lankymasis šioje svetainėje

 
 


Ramygala

33-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 108 autoriai, 175 straipsniai, 1560 puslapių, 600 egzempliorių. 2016 m.

Straipsnių autoriai

Adašiūnas Algis – pedagogas, Ramygalos gimnazijos direktorius.
Adomaitis Vytautas – chorvedys, meno istorikas, pedagogas.
Astramskas Arūnas – istorikas, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius.
Augulienė Elena – finansininkė, kultūros darbuotoja, saviveiklininkė.
Bakas Rimantas Kazimieras – pedagogas, tautodailininkas.
Baliulis Algirdas – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.
Baliūnas Vytautas – pedagogas, kraštotyrininkas, muziejininkas.
Banaitienė Birutė Kotryna – pedagogė, kraštotyrininkė.
Bartkienė Algė Agnietė – inžinierė, žemės ūkio specialistė.
Basijokienė Liudvika Marija – žemės ūkio specialistė, visuomenės veikėja.
Bubnys Arūnas – istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, knygų autorius.
Budreikaitė Lina – pedagogė, kraštotyrininkė, LR Seimo nario padėjėja.
Chirv Valdas – inžinierius, Ramygalos seniūnijos seniūnas.
Čeponienė Marytė – bibliotekininkė, Ramygalos bibliotekos vedėja.
Česnavičienė (Kiškytė) Danutė – ūkininkė, kaimo gyventoja.
Čiapienė Danutė – kultūros ir švietimo darbuotoja.
Čyplienė Ona – buhalterijos darbuotoja.
Čiplys Daumantas – fizikas, VU profesorius, mokslinių monografijų autorius.
Eitminavičiūtė Irena – profesorė, gamtos mokslų daktarė.
Gabulaitė Elena – pedagogė, kraštotyrininkė.
Ganusauskienė Eglė – choro dirigentė, pedagogė.
Garšva Kazimieras – Lietuvių kalbos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.
Gaškaitė Danutė – pedagogė, lituanistė, visuomenės veikėja.
Gedutienė Danguolė – inžinierė, verslininkė.
Graičiūnas Jonas – gydytojas.
Gvergždys Julius – inžinierius, technikos mokslų daktaras.
Indrašius Vytautas – rašytojas, kraštotyrininkas.
Jakienė (Zupkaitė) Joana – agronomė, pedagogė.
Jarmulka Marijonas – kraštotyrininkas.
Jokubauskas Vytautas – Klaipėdos universiteto lektorius, humanita­rinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas.
Juknevičius Petras – Panevėžio r. savivaldybės vyriausiasis specia­listas paveldui.
Juodeikienė (Mikėnaitė) Eglė – lituanistė, teisės specialistė.
Juška Antanas – kunigas, Ramygalos bažnyčios klebonas.
Kerbelytė Rūta – kraštotyrininkė.
Kiela Marijonas Vilius – ūkininkas.
Kielienė Angelė – ūkininkė, Ramygalos parapijos „Caritas“ vedėja.
Kievinienė (Ilekytė) Salvina – ūkininkė.
Kirklienė Angelė – ekonomistė, visuomenės veikėja.
Kiškienė Laima – keramikė, dailės mokytoja metodininkė.
Kizis Algimantas Antanas – miškininkystės inžinierius, girininkas, knygos autorius.
Kubiliūnienė Loreta – Ramygalos kultūros centro direktorė, tapytoja.
Kunskas Rimvydas – gamtos mokslų daktaras, Valstybinės J. Basa­navičiaus premijos laureatas.
Laucienė Irena – gydytoja.
Laucius Jeronimas – rašytojas, inžinierius.
Laumakys Vitolis – gydytojas odontologas, Kaimo rašytojų sąjungos narys.
Leckienė Daiva – bibliotekininkė.
Liberytė Aldona – pedagogė, tremtinė.
Makelis Edvardas – žemės ūkio specialistas, visuomenės veikėjas.
Malinauskas Alvydas – inžinierius, kraštotyrininkas.
Mamontova (Čiplytė) Margarita – gydytoja, pedagogė.
Markuckytė Elena – kraštotyrininkė, muziejininkė.
Martinkus Vytautas – Lietuvos edukologijos universiteto profesorius, rašytojas.
Masiokas Mantas – vargonininkas, pedagogas, knygų autorius, chorų vadovas.
Masiokas Stanislovas – profesorius, technikos mokslų daktaras.
Masiokas Vytautas – teisininkas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.
Matulaitė Eleonora – aktorė, tautodailininkė.
Meiliūnaitė Violeta – Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė.
Melaika Kazimieras – pedagogas, švietimo darbuotojas, visuomenės veikėjas.
Mikeliūnienė Stasė – bibliotekininkė, kraštotyrininkė, tautodailininkė.
Miknienė Stasė – istorikė, pedagogė, visuomenės veikėja.
Mykolaitis Darius – verslininkas, įmonės vadovas.
Misevičius Vilius – gamtos mokslų daktaras, vadovėlių ir studijų knygų autorius.
Miškinis Vytautas – inžinierius, technikos mokslų daktaras, knygų autorius.
Navalinskienė (Garuckaitė) Gražina – pedagogė, dėstytoja ekspertė, redaktorė, vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių, programų autorė, kraštotyrininkė.
Nemanis Jonas – pedagogas, Garbės kraštotyrininkas, straipsnių autorius.
Nevardauskienė Jolita – Panevėžio r. savivaldybės mero patarėja.
Palionienė Audronė – kultūros darbuotoja, saviveiklininkė.
Papšys Rytas – biologas, stumbrininkas.
Pašakinskienė (Vrubliauskaitė) Marija – lituanistė, lektorė.
Paurienė Milda – ekonomistė, ūkininkė.
Paužuolienė (Račiūnaitė) Rasa – humanitarinių mokslų daktarė, mokslinių monografijų autorė.
Pečeliūnienė Inga – kultūros ir švietimo darbuotoja, režisierė.
Pečiuliauskienė Palmira – Lietuvos edukologijos universiteto profe­sorė, mokslų daktarė.
Petrulis Domas – LR Seimo narys, politologas.
Piliponis Alfonsas – pedagogas, archyvaras, visuomenės veikėjas.
Pilkauskas Donatas – istorikas, kraštotyrininkas, muziejininkas.
Plučius Jonas – malūnininkas.
Pocius Antanas – Panevėžio r. savivaldybės mero pavaduotojas.
Pratusytė Dovilė – kraštotyrininkė.
Račiūnaitė Tojana – meno istorikė, humanitarinių mokslų daktarė.
Račiūnienė Irena – pedagogė.
Rasalskienė Laima – priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė.
Rasiulytė Julija – pedagogė.
Ražanienė Genovaitė – pedagogė, poezijos knygų autorė.
Rinkevičius Edmundas – Ramygalos bažnyčios klebonas, poetas, tautodailininkas.
Rupeika Antanas – architektas, mokslų daktaras.
Rupeikienė Marija – architektė, mokslų daktarė.
Ruzaitė Julijona – bibliotekininkė, bibliografė, Juozo Balčikonio dukterėčia.
Ruzas Jonas – pedagogas, kraštotyrininkas.
Samėnas Alvydas – bibliotekininkas, bibliografas, knygų autorius.
Samsonaitė Julija – agronomė, dekoratyvinės sodininkystės specialistė.
Samsonienė Regina – farmacininkė.
Sargelienė (Juškaitė) Angelė – kultūros ir švietimo darbuotoja.
Sereikienė Marija – biomedicinos mokslų daktarė, visuomenės veikėja.
Svirbutavičiūtė Aldona – žurnalistė.
Šegamogas Algimantas Jonas – kraštotyrininkas.
Šegamogienė Vladislava – bibliotekininkė, knygų autorė.
Šidlauskas Vincas – pedagogas, visuomenės veikėjas.
Tamošiūnas Mindaugas – kraštotyrininkas, muziejininkas.
Targamadzė Aleksandras – Kauno technologijos universiteto profe­sorius, mokslinių monografijų autorius.
Targamadzė Vilija – Vilniaus universiteto profesorė, Lietuvos švietimo tarybos narė, mokslinių monografijų autorė.
Venckaitienė (Rasiulytė) Vanda – bibliotekininkė.
Zimnickas Vytautas Vidmantas – LR Seimo narys, verslininkas.
Zubauskienė Irena – pedagogė, kraštotyrininkė, knygų autorė.
Žarskus Aleksandras – kultūrologas, etnologas.
Žemkauskienė Asta – pedagogė, kraštotyrininkė.
Živilienė Irena – kultūros darbuotoja, saviveiklininkė.
Žostautaitė Petronelė – kraštotyrininkė, straipsnių autorė.

 

Atgal Viršun

 

 
 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt