lankymasis šioje svetainėje

 

 

Sintautai
26-oji dviejų dalių „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: iš viiso 94 autoriai, 193 straipsniai, 2912 puslapių, po 900 egzempliorių. 2013 m.

Asmenvardžių rodyklė (11 538 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V W Z Ž

 

A

Aarne’s Antti 2097
Abechtas Juozas 774, 780, 781
Aboltinš O. 16, 46
Abraičiai A. ir J. 604
Abraitė Česlava 896
Abraitienė D. 615
Abraitienė G. 570
Abraitienė Liucija 1123, 1124, 1131,
1203
Abraitienė Saulena 1243
Abraitienė Stanislava 896
Abraitienė Zita 1241
Abraitis Algirdas 896
Abraitis Algis 1124
Abraitis J. 603
Abraitis Jonas 625
Abraitis Juozas 625
Abraitis P. 612
Abraitis Pranas 1527, 1528
Abraitis Simonas 896
Abraitis Valentinas 896
Abraitytė Virginija 1212, 1425
Abromaitis Augustas 448, 489
Abromaitis Karolis 851, 883
Abromaitis Karolius 850
Abromavičienė Agota 1740
Abromavičius 1713
Abromavičius Adolfas 1918, 1919,
1955
Abromavičius Andriejus 212
Abromavičius Juozas 828, 1740
Abromavičius Nikodemas 464, 479,
508, 828, 1735, 1740
Abromavičius Pijus 828, 1740, 1742,
2648
Abromavičius Vincas 1740
Abromavičiūtė Petrė 1740
Acukas Jonas 1723
Adamkienė A. 2485
Adamkus Valdas 392, 1009, 1012,
1367, 1493, 1778, 2476, 2478, 2497
Adamonienė Karina 1863, 1864, 1866,
1867, 1868, 1870
Adamonytė Veronika 2021, 2031
Adomaičiai 1756
Adomaičiai P. ir A. 1797
Adomaitienė (Kušnerytė) Ieva 700
Adomaitienė (Stanaitytė) Roma 1139
Adomaitienė Agota 337, 338
Adomaitienė Antanina 1756
Adomaitienė Danutė 1547
Adomaitienė Julija 619
Adomaitienė Ramutė 1442
Adomaitienė Roma 1196
Adomaitis 336, 345, 604, 712, 978,
1680, 1681, 1756
Adomaitis A. 1329, 1872, 1874
Adomaitis Alfonsas 1427
Adomaitis Antanas 461, 897, 1547,
1626, 1629, 1756, 1871
Adomaitis E. 1580
Adomaitis Giedrius 625
Adomaitis J. 565
Adomaitis Jonas 213, 1061, 1062
Adomaitis Juozas 343, 345, 446, 463,
474, 902, 914, 1623, 1797, 1810, 1961
Adomaitis Juozas-Šernas 2171
Adomaitis Jurgis 1630
Adomaitis Mateušas 468
Adomaitis Pranas 849, 1796
Adomaitis Regimantas 2531
Adomaitis Simonas 210
Adomaitis Stasys 1435
Adomaitis Steponas 212
Adomaitis T. 1580
Adomaitis Vincas 695
Adomaitis Vitas 1009
Adomaitis Vytautas 1079
Adomaitis Zigmas 1797
Adomaitytė Antanina 1756
Adomaitytė Birutė 1202, 1756
Adomaitytė Elytė 1547
Adomaitytė Gina 1155
Adomaitytė Irena 1797
Adomaitytė Marcelė 2558
Adomaitytė Odeta 1142
Adomaitytė Onutė 1200
Adomaitytė Rasuolė 1452
Adomaitytė Romutė 914
Adomaitytė Teresė 1797
Adomaitytė Vidutė 914
Adomaitytė Zita 1189
Adomavičienė Regina 1172, 1188,
2377
Adomavičius Edvinas 1225
Adomavičius J. 565
Adomavičius Juozas 1172, 1186,
1188, 2377
Adomavičius Romas 2481, 2487
Adomavičiūtė Rosita 1226
Adomėnienė B. 863, 875
Adomonis T. 1288
Adrijonas Antanas 1512
Adrulaitis Vincas 898
Agota Bakas 481
Agota (Račiūnaitė) Kuncaitienė 793
Agustaitytė Aldona 1825
Ajauskaitė G. 1116
Ajauskas Valentinas 1503, 1504
Akambakas A.-Perkūnas 865, 868,
873, 874, 875
Akambakas Algirdas-Perkūnas, Špicas
880, 865, 868
Akiras-Biržys P. 1316
Akulienė (Kudirkaitė) Virginija 1386
Albratas Fricas 1953
Albrechtas (Альбрехт) Fridrichas 309
Albušaitis Jurgis 1625
Albušytė Rita 1533
Alekna A. 2174
Alekna Jurgis 2229
Alekna Virgilijus 1179
Aleknavičius Bernardas 667, 668, 776,
777, 778, 783, 804, 805, 806, 812, 818,
822, 865, 866, 868, 1374, 1759, 2217,
2261, 2379
Aleknavičius Petras 216, 2393
Aleknavičius V. 776, 777, 778, 783,
804, 805, 806, 818, 822, 1759, 2217,
2261
Aleknavičius Vincas 901
Aleknonis Antanas 77, 107
Aleksa J. 1264
Aleksa Jonas 476, 506, 746, 1767,
1810
Aleksa Jonas Pranas 1006
Aleksa Petras 634
Aleksaitė 1385
Aleksaitė Anelė 1543
Aleksaitė Ona 1047
Aleksaitė Petronėlė 1056
Aleksaitė Salomėja 753
Aleksaitė-Senkuvienė Eugenija 2307
Aleksaitienė Valė 1526, 1529
Aleksaitienė Valentina 1422
Aleksaitis Motiejus 606
Aleksaitytė Gabija 1422
Aleksaitytė Jovita 1422, 1425
Aleksandras I, caras 667
Aleksandras II, caras 673
Aleksandras Zalgis 488
Aleksandravičius A(dolfas) 1917
Aleksandravičius A. 1953, 1955
Aleksandravičius Alfredas 1946
Aleksandravičius L. 1856
Aleksandravičius Linas 1843
Aleksandravičius Rachmielius 763,
766
Aleksandravičius V. 2317
Aleksandravičiūtė A. 1322
Aleksandrova V. D. 83
Aleksandrovas A. 1651
Aleksandrovskis 2251
Aleksandrovskis Sergejus 2252, 2253
Aleksas Antanas 1961
Aleksiejūnas A. 2413
Aleksynas K. 2454
Aleksienė Antanina 1767
Aleksiukienė J. 1232
Aleksos 1767
Aleliūnas 561
Aleliūnas Juozas 1627, 1630
Alesius Povilas 622
Algimantas Antanas 1676
Algirdas, kunigaikštis 2405
Alijauskaitė Agnė 1506
Alionienė Vida 619
Ališauskaitė Agnė 1506
Ališauskas Kazys 802
Ališauskas Motiejus 1629
Ališauskienė Jūratė 1506
Aliulytė Džiuljeta 1201
Alkevičius Algirdas 1177, 1206
Alkevičiūtė Jūratė 1210
Alkevičiūtė Laima 1208
Alkevičiūtė Rima 1204
Alkevičiūtė Roberta 1235
Alksninis Vaclovas 743
Alksninytė Ona 1064
Alminauskis K. 2009, 2020
Almonaitis 1618
Amans Vilius 490
Amantas 1756
Amantas Gustavas 491, 508
Amantas Vilius 469
Ambrasas 1768
Ambrasas Jonas 393, 622
Ambrasas Pranas 767
Ambrasas Valdas 650, 1447
Ambraška J. 1095
Ambrazaitienė Valė 1990
Ambrazaitis Juozas 1181, 1193
Ambrazaitytė Augustė 1223
Ambrazaitytė Vaida 1207
Ambrazevičius J. 679, 681
Ambraziejus Liudvikas 701
Ambraziejūtė-Steponaitienė A. 812
Ambrazienė G. 327, 1668, 1671
Ambrazienė Gailė 881
Ambraziūnas Alfonsas Vincentas 2392
Ambrozevičius Petras 1025
Amonienė Rima 1499
Andersenas K. 1916
Andersenas Karolis 1955
Andreasen Benny 1497
Andreika Martynas 210
Andrėjeva Janė 1427
Andrejevas A. 1893
Andresenas B. 1497
Andriejienė Žukauskienė Zofija 289
Andriekaitis Petras 212
Andrijonas Antanas 773, 774, 781,
789, 811, 821, 822, 1516, 2380, 2384,
2490, 2495
Andriukaitis (Endriukaitis) Petras 695
Andriukaitis Antanas 823
Andriukaitis Eligijus 1542
Andriukaitis Jonas 465
Andriukaitis Kazimieras 211
Andriukaitis petras 2536
Andriukaitytė Pranė 773
Andriukevičienė Zosė 1872, 1873
Andriukevičius Algirdas 625
Andriukevičius F. 612
Andriukevičius Justinas 1698
Andriukevičiūtė Vida 1542
Andriulaičiai 782
Andriulaitienė Onutė 782
Andriulaitis Antanas 794, 1274
Andriulaitis Leonas 782
Andriulaitis Petras 774, 781, 782,
898, 2494
Andriulaitytė 1819
Andriulaitytė U. 96, 105, 106, 126,
135, 136
Andriušis Petras 790, 1025
Andriuškevičiai 2469, 258
Andriuškevičius Alfonsas 2390
Andriuškevičius Algirdas 1200
Andriuškevičius P. 497
Andriuškevičiūtė Vida 1540
Androsovas 966, 967
Andverna Steponas 213
Andziulaitis Juozas-Kalnėnas 719
Andziulytė Emilija 1043, 1051
Anelauskas Virgilijus 1505
Angarietis Z. 2522
Angoldienė Anela 491
Angrabaitis J. 697
Angustaitytė Marytė 1758
Aničas J. 2232
Antalkis Z. 2485
Antanaičiai 1501
Antanaitė Aldona 902
Antanaitė Teresė 902
Antanaitė Živilė 659
Antanaitienė Daiva 1759
Antanaitienė Elena 1429
Antanaitienė Joana 1243
Antanaitienė Marytė 1243
Antanaitienė Ona 571, 582, 640, 1608,
1609
Antanaitienė Pranciška 902
Antanaitienė Rita 640
Antanaitienė Valentina 1243
Antanaitis 1079, 1971

Antanaitis (Antanavičius) 978
Antanaitis A. 565
Antanaitis Aidas 659, 1175, 1184,
1200
Antanaitis Aivaras 659
Antanaitis Algimantas 902
Antanaitis Algis 1459, 1604, 1969
Antanaitis Antanas 1377
Antanaitis Dainius 1177
Antanaitis Dainoras 1208
Antanaitis Darius 1177, 1178
Antanaitis Jonas 1083
Antanaitis Jorūnas 1179, 1220
Antanaitis Juozas 902
Antanaitis K. 603
Antanaitis Karolis 659
Antanaitis Kęstas 1177
Antanaitis Kęstutis 1198
Antanaitis Motiejus 560, 565
Antanaitis Povilas 209
Antanaitis Pranas 2450
Antanaitis R. 1439
Antanaitis S. 612
Antanaitis Saliamonas 2649
Antanaitis Stasys 1810
Antanaitis Tomas 211
Antanaitis V. 1123, 1142
Antanaitis Vaidas 583
Antanaitis Vaidotas 1001, 1206
Antanaitis Valentinas 1523
Antanaitis Valerijus 1203
Antanaitis Vitas 1174
Antanaitis Vytautas 1141, 1144, 1188,
1268, 1368
Antanaitytė Gintarė 1542
Antanaitytė Janina 1195
Antanaitytė Lina 1202
Antanaitytė Saulena 1193
Antanaitytė Teresė 1194
Antanaitytė Violeta 1142, 1201
Antanaitytė Zofija 1376
Antanaitytė Zosė 1428
Antanavičienė (Valaitytė) Marijona
1748
Antanavičienė Aldona 1872
Antanavičienė Kurienė Kunigunda
1749
Antanavičienė Marijona 1749
Antanavičienė R. 602, 603
Antanavičienė Raimonda 624
Antanavičienė Regina 2392
Antanavičienė Žydrutė 394
Antanavičiis Juozas 622
Antanavičius 715, 1750
Antanavičius (Antanaitis) Pranas 1749
Antanavičius Antanas 450
Antanavičius Algimantas 2487
Antanavičius Feliksas 753
Antanavičius Jonas 697, 1392, 1501,
1523, 1747, 1748, 1749
Antanavičius Juozas 392, 394, 464,
509, 541, 617, 622, 629, 677, 696, 744,
1011, 1272, 1439, 1747, 1748, 1749,
2600, 2649
Antanavičius Juozas, ūkininkas 2649
Antanavičius Pranas 506, 1659, 1748,
1749, 2391
Antanavičius Tadas 1414
Antanavičius Valdas 624, 1244, 1810
Antanavičius Valentinas 1500, 1659,
1748, 1749, 1750, 1810, 2390–2395,
2461, 2600, 2649
Antanavičius Viktoras 619, 753, 993,
1993
Antanavičius Zigmas 603
Antanavičiūtė Ieva 2392
Antanina Bakas 481
Antipovas R. 1835
Anužytė Dalia 995, 1998
Apanavičiai 1783, 1786, 1787, 1791,
1792, 2643
Apanavičius Martynas 2470
Apanavičius P. 498
Apanavičius Pranas 473
Apanavičiūtė Regina 1783
Apanavičiūtė Stasė 1783
Apinavičienė (Kušlikytė) Leonora
1748, 1750
Apinavičius Jonas 509
Apinavičius Juozas 1748
Apkis 640
Aponavičius 2288
Aputis Vytautas 1501, 1502, 2591,
2597
Araja Jana 1504
Aravičius P. 435
Arbačiauskaitė Lina 996
Arbačiauskas Erikas 1136
Arbačiauskienė Danutė 531
Ardickas Aleksandras 767, 774, 2650
Ardickas Jonas 849, 851, 852
Ardickas Juozas 726
Arlauskai 1118
Arlauskas 1455
Arlauskas J. 1124
Arlauskas Juozas 1117, 1186, 1429,
1453, 1454, 1485, 1602, 2473
Arlauskienė A. 2475, 2478
Arlauskienė Birutė 1117, 1126
Arlickaitė Gražina 2531
Armanavičiūtė Roberta 1153, 1177,
1221, 1466, 1545
Arminas Jonas 767
Arminas Petras 2197
Arminas Petras-Trupinėlis 719
Armonaitė Aistė 1246
Armonaitis Juozas 903
Armonas Rimantas 624
Armonas Viktoras 854
Armonienė Daiva 1243, 1244, 1408,
1413, 1544
Armonienė P. 604
Arnastauskas Juozapas 1259
Arnastauskas Juozapas Jonas 1319
Arnastauskas Juozapas Jonas (Ornostowski)
1290
Arnastauskas Juozas 316
Arštikaitienė (Sėdaitytė) Jūratė 1545,
1554
Arštikaitienė J. 1516
Arštikaitienė Jūratė 1127, 1148, 1160,
1164, 1169, 1170, 1240, 1381
Arštikaitis Airinas 1226, 1229
Aržuolaitytė Gintautė 1205
Aržuolaitytė Teresė 1197
Asanavičienė Stasė 1513
Asanavičiūtė Loreta 1468, 1513
Astrauskas Gediminas 2401
Astrauskas Jonas 215
Astrauskas Vincentas 1318
Astrauskas Vincentas (Ostrowski)
1290
Aszmuk Mathiasz 305
Ašmukas Matas 208
Ašmukas Motiejus 305
Ašmutis Mikalojus 212
Aštrauskai 1817
Aštrauskaitė Kazimiera 904
Aštrauskaitė Marcelė 904
Aštrauskas Albinas 1145, 1146
Aštrauskas Česloas 904
Aštrauskas Ignas 904
Aštrauskas Jonas 904
Aštrauskas Juozas 903
Astrauskienė Genovaitė 2487
Aštrauskienė Marija 903
Atžala J. 1065
Audys Jonas 209
Augaitis Pranas 905
Augaitis Simas 2650
Augaitis Pranas Gustavas 823
Augustaičiai 783, 1430, 1815
Augustaitaitė Aldona 910
Augustaitaitė Anelė 910
Augustaitaitė Eugenija 910
Augustaitė Aldona 409
Augustaitė Genutė 409
Augustaitis Jonas 1560
Augustaitienė 2214
Augustaitienė Janina 2422
Augustaitienė M. 1361
Augustaitienė Marcelė 889, 2422
Augustaitienė Marija 910, 1818
Augustaitienė Marijona 409
Augustaitis 1589, 1751, 1824, 2601
Augustaitis Algimantas 783, 1501
Augustaitis Algirdas 889
Augustaitis Algis 650, 1383, 1504,
2422, 2423, 2424, 2449, 2450, 2451,
2650
Augustaitis Antanas 450, 773, 782,
910, 1825, 2651
Augustaitis Arvydas 2422
Augustaitis J. 404, 851, 1265, 2215,
2359, 2368, 2493
Augustaitis Jonas 1506, 1641, 2347,
2356, 2452, 2561
Augustaitis Juozas 444, 450, 463, 696,
849, 850, 851, 889, 1276, 1277, 1372,
1638, 1815, 1818, 2214, 2215, 2422,
2423, 2449, 2450,2654
Augustitis Juozas, kunigas, 2652–2654
Augustaitis Juozas-Beržas 849
Augustaitis Juozukas 1818
Augustaitis Justinas 783, 1430, 1818,
2493
Augustaitis Konstantinas 2214
Augustaitis Konstantinas Justinas
1276, 1277, 1815, 2493
Augustaitis P. 409, 1291, 1297, 1310,
1313
Augustaitis Pranas 463, 477, 506,
760, 762, 763, 765, 849, 850, 910, 1814,
1815, 1818, 2019, 2493
Augustaitis Pranas-Klevas 849
Augustaitis Pranciškus 1276, 1277,
1310, 2654, 2655
Augustaitis Sigitas 783
Augustaitis Tomas 211
Augustaitis V. 1516
Augustaitis Vincas 1652
Augustaitis Zigmas 783
Augustaitis-Baltrušaitis 2215
Augustaitytė Aldona 988, 1815, 1818
Augustaitytė Anelė 783, 1818
Augustaitytė Antanina 2214
Augustaitytė Daiva 996, 1209
Augustaitytė Eugenija 1818
Augustaitytė Jurgita 1500
Augustaitytė-Miliūnienė Eugenija 1825
Augustas Frydrichas 358
Augustas III 305
Augustas Karlas (Augustus Karl)
1940, 1955
Augustas Kynas 803
Augustas Stanislovas 1006
Augustinas Antanas 796, 797
Augustinienė Giedrė 1371
Augustukė Agota 445
Augutytė J. 2078
Aukštikalnienė (Adomaitytė) Danutė
2293
Auslenderis V. 16, 46
Austynaitienė Janina 1872
Austinaitis Antanas 456
Austynas 1773
Austynas Pranas 1779
Austynienė Marcelė 1779
Austinskaitė Lijana 1542
Austinskas Antanas 1630
Austinskas Giedrius 1220
Aušiūra Feliksas 504
Aušiūra Jonas 558, 784, 1664, 1665,
1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672
Aušiūra Juozas 453, 460, 506, 774,
783, 885, 1663, 1665, 1666, 1667, 1671
Aušiūra Pranas 897, 1276, 1277, 1666,
2595, 2656
Aušiūros 2528
Aušiūraitė Česlava 885, 1671
Aušiūraitė Danutė 1671
Aušiūraitė Kunigunda 885, 1109, 1671
Aušiūrienė Ona 506, 1666, 1671
Aušiūros 1667, 1675
Aušrūta Pranas 692, 693
Auštra Antanas 871
Auštra Valdas 572
Auštraitė G. 1409
Auštraitė Genovaitė 1193
Auštraitė Jolita 1215
Auštraitė Nijolė 1198
Auštrienė Laimina 389, 390, 624,
1243, 1245, 1249, 1401, 1408, 1412,
1413, 1469, 1577, 2656
Auštrienė Ona 1973
Aviža Jonas 2342
Avižienis K. 2175
Avižius 637
Avižius Feliksas 1625
Avižius Juozas 470, 1191
Avižius Pranas 454, 762, 766
Avižonienė Eugenija 1112, 1113,
1114, 1117, 1186
Avižonis Vytas 1114
Ažubalis Audronis 1009

 

B
Babrauskas Benediktas 2324
Babrauskienė Rasa 1244
Babravičius 858
Babravičius A. 344
Babušienė 1361
Babušienė Ona 2656,2657
Babušis 2606
Bacevičiai 807, 1614, 1700, 1814, 1822,
2592
Bacevičienė (Tėvelytė) Alena 2088,
2096
Bacevičienė (Ūsaitė) Vida 1486
Bacevičienė Agota 379
Bacevičienė Albina 1656
Bacevičienė Antanina 1765
Bacevičienė Antosė 887, 1700, 1703
Bacevičienė Elena 887, 985, 1505,
1506, 1523, 1564, 1614, 1700, 1703,
1992
Bacevičienė I. 1642
Bacevičienė Ingrida 624
Bacevičienė Irena 1394
Bacevičienė Julija 1422, 1425
Bacevičienė Patronė 447
Bacevičienė Teresė 612, 613
Bacevičienė Vida 387, 1379,1434,
1442, 1443, 1444, 1548, 1549
Bacevičius 288, 479, 827, 956, 1701,
1715, 1726, 1757, 1767, 1769
Bacevičius Albinas 1698
Bacevičius Algis 1819
Bacevičius Antanas 442, 459, 1700,
1765, 1769
Bacevičius Antanina 1767
Bacevičius Aurelijus 1244
Bacevičius Dzidorius 458
Bacevičius Edvardas 1819
Bacevičius Evaldas 1219
Bacevičius Evelinas 1572
Bacevičius Evelinas 622, 1177
Bacevičius J. 583, 604, 608, 615, 1808
Bacevičius Jonas 290, 477, 510, 887,
954, 985, 1662, 1700, 1703, 1765, 1992,
2019
Bacevičius Juozas 393, 467, 767, 1760,
1765, 1767, 1769, 1802, 1803
Bacevičius Jurgis 452
Bacevičius Justinas 387, 573, 641,
1406, 1460, 1576, 1609, 1700, 1715
Bacevičius Kęstutis 1200
Bacevičius Leonardas 1819
Bacevičius Pranas 462, 507, 887, 1654,
1691, 1700, 1702, 1703, 1961
Bacevičius Rimas 1819
Bacevičius Svajūnas 1386
Bacevičius Valdas 1819
Bacevičius Valdimaras 625
Bacevičius Vidmantas 1819
Bacevičius Vytautas 1700, 1765
Bacevičius Vladas 1193
Bacevičiūtė Agota 1765
Bacevičiūtė Antanina 1765, 1767
Bacevičiūtė Antosė 1700
Bacevičiūtė Audronė 1819
Bacevičiūtė Aurelija 1819
Bacevičiūtė Aušra 1178
Bacevičiūtė Birutė 1194
Bacevičiūtė D. 2000
Bacevičiūtė Elena 887, 1700, 1703
Bacevičiūtė Eugenija 887, 1700, 1703
Bacevičiūtė Gabrielė 1238
Bacevičiūtė Gailina 1819
Bacevičiūtė Genė 1196
Bacevičiūtė Judita 571, 1819
Bacevičiūtė Julija 1193
Bacevičiūtė Juzė 1700
Bacevičiūtė Klaudija 1192
Bacevičiūtė Kristina 1526
Bacevičiūtė Laima 1819
Bacevičiūtė Lina 1184, 1213
Bacevičiūtė M. 1737
Bacevičiūtė Marija 1700
Bacevičiūtė Ona 1700, 1765
Bacevičiūtė R. 2002, 2004
Bacevičiūtė Rasa 1819
Bacevičiūtė Rima 2000
Bacevičiūtė Stasė 887, 1700, 1703
Bacevičiūtė Vaida 1215
Bacevičiūtė Vida 1819
Bacevičiūtė Vilma 1208
Bacevičiūtė-Vaitkevičienė Antanina
2355
Bagdanavičienė D. 604
Bagdanavičienė Dalia 390
Bagdanavičienė Ona 908
Bagdanavičius A. 606
Bagdanavičius Antanas 619, 908
Bagdanavičius Antanas Stanislovas
620
Bagdanavičius Jonas 602, 624, 908
Bagdanavičius Juozas 908
Bagdanavičius Linas 1130
Bagdanavičius V. 601, 604
Bagdanavičius Vaclovas 624
Bagdanavičiūtė Edita 1221
Bagdanavičiūtė Kunigunda 908
Bagdanavičiūtė Ona 908
Bagdanavičiūtė Živilė 1229, 1130
Bagdonaitė Marija 1661
Bagdonaitė Vida 1206
Bagdonas Antanas 661
Bagdonas Arvydas 1500, 1503
Bagdonas Darius 1136, 1147, 1178,
1216
Bagdonas J. 583
Bagdonas Juozas 573, 659, 700, 719,
1549, 1987, 1999
Bagdonas Mindaugas 1136, 1138,
1143, 1178
Bagdonas R. 1122
Bagdonas Valentinas 1140, 2454, 2500
Bagdonavičiai 2567, 2568
Bagdonavičienė Birutė 1419, 1526,
1527, 1532
Bagdonavičienė D. 1516
Bagdonavičienė Dalia 1783, 2642
Bagdonavičienė Edita 1453, 1485,
1525, 1526, 1531
Bagdonavičienė Virginija 1526
Bagdonavičius (Богданович) 364
Bagdonavičius Antanas 1047, 1419,
1527, 1532
Bagdonavičius Egidijus 1526
Bagdonavičius Virginijus 641
Bagdonavičiūtė Petronė 704
Baguckis 2178
Bagurskas 583
Bagušienė O. 170, 200
Bajerčienė (Čelkytė) Aleksandra 2457
Bajerčius Kazimieras 2457
Bajerčius P. 528, 1741
Bakaitė Antanina 1654
Bakaitė Marcelė 1678
Bakaitis Juozas 1201
Bakaitytė 158
Bakaitytė Daiva 1203
Bakaitytė Irena 1198
Bakaitytė Marcelė 158, 188, 409
Bakaitytė Onelė 1581, 1962
Bakanauskai 1815
Bakanauskaitė (Unguvaitienė) Birutė
1178, 1185
Bakanauskaitė Birutė 1175, 1176,
1211, 1224, 1229
Bakanauskaitė Brigita 1550
Bakanauskaitė Giedrė 1175, 1176,
1210
Bakanauskas 566
Bakanauskas Aidas 1209
Bakanauskas Algis 1818
Bakanauskas Paulius 1220
Bakanauskas Rolandas 389, 1177,
1204, 1634, 1635
Bakanauskienė A. 1137
Bakanauskienė Alina 1126, 1147,
1148, 1156, 1169, 1170, 1607
Bakanauskienė Zita 571, 573
Bakas 1127
Bakas A. 1108, 1134
Bakas Agota 460
Bakas Algimantas 996, 998, 1003,
1125, 1131, 1145, 1147, 1206, 1215,
1443, 1451, 1548
Bakas Algis 1604
Bakas Antanas 767, 774, 784, 785
Bakas Antanina 458
Bakas Juozas 311, 461, 784, 2019
Bakas Jurgis 208
Bakas Ona 460
Bakas Polikarpas 1654
Bakas Ričardas 642
Bakas Robertas 1219
Bakas Sebastijonas 335
Bakas Simonas 334
Bakas Vytautas 1055, 1056, 1681,
1696
Bakiai 1665, 2528
Bakienė (Martišauskaitė) Marija 1055,
1057, 1681
Bakienė I. 1166
Bakienė Irma 1135
Bakienė Irmanta 1148, 1165, 1169,
1225, 1227, 1228, 1229, 1240, 2657
Bakienė M. 1054, 1057, 1058, 1077
Bakienė Marija 1094, 1101, 1681, 1696
Bakienė Marija 2562
Bakienė Regina 1002, 1003, 1137,
1147, 1148, 1151, 1154, 1155, 1156,
1169, 1212, 1219, 1226, 1373, 1375,
1537, 1555, 2266, 2657
Bakis 1675
Bakys Antanas 1794, 1795
Bakytė Agota 885
Bakšas J. 329, 1648
Bakšas Juozas 1272
Bakšelis Simonas 210
Bakšienė Adelė 1242
Bakšienė Dalia 1242
Bakšys Albinas 624
Bakšys Antanas 762, 765
Bakšys Jokūbas 213
Bakšys Sigitas 1501, 2616
Bakula Rimantas 2498
Bakula V. 603, 604, 1432
Bakula Vytautas 1543 – 2500
Bakula Zigmas 603
Bakulienė Elena 2498
Bakulytė Genovaitė 2498
Bakulytė Romutė 2498
Balandis A. 603
Balandis L. 2533
Balandis Saulius 2531
Balaniai 2305
Balanienė Agota 2304
Balanis Motiejus 2304
Balanius 2306
Balčiai 2606
Balčys Andrejus 334
Balčiukaitis 583, 845
Balčiukaitis Petras 326, 503, 637
Balčiukaitytė Danguolė 1983
Balčiūnai 961
Balčiūnas 330, 869, 958, 961
Balčiūnas D. 1580
Balčiūnas Juozas 1111, 1146, 1473,
1615
Balčiūnas Juozas-Švaistas 2323, 2324
Balčiūnas Jurgis 460, 1654
Balčiūnas K. 854
Balčiūnas Mečys 1138, 1441, 1445,
1448, 1460
Balčiūnas Mečislovas 1139, 1242
Balčiūnas Tomas 909
Balčiūnas V. 405
Balčiūnas Vitas 612, 613, 909
Balčiūnienė Marija 1130
Balčiūnienė Ona 909
Balčiūnienė T. 2539
Baldauskas Kazimieras 214
Baleniūnas Pranas 167, 168, 197, 198
Balevičienė J. 84, 114
Balevičienė M. 689
Balevičius A. 84, 114
Baliulis A. 207
Baliūnas Jurgis 679
Balkojas Zigmas 1168
Balkojienė Ona Vida 393, 621, 1439,
1476, 1570
Balkojienė V. 1501
Balkojienė Vida 392, 393, 1168, 1181,
1501, 1502, 1523
Balkojis Zigmas 393, 541, 619, 620,
621, 624, 625, 628
Balnytė Barbora 339
Balnius 1771
Balnius Baltrus 470
Balsys 1925
Balsys Jonas 1913, 1954
Balsys Jonas-Aidas 874
Balsys Romas 1490
Balsys Vaclovas 2496
Balsiškis 314
Balsytė 854
Balsytė Janina 854
Baltaitienė J. 1807
Baltakis Algimantas 2500
Baltakis Paulius 2343
Baltrai 406, 636
Baltramonaitytė Lilija 325
Baltrūnas V. 26, 56
Baltrušaitienė 1939
Baltrušaitienė Anelė 2452
Baltrušaitienė (Елизабета
Балтрушайтис) Elžbieta 309
Baltrušaitienė Aušrinė 1551, 1553
Baltrušaitienė Elžbieta 309
Baltrušaitienė Lina 1523
Baltrušaitienė Marytė 1817
Baltrušaitis 926, 1612, 1909
Baltrušaitis Antanas 688, 693, 695,
696, 697, 698, 700, 703, 705, 707, 708,
1654, 16551, 961
Baltrušaitis Antanas (Antanėlis) 2604,
2657, 2658
Baltrušaitis Henrikas 1619
Baltrušaitis J. 583, 1364
Baltrušaitis Jonas 1037, 1039, 1755
Baltrušaitis Juozas 444, 1751
Baltrušaitis Jurgis 527
Baltrušaitis Linas 1551, 1553
Baltrušaitis Pranas 887
Baltrušaitis Simanas 703
Baltrušaitis V. 1475, 1835, 1838, 1852,
1877
Baltrušaitis Vaidas 1193
Baltrušaitis Vingaudas 1835, 1877,
1998
Baltrušaitytė 1630
Baltrušaitytė Agota 2214
Baltrušaitytė Gytė 1181
Baltrušaitytė Zina 1187
Baltrušaitytė Zita 1196
Baltuonienė Gitana 391, 1183, 1555,
1611
Baltūsienė (Stikliūtė, Andriuvienė,
Kemežienė) Pranė 697, 2658
Baltušis Juozas 2378, 2504
Baltūsis Jurgis 714
Baltūsis Motiejus 697, 714
Baltušis Juozas 1141, 1455, 1701
Balvočiūtė Dalia 995
Balzeris Vytautas 1003, 1131, 1132,
1133, 1135, 1139, 1147, 1177, 1227,
1373
Banaičiai 676, 1801, 1802
Banaičiai M. ir S. 1803
Banaitienė (Pranaitytė) Marijona 1803
Banaitienė Ieva 2170
Banaitienė J. 1111
Banaitienė Marijona 475, 477, 1801,
1802
Banaitienė Morta 1525, 1526, 1527,
1532
Banaitis ar Benaitis (Benoyc) Kazimieras
306
Banaitis Bronislovas 1808, 2658
Banaitis J. 1111, 1112, 2175
Banaitis Jonas 606, 1111
Banaitis Justinas 504, 510, 1652, 1746,
1808, 2658
Banaitis Kazimieras 334, 2176
Banaitis Kazimieras Viktoras 1277,
1478, 2258, 2643, 2658, 2659
Banaitis Romas 1191
Banaitis S. 1803, 2174, 2175, 2176,
2177, 2178, 2226, 2229, 2232
Banaitis Saliamonas 484, 494, 496,
690, 693, 704, 705, 744, 811, 1006,
1007, 1136, 1167, 1178, 1277, 1371,
1372, 1374, 1375, 1583, 1586, 1596,
1644, 1652, 1746, 1801, 1803, 1805,
1807, 1808, 2033, 2105, 2170–2176,
2178, 2179, 2180, 2181, 2184, 2377,
2527, 2643, 2659
Banaitis Sebastijonas 2580
Banaitis Sigitas 1136, 1167, 1168,
1178, 1372, 1807, 2659
Banaitis Simonas 2170
Banaitis Viktoras Kazimieras 1808
Banaitis Vytautas 767, 1277, 1808,
2174. 2660, 2661
Banaitytė Aurelija 1192
Banaitytė Raminta 1238
Banaitytė-Nasvytienė S. 2175
Banavičius Saliamonas 1746
Bandza 1589, 1664
Bandza A. 752
Bandza Algimantas 74, 104, 885,
1668, 2661, 2662
Bandza Andriejus 215
Bandza Antanas 885, 1668
Bandza Arvydas 1534
Bandza Baltramiejus 215
Bandza Kęstutis 1197
Bandza P. 558, 1664, 1668, 1669,
1670, 1671, 1672, 2595
Bandza Pranas 149, 460, 477, 506,
885, 1663, 1665, 1666, 1667, 1668, 1802
Bandza Stanislovas 885, 1668
Bandzai 1665, 1774, 2528
Bandzaitė A. 754
Bandzaitė Anastazija 885, 1668
Bandzaitė Dalė 1668
Bandzaitė Dalia 885
Bandzaitė Elenutė 1774
Bandzaitė Kazimiera 885, 1668
Bandzevičius 683
Bandzienė (Kontautaitė) Marcelė 1668
Bandzienė (Rugieniūtė) Marijona 1668
Bandzienė Marcelė 885
Bandzienė Marijona 885
Bandzos 1667
Banevičiai 2170
Banevičius Jurgis 1324
Banisevičienė Albina 624
Banionis Donatas 2531
Banionis Raimondas 2531
Banisevičienė V. 1392
Banys Rimgaudas 2487
Banytė Aušra 1443
Baniulaitis Kostas 1062
Baniulytė Ina 2452
Bankieta Jonas 1940
Bankietaitė Monika 1378, 1427
Bankietaitė Ona 846
Bankietaitė Valė 1146
Bankietienė R. 603
Bankietienė Rita 541, 623
Baranauskas Antanas 1383, 1558, 1559
Baranauskas J. 1257
Baranauskas Juozas 311
Baranauskas Vytautas 1200
Baranauskienė 1617
Baranauskienė O. 1127
Baranovas E. 2162
Barčaitienė Ona 507
Barčaitis Antanas 662
Barčaitis Mindaugas 1571
Barčaitis Stanislovas 640
Barčaitis Stasys 1630
Barčaitytė Pranė 735
Bareiša 552
Bardauskienė Jurga 2487
Barienė Vilma 1485, 1553, 1554
Barienė Vilma 622
Baryšauskas Jonas 1615
Barkalaja Viktoras 1173, 2396, 2398,
2405, 2409
Barkauskas J. 1300, 1303
Barkauskas Juozas 678
Barkauskienė Agota 1767
Barkauskienė J. 601, 604
Barkauskienė Janina 531
Barkovskis Jonas 306
Barmiškytė Aušra 1142
Barniškienė Salomėja Birutė 799
Barniškytė A. 1123, 1143
Barniškytė Aušrelė 1197
Baronaitė M. 2359
Baronaitė Marija 1540
Baronas Aloyzas 2324
Baršauskas Juozas 1629
Baršauskienė Irena 1587
Barštaitis Vitas 641
Barštutis Juozas 2161
Bartas Šarūnas 2531
Bartininkaitis Juozas 1810
Bartininkas 1783
Bartininkas Juozas 475, 1625
Bartininkas Jurgis 1139, 1450
Bartkai 356
Bartkaitė 1364
Bartkaitė (Gailienė) Aldona 1455
Bartkaitė A. 1378
Bartkaitė Aldona 1440, 1441
Bartkaitė Irena 1441
Bartkaitienė 1973
Bartkaitienė Česlova 643
Bartkaitienė Rita 1526
Bartkaitienė Salomėja 625
Bartkaitytė Teresė 2458
Bartkaitis 509
Bartkaitis Antanas Kazys 823
Bartkaitytė Agota 1794
Bartkaitytė Irena 1192
Bartkaitytė Ona 1540, 1542
Bartkaitytė Vida 1195
Bartkovskis Jonas 2646
Bartkus 1264, 520
Bartkus Algirdas 1222
Bartkus B. 409
Bartkus Bronius 643, 1272, 1564,
1609, 2113
Bartkus F. 2169, 2608
Bartkus Feliksas 1376
Bartkus Juozas 157, 187, 1426, 1741
Bartkus Jurgis 209
Bartkus Mikalojus 215
Bartkus Motiejus 2608
Bartkus Romas 1430
Bartkus Steponas 603
Bartkutė D. 1509
Bartkutė Irma 1217
Bartkutė N. 2021
Bartkutė Rita 1215
Bartkuvienė (Kardauskaitė) Antosė
1554
Bartkuvienė A. 521
Bartkuvienė Antosė 1539
Bartkuvienė Birutė 1442
Bartkuvienė Lina 624
Bartnikas Matas 209
Bartnikas Simonas 209
Bartninkaitė Laimina 1427
Bartusevič L. 1121
Barusevičienė 870, 871
Barusevičienė Agota 872, 888
Barusevičius 871
Barusevičius Juozas 870, 871, 872,
873, 876, 879, 880
Barusevičiūtė Janina 888
Barušauskas Kęstutis 1244
Barušauskienė Ona 1613
Barzdaitis Laurynas 209
Barzdukas 1045
Basalykas A. 15, 23, 24, 34, 46, 83,
45, 53, 54, 64, 76, 113
Basanavičius Jonas 681, 700, 854, 874,
1558, 1999, 2173, 2176, 2177, 2195,
2228, 2349
Baskas L. 2473, 2478
Bastienė Magdalena 1817
Bastys Jonas 676, 693
Bastys Juozas 891
Bastys Jurgis 1817
Bastys Mindaugas 1011, 1013, 1014,
1015, 1181, 1401, 1439, 1572, 1577
Bastys Vincas 904
Bastytė Elena 1112
Bastytė Marcelė 891
Bastytė O. 612
Bastytė Ona 891, 1429
Bastytė Petrė 891
Bašarinas A. S. 2145
Bataitienė 1779
Bataitienė Algima 798
Bataitienė Daiva 1148, 1247
Bataitis Andrius 241
Bataitis Baltramėjus 1309
Bataitis Jonas 241
Bataitis Juozapas 241
Bataitis Martynas 216
Bataitis Simonas 216
Bataitytė Marcelė 1779
Batšys Andrius 215
Batūra 1108
Batūrienė 1108
Baubaitė Kristina 1246
Baubonis Z. 171, 201
Baukaitė Dana 1190
Baukus 637
Baukus A. 612
Baukus Jonas 210, 453, 553
Baukus Juozas 762, 765, 1277, 2662,
2663
Baukus Jurgis 731, 1257
Baukus Justinas 849, 851, 897
Baukus Justinas-Karys 853, 854, 864,
880
Baukus Justinas-Voverė 849
Baukuvaitė Regina 903
Baukuvienė (Grybaitė) Bronė 2116
Baukuvienė Adelė 903
Baukuvienė Agnieška 468
Baukuvis Gediminas 903
Bautrėnas Bronius 617
Bauža Bronius 2174, 2175, 2176, 2178
Baužytė Nijolė 2381
Bazevičius J. 1266
Baziliauskas J. 608
Bebrauskas Jonas 894
Bebrauskienė R. 1516
Bebrauskienė Rasa 1124, 1148, 1153,
1163, 1164, 1169, 1170, 1217, 1223
Becheris Johanas 2454
Bedje Ž 2546
Beikis Jonas 488
Beinoriūtė Giedrė 2531
Bekeris Andrius 1679, 1748
Bek Jan 2582
Bėkis Juozas 455
Belevičius Rytas 1273, 1287, 2387
Benderienė Ieva 1777
Benderis 1257, 1772
Benderis Jonas 1770, 1773, 1777
Benderis Karolis 1909, 1956
Benderytė Ema 1777
Bendikaitė Aldona 881
Bendikaitė Janina 881
Bendikienė Antanina 881
Bendoraitienė 1434
Bendoraitienė (Jakaitė) Jūratė 1543
Bendoraitienė Albina 1123, 1131,
1196, 1197, 1198, 1458, 1604
Bendoraitienė Albina Ona 1545, 1549
Bendoraitienė Birutė 1112, 1113,
1125, 1126
Bendoraitienė Jolanta 390, 624, 1013,
1422, 1425, 1469, 1529, 1530, 1532,
1534
Bendoraitienė Kunigunda 889
Bendoraitienė Ona Albina 1174, 1175,
1176, 1177, 1473, 1550
Bendoraitis 1630
Bendoraitis Antanas 849, 850, 851,
889
Bendoraitis Antanas-Meška 849
Bendoraitis J. 583, 603
Bendoraitis Jonas 463
Bendoraitis Juozas 849
Bendoraitis Kajetonas 463, 889
Bendoraitis Sigitas 1422, 1425, 1469,
1529, 1532, 1534
Bendoraitytė Agota 1796
Bendoraitytė Irma 1425, 1532
Bendoraitytė Jūratė 1139, 1143, 1197
Bendorienė Daiva 788
Bendorius Jonas 2258, 2259
Bendžis Aleksandras 603
Bendžiūnaitė Laima 1247
Bendžiūnas Albinas 393, 1735
Bendžiūnienė Regina 619, 620, 1735
Bendžiūnienė Vilija 393
Bendžius Antanas 850
Bendžius Giedrius 1490
Bendžius Juozas 445, 624
Bendžius Justinas 1194
Bendžius Martynas 1580
Bendžius Pranas 452
Bendžius Rimas 1541, 1542
Bendžiūtė Danutė 1194
Bendžiūtė Teresė 1186, 1187
Bendžiuvienė M. 1541
Benekeraitis Antanas 1207, 1697
Benesevičienė Vilija 1442
Beniulienė (Martišiūtė) Birutė 1660,
1661, 1662
Benokraitienė (Kentnerytė) Stasė
2106
Benokraitytė Edita 1534
Ber A. 73
Beras A. 43
Berckiai 1779
Berckienė Jonieška 1779
Berckis 1772, 1780
Berckys Juozas 1770
Berckis Juozas 1779
Bereiša 379, 555, 557, 944
Bereiša M. 521
Bergas Fiodoras 672
Berger Charles Frederic 1273
Bergerienė Aldona 1542
Bergeris Adomas 490
Bergeris Albinas 1542
Bergeris Algimantas 1202
Beriutis Andriejus 215
Bernatavičius 2166
Berningis Karolis 490, 491
Bernotas 1819
Bernotavičienė Rūta 1128
Bernotavičius Romas 1548
Bernšteinas L. 2248
Berskienė Jonieška 1773
Berskis Juozas 1773
Bertašius Juozas 388, 1015, 1182,
1183, 1397, 1401, 1406, 1409, 1439,
1501, 1571, 1575, 1576, 2370, 2450
Bertjė 669
Bervingienė Augustina 898
Bervingis Albertas 898
Bervingis Gustavas 898
Bervingis Jonas 463, 898
Bervingis Jūlius 446
Bervingis Karolis 1794
Beržanskis 299
Bethovenas L. V. 1515, 2258, 2500
Bezerauskienė Audronė 2482
Bezoraitis Antanas 1177, 1204
Bezusparaitytė Vlada 1679
Bialobženskis Andrius 2531
Bybartas Algimantas 625, 635, 648,
649
Bybartas Augustas 490
Bybartas Erichas Richardas 1740
Bybartienė Asta 635, 648
Byčienė Dalia 1673
Bičiūnas R. 2450
Byčiuvienė Nijolė 1379
Bičkauskas-Gentvila L. 427
Bičkus Jonas 214
Bieliauskas V. 2344
Bieliauskienė Aleksandra 1537
Bielinis Kipras 697
Bieliukas Andrius 1501, 1502, 1573,
1809, 2169, 2491, 2588, 2592, 2601,
2604, 2606, 2643, 2644
Bieliūnienė (Piečiukaitytė) Irena 1119
Bieliūnienė I. 1516
Bielskienė Aksina 1241
Bielskis 1127
Bielskis S. 496
Bielskis V. 701
Bielskis Vytautas 1241
Bielskus 744
Bielskus S. 497
Bielskus Stasys 744, 1765
Bielskutė Kunigunda 1765
Bielskutė Ona 1765
Bielskutė-Jazbutienė Marija 1765
Bielskuvienė (Jonikaitytė) Kunigunda
1765
Bikauskaitė Roma 1243
Bykauskas Galvydis 803
Bylaitienė Marcelė 158, 188
Bylaitis Antanas 1145, 1523, 1818,
1969, 1973
Bylaitis Jonas 885, 1818
Bylaitytė 566
Bylaitytė Anelė 1818
Bylaitytė D. 1378
Bylaitytė Danutė 1817, 1818
Bylatis Jonas 1814
Bilbokas Vidas 1605
Bilbokienė (Bankietaitė) Monika 1385,
1542, 1543, 1605
Bildukas Vincas 1429, 1432
Bilinskas Albinas 1501, 2293, 2294,
2446
Biliūnas Jonas 2197, 2481
Bilkis Laimutis 2010, 2020, 2025
Bindokas Jonas 469
Bindokas Petras 509
Bindokas Vytautas 2663
Bindokai 2579
Bindokienė Antanina 909
Bindžius Jokūbas 216
Bingelienė (Dainiūtė) Audronė 1243,
1385
Bingelienė A. 390, 1385, 1386, 1387,
1437, 1516
Bingelienė Agnė 1550
Bingelienė Audronė 390, 624, 1013,
1385, 1388, 1389, 1391, 1408, 1413,
1438, 1465, 1568, 1569
Bingelienė J. 591, 596, 597, 600, 602,
603
Bingelienė Julija 1386, 1392, 1399,
1408, 1469, 1485
Bingelienė Loreta 1452, 1523
Bingelis Jaunius 1247, 1390, 1577
Bingelis Ramūnas 1222, 1229, 1466,
1550, 1573
Bingelis Saulius 387, 1523, 1572
Bingelis Valentinas 597, 1243, 1390
Bingelytė Agnė 1466
Bingelytė Ieva 1151, 1457, 1458, 1546
Birbilaitė Rima 1199
Birbilas Jonas 1734
Birbilas Kęstutis 156, 186, 386, 387,
388, 389, 631, 632, 633, 634, 1013,
1180, 1181, 1183, 1199, 1390, 1399,
1401, 1422, 1439, 1501, 1516, 1555,
1560, 1569, 1575
Birbilas Kornelijus 1181
Birbilas Laurynas 1390
Birbilas Pranas 1527
Birbilas Severinas 631, 633
Birbilas Vaclovas 1112
Birbilas Vaclovas Algimantas 1277,
2664
Birgilai 914
Birgilas Jonas 1656
Birgiola Jonas 1172
Birgiolai 2592
Birgiolaitė Antanina 1661
Birgiolaitė Gabrielė 1238
Birgiolaitė Rasa 1207
Birgiolas Jonas 1185, 1394, 1563, 1644
Birgiolas Juozas 1139, 1174, 1192
Birgiolas Kęstutis 651
Birgiolas Nerijus 1554
Birgiolas Pranas 1625, 1628, 1629,
1654
Birgiolas Rimantas 1195
Birgiolienė (Kuraitė) Elytė 1547
Birgiolienė Birutė 1688
Birgiolienė Elė 1172, 1185
Birgiolienė Elena 393, 1130
Birgiolienė Elenytė 1604
Birgiolienė Elytė 1459, 1610
Birgiolienė Patronė 459
Birgiolienė Vilma 1485, 1553, 1554
Biringis Jonas 490
Bironas J. 1030
Birsenas Juozas 324
Birštonas V. 603
Biržys Petras 2147
Biržiška Mykolas 2176, 2224, 2227–
2229, 2325, 2326, 2398, 2408, 2412
Biržiška V. 813, 2173
Biržiška Vaclovas 494
Biržiška Viktoras 2325
Biiržiškos 2481
Bistras L. 2175
Bistrickas Antanas 2211
Bitinienė Nijolė 1184
Bizauskas Kazimieras 2175, 2176,
2224, 2229, 2231, 2481
Bizukas Jurgis 211
Błaszczyk G. 303
Blanskas V. 2547
Blaumanis R. 733
Blazgys A. 1378
Blazgytė-Rakauskienė Filomena 857
Blažaitis Tomas 213
Blažytė-Baužienė D. 1003, 2238
Blekertaitė Milda 1772
Blekertas Albertas 1772
Blekertas Jonas 454, 1772
Blekertienė Augustė 1772
Blionskis Antanas 640
Blionskis Giedrius 1178
Blionskis Vaidas 1178
Bliudžius Jonas 515
Bliūdžius Juozas 459, 1560, 1654,
1655, 1760
Bliudžiutė E. 515
Blochas Joselis 723, 724
Blockis Justas 1580
Bložaitis Jonas 510, 910
Bložaitis Jurgis 443, 897
Bložaitytė Aldona 910
Bložaitytė Eugenija 910
Bložys Jonas 764
Bložys Kazimieras 210
Bobkov Domna Grigorjeva 1648
Bobkov Marija 1648
Bočiūnaitė Pranutė 1697
Bočiūnas Antanas 767
Bočiūnas Jonas 767
Bočiūnas Juozas 767, 776
Bočiūnienė Marijona 776
Bočiūnienė Ona 776
Boguckis 724
Bogužienė L. 1516
Bogužienė Lilijana 1171, 1233, 1235,
1236, 1237, 1239, 1240, 1401
Bolotnikovas Piotras 2408, 2409
Bomblauskienė Laura 1848, 1852,
1854, 1855, 1858
Bona, karalienė 400
Bonapartas Napoleonas 667
Bonaventūras Tautkevičius (Towtkiewicz)
Laurynas 1313
Bondarenko Anastasija 1500
Borbat Oksana 2531
Borkertas Antanas 686, 694
Borkevičiūtė Sofija 1539
Bormanas (Борман) Bernardas 308
Bormanas Dovydas 307, 2160
Bormanas Jurgis 767
Bormanas Leopoldas (Борман) 308,
2582
Borskis Jokūbas 214
Boruta J. 1646
Bosai 1644
Bosaitė 1630
Bosaitė Irena 1606
Bosas A. 566
Bosas Albinas 854, 1973
Bosas Antanas 154, 157, 184, 187,
565, 569, 570, 583, 1447, 1564, 1604,
1611
Bosas Jonas 1037, 1041, 1042,
1045–1047, 1049, 1052, 1061, 1071,
1100–1102, 1104, 1105, 1566, 1567,
1682, 1759
Bosas Juozas 972
Bosas Remigijus 1490
Bosienė Danutė 569, 583, 1395
Bosienė Marija 972
Bosienė Sofija 2452
Boska Jonas 2211
Boskas J. 2263
Bourdelle Émile Antoine 1286
Bozis Armonas 215
Bozis Jonas 213
Bozys Mykolas 211
Bracienė Marcelė 1389
Bradūnas Kazys 2308
Brangulis A. P. 19, 49
Brazaitienė Anelė 2305, 2307
Brazaitis D. 168, 198
Brazaitis Egidijus 1490
Brazaitis Petras 909
Brazaitis Vitas 1001
Brazaitis Vytautas 997
Brazaitis Zenonas 2664
Brazauskas A. 2478
Brazdauskas Nerijus 1490
Brazdauskas Svajūnas 1490
Brazdžionis Bernardas 997, 2325,
2326, 2507
Brazys 2342
Brazys Pranciškus 2373
Brazytė Irena 1123
Brazytė Reda 2560, 2567
Bražėnas Vilius 2535
Bražiūnas Mantas 2489
Bražulytė Sigita 1627
Brechtas Bertoldas 2454
Bretkūnas Jonas 1999
Bridickaitė Birutė 1186
Bridickas Pranas 700
Briuderis Albertas 1956
Briuderis Jonas 1956
Briuderis Juozas 1956
Briuderis Jurgis 1956
Brizgys V. 1307
Broeckeris 1620
Bromantas Gustavas 488, 491, 509,
542
Bruderis (Брудер) Fridrichas 309
Brundza Jonas 1976
Brundzienė Janina 2549
Brundzaitė Jūratė 1443, 1976
Bruožis Jonas 489
Bruzinas Jonas 214
Brūzga Pranas 2539
Brūzgienė Antanina 2539
Bružinas Pranas 457
Bubilaitė Janina 2133
Bubilaitienė B. 614, 615
Bubilaitis 1894
Bubilaitis Juozas 1956
Bubilaitis Vytautas 625
Bublaitis Algimantas 632
Bublaitis Steponas 211
Bubnys A. 512, 1092
Bucevičius 1005
Buchariovas J. 839
Buchariovas Jurijus 841
Buchaveckas Stanislovas 1071, 1081,
1091, 1094, 1095
Buczynska-Buza Cecylia 1499
Bučenevskis (Buczeniewski) Florijonas
1291
Bučenevskis Florijonas 1318
Bučeniauskas Florijonas 307
Bučienė Ema 911
Būčienė Marijona 509
Bučinskis Mykolas 211
Bučys Augustinas 911
Būčys Jonas 451, 511, 745, 911, 2536
Būčys Juozas 745, 2536
Bučys Jurgis 1647
Būčys Jurgis 452
Būčys Pranas 77, 107
Būčys Pranciškus 705
Būčys Pranciškus Petras 2536, 2548,
2615
Būčytė Anutė 1779
Bučiūnas Juozas 767
Būda Mindaugas 1695
Būdaitė (Kutkaitienė ) Nijolė 1984,
1989
Būdininkaitė Dalė 1205
Būdininkaitė Ingrida 1124, 1136, 1211
Būdininkaitė Rasa 1206
Būdininkaitė Rita 1150, 1214
Būdininkas Algimantas 157, 187
Būdininkas Jonas 898, 1191
Būdininkas Julius 1217
Būdininkas Motiejus 445
Būdininkas Žilvinas 1224
Būdininkienė Marytė 1888
Budkevičius Pranciškus 1254, 1291,
1317
Budraitis J. 2390
Budreckienė Danutė 1834
Budrevičius 2034
Budrevičius Vytautas 1164, 1221
Budrys 515
Budrys Jonas 802
Budrius 1740
Budrius Pranas 2358
Budukaitė Virginija 1443
Budvytis V. 2181
Budzinauskas J. 1385
Budzinauskas Jonas 1386
Būga Juozas 2035
Būga K. 2026
Būga Mindaugas 2597
Bugvilaitė Janė 963
Buikuvienė (Tamašauskaitė) Ona
2100, 2101, 2117, 2120
Buikuvienė Ona 619, 620, 621
Buinauskienė Daiva 625
Bujauskienė 1616
Bukauskas Gintautas 1488
Bukauskienė T. 1020, 1021
Bukota Juozas 2554
Bukšnevskis (Bukszniewski) Motiejus
1291, 1318
Bukšnys Jonas 209, 472
Bukšnys T. 1580
Bulak-Balachovičius S. 816
Bulota Andrius 2470
Bulota Silvestras 1057, 1059, 1068,
1075, 1082, 1083, 1100, 2665
Bulotaitė Edita 1525
Bulotaitė Vilma 1542
Bulotas Jonas 2479
Bulotas Juozas 49, 51, 52, 56, 79, 81,
82, 86, 2479
Bulotas Saibutis 896
Bulotas Silvestras 1067, 2019
Bulotienė Pranė 896
Bulvičius J. 695
Bumbulis D. 1352
Bunga A. 2344
Bunikaitė M. 1364
Bunikiai 1698
Bunikienė Marija 2019
Bunikis Aidas 660
Bunikis Antanas 1190
Bunikis Audrius 642
Bunikis Juozas 462, 474, 507, 1691,
1692, 1698, 1701
Bunikis Jurgis 458
Bunikis P. 1364
Bunikis Vincas 470, 473
Bunikytė Agota 1698
Bunikytė Antosė 1698
Bunikytė Kunigunda 1698
Bunikytė Marcelė 1698
Bunokaitė Ieva 1503
Buožytė Kristina 2531
Buračas Antanas 2487, 2488
Buragienė Janina 571
Burba 2319
Burdelis E. A. 1286
Burdilauskienė Edita 1516, 1524, 1688
Burik P. 1648
Burinskas 1792
Burinskas Antanas 452
Burinskas J. 585, 604
Burinskas Juozas 378, 515, 1792,
1810, 1811
Burkšaičiai 1780, 1782
Burkšaitienė (Bakaitytė) Marcelė 63,
24936
Burkšaitienė Aldona 1782
Burkšaitienė Antanina Česlova 625
Burkšaitienė Marcelė 556, 1818
Burkšaitis Juozas 1782, 1818
Burkšas Simanas 509
Burkšys Jokūbas 209
Burkštaitienė Marcelė 1815
Burmonaitė Edita 887
Burmonaitė Rūta 887
Burmonas Adolfas 489
Burmonas Gustavas 489
Burmonas Juozas 469
Burmonas Pranas 489
Burmonienė Matilda 887
Burmonienė Ona 489
Burokas Jonas 1370
Bušas 938
Butautas 861, 862
Butautas-Kudirka R. 1064, 1295, 1307,
1309, 2554, 2557, 2559
Butėnas 354
Būtėnas Petras 2554
Buterlevičius Vytautas 1553, 2359
Butikienė Vilija 1234, 1236
Butkevičienė Genė 1524
Butkevičienė Nijolė 1524
Butkevičius Bonaventūras 669
Butkevičius Edmas 1177
Butkevičius I. 2347
Butkevičius I. 405
Butkevičius Izidorius 2348
Butkevičius Justinas 1630
Butkevičius Pranciškus 1327
Butkevičius Robertas 622
Butkevičius Tadas 1068
Butkevičius Vytautas 1482
Butkus A. 2026
Butkus Emilis 489
Butkus Povilas 213
Butkus Richardas 489
Butkus Simonas 213
Butkus T. 1580
Butkus Viktoras 1268, 1292, 1320
Butkus Zenonas 2253
Butkutė Daiva 1206
Butkutė Džordana 1434
Butkutė Ilzė 1506
Butovič A. 1648

 

C

Cikana Vidas 2388, 2609, 2610
Cakrizas Augustas I 1908, 1961, 1910,
1914, 1915, 1957
Celiešius P. 2315
Cepovas Borisas 817
Ceras Gustavas 490, 1794
Ceras Jonas 467, 491
Cezaris 872
Charitonova Erika 1147, 1216
Charitonovas Vladimiras 624
Chmieliauskai 805
Chochrekova Stanislova 1503
Chodareva Dalia 1422
Chodkevičius Adomas 305
Chodkevičius Karolis 207
Chodkiewicza Karola 1826
Chodoreva Dalia 1556
Chokas Kęstutis 143, 173
Chruščiovas N. 527
Cibaičiai (Cibaiten) 1815
Cibaitienė Matilda 1815, 1822
Cibaitis Gustas 1822, 1971
Cibaitytė Alma 1815, 1822
Cibaitytė E. 564
Cibaitytė Rūta 1815, 1822
Cibavičius 2173
Ciborovskienė Uršulė 2166
Ciborovskis Adolfas (Ciborovskich)
2166
Cibulskienė Audronė 1491, 1492,
1523
Cicėnas Rytis 647
Ciganas Stasys 1241
Ciganas V. 571
Cikana Aldas 1503, 1577

Cikana Vidas 1011, 1328, 1488, 1497,
1499, 1503, 2357, 2358, 2359, 2370,
2371, 2568
Cikanavičienė Vaidutė 387, 389, 390,
1453, 1485
Cikanavičius Jokūbas 1151, 1577
Cimbolaičiai 1973
Cimbolaitė Laimutė 1039
Cimbolaitienė Antanina 1039
Cimbolaitienė Egidija 1998
Cimbolaitis Juozas 499, 500, 731,
1037, 1039, 1065, 1751, 1815
Cimbolaitis Rimvydas 1039
Cimbolas Saliamonas 1104, 1241
Cimerle 789
Cinkus Jonas 49
Ciparis Henrikas 25001
Cipka Stasys 767, 786
Ciplinskas 1824
Ciplinskienė Julija 1608
Ciplinskienė Petrė 473
Ciricienė 84
Cirtautas Albinas 24707
Cyrnas 2161
Civilkaitė Zita 2482
Civinskas Zigmas 1627
Civinskis Konstantinas 1025
Couderc (Kuderk) 2554, 2556, 2557
Couderc Cristoup 2554
Couderc Jonas 2554
Couderc Simonas 2554
Couderc Theresa 2555, 2556, 2557
Cukarovas S. 841
Cvirka P. 1141, 2371, 2566
Cvirka Rokas 1352
Cvirkos 2642

 

Č

Čaikovskis P. 2500
Čarneckis 2251
Čarneckis V. 2175
Čazov M. 1648
Čechavičius (Czechowicz) 1292, 1317
Čechovas A. 1376
Čeikauskas Juozas 1006
Čekelis Leopoldas 443
Čeliauskas Petras 2169
Čelkys 604
Čelkys Domas 1672
Čelkys Stasys 2458
Čelkytė Laima 1196
Čelkytė Regina 1201
Čemerka Pijus 515
Čepaičiai 2506
Čepaitienė (Kudirkaitė) Giedrė 1374,
1999, 2030, 2032, 2126, 2129, 2154,
2155, 2560, 2570, 2502 – 2509
Čepaitytė Vida 1196
Čepas Domininkas 1500
Čepas M. 707
Čepas Motiejus 699
Čepas Ričardas 767
Čepėnas Pranas 2226, 2230, 2231,
2232, 2247
Čeplevičienė (Valavičiūtė) Vida 390,
393, 997, 999, 1003, 1137, 1138, 1154,
1180, 1185, 1140, 1247, 1248, 1381,
1393, 1395, 1396, 1429, 1435, 1436,
1437, 1438, 1439, 1444, 1445, 1447,
1450, 1452, 1453, 1459, 1465, 1466,
1469, 1474, 1479, 1485, 1512, 1516,
1523, 1536, 1539, 1543, 1544, 1545,
1548, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554,
1570, 1580, 1605, 2665
Čepinskas Ramutis 2499
Čeplevičius Edmundas 139 387, 393,
1455, 1456, 1485, 1523, 1535, 1550,
1551, 1552, 1553, 1554, 1570
Čeplevičius Jonas 1573
Čeplevičius Matas 1456, 1457, 1458,
1546, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577,
1580
Čeplevičius Tomas 1141, 1151, 1167,
1179, 1222, 1466, 1572, 1573, 1575
Čeplevičiūtė Regina 1175, 1197
Čeplevičiūtė Vida 1194
Čepulienė Irma 1956
Čepulis Bernardas 1292, 1320
Čepulis Stanislovas 1293, 1319
Čepulytė V. 15, 45
Čerčilis Vinstonas 816
Čeredėjevaitė Aurelija 1457
Čereškevičienė V. 1392
Čereškevičius Algirdas Jonas 604, 624
Černauskai J. ir B. 1798, 1800
Černauskas Benediktas 1797
Černauskas Jonas 1735, 1740
Černauskas Juozas 1740, 1741
Černauskienė Janina 1797
Černeckis Gintautas 2487
Černeckis V. 2493
Černevičienė Agota 898, 1034, 1090

Černevičienė Nijolė 2076, 2088, 2094
Černevičius Antanas 324, 327, 505,
638, 639, 742, 898, 913, 1031, 1030,
1034, 1074, 1075, 1076, 1085, 1089,
1090, 1096, 1097, 1105, 1109, 1117,
1586, 1587, 2019
Černevičius Vytautas 898, 1034, 1090
Černevičius Zigmas 633
Černevičiūtė Irena 898, 1034, 1090
Černevyčiūtė Jadzė 639
Černiachovskis I. 520, 835
Černiagovskienė Raminta 1233
Černiauskas Jonas 504
Černiauskas Juozas 886
Černiauskas V. 1352
Černiauskienė (Barkauskaitė) D. 1829
Černiauskienė Danguolė 1998
Červokienė Daiva 199, 24038
Čėsna Jonas 691
Česnaitytė Irena 1242
Česnavičius Jonas 2459
Česnienė Irena 1436
Česnulis A. 1575
Česnulis Juozas 1566
Četkauskaitė G. 2085, 2094
Čiapas Domininkas 1501, 2595
Čiauškaitė Indrė 1221, 1546
Čibirka Albinas Vincas 886
Čibirka Juozas 886
Čibirkaitė Magdalena Ona 886
Čibirkienė Adelė 886
Čigriejūtė Rūta 1273, 1287, 2387
Činkus Jonas 509
Čirica Kęstutis 1523
Čirica Petras 619, 620
Čiricaitė Edita 1178
Čiricaitė Milena 1151, 1160
Čiricas Algimantas 1548
Čiricienė E. 1128
Čiricienė Petrė 554, 560, 561, 564
Čiricienė Regina 1548
Čiškovskienė Marytė 1443
Čiučka Linas 648
Čiulkinys Feliksas 1988
Čiulkinys Robertas 1191
Čiulkinytė Verutė 1193
Čiumakov A. P. 1647, 1649
Čiupkevičius Vincas 1067, 1068
Čiuprinskaitė Dileta 1217
Čiuprinskaitė Giedrė 1151, 1219, 1456
Čiuprinskas Gintaras 1222, 1229
Čiurlionienė S. 2208
Čiurlionis Darius 2296
Čiurlionis M. K. 246, 248, 393, 1515,
1575, 1828, 2261, 2296, 2351, 2391,
2527, 2543, 2460, 2486
Čiurlionis Rimas 2296
Čiurlionis Vytautas 2296
Čiurlionytė 1818
Čiurlionytė Bronė 1195
Čiurlionytė-Adomaitienė Olga 2296
Čižauskas Vytautas 521
Čižeikaitė Rima 649
Čmukaitė Vilija 1506

 

D

D’Alons Izabelė Francuaza 1491
Dabašinskaitė 1630
Dabašinskas Pranas 448
Dabkevičius A. 1668
Dabravolskiai 2536
Dabrila Juozas 898
Dabrila Justinas 2496
Dabrila Mateušas 1259
Dabrila Motiejus 315, 679
Dabrilaitė Onutė 2319
Dabrilažienė Juzė 898
Dabulevičienė Salomėja 1506
Dagelis Jonas 735
Dagilaitė E. 1263
Dagiliūtė Benedikta 1454, 1455
Dagiliūtė Elena 1972, 2099, 2119,
2122, 2133
Dagiliūtė Jūratė 1193, 1378
Dagiliūtės 1972
Dagis K. 313
Dagytė G. 2099, 2113, 2119, 2122,
2124, 2125, 2134
Dailidaitė 1679
Dailidaitė Antanina 2473
Dailidaitė Danutė 1985
Dailidaitė J. 563
Dailidaitė Petrė Elena 582
Dailidaitė Veronika 350
Dailidaitė-Rimkevičienė J. 1516
Dailidaitis Kazimieras 2473
Dailidaitis Pijus 2473
Dailidė 1646, 2613
Dailidė 774, 1005, 1264
Dailidė (Dajlida) Juozapas 1293
Dailidė (Dajlida) Vincentas 1293
Dailidė A. 479
Dailidė Aleksandras 464, 508, 1735
Dailidė Algimantas 891
Dailidė Antanas 454, 882, 1276, 1277,
1742, 2589, 2666
Dailidė Bonaventūras Juozas 768
Dailidė Bronius 1029
Dailidė Bronius Edmundas 1005, 2666
Dailidė Dzidorius 472
Dailidė Edmundas 1985
Dailidė Ignas 1671
Dailidė Izidorius Juozas 1822
Dailidė J. 1596
Dailidė Jonas 449, 457, 506, 551, 881,
931, 1625
Dailidė Juozapas 211, 694, 1276, 1277,
132, 26660
Dailidė Juozas 467, 881, 1276, 1277,
2589, 2667
Dailidė Jurgis 241, 457, 483, 484, 505,
552, 745, 1276, 1277, 1598, 2667
Dailidė Justinas 882, 1961
Dailidė Kazimieras 212, 378, 515,
1607, 1665, 1666, 1667, 1668, 1672
Dailidė Kazys 891
Dailidė Kostas 515
Dailidė Laimonas 1211
Dailidė Martynas 211
Dailidė P. 481, 734, 1362, 1596
Dailidė Pijušas 1667
Dailidė Pr. 481
Dailidė Pranas 311, 364, 457, 474,
482, 494, 745, 891, 1004, 1005, 1277,
1597, 1666, 1667, 1668, 2667, 2668
Dailidė Sigitas 1822
Dailidė Vidmantas 2500
Dailidė Vincentas 1294, 1319
Dailidė Vitas 1982
Dailidė Zigmas 1671
Dailidienė (Kutaitė) Onutė 1871, 1872
Dailidienė (Žukauskaitė) Salomėja
158, 188
Dailidienė Antosė 554
Dailidienė Česlova 619
Dailidienė Elena 1985
Dailidienė Marcelė 891
Dailidienė Salomėja 1793
Dailidytė Ilona 1211
Dailidytė Rūta 1203
Dailidytė S. 1362
Dailidytė Stasė 891
Dailidytė Zita 882, 1126
Dailidonis 2175
Dali Salvadoras 2399, 2405
Dalibagaitė Auksina 1187, 1455
Dalibagienė (Grybaitė) Anelė 636
Dalinkevičienė Hilda 1541, 1542
Dambrauskas Antanas 795, 2177
Dambrauskas P. 1264
Dambrauskas Pijus 732
Dambrauskienė Marcelė 1783
Dambrauskienė Paulina 2046, 2052,
2054, 2055, 2058, 2062, 2064, 2074
Dambrovskis Laimius 1810
Damijonaitienė A. 571, 1640
Damijonaitienė Birutė 393
Damijonaitis 1782
Damijonaitis Algimantas 1183
Damijonaitis Antanas 1630
Damijonaitis J. 341, 1095, 1266
Damijonaitis Jonas 1294, 1320
Damijonaitis V. 567
Damijonaitytė Dalė 1184, 1202
Damijonaitytė Jurgita 1222
Damijonaitytė Rima 1205
Damoševičius Kęstutis 2470
Danaitienė Jolita 1499
Danielius Arūnas 1465, 1576
Danilevičienė Aldona Ona 1525, 1526,
1541, 1542
Danilevičius E. 2148
Danilevičiūtė (Jurkynienė) Sofija 2311
Danilevičiūtė-Girdauskienė Sofija
2312, 2313
Daniliauskai 639, 1645, 1774
Daniliauskaitė I. 134, 135, 138, 140,
141, 144
Daniliauskaitė Ieva 1151, 1160, 1458,
1546, 2582
Daniliauskaitė Magdutė 638
Daniliauskaitė Milda 1544
Daniliauskaitė Nijolė 1194
Daniliauskaitė Veronika 684, 1773
Daniliauskas 1133
Daniliauskas (Данилевского) Jonas
308
Daniliauskas A. 685, 1516
Daniliauskas Antanas 682, 683, 684,
688, 703, 1006, 1028, 2258, 2348, 2668
Daniliauskas Arūnas 1243
Daniliauskas J. 786, 803, 820
Daniliauskas Jonas 308, 324, 1500,
2668
Daniliauskas Juozapas 308
Daniliauskas Juozas 468, 508, 901
Daniliauskas K. 604
Daniliauskas Kęstutis 1193, 1242
Daniliauskas P. 583, 604
Daniliauskas Petras 476, 486, 1009,
1810, 1811
Daniliauskas Pranciškus 703
Daniliauskas Raimondas 136, 133,
137, 139, 140, 142, 143, 169, 316, 321,
327,378, 387, 389, 390, 393, 396, 427,
550, 565–577, 578, 579, 584, 592–609,
610, 611, 613, 614, 616, 627–629, 640,
676, 702, 717, 719, 721, 756, 804, 817,
824, 832, 835, 826, 830, 833, 838, 1002,
1004, 1005, 1007, 1010, 1013, 1014,
1133, 1148, 1150, 1184, 1232, 12236,
1237, 1357, 1362, 1364, 1372, 1383,
1393, 1397–1406, 1439, 1469, 1516,
1566, 1567, 1569, 1613, 1618, 1632,
1634, 1636, 1637, 1639, 1641, 1646,
1647, 1649, 1650, 1669, 1671, 2473,
2478, 248, 2668, 2669
Daniliauskas Petras 2418, 2470, 2669
Daniliauskas Simonas 1151, 1160,
1165, 1235
Daniliauskas V. 774
Daniliauskas Vincas 774
Daniliauskienė (Dėdinaitė) Vilija 1548
Daniliauskienė (Kasparaitytė) Vilija
1246
Daniliauskienė (Pikžirnytė) Justina
1243
Daniliauskienė Antanina 901
Daniliauskienė Danutė 623, 641
Daniliauskienė Justina 384, 385, 1243,
1244, 1245
Daniliauskienė Vilija 393, 1607
Danisevičius Jonas 692, 703
Daniulevičiūtė Ona 1191
Dapkevičiai 636
Dapkevičius 636
Dapkevičius J. 321
Dapkevičiūtė Anelė 636
Dapkevičiūtė Elena 636
Dapkevičiūtė Regina 636
Dargužis 1775
Daszkievicz Ewa 1500
Daškauskienė Regina 1499
Daugėla 1772, 1773, 2616
Daugėla Antanas 452
Daugėla Feliksas 869, 872, 873, 874,
892
Daugėla Feliksas Jonas 768
Daugėla Feliksas-Uranas 870, 873, 880
Daugėla Jonas 215, 394, 904, 1439
Daugėla Juozas 768, 904
Daugėla K. 1014
Daugėla Kazys 472
Daugėla Kęstutis 157, 187, 392, 394,
541, 623, 1408, 1413
Daugėla Motiejus 443
Daugėla Vincas 892
Daugėlaitė Adelė 892
Daugėlaitė Aldona 904
Daugėlaitė Česlova 892
Daugėlaitė Eugenija 904
Daugėlaitė Onutė 1109, 1110
Daugėlaitė Teresė 904
Daugėlaitė Vida 904
Daugėlaitė Zita 1244
Daugėlienė Adelė Marijona 619
Daugėlienė Antosė 892
Daugėlienė Irena 390, 394
Daugėlienė Marijona 904
Daugėlienė Vaida 394, 541, 623, 1439
Daugėliukė 1783
Daugėlos K. ir J. 1392
Daugirdaitė-Sruogienė Vanda 2324
Daugirdas Algimantas 1188
Daugirdas Tadas 2177
Daugnora Eligijus 1514, 1515
Daugnora L. 168, 198
Daugudis V. 171, 201
Daukanis B. 2585
Daukantas Simonas 684, 1035, 1286,
2202
Daukša 1382, 2172
Daukša Antanas 2173
Daukša J. 1889
Daukša Mikalojus 683, 2481, 2482
Daumantas J. 861, 862
Davydovas B. 1935
Dėdinai 676, 1802, 2644
Dėdinaitė Albina 1804
Dėdinaitė Dalė 1184, 1198
Dėdinaitė Dovilė 1236
Dėdinaitė Genovaitė 1804
Dėdinaitė Juana 1110
Dėdinaitė Loreta 1766
Dėdinaitė P. 1366
Dėdinaitė Salomėja 1804
Dėdinaitė Teresė 1802
Dėdinaitė Vilija 573, 583, 618, 1123,
1201, 1205
Dėdinas 502, 676, 1006, 1638, 1807,
1989
Dėdynas 638, 2616
Dėdinas A. 1376
Dėdinas Algimantas 1973
Dėdinas Algis 1987
Dėdinas Antanas 154, 184, 436, 459,
462, 508, 567, 577, 578, 582
Dėdinas Antanas (Algis) 1376
Dėdinas J. 497, 498, 1768, 1802, 1803,
1805, 1808
Dėdynas Jokūbas 212
Dėdinas Jonas 213, 452, 463, 466,
476, 477, 510, 559, 743, 744, 749, 763,
766, 1266, 1276, 1646, 1765, 1766, 1802,
1803, 1804, 1806, 1807, 1808, 1810,
2019, 2460, 2548, 2643
Dėdinas Jonas, poetas, 2671, 2672
Dėdinas Jonas, kunigas, 2669–2771
Dėdinas Juozapas 1276, 1277, 1808,
2672
Dėdinas Juozas 581, 582, 762, 768,
850, 1394, 1454, 1455, 1486, 1602, 1608,
1765, 1766, 2672, 2673
Dėdinas Jurgis 1804
Dėdinas Justinas 1804, 1808, 2673
Dėdinas K. 319, 500, 1378
Dėdinas Kajetonas 154, 184, 317, 457,
483, 495, 506, 556, 932, 1612
Dėdinas Ksaveras 1804, 1807, 1808,
2673
Dėdynas Martynas 211
Dėdinas P. 1961
Dėdinas Pranas 320, 445, 462, 468
Dėdinas Raimundas 1196
Dėdinas Rapolas 1740
Dėdinas Saliamonas 432
Dėdinas Saulius 1548, 1550
Dėdinas Simanas 468
Dėdynas Stanislovas 214
Dėdinas Valentinas 1277, 1808,
2673–2673
Dėdinas Vidmantas 1556
Dėdynas Vidmantas 1667
Dėdinas Viktoras 898
Dėdinas Vincas 472, 1804
Dėdynas Vincas 894
Dėdinas Juozas Juozo 1427
Dėdinienė Antanina 469
Dėdinienė Birutė 1455, 1602
Dėdinienė Janina 1996
Dėdinienė Kunigunda 506, 1765
Dėdinienė Liudvika 510
Dėdinienė Petronėlė 1803, 1804
Dėdinienė Regina 390, 578, 1119,
1120, 1123, 1131, 1132, 1135,
1145–1147, 1177, 1185, 1188, 1198,
1211, 1215, 1378, 1399, 1400, 1523,
1541, 1542, 1555, 1558, 1568, 1983,
1988, 2377, 2379, 2473, 2675
Dėdinienė Sandra 1766
Degutis Motiejus 307
Degutytė Ieva 2558
Deksnys 862, 2307, 2320
Deksnys Antanas 2307, 2344
Dembskis Gustavas 449
Demenis Jurgis 212
Demenis Motiejus 212
Demikiai 2169
Demikienė Julija 1977
Demikis Algimantas 1535
Demikis Antanas 697, 707
Demikis J. 707
Demikis Jonas 1977
Demikis Juozapas 697, 706, 2669
Demikis Motiejus 697, 707, 2669
Demikis Vytautas 1094
Demikytė Birutė 1977
Demskis Gustavas 489, 507
Demšienė 2023
Dėnas V. 327
Depkevičius J. 2263
Depkevičiūtė E. 733
Dervaitytė Audronė 1189
Deveckienė Petronėlė 2581
Dichavičius Rimantas 2194, 2399,
2405
Dičkus 1571
Didinskis (Dydyński) Pranciškus Jurgis
1294, 1318
Didžbalienė 1793
Didžbaliai 2465
Didžbalis 555, 1758, 1784, 2642
Didžbalis B. 1941, 1955
Didžbalis Jonas 1758
Didžbalis Juozas 739
Didžbalis Vincas 466, 1758
Didžbalis Vytautas 1195
Didžbalytė 1241
Didžbalytė Janina 1105
Didžiapetrienė (Želionienė) Giedrimė
1272, 1499, 1506, 1516, 2333, 2370,
2386, 2388
Didžiapetris Arvydas 649
Didžlalis J. 2083, 2090, 2091
Dielininkaičiai 1684
Dielininkaitienė 1359, 1361
Dielininkaitienė M. 1360, 1361
Dielininkaitienė Marija 1684
Dielininkaitienė Sofija 1860, 1998
Dielininkaitis J. 742
Dielininkaitis Juozas 1174, 1186
Dielininkaitis Juvencijus 75, 26751
Dielininkaitis Petras 452
Dielininkaitis Pranas 1916, 2509
Dielininkaitis V. 1684
Dielininkaitis Vincas 445
Dielininkaitytė Monika 1758
Dielininkaitytė Nijolė 1189
Dielininkaitytė Pertronelė 690, 705,
1030, 1035, 2581, 2675
Dikšteinas Š. 683
Dylius Baltramiejus 214
Dimaitienė Daiva 798, 811
Dimša 639, 1588, 1638, 1784, 1810
Dyra Bronius 636
Dyra Jonas 1972, 1988
Dyraitė Asta 1187, 1241
Dirsaitytė Adelė 1654
Diržius Antanas 606
Diržius Juozas 1272
Diržiūtė-Garmuvienė Birutė 1486,
1506, 1516
Dyva Jonas 1972
Dnoba Pranas 1818
Dobilaitė (Žemaitaitienė) Antosė 807

Dobilaitė Ona 1675
Dobilaitė Onutė 1196
Dobilaitis Andriejus 2675
Dobilaitis Anusas Prūsas 216
Dobilaitis Jonas 1810
Dobilaitis Pranas 763
Dobilas 1666, 1675
Dobilas Antanas 1435
Dobilas Jonas 476, 1740
Dobilas Pranas? 766
Dobilienė 1675
Dobkevičienė Agota 2262, 2264
Dobkevičius 1587
Dobkevičius Alfonsas 2262, 2263,
2675
Dobkevičius J. 1666, 1819, 2263, 2264
Dobkevičius Juozas 2211, 2262, 2265,
2266, 2291, 2492, 2581
Dobkevičius N. 1949
Dobkevičius Kazimieras 2487
Dobkevičiūtė Anelė 2262
Dobkevičiūtė Eliutė 2262
Dobkevičiūtė Regina 2262
Dobužinskis M. 2460
Dočkus 821
Dode A. 2538, 2541, 2542
Dogelis Povilas 735, 1746, 2232
Dolinskas Vydas 2483
Dolmatovskis Jevgenijus 2454
Domainaitis Baltramiejus 212
Domanskis Jonas 1619
Domarkaitė Elena 111Domarkas
Eligijus 2500
Domaševičius K. 1086
Dombrovskis Janas 666
Dombrovskis Stanislovas 2163
Domeika Algimantas 622, 1434, 1459,
1485
Domeika Antanas 470, 622, 640, 1399,
1564, 1990
Domeika Dalius 1221
Domeika J. 319, 726, 804, 2257
Domeika Jonas 212
Domeika Juozapas 725
Domeika Juozas 444, 751, 1083, 1364,
1599, 1911, 1913, 1957
Domeika Pranas 464
Domeika V. 622
Domeika Vincas 484, 507, 1598, 2676
Domeika Vitas 393, 621, 640, 641,
660, 1175, 1196, 1434, 1990
Domeikai 1684
Domeikaitė Dovilė 1235
Domeikaitė Gabrielė 1546
Domeikaitė Gabrielė Hilda 1236
Domeikaitė Laura 1223
Domeikaitė Vitolda 1178, 1467
Domeikienė 1558
Domeikienė J. 1357, 2676
Domeikienė Marcelė 444
Domeikienė Regina 1399, 1564, 1990
Domeikienė S. 1558
Domeikienė Vida 393, 1612
Domeikis Juozas 1961
Domeikos 622
Domereckaitė Daiva 1854, 1877
Domijonaitis Jonas 898
Domikas Gediminas 625
Dominaitienė Regina 1418, 1422, 1529
Donelaitis Jonas 1274
Donelaitis Kristijonas 1274, 1143,
1378, 1556, 1559, 2487, 2488
\Dorn Joseb 2410, 2582
Dornmanas Gotfridas 1274, 1276
Dornmanas Jakobas 1276
Dornmanas Johanas Jakobas 1274
Dornmano 1274
Doronina Marija 690
Doroninas 690
Dostojevskis F. 2410, 2538, 2542
Doveikaitis Jurgis 211
Dovydaitienė (Domeikaitė) Evelina
1178, 1215, 1576
Dovydaitis P. 2224
Dovydaitis (Dowidajtys) Motiejus
1294
Dovydaitis Andriejus 210
Dovydaitis Antanas 1956
Dovydaitis G. 1109
Dovydaitis Gediminas 1110
Dovydaitis Irmantas 1180
Dovydaitis J. 837, 2076
Dovidaitis Juozas 454
Dovydaitis Jurgis 2036
Dovydaitis M. 1295
Dovydaitis Mindaugas 1197
Dovydaitis Motiejus 1319
Dovydaitis P. 2229, 2231
Dovydaitis Pr. 2169
Dovydaitis Pranas 1065, 1066, 2176,
2224, 2232
Dovydaitis Vincas 613, 1047
Dovydaitytė Aldona 1190
Dovydaitytė Gražina 1174
Dovydaitytė Teresė 1983
Dovydė Daiva 1408
Dovydėlis 1771
Doza Albertas (Dauzat Albert) 2554
Dragūnaitė Aida 1703
Dragūnaitienė A. 676
Dragūnaitis E. 659
Dragūnaitytė Eglė 1499, 1500, 1523,
1524
Dragūnas Adolfas 1101, 1699, 1703
Dragūnienė (Vasiliauskaitė) 1058
Dragūnienė Genovaitė 619
Dragūnienė Jadvyga 1101, 170
Dragunskienė Regina Zofija 24873
Dranseikaitė R. 2460
Draugelis B. 1950, 1955, 2175
Draugelis Eliziejus 2229
Drazdauskas Romualdas 1111, 1113,
1114
Dresleris Georgas Frederikas (Dresler
Georg Friedrich) 1274
Drevininkaitienė B. 1168
Drėma Vladas 2459
Driskius Klaudijus 995
Driskiuvienė Asta 1999
Drobanas T. 841
Drumenis (Друменя) Liudvikas 308
Druskis Virginijus 1468
Dubauskienė M. 845
Dubeneckis V. 2484
Dubickaitė Pranė 1043, 1046
Dubickas 330
Dubickas Pranas 511
Dubickienė (Adomaitytė) Petrė 914
Dubickis 1756
Dubikaltienė Aira 1860–1863
Dubininkas 1751
Dubininkas Elizeušas 449
Dubininkas Eliziejus 506
Dubininkienė Antanina 2019
Dubinskas 710
Dubinskas Andrius 2239, 2255
Dubinskas Jonas 710
Dubinskienė Antanina 1143, 1369,
1371
Dublickis Jurgis 451
Dūda Jurgis 213
Dūdaitienė Jūratė 1488
Dudajevas D=ocharas 2475
Dūdys Juozas 1037, 1039
Dudkien4 J8rat4 2482
Dukavičius Vytautas 1490
Dukštas Jonas 1490
Dulskis Romas 2175, 2241
Dulskytė Regina 1193
Dumašius Mikas 1036
Dumbliauskaitė Akvilė 1130, 1466
Dumbliauskas Aurelijus 1551, 1552,
1553
Dumbliauskas Irmantas 1235, 1577
Dumbliauskas Marius 1212
Dumbliauskas Nojus 1155
Dumbliauskas Tadas 1215
Dumbliauskas Tomas 1215
Dumbliauskienė Laima 1485, 1552,
1553
Dumčiai 132, 1753
Dumčienė (Puidokaitė) Marija 1061
Dumčienė Marija 1088, 1094, 1102,
1750
Dumčienė Petrė 506
Dumčytė Irena 1750
Dumčytė Joalita 1750
Dumčius 637, 638, 639, 938, 1750,
1751
Dumčius Algis 1750
Dumčius Alvydas 1244
Dumčius Antanas 1749
Dumčius Benas 1177
Dumčius J. 744, 1655, 1747
Dumčius Jonas 620, 699, 1276, 1277.
2600, 2601, 2606
Dumčius Jonas, kunigas, 2676
Dumčius Jonas, antikinės literatūros
profesorius, 2676–2678
Dumčius Juozas 445, 476, 506, 510,
762, 765, 768, 1061, 1749, 1750, 1810
Dumčius Kazimieras 1627
Dumčius Kazys 133, 139
Dumčius Motiejus 450, 1663, 1666,
1749, 1752, 1753, 2039, 2043, 2044,
2047, 2048, 2050, 2053, 2056, 2057,
2060, 2061, 2065, 2068, 2069, 2070,
2073, 2149
Dumčius P. 1735
Dumčius Pranas 464, 745, 764, 766,
1735
Dumčius Romas 1750
Dumčius V. 2035, 2043, 2044–2049,
2051–2053, 2056, 2057, 2060, 2061,
2065, 2068, 2069, 2070, 2073, 2148
Dumčius Vincas 1258, 1834, 2034,
2039, 2138, 2147, 2149, 2601
Dumčius Vincentas 1276, 127,
2678–2680
Dumčius Virginijus 660, 1197
Dumčius Vladas 742
Dumčiusa Vincasa 2155
Dumčiūtė Birutė 1988
Dumčiūtė Elena 1988
Dumčiūtė Irena 1377, 1440
Dumčiūtė Marija 1749
Dumčiūtė Regina 1429, 1440
Dumčiūtė Rita 1204
Dumčiūtė Roma 1192
Dumčiūtė Violeta 1198
Dumčiuvienė Janina 1610
Dumčiuvienė Marijona 2045
Dumčiuvienė O. 1361
Dumčiuvienė Petronė 2049
Dunaitienė G. 1138
Dunaitytė Ona 795
Dundulis Bronius 667
Dunė Julius 490
Duoba 1723, 1751, 2616
Duoba A. 558, 731
Duoba Algimantas 907, 1118, 1268,
2463, 2464
Duoba Algis 1188
Duoba Antanas 510, 565, 730, 738,
894, 1430, 1445, 1447, 1449, 1604, 1608,
1761, 1762, 2680
Duoba Augustinas 1761, 1762
Duoba Ąžuolas 1575
Duoba Baltramiejus 209
Duoba Benediktas 448
Duoba Dainoras 1211, 1490
Duoba Dzidorius 475, 1809, 1810
Duoba E. 589
Duoba Egidijus 541, 621, 622, 627,
1553
Duoba Gediminas 907, 1190, 1242,
2463, 2464
Duoba I. 1141
Duoba Ignas 1222
Duoba Iz. 498
Duoba Izidorius 1811
Duoba J. 583, 752, 1266, 1392, 2604
Duoba Jonas 209, 449, 506, 620, 907,
909, 1194, 1276, 1277, 1427, 1754, 1761,
1762, 2680, 2681
Duoba Juozapas 209
Duoba Juozas 392, 453, 468, 470, 474,
476, 506, 541, 551, 552, 619, 623, 768,
894, 1446, 1447, 1459, 1603, 1604, 1615,
1630, 1755, 1761, 1762, 1763, 1764,
1765, 1790, 1809, 1810, 1811, 1961
Duoba Jurgis 467, 472, 1760, 1761,
1762
Duoba Kajetonas 1604, 2463, 2464
Duoba Kajetonas 552, 553, 583, 618,
620, 906, 931, 933 1446, 1447, 1449,
1973
Duoba Kęstutis 1212
Duoba Liudas 1151, 1153, 1163,
1164, 1179, 1221, 1570
Duoba Nojus 1238
Duoba Povilas 1674
Duoba Pranas 457, 458, 472, 476,
505, 553, 620, 729, 762, 765, 909, 1276,
1277, 1762, 1810, 2608, 2616, 2681
Duoba Pranas, kunigas, 2681
Duoba Pranas I 510
Duoba Pranciškus 1259
Duoba Remigijus 1447
Duoba Sigitas 541, 572, 622, 625,
627 1168, 1181, 1394, 1395, 1430,
1445–1449, 1464, 1476, 1485, 1570,
1603, 1604, 1607–1609, 1969, 1983
Duoba V. 532, 571, 583, 601, 604,
1558, 1559, 2616
Duoba Vidas 1177, 1204, 1548
Duoba Vincas 472, 510, 904
Duoba Virginijus 1140, 1206, 1436,
1445, 1446, 1447, 1461, 1474, 1485,
1603, 1604, 1980
Duoba Vitalijus 1570, 1575
Duoba Vitas 1430, 1460, 1987
Duoba Vytas 1460, 1549, 1556, 1604,
1608, 1604, 1609
Duoba Vytautas 154–156, 184, 185,
186, 573, 640, 907, 997, 1118, 1140,
1329, 1331, 1367, 1369, 1373, 1375,
1441, 1446, 1451, 1459, 1556, 1559,
1565, 1566, 1604, 2157, 2200, 2590
Duoba Vytautas Kajetonas 1501, 1555,
2191, 2464, 2465, 2467, 2681
Duobai 1614, 2465, 2606, 2644
Duobaitė Aldona 1190, 1754, 1818
Duobaitė Anelė 1427, 1761
Duobaitė Audronė 1175, 1211
Duobaitė Aušra 1175, 1211
Duobaitė Deimantė 1155
Duobaitė Elena 1761
Duobaitė Gintarė 1210
Duobaitė Ieva 1485, 1546, 2383
Duobaitė Kristina 1151, 1219, 1994
Duobaitė Laima 1110, 1111
Duobaitė Marcelė 904
Duobaitė Marija 894
Duobaitė Marytė 1769
Duobaitė Ona 909
Duobaitė Petrė 904
Duobaitė Rūta 1754, 1778, 1818, 1983
Duobaitė S. 1577
Duobaitė Sigita 1236, 1464, 1485, 1546
Duobaitė Sonata 1143, 1208
Duobienė 557
Duobienė (Mozūraitytė) Irena 1486,
1988
Duobienė Agota 894, 1762, 1763,
1765
Duobienė Anastazija 907, 2463
Duobienė Barbora 467
Duobienė Birutė 1168, 1436, 1445,
1446, 1604
Duobienė Daiva 1553
Duobienė Danutė 1559
Duobienė Domicėlė 1760, 1762
Duobienė G. 583
Duobienė Genovaitė 1451, 1459, 1604,
1608, 1609
Duobienė I. 1446, 1447, 1449
Duobienė Irena 571, 573, 583, 1395,
1430, 1451, 1459, 1464, 1565, 1567,
1569, 1604, 1605, 1606, 1608
Duobienė Irutė 1609, 1615
Duobienė J. 531, 572
Duobienė Marcelė 620
Duobienė Marija 1394
Duobienė Marijona 555
Duobienė Marytė 1446, 1447, 1460,
1464, 1549, 1569, 1604
Duobienė Natalija 1608
Duobienė Ona 552, 571, 619, 620
Duobienė Onutė 1818
Duobienė Petronėlė 909
Duobienė Rasa 1616, 1674, 1980
Duobienė Renata 1485
Duobienė Romutė 623
Duobienė Vida 570, 573, 583, 618,
631, 633, 640, 1555
Duobos 1769
Duobukė Marcelė 449
Durstinaitė Ingrida 1541, 1542
Durstinienė Teresė 1363, 1516, 1541,
1542, 1695, 1698, 1699, 1707, 1708,
1871, 1875, 1887, 1889, 1997, 1975Dusburgas
Petras 2485
Dutovas Nikolajus
Duve Jūlius 469
Dvareckas V. 27, 37, 38, 57, 67, 68
Dvaržeckas 1889
Dvelys Marius 1490
Dvylaitis Dalius 1211
Dvylaitis J. 1815
Dvylaitis Jonas 1043, 1046
Dvylaitis Justinas 649, 661, 1225
Dvoržakas 2356
Dzidolikas Žydrūnas 1490
Dzidorius 1734
Dzimidaitė Juozefa 1442
Džeferis Kenetas 1964
Dženkaitis Juozas 1623

 

E

Eberhardas G. J. 16, 46
Ebert Marija 713
Ebertienė 713
Egliniškis Gediminas 1514
Eidukaitienė Agota 470, 472
Eidukaitis 2613
Eidukaitis Bronius 1272
Eidukaitis Juozas 1956
Eidukaitis Vytautas 2475
Eidukaitytė Marcelė 1686
Eidukevičius (Ejdukiewicz) Antanas
1295, 1319
Eidukevičius P. 2224
Eimaitis Jonas 364
Eimaitis Motiejus 677
Eimanavičius Valdas 1501, 1502,
2592, 2603, 2645
Eimutis 711
Eisenreich Regina 207
Eišvydis P. 1111
Eizikis Strolkis 640
Eizikis Šeliomkis 640
Elbė Gustavas 507
Elbrechtas Gustavas 849
Elchanovas J. 16, 46
Eleskaitė O. 737
Elys Gustavas 1961
Elnys Gustavas 488
Elnys Karolis 488, 489
Elnys Otas 489
Elvis 2592
Elvys Fridrichas 449
Elvys Gustavas 459, 506
Elvis J. 1654, 1656
Elvys Jurgis 1654
Elvys Karolius 445, 459, 1654, 1969
Elžbieta Ižganaitis 481
Endrikis Jurgis 750
Endriukaičiai 1694, 1698, 1701, 1708,
1709, 1710, 1713, 1714, 1717, 1719,
2609
Endriukaitė Irena 907
Endriukaitė Petrė 905
Endriukaitė Selverina 907
Endriukaitė Zita 905
Endriukaitienė 1652
Endriukaitienė Anelė 1699
Endriukaitienė Dalia 1694
Endriukaitienė Elena 1699
Endriukaitienė Emilija 488
Endriukaitienė Genovaitė 1542
Endriukaitienė Gražina 904
Endriukaitienė Monika 1694
Endriukaitienė Ona 887, 907, 1698,
1703, 1705, 1708, 1709
Endriukaitienė Petrė 905
Endriukaitienė Vitalija 1694
Endriukaitis 637, 866, 1715, 1716,
2500
Endriukaitis A. 329
Endriukaitis Algirdas 843, 1001, 1009,
2475
Endriukaitis Algis 1195
Endriukaitis Antanas (Gatavainis)
449, 462, 474, 507, 687, 704, 768, 776,
911, 1196, 1691, 1698, 1699, 1702, 1709,
1710, 2019
Endriukaitis Audrius 1205
Endriukaitis J. 1491, 1505, 1513, 1514,
2616
Endriukaitis Jonas 509, 768, 882, 887,
1505, 1515, 1691, 1694, 1698, 1699,
1703, 1704, 1708, 1709, 1710, 1720,
2019, 2597, 2682
Endriukaitis Juozas 474, 509, 510,
687, 704, 895, 904, 1691, 1699, 1755
Endriukaitis Jurgis 449, 455
Endriukaitis Justinas 882, 2290
Endriukaitis Kęstutis 907
Endriukaitis P. 615, 1702, 1704, 1706,
1710
Endriukaitis Pranas 154, 157, 184,
187, 471, 887, 1567, 1691, 1694, 1695,
1698, 1703, 1705, 1710, 2597
Endriukaitis Sigitas 1699
Endriukaitis Stepas 905
Endriukaitis Tomas 1695, 2597

Endriukaitis Vidas 1699
Endriukaitis Vidmantas 1139, 1141,
1195, 2500
Endriukaitis Vincas 905
Endriukaitis Vytas 1710
Endriukaitis Vytautas 1698, 1703
Endriukaitis Zigmas 852, 907, 1542
Endriukaitytė 330, 1758
Endriukaitytė Aldona 1428
Endriukaitytė Anelė 1699
Endriukaitytė Birutė 1755
Endriukaitytė Daiva 2500
Endriukaitytė Elė 1196
Endriukaitytė Genė 1174
Endriukaitytė Genovaitė 1187
Endriukaitytė Irena 1755
Endriukaitytė Janina 1698
Endriukaitytė Joana 1710
Endriukaitytė Juzė 887, 1694, 1698,
1703, 1705, 1710
Endriukaitytė Liuda 1192
Endriukaitytė Marcelė 1709
Endriukaitytė Marija 1709
Endriukaitytė Marytė 1196
Endriukaitytė Ona 887, 1703, 1704,
1705, 1709, 1710
Endriukaitytė P. 687
Endriukaitytė Pranė 322, 687, 689,
704, 2682
Endriukaitytė Valdonė 1202
Endriukaitytė Zofija 1698, 1705, 1710
Endriukaitytė Zosė 887, 1703
Endriukevičius Jonas 1630
Endriulaitis Juozas 154, 184
Endriuškevičius (Endriūnas) Vincas
1276, 1685
Endriuškevičius Kazys 444, 1266
Endriuškevičius Pranas 454
Endriuškevičius V. 733, 1684,
2682,2683
Endriuškevičiūtė Genovaitė 1189
Endzeliai 1756, 1801
Endzelienė Agota 908, 1801
Endzelienė Salomėja 1758
Endzelis Edmundas 908
Endzelis J. 497
Endzelis Jonas 849, 850, 851, 908,
1801
Endzelis Jonas-Vanagas 849
Endzelis Juozas 475, 744, 1801
Endzelis Jurgis 466, 640, 1834
Endzelis Vitas 1801
Endzelis Vytautas 908
Endzelytė (Rainienė) Ona 1987
Endzelytė Antanina 1757, 1801
Endzelytė Eugenija 1801
Endzelytė Kunigunda 1756, 1757
Endzelytė Ona 1801
Endzelytė Petrė 908, 1801
Endzelytė Pranė 1801
Endzelytė R. 2021
Endzelytė Saturnina 1801
Endzinas Arnoldas 1030, 1036
Endziulaitis E. 779
Engel C. 171
Eniulaitis Gustavas 489
Epneris Augustas 489
Erceville Danielė 1371
Ercmonai 1799
Ercmonas Adomas 474
Eretas 1364
Eretas J. 733, 1366
Eretas Juozas 732, 734, 738, 1585,
1746, 1688
Eretienė (Jakaitytė) Ona 506, 1612,
1687
Eringienė Lina 1506
Ėringis (Eringis) Petras 323, 483, 494,
1596, 1598, 1599
Esmaitis 1095, 2354
Ešius 849
Ešius A. 1943
Ešius Albertas 442, 488, 489, 507,
542, 1942, 1957, 1961
Ešius Blekertas 1772
Eštnautė Dalia 2487

 

F

Fedoravičius P. 1929, 1955
Fedoravičius S. 1927, 1933, 1955
Fedotovas 817
Feldšteinas A. 1960
Felis Gilbertas 2399, 2403
Felšteinas 2291
Filcas Dovydas 491
Filipovičius 722
Finkelšteinas Joselis 469, 470
Firksas 816
Fliantcas (Флянтц) Vladislovas 364
Fliantcas Vladislovas 365
Fogacaras A. 2542
Fortunatovas Filipas 2000
Frančiakas Linas 1165
Frank Niels 150
Frankas B. 25420
Freidas 638
Freilickaitė 1041
Frenkelis 2253
Frenkelis Adolfas 448
Frenkelis Adomas 443
Frenkelis Julius 507
Frenkelis Richardas 491
Fresdorfas 637

Fresdorfas Augustas 455, 488
Fresdorfas Augustas Leopoldas 888
Fresdorfas Fridrichas 470, 491
Fresdorfas Jonas 888
Fresdorfas Juozas 888
Fresdorfas Jurgis 888
Fresdorfas Pranas 888
Fresdorfienė Marta 888
Frezdorfas (Фрездорф) Dovydas 309
Frezdorpai 1777
Frezdorpaitė Mėta 1777
Frezdorpaitė Rūta 1777
Frezdorpas 636, 1773, 1777
Frezdorpas Emelis 1777
Fridrichas Lukošaitis 488
Fridrichas Tumosas 1036
Frydrichas Vilhelmas III, karalius
1252
Frolovas 708
Frolovas P. 837, 840
Fromas-Gužutis A. 741
Furman Erika 2488
Furmanas 2158, 2160
Fusdorfas Augustas 515

 

G

Gabartas J. 1596
Gabartas Jonas 449
Gabartas Juozas 452
Gabartas Jurgis 452, 745, 751
Gabartas Simonas 214
Gabrėnas Antanas 2565
Gabrijolavičius A. 1509
Gabrys Juozas-Paršaitis 223
Gadovičius Janas 23960
Gaidevičius Pranas 465
Gaidienė Marcelė 904
Gaidienė Ona 904
Gaidys Andrius 509
Gaidys Jonas 904
Gaidys Justinas 904
Gaidys Juvencijus 1186
Gaidys Stasys 904
Gaidys Vytautas 1186
Gaidytė Antanina 904
Gaidytė Ona 904
Gaigalaitė A. 2254
Gaigalaitė Petronėlė 1539
Gaigalas A. 27, 37, 38, 57, 67, 68,
169, 199
Gailevičius Alfonsas 2290
Gailienė L. 847, 1432, 1648
Gailienė Liuda 1455, 1565, 1603
Gailiūnaitė Anelė 1819
Gailiūnaitė M. 1099
Gailiūnaitė Marcelė 1098
Gailius Gabrielius 2395
Gailius Gintaras 651, 1196
Gailius V. 583, 847
Gailius Vaclovas 570
Galadyščevas S. 841
Galaunė Petras 2481
Galaunė Paulius 812, 2346
Galdikienė Marija 2236
Galinienė Gema 1506
Galinis [Kancleris] 680
Galinis Arvydas 1243
Galinis Laurynas 679
Galinskas Virginijus 1177, 1204
Galinskienė Rūta 388, 1151, 1167,
1171, 1232, 1235, 1237, 1238, 1239,
1401, 1516, 1532
Galvanauskas Ernestas 2247
Galvydienė Teresė 1603
Galvydis Vladislavas 622
Gandi Mahatma 2451
Gaputytė Visata 1845
Garabedian Florence 1511
Garbarskis 1588, 1589, 1609, 1639
Garbarskis 640
Garbarskis Dovydas 637, 1594, 1612,
1917, 1918, 1960
Garbarskis Jaruchimas 491
Garbauskas Aleksas 1273, 1288, 2387
Garbauskas Antanas 1273, 1288, 2397
Garbovskis (Garbowski) Vincentas
Pilypas 1254, 1295, 1318
Garbštienė (Alksninytė) Ona 1064,
1070, 1075, 1103, 2683
Garbštys Arvydas 1064
Garbštys Jurgis 1064
Garbštytė Dalia 1064
Garliauskas S. 1060
Garmienė Birutė 393
Garmus Juozas 1373
Garmūtė Bernadeta 1452
Garmutė Bernadeta 1994, 1218, 1229
Garmuvienė Birutė 393, 1171, 1234,
1235, 1239, 1240, 1373, 1435, 1436,
1444, 1447, 1448, 1450, 1452, 1465,
1474, 1527, 1537, 1550, 2683
Garunkštis A. 34, 64
Gasiulis Leonas 2399
Gatajev Malikas 1509
Gatajeva Chadidžat 1509
Gaudinskas Virginijus 1490
Gaulė Gintautas 1994
Gaulienė Laimutė 1676
Gauza 1751
Gauža Juozas 450
Gavenonos Dainius 2531
Gavėnas J. 744, 2178
Gavėnienė (Matijošaitytė) Marcelė
1742
Gavrilovas 2289
Gečas Gintaras 1490
Gečaitė Jadvyga 2547
Gečėnienė Vlada 1488
Gečytė Virginija 1193
Gečkaitis Vincas 1969
Geda Sigitas 1369, 2201, 2377, 2378
Gedgaudas Vytautas 2327, 2329
Gediminas, kunigaikštis 2405, 2476
Gedminaitė Elena 1037, 1040
Gedminas J. 595
Gedminas Jokūbas Jonas 1274
Gedmintas Jokūbas 284
Gedvilas 1815
Gedvilas Adolfas 78, 108
Gedvilas Julius 1107, 1108, 1110,
1752
Gedvilas M. 503
Gedvilienė 1111
Gedvilienė Magdutė 78, 108
Geiga Vladas 2241
Geištoraitis Albinas 1075, 1082, 1088,
1102
Gelb 2582
Gėlė Zigmas 1506
Gelgaudžiūtė Ona 693
Gelgaudžiūtė Pranė 693
Gelguda Ugnius 2515
Gelžinis 1377
Genaitienė Nijolė 1694
Genaitis Valentinas 1694
Genčas Darius 1490
Gendrikaitė Teresė 1982
Gendrikas Jonas 1982
Gendrikas Vitas 1982
Gentvilas V. 612
Gerbarskis Dovidas 491
Gerbutavičius Darius 1468
Gercmanas (Герцмана) Augustas 308
Gercmanas (Герцмана) Jonas 308, 468
Gercmanas Gustavas 468
Gercmanas Osvaldas 898
Germanas 1819
Germantas 1091, 1092
Germantas Pranas 1091
Gerškus 639
Geršvaltaitienė Agota 619
Geršvaltaitienė Petronė 3434, 46
Geršvaltaitis 336
Geršvaltaitis Antanas 624
Geršvaltaitis Kazimieras 337, 338
Gerulaitienę Marcyona 2579
Gerulaitis 603
Gerulaitis Jonas 1756
Gerulaitis Juozas 474, 515, 1756, 1758
Gerulaitis Matas 216
Gerulaitis Vincas 1758
Gerulaitytė Aldona 1756
Gerulaitytė Antanina 1756, 1758
Gerulaitytė Elena 866, 905, 1427
Gerulaitytė Janina 1756
Gerulaitytė Seliomėja 1758
Gerulis Evaldas 1219
Gerulis Mantvydas 1219
Gerulytė Evelina 1218
Gerulytė Iveta 1181, 1546
Gerutis 1095
Gešventas Otto 50Gibavičius R. 2459
Giedraičiai 2606
Giedraitienė Genovaitė 624, 1389
Giedraitis 336
Giedraitis A. 1043, 1049, 1060, 1070
Giedraitis Antanas 1031
Giedraitis Jonas 213
Giedraitis Juozas 337, 343, 447
Giedraitis Kazimieras 337
Giedraitis Kęstutis 157, 187, 625
Giedraitis Matas 1238
Giedraitis Petras 1697, 1703
Giedraitis Pranas 335, 467
Giedraitis R. 604
Giedraitis Regimantas 1244
Giedraitis Simonas 1697
Giedraitytė 2608
Giedraitytė Danutė 1428
Giedraitytė Marytė 1189
Giedrys Marijonas 2531
Giedraitytė Teresė 1242
Gylaitis J. V. 583
Gylaitis Juozas 571, 1603, 1604
Gylaitis Juozas Rimgaudas 1446
Gylaitis Juozas Vingaudas 1448, 1460,
1603, 1604, 1779
Gylaitis Kęstutis 1203
Gylaitytė Veneranda 1205
Gylaitytė Vida 1199
Gylaitytė Virginija 1201
Gylienė Albina 508
Gylienė Antosė 886
Gylienė Marija 687, 1119, 1123, 1131,
1196
Gylienė Virginija 2685
Gylikis J. 678
Gylys 589
Gylys A. 602
Gylys Bronius 603, 1812
Gylys Dalius 1541
Glys Dominykas 2469
Gylys Jonas 1276, 2686
Gylys Juozas 507, 886, 1677, 1678
Gylys Jurgis 735
Gylys Pranas 454, 456
Gylys Zigmas 886
Gylytė Aušra 1542
Gylytė Estela 1201
Gylytė Gabrielė 1235, 1546
Gylytė Gražvydė 1139, 1141, 1196
Gylytė Marcelė 735
Gylytė Marija 603
Gylytė Rita 1206
Gylytė Skirma 1203
Gylytė Vilma 1542
Gilius Ramūnas 1246
Giliūtė Alanta 386, 387, 631
Giliūtė Vida 1197
Giliuvienė Birutė 602, 624
Giliuvienė O. 1128
Gimbutienė Marija 2326
Ginaitis Juozas 212
Gineikienė (Palukaitytė) Danutė 1138,
1541, 1542, 548
Gintneriai Ant. ir Magd. 508
Gintnerienė Magdelina 504
Gintneris A. 688
Gintneris Antanas 1612
Gintneris Pranas 504
Gira Liudas 318, 1076, 1428, 2175,
2232
Girdauskai 1771, 1772, 1777, 1780
Girdauskaitė Agota 1780
Girdauskaitė Alė 1427
Girdauskaitė Elena 635, 1516, 1770,
1771, 1773, 1780
Girdauskaitė Marija 1130, 1141, 1151,
1153, 1163, 1456, 1466, 1467
Girdauskaitė Ona 810
Girdauskaitė Petronėlė 1780
Girdauskas Alvydas 1197
Girdauskas Antanas 768, 891, 1780,
1825
Girdauskas J. 565, 1111, 1112
Girdauskas Jonas 1780
Girdauskas Juozas 1780
Girdauskas Justas 450
Girdauskas Justinas 453, 514, 558,
560, 638, 1109, 1110, 1113, 1114, 1430,
1607, 1780, 1817, 1825
Girdauskas Kazimieras 1772, 1779,
1780
Girdauskas Pranas 471, 638, 1773,
1779, 1780
Girdauskas V. 1514, 1516
Girdauskas Viktoras 561, 562, 565,
583, 619, 620, 846, 847, 917, 1486,
1751, 1773, 1780, 1782
Girdauskas Vitas 104, 153, 172, 183,
391, 422, 423, 425, 635, 660, 1143,
1183, 1184, 1197, 1270, 1393, 1407,
1439, 1469, 1485, 1487, 1488, 1489,
1507, 1512, 1515, 1555, 1563, 1782,
1885, 2492, 2535, 2571, 25852684, 2685
Girdauskienė 2311, 2315, 2317, 2318
Girdauskienė Agota 1782
Girdauskienė Antanina 1817
Girdauskienė Laima 331, 390, 564,
913, 917, 924, 927, 931, 935, 938,
944, 948, 950, 953, 954, 958, 962, 969,
972, 973, 1154, 1180, 1182, 1185,
1393, 1394, 1395, 1396, 1400, 1426,
1435–1439, 1445, 1448, 1450, 1455–1458,
1464, 1488, 1492, 1512, 1516, 1523,
1525, 1535–1537, 1553, 1572, 1575,
1577,2424, 2449, 2535,2885, 2685, 2379
Girdauskienė Marijona 1773, 1779,
1780
Girdauskienė S. 2316
Girdauskienė Sofija 2314, 2315
Girdzijauskas Jonas 1505
Girdzijauskas Juozas 2197
Girdzijauskas V. 1396
Girdzijauskas Žygimantas 1490
Girininkas A. 168, 198
Girininkienė Vida 153, 183, 206, 207,
306, 307, 429, 693, 694, 995, 1159,
1251, 1252, 1255, 1367, 1374, 1507,
1512, 1516, 1696, 1828, 1997, 2157,
2164, 2165, 2167, 2195, 2196, 2302,
2331, 2341, 2351, 2381, 2384, 2385,
2390, 2463, 2522, 2575, 2609
Girdažienė Rima 2482
Girkus R. 250
Girnytė Vilma 1829
Gitelmanas Ickis 504
Gitelmanas Irškis 443, 491
Gyviai 980
Gyvis Andrius 509
Gyvis Endrius 450, 978, 979
Gyvis Jonas 450
Gyvys Juozas 2686
Gyvytė Marcelė 979
Glazenapas P. 814, 816, 817
Gliauda Jurgis 2326
Glikas Kostas 1884
Glinskas K. 1580
Glinskienė Reda 1148, 1153, 1169,
1170
Glioienė Aldona 1680
Gliosaitė Antanina 1680
Gliosaitė Juzė 1678, 1680
Gliosaitė Laima 1679
Gliosaitė Marcelė 1680
Gliosaitė Ona 1680
Gliosaitė Roma 1186
Gliosaitė Skirmantė 1680
Gliosaitė Teresė 1679
Gliosaitė Valerija 1680
Gliosaitė Vida 1680
Gliosaitė-Matusevičienė Marija 1679
Gliosas Antanas 1680
Gliosas Darius 1680
Gliosas Feliksas Vytautas 1680

Gliosas Jonas 1679
Gliosas Juozas 1679, 1680
Gliosas Pranas 1679
Gliosas Steponas 1680
Gliosas Vidas 1680
Gliosas Vincas 1679
Gliosienė (Paulaitytė) Danutė 1679
Gliosienė Agota 1679
Gliosienė Aldona 1680
Gliosienė Danutė 1680
Glöss Hansas 1679
Glöss Johan 1679
Glovackis-Grigaliūnas Vincas 2178
Godaitis Kazimieras 209
Gogolis Nikolajus 1455, 2182, 2184
Golcas S. 16, 46
Goldoftas Š. 1908
Gondekas P. 698
Gorbačiovas Michailas 2405
Gordonas 715
Gorielovas 708, 710
Gorkis M. 2542
Goštautas Vaclovas 1005
Gottschald M. 2020
Grabauskaitė Agnė 1130, 1163, 1220
Grabauskas Adas 1160
Grabauskas Joris 1151, 1164, 1165,
1224
Grabauskas Romualdas 1348, 1349,
1350, 1351
Grabauskas Valdas 541, 621, 627, 996,
997, 1126, 1140, 1150, 1152, 1153,
1156, 1168, 1169, 1170, 1180, 1394,
1396, 1401, 1405, 1406, 1407, 1439
Grabauskienė Loreta 996, 1137, 1147,
1148, 1150, 1153, 1170, 1221, 1439,
1607
Grabovskis 723, 2587
Graibus Rimgaudas Valentinas 1381
Grajauskas Pijus 2239, 2241, 2255
Greblikas Juozas 1627, 1630, 1631
Greblikienė 1629
Grėbliūnas Remigijus 2487
Greičaitis 1742
Greičaitytė Marija 1743, 2457
Greičius Ramūnas 2531
Greičius Stasys 1631
Greičiūtė Daiva 1233
Grybai 639
Grybaitė 846, 1428
Grybaitė Antosė 1758
Grybaitė Birutė 1140, 1178, 1198,
1215
Grybaitė Danutė 1543
Grybaitė Elena 1189, 1190
Grybaitė Genė 1189, 1376
Grybaitė Janina 1186
Grybaitė Jenė 1606
Grybaitė Laura 1218, 1229
Grybaitė Marcelė 1758
Grybaitė Marija 734
Grybaitė Marytė 1758
Grybaitė Regina 1201
Grybas Antanas Kazimieras 909
Grybas Bronius 1758
Grybas Gediminas 1197
Grybas J. 604
Grybas Jonas 588, 1758, 1792, 1810,
2124, 2133
Grybas Juozas 477, 582, 1758, 1780
Grybas V. 325, 1262, 1273, 1286, 1574
Grybas Valius 1194
Grybas Viktoras 559, 1181, 1224,
1503, 1573, 1575, 1576
Grybas Vincas 324, 1261, 1262, 1285,
1287, 1288, 1322, 1556, 1573, 2291,
2293, 2387, 2454
Grybas Vytautas 1455
Grybauskai 926
Grybauskaitė Dalia 1014, 2489
Grybauskaitė Jovita 1165, 1225, 1546
Grybauskaitė Vilija 1204
Grybauskas Algirdas 1179, 1572
Grybauskas Bronislovas 577, 1395
Grybauskas Bronius 157, 187
Grybauskas Evaldas 1457, 1458, 1546,
1575, 1577
Grybauskas Valdas 389, 541, 621,
1634, 1635
Grybauskienė Dainora 1402, 1407
Grybauskienė Dainora 621, 627
Grybauskienė Veronika 530, 572,
1383, 1395, 1464, 1465, 1485, 1566,
1568, 1569
Grybienė 639
Grybienė (Staninkaitė) Marija 2134
Grybienė Irena 391, 1386, 1387, 1390,
1391, 1408
Grybienė Liucija 389, 1566, 1568,
1615, 1616
Grybienė Ona 571, 1440
Grybienė V. 1138
Grybienė Vera 1208
Grybinaitė Agutė 1756
Grybinaitė Elena 1662
Grybinaitė Irena 1199
Grybinaitė Jūratė 1204
Grybinaitė Laima 1200
Grybinas Aleksandras-Faustas 860
Grybinas Jonas 1662
Gribinas Jonas 212
Grybinas Kazimieras 216
Grybinas Petras 1756
Grybinas Pijus 1756
Grybinas Pijušas 466
Grybinas Vytautas 640, 1662
Gricius A. 322, 1529
Gricius Alfonsas 2326
Gricius Jonas. 1385, 2531
Gricmakeris Gustavas 336, 337
Grigaitė O. 84, 114
Grigaitienė Asta 1247
Grigaitis A. 385
Grigaitis Antanas 1905, 1956
Grigaitis Juozas 459, 1960
Grigaitis Pijus 712
Grigaitytė M. 2350
Grigaitytė Marija 1144, 1368
Grigaliūnaitė Lionė 1503
Grigaliūnas-Glovackis Vincas 788
Grigas 679
Grigas Kazys 2037
Grigutis 1956
Grikas Antanas 448
Grikiečiai 1756
Grikietienė Antanina 1695, 2603
Grikietis (Grykietys) Vincentas 1296
Grikietis Česlovas 535, 618, 620
Grikietis Česlovas Algimantas 386,
631, 633, 634
Grikietis Juozas 1201, 2493
Grikietis Simanas 1621
Grikietis Vincentas 1318
Grikietytė Genovaitė 1198
Grikšaitė-Vaičkienė M. 2175
Grinaveckienė E. 2020
Grinbergas 816
Grinbergas Janis 2405
Grincevičienė Rosita 1694
Grincevičius Stanislovas 1577
Grincevičius Viktorinas Aleksandras
1273
Grincevičiūtė Beatričė 1505, 2568,
2496
Grinčaitytė Gražina 2558
Grinčikaitis Pranas 455
Grinčinaitienė Ona 888
Grinčinaitis 866
Grinčinaitis Gediminas 888, 1110
Grinčinaitis Jonas 515, 852
Grinčinaitis Pranas 505, 888
Grinčinaitytė Agota 2558
Grinčinas J. 863
Grynienė Reda 1386, 1387, 1544
Grinius 708
Grinius Dr. 2316
Grinius Jonas 2301, 2310, 2315
Grinius Kazys 677, 680, 682, 691,
706, 726, 2168, 2222, 2606
Grinius Vytautas 2554
Griniūtė 604
Grinkevičius 589
Grinkevičius Alvydas 1182, 1576
Grinkevičius Silvestras 2241
Grinkevičiūtė Augustina 172, 202
Grinkevičiūtė-Senkuvienė Ona 2305
Grišinas 860
Griškaitis K. 583
Grosaitytė M. 2537
Grudzinskaitė Auksė 1544
Grudzinskaitė Toma 1410, 1544
Grudzinskas Audrius 624
Grudzinskienė Saulė 1386, 1389, 1392,
1408, 1413
Gruodis J. 1139, 2414
Gruodis Juozas 2258
Grušas Juozas 738, 2393
Grušienė R. 1516
Grušys Pranas 1273, 1288
Gružinskas Antanas 1052
Gudaitė Antonija 893
Gudaitė Jolanta 1246
Gudaitė Marija 893
Gudaitė Petronėlė 893
Gudaitė Salomėja 893
Gudaitienė 603
Gudaitienė (Baukytė) Marija 1046
Gudaitienė Agota 886
Gudaitienė Aldona 596
Gudaitienė Danguolė 1613, 1614,
1615, 1616
Gudaitienė J. 1648
Gudaitienė Marija 893, 1043
Gudaitis 380, 1907
Gudaitis A. 563, 2359, 2450
Gudaitis Antanas 449, 886, 1983, 2393
Gudaitis Arvydas 623
Gudaitis Aurimas 1247
Gudaitis Aurimas 1390
Gudaitis Česlovas 143, 157, 173, 187,
389, 1634, 1635
Gudaitis Darius 1213
Gudaitis Gedas 1184
Gudaitis Gediminas 1196
Gudaitis Jonas 464, 893, 1243, 1274,
1280, 1735
Gudaitis P. 604
Gudaitis Rimvydas 1247, 1390
Gudaitis-Guzevičius Aleksandras
1008, 1590
Gudaitytė I. 1378, 1573, 1574
Gudaitytė Ieva 1150, 1151, 1156,
1157, 1226, 1229, 1573, 2383
Gudaitytė Irena 1377, 1378, 1427
Gudaitytė Janina 1142, 1201
Gudaitytė L. 2359
Gudaitytė Lina 1243
Gudaitytė Marija 1130
Gudaitytė Matilda 893
Gudaitytė Monika 1151, 1160, 2383
Gudaitytė Saulena 1196, 1987
Gudas Zigmas 624
Gudavičius E. 400
Gudavičius H. 91, 121
Gudavičius J. 2356
Gudavičius Juozas 1478, 1553
Gudavičius Kleopas 2036, 2039, 2042,
2046, 2064, 2066, 2067
Gudelavičius Valentinas 1613
Gudelevičius Kęstutis 1439
Gudelevičius P. 2319
Gudelevičius Valentinas 571
Gudelis V. 42, 72
Gudynienė Magdalena 1262
Gudiškienė (Žvirblytė) Antosė 2119
Gudiškis Algimantas 2686
Gudiškis P. 1955
Gudiškis Povilas 1919
Gudiškis Vytautas 2119
Gudiškytė Matilda 337
Gūdmantienė Patronė 454
Gudrevičius Tomas 213
Gudzinskis Kazimieras 216
Gudžinskas Juozas 908
Gudžinskas Zigmantas 84, 114
Gulaitis Konstantinas 1089
Gulbinas K. 2344
Gumbis Jaunius 2487
Gumuliauskas A. 429, 430, 511, 522
Gumiliovas \nikolajus 2454
Gunas Š. 2500
Guobis Remigijus 1490
Guoga J. 1514
Guogytė Marija 1687
Gurauskis 2202
Gurevičius V. 1266
Gurevičius Vytautas 898, 1268, 1296,
1320
Gurina N. N. 168, 169, 198, 199
Gurgždaitienė Albina 2537
Gurmumis (Pijušas Gumauskas ?) P.
700
Gurskienė Lijana 1549
Gurskis 1460
Gurskis Bronius 1549
Gurskytė Lijana 1211
Gustainienė 1775, 1776, 1778
Gustainienė (Poniškaitytė) Genė 1877
Gustainienė Agota 1773, 1775, 1776,
1778
Gustainienė Agota 893
Gustainienė Janina 1361, 1889
Gustainienė Rita 1541, 1889
Gustainienė Rūta 1542
Gustainis 1773, 1775
Gustainis Jonas 465, 1877
Gustainis Justinas 1775
Gustainis Kęstutis 1889
Gustainis Pranas 471
Gustainis Saulius 1541, 1542
Gustainis Valentinas 820, 1369,
2686–2688
Gustainytė Danutė 1112
Gustainytė Genovaitė 1193
Gustainytė Janina 1775
Gustaitė Natalija 893
Gustaitė Ona 893
Gustaitis A. 1309
Gustaitis Algirdas 2326
Gustaitis M. 307, 675, 1367, 2157,
2158, 2159, 2160, 2163
Gustaitis Motiejus 675, 725
Gustaitis Vytautas 2374
Gustaitytė-Šalčiuvienė A. 2175
Gutmanas M. 1908
Gūtmantienė Marcelė 553
Guzevič Katarina 1500
Guzevičius A. 1590
Guzulaitienė Marija 885, 896
Guzulaitis Vincas 509, 885, 896
Gužaitė Agota 2126
Gužaitė Judita 902
Gužas Juozas 902
Gužienė Elena 902
Gūžys A. 67, 72, 97, 102
Gužys J. 395, 400
Gūžys Jurgis 246
Gvildienė Antanina 885
Gvildys S. 853

 

H

Hanzen H. 825
Hasei V. 396
Have Finn 1499, 1500
Hegelis G. 2410, 2478
Heinė Henrichas 2454
Henriksen B. B. 170, 200
Hercmanas 1585, 1636, 1640
Hercmanienė Mėta 1740
Heremanas Osvaldas 490

Hermanas Fresdorfas 489
Hinklif Paul 1512
Hipokratas 1964
Hitleris A. 512, 937
Holchauzas Gustavas 750
Holginas 2214
Hoppafiz Brmann 2585
Huesken Pim 1511
Hugo V. 2538, 2542

 

I, Y

Ickus 640
Yčas Jonas 1020
Yčas Martynas 336, 2229
Iešmanta A. 2221
Iešmantas Gediminas 1380
Ignatavičius Jurgis 608, 613
Ignatavičius Jurgis Petras 625
Ignatavičiūtė Jurga 1526
Ignatavičiūtė Ona 1188
Ignatavičiūtė-Paukštienė Jurgita 1529
Ilčiukienė (Lingytė) Antanina 1677
Ilgaudaitė Eligija 1243
Ilgovskis P. 720
Ilgūnas Algis 883
Ilgūnas G. 2228
Iljičiovas 871
Indrelytė Valerija 2458
Inkrata 1362
Inkrata Kazimieras 2215
Inkrata Romas 1200
Inkratas 342, 2544
Inkratas Juozapas 729, 732, 738, 1262,
1263
Inkratas Juozas 322, 1260, 1296, 1320
Intupienė E. 1516
Irtmanaitė T. 2175
Isačenkovas V. A. 16, 46
Isevičienė A. 2493
Isokaitis Jurgis 1961
Isokas G. 336
Išganaitė Antanina 1680
Išganaitė Kunigunda 1680
Išganaitienė 2126
Išganaitienė Zofija 1442
Išganaitienė Zosė 1978
Išganaitis 1680, 1770
Išganaitis (Ižganaitis) Juozas 325
Išganaitis A. 1264
Išganaitis Antanas 1872
Išganaitis J. 325
Išganaitis Jonas 1801
Išganaitis Juozas 1083
Išganaitis Pranas 1872, 1873, 1874
Išganaitytė Algimanta 1200
Išganaitytė Antosė 1872
Išganaitytė Aurelija 1197
Išganaitytė Daiva 1206

Išganaitytė Jūratė 386
Išganaitytė Kunigunda 1872, 1873
Išganaitytė Marijona 731
Išganaitytė Teresė 1680
Ivanauskaitė-Šeibutienė V. 2040
Ivanauskas Romualdas 1506
Ivanauskas Stasys 1623
Ivanauskas Tadas 740, 1236, 1564
Ivanovas 1462
Ivaščenkaitė-Paškauskienė Alvyra
1442
Ivinskis Antanas 2487
Izokaitytė Nijolė 1199
Ižganaitė Antanina Ona 889
Ižganaitė Teresė 893
Ižganaitienė (Antanaitytė) Zofija
1546
Ižganaitienė (Indrijonaitė) Rūta 1548
Ižganaitienė Janina 1614
Ižganaitienė Konstancija 893
Ižganaitienė P. 326
Ižganaitienė Rūta 1125, 1151, 1170,
1213
Ižganaitienė Stasė 889
Ižganaitienėr Bronė 1542
Ižganaitis 1751, 2601
Ižganaitis 346, 603
Ižganaitis (Ижганайтис) Jokūbas 309
Ižganaitis A. 851
Ižganaitis Alfonsas 893, 1193
Ižganaitis Almas 1541
Ižganaitis Antanas 461, 849, 850, 851,
883, 889, 2460
Ižganaitis Elzbieta 448
Ižganaitis J. 326, 504
Ižganaitis Jonas 449, 455, 475, 508,
893
Ižganaitis Juozas 503, 507, 893, 1008,
1589
Ižganaitis Leonas 893
Ižganaitis Motiejus 463, 508, 850, 889
Ižganaitis Vladas 893
Ižganaitis Zigmas 1540, 1542
Ižganaitytė Elytė 1197
Ižganaitytė Jūratė 631
Ižganaitytė Rita 1130
Ižgenaitis Mykolas 2161

 

J

Jaanits L. 169, 199
Jablonskienė Ona 1920, 1921, 1954,
1960
Jablonskis 563, 846
Jablonskis J. 108, 138, 206, 790, 1515,
1687, 2000, 2168, 2306, 2366, 2541
Jablonskis Jonas 1514, 1559, 2367,
2369, 2508, 2509
Jablonskis Justinas 1242
Jablonskis K. 304, 395, 2023
Jablonskis Osvaldas 1507
Jablonskis Vitas 561, 562, 563
Jablonskis Vytautas 805
Jacevičienė Jadvyga 1674, 1971
Jacevičius Juozas Vytas 198, 200, 306,
391, 409, 410, 411, 413, 422, 655, 657,
1013, 1129, 1158, 1159, 1160, 1167,
1173, 1185, 1251, 1262, 1277, 1289,
1311, 1314, 1375, 1406, 1475, 1515,
1516, 1561, 1663, 1666, 1673–1675,
1751, 1971, 2209, 3275, 2379, 2380,
2385, 2396, 2417, 2421, 2422, 2452,
2454, 2455, 2457, 2469, 2473–2476,
2478, 2479, 2484, 2498, 2510, 2587,
2595, 2688
Jackūnienė Birutė 1443
Jäger E. 84, 114
Jagiełło J. 2151
Jagminas Gytis 2532
Jakaičiai 639, 915, 1429, 1638, 1668,
1675
Jakaitė 1364
Jakaitė Jūratė 1244, 1246
Jakaitė Ramutė 897
Jakaitė Vilija 1201
Jakaitienė 845, 1429
Jakaitienė (Adomaitytė) Ona 913,
1486
Jakaitienė (Bracaitė) Raselė 1243
Jakaitienė (Gudaitytė) Irena 1455
Jakaitienė (Pranaitytė) Birutė 2122
Jakaitienė Agota 445, 895
Jakaitienė Anelė 1429
Jakaitienė Antanina 460, 1666
Jakaitienė Birutė 2123
Jakaitienė Irena 1440
Jakaitienė Marija 506, 883
Jakaitienė Ona 897, 916, 976, 1564
Jakaitienė Onutė 1383
Jakaitienė R. 1012, 1013, 1575
Jakaitienė Raselė 388, 1011, 1244,
1245, 1246, 1247
Jakaitienė Romutė 1118
Jakaitis 637, 953, 961, 1612, 1702,
1735
Jakaitis A. 604, 1270, 1366, 1675
Jakaitis Antanas 565, 897, 916, 1262,
1666, 1675
Jakaitis Arūnas 591, 602, 641
Jakaitis Baltramiejus 212
Jakaitis Iz. 506
Jakaitis J. 1501, 1523
Jakaitis Jonas 154, 184, 451, 566, 768,
1630, 1665, 1675, 1687
Jakaitis Jonas Jaronimas 695, 1276,
2689
Jakaitis Juozas 157, 187, 454, 508,
606, 621, 622, 629, 916, 976, 1118,
1213, 1270, 1276, 1277, 1501, 1758,
1771, 1978, 2213–2691
Jakaitis Jurgis 449, 461, 466, 507, 883
Jakaitis P. 583
Jakaitis Petras 1197, 1675
Jakaitis Pranas 452, 762, 1429, 2691
Jakaitis Pranas, partizaninio judėjimo
dalyvis, 2697
Jakaitis Redas 1177, 1204
Jakaitis Ričardas 622, 1206, 1434,
1675
Jakaitis V. 1122
Jakaitis Vincas 1756
Jakaitis Zenius 1604
Jakaitis Zenonas 582, 1675
Jakaitytė A. 738
Jakaitytė Agnė 1458, 1546
Jakaitytė Agnietė 695, 2838
Jakaitytė Aida 996
Jakaitytė Birutė 1214, 1452
Jakaitytė Dainora 2509
Jakaitytė Erika 1226
Jakaitytė Irena 1675
Jakaitytė Janina 1675
Jakaitytė Lina 1246
Jakaitytė M. 737
Jakaitytė Matilda 1675
Jakaitytė Milda 1246
Jakaitytė Ona 883, 1585, 1675, 2688,
2689
Jakaitytė Pranė 883
Jakaitytė Roma 916
Jakaitytė Vilma 1208
Jakamas Antanas 444
Jakas Jonas 1679
Jakas Juozas 1748
Jakas Juozas-Žaibas 853, 863, 864,
877, 878
Jakas Kasparas 476, 1810
Jakelaitis Vytautas 2352, 2356, 2360
Jakienė Laima 1433, 1604
Jakimavičius Juozas 1685, 2692
Jakščiukas 944
Jakštas Ilmaras Žanis 1150
Jakštas Kęstutis 2531
Jakštas Petras 2480
Jakštienė 1361
Jakštienė Aldona 530
Jakštienė Birutė 1499, 1503, 2297
Jakštienė Dalia 602, 603, 620
Jakštienė Genovaitė 893
Jakštienė Marija 890
Jakštienė Marijona 2126
Jakštienė Nemira 1443
Jakštienė Ona Dalia 530
Jakštienė Pranė 893
Jakštienė S. 1392
Jakštienė Stasė 623
Jakštys 336, 944, 1006, 1751, 1773
Jakštys 2616
Jakštys A. 752
Jakštys Andriejus 210
Jakštys Andrius 1219
Jakštys Antanas 890
Jakštys Baltramiejus 209
Jakštys Bronius 1675
Jakštys Gediminas 1755
Jakštys Izidorius 335, 336
Jakštys J. 603, 1009
Jakštys Jonas 327, 474, 828, 852, 893,
907
Jakštys Juozas 893
Jakštys Jurgis 210, 334
Jakštys Kazys 1755
Jakštys Kęstutis 651, 1197, 1200
Jakštys Konstantinas 828
Jakštys Kostas 1818
Jakštys P. 341, 565
Jakštys Pijus 890
Jakštys Pranas 514
Jakštys Sigitas 893
Jakštys Sigitas-Spindulys 875
Jakštys Tomas 621, 622, 627, 1221
Jakštys V. 608
Jakštys Viktoras 828, 859, 873, 907
Jakštys Viktoras-Žilvitis 853, 864, 865,
877, 878, 879
Jakštys Vitas 893, 1188, 1810
Jakštys Vytautas 1679, 1748
Jakštytė Česlova 1506
Jakštytė Erika 1214, 1452
Jakštytė Jolanta 1235
Jakštytė Teresė 852, 865, 907, 1189
Jakubauskaitė Aldona 1194
Jakubauskas Juozas 1810
Jakubovskis A. 2160
Jakubovskis Adomas 2160
Jakulis E. 2020
Jampolskis Marius 2531
Janavičius 1735
Janavičius Aleksas 1735
Janavičius Aleksandras 1623
Janavičius Petras 467
Jančaitienė Danutė 1123, 1126, 112,
91131, 1451, 1459
Jančaitis 947
Jančaitis V. 532, 571, 574, 575, 580,
1448
Jančaitis Vincas 139, 570, 600, 1001,
1177, 1461, 1636
Jančaitytė Milda 1175, 1196
Jančaitytė Rasa 1204
Jančiauskaitė Joana 1242
Jančienė Petrė 909
Jančius Juozas 909, 1811, 1812
Jančiūtė Birutė 909, 1188
Jančorienė Meilė 2531
Jančovskis Gustavas 488
Jančovskis Pranas 455
Jankauskas Ambraziejus 1297, 1317
Jankauskas Gediminas 1533, 1534
Jankauskas Juozas 1543
Jankauskas Jurgis 326, 503
Jankauskas Kęstutis 1577
Jankauskas Mindaugas 624
Jankauskas Pranas 603, 624, 1194,
1387, 1390, 1391, 1392
Jankauskas R. 170, 200
Jankauskas Rolandas 1468
Jankauskienė V. 604
Jankevičienė A. 1322
Jankevičienė Eugenija 1441
Jankevičienė Genė 1385
Jankevičienė Ramunėlė 84, 114
Jankevičius 2175
Jankevičius Stanislovas 1385
Jankevičius Stasys 1388, 1441
Jankūnas Jokūbas 1956
Jankus Martynas 697, 1507, 1556,
2171, 2172, 2182, 2184
Janonienė Agota 570, 571
Janonis 1076, 2202
Janonis Algis 1175, 1200, 1499, 1500
Janonis Julius 2502
Janonytė Birutė 1142, 1143, 1175,
1200
Janonytė Laima 1175, 1184, 1196
Janonytė Nijolė 1195
Janulaitienė Skirmutė 1505
Janulaitienė Virginija 1425, 1525,
1527, 1530, 1532
Janulaitis A. 413
Janulaitis P. 2248
Janulaitis Ričardas 615, 624, 1416,
1525, 1526, 1527, 1532, 1534
Janulaitytė Gintarė 1238
Janulaittienė Virginija 1534
Janulevičienė (Zulonaitė) Genovaitė
1120, 1146, 1193
Janulevičienė Genutė 1606
Janulevičius Algis 1606
Janulevičius Viktoras 1534
Janulevičiūtė Danutė 1188
Janulionienė Irena 1674
Janulionis Algis 1674
Janušaitė Eugenija 900
Janušaitienė Aldona 1130
Janušaitienė Birutė 660
Janušaitienė Genė 1246
Janušaitienė Genutė 1544
Janušaitienė Jadvyga 1610
Janušaitienė K. 1392
Janušaitienė Kristina 624, 1408, 1413
Janušaitienė Ona 348, 900
Janušaitienė Stasė 348
Janušaitienė Teresė 1392, 1485
Janušaitienė Virginija 1453, 1485,
1526, 1531
Janušaitis 869
Janušaitis A. 735, 1362
Janušaitis Antanas 344, 348, 850
Janušaitis Darius 623
Janušaitis Donatas 530, 531, 603,
1127
Janušaitis Jonas 346, 348, 511, 603
Janušaitis Juozas 345, 346, 348
Janušaitis Justinas 348
Janušaitis Mateušas 348
Janušaitis Petras 337, 338, 343, 347,
348, 446, 850, 899, 900
Janušaitis Pranas 338, 348, 768, 850,
899
Janušaitis Rimas 1386, 1387
Janušaitis Viktoras 348
Janušaitis Vincas 336, 337, 338, 343,
446
Janušaitytė Dalia 1199, 1243
Janušaitytė Eugenija 347, 348
Janušaitytė Genovaitė 348
Janušaitytė Klementina 348
Janušaitytė Laima 1178, 1215
Janušaitytė Matilda 348
Janušaitytė Nijolė 1993
Janušaitytė Ona 348
Janušauskaitė Aldona 897
Janušauskas A. 580, 602, 604
Janušauskas Aleksas 1217
Janušauskas Algirdas 897
Janušauskas Alvydas 1247, 1390
Janušauskas Antanas 566, 580, 583,
1433, 1604
Janušauskas Arminas 1221
Janušauskas Edikas 622, 1218
Janušauskas Gedminas (Povilas) 897
Janušauskas Jonas 897
Janušauskas St. 603
Januška Žilvinas 2487
Januškaitė Rima 1207
Januškevičius A. 531
Januškevičius Viktoras 850
Januškevičiūtė Simona 1217, 1485
Januta Donatas 2298, 2302, 2303,
2308, 2321, 2322, 2326, 2327, 2329
Januta Kazys 2303, 2315, 2322, 2324,
2326
Januta P. 2304
Janutienė 2304
Janutienė (Orintaitė) Petronėlė 2324
Janutienė Morta 2324
Japenija Jonas 210
Jara Vytautas 2398
Jarašius Antanas 1969, 1971
Jarašiūtė Angelė 1191
Jarumbavičius Jonas 764, 766, 773,
1025–1028, 1032
Jasaičiai 2465
Jasaitė Augenija 881
Jasaitė Birutė 881
Jasaitė Seliomėja 881
Jasaitienė (Auštraitė) Nijolė 659
Jasaitienė (Kraulėdaitė) Rūta 1243
Jasaitienė (Martišytė) Anelė 1486
Jasaitienė (Vasiliauskaitė) Ona 2420
Jasaitienė A. 856
Jasaitienė Adelė 950
Jasaitienė Angelė 1416, 1525, 1526,
1527, 1532
Jasaitienė Birutė 1527
Jasaitienė O. 612
Jasaitienė Ona 881, 1526
Jasaitis 846, 1364
Jasaitis A. 604, 855
Jasaitis Alvydas 1541
Jasaitis Antanas 389, 950
Jasaitis Antanas-Aras 855, 856, 859,
864, 879
Jasaitis Giedrius 1246, 1247
Jasaitis J. 587, 812
Jasaitis Jonas 1193, 1196
Jasaitis Julius 623, 1247, 1369, 1811
Jasaitis Juozas 552, 603
Jasaitis Justinas 881, 950
Jasaitis Kęstutis 2420
Jasaitis Liudas 1246, 1390
Jasaitis Petras 465
Jasaitis Pranas 1599
Jasaitis Raimondas 1209
Jasaitis Zigmas 950
Jasaitytė Agnė 1457, 1458
Jasaitytė Albina 1189
Jasaitytė Aldona 1187
Jasaitytė Ilona 1208
Jasaitytė Rita 1526
Jasevičienė 2544
Jasevičius Leonas 465
Jasevičius P. 421
Jasevičius Rimantas 387, 1523
Jasevičius Rimas 573
Jasevičiūtė Aida 1151, 1153, 1163,
1164, 1222
Jasevičiūtė Edita 1215
Jasevičiūtė Ieva 1163, 1220
Jasevičiūtė Irma 1218
Jasevičiūtė Vida 1196

Jasevičiūtė Zofija 2543
Jasienienė 963
Jasilionis J. 1596
Jasinskaitė Valerija 1188
Jasinskas A. 604
Jasinski Jaroslav Jozef 2511
Jasinskienė Ona 1506
Jasiukaitis Juozas 454
Jasiukas 715
Jasiukynas Jonas 1067, 1068
Jasiukynas Justinas 553, 557, 2297
Jasiukynas Vytas 891
Jasiūnaitė Birutė 2506
Jasiūnas Ignas 811
Jasiūnas Jonas 212
Jasiutynas Juozas 1961
Jaskūnienė Alina 2489
Jastrunas Miečyslavas 2454
Jasukynaitė Marytė 636
Jasukynas 636
Jasukynas Justinas 552, 556
Jasukynas Vitas 636
Jasukynienė Adeliukė 1674
Jasukynienė Dalia 1233
Jasulaitis Adolfas 625
Jasulaitis Donatas 1347
Jasulaitis Juozas 850
Jasulaitytė Lina 1525
Jašinauskas L. 1071
Jašinskaitė Birutė 1610
Jašinskas 710, 712
Jazbutis A. 2359
Jėčys Gediminas 391, 1501, 1502,
1503, 2601, 2609, 2611, 2631
Jeb 2582
Jefimovas 860
Jefrejinovas 2160
Jegelevičius S. 2231
Jekaterina II, imperatorė 807
Jekelaitis Juozas 452
Jekelis Emilis 1027, 1028
Jekelis Hermanas 491
Jemielity W. 1017, 1024, 1046
Jenčius Juozas 510
Jeppsson Mats Christer 642
Jepson D. J. 1510
Jerašius 846
Jesaitis (Jasaitis) Juozas 700
Jeseninas Sergejus 1962
Ješnentas Otto 491
Jevaitis Edgaras 1247
Jevelis Petras 215
Jocaitis Petras 689, 696
Jocius J. 574
Jocius Justinas 156, 157, 186, 187,
631, 633, 1631
Jocius Vincas 1740
Jodkovska Barbora 2577
Jodkovskis Jonas 2577
Jokimaitienė (Vaičiūnaitė) Janina 351
Jokimaitienė Matilda 351
Jokimaitienė Pranė 2040, 2145, 2149,
2150, 2152
Jokimaitis Antanas 1729
Jokimaitytė Marcelė 351
Jokimaitytė Viktorija 351
Jokūbaitis 1612
Jokūbaitis G. 392, 566, 572, 1271,
1272, 1566, 2450, 2484
Jokūbaitis Gediminas 583, 1456, 1515,
1806, 2692, 2693
Jokūbaitis Jonas 1834
Jokubaitis Pranas 904
Jokūbaitis R. 577
Jokubaitytė Alina 1243
Jokūbauskas 520, 553, 555, 1825
Jokubauskas Juozas 1060
Jokūbauskas Juozas 476
Jokūbauskas Pranas 551–555
Jokūbauskas Vincas 883
Jokūbauskienė Agota 883
Jokūbėlis 676, 696
Jokūbonis G. 2522, 2524
Jokubynaitė Edvina 1572
Jomantaitė Rasa 1217, 1456
Jomantas Marius 1217
Jomantienė Laima 1548, 1550
Jonaitienė Nijolė 625, 1425
Jonaitis 1630
Jonaitis Kęstutis 392, 541, 624, 627
Jonaitytė Onutė 1602
Jonas Paulius II, popiežius 2460
Jonavičius 2222
Jonavičius Aleksandras 464
Jonelaičiai 1695, 1700
Jonelaitienė 1703
Jonelaitis Albertas 1700, 1703
Jonelaitis Armonas 1700, 1703
Jonelaitis Robertas 462, 1691, 1700
Jonikaitė Antanina 1765
Jonikaitė Kunigunda 1765
Jonikaitienė 1638
Jonikaitienė Birutė 572
Jonikaitienė Liudvika 1996
Jonikaitienė Ona 1765
Jonikaitienė Sigita 624, 1425, 1551,
1552, 1554
Jonikaitis 479, 1758, 1804
Jonikaitis Arūnas 1425
Jonikaitis Jonas 312, 1277, 1744, 1765,
2577, 2616, 2693, 2694
Jonikaitis Juozas 312, 467, 1744, 1760,
1765, 2694
Jonikaitytė Simona 1155
Jonikaitytė Vida 1143, 1192
Jonikas Petras 2323, 2503
Jonikis Jonas 466
Joniškaitis 2616
Jonynas Antanas A. 2489
Jonynas Ignas 2346
Jonušas P. 2293, 2295, 2297, 2327,
2329
Jordanas Pavelas 1484
Joškis 639
Jovaiša L. 1322
Jovaitis Bronius 157, 187
Jucaičiai 394, 1501, 1523, 2606
Jucaitė Liuda 890
Jucaitė Vida 890
Jucaitienė (Žemaitytė) Regina 1610
Jucaitienė Aneliukė 1873
Jucaitienė Antanina 1873, 1875
Jucaitienė Jurgita 541
Jucaitienė Marijona 897
Jucaitienė Regina 1375, 1393, 1400,
1433, 1439, 1451, 1459, 1476, 1555,
1556, 1558, 1559, 1561, 1570, 1604,
1617, 2695
Jucaitienė Regina 390, 646, 1181
Jucaitienė Teresė 890
Jucaitis 580
Jucaitis Algirdas Jacintas 890
Jucaitis Andrius 1703, 1711
Jucaitis Antanas 467, 1277, 2695, 2696
Jucaitis J. 535, 580, 581, 583, 1012,
1014, 1364, 1558
Jucaitis Jonas 897
Jucaitis Juozas 570, 580, 618, 1011,
1013, 1375, 1393, 1394, 1400, 1433,
1436, 1459, 1488, 1555, 1604, 1610,
2696,2697
Jucaitis Jurgis 463, 1873, 1875
Jucaitis Martynas 1575
Jucaitis P. 407, 411
Jucaitis Pranas 1026, 1586, 2697,
2698
Jucaitis Tomas 1001
Jucaitis V. 622
Jucaitis Vincas 442, 463, 508, 510,
890, 897
Jucaitis Vytautas 392, 541, 621, 627,
1439, 1490, 1571
Jucaitytė Liuda 1107
Jucevičius (Juciewicz) Petras 1297
Jucevičius Petras 1317
Juchnas Tauralgas 400
Jucienė Emilija 420
Jucys R. 413, 414, 419, 420
Jucys Romutis 420
Judašius Kšištofas 214
Judžentis Artūras 995
Judžentytė A. 2134
Judžiūtė Genė 1698
Juknaitis Juozas 1740
Juknevičius K. 1302
Juknevičius Rimantas 1468
Jukonienė I. 84, 114
Jukonienė Ilona 84, 114
Jundila Vytautas-Jaunutis 860
Jundulas A. 612
Junevičienė Virginija 1450
Junkaitis Viktoras 1455
Juodagalvis Vygandas 102, 132, 165,
167, 172, 175, 195, 197, 202, 205, 250,
1513, 1664
Juodaitienė O. 1357
Juodaitis 379
Juodaitis J. 831
Juodaitis Juozas 224, 443, 467, 768,
1825, 2701, 2702
Juodaitis Justinas 1276, 1277, 2605,
2700, 2701
Juodgalvis Vygandas 2492, 2490, 2496
Juodikaitis K. 2539
Juodys Juozas 212
Juodišienė Irena 1674
Juodkūnaitienė Salomėja 2288
Juodsnukis V. 851, 852, 861, 870, 872,
874, 875
Juodvalkienė Aldona 1676, 1677
Juodvalkis Arūnas 1890
Juodvalkytė-Suščenskienė A. 914
Juodviršiai 2606
Juodviršis 2608
Juodviršis Petras 468
Juodviršis Pranas 897
Juodviršis V. 1378
Juodviršis Vitas 158, 188
Juodviršis Zigmas 599
Juodviršytė Rasa 1207
Juonienė Ramutė 641
Juozaitytė Algima 1243
Juozapavičius 791
Juozas Mureika 1445
Juozas Račiūnas 452
Juozėnas K. 604
Juozokas A. 546
Juozūnaitė Marcelė 895
Juozūnas Antanas 445, 895
Juozūnas Jonas 895
Jurašaitytė Aleksandra 2176, 2222,
2255
Jurėnas E. 2459
Jurevičienė (Baltrušaitytė) Antanina
2037, 2452
Jurevičius Antanas 2452
Jurevičius Jonas 1129, 1372, 1463,
1506, 1516, 2036, 2367, 2378, 2379,
2452, 2453, 2454, 2455, 2460, 2552,
2456, 2645, 2698, 2699
Jurevičius Pranas 2452
Jurevičius Vincas 2037, 2452
Jurgaitis Simonas 214
Jurgelaitienė Magdalena 905
Jurgelaitis Antanas 905, 1006
Jurgelevičiūtė Elvyra 1193
Jurgelionis Jonas 1599
Jurgiai 406, 636
Jurgila Jonas 768
Jurgilai 676
Jurgilaitė Aldona 892
Jurgilaitė Audronė 1542
Jurgilaitė Danutė 777, 892
Jurgilaitė Elena 738, 749, 1364
Jurgilaitė Marija 1141, 1229, 1466,
1467
Jurgilaitė R. 1378, 2376
Jurgilaitė Ramutė 1978
Jurgilaitė Roma 1130, 1193
Jurgilaitė T. 589
Jurgilaitė Teresė 1606, 1985
Jurgilaitė–Subačienė Zita 334, 336,
339, 344, 345, 1130, 1143, 1187, 1347,
1372, 2584, 2616
Jurgilas 1675, 2699
Jurgilas Antanas 460, 473, 603
Jurgilas Arvydas 1386
Jurgilas Jonas 469, 477, 510, 585,
769, 773, 774, 777, 1802, 1808, 1811,
2616, 2642
Jurgilas Juozapas 1276, 1277
Jurgilas Juozas 585
Jurgilas Pranciškus-Žvalgas 855, 856,
862, 863, 864, 879
Jurgilas Pranas 689, 861, 873, 878,
2581
Jurgilas Pranciškus 894
Jurgilas Rimas 1244
Jurgilas Vilius 1244
Jurgilas Vincas 477, 510, 769, 773,
774, 777, 892, 1802, 1805, 1808
Jurgilas Vincentas 705, 1276, 1277,
1808, 2699, 2643
Jurgilas Vytautas 892, 1542
Jurgilienė (Jurkonytė) Anelė 1385,
1543, 1554
Jurgilienė Aldona 1385, 1389, 1543
Jurgilienė Anelė 1385
Jurgilienė Angelė 1440
Jurgilienė Birutė 624
Jurgilienė Bronė 777
Jurgilienė I. 1575
Jurgilienė Kunigunda 892
Jurgilienė L. 615
Jurginis Juozas 358, 485
Jurgutienė Danutė 1544, 1575
Jurgutis Vladas 2232, 2236, 2246
Jurkevičius 583
Jurkevičius Algirdas 602, 604, 1516
Jurkevičius Algirdas 1073, 1809, 2644,
2699, 2700
Jurkevičius Algis 1111
Jurkevičius Jonas 467, 509
Jurkevičius V. 604
Jurkevičius Vincas 476, 1809, 1810,
2644
Jurkevičius Z. 589, 604
Jurkevičiūtė Lilija 1244, 1543
Jurkynas Matas 2315
Jurkonienė Irena 596, 624, 1387, 1389,
1390
Jurkonis Arvydas 624
Jurkonis Juozas 603, 1385, 1543
Jurkšaitė Asta 1206
Jurkšaitienė Asta 1527, 1551, 1552
Jurkšaitis Antanas 2292
Jurkšaitis P. 532
Jurkšaitis Petras 1980
Jurkšaitis V. 613, 614
Jurkšaitis Vilius 625
Jurkšaitis Vincas 612
Jurkšaitytė Asta 1526
Jurkšaitytė Lina 1210
Jurkšienė Danutė 624
Jurkuvienė Zosė (2700)
Jurkutė Juozapota 1539
Jurkutė Petronėlė 1539
Jušinskaitė V. 565, 1128,
Jušinskaitė Valė 2377
Juška 330
Juška Antanas 444, 990
Juška J. 1013, 1014, 1501, 1523
Juška Jonas 905
Juška Juozapas 392, 394, 541, 618,
621, 627, 641, 1012, 1181, 1570
Juška Juozas 905, 1000, 1001, 1003,
1476, 1501
Juška Justinas 905
Juška V. 622
Juška Vincas 452, 506
Juškaitė 990
Juškaitė Danguolė 1195
Juškaitė Elena 905
Juškaitė Jolanta 1452
Juškaitė Kristina 1123, 1140, 1147,
1216, 1452
Juškaitytė Asta 1526
Juškevičienė Dana 603
Juškevičienė Danutė 2522
Juškevičius Antanas 364
Juškevičius Darius 1212
Juškevičius Povilas 213
Juškevičius Sigitas 2522
Juškevičiūtė Ona 1189
Juškienė Plioplytė Roma 1506, 2702
Juškienė Gražina 394
Juškienė Petrė 905
Jutaitis Juozas 1451
Južakova Lidija 1627
Južakovas Ivanas 1609
Južakovas J. 331

 

K

Kabailienė M. 42, 72, 167, 197
Kabašaičiai 1801
Kabašaitienė Marcelė 910, 1740
Kabašaitis Jonas 910
Kabliauskienė Minika 2548
Kacas 949
Kaciusevičius Vytautas 876
Kačergius 718
Kačergius Klemensas 1297, 1320
Kačiulis Algimantas 1053
Kačiulis Gražvydas 1053
Kačiulis J. 341
Kačiulis Jonas 1051
Kačiulis Juozas 729, 1053
Kačiulis Rimantas 1053
Kačkauskas Antanas 783
Kačvinkelis 1771
Kačvinkis 559
Kadugys 875
Kadžytė Gražina 1467
Kaganas Dovydas 785
Kairaičiai 1814, 1815
Kairaitė Marytė 1819
Kairaitė Onutė 1819
Kairaitienė Agota 453
Kairaitienė J. 782
Kairaitis 1818, 1819
Kairaitis A. 571
Kairaitis Antanas 1822
Kairaitis Pranas 477, 507, 1429
Kairaitytė Agota 1819, 2262
Kairaitytė M. 737, 1364
Kairaitytė Matilda 739
Kairaitytė Ona 731
Kairaitytė Onutė 1818
Kairys S. 2224, 2225, 2226, 2227,
2228, 2229, 2230
Kairys Stanislovas 1501
Kairys Steponas 2228
Kairys Tadas 1490
Kairiūkštis Vytautas 2499
Kairiūkštytė Gaila 1206
Kajackas A. 1292
Kajekas Jonas 490
Kajekienė Mina 490
Kalainienė P. 818
Kalėda Edvinas 2530, 2531
Kaledinas 814
Kalesinskas Alfonsas 658
Kalesinskas Kazimieras 2194
Kalesinskienė Aldona 2194
Kalesinskienė Stasė 1242
Kalibataitė Tamara 1553
Kalibatas Rimantas 2398
Kalnelis J. 726
Kalnieraitienė Marcelė 454
Kalnieraitis Juozas 762, 765
Kalnis P. 2347
Kaluškevičius Benjaminas 678, 686,
694, 1032, 1315, 1406, 1503, 2487
Kalvaičiai 1697, 1779, 2606
Kalvaitienė Antosė 887, 1697, 1703
Kalvaitienė Birūta 602, 603, 624
Kalvaitienė Birutė 1386, 1387
Kalvaitienė Magdelena 343
Kalvaitienė Pranė 471
Kalvaitis 557, 1712, 1907, 2325
Kalvaitis Antanas 1697, 1773, 1778,
1779
Kalvaitis Jonas 341, 446, 462, 852,
887, 1697, 1703, 2170
Kalvaitis Juozas 448, 1691, 1696,
1697, 1961
Kalvaitis Motiejus 1697, 1703
Kalvaitis Pranas 887, 1697, 1703
Kalvaitis Valentinas 339, 343, 446
Kalvaitis Vytautas 1703
Kalvaitytė Agota 1678
Kalvaitytė Aldona 1429, 1779
Kalvaitytė Marytė 887, 1697, 1703
Kalwaitis W. 2023, 2024, 2025, 2026
Kamaičiai 975, 978, 1501, 1614, 1663,
1774, 1777
Kamaitė Antanina 786
Kamaitė Juzė 786
Kamaitė Ona 901
Kamaitė Petronėlė 786
Kamaitienė 1775, 1777
Kamaitienė (Tumosaitė) Nijolė 1983
Kamaitienė Diana 393, 1168, 1394,
1439
Kamaitienė Laima 1135
Kamaitienė Liudvika 898
Kamaitienė Marcelė 1773, 1775
Kamaitienė Marijona 979, 993
Kamaitienė N. 1358, 1359, 1365, 1392
Kamaitienė Nijolė 151, 181, 393, 571,
978, 1399, 1566, 1567, 1568, 1674, 1774,
1992, 2702
Kamaitienė Ona 901, 911, 973, 976
Kamaitienė Petrė 571, 1774
Kamaitienė Petronė 901
Kamaitienė Petronėlė 979
Kamaitienė Salomėja 788
Kamaitis 315, 637, 787, 945, 955, 975,
994, 1277
Kamaitis (vėliau Laukaitis) 1771
Kamaitis (Комайтиса) Tomas 308
Kamaitis A. 1130
Kamaitis Adomas 688, 705, 2581
Kamaitis Algirdas 1164, 1167, 1179,
1224, 1229
Kamaitis Antanas 327, 504, 898, 979,
983
Kamaitis Benjaminas Justinas 788
Kamaitis Bronius 451, 747
Kamaitis Gediminas 1775
Kamaitis Ipolitas 898
Kamaitis J. 319, 481, 604, 787, 1596,
2260, 2261
Kamaitis Jonas 450, 468, 509, 773,
786, 901, 978, 979, 983, 993, 1276, 1277
Kamaitis Juozas 318, 469, 470, 495,
786, 850, 979, 1257, 1371, 1448, 1473,
1480, 1586, 27021588, 1775, 2257, 2258,
2259, 2260, 2261
Kamaitis Justinas 774, 787, 788
Kamaitis Justinas Vladislovas 786
Kamaitis Kajetonas 471, 786, 1773,
1775
Kamaitis Kazimieras 1773, 1777
Kamaitis Kazys 471
Kamaitis Klemensas 1671
Kamaitis Liudas 898
Kamaitis Pranas 460, 1666
Kamaitis Pranciškus 1665, 1672, 2595
Kamaitis R. 993
Kamaitis Stasys 788
Kamaitis Tomas 308
Kamaitis V. 1122, 1501, 1523
Kamaitis Vaclovas 901, 979, 988, 992
Kamaitis Valentinas 157, 187, 392,
393, 541, 622, 623, 627, 979, 983, 1168,
1206, 1276, 143, 2702, 27039
Kamaitis Viktoras 1671
Kamaitis Vincas 1671
Kamaitis Vitas 1674, 1774, 1775, 1969,
1992, 1993
Kamaitis Vytas 901
Kamaitis Vytautas 151, 181, 393, 617,
618, 620, 978, 979, 986, 987, 988, 990,
991, 993, 1399
Kamaitytė 558
Kamaitytė (Antanavičienė) Ona 990
Kamaitytė A. 733, 1364, 1366
Kamaitytė Agutė 639
Kamaitytė Alma 1155
Kamaitytė Antanina 733, 1666, 1672
Kamaitytė Antosė 1775
Kamaitytė Danutė 1775
Kamaitytė Janė 1775
Kamaitytė Justė 1151, 1156, 1157,
1160, 1226, 1229, 1453, 1485
Kamaitytė L. 1130
Kamaitytė Laimutė 1775
Kamaitytė Liucija 1151, 1164, 1229,
1666, 1672
Kamaitytė Ona 987, 1993
Kamaitytė Onutė 1777
Kamaitytė Salomėja 557, 560, 639
Kamaitytė Salomėja 1672
Kamaitytė Vaida 1209
Kamantas 898
Kamarauskienė Danutė 619
Kamatauskas V. 2542
Kambis 1589, 1638
Kambis 379
Kambys 637, 1771
Kambys Rudolfas 469, 470, 490
Kameneckas Severinas 1627
Kameneckienė Albina Albina 2101
Kamičaitienė Galina 1506
Kaminickaitė Irma 1175, 1211
Kaminickaitė Zita 1675
Kaminickas J. 1270
Kaminickas Jonas 903
Kaminickas Justinas 1268, 1665, 1666,
1675, 2387
Kaminickas Severinas 1675
Kaminickas Valantinas 1525
Kaminickienė Ona 1675
Kaminickynė Greta 1675
Kaminskaitė 1242
Kaminskaitė Kristina 1201
Kaminskaitė Rūta 1196
Kaminskas 583, 873
Kaminskas Artūras 1500
Kaminskas Bronis 624
Kaminskas Dimitrijus 1631
Kaminskas Donatas 1627
Kaminskas J.-Rolandas 869
Kaminskas Juozas-Rolandas 865, 866,
867, 868, 869, 870, 873, 876, 880
Kaminskas Kastytis 1386, 1390, 1571,
1577
Kaminskienė Adelė 1135
Kaminskis 2160
Kaminskis A. 680
Kaminskis Aleksandras 679
Kanapeckaitė Marytė 992
Kanapinskas Alvydas 1468
Kancierius 713
Kancleris Juozas (Kanclerius, Kanclierius).
678, 679, 680, 681, 682, 701,
712, 2703
Kantas I. 2478
Kantautaitė Rita 1175, 1199, 1243
Kantautai 2606
Kantautas 1955
Kantautas Egidijus 625
Kantautas Juozas 700, 1754
Kantautas Stasys 1754
Kantautas Vytautas 625
Kantautienė Anelė 625
Kantautienė Julija 530, 624, 1387,
1389, 1390, 1391, 1392, 1810
Kantautienė Vitolda 1576
Kapciukas Vytautas 815
Kaplys 311, 1026
Kapralovas P. 519
Kapsukas 521
Kaptainis 1910
Kaptainis Eduardas 1960
Kaptainis Gustavas 1960
Kapteinas Gustavas 1921, 1922
Karalaitienė Elena 2194
Karaliai 1824
Karalienė Ona Teresė 1834
Karalius 636
Karalius Antanas 910
Karalius Julius 1542
Karalius Juozas-Rambynas 854
Karazija S. 396
Karčiauskas Demis 1490
Karčiauskienė Levutė 2136, 2155
Karčiauskienė M. 1018, 1019
Kardauskaitė Irma 1168, 1524
Kardauskaitė Liuda 1441
Kardauskaitė Onutė 409, 1819
Kardauskaitė Rita 1138, 1175, 1211,
1548
Kardauskas 917, 1079
Kardauskas Juozas 559
Kardauskas Petras 604, 617, 619, 629
Kardauskas Zigmas 1447, 1449, 1604
Kardauskienė Aldona 1244, 1246,
1452
Kardauskienė Valentina 541, 622
Kareiva Raimundas 1196
Kareiva Vytautas 908, 1187
Kareivaitė Aldona 1189
Kareivaitė Ona 908
Kargertas Henrikas 1629
Karinovas 855
Kariūnas 861
Karka Mykolas 2508
Karklys Klemensas 1029, 1043
Karlikauskaitė E. 2260
Karlsen Georg 1487, 1493, 1496
Karnauskairė Diana 890
Karnauskaitė Aurelija 1175, 1199
Karnauskaitė Daiva 1202
Karnauskaitė Vida Magdalena 890
Karnauskaitė Zita Danguolė 890
Karnauskas 1771
Karnauskas Arūnas 1444, 1461, 1462
Karnauskas Jonas 462, 849, 850, 851,
890
Karnauskas Pranas 471, 1630
Karnauskas-Siaubas 849
Karnauskienė 1756
Karnauskienė Audronė 1148, 1233,
1462
Karnauskienė Marcelė 890
Karobliai 2398
Karosiatė Alma 2378
Karosas A. 1305
Karosas Antanas 315, 1258
Karpavičienė B. 151, 181
Karpavičienė Birutė 144, 149, 174,
179
Karpavičienė Petrė 846
Karpavičius 1792
Karpavičius 354, 846
Karpavičius Algirdas 2398
Karpavičius Jonas 587, 588, 846, 1811
Karpavičius M. P. 1252
Karpavičius Mykolas Pranciškus 1251
Karpavičius Stasys 1063
Karsakova Povilaitytė Ona 906
Kartaševas A. 837
Karuža Kazys 2301, 2311
Karvelis V. 842
Kasarskaitė Skaidra 995
Kasikėnai 400
Kasiukaitis 698
Kasiulaitienė Vida 1453, 1465, 1485,
1973
Kasiulaitis (Kluonius) Juozas 709
Kasiulaitis Juozas 698
Kasiulaitis Juozas, Kluonius 698, 704,
2705
Kasiulaitytė Alina 1503
Kasiulevičius Anzelmas 364
Kasiulis Vytautas 2405
Kasiusevičius Edmundas 1758
Kasparai 1778
Kasparaičiai 2494, 2592
Kasparaitienė (Pikžirnytė) Justina
1388
Kasparaitienė (Ūsaitė) Genovaitė 1759
Kasparaitienė Antanina 1801
Kasparaitienė Genovaitė 1756, 1757
Kasparaitienė Marytė 800
Kasparaitienė Ona 603, 619
Kasparaitienė V. 602
Kasparaitienė Vida 624
Kasparaitis 456
Kasparaitis Albinas 1629
Kasparaitis Algis 1615, 1754
Kasparaitis Antanas 801
Kasparaitis Jonas 1755, 1822
Kasparaitis Juozas 213, 624, 1175,
1177, 1201, 1243
Kasparaitis Justinas 74, 92, 93, 102,
103, 104, 122, 123–134, 152, 153, 158,
170, 172, 174, 182, 183, 188, 200, 202,
204, 396, 400, 409, 412, 701, 774, 776,
780, 783, 801, 806, 821– 823, 1191,
1481, 1512, 1516, 1558, 1665, 1801,
1814, 1825, 1962, 1970, 1997, 2167,
2211, 2216, 2262, 2264, 2265, 2266,
2703, 2384, 2490, 2491, 2492, 2493,
2494, 2495, 2496, 2497, 2606, 2608
Kasparaitis Justinas Sigitas 2490
Kasparaitis Kazimieras 774, 1822,
1969, 1971
Kasparaitis Kęstutis 1243
Kasparaitis Liudvikas 912
Kasparaitis P. 801
Kasparaitis Pranas 460, 774, 800, 801,
1665, 1666, 2595
Kasparaitis Pranas Damijonas 769
Kasparaitis Vincas 801, 1814, 1815,
1822, 2494
Kasparaitis V. 2494
Kasparaitytė Agota 905
Kasparaitytė Aldona 1822
Kasparaitytė Birutė 1244
Kasparaitytė Marijona 801
Kasparaitytė Mariutė 1666
Kasparaitytė Monika 1249
Kasparaitytė Monika 1606, 1822
Kasparaitytė Petrė 1666
Kasparavičienė Augenija 2382
Kasparavičienė Nijola 2487
Kasparavičienė Kunigunda 884
Kasparavičienė Petrė 898
Kasparavičienė Pranė 893
Kasparavičius A. 2252
Kasparavičius Alvydas 1533, 1534
Kasparavičius J. 1689
Kasparavičius Jonas 1683, 2703–2704
Kasparavičius Juozas 506, 893, 2705
Kasparavičius Juozas (Kasparas) 2595
Kasparavičius Kęstutis 1197
Kasparavičius Pranas 506, 898
Kasparavičius Vincas 884
Kasparavičiūtė Brigita 884
Kasparavičiūtė Dalė 1198
Kasparavičiūtė Eugenija 1187
Kasparavičiūtė Janina 884
Kasparavičiūtė Kunigunda 884
Kasparavičiūtė Marcelė 1658
Kasparavičiūtė Teresė 898
Kasparavičiūtė Vida 1198
Kasparevičienė (Keblaitytė) Pranė
1685
Kasparevičienė A. 1472
Kasparevičienė Augenija 1488
Kasparevičienė Augenija 2370
Kasparevičius Antanas 477
Kasparevičius J. 1516, 1556, 1557,
1559, 1560, 1684
Kasparevičius Jonas 1375, 1555
Kasparevičius Juozas 443, 451, 553,
849, 850
Kasparevičius Pranas 448, 453, 849,
850
Kasparevičius V. 1740
Kasparevičius Vincas 55, 1654, 1655,
1740
Kasparevičiūtė Teresė 1455
Kasparevipčius Juozas 460
Kasperaitis P. 1945, 1946
Kasperaitis Pranas 1945
Kasperavičaitė Antanina 1063
Kasperavičiai 676, 1802
Kasperavičienė (Sandargaitė) Antanina
1805
Kasperavičius 166, 196, 1006
Kasperavičius 1769, 1802
Kasperavičius (Baldauskas) 1802
Kasperavičius (Kasponis) Romanas
1276, 1808, 2705, 2706
Kasperavičius (Касперович) Juozas
364
Kasperavičius A. 1803, 1808
Kasperavičius Antanas 1802
Kasperavičius Egidijus 1490
Kasperavičius J. 1043
Kasperavičius Jonas 823
Kasperavičius Juozas 1665, 1666, 1673
Kasperavičius Juozas 700, 762, 763,
765, 1025, 1027, 1042, 1044, 1045
Kasperavičius Kostas 506
Kasperavičius Vincas 510, 762, 765
Kasperavičiūtė Nijolė 1195
Kasperavičiūtė Pranė 1805
Kašauskas Petras 1627
Kašauskienė V. 1003, 1071, 1088
Kašelionis J. 1098, 1101, 1103, 1105
Kašėtienė (Senkutė) Rasa 2298, 2307
Kašėtienė R. 2300, 2303, 2321
Kašėtienė Rasa 1998
Kaširovas 1123
Kašiuba Jonas 2294, 2295
Kašiubaitė A. 1516
Kašiubaitė Aldona 2616
Kašuba V. 2476
Katavičius Eustachijus 298
Katilienė Irena 207, 284, 304
Katilienė Irenę 1828
Katiliškis Marius 2324, 2481
Katilius (Katyll) Pijus 1297
Katilius A. 1251
Katilius Algimantas 675, 684, 1254,
1290
Katilius J. 432
Katilius Mykolas 1062
Katilius Pijus 1318
Katilius Povilas 776
Katinas Valentinas 1523
Katinevičius (Katyniewicz) Grigalius
1298, 1317
Katkevičius Aurelijus 2489
Kaubrys Jaunius 1273, 1288
Kaubrys S. 1021
Kaufmanas Konstantinas 672
Kaukas A 2609, 2611
Kaukas Andrius 391, 1502, 1502
Kaukas Vincas 1810
Kaunai 479, 636
Kaunaitė Aldona 393, 1190, 1616
Kaunaitė Antanina 1675
Kaunaitė B. 1099
Kaunaitė Birutė 1098, 1192
Kaunaitė Česė 1675, 1778
Kaunaitė Eugenija 907, 1758
Kaunaitė J. 1099
Kaunaitė Joana 1098
Kaunaitė Jūratė 1188
Kaunaitė K. 1357
Kaunaitė Petronėlė 786
Kaunaitė Roma 911, 1108, 2019, 2706
Kaunaitė Teresė 907
Kaunaitis Sebastijonas 288
Kaunantis 775
Kaunas 1629, 2616
Kaunas 335, 336, 364, 427, 869
Kaunas (Tamukas) 640
Kaunas A. 336
Kaunas A. J. 1020
Kaunas Albinas 1202
Kaunas Algis 1748
Kaunas Andrius 1665, 1666, 1675
Kaunas Antanas 447, 883, 907, 1277,
2706
Kaunas Antanas Jonas 1019, 2707,
2708
Kaunas Baltrus 1585, 2588
Kaunas Bronius 70, 27080
Kaunas D. 2182
Kaunas Domas 1507, 2182, 2481, 2488
Kaunas Donatas 1455, 1628, 1629
Kaunas Dzidorius 638
Kaunas Feliksas Gediminas 881
Kaunas Gediminas 2019
Kaunas J. 1491, 1558, 1596, 2606
Kaunas J. 346, 398, 406, 408, 481,
496, 546, 726, 731, 742, 1123
Kaunas Jonas 1598, 1675, 1758, 2035,
2115, 2169, 2196, 2606, 2608
Kaunas Jonas 310, 317, 364, 450, 466,
472, 483, 495, 509, 510, 686, 700, 704,
726, 727, 729, 760, 763, 766, 769, 774,
907, 911, 982, 1049, 1050, 1259, 2708
Kaunas Jonas I 456, 505
Kaunas Jonas II 456, 505
Kaunas Jonas III 457, 505
Kaunas Jonas, vyresnysis 211
Kaunas Juozapas Pranciškus 2577
Kaunas Juozas 1375, 1394, 1555, 1559,
1561, 1597, 1598, 1607, 1608, 1638,
1758, 1810, 2379, 2382, 2420, 2605,
2709,
Kaunas Juozas 456, 476, 483, 544,
745, 762, 765, 774, 823, 881, 982, 983,
1173, 1174, 1185, 1188, 1277, 2709,
2710
Kaunas Jurgis 457, 483, 495, 635,
636, 726, 727, 745, 760, 763, 766, 881,
27102115
Kaunas Justinas 336, 338, 343, 346,
393, 511
Kaunas K. 1596
Kaunas K. 481, 500, 1027
Kaunas Ksaveras 2711
Kaunas Kajetonas 453, 515, 552, 555,
881, 1028
Kaunas Motiejus 2588
Kaunas P. 320, 774, 789
Kaunas Pranas 319, 474, 769, 773,
785, 788, 823, 907, 1586
Kaunas Saliamonas 1276
Kaunas Simonas 209, 2711, 2712
Kaunas V. 1362
Kaunas V. 339, 341, 734
Kaunas Valentinas 340
Kaunas Viktoras 508, 1758
Kaunas Vincas 476, 907
Kaunas Vitas 854
Kaunas Vytautas 1500, 1503
Kaunas Z. 1123
Kaunas Zenonas 1114, 1174, 1186
Kaunas, jaunesnysis 211
Kauneckas Vytautas 329
Kaunienė 1359
Kaunienė Ona 2580
Kaunienė (Kušlikytė) Agota 863, 1748
Kaunienė A. 863
Kaunienė Agota 345, 891
Kaunienė Antanina 1758
Kaunienė Antosė 636, 881
Kaunienė Bronė 907
Kaunienė K. 1361
Kaunienė Konstancija 911
Kaunienė Marcelė 345, 524
Kaunienė Marijona 1675
Kaunienė Ona 2580
Kaunienė P. 737, 1357
Kaunienė Petrė 508
Kaunienė Teresė 1999
Kaunietis R. 855, 859, 864
Kaunukė (Kaunaitė) Petronėlė 784
Kaupas Julius 2235
Kaušiūtė Dainora 1544
Kaušiūtė Petronėlė 2558
Kaušpėda Algirdas 2532
Kavaliauskaitė J. 1003
Kavaliauskas Jonas 1268, 1298, 1320,
1329
Kavaliauskas P. 91, 121
Kavaliauskas V. 669, 774, 781, 784,
785, 788, 798, 800, 804, 811, 817, 1306
Kavaliauskas Vilius 2481, 2496
Kavaliauskas Vidutis 642
Kavaliauskas Vladas 668
Kavaliauskienė Lidija 113
Kavaliauskienė S. 1126
Kavaliauskienė Stasė 1126, 1196
Kavaliūnas 583
Kavaliūnas Vitas 1387, 1388, 1389,
1390, 1391
Kavoliukas Algimantas Petras 1468
Kavoliūnas Antanas 329
Kavoliutė Filomena 91, 93, 94, 95, 97,
98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 121, 123, 124, 125, 127, 128,
129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 395, 397, 398, 399, 403, 413, 416,
421, 422, 424, 425
Kavoliutė J. 400
Kazakauskas V. 27, 37, 38, 57, 67, 68
Kazakauskas Vytautas 661
Kazakevičius Ignas 2423
Kazanzakis N. 2547
Kazarjanas A. 841
Kazemakas Jonas 214
Kazernovičienė Vita 1418, 1422
Kazernovičius Jonas 541, 624, 627,
1013
Kazernovičiūtė Agnė 1422
Kaziliūnienė Teresė Bernadeta 734,
1516, 2712
Kaziliūnienė (Stankūnaitė) Teresė 2608
Kazlauskai 1367
Kazlauskaitė (Virbickienė) Kristina
1396
Kazlauskaitė Albina 1103
Kazlauskaitė Julija 1199
Kazlauskaitė Lina 995
Kazlauskaitė Regina 1199
Kazlauskaitė Z. 738
Kazlauskas 516, 1078
Kazlauskas A. 2368
Kazlauskas Algirdas 1191
Kazlauskas Aleksas 2404
Kazlauskas E. 1580
Kazlauskas Jonas 1367
Kazlauskas Juozas 783, 2452
Kazlauskas Jurgis 2292
Kazlauskas Justinas 1114, 1127, 1139
Kazlauskas Marcelis
Kazlauskas Stasys 642
Kazlauskas Vitas 1630
Kazlauskas Zigmas 1563, 1565
Kazlauskienė 1370, 1545
Kazlauskienė 846
Kazlauskienė Antanina 640
Kazlauskienė B. 2040
Kazlauskienė B. 845
Kazlauskienė Bronė 1367, 1370, 2034,
2453
Kazlauskienė D. 1545
Kazlauskienė P. 843, 845
Kazlauskienė Petrė 844
Kazlauskienė Roma 1114, 1172
Kazlauskienė Zita 612, 625
Kazlovas 354
Kazlovas Nikolajus 1630
Kažemėkaitė Juzė 638
Kažemėkaitė Pranė 638
Kažemėkaitienė Dalė 1012, 1153,
1156, 1162, 1167, 1170, 1419, 1525,
1526, 1530
Kažemėkaitienė Magdalena 688
Kažemėkaitis 1751
Kažemėkaitis 382, 638
Kažemėkaitis Dovydas 638
Kažemėkaitis J. 1639
Kažemėkaitis Jonas 530, 624, 638,
1034
Kažemėkaitis Juozas 1588, 1644, 1810
Kažemėkaitis Juozas 468, 470, 476,
688
Kažemėkaitis Kęstutis 624, 627, 1202
Kažemėkaitis Petras 1625, 1628
Kažemėkaitis Pranas 1627, 1631
Kažemėkaitis Pranas 444
Kažemėkaitis Stasys 446
Kažemėkaitis Tomas 624
Kažemėkaitis Viktoras 638, 2712
Kažemėkaitis Vitas 1191
Kažemėkaitytė 1751
Kažemėkaitytė Česė 1983
Kažemėkaitytė Juzefa 1093, 1105
Kažemėkaitytė Nijolė 1193
Keblaitienė Antanina 444, 778
Keblaitis (Kebłajtys) Izidorius 1299
Keblaitis Antanas 1268, 1298, 1299,
1320
Keblaitis Antanas 1329
Keblaitis Izidorius 1319, 2195
Keblaitis Justinas 1684
Keblaitis Mykolas 213
Keblaitis Simonas 213
Keblaitis Vincas 1685
Keblaitytė Laimina 1197
Kebleriai 1090
Keblerienė Marcelė 1035, 1090
Kebleris J. 913, 1023, 1031, 1079,
1083, 1084, 1090, 1098
Kebleris Jurgis 1751
Kebleris Jurgis 752, 901, 982, 1030,
1035, 1038, 1075, 1097
Kebleris Leonidas 1035, 1090, 1139,
1144, 1188, 2377
Kebleris Leonidas 1751
Kebleris Leonidas Juvencijus 901
Keblinskaitė Birutė 1190
Keblinskas 336
Keblinskas Antanas 1969
Keblinskas Antanas 850
Keblinskas Izidorius 335, 336
Keblinskas Juozas 337
Keblinskas Pranas 356, 2712
Keblinskis Juozas 444
Keblys 2200
Keblytė Jolanta 1206
Kelertaitė (Domeikienė) Vida 1990
Keliuotis J. 1687
Kelmelis Antanas 1447, 1449, 1604
Kelmelytė Ona 1193
Kelmutis A. 1019
Kemėšis B. 792
Kemėža Andrius 713
Kemeža Antanas 1760, 1768
Kemeža Jurgis 467, 1768
Kemeža Saulius 1573–1576
Kemeža Tomas 1218
Kemeža Tomas 1572
Kemežaitė Marcelė 1768
Kemežaitė Marijona 1768
Kemežaitė-Morkevičienė Ona 1768
Kemežaitė-Sakalienė Marijona 1768
Kemežienė Salomėja 1235, 1236
Kemežienė Sofija 1196
Kemežys V. 793
Kemžiūra Vitas 1675, 1971, 2528
Kemžiūraitė Vida 1143, 1207
Kenigienė Gendrutė 489
Kėnigis Leopoldas 443, 489
Kėnikiai 1777
Kėnikienė 1777
Kėnikienė Gendrieta 448
Kėnikis 1773, 1777
Kėnikis Gustavas 471, 750
Kėnikis Leopoldas 448
Kenikytė 1777
Kepalavičius Juozas Petras 769
Kerbelytė Bronislava 2034, 2097, 2155
Kerevičius Deividas 1435, 1436, 1438,
1444, 1450, 1453, 1469
Kernagis Vytautas 1003
Kerpakienė I. 602
Keršys M. 2178
Keručiai 2605
Kerutis Juozas 1189, 1961
Kerutis Juozas 451, 465
Kerutis Justinas 892
Keselytė Česė 1196
Kęstutis, kunigaikštis 2405
Keturakis 2221
Keturakis Andrius 2195
Kėvelaičiai 1777
Kėvelaitienė Eugenija 571
Kėvelaitis Edgaras 1247
Kėvelaitis Edgaras 1414, 1544
Kėvelaitis Juozas 1547
Kėvelaitytė Gabrielė 1544
Kėvelaitytė Romutė 1206
Kėvelis Juozas 1673
Kiaušiūtė Kristina 1613
Kybaris Juozas 799
Kybartaitė (Jakienė) Laima 1983
Kybartaitė Antanina 798
Kybartas 1794, 1799
Kybartas Adolfas 1800
Kybartas Albertas 490
Kybartas Antanas 774, 795, 796, 797,
798
Kybartas Edvardas 457, 466
Kybartas Gustavas 489
Kybartas Juozas 769, 774, 798, 799,
800, 908
Kybartas Liudvikas 446
Kybartas Pranas 774, 795
Kybartienė 1800
Kybartienė Ona 470
Kičienė 638
Kielland-Lund J. 84, 114
Kiet Peter 2582
Kijauskienė Genovaitė 1801
Kikas Augustas 491
Kikis Gustavas 490
Kilikevičienė G. 1516
Kiliotaitytė Ona 810
Kilus Prusakas 212
Kymantas 1732
Kynaitė Milija (Emilija) 803
Kynas A. 803
Kynas Augustas 774, 801
Kynas Jonas 803
Kynas Otto 1923, 1924, 1954, 1957,
1961
Kinderienė (Petravičiūtė) Ramunė
1575
Kinderis Antanas 1994
Kiniauskas L. 1079
Kiniauskas Liudas 1075, 1076, 1079,
1105
Kinka Stasys 1625
Kinska Elžbieta 1504
Kiričenka S. 830
Kirkickaitė V. 1123, 1143
Kirkickas Antanas 1375, 1432,1464,
1555, 1556, 1558, 1559, 1565
Kirkickas Antanas 640
Kirkickienė D. 1558
Kirkickienė Danutė 1123, 1126, 1129,
1131
Kirkickienė Danutė 1375, 1464, 1549,
1555, 1556, 1559, 1565, 1605
Kirkickis Antanas 1399, 1485, 1549,
1605
Kirkickis Antanas 531, 574, 583
Kirkickytė Vitalija 1200
Kirkienė Genovaitė 2500
Kirkmand Johan 1490, 1491
Kirlys Jonas 1018
Kirstukas 1629
Kirstukas M. 83, 113
Kiršenšteinas Jonas Jeronimas Krišpinas
207, 284
Kirvaitis Dominykas 696
Kirvelaitis Juozas 901
Kisarauskas Vincas 2391
Kiseliauskas Rolandas 1490
Kiselytė Matilda 882
Kisielienė Laimutė 1478, 1553
Kisielius Kleopas 2452
Kisliuchinas I. 841
Kisnieriūtė Alma 1411
Kišonienė Rita 1507
Kiudulas Jonas 1623
Kiuhn Dirk 1492
Kiukytė B. 2175
Kiūlius Vilius 1036
Kyvis 320
Kivyta Juozas 454
Kizienė B. 84, 114
Kizlauskas D. 2175
Klapataitis Jonas 693
Klapatauskas V. 516
Klapatauskas Vincas 379
Klavelis B. 2547
Klausutis 733
Kleinas 1892
Kleinas Danielius 1999, 2483
Kleinys Ferdinandas 489
Kleišteinas D. 1961
Kleizaitė Beatričė-Vasaris 2476
Kleizeris 688
Kliaugaitė N. 2109, 2134
Klibingaitis Albertas 1794
Klibingaitis Augustas 1794
Klibingaitis Augustas 474, 490
Klibingaitis Jonas 1795
Klibingaitis Jonas 475
Klibingaitis Jurgis 1794, 1795, 1796,
1800
Klibingaitis Jurgis 490
Klimai 1772, 1779
Klimaičiai 1780
Klimaitė Violeta 2487
Klimaitienė Antanina 390, 636, 996,
1000, 1003, 1115, 1118, 1121, 1123,
1129, 1131, 1134–1138, 1140–1146,
1157, 1165, 1172, 1185–1188, 1191,
1195, 1196, 1205, 1211, 1213, 1227,
1228, 1229, 1378, 1380, 1383, 1394,
1406, 1407, 1429, 1441, 1442, 1448,
1453, 1456, 1459, 1464, 1473, 1485,
1505, 1506, 1512, 1516, 1545–1549,
1550, 1554, 1555, 1557, 1558, 1559,
1566, 1568, 1569, 1605, 1606, 1779,
1972, 2712, 1713, 2377, 2473
Klimaitienė (Kutaitė) Elena 636
Klimaitienė Elena 1616, 1773
Klimaitienė Elena 645
Klimaitienė Magdelena 1772, 1773,
1779
Klimaitienė Petronėlė 1772, 1773,
1779
Klimaitis 1432, 1779
Klimaitis 791, 792
Klimaitis (Климайтис) Severinas 308
Klimaitis Algirdas 1015
Klimaitis Augustinas 1780
Klimaitis J. 1378, 1770, 1771, 1773
Klimaitis J. 565, 791
Klimaitis Jonas 1772, 1773, 1779, 1949
Klimaitis Jonas 471
Klimaitis Juozas 1372, 1373, 1440,
1441, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449,
1604, 1605, 1617, 1772, 1773, 1779,
1978, 2713
Klimaitis Juozas 790, 1130
Klimaitis Justinas 1773, 1780
Klimaitis Kęstutis 384, 576, 580, 581,
583, 641
Klimaitis Pranas 1589, 1666, 2173,
2603
Klimaitis Pranas 312, 460, 718, 790,
791, 792, 793, 899,
Klimaitis Pranas, visuomenės ir karo
veikėjas, žurnalistas, 2712, 2714
Klimaitis Severinas 308
Klimaitis Vytautas 1109, 1774, 2715,
2715
Klimaitisa Juozas 1999
Klimaitytė Agnė 1163, 1164, 1222
Klimaitytė Agnė 1466
Klimaitytė Janina 1774
Klimaitytė Lina 596
Klimaitytė Milda 1223
Klimaitytė Milda 1466
Klimaitytė Nemira 1184, 1200
Klimaitytė Verutė 1780
Klimaitytė Violeta 1139
Klimas 932
Klimas Adolfas 1019
Klimas Baltramiejus 211
Klimas Martynas 211
Klimas Jonas 2467
Klimas Petras 2176, 2224, 2226, 2227,
2228, 2229, 2230, 2231, 2246, 2481
Klimavičius Raimundas 2230
Klimka Alfonsas 2418
Klimka Libertas 1829, 1830, 1997,
2487
Kliokienė B. 603, 604
Kliokys Pranas 1127
Kliokytė Margarita 1189
Kliokytė Violeta 1174, 1185, 1188
Klipkus 311
Kliučininkas 1640
Kliučininkas Algirdas Antanas 899
Kliučininkas Jonas 327, 899, 913
Kliučininkas Juozas 1623
Kliučininkienė Juzefa 899
Kliučinskas Jonas 1146
Kliučinskienė (Šakūnaitė) Juzė 2076,
2080
Kliučius Jonas 388, 391, 394, 645,
663, 698, 700, 1149, 1154, 1160, 1161,
1166, 1170, 1275, 1279, 1281, 1284,
1287, 1367, 1368, 1370, 1371, 1373,
1374, 1637, 1651, 1975, 1976, 2194,
2264, 2334, 2335, 2371, 2374, 2578,
2581, 2582, 2583,
Kliučninkas J. 742
Kliučninkienė J. 1378
Klova Vytautas 2501
Kluonienė 709
Kluonius (Kasiulaitis) Juozas 710, 712
Knederis Jonas 491
Kneipp Sebastian 2305, 2307
Kneizevičienė Bronė 560, 567
Knezevičienė Angelė 1616
Knezevičienė Petrė 905
Knezevičienė R. 1992, 1993
Knezevičienė Ramutė 1562
Knezevičienė Roma 1171, 1235, 1236,
1239, 1240
Knezevičius Aidas 1992
Knezevičius Albinas 1466
Knezevičius Albinas 566, 1222
Knezevičius Juozas 1401, 1407
Knezevičius Juozas 622, 1191
Knezevičius Paulius 1155
Knezevičius Stasys 1630, 1631
Knezevičiūtė Česė 1983
Knezevičiūtė Sigita 1221
Knezevičiūtė Sigita 1466, 1545
Knezevičiūtė Sigutė 1992, 1994
Knyrimai 356
Knisius 311
Kniūkšta A. 2176
Kniūraitė V. 427
Knyvienė Ona Danutė 619
Koch W. 87, 88, 117, 118
Kohanas 722
Koidelis 723
Kokys Virginijus 624
Kokytė Daiva 1205
Kolejnik Barbara 1500
Koleras Edvardas 489
Koleras Gustavas 489
Kolerienė Marta 488
Kolevai 1815, 1822
Kolevaitė Marta 636
Kolevaitė Mėta 1822
Kolevaitė Morta 1822
Kolevaitis Pranas 1750
Kolevas Edvardas 453, 470
Kolevas Gustavas 507
Kolius Leizeris 638, 639
Koliūtė Genutė 639
Koliuvienė (Joškytė) 639
Koloskova Marina 1499
Komaras 1557
Koncevičius Rimvydas 1501
Koncevičius Vytautas 1468
Končakova 2288
Kondratavičius Kazys 1553
Kondratienė O. 24, 25, 26, 32, 42, 43,
54, 55, 56, 62, 72, 73
Kondrotas V. 1438
Kontautas Jonas 1627
Kontautas V. 1922
Konteikienė R. 1580
Konteikienė Reda 1247
Koplevskis (Коплевский) 364
Konradas Džozefas 2547
Kontrimas Česlovas 2393
Korenevas 817
Korotkovas S. 837
Koršas Fiodoras 2000
Koršunova Klaudija 2531
Kosciuška Tadas 666
Kostiuško I. I. 360, 361, 362, 363
Kovtiūšenkos G. F. 825
Kozlovaitė Regina 753, 1067
Koženiauskienė Regina 1374, 1506,
2361, 2372
Koženiovskis J. 2172
Krakauskas 822
Kramilaitė Juzė 901
Kramilaitė Teresė 901
Kramilienė Antosė 901
Kramilius 637, 723
Kramilius A. 782
Kramilius Algimantas 776
Kramilius Antanas 775
Kramilius J. 2611
Kramilius Jonas 1809, 1810
Kramilius Jonas 364, 476, 510, 769,
774, 775, 776, 781, 910
Kramilius Juozas 1608
Kramilius Juozas 450, 509, 901
Kramilius Pranas 764, 766
Kramilius Vidmantas 901, 944
Kramilius Vytautas 776
Kramiliūtė Antanina 776
Kramiliūtė Birutė 776
Kramiliūtė Juzė 944
Kramiliūtė Teresė 1993
Kraneckienė Lėja 491
Krasauskaitė A. J. 2424
Kraniauskas Jonas 849
Krapavickas Algimantas 2294
Krasauskas Kęstutis 1859, 1877, 2192
Krasauskas Stasys 2399, 2404
Krasauskienė Marija 1506
Krasickai 1815, 1818
Krasickas Antanas 1755
Krasickas Vitas 1755
Krasnickas Pranas 2311
Kraulėda J. 993
Kraulėda V. 1812, 1813
Kraulėda V. 532, 593, 594, 599
Kraulėda Valentinas 1792, 1811
Kraulėda Valentinas 588, 589, 591,
599, 602, 603, 619, 620, 1245
Kraulėdaitė Rūta 1243
Krausas 805
Kravala Gita 1504
Kravčinskis (Krawczyński) Motiejus
1299
Kravčinskis Motiejus 1318
Kraveckas 1588
Kraveckas 639
Kraviecas Juozapas 210
Kregždys Petras 1093, 1095, 1103
Kregždys Petras 1802, 1803, 1808
Kreishauptmanas 1620, 1621, 1622
Kremelaitienė Veronika 1773
Kremelaitis 1771, 1772, 1774, 1775,
1776, 1778, 1779
Kremelaitis J. 790
Kremelaitis Jonas 1770, 1772, 1773,
1774, 1778, 1779
Kremelaitis Jonas 471, 506, 769, 774
Kremelaitis Juozas 1779
Kremelaitis Justinas 1779
Kremelaitis Pranas 1779
Kremelaitytė Antosė 1778, 1779
Kremelaitytė Pranė 1776
Kremelis 1585
Krėvė-Mickevičius Vincas 791, 2346
Kriačiūnaitė Janė 905
Kriaučiūnaitė Amanda 1248
Kriaučiūnaitė Amanda 1544
Kriaučiūnaitė Bronė 904
Kriaučiūnaitė Elena 1047
Kriaučiūnaitė Genovaitė 904
Kriaučiūnaitė Izolda 1189
Kriaučiūnaitė Janina 1441
Kriaučiūnaitė Karolina 1249
Kriaučiūnaitė Kazė 905
Kriaučiūnaitė Magdalena 688, 693
Kriaučiūnaitė Stasė 904
Kriaučiūnaitė Valė 905
Kriaučiūnas 1815, 1817, 1824, 2616
Kriaučiūnas Albinas 905
Kriaučiūnas Algirdas 624
Kriaučiūnas Algis 774, 2608
Kriaučiūnas Andriejus 209
Kriaučiūnas Antanas 1385, 1543
Kriaučiūnas Antanas 453, 506, 603,
905, 911
Kriaučiūnas Baltramiejus 334
Kriaučiūnas Benas 1654
Kriaučiūnas Deividas 1249
Kriaučiūnas Deividas 1414
Kriaučiūnas J. 2171
Kriaučiūnas J. 604, 869
Kriaučiūnas J.-Beržas 861, 862, 865,
866
Kriaučiūnas J.-Cezaris 870
Kriaučiūnas Jonas 209
Kriaučiūnas Jonas 2171, 2172, 2177,
2608
Kriaučiūnas Juozas 463, 596, 890,
905, 911
Kriaučiūnas Juozas-Beržas 852, 853,
861, 865, 872, 876
Kriaučiūnas Kriaučiūnas Juozas-Cezaris
868, 876, 878, 879
Kriaučiūnas Jurgis 458, 884, 1130
Kriaučiūnas L. 1392
Kriaučiūnas Linas 541, 604, 623
Kriaučiūnas M. 1580
Kriaučiūnas Martynas 1249
Kriaučiūnas Mikalojus 209
Kriaučiūnas Motiejus 472, 510, 904
Kriaučiūnas P. 2482
Kriaučiūnas Petras 719
Kriaučiūnas Pranas 675, 692, 697,
704, 712, 733
Kriaučiūnas Rimvydas 1490
Kriaučiūnas Rytis 541, 622, 629
Kriaučiūnas Steponas 209
Kriaučiūnas Vidas 1243
Kriaučiūnas Vytautas 1222
Kriaučiūnienė Anelė 619
Kriaučiūnienė (Vaičiatytė) Anelė 2608
Kriaučiūnienė Dana 1234, 1235
Kriaučiūnienė Jūratė 1150, 1152,
1153, 1154, 1170, 1247
Kriaučiūnienė Juzė 904
Kriaučiūnienė Marcelė 890
Kriaučiūnienė Veronika 1769
Kriaučiūnienė Vida 624
Kriaučiūnienė Zina 1233
Kriaušiūnas 1808
Kriauza Gustavas-Urėdas 875, 876,
878, 879
Kriauza Juozas 1961
Kriauza V. 2493
Krienūnas Juozas 154, 184
Krygerienė (Brazauskaitė) Augenija
1243
Krijonas 322
Krikščiokaitytė Evelina 1544
Krikščiūnas J. 1597
Krikščiūnas J. 430, 431, 485
Krikščiūnas Jonas 431
Krikščiūnas Povilas 1475, 2033, 2039,
2040, 2097, 2131, 2138, 2145, 2151,
2154, 2155, 2156
Krikščiūnas Romualdas 2387
Krikštytė 1626
Krikštytė Justina 1427
Krikštytė Justina 846
Krikštolaitis Alfonsas Jurgis 769
Krikštolaitis J. 777
Krikštolaitis Jonas 1961
Krikštolaitis Jonas 511, 755, 769, 776
Krikštolaitis Juozas 443, 510
Krikštolaitis Pranas 445
Krikštolaitis Vincas 444
Krylovas N. 841
Krimaitytė Liucija 734
Krisčius 710, 712
Kristiansen C. K. 1493
Kryszpina-Kirszenszteina Hieronima
1826
Kriščiokaitė Ona 1676
Kriščiokaitytė Raimonda 1203
Kriščiūnai 356
Kriščiūnaitė Elena 780
Kriščiūnas 241, 577, 698
Kriščiūnas Algimantas 1199
Kriščiūnas Antanas 769, 780
Kriščiūnas Jonas 726
Kriščiūnas Pranas 507
Kriščiūnienė Antanina 780
Kriščius 698
Krištolaitienė Ilona 1379
Krištolaitis Albinas 1197
Krištolaitis Vincas 1107, 1108, 1109,
1110
Krištopaitė D. 2085
Kriūgas 2186
Krivaitis Vidmantas 1041, 1629
Kryževičienė Jurga 1674
Krokaitė Inga 1142
Kroker Liuda 804
Kromas Adomas 1961
Krosnys Pranas 2295
Krulas Martynas 216
Krulikas 1268
Krupavičius M. 2606
Krupavičius Mykolas 315, 317, 430,
757, 759, 2169, 2178, 2233, 2236, 2324
Krupickas R. 91
Krutilinas I. 2547
Kružas Jurgis 2160
Krzyvicki Tadeusz 2511
Kševinskis (Krzewinski) Karolis 1300,
1318
Kubekas L. 1503
Kubilienė Birutė 166 Kubilienė Eugenija
27152
Kubilinskas K. 1752
Kubilinskis Jonas 2160
Kubiliūnas 783
Kubilius Albinas 1395
Kubilius Jonas 1197
Kubilius Jonas 2371
Kubilius V. 721
Kubilskis Kostas 1029, 1030, 1033,
1041
Kubilskis Kostas 1586
Kubra Kšištofas 214
Kucinaitė Ieva 1165
Kucinaitė Kunigunda 807
Kucinienė Marcelė 778
Kuconytė Liucija 1627
Kučas Antanas 2459, 2551
Kučiauskai 1614
Kučiauskai 971
Kučiauskaitė 525
Kučiauskaitė Janina 882
Kučiauskas 1817
Kučiauskas A. 1501, 1596
Kučiauskas A. 481
Kučiauskas Alvydas 882, 1193
Kučiauskas Antanas 458, 507, 882,
1118, 1189, 1456, 1464, 1485
Kučiauskas Artūras 1992, 1993, 1994
Kučiauskas Artūras 621
Kučiauskas E. 583, 1134
Kučiauskas Edmas 1195
Kučiauskas Edmundas 1548
Kučiauskas Edmundas 640, 1002,
1120
Kučiauskas J. 852
Kučiauskas Jonas 852, 882
Kučiauskas Juozas 882, 931, 970
Kučiauskas Sigitas 882, 1192
Kučiauskas Vidas 1196
Kučiauskienė (Mockaitytė) Antosė 969
Kučiauskienė Antanina 1974
Kučiauskienė Antanina 882, 970
Kučiauskienė Antosėlė 1612
Kučiauskienė Dalia 1548
Kučiauskienė Dalytė 1233
Kučiauskienė Eugenija 882
Kučiauskienė Kristina 1610
Kučiauskienė Sigutė 1992, 1993
Kučienė Teresė 2548
Kučinas Jonas 551
Kučinskas A. 1665, 1684
Kučinskas A. 321
Kučinskas Bronius 820
Kučinskas Juozas 1974
Kučinskienė 1024
Kučinskienė Joana 336, 1255
Kuderka Adomas 2558
Kuderka Albinas 2558
Kuderka Antanas 2558
Kuderka Baltramiejus 2558
Kuderka Juozas 2558
Kuderka Matas 2558
Kuderka Petras 2558
Kuderka Vincentas 2558
Kuderkaitė Magdalena 2558
Kuderkevičius (Kuderkiewicz) Juozapas
1300, 1318
Kuderkienė Marijona 2558
Kudirka 1076
Kudirka 1793, 2019, 2202
Kudirka A. 604
Kudirka Agota 2560
Kudirka Antanas 769, 773, 1620,
1811,2559, 2715
Kudirka Arūnas 633, 1198, 2558,
2570, 2715
Kudirka Augustinas 2558, 2560, 2561
Kudirka Egidijus 1247
Kudirka Egidijus 2558
Kudirka Elena 2560
Kudirka Feliksas 2715, 2716
Kudirka J. 603, 700, 749, 1023, 1025,
1045, 1105, 1804, 2559, 2601
Kudirka Jonas 455, 620, 621, 764,
997, 1075, 1104, 1191, 1193, 1241,
1243, 1244, 1245, 1751, 1793, 2558,
2560, 2561, 2562, 2570
Kudirka Jonas Antanas 619
Kudirka Jonas Juozapas 2559
Kudirka Juozas 455, 475, 510, 711,
712, 1194,,1810, 2019, 2558, 2560, 2561
Kudirka Justinas 748, 773, 861, 1063,
1064, 1804, 2558, 2560, 2561, 2647
Kudirka Kazimieras 1300, 1320, 2559
Kudirka Kęstas 621
Kudirka Kęstutis 619
Kudirka Marija 2560
Kudirka Matas 508
Kudirka Mateušas 463
Kudyrka Motiejus 2558
Kudirka Pranas 2126, 2129, 2155,
2558
Kudirka Pranas 773
Kudirka Raigardas 1504
Kudirka Rimvydas 1246
Kudirka Simanas 795, 1371, 1499,
1501, 1502, 1865, 1573, 1667, 2558,
2295, 2560, 2561, 2562, 2565, 2566,
2567, 2568, 2569, 2570, 2716, 2717,
2600, 2611, 2647
Kudirka Simas 2502
Kudirka Valentinas 2558
Kudirka Vincas 604, 606, 667, 671,
693, 695, 712, 719, 720, 721, 773, 775,
852, 854, 859, 869, 874, 912, 1151,
1167, 1234, 1236, 1255, 1373, 1491,
1566, 1627, 1656, 1660, 1999, 2126,
2168, 2171, 2189, 2197, 2257, 2261,
2293, 2367, 2502, 2509, 2536, 2540,
2606, 2527, 2555, 2558, 2559, 2560
Kudirka Vytas 2558
Kudirka Vytautas 1485, 2558
Kudirka Vytautas 535, 602, 621, 623,
629
Kudirkaitė 379, 2019
Kudirkaitė A. 1107, 1108
Kudirkaitė Agota 852, 1058, 1973,
2558
Kudirkaitė Antanina 1059
Kudirkaitė Antanina 2558
Kudirkaitė Daiva 1202
Kudirkaitė Daiva 2558
Kudirkaitė Dalė (Liucija) 2558
Kudirkaitė Elena 2558, 2561
Kudirkaitė Giedrė 2558
Kudirkaitė J. 1362
Kudirkaitė Joana 1242
Kudirkaitė Jovita 623, 624
Kudirkaitė Juzefa 2558
Kudyrkaitė Marija 2556, 2558
Kudirkaitė Milda 2554, 2555
Kudirkaitė Nijolė 2558
Kudirkaitė Petronėlė Marija 2558
Kudirkaitė Salomėja 2558, 2560, 2561
Kudirkaitė Viktorija 2558
Kudirkaitė Virginija 1246
Kudirkaitė Virginija 2558
Kudirkaitė Vitalija 1246
Kudirkaitė Vitalija 2558
Kudirkas Vincas 2554
Kudirkevičius (Kuderkiewicz,
Kudyrkiewicz) Kazimieras 1300
Kudirkevičius Kazimieras 1317
Kudirkienė 2019, 2616
Kudirkienė (Grinčinaitytė) Gražina
2560
Kudirkienė Ona 2502
Kudirkienė (Lapinskaitė) Ona 2560
Kudirkienė (Saldukaitė) Magdalena
1035, 1045, 1064
Kudirkienė (Tarasenkaitė) Valentina
1242
Kudirkienė (Tarasenkaitė) Valentina
1543, 1554
Kudirkienė Agota 912
Kudirkienė Elena 393, 603, 1248,
1382, 1392, 1410, 1485
Kudirkienė J. 615
Kudirkienė Magdalena 1064
Kudirkienė Magdalena 2019
Kudirkienė Marija Agota 2561, 2570
Kudirkienė Ona 1542
Kudirkienė Ona 2560, 2567
Kudirkienė Regina 1793
Kudirkienė V. 1575
Kudirkienė Valentina 1243, 1244,
1249
Kudirkienė Zita 633
Kudirkos 1872, 2509, 2644
Kudirkos 2554, 2556, 2557, 2558
Kudirkos (Couderc) 2555
Kudulė Daiva 1492, 1523
Kugelevičius Ignacas 289
Kugelevičius Petras Ignacijus 298, 301
Kühn 2582
Kuinabalietis J. 1027, 1045
Kuizaitienė Lina 1533, 1534
Kuizaitytė Justė 1533, 1534
Kukliauskas Darius 1175, 1176, 1200
Kuklieriūtė Laima 1188, 2377
Kukšta Algimantas 2398
Kukta Juozapas 1049
Kukuraitienė Elžbieta 1546
Kukuraitis Antanas 1546
Kukuraitytė Antanina 1546
Kulbacka Patricija 1501
Kulbaitis Jonas 893
Kulbokas 2317
Kulbokas Vladas 2301, 2311–2316
Kulevičius 785
Kulikauskaitė Gražina 1189
Kulikauskaitė Roma 884
Kulikauskaitė Vilija 1193
Kulikauskaitė-Rastauskienė Asta 1500
Kulikauskas A. 604
Kulikauskas Andrius 704
Kulikauskas Antanas 1704
Kulikauskas Antanas 850, 884, 934
Kulikauskas Ąžuolas 1195
Kulikauskas Jonas 603, 606, 1052
Kulikauskas P. 167, 168, 197, 198
Kulikauskas V. 1258
Kulikauskas Vincentas 1301, 1319
Kulikauskienė Marijona 884
Kulikauskienė Milija 884
Kulikauskienė R. 167, 197
Kulikauskienė V. 2347
Kulpis Žydrūnas 1298, 1303
Kulvietis Abraomas2472
Kulvietienė (Žievytė) Zita 1682
Kulvietienė Z. 1491
Kumaitis Anus Prūsas 215
Kumaitis Jonas 212
Kumeita Jokūbas 216
Kumetaitis Adomas 212
Kumetis J. 697
Kumštaitis Rokas 1577
Kunca Antanas 469
Kunca P. 754
Kunca Romualdas 2392
Kuncaičiai 2562
Kuncaitė E. 1366
Kuncaitė Marcelė 795
Kuncaitė Marija 795
Kuncaitė Marijona 884
Kuncaitė Pranė 884
Kuncaitienė Marcelija 884
Kuncaitienė N. 615
Kuncaitienė Nijolė 1422, 1424, 1425
Kuncaitienė Nijolė Kazimiera 389
Kuncaitienė Valerija 793
Kuncaitis 1956
Kuncaitis 641, 878
Kuncaitis Augustinas 795
Kuncaitis Jaunutis 497, 793, 795, 864
Kuncaitis Jonas 1430, 1527, 1528
Kuncaitis Jonas 445, 455, 530, 743,
773, 774, 793, 795, 823
Kuncaitis Juozas 639, 863
Kuncaitis Jurgis 324, 452, 762, 765,
884
Kuncaitis Justinas 2562, 2568
Kuncaitis Justinas 770, 793, 794,
2717
Kuncaitis Kęstutis 625, 1245
Kuncaitis Sigitas 1985
Kuncaitis Vytautas 793
Kuncaitytė Elena 1606
Kuncaitytė Marija Agota 2558, 2561,
2562
Kuncaitytė Rita 1203
Kuncaitytė Snieguolė 1541
Kunčinas Jurgis 1141
Kunčius Algimantas 2514
Kundrotaitė A. 1127
Kundrotaitė Kazimiera 912
Kundrotas 2184
Kundrotas Antanas 912
Kundrotas Jonas 455, 912
Kundrotas Justinas 912
Kundrotas Pranas 869
Kundrotas Pranciškus 912
Kundrotienė Pranciška 912
Kunickas Juozas 312
Kunigėlienė Birutė 1506, 2717
Kunigėlis Baltramiejus 215
Kunskas Rimvydas 15, 28, 29, 30, 31,
34, 35, 37, 45, 58, 59, 60, 61, 64, 65,
67, 92, 122, 2493
Kuodaitis Juozas 745
Kuodaitis Jurgis 1654
Kuodaitis Jurgis 459, 488
Kuoriukė Antanina 450
Kupcikevičienė Aldona 1605, 1606
Kupcikevičienė (Stiklioraitytė) Irma
1506, 1516, 2717
Kupčinskis 2162
Kuprelytė Aldona 995
Kuprevičius G. 1603
Kuprevičius Viktoras 1433
Kuprys P. 1488
Kupstaitytė Vaida 1247
Kuraitė (Adomavičienė) Regina 1174
Kuraitė Antanina 896
Kuraitė Antosė 979
Kuraitė Ingrida 1141, 1151, 1153,
1163, 1164, 1221, 1453, 1467, 1485,
1545
Kuraitė Irena 1195
Kuraitė Irma 1469
Kuraitė Kotryna 911
Kuraitė Matilda 1187
Kuraitė Ona 1749
Kuraitė Ona 891, 894
Kuraitė Onutė 1659
Kuraitė Regina 1112, 1186
Kuraitė Salomėja 896
Kuraitė Vida 1196
Kuraityė Odeta 1207
Kuraitienė Nijolė 1549, 1605
Kuraitienė Nijolė 570, 571, 573, 583
Kuraitis Algimantas 1440
Kuraitis Antanas 893, 894
Kuraitis Jonas 559, 560, 562
Kuraitis Juozas 1625
Kuraitis Pranas 1276, 1277, 2169,
2717, 2718
Kuraitis V. 1379
Kuraitis Vitas 1549, 1605
Kuraitis Vitas Antanas 622
Kuraitis Vytautas 573, 1973
Kuraitytė Genė 1427
Kuraitytė Ilona 1205
Kuraitytė Justina 1675
Kuraitytė Lina 1189
Kuraitytė Loreta 1206
Kuraitytė Saulena 1207
Kuraitytė Vilma 1208
Kuraitytė-Špakauskienė Bronė 105,
107, 135, 137
Kurakaitė Elena 1428
Kuras 1792
Kuras 379, 517, 520, 636, 846, 979
Kuras Antanas 154, 184, 461, 462
Kuras Antanas 1659, 1749
Kuras J. 586, 603, 604
Kuras Jonas 1792, 1961, 2036, 2064
Kuras Jonas 458, 896
Kuras Jonas-Jaunutis 860
Kuras Juozas 452, 515, 934, 2718
Kuras Justinas 1272
Kuras Justinas 1992
Kuras Pranas 1912, 1913, 1957, 1961
Kuras Pranas Antanaitis 891
Kuras Romas 1175, 1177
Kuras Romas 1434, 1460
Kuras Romualdas 1201
Kuras Vidmantas 393, 643, 1203,
1469, 1485, 1548, 1550, 1551, 1552,
1553, 1554
Kuras Vincas 891, 1659, 1749
Kuras Vytautas 530
Kurcikevičienė Eglė 1503
Kurielaitytė Žaneta 1246
Kurienė 1777
Kurienė (Antanavičienė) Kunigunda
1749
Kurienė (Duobaitė) Sonata 1548
Kurienė Asta 641
Kurienė E. 602, 603
Kurienė Ingrida 1469
Kurienė Irma 1396, 1399, 1453, 1485,
1550, 1551, 1552, 1553, 1570, 1571,
1580
Kurienė Irma 393
Kurienė Kunigunda 891
Kurienė Matilda 2051, 2063, 2075
Kurienė Sofija 1992
Kurienė Sonata 1379
Kuršaitis Fridrichas 1999
Kuršas Andriejus 211
Kurtinaitienė Janina 1505
Kuržentaitienė Marcelė 1996
Kuržentaitis 1646
Kuržentaitis P. 1378
Kusakovas 723, 724
Kušeliauskas Serafimas 677, 696
Kušlikas Jurgis 213
Kušlikas Simonas 213
Kušlikienė (Andziulytė) Emilija 1046
Kušlikienė Dalė 1441
Kušlikienė M. 2036
Kušlikienė Marcelė 1667
Kušlikienė Marijona 1748
Kušlikienė Marytė 1810
Kušlikis 1750
Kušlikis Antanas 1665, 1667, 1670,
2595
Kušlikis Bernardas 1748
Kušlikis Egidijus 652
Kušlikis Ignas 1747, 1748
Kušlikis Juozas 1747, 1748
Kušlikis Juozas 449, 464, 506
Kušlikis Pranas 1747, 1748
Kušlikis Stasys 891, 1747, 2718, 2719
Kušlikis Vitas 892
Kušlikytė Agota 1747
Kušlikytė Cecilija 1747, 1748
Kušlikytė Giedrė 1747
Kušlikytė Leonora 1747, 1748
Kušlikytė Monika 1747
Kuta 379
Kuta V. 559
Kutai 2578
Kutaitė A. 1364
Kutaitė Agutė 636
Kutaitė Elena 1779
Kutaitė Zita 1376, 1379
Kutas 979, 1809, 2019
Kutas A. 1773, 2161
Kutas Andrius 307, 2160, 2581, 2469
Kutas Antanas 1774, 1961
Kutas Antanas 454, 456, 636, 899
Kutas Bernardas 762, 763, 765
Kutas Jonas 1588
Kutas Jonas 452, 469, 1257
Kutas Juozas 1871, 1872
Kutas Juozas 979, 1266
Kutas Jurgis 209
Kutas Pijus 1646, 1651
Kutas Valentinas 1198, 1243
Kutas Valentinas 1543
Kutienė Mariutė 1774
Kutkaičiai 1644
Kutkaitė Danutė 1977
Kutkaitienė L. 1434, 1562, 1564, 1565,
1567, 1569, 1603, 1607, 1641, 1977,
1978, 1980, 1984
Kutkaitienė Liudvina 331, 390, 393,
570, 579, 583, 1124, 1137, 1138,
11411145, 1146, 1185, 1395, 1406,
1407, 1433, 1464, 1485, 1523, 1555,
1556, 1562, 1565, 1566, 1568, 1602,
1636, 1638, 1644, 1968, 1975, 1978,
1982, 1984, 1989, 1990, 1995, 1997,
2718, 2377, 2379, 2382
Kutkaitis 855
Kutkaitis Jonas 154, 157, 184, 187,
489, 1146, 1644, 1978, 1984, 1989
Kutkaitis Juozas 1196
Kutkaitis Juozukas 1977
Kutkaitis Pranas 507
Kutkaitytė Danutė 1196
Kutkaitytė V. 1392
Kutkaitytė Vida 1165, 1607, 1203
Kutkaitits Jonas 1977
Kutkevičius Virgilijus 625, 641
Kuzavinis K. 2022
Kuzma 2399, 2404
Kuzmaitė Sofija 1599
Kuzmaitė Z. 483
Kuzmickaitė Daiva 1203
Kuzmickis Zigmas 1369
Kuzminskas K. 2343
Kvašaitytė Eugenija 2608
Kvašytė R. 2570
Kvašytė Regina 2502
Kvedaras K. 1503
Kvedaravičiai 1614
Kvedaravičienė Teresė 1611, 1612
Kvedaravičius J. 604
Kvedaravičius Jonas 1681
Kvederaitis J. 2260
Kvederaitis J. 2368
Kvederaitis Juozas 461
Kvederavičienė Marija 902
Kvederavičienė Teresė 1972
Kvederavičius 1792
Kvederavičius Antanas 1449, 1627
Kvederavičius Antanas 852, 889
Kvederavičius Juozas 888
Kvederavičius Valdas 1196
Kvederavičius Vytautas 903
Kvederavičiūtė Loreta 1203
Kvederavičiūtė Matilda 902
Kviklys B. 1289

 

L

Labanauskas A. 1815, 1818
Labanauskas A. 733
Labinas Aurimas 2487
Labunaitienė (Maksvytytė) Ieva 1548
Labunaitienė I. 1137
Labūnaitienė Ieva 1013, 1127, 1137,
1147, 1148, 1155, 1156, 1162, 1170
Labūnaitienė Ieva 1394, 1447, 1452,
1485, 1453, 1607
Labunaitis Virginijus 1634, 1635
Labūnaitis Virginijus 389, 647, 1013
Labunaitytė Julija 1150, 1151, 1154,
1156, 1157, 1226, 1229, 1453, 1485,
1573, 1574
Labunaitytė P. 1577
Labunaitytė Paula 1160, 1236
Laima Girdauskienė 1444
Lakneris Albertas 491
Lamotūnas Andriejus 209
Landsbergis Gabrielius-Žemkalnis
2222
Landsbergis Vytautas 1012, 1457,
2405
Landsbergis Vytautas 2339
Langai 1695, 1700
Langaitis Irmantas 625
Langas Albertas 469
Langas Gustavas 1700, 1703
Langas Gustavas 444, 446, 465, 488,
491
Langas Juozas 1691, 1700, 1703
Langas Juozas 462
Langas Liudvikas 463
Langas M. 1955
Langas Motiejus 1924, 1925
Langas Ottas 1700, 1703
Langas Pranas 1794
Langas Pranas 458
Langienė 1703
Langys Juozas 1691, 1715
Lapinienė Laima 2482
Lapinskaitė Ona 2558, 2564
Lapinskas Adolfas 1276, 1277, 2719
Lapinskas Kęstutis 2470
Lapinskas Marcelius 1024
Lapinskienė Lionė 2508, 2509
Lapinskienė Snieguolė 1506
Lapinskis (Лапинский) 364
Lasevičius (Lassiewicz) Motiejus 1301
Lasevičius Motiejus 1318
Lastienė 848
Lašinas Aleksiejus 1627
Latakaitė Meilė 2398
Latėnaitė Elžbieta 2531
Latuninas S. 816
Latvis Andriejus 216
Laucius Jeronimas 1381
Laucius V. 749
Laučius Baltramiejus 216
Laugalytė Valentina 1606
Laukaitienė Patronė 464
Laukaitis 2034
Laukaitis Antanas 338, 339
Laukaitis B. 2368
Laukaitis Balys 2452
Laukaitis Juozas 560
Laukaitis Kristupas 1025
Laukaitis Viktoras 336, 339
Laukaitytė Aida 1197
Laukaitytė Regina 1254, 1290
Laukaitytė Roma 1378, 1427, 1455
Laukevičius Antanas 770
Laukevičius Juozas 762, 765
Laukinaitis 1630
Laul S. 169, 199
Laumenskaitė E. 2246
Laurinaitis Antanas 448, 1109
Laurinaitis Bronius 883
Laurinaitis G. 831
Laurinaitis Jonas 210
Laurinaitis Juozapas 210
Laurinaitis Juozas 447, 1197
Laurinaitis Mateušas 467
Laurinaitis Vaclovas 1013
Laurinaitytė Birutė 1246
Laurinaitytė Danutė 1197
Laurinaitytė Inga 1209
Laurinaitytė Jolanta 1207
Laurinaitytė Rima 1199
Laurinavičius J. 811, 812
Laužauninkas Jonas 458, 463
Lazdauskaitė Birutė 1531
Lazdauskaitė Jurgita 1531
Lazdauskaitė Kristina 1531
Lazdauskaitė Paulina 1531
Lazdauskaitė Ž. 84, 114
Lazdauskienė (Lazdauskaitė) Jūratė
1437, 1452, 1525, 1526, 1527, 1528,
1529, 1530, 1531
Lažaunikas Jurgis 213
Lažaunikienė 1775
Lažauninkai 1776, 1778, 1973
Lažauninkai R. J. 1501
Lažauninkaitė Danutė 1193
Lažauninkaitė Salomėja 1193
Lažauninkas 1774, 1775, 1776
Lažauninkas Jonas 1757
Lažauninkas Jonas 641, 648, 909,
1175, 1196
Lažauninkas Juozas 351, 515, 909
Lažauninkas Pranas 1740
Lažauninkas Rimas 1502
Lažauninkas Rimas 648
Lažauninkas Vincas 849, 851, 852,
890
Lažauninkas Vladas 1200
Lažauninkienė 1774
Lažauninkienė 510
Lažauninkienė (Rūškytė) Laima 1129
Lažauninkienė Antanina 351, 909
Lažauninkienė Laima 1243
Lažauninkienė Marytė 1875
Lažauskas Pranas 465
Lažovnikas Andrius 212
Ledas E. 327, 1008
Leharas F. 2499
Leideris 1905
Leitienė (Kuraitė) Ona 1749
Lekavičienė Anelė 896
Lekavičienė Elena 659
Lekavičienė Veronika 1742, 1759
Lekavičius 1663
Lekavičius 557
Lekavičius A. 84, 114
Lekavičius Antanas 637, 659, 892
Lekavičius Ignas 896
Lekavičius Ričardas 640
Lekavičius Vidas 896
Lekavičius Žilvinas 1211
Lekavičiūtė Irena 1754
Lekavičiūtė Jolita 1142, 1143, 1208
Lekavičiūtė Sabina 896
Lekavičiūtė Vitalija 1490
Lekešius Tadas 1224
Lekešius Tadas 1422
Lekešius Vaidas 1225
Lekešius Vaidas 1422
Lekešius Vidas 625
Lembertas Pranas 1506
Lembutienė Živilė 2414
Lenartavičienė Aldona 1485, 1568
Lencewicz S. 16, 46
Lenčevskis Borisas 1919, 1924, 1929,
1930, 1942, 1950, 1955
Lengvenytė Pranciška 1661
Leninas 381, 976, 1076, 1080, 1087,
1428
Lenkaitis 606
Lenkaitis Artūras 1529
Lenkaitis Bronius 625
Lenkaitis Justinas 525, 612, 613, 619,
620, 621
Lenkaitis Remigijus 1490
Lenkaitis V. 615
Lenkaitytė 1241
Lenkaitytė Anelė 1190
Lenkaitytė Genė 1191
Lenkaitytė Reda 1218
Lenkaitytė Vilija 1210
Lenkas Gintautas 1980
Lenkas Tautvydas 1980
Lenkevičienė Julija 2321
Lenkevičius Jonas 2307, 2321
Lenkienė Genutė 1548, 1612, 1980
Lenko Anna 1499
Lenktaitis Albertas 1799
Lenktaitis Francas 1799
Lenktaitis Jurgis 1799
Lenktaitytė (Lenktytė) Juzė 1051
Lenktaitytė Lenktytė (Naujokaitienė)
Marija 1053
Lenktienė Patronė 448
Lenktys Jurgis 474, 490
Lenktytė Marija 1075
Leonas P. 1618
Leonavičius Jonas (Leonas) 686
Leonavičius Silvestras 686, 1259
Leonavičiūtė Liuda 1213
Leonavičiūtė Vilma 1212
Leonovas L. 2542
Leparskas V. 1651
Leparskas Vladas 1123, 1139, 1198,
2498
Leparskas Vladas 1433, 1442, 1448,
1603
Leparskienė Angelė 1433, 1442
Leponis Jonas 209, 214
Lesiūnas Antanas 770
Lesiūnas Jonas 470
Leskauskas Kęstutis 1490
Leščevičius Rimas 1889
Leščevičiūtė Danutė 2126
Leščinskienė Albina 1242
Leščiukaitienė Šarūnė 622
Leščiukaitytė Rūta 887
Leveckai 1791
Leveckaitė Audronė 907, 1091
Leveckiai 1091
Leveckiai 1792, 2643
Leveckienė G. 1392
Leveckienė G. 603
Leveckienė Gražina 1485
Leveckienė Liuda 846
Leveckienė Odeta 1392
Leveckienė Ona 1784
Leveckienė Ona 907, 1091
Leveckienė Patronė 465
Leveckienė Teofilė 559
Leveckis 1784
Leveckis 520
Leveckis A. 2616
Leveckis Antanas 472
Leveckis J. 585, 1091, 1102, 2616
Leveckis Jonas 1784, 1792, 1811
Leveckis Jonas 624
Leveckis Juozas 1784
Leveckis Juozas 473, 474, 510
Leveckis Juozas I 472
Leveckis Juozas II 472
Leveckis Justinas 901, 907, 1075,
1079, 1101
Leveckis Rimantas 624
Leveckis Vincas 713
Leveckis Virmantas 1577
Leveckytė E. 567, 583
Leveckytė Gintarė 1410, 1544
Leveckytė Ingrida 1541
Leveckytė M. 2616
Leveckytė Petronėlė 1784
Leveckytė Vytautė 1386, 1414
Levendauskas Gustas 1155
Levendauskienė Rita 1235, 1236
Lėveris Antanas 828
Lėveris Petras 828
Leveris Pranas 458
Lėveris Pranas 828
Leverytė 2170
Lėverytė Janina 1191
Levickis Jokūbas 209
Levickis K. 1497
Levickytė Elena 2134
Levitanas Isaakas 2496
Liakas Andrius 2487
Liaudanskas Baltramiejus 216
Liaudanskas Gabrielius (Svaras) 2532
Libas Andriejus 215
Libas Jurgis 214
Lyberis Antanas 2312
Lideka Kostas 444
Lydekaitytė Vitalija 1204, 1244
Lyderienė Iva 1777
Lyderis Albertas 1773, 1777
Lyderis Julius 1772, 1777
Lideris Jūlius 471
Lideris Simanas 448
Lyderytė Ida 1777
Lyderytė Mėta 1777
Lydikienė Emilija 514
Lidkaitė Ona 1023, 1031, 1036
Lidkaitė Ona 2019
Liekis Romas 2466
Lieponienė (Šuopytė) Eugenija 2124
Lieponienė Cecilija 884

Lieponytė Marcelė 884
Liepukas 718
Liepukas [Kostas Stiklius] 706
Liepuoniai 1792, 1793, 2592, 2642,
2643
Liepuonienė (Savokaitytė) Eugenija
636
Liepuonienė Agota 625
Liepuonienė Anelė 1610
Liepuonienė Bronė 636
Liepuonienė Cicilija 1655
Liepuonienė Eugenija 1815, 1822
Liepuonienė Konstancija 1784
Liepuonis Kęstutis 1461
Liepuonis Vincas 1784
Liepuonytė L. 2376
Liepuonytė Laima 1144, 1193
Liepuonytė Laima 1755, 1822
Liepuonytė Marcelina 1655, 1656
Liepuonytė Nijolė 1195
Liepuonytė Ona 1784
Liepuonytė Teresė 1193
Liepuonius 336
Liepuonius A. 336
Liepuonius Adomas 335
Liepuonius Antanas 1655, 1783, 1784
Liepuonius Antanas 454, 506
Liepuonius Arvydas 652, 2719
Liepuonius Eugenijus 1811
Liepuonius J. 341, 345, 486
Liepuonius Jonas 1784, 1810
Liepuonius Jonas 475
Liepuonius Jonas Vincas 906
Liepuonius Juozas 1784
Liepuonius Juozas 1822
Liepuonius Juozas 343, 344, 446, 473,
563, 906
Liepuonius Jurgis 335
Liepuonius Kęstutis 1434, 1443, 1461,
1549, 1550
Liepuonius Kęstutis 660, 1196
Liepuonius Kostas 1654, 1655
Liepuonius Kostas 459
Liepuonius Pranas 473
Liepuonius Vincas 1783, 1784, 1859
Liepuonius Vincas 450, 472, 473, 479
Lietuvninkas Jurgis 679
Lihel V. 829
Lima Kjell 1511
Linden-Ryden Cina 1496
Linertas Laimis 1577
Lingiai 1691, 1699, 1709, 1726
Lingiai 2360, 2587
Lingiai 60, 66, 96
Lingienė (Puodžiukaitytė) Antanina
2351
Lingienė Agota 455, 2469
Lingienė Antanina 1677, 1678
Lingienė Antanina 2354
Lingienė Ona 1703
Lingienė Ona 887
Lingis Antanas 2719
Lingys 1701
Lingys J. 1540, 1677
Lingys J. 2352, 2356, 2358, 2359
Lingys Jonas 1699, 1703, 1715
Lingys Jonas 2351, 2354
Lingys Jonas 456, 869, 887
Lingys Juozas 1478, 1540, 1542, 1547,
1549, 1551, 1553, 1677, 1678, 1756,
2552
Lingys Juozas 2351, 2352, 2353, 2354,
2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360
Lingys Juozas 60, 470, 1138, 1277
Lingis Juozas 90
Lingys P. 1362
Lingys P. 498, 603
Lingys Petras 1756, 1810
Lingys Petras 475, 1241
Lingys Pranas 1691, 1756
Lingys Pranas 462, 507, 624, 1276,
1277, 2606
Lingys Pranas (Blažys) 1691
Lingys Pranas (Petrauskas) 1691
Lingys, Lingis Antanas 701
Lingys, Lingis Pranas 701
Lingytė Albina 1677
Lingytė Antanina 1703
Lingytė Antanina 887
Lingytė Antosė 1699
Lingytė Ona 1681, 1699, 1703
Liobytė Aldona 2539
Liogys Juozas-Dragūnas 874
Liorančas Arvydas 1507
Liorenta (Lorent) Vincentas 1302,
1318
Liorentaitė Petronėlė 1808
Liorentas Jonas 805
Lipeckas 1119
Lisaitis Vladas 1504
Lisauskas Stasys 2344
Lysenko 1428
Lisovskis 679
Listas Ferencas 1515
Litvinas Nerijus 1571
Liubamirskas Vidmantas 1244
Liubinai 2616, 2643
Liubinaitė Rima 1195
Liubinaitė Zita 1187
Liubinas A. 1362, 1366
Liubinas Bronius 2343
Liubinas J. 1270
Liubinas Jonas 1625
Liubinas Jonas 472, 1009
Liubinas Juozas 901
Liubinas Vytautas 2473
Liubinienė Albina 1792
Liubomirskaitė Kristina 207
Liubomirskas B. 596, 604
Liubomirskas Juozas 583
Liubomirskas V. 604
Liudendorfas 816
Liudvikaitytė Marijona 1780
Liudvikis Gustavas 490
Liudziunaitis Albertas 489, 490
Liudžius 1357
Liudžius Br. 1263
Liudžius J. 1364, 1366
Liudžius J. 1740
Liudžius Jokūbas 215
Liudžius Jonas 1740, 2019
Liudžius Jonas 324, 444, 472, 510,
735, 747
Liūdžius Juozas 1620, 1675, 1740,
2387
Liudžius Juozas 733, 1266, 1268,
1277, 2721
Liūdžius Konstantinas 1276, 2720
Liudžius P. 1364, 1366
Liudžius Pranas 1654
Liudžius Pranas 732, 733, 1264
Liudžius Valdas 1634, 1635
Liudžius Valdas 389
Liudžiūtė Agota 1756
Liudžiūtė Jurgita 1541
Liūdžiūtė Kristina 1143, 1187
Liugaitė (Černiauskienė) M. 2152
Liugaitė (Černiauskienė) Modesta
2152
Liukaitienė Ona 379
Liukaitis 1607
Liukaitis Jonas 1654
Liukaitis Juozas 459
Liukaitis Nerijus 1490
Liukaitis Pranas 459, 1108, 1371,
1372, 1374, 1560, 1638, 2722, 2379,
2616, 2642
Liukaitis Vytautas 1196
Liukaitytė 1818, 2642
Liutkevičius S. 786, 803, 820
Liutkevičiūtė Irena 1199
Liutkevičiūtė Rūta 1209
Liutkevičiūtė Vida 1197
Liutvinienė Lilija 1184
Lizdeika J. 1039
Lizinskis J. 2163
Lokas Simanas 2019
Lokcikas Zigmas 154, 184
Lokcikas Zigmas 1810
Lopata Kšištofas 210
Lopeta 449, 1646, 1751, 1773
Lopeta Antanas 636
Lopeta Arvydas 1755
Lopeta B. 1751
Lopeta Ernestas 1205
Lopeta Jonas 1779
Lopeta Jonas Sigitas 1485
Lopeta Sigitas 558, 565, 566, 567,
579,1399, 1454, 1455, 1602, 1630, 1674,
1978
Lopeta Sigitas Jonas 1145, 1146
Lopeta Tadas 1211
Lopeta V. 1475
Lopeta Vidmantas 1999
Lopetaitė 930
Lopetaitė Agutė [Agota] 927
Lopetaitė Dalė 1111, 1982, 1983, 1985
Lopetaitė Genė 2558
Lopetaitė Izabelė 1976
Lopetaitė J. 563
Lopetaitė Janina 1186
Lopetaitė Marija 1212
Lopetaitė Romutė 1985
Lopetaitė Teresė 1754, 1985
Lopetienė 567
Lopetienė (Kažemėkaitytė) Kunigunda
1779
Lopetienė Benutė 1602
Lopetienė Edita 1999
Lopetienė K. 1361
Lopetienė Magdelė 1758
Lopetienė Vida 571, 573
Lorer Irina 1503
Lougas V. 169, 199
Loze I. 169, 199
Lozoraitienė Rūta 649
Lozoraitis Juozas Antanas 385
Lozoraitis Regimantas 1485
Lozoraitis Valdas 157, 187
Lozovski V. 167, 197
Lozuraičiai 2608
Lozuraitienė (Čižeikaitė) Rūta 649
Lubenski Ireneus 2212
Lubinas A. 735
Lubinas Andriejus 216
Lubinas Blažys 216
Lubinas Jonas 216
Lubinas Mikalojus 216
Lubinas Stanislovas 216
Luckus Juozapas 317
Luckus Juozas 726, 1084
Luckutė Daiva 1205
Ludkevičius (Łudkiewicz) Pranciškus
1254, 1302, 1317
Luizė, Prūsijos karalienė 667
Lukasiewiczius Julius 2251
Lukinas 724
Lukošaitis 454
Lukošaitis Gustavas 1953
Lukošaitis Pranas 454
Lukošaitytė Joana 1242
Lukoševičiai 1791, 1793, 1822, 2469,
2587, 2643
Lukoševičienė 1793
Lukoševičius 561, 1783
Lukoševičius A. 1270
Lukoševičius A. 1640
Lukoševičius Edmundas 1174, 1192
Lukoševičius Juozas 560
Lukoševičius P. 1491
Lukoševičius V. 2220
Lukoševičius V. 250
Lukoševičiūtė Eugenija 1110
Lukoševičiūtė Genovaitė 1111
Lukoševičiūtė-Skučienė Irena 1108,
1372, 1500, 1501, 2723
Lukošiūnai 1815, 1819
Lukošiūnaitė Danutė 1193
Lukošiūnas A. 564
Lukošius B. 1268
Lukošius Boleslovas 1268, 1302, 1320
Lukša J. 861, 862
Lukša J.-Daumantas 862
Lukša Juozas-Skrajūnas 860, 861
Lukšas Juozas 1174
Lukšas Juozas 1756
Lukšas Mykolas 1756
Lukševičius P. 422
Lukšienė 636
Lukšienė Eugenija 1756
Lukšienė Meilė 1016, 1017, 1024
Lukšis Marijona 2161
Lukšytė Antanina 1043
Lukšytė D. 2111, 2112, 2116, 2122,
2134, 2136
Lukšta P. 1364, 1640
Lukštaitė Nijolė 1187
Lukštaitė Vida 1111, 2713
Lukštas 638
Lukštas Juozas 1193
Lukštienė Agota 1972
Łupiński Józef 1516

 

M
Maceina A. 2478
Macianskis Laurynas 241
Maciejauskienė 2015
Maciejauskienė V. 2020, 2025
Macijauskas Aleksandras 2511, 2513,
2514
Maciukevičius Jurgis 1304
Maciulevičius Vidas 1468
Mackeliūnaitė Janė 883
Mackeliūnaitė Zita 883
Mackeliūnas Algis 883
Mackeliūnas Juozas 883
Mackeliūnienė Juzė 883
Mackevičius Antanas 2157
Mackevičius J. 2160
Mackevičius Jonas 2459
Mackevičius Stanislovas 210
Mackonis J. 1385
Mackonis R. 2566
Mačaitytė Gražina 1178, 1185, 1215
Mačiekus Venantas 995, 1475, 1512,
1997, 1998, 1999, 2037
Mačiokaitė Aldona 1195
Mačiokaitė Birutė 1201
Mačiokaitė Rimanta 1196
Mačiokaitė-Kunigėlienė B. 1516
Mačiokas J. 612
Mačiokienė Monika 624
Mačys J. 719
Mačys Jonas-Kėkštas 433, 494, 719,
720, 721, 2195–2197
Mačiulaičiai 1697
Mačiulaitė Kazimiera 883
Mačiulaitienė Adelė 804
Mačiulaitienė Albina 1874
Mačiulaitienė Anelė 1697, 1703
Mačiulaitienė Elena 1697, 1698, 1888
Mačiulaitienė-Giedraitienė Petrė 1697
Mačiulaitis Edvinas 1490
Mačiulaitis Feliksas–Vyturys 2724
Mačiulaitis Jacintas 764
Mačiulaitis Jonas 1681, 1696, 1697,
1703, 1705, 1874
Mačiulaitis Jonas 256, 27242
Mačiulaitis Jonas 462, 507, 770, 774,
775, 803, 804, 1047
Mačiulaitis Juozas 1691
Mačiulaitis Kšištofas 212
Mačiulaitis P. 2354
Mačiulaitis Petras 1692, 1697, 1698,
1692, 1696, 1697
Mačiulaitis Petras 883
Mačiulaitis Pranas 852, 887
Mačiulaitis Steponas 211
Mačiulaitytė Genė 1112
Mačiulaitytė Genovaitė 1697
Mačiulaitytė Liuda 1697, 1703
Mačiulaitytė Teresė 1540, 1542, 1697
Mačiulaitytė Virginija 1208
Mačiulaitytė-Giedraitienė Petrė 1703
Mačiulienė Antanina 1665
Mačiulienė Onutė 1506
Mačiulis 774
Mačiulis Feliksas 901
Mačiulis J. 494
Mačiulis R. 603
Mačiulis Viktoras 619, 901
Mačiulskis Vidmantas 1553
Mačiūnas Andrius 1041, 1044, 1065,
1093, 1102
Mačiūnas Antanas 1066
Maholc Z. 828
Mainelytė Vaiva 2531
Maironis 687, 698, 1141, 1230, 1557,
1568, 1569, 2204, 2487
Majauskas Jurgis 470, 770
Majoravičienė Agnė 1506
Makackaitė Lionė 1192
Makackas Vidas 1194
Makarenka 2410
Makarevičienė Marytė 806, 2608
Makarevičius 2212
Makedonovas A. V. 53, 83
Maknavičienė Teresė 624, 627
Maknavičius Stasys 157, 187, 627
Maknavičius Stasius 624
Makovskis Janas 2163
Maksimaitienė O. 307
Maksvytienė Marcelė Ona 1957
Maksvytienė Zita 995, 996, 999, 1000,
1001, 1003, 1123, 1124, 1129, 1131,
1140, 1141, 1198, 1207, 1209, 1210,
1214, 1436, 1444, 1451, 1459, 1463,
1464, 1465, 1473, 1474, 2724
Maksimaitis Mindaugas 2470
Maksvytis 1373, 1956
Maksvytis A. 385, 1126, 1175, 1393,
1394, 1432, 1641, 1895, 1896
Maksvytis Algirdas 1433, 1436, 1460,
1488, 1604, 2200
Maksvytis Algirdas 384, 386, 631,
997, 1001, 1003, 1013, 1123, 1131,
1132, 1174, 1175, 1176, 1180, 1185,
1198, 2725
Maksvytis Antanas 1961
Maksvytis Edvinas 1575, 1577, 1580
Maksvytis J. 1740
Maksvytis Juozas 466
Maksvytis Jurgis 241
Maksvytis Martynas 216
Maksvytis Zigmas 1272
Maksvytis Zigmas 1609
Maksvytytė (Labunaitienė) Ieva 997,
1003
Maksvytytė Agnietė 854
Maksvytytė Aida 1140
Maksvytytė Aida 1461
Maksvytytė Dalė 1189
Maksvytytė Ieva 1462
Maksvytytė Ieva 996, 1001, 1140,
1175, 1210
Maksvytytė Rima 1189
Maksvytytė S. 2359
Maksvytytė-Rėčkuvienė Aida 1473
Makūnas Virgilijus 1246, 1247, 1248
Makūnas Virgilijus 1570
Malachovskis Tomas 213
Malaškevičiūtė Simona 1512
Malcanas Janelis 491
Malčas Karolis Filipas 1273
Maldžiūnas Jonas 1500
Malenkovas 960
Malinauskas Donatas 2176
Malinauskas K. 2243
Malinauskas Vilimas 1557
Mališauskas V. 2100, 2101, 2106,
2110, 2111, 2117, 2119, 2120, 2121,
2122, 2123, 2124, 2134
Mališauskas Vacius 2037
Mališauskienė (Meilutytė) Gražina
2135
Mališauskienė Gražiny 2155
Malskienė (Mockevičiūtė) Kunigunda
2078, 2082
Malskienė (Vilkaitytė) Lilija 1242
Malskienė Antanina 902
Malskienė Bronė 1126, 2377
Malskienė Lilija 1243
Malskis Edmas 1243
Malskis Edmundas 1243
Malskis Juozas 1417
Malskis Juozas 625
Malskis Pijus 902
Malskis V. 565
Malskytė Antanina 903
Malskytė Elena 902
Malskytė M. 1815
Malskytė Marijona 902
Malskytė Vida 1193
Malskytė Vikta 1202
Malsonienė-Bonkaitytė Marija 489
Mangerudas J. 16, 25, 32, 46, 55
Manikienė N. 2493
Mankus Romualdas 2487
Mann 2582
Marcelionytė Rasa 1244
Marciejevskis Augustinas 1295, 1300
Marciejevskis Polikarpas 669
Marcinkevičienė Aušra 1473
Marcinkevičius 1910
Marcinkevičius A. 791
Marcinkevičius Česlovas 625
Marcinkevičius Deividas 1224
Marcinkevičius Gediminas 1536
Marcinkevičius Gintas 573
Marcinkevičius Juozas 1961
Marcinkevičius Justinas 1141, 2378,
2388, 2527
Marcinkevičius Justinas 1374, 1505
Marcinkevičiūtė 603
Marcinkevičiūtė Birutė 1194
Marcinkevičiūtė Eleonora 1112, 1114
Marcinkevičiūtė Marytė 2401, 2412
Marcinkus Martynas 213
Mardus Juozas 850
Margelavičius D. 436
Marija Liuiza 668
Markevičius Egidijus 1130, 1151,
1164
Markevičius Egidijus 1572
Markevičius Juozas 770
Markevičius Kazys 444
Markevičius Motiejus 1032
Markevičius Raimundas 641
Markevičius Vaidas 640
Markevičiūtė Inesa 393, 1436, 1445,
1467, 1468, 1503, 1570
Markevičiūtė Vaiva (Rykštė) 1130,
1151, 1153, 1229, 1466, 1467, 1505,
1516, 2715
Markus Juozas 1206
Markus Vidas 1205
Markutė Gintė 1204
Markuza Juozas 2019
Markuza S. 500
Markuzaitė Antanina 1740
Markūzas Petras 687
Marliūnienė (Augustaitytė) Eugenija
1815
Marma Jokūbas 213
Marma Juozapas 2557
Marma Juozas 2210
Martinaitis A. 2450
Martinaitis Juozas 459
Martinaitis Kęstutis 1490
Martinėnienė Marija 2019
Martinkaitienė Ilona 1491, 1492
Martinkevičius A. 649
Martinkevičius Juozas 1428
Martišauskaitė-Bakienė Marija 2019
Martiševskis (Martyszewski) Jonas
1303
Martiševskis Jonas 1317
Martišiai 1640, 2592
Martišienė 566, 638, 1270, 2642
Martišienė (Dumčiūtė) Juzė 638
Martišienė (Kuncaitytė) Elena 1486
Martišienė (Plaušinaitienė) Antanina
1740
Martišienė (Skaisgirytė) Aldona 927
Martišienė Aldona Teresė 1399
Martišienė Antanina 508, 892
Martišienė Antosė 910
Martišienė Biruta 1972
Martišienė Elena 1430, 1660, 1661
Martišienė Elena 393, 643, 885
Martišienė Elytė 927
Martišienė J. 1357
Martišienė Janina 1434
Martišienė Janina 2357, 2359
Martišienė Juzė 1590
Martišienė Juzė 636
Martišienė Marijona 1860
Martišienė Monika 1659
Martišienė O. 1361
Martišienė Ona 1659
Martišienė Petrė 1654
Martišienė R. 1233
Martišienė Teresė 1394, 1400, 1564,
1568
Martišytė Agota 910
Martišytė Birutė 885, 910
Martišytė Elena 885
Martišytė Zita 910
Martišius 143, 173, 520, 521, 1241
Martišius Algimantas 1447, 1448,
1449, 1485
Martišius Algimantas 393
Martišius Algis 1603, 1604, 1626, 1631
Martišius Antanas 1810
Martišius Antanas 475
Martišius Edmundas 1661
Martišius Feliksas 2168, 2172
Martišius J. 497, 587, 641
Martišius Jonas 1599, 1625, 1659,
1660, 1661, 1809, 2644
Martišius Jonas 475, 506, 508, 510,
619, 735
Martišius Juozas 1657, 1659, 1660,
1661, 1860, 1972
Martišius Juozas 446, 459, 461, 506,
885
Martišius Juozas (Galinis) 1735
Martišius Jurgis 466, 744, 892
Martišius Mindaugas 1210
Martišius Mindaugas 1603, 1604
Martišius Petras 1564
Martišius Petras 559, 638, 910
Martišius Pranas 1654, 1659, 1735
Martyšius Pranas 1945, 2726
Martišius Pranas 459, 463
Martišius Romualdus 619
Martišius Sigitas 1661
Martišius Simonas 896
Martišius Valentinas 1660, 1661
Martišius Vidmantas 1177
Martišius Viktoras 1659
Martišius Vincas 473
Martišius Vytautas 1993
Martišius Vladas 1399
Martišius Vladas 157, 187, 577
Martišiūtė 2051
Martišiūtė 739
Martišiūtė Agota 587
Martišiūtė Alena 322
Martišiūtė Birutė 1660, 1661
Martišiūtė Dalia 1661
Martišiūtė Danutė 1198
Martišiūtė Dovilė 1167, 1179, 1180,
1185, 1220
Martišiūtė Elena 1660, 1661
Martišiūtė Kunigunda 1659, 1748,
2085, 2094, 2391
Martišiūtė Marija 1659
Martišiūtė Ona 1659
Martišiūtė Povilaitienė-Ona 2535
Martišiūtė Vida 1661
Martiškienė Elena 1616
Martūnas Eirimas 1150, 1152, 1169,
1170, 1247, 1248
Martūnas Eirimas 1573, 1574, 1575
Martusevičius 821
Maruška 1630
Masaitienė Laimutė 620
Masaitis Algimantas 1513
Masaitis Vaclovas 643
Masaitytė Daina 1202
Masaitytė Danguolė 1142, 1200
Masaitytė Danguolė 1373
Masaitytė Laimutė 393
Masaitytė Violeta 1142, 1197
Masevičienė Roma 622, 625
Masevičienė Valė 1982
Masevičius 521, 606
Masevičius Izidorius 507
Masevičius Jurgis 1734
Masevičius Raimondas 625
Masevičiūtė Loreta 2420
Masevičiūtė Silvina 1209
Masiliūnienė Birutė 1676
Masiulis Titas 1468
Masiulytė Regina 2415
Maskeliūnai 2388
Maskeliūnas Antanas 575, 576, 997,
1000–1003, 1134, 1135, 1136, 1227,
1229, 1231, 1233, 1234, 1245, 1268,
1270–1272, 1287, 1303, 1320, 1329,
1331, 1367, 1399, 1475, 1562, 1563,
1667, 1735, 1806, 1990, 1993, 2169,
2370, 2373, 2381, 2384, 2385, 2386,
2387, 2388, 2389, 2527, 2602, 0607,
2612, 2726
Maskuliūnienė Džiuljeta 2507, 2509
Maskvytis Algirdas 618
Maslauskas Petras 2546
Masteika Juozas 1627
Masteikaitė Nijolė 1145
Mastonytė-Miliuvienė Marija 2348
Mašiotas Pranas 2367, 2496
Mataitis Kostas 585, 587, 1009
Matelis Arūnas 2531
Matijošaičiai 735, 1656, 1662, 1769,
1776, 1777, 1800
Matijošaičiai R. ir R. 1553
Matijošaitė Antosė 902
Matijošaitė Gailutė 908
Matijošaitė Irena 908
Matijošaitė Juzė 908
Matijošaitienė 1949
Matijošaitienė (Aušiūraitė) Kunigunda
1667, 1671
Matijošaitienė (Bajerčiūtė) Ona 2457
Matijošaitienė (Endriukaitytė) Gailina
1526
Matijošaitienė (Greičaitytė) Marija 2457
Matijošaitienė (Liubinaitė) Remigija
1548
Matijošaitienė (Lopetaitė) Dalė 1547,
1554, 1972, 1988, 1992
Matijošaitienė (Vidrinskaitė) Marijona
1743
Matijošaitienė A. 612
Matijošaitienė Antanina 902
Matijošaitienė Antosė 1776
Matijošaitienė Audronė 1507
Matijošaitienė D. 1563, 1982, 1990,
1991
Matijošaitienė D. 732
Matijošaitienė Dalė 1464, 1485, 1548,
1549, 1564, 1565, 1566, 1568, 1604,
1611, 1612, 1674, 1985, 1986, 1995
Matijošaitienė Dalia 1395
Matijošaitienė Edita 624
Matijošaitienė Elena 1991, 1992
Matijošaitienė Gailina 1425, 1525,
1527
Matijošaitienė Galina 393
Matijošaitienė Marija 1736, 1737,
1738, 1744, 1745
Matijošaitienė Ona 1741
Matijošaitienė Ona 908
Matijošaitienė Rasa 1400
Matijošaitienė Remigija 1394, 1396,
1400, 1405, 1406, 1485, 1550, 1551,
1552, 1553, 1554
Matijošaitienė Remigija 643
Matijošaitis 1364, 1776
Matijošaitis A. 1516, 1682, 1749, 1750,
1766, 1806
Matijošaitis A. 414, 432, 484, 528, 838
Matijošaitis Algimantas 653, 1139,
1197
Matijošaitis Antanas 154, 184, 831,
837, 2458, 2461, 2464
Matijošaitis Antanas 1555, 1654, 1657,
1735, 1736, 1742, 1743, 1746, 1747,
1760, 1801, 1802, 1805, 1806, 1807,
Matijošaitis Antanas, miškininkas,
2726–2728
Matijošaitis Antanas, ūkininkas, 2728,
2729,
Matijošaitis E. 615
Matijošaitis Egidijus 1526
Matijošaitis Gailina 1526
Matijošaitis J. 496, 677, 2458
Matijošaitis Jonas 1736, 1739, 1742,
1745, 1772, 1773, 1776, 2458, 2462
Matijošaitis Jonas 74, 104, 471, 676,
902
Matijošaitis Jūlius 459
Matijošaitis Juozas 1529, 1736, 1737,
1738, 1739, 1740, 1741, 1745, 1766,
1803, 1808, 1873, 1875, 1985, 2457,
2461
Matijošaitis Juozas 432, 508, 528
Matijošaitis Justinas 1985, 1991, 1992
Matijošaitis Kazimieras 1776
Matijošaitis Kazimieras 902
Matijošaitis Kazys 774
Matijošaitis Marius 1153, 1163, 1164,
1179, 1221
Matijošaitis Marius 1570, 1572
Matijošaitis Nikodemas Leonardas
1743
Matijošaitis P. 1746, 1799, 1803
Matijošaitis P. 497
Matijošaitis Petras 1735, 1736, 1737,
1738, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745,
1746, 1803, 2457, 2458
Matijošaitis Petras 460, 464, 696, 744
Matijošaitis Pranas 2182
Matijošaitis R. 615
Matijošaitis Raimondas 1674, 1485,
1548, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554
Matijošaitis Raimundas 1177, 1204
Matijošaitis V. 1548
Matijošaitis Vitas 1399, 1433, 1451,
1459, 1604, 1608, 1609, 1674, 1982,
1983, 1985, 1990
Matijošaitis Vitas 571, 579, 604
Matijošaitis Vytautas 1395
Matijošaitis Vytautas 573
Matijošaitis Z. 614
Matijošaitytė (Gavėnienė) Marcelė
1746
Matijošaitytė Agota 1736, 1737, 1738,
1739, 1746
Matijošaitytė Antanina 1736, 1737,
1738, 1739, 1746, 1803
Matijošaitytė Antosė 1776
Matijošaitytė Birutė 432, 526, 827,
1504, 1506, 1507, 1516, 1555, 1560,
1654, 1657, 1676, 1682, 1735–1739,
1742, 1743, 1744, 1745, 1747, 1748,
1756, 1760, 1794, 1801, 1802, 2729,
2730 1803, 1806, 1808, 2452, 2454,
2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462
Matijošaitytė Elena 1776
Matijošaitytė Felicija 1427
Matijošaitytė Genė 583, 1001
Matijošaitytė Giedrė 1532
Matijošaitytė Irena 1986
Matijošaitytė Juzė 1777
Matijošaitytė Kunigunda 1745
Matijošaitytė Marcelė 1736, 1739, 1745
Matijošaitytė Ona 1985
Matijošaitytė Rasa 1205
Matijošaitytė Rūta 1151, 1153, 1163,
1164, 1222
Matijošaitytė Rūta 1466, 1545
Matijošaitytė Vilija 1986
Matijošaitytė-Žibutienė Kunigunda
1736
Matijošienė Audronė 2182
Matiukas V. 1117, 1118
Matiukas Vytautas 1115, 1116, 1172,
1176, 1186, 1187, 1440
Matjošaitienė 1776
Matjošaitienė Angelė-Anelė 1354, 1355
Matjošaitis S. 1095
Matkevičienė Jolanta 2401
Matkevičius Petras 2479
Matukaitis 452
Matukaitis Jurgis 309
Matulaičiai 1777, 2570
Matulaičiai 639
Matulaitienė 1777
Matulaitienė 639
Matulaitienė J. 1609
Matulaitienė Juzė 1485, 1674
Matulaitienė Onutė 1777
Matulaitis 638, 639
Matulaitis A. 2613
Matulaitis Antanas 469, 883
Matulaitis Augustinas 1777
Matulaitis Augustinas 559
Matulaitis J. 1687
Matulaitis Jonas 1609
Matulaitis Jurgis 1231, 1273
Matulaitis Pranas 2183, 2196
Matulaitis Pranas 682, 683, 684, 883
Matulaitis R. 603
Matulaitis Stasys 681, 721
Matulaitis Tamošius 447
Matulaitytė Birutė 1186
Matulaitytė Gražina 2258
Matulaitytė Inga 1147, 1216
Matulevičius Juozas 1303, 1320
Matulevičius Vincas 624
Matulionis Balys 795
Matulionis Pranas 795
Matulionis Romas 612, 613
Matulionis Teofilis 1230
Matulionytė Ona 795
Matulionytė Valerija 795
Matulytė J. 2539
Matulka Alvydas 1468
Matusaitė P. 2203
Matusevičienė Vida 1444
Matusevičius 1956
Matusevičius Antanas 892
Matusevičius B. 683
Matusevičius Eugenijus 1178, 1184,
1214
Matusevičius J. 1910, 1961
Matusevičius J. 503
Matusevičius Jonas 1633
Matusevičius Juozas 1957
Matusevičius Juozas 466
Matusevičius Stanislovas 579
Matusevičiūtė Inga 1178
Matusevičiūtė Inga 1467
Matusevičiūtė Ingrida 2487
Matuszkiewicz W. 84, 114
Matūza Irmantas 1490
Matuzaitė Lina 1214
Matvejeva Tatjana 1537
Mauderodas Otonas 681, 687
Mauderodė 2171
Maulius Antanas 796, 797
Maumevičiai Algimantas 975
Maumevičienė (Kamaitytė) Matilda
975
Maumevičienė Matilda 911, 973,
975, 977
Maumevičienė Vida 1993
Maumevičienė Vida 571
Maumevičius Algimantas 1993
Maumevičius Algimantas 911, 973,
976
Maumevičius Algirdas 975
Maumevičius Arvydas 1211
Maumevičius Česlovas 346, 619, 911,
973, 975
Maumevičius Jonas 1750
Maumevičius Vidas 911, 973, 977
Maumevičiūtė Rasa 1213
Maumevičiūtė Renata 911, 975
Maumevičiūtė Roma 1192

Maurukai 2306
Maurukas Kazys 1739
Maurukienė 2306
Maurušaitis 604
Maurutis 1784
Mauza 2573
Mazūraitienė Janina 1440
Mazurkevičius Aurimas 1229
Mazurkevičius Josefas 2398
Mazurevičius Juozas 457
Mazurkevičius Vidas 798, 802
Mazurkevičiūtė Marija 1163, 1219
Mažeika A. 874
Mažeika Anicetas 507, 886
Mažeika Antanas 883
Mažeika Bronius 883, 894
Mažeika Gracijus 1525
Mažeika Jurgis 444
Mažeika Mindaugas 1526
Mažeika Mindaugas 535, 541, 614,
615, 624, 627, 649
Mažeika Tautvydas 393
Mažeika Vytautas 1679, 1748
Mažeika Vytautas 541, 624, 627, 894
Mažeika Vytautas-Žvejas 853, 854,
864, 877, 878, 879
Mažeika Z. 608
Mažeika Zigmas 1542
Mažeikaitė Birutė 1122
Mažeikaitė Laima 1121
Mažeikaitis (Мажейкайтис) Kristupas
309
Mažeikienė (Šalnaitytė) Angelė 2123,
2124
Mažeikienė Anelė 1762
Mažeikienė Elena 612, 615
Mažeikienė Marijona 444
Mažeikienė Petrė 1527
Mažeikienė Vilija 1425
Mažeikis Vytautas-Žvejas 859
Mažylis P. 1171
Mažytis 862
Mažiulis 2017
Mažiulis V. 2020
Mažiulis Vytautas 2010
Mažrimas Aleksandras 2487
Mažvydas Martynas 494, 1383, 1891,
2482, 2483, 2504
Mecevičius (Micevičius) Ignotas 1317
Mecevičius Ignotas 1252, 1254
Mecevičius, Micevičius (Miecewicz)
Ignotas 1303
Mečraitienė J. 1363
Medeckienė Rima 1236, 1485
Medeckienė Rimutė 1235
Medišauskienė Z. 427
Medveckas Juozas 389, 635, 643, 644,
645, 1167, 1181, 1395, 1631, 2574
Medvedis Filipas 817
Meilus E. 305
Meilutis 314
Meilutytė G. 2037, 2100, 2101, 2106,
2110, 2111, 2117, 2119, 2120, 2121,
2122, 2123, 2124, 2125, 2134
Meilutytė Gražina 2037
Meizeraitis 559
Meizeraitis Juozas 780
Meizeraitis Vytautas 770, 780
Meizeraitytė Anelė 780
Mejeris A. 50, 56, 80, 86
Mekšraičiai 1697
Mekšraityė Asta 1467
Mekšraitienė Marija 1697, 1703
Mekšraitienė Regina 1568
Mekšraitis 1698, 1705, 1712
Mekšraitis 336
Mekšraitis Gediminas 1697, 1703
Mekšraitis Jonas 1693, 1694, 1697,
1703
Mekšraitis Juozas 1697, 1703, 1729
Mekšraitis Petras 1691, 1692, 1697
Mekšraitis Petras 462
Mekšraitis Zenonas 583, 640
Mekšraitytė Asta 1153, 1177, 1221
Mekšraitytė Asta 1466, 1545
Mekšraitytė Eugenija 1697, 1703
Mekšraitytė Iveta 1223
Mekšraitytė Iveta 1466
Mekšraitytė Salomėja 1697
Mekšriūnas Petras 1817
Mekuškaitė Elena 1539
Melnikaitė Birutė 965
Melnikaitis Kęstutis 653
Melninkaitienė Valė 1779
Melninkaitis Remigijus 1207
Mengolinas Karolis 289, 291
Mercaitis Juozas 1961
Merčaitienė Rita 1418, 1422, 1424,
1469
Merčaitienė Rita 393
Merčaitis (Мерчайтис) Pranciškus 309
Merčaitis Gerardas 624, 627
Merčaitis J. 606
Merčaitis Juozas 613
Merkevičius A. 171, 201
Merkevičius Edvinas 1223
Merkevičius Egidijus 1222
Merkevičius Eimantas 1163
Merkevičius Tautvydas 1224
Merkevičiūtė Rasa 1142, 1204
Merkienė Irena Regina 2348, 2350
Merkys V. 673, 677, 678, 680, 682,
685, 686, 687, 690, 692, 695, 2170,
2174, 2176
Meščeriakovas 2288
Meškaitienė Juzė 729
Meškaitienė Marijona 2126
Meškaitienė Regina 1874, 1875
Meškaitis 397
Meškaitis J. 852, 861
Meškaitis Juozas 2126
Meškaitis Juozas 852, 912
Meškaitytė Ona 2126
Meškauskas K. 485
Meškauskas P. 818
Meškauskas Pranas 1091
Meškauskienė M. 485
Meškelevičius J. 1367
Meškevičiai (Urbantai) 1885
Meškevičius 1420
Meškonis Stasys 1629
Mežirovas Aleksandras 2454
Micas L. 15, 45
Micevičius Ignacas 1252, 1336
Mickaitis 917
Mickaitis Severinas 1540, 1542
Mickaitis Vitas 1625
Mickaitytė Genovaitė 1540, 1542
Mickevičiai 1697
Mickevičienė Genovaitė 1422
Mickevičienė Genovaitė 625
Mickevičienė Irma 1247
Mickevičienė Irma 1453, 1485
Mickevičienė Matilda 1697
Mickevičienė Ona 1130
Mickevičienė Ona 1608, 1634
Mickevičius 1957
Mickevičius 846
Mickevičius (Mickiewicz) Jurgis 1304
Mickevičius A. 1818
Mickevičius Adomas 1557
Mickevičius Adomas 995, 2482, 2488
Mickevičius Antanas 1599
Mickevičius Antanas 770
Mickevičius Juozas 1672
Mickevičius Jurgis 1691, 1697
Mickevičius Jurgis 462, 1317
Mickevičius Kęstutis 1211
Mickevičius Leonardas 1187
Mickevičius Linas 1527, 1528
Mickevičius-Kapsukas V. 523, 712,
1652, 1682, 1741, 1742, 1744, 1801,
1808
Mickevičiūtė Gražina 1144, 1193
Mickevičiūtė Gražina 1978
Mickevičiūtė Laima 1190
Mickevičiūtė Laima 1978
Mickevičiūtė Vida 1442
Mickienė I. 2021
Mickus Juozas 456
Mickuvienė Marijona 455
Mierunska Dagmara 1501
Mierunski Zbigniev 1500, 1515
Miežiniūtė-Grudzinskienė E. 2175
Miglinas Juozas 922
Mikai 406
Mikaila V. 34, 38, 64, 68
Mikalauskas Pranas-Antalkis 2479
Mikalojevskis (Mikołaiewski) Jurgis
1304
Mikalojevskis Jonas 1318
Mikelaitienė Vida 623
Mikelaitis 335
Mikelaitis Antanas 451
Mikelaitis Jonas 344, 345, 346
Mikelaitis R. 601
Mikelaitytė 352
Mikelaitytė Birutė 1525
Mikelaitytė Birutė 614
Mikelaitytė Genovaitė 1379
Mikelaitytė Seliomija 1780
Mikelionis 604
Mikelkevičius 792
Mikelkevičius M. 740
Mikelkevičius Mikas 791
Mikėnas Antanas 1174, 2418
Mikolainis Petras 678
Mykolaitienė (Dobkevičiūtė) Regina
2266
Mykolaitienė Lidija 1501
Mykolaitienė Monika 1566, 1567,
1568, 1605
Mykolaitienė Monika 573
Mykolaitis Aleksandras 637
Mykolaitis Antanas 1625
Mykolaitis Benediktas 583
Mykolaitis Jonas 1734
Mykolaitis Jonas 770
Mikolaitis Juozas 469
Mikolaitis Jurgis 444
Mykolaitis Petras 1667
Mikolaitis Petras 450
Mykolaitis-Putinas Vincas 735, 1109,
1141, 1687, 1734, 2221, 2306, 2346,
2393
Mykolaitytė Jovita 1212
Mykolaitytė Vida 1754
Mykolaitytė Vilma 1207
Mikovičius Petras 211
Miksys Endrew 2515
Mikšys F. 2243, 2245
Mikštaitė I. 1853
Mikštaitis Simanas 451
Mikuckis 1913, 1921, 1927, 1929,
1930, 1932, 1933, 1937, 1946, 1950
Mikulėnienė D. 2000, 2002, 2004
Mikulskis Leonas 642
Mikulskis Simanas 1220
Mikulskis Šarūnas 1218
Mikulskytė Gileta 1217
Mikulskytė Simona 1220
Mikutavičius Marijus 2532
Milašius Oskaras 2479
Milčevskis (Мильчевского) Kasparas
308
Milčevskis Kasparas 308
Milčius A. 2175
Milerienė Rachilė 1925, 1926, 1933,
1958
Mileris (Милер) Fridrichas 309
Mileris Gustavas 446, 491
Miletaitis Leopoldas 490
Miliauskaitė Auksė 1506, 1839, 1845,
1846, 1848, 1856
Miliauskas 1630
Miliauskas 583
Miliauskas Juozas-Miglovaras 697
Miliauskas Kostas 1506
Milienė Vitalija 1980
Miliūnaitė Dalytė 1200
Miliūnaitė Laima 1542
Miliūnaitė Vida 1204
Miliūnas J. 1542
Miliūnas Juozas 508, 735
Miliūnas Pranas 896
Miliūnas V. 1118
Miliūnas V. 2566
Miliūnienė Genutė 783
Milius Algimantas Alius 882
Milius Julius 1249
Milius Regimantas 1980
Milius Romas 1386, 1390, 1408, 1413,
1980
Milius Romas 389, 390, 602, 604,
624, 1012
Milius Vacys 1894, 2350
Milius Vaidotas 882
Milius Vincas 882
Milius Virmantas 1248, 1249, 1414
Miliušiai 559
Miliušienė 639
Miliušis 566, 639
Miliušis Albinas 1777
Miliušis Albinas 560, 561, 565, 570,
583, 846
Miliušytė Laima 1197
Miliutinas Nikolajus 361
Miliuvienė Elena 1419
Miliuvienė M. 2347
Milkevičiūtė Giedrė 2401
Milkus Jokūbas 210
Miltinis Juozas 2393
Minelgaitė E. 2134
Mindaugas, kunigaikštis 2401, 2405
Mingailaitė Danutė 1201
Mingailaitė Pranutė 1697
Mingailaitė Teresė 1200
Mingėlienė Kajackaitė Vincenta 909
Miniauskai 1777
Miniauskaitė Laima 1203
Miniauskienė 566
Mininas 1629
Mironaitė Monika 1141, 2378
Mironas Vladas 2176, 2232
Misevičienė Ramutė 1874
Misevičienė Roma 1542
Misevičienė Romutė 1875
Misevičienė V. 2040
Misiūnas 2296
Misiūnas 583
Misius Kazys 207, 303, 310, 313, 322,
325, 357, 364, 429, 672496, 642, 686,
694, 699, 703, 704, 725, 840, 1016,
1017, 1032, 1036, 1266, 1289, 1314,
1315, 1591, 1596, 1665, 2025, 2287
Miščikaitė Anelė 1608, 1636
Miščikaitė Anelė 643, 1094
Miščikaitė Irena 1142, 1190
Miščikaitė Marcelė 559
Miščikaitė Petronėlė (Petrė) 2291
Miščikaitis Juozas 1674
Miščikas 353, 636
Miščikas Algirdas 1104
Miščikas Antanas 1104
Miščikas Edmundas 1104, 1112, 2730
Miščikas I. 1640
Miščikas Izidorius 1589
Miščikas Jonas 585
Miščikas Juozas 770
Miščikas Kostas 899
Miščikas P. 604
Miščikas Pranas 451
Miščikienė 737
Miščikienė (Aleksaitė) Ona 1048,
1049, 1103
Miščikienė M. 1357
Miščikienė O. 1085, 1104
Miščikienė Ona 585, 1048, 1094
Miščikienė Onutė 1080
Miščiukienė 975
Mišeikienė Ona 1127
Miškaitis Juozas 869
Miškevičius A. 1298
Miškinienė–Levickytė Martyna 2731
Miškinis A. 207, 321
Miškinis A. 2218
Miškiniai A. ir M. 2482
Miškinis Algimantas 2195, 2219
Miškinis Petras 2549
Mitkaitė Goda 1998
Mitkienė Danutė 2326
Mituščius Jurgis 212
Miuntė Akselis 2485, 2542
Miuratas Joahimas 669
Miusek H. J. 1289
Mockaičiai 1800
Mockaičiai O. ir P. 1798, 2465
Mockaitienė (Gliosaitė) Marceliukė
1873
Mockaitienė Agota 1678
Mockaitienė Marcelė 1872
Mockaitienė Marceliukė 1872, 1873
Mockaitienė Ona 1796–1798
Mockaitienė Ona 465
Mockaitis Aidas 1680
Mockaitis Algimantas 1196
Mockaitis Antanas 1678
Mockaitis Jonas 1629, 1678
Mockaitis Jonas 560
Mockaitis Juozas 1625, 1628, 1629,
1631, 1678, 1797, 1973
Mockaitis Juozas 461
Mockaitis Jurgis 458
Mockaitis Justinas 562
Mockaitis Kazys 470
Mockaitis Petras 1678, 1680, 1872
Mockaitis Pranas 1678, 1797, 1798
Mockaitis Vidas 1680
Mockaitis Vytas 1678
Mockaitis Vitas 1680
Mockaitis Zigmas 1678, 1797, 1798,
1800
Mockaitytė Elytė 636
Mockaitytė Antanina 2536, 2546
Mockaitytė Janina 1794, 1800
Mockaitytė (Kuncaitienė) Margarita
2464
Mockaitytė Marija 1678
Mockaitytė Virginija 1201
Mockaitytė Zita 1798
Mockaitytė Živilė 1205
Mockeliūnaitė Evelina 2524
Mockeliūnaitė Ona 1658
Mockeliūnas Benius 625, 2524
Mockeliūnas Juozas 1917, 1927, 1954,
1955
Mockeliūnienė Rita 1372, 1373, 1380,
1500, 1505, 1506, 1516, 1555, 1561,
2731, 2522, 2524, 2526
Mockevičienė Bronė 624
Mockevičienė Dominyka 893
Mockevičienė Jūratė 1526
Mockevičienė Matilda 2036, 2042,
2046, 2066, 2067
Mockevičienė Ona 883, 958
Mockevičius Augustinas 1619
Mockevičius Feliksas 486, 604
Mockevičius J. 1083, 1084, 1085,
1096, 1098
Mockevičius Juozas 451, 506, 541,
622, 625, 893, 1055, 1074, 1082
Mockevičius Martynas 541, 625
Mockevičius Mindaugas 1386, 1392
Mockevičius Pranas 451
Mockevičius Sabastijonas 448
Mockevičius Vytautas 893
Mockevičiūtė Birutė 893
Mockevičiūtė Janina 1186
Mockevičiūtė Margarita 2036
Mockevičiūtė Nastutė 2036
Mockevičiūtė Ona 883
Mockevičiūtė Teresė 2036
Mockevičiūtė Teresė 883
Mockienė Marija 1131
Mockienė Marija 1473, 1545
Mockus A. 649
Mockus Sigitas 1150, 1154
Mockus V. 603
Mockus Virginijus 624
Močiuraitis Baltramiejus 214
Molotovas V. 1470
Monastirskienė A. 1127
Monastirskienė Albina 1752
Mončius Antanas 2399
Monet 2423
Monkus Antanas 2404
Montis Antanas 2405
Montvila Jonas 828
Montvila Juozas 2034, 2148
Montvila V. 1819
Montvila V. 523
Montvilaitė 846
Montvilienė Ona 1819
Moora N. 169
Morkevičienė Ona 1768
Morkevičius Jonas 1769
Morkevičius Jurgis 1768
Morkevičiūtė Jūratė 1205
Morkūnaitė-Lazauskienė A. 319
Morkūnas Eligijus Juvencijus 1835,
1891, 1893, 1906, 1956, 1957
Morkūnas K. 2000
Morkūnas Kazys 2509
Morkūnas Vitalis 2348
Morkūnienė Elena 1553, 2348
Morozovas V. I. 825
Morzy J. 304
Mostauskytė Vilija 1842, 1850, 1857
Motiejai 406, 636
Motiejaitytė Agota 699
Motiejūnaitė Asta 633
Motiejūnaitė Viktorija 1165, 1167,
1180, 1185, 1225
Motiejūnaitė Viktorija 1546
Motiejūnas V. 2085, 2094
Motiejūnienė Genovaitė 1507
Motūzas Kazys 1553
Mozartas V. A. 2500
Mozūra 1775
Mozūraičiai 1430
Mozūraitienė Česlova 1526
Mozūraitienė Elytė 1385
Mozuraitis 2608
Mozūraitis 1751
Mozūraitis 847
Mozūraitis A. 822
Mozuraitis Anė 459
Mozūraitis Antanas 821
Mozūraitis Artūras 1211
Mozūraitis J. 1659
Mozūraitis J. 612
Mozūraitis Juozas 1985
Mozūraitis Juozas 507, 1200
Mozūraitis Kazimieras 214
Mozūraitis P. 563
Mozuraitis Petra 443
Mozūraitis Pranas 1608
Mozūraitis Stanislovas 212
Mozūraitis Vitas 1985
Mozūraitytė Asta 1209
Mozūraitytė Daiva 1208
Mozūraitytė Gailutė 1194
Mozūraitytė Genovaitė 1174
Mozūraitytė Genovaitė 1754
Mozūraitytė Irena 1983
Mozūraitytė Janina 1196
Mozūraitytė Kristina 1192, 1215
Mozūraitytė Neringa 1529
Mozūraitytė Ona 1654
Mozūraitytė Rasa 1210
Mozūraitytė Rūta 1215
Mozūraitytė Salomėja 822
Mozūraitytė Salomėja Marija 622
Mozūraitytė Skaistė 1425, 1532
Mozūravičiūtė Elena 1704
Mozūrevičienė Aldona 896
Mozūrevičienė Elena 896
Mozūrevičienė Marcelė 896
Mozurevičienė Ona 1694
Mozūrevičius 1735
Mozurevičius Donatas 1694
Mozūrevičius Jonas 896
Mozūrevičius Pranas 896
Mozūrevičius Vytautas 649, 896
Mozūrevičiūtė Marcelė 1681
Mozūrienė Janė 1775
Mozūrkevičius Donatas 1694
Mulevičius L. 2575
Müller Th. 86, 116
Muraška Antanas 1953
Muraška Vincas 1654
Murauskai 1817
Murauskaitė 1364
Murauskaitė Gitana 1541
Murauskaitė Inga 1221, 1229
Murauskaitė Inga 1545
Murauskaitė Rasa 1208, 1218
Murauskas Albinas 1499, 1505
Murauskas Giedrius 1151
Murauskas Jonas 448
Murauskas Juozas 1905, 1956, 1961
Murauskas Juozas 509, 882
Murauskas Justinas 1446, 1449, 1451,
1603, 1604
Murauskas Justinas 641, 1001, 1272
Murauskas Liudvikas 1905
Murauskas Mindaugas 1218
Murauskas R. 1123
Murauskas Rimas 1178, 1216
Murauskas Tomas 1222
Murauskas Ugnius 1238
Murauskas Valentinas 1272
Murauskas Valentinas 1464, 2123,
2125
Murauskas Vincas 1665, 1666
Murauskas Vincas 2595
Murauskas Vincas 460
Murauskienė (Šipailaitė) Jolanta 1247
Murauskienė Albina 1001
Murauskienė Albina 1464
Murauskienė Aldona 1242, 1244
Murauskienė Aldona 1506
Murauskienė B. 843, 844, 845
Murauskienė Eugenija 1464, 2125
Muravjovas Michailas-Korikas 672,
2161
Mureika 580
Mureika J. 1445
Mureika Juozas 1433, 1436, 1443,
1444, 1445, 1446, 1448, 1458, 1459,
1460, 1547, 1549, 1604, 1605, 1633
Mureika Juozas Arūnas 1001
Mureikaitė Loreta 996, 1209
Mureikienė (Arbašauskaitė) Liucija
1486
Mureikienė L. 1459, 1516
Mureikienė L. 570
Mureikienė Liucija 1126, 1233, 1433,
1434, 1443, 1458, 1459, 1562, 1605,
2732
Murinai 1776
Murinas 1008
Musneckienė Milda 624
Musorgskis M. 2500
Musteikaitė Aldona 1680
Musteikis Ignas 1005
Muth Jakob 2582
Muzukevičius Algimantas 2487

 

N

Nagevičius Vladas 2484
Nainienė (Kontrimavičiūtė) Kristina
1548
Naktinienė G. 2020
Namševičius Jonas 299
Napoleonas 102, 132, 306, 358, 666,
667, 668, 669, 670, 671, 1481, 1809,
1814, 2608, 2644, 2645
Narbūda Petras 599, 603
Narbutas Vytautas 1195, 1243
Narečonis R. 1118
Narkūnas Jonas 1417, 1422, 1580
Narkūnienė A. 1421, 1423, 1425
Narkūnienė Aldona Danutė 389,
390, 391, 625, 1012, 101, 1401, 1416,
1422–1424, 1469, 1525, 2732
Narutavičius Stanislovas 2176, 2227,
2229
Narvydas Adolfas 653, 1197
Narvydas Julius 654
Narvydas Marius 654
Narvydienė (Valašinaitė) Danguolė
653
Nasvytis Motiejus 2181
Nasvytytė Salomėja-Valukas 2218
Natkevičaitė-Ivanauskienė M. 83, 84,
113, 114
Natkevičius Vincas 2301, 2306, 2310,
2344
Natkus V. 2312
Naujalienė (Šlapikaitė) Romutė 958
Naujalienė Ramutė 1774
Naujalienė Roma 1616
Naujalienė Romutė 961
Naujalis Juozas 739, 2034, 217, 2257
Naujalis Jurgis 1455, 1629
Naujalis Vladas 1426
Naujokaiytė Ona Joana 905
Naujokaitė Agota 905
Naujokaitė Aldona 894
Naujokaitė Antanina 77, 78, 107, 108
Naujokaitė Elena 1190
Naujokaitė Eugenija 905
Naujokaitė Genė 882
Naujokaitė Gražina 882
Naujokaitė Irena 882
Naujokaitė Kristina 905
Naujokaitė Marijona 2494
Naujokaitė Ona 882
Naujokaitė Regina 905
Naujokaitienė (Aniulytė) Eugenija
1243
Naujokaitienė (Vaitonytė) Julė 1385,
1543
Naujokaitienė A. 1392
Naujokaitienė A. 604
Naujokaitienė Aldona 392, 394, 541,
622, 623, 1439
Naujokaitienė Eugenija 911, 1243,
1244, 1245, 1247, 1248
Naujokaitienė M. 894, 1076, 1077,
1097, 1767
Naujokaitienė Marcelė 882, 887
Naujokaitienė (Povilaitytė) Marcelė
2546, 2547
Naujokaitienė Marija 905, 1075, 1096,
1104
Naujokaitienė O. 1361
Naujokaitienė Ona Marija 882
Naujokaitis 481, 1792
Naujokaitis A. 587, 201
Naujokaitis Antanas 694, 894, 1768,
1769, 1811, 2732
Naujokaitis D. 604
Naujokaitis Drąsūnas 574, 1193, 1243,
1244, 1615
Naujokaitis Endrius 882
Naujokaitis J. 496, 500, 608
Naujokaitis J. 2538, 2541, 2543, 2544
Naujokaitis Jonas 1734
Naujokaitis Jonas 451, 507, 887, 894
Naujokaitis Jonas 2547
Naujokaitis Juozas 343, 447, 457, 458,
495, 505, 507, 555, 764, 766, 882, 905,
1028, 1032, 1043, 1045, 2546, 2732,
2733
Naujokaitis Kostas-Briedis 849
Naujokaitis Kostas-Tautmylis 863
Naujokaitis P. 481, 727, 1372, 1596,
1740, 2318 2310, 2316, 2317, 2318,
2319, 2542
Naujokaitis Pranas 1369, 1371, 1375,
1560, 2201, 2301, 2310, 2315, 2316
Naujokaitis Pranas 464, 495, 509, 726,
745, 852, 883, 905, 911, 1026, 2377,
2604
Naujokaitis Pranas, mokslininkas, 2733
Naujokaitis Pranas, poetas, 2734
Naujokaitis Pranciškus Kazimieras
894
Naujokaitis Rimantas 394, 623, 1193
Naujokaitis Simonas 2577
Naujokaitis Stasys 1506, 1516, 2734,
2755
Naujokaitis Steponas 2547, 2735
Naujokaitis Viktoras 1276, 1277, 1685,
2735
Naujokaitis Vincas 457
Naujokaitis Zigmas 1733, 1734, 2539,
2547, 2735, 2736
Naujokaitytė Agota 1740
Naujokaitytė Agutė 1782, 2019
Naujokaitytė Algima 1204, 1244
Naujokaitytė Gailina 1200
Naujokaitytė Irena 1203
Naujokaitytė Jurgita 1246

Naujokaitytė M. 1362
Naujokaitytė M. 507
Naujokaitytė O. 1357
Naujokaitytė R. 507
Naujokaitytė S. 507
Naujokaitytė Teresė 1190
Naujokas 1644
Naujokas Antanas 2736
Naujokas Arūnas 625
Naujokas Bronius 1174, 1186
Naujokas Justinas 327, 505
Naujokas Marijus 1490
Naujokienė Antanina 905
Naujokienė Teresė 1527, 1529
Naujokytė Marijona 444
Naujūnas Vytautas-Kariūnas 874
Naumavičius Česlovas 2123
Naumavičius Vitalijus 1273, 1288,
2387
Nausėda Gitanas 1406, 2379, 2487
Nausėdaitė Rasa 1222
Navickaitė Deimantė 1246
Navickaitė Zita 1196
Navickaitė Žydrūnė 1246
Navickas A. 1130
Navickas Audrius 1150, 1165, 1225
Navickas Audrius 1550, 157, 3
Navickas Evaldas 1215
Navickas Justinas 624, 628
Navickas Rimantas 1136
Navickas Rimas 1170
Navickas Tadas 1523
Navickas Tadas 387, 1235, 1236
Navickienė (Brunzaitė) Jūratė 1486,
1976
Navickienė J. 1382, 1392, 1516
Navickienė Jūratė 384, 387, 541, 623,
661, 995, 1180, 1185, 1394, 1407, 1436,
1438, 1444, 1445, 1452, 1453, 1463,
1464, 1465, 1466, 1469, 1473, 1474,
1485, 1523, 1555, 1563, 1565, 1566,
1568, 1569, 1979, 1980, 2736
Navickienė Virginija 1386
Navickienė Virginija 623
Navickutis 712
Navikaitė O. 1364
Navikauskaitė Neringa 1461
Navikienė Marija 2151
Navka Juozas 214
Neananus Jakob 2582
Nefelovas Konstantinas 311
Nekrašas Vytautas 2470
Nekrošius Ipolitas 2470
Nemanis Kazys 1331
Nenartonytė Aurelija 1204
Nenartonytė Irena 1207
Nenorta J. 1875
Nėris Salomėja 1076, 1141, 1143,
1378, 2260
Nesterenko Eugenijus 2500
Nešokotis Telesforas 307
Neulis Juozas 603
Neuronis 1915, 1916
Neuronis I. 1944
Neverauskai 1684
Neverauskaitė Loreta 1206
Neverauskas 521, 1264
Neverauskas A. 1684
Neverauskas Augustinas 1276, 1277,
1685, 2737
Neverauskas Jonas 343
Neverauskas Petras 1758
Neverauskas Pranas-Vėjas 863
Neverauskienė Stefa 1758
Neverdauskas 703
Neverdauskienė Daiva 1503
Neveriauskas Juozas 464
Neveriauskas Vincas 445
Neviranskas Petras 154, 184
Nevirauskas 555
Nevirauskas Jonas 465
Nezabitauskaitė-Galaunienė A. 2175
Nėris Salomėja 2414, 2522, 2524
Niemanas Kazimieras 1367
Niemkevičius Anicetas 1629
Nietzsches Friedrichas 2246
Nikolaitienė Zita 1505, 1536
Nikolaitis Nerijus 1491
Nikolajevas V. 840
Nikolajevičius Levas 966
Nikolskaja M. 16, 46
Nikžtaitis Petras 491
Nivinskis Leonas 1024
Nyčė F. 2478
Nolis Andriejus 308
Nolius Albertas 770, 1928, 1929, 1930,
1955, 1961
Nolius Gotlibas 469, 490
Nolius Vilius 469, 490
Noreika Laimonas 1141, 2378
Noreika Z. 2020
Norilaitis Adomas 1961
Norkaitienė (Šlapikaitė) Marija 1122
Norkaitienė Marija 1131, 1139, 1145,
1193, 1195
Norkaitis 566
Norkaitis J. 1952
Norkaitis Zigmas 1115, 1117, 1120,
1122, 1124, 1126, 1130, 1131, 1145,
1146, 1186, 1188, 1189, 1196, 1373,
1454, 1603, 1610, 2377, 2473
Norkus Edmundas 1748
Norvila Rimantas 1399, 1502, 2381
Nostradamas Mišelis 1964
Novojevskis Vladislovas 364, 365

 

O

Obelenienė E. 1128
Obelenienė Emilija 1130
Obelevičius Sigutis 2500
Obelienius Juozas 1035
Obelieniūtė Birutė 1192
Obelieniūtė Genovaitė 1195
Obeliūnienė Birutė 1442
Obiecanauskis Mikas 815
Obolenskis Pavelas 742
Oginskis Mykolas Kleofas 667
Oleka 516
Oleka Jonas 894
Oleka Juozas 1002
Oleka S. 1256
Oleka Saliamonas 2554
Olekaitė Elena 1075, 1103
Olekas 1259
Olekas Juozas 1001
Olekas Saliamonas 1258
Olekas Vikis 2492, 2493
Olencevičius J. 419
Olencevičius Juozas 1629
Olencevičius Vidmantas 1695
Olenderis 1910
Olencevičius V. 2597
Olensevičienė Genovaitė 1615
Olensevičius Alvydas 1177, 1200
Olensevičius J. 604
Olensevičius Raimondas 1217
Olensevičiūtė Daiva 1220
Olensevičiūtė Vaida 1201
Olertaitė Gerda 1223
Olertaitė Kristina 1214
Olertaitė Laura 1136, 1138, 1217
Olertaitė Sandra 1150, 1226
Olišauskas R. 2585
Ona Bakas 481
Onusaitytė Nijolė 1200
Orentai 1817
Orentaitė Audronė 1202
Orentaitė Birutė 2396
Orentaitė Genovaitė 1189, 2396
Orentaitė Juzė 799
Orentaitė Magnutė 1822
Orentaitė Rasa 1205
Orentaitė-Dailidienė Antanina 1822,
1825
Orentaitė Ula 2396, 2403
Orentas 1769
Orentas Antanas 1728
Orentas Arvydas 1197
Orentas Gintas 1818
Orentas J. 1659
Orentas J. 481
Orentas Jonas 2169
Orentas Juozas 911
Orentas Kęstutis 1173, 1174, 1185,
1186, 1514, 2379, 2396, 2397-2413,
2417, 2420, 2737
Orentas Pranas 1654, 1655
Orentas Valentas 1659
Orentas Vincas 2396
Orentas Vytautas 2396, 2403
Orentėlis 1819
Orentienė Bronislova 2396
Orentienė Genė 603
Orentienė Liuda 2420
Orentienė Raimonda 1527
Orinas Jonas 210
Orindas Martynas 211
Orintai 1614, 1774, 1815
Orintai 950
Orintai Gintautas 1168
Orintaitė Aistė 1778
Orintaitė Daiva 1778
Orintaitė Dalia 1188
Orintaitė Judita 1778
Orintaitė O. 1357

Orintaitė Peronėlė (Jonutienė) 1420,
1532, 1560, 1583, 2168, 2298–2312,
2314, 2316, 2319, 2320, 2303, 2321,
2322, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330,
2377, 2383, 2737–2738
Orintaitė Ramutė 1675, 1778, 1755
Orintaitė Rūta 1168
Orintaitė Vilma 1175, 1211, 1778
Orintaitė Virginija 1542
Orintas 1776
Orintas 336
Orintas Adomas 2322
Orintas Antanas 1675, 1776, 1778
Orintas Antanas 330, 477, 620, 902
Orintas Armandas 156, 157, 186, 187,
1168, 1177, 1778, 1204
Orintas Česlova 902
Orintas Dominykas 1223
Orintas Dominykas 1778
Orintas Gediminas 884
Orintas Gintautas 1675, 1778, 1983
Orintas Gintautas 394, 541, 573, 618,
619, 621, 625, 627, 902
Orintas Jonas 1596, 1675, 1770, 1772,
1773, 1775, 1776, 1777, 1778
Orintas Jonas 461, 471, 477, 507, 884,
1198
Orintas Juozas 1598, 1599, 1675, 1755,
1778, 2322
Orintas Juozas 323, 465, 483, 484,
500, 506
Orintas M. 336
Orintas Mantvydas 1778
Orintas Mantvydas 622, 1220
Orintas Motiejus 335
Orintas Pranas 459, 465, 506, 884
Orintas Romas 643, 884
Orintas Valdas 1778
Orintienė (Duobaitė) Rūta 1486
Orintienė (Šipailaitė) Agota 2322
Orintienė Agota 884
Orintienė Antanina 506
Orintienė Antosė 1773, 1778
Orintienė Česė 1774
Orintienė Daiva 1002, 1058, 1059,
1137, 1141, 1143, 1147, 1148, 1151,
1153, 1170, 1186, 1214, 1218, 1224,
1394, 1396, 1400, 1405, 1406, 1476,
1516, 1523, 1548, 1575, 1778, 2560,
2738, 2738
Orintienė Elena 585
Orintienė Ona 643, 884
Orintienė Onutė 1396
Orintienė Rita 624
Orintienė Rūta 392, 394, 570, 583,
618, 621, 1001, 1003, 1429, 1778
Orintienė Valerija 1568
Orlickas Petras 1304, 1305, 1320
Orvydas Vilius 2422, 2450
Osipavičaitė Vera 1047
Ostrauskas K. 1249
Ostrovskis (Островский) Juozapas
364
Ostrovskis Jonas 334
Oškinis Stanislovas 210
Ošurkai 2342
Ovsianikova Aldona 1813
Ozerenskis Andrejus 661
Ozerovas F. 824
Ozolas Romualdas 2475, 2476
Ožiūnas 1814
Ožiūnas 947
Ožiūnas V. 1671
Ožiūnas V. 564
Ožiūnas Vytautas 563, 564, 579, 847,
926, 1172, 1429, 1454, 1602
Ožiūnienė 1454
Ožiūnienė 583

 

P
Pabedinskas Tomas 2514
Pabrėža J. 2000, 2002
Pabrica Aurimas 1542
Pabrickaitė Dalia 1242
Pacaitė Ona 1028, 1032
Pacas Kazimieras 207, 1826
Pacas Mykolas Petras 290
Pacas Petras Mykolas 284
Pacevičius Z. 779, 786, 803, 820
Pačiagaitė 330
Padlešius Vincas 713
Padmoska Juozas 443
Padribonienė Gema 2361
Pagirėnas 1110
Pagirėnas Kazys 1427
Pagirėnienė Marija 1109, 1110, 1111
Pagirinis Kazys 1440
Paksas Rolandas 647, 1009, 1010,
2478
Pakštas Kazys 2173
Palaitis Giedrius 1218
Paleckis J. 503, 1076, 2289, 2290
Palionis J. 2000
Palionis Jonas 2503
Palionis Remigijus 1192
Pališkis Jonas 557
Palme Olofas 1489, 1496, 1499, 1500,
1511
Paltanavičius Albinas 1800
Paltanavičius Bronius 1800
Paltanavičius G. 1143
Paltanavičius Gintas 1197
Paltanavičius Gintautas 654, 1130
Paltanavičius P. 1123
Paltarokas 2389
Palteraitis Antanas 453
Palteris Antanas 2019
Paltynas 710
Palubinskas 874
Palubinskas Aidas 1206
Palubinskas Feliksas 1009
Palubinskas Juozas 510, 1110
Palubinskas Justinas 641
Palubinskas Petras 1598, 1599
Palubinskas Petras 327, 899
Palubinskas Pijus 484
Palubinskas Saulius 1200
Palubinskas Vincas 442, 445
Palubinskas Virgaudas 1184, 1203
Palubinskas Vytautas 1276, 1277,
2373, 2374, 2609, 2738
Palubinskienė Elena 2504
Palubinskienė Jolanta 1759
Palukaitė Danutė 888
Palukaitė Liucija 888
Palukaitė Liudmila 888
Palukaitė Stefanija 888
Palukaitė Teresė 888
Palukaitienė (Tumosaitė) Janina 1554
Palukaitienė Antosė 888
Palukaitienė D. 389
Palukaitienė Daiva 635
Palukaitienė Janina 1540, 1542
Palukaitis Jonas 888, 1266, 1268, 1277,
1305, 1320, 2598, 2738, 2739
Palukaitis Pijus 505, 888, 1872, 1873
Palukaitis Seliamonas 455
Palukaitis Sigitas 1540, 1542
Palukaitis Sigitas 888
Palukaitis Virginijus 1542
Palukaitytė Dana 1192
Palukaitytė Danutė 1138
Palukaitytė Liuda 1189
Palukaitytė Marija 2458
Palukaitytė Stefa 1190
Pamakštys Pranas 967
Pamakštytė Stefa 963, 967
Pantelaitis J. 1362, 2616
Pantelaitis Jonas 472
Pantelaitis Petras 770
Pantelaitytė-Adomaitienė Audronė
1499
Paparonis 2257
Papievienė Aurelija 1512, 1516
Papiškeris Mauškis 442
Parras Martinas 2512
Partikaitė Lilija 1196
Partikas Eugenijus 1177, 1205
Partikas V. 643, 1140
Partikas Vytautas 1978
Partikas Vytautas 642, 643, 1139,
1140, 1193
Partikienė Elena 1451, 1459, 1604
Parulis 1628, 1629
Paspirgėliai 2376
Paspirgėlienė A. 1128
Paspirgėlienė Aldona 1996
Paspirgelienė Barbora 443
Paspirgėlis 520
Paspirgėlis Jonas 1630
Paspirgėlis Juozas 1184, 1197
Paspirgėlis Kazimieras 214
Paspirgėlis Mindaugas 641
Paspirgėlis Pranas 1654
Paspirgėlis Pranas 460
Paspirgėlis Simonas 214
Paspirgėlytė Marija 1141
Paspirgėlytė Marytė 1196
Pašiūnas Vidas 1542
Paškauskai 1817
Paškauskaitė Birutė 1817
Paškauskaitė Gema 1194
Paškauskaitė Gema 1817
Paškauskaitė Irena 1755, 1817
Paškauskaitė Prakseda 1755, 1817
Paškauskaitė Ramutė 1201
Paškauskaitė Ramutė 1817
Paškauskaitė-Mitrikevičienė Gema
1825
Paškauskas Juozas 1817
Paškauskas Kęstutis 1817
Paškauskas Kęstutis 655, 1197
Paškauskas Vacys 1755, 1817
Paškauskas Vidas 1197
Paškauskas Vidmantas 1817
Paškauskienė (Ivaščenkaitė) Alvyra
1432, 1603
Paškauskienė A. 1456
Paškauskienė Alvyra 1433, 1442,
1443, 1605
Paškauskienė Ona 453
Paškauskienė Viktorija 1817
Paškauskienė Viktorija 571
Paškauskienė Violeta 655
Paškevičius Andrius 1819
Paškevičius Andrius 453
Paškevičius J. 23, 53
Paškevičius Viktoras 891
Paškevičiūtė Jurgita 1853, 1855
Pašukonis Jonas 142, 172
Patalauskaitė D. 84, 114
Patalauskaitė Daiva 1512
Patalauskaitė Daiva 83, 113
Patašius Juozas 1662
Patašius Modestas 2487
Patašius Vytautas 1662
Patašius Zigmas 1662
Patašius Žydrūnas 1224
Patašiūtė Ingrida 1490
Patravičius Jonas 1605
Paukščiai 356
Paukšteli J. 733
Paukštelis J. 1385
Paukštienė Elena 559
Paukštienė Genovaitė 602, 604
Paukštienė Jurgita 1529
Paukštienė Marijona 904
Paukštienė Petrė 1672, 1778
Paukštienė Z. 601, 602, 603
Paukštis Juozas 904
Paukštis Pranas 1665
Paukštis Pranas 904
Paukštis Valdas 1499, 1501, 1502
Paukštys Jonas 2537
Paukštys Pranas 2595
Paukštys V. 2642
Paukštys Zigmas 566
Paukštytė Adelė 904
Paukštytė-Šaknienė Rasa 2346–2350
Paulaitis Algimantas 1177, 1202
Paulaitis Antanas 509
Paulaitis Jonas 1680
Paulaitytė Aldona 1108
Paulaitytė Danutė 1680
Paulanis Ona 2580
Paulauskaitė Vitalija 2421
Paulauskas Artūras 1012
Paulauskas J. 2020
Paulauskas Juozas 509
Paulauskas Petras 1273
Paulauskas Zenonas 2498, 2499
Paulauskienė A. 2362, 2363
Paulenis 788
Pauliaunis V. 469
Paulienukis 379
Paulikas 1629
Paulionis (Paulanis) Vincentas 1305
Paulionis Vincas 319, 726, 1028, 1255,
1256, 1257, 1260
Paulionis Vincentas 315, 679, 725,
726, 1258, 1319, 1666, 2739
Pauliukaitienė (Paužaitė) Vida 1385,
1543
Pauliukaitienė V. 1385
Pauliukaitienė Vida 624
Pauliukaitis Algis 1543
Pauliukaitis Algis 603, 604
Pauliukaitytė Ilona 1244
Pauliukėnas Elvydas 1184
Paulius A. 329
Pauža 2606
Pauža J. 1378
Pauža Jonas 1978
Pauža Mindaugas 1456, 1552
Paužaitė 2608
Paužienė Kunigunda 801
Paužienė Laima 622
Pavalkienė 2162
Pavalkienė Birutė 1537
Pavalkis 1777
Pavalkis Baltrus 337, 338, 343, 346,
447
Pavalkis J. 356
Pavalkis Juozas 682, 1736, 2739
Pavalkis Matas 216
Pavalkis Steponas 680
Pavalkis Viktoras 1736, 1745
Pavalkius Baltrus 510
Paveleckas M. 839, 841
Pavlovskis Andriejus 286, 289, 290
Pavlovskis Andžejus 2615
Pawłowski 117
Pažereckas Anicetas 1626
Peckus Stasys 774, 804, 2739
Pečenga 1625
Pečiliauskas Tomas 2170
Pečiukaitis 1769
Pečiukaitis Antanas 850, 984
Pečiukaitis Juozas 779
Pečiukaitis Jurgis 779
Pečiukaitytė Antanina 734
Pečiulionis Matas 786
Pečiulis Alvydas 661
Pečiulis P. 604
Pečkaičiai 639, 2469, 2587
Pečkaitienė (Mickevičiūtė) Gražina
1556
Pečkaitienė B. 615
Pečkaitienė O. 1267
Pečkaitienė Petronėlė 924, 2469
Pečkaitienė Zosė 1423
Pečkaitis 637
Pečkaitis Algis 1175
Pečkaitis Antanas 1176, 1193
Pečkaitis Feliksas 1540, 1542
Pečkaitis J. 2470-2472
Pečkaitis Jaronimas 1276
Pečkaitis Jonas 1196, 1259
Pečkaitis Juozas 455, 1194, 2469
Pečkaitis Justinas 1114, 1190, 1607,
2421, 2469, 2472, 2740
Pečkaitis Justinas Sigitas 1277, 2469,
2587
Pečkaitis Pijus 1427
Pečkaitis Pranas 465
Pečkaitis Vincas 450, 471
Pečkaitytė 1364
Pečkaitytė Česlova 1675
Pečkaitytė Danutė 1754
Pečkaitytė Laima 1187
Pečkaitytė Petrė 1659
Pečkaitytė Stasė 1128
Pečkauskaitė 1687
Pečkauskaitė Marija 1686, 1687
Pečkytė Justina 1534
Pečkus 981
Pėdzevičiūtė Veronika 1199
Pelegrimas Gintautas 651
Pelionienė (Žukauskaitė) Marija 938
Pelionienė Konstancija 943
Pelionienė Marija 941, 943, 954
Pelionienė Žukauskaitė Marija 892
Pelionis Antanas 943
Pelionis Benjaminas 943
Pelionis Edvardas 954
Pelionis Gintautas 954, 1755
Pelionis Leonas 942, 943, 953, 954
Pelionytė Irena 1205
Pelionytė Natalija 943
Pelionytė Vanda 943
Pempė Gediminas 2379
Penčyla P. 2262
Penkauskas Jonas 1547
Pentavičius A. 1580
Perbandas Georgas Vilhelmas 1274
Perkauskas D. 1969
Perkauskas Donatas 1512
Perkovskis Vieslavas 1502
Pekowski Wieslaw 2592, 2594, 2598
Pesys Jonas 1810
Pesys Jonas 476
Pesius Andriejus 1259
Petkevičaitė-Bitė Gabrielė 1509
Petkevičiai 2465
Petkevičienė Ona 1822
Petkevičius Antanas 1654, 1974
Petkevičius Antanas 459
Petkevičius Pranas 1822
Petkevičius Pranas 582, 904
Petkevičiūtė 567
Petkevičiūtė O. 1378
Petkevičiūtė Veronika 1199
Petkūnaitė Kunigunda 889
Petkūnas Antanas 889
Petkūnas–Perkūnas Antanas 2740
Petkūnas Vitas 393
Petkūnienė Marcelė 889
Petkuvienė Ona 443
Petraičiai 1817
Petraitienė (Čižeikaitė) Rima 649
Petraitienė (Verbylaitė) Eugenija 624,
1385, 1386, 1387, 1389
Petraitienė Ona 1817
Petraitienė Petronėlė 2289
Petraitis 1760, 1771
Petraitis A. 604
Petraitis Albertas 1812
Petraitis Aloyzas 2487
Petraitis Antanas 448
Petraitis Egidijus 1577
Petraitis Fridrichas 472
Petraitis Frydrichas 2613
Petraitis Jonas 2342
Petraitis Jonas 446, 515
Petraitis Juozas 1809, 1810
Petraitis Juozas 476
Petraitis Justinas 1817
Petraitis Petras 453
Petraitis Pranas 468, 490, 770, 777
Petraitis Vitas 1817
Petraitis Vytautas 1195
Petraitis Vytautas 1755
Petraitytė Anelė 1817
Petraitytė Dalė 1191
Petraitytė Dalė 1817
Petraitytė E. 612
Petraitytė Saliamutė 1817
Petraitytė-Talalienė Eglė 1507
Petrašiūnas Aloyzas 328, 330, 525,
835
Petrauskai 1691, 1709
Petrauskai G., V. 604
Petrauskaitė Sigita 1246
Petrauskaitė Viktorija 1544
Petrauskas A. 1580
Petrauskas Abdonas 604, 619, 1793
Petrauskas Andrius 1147, 1178, 1216,
1390, 1246
Petrauskas Arūnas 1390
Petrauskas Bronius-Šarūnas 874
Petrauskas Gediminas 624
Petrauskas M. 1260
Petrauskas Mikas 742, 1539, 222
Petrauskas Mykolas 2511
Petrauskas Motiejus 320, 1306, 1319
Petrauskas Pranas 462
Petrauskas Raimondas 622, 623, 624,
1184, 1198, 1243
Petrauskas Sergejus 623
Petrauskas Simanas 1768
Petrauskas Stasys 1186
Petrauskas V. 602
Petrauskienė (Abraitytė) Salomėja
2121, 2134
Petrauskienė (Duobaitė) Marytė 1760,
1762, 1769
Petrauskienė (Virbickaitė) Laima
1243
Petrauskienė (Virbickaitė) Laima 1543
Petrauskienė Česlova 624
Petrauskienė Laima 388, 1241, 1244,
1245, 1247, 1248, 1249
Petrauskienė Laima 1544
Petrauskienė M. 1761, 1763, 1764
Petrauskienė Marytė 1765
Petrauskienė Matilda 2111
Petrauskienė Ona 1767
Petrauskienė-Lingienė 1699
Petravičienė (Murauskaitė) Brigita
2125
Petravičienė Dalia 1233
Petravičienė Emilija 331, 572, 1376,
1379, 1393, 1400, 1463, 1464, 1465,
1485, 1512, 1523, 1556, 1566, 1568,
1569
Petravičienė Jovita 1548, 1555, 1556,
1605
Petravičienė Jovita 392, 583, 647
Petravičienė L. 390
Petravičienė M. 603
Petravičienė Nijolė 393
Petravičienė Ona 471
Petravičienė Teresė 1875
Petravičienė Uršulė 453
Petravičius 2642
Petravičius 297, 561, 713, 846
Petravičius Almantas 1219
Petravičius Antanas 1571, 1824, 1987
Petravičius Antanas 457, 583, 1155
Petravičius Irmantas 1130, 1218
Petravičius J. 1641
Petravičius Jonas 1394, 1549, 1632,
1633, 1635, 1654, 1743
Petravičius Jonas 459, 461, 583
Petravičius Juozas 1633
Petravičius Juozas 457, 552, 553, 557,
560, 774, 804
Petravičius Jurgis 473
Petravičius Nerijus 1214
Petravičius Pranas 393, 457, 573
Petravičius Raimondas 1209
Petravičius Rynaldas 1178, 1217
Petravičius Rynaldas 1576
Petravičius Saulius 1212
Petravičius Tomas 1552
Petravičiūtė (Liudvikaitytė) Marijona
1780
Petravičiūtė Antanina 738
Petravičiūtė Audronė 1151, 1163,
1221, 1229
Petravičiūtė Audronė 1466, 1467,
1545, 1571
Petravičiūtė Lina 1214
Petravičiūtė Lina 1452, 1492, 1994
Petravičiūtė Odeta 1207
Petravičiūtė Ramunė 1452, 1464, 1550,
1551, 1552, 1553, 1994
Petravičiūtė Ramunė 996
Petravičiūtė Rasita 1222, 1229
Petravičiūtė Rasita 1466
Petravičiūtė S. 1107, 1108, 1110
Petravičiūtė Vaida 1215
Petravičiūtė-Stankaitienė Lina 1453,
1465, 1485
Petreikis T. 1255
Petreikis Tomas 2487
Petrikaitė Gražina 881
Petrikaitė J. 2080
Petrika Silvestras 2536
Petrikai 2587
Petrikas 1758
Petrikas 638, 639
Petrikas Algimantas 881
Petrikas Jonas 1598, 1599, 1756
Petrikas Jonas 324, 466, 747, 2469
Petrikas Pranas 1757
Petrikas Pranas 881
Petrikas Vincas 1757
Petrikas Vincas 505
Petrikienė Kunigunda 881
Petrikis Jonas 484
Petrikytė Aldona 1756
Petrikytė Eleonora 1539
Petrokienė R. 2020
Petrošius Donatas 1507
Petruitienė Rima 649
Petrulis A. 2450
Petrulis Alfonsas 2176, 2228, 2229
Petrulis Laurynas 1224
Petrulis Vytautas 2232, 2250, 2251
Petrusevičius Pranas 2173
Petruškevičius Rokas 1501
Piackus Stasys 770
Piečaičaitė Verena 1680
Piečaitė Regina 1680
Piečaitienė 1819
Piečaitienė (Viržaitytė) Teresė 1972,
1988
Piečaitienė (Vyšneveckaitė) Kristina
1548, 1554
Piečaitienė Bronė 612, 613
Piečaitienė Gailina 1614
Piečaitienė Gailina 388, 625
Piečaitienė Kristina 1148
Piečaitienė Marijona 1819
Piečaitienė Petrė 457
Piečaitienė Teresė 1383, 1395, 1451,
1459, 1464, 1465, 1485, 1562, 1566,
1568, 1569, 1608, 1609, 1611, 1612,
1819
Piečaitis A. 1364
Piečaitis Jonas 1378, 1395, 1562, 1633,
1678, 1819, 1973, 1983, 1988, 1990
Piečaitis Jonas 461, 475, 567, 582, 583
Piečaitis Juozas 1680
Piečaitis Jurgis 710, 712
Piečaitis Simanas 1815, 1819, 2494
Piečaitis Simas 553
Piečaitis Valdas 1401, 1402, 1407,
1434, 1461, 1485
Piečaitis Valdas 621, 627, 629
Piečaitytė 1458
Piečaitytė Antanina 735
Piečaitytė D. 1137, 1147, 1575
Piečaitytė Daiva 1545, 1607
Piečaitytė Daiva 661, 1138, 1143,
1147, 1148, 1153, 1154, 1170, 1171,
1178, 1183, 1184, 1207, 1216, 1222
Piečaitytė Eugenija 1679
Piečaitytė Gedimina 1235, 1546
Piečaitytė Irma 1178, 1185, 1214
Piečaitytė Jolanta 1526
Piečaitytė-Puišienė Jolanta 1529
Piečiatytė Daiva 1554
Piečiukaičiai 1972
Piečiukaitienė A. 1395
Piečiukaitienė Eugenija 1564, 1565,
1608
Piečiukaitienė Liudvika 1617
Piečiukaitienė M. 2368
Piečiukaitienė Marcelė 451
Piečiukaitis 554, 847
Piečiukaitis Antanas 561, 583, 2740,
2741
Piečiukaitis Jonas 1805
Piečiukaitis Jurgis 443
Piečiukaitis Simanas 443
Piečiukaitis V. 1270
Piečiukaitis Vladas 1608
Piečiukaitytė Antanina 1972
Piečiukaitytė Antosė 1608
Piečiukaitytė Irena 1142, 1187
Piedzevičius Vytautas 1181
Pieniuta Aleksandras 1069
Pieniutienė Augusta 1069
Pieniutytė Violeta 1069
Piesis Simonas 214
Piešinas Povilas 2292
Pijus VI, popiežius 1251
Pijus XI, popiežius 1251
Pikčiligis J. 2149
Pikčilingaitė Antanina 890
Pikčilingiai 1590
Pikčilingiai 676
Pikčilingienė A. 1501
Pikčilingienė Antosė 1610
Pikčilingienė Antosė 554
Pikčilingienė Edita 622
Pikčilingienė Janina 1389
Pikčilingienė Janina 603
Pikčilingienė Juzė 2363, 2370
Pikčilingienė M. 1558
Pikčilingienė Marija 890
Pikčilingienė Marytė 1555
Pikčilingienė Teklė 890
Pikčilingis A. 1558
Pikčilingis Antanas 1375, 1555, 1556
Pikčilingis Antanas 2363, 2370
Pikčilingis Antanas 457, 461, 463,
508, 636
Pikčilingis Juozas 1329, 1370, 1371,
1372, 1373, 1586, 2035, 2039, 2046,
2052, 2054, 2055, 2058, 2062, 2064,
2074, 2366, 2368, 2369, 2371
Pikčilingis Jonas 4622371, 467, 508,
603, 637, 689, 696, 756, 849, 850, 851,
890, 935, 1005, 1140, 1165, 1187, 1277,
2743, 2744
Pikčilingis Juozas 1369, 1370, 1372,
1375, 1500, 1514, 1515, 1555, 1557,
1560, 1561, 1583, 1638, 1640, 1641,
1756, 2349, 2361, 2362, 2363, 2366,
2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372,
2377, 2379, 2500, 2522, 2527, 2552,
2581, 2582
Pikčilingis Juozas-Vilkas 849
Pikčilingis Jurgis 462
Pikčilingis Pranas 313, 508, 688, 703,
890
Pikčilingis Simanas 1144, 1368
Pikčilingis Vytautas 2370
Pikčilingis Zigmas 143, 154, 155, 156,
157, 173, 184, 185, 186, 187, 331, 935,
1095, 1272, 1369, 1375, 1516, 1555,
1556, 1558, 1559, 1564, 1625–1631,
1974, 2363, 2370, 2742, 2376
Pikčilingytė Aldona 1824, 1983
Pikčilingytė Eugenija 1111
Pikčilingytė Romutė 1202
Pikleris Pranas 689, 790
Pikszylingienė Ona 2579
Pikszylingis Jurgis 2579
Piktašilingis Jonas 212, 823
Piktašilingis Jurgis 211
Piktštašilingis Kazimieras 212
Pikžirnienė Jūratė 1542
Pikžirnienė R. 348
Pikžirnienė Romutė 1410
Pikžirnis 335, 352, 585
Pikžirnis Juozas 343, 344
Pikžirnis Juozas 447, 585
Pikžirnis Tomas 1542
Pikžirnis Valdas 1542
Pikžirnis Vladas 588
Pikžirnytė Daiva 1243
Pikžirnytė Inesa 1542
Pileckienė Anastazija 2298, 2307
Piličiauskas G. 168, 198
Pilypaitis Edgaras 1401, 1537, 1538,
1561
Pilypaitis J. 2162
Pilipenka M. M. 829, 830
Pilkienė Nelda 1674
Pilonis Jonas 209
Pinkaitė M. 1362
Pinkus 336
Pinkus Ignas 849, 906
Pinkus Kazimieras 335
Pinkus M. 334
Pinkus Pranas 344, 447, 473
Pinkus Pranciškus 1859
Pinkus Vincas 337, 343, 344, 447
Pinkutė Marijona 339, 340
Pipiraitė-Tomarienė Sone 2324
Pirandelis L. 2547
Piročkinas A. 2508, 2509
Pyplys Kazimieras-Audronis 860, 861
Pyragienė S. 1673
Pyragius 583
Pyragius V. 583
Pyragius Vytautas 1673
Pisareva V. 16, 46
Piščikas Albinas-Bijūnas 875
Pivovar Stefanija 1564
Pivovaras Petras 393, 967, 2742, 2743
Pivovarienė (Pamakštytė) Stefa 962
Pivovarienė Stefanija 393
Platonas 2478
Plaušinaitė P. 748
Plaušinaitienė 1776
Plaušinaitienė Antanina 508, 1735
Plaušinaitienė Genovaitė 570, 1369,
1434, 1556, 1565, 1566, 1569, 1616,
1636, 1979, 1980, 1981, 2743, 2744
Plaušinaitienė Rasa 393, 1452, 1485,
1614, 1615
Plaušinaitis Antanas 774, 804, 2744
Plaušinaitis Antanas Vytautas 1742
Plaušinaitis Domas 1163, 1164, 1221,
1229
Plaušinaitis Domas 1485
Plaušinaitis Pranas 1802, 1808
Plaušinaitis Pranas 477
Plaušinaitis Romas 156, 186
Plaušinaitytė Audrė 1218
Plaušinaitytė Audrė 1546
Plaušinaitytė Irena 1556
Plaušinis Antanas 468
Plaušinis Pranas 771
Plechavičius Povilas 724, 794, 851,
853, 1009, 1010, 1661, 1679, 1703,
1729–1731, 1775, 1776, 1778
Plečkaitis 1904
Plečkaitis Benjaminas 1629
Plečkaitis E. 583
Pleikienė I. 1516
Pleikienė Ieva 2390
Plešikas Andrius 241
Plešikas Motiejus 241
Pleškytė Eugenija 2531
Plyčiunaitis Albertas 490
Plyčius Albertas 475
Plyčiuvaitytė Vilma 1178, 1184, 1185,
1214
Plioplys Evaldas 1220
Plioplys P. 1364
Plioplys Pranas 508
Plioplys Vincas 1662
Plioplytė Evelina 1163, 1222
Plioplytė Romutė 1142, 1201
Plioplytė-Juškienė R. 1516
Plioraitis I. 1307
Pliorišis (Plerišis ?) Pranas 887
Plyskaitis Karolis 1654
Plungė Rimantas 2398
Plutusevičienė M. 598
Plutusevičienė Ona 1810
Plutusevičienė Ona 603
Plutusevičius Vidmantas 1244
Plutusevičiūtė Gražina 1243
Pocėjus P. 1263
Pociejai 944
Pociejienė (Kamaitytė) 1774
Pociejienė Antanina 901
Pociejienė Nijolė 1549, 1605, 1613,
1973
Pociejus 1775
Pociejus 639, 945
Pociejus J. 2613
Pociejus Algis 1094, 1454, 1563, 1603,
1605, 1613, 1993
Pociejus Antanas 1811
Pociejus Antanas 472, 510, 901
Pociejus Artūras 622, 1176
Pociejus Jonas 901
Pociejūtė Loreta 1206
Pociejūtė Regina 901
Pociejūtė Stasė 901
Pociejūtė Vilija 1203
Počiulpaitė A. 2585
Počka 860
Počvaičiai 2289
Počvaitė Nijolė 899
Počvaitienė (Puodžiukaitytė) Zuzana
1036
Počvaitienė Z. 1587, 2288, 2290
Počvaitienė Z. 913, 1084, 1090, 1091,
1097, 1098
Počvaitienė Zuzana 2019, 2287, 2288,
2290
Počvaitienė Zuzana 504, 899, 1031,
1075, 1096
Počvaitis 502, 1357
Počvaitis 502
Počvaitis E. 327, 913
Počvaitis Edvardas 1587, 1612, 2287,
2288, 2289, 2290
Počvaitis Edvardas 322, 324, 504, 742,
743, 899, 1036, 1091
Počvaitytė Nijolė 1091, 2289, 2290
Podcenka Juzefas 2161
Poderienė Jūratė 1148
Podžius Mikalojus 210
Polianskij M. M. 1648
Polozovas Petras 1627
Polteraitienė (Raževičiūtė) Agota 676,
696
Polteraitienė Ona 1654
Polteraitis Jonas 884
Polteris Antanas 554
Polujanskaitė Birutė 995
Ponetauskas Kazimieras 1627
Poniatovskienė Teresė 305
Poniatovskis Andrius 305
Poniatovskis Juozapas 305, 306, 358,
2587, 2588, 2595, 2597, 2598, 2600,
2605, 2606, 2611, 2613, 2643, 2645,
2646
Poniatovskis Stanislovas Augustas
2645
Poniškaitienė (Skeltytė) Ona 1877
Poniškaitis Arūnas 1399, 1502
Poniškaitis Jonas 1877, 1879
Poormanas R. 1509
Popendikis 166, 196
Popendikis Karolis 1029, 1033
Popovas Michailas 22, 52
Poškaitis Kazys 1478, 1540, 1682,
2351–2353, 2356
Poškienė Dalia 2487
Pošukevičius Jonas 2161
Povilaičiai 2465, 2535, 2536
Povilaičiai V. ir A. 509
Povilaitienė Anna 1505
Povilaitienė Antanina 2548
Povilaitienė Ona 1451, 1991
Povilaitienė Ona 1604
Povilaitienė (Jasevičiūtė) Zofija 2544
Povilaitis 638
Povilatis Andrius 2536, 2540, 2544,
2546, 2744
Povilaitis Adomas Simonas 1276,
1306
Povilaitis Antanas 505
Povilaitis Antanas 2535
Povilaitis Apolinaras 1468
Povilaitis Baltrus 2535
Povilaitis Edmas 774
Povilaitis Edmundas 1198
Povilaitis Jonas 850, 1660, 2558
Povilaitis Jonas 2536-2538, 2540, 2541,
2543-2547, 2552
Povilaitis Jonukas 1978
Povylaitis Juozas 457
Povilaitis Kazys 2535, 2539
Povilaitis Kęstutis 2558
Povilaitis Laimonas 1176
Povilaitis M. 842
Povilaitis Petras 1564, 2745
Povilaitis Pranas 774, 2745
Povilaitis Pranas 2535, 2536, 2538-2544,
2548, 2549, 2553
Povilaitis Simonas Adomas 1307,
1319
Povilaitis Stasys 1434, 2744
Povilaitis Stasys 2535, 2543, 2552
Povilaitis V. 564
Povilaitis Vincas 2548
Povilaitis Vladas 2549
Povilaitytė Aldona 2544
Povilaitytė Antanina (Spurgienė) 2536
Povilaitytė Aušrinė 1178
Povilaitytė Aušrinė 1213
Povilaitytė Česlava 2548
Povilaitytė Dainora 1175, 1210
Povilaitytė Elena 1660, 1983
Povilaitytė Elena (Martišienė) 2536
Povilaitytė Juzė (Pečkaitienė) 2536
Povilaitytė Monika 827, 2548
Povilaitytė Morta 2536
Povilaitytė O. 1111
Povilaitytė Rasa 1533
Povilaitytė Teresė 1189, 2548
Povilaitytė-Dėdinienė Ona 2536
Povilaitytė-Naujokaitienė Marcelė 2536
Povilaitytė-Žemaitaitienė Marija 2536
Povilionytė Angelė 1242
Poviliūnas Artūras 2402
Poviliūnas Virginijus 2481, 2487
Pozniakas Danas 2402
Požerskis Romualdas 2513
Požarickis Petras 212
Požarickis Stanislovas 212
Požėla Karolis 1741
Požėla Karolis 521
Pranaičiai 1515
Pranaitė Petronėlė 903
Pranaitienė Anelė 1242, 1243, 1244
Pranaitienė Antanina 903
Pranaitienė Danutė 613
Pranaitienė Gražina 1243
Pranaitienė Rasa 624
Pranaitis 1079
Pranaitis Aleksiejus 1741
Pranaitis Antanas 1735, 1741
Pranaitis Antanas 715
Pranaitis Deividas 1224
Pranaitis Eugenijus 1741
Pranaitis Feliksas 752, 1030, 1031,
1034
Pranaitis Juozas 604, 606, 613, 903,
2746
Pranaitis Justinas Bonaventūra 1515
Pranaitis Kostas 1740
Pranaitis P. 1047
Pranaitis Petras-Juozas 1515
Pranaitis Robertas 1810
Pranaitis V. 601
Pranaitis Vidmantas 1243, 1244, 1245
Pranaitis Vidmantas 1543
Pranaitis Vincas 903
Pranaitis Vytautas 531, 1242, 1243,
1244, 1245
Pranaitytė 846
Pranaitytė 2465
Pranaitytė Janina 1377, 1741
Pranaitytė Julija 1369, 2204, 2746
Pranaitytė Lina 1209
Pranaitytė Marijona 2181
Pranas Motiejus 495
Pranas Radžiūnas 504
Pranciškus I 668
Pranckaitis Simanas 460
Pranckevičienė Vida 1183
Pranckūnas Vytautas 1505
Pranckūnienė Marija 1505
Pranculis Kęstutis 1502, 2600
Pranskaitis Antanas 1654, 1655
Prapuolenienė Vaida 1505, 1575, 2747
Prapuolenis 585
Prapuolenis Romas 603
Prapuolenytė Laura 1155
Prapuolenytė Viktorija 1238
Preikša A. 604
Preikša Edvardas 1201, 2608
Preikša Stanislovas 212
Preikšai 639
Preikšaitė Nijolė 604, 1189
Preikšaitis Jonas 458
Preikšas Juozas 1364, 2212, 2373,
2387
Prekevičius Justas 1577
Printaitė Petronėlė 2322
Prokopavičius A. 1386
Pruchnicka Danuta 1504
Prūsas Adomas 2232
Prusokas Jonas 209
Prusokas Mykolas 305
Pruszak Michał 305
Prušakas Mykolas 208
Pšibilskis V. 2227
Pšibilskis Z. 2172
Ptycinas I. 840
Puczylovska Katarzyna 2511
Pučiliauskas 2536
Pučinis 2500
Pučinskas Vytautas 2261
Pugačiauskas V. 668
Pugilewicz K. 2166
Puida Kazys 2222
Puida Vincas 618
Puidokaitė (Dumčienė) Marija 1060
Puidokaitė Justina 1500
Puidokaitė Marija 1749
Puidokaitė Regina 1196
Puidokas Antanas 1427
Puidokas Česlovas 642
Puidokas Jonas 2034
Puidokas Julius 1541
Puidokas Julius 641
Puidokas Pranas 1875
Puidokytė 1194
Puipa Algimantas 2531
Puišienė Genutė 1387, 1389
Puišys Robertas 624
Puišys Stasys 1389, 1390
Puišytė Auksė 1151, 1160
Puišytė Birutė 1187
Puišytė Renata 1147, 1216
Puišius Stasius 1387
Pūkaitė Loreta 1215
Pukienė V. 725
Pukinskaitė Eglė 1247
Puknaitytė 382
Pulmanas Karolis 489
Pulmanas Karolius 448
Pulokienė Alma 1524
Pumputis Alvydas 2459
Pumputytė Stasė 1998
Pundaitė Jolita 1213
Puodžiukaičiai 2289
Puodžiukaičiai 2377, 2378
Puodžiukaitienė Genovaitė 1099
Puodžiukaitienė Marija 74, 104, 388,
390, 642, 653, 657, 688, 689, 703, 790,
1003, 1016, 1024, 1025, 1034, 1071,
1073, 1092, 1097, 1107, 1114, 1127,
1123, 1129, 1131, 1138, 1141, 1145,
1147, 1152, 1159, 1160, 1165, 1166,
1170, 1171, 1185, 1188, 1189, 1192,
1196, 1204, 1367, 1368, 1372, 1374,
1375, 1378, 1393, 1394, 1402, 1406,
1407, 1512, 1516, 1523, 1524, 1555,
1556, 1558–1561, 1583, 1603, 1607,
1609, 1636, 1637, 1641, 2166, 2190,
2200, 2201, 2257, 2288, 2748
Puodžiukaitienė M. (Rasiukevičiūtė)
2375, 2379, 2401, 2421, 2478, 2496,
2582, 2375, 2376-2384, 2449, 2454,
2473, 2493, 2527, 2581
Puodžiukaitis 336, 583
Puodžiukaitis Albinas 560, 561, 845,
1145, 1609, 1630
Puodžiukaitis albinas 2375, 2376
Puodžiukaitis Benediktas 2288, 2748
Puodžiukaitis Edmundas 641
Puodžiukaitis Ignas 2376
Puodžiukaitis Jurgis 334, 335, 336
Puodžiukaitis Povilas 468, 471, 561
Puodžiukaitis Pranas 2745
Puodžiukaitis Raimundas 1196, 2376
Puodžiukaitytė Antanina 1677
Puodžiukaitytė Laimutė 2376
Puodžiukaitytė Liuda 2376
Puodžiukaitytė Rita 1607, 2376
Puodžiukaitytė Zuzana 2287
Puodžiukauskas (Podziukowski) Juozapas
1307, 1318
Puodžius Kazimieras 213
Pupkis Aldonas 2506
Puplesytė Ignė 1506, 1507
Pūraitė Regina 1118, 1143, 1200
Puraitė Roma 1130
Puraitė Romualda 1197
Pūraitė Romutė 1118
Purickis Juozas 2225, 2229, 2235, 2236
Purienė 583
Purienė Sepetkaitė Genė 888
Puronis V. 485
Purvinis J. 743
Pusdešriai 2587
Pusdešrienė (Martišiūtė) Marcelė 1860
Pusdešrienė Antanina 1673, 1675,
2473
Pusdešris (dabar Jacevičius) Juozas
1190, 2473
Pusdešris (dabar Janulionis) Algimantas
1188
Pusdešris Algimantas 1268
Pusdešris Algis 1754
Pusdešris J. 497, 563
Pusdešris Juozas 1666, 1673, 1675
Pusdešris Juozas 1861
Pusdešris Juozas 466, 508, 565, 744
Pusdešris K. 732, 1260, 1264
Pusdešris Klemensas 1357, 2211
Pusdešris Klemensas 729, 732, 734,
737, 1263, 1265, 1307, 1320, 2747
Pusdešris Pranas 455, 744, 2469, 2747
Pusdešris Romas 1193, 1269, 1270,
1673, 1675
Pusdešrytė Sofija , 2747
Puskunigis Andriejus 209
Puskunigis Pranas 2176, 2259, 2748
Puskunigis Pranas 313
Puskunigis V. 1946, 1953, 1955
Pūstelninkaitė Ona 1797
Pušas 1956
Pušinaitė M. 735
Pušinaitienė 1793
Pušinaitienė (Čepliauskaitė) Magdalena
Konstancija 1242
Pušinaitienė (Staniulienė) Agota 1810
Pušinaitienė Agota 1809
Pušinaitienė Marcelė 1810
Pušinaitienė Marcelė 475
Pušinaitienė Romutė 622, 1013
Pušinaitis 1907, 1908
Pušinaitis 520
Pušinaitis Antanas 475
Pušinaitis Audrius 641
Pušinaitis Feliksas 1241
Pušinaitis J. 585, 587
Pušinaitis Jonas 771, 778
Pušinaitis Juozas 1809, 1810, 1811
Pušinaitis Juozas 753, 771, 778
Pušinaitis Petras 1810
Pušinaitis Petras 475
Pušinaitis Pranas 1810
Pušinaitis Pranas 475
Pušinaitytė M. 1362
Pušinaitytė Ona 1758
Pušinaitytė S. 1362
Pušinaitytė Vilma 1147, 1178, 1216
Puškinas A. 550, 557, 558, 798, 2184,
2565
Puteikienė Z. 2145
Puteikytė O. 588
Putinaitė Marcelė 1646, 1651
Putinaitė Viktorija 1188
Putinas 637, 2306
Putinas Kazys 470
Putinas Petras 1600
Putinienė Ona 470
Putman Augusta 2306
Putrius Kazimieras 216
Putvinskis Vladas 740, 79
Puzas Antanas 583
Puzdešris Pranas 509
Puzer-Miuleris Pranas 815
Puzinas J. 167, 168, 197, 198
Puzinas Jonas 166, 196
Puzinas Povilas 307
Puzinas Stasys 802

 

R

Rachmilevičius Nachmanas 2236
Račiukaitytė Anelė 1792, 1793, 1811
Račiulaitis Mindaugas 1215
Račiulaitis Pranas 661, 1194
Račiūnai 1783, 1791, 1792, 1793, 1972
Račiūnai 2643
Račiūnaitė Antanina 2536
Račiūnaitė Danė 906
Račiūnaitė Kleopa 896
Račiūnaitė Rasa 2348
Račiūnaitė Zofija 896
Račiūnaitis Jurgis 209
Račiūnas 1241, 1364, 1810, 1817
Račiūnas 2465
Račiūnas (Raczunas) Simonas 1307
Račiūnas A. 1537
Račiūnas Adomas 906
Račiūnas Andrius 903
Račiūnas Antanas 1200, 1276, 1277
Račiūnas Endrius 476
Račiūnas Feliksas 636, 638, 753, 1083,
1628, 1629, 1754, 1755, 1972
Račiūnas Izidorius 166, 196
Račiūnas J. 585
Račiūnas Juozas 1783, 1811
Račiūnas Juozas 452, 624, 627, 903,
906
Račiūnas Kostas 903
Račiūnas Nerijus 641
Račiūnas P. 1327
Račiūnas Pijus 1598, 1599
Račiūnas Pijus 484, 506
Račiūnas Pranas 467, 1276
Račiūnas S. 1308
Račiūnas Simanas 693, 1276
Račiūnas Simonas 1319
Račiūnas Vidmantas 1191
Račiūnas Vincas 507, 896
Račiūnienė (Šuopytė) Marytė 636
Račiūnienė Agota 903
Račiūnienė Anelė 906
Račiūnienė Marytė 1972
Račiūnienė Marytė 636
Račiūnienė Ona 896
Račiūnienė Petronėlė Račiūnienė 903
Račiūtė Ona 1785
Račkauskaitė Adelė 798
Račkys Sigitas 2531
Radau Mykolas 2483
Radušaitis Karolius 463
Radušis Antanas 2170
Radušytė Ona 2189, 2190
Radužaitis Karolius 490
Radvila A. S. 208
Radvila Albrechtas Stanislovas
207–285, 288, 304, 1826
Radvila Mykolas 1557
Radvilavičius 680
Radzevič S. 1940
Radzevičius 2195
Radzevičius A. 50
Radzevičius Bronius 2378
Radzevičiūtė Sigita 1248
Radžiūnas 1360
Radžiūnas P. 729, 1264
Radžiūnas P. 1263
Radžiūnas P. 1358
Radžiūnas Pranas 1357, 2263
Radžiūnas Pranas 737, 1260
Radžiūnas Pranciškus 1329, 2211
Radžiūnas Pranciškus 729, 1308, 1320
Ragainienė (Kregždytė) Gailutė 1804,
1807, 2749
Ragaišis L. 2175
Ragauskaitė Alma 2020
Ragelienė Joana 1566
Ragelienė Laima 622, 645
Ragelienė O. 570
Ragelienė Ona 1568
Ragelienė Ona 571
Ragelis 564
Ragelis Erikas 1151, 1181, 1225
Ragelis J. 563, 565, 571
Ragelis Juozas 1394, 1455, 1464, 1485,
1547, 1548, 1549, 1563, 1602, 1603,
1604
Ragelis Juozas 389, 390, 566, 570,
579, 583
Ragelis Lukas 1155
Ragelis Rimantas 1203
Ragelis Rimas 1548, 1563
Ragelis Virgilijus 1201
Ragelis Vitas 1200
Ragelis Vitas 1548, 1614
Ragelytė Aistė 1236
Ragelytė Angelė 1212
Ragelytė Daiva 1205
Raguotienė G. 726, 1260
Raila Bronys 2326
Railaitė Neringa 2326
Railienė Daniela 2326
Railos 2326
Rainiai 623
Rainienė (Vedegytė) Dalė 1386
Rainienė A. 1392
Rainienė Antosė 1410
Rainienė D. 1392
Rainienė Dalė 1544
Rainys 846
Rainys Algimantas 1197
Rainys Juozas 330
Rainys Žilvinas 1249, 1544
Rainytė Elė 1194
Rainytė Jurgita 1214
Raižytė Regina 1244
Rajackas Jonas 476
Rajeckaitė Liudvika 1009
Rajeckas Jonas 1009
Rakauskaitė Aldona 903
Rakauskaitė Antosė 903
Rakauskaitė Dalia 1143
Rakauskaitė Ona 119
Rakauskas Antanas 2749
Rakauskas Gediminas 903
Rakauskas J. 857, 880
Rakauskas Jonas 464, 1192
Rakauskas Juozas 902, 903
Rakauskas Romualdas 2514
Rakauskas Saulius 1567
Rakauskas Vytautas Antanas 903
Rakauskas Zenonas 1514
Rakauskas Zigmas 903, 1189
Rakauskienė Morta 903
Rakickaitė (Janygina) Janina 1595
Rakickaitė Elena 1594, 1595
Rakickaitė Elena Alė 899
Rakickaitė Janina 899
Rakickaitė Ona 1594
Rakickas 1008
Rakickas 1612, 1771
Rakickas Jonas 1589, 1592, 1593,
1594, 1595
Rakickas Jonas 327, 471, 505, 760,
763, 766
Rakickas Juozas 364, 365, 457
Rakickas Leonas 899
Rakickas S. 688
Rakickas Simonas 1592, 2581
Rakickas Simonas 686, 703
Rakickas Vincas 881
Rakickienė Elena 1594, 1595
Rakickienė J. 1595
Rakickienė Marcelė 686
Rakickis Jonas 1644
Rakickis S. 1640
Rakickis Simonas 1644
Ralski 118
Ramanauskaitė Rūta 1196
Ramanauskas (Vanagas) 1752
Ramanauskas Romualdas 1201
Ramockevičiai 1785, 1792
Ramockavičiai 2643
Ramockevičius Andrius 771
Ramockevičius Antanas 1785
Ramockevičius Jonas 771
Ramonaitė A. 1003
Ramonaitė Antanina 1796
Ramonaitė Pranė 911
Ramonaitis Jonas 1244
Ramonaitis Simanas 455
Ramonas (Рамонас) Martynas 309
Ramonas Antanas 444
Ramonas Arvydas 1634, 1635
Ramonas Arvydas 389
Ramonas J. 497
Ramonas Jonas 450
Ramonienė 984
Ramonienė A. 583
Ramoškaitė Živilė 2039, 2097
Ramoškevičius Jonas 774
Ramoškienė Genovaitė 2402
Rančelis 583
Rančelis A. 565
Rannit Aleksis 2326
Rasburskienė (Liubinaitė) Rima 1385
Rasburskis Vytautas 1193
Rasimaitė Emilija 1226, 1229
Rasimaitė Rita 1130, 1222, 1229
Rasimaitė Vaida 1160, 2383
Rasimas Juozas 1194, 1196
Rasimas Veinartas 1155
Rasimavičiai 356
Rasimavičius Pranas 2470
Rasiukevičienė Ona 2375
Rasiukevičius Stasys 2375
Rasiukevičiūtė Marija 1112
Raslanas J. 1497
Rasmussen Stin 1499
Rastupkevičiūtė M. 2291
Rastupkevičiūtė Marija 1506, 2291
Rašickas J. 913
Raškauskienė J. 620
Raškevičius Artūras 2376
Raškevičiūtė Austėja 2376
Raškevičiūtė G. 2375
Raškevičiūtė Gabrielė 2376
Raškovskis Michailas 2499
Rašomavičius Valerijus 84, 114
Ratkelis Linas 1220
Ratkelytė Donata 1222
Ratkevičius Ignas 1613
Rauba Jonas 896
Rauba Juozas 896
Rauba Vytautas 2749
Raubaitė Eugenija 896
Raubaitė Marijona 1747
Raubienė Marcelė 896
Raudeliūnas Vytautas 2481
Raudonauskienė 800, 2494
Rauduvaitė J. 1127
Rauduvaitė Julija 1112, 1114, 1115
Rauktys Artūras 1165
Raulinaitis (Raulinajtys) Antanas 1308
Raulinaitis Antanas 1308, 1309, 1319
Raulinaitis Vincas 710, 712, 771
Raunys J. 169, 199
Rauschert 88
Ravinskienė Stasė 1616
Razburskis Juozas 465
Razburskis V. 604
Razgauskas Kazimieras 216
Razgauskas Vaitiekus 208, 305
Razmaitė Jovita 1987
Razmytė Janina 2487
Razmukaitė G. 2085
Razmukaitė Marija 2020, 2021, 2027,
2029
Ražanavičius Dovydas 287, 298
Rebinovas 860
Reichet Dorothea 2582
Rėčkaitytė Jolanta 1525
Rėčkus L. 1130, 1141
Rėčkus L. 1574
Rėčkus Laurynas 1130, 1151, 1153,
1163, 1164, 1221
Rėčkus Leonas 1150, 1151, 1154,
1156, 1165, 1235, 1573
Rėčkus Romas 1462, 1486
Rėčkuvienė (Maksvytytė) Aida 1140
Rėčkuvienė Aida 1002, 1013, 1147,
1148, 1152, 1154, 1170, 1171, 1215,
1220, 1396, 1399, 1401, 1438, 1444,
1445, 1450, 1453, 1461, 1462, 1485,
1607
Reichertas (Рейхерта) Ferdinandas
308
Reichertas Aleksandras 490
Reichertas Ferdinandas 308
Reichertas Henrikas Povilas 771
Reichertas Julius 468, 733
Reikenis Evaldas 805, 806
Reinys Mečislovas 1867, 2232
Reitalaitis J. 1307
Rekešienė Dalia 1485, 1553, 1554
Rekešienė Justina 1872
Rekešius Antanas 1630
Rekešius Aurimas 1222
Rekešius Gintautas 1207
Rekešius Gintautas 1485, 1541, 1542,
1553, 1554
Rekešius Vidas 1175, 1176, 1184,
1185, 1196
Rekešiūtė Greta 1165, 1225, 1453,
1485, 1546
Rėklaitis Kazimieras 1276, 1277, 2750,
2750
Rėklaitytė Ieva 1893
Remenčius Pranas 1625, 1627, 1630,
1631
Rembrantas 2405
Rentelis Albertas 489
Rentelnas A. T. 512
Repšys Marius 2531
Rėza Liudvikas 2487
Riauba 313, 773
Riauba 2544
Riauba (Рауба) Jonas 364
Riauba Jonas 1620, 2019
Riauba Jonas 319, 463
Riauba Juozas 507, 509, 855, 887
Riauba Martynas 211
Riauba P. 730
Riauba P. 2210
Riauba Pranas 1309, 1320, 1745, 2751

Riauba Pranciškus 729
Riauba Stanislovas 1259
Riauba Vincas 463, 508
Riaubienė Magreta 887
Riaubienė Marija 1083
Riaubienė Petrė 508
Ribentropas J. 1470
Rybelienė Monika 2401
Rychlowski Franciszek 291
Riestys 711, 712
Rievaltaitė Ieva 2487
Riklikas Juozas 622
Rimantienė R. 166, 167, 169, 170, 196,
197, 199, 200
Rimienė Laima 1505
Rimka Albinas 2222, 2236
Rimka Albinas 430
Rimkevičius Juozapass 214
Rimkienė Edita 541, 622, 623
Rimkus 866, 872
Rimkus T.-Siaubas 865, 869
Rimkus Telesforas-Siaubas 852, 853,
856, 859, 864, 870, 873, 876, 879, 884
Rimkus Vladas-Aidas 852, 853, 864,
865, 867, 868, 873, 875, 876, 877–879,
884, 2598
Rimkutė Karolina 1155
Rimkutė Olivija 1160, 2383
Rimša 718
Rimša Juozas-Varnas 865
Rimša Vytautas 2487
Rimšaitė G. 2472
Rindzevičiūtė Ingrida 1130, 1218
Rinkevičius 1907
Rinkevičius Antanas 1930, 1931, 1954,
1955, 1957
Rinkevičius Jonas-Mėrūnas 875, 876,
878, 879
Rinkevičius Martynas 1946, 1947,
1957
Rinkevičius Viktoras 1961
Rinkevičius Vitas 1629
Rinkevičiūtė Celestina 854
Rinkevičiūtė Vilma 1243
Ripinskis Jokūbas 241
Ripinskis Jonas 216
Rir 2582
Ritmejeris (Ритмейер) Fridrichas 309
Ritmejeris (Ритмейера) Jonas 308
Ritmejeris Adolfas 452
Ritmejeris Fridrichas 309
Ritmejeris Jonas 308
Ročka Juozas 460
Ročka Pranas 1794, 1795, 1797, 1799
Ročka Pranas 474
Ročkai 1800
Ročkai A. ir P. 1795
Ročkaitė Janina 1797
Ročkaitė Zita 1797
Ročkienė Agota 1794, 1795, 1799
Ročkienė Marijona 459
Rolskis Donatas 393, 1183, 1184,
1228, 1239, 1251, 1309, 1320, 1516,
1559, 2382, 2385, 2751, 2752
Romanovas 622
Romeris Mykolas 2419, 2459, 2462,
2470-2472, 2587
Romikaitis Bronius 624
Rosenbergas A. 512
Rosinis Dž. 2500
Totas J. 2542
Rothmaler W. 84, 114
Rouault G. 2424
Rozgowski Woiciech 305
Rožaitis Jonas 2500
Rožanskis 1956
Rubensson Anike 1496
Rubikai 958
Rubikaitė Adelė 2343
Rubikaitė B. 1362
Rubikaitė B. 339
Rubikaitė Česė 900
Rubikaitė Česlova 349
Rubikaitė E. 339
Rubikaitė Liudvika 344
Rubikaitė Ona 344
Rubikaitė Stasė 349, 900
Rubikaitė Teresė 344
Rubikaitė-Dulskienė 2341, 2342
Rubikaitė-Dulskienė Č. 349
Rubikas 2342, 2343
Rubikas 335, 336
Rubikas 845, 958,
Rubikas A. 342, 347, 355, 356, 2344
Rubikas Aleksandras 345, 346, 349,
900, 1910, 1957, 2343
Rubikas Aleksas 346
Rubikas Antanas 335, 336, 337, 338,
343, 347, 900, 2752
Rubikas Augustinas 1276, 2341, 2342,
2343, 2344, 2752
Rubikas Benjaminas 344
Rubikas Juozas 340, 343, 344, 346,
352, 356, 447, 511, 762, 766
Rubikas K. A. 2342
Rubikas Laimonas 541, 623
Rubikas Motiejus 336, 337, 338, 342,
343, 346, 347, 447, 511
Rubikas P. 604
Rubikas Povilas 335
Rubikas Pranas 1385, 1542
Rubikas Pranas 338, 344, 596, 619
Rubikas Pranas Pilypas 623
Rubikas Simonas 335, 336
Rubikas V. 356
Rubikas Vincas 1276, 2752
Rubikienė (Noriūtė) Marija 1242
Rubikienė Elena 349, 900
Rubikienė Marijona 344, 349
Rubikienė Ona 344
Rubikis Stanislovas 211
Rubinšteinas M. 1935
Rucevičius Antanas 718
Rudaitienė 1819
Rudaitienė 709
Rudaitis (Balionas) 712
Rudaitis Andriejus 212
Rudaitis Antanas 699, 708
Rudaitis Baltramiejus 212, 215
Rudaitis Maleušas 449
Rudaitis Vincas 849, 882
Rudaitis Vytautas 852, 882
Rudaitytė 2203
Rudaitytė Agnė 1580
Rudaitytė Teresė 1540, 1542
Rudaitytė Vida 1191
Rudaitytė Zita 1192
Rudavičius 502
Rudis Juozapas 210
Rudys Simonas 209
Rudmickas Antanas-Vanagas 849, 854
Rudmickas Juozas 854
Rudmickas Juozas-Erelis 849
Rudmickas Vincas-Meška 849
Rudnickas Antanas 330
Rudokas Ramūnas 2531
Rudvalis Motiejus 684
Rudzevičia 481
Rudzevičienė Adelė 1810
Rudzevičienė Ona 473, 895
Rudzevičienė Petronėlė 895
Rudzevičius 559, 724
Rudzevičius Antanas 771
Rudzevičius Arūnas 1248
Rudzevičius Arvydas 1188
Rudzevičius E. 1577
Rudzevičius Evaldas 1236
Rudzevičius Gintaras 1462
Rudzevičius Gintautas 624, 1244
Rudzevičius Jonas 1364, 1372, 1429,
1445, 1560, 1604, 1617, 1638
Rudzevičius Jonas 559, 722, 723, 771,
780, 895, 1277, 2753
Rudzevičius Jonas 2616, 2642
Rudzevičius Juozas 2019
Rudzevičius Juozas 468, 471, 510,
763, 764, 766
Rudzevičius K. 1362
Rudzevičius Mantvydas 1181, 1225
Rudzevičius P. 1596
Rudzevičius P. 481
Rudzevičius Pranas 452
Rudzevičius Sabasčius 450
Rudzevičius Saliamonas-Žemutis 875,
876, 878, 879
Rudzevičius Vincas 897
Rudzevičius Vitas 1445, 1447, 1449,
1604
Rudzevičiūtė 1448
Rudzevičiūtė Antanina 780, 897
Rudzevičiūtė Monika 1544
Rudzevičiūtė Ona 780
Rudzevičiūtė Roma 1193
Rudzevičiūtė Roma 1978
Rudzinskaitė Aldutė 1196
Rudzinskas Simanas 565
Rudžinskaitė Ona 735
Rudžinskas Simanas 554
Rudžinskas Simonas 2111, 2112
Rudžionienė Asta 1999
Rūgienė Anelė 1608, 1615, 1617, 1996
Rūgienė B. 614, 615
Rūgienė Bronė 1526
Rugienė Joana 1241
Rugienienė Ona 1139
Rugienienė Onutė 1544
Rugienienė Antanina 903
Rugienis J. 1270
Rugienis Jonas 307
Rugienytė Viktorija 1111
Rugienius Antanas 903
Rugienius Pranas 903
Rugieniūtė Albina Birutė 903
Rugieniūtė Danutė 903
Rugieniūtė Ramutė Marijona 903
Rugieniūtė Zita Antanina 903
Rugis (Rugys) Juozapas 2167
Rugys (Rūgis, Rūgys) Juozapas 701
Rūgys (Samuolys) 1753
Rūgys A. 614
Rūgys Antanas 1817, 2754
Rūgys Antanas 2606
Rugys Antanas 773, 774, 806, 892
Rūgys Arvydas 385
Rūgys Augenius 467
Rūgys E. 604
Rugys Edmundas 1242
Rūgys J. 1339, 1343
Rūgys Jacintas 2168
Rūgys Jonas 1675, 1792, 1811, 2168,
2754
Rūgys Jonas 450, 510, 1276, 1277
Rūgys Juozapas 1502, 2167, 2168,
2169, 2173, 2491, 2606, 2754
Rūgys Juozapas 693, 1277
Rugys Kazimieras 210
Rūgys Pranas 467
Rugys Stanislovas 210
Rugys Zigmas 1174, 1242
Rūgytė Alicija 2167
Rūgytė Gražina 1124
Rugytė Gražina 1242
Rūgytė Alicija 2454, 2491
Rūgytė Lolita 1500
Rūgytė-Martišienė Marija 2168
Rūgytė-Valaitienė Ona 2168
Rukša Antanas 2302, 2312, 2313
Rūliopas Andrius 491
Rumelaitė Elena 895
Rumelaitė Liana Teresė 895
Rumelaitis Antanas 1622
Rumelaitis Antanas 895
Rumelaitis Antanas Remigijus 895
Rumenas Ž. 2547
Rumšienė (Vilutytė) Marija 1069
Runaitė-Šidlauskienė B. 865
Runas 854
Runas Jonas 894
Runas Juozas 894
Runas Vincas 1679
Runas Vincas 1748
Runas Vincas 894
Runas Vincas-Kikis 864, 877
Runienė Marcelė 894
Runienė Matilda 894
Rupeika A. 1321, 1323, 1324, 1330,
1336, 1337, 1338, 1340, 1342, 1344,
1345, 1346, 1347, 1352, 1353, 1355
Rupeikienė Marija 391, 1321, 1323,
1324, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330,
1332, 1333, 1334, 1335, 1337, 1338,
1341, 1343, 1344
Rupeikienė M. 2608
Rupšys Vygantas 1491
Ruseckaitė Aldona 2487
Ruseckas D. 676
Rusevičiūtė Danutė 904
Ruškevičius V. 1944, 1953
Rūškienė Dalė 622
Rūškys Arūnas 573
Rūškys Linas 1178, 1184
Rūškytė Auksė 1141, 1142, 1178
Rūškytė Aušrinė 2383
Rūškytė L. 2376
Rūškytė Laima 1142, 1143, 1144,
1193
Rutbartas R. 1908
Rutkauskaitė Janina 1190
Rutkauskaitė Stefanija 1053
Rutkauskas 1428
Rutkus J. 2327, 2329
Ruzgienė Elena 1499, 2497
Ruzgys Viktoras 1440
Ruzgytė Marytė 1525
Ruzgytė Viktorija 1525
Ružas Gustavas 488
Ružinskai 1777
Ružinskaitė Teresė 1982, 1985
Ružinskaitė Valė 1982
Ružinskaitė Viliutė 995
Ružinskas 1777
Ružinskas Jonas 1872, 1873, 1982
Ružinskas Juozas 455
Ružinskas Simas 583

 

S
Sabaliauskas 1685
Sabaliauskas A. 2000
Sabaliauskas Petras 1115, 1116, 1174
Sabaliauskienė Dovilė 1835, 1836,
1837, 1841, 1843, 1844, 1848, 1849,
1850, 1857
Sabalius Gediminas 1197
Sabas 1907
Sabas Juozas 583, 679, 790
Sabas Motiejus 312, 725, 790, 1025,
1026
Sabas Vincas 1680
Sabas Vincas 679
Sabasčius (Sabastijonas) Daugėla 1779
Sabašinskaitė Sandra 1221
Sabašinskas Arūnas 1207
Sabeckis T. 2529
Sabonienė Ingrida 659
Sabonis Arvydas 659
Sadauskas Saliamonas 1859, 2616
Sadauskienė Jurga 2138
Sadauskienė Prtanciška 2616
Sadlauskas Mindaugas 1694
Sadlauskas Tomas 1694
Sadlauskienė Laima 1694
Safronova S. 1297
Saidokas 874
Saja K. 1141, 1385, 1386, 1387, 1529
Sakaitė V. 1297
Sakalai M. ir A. 1768
Sakalaitė Birutė 1768
Sakalaitė Eugenija 1768
Sakalaitė Roma 1188
Sakalaitė Vida 1188
Sakalas Antanas 1768
Sakalas Antanas 771
Sakalas J. 2645
Sakalas Jonas 1768
Sakalas Jonas 771
Sakalas Juozas 909
Sakalas Petras 463
Sakalas Pranas 460
Sakalas-Sakalauskas Juozas 1277, 2755
Sakalauskaitė 1626
Sakalauskaitė Agota 1973
Sakalauskaitė Agutė 1613
Sakalauskaitė Antanina 322
Sakalauskaitė Antosė 1778
Sakalauskaitė Antosė 638
Sakalauskaitė Eugenija 854
Sakalauskaitė Ilona 386, 618, 631,
1142, 1208
Sakalauskaitė Jurena 1776
Sakalauskaitė Jurgita 1212
Sakalauskaitė Juzė 808
Sakalauskaitė Raminta 1218, 1229
Sakalauskaitė Rasa 1175, 1196
Sakalauskaitė Raselė 1607
Sakalauskaitė Redita 1229, 1466
Sakalauskaitė Stasė 808
Sakalauskaitė Teofilė 847
Sakalauskaitė Veronika 1973
Sakalauskaitė Vida 1197, 1210
Sakalauskas 1663
Sakalauskas 1765
Sakalauskas 557
Sakalauskas (Sokołowski) Kazimieras
1309
Sakalauskas (Соколовский) 364
Sakalauskas A. 1576, 1670, 1672
Sakalauskas A. 807, 808, 844, 845
Sakalauskas Alfonsas 1576
Skalauskas Algimantas 2605
Sakalauskas Algis 573
Sakalauskas Antanas 1665, 1666, 1672
Sakalauskas Antanas 445, 466, 764,
771, 806, 808, 913
Sakalauskas Antanas (Stumbras) 2595
Sakalauskas Daivaras 1219
Sakalauskas F. 844
Sakalauskas J. 1366, 1580
Sakalauskas Jonas 1803, 1804
Sakalauskas Jonas 749
Sakalauskas Juozas 445, 894
Sakalauskas Justas 1576
Sakalauskas K. 1378
Sakalauskas Kazimieras 1319
Sakalauskas Klemensas 1193
Sakalauskas Klemensas 1629
Sakalauskas Ksaveras-Vanagėlis 2166
Sakalauskas Leonas 1198, 2755, 2755,
2756
Sakalauskas P. 807
Sakalauskas Pranas 443, 474, 507,
748, 806, 808, 899
Sakalauskas Rinaldas 1179, 1219, 1571
Sakalauskas Tadas 1243
Sakalauskas Tomas 460
Sakalauskienė 2338
Sakalauskienė (Pečkaitytė) Danutė
1119
Sakalauskienė Antanina 1758
Sakalauskienė Bronė 1367, 1564, 2331,
2332, 2333, 2335, 2336, 2337, 2339
Sakalauskienė E. 1357
Sakalauskienė Irena 1559
Sakalauskienė Klaudija 570, 1548,
1604
Sakalauskienė Magrieta 1776
Sakalauskienė Magrieta 636
Sakalauskienė Marcelė 560, 619, 620,
884
Sakalauskienė Marijona 468, 806
Sakalauskienė P. 845
Sakalauskienė Vineranda 1235
Sakalienė (Kemežaitė) M. 1768
Sakas Albertas 490
Sakas-Sakevičius J. 2217, 2222, 2240,
2241, 2242, 2243, 2244, 2246, 2247
Salauskas P. 793, 807
Saldukaitė Magdalena 1030
Saldukas Virginijus 1205
Salienė V. 2000, 2002, 2004
Salomonas Justinas 2181
Samochvalov Michail Andrejevič 1647
Samochvalovas M. M. 1648
Samolevičius 215
Samolis Steponas 210
Samsonovas 316
Samuila 1779
Samuila Minijus 2415
Samuila Vilijus 2415
Samuila Vladas 2415
Samuilienė Onutė 1779
Samuilytė-Barsėnienė B. 1516
Samulionytė J. 1835
Samulionytė Janina 1998
Samulionytė Jūratė 2531
Samuolis Zigmas 1242
Samuolytė L. 2111, 2112, 2116, 2122,
2134, 2136
Samuolytė Levutė 995
Samuolytė Rasa 2531
Sandargai 1102
Sandargai 1802
Sandargaitė (Kasperavičienė) A. 749
Sandargaitė A. 1804, 1805
Sandargaitė A. 749
Sandargaitė Antanina 1804
Sandargaitė Ona 749
Sandargas 1769
Sandargas Jonas 1808, 2756, 2757
Sandargas Juozas 1802, 1808
Sandargas Juozas 850
Sandargas Vincas 1758, 1802, 1804,
1808
Sandargas Vincas 477, 510, 748,
749909, 1057, 1058, 1076, 1090, 1102,
1803
Sandraga Jonas 214
Sankūnaitė Saulina 1204
Sankūnas Juozas 707
Sapetka Gediminas 1372, 2757
Sapetka Jonas 448, 456, 2756
Sapetka Jonas Antanas 771
Sapetka Juozas 454, 456
Sapetka Juozas 2469
Sapetka Petras 456, 752
Sapetkaitė Eugenija, 2757
Sarinskienė Danutė 1525
Sartaitytė Kazimiera 1100
Sartienė Salomėja 902
Sartys Eligijus Valentinas 902
Sartys Vaclovas Vladimiras 902
Sartys Vitas 902
Sartys Vytautas 1098
Sartys Vladas 902
Sartytė Eligija Paulina 902
Sartytė Nijolė Marytė 902
Sartytė Stanislava 902
Sasnauskas Č. 2260
Sasnauskas Vladas 2487
Satkūnas 32, 62
Satkūnas J. 25, 26, 55, 56
Saukaitytė Aurelija 1208
Saukaitytė Onutė 1207
Saulėnas Feliksas 988
Sausarienė A. 612
Sauserienė Albina 1420
Saveljev Pavel 1499, 1501
Savičenko Nelė 2531
Savokaitis Vaidas 389, 1211, 1634,
1635
Savsenavičius B. 1742
Savukynas B. 2020, 2022
Schlozeris Augustas Liudvikas 2484
Schmittlein R. 671
Schrotteris 2251
Schubert R. 84, 114
Sėdaitis Lukas 1181
Sederavičius (Siderevičius) Juozapas
1041
Sederavičius Augustinas 910
Sederavičius Juozas 506, 771
Sederavičius M. 704
Sederevičius Martynas 2458, 2462
Sederavičius P. 1329
Sederevičius Petras 2592
Sederavičius Pranas 885, 2757, 2758
Sederavičius Valentinas 910
Sederavičius Zigmas 1328, 2491, 2609,
2614, 2643
Sederavičiūtė Antanina 1427
Sederevičiai 2295
Sederevičienė Agota 459
Sederevičienė Petronėlė 2296
Sederevičienė Zita 1506
Sederevičius 2291, 2297
Sederevičius 636
Sederevičius Antanas 1630, 1654,
1656, 1767, 1768
Sederevičius B. 604
Sederevičius Baltrus 1760, 1767
Sederevičius Baltrus 467
Sederevičius Fortunatas 1385, 1388
Sederevičius Jonas 1810
Sederevičius Jonas 475, 510
Sederevičius Juozas 1657, 1661,
1767
Sederevičius Juozas 444, 461
Sederevičius Kostas 1661
Sederevičius Martynas 1742, 1746,
1802
Sederevičius Martynas 673, 675, 677,
676, 687, 688, 693, 1165, 1315
Sederevičius Mindaugas 157, 187,
1178, 1214
Sederevičius Pijus 1661
Sederevičius Pranas 1656, 1661, 2263,
2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2297
Sederevičius Vytautas 1661
Sederevičius Zigmas 1499, 1501, 1502,
2169
Sederevičiūtė Agota 1767
Sederevičiūtė Antanina 1661
Sederevičiūtė Birutė 1661
Sederevičiūtė Irena 2296
Sederevičiūtė Marija 1802
Sederevičiūtė Petronėlė 1767
Sederevičiūtė-Čiurlionienė Irena 2296
Sedlevičiūtė N. 615
Seliokienė V. 583
Sendziukas (Sendziuk) Pranciškus
1310, 1319
Sendžikaitė Izabelė 906
Sendžikas Juozas 906
Sendžikienė Elena 906
Sendžikienė Izabelė 906
Seniūnas Antanas 911
Seniūnas Petras-Balandis 853, 864,
877, 880
Senkevičius 1956
Senkus 2316
Senkus Gintautas 2307
Senkus J. 2311, 2316
Senkus Juozas 2298, 2299, 2301, 2302,
2304, 2307, 2309, 2315, 2316, 2318
Senkus Justinas 2304, 2306, 2307
Senkus Kazimieras 2298, 2299, 2300,
2301, 2302, 2304, 2305, 2321
Senkus Linas 2307
Senkus Vincas 2305
Senkutė 1548
Senkutė Birutė 2321
Senkutė-Brazaitienė Anelė 2304, 2307
Senkutė-Pileckienė Anastazija 2304,
2305
Senkuvienė 2306
Senkuvienė Marija 2307
Sepetka Jonas 1872, 1873
Sepetka Jonas 774
Sepetka Juozas 1614
Sepetka Juozas 881, 889
Sepetka K. 583
Sepetka Kęstutis 143, 173
Sepetka Vidas 143, 173
Sepetka Vidmantas 1207
Sepetka Zigmas 582, 1451, 1458, 1459,
1604, 1608
Sepetkienė (Kutaitė) Agutė 1872, 1873
Sepetkienė Ona 881
Sepetkos 2587
Serapinas Simonas 213
Seredžiuvienė V. 2333
Serenčikas P. 1115
Sergalis Antanas 1287
Severinas Jonas 908
Shakespear J. N. V. 1510
Siaurusaitis K. 167, 197
Siaurusevičius Audrius 2532
Siaurusevičius Kęstas 1147
Siaurusevičius Kęstutis 1216
Sidaravičius Bronius 805
Sidaravičiūtė Jūratė 1200
Sideravičius Martynas 696
Sideravičius M. 2600
Sidorskis 1018
Siemaška J. 2243
Siesartis Dainius 1491
Siklius K. 682
Simaitienė Elytė 1459
Simanavičiai 1430
Simanavičienė Vilma 2758
Simanavičius 1751
Simanavičius Petras 557
Simanavičius Valdas 1501, 1502
Simanavičius Vidmantas 622
Simanonis Kazimieras 1352
Simokaitienė Antanina 906
Simokaitienė Aušra 624
Simokaitis Juozas 552
Simokaitis Pranas 509, 906
Simonaičiai 2642
Simonaitis Pranas 473
Simonaitytė Raminta 1248
Siniauskai 1815, 1819
Siniauskaitė Verutė 562
Sinkevičienė Ilona 1551, 1552, 1553
Sinkevičienė M. 1127, 1128
Sinkevičienė Matilda 1775
Sinkevičienė Teresė 603
Sinkevičienė Z. 84, 114
Sinkevičius Antanas 1775, 1776
Sinkevičius Antanas 514
Sinkevičius Audrius 1529
Sinkevičius B. 601
Sinkevičius Edvardas 2608
Sinkevičius Jonas 1770, 1772, 1773,
1775
Sinkevičius K. 1377
Sinkevičius K. 743, 753
Sinkevičius Klemensas 743
Sinkevičius Martynas 1317
Sinkevičius Pranas 468
Sinkevičius R. 612
Sinkevičius Romas 614
Sinkevičius V. 1516
Sinkevičius V. 736
Sinkevičius Vincas 1780
Sinkevičius Vytautas 688, 705, 1188,
2758
Sinkevičius Vytaitas Jonas 2758
Sinkevičius, kitur Senkevičius (Sinkiewicz,
Sienkiewicz) Martynas 1310
Sinkevičiūtė Aldona 1241
Sinkevičiūtė Asta 1207
Sinkevičiūtė Daiva 2020
Sinkevičiūtė Kristina 1208
Sinkevičiūtė Lijana 1187
Sinkevičiūtė Virginija 1200
Sinkus Antanas 641
Sinkus F. 2083, 2090, 2091
Sinkus J. 1364
Sintautas Kazimieras 213
Sintautas Tomas 213
Sipaila Motiejus (Šipaila) 699
Sirtautas Vytautas 2503, 2505
Sirtautienė Jūratė 2505
Sirvydas Konstantinas 1999, 2485
Sirvydytė Alma 1998
Siudžius Jonas 1540, 1542
Siurplytė 704
Skablauskaitė Jolita 2504
Skaisgiriai 1667
Skaisgiriai 2528
Skaisgirienė Antanina 886, 930
Skaisgirienė Danutė 1506, 1834
Skaisgirienė Danutė 2529, 2533
Skaisgirienė Petronėlė 927
Skaisgirienė Salomėja 619
Skaisgiris A. 1364, 1366
Skaisgirys 336, 1006
Skaisgirys Adomas 334
Skaisgirys Andrius 733
Skaisgirys Antanas 1665
Skaisgirys Antanas 342, 343, 886, 930
Skaigirys Antanas 2528
Skaisgirys Audrius 734
Skaisgirys E. 733
Skaisgiris Juozas 335
Skaisgirys Juozas 343
Skaisgirys Jurgis 342
Skaisgirys K. 1366, 1372
Skaisgiris K. 1642
Skaisgiris K. 729
Skaisgirys K. 738, 742, 1263
Skaisgirys Kazys 734, 1277
Skaisgirys Kazys Jonas 2758
Skaisgirys P. 604
Skaisgirys Pranas 1596, 1663, 1665,
1666, 1667, 1675
Skaisgirys Pranas 342, 484, 886
Skaisgirys Pranas 2528
Skaisgirys R. 1501
Skaisgirys Rolandas 655, 1181, 1439,
1453, 1470, 1675, 2528-2534, 2595, 2759
Skaisgirys Simonas 334
Skaisgirys Vytas 911
Skaisgirys Vytautas 2528, 2529
Skaisgirytė Albina 1675
Skaisgirytė Albina 886, 930
Skaisgirytė Albina 2528
Skaisgirytė Aldona 1993
Skaisgirytė Aldona 886, 930, 931
Skaisgirytė Aldona 2528
Skaisgirytė Elena 2558
Skaisgirytė Ona 2759
Skaisgirytė Valentina 886, 930
Skaisgirytė Valė 2528
Skaistgirys Jonas 1598
Skaistgirys Pranas 324
Skaiszgirys Juozas 353
Skaizgirys Juozas 446
Skaizgirys K. 1357
Skaizgirys Pranas 460, 506
Skarvidas (Skorwid) Pranciškus 1310,
1317
Skebas V. 513
Skeltys 342
Skeltys Antanas 1685, 2212, 2214
Skėraitienė O. 2545
Skėraitis 606
Skėtaitis Vitalius 661
Skinkis (Skinkis) Juozapas 1310
Skinkis Juozas 2454
Skinkis J. K. 2178
Skinkis J. K. 744
Skinkys Juozas 2759
Skinkis Juozapas 1319
Skinkys Juozapas (Skinkis) 693
Skinkis K. 1948
Skinkys K. 1950
Skinkis Kazys 1949, 1955
Skinkys Kazys 1954
Skinkius 1905
Skipitis R. 2239
Skipitis R. 434
Skipitis Rapolas 2239
Skiragienė Magdė 2317–2319
Skladaitė Salomėja 901
Skladas Antanas 901
Skolauskas (Сколовского) Baltramiejus
308
Skorupskis Vladas 1005
Skrebenis Kazimieras 211
Skrebenis Tomas 214
Skrickutė Jolanta 1490
Skrinskas 583
Skrynupskis Aizikas 322, 469, 491
Skrinupskis Izraelis 1932, 1958
Skučienė 962
Skučienė (Lukoševičiūtė) Irena 1094,
1104
Skučienė Adelė 505
Skučienė I. 1105
Skučys Andrius 505
Skulsčiai 1721, 1722, 1723, 1725, 1726
Skulsčienė (Lukšytė) Antanina 1045
Skulsčienė Pranė 1045
Skulsčytė Elena 1045
Skulsčius Kazimieras 1045, 1723
Skulsčius Vytas 1723
Sladkevičius 2385
Sladkevičius Vincentas 1230
Slavinskaitė Nastasija 1441
Sleževičius Mykolas 2253
Slibinskas Karolis 1249
Slibinskienė Vera 1247
Slibinskienė Veronika 1125
Sliesoraitis 336
Sliesoraitis Algirdas 2180
Slivinskas Antanas 1276, 1277
Sližauskas Jonas 897
Sližys Vincas 2036, 2039, 2051, 2063,
2075
Sluoksnaitis Jonas 1020
Smagurauskai G. ir J. 1379
Smagurauskas Jonas 1123, 1125,
1198, 1201
Smagurauskienė Genovaitė 570, 1123,
1125, 1202
Smaleckienė Olga 1524
Smalskys V. 310, 358
Smarkevičius (Смаркевич) 364
Smetona Antanas 324, 339, 431, 433,
487, 516, 1004, 1005, 1007, 1008, 1475,
1818, 1885, 2176, 2205, 2225, 2226,
2228, 2230, 2232, 2562, 2573
Smetonienė Irena 2489
Smilčius Jonas 695
Smilgaitė Vida 888
Smilgaitienė Sofija 888
Smilgaitis Antanas 888
Smilgevičius Jonas 2176, 2224, 2226,
2228, 2229
Smilgys J. 686
Smilgius Gintaras 1150, 1246
Smilgius Jonas 685
Smilingytė-Žeimienė S. 1322
Smilingytė-Žeimienė S. 335
Smilinis Aloyzas 2404
Smirnovas Kęstutis 1013, 1183
Smirnovas Petras 783
Smirnovienė Audra 1247
Smuikaitienė Aldona 1128
Smuikaitytė Rūta 1243
Snabovskis (Snabowski) Mykolas
1311, 1318
Snarskis P. 84, 114
Sniečkienė Galina 1542
Sniečkus Antanas 415, 527, 1629
Sniečkus Jonas 1679
Sniečkus Jonas 456, 508
Sniečkus Juozas 690
Sniečkus Jurgis 458
Sniečkus Kęstutis 1889
Sniečkus Saulius 1541, 1542
Sniečkus Žilvinas 1542
Sniečkutė Agota 1679
Sniečkuvienė Galina 1247, 1249
Sniečkuvienė Galina 1541
Snūdaitis Antanas 904
Sokolovskis Jonas 2160
Sokratas 2478
Solominas A. 2528
Songaila R. 599
Songinas Genrikas 785
Sopina (Mikalauskaitė) Rita 658
Sovokaičiai 1822
Sperauskaitė Albina 1873
Sperauskaitė Elvyra 909
Sperauskaitė Monika 1873
Sperauskaitė Nijolė 909
Sperauskaitė Nomeda Teresė 909
Sperauskas Antanas 1678, 1742
Sperauskas Antanas 456
Sperauskas Antanas 772
Sperauskas J. 1740
Sperauskas J. 479
Sperauskas Jonas 1679
Sperauskas Juozas 1735
Sperauskas Juozas 460, 464, 515
Sperauskas Jurgis Vincentas 2760
Sperauskas Patricijus 1742
Sperauskas Polikarpas 464, 1747, 1749
Sperauskas Vitas 1875
Sperauskas Vytautas 1682
Sperauskienė (Dumčiūtė) Marija 1749
Sperauskienė (Kasperavičiūtė) Pranė
1805, 1808
Sperauskienė Ona 909
Sperauskienė Pranė 1806
Spyglis 851
Spirauskas Jonas 1748
Spirauskas Jonas-Putinas 853, 856,
864, 877, 878, 880, 886
Spirauskas Jonas-Vaiduoklis 864
Spirauskienė Domicė 985
Spitris V. 2485
Sprainaitis Vidmantas Benediktas 641
Sprindis Adolfas 2378
Sprindytė Jūratė 1141
Sprindžiūnaitė Laima 1210
Sprindžiūnaitė Rima 1210
Spurga Antanas 466, 744, 745
Spurga Antanas 2537, 2538
Spurga Petras 1109, 1110, 1111
Spurga Valentinas 1109, 2760
Spurga Vytutas 2537, 2538
Spurgaitė Antanina 2537, 2538
Spurgaitė Elena 2537-2540, 2542, 2760
Spurgevičius P. 391
Spurgevičius Povilas 1278, 1512
Spurgienė A. 526
Spurgienė a. 2538
Spurgienė Antanina 1933, 1934, 1955,
1957
Spurgienė Antanina 509
Spurgienė (Povilaitytė) Antanina 2537
Spurgienė Antosė 514
Sriuoginis 449
Sriuoginis (Sroginis) Juozapas 729,
1311, 1319
Sriuoginis Juozas 126 27600
Sriuoginys Justinas 553, 556
Sroginaitė Elena 886
Sroginaitė Genė 886
Sroginaitė Juzė 886
Sroginienė Juzė 886
Sroginis Juozas 886
Srolkis 640
Srolskis Galinskis 1953
Sruoga B. 2262
Sruoginys 1819
Sruoginis Juozas 1006
Sruogis Jurgis 334
Stabingis Antanas 1042
Stačiokienė 604
Stadalninkaitė Jolita 1829
Stadalninkaitė Solveiga 1846, 1847,
1849, 1851
Staigys Alfredas 1540, 1542
Stakauskas J. 675
Stakevičienė Agota 1075, 1100
Staknys Stanislovas 208
Stakšys Tomas 215
Stalčiauskaitė Aldona 1427
Stalgaitė Eugenija 890
Stalgaitė Nelė 890
Stalgaitė Salomėja Danutė 890
Stalgienė Jurgis 890
Stalgienė Marijona 890
Stalgys Jonas 462, 466, 508
Stalinas J. 329, 331, 526, 817, 819,
917, 923, 953, 960, 973, 976, 977, 1076,
1078, 1080, 1081, 1087, 1428, 1429,
1659, 1685, 1815, 2305, 2322, 2494
Stalioraitytė Janina 1241
Stamierovas 335
Stanaičiai 1792, 1793
Stanaičiai 2643
Stanaitė Teresė 900
Stanaitė Zita 900
Stanaitienė Česė 596, 895
Stanaitienė Irena 1389
Stanaitienė Julija 1425
Stanaitienė Marcelė 448
Stanaitienė Marijona 618
Stanaitienė Ona 349, 900
Stanaitienė Petrė 511, 895
Stanaitienė Petronė 343
Stanaitis 1630, 1792, 1904
Stanaitis 336, 500, 845
Stanaitis 2616
Stanaitis A. 331, 604
Stanaitis Aldotas 895
Stanaitis Antanas 625
Stanaitis Baltramiejus 210, 335, 336
Stanaitis Česius 1526
Stanaitis J. 356, 606
Stanaitis Jokūbas 208, 285
Stanaitis Jonas 445, 895
Stanaitis Juozapas 320, 738
Stanaitis Juozas 1792, 2760
Stanaitis Juozas 338, 1079, 1260, 1276,
1277, 1311, 1319
Stanaitis Jurgis 711
Stanaitis Kazys 452
Stanaitis Martynas 216
Stanaitis Pranas 345, 346, 349, 446,
900
Stanaitis Regimantas 1502
Stanaitis Sigitas 1190
Stanaitis Vytas 1904
Stanaitytė Milda 1153, 1179, 1221,
1229
Stanaitytė Roma 1193
Stanaitytė Teresė 349
Stanaitytė Zita 349, 1191
Stancevičius A. 1491
Stančikaitė Aldona 1427
Staneikienė Vilma 1247
Stanevičius Simonas 1557
Stangaitis Jonas 1743
Stanikūnienė E. 331
Stanislovaičiai 639
Stanislovaitis Vaclovas 643
Stanislovaitytė Dana 1121, 1143, 1184
Stanislovaitytė Danutė 1142, 1197
Stanislovaitytė Regina 1196
Stanislovaitytė Vaida 1142
Staniulienė Danutė 1160
Staniulienė Danutė 2488, 2489
Staniulis Vidmantas 656, 657, 1129,
1158–1161, 1166, 1167, 1277, 1372,
1374, 1375, 1402, 1406, 1559–1561,
2200, 2379-2382, 2478-2489, 2573, 2760
Staniulis Vincas 154, 184, 510, 1241,
1809
Stankai 1430
Stankaičiai 152, 182, 1818
Stankaitė Angelė 810
Stankaitienė Aldona 2377
Stankaitienė (Latvytė) Aldona 948
Stankaitienė (Petravičiūtė) Lina 1382
Stankaitienė (Raubaitė) Monika 1061
Stankaitienė A. 1111, 1112, 1128
Stankaitienė A. 1516
Stankaitienė Aldona 949, 996, 1112,
1113, 1114, 1123, 1125, 1196
Stankaitienė Ana 1818
Stankaitienė Eugenija 624
Stankaitienė Irena 1548
Stankaitienė Lina 331, 390
Stankaitienė Linutė 1569
Stankaitienė Liucija 624
Stankaitienė Liuda 1603
Stankaitienė Marijona 553
Stankaitienė Petronėlė 1798, 1799
Stankaitis 559
Stankaitis Aidas 1994
Stankaitis Almantas 1386, 1490
Stankaitis Antanas 1798, 1799
Stankaitis Česius 1529
Stankaitis J. 745
Stankaitis Jonas 453, 809
Stankaitis Juozas 1798
Stankaitis Juozas 559
Stankaitis Kazys 1654
Stankaitis Kęstutis 1198
Stankaitis Leonardas 810
Stankaitis Marius 1180, 1246
Stankaitis Pranas 1734
Stankaitis Pranas 810, 811, 893
Stankaitis Romualdas 1195, 1548
Stankaitis Sigitas 1818
Stankaitis V. 811
Stankaitis Vincas 1798, 1818, 1825
Stankaitis Vincas 773, 774, 809, 810,
811, 907
Stankaitis Vitas 1627, 1810
Stankaitis Vytautas Jonas 1799, 1800
Stankaitytė Dalė 1213
Stankaitytė Emilija 1441
Stankaitytė Jolita 1211
Stankaitytė Valdonė 1204
Stankaitytė Virginija 1142, 1201
Stankevičienė Aida 1694
Stankevičiai 2465
Stankevičienė Joana, 2761, 2762
Stankevičienė Jūratė 1525, 1526, 1527,
1530, 1531
Stankevičienė Jūratė 614, 615, 625
Stankevičienė Regimanta 1252, 1322
Stankevičienė Vida 393
Stankevičiumi 1514
Stankevičius 560, 603
Stankevičius (Stankiewicz) Antanas
1312
Stankevičius A. 608, 850
Stankevičius Algirdas–Klajūnas
2762,2763
Stankevičius Andrius 1136, 1138,
1217
Stankevičius Andrius 1514
Stankevičius Antanas 393, 1317
Stankevičius Gytis 1571
Stankevičius J.-Dobilas 857, 876, 877
Stankevičius Jonas 509, 850, 851, 859,
864, 884
Stankevičius Jonas-Dobilas 853, 864,
875, 876, 880
Stankevičius Juozas 2212
Stankevičius Juozas 772, 906, 1186
Stankevičius Kazys 459
Stankevičius Mindaugas 1634, 1635
Stankevičius Mindaugas 389
Stankevičius P. 612
Stankevičius Pijus 561
Stankevičius Remigijus 1523
Stankevičius Saulius 622
Stankevičius Simas 509
Stankevičius Viktoras 1625, 1630
Stankevičius Vytautas 1694
Stankevičius Vytenis 1570
Stankevičiūtė Ilona Regina 906
Stankevičiūtė Irena 1427
Stankevičiūtė J. 84, 114
Stankevičiūtė Marcelė 850
Stankevičiūtė Pranė 850
Stankūnaitė 2608
Stankūnaitė Birutė 1188
Stankūnaitė Ona 1192
Stankūnaitė Teresė 1142, 1188
Stankūnas A. 738, 1264, 1366
Stankūnas Antanas 2134 2169
Stankūnas Antanas 733, 734
Stankūnas Benas 1875
Stankūnas Jonas 465
Stankūnas Vincas 1145, 1146
Stankūnienė Marcelė 1409
Stankus (Stankaitis) Jonas 1656
Stankus Antanas 1740
Stankus Juozas 474
Stankuvienė Patronė 458
Stanžienė Doneta 2136, 2155
Stapulaitis Pranas 850
Starinskas Justinas 1272
Starinskienė Danutė 1527
Starinskienė Danutė 615, 625
Starkauskas J. 519
Starkus Ignas 1620
Starkus Z. 2175
Starodubova V. V. 1288
Stasiai 1822
Staskevičienė Joana 1875, 2761, 2762
Staskevičius Romas 1875
Staskevičiūtė Asta 1200
Staskevičiūtė Daiva 1537
Stašinskas V. 740
Stašinskienė Birutė 1526
Statkevičienė Antanina 349, 350, 900
Statkevičius Algirdas 1277, 2762, 2763
Statkevičius Vytautas 828
Staugaitė Irena 899
Staugaitienė Daiva 1247, 1248
Staugaitienė Irena 899
Staugaitis 1008, 1910, 1956
Staugaitis A. 692
Staugaitis Alius 1468
Staugaitis Alius 643
Staugaitis Antanas 691
Staugaitis Česlovas 899
Staugaitis Edmas 1390
Staugaitis Edmundas 1247
Staugaitis J. 2606
Staugaitis Jokūbas 676
Staugaitis Jonas 1620, 1961
Staugaitis Jonas 726, 727, 773, 1007
Staugaitis Justinas 407, 408, 677, 725,
831, 1023, 1277, 1646, 2169, 2176, 2223,
2224, 2226, 222, 2763, 2764
Staugaitis K. 604
Staugaitis Pranas 1048, 1063, 1067
Staugaitis Vincas 1040
Staugaitytė S. 419
Staugaitytė-Matjošaitienė Anelė 1347
Stefanovskis Jurgis 216
Steibliai 1753
Steiblienė (Sperauskaitė) Ona 1752
Steiblienė O. 1127, 1754
Steiblienė Ona 1752, 1753, 1754, 1755
Steiblienė Ona 2473
Steiblys Juozas 1191
Steiblys Petras 1453, 1752, 1753
Steiblytė Elvyra 1189, 1378
Steiblytė Elvyra 1441, 1754
Steiblytė Irena 1752, 1753, 1754, 1755
Steibolienė O. 1815
Steigvilaitė-Urbietienė Donata 2503,
2507, 2509
Stelmokaitė Janina 1192
Stelmokas Antanas 1811
Stelmokas Antanas 589
Stelmokas Edas 1195
Stelmokas Jonas 1809
Stelmokas Jonas 477
Stelmokas Juozas 1810
Stelmokas Juozas 312, 476
Stelmokas Pranas 1812
Stelmokas Pranas 587, 589, 594
Stelmokienė (Stulgaitienė) Petronė
1810
Stelmokienė Aldona 603
Stelmokienė Petrė 476
Stelmokytė Magdelena 1810
Stemplytė 1110
Stemplytė Petronėlė 1109
Stepaitienė Rima 1150
Stepanauskas Alfonsas 1241
Steponaitė Apolonija 811
Steponaitė Irena 884
Steponaitė Sofija 900
Steponaitienė Juzė 884
Steponaitienė Marijona 349, 350, 900
Steponaitis 1607
Steponaitis 335
Steponaitis Adomas 334, 339
Steponaitis Aleksandras 811
Steponaitis Andrius 340, 884
Steponaitis Antanas 335
Steponaitis Edmundas 811, 1277,
1369, 1638, 2173, 2765, 2766
Steponaitis G. 356
Steponaitis Gintautas Romualdas 900,
1276
Steponaitis I. 1362, 1362
Steponaitis J. 318, 336, 339, 346, 352,
355, 356, 735
Steponaitis Jeronimas 335
Steponaitis Jonas 346, 349, 350, 511,
619, 900
Steponaitis Juozapas 1276
Steponaitis Juozas 349
Steponaitis Juozas Algimantas 900
Steponaitis Justinas 1276, 2766, 2767
Steponaitis Kazimieras 336, 342, 343
Steponaitis Kazys 447
Steponaitis Romas 884
Steponaitis Romualdas 349, 350
Steponaitis Simonas 811
Steponaitis V. 812, 813
Steponaitis Vitas 349, 350
Steponaitis Vytautas 743, 772, 774,
811, 812, 813, 1277, 2481, 2766, 2767
Steponaitis Vytautas Kazimieras 900
Steponaitytė Klementina 1756
Steponaitytė Zofija 349, 350
Steponavičius G. 2383
Steponavičius J. 1304
Stepulaičiai 1645, 2340
Stepulaitienė 639
Stepulaitienė Agota 2331
Stepulaitienė B. 1639
Stepulaitienė Benedikta 641
Stepulaitienė Birutė 1566, 1568, 1617
Stepulaitienė Birutė 570, 657
Stepulaitienė Giedrė 2339
Stepulaitienė Viktorija 2331
Stepulaitis 453
Stepulaitis A. 1123
Stepulaitis A. 1365
Stepulaitis A. 2336
Stepulaitis Algimantas 152, 154, 156,
157, 182, 184, 186, 187, 997, 1001, 1003
Stepulaitis Algimantas 1974, 1988
Stepulaitis Algis 1393, 1400, 1407,
1631
Stepulaitis Antanas 621, 622, 663,
664, 665, 1145, 1215, 2332
Stepulaitis J. 1366
Stepulaitis Juozas 772
Stepulaitis K. 1361
Stepulaitis Mindaugas 657, 658, 1178,
1184, 1214
Stepulaitis Pranas 1780
Stepulaitis Pranas 2331
Stepulaitis Pranas 561, 565, 585
Stepulaitis Rokas 1277, 2331, 2332,
2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338,
2339, 2400, 2767, 2768
Stepulaitis S. 319
Stepulaitis Simanas 2331
Stepulaitis Simonas 764, 766
Stepulaitis Vytas 1490
Stepulaitytė Giedrė 2331
Stepulaitytė Marijona 2331
Stepulaitytė Rasa 1211
Stepulaitytė Sigita 1213, 1452
Stepšys Juozas 2768
Stikliai 716, 2169
Stiklienė Marcelė (Skelčiūtė) 681, 698,
699, 716
Stiklienė Pranė 698
Stiklioraitytė Irma 1142, 1212
Stikliorius Jonas 693, 695, 2768
Stiklius Algirdas 530, 608, 625
Stiklius Antanas 681, 698, 699, 716
Stiklius Arūnas 625
Stiklius Jonas 698, 699, 716
Stiklius Juozas 447, 507
Stiklius Juozas 698, 699
Stiklius Kastas 494, 681, 682, 689,
691, 697, 698, 699, 716, 717, 718, 2257,
2768
Stiklius Pranas 681, 682, 2769
Stiklius Valentinas-Barzdila 849, 850,
851, 884
Stikliūtė Ona 698
Stočkienė Lina 1998
Stočkus A. 604
Stočkuvienė Alma 2482
Stonys Audrius 2531, 2532
Stonytė D. 2109, 2134
Stonkus Adomas 1238
Stonkuvienė L. 1439, 1501
Stonkuvienė Laima 622, 624, 625, 653
Stoske Willt 2582
Stoškutė Gabija 1506
Strakauskas Mindaugas 658, 1167,
1202
Strakauskienė Aldona 573
Strakšys Tomas 334
Straleckaitė Dalia 1453, 1485
Strašinskis Povilas 674
Stravinskaitė Dainora 1542
Stravinskaitė Jolita 1178
Stravinskaitė Ugnė 1248
Stravinskas Laimonas 1215, 1390
Stravinskas V. 2020
Stravinskas Z. 1432
Stravinskas Z. 604
Stravinskienė D. 1392
Stravinskienė D. 602, 603, 624
Stravinskienė Dalia 1408, 1413
Strazdas J. 779
Strazdūnaitė R. 359, 361
Strimaitis 1949
Strimaitis Jonas 606, 624, 1243
Strimaitis Juozas 606, 613, 684
Strimaitis Kajus 1236, 1575
Strimaitis S. 604
Strimaitis Sigitas 1243
Strimaitis V. 328, 1289, 1296, 1316
Strimaitis Vincas 1654
Strimaitytė Akvilė 1546
Strimaitytė Irma 1148
Striogaitė Dalia 2298, 2327, 2329
Striuogaitis 1629
Striupkytė Marijona 471
Strokai 1614
Strokaitė Vilija 1001, 1206
Strokas Jonas 1608, 1993
Strokas Jonas 577, 917, 921, 922,
1001, 1003
Strokas Vytautas 1003, 1011, 1137,
1148, 1152, 1155, 1170, 1171, 11175–
1180, 1184, 1185, 1460, 1465, 1486,
1488, 1526, 1607, 2420, 2769, 2770
Strokienė (Kramiliūtė) Teresė 944
Strokienė Irena 388, 572, 583, 946,
947, 995, 996, 997, 1001–1003, 1132,
1134, 1135, 2770
Strokienė Teresė 1470, 1516
Strokys Jonas 575
Strolys Vytautas 388, 1131, 1133,
1136, 1137, 1147, 1148, 1150, 1153,
1160, 1168, 1170, 1171, 1178, 1183,
1185, 1215, 1223, 1240, 1372, 1373,
1374, 1393, 1394, 1403, 1405, 1406,
1439, 1555, 1559, 1560, 1573, 1575,
2382, 2770, 2771
Stropienė (Kramiliūtė) Teresė 1094
Strupkus Andrius 216
Strupkus Jokūbas 211
Stukaitis Andriejus 213
Stulgaitis 1925
Stulgaitis Jonas 559
Stulgaitis Vincas 2595
Stulgaitytė G. 587, 1842, 1847, 1858,
1877
Stulginskis Aleksandras 479, 542, 743,
2176, 2228, 2229, 2230, 2233, 2235,
2236, 2239, 2255
Stulginskis Antanas 210
Stulgytė Salomėja 1107
Stumburevičiūtė Joana 1241
Subačienė (Martinaitytė) Zosė 1243
Subačienė A. 1392
Subačienė A. 602
Subačienė Anelė 1485
Subačienė Sigita 2539
Subačius Alvydas 1408
Subačius Giedrius 2506
Subačius Paulius 995
Subačius S. 433
Subačius Vincas 1812
Subačiūtė Monika 603
Suchockienė Romutė 649
Suchodolskis Aleksejus 2221
Sudakovas 816
Sugintas A. 1008
Sukackai 1822
Sukackaitė Judita 1236
Sukackaitė Onutė 1822
Sukackas Alvydas 1822
Sukackas Antanas 1430, 1822
Sukackas Antanas 157, 187
Sukackas Benas 1155
Sukackas Dominykas 1822
Sukackas Domininkas 1991, 1992
Sukackas Mindaugas 622
Sukackas Petras 1755, 1822
Sukackas Virginijus 622, 1207
Sukackas Vitas 1430, 1991
Sukackienė Antanina 1822, 1991, 1992
Sukackienė Ona 1169, 1171, 1435
Sukanka Rimantas 2404
Sukanka Romas 1172, 1186
Sukankienė Stasė 1116, 1118, 1186
Sukankienė Veronika 1991
Sulžickaitė Violeta 1208
Sulžickas Aurelijus 1175, 1177
Suntautaitis Grigas 304
Suntautaitis Jurgis 304
Suntautaitis Petras 304
Suntautaitis Vilius 304
Suntautovičius Grigas 206
Suntautovičius Jurgis 206
Suntautovičius Petras 206
Suntautovičius Vilius 206
Surdokaitė G. 1322
Surdokaitė Gabija 1252
Suslavičienė Regina 625
Sušinskas Aloyzas 1369, 2199
Sutkai 1571
Sutkaičiai 1741, 1756
Sutkaitienė Patronė 452
Sutkaitis 1758
Sutkaitis 2603
Sutkaitis Antanas 466
Sutkaitis Jonas 1691, 1735, 1741, 1756,
1758
Sutkaitis Jonas 462, 464, 508, 1276
Sutkaitis Kazimieras 334
Sutkaitis Mikalojus 215
Sutkaitis Mykolas 334
Sutkaitis Petras 585
Sutkienė (Durstinaitė) Ingrida 1542,
1554
Sutkienė I. 1542
Sutkus Antanas 2511, 2514
Sutkus G. 604
Sutkus Petras 1243, 1244, 1245
Sutkus Petras 1473, 1633
Sutkus Stasys 1961
Sutkutė Danutė 1441
Sutkuvienė V. 602
Sutrinavičienė Laima 640
Suveizdis P. 18, 19, 20, 48, 49, 50
Svaraitis Jonas 745
Svenkas A. 2221
Svetlauskaitė Stasė 1241
Sviderskienė Dalia 2009, 2021, 2031
Svidinskienė Edita 1999
Szymczak K. 169, 199

 

Š

Šakytė Vitalija 1553
Šaknys Žilvytis 1998, 2350
Šakūnas Juozas 468
Šakūnienė M. 1640
Šakūnienė Marija 703
Šalčius Matas 740
Šalčius Petras 727, 2219, 2220, 2234
Šalkauskis S. 1487, 1687
Šalna Jokūbas 209
Šalnaitis Andrius 1217
Šalnaitis J. 688, 693, 703
Šalnaitytė Daiva 1206
Šalnius Albinas 1627
Šalnius Sigitas 1627
Šalniūtė Adelė 1428
Šapoka A. 334
Šarkauskaitė Regina 1987
Šarkiūnas Juozas 1070, 1075, 1101
Šarūnas Tadas 2515
Šatas Valdas 583
Šateika (Hieronim Szatejko) Jeronimas
1312, 2771
Šateika Jeronimas 1317
Šatienė Eugenija 1735
Šatinskaitė Ina 1219, 1545
Šatinskas Marius 1223
Šaukevičienė Irena 1612
Šaukevičius Rimas 573
Šauklys Eismantas 1236
Šauklytė Renata 1207
Šaulinskas V. 2176
Šaulys J. 2225, 2226, 2230
Šaulys Jurgis 2176, 2224
Šaulys Kazimieras 2176, 2224
Ščeponytė D. 2099, 2113, 2119, 2122,
2124, 2134
Ščeponytė Danguolė 995
Ščesnienė Irena 1444, 1445, 1450,
1452, 1536
Ščipačiovas Stepons 2454
Ščiučka Algirdas 1144
Ščiučka Algirdas 1368
Ščiučka Audrius 1456, 1571
Ščiučka Audrius 622, 1167, 1179,
1185, 1218
Ščiučka Juozas 1441
Ščiučka Juozas 570, 574, 1191
Ščiučka Mykolas 516
Ščiučkaitė Milda 1179
Ščiučkaitė Vaida 1130, 1142, 1143,
1213
Ščiučkaitė-Prapuolenienė V. 1516
Ščiučkienė Gražina 530, 531, 571, 573
Šenavičienė I. 2158
Šenavičius A. 310, 358
Šeneleckis Gustavas 489
Šenkė J. 683
Šėperis Jonas 1630
Šėperytė Birutė 1138, 1144, 1192
Šėperytė Birutė 1548
Šėperytė Danguolė 1193
Šepetys J. 806
Šeputis A. 702, 717
Šergalis Antanas 1271, 1272, 2385
Šergalis Antanas 1324
Šerkšnaitė O. 564
Šerkšnas Vytas 1245
Šerkšnas Vitas 661, 1175, 1177, 1201
Šerkšnas Vytautas 1460
Šerkšnienė O. 1128
Šernaitė Teresė 995
Šernas Jokūbas 2176, 2224, 2232
Šernas Vytautas 1119
Šešplaukis 2315, 2316
Šešplaukis Alfonsas-Tyruolis 2301,
2302, 2311, 2313, 2314
Šeštakauskienė (Kušlikytė) Monika
1747
Šeštokas Juozas 1094, 1100
Šeštukaitis Jonas 489
Šetikas A. 818
Šetnys Matas 216
Šiaučiūnaitė A. 574
Šiaulaitė Antanina 1676
Šiaulaitė Pranutė 1676
Šiaulaitienė Antanina 1676, 1677,
1682, 2358
Šiaulaitienė Marcelė 795
Šiaulaitis Algimantas 1676
Šiaulaitis Algis 1890
Šiaulaitis Antanas 1676
Šiaulaitis J. 852
Šiaulaitis Jonas 1676, 1677, 1678,
1693, 1889, 1890
Šiaulaitis Jonas 2358
Šiaulaitis Jonas 852, 882
Šiaulaitytė-Masiliūnienė Birutė 1540,
1542, 1682
Šiaulienė Ona 461
Šiaulys Jurgis 458
Šidlauskai 1822
Šidlauskaitė Liza 1822
Šidlauskaitė Teresė 1822
Šidobskaitė Agota 1762
Šikšnius Antanas 1630
Šilerienė 1587
Šilerienė (Griškaitė) Vanda 1036
Šilerienė Ona 1031
Šilerienė Vanda 1031, 1075, 1079,
1083, 1084, 1085
Šileris 815, 822
Šileris Albertas Kristijonas 774, 813,
815, 816, 817
Šileris Jonas 460, 488
Šileris Jurgis 1654
Šileris P. 2195
Šileris R. 1950, 1952
Šileris Rudolfas 1950
Šileris Rudolfas 322
Šileris Rūdolfas 468
Šileris Zenonas 1314, 1372, 2183,
2186, 2195, 2196, 2199, 2211, 2212,
2183, 2186, 2196, 2212
Šilianskis S. 1908
Šilingas Stasys 2229, 2456, 2459, 2460,
2462, 2478
Šilingienė Antanina 1062
Šilingis Juozas 1062
Šilingis Stasys 1062
Šilmeizeris Gustavas 455
Šimaičiai 1644
Šimaitienė (Bosaitė) Zosė 972
Šimaitienė Elena 393, 1432, 1464,
1604, 1611, 1612, 1615
Šimaitienė Ingrida 1553
Šimaitienė Ingrida 392
Šimaitienė Z. 1395
Šimaitis Deividas 1235
Šimaitis Povilas 393, 566, 571, 579,
1433, 1451, 1459, 1464, 1604
Šimaitis Pranas 157, 187
Šimaitis Regimantas 1553
Šimaitis Romas 1175, 1180, 1185
Šimaitis Romualdas 642, 1196
Šimaitis Skirmantas 1209
Šimaitis Vytas 570, 583
Šimaitis Vytautas 1146
Šimaitytė Irena 1204
Šimėnaitė I. 331
Šimėnas J. 1011, 1013, 1014
Šimitis Povilas 1604
Šimkaitis Stasys 1427
Šimkevičiai 1523
Šimkevičiai 647
Šimkevičienė D. 1128
Šimkevičienė Danutė 1475, 1476,
1556, 1560, 1573, 1617, 1996
Šimkevičienė Danutė 392, 647
Šimkevičienė Violeta 392, 647, 1180,
1392, 1456, 1568, 1569, 1996
Šimkevičius 583
Šimkevičius Audrius 1176, 1177,
1178, 1179, 1185, 1217
Šimkevičius Juozas 570, 647, 1176,
1184, 1198
Šimkevičius Martynas 1167, 1179,
1220
Šimkevičius Šarūnas 1461, 1462, 1523,
2487
Šimkevičius Ž. 1122
Šimkevičius Žydrūnas 1462
Šimkevičiūtė Sandra 1178, 1215
Šimkevičiūtė-Rasmunssen Sandra 647
Šimkis Fridrichas 489
Šimkonytė Monika 1193
Šimkonytė Zita 1195
Šimkus Juozas 733
Šimkus S. 2392
Šimkus Stasys 2260, 2261
Šimulaitis Jonas 443
Šimulaitis Juozas 443
Šimulaitis Justinas Pranas 772, 774,
778
Šimulionis Ignas 1468
Šimuolytė Liucija 1443
Šindelmeizerienė 751
Šindelmeizeris 490
Šindelmeizeris Gustavas 488, 490, 508
Šindelmeizeris Karolis 490
Šindelmeizeris Pranas 489
Šinkažius Andrius 214
Šinkūnas R. 1289, 1314
Šipaila 1751
Šipaila Aleksejus 1448
Šipaila Antanas 451
Šipaila Jonas 442, 1905, 1910
Šipaila Juozas 707, 893
Šipaila Pranas 477
Šipaila Romas 1631
Šipaila Stanislovas 1447, 1448, 1449,
1603, 1604
Šipaila Zigmas 1630
Šipailai 924, 1614, 1779
Šipailaitė Dalia 1188
Šipailaitė Ieva 2306, 2317, 2318
Šipailaitė Jolanta 1001, 1212
Šipailienė 1779
Šipailienė 924
Šipailienė (Pečkaitytė) Česlova 924
Šipailienė (Rutkauskaitė) Stefanija
1054
Šipailienė Česlova 925, 926
Šipailienė Valė 571
Šipailytė Antanina 1818
Šipailytė K. 1364
Šipailytė Ona 1818
Šipailytė Petronė 1818
Šipalas Juozas 1817
Šipalos 1817, 1818
Šipauskas Algimantas 1490
Šipelis Tomas 1491
Širvaitis 1631
Širvaitis 580
Širvaitis Antanas 849, 895
Širvaitis Edvardas 1246
Širvaitis Pranas 619
Širvaitis R. 580
Širvaitytė Dalia 1193
Širvaitytė Giedrė 1215
Širvaitis Prtanas 2606
Širvalaitis Simanas 445
Širvys Paulius 1142, 1369, 1651, 1962,
2378
Šiugžda Edvardas 2535
Šiugždinis Vaclovas 2479
Šiupienienė A. 1555, 2361, 2369, 2372
Šiupienytė Loreta 1243
Šiupytė M. 1366
Šiupšinskaitė Zita 1506
Škiragis Pranas 334, 335, 336
Šlakaitis A. 604
Šlakaitis A. 2572
Šlakaitis Albinas 390, 1416, 1419,
1435, 1438, 1465, 1485, 1525, 1531,
1532, 1533, 1534
Šlakaitis Erikas 1533, 1534
Šlapikai 914
Šlapikaitė Elena 899
Šlapikaitė Marija 1188
Šlapikaitė-Norkaitienė Marija 2377
Šlapikaitė O. 341
Šlapikaitė Romualda Teresė 899, 900
Šlapikaitė Teresė 1110
Šlapikaitė Vida 350, 900
Šlapikas 335, 344, 637, 1640, 1644
Šlapikas Algimantas 619, 895
Šlapikas Antanas 899
Šlapikas Arvydas 350, 900
Šlapikas Augustinas 350, 900
Šlapikas Feliksas 510, 895
Šlapikas Jonas 343, 346, 349, 350,
445, 446, 447, 511, 900
Šlapikas Juozas 350, 445
Šlapikas Juozas Algimantas 900
Šlapikas Jurgis 310, 364
Šlapikas P. 1362
Šlapikas Pranas 346, 347, 349, 350,
355, 356, 900
Šlapikas Vincas 895
Šlapikienė M. 1357
Šlapikienė Marija 899
Šlapikienė Marijona 350, 900, 1762,
1774
Šlapikienė Ona 895
Šlapikutis 914
Šleicheris (Schleicher) Augustas 1999
Šleinienė Irma 624
Šlekis (Šliakis) Antanas 700
Šlekys Antanas 907
Šlekys Vincas 682
Šlepikas Alvydas 2530, 2531
Šlėzvichas Ernstas 1274
Šliaupa A. 23, 24, 38, 39, 53, 54,
68, 69
Šliaupa Saulius 22, 52
Šliogeris a. 2478
Šlyginaitė Aušra 1217
Šlyginaitė Aušra 1452
Šlyginienė (Klimaitytė) Nemira 1235,
1548

Šliūpas Jonas 1999
Šliūpas Rokas 2172
Šlivinskis (Śliwiński) Antanas 1312,
1319
Šližauskas Jonas 327
Šlyžienė 681
Šližys Andriejus 210
Šlyžys Jonas 451
Šlyžys Juozas 508
Šlyžys Pranas 463
Šmekeris 709
Šmidtai 2243, 2252
Šmitleinas R. 670
Šmulkštys Antanas 322
Šnapys 1773
Šneideraitis Jonas 491
Šneiderienė (Studinskaitė) Irena 1545,
1554
Šneiderienė Irena 1393, 1394, 1402,
1456, 1485, 1523, 1550, 1551, 1553,
1554
Šneiderienė Teresė 1771,
Šneideris Česlovas 1402, 1456, 1485,
1523, 1550, 1551, 1553, 1554
Šneideris Marius 1177, 1213, 1217,
1456
Šneiderytė 1506
Šbekaitis Antanas 2771
Šneiderytė Kristina 1143, 1215, 1247,
1485, 1516, 1543, 1550, 1551, 1553 2771
Šniečkus Vincas 1654
Šniečkutė Marcelė 1654
Šniokaičiai 1639
Šniokaitienė 639
Šniokaitienė (Štrimaitytė) Ona 2134
Šniokaitienė Antanina 1616
Šniokaitienė Juzė 1775
Šniokaitis 1588
Šniokaitis Antanas 742, 751, 752
Šniokaitis Jonas 454
Šniokaitis Pranas 773
Šniokaitytė Genutė 1243
Šniokaitytė Vida 1187
Šnipai 356
Šnipaitė Aušra 623
Šnipaitis Jonas 451
Šnipas Antanas 336, 339, 343, 344,
345, 346, 446
Šnipas Ignas 623
Šnipas Petras 335, 336
Šnipas Vincas 506
Šnipienė Dalė 596, 602
Šnipukė Ona 470
Šniras Romualdas 1627, 1631
Šniukaitė (Girdauskienė) Laima 1782
Šokas Augustas 443, 491
Šolochovas M. 2542
Šonta Z. 39, 40, 69, 70
Šopenas 1515
Šopenas F. 2258
Šopenhaueris A. 2478
Šopys Justinas 2289
Špakauskienė Bronė 2169
Špakauskienė Irena Saulutė 1957
Špėderis Evaldas 1628
Špėderis Jurgis 451, 488
Špelveris Juozas 1498
Špicas 865, 873
Špoka Jonas 1262
Špokienė A. 1575
Špokienė Juzefa 947
Štabinskienė A. 612
Štervonas Petras 213
Štyga Balsys 212
Štolys Jonas 490, 507
Štolys Jurgis 490, 507
Štramaičiai 1780
Štramaitis Antanas 1780
Štrimaitė Angelė 603
Štrimaitienė Angelė 596
Štrimaitis Antanas 603, 984, 986
Štrimaitis J. 604
Štrimaitis J. 2616
Štrimaitis Jonas 472
Štrimaitis P. 604
Štrimaitis Pranas 603
Štrimaitytė Akvilė 1235
Štrimaitytė Marijona 978, 979
Štrimas Jonas 553
Štrimas Šukienė Marcelė 820
Štrimas Vincas-Šturmas 347, 853, 854,
859, 860, 861, 862, 866
Šturmaitė Elma 1507
Šubertas 2355
Šukaitienė Bronė 1617
Šukienė Aldona 2482
Šukienė Ona 819
Šukys Antanas 772, 774, 817, 818,
819
Šukys Jonas 444
Šukys Pranas 1276, 819
Šukys Simanas 819, 820
Šukytė 1629
Šukytė Augenija 820
Šukytė Jadvyga 1121, 1194
Šukytė Laima 1755
Šukytė Lilija 2344
Šukytė Marijona 1776, 1777
Šukytė Ona 560
Šukytė Zita 1755
Šukys Antanas 2772
Šukys Pranas 2772
Šulcas T. 435
Šulga A. 604
Šulga Antanas 1193
Šulga Antanas 1428
Šulga Romualdas 604, 624, 1174,
1193, 1378
Šulgaitė Daiva 1839, 1840, 1844, 1855
Šulgaitė Ona 1376, 1426, 1427
Šulgienė D. 604
Šulgienė N. 411
Šulskis Šarūnas 2422
Šulskis Vytautas-Laisvūnas 868, 869,
873, 874, 875, 880
Šulžickas Aurelijus 1460
Šumanas 2356
Šumanas Emilis 896
Šumanas Valteris 490, 508
Šumanienė Marija 896
Šūmantas Jonas 1196
Šūmantas Leonas 1681
Šūmantas Otonas 1681
Šūmantas Otonas 461, 474, 1681
Šumantas Valteris 886
Šumantienė Marijona 490, 509
Šumilovas 857
Šunokienė Irena 1506
Šuopiai 1644, 1673
Šuopiai 1750
Šuopiai 356
Šuopiai A. ir J. 1644
Šuopienė 846
Šuopienė Agota 337, 343, 346, 349,
350, 352, 446, 511
Šuopienė Antosė 349
Šuopienė Daiva 1436, 1673, 1971
Šuopienė Daiva 622, 801
Šuopienė E. 845
Šuopienė Elena 2019
Šuopienė Eugenija 1562
Šuopienė Eugenija 563, 565, 847
Šuopienė J. 1641
Šuopienė Janina 570, 583
Šuopienė Joana 1400, 1451, 1459,
1464, 1605
Šuopienė Joana 393, 583
Šuopienė Jūratė 1525, 1526, 1527,
1530, 1531
Šuopienė M. 603
Šuopienė Marcelė 1665
Šuopienė Marijona 1747, 1750
Šuopienė Matilda 636
Šuopienė Ona 530, 596
Šuopys 334, 335, 336
Šuopis 722
Šuopys 723
Šuopys A. 1633, 1635
Šuopys A. 389, 531
Šuopys Algimantas 1455, 1464
Šuopys Algirdas 1455, 1460, 1632,
1987, 1988
Šuopys Algirdas 385, 393
Šuopys Algis 1394, 1400, 1401, 1404,
1407, 1602, 1603, 1605
Šuopys Algis 393
Šuopis Antanas 2160
Šuopys Antanas 334, 458, 704, 908,
1009
Šuopys Arūnas 661
Šuopis Baltramiejus 748
Šuopys Baltrus 637
Šuopys Česlovas 327
Šuopys Edmundas 900
Šuopys Eligijus 1673
Šuopis Eligijus 801
Šuopys J. 336, 1750
Šuopis J. 704
Šuopys Jaunius 801, 1673, 1971
Šuopys Jokūbas 208, 215, 334
Šuopys Jonas 464
Šuopys Juozapas 334
Šuopys Juozas 460, 471, 603
Šuopys Jurgis 334, 335, 475
Šuopys Justinas 531, 559, 561, 583
Šuopys Kazimieras 215
Šuopys Lauras 473
Šuopys Mikalojus 241
Šuopys Motiejus 1859
Šuopys P. 338, 612
Šuopys Petras 624
Šuopys Pranas 336, 343, 445, 447, 772
Šuopys Pranciškus 337
Šuopys Raimondas 1971
Šuopis Raimondas 801
Šuopys Stasius 1988
Šuopys V. 603
Šuopys Vakaris 1971
Šuopis Vakaris 801
Šuopys Vakarius 1673
Šuopis Valentinas 852
Šuopys Valentinas 882
Šuopys Vincas 1693, 1700
Šuopys Vincas 515
Šuopys Vytas 603
Šuopytė A. 341
Šuopytė Antanina 350, 900
Šuopytė Antosė 350
Šuopytė Bronė 1427
Šuopytė Elena 1083
Šuopytė Jūratė 1143, 1207
Šuopytė Kristina 1541
Šuopytė Laima 1194
Šuopytė Ona 1187
Šuopytė Ona 1709
Šuopytė Salomėja 350
Šuopytė Viktorija 1533
Šuopytė Vitalija 2420
Šuopytė Zita 1988
Šuopytė-Ižganaitienė Gražina 2296
Šutrikaitė Laima 1111, 1141
Šutrikas 555
Šutrikas Algirdas 1110
Šutrikas Valentinas 1607
Šutrikas Vitas 1266
Švabaitė-Gylienė Julija 2301, 2308
Švabauskas Audrius 625
Švambarytė Janina 2506
Švarys Juozas 850
Švarplaitis Albertas Gustavas 885,
2772, 2773
Švažas J. 2459
Švarplaitis Jonas 2288
Švarplaitis Jonas 506
Švažas Algis 2399, 2404
Švažas Kazimieras 2181
Švedaitė Valė 1243
Švedaitė Vida 1243
Švedas Jonas 2351, 2359
Švedas Vidmantas 1174, 1186
Švedas Vincas 473, 762, 765
Švedas Vytautas 1205
Šveistienė Rūta 663, 1741
Švelnienė Antanina 1740
Švelnienė Jūratė 1576
Švelnienė Jūratė 393
Švelnienė Marijona 508
Švelnienė Ona 1698
Švelnienė Vincentina 906
Švelnys 1702
Švelnis 379
Švelnys Alfonsas 906
Švelnys Antanas 1692, 1696, 1698,
1699, 1740
Švelnys Feleksas 463
Švelnys Gediminas 641
Švelnys J. 1542
Švelnys Jonas 1680
Švelnys Jonas 380, 1039, 1040
Švelnys Juozas 1740
Švelnys Juozas 906
Švelnys Pranas 1735
Švelnys Pranas 464, 466, 469, 471
Švelnys Ričardas 1552, 1570
Švelnys Ričardas 393
Švelnys Vytautas 509, 906
Švelnytė 1680, 1741
Švelnytė Antanina 891
Švelnytė Greta 1235
Švelnytė Greta 1546, 1571
Švelnytė Irena 1740
Švelnytė Kunigunda 891
Švelnytė-Endriukaitienė Marija 1709
Švelnytė-Povilaitienė Pranė 2535
Švenčionis Bernardas 1490
Švilpa Antanas 703
Švilpa Jurgis 445
Švilpienė Pranciška 1679
Švobienė Ona 810

 

T

Tačiulauskienė (Kuraitytė) Lina 1119
Tadarauskas 806
Tagorė R. 2485
Takilas Jonas 850
Tallat Kelpša Juozas 2484
Tallat Kelpšaitė 1630
Tallat Kelpšaitė-Niunkienė Giedrė
2348
Tamai 406, 636
Tamašauskaitė Vida 1187
Tamašauskaitė Vida 1699, 1987
Tamašauskas 1944, 1955
Tamašauskas Jurgis 1699, 1707
Tamašauskienė Ona 1691, 1699
Tamašiūnaitė Bronė 1188
Tamoliūnas Tomas 211
Tamošaitis Antanas 1680
Tamošaitis G. 1580
Tamošaitis M. 1003
Tamošaitis M. 2238
Tamošaitis Martynas 212
Tamošaitis Simonas 214
Tamošiūnas Raimondas 625
Tamošiūnienė (Sakalauskaitė) Sofija
1037
Tamošiūnienė S. 1031
Tamošiūnienė Zofija 1075
Tamulaitis Petras 905
Tamulaitis Stasys 2324
Tamulaitytė Teofilė 1662
Tamulevičienė Valerija 469
Tamulevičius 1006
Tamulevičius J. 318, 726
Tamulevičius Juozas 772, 1063
Tamulevičiūtė Ineta 1458, 1546
Tamulevičiūtė Zosė 737
Tamulienė Danutė 1610, 1611
Tamulytė Aldona 1988
Tamulytė Joana 1987, 1988
Tamulis Juozas 2773
Tamušauskas 520
Tamušauskas J. V. 1743
Tapilė 1818
Tarasenka P. 170, 171, 200, 201
Tarasenka Petras 166, 196, 198
Tarle J. 670
Tarnauskaitė Albina 1810
Tarnauskaitė Antanina 779
Tarnauskaitė Asta 1209
Tarnauskaitė Daiva 1209
Tarnauskaitė Marcelė 779
Tarnauskaitė Neringa 1414, 1544
Tarnauskaitė Patronė 779
Tarnauskaitė-Palubinskienė V. 339
Tarnauskas A. 515, 603, 604, 1392
Tarnauskas Albinas 1387, 1391, 1392
Tarnauskas Albinas Juozas 619, 623
Tarnauskas Antanas 772, 774, 778,
779, 2773
Tarnauskas Arūnas 1167
Tarnauskas Arūnas 1617
Tarnauskas Arvydas 1207
Tarnauskas Domas 457
Tarnauskas Domininkas 778, 779
Tarnauskas Eligijus 1224
Tarnauskas J. 336, 344, 345, 531, 565,
571, 572, 604
Tarnauskas Juozas 1630
Tarnauskas Juozas 465, 565, 582, 778,
779, 850
Tarnauskas Justinas 574, 774
Tarnauskas Kęstutis 154, 170, 184,
200, 604, 1386
Tarnauskas L. 564
Tarnauskas Matas 778
Tarnauskas Vincas 343, 762, 765
Tarnauskienė Aldona 1394, 1564,
1566, 1568
Tarnauskienė Petronė 778, 779
Tarnauskienė T. 619
Tarnauskienė Teresė 530, 619, 1387,
1389, 1391, 1567
Taruškienė J. 1509
Tarutienė J. 1378
Tatarė (Tatare, Tatarevičius) Antanas
108, 138, 307, 308, 675, 699, 716, 1024,
1254, 1255, 1262, 1264, 1276, 1280,
1303, 1312, 1313, 1315, 1318, 1329,
1331, 1334, 1335, 1336, 1356, 1367,
1369, 1370, 1372, 1373, 1374, 1487,
1488, 1490, 1502, 1514–1516, 1560,
1583, 1584, 1586, 1607, 1642, 1675,
1683, 2000, 2001, 2003, 2004, 2030,
2127, 2157, 2158, 2159, 2160–2166,
2368, 2379, 2381, 2384, 2452-2454,
2497, 2581, 2773, 2774
Tatarė Valadas 2497
Taujinskaitė Andriana 1414, 1544
Taujinskaitė Edita 1248
Taujinskaitė Jolita 1531, 1534
Taujinskas Algimantas 623
Taujinskas Jurgis 1174
Taujinskas Lukas 1544
Taujinskienė Dalė 624
Tautavičius A. 167, 171, 197, 201
Tautkevičienė 2135
Tautkevičienė (Ulinskaitė) Salomėja
2110, 2120, 2121, 2134
Tautkevičienė (Viliūšytė) Rita 1525
Tautkevičienė Marijona 908
Tautkevičienė Rita 1525, 1526, 1527,
1530, 1531, 1534
Tautkevičienė Salomėja 1463, 2135
Tautkevičius 606
Tautkevičius Arūnas 1634
Tautkevičius Gintaras 1525
Tautkevičius Jonas 908
Tautkevičius Laurynas Bonaventūra
1317
Tautkevičius Vincas 908
Tautkevičiūtė Regina 1197
Tautkus 1007
Tautkus Laurynas 1276
Tautmylis P. 863
Tebelškis Povilas 170, 171, 200, 201
Teišerskas Juozas 891
Teišerskytė Dalia 2481
Teitelbaumas Saliamonas 1500, 2450
Teresevičienė Nijolė 393, 622, 634,
641
Teresevičius Jonas 888
Teresevičius Vidas 640
Teresevičius Vidas Petras 619, 620
Teresevičiūtė Marcelė 1679
Teresius Adolfas 1502, 2592
Terleckas Vladas 2216, 2240, 2251,
2254
Tėveliai 1662
Tėvelienė 1699
Tėvelienė (Kasperavičiūtė) Marcelė
1768
Tėvelienė (Sutkaitytė) Agota 1767
Tėvelienė Agota 1767
Tėvelienė Agutė 1699
Tėvelienė Česė 884, 885
Tėvelienė Pranciška 1662
Tėvelienė Teofilė 1662
Tėvelis 1701
Tėvelis Aidas 1699
Tėvelis Algimantas 1699
Tėvelis Algirdas 1699
Tėvelis Antanas 507, 1692, 1699, 1702
Tėvelis Bernardas 1662
Tėvelis Jonas 1490, 1767
Tėvelis Juozas 1699
Tėvelis Justinas 1662
Tėvelis Motiejus 1661, 1662
Tėvelis Pranas 461, 506, 1657, 1661,
1662, 1767, 1768
Tėvelis Vidmantas 1699
Tėvelis Vytautas 850, 884, 885, 1699,
2774
Tėvelytė 1738
Tėvelytė Alena 1662
Tėvelytė Antanina 1662
Tėvelytė Elena 1662
Tėvelytė Kunigunda 1662, 1767
Tėvelytė M. 1364
Tėvelytė M. 564

Tėvelytė Marcelė 1662
Tėvelytė Marytė 733, 734
Tėvelytė Ona 1658, 1662
Tėvelytė Petrė 1662
Tėvelytė Rūta 1662
Tėvelytė Vita 1662
Tėvelytė-Žemaitaitienė Ona 1659
Thompsonas Stith’o 2097
Tyla Antanas 312, 2223, 2224
Tilmansas K. 2253
Tilmansas Kurtas 2252
Tilvikas Stasys 1429
Timinskienė Magdalena 687
Timinskis E. 1027
Timošenko S. 832
Tininis J. 2312
Tininis Juozas 2312, 2326
Tininis V. 522, 528
Tirlica 1772
Tiškauskas Aleksandras 2342
Tiškevičienė Teresė 306
Tiškinas 2288
Tiškus Vladas 488
Titlius Jonas 488, 489, 507
Titlius Juozas 490
Tyla Antanas 2500
Tyla Martynas 2532
Tiškevičienė Marija Teresė 2595, 2646
Tyzenhauzas Antanas 2246
Tkačenkaitė Zita 1194
Toepfer F. 1234, 1240
Toliušis Šarūnas 2487
Toeppfer F. 1237
Tolkačevskis Kristupas 1516, 2293
Tolstojus Levas 740, 2542
Tomaš Edgaras 1130, 1213
Tomaševičius Benediktas 1591
Tomkus 791
Tõnisson E. 169, 199
Torneris 712
Totoraitis Jonas 72, 102, 169, 199,
206, 207, 208, 303, 304, 305, 306, 333,
395, 399, 400, 401, 405, 427, 671, 1024,
1288, 1291, 1293, 1296, 1306, 1309,
1312, 1313, 1664, 1682, 1687, 1700,
1735, 1759, 1770, 1800, 2025, 2554,
2615, 2774, 2775
Totoraitis K. 1313
Totoraitis V. 495
Totoraitis Vincas 507
Trankaitis Juozas 213
Trapulis Aurelijus 1491
Treinelis J. 700, 1751
Treinys 1751
Treinys 2601
Treinytė Zita 1243
Trepeika 1681
Trepeika Algis 1680
Trepeika Andrius 1680
Trepeika Juozas 507
Trepeika Simonas 886
Trepeika Vitas 886
Trepeika Zigmas 886
Trepeikaitė Antanina 886
Trepeikaitė Danutė 1680
Trepeikaitė Irena 1680
Trepeikaitė Laima 1203
Trepeikienė Albina Liucija 886
Trofimovas Piotras 312
Tromas G. 828
Truaja 2547
Tručak L. 1648
Tručakas L. 841
Tručiak Lavrentij Vasiljevič 1647
Tručiakov L. V. 1649
Truikys Liudas 2393
Trumpa V. 666
Trumpis Gintautas 2487
Truska L. 326, 487, 503, 504, 511,
513, 522, 1003, 2238
Tubelis (Tūbelis) Juozas 745, 1952
Tučienė A. 84, 114
Tučkai O. ir V. 1379
Tučkus Jonas 1218
Tulauskaitė Gražina 2324
Tuma Juozas 583
Tuma Petras 632
Tumas Juozas 1548
Tumas Juozas-Vaižgantas 753, 2481
Tumėnas A. 2549
Tumėnienė N. 1262, 1288
Tumėnienė Nijolė 1285
Tumosa 1773, 1776
Tumosa 353, 585, 587
Tumosa 2643
Tumosa A. 603, 1263
Tumosa Antanas 468, 510, 2775
Tumosa Baltramiejus 335
Tumosa J. 733, 1263
Tumosa J. 2605
Tumosa Jonas 1773, 1784
Tumosa Jonas 467, 473, 1193
Tumosa Juozas 1669, 1772, 1774
Tumosa Juozas 897
Tumosa Jurgis 1822
Tumosa Jurgis 334
Tumosa Pranas 453, 509
Tumosa Simas 551
Tumosa Vincas 1768, 1776, 1803, 1808
Tumosa Vincas 484, 552
Tumosa Vytas 1194
Tumosa Vitas 1822
Tumosa Vytautas 1784, 1793
Tumosai 1800
Tumosaitė Agota 89, 27757
Tumosaitė Antanina 1676, 1678
Tumosaitė Antanina 2353, 2358
Tumosaitė Dalia 1188
Tumosaitė Dalija 1754
Tumosaitė Danutė 1784
Tumosaitė Marceliukė 1776
Tumosaitė Nijolė 1774, 1993
Tumosaitė Romutė 1784
Tumosaitė Uršulė 1652
Tumosaitė Valė 1822
Tumosas Z. 829
Tumosienė 557, 1758
Tumosienė (Liepuonytė) Ona 1783,
1793, 2643
Tumosienė Antosė 897
Tumosienė Elena 148, 149, 178, 179
Tumosienė Marijona 695
Tumosienė Monika 1758
Tumosienė Ona 1793
Tumosienė Pranė 1773
Tumosienė Pranė 471, 476
Tunaitis Antanas 447
Tunaitis Jonas 884
Tunaitis Vincas 1679, 1748
Tunaitis Vincas-Patrimpas 850, 859,
864, 873, 877, 878, 880, 884
Tunikaitienė Giedrė 1506
Tunkevičienė Birutė 1998
Tupčiauskas Valentinas 633
Turčilauskienė (Kozlovaitė) Regina
1067
Turčinai 641
Turevičienė O. 1641
Turevičienė Ona 1383, 1566, 1567,
1568
Turevičienė Ona 643
Turevičienė Onutė 1396, 1399
Turevičienė Vilma 393, 1151
Turevičius Dainius 1178
Turevičius Dainoras 393, 1137, 1396,
1407, 1550, 1570
Turevičius Justas 1238
Turevičius Kastytis 627, 1182, 1485,
2775
Turevičiūtė (Švelnienė) Jūratė 1177,
1178, 1185, 1212
Turklis 850, 851
Turmantas [Bumšas] Br. 728
Tursun Mirza 2454
Tutkutė Vilma 1211
Tutkuvienė L. 1233
Tutkuvienė Laima 1613
Tutlys Juozas 2036

 

U, Ū

Ubartas Romas 1179
Ubeikaitė Adelė 2482
Ugenskas S. 1432
Ugenskienė Aušra 1133
Ugenskis, Ugenskas Aurimas 1141,
1179
Uhh 2582
Ukrinaitė Roberta 1236
Ulbikaitė R. 2539
Ulčinas Nerijus 2487
Ulienė Genovaitė 1118, 1119, 1131,
1146, 1188, 2377, 2473
Ulinskaitė Daiva 1206
Ulinskaitė Laima 1204
Ulinskaitė Salomėja 2135
Ulinskas Kazys 692, 704
Ulys J. 1138
Ulys Juozas 1118, 1119, 1131, 1145,
1146, 1188, 1189, 2377, 2473
Ulivskis Laurynas 215
Ullmann E. 1289
Ulvidas Ernestas 1155
Ulvydas Donatas 2531
Umbrasaitė Valė 987
Undraitis Steponas 214
Undraitis V. 1501
Undraitis Vytautas 591, 599, 600, 602,
604, 620, 641, 658
Unguraitis Stasius 1815
Ungutas D. 347, 348
Unguvaičiai 1817
Unguvaitienė (Bakanauskaitė) Birutė
1148, 1545, 1554
Unguvaitienė (Gūdmantaitė) Antanina
158, 188, 2111, 2122, 2136
Unguvaitienė B. 1137
Unguvaitienė Birutė 965, 1148, 1152,
1155, 1170, 1171, 1179, 1180, 1571,
1577, 1580
Unguvaitienė Irena 573
Unguvaitis D. 1574, 1577, 1580
Unguvaitis Donatas 1151, 1181, 1236,
1571, 1573, 1575, 1576, 1580
Unguvaitis Juozas 143, 157, 173,
187, 389
Unguvaitis Juozas 1571, 1634, 1635
Unguvaitis Kęstutis 1203
Unguvaitis Remigijus 622
Unguvaitis Vaidas 1218
Unguvaitis Vytautas 143, 172
Unguvaitytė Greta 1150, 1151, 1153,
1156, 1157, 1226, 1229
Unguvaitytė Jolanta 1209
Unguvaitytė Seliomija 1779
Uogelė Vytautas 1231
Uoginas Antanas 1684, 2775
Uogintai 1684, 1686
Uogintaitė Antanina 821
Uogintaitė Kunigunda 821, 1028, 2777
Uogintaitė Marytė 821
Uogintaitė Petronėlė 821, 1687, 2220,
2777
Uogintas A. 1684
Uogintas Algirdas 822
Uogintas Antanas 822, 1277, 2492
Uogintas J. 1684, 2492
Uogintas Juozas 1598, 2217
Uogintas Juozas 445, 483, 507, 1053,
1054, 2776
Uogintas P. 821, 822
Uogintas Pranas 772, 820, 821, 822,
2776, 2777
Uogintas V. 345
Uogintas Vincas 1961
Uogintas Vincas 339, 343, 446, 465
Uogintas Vytautas 822
Urachas Wilhelmas 2228, 2229
Urba Kęstutis 2505
Urbaitienė 1819
Urbaitienė Adelė 554
Urbaitienė Juzė 895
Urbaitis Antanas 895
Urbaitis J. 678
Urbaitis Juozas (Bovelninis) 209, 215,
454, 677, 678, 681, 2778
Urbaitis Jurgis 334
Urbaitis Martynas 209
Urbaitis Vincas 467, 509
Urbaitytė Agota 1819, 2494
Urbaitytė Ieva 693, 704
Urbaitytė Irena 1754, 1819
Urbaitytė Marijona 2186
Urbaitytė Ona 693, 704
Urbaitytė Regina 1819
Urbanas 1907
Urbanavičienė Rožė 337
Urbanavičius (Urbanowicz) Pranciškus
1313, 1319
Urbanavičius Antanas 336
Urbanavičius Antanas-Lakūnas 856,
880
Urbanavičius Rimas 571
Urbantaitė 1241
Urbantaitė Birutė Ona 895
Urbantaitė Danutė 895
Urbantaitė J. 1051
Urbantaitė Juzė 1053
Urbantas Andrius 895
Urbantas Bonifacas 729
Urbantas Kęstutis 1419, 1525
Urbantas Kęstutis 895
Urbantas Mindaugas 1551, 1552, 1553
Urbantas Mindaugas 541, 624, 627
Urbantas Vincas 895
Urbantas Vincentas Kęstutis 1527
Urbantienė Janina 1419
Urbantienė Marija 895
Urbonas V. 2462
Urbonaitė Gražina 1505
Urbonaitė Jurgita 387
Urbonas Juozas 632
Urbonas Ramūnas 1213
Urbonavičius 336
Urbonavičius P. 1025
Urbonavičius Pranas 1025
Urbonavičius Rimvydas 384
Urbonavičius Saulius (Samas) 2532

Urbonavičius Vytautas 1752
Urbonavičiūtė Janina 1188
Urbonavičiūtė Jūratė 2398
Urbšaitė Irena 1204
Urbšaitis Petras 443
Urbšienė M. 813
Urbšienė Marija-Mašiotaitė 2481
Urbštienė Aušra 623
Urbšis Juozas 2481
Urdze Toms 1508
Urmulevičius Pranas 1139, 1174, 1192
Urnaitytė Petronėlė 979
Urmana Violeta 2500
Ūsai 930, 1800, 1818
Ūsai 2465, 2494, 2495
Ūsaitė A. 1795
Ūsaitė Aida 1796, 1800
Ūsaitė Antanina 158, 188
Ūsaitė Antanina 1819
Ūsaitė Česlova 1796
Ūsaitė Elena 892
Ūsaitė Eugenija 907, 1090
Ūsaitė Genovaitė 1756
Ūsaitė Giedrė 1138, 1214
Ūsaitė Gražina 1819
Ūsaitė Irena 1819
Ūsaitė Kunigunda 1822, 2494
Ūsaitė Marijona 624
Ūsaitė Ona 1797
Ūsaitė Ramutė 1819, 1987
Ūsaitė Roma 1441
Ūsaitė Romutė 1376
Ūsaitė Salomėja 1540, 1542
Ūsaitė Skirma 1203
Ūsaitė Stasė 658, 892, 943, 1196
Ūsaitė Valentina 1204, 1244
Ūsaitė Vida 1194
Ūsaitė Vilma 1215
Ūsaitis Laurynas 210
Ūsas 1654, 1751
Ūsas Antanas 2494
Ūsas (Ussas) Juozapas 1314
Ūsas A. 1574, 1577
Ūsas Airidas 1458, 1503, 1546, 1571,
1573, 1575, 1576
Ūsas Algimantas 907, 1090
Ūsas Algirdas 1139, 1141, 1195, 1796,
2778
Ūsas Anicetas 1540, 1542
Ūsas Antanas 1740, 1814, 1819
Ūsas Antanas 612, 613, 624, 892, 952
Ūsas Antanas Jurgis 774, 823
Ūsas Artūras 1200
Ūsas Bladas 553
Ūsas Bonifacas 1819
Ūsas Deividas 143, 173, 1181, 1223
Ūsas Deividas 1573, 1576
Ūsas Gediminas 1822
Ūsas Gintas 1819
Ūsas J. 320, 326, 612, 913, 1008, 1048,
1085, 1090
Ūsas Jonas 1033, 1052, 1053, 1054,
1060, 1067, 1068, 1077, 1101, 1241
Ūsas Jonas 1639, 1757, 1758, 1759,
1796
Ūsas Jonas 325, 326, 327, 382, 459,
466, 503, 504, 635, 638, 639, 748, 889,
907
Ūsas Juozapas 1318
Ūsas Juozas 1633, 1796, 2019
Ūsas Juozas 449, 506, 851, 852, 890,
1139, 1192
Ūsas Juozas 2494
Ūsas Jurgis 1756, 1757
Ūsas Justinas 1814, 1815, 1819
Ūsas Justinas 553, 892
Ūsas Laimonas 1226
Ūsas P. 1256
Ūsas Pijus 555, 566, 1819
Ūsas Pranas 892
Ūsas R. 571
Ūsas Romas 573, 574, 622
Ūsas V. 583
Ūsas Vladas 636, 1630, 1819, 1822
Ūsas Zigma 1819
Ūsienė (Bartkaitytė) Ona 1540
Ūsienė (Jasaitytė) Salomėja 950
Ūsienė Agota 1757, 1796
Ūsienė Benedikta 892
Ūsienė Birutė 1417, 1418, 1419, 1422,
1423, 1424, 1425
Ūsienė Birutė 389, 390, 393, 625
Ūsienė Danguolė 1425
Ūsienė M. 570, 571
Ūsienė N. 1516
Ūsienė Ona 907, 1090, 1542
Ūsienė Regina 1012, 1013, 1014, 1396,
1555, 1556, 2779
Ūsienė Roma 1978, 1979
Ūsienė Salomėja 1564, 1996
Utonas Denis 1510
Uznis Henrikas 1478
Ūžbalis Stasys 504
Uždavinys 1805
Užkuraitis J. 2173
Užpicas H. 1908
Užtupas Vilius 1372, 1374, 2170,
2173, 2174
Užupaitis Juozapas 214
Užupienė 1778
Užupienė Judita 1554
Užupienė Patronė 465
Užupis P. 2454
Užupis J. 1305, 1815
Užupis Jonas 1770, 1772, 1773,
1775
Užupis Juozas 2212
Užupis Juozas 465
Užupis Pranas 1620, 2779
Užupytė Agota 1775
Užupytė Antosė 1775, 1778
Užupytė Aušra 1124, 1148, 1150,
1153, 1218
Užupytė Petrė 1775
Užupytė-Pavalkienė Pranutė 1736
Užupytės 1153

 

V

Vacbergas Leonas 820
Vagneris 750
Vagneris Julius 490, 750
Vagneris Karolis 509
Vagnorius Gediminas 2339
Vaicekauskaitė Danutė 995
Vaicekauskas Pranciškus 2209
Vaicekauskienė Skaidrė 1998
Vaiciekauskas J. 2188
Vaiciekauskas Jonas 2186
Vaičaičiai 502, 1371, 1643, 2193, 2206,
2606
Vaičaičiai Juoz. ir Pr. 506
Vaičaitienė 2189
Vaičaitienė (Urbaitytė) Marijona 2186
Vaičaitienė Danutė 1565
Vaičaitienė Kunigunda 1822
Vaičaitienė Marijona 2188, 2209
Vaičaitienė Ona 2190
Vaičaitienė Salomėja 2192
Vaičaitynė 1589
Vaičaitis 1006, 1790, 2202, 2203, 2204
Vaičaitis Andriejus 210
Vaičaitis Antanas 695
Vaičaitis J. 1364, 2210, 2212
Vaičaitis J. 319, 404, 406, 407, 408,
675, 703, 737
Vaičaitis Jokūbas 213
Vaičaitis Jonas 1599, 2189, 2190, 2209
2779
Vaičaitis Jonas 454, 470, 726, 1264
Vaičaitis Juozapas 684
Vaičaitis Juozas 1368, 1369, 1371,
1973, 2186, 2188, 2190, 2192, 2201,
2209, 2211, 2212, 2213, 2263, 2608,
2780
Vaičaitis Juozas 2341
Vaičaitis Juozas 404, 675, 683, 685,
701, 731, 732, 737, 1007, 1264, 1277,
1314, 1319
Vaičaitis Kazimieras 2186, 2608
Vaičaitis Motiejus 467
Vaičaitis Pranas 77, 81, 111, 324,
385, 404, 410, 424, 432, 552, 556, 652,
657, 675, 683, 684, 685, 689, 701, 703,
719, 732, 733, 852, 853, 854, 858, 860,
864, 867, 870, 873, 879, 911, 913, 1006,
1007, 1015, 1119, 1138, 1139, 1141–
1144, 1165, 1263, 1264, 1277, 1314,
1357, 1364, 1368, 1369, 1371–1374,
1384, 1397, 1406, 1439, 1475, 1505,
1501–1504 1514–1516, 1546, 1560, 1583,
1584, 1602, 1607, 1625, 1643, 1822,
1972, 1973, 2034, 2172, 2182, 2183,
2184, 2186, 2187, 2189, 2190–2195,
2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2205,
2201–2208, 2210–2212, 2293, 2348, 2376,
2377, 2379, 2382, 24542456, 2464, 2522,
2527, 2573, 2581, 2598, 2608, 2609,
2533, 2781
Vaičaitis Pranciškus 2183, 2197, 2198.
2787
Vaičaitis Romas 1177, 1204
Vaičaitis T. 329, 841
Vaičaitis Vytautas 2183, 1630
Vaičaitytė Rūta 1439, 1516, 2186,
2187, 2191, 2192, 2204
Vaičekauskas 2199
Vaičiulaitis 2312, 2316
Vaičiulaitis A. 2302, 2308, 2309
Vaičiulaitis Antanas 2301, 2307, 2310
Vaičiuliai 956
Vaičiulytė-Bradaitienė Irena 1506
Vaičiūnaitė A. 1362
Vaičiūnaitė A. 339
Vaičiūnaitė Antanina 340
Vaičiūnaitė Janina 350, 900
Vaičiūnaitė O. 1111
Vaičiūnas 356.
Vaičiūnas A 355,
Vaičiūnas Albinas 1382, 1488, 1512,
1515, 1516, 2214, 2367
Vaičiūnas Algimantas 327, 351, 352,
900
Vaičiūnas Algis 1395
Vaičiūnas Algirdas 2782
Vaičiūnas Arvydas 541, 996, 997, 998,
1001, 1131, 1134, 2783
Vaičiūnas Audrius 1184
Vaičiūnas I. 336
Vaičiūnas Izidorius 335
Vaičiūnas J. 340, 345, 346, 583
Vaičiūnas Jonas 2327, 2329
Vaičiūnas Juozas 336, 337, 343, 345,
346, 447, 511, 745
Vaičiūnas K. 1516, 1668, 1671
Vaičiūnas K. 253, 256, 306, 327, 330,
337, 340, 343, 351, 355, 850, 857, 865,
866, 875, 876, 877, 878
Vaičiūnas Kazys 1049, 1050, 1052
Vaičiūnas Kęstutis 246, 327, 333, 429,
760, 849, 881, 2384, 2611, 2783
Vaičiūnas M. 854
Vaičiūnas Motiejus 854
Vaičiūnas P. 742
Vaičiūnas V. 356
Vaičiūnas Vaclovas 127, 2783–2786
Vaičiūnienė A. 1134
Vaičiūnienė Aldona 351
Vaičiūnienė Alma 996, 1124, 1131,
1134, 1208, 1212
Vaičiūnienė Matilda 349, 351, 900
Vaidevutis Iz. 1039
Vaidevutis J. 1039
Vailokaičiai 737, 1260, 1358, 1372,
1772, 2222, 2223, 2233, 2238, 2239,
2241, 2242, 2243, 2245, 2246, 2247,
2250, 2254, 2256
Vailokaitienė Aleksandra 2253
Vailokaitienė Petronėlė (Macevičaitė)
2217, 2581
Vailokaitis 2230, 2252
Vailokaitis Antanas 446, 448, 449,
510, 514, 2217
Vailokaitis J. 1374, 2225, 2226, 2227,
2228, 2229, 2230, 2232, 2233, 2237,
2238, 2248, 2250
Vailokaitis J. 324
Vailokaitis Jonas 1277, 1372, 1375,
2176, 2216–2224, 2227, 2230, 2232,
2233, 2234, 2235, 2236, 2238–2256
Vailokaitis Juozas (Juozapas) 701,
1262, 1277, 2216, 2217, 2218, 2222,
2234, 2235, 2241, 2243, 2244, 2246,
2252, 2254, 2255, 2606, 2786–2788
Vailokaitis Motiejus 2217, 2581
Vailokaitis Pranas 1277, 1619, 1620,
2217, 2223
Vailokaitis Viktoras 312, 2217, 2244,
2245, 2606, 2788, 2789
Vailokaitytė Aldona 2789
Vailokaitytė Agota 2217
Vailokaitytė Birutė 2253
Vailokaitytė Danutė 2253
Vailokaitytė Ona 2217
Vailokaitytė Petronėlė 2217
Vailokaitytė Ramutė 2246, 2253
Vailokaitytė-Pakalenkienė Aldona
2218, 2240
Vailokaitytės-Backer Ramutės 2246
Vailokas A. 2033, 2110
Vailokas Antanas 2033
Vainauskas Gustavas 491
Vainauskienė Dana 1998
Vainienė Irena 641
Vainilaitis Marcelijus 1380
Vainilaitis Martynas 1141, 2378
Vainius Bernardinas 641, 642, 1693,
2359
Vaišnienė 1360
Vaišnoras Linas 1136
Vaišnorienė Teresė 1427
Vaištaras Algirdas 1695, 2597
Vaišvila Darius 623
Vaišvilos 356
Vaitekūnaitė Akvilė 1544
Vaitiekaitė Elena 891
Vaitiekaitienė Danutė 891, 1120, 1123,
1131, 1132, 1143, , , 1199, 1207
Vaitiekaitienė Eugenija 1609, 1610
Vaitiekaitienė G. 570
Vaitiekaitienė Teofilė 891
Vaitiekaitis 580, 1241, 1357, 1751,
1783, 1817
Vaitiekaitis A. 1378
Vaitiekaitis A. 580, 583
Vaitiekaitis Arūnas 1174, 1175, 1176,
1185, 1196, 580
Vaitiekaitis Augustinas 1026, 1277
Vaitiekaitis Augustinas 891
Vaitiekaitis B. 1263
Vaitiekaitis Baltrus 473
Vaitiekaitis Gediminas 1625, 1626
Vaitiekaitis J. 615
Vaitiekaitis Jonas 451, 454
Vaitiekaitis Juozas 450, 506
Vaitiekaitis Vincas 473, 477
Vaitiekaitytė Petrė (Petronėlė) 1109,
1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1128,
1133, 1186, 1190, 2377, 2473
Vaitiekaitytė Vilija 1175, 1199
Vaitiekaitukas 952
Vaitiekūnaitė Akvilė 1249
Vaitiekūnas Evaldas 1490
Vaitiekūnas P. 15, 26, 32, 33, 34, 45,
56, 62, 63, 64
Vaitiekūnienė A. 720
Vaitiekūnienė Anelė 1422
Vaitiekūnienė Kristina 624
Vaitiekūnas Antanas 2642
Vaitilavičienė Rita 2487
Vaitkevičienė Antanina 2355
Vaitkevičienė Danutė 2452
Vaitkevičius A. 1122, 2359
Vaitkevičius Antanas 1121, 1123,
1131, 1145, 1198, 2355, 2356, 2358
Vaitkevičius V. 1949
Vaitkevičiūtė Daiva 2531
Vaitkienė V. 614
Vaitkūnaitė Dalė 1199, 1243
Vaitkūnaitė Kazė 2036
Vaitkūnas Zigmas 603
Vaitkus Dainius 1490
Vaitkus Kęstutis 2478
Vaitkus M. 2246
Vaitkus Vytautas 1468
Vaitkuvienė Valė 1503
Vaitonis Jonas 1385, 1543
Vaitonis V. 15, 45
Vaivada 583
Vaivada V. 603
Vaivadaitė Regina 1983
Vaivadaitė Vida 1195
Vaizgirdas Andriejus 215
Vaižgantas J. E. 432
Vaižgantas Tumas 1230
Vakarinienė Audronė 2039, 2076,
2155
Valaičiai 152, 182, 1735
Valaitė Antanina 900
Valaitė Bronislava 900
Valaitė Genovaitė 909
Valaitė Roma 909
Valaitė Salomėja 900
Valaitienė 1376
Valaitienė (Skaisgirytė) Teresė 1242
Valaitienė Agota 1795
Valaitienė Aldona 603
Valaitienė Algimantas 909
Valaitienė D. 571
Valaitienė Dana 571
Valaitienė Juzė 1428
Valaitienė Kajetonas 909
Valaitienė Marijona 347, 900, 909
Valaitienė Ona 1672, 1735, 1740, 1986
Valaitienė Ona 881, 909
Valaitienė Petronėlė 158, 188, 801
Valaitienė Salomėja 1698
Valaitienė T. 604
Valaitienė Teresė 603
Valaitienė Valė 1525, 1526, 1527
Valaitienė Vilija 389
Valaitienė Virginija 622, 631, 633,
1452, 1465
Valaitienė-Brazauskienė Adelė 772
Valaitienei 603
Valaitis 335, 640, 709, 710, 846, 1077
Valaitis A. 341, 342, 346, 355, 356,
734, 852, 1263, 1362
Valaitis Algimantas 1740
Valaitis Andrius 456, 511, 1774
Valaitis Anicetas 1698
Valaitis Anicetas 852, 889
Valaitis Antanas 343, 346, 347, 348,
447, 456, 465, 475, 511, 603, 625, 900,
1189, 1272, 1810, 2790, 1791, 2608
Valaitis Antanas Jonas 900
Valaitis Arvydas 566, 579
Valaitis Feliksas 2168
Valaitis Gediminas 1812
Valaitis Gintautas 624
Valaitis Irmantas 624
Valaitis J. 2358
Valaitis J. 345, 500
Valaitis Jokūbas 215, 334
Valaitis Jonas 1740
Valaitis Jonas 211, 215, 334, 509,
1064, 1065, 1077, 1085
Valaitis Juozapas 2168
Valaitis Juozas 1692, 1698, 1740, 1961
Valaitis Juozas 336, 343, 344, 447,
455, 474, 477,505, 772, 823
Valaitis Jurgis 334
Valaitis Justas 483
Valaitis Justinas 1698
Valaitis Justinas 364, 455, 469, 484,
885
Valaitis Kajetonas 869, 881
Valaitis Linas 1214
Valaitis Pranas 456
Valaitis Rimantas 1211
Valaitis Rimas 624, 1147, 1177, 1204
Valaitis S. 170, 837
Valaitis Saulius 1147, 1216
Valaitis Sebastijonas 507, 514
Valaitis Severinas 619
Valaitis Sigitas 1193
Valaitis Simijonas (Simas) 558, 560,
637, 801, 835, 1664, 1665, 1671, 1673,
1968, 1970, 1971, 2595
Valaitis Simonas 215
Valaitis Stanislovas 211
Valaitis Stasys 910
Valaitis V. 339, 341, 1109, 1362, 1795
Valaitis V. 2616
Valaitis Viktoras 1794, 2368
Valaitis Vincas 1146
Valaitis Vincas-Ūsorius 849
Valaitis Vitas 1824
Valaitis Vytautas 1698
Valaitis Z. 583
Valaitis Zenonas 1196
Valaitis Zigmas 1740
Valaitis Žydrūnas 1414, 1544
Valaitytė Andželika (Andžela) 1175,
1211
Valaitytė Anelė 1795
Valaitytė Antosė 347
Valaitytė Birutė 1199, 1983
Valaitytė Bronė 347
Valaitytė Daiva 1829
Valaitytė Dalė 1203
Valaitytė Elena 1190
Valaitytė Jolita 1249
Valaitytė Laima (Laimutė) 1175, 1199
Valaitytė Marija 1740
Valaitytė Ona 1186, 1540, 1542
Valaitytė Petrė 1427
Valaitytė Petronėlė 696
Valaitytė Reda 1211
Valaitytė Redita 1209
Valaitytė Roma 1208
Valaitytė Rūta 1218, 1229
Valaitytė Salomėja 347, 348
Valaitytė Saulė 1543
Valaitytė Saulena 1244
Valaitytė Sofija 1698
Valaitytė Vilija 1218
Valančius
Valančius 1972
Valančius K. 1271
Valančius Motiejaus 673, 1227, 1230,
1231, 1487, 1255, 1315, 1982, 1487,
2148, 2369, 2489
Valašinai 1815, 1819
Valašinaitė Danguolė 1197
Valašinaitė V. 1378
Valašinaitė Vida 1193
Valašinas Juozas 1819
Valašinas Kazys 1819
Valatka J. 735
Valavičienė Anelė 1182, 1394, 1396,
1576
Valavičienė D. 601
Valavičienė-Tumosaitė Danutė 2643
Valavičius Alvydas 1633
Valavičius Alvydas 640
Valavičius Arūnas 1130, 1212
Valavičius G. 395
Valavičius Marius 1155
Valavičius Nerijus 1222
Valavičius Pranas 1608
Valavičius Vytas 1195
Valavičiūtė Birutė 1203
Valavičiūtė Gintarė 1238
Valavičiūtė Vida 996, 1176, 1209,
1444
Valčys Jurgis 329
Valencevičius Juozas 2124, 2125
Valenta Vytautas 1242
Valentaitė Birutė 995
Valentas Vidmantas 1503, 1504, 1507
Valentienė Janina 1241
Valentukonytė Viktorija 1533, 1534
Valevičius 675, 704
Valevičiūtė M. 737
Valevičiūtė Zita 351, 352, 900
Valinčienė (Endzelytė) M. 688
Valinčienė Morta (Endzelytė) 687
Valinčius 687
Valinskas 649
Valinskas (Валинский) 364
Valinskienė (Paškauskaitė) Ramutė
583, 1394, 1400, 1485, 1548, 1551,
1553, 1554
Valinskis (Valinskas) Vytautas 1485,
1548, 1551, 1553, 1554
Valinskytė Aušra 1130, 1151, 1179,
1220, 1466
Valinskytė Eglė 1466
Valinskytė Vaiva 1151
Valiukevičiūtė Ona 1011, 1015, 1437,
1439, 1468, 1527, 1568, 1569
Valiukevičius Valadas 2498-2500
Valiukienė Salomėja 1807
Valiulis Skirmantas 2485, 2487, 2515
Valkaitė Marija 1241
Valkauskas Raimondas 1389
Valkeris V. 583
Valkeris Viktoras 157, 187, 573
Valsonokas R. 2251
Valsonokas Rudolfas 2251
Valtienė Petrė 888
Valtys Jurgis-Tundra 849
Valtys Klemensas 1422
Valtys Simas 507
Valtys Simonas 888
Valtys Vitas 850
Valtys Vytautas 888
Valtytė Marytė 888
Valtytė Tersė 888
Valtytė Zosė 888
Valujevas Piotras 672
Vanagaitis Juozas 1961
Vanagaitis Kristupas 449
Vanagaitytė S. 1107, 1108
Vanagas 2012, 2014, 2017
Vanagas Aleksandras 2009, 2010,
2011, 2018, 2020, 2024, 2025, 2027,
2032
Vanagienė Antanina 776
Vanagienė B. 2162

Vansevičius Stasys 2470
Varanavičienė Lolita 2488
Varinskis 1910
Varnagiris (Warnagiris) Antanas 1314
Varnagiris Antanas 1315, 1318
Varnai 1715
Varnaitis Kšištofas 215
Varnelienė J. 1818
Varnelytė Valė 1818
Vasaitienė Rima 1512
Vasevičius I. M. 830
Vasilaitis Augustas 447
Vasilevska Irena 1194
Vasiliauskai 1699
Vasiliauskaitė A. 2392
Vasiliauskaitė Akvilė 2421
Vasiliauskaitė Ieva 2421
Vasiliauskaitė Jadvyga 1699
Vasiliauskaitė Julija 1982
Vasiliauskaitė Ona 1982
Vasiliauskaitė Ona 2417
Vasiliauskaitė Petrutė 1699, 1715
Vasiliauskaitė Valerija 2417
Vasiliauskas 1956
Vasiliauskas Andrius 1515
Vasiliauskas Antanas 1732
Vasiliauskas Antanas 2417
Vasiliauskas Justinas 1142, 1174,
1188, 1277, 1375, 2379, 2417-2421, 2791
Vasiliauskas Jonas 2417
Vasiliauskas Jonas 507, 1699, 1715
Vasiliauskas Juozas 2417
Vasiliauskas Mečys 700
Vasiliauskas Raimondas 2420
Vasiliauskas Zenonas 2487
Vasiliauskienė Eglė 622
Vailiauskienė Petronėlė 2417
Vasiliauskienė Živilė 2547
Vasiliūnas Vytenis 2344
Vasiliūnienė D. 1273
Vasiliūnienė D. 1322
Vasiliūnienė Dalia 1252
Vasinauskas Petras 486, 548
Vasiukevičienė Antanina 1372
Vasiukevičienė Magdelena 2792
Vasiukevičius 495, 740, 741, 1585
Vasiukevičius Algirdas-Vasaris 2791
Vasiukevičius (Wasiukiewicz) Juozapas
675, 1024, 1255, 1315, 1318
Vasiukevičius J. 2163
Vasiukevičius (Vasiukewiczius) Juozapas
2580, 2581
Vasiukevičius Juozapas 2161, 2170
Vasiukevičius Juozas 1372, 2791, 1792
Vasiukevičius Justinas 2791
Vasiukevičius Stasys 735, 1094
Vasiukevičius Teodoras 469, 480,
2580
Vasiukevičiūtė Petronėlė 1068, 1075,
1100
Vaskela G. 431
Vaskelienė J. 2007
Vaščėga Vitas 583, 1987
Vaščėgienė S. 1613, 1615
Vaščėgienė Saulena 1566, 1568, 1615,
1616
Vaščėgienė Saulena 389
Vaškelis A. 500
Vaškelis Leonas 1627, 1631
Vaškevičius A. 809
Vaškevičius Vitas 642
Vaškienė Jolanta 621, 622
Vaupšas Antanas 2401, 2412, 2413
Vaza Vladislovas 291
Vaza Zigmantas 291
Vebeliūnas Antanas 729, 730, 1094,
1099, 1264, 1266, 1315, 1320, 1338,
1587, 1613
Vėberis Julius 443
Vėbra R. 674
Vedeckas Gintas 1386, 1387
Vedegienė D. 1392
Vedegienė Danutė 1387, 1389, 1391,
1485
Vedegys Antanas 1957
Vedegis Virginijus 624
Vedegytė Jurgita 1248
Vedrinaitis Juozas 888
Vėgneris Vitas 661
Vėgneris Vytautas 1200
Veineris Albertas 491
Vejeris 2171
Veleckienė Česė 2584
Velička Gasparas 2326
Velioniškis A. 701
Veliopolskis Aleksandras 360
Venciūtė Guoda 1150, 1151, 1225,
1550
Venckus Z. 84, 114
Venclovas A. 1081
Venclovas Petras 1455
Venglinskis Anatolijus 2307
Venienė Agota 2019
Venienė B. 583
Venienė Česė 583
Venienė Nijolė 1674
Venys 822, 1646, 1751
Venys Antanas 1754, 1983
Venys Edvardas 1674
Venys Juozas 563, 822, 2792
Venys Juozas Antanas 772, 774, 822
Venys Kęstutis 1198
Venys Mikalojus 214
Venys Petras 1957
Venys Steponas 215
Venys Vladas 1629
Venys Zigmas 1672
Venytė A. 754
Venytė Danguolė 1202
Venytė Genovaitė 1427
Venytė Irena 1197
Venskaitė Salomėja 1990
Venskaitienė Elžbieta 570, 583, 1120
Venskaitienė Pranė 1773
Venskaitis 557, 1773
Venskaitis J. 583
Venskaitis Justinas 1630, 1776
Venskaitis Justinas 579
Venskaitis Pranas 1776
Venskaitytė A. 1110
Venskaitytė Anelė 1776
Venskaitytė Angelė 1110
Venskaitytė Diana (Dijana) 1206, 1776
Venskaitytė Eugenija 1776
Venskus Gediminas 900
Venslovaitis Vidas 997
Vepštas Henrikas 1629
Verba Algirdas 1141
Verbyla 585
Verbyla Andrius 714, 715
Verbyla Gediminas Jonas 624
Verbyla Jonas Gediminas 619
Verbyla Vincas 326, 515
Verbyla Vytautas 715
Verbylaitė Laima 1203
Vereckienė Ona 1817
Vereckis J. 844, 845
Vereckis Jonas 1817, 1825
Vereckis Jurgis 453, 1817
Veryha-Darevskis Antanas 2232
Verneris Teodoras 1273
Verseckai 1430
Verstinskienė Virginija 624
Vertelka B. 2212
Vėlyvis Stasys 2470
Venclovaitis V. 2497, 2526
Venclovaitis V. 2571, 2572
Venclovaitis Vidas 2511
Venys 2601
Verba Algirdas 2378
Verdis Dž. 2500
Vėteris Vitalijus 2487
Vialaras P. 2547
Vičaitė Sigita 1508
Videika J. 2596
Videika Juozas 1501, 1665
Vidrinskas Pranas 1629, 1630
Vidrinskienė (Kantautaitė) Sigita 652,
659
Vidrinskienė Danutė 1506
Vidulis 322
Vydūnas 1556, 2478
Vidūnas Jonas 2496
Vidūnas Jurgis 705
Vidžiūnas Arvydas 1009, 1011, 1374,
1506, 1514, 1515, 2506
Viedrinaitienė Ona 458
Viedrynienė Ona 453
Vienažindys A. 149, 179
Vienuolis A. 2566
Viežbovskis Petras Paulius 1291,
1308, 1314, 1315
Vikede T. 828
Vikšraičiai 1872
Vikšraitė Lina 2510
Vikšraitienė Danutė 2510
Vikšraitis Giedrius 2510
Vikšraitis Juozas 1440
Vikšraitis Juozas 154, 184, 474
Vikšraitis Kęstutis 1187
Vikšraitis Rimaldas 1195, 1277, 1372,
1373, 1819, 2293, 2294, 2510- 2515,
25212792, 2793
Vikšraitis Vytautas 1819
Vikšraitis Zalijušas 2019
Viktorin M. 825
Vilbaek Carl 1487, 1488, 1489, 1491
Vilčinskas Julius 808, 809
Vilčinskienė Valerija (Tumosaiotė)
168, 198, 409, 413, 422, 807, 808, 1123,
1141, 1142, 1262, 1289, 1311, 1380,
1382, 1506, 1514, 1516, 1815
Vilčinskas Viktoras 2388
Vilčinskienė V. 2422, 2460
Vildžiūnas Kristijonas 2531
Vildžiūnas Vladas 2399, 2404
Vileišis J. 2227–2229, 2231, 2232
Vileišis Jonas 2176, 2226
Vileišis Petras 790
Vilenčiukas G. 1908
Vilenskis Jozefas 494, 497
Vilhelmas Frydrichas III, Prūsijos
karalius 667
Vilimaitis Jonas 1620
Vilimaitis Karolis 1577
Vilinskiai 944
Vylius J. 2080, 2082
Vylius Jaunius 2040, 2076, 2151,
2154
Viliūšienė (Markevičiūtė) Inesa 145,
1467, 1486, 1575, 2794
Viliūšienė Janina 1146, 1378, 1441,
1604, 1605
Viliūšienė Laima 641
Viliūšis Antanas 1441, 1605
Viliūšis Džeraldas 1177, 1207
Viliūšis Jonas Sigitas 1146
Viliūšis S. 583, 1378
Viliūšis Sigitas 1440
Viliūšis Vytautas 642
Viliūšytė Elė 1378, 1440
Viliūšytė Miriama 1187
Viliušytė Vida 1201
Vilkaitis Armonas 491
Vilkaitis Aurelijus 1529
Vilkaitis J. 436
Vilkaitis Juozas 2496
Vilkas Algimantas 2398
Vilkas Pranas 489
Vilkauskienė G. 1558
Vilkevičiai 1675
Vilkevičius Juozas 902
Vilkevičius Pijušas 1665, 1675
Vilkevičiūtė Danutė 1144, 1675
Vilkevičiūtė Lukrecija 1675
Vilmikas (Wilmik) Vincentas 1316
Vilmikas Vincentas 1317
Vilniškaitienė Julijona 453
Vilniškaitis Petras 772, 1624, 1818,
1825
Viltrakienė 2304, 2317
Viltrakienė Ona 2304
Viltrakienė Ramutė 1526, 1527, 1528
Viltrakienė Rimanta 624
Viltrakienė Romutė 619
Viltrakis Alvydas 625
Viltrakis Sigitas 2321
Viltrakytė Genė 1191
Viltrakytė-Skiragienė Magdė 2304
Vilutytė Marija 2019
Vincas Palubinskas 442
Vincas Staugaitis 1041
Vinča Andrius 1212
Vinča Ričardas 1207
Vinenas Karolis 307
Vingendorfai O. ir A. 1939
Vingendorfas Oskaras 1937, 1938,
1939, 1940
Vinokurovas Jevgenijus 2454
Virbalaitė 990
Virbauskaitė Rūta 1195
Virbauskienė Irena 1146
Virbickaitė (Petrauskienė) Laima 1175,
1184, 1185, 1199
Virbickaitė Birutė 1454
Virbickas Deividas 1181
Virbickas Julius 566
Virbickas Romas 1548
Virbickas Vladas 1272, 2385
Virbickienė Salomėja 1646, 1651
Virbickytė Birutė 1455
Virbylienė Skirma 1233
Virginijus Duoba 1445
Virkėtienė Dalė 1990
Virkėtis Paulius 1990
Virokaitienė Emilija 1124
Virokaitis 867, 868
Virokaitis Antanas 443, 852, 910
Virokaitis Jonas 1631
Virokaitis Justinas 850
Viršaitis Algimantas 906
Viržaičiai 1779
Viržaitienė Ignutė 1674, 1779
Viržaitienė Ona 379
Viržaitis Vitas 569, 1630
Viržaitytė Birutė 1188
Viržaitytė Elena 1187
Viržaitytė Genovaitė 1130, 1142,
1143, 1196
Viržaitytė Marcelė 1376
Viržaitytė Marcelė 554, 560
Viržaitytė Teresė 1983
Visackas A. 1596
Visockaitė (Karnauskienė) Audronė
1486
Visockas Vytautas 2487
Višimskis Simonas 241
Višinskas Saulius 641, 1542
Višinskienė Danguolė 1542
Višinskis 2202
Višinskis P. 2182
Višinskis Povilas 718, 2182, 2197
Vyšneveckaitė (Piečaitienė) Kristina
1550
Vyšneveckaitė Kristina 1443, 1444,
1548
Vyšneveckaitė-Piečaitienė Kristina
1473
Vyšneveckienė Ramutė 2535
Vyšneveckienė Ramutė Elena 1516,
1524
Vyšniauskaitė Angelė 406, 1371, 1555,
1638–2350, 2377, 2379, 2600, 2794
Vyšniauskaitė Laurita 1544
Vyšniauskas Antanas 469, 559, 766
Vyšniauskas Jonas 506, 1262
Vyšniauskienė (Kantautaitė) Rita 659
Vyšniauskienė Ona 506, 1262
Vyšniauskienė Patronėlė 778
Vytautas Dr. 1662
Vytautas, kunigaikštis 2405
Vitkauskas Feliksas 684
Vitkauskas Juozas 2496
Vitkauskas Paulius 1544
Vitkauskas V. 2020
Vitkauskas Viktoras-Saidokas 860,
865, 867, 869, 874, 875
Vitkauskienė (Barkauskaitė) Aldona
1243
Vitkauskienė Aldona 1243, 1245
Vitkauskienė Laima 624
Vitkauskienė V. 602
Vitkauskienė Violeta 624
Vitkauskytė Ona 2195, 2196, 2197
Vitkus Balys 512
Vizbara Kazimieras 2297
Vizbaras (Widzbor) Anzelmas 1316,
1317
Vizbarienė Aldona 2297
Vizgirda 1735
Vizgirda 866, 872, 955, 985
Vizgirda A. 1740, 1741
Vizgirda A. 612
Vizgirda A.-Kapsas 876, 877
Vizgirda Anicetas 625, 1527, 1528,
1735, 1741, 1742
Vizgirda Antanas 464, 850, 858, 859,
874, 910
Vizgirda Antanas-Kapsas 850, 851,
853, 855, 857, 864, 875, 876, 879
Vizgirda Gytis 1182, 1576
Vizgirda Jonas 451, 510, 859, 864
Vizgirda Juozas 473, 495, 509, 869
Vizgirda L. 867
Vizgirda Leonardas-Keleivis 851, 853,
854, 857, 859, 860, 861, 862, 864, 865,
868, 869, 870, 873, 874, 876, 879, 910
Vizgirda S. 1054
Vizgirda Saliamonas 504, 508, 1056,
1057, 1075, 1083, 1100
Vizgirda V. 2169
Vizgirda V. 2608
Vizgirda Vincas 1654
Vizgirda Vytautas-Vytis 875, 879,
910
Vizgirdaitė Vita 854, 874, 887
Vizgirdas (Визгирд) Juozas 364
Vizgirdas A.-Kapsas 853
Vizgirdas Leonardas -Keleivis 863
Vizgirdas Vytautas 874
Vizgirdos 636, 1741
Vižanskiai 2242
Vladas Rimkus 859
Vladimirovičius Kirilas 817
Voevodin M. G. 1648
Vogneris Karolius 472, 473, 491
Voicekovskis Jonas 2160
Voigt Erick 2582
Voitenka M. V. 825, 830
Voldemaras A. 773, 1618, 2231
Voldemaras Augustinas 2229
Voldemarienė Karolina 1533
Volfas G. 2248
Volkaitė-Kulikauskienė R. 166, 196
Volkienė (Dimšaitė) Juzefa 1064
Volkienė J. 1108, 1129
Volkienė Juzefa 1074, 1102
Volkneris 1907, 1908, 1910
Volter Eduardas A. 310, 324, 336,
366, 367, 2023, 2021, 2022, 2024, 2198,
2204, 2592, 2596, 2616
Volungevičius Vitas 2412, 2487
Vonsavičius V. 16, 24, 25, 26, 46,
54, 55, 56
Vonsiackis 2189
Vorevičienė Audronė 1500
Vorevičius Algimantas 1500
Vosylaitis 1954
Vosylaitis A. 1952
Vosilaitis Adomas 1940, 1952, 1957,
1961
Vosylaitis Augustas 489, 507
Vosilaitis (Vosylaitis) Jonas 446, 448,
451, 511
Vosylius 1905, 1956
Vosylius B. 1073
Vosylius Saulius 2531
Voskresenskas A. S. 826, 829, 830
Voveris V. 316, 320
Vrublevičius Mantas 1422
Vsiukevičius J. 2162
Vušniauskas Antanas 764

 

W

Warpas Katarzyna 1500
Wasiukiewiczenie 2580

Werner K. 84, 114
Wigg F. G. 85, 115

 

Z

Zabarauskaitė Veronika 687
Zabarskaitė J. 2020
Zabiela G. 171, 201
Zabilius Jurgis 2549
Zablackas Artūras 1218
Zablackas Audrius 1179, 1217
Zablockaitė Onutė 1121
Zabłockiego Adama 1826
Zablockis Adomas 207
Zagorska I. 168, 169, 198, 199
Zagurskis Saliamonas 1589
Zagurskytė Irma 1147, 1216
Zaikauskas Egidijus 995
Zajankauskaitė Lina 1123
Zakarauskas Raimundas 1994
Zakarevičienė Jolanta 1170, 1171
Zakarevičienė Juzė 1694
Zakarevičienė L. 1509
Zakarevičienė Lereta 1694
Zakarevičius Algirdas 1694
Zakarevičiūtė 1630
Zalatorius Albertas 1369, 2195, 2184,
2200, 2201, 2202, 2377, 2378
Zalgis 1772, 1773, 1777
Zambacevičiūtė Jadvyga 668
Zanavičius 1348
Zanavykas S. 753
Zanavukėlis J. 315
Zanevičius V. 1350
Zanuškaitis Baltramiejus 211
Zapareckas Aleksandras 326, 327,
503, 760, 763, 765, 1008, 1009, 1083,
1810
Zapereckas Juozas 762
Zaremba H. 580, 848
Zaremba Henrikas 570, 1177, 2368
Zarickis P. V. 53, 83
Zauka Juozas 2172
Zavadskaitė Zita 1114
Zavalovas I. A. 825
Zaveskas Juozas 452
Zavistauskienė Aldona 1272
Zbierajauskaitė (Matijošaitienė) Felicija
1041, 1044
Zdanevičienė Sofija 2458
Zecas P. 316
Zemlickas Gediminas 2487
Zemolaitis Barbora 2161
Zibergas Berkus 449
Zybertas Vilius 1136, 1148
Zičkauskas Juozapas 2158
Zyderis Simanas 489
Ziegoraitis (Зегорайтис) Leopoldas
308
Ziegorius 382, 750
Ziegorius Gustavas 468, 470, 490
Zigmantienė Jolita 633
Zigmantienė Magdalena 322
Zilinskas Darius 1553
Zilupa 816
Zinkevičius Zigmas 25036
Zymantai Petr. ir Juzė 510
Zymonas A. 1580
Zimzonas J. 1961
Zinkevičius 556
Zinkevičius Motiejus 693

Zinkevičius Z. 206, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2370
Zlotogurovienė Stasė 625
Znamenskiai 1173, 2397
Zobarskas S. 1095
Zokaitė Irena 1208
Zokaitė-Samuilienė Ona 1123, 1141,
1186, 1779, 2414-2416, 2795
Zokaitis 1773
Zokaitis 353
Zokaitis (Zokas) Kazimieras 1797
Zokaitis Antanas 1779
Zokaitytė Audronė 1213
Zokas 1792, 1872
Zokas 354, 844
Zokas Alfonsas 1499, 2294
Zokas Jonas 1811
Zokas Jonas 588
Zokas Juozas 509, 828
Zokas Pranas 1676, 1678, 1794, 1797,
2354
Zokas S. 1067
Zokas Simanas 461, 753, 1066, 1067,
1797, 2019, 2354
Zokienė Ona 1797
Zolekeris (Zolekis) Frydrikas 696
Zubakov Genadij 1499
Zubkovas 845
Zubkovas I. G. 830
Zubrickai 1101, 1671, 2564
Zubrickai J. ir A. 818
Zubrickaitė Agota 896
Zubrickaitė Marytė 1377
Zubrickaitė Regina 1123, 1176
Zubrickaitė Z. 1109
Zubrickas 1663, 1757, 1758, 2295
Zubrickas 589, 638, 752, 774, 794
Zubrickas A. 497, 558, 1666, 1668,
1670, 1672
Zubrickas Augustinas 1665, 1666,
1671
Zubrickas Augustinas 504, 729, 1053,
1054, 1055, 2595
Zubrickas B. 2261
Zubrickas J. 399, 795, 1263
Zubrickas Juozas 457, 478, 896
Zubrickas Justinas 1277, 1681, 1696,
2795
Zubrickas Pr. 604
Zubrickas Pranas 619, 1243, 1630
Zubrickienė (Pečkaitytė) Salomėja
1543
Zubrickienė Agota 896
Zubrickienė O. 1668
Zubrickienė S. 1385
Zubrickienė Salomėja 1385
Zubrytė Marija 2493
Zuchorskis Benediktas 298
Zuikis Mikalojus 213
Zuikis Stanislovas 213, 215
Zulius Jokūbas 211
Zulonaitė Genutė 1606
Zumaras Rimas 1490
Zurčinas Jokūbas 210
Zutrockas 774
Zvirgzde Elena 1593

 

Ž

Žaidytė G. 1475
Žakevičienė Ona 780
Žakevičius Jonas 780
Žakevičius Pranas 780
Žakevičiūtė Elena 780
Žakevičiūtė Marcelė 780
Žala Stasys 1630
Žala Vaclovas 1629
Žalėnas Gintautas 1274, 1276, 1322
Žalienė Pranė 1118
Žalys Stasys 1144
Žalys Vytautas 2250
Žalnora Jonas 1630
Žalpys E. 1475
Žambai 914
Žambas Juozas 1774
Žambienė 914
Žambienė Kunigunda 1774
Žarba Jokūbas 214
Žarkovas Vladimiras 1501
Žarskienė Rūta 2040, 2151, 2154, 2155
Žąsaitis Juozas 241
Ždanovas 1627
Žebrauskaitė Janina 852, 889, 1109
Žebrauskaitė Juzefa 1110
Žebrauskaitė Valerija 889
Žebrauskas Antanas 552, 852, 889
Žebrauskas Juozas 2233
Žebrauskas Jurgis 456
Žebrauskas Kostas 889
Žebrauskas P. 752
Žebrauskas Pranas 748
Žebrauskas Zostochas 852
Žebrauskienė Magdė 458
Žebrauskienė Matilda 889
Žebrauskienė Rima 641
Žebriūnas Arūnas 2531
Žekonis 1630
Žemaitaitienė Aldona 1128
Žemaitaitienė Birutė 1834
Žemaitaitienė Ona 1658
Žemaitaitis 1659
Žemaitaitis Augustinas 1658
Žemaitaitis Jonas 1658
Žemaitaitis Juozas 1658, 1811
Žemaitaitis Jurgis 1658
Žemaitaitis Justinas 1124
Žemaitaitis Kostas 461, 1657, 1658,
1659, 1662
Žemaitaitis Pranas 476, 1810
Žemaitaitis Stasys 506, 640, 1658,
1659
Žemaitaitytė Eugenija 1658, 1662
Žemaitaitytė Onutė 1658
Žemaitaitytė Vilija 1204
Žemaitė 1076, 1455, 2524
Žemaitienė V. 818, 1815
Žemaitis 580
Žemaitis Algirdas 2487
Žemaitis Antanas 573
Žemaitis Feliksas 906
Žemaitis J. 585
Žemaitis Jonas 379, 515
Žemaitis Juozapas 2373, 2387
Žemaitis Juozas 515, 1077, 1135, 1273,
1803, 2212
Žemaitis Jurgis 313, 1316, 1319, 2544
Žemaitis Justinas 1190
Žemaitis P. 1944
Žemaitis S. 1361
Žemaitis V. 408
Žemaitis Vitas 874
Žemaitis Vytautas-Šermukšnis 624,
866, 867, 868, 873, 874, 880
Žemaitytė Birutė 1230
Žemaitytė Daiva 1223
Žemaitytė E. 1130
Žemaitytė Evelina 1179, 1225
Žemaitytė-Geniušienė I. 2539
Žemaitytė Jūratė 2401
Žemaitytė Marcelė Ona 797
Žemaitytė Nijolė 1193
Žemaitytė-Sukackienė O. 1126
Žemavičius Sebastijonas 2161
Žembas Juozas 559
Žemutis 330
Žepkaitė R. 2251
Žepnickis (Rzepnicki) Motiejus 1316
Žepnickis Motiejus 1318
Žereznekovas 379
Žeruolis Jonas 2418, 2470
Žibaitė Nijolė 1195
Žibaitė Rita 1213
Žibas Juozas 1961
Žibas Svajūnas 1178
Žibas Zigmas 1194
Žibienė Nijolė 1171, 1235, 1236,
1240
Žibienė Stasė 1608
Žibutienė (Matijošaitytė) Kunigunda
432
Žibutis Juozas 432, 1736
Žičkauskaitė Česė 1824
Žičkauskas (Жычковский) Juozapas
308
Žičkauskas Tomas 308
Žičkauskas Vladas 1025
Žičkienė A. 2040
Žičkienė Aušra 2151, 2154
Žičkus (Žičkauskas) Tomas 1018,
2796
Žičkus Juozapas 307, 308
Žičkus Juozas 675

Žičkus Tomas 308, 675
Žievienė 2126
Žievienė Ona 1681, 1735
Žievienė Veronika 1681
Žievis 379
Žievys Antanas 1277, 1742, 2797
Žievys Baltrus 1681
Žievys D. 479
Žievys Damijonas 464, 1681, 1735,
1740
Žievys Jonas 2797
Žievys Kajetonas 1681, 2797
Žievys P. 1109
Žievys Pranas 1088, 1093, 1096,
1100, 1107, 1108, 1681
Žievys Simanas 461, 508, 886
Žievys Simonas 1681
Žievytė 1756
Žievytė Anastazija 1682
Žievytė Antanina 1682, 2558
Žievytė Jūratė 1681
Žievytė Kunigunda 1682
Žievytė Ona 1681
Žievytė-Kulvietienė Z. 827, 168, 2460,
2797
Žilaitytė 1752
Žilaitytė Virginija 1202
Žilinskaitė 1815
Žilinskaitė Julijona (Julija) 1031, 1036,
1075, 1105, 2019
Žilinskaitė-Papečkienė Birutė 1506
Žilinskas 583, 806
Žilinskas Antanas 306, 666, 744, 2178,
2384, 2385
Žilinskas Kazimieras 1142, 1143, 1197
Žilinskas M. 2486
Žilinskas Mindaugas 1219
Žilinskas Tomas 672, 673, 1222
Žilinskienė Joana 1694
Žiliukas aidas 2531
Žilius Vladislovas 2399, 2404
Žilytė Kristina 1537
Žindžiuvienė Loreta 1750
Žiurlis Alfonsas 2418
Žiurlys Alfonsas 2470
Žiogelis Romas 597, 624
Žiogelis Vidas 624
Žirgulys Aleksandras 2301, 2311
Žirgulis Vladas 2565
Žirguls A. 2316
Žitinevičius Gabrys 711
Žitinevičius Jurgis 711
Žitkauskaitė Monika 1191, 1242
Žitkauskaitė Ona 1195
Žitkauskas M. 1929
Žitkus M. 1913, 1915, 1916, 1921,
1923, 1935, 1937, 1954
Žiugždienė Marija 1127, 1752
Žiūraitienė Nijolė 625
Žiūraitis Giedrius 1532, 1534
Žlabis Juozas-Žengė 2479
Žostautaitė Petronėlė 2234
Žuika 774
Žukaitis Juozas 850
Žukaitis V. 1961
Žukaitytė Danutė 1244
Žukas Stepas 2192, 2296, 2463
Žukas V. 2365
Žukas Vladas 2371, 2372
Žukauskai 1751
Žukauskaitė A. 2088, 2096
Žukauskaitė Aida 996, 1138, 1212
Žukauskaitė Kunigunda 2109
Žukauskaitė Laimutė 1175, 1197
Žukauskaitė Marija 564, 954
Žukauskaitė O. 1751
Žukauskaitė Saliomija 1428
Žukauskaitė Uršulė 811
Žukauskas 1663
Žukauskas 2601
Žukauskas A. 1666
Žukauskas Albinas 503
Žukauskas Algimantas 1985
Žukauskas Antanas 873
Žukauskas Antanas-Korsaras 870,
876, 880
Žukauskas Jonas 307, 449
Žukauskas Juozas 449, 2798
Žukauskas Pranas 450, 506
Žukauskas Silvestras 1005, 1007
Žukauskas Antanas 892
Žukauskienė (Dailydaitė) Matilda
2134
Žukauskienė K. 570
Žukauskienė Laima 1505
Žukauskienė Matilda 2136, 2146
Žukienė Stasė 1441
Žukovskis Matas 210
Žukovskis Mateušas 2160
Žuliabinas 871, 872
Žulys Aleksas 1623
Žulys Gintautas 1505, 1506, 1805
Žumbakienė Gražina 1998
Župerka Kaimieras 2505
Žurauskaitė Česlova 1662
Žurauskas S. 1576
Žurauskas Simanas 1576, 1580
Žvalionienė Laimutė 1524
Žvirbliai 956
Žvirgždienė E. L. 1516
Žvirgždys V. 2551
Žvirka 774

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt