Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Buvusio Užpalių valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo duomenis)

 

Abromiškio k.
Alaušos k.
Alinaukos plv.
Antakalnių k.
Antaniškio vns.
Armoliškių k.
Armoniškio k.
Ažubrado vns.
Ažusienio k.
Bajorų k.
Baltakarčių k.
Bekinčių k.
Bikuškio dv.
Brandesių (Užpalių) vns.
Butiškių k.
Čižiškių k.
Čyžiškių k.
Dambravos vns.
Daugilio dv.
Davainių k.
Degesių k.
Degėsių k.
Gaigalių k.
Gailiešionių k.
Galinių k.
Gyliškio k.
Giraišių k.
Grybynės vns.
Ilčiukų k.
Juliškio vns.
Juočiškių k.
Juškonių k.
Kaimynų k.
Kairiškio k.
Kalinaukos vns.
Kaniūkų k.
Karkažiškių k.
Kepių k.
Kišūnų k.
Komisaraukos (Kintaprudės) vns.
Kuprių k.
Kureišiškės vns.
Kustų k.
Kušlių k.
Kušneriūnų k.
Lelių k.
Lygamiškio k.
Likunčių k.
Linskio k.
Martinčiūnų k.
Mažeikiškių k.
Mikėnų k.
Mykėnų k.
Miškinių k.
Musteikių k.
Narvaišių k.
Nasvaičių k.
Nasvaitėlių k.
Nemuniškio vns.
Neviržėnų k.
Neviržos k.
Novosiolkos I vns.
Novosiolkos II vns.
Pasalių k.
Pilvelių k.
Pladiškių k.
Plepesiškių k.
Puodžių k.
Pusbedžio vns.
Ramavidiškio k.
Rameikių k.
Remeikių k.
Rymiškių I k.
Rymiškių II k.
Ryškonių k.
Samanės vns.
Satarečiaus k.
Sidabrinės vns.
Sirutiškio plv.
Stadalių plv.
Stasiškių k.
Šeiminiškių (Bikuškėnų) k.
Šeiminiškių k.
Šeimyniškių k.
Šernupio k.
Šlapės vns.
Šventorėlio (Bikuškio) vns.
Talaikių k.
Tarvydžių k.
Tatuoliškio k.
Toleikių k.
Traidžiūnų k.
Trumpalių k.
Ubagų k.
Užpalių mstl.
Vaiskūnų k.
Vaiškūnų k.
Vanagiškių k.
Vastapų vns.
Vėželių k.
Viešeikių k.
Vygėlių k.
Vygėlių k.
Vilučių k.
Višnionkų k.
Voverynės vns.
Žaibiškių k.
Žalnieriškio vns.
Žeibiškių k.

 

Santrumpos: bžnk. - bažnytkaimis, dv. - dvaras, glžk. st. - geležinkelio stotis, k. - kaimas, mstl. - miestelis, mst. tp. gyv. - miesto tipo gyvenvietė, plv. - palivarkas, vns. - viensėdis.

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt