytė Vanda  828
Židonis Vilius  1428
Židškevičiai  169
Židškevičius  202
Žygas-Aptiekorius Antanas  385
Žygelis Dalius  196
Žygimantas Augustas, karalius  938
Žygimantas Senasis  115
Žilėnas Algimantas  1440
Žilevičius  452
Žilevičius J.  1199
Žilevičius Juozas  1187
Žilevičius Vytautas  456
Žilinskaitė-Andrūnavičienė L.  1427
Žilinskas Jonas  1260
Žilinskas Juozas  1184, 1195
Žilys  646
Žilys K.  1476
Žilys Antanas-Žaibas 371
Žilytė S.  940
Žymantienė Julija-Žemaitė  1435
Žitkauskas Juozas  1404
Žitkevičius Antanas  320, 321
Žitkus K.  1173
Žiurlys Vitalijus  1065
Živilas Žydrūnas  470
Živilienė Irena  7, 15, 538, 539, 540, 543, 1065, 1066, 1486, 1500
Žižilevičienė Asta  1507
Žižiūnaitė  735
Žižiūnaitė Algė  704
Žižiūnaitė Antanina  686
Žižiūnaitė Bronė  733, 734
Žižiūnaitė Danguolė  716
Žižiūnaitė Emilija  733
Žižiūnaitė Jolanta  704
Žižiūnaitė Marijona  975
Žižiūnaitė Salomėja  723

Žižiūnaitė Zofija  733, 734, 735
Žižiūnas Algimantas  485
Žižiūnas Algirdas  479, 704, 705
Žižiūnas Balys  340
Žižiūnas Bronius  822
Žižiūnas Ipolitas  692
Žižiūnas Jonas  332
Žižiūnas Jonas Algis  975
Žižiūnas Julius  355
Žižiūnas Juozas  399, 722, 732
Žižiūnas P.  734, 742
Žižiūnas Petras  396, 732–735
Žižiūnas Romas  975
Žižiūnas S.  997
Žižiūnas Vytautas  733–735
Žižiūnas Zigmas  358
Žižiūnienė Aldona  734
Žižiūnienė Bronė  1257
Žižiūnienė D.  705
Žižiūnienė Domicelė  732, 739
Žižiūnienė Genovaitė  1006
Žižniauskas Česlovas  974
Žochovskis J.  819
Žongolovič Brenda  161
Žongolovič Julijonas  206
Žongolovičius Jonas  178
Žoromskienė Agnietė  525
Žostautaitė Adelė Aldona  975
Žostautaitė Kazimiera  888
Žostautaitė O.  129
Žostautaitė P.  130, 167, 172, 201
Žostautaitė Petronėlė  6, 14, 129, 402, 1500
Žostautas  339
Žostautas Povilas  336
Žostautas Pranas  339
Žostautas Stasys  254, 850
Žudienė  1044
Žudienė Anastazija  689
Žudienė Antanina  914
Žudys Algis  689
Žudys Bronislavas  689
Žudys Edvardas  975
Žudys Julius  689
Žudys Juozas  914
Žudys K.  684
Žudys Kazimieras  689
Žudys Kazys  689, 795
Žudys Marijonas  336
Žudys Pranas  689
Žudys Rapolas  646, 689
Žudys-Šegamogas  340
Žudys Vladas  334
Žudytė Antanina  914
Žudytė Danguolė  689
Žudytė Kotryna  914
Žudytė Marijona  689, 690
Žudytė Milda  689
Žudytė Ona  1257
Žudžiai  334, 914
Žudžius Jonas  653
Žudžius Kazys  653
Žudžius Rapolas  653
Žudžiutė Birutė  653
Žudžiutė Laima  653
Žudžiutė Vida  653
Žukaitė A.  268
Žukaitė Alfonsa  974
Žukaitė Anelė  689
Žukaitė Apolonija  778
Žukaitė Marytė  831
Žukaitė O.  197
Žukaitė Ona  191, 195, 266
Žukaitė Vida  975
Žukas  359
Žukas A.  196
Žukas Antanas  355
Žukas Anupras  195
Žukas Gediminas  920
Žukas Giedrius  1507
Žukas Jonas  920, 921
Žukas Jonas Vytautas  920, 921
Žukas Juozas  355
Žukas Kazys  777
Žukas Kęstutis  920
Žukas O.  196
Žukas Pranas  355
Žukas Stasys  495
Žukas Stepas  509
Žukas Vladas  355, 823
Žukauskai  795
Žukauskas  349, 795
Žukauskas Petras  796
Žukauskas S.  947, 948
Žukauskas Silvestras  235
Žukauskas Stasys  954, 1186
Žukauskas V.  1128
Žukauskienė Zita  633
Žukienė (Samsonaitė) Gražina  1255
Žuklys Vladas  1169
Žumbakienė G.  1248
Žuolys Vladas  355
Žurauskas A.  453
Žurauskas Antanas  458
Žuravliovas  388
Žurblis  1155
Žurkauskaitė Vanda  989
Žurkauskaitė-Misiūnienė Vanda  990
Žurkovskis Jurijus  187
Žvybas Jurgis  336
Žvybienė  769
Žvirblienė M.  631
Žvirgždaitė Vida  907
Žvirgždas Vytautas  1049
Žvirgždys  660

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt