lankymasis šioje svetainėje

 

 

Užpaliai
27-oji dviejų dalių „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: iš viso 92 autoriai,  271straipsnis, 2372 puslapių, po 1000 egzempliorių. 2013 m.

Asmenvardžių rodyklė (9 008 vnt.)

A B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V W Z Ž

 

A

Abarius L.  2254
Abeciūnienė Elena  860
Abelė Anda  1294
Abelienė D.  749
Abelienė Dalia  748, 857
Abelinskai  236, 1776
Abelinskas B.  486, 625,, 667, 617, 816, 1775, 1776
Abelinskas Domas  487, 2096
Abelinskas Jonas  233, 575
Abelinskas Juozas  233, 487, 575
Abelinskas Justinas  1086
Abelinskas Kazimieras  817, 1719, 1061, 1743
Abelinskas Napalys  506, 590, 627, 1775
Abelinskas Pranas  1075
Abelinskienė  233, 709
Abelis A.  749, 857
Abelytė Rasa  1094
Abramas  497, 1671, 1653
Abramovičius Georgijus  1222
Abromavičius S.  477
Abukauskai  380, 523, 1674, 2040, 2089
Abukauskai J. ir G.  618
Abukauskaitė Agota  410
Abukauskaitė Anastasija  410
Abukauskaitė Bronė  894
Abukauskaitė Kotryna  410
Abukauskaitė Marijona  894
Abukauskaitė Marytė  1923
Abukauskaitė Ona  894
Abukauskaitė Stasė  894
Abukauskaitė-Meškauskienė Loreta  1336
Abukauskaitė-Velutienė Anastasija  410
Abukauskas  1779
Abukauskas A.  1050
Abukauskas Algis  894
Abukauskas Antanas  487, 1050
Abukauskas Aurimas  13, 25, 1168, 1922, 1923, 2304
Abukauskas Balys  424
Abukauskas Benas  894
Abukauskas Gintautas  1426
Abukauskas Henrikas  697, 894
Abukauskas J.  585, 595, 606
Abukauskas J.-Siaubas, Vytenis  562
Abukauskas Jonas  6, 18, 410, 424, 495, 512, 555, 556, 560, 564, 568, 589, 594, 951, 973, 1426, 1790
Abukauskas Jonas-Siaubas  558, 565, 604
Abukauskas Jonas-Siaubas, Vytenis  559, 561
Abukauskas Juozas  487
Abukauskas P.  1923
Abukauskas Petras  13, 25, 894, 1086, 1168, 1922
Abukauskas Pranas  424, 623, 894, 1790
Abukauskas V.-Laisvutis  561, 618
Abukauskas V.-Žiedas  561, 562, 564
Abukauskas Vincas  410, 424
Abukauskas Vytautas  424, 568, 623, 894
Abukauskas Vytautas-Laisvutis  559, 561, 565, 1426
Abukauskas Vytautas-Žiedas  559, 561, 566
Abukauskas Vladas  149, 685, 894, 1311
Abukauskienė  799
Abukauskienė Bronė  1790
Abukauskienė Emilija  894
Abukauskienė G.  1500
Abukauskienė Gailiūnė  1217
Abukauskienė Gražina  685
Abukauskienė Ona  8, 20, 516, 893, 894
Abukauskienė R.  846, 852, 854, 855, 857, 858
Abukauskienė Regina  6, 7, 10– 12, 18, 19, 22, 23, 24, 555, 641, 843, 849, 856, 857, 860, 861, 1165–1167, 1347, 1432, 1572, 1675, 1860
Abukauskienė Vera  1349
Adamkienė Alma  1906
Adamkovičova Anastazija  1278
Adamkus Valdas  371, 548, 564, 1311, 1315, 1540, 1791, 1820, 1896–1898, 2156
Adamonienė Karina  4, 32
Adamovy Feodor  905
Adamovy Piotr  905
Adleri-Karlsonas Gunaras  2284
Adolfas Narūnas  798
Adomaitienė O.  644
Adomaitienė Ona  1477, 1481, 1482, 1484–1488, 1492–1494, 1501, 1505, 1924
Adomaitis A.  220, 582, 583, 673, 1075, 1243, 1477, 1676, 2193
Adomaitis Aloyzas  6, 18, 218, 395, 573, 1217, 1268, 1336, 1341, 2304
Adomaitis Antanas  252, 375, 376, 395, 495, 496, 577, 582, 655, 664, 1075, 1076, 1273, 1341, 1648, 1924
Adomaitis Jurgis  1076
Adomaitis Pranciškus  495, 668, 671, 1234, 1237, 1326, 1677
Adomaitis T.  110
Adomauskas Rimantas  716
Adomavičaitė Anelė  1080, 1086
Adomavičienė Grasilija  754, 1375
Adomavičius  597
Adomavičius Bonifacas  1924
Adomavičius J.  669
Adomavičius Jonas  599
Adomavičius Juozapas  659
Adomėnas Jurgis  1068
Adomėnas Motiejus  1063
Adomonis Jonas  487
Adomonis Jurgis  487
Afanasjevas Fedosijus  438, 440
Aftanazis R.  1535
Aglinskai  917
Aglinskas  944, 945, 1038
Aglinskas Juozas  623
Aglinskas Povilas  623
Aglinskas Vytautas  851, 853, 854, 862, 1799
Aglinskienė Danguolė  851, 862
Aglinskienė G.  644
Aglinskienė O.  517, 607, 1340
Akai Jason  2222
Akai Natan  2222
Akai Peter  2222
Akavickas R.  802, 807
Akavickas Raimundas  802

Akelanaitė Zita  378
Akelis J.  2134
Alasevičius Antanas  623
Alaunytė Uršulė  888
Alaunytė-Čekienė Uršulė  889, 891
Alekna  895
Alekna Gintautas  1793
Alekna Petras  895, 897
Alekna Povilas  897
Aleksandras III, imperatorius  1949
Aleksandras, kunigaikštis  238
Aleksandrovičius S.  239
Aleksiejus, caras  2114
Aleliūnas Naglis  1293
Aleliūnas Vytenis  1293
Alenskienė Virginija  1293
Alisejevas  507, 621, 1779
Ališauskaitė Bronė  572
Ališauskas Juozas  587
Ališauskas K.  480, 1971, 1972, 1973, 1975
Ališauskienė Taresė  906
Alseikaitė-Gimbutienė M.  187
Altaiskas Gornas  476
Ambrazas Juozas  2159, 2163
Ambrazytė Marija  470
Ambražienė Violeta  550
Ananjevienė Rima  1299
Ananka Ignas  2163
Ancevičius  731
Ancevičius Pranas  2282
Andrašiai  434
Andrašienė Bronė  1752
Andrašienė Konstancija  407, 432, 433
Andrašienė Ona  1713
Andrašis Aleksandras  432
Andrašis Aleksas  432
Andrašis Feliksas  432
Andrašis Jonas  432
Andrašis Juozas  432
Andrašis Jurgis  432
Andrašis Petras  432
Andrašis Vladas  432
Andrašius  407, 431, 433, 435
Andrašius Aleksandras  407, 433, 436
Andrašius Aleksas  407, 433, 434, 436
Andrašius Jonas  407, 433, 434, 954
Andrašius Petras  1750, 1752, 1754
Andrašius Vladas  508
Andrašiūtė Julė  432
Andrašiūtė Ona  432
Andrašiūtė Viktorija  432
Andrašytė-Indrašienė Bronislava  436
Andrejus  211
Andriejaitis Stanislovas  240
Andrijauskas  769
Andrikienė L.  1102
Andrikis Auktumas  1102
Andrikytė Eimantė  1102
Andrionas  728, 729
Andriušis Pulgis  2043
Andriuškevičienė Veronika  1065
Andriuškevičius  748
Andriuškevičius Stasys  1065
Androškevičius (Andruševičius) Mikalojus  240
Andrusevičius Fulgencijus  2043
Angarietis  1144
Aničas Jonas  2238
Antanavičienė Danutė Ona  1065
Antanavičius  822
Antanavičius Antanas  658, 1064
Antanavičius Domas  488, 1065
Antanavičius Jonas  1065, 1418
Antanavičius Kazys  488
Antanavičius Pranas  975
Antanavičius Sigitas  1065
Antanavičius Viktoras  1065
Antanėlis Antanas Algimantas  1067
Antanienė  987
Apanavičius Romualdas  4
Apokai  1429
Apokas Ivanas  1066
Apolianskaitė Gitana  795
Apolianskaitė Jūratė  795
Apolianskas Zenonas  795
Apšega Juozas  552
Araminas G.  1131
Arbačiauskienė Birutė Ukrinaitė  782
Arbočienė Ieva-Genovaitė  743, 839
Arbočius Mindaugas  839
Arbočiūtė Eglė  839
Arbutavičius P.  1101
Arbutavičius Petras  1094, 1984
Arceris  519
Aris Jūratė  1049, 1050
Arkadij Petr Adamovič  905
Arlovas Vosylius  776
Arminas Anicetas  2257, 2259
Arsenijus Rutkovskis  787
Astikai  906, 1308, 1533, 1674
Astikaitis Radvila  238
Astikas  208, 971
Astikas G.  238
Astikas Grigas  239
Astikas Kristinas  238, 449, 1247
Astikas Kristupas  209, 251
Astikas Stanislovaitis Grigas  238
Astikas Stanislovas Grigaitis  239
Astikietis Radvila  971
Astrauskas V.  698
Astravienė A.  1336
Ašmonys  1934
Atkočiūnaitė D.  1274
Audzevičius Juozas  2271
Audzevičiutė Veronika  2236, 2240
Augulionis Samuelis  2041
Augulis Juozas  2169, 2170
Augulytė Veronika  1086
Augustaitytė-Vaičiūnienė Juozė  2138
Augustas Stanislovas  34
Augustinas, brolis  1221
Auselis Motiejus  1061
Auštrevičius Petras  631
Avinas Motiejus  1061
Avlasevičienė Ramunė  757
Aželienė Marijona  1062
Aželis A.  428
Aželis Rolandas  1062
Ažusienis Motiejus  1063
Ažusienytė Kotryna  2238, 2240

 

B

Babaliauskienė Virginija  1300
Babickas Petras  2163, 2165
Babilius V.  1964
Babonas Vytautas  1065
Babrauskas  2144
Babrauskas B.  2144
Babrauskienė Anelė  981, 985
Bacevičius Vytautas  2133
Bachas J. S.  1915, 2133, 2254
Bačianskas V.  120,?122–124,?127,?128,?130
Bačkienė Onutė  1926, 1929
Bačkis A. J.  1101, 2042
Bačkis Audrys Juozas  254, 1308, 1201, 1324, 1544, 1773, 1925, 1926, 1928, 1929
Bačkis S. A.  1928, 1929
Bačkis Stasys  1929
Bačkis Stasys Antanas  1927, 1928, 1930
Bagdonaitė G.  955
Bagdonaitė Genovaitė  954
Bagdonaitė Teodosija  415
Bagdonaitė Veronika  415
Bagdonaitė-Indrašienė Veronika  415
Bagdonas  533
Bagdonas Balys  956
Bagdonas Jonas  415
Bagdonas Juozapas  415, 1228
Bagdonas Motiejus  414, 415, 416
Bagdonas Vladas  635
Bagdonavas  413
Bagdonavičienė Ona  1072
Bagdonavičius Motiejus  2173
Bagdonavičiūtė-Kustienė Kristina  875, 2173
Bagočiūnaitė Konstancija  1041
Bagočiūnaitė Nijolė  1066
Bagočiūnaitė Regina  1066
Bagočiūnas  493, 1066
Bagočiūnas Jonas  1041
Bagočiūnas Petras  975
Bagočiūnienė Marija  1041
Bagramianas  2047
Bajeva Natalija  2257
Bajoras G.  2068
Bajoras Gerardas  2067
Bajoriūnas  517, 588, 1149
Bajoriūnas Algis  955
Bajoriūnas J.  507, 509, 510
Bajoriūnas Jonas  1067, 1670
Bajoriūnas Juozas  501, 1118
Bajoriūnas Petras  954
Bajoriūnas Stanislovas  954
Bajorūnaitė Anastazija  1214
Baklanovas G. I.  2091
Bakšienė Ona  933
Bakšys Petras  933
Bakšys Povilas  1762, 1773
Bakutis  748
Balaišiai  1008, 1014
Balaišienė  862
Balaišienė O.  647
Balaišienė Ona  643, 649
Balaišis A.  477
Balaišis Aloyzas  1014
Balaišis Jonas  812
Balaišytė  958
Balaišytė Aldona  1014
Balandis Remigijus  1188
Balbata Juozas  1034
Balbata Mykolas  706
Balbataitė A.  1336
Balbataitė Aldona  1101
Balcevičius Aleksandras  800
Balčikonis J.  1797, 1863, 1927
Balčiūnai  966, 1672, 1934
Balčiūnaitė Emilija  985
Balčiūnaitė Neringa  4, 16, 28, 32, 1171
Balčiūnaitė Rasa  1103
Balčiūnaitė V.  2019
Balčiūnaitė Vilė  1648
Balčiūnaitė Zofija  965
Balčiūnaitė-Bislienė Sofija  776, 777, 779, 1932
Balčiūnaitė-Lankauskienė Danguolė  732
Balčiūnaitė-Mierkienė Zofija  966
Balčiūnas  366, 575, 971, 1146, 1977
Balčiūnas A.  494, 673
Balčiūnas Algirdas  2181
Balčiūnas Antanas  812, 813, 991, 992
Balčiūnas Balys  965
Balčiūnas Dominykas  963
Balčiūnas F.  1080, 1083
Balčiūnas Feliksas  1146, 1218
Balčiūnas J.  965
Balčiūnas Jokūbas  984
Balčiūnas Jonas  779, 965, 966, 983–985
Balčiūnas Juozas  479
Balčiūnas Jurijus  963
Balčiūnas Kastantas  963
Balčiūnas Matviejus  963
Balčiūnas Osipas  963
Balčiūnas P.  702
Balčiūnas Petras  504, 963, 984
Balčiūnas Povilas  779, 965, 966, 1932
Balčiūnas Rapolas  1071
Balčiūnas S.  73, 216, 221, 223, 246, 251, 254, 256, 521, 714, 715, 717, 718, 736, 758, 780, 839, 840, 902, 984, 1058, 1062, 1070, 1071, 1102, 1112, 1174, 1186, 1318–1320, 1326, 1330, 1343, 1418,?1424, 1564, 1570, 1576, 1577, 1817, 1821, 1827, 1891, 1898–1902, 1912, 1920, 1969, 2002, 2022, 2025, 2030, 2039, 2195, 2202, 2215–2217
Balčiūnas Stanislovas  4–10, 12–28, 32, 35, 36, 100, 204, 212, 371, 621, 635, 654, 675, 724–726, 745, 803, 835, 904, 980, 989, 1061, 1078, 1113, 1165–1172, 1301, 1308, 1327, 1424, 1432, 1536, 1541, 1543, 1578, 1580, 1585, 1672, 1759, 1795, 1807, 1890, 1925, 1937, 1968, 1988, 2007, 2023, 2053, 2064, 2072, 2074, 2079, 2083, 2086, 2094, 2140, 2153, 2169, 2181, 2185, 2195, 2204, 2211, 2214, 2215, 2231, 2233, 2244, 2304, 2372
Balčiūnas Tomas  1063
Balčiūnas Zigmantas  893
Balčiūnienė (Galinytė) Emilija  778
Balčiūniene (Vaškelytė) Bronislava  738, 1931
Balčiūnienė (Vitkūnaitė) Elena  966
Balčiūnienė B.  738, 1336
Balčiūnienė Bronė  13, 25, 754, 856, 1168, 1377, 1633–1637, 1639, 1648, 1661, 1666, 1931, 2304
Balčiūnienė D.  758
Balčiūnienė Elena  553, 658, 985
Balčiūnienė Emilija  1932
Balčiūnienė Grasilda  984, 985, 2271
Balčiūnienė Milda  10, 22, 1165, 1173, 2304
Balčiūnienė V.  1493
Baldauskaitė  857
Balikienė M.  1522, 1523, 1530, 1531
Balikienė Monika  11, 23, 1166, 1515, 1524, 2304
Balionienė S.  1336
Balionienė Stasė  2019
Baliulis A.  1247,?1250,?1259,?1265
Baliulis Algirdas Antanas  7, 19, 238
Baliūnas Antanas  2112, 2113
Baliūnienė Veronika  223, 2099, 2110, 2112
Balkevičius Juozas  1818
Balsys E.  2254
Baltakiai  873
Baltakienė  1988
Baltakienė (Velutytė) Laima  839
Baltakis  447, 573, 584, 1988
Baltakis A.  453
Baltakis Antanas  450
Baltakis B.  577
Baltakis Balys  890
Baltakis Feliksas  1069
Baltakis J.  493, 1147, 1931
Baltakis Jonas  573, 587
Baltakis Kazys  1061
Baltakytė E.  1130
Baltakytė Eugenija  1127, 1129
Baltakytė Stasė  1280
Baltrūnas  540, 597
Baltrūnas Valentinas  4
Baltrūnas Vytautas  542, 546
Baltrūnas Vytautas-Strazdelis  538, 542, 545
Baltrūnas-Strazdelis Vytautas  538
Baltrušaitis Jurgis  434, 1930
Baltuška Vytautas  495, 1336
Banaitis Bronius  1958, 2159, 2163
Banelytė J.  1130
Banelytė Janina  1128, 1129
Baniulis Raimondas  2224
Baniulytė Evelina  2224
Baniulytė Kotryna  2224
Baniulytė Nijolė  2224
Baniūnai E. ir A.  860
Baniūnaitė L.  1715
Baniūnas A.  591, 860
Baniūnas Alfonsas  573, 860, 1086, 1217
Banys  1144, 1181
Banys Albinas  730
Banys Jonas  1125
Banys Juozas  863
Banys Pranas  863
Banys Rimantas  1428,?1431
Banytė A.  955
Banytė Rita  863
Banytė Rozalija  1021
Bankauskaitė-Dapkienė Giedrė  1933
Bankauskaitė-Sereikienė Gabija  779, 1933
Bankauskas Valdas  1933
Bankauskas Virgaudas  1933, 1934
Bankauskienė Nijolė  7, 8, 13, 19, 20, 25, 771, 963, 1168, 1932–1934, 2304
Baradinskienė Jūratė  16, 28, 32, 1171
Baranauskaitė Jadzė  1177
Baranauskaitė Ona  1177
Baranauskaitė Zofija  1063
Baranauskas  1005
Baranauskas A.  918, 1132
Baranauskas Antanas  1932, 1998, 2000
Baranauskas J.  1063, 2058
Baranauskas Jaroslavas  1952, 2163
Baranauskas Juozas  369, 949, 1140, 1174, 1176, 1177, 1178, 1181–1183
Baranauskas Jurgis  991, 1179, 1182
Baranauskas Kasparas  1181
Baranauskas Linas  1063
Baranauskas P.  705
Baranauskas Povilas  1177
Baranauskienė  992
Baranauskienė V.  748
Baranovas  1257
Baranovas Jokūbas  432
Baranovskis Adomas  1278
Barauskaitė Barbora  785
Barauskaitė Girdutė  1731
Barauskaitė Ona  417, 785
Barauskaitė Uršulė  787
Barauskaitė Valė  1987
Barauskaitė Veronika  897
Barauskas  Jonas 787, 993
Barauskas Algirdas  836
Barauskas Algis  836
Barauskas Antanas  785, 786, 993
Barauskas Juozapas  785
Barauskas Juozas  404, 787
Barauskas Jurgis  405, 414, 417, 418, 786
Barauskas S.  1393
Barauskas Stasys  943
Barauskas Steponas  838
Barauskas Tomas  943
Barauskas Zenonas  836
Barauskienė (Garunkštytė) Antanina  838
Barauskienė (Garunkštytė) Ona  838
Barauskienė Magdalena  417
Barauskienė Ona  785, 787
Barauskienė Rita  839
Bardauskas  1083
Bardauskas Anupras  1081, 1146, 1228
Bareikienė Genovaitė  1131, 1336
Barisaitė S.  1931
Barisaitė Sofija  374, 377, 1084, 1086
Barisaitė-Šakalienė Laimutė  1575, 1618
Barisas Kastytis  1275
Barysaitė O.  764
Barysaitė Dž. G.  2363
Barkauskaitė Violeta 4, 32
Barkauskas Kostas  407
Barkauskas V.  2254
Barkus Stanislovas  951
Barnard Alan  1515
Barnauskas Albertas  789
Baronai  764, 766, 769
Baronaitė Dalia  378
Baronaitė Janina  766, 865
Baronas  766
Baronas Feliksas  766
Baronas G.  516
Baronas Gasparas  623
Baronas Jurgis  766
Baronienė E.  2131
Baronienė Ona  229
Baronienė Pranciška  766
Baronienė Valė  1282
Baronienė Vida  1324, 1336
Barovskytė Emilija  2237, 2241
Barrie J. M.  2085
Baršauskas K.  1786
Bartašius  971
Bartašius Kazys  886
Bartkus Antanas  488
Bartkus Mikas  488
Bartušas Krys  784
Barzda Petras  519, 624, 969
Barzda Vytautas  969
Barzdaitė Elena  1041
Barzdaitė Emilija  888
Barzdienė Birutė  1062
Barzdienė-Žilienė Antanina  519
Basalykas A.  78, 90, 105
Basanavičius  1152
Basanavičius J.  218, 783, 1148
Basanavičius Jonas  781, 2191
Bataitis J.  424
Batoras Steponas  240, 781, 1193, 2041
Batūra R.  203, 1247
Batūra Romas  206
Baubinienė A.  90
Baubinienė Aldona  5, 17, 88, 2298, 2304
Baublienė Valerija  471
Baubonis Z.  1051
Baueris Jozefas  1261
Baueris Juozapas  1223
Baueris Ottas  2284
Baukienė Agota  887
Baukienė Domicelė  411
Baukienė G.  1713
Baukienė Rozalija  420
Baukienė Veronika  418
Baukis Antanas  1063
Baukis Ginutis  1065
Baukis Juozas  889
Baukys  408, 889, 1123
Baukys (Bowkis) Dominykas  888
Baukys Alfonsas  441
Baukys Andrius  1067
Baukys Antanas  441, 705
Baukys Balys  418, 890
Baukys Boleslovas  418
Baukys Domas  418
Baukys Dominykas  418, 887, 889
Baukys Dominykas (Domas)  418
Baukys Izidorius  890
Baukys Jeronimas  410, 411
Baukys Jonas  410, 411, 441
Baukys Juozapas  418, 440, 441
Baukys Juozas  414, 418, 441, 488, 710, 889, 890
Baukys Jurgis  406
Baukys Justinas  420, 421, 887, 888
Baukys Kazimieras  418, 440, 441
Baukys Kazys  418, 1067
Baukys Marcinas  991
Baukys Martynas  887, 888
Baukys Mykolas  1022, 1067
Baukys Motiejus  1022, 1023, 1027, 1029, 1033
Baukys Motiejus  1067
Baukys Napalys  418
Baukys Napoleonas  418
Baukys Petras  441
Baukys Simonas  887, 888
Baukys Steponas  1067
Baukys Vincas  488
Baukys Vytautas  441
Baukys Vladas  418, 441
Baukytė A.  1130
Baukytė Anatolija  410, 411
Baukytė Anelė  410, 411, 418
Baukytė Barbora  887, 888
Baukytė Danutė  937
Baukytė Domicelė  410
Baukytė Emilija  410
Baukytė Genovaitė  441
Baukytė Grasilda  887, 888, 2235, 2240
Baukytė Irena  1702, 1713, 1732
Baukytė Karolina  437, 441
Baukytė Marijona  441
Baukytė Ona  406, 658, 890
Baukytė Petronėlė  887, 888
Baukytė Stasė  890
Baukytė Teklė  441
Baukytė Teofilė  410
Baukytė Teresė  406
Baukytė-Gaidienė Ona  407
Baumanas N. E.  948
Baumilas V.  2254
Baura Antanas  812
Baura Juozas  815, 1053
Baura Jurgis  812
Baura Kostas  690
Baura Nikodemas  690, 812
Baura Romas  1648
Bauraitė Agota  1043
Bauraitė Paulina  693
Baurienė O.  652
Baurienė Z.  693
Baurienė Zosė  1063
Bauros  1006
Bautonis Petras  1069
Bautonis Povilas  1069
Baužienė Ieva  5, 17, 102, 2299, 2304
Begūnas  392
Beigienė Emilija  1380
Beinoras  1150
Beinoris V.  1228
Beivydas Adomas  488
Beivydas Antanas  488
Beivydienė Raimonda  550
Bekinčis A.  494
Bekinčis Antanas  658
Bėkinčis Nikodemas  1547
Bekinčis Povilas  658
Bekintienė E.  1130, 1131
Bekintienė Elvyra  1129
Bekintis A.  670
Bekintis Ančis  670
Bekintis Antanas  812
Bekintis Nikodemas  687
Bekintytė L.  1101
Bekintytė Liuda  11, 23, 1166, 1545, 1547, 1590
Beloglazovaitė Klaudija  1279
Beloglazovas  944, 945
Beloglazovas Ivanas  442
Beloglazovas Jonas  430
Beloglazovas Juozas  711
Beloglazovas Stepanas  441
Beloglazovas Vlasas  441
Beloglazovas Vosylius  711
Belovaitė Agafija  409
Belovaitė Jevdokija  409
Belovaitė Marija  409
Belovas Jonas (Ivanas)  409
Belovas Larionas  406, 409
Belovas Titas  409
Benadišius Algis  823
Bendoraitis Juozas  584
Bendorius A.  2152
Beneckaitė Julija  920
Benieckiai  971
Bepirščiai  1061
Bepirštienė Aldona  976, 977
Bepirštis Jonas  977
Bereznauskaitė Bronislava  474
Bernardas Christianas  2200, 2201
Bernatavičius Gvidas  1430
Bernatavičius Jonas  1223
Bernotai  937
Bernotaitė Karolina  437
Bernotaitė Marija  891
Bernotaitė Stanislava  934
Bernotas Albinas  2000
Bernotas Balys  699
Bernotas E.  246
Bernotavičienė Ona  651
Bernotienė Janina  1067
Bertašiai  971, 1061
Bertašienė  693
Bertašis Eugenijus  721
Bertašis Jonas  721
Bertašius  544
Bertašius Juozas  965, 966
Bertašius Jurgis  965
Bertašius Petras  974
Bertašius V.  2049
Bertašius Vladas  2044, 2285
Bertašiūtė Ona  805
Bertašytė Genovaitė  974
Bertašytė Konstancija  974

Bertašytė Marija  974
Bertašytė Ona  974
Beržinskas Juozas  1039, 1935
Beržinskas Valdemaras  13, 25, 1168, 1935, 2304, 2311
Beržinskienė Ina  1935
Bethovenas L.  2254
Bichnevičius L.  2138
Bichnevičius Liuba  2134, 2135
Bičiūnaitė Jūratė  1578
Bičiūnaitė-Masiulienė J.  753
Bičiūnaitė-Masiulienė Jūratė  492, 1579
Bičiūnas Rimantas  1578, 1579
Bičiūnas V.  1579
Bičiūnas Vaidevutis  1578
Bičiūnienė Natalija  746, 1579, 2125
Bičkus Silvestras  2056
Bieliauskaitė  1984
Bieliauskaitė Vanda  1984
Bieliauskas Virginijus  1067
Bielinis J.  1173, 1178
Bielinis Jurgis  1176
Bielinis K.  447, 2141
Bieliūnas  1816
Bieloglazovas Jonas  945
Bieloglazovas Vosylius  945
Bielskis  239
Bielskis J.  771, 1005
Bielskis Jonas  771
Bielskis Motiejus  1063
Bigas Danielius  1072
Bigas Juozapas  1072
Bigas Kazimieras  1072
Bigas Motiejus  1072
Bikšis  205, 207
Bikulčienė Onutė  1228
Bikus Algimantas Antanas  1065
Bikus Gediminas  1067
Bilinskienė (Kubiliūnaitė) Vida  839
Biliūnas J.  253
Bilrotas  2201
Bilsytė Veronika  978
Bimba Vytautas  569
Bineckas  884
Binkauskai  382, 500, 661, 937
Binkauskaitė Aldona  819
Binkauskaitė Anelija  818
Binkauskaitė Danguolė  714
Binkauskaitė Emilija  818
Binkauskaitė Ona  818
Binkauskaitė Valerija  819, 1938
Binkauskaitė Veronika  819
Binkauskas  816, 827, 1777
Binkauskas A.  495, 638
Binkauskas Antanas Vytautas  7, 19, 639, 816, 820, 821, 1937, 2311
Binkauskas Jonas  819, 1359, 1938
Binkauskas Juozas  816–819, 1071
Binkauskas Leonas  819
Binkauskas Liudas  818
Binkauskas Mykolas  1071
Binkauskas Petras  379, 818
Binkauskas S.  416
Binkauskas V.  1938, 1939
Binkauskas Vytautas  819, 1938, 1939
Binkauskienė Juozapota  1938
Binkauskienė Ona  816
Binkis Jonas  1815
Binkis K.  855, 1798, 1986
Binkis Kazimieras  1759
Binkis Kazys  12, 24, 1168
Birgeras  227, 392, 393, 668
Birieta  376
Birka  945
Birka Antanas  700, 711
Birka Jonas  700
Birka Stanislovas  1027
Birkaitė Anelė  968
Birkaitė-Gudelienė  968
Birkos  513
Bironaitė Pesė  379
Biržietis  1090
Biržinskienė (Vilutytė) Adelė  839
Biržiška B.  2184
Biržiška M.  2288
Biržiška Mykolas  1034, 2280
Biržys Petras  258, 1012
Biržytė  710
Bisliai  776, 779, 1050, 1934
Bislienė (Januškevičiūtė) Agota  772
Bislienė (Musteikytė) Ona  772
Bislienė Elžbieta  772
Bislienė Marta  771
Bislienė O.  647, 754, 1377
Bislienė Ona  754, 776, 1077, 1375
Bislienė Salomėja  817
Bislienė Uršulė  772
Bislienė Vanda  839
Bislis  494, 816
Bislis Albinas  779
Bislis Algis  839
Bislis Antanas  488
Bislis Gasparas  772
Bislis Jonas  772, 774, 775
Bislis Josifas  772, 774
Bislis Jurgis  488, 775
Bislis Jurijus  772, 774
Bislis Kazimieras  771–773
Bislis Kazimieras Kazimierovičius  771, 772
Bislis Konstantinas  772, 773
Bislis Kostas  775, 776
Bislis Petras  772, 774, 776
Bislis Povilas  772
Bislis Pranas  488
Bislis Saimonas (Saimonas)  771
Bislis Semionas  772
Bislis Simonas  772, 773, 775
Bislis Vincentas  488
Bislys  694, 827, 971, 1067, 1069, 1359
Bislys Albinas  776, 1932
Bislys Antanas  817
Bislys Bronius  1031
Bislys Jonas  624, 776, 996, 1025
Bislys Juozapas  776
Bislys Juozas  817
Bislys Jurgis  773, 776
Bislys Kostas  776
Bislys Petras  362, 776
Bislys Pranas  486
Bislys Vincentas  998
Bislytė Anelija  776
Bislytė Barbora  670, 772–774, 1701
Bislytė Emilija  772, 773, 774
Bislytė Ksaverija  772
Bislytė Monika  772
Bislytė Ona  772, 1050, 1077
Bislytė Stefanija  817
Bislytė Veronika  772
Bistrickas Jurgis  2297
Bitinaitis Izidorius  488
Bitinaitis Juozas  488
Bitinas A.  75,?76,?77
Bivainienė (Šakūnaitė) Milda  838
Bivainis Vilius  864
Bivainis Vytautas  864
Bivainytė Nijolė  864
Biveinis Petras  2004
Biveinytė Marija  2004
Biveinytė Viktorija  2004
Bižokas Vidmantas  1809
Blaževičius Juozas  1081
Blažienė D.  1131
Blažienė Grasilda  4
Blažys V.  1131
Blažytė-Baužienė Danutė  4
Blinkevičiūtė V.  1909
Blinstrubas Stasys  2159, 2164
Bliumeris  244
Bonč-Brujevičius  1951
Borisevičius V.  1237
Borisovas  567
Borodič Antonij  963
Borovskis J.  1239
Borovskis Jonas  784
Borovskis Petras  784
Borstas Ch.  2200
Boruta Jonas  1229, 1244, 1766
Boruta Kazys  1244, 2292
Borutienė  1228
Boska Jonas  1213
Boskas Jonas  2245
Boverienė Danutė  1299
Braciška Antanas  960
Braciška Jonas  960
Braciška Juozas  941, 960
Braciška Valdas  941
Braciškienė Genė  941
Braknys  1010
Brasanikovas V.  791
Brasiūnaitė Bronislava  863
Braškaitė L.  1129, 1130
Braškaitė Lucija  1128, 1129
Braukilis Kubilius  244
Braukis Antanas  1065
Braukyla  494, 588, 590, 1072
Braukyla A.  992
Braukyla Antanas  991
Braukyla Gasparas  1025, 1039, 1061
Braukyla Gediminas  1005
Braukyla Izidorius  997
Braukyla Jokūbas  995
Braukyla Jonas  730, 1004, 1050
Braukyla Juozapas  998, 1049
Braukyla Juozas  997
Braukyla Jurgis  998, 999, 1001, 1004, 1005, 1079, 1125, 2184
Braukyla Kazimieras  914
Braukyla Mykolas  991
Braukyla Petras  503, 514, 515, 730, 997, 999
Braukyla Pranas  1004
Braukylaitė  817, 958
Braukylaitė Karolina  889
Braukylaitė Marija  1000
Braukylaitė O.  748, 749, 1543
Braukylaitė Ona  998, 1061
Braukylaitė Salomėja  1000
Braukylaitė-Indrašienė Donata  1057
Braukylaitė-Stelmokienė Veronika  1058
Braukylienė  374
Braukylienė (Klumbaitė) Veronika  838
Braukylienė Aldona  8, 20, 961, 2304
Braukylienė B.  1487
Braukylienė Julijona  1000, 1004
Braukylienė Ksaverija  998
Braukylienė Nijolė  1103, 1104, 1109, 2020
Braukylienė Stasė  1005
Braukylienė Valerija  1058, 1060
Braukylos  1054, 1417,?1418
Brazauskas A.  756, 1900, 2216
Brazauskas Algirdas  1898
Brazauskas Algirdas Mykolas  1899
Brazauskas M.  592
Brazauskas Viktoras  1861
Brazdžionis B.  1185
Brazdžiūnas P.  2189, 2292
Braziūnas Jonas  504
Braželienė G.  2170
Bražėnas A.  1129, 1131
Bražėnienė Birutė  465
Bražėnienė K.  1130
Bražėnienė Odeta  1294
Bražėnienė Petronelė  935
Bražėnis Artūras  935
Bražinskas A.  2254
Bražiūnaitė Marytė  1754
Bražiūnaitė Sigita  1755
Bražiūnas  623
Bražiūnas Jonas  623, 951
Bražukienė I.  102
Brensztejn M.  1421
Brežnevas L.  1685
Brizgys V.  1241
Broga  863
Broga Bronius  2170
Brukštus Antanas  2000
Brušas Jokūbas  982
Bružai  866, 2038, 2040
Bružaitė Ona  1651
Bružaitė Valė  377
Bružaitė Z.  1500
Bružas  392, 669, 1146
Bružas A.  1080
Bružas Antanas  689, 690, 710, 866, 1086
Bružas J.  855
Bružas Jonas  866, 867, 2095
Bružas Juozas  496, 1067
Bružas Jurgis  690, 854
Bružas Mačiej  982
Bružas Petras  982, 983
Bružas Pranas  412, 866
Bružas Stanislovas  983
Bružienė  2095
Bružienė Albina  868
Bružienė Barbora  648
Bružienė Stanislava  868
Bružys Antanas  2236
Bružytė Grasilda  2236
Bublys Aleksandras  2192
Bublytė Veronika  2192
Bubnys Arūnas  4
Bučas Florijonas  747
Bučelienė O.  1485
Bučelienė Ona  833, 2062
Bučelis  592
Bučelis Antanas  1233
Bučelis Bronius  833, 2062
Bučelis J.  1275
Bučelis Jeronimas  1233
Bučelis Jonas  10, 22, 856, 1165, 1193, 1224, 1233, 1317, 2304
Bučelis Juozas  658, 705, 833
Bučelis V.  1090
Bučelis Vytautas  833
Bučelytė Alvida  1094, 2059, 2062
Bučelytė Aušrinė  2062
Bučelytė Galina  2062
Bučelytė-Lozdienė A.  1102, 2059
Bučienė Audronė  550
Bučienė Stanislava  747
Bučys Algirdas  1066
Bučys Bronislovas  690
Bučys Bronius  688
Bučys Izidorius  690
Būčys P.  2144
Bučytė Giedrė  747
Bučmis  756
Budkevičius  244, 1248
Budnikovas Algis  501
Budraitis Juozas  2170, 2171
Budreika  487
Budreikaitė Ona  935
Budreikienė R.  856
Budrevičius Viktoras  2256
Budrienė Antanina  954
Budrienė Morta  2105
Budriūnas A.  2254
Budriūnienė Irena  13, 25, 1169, 2011
Budrys  1183
Budrys Dzidas  2282
Budrys Juozas  954
Budrys Sigitas  2105
Budrys Stasys  2105
Budrytė Janina  2105
Budzinskienė Jolanta  839
Būga  494, 654, 664, 903, 1243
Būga A.  2010
Būga Adolfas  693, 815
Būga Antanas  880, 1020, 1042
Būga Augustinas  624
Būga Jonas  836, 1042, 1148
Būga Juozas  1148
Būga Kazimieras  2121
Būga Kazys  1148
Būga Konstantinas  877–879
Būga Liudvikas  412, 413
Būga Martynas  878, 1175
Būga Motiejus  812
Būga Norbertas  812
Būga Povilas  1042
Būga Pranas  413
Būga Pranas  413, 880
Būga Stanislovas  413
Būga Vladas  698
Būgaitė Bronė  1042
Būgaitė Emilija  413
Būgaitė Julija  902
Būgaitė Karolina  413
Būgaitė Ona  877
Būgaitė Uršulė  413
Būgaitė Veronika  1020, 1042
Būgaitė Viktorija  413
Būgaitė-Petrauskienė Julija  1385
Būgienė  1186
Būgienė (Garunkštytė) Birutė  511, 512
Būgienė Birutė  605
Bugienė G.  1725
Būgienė Marijona  878, 879, 1175
Būgienė Nina  880
Būgienė O.  1655
Būgienė Ona  1042
Būgienė Rozalija  413
Būgienė Teresė  651, 879, 880
Būgos  877, 878
Buika J.  566
Buitvydaitė Antanina  2235, 2240
Buitvydaitė Diana  550
Buitvydas  605, 902
Buitvydas Juozas  488
Buitvydas Rapolas  434
Buitvydas Zigmas  488
Buitvydienė Liuda  550
Buivydaitė Agnieška  433
Buivydaitė-Namajuškienė Veronika  403
Buivydas Adolfas  471
Bujanas  535
Bukauskienė Zita  839
Bukelskis  499, 730, 971
Bukelskis V.  1130
Bukelskis Valdas  970
Bukerienė Ona  852, 862
Bukeris Viktoras  1753
Bukienė D.  1917
Bulota J.  1981
Bulovaitė Agnė  2223
Bulovas  2110
Bumblienė Jadvyga  839
Bumblytė L.  1075
Bunikis A.  2158
Buračas B.  1421
Buračas Balys  1421
Buračas J.  1421
Burauskaitė-Norvaišienė Valė  790
Burinskaitė Ilona  1407
Burneika J.  694
Burneika Juozas  815
Burokaitė Grasilda  785
Burokaitė Pranciška  785
Burokas Balys-Sakalnykas  404
Burokas Dominykas  404
Burokas Edvardas  1785, 1792, 1793
Burokas Izidorius  404
Burokas Jonas  785
Burokas Juozas  404
Burokas Jurgis  784
Burokas Kazimieras  404, 784
Burokas Kazys  404, 1066
Burokas Motiejus  784
Burokas Pranciškus  785
Burokas Steponas  403, 785
Burokienė Elžbieta  785
Bushas George’as  1584
Butegeidis  464, 471
Buteliauskaitė Valė  377
Buteliauskas  392, 499, 576, 669
Buteliauskas Jonas  658
Butėnas E.  200
Buterlevičius Jonas  1223
Butiškaitė Ona  645
Butiškienė Eugenija  518
Butiškienė Teofilė  812
Butiškis  654, 664
Butiškis J.  670
Butiškis Juozapas  1068
Butiškis Laurynas  2041
Butiškis Petras  2041
Butiškis Pranas  569
Butiškis Stanislovas  2041
Butiškis Vladas  689, 1423
Butiškytė Elena  1743
Butkevičius A.  2174–2176
Butkevičius Juozapas  1223
Butkienė Bronė  992
Butkienė Genė  1733
Butkis  899
Butkis Jokūbas  1068
Butkis Jonas  1071, 1234
Butkis P.  494
Butkys  1123
Butkys Jonas  951, 1234
Butkys Juozapas  1234
Butkytė Emilija  1042
Butkytė Milda  1697, 1733
Butkytė Veronika  410
Butkus  584
Butkus Jonas  796
Butkus Juozas  1071
Butkus Leonas  1067
Butkus Liudvikas  1000
Butkus Liudvikas  569
Butkutė Elžbieta  1044
Butkutė Virginija  1705, 1707
Butrimaitė Inga  733
Butrimaitė Irena  7, 19, 2304
Butrimas Juozas  1793
Butvilaitė Rasa  4
Butvydas  216
Buzelytė V.  1214

 

C

Chadzevičius Vilhelmas  1998
Chaimas  658
Chaleckis Demetras  241
Charitonovas Aleksas  1072
Charitonovas Osipas  406
Charitonovienė Ona  786
Chižniakovas  2290
Chlivickas J.  2048
Chmiekevičiūtė Gražina  955
Chmieliauskas  451, 452
Chmielnickis Bohdanas  2114
Chmilkevičienė Ona  1072
Chodkevičiai  2047, 2130, 2285
Chodkevičius Aleksandras  240
Chodkevičius J.  241
Chorčevskis Michaelis  1222
Chrezonovičius Juozas  2198
Chrynevičius Kazimieras  1223
Chruščiovas N.  1151, 1538, 1804, 2278
Chvalčevskis Georgijus  1221

Chvalševskis Jurgis  1194
Cibaitė Agnieška  441
Cibas A.  732
Cibas Algirdas  777
Cibas Algirdas Kazimieras  1003, 1004
Cibas Petras  441
Cibulskytė Nijolė  1068
Cicėnas V.  1984, 1986
Cicėnas Vaclovas  1088
Cichockis Mykolas Petras  1533
Cichockytė Konstancija  1533
Cipras  1178
Cirtautas Gasparas Felicijonas  1195
Ciškevič I.  1269
Cygankovas V.  1539
Cyrtautas Gasparas Felicijonas  374
Cremeris  584, 585
Cvikulis Juozapas  1222
Cvirka P.  2168

 

Č

Čaplinskienė Gita  839
Čapskis Eduardas  1278
Čarlzas, princas  2205
Čarlzas, princas  874
Čarneckienė Veronika  2113
Čebatorius V.  1130, 1131
Čechavičius  889
Čechavičius Gasparas  889
Čechovas A.  2288
Čechovičienė Barbora  888
Čechovičienė Veronika  888
Čechovičius Antanas  888
Čechovičius Dominykas  888
Čechovičius Gasparas  888
Čechovičius Ignatijus  888
Čechovičius Justinas  888
Čechovičius Kazimieras  888
Čechovičius Mataušas  888
Čechovičius Simonas  888
Čechovičiūtė Agota  888
Čechovičiūtė Viktorija  888
Čečergis Motiejus  791
Čečytė Anastazija  1022, 1038
Čečytė-Galvydienė Anastazija  1025, 1038
Čeikus Vladas  471
Čekai  888, 889
Čekaitė Agota  887
Čekaitė Anelė  888
Čekaitė Barbora  887
Čekaitė Danutė  890, 891
Čekaitė Elena  889, 890
Čekaitė Emilija  889, 891
Čekaitė Gražina  891
Čekaitė J.  887
Čekaitė Janina  891
Čekaitė Julija  890
Čekaitė Justina  887, 888, 890
Čekaitė Ksaveria  891
Čekaitė Nijolė  890
Čekaitė Veronika  889
Čekaitė Zofija  889
Čekaitė-Gogelienė Ksaveria  889
Čekaitė-Vėbrienė Anelė  889
Čekanavičius Linas  2092
Čekas Algimantas  890
Čekas Algirdas  891
Čekas Algis  891
Čekas Alvydas  891, 892
Čekas Antanas  889, 890, 891
Čekas Balys  890, 892
Čekas Baltramiejus (Bartolomiejus)  889
Čekas Bronius  890, 892
Čekas Dominykas  887
Čekas Gasparas  887, 888
Čekas Izidorius  888
Čekas Jonas  887, 889, 890, 891
Čekas Julijus  888, 890, 891
Čekas Juozapas  888, 889
Čekas Juozas  404
Čekas Mataušas  887, 888
Čekas Petras  889, 890, 891, 892
Čekas Pranas Julius  890
Čekas Pranciškus  888–890, 892
Čekas Saulius  888
Čekas Silvestras  888
Čekas Simonas  887, 888
Čekas Vytas  891
Čekas Vytautas  715
Čekas Vladas  890, 892
Čekavičiai  888
Čekienė Adelė  890, 891
Čekienė M.  1751
Čekienė Uršulė  889
Čekienė Veronika  887
Čekienė Viktorija  888
Čekienė Zofija  891
Čekytė (Čekaitė) Janina  892
Čekytė J.  1751, 1752
Čekytė Janina  890, 892
Čepanis Jurgis  887
Čepėnai  1008
Čepėnas  580, 705, 866, 946
Čepėnas J.  580
Čepėnas Leonas  1015, 1018
Čepėnas Vidmantas  1015
Čepėnienė Bronė  1015, 1018
Čepinskis V.  2184, 2283, 2284
Čepinskis Vincas  2279
Čeplinskienė Gita  719
Čeponiai  870, 871
Čeponienė A.  871
Čeponienė Meilė  233, 550
Čeponienė Valė  851, 852
Čeponis  253, 395, 496, 513, 590, 945, 971, 1075
Čeponis A.  569
Čeponis Antanas  205, 206, 569, 700, 711
Čeponis Balys  624, 871
Čeponis Feliksas  1043
Čeponis Jonas  871
Čeponis Julius  871
Čeponis Juozas  377, 496, 511, 577, 580, 583, 658, 754, 945, 1068, 1077
Čeponis Jurgis  1072
Čeponis Kazys  429, 505, 513, 514, 569, 570, 588, 624, 1066
Čeponis Martynas  1068
Čeponis Matas  1068
Čeponis Motiejus  1068
Čeponis Napalys  707
Čeponis P.  974
Čeponis Povilas  511
Čeponis Pranas  624, 871
Čeponis R.  696
Čeponis Ričardas  698
Čeponytė E.  236
Čeponytė Elvyra  233, 1985, 1987
Čeponytė Ona  871, 933
Čeponytė Zofija  871
Čeponytė Zosė  871
Čepulis Pranas  1303
Čepulis S.  1932
Čepulytė Veronika  2212
Čeredničenkas  544, 545
Čereška Leonas  2282

Čerkutė Vita  1940
Černiauskas  493, 2048
Černiauskas Algis  2048
Černiauskas V.  493, 1114
Černius  597
Čerskis (Čerškus) Jonas  399, 400
Čerškaitė (Memėnienė) Vita  934
Čerškaitė Angelė  935
Čerškaitė Daiva  935, 937
Čerškaitė Dalia  934
Čerškaitė Elena  936
Čerškaitė Julė  936
Čerškaitė Julija  935
Čerškaitė Laima  937
Čerškaitė Ona  937
Čerškaitė Pranė  935
Čerškaitė Pranutė  936
Čerškaitė Stanislava  934
Čerškaitė Virginija  934
Čerškienė Karolina  936
Čerškienė Ona  936
Čerškienė Rasa  1377
Čerškienė Stanislova  1941
Čerškienė Valė  934
Čerškis Jonas  397
Čerškis Stanislovas  401
Čerškus  227, 1175
Čerškus A.  1676, 1941, 1942
Čerškus Aleksas  1941
Čerškus Aleksas  933, 935
Čerškus Alfonsas  419, 421, 935, 936
Čerškus Algimantas  8, 20, 933, 934, 935, 2304,, 2311
Čerškus Antanas  13, 25, 1168, 1940–1942
Čerškus Antanas  401, 415, 416, 933–936
Čerškus Arvydas  935
Čerškus B.  713
Čerškus Balys  937
Čerškus Bronius  934, 936
Čerškus Feliksas  933–935, 1940
Čerškus Jonas  401, 937
Čerškus Jonas-Čerskis  397, 401
Čerškus Juozapas  935
Čerškus Juozas  935
Čerškus Jurgis  1359
Čerškus Kazys  706, 937
Čerškus Kostas  935
Čerškus Mykolas  419
Čerškus Petras  935, 936
Čerškus Povilas  935, 936
Čerškus Pranas  664, 933–935, 1940,
1941
Čerškus Pranciškus  933
Čerškus Raimundas  1940–1942
Čerškus Rapolas  936
Čerškus Rimantas  934, 935
Čerškus Rolandas  936, 1377
Čerškus Saulius  936
Čerškus Stanislovas  937
Čerškus Stasys  937
Čerškus Vytautas  937
Čerškus Žygimantas  1105
Čerškutė Angelė  431, 933
Čerškutė Miglė  1377
Čerškutė Ona  1659, 1744, 2046
Čerškutė Stefa  208
Čerškutė Valerija  860
Čerškutė Veronika  933
Čerškutė Vita  1942
Čerškutė-Karpevičienė B.  1543
Čerškutė-Karpevičienė Valerija  859
Čerškutė-Vilutienė Angelė  493
Čerškuvienė Valė  8, 20, 2304
Čerškuvienė (Čeponytė) Ona  933
Čerškuvienė Donata  1068
Čerškuvienė J.  749
Čerškuvienė Ona  1942
Čerškuvienė Valė  933, 1131
Červinskas Povilas  400
Červinskis Jonas  1897
Červinskis P.  400, 2119
Červinskis Povilas  369, 399, 401, 402, 613, 1423
Červinskis Povilas-Sova  397, 400, 403
Česenytė  958
Česienė Alvyda  1300
Čėsna  2047, 2048
Česonis  995
Česonis Aleksas  1002
Česonis Jonas  958
Česonis Stasys  1002
Česonis Tomas  997
Česonis Vincentas  998
Česonytė Stasė  1004
Češuliai  1061
Čičinas  507
Čičiniai  1061
Čičinskienė Daiva  1291
Čiegienė Elena  1508–1510, 1512
Čiegienė Ona  716, 1105, 2066
Čiegis J.  713–715, 862
Čiegis Jonas  434, 691, 712, 716, 1055
Čiegytė Jolanta  1094
Čiegytė-Davainienė Eugenija  748
Činčikienė Bronė  938
Čipinienė Gitana  892
Čipkus A.  513, 590
Čipkus Antanas  514, 588
Čirvinskas Povilas-Sava  386, 449
Čiudesnovas  507
Čiunkaitė Aldona  1941
Čiupnos  236
Čiurlionis M. K.  828, 1293, 1421, 1432, 1546, 2138, 2228, 2297
Čiužas A.  2276
Čižauskas P.  1209
Čižikovas  2119
Čižius  705, 991
Čižiūtė Adelė  890
Čyčinis Jonas  1068
Čyvienė Ona  1067
Čyžius Jurgis  624
Čyžius Jurgis-Tigras  557, 558, 565
Čurškelis Povilas  981, 982

 

D

Dabrega  496
Dabrega Bronislovas  1068
Dabrega Jurgis  705
Dabrega Pavelas  363
Dabregaitė Pranė  827, 2052
Dabregienė Elena  868
Dabregos  960
Dabriagienė Irena  1019, 1131, 1336, 1329
Dacevičius Steponas  1223
Dagienė  228, 1374
Dagienė V.  2061
Dagienė Valė  1063
Dagienė Valentina  2061
Dagys  496, 499, 712, 1063, 1374
Dagys Adomas  728
Dagys Aleksandras  728
Dagys J.  1053
Dagys Jonas  500, 729, 1063, 2282
Dagys R.  2147
Dagys Vladas  1034
Dagytė Aldona  910
Dagytė Karolina  729
Dainauskas Rimantas Stasys  1066
Dalibogaitė Bronė  795
Dalinkevičius Juozas  2131
Damauskai  782
Damauskaitė A.  1336
Damauskaitė Agnė  1105
Damauskaitė-Surgailienė Eugenija  1932
Damauskaitė-Surgailienė Eugenija  777
Damauskas Antanas  812, 813
Damauskas Balys  732
Damauskas Ignas  965
Damauskas Juozapas  966
Damauskas Juozas  965
Damauskas Kazys  965
Damauskas Kostas  965
Damauskas Rimantas  1104
Damauskas Viktoras  813
Damauskienė Birutė  1112
Damauskienė Marija  965
Dambrauskas  1132
Dambrauskas J.  2254
Dambrauskas K.  107
Dambrauskienė  1199
Dambrauskienė Aldona  790
Dambrauskienė Alma  839
Dambrava Vytautas  756
Damudavičiai  782
Damušienė J.  1942
Danila  899
Danilovičius  1236
Daniševičienė Bronė  2104
Daniševičius Antanas  2104
Daniševičius Stasys  2104
Daniševičiūtė Aldona  2104
Daniševičiūtė Eugenija  2104
Daniševičiūtė Ona  2104
Daniūnienė Regina  1291, 1294
Danyla  1773
Dapkai  496, 1934
Dapkus  363, 493, 991, 992
Dapkus Aloyzas  1006
Dapkus Antanas  488
Dapkus J.  370
Dapkus Jonas  1006, 1401
Dapkus Julius  654, 671, 1071
Dapkus Juozas  488
Dapkus Jurgis  658
Dapkus Kazys  991, 1004
Dapkus Mykolas  991, 998
Dapkus Pranas  1729
Dapkus Stasys  1071
Dapkus Vytautas  587
Dapkus Vladas  1067
Dapkutė Birutė  1717, 1729
Dapkuvienė Eugenija  1067
Dapkuvienė Jūra  1067
Daraščenka Viktoras  696
Daraška Viktoras  2105
Dargis A.  628
Dargytė Dalia  1284
Darius S.  1311
Darulis E.  378
Daugelienė Aldona  2020
Daugilienė Bronė  868
Daugilis Darius  902
Daugilis Pranas  902
Daugilis Stasys  902
Daugilytė Dangira  902
Daugilytė Laura  902
Daugudis V.  187,?188
Dauguvietis B.  1986
Daujočiai  827, 828, 1407
Daujotienė  826
Daujotienė Birutė  823
Daujotienė Rozalija  823
Daujotienė Valė  1064, 1065, 1509, 1510
Daujotis  216, 816, 829, 1223
Daujotis Aloyzas  823
Daujotis Dominykas  823
Daujotis Jonas  506, 605, 823, 826, 894
Daujotis Juozas  658, 823, 826, 894
Daujotis Jurgis  823
Daujotis Juza  2096
Daujotis K.  596
Daujotis Kazys  577, 823
Daujotis Kęstutis  823
Daujotis Petras  658, 823
Daujotis Povilas  816, 823, 824
Daujotytė  826
Daujotytė Adelė  823
Daujotytė Aldona  823
Daujotytė Domicėlė  412
Daujotytė Elena  823
Daujotytė Genė  823, 824
Daujotytė Jolanta  823
Daujotytė Kazakevičienė Aldona  816
Daujotytė Milda  823
Daujotytė Ona  823
Daujotytė Roma  823
Daujotytė Stanislava  1280
Daujotytė Stasė  823
Daujotytė Vanda  823
Daukantas Simonas  636, 2133
Daukintas Vilhelmas  1223
Daukša Kazys  2067
Daukša Pranas  795
Daukševičienė Rūta  725
Daukšienė Julija  795
Daumantas, kunigaikštis  1306
Daunienė (Varnaitė) Vanda  839
Daunys Anupras  2012
Daunoras  810, 1218, 1322, 2194
Daunorienė  1988
Daunorienė M.  1931
Dautartas Vladas  1995, 1998, 2000, 2001
Daužvardis Petras  2138
Davaina S.  240
Davainienė E.  749
Davainienė L.  693
Davainytė Marytė  1701, 1703
Daviatis (Daujotis) Baltrus  784
Davidavičius Antanas  1222
Davidovas  738
Deere John  726
Deguckienė Ona  638
Degutienė Irena  2234
Degutis Albinas  13, 25, 1169, 2002, 2304
Degutytė S.  1192
Deksnys Antanas  1941
Deksnys Vytautas  1131
Dementjevičius Čerskis Ivanas  397
Demidovas  677
Derkintis V.  1538
Derse Anne E.  1915, 1919
Deveikis A.  1417,?1425
Dičienė Ona  795
Dičius  661, 695
Dičius Albinas  795, 1126
Dičius Jonas  795, 798
Dičius Vincas  794–796
Dičiūtė Dalė  796
Dičiūtė Klementina  795
Dičiūtė Stefanija  795
Dičiūtė Zita  796
Dičiuvienė  493
Dičiuvienė Pranutė  796
Didlauskai  593
Didras D.  1329
Didžgalvis  378
Didžgalvis J.  250
Didžgalvytė A.  1130, 2053
Didžgalvytė Aldona  250, 855, 860
Didžgalvytė Kastutė  774
Didžiokai  233, 574, 1429
Didžiokaitė Antanina  233
Didžiokaitė Danutė  817
Didžiokaitė Elena  817
Didžiokaitė Grasilda  1185
Didžiokaitė Ona  817
Didžiokaitė Teresa  817
Didžiokaitė Vilma  233
Didžiokas  816, 829, 1067
Didžiokas Algirdas  817
Didžiokas Balys  816, 2101
Didžiokas Benjaminas  233
Didžiokas J.  498
Didžiokas Jaronimas  381, 816
Didžiokas Jonas  816, 817

Didžiokas Juozas  816, 817
Didžiokas Kazys  817
Didžiokas Petras  381
Didžiokas V.  827
Didžiokas Virgis  817
Didžiokas Vladas  574, 816, 1235
Didžiokienė Bronė  1217
Didžiokienė Emilija  816
Didžiokienė Juozapota  817
Dijokai  834
Dijokaitė Eleonora  406
Dijokaitė Grasilda  406
Dijokas Baltrus  1063
Dijokas Kazimieras  406
Dijokas Zigmantas  406
Dijokienė  834
Dijokienė Agota  406
Dijokienė Marijona  406
Dijokienė Zofija  1068
Dilienė Vanda  966
Dilys  597
Dilys Juozas  1932
Dilys Robertas  966
Dimidovas Nikolajus  503, 514
Dimitrievič  905
Dimitrijev Ignatas Nikolajevičius  905
Dimitrijus, kunigaikštis  2114
Dingelis Juozas  2000
Disevičius  499
Dybauskienė T.  1117, 1118
Dybauskienė Teklė  1117, 1119, 1121
Dykavičius  2116
Dmochovskis Tadeušas  636
Dobkevičius Gediminas  1783
Dobravolskienė Jolanta  1300
Docenkas Rostislavas  1783
Dolgorukovas N.  246, 745
Domauskai  964, 965
Dominykas Jančys  787
Domovskis Adomas  963
Domovskis Augustas  963
Domovskis Banaventūras  963
Domovskis Ciprijonas  963
Domovskis Osipas  963
Domovskis Tadeušas  963
Domšaitis  2296
Domšaitis P.  2295, 2297
Donicečis  1915
Dopševičius Kazimieras  1223
Doroščenka Ivana  1065
Doroščenko Nina  1279
Dovainytė M.  649
Dovalcovas  501
Dovatkė  733, 735
Dovatkės  394
Dovatkis  392, 577, 668
Doviatis Petras  904
Dovydaitienė Marija  5, 8, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 634, 794, 830, 863, 1020, 1045, 1166, 1168, 1171, 1547, 1944–1946, 2245, 2304, 2311
Dovydaitis Jonas  1946, 2311
Dovydaitytė Aušra Marija  1946
Dovydėnas Jonas  2135
Drabuntis  971
Dragaitė Marytė  375
Dragas Dominykas  1086
Dragas Juozapas  1359, 1778, 1785
Dranseikaitė Bronė  832, 1119, 1120, 1122
Drapaitė Daiva  823
Drapas Alvydas  823
Drapas Valteris  823, 1280
Drazdauskai  918, 971
Drazdauskaitė Ana Alina  780
Drazdauskaitė Gražina  919
Drazdauskaitė Marija  780, 917
Drazdauskaitė Ramunė  919
Drazdauskaitė Stefanija  780
Drazdauskaitė Vitalija  919
Drazdauskaitė-Puzinauskienė Marija  781
Drazdauskas Antanas-Strazdelis  918
Drazdauskas Jonas  13, 25, 919, 1168, 1943
Drazdauskas Julijonas  780
Drazdauskas Lionginas  919
Drazdauskas Ramūnas  919
Drazdauskas Rimas  919
Drazdauskas Steponas  917, 919, 920, 1943
Drazdauskienė Aniceta  917
Drazdauskienė Rima  917
Drazdauskienė Stefanija  917, 1943
Drebulis Vytautas  691
Driešis Gasparas  624
Driskius K.  2364
Driskiuvienė A.  856, 1275
Drizga Aleksas  854, 1279
Drizga Jonas  427
Drizga Povilas  1279
Drizga Radionas  426, 427
Drizgaitė Veronika  1279
Drozdovska-Jablonskienė Stefanija  918, 919
Drozdovskis Jonas  920
Drozdovskis Julijonas  917, 919
Drozdovskis Juozapas  917, 920
Drozdovskis Juozapas Antanas  920
Drozdovskis Justinas Petras  917
Drozdovskis Mykolas  917, 920
Drungaitė Jadvyga  962
Drungilas Adolfas  2000
Drūsaitė  362
Drūsaitė Bronė  851
Druskovič Mejer  393
Druskovičius  392, 393
Drūteikaitė  694
Druteikiai  1429
Družinskas Stasys  941
Družinskienė Stasė Birutė  941
Dubauskienė  832
Dubickas Jonas  4, 2311
Dubikaltienė Aira  4, 16, 28, 1172, 2304, 2351, 2352
Dubravaitė Zofija  822
Dubravienė Birutė  743
Dučmanaitė Irena  548
Dučmanas Artūras  550
Dučmanas Eduardas  550
Dučmanienė Milda  549
Dudėnas S.  1088, 1090, 1092–1094, 1102, 1104
Dudėnas Zenonas  1061
Dudlauskai  379–382, 386, 492, 574, 579, 657
Dudlauskaitė Aldona  822
Dudlauskaitė Aušrinė  822
Dudlauskas  385, 741, 816, 822
Dudlauskas A.  379, 380, 657, 666
Dudlauskas J.  380
Dudlauskas Jonas  379, 380, 386, 391, 822
Dudlauskas Jurgis  386, 822
Dudlauskas K.  380, 2214
Dudlauskas Kostas  379, 380, 385, 386, 822, 973, 2294
Dudlauskas Pranas  386, 500, 822
Dudlauskas Vilius  822
Dūdonis Steponas  711
Duknauskas Antanas  399
Dulkė  392, 666, 669
Dulkė (Dulko) Aleksandras  1236
Dulkė Bronius  834
Dulkė Jonas  705, 834, 995, 1425
Dulkė Julius  834
Dulkė Juozas  730, 965
Dulkė Petras  834
Dulkė Rapolas  1425
Dulkienė  733, 734
Dulkienė Anelė  13, 25, 834, 1168, 1947
Dulkytė B.  1120
Dulkytė Birutė  1119
Dulkytė Genė  834
Dulkytė Genovaitė  2223
Dulkytė Morta  1025
Dulkytė Stasė  834
Dulkytė Teodora  408
Dulksnys Pranas  865
Dulskis Motiejus  1222
Dumbliauskaitė L.  2254
Dumbliauskienė N.  845
Dumbravienė Birutė  743
Dunda  1340, 1674
Dunda Jonas  955, 1675
Dunda Juozas  1675
Dunda Petras  1675
Dundaitė Irena  1675
Dundaitė Janina  1675
Dundaitė Stefanija  954, 1675
Dundaitė-Ingauvienė Janina  954
Dundaitė-Skarelienė Stefanija  1675
Dundes A.  1524
Dundienė  877, 880
Durneika Gemas  2171, 2174
Durnovas Nikolajus  431
Dušanskis  592
Dvarionas B.  2254
Dzikavičienė Jolanta  839
Dziuzepas  1326
Džiaugys Manvydas  1188
Džonsonas D.  2039

 

E

Ebrederis  1183
Eduardas, brolis  1222
Efertienė Vera  2129
Ehiers J.  77
Eigirdienė Stefa  2304
Eigirdienė Stefanija  7, 19
Eimutis Pranas  464
Elena Prūsaitė  906
Elijockis  668
Elisonas Jurgis  2280

Enbergaitė-Mrongowius Klara  2138
Engelsas F.  631
Epifanijus, brolis  1222
Epšteinas Lazaris  2129
Eretas J.  780, 2141, 2143, 2145–2147, 2150
Eretas Juozas  2140, 2149
Eringis Jonas  242
Erslovienė Ona  1489, 1648, 1651, 1660

 

F

Fabijauskas  1036
Falejevas D.  2158
Falejevas Dmitrijus  2159
Falkenhainas E.  1971
Fediukova Žaneta  868
Fedorovičienė  Agafija (Agota)  440
Fedorovičius Jonas  440
Fedorovičius Vladas  440
Fedorovičiūtė Marija  440
Fedorovičiūtė Nadežda  440
Fedorovičiūtė Paulina  440
Fedotovas Michailas  438
Feliksas, kunigas  363
Felingas  244
Fingertas B.  2283
Fiodoras Antonas  437
Fiodorovas Antonas  436, 437
Fiodorovas Jonas (Ivanas)  439
Fiodorovas Juozas (Josifas)  440

Fiodorovas Michailas  439
Fiodorovas Petras  440
Fiodorovas Simonas (Siamionas)  439
Fiodorovičius Jonas  440
Fiodorovičius Juozas  440
Fiodorovičius Michailas (Mykolas)  440
Fišeris Ilja  392, 668
Flikaitis Artūras  1788
Folkenzanas  1998
Franckevičienė Dovilė  2182
Frederika Sofija Augusta  2114
Freimanas Jurgis  408
Friedman Milton  1822
Frimersheimas Vilhelmas  210
Frolovaitė Nastazija  1279
Frolovas Pavelas  2003
Fuchtelis  670
Furkas J.  2159

 

G

Gabė  392, 395, 580, 669, 1146
Gabė  Jonas 786
Gabė Adolfas  488, 624
Gabė Albinas  605
Gabė Antanas  577
Gabė Balys  577
Gabė Juozas  363, 488, 657, 786, 787, 1195
Gabė Kazys  577
Gabė Leonas  363, 1498
Gabės  496
Gabienė J.  1488
Gabienė Valė  1217
Gabis-Gabavičius Antanas  488
Gabis-Gabavičius Martynas  488
Gabytė Paulina  836
Gabytė-Laurinėnienė Bronė  1217
Gabrienė Karolina  1023
Gabrioniai  1053, 1054
Gabrionis  494
Gabrionis Ambroziejus  951
Gabrionis Dominykas  415, 422, 428
Gabrionis Kazimieras  951, 1049, 1050
Gabrys  1340, 1341
Gabrys Andrius  1023
Gabrys Dominykas  424
Gabrys K.  494
Gabrys Kazys  1071
Gabrytė Rozalija  1184
Gaidamavičiai  993
Gaidamavičius K.  1129–1131
Gaidelienė Roma  1071
Gaidienė  541, 992
Gaidienė (Valutytė) Adelė  1753
Gaidienė Barbora  439
Gaidienė Gražina  5, 17, 2304, 177, 372
Gaidienė M.  1577
Gaidienė Ona  406, 407, 541, 546, 700
Gaidienė Veronika  889
Gaidys  227, 233, 494, 498, 577, 710, 742, 945, 991, 1672
Gaidys Albinas  498
Gaidys Antanas  691, 1004
Gaidys Feliksas  658, 700, 711, 945, 1217, 1425, 1752
Gaidys Gasperas  438, 439
Gaidys Gintautas  868
Gaidys Jeržis  991
Gaidys Jonas  406, 407, 1413
Gaidys Juozas  362, 406
Gaidys Justas  691
Gaidys Marcinas  991
Gaidys Motiejus  406
Gaidys Pranas  405–407, 700, 711, 998
Gaidys Stanislovas  1062
Gaidys Stasys  692
Gaidys Vytautas  692
Gaidys Vytautas Boleslovas  1062
Gaidys Zigmas  991
Gaidytė  958
Gaidytė Elena  606
Gaidytė Judita  406
Gaidytė Konstancija  406, 432
Gaidytė Kotryna  439
Gaidytė Ona  406, 407, 1025
Gaidytė Teofilija  406
Gaidytė Veronika  403
Gaidytė-Kairienė (dabar Puteikienė) Lionė  851
Gaidytė-Vanagienė Ona  1037
Gaidukovas Aleksandras  431, 433
Gaidukovas Aleksas  434
Gaidukovas Aleksiejus  414, 420, 421
Gaidukovas Andrius  504
Gaidukovas Artemijus  437
Gaidukovas Grigas  421
Gaidukovas Grigas (Grigorijus)  427
Gaidukovas Grigorijus  421
Gaidukovas Jonas  419, 423
Gaidukovas Laurynas  421, 423
Gaidukovas Laurynas (Lavrentijus)  420, 424
Gaidukovas Mitrofanas  437, 438
Gaidukovas Petras  691, 1279
Gaidukovas Semionas  423
Gaidukovas Sergiejus  434
Gaidukovas Simonas  419, 423, 691
Gaidukovienė Konstancija  1068
Gaidžiai  406, 2038, 2040
Gaidžys Antanas  999
Gaigalai  587, 987, 1008, 1011, 1353, 1672, 2038
Gaigalaitė  1353
Gaigalaitė Barbora  865
Gaigalaitė Bronė  864
Gaigalaitė I.  1712, 1734
Gaigalaitė Ona  865
Gaigalaitė Zita  1755
Gaigalaitė-Mikučionienė Emilija  1400
Gaigalaitė-Zdanavičienė Genė  981, 983
Gaigalas  891, 1007
Gaigalas A.  82
Gaigalas Adomas  863
Gaigalas Alfonsas  987
Gaigalas Antanas  442, 864, 1011, 1012, 2096
Gaigalas Baltrus  1068
Gaigalas Boleslovas  1007
Gaigalas Dominykas  441, 442, 1011, 1012
Gaigalas E.  569
Gaigalas Edvardas  569, 987
Gaigalas Feliksas  865
Gaigalas Gediminas  864
Gaigalas Giedrius  864
Gaigalas J.  688
Gaigalas Jonas  690, 705, 863, 865, 987, 1007, 1012, 1019, 1353
Gaigalas Juozapas  1390
Gaigalas Juozas  865, 988, 1217, 1799
Gaigalas Jurgis  1007
Gaigalas Jurgis (Jurgys)  1012
Gaigalas Kazys  1011
Gaigalas Leonas  987
Gaigalas Mykolas  1072
Gaigalas Napalis  988
Gaigalas Povilas  1065
Gaigalas Pranas  864, 1011
Gaigalas R.  855
Gaigalas Ramūnas  851
Gaigalas Remigijus  864
Gaigalas Rimantas  1012
Gaigalas Sigitas  864
Gaigalas Stasys  864
Gaigalas Vaclovas  495, 658
Gaigalas Vidmantas  988
Gaigalas Vilmantas  864
Gaigalas Vytautas  715, 855
Gaigalienė (Sakalauskaitė) Emilija  864
Gaigalienė Adelė  864
Gaigalienė E.  1396, 1502–1504
Gaigalienė Elžbieta  1011, 1012, 1384, 1498, 1500, 1755
Gaigalienė Emilija  1007
Gaigalienė Giedrė  864
Gaigalienė Marija  1950
Gaigalienė Rasa  851
Gaigalienė Stefanija  988
Gaigalienė Veronika  442, 1493
Gaigalis K.  89,?92, 1951, 1957, 1958, 1959, 2158
Gaigalis Karolis  1952, 2163
Gaigalis Kleofas  13, 25, 825, 1168, 1948–1953, 1955, 1956, 1958, 2159, 2162, 2163
Gaigalis Stasys  1948, 1950
Gaigalytė Barbora  438
Gaigalytė Bronė  864
Gaigalytė Danė  864
Gaigalytė Emilija  1007
Gaigalytė Grasilda  442
Gaigalytė Irena  1012
Gaigalytė Ksavera  442
Gaigalytė Valė  864
Gaigalytė Veronika  864, 1080
Gailiušis B.  92,?98
Gailiušis Zenonas  1797
Gaitskellis Hughonas  2278
Gaižauskai  870–872
Gaižauskaitė Alma  872, 874
Gaižauskaitė Virginija  872
Gaižauskaitė Z.  1191
Gaižauskaitė-Gumbrienė Alma  869
Gaižauskaitė-Leikienė Aldona  869, 872
Gaižauskas A.  601
Gaižauskas Antanas  796, 872
Gaižauskas Arvydas  872
Gaižauskas J.  2254
Gaižauskas Juozas  872, 873
Gaižauskas K.  598
Gaižauskas Ričardas  796, 872
Gaižauskas Virgilijus  1297
Gaižauskienė Antanina  796, 872
Gaižauskienė Lina  1297
Gaižutis Algirdas  4
Galiniai  382, 965, 966, 967
Galinienė Uršulė  963
Galinis Antanas  453, 963, 965
Galinis Ignotas  963
Galinis J.  1926
Galinis Juozas  453
Galinis Jurgis  965
Galinis Kazimieras  963
Galinis Kostas  965
Galinis Liudvikas  963
Galinis Onufrijevas  963
Galinis Osipas  963
Galinis Rafailas  963
Galinis Simonas  965
Galinis Vikentijus  963
Galinis Zigmas  965
Galinytė Danguolė  778, 994
Galinytė Zita  994
Galvidytė Elena-Ramunė  560
Galvydaitė  254
Galvydaitė B.  1101
Galvydaitė M.  1074
Galvydaitė Onutė  1926–1928, 1930
Galvydaitė Verutė  1926
Galvydaitė-Bačkienė Ona  371, 1324, 1428
Galvydaitė-Trepkuvienė Bronė  1101
Galvydienė  1123
Galvydienė (Sirvydytė) Ona  802, 1960
Galvydienė Agota  789
Galvydienė Gema  804, 1960, 1961, 1968, 1969
Galvydienė Janina  1962
Galvydienė Juozapota  786
Galvydienė Ona  802, 805, 1062, 1486, 1962
Galvydienė Stasė  877
Galvydienė Veronika  1962
Galvydis  396, 494, 497, 529, 579, 583, 654, 664, 692, 853, 1149, 1150, 1677, 1927, 1968, 2042
Galvydis Adolfas  406, 407
Galvydis Antanas  789, 800, 802, 805, 834, 1021, 1022, 1040, 1067, 1926, 1960, 1962
Galvydis Balys  853, 1359, 1360
Galvydis Dominykas  406, 407, 408, 786
Galvydis Feliksas  1021
Galvydis Gasparas  1021, 1022, 1920
Galvydis Izidorius  406, 408
Galvydis J.  157, 803, 1901, 1915, 1961, 1963, 1964, 1967, 1969
Galvydis Jeronimas  13, 25, 370, 804, 805, 806, 1168, 1912, 1960–1963, 1965, 1966, 1969, 2311
Galvydis Jonas  408, 496, 539, 544, 788, 789, 1021, 1022, 1038, 1040, 1063, 1067, 1150
Galvydis Juozapas  692, 787–789, 1926
Galvydis Juozas  405, 407, 413, 788, 789, 834
Galvydis Jurgis  408, 1021, 1022, 1038
Galvydis Justinas  408
Galvydis Kazimieras  1022, 1038
Galvydis Kiprijonas  407
Galvydis Leonas  788, 789, 891
Galvydis Liudvikas  786, 1021
Galvydis P.  789
Galvydis Petras  788, 789, 890, 891
Galvydis Pranas  1069
Galvydis Steponas  407
Galvydis Tadas  429
Galvydis Teodoras  407
Galvydis Valentinas  805, 1962
Galvydis Vincas  408
Galvydis Vincentas  1021
Galvydis Vytautas  1072
Galvydis-Bykauskas  1975
Galvydis-Bykauskas J.  1311, 1973–1981
Galvydis-Bykauskas Jonas  13, 25, 369, 489, 825, 1168, 1308, 1423, 1905, 1970, 1971, 1981, 1982, 1994
Galvydis-Bykauskas Kostas  489
Galvydis-Bykauskas S.  1972
Galvydytė  Anglė  1145
Galvydytė Bronė  1720
Galvydytė Elena-Ramunė  559, 565
Galvydytė Gema  804, 1968
Galvydytė Genutė  834
Galvydytė Janina  805
Galvydytė Julita  804, 1968
Galvydytė Marijona  429
Galvydytė Milda  834
Galvydytė Ona  407, 805, 1021, 1022, 1038
Galvydytė Ona Anelė  804
Galvydytė Valė  834
Galvydytė Veronika  1022, 1038, 1063
Galvydytė Verutė  805
Galvydytė-Barzdienė Eleonora  407
Galvydytė-Trepkuvienė Bronelė  1543
Galvydžiai  1672, 1926
Galvydžiai  254, 417, 800, 1026, 1061, 1150
Ganeckis  399
Gargasienė Elena  13, 25, 1168, 1169, 1983, 1987, 2021, 2304
Garibaldis  397
Garsienė E.  1987
Garsonas Raimundas  1297
Garsonienė Rima  1297, 1299
Garūbiai  1061
Garunkščiai  380–382, 574, 661, 826, 937, 1353, 1654
Garunkštienė  740
Garunkštienė (Dagytė) Marė  863
Garunkštienė (Leikaitė) Julijona  863
Garunkštienė (Mažliokaitė) Vilija  838
Garunkštienė B.  862
Garunkštienė Elžbieta  645
Garunkštienė Nida  868, 898
Garunkštienė Ona  838, 863
Garunkštienė Stasė  1066
Garunkštienė Veronika  838
Garunkštis  385, 661, 710, 816, 827, 829, 944, 971, 1425
Garunkštis (Garūnas) Albinas  853
Garunkštis A.  767, 974
Garunkštis Albinas  362
Garunkštis Aleksandras  781
Garunkštis Algis  836, 838
Garunkštis Antanas  817, 864, 901
Garunkštis Balys  362, 441, 495, 506, 507, 864, 989
Garunkštis Benediktas  836
Garunkštis Benius  836
Garunkštis Gintaras  863
Garunkštis J.  380
Garunkštis Jonas  504, 817, 863, 864, 901
Garunkštis Juozapas  901
Garunkštis Juozas  498, 690, 706, 817, 828, 863–865, 1055
Garunkštis Jurgis  899, 1359
Garunkštis Kazys  375, 396, 516, 711, 945
Garunkštis Liudvikas  690, 901
Garunkštis Mykolas  818
Garunkštis Motiejus  1069
Garunkštis Naudis  863
Garunkštis Nikodemas  863, 1359
Garunkštis Pranas  901
Garunkštis Ramūnas  1011
Garunkštis Rimantas  1648, 1753
Garunkštis Stasys  898, 901
Garunkštis Vytautas  863, 865
Garunkštis Vladas  836
Garunkštytė Agota  864
Garunkštytė Albina  1985, 1987
Garunkštytė Aldona  765
Garunkštytė Anelė  901
Garunkštytė Birutė  958
Garunkštytė Elena  817
Garunkštytė Emilija  817
Garunkštytė L.  1336
Garunkštytė Miglė Loreta  863
Garunkštytė Ona  817, 819, 864, 901, 1072, 1753
Garunkštytė Roma  863
Garunkštytė Rozalija  638
Garunkštytė Stasė  863
Garunkštytė Stefa  1015
Garunkštytė Valė  863
Garunkštytė Veronika  500, 817, 864
Garunkštytė Viktorija  414, 817
Garunkštytė Z.  1102
Garunkštytė Zena  2181
Garunkštytė-Pernavienė E.  853
Garunkštytė-Pernavienė Elena  850, 853
Garunkštytės  1077
Gasiulis Izidorius  1067
Gasiulis Jokūbas  1068
Gasiūnienė Ona  2105
Gasparas Romeikis  773
Gasperaitis A.  783, 919
Gaškaitė R.  1412
Gaškaitė-Žemaitienė Nijolė  1791
Gaučienė  816
Gaučienė Apolonija  1667, 1745, 1747
Gaučienė E. 
Gaučienė J.  827
Gaučienė Ramutė  839
Gaučienė Valė  648, 652
Gaučiutė Teresė  2237, 2241
Gaučys  865, 1218
Gaučys Aloyzas  830, 865
Gaučys Bronius  830, 865
Gaučys Dainius  830
Gaučys Jonas  699
Gaučys Julius  699
Gaučys Juozas  830, 1026
Gaučys Petras  690
Gaučys Pranas  687, 690, 1076
Gaučys Stasys  830, 865
Gaučys Valdas  830
Gaučys Vilius  830
Gaučytė E.  1336
Gaučytė Julijona  1025
Gaučytė Kristina  830
Gaučytė Ona  1075, 1547
Gaučytė R.  1725
Gaučytė Ramutė  1732
Gaučytė Roma  1704, 1715
Gaučytė V.  1043
Gaučytė-Gudelienė Emilija  414
Gaudytė R.  1716
Gaudukovas Laurynas  427
Gaudzevičius Kazimieras  1222
Gaulia Rimantas  1071
Gauras F.  246
Gaurilovaitė Violeta  934
Gaurilovas Mykolas  934
Gaurilovienė Bronė  934
Gavelis Vytautas  2245
Gavėnaitė Julija  1105
Gavėnienė Renata  1092, 1103, 1336
Gavrilovienė Bronė  862
Gečiauskai  1061
Gečiūnas  2191
Gediminas, kunigaikštis  392, 1308
Gedminas Mykolas  1222
Gedžius Antanas  2105
Gedžius Jonas  2105
Gedžius Pranas  2105
Gedžiūtė Danutė  2105
Gedžiuvienė Albina  2105
Geijgalas Jan  982
Gelažėlis  216
Gelaževičiai  1061
Gelaževičius Jonas  1062
Gelaževičiūtė-Gudelienė Agota  421
Geleževičienė (Štarytė) Marė  1283
Geleževičienė Danutė  742
Geleževičienė Elena  1065
Geleževičius  973, 1647
Geleževičius Antanas  570, 624
Geleževičius Balys  696
Geleževičius Gasparas  624
Geleževičius Jonas  489
Geleževičius Juozas  1062
Geleževičius Leonas  13, 25, 1168, 1988, 1990, 1992, 2304
Geleževičius Petras  710, 1076
Geleževičius Povilas  1989
Geleževičius Rapolas  489
Geleževičius Rimgaudas  1989, 1992

Geleževičius Simonas  696
Geleževičius Vilius  1062
Gelgautienė N.  1191
Gelinis J.  1926
Gelžinis T.  2176
Gelžinis Tautvydas  2172–2174
Genovaitė Repšytė  1798
Georgijus  1273, 1274
Gercenas A.  2184
Gerdauskaitė Eliza  1037
Geringas H.  2260
Germanas Š.  1257
Gerulaitis Virginijus  4
Gerulis G.  724
Gervė  494, 988, 1672
Gervė A.  638
Gervė Antanas  635, 981, 983, 985, 986
Gervienė Filomena  653, 1290, 1316, 1612
Gervienė Ona  178
Gervytė Anelė  986
Gervytė Genovaitė  986
Gervytė Gražina  1648
Gervytė Valė  986
Gėtė J. V.  755
Giedra Vincas  2000
Giedraitienė  748
Giedraitienė Toma  1121
Giedraitis  497, 1147
Giedraitis B.  1971
Giedraitis Balys  2003
Giedraitis Bronius  691
Giedraitis Povilas Šimkaitis  240
Gildutaitė Nastė  1125
Gimbutaitios Mikalojus  240
Gimbūtis  597
Gimbutis Jonas-Rūkas  542
Gimbutytė Stefanija  768
Giniotienė Zosė  767
Giniotytė-Garunkštienė O.  767
Gipiškaitė Ona  935
Gipiškiai  218, 826, 1054
Gipiškienė (Štirvydaitė) Angelija  1734
Gipiškienė (Študivaitė)  1702
Gipiškienė A.  1085
Gipiškienė Ona  706
Gipiškis  577, 746, 828, 1149
Gipiškis Albinas  1060, 1661, 1749, 1750
Gipiškis Antanas  1057
Gipiškis J.  707
Gipiškis Jonas  499, 691, 706, 707, 2096
Gipiškis Kastytis  1152
Gipiškis Kazys  493, 1048, 1050
Gipiškis Pranas  9, 21, 691, 1080, 1081, 1083, 1134, 1146, 1151–1153, 1321, 2005, 2133, 2304
Gipiškis Vytautas  13, 25, 1134, 1152, 1168, 1987, 1993
Gipiškytė Ona  1057, 1648, 1661, 1749, 1750
Gipiškytė-Kišūnienė Verutė  1057
Gipiškytė-Martišauskienė Irena  1057
Gipiškytė-Mingėlienė Elena  1057
Gipiškytė-Rapševičienė Veronika  1177
Gipiškytė-Seibutienė Ona  1006
Gipiškytė-Vilčinskienė Elvyra  1057
Gira Liudas  918, 1971
Girčys Antanas  2004
Girčys Leonas  794, 796
Girčys Silvestras  796
Girčytė Marija  2004
Girdvainis Juozas  13, 14, 25, 26, 1168, 1170, 1948, 1957–2166, 2304
Girdzijauskas Vytautas  2282
Girdziuška Miroslavas  781, 782
Girdziuška Stanislovas  781
Girėnas S.  1311
Girininkienė Vida  4, 2364
Girkontas Domininkas  1223
Girniai  792
Girnius Jonas  791
Girnius Juozas  792
Gykis Vincentas  1815
Gylienė (Mikšytė) Elena  1350
Gylienė Elena  854
Gylys Pranas  715
Gladkinai  1429
Gladkinas Dimitrijus  423
Gladkinas Jefimas  415, 422
Gladkinas Jonas  422
Gladkovas  493
Gladutaiytė Uršulė  405
Gladutaitė Barbora  405
Gladutienė Anastasija  405
Gladutienė Judita  407
Gladutienė Ona  418, 621, 622, 681, 704
Gladutienė Rozalija  1184
Gladutienė Teodora  785
Gladutienė Teresė  418
Gladutienė-Šutienė Marijona  407
Gladutis  623, 866, 1146, 1360
Gladutis Andrius  417, 419, 423, 486, 658
Gladutis Antanas  1175
Gladutis Baltazaras  1184
Gladutis Bronius  1056
Gladutis Domas  419, 423
Gladutis Dominykas  418
Gladutis J.  625
Gladutis Jokūbas  489, 1184
Gladutis Jonas  570, 621, 622, 625, 629
Gladutis Jozef  982
Gladutis Juozapas  418
Gladutis Juozas  406
Gladutis Jurgis  405, 419, 423
Gladutis Justinas  405
Gladutis Karolis  405
Gladutis Leonas  658, 713
Gladutis Petras  785
Gladutis Pranas  13, 25, 418, 487, 489, 1168, 1184, 1185, 1994, 2168
Gladutis Romualdas  419
Gladutis Tomas  418
Gladutis Vincas  405, 414, 418, 419, 422
Gladutis Zigmantas  405
Gladutytė Angelė  1280
Gladutytė Kotryna  785
Gladutytė Marijona  406
Gladutytė O.  1074
Gladutytė Ona  785, 1185
Gladutytė Rakelė  785
Gladutytė Rakelė (Rozalija)  418, 422
Gladutytė-Aglinskienė Aldona  1184
Glebavičienė Valdonė  1299
Glinka M.  2254
Glinskis Albinas  1413
Glovackis  479
Gobė Adolfas  658
Gobė Jonas  658
Gobė Petras  658
Gobienė Julija  1707
Gobytė D.  1131
Gobužienė Bronislava  8, 20, 970
Godienė Marijona  812
Gocentas V.  2364
Gogelienė-Dagienė Ksaverija  889
Gogelis  758
Gogelis Jonas  808
Gogelytė  808
Golickis Gregorijus  1223
Golinevičius Ustinas  1262, 1263
Goraiskis Petras  241
Gorbulskis B.  2168
Gorkis M.  2288
Gosmovičius Michaelis  996
Govedaitė  1130
Grabauskas Vilius  1809
Grabinskiegas X. S.  1265
Grabinskis S.  1194
Gramnickas Zigmas  2163
Graužiniai  782
Graužinis P.  1087
Gražiai  1413
Gražienė  669, 1538, 1559
Gražienė Ieva  899
Gražienė M.  749
Gražienė Marija  857
Gražienė Nijolė  1536
Gražienė Ona  2089
Gražienė Veronika  1072
Gražys  654, 664
Gražys Alfonsas  1762
Gražys Algis  695, 899
Gražys Antanas  166, 624, 699, 864, 1112
Gražys Audrius  1536
Gražys B.  1088, 1102, 1538, 1540, 2089
Gražys Bronius  1536–1540, 1586, 1804, 1987, 2089
Gražys Jonas  899
Gražys Juozapas  883
Gražys Juozas  441, 899, 1002, 1004, 1072
Gražys Leonas  624
Gražys Mykolas  998
Gražys Pranas  2089
Gražys Rapolas  412
Gražys T.  428
Gražys Zenonas  1413
Gražytė  392
Gražytė Asta  1582
Gražytė Elena  899
Gražytė Ona  899
Gražytė Regina  883
Gražytė Veronika  882, 2238, 2241
Gražulis R.  2172
Gražulis Romualdas  2171, 2173
Grėbliauskaitė-Tursienė Eglė  2233
Greenwood S.  1515
Grekovas  400
Griauzdė K.  2253
Gridžiuškienė Zofija  971
Grigaitė Juzefa  1075, 1076, 1079
Grigaitienė Stasė  1236
Grigaliūnaitė-Šapokienė Teklė  256
Grigaliūnas Vincas  2012
Grigaliūnas-Glovackis  453, 1971
Grigaliūnas-Glovackis V.  1971
Grigaravičienė Aldona  1121
Grigaravičius  1121, 1123
Grigas  420
Grigas Robertas  378
Grigas Romualdas  4
Grigelis A.  76, 77
Grigėnas Jonas  1033, 1176, 1183
Grigonaitė Ona  823
Grigorijus Kublickas  787
Grikepelis Adomas  906
Grikinienė Vlada  1120–1122
Grikinis P.  1123
Grinčelaitytė-Kuhn Vilma  1048, 1050
Grinius J.  1407
Grinius Jonas  1407
Grinius Jurgis  1061
Grinius K.  1183, 1184, 2141
Griniūtė Viktorija  954
Grinkevičius Jonas  1221
Grinvald A.  1784
Grinvaldas  585
Griška  1174, 1175
Griška (Paršiukas)  1359, 1360
Grivickas V.  2168
Grizga Radionas  415
Grižai  951
Grižaitė Agota (Brigita)  954
Grižaitė Aldona  898
Grižaitė Emilija  420
Grižaitė Eufrozina  410
Grižaitė Julijona  419
Grižaitė Karolina  420
Grižaitė Karolina Barbora  419
Grižaitė Uršulė  420
Grižas  899
Grižas Algis  899
Grižas Antanas  404
Grižas Ciprijonas  419–421
Grižas Domas  420, 421
Grižas Dominykas  419–421
Grižas Genius  898
Grižas Jonas  404, 419, 898, 899
Grižas Juozas  404, 899
Grižas Jurgis  404
Grižas Norbertas  419, 420
Grižas Petras  404, 419
Grižas Tamošius  414, 419
Grižas Tomas  421
Grižienė (Paškonytė) Agnieška  786
Grižienė Agnieška  405
Grižienė Anelė  898
Grižienė Katarina  419
Grižienė Marija  11, 23, 1166, 1290, 1294, 1517, 1561
Grižienė Marijona  1326
Grižienė Rozalija  420
Grižinauskas Linas  699
Grižinauskas Vilius  699
Grižinauskienė Kastutė  861, 715
Grižys Antanas  786
Grižys Jonas  786
Grižys Juozas  786
Grižys Jurgis  786
Grižys Petras  786
Grybas V.  1147
Grybauskaitė Dalia  2033, 2034, 2188, 2215, 2233
Grygas E.  2254, 2255
Grodytė Cecilija  2235, 2240
Grodzinskis Kazys  610
Grotkovskaja Marija  1278
Grotkovskis F.  245
Grotkovskis Ferdinandas  1278
Grotusas Teodoras  2270
Grubinskis Silvestras  1223
Grūdė Evaldas  767, 897, 899
Grūdė Leonas  897
Grūdė Nikodemas  897
Grūdė Vilius  897
Grūdienė Veronika  897
Grudzinskai  808
Grudzinskas Darius  1995, 1997
Grudzinskas Gintaras  1997
Grudzinskas Jonas  808, 885, 886, 1943, 1996
Grudzinskas Leonardas  808, 1995, 1997, 1999–2001
Grudzinskas Rapolas  808
Grudzinskas Stasys  808
Grumadaitė Rūta  1299
Grumbinaitė  568
Grumbinas  990
Grumbinas Feliksas  990, 1006
Grumbinas Juozas  624
Grumbinas Petras  1068
Gruodienė (Šatkutė) Genė  1004
Gruodienė I.  2183
Gruodienė Ona  915
Gruodienė Petrė  915
Gruodinskas  606
Gruodinskas Kazimieras  511
Gruodis Albinas  915
Gruodis Balys  380
Gruodis Gintaras Eugenijus  782
Gruodis J.  2051, 2226, 2254
Gruodis Juozas  380, 2032
Gruodis Petras  915
Gruodis Stasys  915
Gruodis Vincas  545
Gruodys Gintaras  971
Gruodytė Ona  915
Gruodzinskaitė Eleonora  1023
Gruodzinskaitė Veronika  1023
Gruodzinskas Aleksas  624, 1047, 1054
Gruodzinskas Kazimieras  624
Gruodzinskas Kazys  1054
Gruodžienė Dalia  971
Grušas J.  855, 1539, 1932
Gruzdienė (Šatkutė) Genovaitė  1006
Gružinskai  1177
Gružinskas J.  1176
Gružinskas Jonas  1177
Gružinskienė  1176
Gružinskienė Anelija  1178
Gružinskienė Gabija  32
Gučas Alfonsas  2282
Gučius Stasys  1998
Gudai  782
Gudaitė Anastazija  1023
Gudaitis L.  628
Gudaitis R.  678
Gudaitis-Vabalas J.  2184
Gudas Aurimas  1297
Gudas Izidorius  422
Gudas Mataušas  658
Gudas Pranciškus  1359
Gudas Simonas  422
Gudavičius  1184
Gudavičius J.  2254
Gudavičius Julijonas  1223
Gudelevičienė Jolita  892
Gudelevičienė V.  1480, 1481
Gudelevičienė Veronika  1510
Gudeliai  496
Gudelienė  1123
Gudelienė Barbora  794
Gudelienė D.  846, 848, 855, 856
Gudelienė Danguolė  757, 857
Gudelienė E.  1380
Gudelienė Emilija Rūta  1063
Gudelienė Valė  833
Gudelis  494, 597, 968
Gudelis Antanas  796
Gudelis B.  599, 600
Gudelis Baltramiejus  421
Gudelis Bronius  510, 599, 833
Gudelis Izidorius  421, 422
Gudelis Jonas  415, 422, 496, 508, 796
Gudelis Juozas  1266
Gudelis Kazimieras  422, 704, 833
Gudelis Kazys  422, 705, 814
Gudelis Kostas  812
Gudelis Lionginas  833
Gudelis Liudas  854
Gudelis Pranas  958
Gudelis Simonas  421, 422
Gudelytė Elvyra  833
Gudelytė Janina  968
Gudelytė Leonora  958
Gudelytė Ona  958
Gudelytė Palmira  2206
Gudelytė Stanislava  1280
Gudelytė-Vilutienė Adelė  961
Gudienė Elena  789
Gudimovič V.  421
Gudkis  392
Gudonienė (Mackonytė) Janina  838
Gudonienė Viktorija  830
Gudonis Albertas  830
Gudonis Antanas  570, 611, 625
Gudonis Evaldas  1065
Gudonis Mataušas  830
Gudonytė-Čepulienė Ona  830
Gudukas  541
Gulbinas  1184
Gulbinskas A.  2137
Gumbys Vytautas  854
Gumbrys Antanas  872, 874
Gumowski M.  34
Gun Šarlis  2014
Gunas Š.  2254
Guntulytė-Rutkauskienė Regina  1192
Guobys A.  501
Guobys Motiejus  1062
Guobytė R.  77
Gureckai  364
Gureckaitė Elena  2236, 2240
Gureckaitė Kornelija  15, 27, 1171, 2233–2235, 2241
Gureckaitė Ona  363
Gureckaitė-Bakaitienė Ona  364
Gureckas  1082
Gureckas Feliksas  228, 257, 362, 363, 483, 484, 1214, 1237, 1238
Gureckas J.  219, 582, 673, 1080
Gureckas Jonas  363, 655, 664, 658, 1086, 1343
Gureckas Leonas  363, 364, 586
Gureckas Petras  1146
Gureckas Stasys  363, 496
Gureckienė Ona  374
Gureckienė Vanda  748
Gureckytė Kornelija  2304
Gūros  496
Gurskas Albertas  34
Gusevas  544
Gustaitis A.  2123
Gutaravičienė Ina  1103
Gutkinas Tomas  1003, 1004
Guzovijienė R.  848
Guzovijienė Rita  757, 848, 857
Gužaitė Angelė  437
Gužas  1971
Gužas Zenonas  942
Guželienė Elena  1066
Guželis Afolfas  1066
Guželis Vladas  1066
Gužienė Stasė  942, 942
Gvazdauskas S.  2178
Gverčinas  1534

 

H

Haidnas Josefas  2014, 2255
Halberštatas Ch.  392
Hardis Džeimsas  2201
Hendelis G. H.  2254
Herbarz J.  34

Hitleris  394, 576
Hiuhnermannas  1242
Holcas  249
Holzner’is  1242
Hoponskis Pranciškus  1223

 

I, Y

Yčas M.  2039
Igliukienė Onutė  1121
Ignatavičius Eugenijus  1783
Ignatavičius Izidorius  594
Ignatavičius Stasys  1785
Ignatavičiūtė Birutė  2292
Ignatijus Barauskas  786
Ignotas P.  698
Ylaitė V.  855
Ilčiukas A.  2252
Ilčiukas Bronius  233, 504, 1672
Ilčiukas Juozas  818
Ilčiukas Mindaugas  5, 17, 111, 1336, 2072, 2299, 2304
Ilčiukienė  1672
Ilgarūbienė Valė  646
Ilgarūbis  971
Ilgarūbis Antanas  977
Ilgarūbis Jonas  496, 624
Ilgarūbytė  729
Ilinickij Ivan Ivanovič  905
Iljina A.  2257
Imbrasas Juozas Gajus  950
Inčurauskas A.  1697
Indrašas Dominykas  954
Indrašas Mykolas  954
Indrašas Tamošius  954
Indrašiai  788, 951, 1676
Indrašienė  785
Indrašienė A.  538, 852, 854, 860, 949
Indrašienė Agnieška  954, 956
Indrašienė Aldona  849, 851, 2190, 2194
Indrašienė Alma  851
Indrašienė Barbora  785, 787, 954
Indrašienė Domicelė  1048, 1060
Indrašienė Elena  892
Indrašienė Elzė  1755
Indrašienė Emilija  787
Indrašienė Genovaitė  1069
Indrašienė Grasilda  787
Indrašienė Konstancija  540, 546, 548
Indrašienė M.  494, 953
Indrašienė Monika  1125
Indrašienė Nijolė  1790
Indrašienė Ona  705, 956, 1196, 1648, 1730, 2006
Indrašienė Pranutė  833
Indrašienė Sofija Birutė  1068
Indrašienė Teofilė  949
Indrašienė Uršulė  954, 956, 1071, 1378, 1718
Indrašienė Veronika  415, 1394
Indrašis  Jonas 786
Indrašis  Juozas 786
Indrašis Antanas  954, 956
Indrašis Dominykas  956
Indrašis Gasparas  956
Indrašis Jonas (gal Jokūbas?)  956
Indrašis Juozapas  954, 956
Indrašis Kazimieras  954, 956
Indrašis Mykolas  954, 956
Indrašis Motiejus  787
Indrašis Petras  956
Indrašis Simonas  956
Indrašis Tamošius  956
Indrašius  367, 430, 494, 539, 590, 596, 738, 945
Indrašius  Aleksas 432, 691
Indrašius (Andrašius) Dominykas  432
Indrašius A.  1053
Indrašius Albinas  1069
Indrašius Aleksandras  407, 432, 951
Indrašius Aleksas  1754
Indrašius Algirdas  951
Indrašius Algis  949
Indrašius Aloyzas  952, 953, 954, 955, 1048, 1050, 1090, 2311
Indrašius Antanas  788, 949, 1048, 1049, 1054, 1055, 1056, 1058, 1060
Indrašius Arvydas  548
Indrašius Balys  495, 510
Indrašius Baltramiejus  415
Indrašius Bronius  624, 559, 565, 951
Indrašius Ciprijonas  1049, 1052
Indrašius Dalius  864
Indrašius Domininkas  431, 1069
Indrašius Feliksas  658, 1048, 1049, 1055, 1060
Indrašius Gasparas  404, 414–417, 504, 784–788, 889, 951, 1055, 2006
Indrašius Gediminas  538
Indrašius Giedrius  7, 19, 206, 745, 1056, 1088, 1102–1104, 1273, 1320, 1332, 1582, 1817, 2002, 2304
Indrašius Gintautas  790, 1090, 1790
Indrašius Gražvydas  790
Indrašius Izidorius  489, 787
Indrašius J.  545, 547, 1048, 1055, 1118
Indrašius Jeržis (Jurgis)  951
Indrašius Jokūbas  954
Indrašius Jonas  416, 423, 424, 500, 506, 785, 790, 787, 834
Indrašius Julius  1063
Indrašius Juozas  404, 415–416, 424, 486, 538, 539, 542–548, 755, 756, 787, 952–954, 956
Indrašius Juozas-Sakalas  542, 547
Indrašius Jurgis  423, 424, 691, 703, 784, 785, 788
Indrašius Justinas  415
Indrašius K.  416, 538–549, 544, 547, 790, 951, 954, 956, 1063, 1068
Indrašius Kostas  788
Indrašius Leonas  790
Indrašius Martynas  785, 954
Indrašius Mykolas  784, 954, 954
Indrašius Motiejus  415, 785
Indrašius Narcizas  953
Indrašius P.  784, 833, 834, 948, 951, 1053, 1069, 1648, 1651
Indrašius Povilas  784, 1071
Indrašius Pranas  415, 423, 489, 624, 790, 832, 834, 951, 1049
Indrašius Ramūnas  188
Indrašius Remigijus  548

Indrašius Ričardas  788
Indrašius S.  764
Indrašius Simonas  785
Indrašius Stasys  787, 1068
Indrašius Tomas  423, 424, 954
Indrašius V.  431, 477, 480, 747, 957, 1427, 1731
Indrašius Vaižgantas  790
Indrašius Valdemaras  790
Indrašius Valentinas  705, 833
Indrašius Vincas  415, 784, 785, 788, 790, 1071
Indrašius Vytautas  6–8, 18–20, 402, 417, 478, 538, 623, 713, 784, 839, 853, 887, 951, 953, 954, 1799, 2002–2006, 2304
Indrašius Vladas  1358
Indrašiūtė Adelė  539, 541, 548
Indrašiūtė Agnietė  432
Indrašiūtė Barbora  415
Indrašiūtė Eugenija  548
Indrašiūtė Janina  417
Indrašiūtė Juozapota  415
Indrašiūtė Karolina  432
Indrašiūtė Konstancija  423
Indrašiūtė Liuda  546, 548
Indrašiūtė Marytė  432, 546, 548
Indrašiūtė Milda  546, 548, 550
Indrašiūtė Morta  785
Indrašiūtė Ona  423, 785
Indrašiūtė Stanislova  1063
Indrašiūtė Stefanija  1048
Indrašiūtė Teodosija  785
Indrašiūtė Veronika  423
Indrašiūtė Vida  417
Indrašiūtė-Dučmanienė Milda  549
Indrašiūtė-Jakutienė Eugenija  550
Indrašiūtė-Rėzienė Adelė  540, 541
Indrašiūtė-Šimkūnienė Marytė  550
Indrašytė  1126
Indrašytė Agota  954, 956
Indrašytė Angelė  956
Indrašytė Brigita  956
Indrašytė Daiva  953
Indrašytė G.  955, 953
Indrašytė Janina  955
Indrašytė Karolina  407, 425, 954, 956
Indrašytė Katarina 
Indrašytė Liucija  954, 956
Indrašytė Monika  954, 956, 2218
Indrašytė Ona  851, 956, 1120
Indrašytė Stasė  953, 1055, 1060
Indrašytė Stefanija  1050, 1057
Indrašytė Uršulė  956
Indrašytė Valerija  1052, 1731
Indrašytė Veronika  956
Indrašytė Vilma  1649
Indrašytė-Grinčelaitienė Veronika  1058
Indrašytė-Patalauskienė Ona  1057
Indrašytė-Ryliškienė Elena  949
Indrašytė-Rudokienė Rakelė  411
Indrašytė-Vanagienė Genovaitė  953
Indrašytė-Zabielienė Stasė  952, 953
Indrilionis  866
Indrilionis Stasys  867
Indrišiūnaitė-Indrašienė Ona  953
Indriūnaitė G.  748
Indriūnaitė Ona  440
Indriūnaitė Veronika  440
Indriūnas  1943
Indriūnas (Andriūnas) Mykolas  440
Indriūnas Aleksas  1079
Indriūnas Jonas  440, 885, 990
Indriūnas Julius  990
Indriūnas Juozas  440
Indriūnas Mykolas  439
Indriūnas Pranas  440
Indriūnienė Ona  990
Indriūnienė Paulina  440
Indrulionienė Kostė  1657
Indrulionienė Ona  641
Indrulionis  654, 1069
Indrulionis Alfonsas  1077
Indrulionis J.  375, 670, 1069
Ingaunaitė  1032, 1073
Ingaunaitė Elžbieta  1073, 1078, 1079, 1125, 1342
Ingaunienė Ona  798
Ingaunienė Veronika  798
Ingaunis  798, 909
Ingaunis Juozas  658
Ingaunis Petras  798
Ingaunis Vitas  798
Ingaunytė Aušra  798
Ingaunytė Bronė  798
Ingaunytė Regina  798
Ingauvytė Marytė  954
Inis L.  628
Iršienė  232
Isokai  1061
Isokas Gediminas  807, 895, 1062, 1969
Ivanas Kublickis  421
Ivanauskaitė Alma  1649
Ivanauskaitė D.  739, 740, 744, 781–783, 801, 805, 806, 1275, 1962, 1969
Ivanauskaitė Daiva  7, 13, 19, 25, 738, 780, 800, 1168, 2305
Ivanauskaitė Regina  2224
Ivanauskas Aloyzas  912
Ivanauskas J.  601
Ivanauskas Tadas  2131
Ivanauskienė Bronė  1065
Ivanauskienė Diana  550
Ivanauskienė K.  643
Ivanickis  402
Ivankovaitė Marija  1279
Ivankovas Jonas  1279
Ivankovienė  944
Ivankovienė Adelija  711
Ivanovas Mykolas  503, 514
Ivanovienė  945
Ivaška Jonas  1067
Ivaškaitė L.  1698
Ivonienė Adelė  976
Izidorius Indrašius  787

 

J

Jablonskas J.  2116
Jablonskienė Stefanija  780, 781
Jablonskis  781
Jablonskis Bogdanas  781
Jablonskis Jonas  89,?92,?98, 2116, 2121, 2224, 2228, 2229
Jablonskis K.  2114
Jablonskis Konstantinas  2114, 2115
Jablonskis Liucijus  780
Jablonskis Osvaldas  1582
Jablonskis Tadas  781
Jablonskis Vytautas  781
Jablonskytė-Račkauskienė Ona  781
Jacevičius Vladas  552
Jachrovskis Viktoras  1065
Jaciunskas  2048
Jackevičienė Jovita  719
Jackevičius A.  979
Jackevičius J.  1975
Jagorova Natalija  365
Jagorovas Kuzma  367
Jakelis  392, 395, 497, 580, 668
Jakilaitis Edmundas  1584
Jakovičius Aleksandras  1223
Jakovlevas  567
Jakšienė Verutė  1429
Jakšis P.  616
Jakšys  494, 1063
Jakšys Alfonsas  658
Jakšys Antanas  817
Jakšys F.  1192, 1537, 1538, 1540
Jakšys Povilas  624
Jakšytė Juozapota  818
Jakštas  974
Jakštavičius Simonas  1222
Jakštonytė Aldona  1121
Jakubčionis Algirdas  4
Jakubėnas Alfonsas  2282
Jakubėnas J.  2254
Jakubėnas Kazys  2045
Jakubėnas V.  2254
Jakubonis Jonas  504
Jakutienė Rasa  1066
Jakutytė Diana  550
Jakutytė Irena  550
Jalionienė Sofija  26, 1170, 2305
Janaudienė Laima  1103, 1105
Janaudis A.  1105, 1110, 1218, 1274, 1297
Janauskaitė Marytė  2159
Janavičius Artūras  1958
Jančius Konstantinas  442
Jančys  2139
Jančys Vytautas  2138
Jančytė Salomėja  1015
Janišius A.  784, 1676
Jankauskai  782
Jankauskai, R. ir A.  495
Jankauskaitė Birutė  2084
Jankauskaitė Ona  551
Jankauskas  381, 654, 1149, 2045
Jankauskas Florijonas  246, 745
Jankauskas J.  381, 496, 574, 670
Jankauskas Juozas  551
Jankauskas Petras  551
Jankauskas R.  196, 715
Jankauskas V.  470, 1973
Jankauskas Vaclovas  551
Jankauskienė (Tursaitė) Ramunė  1013
Jankauskienė Aldona  862
Jankauskienė B.  494, 1215
Jankevičius Pacifikas  1222
Jankovskis Eustachijus  1222
Jankus M.  1981
Janoniai  2047
Janonienė Ona  385, 2130, 2132
Janonis  818, 1360
Janonis Antanas  416
Janonis Jonas  417, 2130
Janonis Kasparas  2041
Janonis Steponas  417
Janonytė (Lelienė) Vera  2130
Janonytė Emiliutė  2130
Janonytė Genutė  2130
Janonytė Magdalena  417
Janonytė Marytė  2130
Jansevičius Bronius  1782, 1783
Jansonas Egmontas  1537
Janukaitė-Sirvydienė Nijolė  935
Janukėnas Pranas  2169
Janukėnienė Elena  1704, 1716
Janukovas V. V.  197,?200,?202
Janulienė Agnotė  2105
Janulioniai  799, 1008, 1011, 1019
Janulionienė (Galvydytė) Vitalija  789
Janulionienė Emilija  1011, 1512, 1648
Janulionienė Vitalija  1011, 1019
Janulionis Albinas  705, 1011, 1018
Janulionis Jonas  995, 1010
Janulionis Juozas  489, 1011
Janulionis Jurgis  489
Janulionis Konstantinas  1010, 1023
Janulionis Petras  784
Janulionis Pranas  1010, 1011, 1018, 1019
Janulionis T.  997
Janulionis Vincentas  998
Janulionytė Veronika  1000
Janulis Jonas  2105
Janulis Petras  2105
Janulytė Adzė  2281
Januškevičienė Barbora  416
Januškevičius  2124
Januškevičius Karolis  914
Januškevičius V.  2178
Januškienė Janina  1214
Jarašiūnas E.  1790
Jarašiūnas J.  1143, 1224
Jaroševičius A.  1421
Jaroševskis  1144
Jasienskis Vaitiekus  240
Jasinevičiūtė Birutė  1068
Jasinskas Mečys  1952, 2163
Jasinskis Jokūbas  397
Jasiulevičius Matas  1223
Jasiulionienė  901, 1006
Jasiulionienė (Garunkštytė) Bronislava  898
Jasiulionienė Barbora  1657
Jasiulionienė Bronislava  895
Jasiulionis  898, 1067
Jasiulionis Dalius  898
Jasiulionis Juozapas  1069
Jasiulionytė Ona  408
Jasiūnas K.  665
Jasiūnas V.  1128–1130, 1131
Jasiunevičius Vytautas  569
Jaskelevičius Deivydas  2155
Jastrembskis Pranciškus  1224
Jatutavičius Antanas  1222
Jaugėla Julijanas  1278
Jaugelienė Izabelė  1278
Jauniškienė Rita  1069
Jauniškis J.  2161, 2283
Javaraitė Agota  2236, 2240
Jelisejevas P.  677
Jelskis Jonas  399
Jenceltas  756
Jernejevas S.  855
Jodelė  1180
Jodelė Julius  13, 25, 1169, 1308, 2007, 2008, 2064
Jodelė Juozas  948
Jodelė P.  13, 369, 370, 949, 1169, 1311, 1424, 2007, 2009, 2010
Jodelis Jonas  1068
Jodelis Martynas  1068
Jodelytė Ona  2010
Jokelis  733
Jonaitytė Vilma  2229
Jonas Paulius II, popiežius  1929
Jončytė Liudvika  1072
Jonynas Antanas  2000
Jonušas Petras  4, 32, 2215, 2311, 2364
Jonuškienė Rūta  13, 25, 856, 1168, 1294, 1995, 2305
Josifas Sarokinas  1359
Joškė  658
Jovaraitė Eglė  2225
Jovaraitė Gertrūda  2224
Jovaraitė Irena  1984, 1986, 2211, 2222
Jovaraitė Jolanta  2224
Jovaraitė Neringa  1819, 2225
Jovaras Algis  495, 2222
Jovaras Antanas  1896, 2222, 2225
Jovaras Dominykas  2240
Jovaras Feliksas  2236, 2240
Jovaras Gabrielius  2224
Jovaras Gerardas  2222, 2224, 2311
Jovaras Jonas  2222, 2224, 2240
Jovaras Pranas  1359
Jovaras Silvestras  2096
Jovaras Simonas  2222
Jovaras Ustovas  2096
Jovarienė  743, 744
Jovarienė Genovaitė  740, 742
Jovarienė M.  1734, 2222, 2223, 2225
Jovarienė Nijolė  2222
Jovarienė Viktorija  4, 12, 24, 32, 714, 165, 401, 635, 636, 653, 698, 1168, 1290, 1297, 1343, 1345, 1347, 1351, 1352, 1385, 1423,?1424, 1759, 1890–1893, 1895–1901, 1903, 1909, 1968, 2083, 2085, 2226. 2311
Jucevičienė Palmira  1933
Jucevičius L.  1239
Jucevičius Simeonas  1224
Jucytė U.  1926
Jučienė Aldona  851
Jučius Juozas  691, 1055
Jučiuvienė A.  1056
Judas Simonas  971
Judikis  205, 207
Judžentis Artūras  4
Jugailienė Uršulė  2237, 2240
Jugulas Kazimieras  2236
Jukna A.  833, 1091, 1095–1100, 1317, 1384, 1401, 1551, 1552, 1581, 2037
Juknaitė Konstancija  1037
Juknevičienė Rasa  2180
Juknevičius J.  1939
Juknevičius Jonas  489, 907
Juknevičius Juozas  489
Juknevičius R.  1539
Juknienė B.  748
Juknienė N.  1101

Juknienė Ona Danguolė  990
Juknys A.  229, 248, 249, 443, 446, 713, 1116, 1584, 1892, 1895, 2016–2020
Juknys V.  1584, 2054, 2083, 2085
Juknys Zigmantas  2016
Juknytė Agota  413
Jukonienė Lina  15, 27, 1171, 2305
Jumaševas I.  2158
Jundila Vaitiekus Šimkaitis  240
Jundzilas Stanislovas Bonifacas  1533
Juodagalvis Jeržis  993
Juodelė  362, 516, 1182, 1090, 2117
Juodelė Albertas  1045
Juodelė Antanas  489, 624, 1024, 1039, 1040
Juodelė Balys  607, 624
Juodelė Damijonas  1039, 1040
Juodelė Eleonora  1024
Juodelė Elžbieta  1024
Juodelė Emilija  1024
Juodelė Evaldas  1040
Juodelė Grasilda  1024
Juodelė Jonas  912, 1024, 1039, 1040, 1072
Juodelė Juozas  504, 1015, 1024, 1039, 1066
Juodelė Juozas-Barzda  605
Juodelė Jurgis  703, 1024, 1028, 1031, 1039, 1040
Juodelė Kazys  1023, 1024, 1027, 1039
Juodelė Konstancija  1024
Juodelė Konstantinas  1023, 1024, 1025, 1028, 1031, 1039, 1040, 1043, 1125
Juodelė Liudvikas  1024
Juodelė Ona  1024
Juodelė Petras  872, 1044
Juodelė Povilas  1040
Juodelė Pranas  789, 825, 1024, 1187
Juodelė Rimas  1040
Juodelė Romualdas  872
Juodelė Stasys  486, 503, 514, 688, 909, 1024, 1028, 1029, 1039, 1040
Juodelė Svajūnas  1071
Juodelė Vilhelmas  1040
Juodelė Vincas  489
Juodelė Vytautas  1031, 1040
Juodeliai  870, 872, 1066
Juodelienė Anelija  1024
Juodelienė Emilija  969
Juodelienė Ieva  872
Juodelienė Karolina  1027
Juodelienė Ona  1039
Juodelienė Valerija  1068
Juodelienė Veronika  990, 1015
Juodelis  519
Juodelis Albertas  1039
Juodelis Antanas  519, 969, 1046
Juodelis Balys  519
Juodelis Jonas  969
Juodelis Juozas  1046
Juodelis Konstantinas  1046
Juodelis Liudvikas  413
Juodelis Petras  1039
Juodelytė Anastazija  1024
Juodelytė Danguolė  989
Juodelytė Elžbieta  1024
Juodelytė Emilija  412, 413
Juodelytė Eugenija  1031, 1040
Juodelytė Genovaitė  1015
Juodelytė Giedrė  872
Juodelytė Grasilda  413, 1024, 1026
Juodelytė Julė  872, 1649
Juodelytė Karolina  413, 1024
Juodelytė Liudvika  1024
Juodelytė Lucius  1015
Juodelytė Natalija  1024, 1033, 1039, 1040, 1944
Juodelytė Ona  413, 1015, 1024
Juodelytė Veronika  413, 1024
Juodelytė Viktorija  1023
Juodelytė-Brogienė Giedrė  872
Juodelytė-Kaniavienė Julė  872
Juodytė Gražina  1539
Juodka  598
Juodka Jonas  489
Juodka Petras  597
Juodvalkienė Vanda  831
Juodvalkis  831
Juodvalkis Stasys  831
Juodvalkis Vytas  831
Juodviršis  1033
Juodzevičius B.  433, 436, 542, 2094, 2113, 2118
Juosponis Jonas  380
Juosponis Juozas  486
Juozėnaitė Irena  2225
Juozėnas Albertas  2163
Juozėnas Kristupas  2225
Juozėnas Liuonius  974
Juozėnienė Elžbieta  2225
Juozulynienė (Radžiūnaitė) Vanda  839
Jurašas J.  1539
Jurelė Antanas 1283
Jurelevičiūtė-Grabauskienė Ona  774
Jurelienė N.  749
Jurelytė-Jonušienė  Genė 738
Jurelytė-Vėbrienė Julija  1610
Jurėnas A.  628
Jurėnas Vincas  1064
Jurevičiūtė Janė  1282
Jurevičiūtė Nijolė  1299
Jurgaitienė Julė  1335
Jurgaitis Robertas  4
Jurgelėnaitė Agota  2014, 2015
Jurgelėnaitė-Lukošiūnienė Zita  2015
Jurgelėnas Antanas  2011
Jurgelėnas Anupras  2013
Jurgelėnas Jonas  2011, 2012, 2015
Jurgelėnas Juozas  2011, 2012
Jurgelėnas P.  698, 2011,– 2012, 2013
Jurgelėnas Pranas  13, 25, 1169, 1218, 2011–2013, 2015
Jurgelėnienė Marcelė (Rožytė)  2011
Jurginis Juozas  2047
Jurgutavičius Jonas  1223
Jurgutis V.  2285, 2286
Jurka V.  252, 591, 694, 833, 1298, 1326, 1827, 1906, 1908, 1909, 1910, 2019
Jurka Vidmantas  16, 28, 1172, 1907, 2305, 2354
Jurka Vytas  4–6, 10–12, 17, 18, 22–25, 32, 100, 368, 369, 371, 504, 610, 623, 694, 815, 947, 1054, 1115, 1165, 1166–1168, 1194, 1290, 1301, 1305, 1308, 1311, 1316, 1327, 1328, 1332, 1407,?1424,?1425,?1432, 1550, 1770, 1807, 1892, 1904, 1905, 1907, 1908, 1912, 1913, 2188, 2205, 2305, 2311
Jurkaitė Onutė  1907
Jurkaitė Virginija  1094, 1907
Jurkaitienė Lina  1297
Jurkaitis Arvydas  856
Jurkevičienė Aldona  1288
Jurkevičius  695
Jurkevičius J.  1275
Jurkienė Ona  1550, 1551, 1552, 1592
Jurkštienė  748
Jurkus Juozas  2179
Jurkus Vytas  722
Jurskis A.  1955, 2157, 2158, 2286
Jurskis Alfonsas  1955, 1958, 2159, 2162–2164
Juršienė Edita  1106
Jusius Antanas  441
Jusius Jonas  2004
Jusys Zenonas  15, 28, 1171, 2267, 2305
Jusytė  1006
Jusytė Adelaida  2004
Jusytė-Grižienė Marija  1606
Juška  395, 494, 577, 580, 1359
Juška Edvardas  940
Juška J.  853
Juška Jeržis (Jurgis)  785
Juška Jonas  496, 497, 498, 603, 785, 838, 1071
Juška Juozas  818, 866, 1071
Juška Kazys  940, 941
Juška Linas  1005
Juška Nikodemas  785
Juška P.  653
Juška Povilas  375, 638, 1060, 1076, 1217
Juška Pranas  658, 1071
Juška Stasys  1088, 1984
Juška Vytautas  715
Juška Žydrūnas  1105
Juškai J. ir Z.  808
Juškaitė Adelė  864
Juškaitė Aurelija  1583
Juškaitė Bronislava  1997
Juškaitė E.  785, 1776
Juškaitė Stasė Birutė  940
Juškaitė Stefa  940
Juškaitė Valerija  497
Juškaitė-Baniūnienė Eleonora  860
Juškaitė-Meiduvienė S.  2215
Juškaitis Antanas  1783
Juškėnienė Gita  1294
Juškevičienė Aušra  1293
Juškevičius Bohdanas  243
Juškienė  808
Juškienė (Balčiūnaitė)  1715
Juškienė Genovaitė  1063
Juškienė Kristina  785
Juškienė Saulė  550
Juškienė V.  1186, 1336
Juškienė Valerija  940, 941
Juškienė Veronika  1648
Juškienė Vida  10, 22, 844, 846, 854, 855, 1054, 1056, 1108, 1165, 1186, 1187, 1288, 1293, 1336, 2305
Juzeliūnas J.  2254
Juzelskis Juozapas  993
Juzėnienė E.  2223
Juzulėnaitė Rima  7, 8, 12, 24, 19, 20, 799, 808, 916, 960, 991, 993, 1108, 1186, 1798, 2305
Juzulėnas Alfonsas  371, 1167, 1423, 1758, 1795, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1804, 1806, 1905, 1968, 1796, 1797, 1800, 1801, 1803, 1804, 1817, 1984, 2090, 2054
Juzulėnienė Genovaitė  1117, 1798, 1806
Juzulėnienė Marijona  1797
Juzulienė G.  1919

 

K

Kačanauskas A.  2229
Kačerauskienė Gražina  12, 13, 25, 370, 1168, 1169, 1904, 2021, 2022, 2271, 2305
Kačinauskaitė Valė  1282
Kačinskas J.  2254
Kadziela L.  1535
Kadžienė Anelė  1062
Kadžytė Gražina  13, 25, 370, 372, 406, 432, 435, 436, 825, 853, 1102, 1169, 1225, 1290, 1311, 1317, 1751–1753, 2023–2025, 2181
Kairevičius  1090
Kairiai S. ir O.  2284
Kairienė B.  1120
Kairienė O.  2283
Kairys Anatolijus  2137
Kairys Antanas  1224
Kairys Jurgis  1323
Kairys Petras  965
Kairys Steponas  4, 385, 2129, 2130, 2131, 2278–2281, 2283–2285
Kaladė J.  852
Kaladė Ridas  801
Kaladė Virgilijus  800, 801, 805–807, 1431, 1432
Kaladinskas Juozas  2005
Kaladytė Rūta  801
Kalamajska-Saeed M.  1535
Kalavinskienė I.  856, 857, 862
Kalinauskas Gediminas  919
Kalinauskas Gintautas  938
Kalinauskas Juozas  938
Kalinauskas Kostas  397
Kalinauskas Romas  938
Kalinauskas Stasys  938
Kalinauskienė Rožė  938, 939
Kalinskaitė Eleonora  1006
Kalinskienė Ona  1067
Kalyčius Bronius-Siaubas  560, 562
Kalytis B.  566
Kalmanaitė Aleksandra  2115
Kaluškevičius Benjaminas   950, 1181
Kalvaitis Romas  2364
Kamarauskaitė  1061
Kamatiosovaitė Valentina  1280
Kaminskas Anūprijus  439
Kaminskas Dorofiejus  422
Kaminskas Genadijus  1294
Kaminskas Juozas  2130
Kaminskas Petras  439
Kaminskas Sebastijanas  439
Kaminskas Simonas  439
Kaminskas Vytautas  1809
Kaminskas Vladas  514
Kaminskienė Agota  439
Kaminskis Aleksandras  437
Kaminskis Andriejus  438
Kaminskis Eugenijus  410
Kaminskis Ivanas  410
Kaminskis Petras  439
Kaminskis Semionas  436, 437
Kaminskis Sergiejus  406, 407
Kaminskis Sevastijonas  439
Kaminskis Simonas  439
Kanapeckas  516, 705
Kanapeckas Antanas  864
Kanapeckas Stasys-Erškėtis  559, 561, 565
Kanapickas A.  241
Kancleris V.  1539
Kandziela Lukas  1533, 1535
Kanonovas Ivanas  503, 514
Kapčius Adomas  243
Kapčiuvienė Gražina  1297
Kapočius Antanas  2047
Kapsukas  1144
Kapsukas V.  2091
Kapustinas  774, 776
Kapušinskaitė Ona Nijole  892
Kapušinskas Aloyzas  1066
Kapušinskas Balys  1066
Kapušinskienė Ona  1066
Karalienė Kostė  705
Karaliūnas A.  758
Karanauskas Stasys  397, 401, 1423, 1424, 1897, 1902, 2002
Karatajus Vladas  11, 23, 1166, 1541, 1542, 1626
Karčevskis Grigorijus Semionovičius  1124
Karevičius P.  1325, 1973
Karka M.  1798, 2252
Karklas Stasys  696
Karklienė Marytė  877
Karnavičius J.  2254
Karnegi D.  1906
Karosas  597, 599, 600
Karosas Gintaras  1008, 1009, 1628, 2311
Karosas Juozas  1300
Karosienė (Saladžiūtė) Vladislava Elena  1009, 1010
Karpavičienė Valė  2017
Karpavičius  656, 665, 1988
Karpevičius F.  1086, 1088, 1931
Karpis Petras  1222
Karužaitė Stasė  954
Karvelytė Magdė  805
Kasarskaitė  1074
Kasarskaitė Justė  1074
Kasarskaitė K.  1074, 1075, 1079
Kasarskis Anupras  249
Kasparavičienė Vida  4, 32
Katarskis V.  2137
Katiliškis Marius  2266
Katilius Petras  2245
Katinas  493
Katinas Alvydas  4, 1317, 1902, 1909, 1912, 1916
Katinas Kazys  1066
Katinas Vytautas  6, 18, 571, 2305
Katkevičienė Ona  894
Katkevičienė Veronika  416
Katkevičius Jokūbas  213
Katkevičius Jonas  894
Katkevičius P.  698
Katkevičius Pranas  894
Katkevičius Stasys (Vladas?)  624
Katkevičius Vladas  894
Katkevičiūtė Ona  894
Katkevičiūtė Stasė  894
Katkevičiūtė Valė  894
Katkus Algirdas  1792
Katuoka  1129
Kaulinienė Irena  854, 856
Kaulinienė Nijolė  1299
Kaulinis Balys  1065
Kaulinis Jonas  1064
Kaulinis Juozas  1065
Kaulinis Vydmandas  851, 854
Kauneckas Jonas  1905
Kauneliai  382
Kaunelienė Aldona  1071
Kaunelienė Konstancija  818
Kaunelienė Zita  848, 852
Kaunelis Antanas  493, 705, 709, 818, 816, 818, 957, 958, 1146,
Kaunelis Feliksas  362, 1086
Kaunelis Izidorius  957, 958
Kaunelis Jonas  957, 958
Kaunelis Juozas  818
Kaunelis Liudvikas  957
Kaunelis Pranciškus  428, 957, 958
Kaunelis Stanislovas  957
Kaunelis Steponas  957
Kaunelis V.  2019
Kaunelytė Anastazija  429
Kaunelytė Elžbieta  405
Kaunelytė Uršulė  429, 1023
Kaunelytė Veronika  1180
Kaunietie Romas  557
Kaupinaitis Juozas  471
Kaušakytė Marijona  418
Kaušyla  234, 482
Kaušyla Antanas-Margis  604
Kaušyla Kazys  378, 658, 1181
Kaušyla Mykolas  1998
Kaušyla Stanislovas  1181
Kaušylaitė-Repšienė  657
Kauzonas Ferdinandas  2182
Kauželis  1662
Kavaliauskas J.  1069, 1538
Kavaliauskas P.  105
Kavaliauskas Vilius  6, 18, 464, 468, 470, 480
Kavaliauskienė Lidija  88, 2305
Kavaliukienė Adelė  1062
Kaveckas Konradas  2254, 2252, 2256
Kavolėlienė Elena  988
Kavolėlienė Rima  976
Kavolėlienė Valė  676, 677
Kavolėlienė Zita  1062
Kavolėlis  971, 988, 1672
Kavolėlis Algis  988
Kavolėlis Antanas  978
Kavolėlis Bronius  978
Kavolėlis Jonas  972
Kavolėlis Karolis  972
Kavolėlis Kazys  973, 974, 975, 976, 977, 987
Kavolėlis Leonardas  978
Kavolėlis Petras  974
Kavolėlis Povilas  977
Kavolėlis Pranas  514
Kavolėlis Stasys  978
Kavolėlis Vladas  976
Kavolėlytė Aldona  978
Kavolėlytė Danguolė  978
Kavolėlytė Elena  988
Kavolėlytė Genovaitė  978
Kavolėlytė Janina  978
Kavolėlytė Sofija  1068
Kavolėlytė Stasė  978
Kavolis  1354
Kavoliukas  712, 1055
Kavoliukas Petras  691, 712, 975
Kavoliūnienė Elena Irena  868
Kavoliutė F.  103
Kazakevičienė Danutė  890
Kazakevičius A.  561, 562, 604
Kazakevičius Albinas  1002
Kazakevičius Antanas  562, 1001, 1004
Kazakevičius Antanas-Narsutis  559, 561, 565
Kazakevičius Gasparas  998
Kazakevičius Jonas  730, 891, 1003, 1004
Kazakevičius Juozas  823
Kazakevičius Pranciškus  990
Kazakevičius Rimantas  891
Kazakevičius V.  200, 891
Kazakevičius Vincas  997, 1024
Kazakevičiūtė Daiva  891
Kazakevičiūtė-Varžgalienė Elena  1102
Kazarauskaitė M.  1214
Kazarauskaitė-Mikučionienė Marytė  981
Kazarauskas Jonas  988
Kazickaitė Bronė  1067
Kazickas  587, 1067
Kazickas Stasys  605
Kazickienė  1730, 2042
Kazickienė M.  1648, 1662, 1665, 1671
Kazimieras, kunigaikštis  238
Kaziūnas P.  1429
Kazlauskai  1008, 1019
Kazlauskai, L. ir P.  845
Kazlauskaitė Kristina  635
Kazlauskaitė Onutė  1014, 2026
Kazlauskas  559, 1032, 1220
Kazlauskas Antanas  489, 1014, 1018, 2026
Kazlauskas Balys-Bijūnas  557, 559, 560, 565
Kazlauskas Bronius  624
Kazlauskas J.  205, 206, 489, 992, 1014, 1019, 1063, 1324
Kazlauskas Juozas  6, 13, 18, 26, 551, 1014, 1019, 1169, 2026, 2027, 2181, 2305
Kazlauskas P.  1893
Kazlauskas R.  111,?124,?125,?126,?128
Kazlauskas Stasys  975
Kazlauskas Vytautas  1014, 2026
Kazlauskienė Julė  2027
Kazlauskienė Marytė  1018
Kazlauskienė Stasė  1014, 2026
Kazlovas  439
Kazragis  855
Kažukalovienė Žydrė  726
Kažukauskaitė  1079, 1125
Kėblys  1359
Kėblys Mečislovas  711
Keilson Ana  2050, 2129
Keilsonaitė Onutė  2129
Keilsonas V.  2128
Keirys Izidorius  2004
Keirys Romualdas  2004
Kemberis  1148
Kemekliai  764, 766
Kemeklienė A.  862
Kemeklienė Barbora  865, 1353
Kemeklienė Bronė  898
Kemeklienė Elzė  767
Kemeklis  392, 597, 669
Kemeklis Antanas  363
Kemeklis Č.  380
Kemeklis Everistas  766, 895, 898, 899, 901
Kemeklis J.  599, 561, 600, 604
Kemeklis Jonas  766, 1033, 1076
Kemeklis Juozas  599, 601, 624, 869, 1013
Kemėklis Juozas-Rokas  543, 558, 604
Kemeklis K.  766, 767, 895
Kemeklis Osvaldas  898
Kemeklis Pranas-Tėvas  555, 558, 604, 619, 624, 629, 850, 852, 865, 945, 951, 1431
Kemeklis R.-Rokas  560, 883
Kemeklis Ričardas  851
Kemeklytė  375
Kemeklytė Daiva  851
Kemeklytė Elona  767
Kemeklytė Genė  766
Kemeklytė Kristina  865
Kemeklytė Ksaverija  464
Kemeklytė Laima  898
Kemeklytė Ona  764–766, 865
Kemeklytė Stasė  836, 936
Kepalas  501
Keraitis Kazimieras  716
Keraitis Petras  1798
Keraminai  697
Keraminaitė Aldona  720
Keraminaitė Dainora  2032
Keraminaitė Kristina  2032
Keraminaitė Marija  2224
Keraminaitė R.  1336
Keraminaitė-Bertašienė A.  721, 860
Keraminaitė-Bučienė I.  722, 860
Keraminaitė-Kubiliūnienė Regina  722
Keraminaitė-Paškonienė V.  853
Keraminaitė-Petrauskienė Milda  1308
Keraminaitė-Sirvydienė Ona  721
Keraminas  Jonas 697, 715, 846
Keraminas Algimantas  838
Keraminas Algirdas  378, 723
Keraminas Antanas  690
Keraminas Benas  2224
Keraminas Deividas  2032
Keraminas E.  717, 1915, 1920, 2032
Keraminas Eugenijus  7, 13, 19, 26, 717, 721, 1114, 1169, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2224, 2305
Keraminas Jonas  1351, 2305
Keraminas Juozas  680, 690, 710
Keraminas Justas  2224
Keraminas Karolis  2224
Keraminas Pijus  2224
Keraminas Povilas  720
Keraminas Simonas  2224
Keraminas V.  721, 843, 845, 855, 847, 848, 861, 1311, 1648
Keraminienė Emilija  837, 838
Keraminienė G.  855, 856, 860
Keraminienė J.  720, 721, 1101
Keraminienė Jūratė  13, 26, 721, 1169, 2028, 2030, 2031, 2033, 2034
Keraminienė L.  846, 860
Kereminas Jonas  10, 22, 1165
Kern Ana  2001
Keršytė Marija  2228
Keršulienė  748
Keršulis Vytautas  1094
Kerubins L.  2255
Kesilytė Emilija  890, 892
Kesylis P.  655, 664
Kęstutis, kunigaikštis  1321
Keturakis  855
Keturakis R.  628
Kežutis Vaclovas  688, 690
Kiauleikis Petras  1063
Kiaupa Z.  34
Kibilda Algirdas 862, 1094
Kibildienė Bronė  8, 20
Kibirkštis Borisas (Balys)  2004
Kiečienė Daiva  723
Kiečis Eugenijus  723
Kikilis Kurtas  2107
Kilas V.  714
Kildišius  1006
Kilienė A.  715, 712, 1432
Kilienė R.  860
Kilienė Veronika  1055
Kilijonaitė P.  1214
Kiliukas  517
Kiliuliai  1934
Kiliulis  607, 745, 884
Kiliulis Antanas  965, 966
Kiliulis Ivanas  963
Kiliulis Juozas  965
Kiliulis Liudvikas  963
Kiliulis Steponas  965
Kiliulis Tadeuš  774
Kiliulis Vytautas  1067
Kilius Albinas  495
Kilius J.  1175, 1179, 1181, 1183
Kiliūtė  987
Kiliutė Ona  418
Kiliūtė Rožė  891
Kilys Vytautas  713
Kilkus K.  89
Kiprijonas Banys  1418
Kirailytė Stanislova  2005
Kirdeikienė Jūratė  1103, 1110
Kirilauskas Laimutis  1297
Kirilovas Juozas (Osipas)  416
Kirilovas Osipas  414, 416
Kirilovas Steponas  416
Kirka Regina  1129
Kirkora A.  1239, 1775
Kirlys Jonas  800
Kirlys Petras  800, 807
Kirveliai, 2311
Kirveliene (Veteikytė) Aldona  739, 740, 744
Kirvelienė (Žvironaitė) Emilija  2130
Kirvelienė A.  739, 742–744, 1290, 1907
Kirvelienė Bronė  894
Kirvelienė Emilija  894, 2046, 2132
Kirvelis  216, 396, 486, 818, 1674, 2044, 2048
Kirvelis A.  234
Kirvelis Andrius  2042
Kirvelis Antanas  1673, 2042, 2086
Kirvelis Balys  692, 1751, 2042
Kirvelis Baltrus  1062, 2041
Kirvelis Dobilas  6, 14, 15, 18, 26, 28, 384, 387, 388, 397, 449, 1101, 1102, 1169, 1170, 1171, 1333, 1672, 1673, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2046, 2278, 2295, 2305
Kirvelis Gasparas  894, 1648, 1667, 1740, 1741, 1742
Kirvelis Gvidas  1673
Kirvelis Jonas  14, 26, 389, 390, 1169, 1672, 1673, 2038, 2040, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2130
Kirvelis Juozapas  1672, 1674
Kirvelis Kazimieras  1062, 2041, 2042
Kirvelis Michailas  2041
Kirvelis Mykolas  1062
Kirvelis Petras  1062, 2041
Kirvelis Povilas  1143, 1674, 2042

Kirvelis Pranas  500
Kirvelis R.  894, 1090, 1102
Kirvelis Ringis  1672, 2040
Kirvelis Stasys  894
Kirvelis Zigmas  1674
Kirvelytė  1674
Kirvelytė Eglė  1672, 2040
Kirvelytė Elvyra  748, 1063
Kirvelytė Genė  894
Kirvelytė Jūra  894
Kirvels Juozapas  2042
Kiškienė Elena  1065, 1297
Kiškūnienė Ingrida  848
Kišūnienė Anelė  1071
Kiulkys D.  200
Kiverienė  748
Kizlaitienė Lilija  2222
Kizlaitis Tomas  2222
Kizlaitis Viktoras  2222
Kizlaitytė Audra  2222
Kizlaitytė Danutė  2222
Kizvela  818
Kybartas  884, 960, 1998
Kybartas Antanas  624
Kybartienė  799, 960
Kymantienė Irena-Viktorija  470
Klangevičius Andriejus  1194
Klein Naomi  1822
Kleinmichelis  400, 401
Kleiza  1069, 1676
Klevinskaitė K.  1336
Kliaugaitė V.  196,?199
Klibas Ignas  557, 558, 565, 624
Klimas Petras  2286, 2131
Klimaševskis Jonas  244, 245, 1248, 1276
Klimavičiūtė Elena  1214
Klišys Juozas-Šeškas  557, 558, 565
Kliučnikovas Michailas  409
Kliupka Julius  2219
Klizneris  244
Klova A.  1424
Klovienė Aldona  1424
Klumba Jonas  1071
Klumbys Martynas  938, 1430
Klumbytė Ona  938
Klumra Martynas  1429
Knabikas Aloyzas Pranas  4
Knipavičius Pranciškus  1223
Kobčinskis Jonas  1223
Kodaly Z.  2255
Kojutytė Teresė  1242
Kolčiakas A.  2281
Kolova A.  1427
Kolovas  440
Kolupaila S.  995, 2147, 2152
Komajkovskis Mykolas  243
Komaras Adomas  243
Komovas  419
Kondakovas  567
Kondratovičius K.  1971
Kononovas Ivanas  438, 440, 439
Kononovas Maksimas  440
Konovienė  812
Kontrimas Česlovas  1412,?1417, 1582
Kontuktas Juozas  471
Kopūstienė Rozalija  954
Korablikovas  1257
Korgautas Michaelis  1195, 1222
Korizna Antanas  2131
Korodenskas Mykolas  214
Korsakas A.  400
Korsakas J.  417, 1238, 1239
Korsakas Kalistas  1144
Korsakas Povilas  417
Korsakas Tadas  214
Korsakovas (Korsakas) Ivanas  414
Koršunas Jefimovas  419
Koršunas Juozas  419
Korzonaitė Edita  4, 32
Kosakauskas Juozapas  1534
Kosakauskienė Liudvika  1534
Kosariov Vadim  1785
Kosarskiai  249
Kosarskis Anupras  244, 1251
Kosciuška Tadas  397, 1532, 1534
Kosminskis K.  255, 893, 1176, 1195, 1216, 1224, 1225
Kotovičius Justinas  1223
Kotovičius Stanislovas  1221
Kovalenko Safronas  412
Kovalenko Terentijus  412
Kovalenkovienė M.  92,?98
Kovaliovai  878, 881, 1951
Kovaliovas Sopranas  877, 881
Koverovas Georgijus  786
Koverovas Kiprijonas  786
Koverovas Matvejus  403, 404, 786
Koverovas Michailas  786
Koverovas Mykolas  404
Koverovas Motiejus  787
Kozakovskij  905
Kozakovskis Steponas  243
Koziela (Kazlas)  972
Koziela-Poklevskis  972
Kozlovas Fimonas  439
Kozlovas Pimenas  438
Kozlovskis Adomas  415, 422, 423
Kozlovskis Vasilijus  422, 423
Koženiauskienė Regina  2233
Kraniauskas Jonas  1281
Krasauskas  1032
Krasauskas A.  997
Krasauskas Jonas  1023
Krasauskas Povilas  1004
Krasnickas  395, 496, 577, 580, 581
Kraujalytė Asta  860
Kraujelis J.  1821
Krėvė Vincas  2266
Kriaučionytė Konstancija  1038
Kriaunevičius V.  2252
Krikščiūnas Romualdas  1772
Krikščiūnienė Vida  1291
Kringelienė Janė  1063
Kringelis Romaldas  1063
Kringelis Vidmantas  1063
Krisnauskas  1074
Kriščiukaitis Kastytis  1767
Kriščiūnas Kęstutis  1809
Krivickienė Gražina  2138
Krivičienė Elena  1294
Krivošejevas Semionas  409
Križinauskas Vilius  1048, 1053
Križinauskienė Genovaitė  1048, 1050, 1058, 1060
Krylovas  384
Kryževičius Kazimieras  1791
Krodučis Jonas  996
Kropaitė Renė  1826
Kruopienė Ona  1062
Kruopis Jonas  975
Kruopis Julius  1062
Krupavičienė  1214, 2143
Krupeckas Stasys  1068
Krutas  2050
Krutikova D.  1077
Krutikova Elvyra  740
Krutikovas Jurijus  1072
Krutikova-Tolvaišienė Edita  1616
Kšanienė Elena  851
Kšyvda-Polkovskis Franciskas  1421
Kubickienė C.  894
Kubilienė R.  852
Kubiliūnai  722, 828
Kubiliūnaitė Bronė  822
Kubiliūnaitė Emilija  822
Kubiliūnaitė Valerija  822
Kubiliūnas  816, 827, 1777
Kubiliūnas Algimantas  5, 7, 11, 17, 19, 23, 35, 26, 822, 825, 1167, 1169, 1633, 1810, 2179, 2051, 2305
Kubiliūnas Antanas  14, 506, 577, 605, 822, 827, 1778, 2052
Kubiliūnas Arūnas  722, 1311
Kubiliūnas Matas  822, 827
Kubiliūnas Mykolas  1359
Kubiliūnas P.  494, 822
Kubiliūnas V.  710
Kubiliūnienė Anastazija  504
Kubiliūnienė Regina  1311
Kubiliūnienė Vanda  1355
Kubilius A.  852
Kubilius J.  1970
Kubilius V.  1790
Kublickaitė Anastazija  441
Kublickaitį Marija  441
Kublickas  367, 424, 507, 588, 661, 944, 945
Kublickas Aleksas  788
Kublickas Danila  421
Kublickas Grigas  404, 429, 430
Kublickas Jefimas  415, 425
Kublickas Jonas  2223
Kublickas Justas  788, 1280
Kublickas Mykolas  421, 425, 588, 777, 1279
Kublickas Povilas  776, 777
Kublickas Prakopas  906
Kublickas S.  403, 404, 415, 422, 514, 893
Kublickas Trofimas  414
Kublickas Vasilijus  788
Kublickas Viktoras  788
Kublickas Zacharas  406, 407
Kublickienė  441
Kublickienė Anastasija  441
Kublickienė Infruzina  430
Kublickienė O.  677
Kublickienė Tatjana  441
Kublickis Fiodoras  441, 442
Kublickis Ivanas  431
Kublickis Jonas  430, 441
Kublickis Juozapas  1223
Kublickis M. 441, 774
Kublickis Povilas  441
Kublickis Sidoras  786
Kublickis Trofimas  441, 442
Kučienė  694
Kučinskai  764, 768, 770
Kučinskaitė A.  1077, 1079
Kučinskaitė Nida  751
Kučinskaitė Severija  770
Kučinskaitė Zosė  770
Kučinskas Albinas  658
Kučinskas Antanas  770
Kučinskas Jonas  658, 867, 911, 1354
Kučinskas Jurgis  624, 770, 866
Kučinskis  866
Kudaba Česlovas  78,?79,?81, 89, 230, 995, 2213
Kudabos  89
Kudirka V.  1152, 2184, 2229, 2254, 2286
Kugelaitė Stasė  1031, 1043
Kugelevičius Alfonsas  1043
Kugelevičiūtė Stasė  1043
Kuitys Bronius  2169
Kukanauzai  1934
Kuklys  512, 606
Kuklys Alfonsas  511, 605
Kukučiai  538
Kukustelis Aleksandras  2041
Kukutelis Jokūbas  2041
Kukutelis Klimas  2041
Kukutelis Stanislovas  2041
Kukutienė Uršulė  538
Kukutis  216
Kukutis Vladas  538, 539
Kukutytė Adelė  538, 539
Kulčickis B.  400
Kulčickis Evstachijus  399
Kuliakovas Michailas  513, 514
Kulienė Viktorija  478
Kuliešiai J. ir F.  2019
Kuliešienė Vanda  5–28, 32, 73, 226, 254, 362, 365, 371, 374, 392, 482, 505, 603, 622, 650, 654, 662, 676, 685, 717, 745, 991, 993, 1073, 1075, 1076, 1078, 1102, 1117, 1124, 1132, 1165–1171, 1193, 1273, 1276, 1278, 1321, 1326, 1339, 1386, 1424, 1477, 1508, 1514, 1648, 1678, 1687, 1697–1711, 1720, 1729, 1736, 1737, 1748, 1758, 1924, 1947, 1968, 1969, 1993, 1994, 2009, 2024, 2025, 2053, 2058, 2062, 2063, 2123, 2168, 2184, 2189, 2196, 2220, 2242, 2244, 2265, 2266, 2305
Kuliešius  1229, 1423
Kuliešius Feliksas  1102, 1648, 2053, 2054, 2055, 2311
Kuliešius Jonas  2019, 2020
Kuliešius Kazimieras  580, 1131, 1217, 1326, 1678, 1683, 1799, 2020, 2053
Kuliešytė Stasė  1094
Kulikauskas P.  202
Kulikovas  567
Kulys Juozas  480
Kulys Mykolas  685
Kulminskis Jonas  242
Kulpinskis Kazimieras  1222
Kulšickis Evstachijus  397
Kumelienė Janina  979
Kumelys  971
Kumelys Antanas  977, 979
Kuncevičius Ivanas  239
Kuncienė Elvyra  11, 23, 1166, 1569, 2305
Kuncytė Nijolė  2090
Kundaričiutė Danguolė  815
Kundavičienė G.  646
Kundavičienė Veronika  776
Kundavičius  440
Kundavičius Juozas  774
Kundavičiūtė-Čeponienė Zosė  573
Kundrotas Arūnas  1999
Kungeliai  536
Kuniga I.  199
Kunigauskas Antanas  885
Kunigėlytė Alma  1186
Kunigėlytė Liuda  2092
Kuodytė Dalia  1791
Kuolaitė Antanina  1129
Kuolas Vitas  1068
Kuosa  699
Kuosa Antanas  1359
Kuosa Bronius  501
Kuosa Dominykas  439
Kuosa Juozas  435
Kuosa Jurgis  1360
Kuosa Justinas  439
Kuosa Kazys  435, 436, 438–440, 630
Kuosa Leonas  713
Kuosa Pranas   439, 712, 715, 850, 862, 1424
Kuosaitė Paulina  439, 440
Kuosaitė-Tarvydienė A.  853
Kuosienė A.  494
Kuosienė Elena  713
Kuosienė Rusina  951
Kuosos  951
Kuprevičius Nikalojus  1223
Kupriūnas Klemensas  2181
Kuprys Jonas Gediminas  1066
Kuprys Petras  1012
Kuras Ch.  392
Kurčiūnaitė  816
Kurčiūnas  816, 817
Kurčiūnienė Ona  741, 742
Kurila L.  196,?199,?202
Kurlavičius P.  144
Kurlavičiūtė A.  862
Kurmavičius Jokūbas  1223
Kurmis P.  2171, 2172, 2173, 2174
Kurpis Antanas  798
Kurpis Jonas  798
Kurpis Justas  798
Kurpis Nikodemas  519, 607
Kurpytė Aldona  798
Kurpytė Birutė  798
Kurpytė Laimutė  798
Kurpytė V.  1735
Kusta  971
Kusta A.  1101, 1181, 1808, 1819–1821, 1823, 1827, 1895
Kusta Adolfas  7, 12, 15, 19, 24, 25, 27, 870, 875, 1078, 1125, 1174, 1180, 1167, 1168, 1171, 1308, 1311, 1802, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1816, 1818, 1819, 1820, 1823, 1826, 1828, 1904, 1987, 2022,  2072, 2169, 2243, 2305, 1825
Kusta Albinas  369, 370, 371, 597, 631, 869, 872, 1125, 2311
Kusta Antanas  872
Kusta Baltramiejus  872, 1825
Kusta Benediktas  597, 869, 871, 873, 875, 876, 1180, 2170
Kusta Dalia  872
Kusta Indrius  869, 870, 872
Kusta Jonas  872
Kusta Juozas  872, 1825
Kusta Justinas  870, 871, 872, 1811, 1825
Kusta Kazimieras  875
Kusta Matas  870, 875
Kusta Mečislovas  869, 872, 874, 1648, 1810, 1811, 1825
Kusta Saulius  1826
Kusta Sigitas  1826
Kusta Vladas  872, 1810, 1811
Kustaitė Apolonija  871, 875
Kustaitė Bronė  872, 875, 1825
Kustaitė Dalia  1811
Kustaitė Juozapata  875
Kustaitė Natalija  875
Kustaitė Stefanija  872, 1825
Kustaitė Uršulė  875
Kustaitė-Remeikienė Bronė  875, 876, 1810, 1811
Kustienė Angelė  872
Kustienė Konstancija  1811
Kustienė Kristina  876
Kustienė Marijona  869, 872
Kustienė-Remeikienė Marijona  872
Kustos  870, 871, 1015, 1654
Kustovas Leonas  431, 432
Kutka  492, 385, 577
Kutka Albinas  1065
Kutka Antanas  493, 1064, 1065
Kutka Jonas  705, 1065
Kutka Juozas  504, 699, 707, 983
Kutka Kazys  1064
Kutka Liudvikas  1064
Kutka Mykolas  1065
Kutka Motiejus  410
Kutka Petras  380, 799, 973, 1064
Kutka Stasys  1072
Kutka Valentinas  1064, 1065
Kutkaitė Giedrė  864
Kutkaitė Julė  851
Kutkaitė Palmira  983
Kutkaitė Stasė  983
Kutkaitė Veronika  1072
Kutkienė  492
Kutkienė Eleonora  983
Kutkienė Ona  1063
Kutkienė Pranė  1497, 1509, 1511, 1513
Kutkienė Veronika  1503, 1510, 1512
Kutkos  389, 799
Kutkus Aleksandras  2229
Kuzma Jonas  958, 1280
Kuzma Kazys  965
Kuzma V.  474, 914, 999
Kuzmickas  1220
Kuzmickas D.  1786
Kuzmickas Stanislovas  2004
Kuzmina Anželika  1306
Kuzminas  493, 507
Kuzminas Eugenijus  503, 514
Kuznecovas  507
Kvedaraitė Evelina  2223
Kvedaras Donatas  2223
Kvedaras Gintautas  2223
Kvedaras Marius  2223
Kvedaravičienė Genovaitė  1293, 1299
Kvedarienė Aldona  2182
Kvederienė Regina  1065
Kvietkauskienė  710
Kvikliai  1575
Kviklys Bronius  13, 25, 89, 239, 241, 449, 809, 920, 1168, 1247, 1940, 2005, 2112, 2271, 2279, 2305
Kviklys Vidmantas  14, 26, 1169, 2056, 2057

 

L

Labeikiai  800, 805
Labeikienė (Sirutytė) Milda  806
Labeikienė Elžbieta  2237, 2241
Labeikienė Karolina  2237, 2241
Labeikienė Milda  806
Labeikis  990
Labeikis Algis  805, 806
Labeikis Antanas  2237, 2241
Labeikis Juozas  362
Labeikis Justinas  2237, 2241
Labeikis Kasparas  2237, 2241
Labeikis Kęstutis  990
Labeikis Linas  806
Labeikis Petras  990
Labeikis Stasys  806
Labeikytė  990
Labeikytė Grasilda  2237, 2241
Labeikytė Karolina  2237, 2241
Labeikytė Stasė  989
Labeikytė Uršulė  2237, 2241
Labeikytė Viktorija  2237, 2241
Laboga Romualdas  591, 636, 676, 685, 694, 695, 697, 1799, 1894
Lachmatovas  1779
Lackai  1008
Lackus Albinas  1017
Lackus Jonas  1017, 1019
Lackus Steponas  1017
Lackus Vincas  1017
Lackuvienė  1017
Ladyga Alvydas  4
Lakavičius Ferdinandas  1223
Lakomkinas Stepanas  411
Lampis Johanas Baptistas  1532, 1535, 1585
Landsbergis V.  852, 1790, 1791
Landsbergis V. V.  1188, 1192
Lankauskaitė Lina  732
Lankauskas  731, 2311
Lankauskas Povilas  728, 730, 731
Lankauskas Vaidas  732
Lankauskienė Bronė  731
Lapeikytė Elena  983, 985
Lapėkas  599
Lapienis A.  1041, 1127, 1129, 1130
Lapienis Bronius  1041
Lapienis J. 
Lapienis Jonas  504, 661, 686–690, 695, 1020, 1029, 1030, 1041
Lapienis Jurgis  690, 1022, 1027, 1041, 1418
Lapienis Petras  362, 1034, 1045
Lapienytė Konstancija  1030
Lapinskai  1066
Lapinskaitė Aldona  519
Lapinskaitė Barbora  2221
Lapinskaitė Julija  519
Lapinskaitė Pranutė  519
Lapinskaitė Tamira  518, 607
Lapinskas  518, 519
Lapinskas Antanas  607
Lapinskas Jonas Steponas  1025
Lapinskas Juozas  518, 607, 624
Lapinskas Petras  519, 1025
Lapinskas Vytautas  518, 607
Lapinskienė  519
Lapinskienė (Vanagaitė) Onutė  510
Lapinskienė G.  1917
Lapinskienė Kostė  518, 607
Lapinskienė L.  102
Lasienė Konstancija  1068
Lastienė Petronėlė  2128, 2129, 2131
Lašas Juozas  1016, 1019, 1281–1284, 1288, 1289, 1291, 1293, 1316
Lašas V.  2184
Latonas Vytautas  1297
Latvaitienė (Makuškaitė) Janina  838
Latvėnai  587
Latvėnaitė Ieva  1103, 1336
Latvėnaitė Veronika  864
Latvėnas  496, 1431
Latvėnas Ignas  913
Latvėnas Žydrūnas  795
Latvėnienė Rita  743, 1105
Laucevičienė O.  860
Laucius D.  1986
Laučiai  870
Laučiūnas  506
Laučiūnas Juozas  805
Laučius  496, 866
Laučius Albinas  598
Laučius Antanas  679, 700, 872, 873, 877
Laučius Bronius  873
Laučius Dominykas  870, 872
Laučius Donatas  1987
Laučius Feliksas  602, 872
Laučius Gedrutis  1000
Laučius Jonas  873
Laučius Julius  873
Laučius Juozas  866, 873
Laučius Kostas  1048, 1054
Laučius Leonas  873
Laučius Petras  873
Laučius Povilas  873
Laučius Pranas  873
Laučius Stasys  873
Laučius Vincas  602, 873
Laučiūtė  902
Laučiūtė Agota  872
Laučiūtė Elena  602, 873
Laučiūtė Kostė  873
Laūčiutė L.  1336
Laučiūtė Veronika  602, 872, 873
Laučiuvienė  693, 1060
Laučiuvienė Veronika  602, 873
Laukaitytė R.  1258
Laurelis  626
Laurijanienė M.  406
Laurinavičienė E.  626
Laurinavičienė R.  860
Laurinavičienė Vanda  1121, 1122
Laurinavičius K.  1214
Laurinavičius L.  626
Laurinavičius Valdas  1297
Laurinėnaitė Inga  1105
Laurinėnas Algirdas  697
Laurinėnas Jeronimas  697
Laurinkus M.  1790
Lautaršarkas Andrejus  207
Laužadienė Elena  1041
Laužadis Jonas  1041
Laužikas J.  1122
Lazerson Tamara  2128, 2129
Lazersonas Vladimiras  2128
Lebedaitė Liudmila  479
Lebedaitė Liudvinė  478
Lebedevas Michailas  1251
Lebedinskis  1951
Lebren Elžbieta Vižė  1534
Legavičius Adomas  763, 1078, 1193, 1195, 1222, 1259, 2118
Leika  232, 494, 2118
Leika A.  570, 603, 609, 612, 625, 839
Leika Balys  608
Leika Benas  1907
Leika Bronius  877
Leika Domas  489
Leika J.  628, 635, 637, 676, 680, 905, 1053
Leika Jonas  614, 624, 877, 906,1048, 1054, 1057, 1060
Leika Juozas  6, 8, 18, 20, 489, 498, 569, 578, 608, 609, 620, 877, 880, 904, 1000, 2305, 2311

Leika Jurgis  1048
Leika Matas  232, 490
Leika Mykolas  608
Leika P.  362, 490, 496
Leika Tomas  149
Leika Vincas  878, 894
Leika Vytautas  614, 624, 877
Leikai  877
Leikaitė Anelė  638, 877, 880, 881
Leikaitė Bronė  881
Leikaitė Elžbieta  638, 877, 880, 881
Leikaitė Kotryna  877
Leikaitė Laimutė  1056
Leikaitė Leonora  894
Leikaitė Ona  894
Leikaitė-Baukienė Veronika  765
Leikauskienė I.  1191
Leikienė  367, 710
Leikienė Bronė  1048, 1050, 1060
Leikienė Kostė  894
Leikienė Ona  877, 880, 1405, 1484
Leikienė Stasė  1217, 1907
Leikienė Uršulė  609
Leikys Matas  866
Leikys V.  866
Leikos  612, 1054, 1060
Leipus V.  2276
Leipuvienė Aldona  977
Leipuvienė Alena  976, 977
Leipuvienė V.  979
Lekavičienė Egidija  8, 13, 20, 26, 1007, 1169, 2305
Leketienė D.  2177
Lekevičienė Egidija  2026
Lekler Karolina  1278
Leleikaitė  1120
Leliūgienė Irena  1933
Lemeškaitė Genovaitė  838
Lenartavičius Andriejus  1222
Leninas  536, 801, 876, 964, 1551, 1948, 2280
Leonaitė-Kairienė Onutė  2131
Leonavičienė Marina  478
Leonavičius Julijonas  480
Leonavičiūtė Viktorija  480
Leonovas  545
Leonovas Nikita  405, 786
Leontjevas  1951
Lermontovas  2115
Lesčius V.  480
Leščinskai  782
Leškevičius  2133
Levinaitė Chama  393, 1132
Levinas  1269, 2004
Levinas Šmuilas Šleimovičius  1268
Levizorek Antonas  887
Liaudanskas Juozas  507
Liaudanskienė Janina  2006
Liausas Petras  943
Lifšicaitė Naimė  393, 1133
Ligeikis  205, 207
Limba Kazimieras  799
Limba Vincas  799
Linartas B.  229, 1219, 1220
Lindbergas Ch.  2203
Lingauskas  2098
Lingevičius Antanas  1128, 1129, 1130
Lingevičius J.  1130
Lingienė Ona  937
Lingys Vitas  2182
Lingytė Ona  407
Linkevičius V.  1084, 2364
Liobytė A.  855
Lipniūnas A.  1274
Lipskis S.  628
Lisauskas  754
Lisauskienė  592
Lisieckis M.  245
Litvinas Rimas  1793
Liubomirska Magdalena  1532
Liudvikas Galvydis  786
Liugailienė Ona  4, 32
Liulevičius V.  14, 26, 1085, 1169, 1175, 1179, 2058
Liutikienė Danguolė  1299
Liutikovas Jefimas  410
Liutkevičius Zenonas  1112, 1678, 1685, 1686
Lochmatovas  507
Lokominas Nerijus  800
Lomakinaitė Ana  411
Lomakinaitė Anastazija  411
Lomakinaitė Liuba  411
Lomakinaitė Nina  411
Lomakinas Juozas  411
Lomakinas Povilas  411
Lomakinas Vasilijus  411
Lomakinienė Marija  411
Lomonosovas M.  939, 1987
Lopaitė-Podklevskaitė Anastazija  1998
Lopas Algimantas  2273
Lopas-Podklevskis  1998
Lopatienė Ona  2163
Lopotnikovais  2115
Lopšelis Jonas  909
Losevas Juozas  514
Louis East St.  401
Lukaševičius Motiejus  1223
Lukauskaitė-Jasaitienė Sofija  2130
Lukauskas Bronius-Kurmis  558, 565
Lukauskas Vincas  588, 589
Lukauskienė Zina  642
Lukinskas R.  2048
Lukjanovas  948
Lukjanovas Grigorijus  422
Lukna  823
Lukoševičienė R.  1326
Lukoševičius  2120
Lukoševičiūtė  758
Lukoševičiūtė Felicija  2120
Lukošienė Marija  879
Lukošiūnai  828
Lukošiūnaitė Anelija  1076
Lukošiūnaitė Genė  822
Lukošiūnas  399, 816, 823, 827
Lukošiūnas A.  399, 577, 607, 673
Lukošiūnas Antanas  496, 517, 577, 624, 629, 822, 1987
Lukošiūnas Benjaminas  822
Lukošiūnas Jonas  237, 496, 515, 518, 574, 822, 1652
Lukošiūnas K.  220, 397, 398–400, 402, 490, 673
Lukošiūnas P.  220, 490, 577
Lukošiūnienė Danguolė  822
Lukošiūnienė Veronika  374, 822
Lukošiūnienė Z.  1275
Lukošytė Adelė  805
Lukovskis Juozapas  1222
Lukša  901
Lukša Leonas  1771
Lukšaitė Petronėlė  2105
Lukšas Ignas  2105
Lukšėnas Antanas  1585
Lukštas Algirdas  1582
Lukštienė Ona  2105
Lungevičiai  1430
Lungevičius  586, 945
Lungevičius Jonas  501, 945, 1087
Lungevičius Nikodemas  493
Lungevičius Petras  575
Lungis  216

 

M

Maceika J.  656
Macekas  2130
Maceliai  1934
Macelienė (Kiliulytė) Janina  964, 966
Macijauskaitė B.  853
Macijauskas  1359
Macijauskas Darius  1067
Macijauskienė Marija  1067
Macijevskis Igoris  2274
Mackevič Ieva  2061
Mackevičienė  758
Mackevičienė Birutė  2008
Mackevičius (Mackovičius) Šimkus  240
Mackevičius Antanas  397, 398, 2191
Mackevičius Jonas  1970, 2091, 2092
Mackevičius Lukas  2008
Mačeika Jonas  665, 1085–1087
Mačeikytė Veronika  1026
Mačernis V.  2051
Mačiekus V.  1518, 2364
Mačiulis Bronius  1121–1123, 2119
Magyla  1174, 1175
Maironis  781, 918, 1152, 2000, 2168, 2180
Majevskis E.  187
Makačinas T.  2254
Makaravičienė Rasa  839
Makarenka Antonas  1120
Makarevičienė Danutė  839
Makauskas Marijonas  416, 420
Makelis Edvardas  2004
Makelis Stasys  504, 1003
Maknavičienė A.  1336
Makuška Alfonsas  1016, 1017
Makuška Balys  1006
Makuška Donatas  1019, 2066
Makuška Egidijus  1016
Makuška Jonas  1016, 1017
Makuška Juozas  1016, 1017, 1018, 2066
Makuška Justinas  408
Makuška Kęstutis  2065
Makuška Motiejus  408
Makuška Petras  1001, 1004
Makuška Ričardas  14, 26, 1008, 1016, 1019, 1094, 1102, 1169, 2064–2065, 2066, 2070, 2071
Makuškaitė Adelė  1016
Makuškaitė Donata  1016
Makuškaitė Egidija  1017, 1019, 2066
Makuškaitė Genutė  1001
Makuškaitė Stasė  1016
Makuškienė (Niauraitė) Liucija  1283
Makuškienė Kostancija  1005
Makuškienė Kostė  1001, 1004
Makuškienė Liucija  1016, 1017, 1018, 1019, 1283, 1293, 2066
Makuškienė Sigutė  2065
Makuškienė Teresė  1016
Makuškos  1008, 1017, 1019
Makutėnas Kazimieras  1021
Maladauskienė (Varnaitė) Stasė  1747
Malaiškienė Bronė  917
Malaiškis Vilius  917
Malašinskas Eugenijus  1312
Malašinskienė Angelė  1313
Maldauskas Tomas  720
Maleckis Dominykas  397, 400, 402
Maleckis Kasparas  397, 398, 402
Maliauka  792, 962, 1182, 2099
Maliauka Juozas  791
Maliauka Jurgis  791
Maliauka Mataušas  1177–1179
Maliauka Motiejus  1182
Maliauka Petras  791, 1182
Maliauka Povilas  624, 791, 792
Maliaukaitė Monika  1177
Maliaukienė Amelija  1182
Malinauskaitė Elžbieta  423
Malinauskaitė Gražina  939
Malinauskaitė Marija  939
Malinauskaitė Valerija  939, 940
Malinauskaitė-Juškienė Valerija  940
Malinauskas  815, 939, 1132
Malinauskas Antanas  938
Malinauskas Benediktas  938, 939
Malinauskas Jeronimas  498, 938, 939, 940
Malinauskas Jonas  939
Malinauskas Kazys  938, 939
Malinauskas Konradas  938
Malinauskas Leopoldas  1284
Malinauskas Mykolas  938, 939
Malinauskas Stasys  939
Malinauskienė Eugenija  939
Malinauskienė Rožė  940
Malinauskienė Zofija  938
Malofejevas  493
Maluiška Antanas  739, 740
Mameniškienė (Petkūnaitė) Nijolė  838
Mameniškis  499
Mameniškis Petras  437
Mameniškis Vaclovas Aloyzas  769, 770, 1065
Maminiškiai  768, 770, 1275
Maminiškienė Nijolė  769
Maminiškis  896
Maminiškis Balys  769
Maminiškis Pranas  769
Mamontovas Andrius  2084
Maniušis Remigijus  1110, 1336
Mantack Pilypas  795
Mantacky Borisaas  795
Mantacky Patrikas  795
Marcelis Juozas  1004
Marcelis Kazimieras  998
Marcelis Petras  731
Marcelytė Marijona  1004
Marcelytė Ona  1004
Marchertaitė Edita  2228
Marcinkevičienė Konstancija  1293
Marcinkevičius Algimantas  2200, 2201
Marcinkevičius Edvardas  1774, 1775
Marcinkevičius Justinas  634, 1999, 1901, 2051
Marcinkevičiūtė Marytė  2227
Marčiulionis S.  1946
Mareckaitė G.  855
Margalis  918
Marganavičienė  1150
Marganavičius  546
Marganavičius Bronius  1034
Marganavičius Stasys  380
Margiris  599, 601, 602, 951, 1013, 1014, 2114
Marijošius Bronius  2136
Markauskienė Ona  823
Markeliai  870
Markelienė Anelė  968
Markelis  870
Markelis Alfonsas  968
Markelytė Leonora  1012
Markelytė Teofilė  876
Markevičienė (Slapšytė) Ona  839
Markevičius Juozas  490
Markevičius Kazys  490, 885
Markevičius Pranas  658
Markevičiūtė Laima  1056
Markovskis Matvejus  774
Marksas Karlas  397, 631
Marnburgas Vigandas  2112
Marozaitė Aistė  2073
Marozaitė Gustė  2073
Marozaitė Vaiva  2073
Marozas Vitas  2072, 2073, 1094
Marozienė Ligita  2073
Martinėnas  493
Martinkutė J.  1275
Martišius Stanislovas  2091
Martynaitis M.  2224
Masalskis Ignotas Jokūbas  1534
Masilickis Teofilius  1221
Masilionis  1183
Masiliūnaitė Veronika  2236, 2240
Masionis Antanas  1997
Masiulevičius  1183
Masiulevičius Dominykas  1223
Masiulia Jokima  508
Masiuliai  218, 496, 826, 828, 890, 937
Masiulienė  603, 693, 812, 2117
Masiulienė Adėlė  815, 983
Masiulienė Agnieška  785
Masiulienė Angelė  438
Masiulienė Grasilda  822, 1086
Masiulienė Ieva  1071
Masiulienė Janina  1129
Masiulienė Karolina  437, 440
Masiulienė Ona  812, 1023, 1072
Masiulienė P.  1735
Masiulienė Salomėja  958
Masiulienė Teresė  938
Masiuliokas Juozapas  517
Masiulis  216, 486, 494, 508, 509, 517, 568, 654, 664, 816, 822, 828, 829, 891
Masiulis Algirdas  438
Masiulis Aloyzas  1815
Masiulis Antanas  624, 982, 1025
Masiulis Balys  496, 675, 910
Masiulis Bronius  658
Masiulis Ciprijonas  436, 437, 438
Masiulis Feliksas  500, 822
Masiulis Gediminas  438
Masiulis Izidorius  437, 438, 1182
Masiulis J.  514, 610, 991
Masiulis Jokimas  508
Masiulis Jonas  380, 490, 502, 624, 696, 957, 1023
Masiulis Juozas  490, 624, 983, 1022, 1183
Masiulis Jurgis  490
Masiulis Kazys  957, 958
Masiulis Kęstutis Jonas  437, 438
Masiulis Liudvikas  2096
Masiulis Martynas  624
Masiulis Mataušas  436, 437, 438, 904
Masiulis Mykolas  982, 983
Masiulis Motiejus  1174
Masiulis Nikolajus  904
Masiulis P.  220, 673, 490, 890, 2158
Masiulis Pranas  506, 624, 1065
Masiulis Rapolas  658, 938, 938
Masiulis Tadeušas  785
Masiulis Tomas  822
Masiulis Vytautas  438, 911, 1004
Masiulis Vladas  624
Masiulytė Aleksandrina  438
Masiulytė Anelė  1393
Masiulytė Bronė  817
Masiulytė Elena  1044, 2127
Masiulytė Elvyra  983
Masiulytė Genė  438, 938
Masiulytė Grasilija  437
Masiulytė Irena  938
Masiulytė M.  1120, 1130
Masiulytė Ona  958, 1042
Masiulytė Stepanija  438
Masiulytė Vanda  938
Masiulytė Veronika  404, 785, 958
Masiulytė-Paršiūnienė Elžbieta  1044
Masiulytė-Žedienė Ona  938
Maskoliūnas Jonas  1048
Masonas Vytautas  1624
Masonienė Birutė  1105, 1108, 1110, 1112, 1336
Matarai  782
Mataraitė Anelė  810, 1013, 1064
Mataras Aleksas  776, 965
Mataras Antanas  775
Mataras Juozas  775, 964, 965
Mataras Leonas  965
Mataras Motiejus  965
Mataušas  1538, 2242
Materas Ivanas  963
Matiukas Antanas  2002
Matiukas Jonas  380
Matukaitė Janina  978
Matulaitis Stasys  2280
Matulevičienė (Niauraitės) Adelė  1283
Matulevičius A.  845
Matulevičius J.  1064, 1236
Matuliauskas Augustinas  1038
Matuliauskienė S.  601
Matulienė Adelė  2292
Matulionis Balys  2049, 2280, 2296
Matulionis J.  390
Matulionytė Vida  2245
Matulis Alfonsas  2036
Matulis Juozas  2043, 2282, 2292
Matulis S.  1088, 1984, 1986
Matuzevičienė D.  1275
Matvejenko Valentinas  206
Mauša  1670
Mazgeliai  971
Mazgelienė Danguolė  977
Mazgelienė Elena  977
Mazgelienė Zosė  977
Mazgelis  971
Mazgelis Alvydas  977
Mazgelis Anicetas  977
Mazgelis Ignotas  963
Mazgelis Konstantinas  963
Mazgelis Povilas  976
Mazūra Juozas  1023
Mazuras Davidas  1783
Mazūrienė Laimutė  1299
Mažeika  1183
Mažeikienė Onutė  1998
Mažeikis Baltramiejus  904
Mažeikis Stanislovas  904
Maželis  2107
Mažylienė Julija  1997
Mažylis Pranas  2130
Mažliokaitė Gelmina  941
Mažliokaitė Jūratė  941
Mažliokaitė Rima  941
Mažliokaitė Vida  941
Mažliokaitė Zina  941
Mažliokas Vytautas  941
Mažliokienė Kastutė  941
Mažukna Jonas  712
Mažvila J.  110
Mažvydas M.  1191, 2213
Medelis V.  2182
Medinis Jonas  490
Medinskis Antanas  1222
Medišauskienė Zita  4
Medvedevaitė Jelena  438
Medvedevaitė Jevdokija  438
Medvedevas Borisas  438
Medvedevas Isajus  790
Medvedevas Jefimas  438
Medvedevas Lukašas  439
Medvedevas Pavelas  438
Meidus Gintautas  868
Meidus Jonas  630, 951
Meidutė Audronė  1094
Meidutė Emilija  1715, 1732
Meidutė Giedrė  378
Meiduvienė Banga  839
Meiduvienė Rita  855
Meiduvienė Stefa  8, 12–14, 20, 24–26, 917, 938, 1103, 1167–1169, 1943, 2020, 2056, 2059, 2089, 2305
Meiduvienė Valentina  748, 940, 1278
Meilūnaitė Violeta  981
Meilūnas Jonas  501
Meilus Algirdas  750
Meiričkis  392, 393, 577, 668, 733, 735
Meiškis  482
Meižys Juozas  1952
Mejer Druskovič  1132
Melaikiai  443, 487, 483, 499, 816, 823, 826–828
Melaikis Alfonsas  482, 823
Melaikis Gediminas  824
Melaikis J.  483, 494, 604
Melaikis Juozas  498, 509, 604, 823, 1664
Melaikis M.  1080
Melaikis P.  219, 236, 362, 509, 638, 639, 656, 823, 824, 1086
Melaikis Pranas  2220
Melaikytė Irena  824
Melaikytė Stasė  823, 824
Melaikytė-Kuzmickienė Valė  363, 823, 824
Meldaikis Pranas  1076
Melnikovas Dovydas Andrejevičius  1124
Memėnas Viktoras  1941
Mendelienė  395, 582, 583
Mendelis  J. 392, 395, 396, 582, 583, 668, 733, 737
Merkelienė Algytė  1299
Merkelis A.  2145, 2149
Merkienė Apolonija  868
Merkienė Eleonora Bronislava  868
Merkienė Emilija  1511, 2079
Merkienė Irena Regina  4
Merkienė Marė  868
Merkienė Ona  832, 2082
Merkis Albinas  951, 966
Merkis Jonas  889
Merkis Justinas  785
Merkis Pranas  908
Merkys Albinas  557, 558, 565, 619, 624

Merkys Antanas  778
Merkys Arvydas  2082
Merkys Balys  832
Merkys G.  653
Merkys Jonas  618, 624, 832, 867
Merkys Juozas  832, 866, 1749
Merkys Martynas  866, 867, 2079
Merkys Povilas  1088
Merkys Pranas  867, 868
Merkys V.  7, 14, 19, 26, 832, 866, 1101, 1169, 2079–2082, 2305, 2311
Merkytė Aldona  832, 1749
Merkytė Alvida  1648
Merkytė Konstancija  864
Merkytė Marija  1039
Merkytė Stasė  867
Merkytė Vakarė  2082
Meškauskaitė-Palubinskienė Ona  1576, 1622
Meškauskas  1150
Meškauskas J.  1942, 2140, 2141, 2091
Meškauskas Kostas  906
Meškuotienė Veronika  799
Metelkinas  493
Metlinas Petras  427, 415, 428
Metlinas Vasilijus  428
Micelica A.  658
Micelicienė M.  1480
Micelienė Elena  1384
Micevičius P.  1084
Michalovskis Apolinaras  1222
Michelbertas M.  196
Michelis Klein  2118
Mickevičius  1183
Mickevičius Juozapas  1533
Mickevičiūtė Danutė  2003
Mickienė Sigita  839
Mickytė Aldona  1648
Mickūnaitis  1183
Mičelytė Stasė  756
Miecieckis Kristoforas  1221
Miečius Leonas  1331
Miečiūtė Ramunė  1331
Mielaikis  1146, 2096
Mieliauskaitė Elžbieta  966
Mieliulis Povilas  2138
Mieliūnas Jeronimas  688
Mierkienė  710, 748
Mierkienė (Garunkštytė) Elena  838
Mierkienė (Prievelytė) Monika  838
Mierkienė Anelija  422
Mierkienė Genovaitė  11, 23, 1166, 1562
Mierkienė Ingrida  757
Mierkienė Monika  839, 840, 1218
Mierkienė Nijolė  965
Mierkienė Rozalija  422
Mierkienė Saliama  1648, 1737, 1738
Mierkis  494, 606, 654, 670, 831, 945
Mierkis A.  511, 610, 624, 691, 700, 711, 776, 839, 945, 965
Mierkis J.  404, 405, 429, 547, 419, 422, 658, 691, 693, 705, 836, 1650, 2019
Mierkis Kazys  624
Mierkis Mykolas  415, 418, 419, 422, 423
Mierkis Pranas  513, 514
Mierkis Vincas  418, 422
Mierkys  710
Mierkys Antanas  711, 776
Mierkys Jonas  906
Mierkys Pranas  776
Mierkytė Adelė  777
Mierkytė Aldona  944, 1648
Mierkytė Alvyda  839
Mierkytė Anelė  412
Mierkytė Elžbieta  1214, 1283
Mierkytė Kotryna  1021
Mierkytė Marijona  1021
Mierkytė O.  1074
Mierkytė Veronika  766
Mieželienė B.  1120
Mieželienė S.  1129
Mieželis Jonas  729
Mieželis Raimundas  2156
Mieželis Vytautas  706, 1120–1122, 1129, 1130
Miežinytė Z.  1129
Mikalajūnienė J.  1274
Mikalauskas V.  503, 513, 514, 1065
Mikalauskienė Irena  2219
Mikeliūnas  1220
Mikeliūnas M.  228, 1201, 1219, 1224, 1229, 1266
Mikelytė Vanda  1022, 1037
Mikėnaitė-Savulionienė Sofija  853, 1101, 1336, 1543, 1545, 1546, 1588
Mikėnas Balys  216, 656, 665, 849, 850, 1431
Mikėnas Ferdinandas  516, 624
Mikėnas Mykolas  691, 712, 860, 1055, 1776, 1778
Mikėnas Vladas  2245
Miklaševska  1533
Mikna Jonas  1825
Mikna Juozas  1825
Mikna Jurgis  1811, 1825
Mikna Vladas  1825, 1826
Miknaitė Bronislava  1825
Miknaitė Liuda  1825
Miknaitė-Kustienė Bronislava  872
Miknienė Liudvisė  1811
Mikolaitis V.  1942
Mikonis  375, 810, 859
Mikonis A.  1226, 1228
Mikšiai  494, 1053
Mikšys Albertas  415, 423, 424
Mikšys Antanas  423
Mikšys Baltrus  1069
Mikšys D.  423, 436
Mikšys Ignas  490
Mikšys Izidorius  436, 437
Mikšys Jonas  490
Mikšys Juozas  423, 436
Mikšys Jurgis  423
Mikšys Kazimieras  423, 424, 1048
Mikšys Klemensas  406, 408
Mikšys Laurynas  887
Mikšys Petras  423
Mikšys Pranas  436, 437
Mikšys Stasys  423
Mikšys Steponas  406, 408
Mikšys Vincas  823
Mikšytė Birutė  823
Mikšytė Grasilda  423
Mikšytė Marijona  423
Mikšytė Viktorija  408
Mikšytė-Barzdienė Kotryna (Katrė)  437
Mikšytė-Makuškienė Viktorija  408
Mikštienė Zita  851
Mikuckaitė Fausta  2192
Mikuckis  2190
Mikuckis Adomas  2191
Mikuckis Juozapas  2191, 2192
Mikučauskas (Mikučionis) Martynas  213
Mikučionaitė-Sunklodienė  375
Mikučioniai  235, 1008, 1123
Mikučionienė Anelė  693
Mikučionienė Birutė  7, 19, 812, 2305
Mikučionienė Elena  933
Mikučionienė Emilija  621
Mikučionienė Irena  1018, 1130, 1131
Mikučionienė Janina  2074, 2075
Mikučionienė Marytė  707
Mikučionienė Ona  692, 693, 812, 814, 1495
Mikučionienė Uršulė  1010
Mikučionis  216, 253, 1007, 1673, 2040
Mikučionis Aleksandras  658
Mikučionis Aloyzas  621, 812, 1401
Mikučionis Antanas  1217
Mikučionis Benjaminas  958
Mikučionis Domas  504, 705, 906, 1010, 1012, 1400
Mikučionis Dominykas  621, 1123
Mikučionis Jonas  658, 693, 812–814, 988, 1010, 1123
Mikučionis Kazys  658
Mikučionis Petras  812, 1010
Mikučionis Povilas  658
Mikučionis Pranas  498, 504, 933, 1010, 1217
Mikučionis Simanas  661, 695, 1010, 1071
Mikučionis Vytautas  7, 14, 19, 26, 621, 832, 1010, 1018, 1169, 2074–2076, 2305, 2311
Mikučionys  937
Mikučionytė Aldona  621
Mikučionytė Genutė  1010
Mikučionytė Kastė  1010
Mikučionytė Milda  621
Mikučionytė Ona  1010
Mikučionytė Pranė  1494, 1505, 1511
Mikučionytė Rita  1649
Mikučionytė Zosė  1010
Mikulėnaitė Elena  1093
Mikulėnas  233, 486
Mikulėnienė Emilija  906
Mikulionienė Janina  804
Mikulionis  804
Mikulionis Linas  804
Mikulionytė Vida  804
Mikulskienė Ona  1289–1291, 1293, 2135
Mikulskis Alfonsas  1238, 1798, 2135
Mikutis Antanas  2076
Milašauskaitė Agota  440
Milašauskas Pranas  957, 958
Milaševičienė Genutė  1998
Milaševičius Severinas  1997
Mildažis Antanas  1952, 2163
Mileika Aleksandras  728
Mileris Darius  2084
Milienė B.  749
Milienė Natalija  1086
Milienė Ona  679, 1661, 1664, 1706, 1746
Milis  494, 497
Milis Bronius  1062
Milius Juozas  405
Milys  482
Milys Liudas  1648, 1663, 1745
Milys Petras  692
Milytė Nijolė  1706
Miljaševičius Vladas  436, 437
Milkauskaitė Janutė  1242
Mindaugas, karalius  1283
Minickas Jonas  906
Minickas Vladas  1063
Minickienė Proska  906
Minkevičienė  493, 661, 695, 866, 909
Minkevičius Č.  674
Minkevičius K.  1181
Minutkienė Birutė  11–13, 23–25, 1166, 1167, 1169, 1288, 1298, 1549, 1559, 1560, 1562, 1570, 1571, 1575, 1576, 1582, 1584, 1761, 1921, 2016, 2083, 2084, 2085, 2153, 2305
Mirkienė  733
Misevičienė Regina  1072
Misevičius Petras  1081
Misevičius Stanislovas  883
Misiūnaitė-Narūnienė Teresė  796, 797
Misius K.  950, 1181, 1259,?1263
Miškinaitė Ona  658
Miškiniai  1011, 2087, 2311
Miškiniai A. ir M.  1108, 1187
Miškinienė  2042
Miškinienė (Kirvelytė) Veronika  1673
Miškinienė A.  853, 1777, 1778
Miškinienė Karolina  414
Miškinienė Matilda  1217
Miškinienė Milda  1502
Miškinienė Vanda  4, 1614, 2086, 2088
Miškinis  523, 597, 1674
Miškinis A.  203, 211, 239, 413, 494, 1077, 1245, 1247,?1262,?1268
Miškinis Albinas  1034, 2262
Miškinis Antanas  362, 1071, 1359, 1360, 2000, 2131
Miškinis Bronislovas  1071
Miškinis Feliksas  362
Miškinis J.  219, 396, 496, 580, 581, 582, 592
Miškinis Jaronimas  1360
Miškinis Jonas  258, 375, 395, 414, 419, 495, 496, 576, 577, 579, 655, 664, 1076, 1077, 1359, 1360, 1425,?1426, 1648
Miškinis Juozapas  730, 997, 999, 1002
Miškinis Juozas  381, 414, 574
Miškinis Kazimieras  7, 8, 19, 20, 727, 791, 914, 943, 948, 957, 994, 1005, 1006, 1126, 2305
Miškinis Mykolas  414, 428
Miškinis Napalys  362
Miškinis Petras  894
Miškinis Povilas  998
Miškinis Pranas  4, 6, 18, 414, 419, 440, 521, 2086, 2087, 2088, 2305
Miškinis Vilius  1005, 1237, 1240
Miškinis Vincas  414, 419, 1239
Miškinis, J.  577
Miškinytė  958
Miškinytė Anelija  428
Miškinytė Elžbieta  1011
Miškinytė Kazimiera  1126
Miškinytė Konstancija  414
Miškinytė Ona  958
Miškinytė Regina  1004, 1214
Miškinytė Stasė  1004
Miškinytė Veronika  774, 1000
Miškinytė Viktorija  428, 888
Miškinytė-Kiauleikienė Genovaitė  853, 2035
Mitalas Jonas  609
Mykolaitienė J.  228, 229, 1552
Mykolaitis-Putinas V.  1477
Mykolas Indrašis  956
Mykolas-Stacijanka  944
Mocartas Volfgangas Amadėjus  1915, 2014
Mocikevič M.  905
Mockus Vincas  2245
Moišė  2098
Molienė (Gražytė) Ona  2089–2092
Molis Aidas  2089
Moniuška S.  2255
Monjė Žanas  1535
Morkūnai  1061
Morkūnaitė R.  5, 17, 73, 80, 2298, 2305
Morkūnaitė Uršulė  627
Morkūnas B.  516
Morkūnas Julius  1066
Morkūnas Kazys  1542
Morkūnienė Valerija  7, 19, 712, 843, 856, 2305
Morkus Eugenijus  15, 28, 1171, 2267
Morozova K.  860
Morozovas Erikas  1067
Morozovienė Rita  1297
Mosiejus Kiprijonas  1222
Motiejūnaitė Anelė  1040
Motiejūnaitė Jurga  4
Motiejūnas  885
Motiejūnas Stasys  1068
Motiejūnas-Valevičius Jonas  2102, 2106
Motiejūnienė Anelė  1499, 1500
Motieka Kazimieras  1937
Motoras Aleksandras  963
Motoras Ignatas  963
Motoras Ivanas  963
Motoras Kazimieras  963
Motoras Matvejus  963
Motuza Regimantas  11, 23, 1166, 1549, 1600
Motuzaitė Sigita  1103
Motuzienė Asta  10–23, 833, 856, 857, 1054, 1057, 1165, 1167, 1274, 1281, 1289, 1298, 1336, 1299, 1301, 1302, 1306, 1316, 1336, 1549, 1633–1637, 1639, 1907, 2084, 2271, 2306
Mozūrienė Laimutė  1316
Mucininkas Antanas  1065
Murauskas  378, 634
Muravjovas Korikas  400, 1897, 2118
Muravjovas M.  402
Muravjovas N.  1257
Muravliovas  2119
Murelytė Gražina  1545
Murnikovaitė Svetlana  720
Murnikovas Ruslanas  720
Murnikovas Vladas  4, 149, 150, 695, 717–720, 2311
Musteikienė Irena  1214, 2223
Musteikis  484
Musteikis Antanas  1038
Musteikis F.  1121
Musteikis J.  582, 1061, 2223
Musteikis K.  1982
Musteikis Motiejus  1061
Musteikytė Jūratė  721, 2223, 2225
Musteikytė Kristina  1734, 2223, 2225
Musteikytė Lilija  2223, 2225
Musteikytė-Paberžienė Apolonija  774

 

N

Nagelė Jonas  616, 624
Nagelė Juozas  832
Nagelė Kazys  570, 588
Nagelė Pranas  832
Nagelienė Aldona  832
Naikelienė Lina  1293
Naikutis Jonas  954
Nakutis  597
Namajuška  381, 447, 452, 453, 482, 495, 666, 1181
Namajuška Antanas  403, 786
Namajuška B.  1049
Namajuška Baltramiejus  1048
Namajuška Bronius  1058
Namajuška Dominykas  403
Namajuška J.  380
Namajuška Jonas  495, 916
Namajuška Juozapas  403, 636, 786
Namajuška Jurgis  490, 998
Namajuška Justinas  403, 404, 786, 787
Namajuška Kazimieras  1391
Namajuška M.  674
Namajuška Petras  450, 452, 496
Namajuška Vytautas  1058
Namajuškaitė Agnieška  441
Namajuškaitė Barbora  423, 426
Namajuškaitė Karolina  221
Namajuškaitė Paulina  434
Namajuškaitė Rozalija  403, 404
Namajuškaitė-Namikienė Karolina  2099
Namajuškaitė-Remeikienė Paulina  404
Namajuškienė Otilija  916
Namajuškienė Stasė  740, 742, 916
Namajuškienė Uršulė  636, 647
Namajuškienė Veronika  404, 786, 787
Namajuškos  1054
Nameika Matas  2117
Namikai  218, 2117
Namikaitė Bronė  363
Namikaitė Jūratė  2127
Namikaitė Kastutė  2125
Namikaitė Marija  2124
Namikaitė Natalija  1033, 1578
Namikaitė Nijolė Regina  2125
Namikaitė Onutė  1033, 2125
Namikaitė Veronika  745, 746, 1033, 2111, 2117, 2125
Namikaitė Virginija  2127
Namikaitė-Baliūnienė Veronika  626
Namikaitė-Bičiūnienė N.  1578, 1579
Namikaitė-Pilipavičienė Regina Nijolė  220, 626, 745, 2105, 2127, 1578, 1579
Namikas  222, 498, 577–579, 1175
Namikas A.  208, 209, 220, 254, 493, 859, 894, 916, 920, 991, 1102, 1653, 2103, 2110, 2113, 2115–2122, 2220
Namikas Aleksandras  2127
Namikas Antanas  14, 26, 205, 208, 213, 220, 745, 981, 983, 1033, 1169, 1175, 1194, 1221, 1746, 2094, 2101, 2102, 2104, 2105, 2110, 2111, 2125, 2127, 2212
Namikas Benjaminas  2124
Namikas Daumantas  2126, 2127
Namikas Gediminas  2125, 2127
Namikas Ignas  220, 893
Namikas Jokūbas  1072
Namikas Jonas  877, 881
Namikas Juozas  14, 26, 363, 370, 486, 496, 613, 1033, 1086, 1170, 1187, 1311, 1322, 1323, 1905, 2123–2125, 2127
Namikas Jurgis  220, 2106
Namikas Motiejus  220, 221, 1033, 1175, 1225, 1341, 1578, 2099, 2125–2127
Namikas Nikodemas  363, 2119
Namikas P.  1142
Namikas Rimantas  2127, 2104, 2111, 2127
Namikas Rimvydas  220
Namikas S.  482
Namikas Vytautas  2125, 2127
Namikienė Karolina  220, 753
Namikienė Ona  2104, 2111
Namikienė Sofija  2124, 2125
Napoleonas, imperatorius  383, 2007, 2198
Naraškevičius Petras 1861
Narbučiai  877
Narbutaitė-Indrašienė Marytė  952
Narbutas Jonas  490
Narbūtas Juozas  599
Narbutas Justas  490
Narbutas Teodoras  801, 807, 186, 206, 801, 1283, 1308
Narbutienė D.  642, 653
Narbutienė Regina  15, 27, 1170, 2212, 2306, 2311
Narbutienė Ulia  1086
Narbutienė Zofija  809
Narbutis  1427
Narbutis  363, 881

Narbutis Antanas  809, 877, 881
Narbutis Juozas  2264
Narbutis Petras  658
Narbutytė Elena  12, 24, 1167, 1333, 1759
Narijauskaitė N.  1538, 2089
Narijauskaitė-Gražienė Nijolė  1536
Narkevičius Bonaventūras  1223
Nartkus Konstantinas  830
Nartkutė  865
Nartkutė Kotryna  830
Nartkutė Roma  830
Nartkutienė Teofilė  830
Nartkutis Aloyzas  830
Nartkutis Vilius  830
Narūnas  661, 695
Narūnas Adolfas  794, 796, 797
Narūnas Anatolijus  798
Narūnas Boleslovas  794, 796
Narūnas Evaldas  797, 798
Narūnas Justinas  796
Narūnas Ovidijus  797, 798
Narūnė-Pakštienė J.  2146
Narūnienė Paulina  796
Narūnienė T.  797, 798, 1126, 1127, 1129, 1130
Narusevičienė Bronė  370
Naruševičiai  904
Naruševičiaus Mikalojaus  241
Naruševičienė B.  1336
Naruševičienė Ona (Hanna)  242
Naruševičius A.  241–243
Naruševičius Kristupas  242
Naruševičius Mikalojus  209, 240, 1193
Naruševičius Stanislovas  242
Narušienė Angelina  1048, 1050
Narušis Stasys  1048, 1058
Narvaišis Ivanas  963
Narvaišis Jonas  965
Narvaišis Kazimieras  963–965
Narvaišis Liudovikas  963
Narvaišis Matas  965
Narvaišis Matvejus  963
Nastė Šilionkienė  906
Našliūnienė Genovaitė-Rasa  470
Naujalis Juozas  1582, 2254
Navarskaitė Evelina  1299
Navickas  1075
Navickas Romualdas  562, 566
Navickas V.  11, 23, 1166, 1515, 1518, 1522–1524, 2306
Navikas  1360
Navikas A.  868, 1073
Navikas Pranas  493, 894
Navikienė N.  1274
Navikienė Stasė  862
Nekrašienė  1130
Nemanis Jonas  2005
Nenėnaitė Anelė  412
Nenėnaitė Genovaitė  891
Nenėnaitė Monika  412
Nenėnaitė Teofilija  412
Nenėnas Antanas  412
Nenėnas Balys  413
Nenėnas Boleslovas  412
Nenėnas Juozas  412, 413
Neniškienė Bronė  1282
Neniškis Bronius  1282
Neniškis Lionginas  2170
Neniškytė Ona  1282
Neniškytė-Liutkienė Aloyza  582
Nėris Salomėja  579, 1034, 1932, 2245
Neštaraitė B.  1926
Neteckis Antanas  1176
Netikša Juozas  976, 977
Netikša Kazys  977
Netikšaitė Danguolė  978
Netikšaitė Irena  978, 1129
Netikšos  971, 973
Nezabitauskas A.  209
Niauraitė Liucija  1016
Nikiforovas Majoras  917
Nikita Rutkovskis  787
Nikitina Gitana  1065
Nikolajus I, caras  1534
Nikolajus II, caras  2106
Nikondrovai  365, 501
Niurka J.  860, 1226, 1227, 1228
Nykštys  206
Norkūnas Jonas  782
Norkūnas Pranas  2199
Norkūnienė Elena  782, 783
Norkus Eugenijus  2306
Norkus R.  628
Norteikaitė  748
Notkiažindžis  1143
Novelskis Bronius  1217, 1224,1229
Novikienė Jolita  1299
Novodvorskis A.  1933
Novosiolovas  1147

 

O

Obelinskas  827
Obstas Janas  636
Ochmanskis J.  241, 1193
Odnopalovas Semionas  438
Oginskiai  904, 971, 1308, 1533
Oginskienė Aleksandra  904
Oginskis  759, 761
Oginskis Bogdanas  241
Oginskis Kazimieras Dominykas  243
Oginskis Mykolas  210, 904, 1247, 1533
Okulečas  451
Okulevičius  482
Onaitis A.  107
Opanskis Dominykas  402
Ordaitė Joana  1043
Orlova Jevdokija  542
Orlovai  866
Orlovas  540–542, 544, 545, 588
Orlovas Fiodoras  430
Orlovas Gerasimas  406
Orlovas Ivanas  431, 435
Orlovas Jonas  430, 774, 776
Orlovas Jurgis  412, 867, 1279

Orlovas Michailas  414
Orlovas Mitrofanas  405, 412, 542
Orlovas Mykolas  503, 514, 777
Orlovas Nikolajus  405
Orlovas Petras  501, 513, 538, 540–542
Orlovas Povilas  1279
Orlovas Samsonas  774, 775, 776, 777
Orlovas Trofimas  407
Orlovas Vasilijus  412, 774, 776
Orlovas Z.  1090
Orlovienė Marė  412
Orvelas Dž.  2085
Osipas Matvejus  773
Ostaševičius Vytautas  1823
Ostedė Andriano  1534
Ostrovskis Juozapas  1222
Oškinis  628
Ozerovičius Gogelis  957
Ozolas Romualdas  2364
Ozolinis J.  2256
Oželis  971
Ožkinaitė Jadvyga  1550
Ožkinis Liudas  1861, 1904

 

P

Pabarškienė Regina  851
Pabedinskas Skirmantas  2182
Paberalis  839
Pabrėža Pranas  1001, 1005
Pabrėža Stasys  1001
Pabrėžienė Ona  1001
Pacevičius Jonas  1223, 1278
Pačkauskienė J. K.  1416
Padalis Pranas  2285, 2286
Pagarelovas  503, 507, 514
Pajadaitė  764
Pajarskas Adomas  1042
Pajarskas Juozas  1229
Pajaujis Juozas  2282
Pajeda  666, 693, 705, 860, 1034
Pajeda A.  495, 674
Pajeda Balys  1401
Pajeda Jonas  362, 812, 1124
Pajėda Juozas  812
Pajeda Jurgis  624, 688
Pajeda Kazys  1068
Pajeda Povilas  494, 1071
Pajedaitė  234
Pajedaitė Bronė  14, 26, 605, 1170, 2128–2132
Pajedaitė Ieva  362, 873
Pajedaitė Kazimiera  710
Pajedaitė P.  693, 815
Pajėdaitė Topylė  1071
Pajedaitė Valerija  362
Pajedaitė Veronika  890
Pajedaitė-Šliogerienė Roma  1092
Pajėdienė Adelė  1652
Pajėdos  667, 1071
Pakalnienė  651
Pakalnienė M.  1480, 1510, 1512
Pakalnienė Veronika  812
Pakalnis  501
Pakalnis Kostas  906
Pakalnis Povilas  965
Pakalnis Romas  631, 2039
Pakalnis S.  495, 693, 812
Pakalnytė O.  1129, 1130
Pakalnytė Teresė  1063
Pakrovskis F. V.  189
Pakštaitė Kastutė  362
Pakštaitė Viktorija  638
Pakštas  253, 2135, 2139, 2144
Pakštas Adomas  780, 2140
Pakštas Balys  14, 26, 2133–2140
Pakštas Kazys  258, 370, 451, 369, 378, 780, 825, 1101, 1153, 1154, 1311, 1323, 1424–2149, 2151, 1187, 1308, 1422, 2042, 2064, 2133, 2138, 2140–2147, 2149, 2150, 2152,
Pakštas V.  2152
Pakštienė Emilija  2139, 2140
Pakštys Adomas  1025
Pakštys Balys  1170
Palabinskas Gintautas  1750
Palagina G.  1274
Palaikis Tomas  32
Paleckis Justas  828, 1579, 2249–2251
Palioniai  581
Paliukaitė Lina  1992
Paliukas Karolis  1992
Paliukas Kęstutis  1992
Paliulionis Pranciškus  1224
Palskiai  870, 871, 872, 873
Palskienė Karolina  831
Palskienė Ona  831
Palskienė Pelagėja  873
Palskienė Regina  601, 2169
Palskis  495, 518
Palskis Algimantas  869
Palskis Algirdas  873
Palskis Aloyzas  600, 830, 2169
Palskis Augustas  831
Palskis Balys  830, 831
Palskis Bronius  830
Palskis Feliksas  871, 873
Palskis Jonas  873
Palskis Juozapas  872, 873
Palskis Juozas  1021
Palskis Leonas  873
Palskis Liudvikas  873
Palskis Pranas  877, 1426
Palskis Vytautas  830, 831
Palskys  597, 945
Palskys A.  602
Palskys Albinas  874
Palskys Aloyzas  6, 18, 597, 601, 869, 874, 1331, 1812, 1815, 2205, 2306
Palskys Feliksas  597, 601, 874, 875
Palskys Juozas  874
Palskys Konstantinas  874
Palskys Leonas  874
Palskys P.  946, 597
Palskytė Aldona  874
Palskytė Anelija  1024
Palskytė Danutė  874
Palskytė Janina  830
Palskytė Kristina  830
Palskytė Lidija  874
Palskytė Milda  874
Palskytė Rasa  874
Palskytė Regina  874, 2169
Palskytė Rozalija  873
Palskytė Stanislava  869, 874, 875
Palskytė Stefanija  830, 1038
Palskytė Vanda  831
Palskytė Veronika  872, 874, 1023, 1043
Palskytė-Adomaitienė Regina  869, 875
Paltarokas Kazimieras  1149, 1227, 1237, 1325, 1771, 1772
Palubinskaitė Anelija  425
Palubinskaitė Emilija  425
Palubinskaitė Julija  425
Palubinskaitė Karolina  425
Palubinskaitė Ona  425
Palubinskaitė Veronika  425
Palubinskas  568
Palubinskas Antanas  425
Palubinskas Dominykas  424
Palubinskas Gintautas  1754
Palubinskas Juozapas  425
Palubinskas Justinas  425
Palubinskas Liudvikas  425
Palubinskas Petras  425
Palubinskas Stanislovas  425
Palubinskas Vikentijus  425
Palubinskienė Karolina  425
Palubinskienė Ona  12, 25, 716, 856, 1168, 1190, 1336, 1496, 1509, 1512, 1648, 1668, 1744, 1756, 1914, 1921, 2306
Palubinskis Dominykas  415
Pamakštys G.  1275
Papuškaitė Uršulė  1675
Paradauskienė  738
Paradnikas Bonifacas  1064
Paršiukai  1672
Paršiukaitė Aldona  962
Paršiukas Antanas  1024
Paršiukas Dominykas  1021
Paršiukas Jonas  961
Paršiukas Juozapas  1174
Paršiukas Kazimieras  962
Paršiukas Pranas  495, 605, 1283
Paršiukienė Elena  502
Paršiukienė Valė  1395
Paršiukienė Valerija  1391
Paršiūnaitė Konstancija  1044
Paršiūnaitė Ona  1044
Paršiūnas Domininkas  1029, 1044
Paršiūnas Jonas  1044
Paršiūnas Juozas  1044
Paršiūnas Mataušas  1044
Paršiūnas Mykolas  1044
Paršiūnas Napoleonas  1044
Paršiūnas Pranas  484, 507, 513, 1044, 1124, 1344
Paršiūnienė Elena  1501, 1502
Paršonis Jonas  1283
Partnikovskis Juozapas  791
Pasevičienė Veronika  1072
Pastalys Balys  977
Pašilienė Elžbieta  943
Pašilis Alfonsas  943
Pašilis Feliksas  943
Pašilis Juozas  943
Pašilis Leonas  943
Pašilis Mykolas  996
Pašilis P.  964
Pašilis Petras  943
Pašilis Pranas  557, 562, 565, 569, 943
Pašilis Steponas  1061
Pašilys F.  506
Pašilys Pranas  569, 570, 604, 729, 1000
Pašilytė Ona  1075
Paškanis V.  246
Paškauskas  831
Paškevič H.  2113
Paškevičiai  951, 1934
Paškevičienė Zina  2182
Paškevičius  2114
Paškevičius J.  961
Paškevičius Jonas  712
Paškevičius Juozas  729
Paškevičius P.  496
Paškevičius Petras  954
Paškevičius Povilas  362
Paškevičius Steponas  951
Paškevičiūtė Regina  954
Paškevičiūtė Veronika  873, 956
Paškoniai  405, 764, 898
Paškonienė  710, 770
Paškonienė (Milčiukaitė) Paulina  1282
Paškonienė Anelija  417
Paškonienė Juzė  938
Paškonienė Marijona  500, 700
Paškonienė Marytė  711
Paškonienė Ona  768
Paškonienė S.  768, 1498
Paškonienė Stasė-Klajūnė  558, 559, 561, 562, 565
Paškonienė Stefanija  687, 768, 1376, 1577
Paškonienė Verona  1069
Paškonis  705, 945, 1006
Paškonis A.  767, 770
Paškonis Adomas  943
Paškonis Aleksandras  786
Paškonis Alfonsas  895
Paškonis Algis  765, 896, 899, 901, 1355
Paškonis Antanas  1069
Paškonis Dominykas  404
Paškonis F.  769, 768, 1577
Paškonis J.  964
Paškonis Jonas  362, 768, 769
Paškonis Juozapas  404
Paškonis Juozas  439, 989
Paškonis Jurgis  1069
Paškonis Kazimieras  424
Paškonis Matas-Don Kichotas  403, 404, 558–562, 565, 786, 787
Paškonis Mykolas  1069
Paškonis Motiejus  788
Paškonis Pranas  1069
Paškonis Simonas  1069
Paškonis Steponas  404
Paškonis V.  964
Paškonis Vincas  404, 998
Paškonis Vincentas  786
Paškonytė A.  766, 767, 768, 769, 770, 901
Paškonytė Alma  768, 1377
Paškonytė Anelė  404
Paškonytė Audronė  765, 768, 1799
Paškonytė Barbora  404
Paškonytė Jūta  815
Paškonytė Karolina  902
Paškonytė Regina  768, 769
Paškonytė S.  992
Paškonytė Zita  768, 769
Paškonytė-Grižienė Agnieška  404
Paškonytė-Stanikienė Audronė  895, 1113, 1375, 1577, 1620, 1800, 1899
Paškorius Alfonsas  1067
Patalauskas J.  1130
Patalauskas V.  1131
Patalauskienė J.  1130
Patalokas Antanas  1222
Patapovienė Solveiga  2057
Patkočiūnai  1429
Patronaitienė Ona  1291
Patumsis  380
Patumsis A.  656, 665, 1087
Patumsis Julius  1984
Paučinskis Simonas  1223
Paukenytė Rozalija  2237, 2241
Paukštė  493, 498, 499
Paukštė Anupras  789
Paukštis  742
Paukštis Vilius  741, 742, 743
Paulauskas  824
Paulauskas A.  1821, 2260
Paulauskas Petras (Pavlovskis)  405
Paulienė  634, 1035
Pauliukas Petras  624
Pauliukonis Jonas  432
Pauliukonytė Uršulė  432
Paulius  1035
Paulius Jonas  634, 1035, 1036
Paulius Klemensas  634, 1035
Paunksniai  794, 1008
Paunksnienė  812, 1015
Paunksnienė Bronislova  1063
Paunksnienė Ona  1777, 1781
Paunksnis Albinas  794
Paunksnis Dominykas  1015
Paunksnis Dzidaras  1015
Paunksnis Kazimieras  442, 1015
Paunksnis Leonas  500
Paunksnis Povilas  1015
Paunksnis Pranciškus  1015
Paunksnis Stasys  1777
Paunksnis Vytautas  1072
Paunksnytė (Butkienė ) Ona  1015
Paunksnytė (Regalienė) Liuda  1015
Paunksnytė Bronė  1015
Paunksnytė Genė  1119, 1120, 1121, 1122
Paunksnytė Ona  794, 1013, 1015
Paunksnytė Uršulė  1015
Paunksnytė Veronika  890, 892
Paunovic M.  2268
Pauris Antanas  375, 378, 505
Paurys  626
Paurys A.  228, 255, 673, 894, 1199, 1201, 1226–1228, 1237, 1243, 1272, 1279
Paurys Antanas  1204, 1206, 1224, 1225, 1266
Paužuolienė Vida  723, 969
Paužuolis Antanas  723, 969
Paužuolytė Dovilė  969
Paužuolytė Sandra  969
Pavilionienė Jurgita  2182
Pavilionis  591
Pavilionis Gasparas  981
Pavilionis Juozas  716, 851
Pavilonis  529
Pavilonis Antanas  894
Pavilonis Kazys  894
Pavilonis L.  1090
Pavilonis Petras  894
Pavilonis Stasys  894
Pavilonytė Ona  894
Pavlėnas Augustas  963
Pavlėnas Mataušas  963
Pavlėnas Michailas  963
Pavlėnas Osipas  963
Pavlovskis Foma  405
Pavlovskis Juozapas  1222
Pavlovskis Nikolajus  407
Pavlovskis Sidoras  405, 406, 407
Pečeliūnas Saulius  1792
Pečiulevičius Modestas  1223
Pečiūra Danielius  1005
Pečiūra F.  1985, 1088, 1983, 1984
Pečiūra Gintautas  1649
Pečiūra Steponas  1054
Pečiūraitė-Gargasienė Elena  1094, 1101, 1802, 1983, 1985–1987,
Pečiūrienė Marijona  949
Pečiūrienė S.  1983–1985
Pečiūrienė Zinaida  857
Pekeris J.  1926
Peknaitė S.  1084
Pelanienė A.  1917
Pelėnaitė Sofija  1081
Pelianis Adomas  1023
Penkauskas Albinas  2202
Pepalis Jonas  661, 695
Pepelis A.  1090
Pernavaitė  564
Pernavaitė Barbora  1013
Pernavaitė Sigita  852, 1192
Pernavaitė Veronika  561
Pernavas  564, 588, 971, 1799
Pernavas Aloyzas  699, 712, 854
Pernavas Bronius  712, 715
Pernavas Gasparas  630, 951
Pernavas Jonas  514, 854, 949, 1000
Pernavas Juozas  560, 561, 566, 588, 949
Pernavas Kazimieras  785, 948
Pernavas Konstantinas  1043
Pernavas N.  853
Pernavas Rimantas  949, 1005
Pernavas Stasys  848
Pernavas Vincentas  996
Pernavas Vladas  853, 854
Pernavienė (Miškinytė) Genovaitė  1006
Pernavienė Elena  713, 742
Pernavienė Emilija  1043

Pernavienė Gitana  862
Pernavienė Leonora  713
Pernavienė Ona  715
Pernavienė Viktorija  1499
Peškaitis  501
Petkauskaitė Elena  882
Petkevičienė Rima  839
Petkevičius  761
Petkevičius Martynas  1223
Petkevičius Rolandas  10, 22, 1165, 2302, 2306
Petkevičius T.  2131, 2286
Petkūnaitė Veronika  647, 1477, 2072
Petkūnas Algimantas  1241, 1761, 1765, 1767, 1770, 1773
Petkūnas Petras  498
Petkūnienė Marė  838
Petkūnienė Stasė  838, 1513
Petkutė-Marcinkienė Jurgita  1299
Petraitis Juozas  1952, 2163
Petraitis V.  2180
Petras Gabė  787
Petras Prūsas  690
Petrauskai  902
Petrauskai K. ir M.  2051
Petrauskaitė Dangira  877
Petrauskaitė Elena  902
Petrauskaitė Janė  902
Petrauskaitė Lidija  1731
Petrauskaitė Liudvisė  1825
Petrauskaitė Stefutė  902
Petrauskas Bronius  624, 902
Petrauskas Feliksas  500
Petrauskas Jonas  1067
Petrauskas Juozas  490, 624, 902
Petrauskas Kazimieras  490, 690, 902, 2051
Petrauskas Kipras  940
Petrauskas Liudvikas Mindaugas  1067
Petrauskas Mykolas  493, 514, 624, 902
Petrauskas Stasys  895, 902
Petrauskas Steponas  958
Petrauskas Valdas  1649, 2019
Petrauskienė (Būgaitė) Julija  902, 903
Petrauskienė (Kazickaitė) Julija  1726
Petrauskienė (Keraminaitė) Milda  838, 842
Petrauskienė Anėlė  647
Petrauskienė Bronė  1299
Petrauskienė Julija  767, 895, 901–903
Petrauskienė Lidija  1726
Petrauskienė Milda  12, 24, 841, 1114, 1168, 1311, 1317, 1333, 1552, 1759, 1769, 1909, 1912, 1920, 1968, 2180, 2311
Petravičius Antanas  1182
Petravičius Vytautas  571
Petrikovas Timofejus  431
Petrokaitė Karolina  409
Petronienė B.  1901
Petronis Antanas  1014
Petronis Pranas  2003
Petronys  1008
Petronytė Alė  851
Petronytė Danutė  605, 1014
Petropša Dalė  862
Petrovas  738
Petrovna Jelena  421
Petrovskis Mateušas  1223
Petrulionis  216
Petrulis  1079
Petrulis Algirdas  1542
Petrušis K.  2177
Petuškinas  433, 782
Petuškinas Andriejus  412
Petuškinas Archipas 1359
Petuškinas Jegoras  432
Petuškinas Mykolas  411, 412, 503, 514
Pežas  1981
Pežinskienė Stasė  758, 1336
Pielikienė R.  860
Piesliakas Jurgis  1068
Pijus VI, popiežius  1324
Pileckienė E.  1130
Pileckij Silvestr  963
Pilipavičienė Regina Nijolė  14, 26, 1170, 2124, 2306, 2311
Pilipavičius Benediktas  2110, 2111, 2115, 2125
Piliponis  864
Piliponytė A.  1518
Pilypas Jurgis  1183
Pilkauskaitė Jolanta  1649
Pilkauskas  501
Pilsudskis Juzefas  2130
Pimpienė (Česonytė) Aldona  1006
Pimpienė Elena  991
Pinkevičienė  Genovaitė 1067
Pinkevičienė M.  1727
Pinkevičius R.  1727
Pinkevičius Vidas  1539
Piotrovičius Aleksandras  1221
Piotrovskis Aloyzas  1223
Pyragas Kazimieras  2060
Plakevičius Tadeusas  1222
Plechanovas G.  2283
Plechavičius Povilas  586, 867, 1775, 1798, 1804, 2010, 2211, 2260
Plevakas Jonas  1223
Pliateris  761
Plienas Juozas  2134
Plistka Kondratas  412
Plistkovas Kondratas  412
Plistkovas Malafejus  412
Pluškevičius A.  2177
Pobiedinskas Laurencijus  1223
Poderienė Audrutė  1103
Poderytė Milda  1103
Pokrovskis F. V.  189–209
Pokštas Vytautas-Vaidotas  571
Poliakovas A.  1538
Politaitė J.  236
Politas A.  235
Pomarnackienė  759, 763
Pomarnackis  186–760
Poniatovskienė Magdalena  1533
Poniatovskis Juozapas  244, 904, 1247, 1533, 1534
Poniatovskis Stanislovas Augustas  213, 1533
Pontijus  205
Popeliučka Klemensas  1958
Popovas A. S.  1950
Pošiūnai  877, 878, 882
Pošiūnas Antanas  991
Pošiūnas Ričardas  804
Pošiūnas Vytautas  882
Pošiūnienė Palmira  877
Pošiūnienė Viktorija  804
Poškonis Gasparas  828, 829
Potocka Pelagija  1534
Potockis Stanislovas  1534
Povilaitienė Anelė  2017
Povilaitis Jonas  1771
Povilaitytė Paulina  1771
Povilaitytė Stasė  1771
Povilanskis Tomas  1222
Povilas I, caras  1534
Povilas Remeikis  872
Poviliūnienė A.  2171
Pozingienė Ramutė  1300
Požėla  1978
Požėla Vladas  2280
Požėra Juozas  2000
Pračkytė Paulina  478, 480
Prakapavičius Bronius  501, 519, 676
Prakopas A.  380
Pranaitienė Violeta  1112
Pranaitis A.  847, 1106
Pranaitis Arūnas 
Pranckevičius Steponas  250, 1251
Pranckūnaitė  862
Pranckūnaitė Elena  638
Pranckūnaitė Emilija  1072
Pranckūnaitė Ona  2048
Pranckūnaitė Regina  856
Pranckūnaitė Veronika  774
Pranckūnas  363, 494, 498, 1677
Pranckūnas Albinas  2035
Pranckūnas Antanas  438
Pranckūnas J.  598
Pranckūnas Juozas  605, 904
Pranckūnas Jurgis  438
Pranckūnas Leonas  500, 853, 1785
Pranckūnas Povilas  519, 624, 871
Pranckūnas Pranas  438, 624, 625
Pranckūnas Vilius  1987
Pranckūnienė E.  1715
Pranckūnienė Ona  857
Praneliūnas Motiejus  784
Praniauskaitė Karolina  1932, 1998
Pranskevičienė  377
Pranskūnai  937
Pranskūnaitė Anastasija  417
Pranskūnaitė Genovaitė  1044
Pranskūnaitė Konstancija  937
Pranskūnaitė Leokadija  833
Pranskūnaitė Leonora  705
Pranskūnaitė Morta  417
Pranskūnaitė-Kilienė Aldona  1424
Pranskūnaitės, G. ir A.  590
Pranskūnaitė-Skardžiuvienė A.  853
Pranskūnaitė-Skrebienė Magdalena  417
Pranskūnas  587, 866, 958, 1039, 1040, 1053, 1360
Pranskūnas Dominykas  1359
Pranskūnas Izidorius  417
Pranskūnas J.  1753
Pranskūnas Jonas  866
Pranskūnas Juozas  914, 915
Pranskūnas Jurgis  1086
Pranskūnas Povilas  590
Pranskūnas Pranas  1072
Pranskūnas Tomas  417
Pranskūnienė Emilija  833, 1752
Pranskūnienė Konstancija  915
Pranskūnitė Magdalena  417
Prascevičienė S.  1130
Prascevičius Liudas  689
Prasevičius  1354
Praspaliauskas Deivydas  2153–2156
Pravadzevičius  2101, 2102
Pravednas Eustachijus  948
Pravednas Ivanas  430, 948
Pravednas Jevstafijus  430
Pravednas Samsonas  430
Preikšas Juozapas  1325, 1326
Pretkelis  909
Pretkelis Donatas  688
Prevelis  785
Prevelis Antanas  784
Prevelis Jonas  785
Prevelytė Barbora  785
Priedokaitė Monika  937
Priekarskis B.  2252
Prieveliai  1008
Prievelienė (Garunkštytė) Stefanija  838
Prievelienė Elena  1061
Prievelienė Elžbieta  899
Prievelienė Stefa  1016, 1018
Prievelienė Veronika  1015, 1016
Prievelis  495, 596 810
Prievelis Antanas  899, 990
Prievelis Feliksas  1061
Prievelis J.  494
Prievelis Juozapas  899
Prievelis Juozas  951
Prievelis Jurgis  1025, 1039, 1061
Prievelis Liudvikas  1015, 1016, 1019
Prievelis Lucius  1016, 1018
Prievelis Petras  899
Prievelys  603, 1197
Prievelys A.  687
Prievelys Antanas  895, 897, 900, 901
Prievelys Benediktas  900
Prievelys Juozapas  692
Prievelys Jurgis  690
Prievelys Petras  899
Prievelys Simonas  1015
Prievelytė A.  897, 901
Prievelytė Alvida  900, 1377
Prievelytė Audronė  765, 900, 1376
Prievelytė Elžbieta  956
Prievelytė Genutė  1019
Prievelytė-Ramanauskienė Audronė  1385, 1386
Prievelytė-Umarienė Ona  601
Prievenienė A.  1376
Prievenytė Alvida  1376
Primakovas Vasilijus  414, 415, 423, 424
Pročkytė Sofija  863
Prokapavičienė Joana  2029
Pronckus Augustinas  2199
Propakavičius  588
Prošinskis Tadeušas  971
Protazas  918
Prudnikovas V.  2217
Prūsas P.  504, 548, 675, 676, 690, 693, 694, 697, 709, 815
Prušinskas Benediktas  972
Prušinskienė  759, 760, 762, 763
Prušinskienė Elžbieta  972
Pšegalinskas J.  964
Pšegalinskienė Liucija  781
Pšesdeckis  1011
Pšezdzeckiai  2056
Pšezdzieckis Jonas Aleksandras  1532
Ptakas J.  244, 246, 249, 745, 2098
Pūdymaitienė Alma  1633
Pugačiova Ala  2084
Pūgžlienė (Velutytė) Aldona  838
Puišiukienė V.  1379
Pūkas Jonas  1086
Pulokai  1036
Puluikis  1188
Pumpučiai  574, 1067
Pumputienė  799
Pumputienė Veronika  1104
Pumputis Jonas  380
Puodžiukas V.  2054
Puodžiukienė Aldona  15, 27, 1170, 1090, 1103, 2065, 2210, 2306
Puodžius  501
Puodžius Dalius  2225
Puodžius Jonas Rytis  15, 27, 1171, 2221, 2226–2228, 2311
Puodžius Valensas  15, 27, 1090, 1171, 2221, 2226, 2227, 2228
Puodžiuvienė Katrė  2223, 2225–2227
Pupinis Edmundas  1331
Puplauskis Vidmantas  1995
Puplauskis Vilmantas  2001
Purėnas A.  2184, 2284, 2293
Purėnienė L.  389, 390, 2131, 2284
Pūrienė  1131
Purienė Marija  839
Purlys Antanas  1268
Puskunigis Pranas  1281, 1289
Pustelnikovas Vasilijus  434
Pušinis  1219
Puškinas A.  1998, 2288
Puškinas Fiodoras  776
Puškinas Jonas  776
Puškinas Ladzius  776
Puškinas Vladas  775, 776
Puškinas Vladimiras  774
Puteikienė Elena  916
Pūteikis  207
Puteikis Jonas  916
Puteikis Juozas  999
Puteikis Jurgis  996, 998
Puteikis Kazimieras  996, 997
Puteikis Povilas  999
Puteikis V.  1094, 1102, 2181
Puteikytė Elena  1001
Puteikytė Marytė  1001
Putinaitė V.  1716, 1730
Putinas  1052
Putinas G.  713
Putinas Jonas  1050, 1053
Putinas Juozas  1049, 1054, 1716, 1730
Putinienė  1060
Putinienė V.  647
Putna Vytautas  2288
Putrimai  1001
Putrimaitė Anelija  823
Putrimaitė Euzebija  1041
Putrimaitė Marijona  875
Putrimaitė Natalija  628, 1002
Putrimaitė Ona  817
Putrimas  506, 729, 865
Putrimas Antanas  570, 625, 628, 1000, 1001
Putrimas Balys  570, 625, 628, 729, 1000, 1001
Putrimas Feliksas  570, 625, 628, 1000, 1001, 1002
Putrimas J.  687
Putrimas Jonas  570, 628, 999, 1000, 1002
Putrimas Juozas  625, 1001, 1002
Putrimas Romas  1002
Putrimas Stasys  628
Putrimas Teofilis  495
Putrimienė  877, 880
Putrimienė Emilija  1002
Putrimienė Ona  1002
Putrimienė R.  992
Puzevičius Pranciškus  1222
Puzinauskai (Puzinai)  971
Puzinauskaitė-Girdziuškienė Zofija  781
Puzinauskas P.  780, 964
Puzyna de Kozelok  Michaelis  1222
Pūžienė  895

 

R

Racėnas Rimvydas  1793
Rachmaninovas S.  2255
Račas Stanislovas  2181
Račickas V.  1192
Račiūnaitė R.  1519
Račiūnas A.  2254
Račkaitis V.  1649
Račkauskas Kazimieras  2003
Radvila  238, 239
Radvila Astikaitis  209
Radvila Jonas  239
Radvila Jurgis  239, 240
Radvila Mikalojus  208, 209, 238, 239
Radvila Stanislovas  209, 239, 240
Radvilaitė Barbora  1932
Radvilos  1247, 1308, 1533, 1674, 2041
Radvilos  449, 759–761, 763, 906, 971
Radzevičius A.  566
Radzevičius Bronius  949, 1997
Radziševskis S.  245
Radžiūnaitė Domicelė  422
Radžiūnas  523
Radžiūnas Petras  14, 26, 1170, 1952, 2157–2166
Radžiūnienė (Makuškaitė) Vanda  1006
Radžiūnienė Anelė  1383
Ragaišis  1176
Ragauskaitė Vida  1649
Ragauskas Aivas  4
Ragauskas Rimantas  958, 1649
Ragevičius M.  2044
Ragevičius Teodoras  429
Raguočiai   380, 574, 825, 826, 971, 1067
Raguotis  492, 971
Raguotis Algimantas  978
Raguotis Antanas  386, 2048
Raguotis Domas  970, 975
Raguotis Gintautas  1064
Raguotis Jonas  885
Raguotis Juozas  380
Raguotis S.  974
Raguotis Vaclovas  1064
Raguotytė Bronė  978
Raguotytė Emilija  774
Raguotytė L.  1700, 2019
Raguotytė Nastutė  774
Raibužis Jonas  2138
Raikauskas  758
Raila Bronius  2282
Rakauskai  983
Rakauskaitė Gertrūda  410
Rakauskaitė O.  1483, 1484, 1486–1488
Rakauskas  901
Rakauskas Juozapas  899
Rakauskas Kazys  2292
Rakauskas Petras  989
Rakauskas R.  628
Rakauskas Vincas  1086
Rakauskienė Ona  2002
Ralienė Elena  1306
Ramanauskas  378, 951
Ramanauskas Adolfas-Vanagas  606
Ramanauskas Antanas  1782, 1783
Ramanauskas Juozas-Šarūnas  558, 559, 560, 625, 565
Ramanauskas Kazys  1782, 1783
Ramanauskas R.  900
Ramanauskienė (Prievelytė) Audronė  895, 899–901
Ramanauskienė Levutė  951
Ramanskis Juozapas  1193
Rameikiai  779
Rameikienė Irena Marija  778
Rameikienė Konstancija  949
Rameikienė Ona  776
Rameikis  2119
Rameikytė Konstancija  949
Rameikytė Ona  949
Rameliai  1062
Ramelis  1228
Ramelis Algimantas  1066
Ramelis Antanas  730
Ramelis Jurgis  1062
Ramonas  519
Ramonas Juozas  1280
Ramoška Antanas  894
Ramoška Bronius  894
Ramoška Ignas  837
Ramoška Jonas  894
Ramoška Pranas  504, 837
Ramoška S.  970
Ramoška Vytautas  894
Ramoškaitė Anelė  837
Ramoškaitė Vanda  1984
Ramoškaitė-Kaladienė Danguolė  800
Ramoškiai  800, 2038
Ramoškienė  492, 1431
Ramoškienė (Kirlytė) Ona  800
Ramoškienė (Vilutytė) Valerija  1073, 1074, 1075
Ramoškienė Asta  1294
Ramoškienė Elena  805
Ramoškienė Ona  805, 1778, 1779, 1781
Ramoškienė Salomėja  894
Ramoškienė V.  483, 484, 644, 677, 698, 1393, 1394, 1477
Ramoškienė Valė  698, 1511
Ramoškienė Valerija  1650
Ramoškienė Veronika  837
Ramoškis  492, 494, 654, 661, 670, 1061
Ramoškis A.  674, 577, 690, 800, 805, 964
Ramoškis Benjaminas  985
Ramoškis J.  494
Ramoškis Jeronimas  2096
Ramoškis Jonas  800, 1359, 2280
Ramoškis Juozas  1061
Ramoškis Kostas  812, 814
Ramoškis Pranas  482, 493, 675, 677, 690, 698, 702
Ramoškis Tadas  800, 801
Ramoškis Vincas  800
Ramoškis Vytautas  575, 800, 801
Ramoškytė Birutė  801
Ramoškytė-Kaladienė Danguolė  800, 801
Ramoškos  1431
Randelaitė Emilija  1043
Rapackas  754
Rapackas Vladas  745
Rapalionis Stanislovas  1299
Rapolas Urbanavičius  787
Rapolienė Ona  410
Rapševičius Gasparas  1176
Rapševičius Petras  1081
Rasakevičiai  870–873, 875
Rasakevičienė Rozalija  873, 875
Rasakevičius  870, 1799, 1813
Rasakevičius Algirdas  869, 874
Rasakevičius Antanas  688, 870, 874
Rasakevičius Bronius  699, 874, 1131, 2170
Rasakevičiūtė Aldona  874
Rasakevičiūtė Alma  874
Rasakevičiūtė Elvyra  874, 2169
Rasakevičiūtė Gražina  874, 2169
Rastauskaitė Anelė  428
Rastenienė Ona  1891
Rastenis Justinas  1891
Rastenytė Viktorija  1892, 1894, 1896, 2225
Rasutis P.  1942
Raščius  Antanas 899
Raščius Jonas  899
Raščius Pranas  14, 26, 899, 1102, 1170, 2168
Raščiūtė Julė  899
Rašymaitė Ona  1031
Rašomavičius V.  116,?122,?123,?129,?130,?132,?169
Raštikis S.  1981, 2147
Raudonikis Algimantas  758, 2256
Raugaitė Marijona  410
Raugaitė-Kuzmienė Emilija  411
Raugas Aloyzas  1067
Raugas Ignas  410, 411
Raugas Ignatijus Prancūnas  410
Raugas Jurgis  410
Raugas Justinas  410
Raugas Tadeušas  410
Raugas Vincas  410
Raugienė Audra  719
Raulinaitis P.  2147, 2152
Raupelis Justinas  958
Ravko Juozapas  1224
Razytė Marijona  2236, 2240
Razmas Adomas  213, 423, 255, 893, 894, 1134, 1175, 2101, 2106, 1224, 1225
Razumas Valdemaras  1823
Reding Viviane  633
Regalai  1062
Regalas  208, 494, 658, 710
Regalas Bronius  883
Regalas Gasparas  571, 572, 625
Regalas Jurgis  1066
Regalas Martynas  1068
Regalas Matas  1066
Regalas Motiejus  1066
Regalas Vladas  842
Regalienė  710
Regalienė (Pralagauskaitė) Leonora  838
Regalienė Bronė  1065
Regalienė Ona  838
Reida Mitrofanas  2101, 2100, 2116
Reikalai  496
Reikalaitė Julija  434
Reikalaitė Veronika  434, 1713
Reikalaitė Virginija  1730
Reikalaitė-Dalibagienė Marijona  434
Reikalaitė-Vaškelienė V.  853
Reikalas  494, 860, 1676, 1777
Reikalas A.  698
Reikalas Alfonsas  433, 434
Reikalas Antanas  1776
Reikalas Ignas  433, 434
Reikalas J.  1716
Reikalas Jonas  433, 434, 1071, 1359, 1360
Reikalas Jurgis  899
Reikalas K.  1716
Reikalas S.  853, 859, 860, 1359
Reikalas Zigmantas  431, 433, 951
Reikalienė (Jonienė)  853
Reikalienė A.  647, 1667
Reikalienė Agnieška  434
Reikalienė Apolionija  1509, 1510, 1511, 1648
Reikalienė Marija  434
Reikalienė Rita  757
Reikalienė Veronika  434
Reikalytė Ona  1234
Reikalytė Uršulė  658
Reinys Mečislovas  1557
Reisdalis Jakobas  1535
Reisdalis Salomonas  1535
Remeikia Matas  775
Remeikiai  779, 1934
Remeikienė  436, 693, 870
Remeikienė Anelė  693, 815, 834
Remeikienė Apolonija  434
Remeikienė Barbora  638, 1086
Remeikienė Birutė  912
Remeikienė Bronislava  869, 876
Remeikienė Elena  834
Remeikienė Elžbieta  435
Remeikienė Emilija  435
Remeikienė Julijona  464
Remeikienė Kostė  949
Remeikienė Ona  775, 776, 778, 1382
Remeikienė Paulina  403, 786, 787
Remeikienė Stasė  778
Remeikienė Stepanida  435
Remeikienė Veronika  1499
Remeikis  494, 654, 664, 872
Remeikis A.  992, 2177, 2179, 2180
Remeikis Adolfas  7, 19, 597, 601, 869, 870, 875, 876, 1812, 2169–2171, 2174, 2178–2180, 2306
Remeikis Algis  910
Remeikis Antanas  464, 570, 812, 813
Remeikis Audrius  2179
Remeikis Balys  834
Remeikis Benas  912
Remeikis Domininkas  464, 491
Remeikis Feliksas  434, 435, 436
Remeikis Gasparas  654, 658, 670, 910, 1481–1483, 1648, 2179
Remeikis Ignas  433, 435
Remeikis Izidorius  834
Remeikis Jonas  430, 434, 435, 948, 2292
Remeikis Juozas  436, 500, 690, 692, 693, 698, 705, 812, 813, 814, 834, 909–911
Remeikis Jurgis  464, 465, 748, 872, 873
Remeikis Kazys  430, 494, 948
Remeikis M.  1274
Remeikis Matas  778, 949, 1174
Remeikis Mindaugas  2179
Remeikis Motiejus  435
Remeikis Petras  435, 464, 465
Remeikis Povilas  873
Remeikis Pranas  693, 730, 776, 778, 1076
Remeikis Simonas  431, 434, 435, 951
Remeikis Tamošius  1182
Remeikis Vincas  464, 465, 466, 486, 491, 690, 692
Remeikis Vladas  870, 875, 876
Remeikytė Antanina  435
Remeikytė Apolonija  435
Remeikytė Barbora  428
Remeikytė Birutė  875
Remeikytė Danguolė  834
Remeikytė Elena  464, 465
Remeikytė Eleonora  1022
Remeikytė Emilija  432
Remeikytė G.  1702, 1734
Remeikytė Jadvyga  434
Remeikytė Karolina  1021
Remeikytė Konstancija  949, 1021
Remeikytė Nijolė  834
Remeikytė Ona  435
Remeikytė Pranutė  796
Remeikytė Valė  1002
Remeikytė Vanda  875, 2169
Remeikytė Veronika  745
Remeikytė Viktorija  406
Remeikytė Zita  875, 876
Remeikytė-Sirvydienė Birutė  869, 876
Remeikytė-Žižienė Vida  909, 912
Repševičius Petras  1083, 1146
Repšiai  496, 764, 766, 1011
Repšienė Angelė  812
Repšienė Elena  993
Repšienė Emilija  898, 1299
Repšienė Konstancija  889, 1429
Repšienė Marijona  1429
Repšienė Ona  1665
Repšienė Petronėlė  409, 988
Repšienė Rozalija  710
Repšienė Veronika  766
Repšienė Zofija  1066
Repšis P.  588
Repšiukas P.  590
Repšys  469, 487, 496, 517, 670, 694, 705, 831, 991, 995, 1038, 1146
Repšys A.  2260
Repšys Albinas  1030, 1034
Repšys Aleksas  938, 941
Repšys Almantas  1041
Repšys Andrius  408, 409, 411, 434, 991
Repšys Antanas  439, 467, 491, 504, 766, 898, 983, 1021
Repšys B.  494
Repšys Baura Gasparas Pranas  429
Repšys Baura Jurgis  429, 430

Repšys Bronius  1030, 1041
Repšys Česlovas  495, 958
Repšys D.  569
Repšys Domas  611
Repšys Dominykas  429, 569, 570, 625
Repšys E.  2187
Repšys Gasperas  439
Repšys I.  989, 1080
Repšys J.  2019
Repšys Jokimas  998
Repšys Jokūbas  1071
Repšys Jonas  362, 993, 1024, 1071, 1101
Repšys Juozas  406, 408, 430, 438, 440, 570, 587, 625, 1024
Repšys Kazys  408, 409, 420, 440, 471
Repšys Kostas  439, 491, 791
Repšys Leonas  517, 588
Repšys M.  469, 470
Repšys Martynas  1071
Repšys Mataušas  991
Repšys Mikas  467, 468, 469, 470
Repšys Mykolas  941
Repšys Motiejus  439, 997
Repšys Nikodemas  438
Repšys P.  519, 588, 1676
Repšys Petras  471
Repšys Povilas  503, 507, 514, 516, 628, 909, 941, 941, 1021
Repšys Pranas  812, 997, 1021, 1026
Repšys Rapolas  1021
Repšys S.  628
Repšys Simonas  1071
Repšys Stanislovas  1071
Repšys Stepas (Stasys)  471
Repšys Steponas  471
Repšys Valdas  1041
Repšys Vincentas  413
Repšytė  694, 898
Repšytė Alma  993
Repšytė Apolionija  1031
Repšytė Bronė Irena  740, 742, 1067
Repšytė Danguolė  993
Repšytė Domicelė  941
Repšytė Eleonora  1021
Repšytė Emilija  439
Repšytė Marilė  409
Repšytė Ona  409, 425, 438, 441, 1021
Repšytė Paulina  409
Repšytė Rozalija  935
Repšytė Veronika  409, 1021, 1554
Repšytė-Baranauskienė Emilija  439
Repšytė-Dagienė Kostancija  729
Repšytė-Kymantienė Irena  467, 468, 469
Repšytė-Viliūnienė Ona  438
Revizorekas Mateus  887
Rėza  540, 544
Rėza Gediminas  549, 550
Rėza Jonas  730
Rėza Stasys  538–541, 543–547, 550
Rėza Vidmantas  550
Rėzaitė Nijolė  550
Rėzienė Adelė  539, 549, 550
Rėžaitis  1143, 1144
Riauba  1003, 1004
Riauba Antanas  691
Riauba Petras  691
Riaubaitė Elžbieta  885
Riaubaitė-Šlamienė Genė  1055
Riaubiškienė Laima  2005
Riaubytė Elžbieta  1087
Riaubytė-Ribokienė  1067
Ribakovas  676
Ribokas  885
Ribokas Dalius  188
Ribokienė L.  845
Ridelis  1132
Ridikaitė Marytė  1034
Ridikas  1050
Ridikas Antanas  570, 611, 625
Ridikas Juozas  625, 1055
Ridikas Vytautas  14, 27, 1170, 2019, 2020, 2181, 2182, 2306
Rimaitė  748
Rimas Antanas  713
Rimas Julius  699
Rimas Petras  699
Rimeikis Ramutis  2091
Rimelienė Livonilija  839
Rimgaudas  206
Rimgaudas, kunigaikštis  1308
Rimiškienė  1048, 1060
Rimiškis  1360, 1555, 1558
Rimiškis Pranas  11, 23, 187, 1051, 1166, 1554, 1556, 1557, 1594, 2019
Rimiškytė Bronė  1554
Rimiškytė Konstancija  1554
Rimiškytė Ona  1554
Rimiškytė, O. ir K.  590
Rimiškytė-Gližinauskienė Konstancija  187, 590
Rimkevičienė Nijolė  1915, 1916, 1919–1921, 2311
Rimkevičienė Rima  12, 24, 1167
Rimkienė Elžbieta  416
Rimkus Juozas  416
Rimkus Leonas  2163
Rimkuvienė Loreta  1300
Rimskis-Korsakovas N.  1304, 1306
Rimša Edmundas  5, 17, 33, 34, 2306, 2364
Rimša Juozas  1025, 1102
Rinkauskienė Regina  4, 32, 1641
Rinkevičiai  1048
Rinkevičienė Anelė  1062
Rinkevičienė Nijolė  12, 25, 1168, 1190, 1915
Rinkevičienė R.  1186
Rinkevičius  792, 962, 1982
Rinkevičius Edmundas  371, 609, 856, 947, 1054, 1199, 1224, 1230–1232, 1274, 1288, 1326, 1332, 1333, 1335, 1759, 1770, 1905
Rinkevičius Gediminas  834
Rinkevičius Jonas  791, 792
Rinkevičius Juozas  834
Rinkevičius Stasys  834, 1048
Rinkevičius Vytautas  834
Rinkevičiūtė Genutė  834
Riomeris Mykolas  2033
Risovas Kirilas  414, 418
Risovas Michailas  441, 442
Risovas Prokapas  429, 430
Rykas Antanas  400
Ryliškienė Elena  949
Ryliškis  948
Ryliškis Povilas  949
Ryliškis Vytautas  949
Rysovas Jokūbas  414
Rysovas Mykolas  414
Rysovas Nikita  414
Rysovas Sidoras  414
Rysovas Trofimas  414
Rysovienė Agafija  414
Rogčinskis Matas  1222
Rogovskis Tadeušas  1222
Romanovas  507, 590
Romanovas Aleksandras  503, 513, 514
Romanskas Juozapas  2098
Romas G.  2199
Romaška Adomas  1222
Romeikienė Anelija  773
Romeikienė Jelizaveta  773
Romeikis Gasparas  774
Romeikis Ivanas  773
Romeikis Josifas  773
Romeikis Kazimieras  773, 951
Romeikis Konstantina  773, 774
Romeikis Liudvikas  773, 774
Romeikis Motiejus  773, 774, 951
Romeikis Osipas  773, 774
Romeikis Petras  773
Romeikis Povilas  773
Romeikis Stanislovas  773
Romeikis Vikentijus  773
Romelis A. O.  2260
Rosčelskovskas  469
Rosenis Arnas  2090
Rosolovskis Stanislovas  2198
Roza Kazimieras  1061
Rozanovskis Steponas  1222
Roznekienė O.  2223
Rozniekas Edgaras  2222
Rozniekienė Ona  2222
Rožė  606
Rožė Albinas  561, 564, 568, 949
Rožė Dominykas  948
Rožė Jonas  867
Rožė Juozas  949
Rožė Jurgis  866
Rožė Konstantinas  949
Rožė Martynas  868
Rožė Mykolas  878
Rožė Napoleonas  868
Rožė Norbertas  866, 867
Rožė Pranas  867
Rožienė Ona  1072
Rožienė Vanda  740, 742, 743
Rožytė Ona  868
Rožytė Sofija  877, 883
Rožytė Valerija  838, 1066
Rubcovaitė Elena  411
Rubcovaitė Pelagėja  411
Rubcovas Simonas  411
Rucevičius A.  1183
Rudaminaitė Elena  1278
Rudaminaitė Valė  1278
Rudėnaitė Danutė  892
Rudianskienė Ona  918
Rudis Kęstutis  1291, 1293
Rudis Mindaugas  1293
Rudis Stanislovas  1281, 1289, 1291, 1293
Rudis Žygimantas  1293
Rudkienė Zofija  1068
Rudmina  576, 588
Rudmina Antanas  514, 1278
Rudmina Balys  234, 503, 514, 515
Rudminaitė Elena  1217
Rudminaitė Valentina  1217
Rudokai  1068
Rudokaitė Aldona  567
Rudokaitė Anastasija  411
Rudokaitė Elžbieta  411
Rudokas  499, 901, 1359
Rudokas Antanas  494, 568
Rudokas Balys  587, 625
Rudokas Ignas  996
Rudokas J.  403
Rudokas Jokūbas  411, 412
Rudokas Jonas  402, 411, 1068
Rudokas Juozas  411, 428, 567
Rudokas Jurgis  406, 411, 412
Rudokas Kazys  514
Rudokas Pranas  1068
Rudokienė Nijolė  892
Rudokienė Ona  1069
Rudokienė Teklė  406
Rudzikas Zenonas Rokas  1823
Rudzkis E.  1535
Rugienis J.  750, 1220
Ruginavičius Paulius  1223
Rukšėnai  1934
Rukšys Juozapas  227
Rukšys Pranas  227
Rūkštelė Antanas  1407
Rūkštelė Edvardas  748
Rumbinas  1980, 1981
Rupeika A.  1246,?1251,?1260,?1264,?1265
Rupeikienė Marija  10, 22, 1165, 1245, 1270, 2301, 2306
Rupšys J.  1975
Rupūžinskas  1141
Rusakevičius Antanas  715, 853
Rusakevičius Dainius  1094
Ruseckai  937
Ruseckaitė Alma  937
Ruseckas Bronius  937
Ruseckas Petras  241
Ruseckas Vygantas  937
Ruseckas Vytautas  937
Ruseckienė Stasė  703, 937, 1926
Ruso Petras  1061
Rusteikienė I.  2225
Rutkauskaitė Elena  699, 1280
Rutkauskas  424
Rutkauskas Aleksandras  408, 423, 424
Rutkauskas Antanas  990, 1280
Rutkauskas Anūprijus  439
Rutkauskas Archipas  1279
Rutkauskas Fiodoras  427
Rutkauskas Jakimas  409
Rutkauskas Jonas  418, 422
Rutkauskas Kuzma  424
Rutkauskas Mykolas  410, 436
Rutkauskas Nikiforas  416
Rutkauskas Petras  408, 410
Rutkauskas Ramonas  1047
Rutkauskas Timofiejus  409
Rutkauskienė Anastasija  416
Rutkauskienė Marija  416
Rutkauskienė Ona  409
Rutkauskienė Stasė  652
Rutkevičius  417
Rutkovska Darja  408
Rutkovskaitė Jevdokija  421
Rutkovskaja Aldona  1066
Rutkovskaja Anastasija  414
Rutkovskaja Jevdokija  421
Rutkovskienė Natalija  424
Rutkovskis Aleksandras  406, 409, 430
Rutkovskis Aleksiejus  415, 427, 428, 429
Rutkovskis Andriejus  409, 412, 413
Rutkovskis Anufrijus  414, 419, 420, 421
Rutkovskis Arsenijus  404, 405, 786
Rutkovskis Feodoras  406, 407, 408, 415, 426, 431, 435
Rutkovskis Grigorijus  406, 408
Rutkovskis Ignatijus  431, 435
Rutkovskis Ivanas  406, 408, 409, 415
Rutkovskis Jakovas  427
Rutkovskis Jemeljanas  424
Rutkovskis Kuzma  414, 415, 423, 424
Rutkovskis Marcijanas  408
Rutkovskis Michailas  436
Rutkovskis Mitrofanas  441
Rutkovskis Mykolas  409
Rutkovskis Moisiejus  414, 418
Rutkovskis Nikiforas  415, 416
Rutkovskis Nikita  404, 405, 786
Rutkovskis Panteleimonas  408
Rutkovskis Petras  409
Rutkovskis Povilas  409
Rutkovskis Romanas  434
Rutkovskis Savelijus  438, 440
Rutkovskis Trofimas  415, 416
Rutkovskis Vasilijus  438
Rutkovskis Zacharas  408
Rutkovskytė Jevdokija  409
Rutkovskytė Jevgenija  409
Ruzgas Adomas  943
Ruzgas Juozapas  1069
Ruzgas Kazys  995
Ruzgas Kostas  943
Ruzgas Vincas  14, 27, 771, 1005, 1101, 1170, 2184
Ruzgas Vladas-Dovydas  572
Ruzgienė  1562
Ruzgienė Monika  1516
Ruzgienė Veronika  1006, 1117
Ruzgys  822
Ruzgys A.  964
Ruzgys Gediminas  1562

 

S

Sabaliauskaitė Veronika  1922
Sabaliauskas  1431
Sabaliauskas Silvestras  1952, 2163
Sabalienė Bernadeta  2026
Sabalys Juozas  2026
Sabalys Jurgis  837
Sabalytė Stasė  1014
Sabanskaitė Paulina  796
Sabienė Nomeda  1826
Sacevičius Eustachas  491
Sacevičius Juozas  491
Sačkova Marija  1279
Sačkovas Andrejus  1279
Sadauskas  497
Sadauskas Antanas  493, 575
Sadauskas Cezaris  1952, 2159, 2163
Sadūnaitė Nijolė  1151
Sadūnas Jonas  1151
Sadzevičius Dominykas  1222
Sagadinai  833
Sagadinaitė Aldona  833
Sagadinaitė Anelija  999
Sagadinaitė Angelė  834
Sagadinaitė Genė  833
Sagadinaitė Grasilda  999
Sagadinaitė Katrė  430
Sagadinaitė Kotryna  431
Sagadinaitė Milda  833
Sagadinaitė Stasė  833
Sagadinas 445 451, 482, 694
Sagadinas Albinas  833
Sagadinas Algirdas  833
Sagadinas Aloyzas  833
Sagadinas Antanas  834
Sagadinas Bronius  833
Sagadinas Dominykas  914
Sagadinas Jonas  693, 997, 705, 833, 957, 958
Sagadinas Jurgis  996, 997
Sagadinas Karolis  430, 431
Sagadinas Liudvikas  914
Sagadinas Mykolas  997
Sagadinas Motiejus  948, 1069
Sagadinas P.  453, 705, 833, 1702, 1732
Sagadinas Pranas  450, 948
Sagadinas Stasys  833, 957
Sagadinas Vladas  834
Sagadinienė Elžbieta  833
Sagadinienė Ona  832, 833, 915, 1122
Saja K.  855, 1799, 1800
Sakadolskienė Emilija, 2311
Sakalaitė Ona  2049
Sakalas  543
Sakalas Aloyzas  750
Sakalauskai  236, 1008, 1018
Sakalauskaitė (Jakšienė) Donata  1015
Sakalauskaitė (Palevičienė) Vanda  1015
Sakalauskaitė Danutė  2185
Sakalauskaitė Jūratė  378
Sakalauskaitė Laima  851
Sakalauskaitė Verutė  232
Sakalauskas  232, 412, 945, 1359
Sakalauskas A.  232, 233, 514, 515, 575, 588, 658, 690, 1130
Sakalauskas Augustinas  1071
Sakalauskas Balys  1015
Sakalauskas Benius  625
Sakalauskas Benjaminas  370, 569, 2185, 2186, 2187, 2188, 2311
Sakalauskas Feliksas  690, 708
Sakalauskas Henrikas  658
Sakalauskas Juozas  1179
Sakalauskas Kazimieras  14, 27, 412, 853, 1094, 1170, 2064, 2079, 2189
Sakalauskas N.  889
Sakalauskas Petras  1015
Sakalauskas Povilas  711, 945, 1072
Sakalauskas Steponas  853, 2185
Sakalauskienė  738, 1221
Sakalauskienė (Repšytė) Aldona  839
Sakalauskienė Aldona  862, 1131
Sakalauskienė Irena  2186
Sakalauskienė Jūratė  1186
Sakalauskienė Kazimiera  2185
Sakalauskienė Kostė  708
Sakalauskienė Raimonda  1105, 1108, 1112, 1582, 1583
Sakalnykas Juozas  1022
Sakalnykienė  234, 235, 1425, 2047, 2049
Sakas Aleksandras, 2311
Saladžiai  234, 917, 1008
Saladžienė Grasilda  1008, 1009, 1010
Saladžienė Uršulė  937
Saladžius  1007, 1150
Saladžius Balys  427, 504, 937, 1055
Saladžius Dominykas  425
Saladžius Linas  934, 937
Saladžius Matas  1069
Saladžius P.  452
Saladžius Povilas  937
Saladžius Pranas  449, 451, 1008, 1009, 1010, 1018, 1019
Saladžiūtė Ona  937, 1940
Saladžiūtė-Sirvydienė Konstancija  774
Saladžiuvienė Grasilda  1397
Salagiris M.  380
Salūga Romualdas  2213
Samaitis P.  2274
Samsonovaitė O.  1700
Samsonovaitė Pelagėja  409
Samsonovas Aleksandras  409
Samsonovas Antonas  409
Samsonovas Jefimas  431, 432
Samsonovas Mykolas  432, 433
Samsonovas Semionas  406, 409
Samsonovas Vasilijus  408, 409, 410
Samuliai  770
Sapiega  244
Sapiega Aleksandras  244
Sapiega Aleksandras Mykolas  1532, 1533
Sapiega E.  244, 906, 908, 1257
Sapiega Eustachijus  244, 904, 1247
Sapiega Eustachijus Kajetonas  1532, 1534, 1535
Sapiega Eustachijus Severinas  1535
Sapiega Jonas Povilas  1532
Sapiega Kodenis  1535
Sapiega P.  1247
Sapiega Pranas  11, 23, 244, 904, 209, 1166, 1247, 1532, 1534, 1535, 1585, 2097
Sapiegaitė Emilija  1533
Sapiegaitė Hermancija  1532, 1535
Sapiegaitė Karolina  1533
Sapiegaitė Mariana Kotryna  1533
Sapiegaitė (Naruševičienė) Ona  242
Sapiegaitė Ona Teofilė  1533
Sapiegienė  1533
Sapiegienė Anelė  1535
Sapiegienė Magdalena  1532
Sapiegienė Pelagija  1534, 1535
Sapiegos  217, 413, 905, 906, 1247, 1308, 1532
Sapieha E.  1535
Saplinskienė R.  1338
Sarachozinas Agišas  241
Sartonas-Virbalis  473
Sasnauskas Č.  2012, 2254
Sasnauskas Jurgis  506, 605
Sasnauskienė Regina  8, 13, 20, 25, 968, 1168, 1944, 2306
Satkūnas J.  77
Sauka Leonardas  1823
Saulienė  710
Saulienė (Tervydaitė) Elena  838
Saulis Arvydas  101
Sauliūtė Aldona  837
Sauliuvienė (Velutytė) Danutė  838
Saulys  710
Savickaitė Elena  2128
Savickas Juozas  2281
Savickas Vytautas  1952, 2163
Savičiūnaitė-Mikučionienė  758
Savulionienė Sofija  1544, 1546
Savulionienė Z.  1102, 2311
Sedelskienė Elena  1061
Sedelskienė Stanislova  1061
Sedelskis E.  2107
Seibučiai  363, 581, 1068
Seibutienė Daiva  1294
Seibutienė Eleonora  427
Seibutienė Ona  778
Seibutis  498, 758, 1146
Seibutis Aleksandras  427
Seibutis Alfonsas  625
Seibutis Alvydas  778, 1294
Seibutis Antanas  990, 1047
Seibutis Dominykas  426
Seibutis Eugenijus  1275
Seibutis Gerardas  363
Seibutis J.  236, 363, 755, 756, 758, 1080, 1214
Seibutis Jonas  415
Seibutis Juozas  375, 407, 426, 754, 1086, 1648, 1661
Seibutis Jurgis  426, 427, 439, 491
Seibutis Laurynas  426, 427
Seibutis Leonas  363, 755, 756
Seibutis Liudvikas  407, 426, 427
Seibutis M. 491
Seibutis Matas  491
Seibutis Pranas(?)  625
Seibutis Tadas  426
Seibutis Zigmantas  426, 427
Seibutytė Agnieška  407
Seibutytė Eleonora  407
Seibutytė Karolina  407
Seibutytė Viktorija  426, 427
Seibutytė-Lukošiūnienė Eleonora  427
Seibutytė-Mierkienė Genovaitė  1562, 1608
Seibutytė-Šeduikienė Viktorija  427
Semėnas Evaldas  713
Semėnas Jonas  408
Semėnas Nikodemas  408
Semėnas Pranas  408
Semėnienė Emilija  408
Semionovas Aleksas  1279
Sent-Egziuperi Antuanas de  1919, 2085, 2154
Senulienė Anelė  787
Sereičikienė Uršulė  413
Sereika Ignas  822
Sereika Tomas  822
Sereika Vaidotas  822
Sereikai  1934
Seržentaitė Domicelė  439
Seržentaitė Juzė  436
Seržentaitė Ona  436
Seržentas Antanas  436
Seržentas Jonas  436
Seržentas Jurgis  436
Seržentas Martynas  436, 437
Seržentienė Agnietė  436
Seržintai  1008
Seržintaitė Alma  1012
Seržintaitė Egida  1012
Seržintaitė Elvyra  1012
Seržintas Algis  1012
Seržintas Antanas  1012
Seržintas Jonas  1012, 1019
Seržintas Kazimieras  1012
Seržintas Petras  1012
Seržintas Vygandas  1012
Seržintienė (Paunksnytė) Stefanija  1012, 1019
Severkovas A.  2214
Siaurusaitienė (Gabavičiūtė) Onutė  839
Sidabras Pranas  1068
Sidabras Raimundas  1068
Sidoras Kublickis  787
Sidoravičius Pranciškus Ksaveras  213
Sierakauskas Zigmas  397, 398
Sihvo Aris  1049, 1050
Sihvo Jūratė  1050, 1057
Silvestravičius Antanas  1222
Simakovas  1578
Simanavičienė Danutė  842
Simniška Leonas  1323
Simniškis R.  198,?199
Simniškytė Andra  5, 17, 185, 188,?190,?191,?200,?202,?203, 2300, 2306
Simniškytė-Strimaitienė A.  188
Simonavičienė Virginija  1299
Simonėlis  605
Simoniokas-Suščenovas  945
Sinevičius Mikalojus  1223
Sinicienė (Butkytė) Vilija  839
Sinicienė (Puteikytės) Elena  1004
Sinkevič Jadvyga  1299
Sinkevičienė  493, 746
Sinkevičius  746
Sinkevičius Jurgis  746
Sinkevičius V.  1791
Sinkevičiūtė  1074
Sinkevičiūtė Dalia  746
Sirjakai  2119
Sirjakas Jurgis  2119
Siručiai  971, 1058, 1062
Sirutavičius V.  2281
Sirutavičius Vladas  2280
Sirutienė Agota  976
Sirutienė Gvida Marijona  8, 20, 1047, 1050, 1053, 1057, 1058, 2306, 2311
Sirutienė Grasilda  963
Sirutienė N.  1746
Sirutienė Ona  1654, 1744
Sirutis  625, 971
Sirutis  Julius 568, 625
Sirutis A.-Eimutis  618
Sirutis Aleksas  973
Sirutis Antanas  965
Sirutis Balys-Granitas  559, 561, 562, 566
Sirutis Bronislovas  729, 965, 1048
Sirutis D.  102
Sirutis Jonas  974, 975, 976, 977
Sirutis Julius-Eimutis  559, 561, 566
Sirutis Juozas  965
Sirutis Jurgis  965, 977
Sirutis Kazimieras  970, 1174, 1181, 1183
Sirutis Kostas  965
Sirutis Martynas  1174, 1181, 1182
Sirutis Matviejus  963
Sirutis Osipas  963
Sirutis Petras  963
Sirutis Simonas  1001
Sirutis Steponas  976, 977
Sirutis Vaclovas  990
Sirutis Vikentijus  963
Sirutis-Eimutis Julius  1426
Sirutytė Milda  806
Sirutkevičius  406
Sirvydaitė Ona  822
Sirvydaitė Palmira  640
Sirvydaitė V.  1504, 1505
Sirvydaitė Valerija  362
Sirvydaitė Veronika  1502
Sirvydas Albinas  1539
Sirvydas Antanas  710
Sirvydas Napalys  705
Sirvydienė  494, 742
Sirvydienė (Lungevičiūtė) Janina  838
Sirvydienė (Mikuckaitė) Faustina  2190
Sirvydienė Agota  773
Sirvydienė Anelija  1040, 1043
Sirvydienė Bronislova  1068
Sirvydienė Elena  1065
Sirvydienė Emilija  774, 775
Sirvydienė Eugenija  2198
Sirvydienė Faustina  14, 27, 640, 851, 853, 1170, 1365, 1374, 1861, 2190, 2191
Sirvydienė Jekaterina  436
Sirvydienė Magdalena  772
Sirvydienė Morta  436
Sirvydienė Ona  8, 11, 20, 23, 854, 860, 861, 849, 857, 860, 944, 1054, 1068, 1166, 1112, 1565, 2306
Sirvydienė Pranė  1127, 1129, 1130, 1131, 1394
Sirvydienė Valė  742, 743
Sirvydienė Veronika  773
Sirvydienė-Musteikytė Emilija  774, 775
Sirvydis  1140
Sirvydis Albinas  100
Sirvydis Alfonsas  1778
Sirvydis Algimantas Povilas  1809
Sirvydis Algis  1043
Sirvydis Anatolijus  1043
Sirvydis Andrius  381, 436, 691, 1004, 1020, 1023, 1030, 1041, 1042, 1043, 1072, 1359, 1778
Sirvydis Baltramiejus  1023
Sirvydis Baltrus  414
Sirvydis Boleslovas  1023, 1043
Sirvydis Bronislovas  1068
Sirvydis Bronius  1006
Sirvydis Ernestas  602, 1042, 1102
Sirvydis Gytis  1066, 1324
Sirvydis Jonas  15, 27, 414, 436, 691, 831, 853, 1023, 1026, 1041, 1042, 1043, 1044, 1087, 1101, 1170, 1130, 1131, 1308, 1861, 1864, 2064, 2196
Sirvydis Juozas  691, 1002, 1023, 1034, 1041, 1043, 998, 1240, 1355, 1360, 1778
Sirvydis Jurgis  436, 795, 1020, 1023, 1031, 1041, 1042, 1063, 1127, 1128, 1129, 1425
Sirvydis Justinas  431, 436, 772, 951
Sirvydis Kazimieras  436, 1023, 1043, 1067,  1069
Sirvydis Konstantinas  773, 774, 1359, 2197
Sirvydis Leonas  1068
Sirvydis Liudvikas  774, 1026, 1041
Sirvydis M.  776
Sirvydis Martynas  1425
Sirvydis Matas  775
Sirvydis Motiejus  774, 775, 776, 777, 915
Sirvydis Napoleonas  1043, 1069, 1505
Sirvydis Osipas  772, 774
Sirvydis Ovidijus  1043
Sirvydis Petras  2192
Sirvydis Pranas  1042, 1043, 1065
Sirvydis Rapolas  873, 1023, 1043
Sirvydis Saulius  1068
Sirvydis Simonas  853, 1776, 1777
Sirvydis Stasys  775, 776, 777, 778, 1003, 1004, 1042
Sirvydis Vincas  602, 691, 751, 1023, 1041, 1336, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203
Sirvydis Vytautas  369, 1101, 1308, 1861, 1864, 2196, 2198
Sirvydis Vytautas Jonas  15, 27, 873, 2197
Sirvydis Vytautas Konstantinas  853, 1823, 2064, 2195
Sirvydis Vladislavas  1023
Sirvydytė  567, 774
Sirvydytė Agota  1023
Sirvydytė Alma  1043
Sirvydytė Anelija  773
Sirvydytė Angelė  1063
Sirvydytė Antanina  1004
Sirvydytė Benigna  772
Sirvydytė Bronė  567
Sirvydytė Veronika 
Sirvydytė Dangira  1042
Sirvydytė Danutė  1030, 1041, 1042
Sirvydytė Diana  2198
Sirvydytė Donata Teofilė  1041
Sirvydytė Elžbieta  1022
Sirvydytė Emilija  1003, 1012, 1023
Sirvydytė Gintė  2198
Sirvydytė Jarūnė Julijona  937
Sirvydytė Karolina  436, 1023, 1043
Sirvydytė Liudgarda  431, 956
Sirvydytė Milda  1042
Sirvydytė Natalija  1023
Sirvydytė Ona  802, 1041
Sirvydytė Palmira  10–14, 22–24, 27, 712, 188, 833, 834, 849–854, 856–860, 945, 1042, 1102, 1121, 1123, 1165–1167, 1170, 1235, 1240, 1359, 1554, 1759, 1860, 1861, 1862, 1864, 2306, 2192
Sirvydytė Ramunė  1649
Sirvydytė Romualda  1042
Sirvydytė Stasė  1043
Sirvydytė Teofilė  773, 1041
Sirvydytė Ulijona  772
Sirvydytė Uršulė  773
Sirvydytė Varvara  773
Sirvydytė Veronika  441, 1023, 1041, 1042, 1214
Sirvydytė Viktorija  772
Sirvydytė-Kundavičienė Veronika  774
Sirvydžiai  1101, 2193, 2197
Skardienė Akvilė  849
Skardienė Vladislava  723
Skardinskaitė Vaida  1336
Skardytė Laima  723
Skardytė Vida  723
Skardžiai  494, 496, 654, 664, 862, 2192
Skardžienė Gražina  1311, 2205
Skardžius  1431
Skardžius Bronius  723, 968, 969, 1336
Skardžius Edgaras  2204, 2205
Skardžius Gediminas  1311, 2204, 2205, 2206, 2208, 2209
Skardžius Juozas  715, 849, 1431,?1432
Skardžius Vladas  768, 1086, 1572, 2054
Skardžiūtė Gražina  2204
Skardžiūtė Virginija  1094
Skardžiuvienė Akvilė  715, 850, 862
Skardžiuvienė E.  1102, 1537, 1984, 1986, 2053, 2080
Skardžiuvienė Elena  787
Skardžiuvienė Elzė  1543
Skardžiuvienė Gražina  2207, 2208
Skardžiuvienė Vlada  969
Skarelis Jonas  954
Skarelis Juozas  954
Skarelis Romas  954
Skarelytė Emilija  954

Skarga Petras  1284
Skarina  540, 544, 545
Skarina Andrius  416
Skarina Jekaterina  542
Skarina Josifas  538
Skarina Julija  542
Skarina Juozas  501, 540, 541, 542
Skarina Maksimas  504, 542, 788, 1055
Skarina Olga  542
Skarina Vasilijus  417
Skarina Vladimiras  542
Skarinaitė Liuda  540
Skarinienė  1186
Skarinienė E.  677
Skeirienė Asta  1297
Skeldavičiūtė K.  1713
Skeldavičiūtė M.  1706, 1732
Skemundris Sigitas  1067
Sketerskienė Liuda  748
Skibicki S.  759
Skirckus  577
Skirgaila  210
Skirius Juozas  4, 32
Skirskus Feliksas  493, 504
Skirskus Juozas  493, 1504
Sklėrius Stanislovas  380
Skorina Andriejus  417
Skorina Josifas  541
Skorina Vasilijus  414, 542
Skrebė  363
Skrebė Antanas  417
Skrebė Julius  1065
Skrebė Juozas  1068
Skrebienė Magdalena  418
Skrebiškis  971
Skrebiškis Pranas  974
Skrebiškis Vaclovas  976
Skrebytė-Paškonienė Anelija  417
Skripka Bronius  501
Skrodenis Stasys  4
Skruzdienė L.  1129
Skubiejienė Toma  839
Skubiejis Sigitas  839
Skuja Vladas  1306
Skurkienė Anelė  788
Skurkytė Ona  805
Skvarčinskai  236
Skvarčinskaitė A.  236
Skvarčinskaitė V.  236
Skvarčinskas  233, 378, 730
Skvarčinskas Antanas  232, 659
Skvarčinskienė  232
Slabodžinskis Nikolajus  1222
Slabšys Edvardas  1005
Sladkevičius Vincentas  1071, 1768
Slančiauskienė J.  1182
Slančinskienė (Slapšinskienė) Juozapota  1183
Slapšiai  1066
Slapšienė Emilija  1381, 1382, 1496, 1500, 1503, 1705, 1733, 1734
Slapšinskaitė Konstancija  380
Slapšinskas  2101
Slapšinskienė  1177
Slapšinskienė Juozapota  1176, 1179
Slapšys  971
Slapšys Ignas  638, 1079
Slapšys Juozas  1069
Slavėnaitė Vincenta  1106
Slavėnas Pranas  1025
Slavinas  592
Slepovai  434
Slepovas Kirjanas  431, 433
Slepovas Makaras  431, 433, 434
Slepovas Maksimas  434
Slepovas Michailas  414
Slepovas Mikolajus  434
Slepovas Nikiforas  434
Sleževičius Mykolas  2280
Sližys B.  1958, 2158
Sližys Saulius  1056
Smalakis Antanas  787, 965
Smalakis Ignotas  963
Smalakis Matvejus  963
Smalinskas Leonas  1782, 1783
Smalskys  452
Smalstys Jurgis  447, 449, 450, 451, 453, 482, 2279
Smetona Antanas  224, 405, 506, 516, 581, 796, 881, 1050, 1071, 1147, 1308, 1322, 1776, 1957, 1973, 2045, 2109, 2144, 2145, 2146, 2149, 2294
Smirnovas Ivanas  514
Smolskis  447, 453
Smolskis Jonas Tadas  1222
Smolskis Pranas Saulius  1068
Smolskytė Jurgita  449
Smoryginas Jepifanas  411, 412
Sniadeckis Andrius  2198
Sniečkus A.  2251, 2286, 2289, 2294
Sniečkus Petras  1216
Snukiškienė Stefa  917, 942
Snukiškis Bronius  917
Sočkovas Jonas  742
Sodeika Stepas  2136
Sokolovas  589
Sokolovskis Michalas  904
Sokratas  1915
Solovjovas Vladimiras  2115
Sondeckis Jackus  2130, 2131, 2280
Sorokina Ona  1279
Sorokinas A.  514, 590
Sorokinas Aleksas  412, 588
Sorokinas Josifas  412
Sorokinas Juozas  514
Sorokinas Maksimas  412
Sorokinas Rapolas  412
Sorokinas V.  412, 590, 588
Sorokinienė Ulijona  405
Sparrow Giles  2060
Speičys Petras  1952, 1956, 2158, 2159, 2163
Spencer Jonathan  1515
Sprogis  2114
Sriubaitė Dalė  935
Sriubaitė E.  748
Sruoga  216, 1266
Sruoga A.  2158
Sruoga Balys  586, 1932, 1933, 2266
Sruoga Kazys  1086
Sruogienė Marijona  1054
Sruogos  1341
Stachovskis Jonas  1221
Stakėnienė R.  1917
Stalinas  15, 391, 476, 494, 521, 577, 634, 828, 863, 866, 1171, 1340, 1538, 1551, 1674, 1675, 1783, 1944, 2004, 2010, 2051, 2110, 2111, 2120, 2211, 2271, 2272, 2278, 2293
Stalnionienė Petronėlė  1072
Stanaitis A.  779
Stancevičius Antanas  1147
Stanikienė Audronė  7, 8, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 764, 1165, 1166, 1577, 2306
Stanilauskaitė  Brigita  2226
Stanilauskaitė Rūta  2226
Stanislauskas Eugenijus  2225
Stanislauskas Raimundas  2225
Stanislauskas Stasys  2225
Stanislauskienė Irena  2225, 2311
Stanislovas Augustas, karalius  904, 971
Stanislovavičius Ipolitas  1223
Stanislovėnai  1429
Stanislovėnas Jonas  1063
Stanislovėnas Vladislovas  1063
Staniulis Gintaras  1299
Stankevičienė R.  1120
Stankevičienė Vanda  713, 714, 716, 852
Stankevičius  738
Stankevičius Aleksandras  1952, 1958, 2158, 2159, 2162, 2163
Stankevičius Dominykas  1223
Stankevičius L.  855
Stankūnas  514, 588, 712, 1055
Stankūnas Bronius  503, 514, 519
Stankūnas Petras  691
Stankūnas Tamošius  1174, 1175, 1176, 1178, 1183
Starkai  1934
Starkus  540, 541, 544, 545
Starkus Antanas  538, 540, 541, 542
Starkus Juozas  501
Starkuvienė (Baltuškaitė) Julė  1283
Starta Klemensas  822
Stasiškaitė  375
Stasiškaitė Agnieška  1078
Stasiškiai  500, 558, 870, 871, 1062
Stasiškienė (Rožytė) Milda  738
Stasiškienė Danutė  1048
Stasiškienė Emilija  1058, 1060, 1749, 1750
Stasiškienė Irena  1793
Stasiškienė Izabelė (Zabielija)  416
Stasiškienė Janina  721
Stasiškienė-Matuliauskaitė Janina  720
Stasiškis Antanas Napaleonas  12, 24, 369, 370, 371, 500, 638, 673, 720, 843, 846, 853, 861, 1071, 1167, 1188, 1124, 1308, 1311, 1333, 1336, 1757, 1758, 1774, 1790, 1802, 1905, 1793, 1807, 1986, 1987, 2306, 2311
Stasiškis Balys  625, 690, 1047, 1050
Stasiškis Bronius  511, 625, 1054
Stasiškis Bronius-Sūkurys  555, 556, 557, 558, 565
Stasiškis Domininkas  1048, 1051, 1055, 1056, 1058, 1060
Stasiškis Eugenijus  876
Stasiškis Evaldas  876
Stasiškis Feliksas  511, 625, 1054
Stasiškis Feliksas-Smūgis  555, 557, 558, 561, 565, 604
Stasiškis Gasparas  1048, 1059
Stasiškis Jonas  658
Stasiškis Juozapas  1050, 1359
Stasiškis Juozas  850
Stasiškis Kazys  1048, 1055, 1060
Stasiškis Leonas  1648
Stasiškis Pranas  688, 690, 703, 876, 1048
Stasiškis Vaižgantas  876
Stasiškis Vilius  876
Stasiškytė Bronė  1054, 1058
Stasiškytė Emilija  1047
Stasiškytė Janina  720
Stasiškytė Natalija  1011
Stasiškytė Ona  1006, 1117, 1776
Stasiškytė Paulina  876
Stasiškytė Zita  869, 876
Stasiškytė-Vaškelienė Aldona  1057
Stasiulytė Rozalija  438
Stasiūnaitė  1076
Stasys Bernotas  906
Staševičius Petras  1194, 1195, 1209, 1222
Stašinskis Jokūbas  1223
Staškauskas P.  401, 1223
Staškus Albertas  2105
Staškus Jonas  2105
Staškus Petras  2105
Staškutė Genė  2105
Staškutė Zita  2105
Staškuvienė Paulina  2105
Statkus V.  1975, 1978
Statulevičius  2110
Statulevičius Vytautas  990
Staugaitis G.  110
Staugaitis Justinas  1242
Stauskas Norbertas  409
Stauskienė Agnieška  409
Steckaitė J.  1336
Stenbergas Andrius  210
Stepanionienė Julija  1066
Stepanonienė (Šatkutė) Elena  1004
Stepanonis Balys  1004
Stepanonis Feliksas  998
Stepanonis Jonas  999, 1004, 1069
Stepanonis Juozapas  948, 1069
Stepanonis Liudvikas  774
Stepanonis Pranas  868
Stepanonis Vikentijus  774
Steponaitytė  1140
Steponas  917, 918, 919
Steponas, kunigaikštis  241
Steponavičiai  1062
Steponavičienė  654
Steponavičienė Konstancija  495, 516, 518, 664
Steponavičienė Marija  785
Steponavičius  961, 962, 1360
Steponavičius J.  517
Steponavičius Petras  996, 997, 1069
Steponavičius Stanislovas  785
Steponėnas Kazys  949
Stimbirienė  1176
Stipinas Vincas  997
Stipinas Vincentas  996
Stirnaitis Justinas  1303
Styraitė Zosė  2163
Styraitė-Staniškienė Zofija  2159
Stochovskis Kazimieras  1222
Stomas Jonas  805
Stončius Darius  4
Storpirštis G.  1192
Straižys  572
Stravinskas Antanas  1407
Strazdas  1998
Strazdas Algis  821
Strazdas Bronius  1228, 1229, 1244
Strazdas Juozas  799
Strazdas Jurgis  799
Strazdelis  540, 542, 1947
Strikas  406
Strimaitis Justinas  1281
Strolis Jonas  907
Strolytė E.  2170
Strutinskis Nikalojus  1222
Stukai  800, 1178
Stukaitė  969
Stukaitė Aistė  1105
Stukaitė Aurelija  1105
Stukaitė Daiva  1649
Stukaitė Elena  1756
Stukaitė Gabrielė  1105
Stukaitė Regina  1701
Stukaitė-Skardžiuvienė Vladislava  969
Stukas  494
Stukas Aleksas  362
Stukas Alvydas  725, 1105
Stukas Antanas  362, 670, 910, 1071
Stukas Balys  800, 804, 805
Stukas Bronius  912, 913
Stukas Domas  661, 695
Stukas Dominykas  1071
Stukas J.  494
Stukas Jonas  1016
Stukas Juozas  362, 695, 661, 913, 1431
Stukas Jurgis  910
Stukas Kazimieras  708, 743, 1071, 1105
Stukas Ovidijus  1105
Stukas Petras  491
Stukas Povilas  491, 560, 566, 625
Stukas Stasys  1071, 1739
Stukienė A.  1379
Stukienė Barbora  1493
Stukienė Milda  1738
Stukienė Ona  625, 740, 741, 742, 743
Stukienė Ona Anelė  804
Stukienė Ona-Motina  560, 566
Stukienė V.  848
Stukienė Virginija  1103, 1104, 1105, 1114
Stukienė Zoja  9, 21, 743, 1073
Stulginskis Aleksandras  872, 1151, 1826
Stulginskis Mykolas  2072
Stulienė Virginija  32
Stundžia Mindaugas  919, 1943, 2181
Subatavičienė  693
Subatavičius Jonas  812
Subatavičiūtė  693
Sučila Antanas  2199
Sudvajus  209
Sugaunis Jonas  699
Suliatickis Aleksandras  241
Suliatickis Jurgis  241
Sungailienė E.  1499, 1501
Sunklodai  236, 1048
Sunklodaidė Vida  2210
Sunklodaitė Agnė  2210
Sunklodaitė Agota  785
Sunklodaitė Bronė  233
Sunklodaitė Dalia  2210
Sunklodaitė Domicelė  785
Sunklodaitė Giedrė  1570, 1601
Sunklodaitė Lilija  2223
Sunklodaitė Marijona  785
Sunklodaitė Onutė  788, 790
Sunklodaitė Rozalija  785
Sunklodaitė Valerija  1125
Sunklodaitė Veronika  233
Sunklodaitė-Tutinienė Viktorija  2236
Sunklodas  234, 1059, 1144
Sunklodas Antanas  787, 790, 1048, 2210
Sunklodas Dominykas  785
Sunklodas Evaristas  785
Sunklodas Izidorius  785
Sunklodas Jonas 15, 27, 233, 1170, 1411, 2064, 2079, 2210
Sunklodas Jonas Kazys  2210
Sunklodas Juozas  500, 785, 1050, 1648
Sunklodas Leonas  575
Sunklodas Pranas  788, 790, 908
Sunklodas Sanislovas  785
Sunklodienė  1075
Sunklodienė Kristina  785
Sunklodienė Monika 1411
Suodikas  658
Surankovičiai  436
Surgailiai  964, 2212
Surgailienė Emilija  1509, 1511
Surgailienė S.  1693
Surgailienė Uršulė  1067
Surgailienė Vanda  1065
Surgailienė Veronika  377
Surgailis  380, 1067, 1779
Surgailis B.  676
Surgailis Gintautas  13, 25, 779, 1168, 1932
Surgailis Jonas  779, 966, 1656
Surgailis Kazys  965
Surgailis Matas  965
Surgailis Tomas  377, 496, 577, 2212
Surgailis Zenonas  1987, 2212
Surgailytė  1067
Surgailytė Sofija  1065, 1651, 1656
Surgailytė-Narbutienė Regina  370, 2212
Surgeilis Antonas  963
Surgeilis Matviejus  963
Surgeilis Osipas  963
Surkovas  544
Survila  1150
Survila Antanas  1151, 1214, 1241, 2116
Survila Antanas 
Susčianovas  822
Suščenovas Povilas  551, 553
Suščenovas Simonas  503, 514
Suščenovienė Ona  551, 553, 985
Suščianovaitė Aleksandrina  1279
Suščianovas  440, 516
Suščianovas Aleksiejus  430
Suščianovas G.  1699
Suščianovas Ivanas  429, 430
Suščianovas Jonas  430
Suščianovas Kostas  430
Suščianovas Povilas  496, 497, 502, 507, 658
Suščianovas Simonas  430, 622
Suščianovas Steponas  430, 496
Suščianovas V.  507
Sutkus Antanas  1550, 1904
Sutkus Juozas  691, 2146
Sviešnikovas A.  2255
Svilai  205, 206, 410, 764, 1053, 766, 1054, 1062
Svilaitė Aldona  789
Svilaitė Aušra  767
Svilaitė Bronislava  1014
Svilaitė Emilija  1024
Svilaitė Ona  467
Svilaitė-Pajedienė Anelė  206
Svilas  769, 971, 1243, 2120
Svilas (Svylas) Benediktas  472
Svilas Albinas  789
Svilas Alfonsas  562, 625
Svilas Alfonsas-Streikus  559, 561, 562, 565
Svilas Balys  474, 788, 789, 1059, 1072
Svilas Benediktas  472–476, 789–891, 954
Svilas Boleslovas  472, 1049
Svilas Bronius  625
Svilas Bronius-Aidas  559, 560, 565
Svilas Eugenijus  475, 476
Svilas Henrikas  476
Svilas Jonas  767, 1062
Svilas Jurgis  476, 477
Svilas Mykolas  1071
Svilas Nikodemas  767
Svilas Povilas  745, 782
Svilas Tomas  1063
Svilas Vytautas  789
Svilas Vladas  573, 575, 578, 767, 1559
Svilienė  233
Svilienė B.  767
Svilienė Barbora  767
Svilienė Bronė  767
Svilienė Bronislava  476
Svilienė Natalija  374, 754
Svilienė Ona  410
Svirskienė Dalia  364
Svylas Algirdas  955
Svylas Balys  491
Svylas Benediktas  491

 

Š

Šabaldauskai  2012
Šablinskaitė Jolanta  1093
Šablinskas Antanas  1003
Šablinskienė  1354
Šadeika  243
Šadzevičius Dominykas  1194
Šakalienė Laimutė  11, 23, 1166, 1575
Šakalienė R.  1917
Šakalis Vilius  1071
Šakarvis Vladas  1002, 1003, 1004
Šakėnas P.  698, 1090
Šakėnas Povilas  676
Šaknys Ž. B.  1519
Šaknys Žilvytis  4
Šakūnas Ksaveras  836
Šakūnas Vytautas  836
Šakūnienė  710
Šakūnienė O.  1483, 1485, 1486
Šalkauskienė Julija  2245
Šalkauskis Stasys  2147, 2245
Šaltenis A.  1552, 2025
Šaltenis S.  1790
Šalugovskis (Šamarauskas) Aleksiejus  411
Šalugovskis (Šamarauskas) Borisas  411
Šalugovskis (Šamarauskas) Jokūbas  411
Šapoka  810, 1907
Šapoka 
Šapoka A.  453, 708, 904, 1297, 1488, 1551, 1555, 2032
Šapoka Adolfas  608, 1927
Šapoka Algis  708, 2054
Šapoka Antanas  690, 707, 708, 1711, 1729, 1736
Šapoka Hausas  2107
Šapoka Juozas  609, 690
Šapoka Kazys  1066
Šapoka Pranas  708
Šapokaitė Uršulė  608
Šapokaitė V.  2211
Šapokaitė Zosė  810, 1064
Šapokienė Elena  2035
Šapokienė Teklė  1481, 1483, 1484, 1486, 1487, 1495, 1505, 1513
Šapokienė Valda  1005
Šapokienė Veronika  708
Šarakauskas  1427
Šarakauskas Jonas  690
Šarakauskas Juozas  1066
Šarakauskas Martynas  690, 709
Šarakauskienė (Vilutytė) Magiliona  838
Šarakauskienė M.  1316
Šarapovaitė Ana  411
Šarapovaitė Liuba  411
Šarapovas Aleksandras  411
Šarapovas Arsenijus  411
Šarapovas Jokūbas  411
Šarapovas Vasilijus  411
Šarapovas Vladimiras  411
Šarapovienė Barbora  411
Šarka Česlovas  1003, 1004
Šarkanienė (Pranckūnaitė) Genė  519
Šarkis Simonas  1071
Šarkis Steponas  1071
Šarkovas Grigorijus  431
Šarkovskaja (Šarkauskaitė) Petronėlė  408
Šatelenas  1951
Šatkai  1423
Šatkauskienė Genovaitė  1335
Šatkus  995, 1066
Šatkus Aleksas  991
Šatkus Antanas Narimantas  991
Šatkus Izidaras  949
Šatkus Jonas  94, 658, 1004
Šatkus Kazys  691, 1001, 1004
Šatkus Povilas  1001, 1002
Šatkus Simonas  727, 998
Šatkus Zigmantas  430, 948
Šatkus Zigmantas Izidaras  948
Šatkutė  834
Šatkutė Ona  705, 1006
Šatkuvienė  606
Šatkuvienė Emilija  1001
Šatkuvytė Birutė  1001
Šatkuvytė Verutė  1001
Šaučiūnas Juozas  1053, 1060, 1572
Šaučiūnas Kazimieras  1047
Šaučiūnas Vytautas  11, 23, 1166, 1572, 1573
Šaučiūnienė  1060
Šaučiūnienė Inga  1630
Šaulevičius Benediktas  1223
Šavalinskas Vaclovas  990
Ščesnulevičienė M.  1577
Ščiūris  857
Šeduikaitė Aldona Veronika  1078
Šeduikienė Ona Viktorija  426
Šeduikienė Viktorija  427, 1274
Šeduikis Juozapas  426, 427
Šeduikis Motiejus  1063
Šepka Lionginas  2056
Šerienė  738
Šerimukšnis P.  494
Šerkšnovas  768, 902, 1673
Šermukšnis  396
Šermukšnis Vytas  2170, 2171
Šerstniovas Dmitrijus  689
Šeržintas Petras  1066
Šeržintas V.  715
Šeškutė  1119, 1121
Ševachovičiūtė Rimė  1133
Ševčenka Tarasas  2108
Šiaučiukėnienė L.  1933
Šiaučiūnas  1005
Šiaučiūnas Viktoras  1998
Šiaučiūnienė Inga  1580, 1581
Šiaučiūnienė V.  749
Šidlauskas P.  1235
Šidlauskienė Angelė  809
Šikšnienė (Kazakevičiūtė) Teofilė  1004
Šikšnienė (Tranaitė) Kotryna  997
Šikšnienė Anelija  914
Šikšnys Antanas  915
Šikšnys Dominykas  730, 773, 774, 914, 915
Šikšnys Jonas  914, 915, 1002, 1004
Šikšnys Justinas  914, 948
Šikšnys Klemensas  948
Šikšnys Kostantas  914
Šikšnys Pranas  915
Šikšnys Stanislovas  995
Šikšnys Valdas  915
Šilaika Mykolas  1223
Šilas Feodoras  905
Šilas Ivanas Ivanovas  905
Šilas Mykolas  906
Šileika Albinas  1192
Šileika Pranas  584
Šileikienė (Repšytė) Ona  839
Šileikienė Genė  1064
Šileikis Balys  973
Šileikis Kęstutis  839
Šileikis Robertas  847
Šileikis V.  1505
Šileikytė R.  1336
Šilienė Karolina  906
Šilionka  588
Šilionka Avakumas  906
Šilionka Jakova  905
Šilionka Jonas  503, 514, 906
Šilionka Jurgis  413, 906
Šilionka Mykolas  413, 1987
Šilionkienė  367
Šilionkienė Nadija  413
Šilionkienė Ona  906
Šilionok Avvakum  905
Šilionok Jakov Vasiljevič  905
Šilionok Michail Vasiljevič  905
Šilova N.  691
Šilova Natalija  504, 1186
Šilovas A.  676, 708
Šilovas Andrėjus  628, 700
Šilovas Andrius  1219
Šilovienė  2075
Šimelytė  576
Šimelytė-Rudminienė  581

Šimkevičius Dominikas  1223
Šimko Mackovič  209
Šimkūnaitė Eugenija  752, 1581, 2013
Šimkūnas  2043
Šimkūnienė Kazimiera  823
Šimkus  209
Šimkus Antanas  2104
Šimkus J.  1977
Šimkus S.  2254
Šimkutė Bronė  2104
Šimkuvienė Ona  2104
Šimonelienė (Rimeikytė) Teresė Alva  1429,?1432
Šimonėlienė Gražina  917
Šimonėlienė Salomėja  1648, 1651
Šimonėlienė Vanda  941, 942
Šimonėlis  395, 580
Šimonėlis Algis  941, 942
Šimonėlis B. 
Šimonėlis Balys  693, 740
Šimonėlis Jonas  570, 587, 625, 1067
Šimonėlis Liudvikas  625
Šimonėlis Petras  812
Šimonėlis V.  917, 1216, 1231
Šimonėlytė Inga  917
Šimonėlytė Ramunė  941
Šimonis K.  1421, 1540
Šimukėnas Virginijus  1325
Šimulaitis  237
Šimutis L.  2150
Šinkūnas  1132
Šinkūnas R.  1259,?1263
Šinkūnienė Eleonora  1072
Šipkauskienė Lina  1012
Širin Aleksandr  905
Širinas Aleksandras  413
Širinas Ivanas  905
Širinas Timofiejus  413
Širkuvienė  1429
Širvydas J. O.  1182
Širvys P.  1317
Škladaras  395, 582, 972
Šklederavičius Alteras  1087
Šklėrius Kajetonas  2191
Šlama A.  1151
Šlamai  705, 1053, 1054
Šlamaitė Agota  418
Šlamaitė Konstancija  1825
Šlamaitė Natalija  1055
Šlamaitė-Aglinskienė Danguolė  1057
Šlamaitė-Kustienė Konstancija  872
Šlamas  494
Šlamas Boleslovas  1183
Šlamas Jurgis  491
Šlamas Kęstutis  606
Šlamas P.  1050
Šlamas Pranas  1049
Šlamelis Jeržis  951
Šlamienė  1052, 1123
Šlapšinskaitė Kornelija  1054
Šlapšinskas Modestas  1047, 1050, 1057
Šlepetienė Jūra  223, 232, 2218, 2219, 2306
Šlepetys A.  1077
Šlepetys Julijonas  15, 27, 1170, 1984, 2211
Šlevis G.  1257
Šležys Juozas  491
Šležys Petras  491
Šliaupa A.  75,?76,?77
Šliogerienė Rena  1108, 1187, 1188, 1189, 1190, 1336
Šliosbergaitė  1279
Šliosbergaitė Reiškė  1278
Šliosbergas Abelis  395, 580
Šliūpas Jonas  2040, 2184
Šlivinskienė M.  1333
Šližauskas  552
Šližys Saulius  1105, 1110, 1336
Šmatavičius  781
Šmatavičius Šarūnas  2225
Šmatavičiūtė Šarūnė  2225
Šmitas E.  197
Šneidemanas Mendelsonas  402
Šniukas Domas  2183, 2364
Šnore R.  187
Šnurova Genovaitė  8, 13, 20, 26, 970, 992, 1169, 2035, 2306
Šocas  706
Šopauskas J.  2035, 2036
Šopenas Friderikas  2014
Šopenhaueris A.  177
Šostakienė Kristina  1066
Šova  2118
Špakauskas Vladislovas  778, 976, 979, 1004
Špektoras Igoris  1793
Šrederis Tadeusas  1222
Šrin Ivan Ignatjevič  905
Štaras  729, 730
Štarka J.  2254
Štatkus Simonas  1273
Štirvydas  993
Šuazelis  399
Šubertas Francas  2014, 2254
Šukevičius Augustinas  1222
Šukiai  881
Šukys  654, 670, 798
Šukys A.  877
Šukys Feleksas  877, 881
Šukys Jonas  603
Šukys Karolis  412
Šukys Kazimieras  784
Šukys Pranas  495, 506
Šukys Pranas-Jurginas  605
Šukys Valdas  877
Šukytė Veronika  770
Šulcas  11, 23, 1560
Šulcas Antanas-Šilius  1955
Šulcas Romas  1056, 1290, 1294, 1407, 1422,?1423, 1549, 1560, 1598
Šuleikinas  1951
Šulskienė (Abelinskaitė) Anelė  817
Šulskis  816, 827
Šulskis Albinas  491
Šulskis Algimantas  817
Šulskis Aloyzas  817
Šulskis Juozas  491
Šulskis Kazys  1427
Šulskis Leonardas  817
Šulskis Pranas  817, 1242, 2211, 1241
Šulskis Valentinas  375, 817
Šūmanas R.  2255
Šuminas Jonas  1218
Šumlinskis Eustachijus  241
Šumskas Juozapas  1197, 1198, 1221, 1241, 1424
Šumskas Tadas  2259
Šumskis Juozas  230, 371, 849, 850, 1224, 1229, 1323, 1757, 1758, 1904, 1905, 1288, 1324, 1326, 1767, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1768, 1769, 1770, 1771, 1773, 1929
Šuraitė M.  1074
Šutaitė Eleonora  419, 420
Šutaitė-Grižienė Rozalija  420
Šutas Petras  691
Šutas Povilas  504, 625
Šutas Vaclovas  625
Šutienė Marijona  407
Šutinienė Irena  4
Švatelis Juozapas  1222
Švedas  2135
Švedas Eugenijus  2109
Švedas Jonas  1303, 2272, 2135, 2254, 2256
Švegžda  1180
Šveikauskai  1062
Šveikauskas Antanas  1062
Šventožeckis Juozapas  1222
Švetkauskienė (Tursaitė) Laima  1014
Švilpienė Daiva  550
Švitra G.  129,?130
Švitrigaila  207, 208, 211, 251
Švoba Jonas  2182

 

T

Tabarienė Valerija  2056
Tacas Josifas  726
Talačka Albertas  1532
Tallat Kelpša J.  2051, 2252, 2254
Tamašauskas  1971
Tamošaitis Anicetas  378
Tamošiūnai  1417
Tamošiūnaitė Juzefa  1041
Tamošiūnaitę Palmira  936
Tamošiūnaitė Viktorija  1025, 1039
Tamošiūnaitė-Abukauskienė Regina  1424,? 1425, 1431
Tamošiūnaitė-Vanagienė 1025
Tamošiūnas Akvilius  941
Tamošiūnas Domas  654, 690
Tamošiūnas Fabijonas  376
Tamošiūnas Ignasius  941
Tamošiūnas Pranas  376, 393, 654, 1321, 2058
Tamošiūnas Romas  579, 941
Tamošiūnas Tadas  581, 589
Tamošiūnas V.  219, 220, 676
Tamošiūnas Vytas Antanas  1823
Tamošiūnas Vladas  219, 236, 395, 655, 664, 675, 683, 690, 815
Tamošiūnienė Ona  941, 1101
Tamošiūnienė Uršulė  1196
Tamošius  1184, 1185
Tamošius Barauskas  787
Tarandaitė Dalia  11, 23, 1166, 1532, 2306
Tarasenka P.  187, 792
Tarasevičienė E.  862
Tarasevičius Petras  1799
Tarnovskis Aleksandras  240
Tartilas R.  749, 1336
Tarulevičius Kazimieras  1223
Tarulytė Barbora  1242
Tarutis Griovys  1053
Tarutytė Jadvyga  1242
Tarvidavičius Ignacijus  1223
Tarvydai  236, 1413, 1672, 2119
Tarvydai, J. ir K.  494
Tarvydaitė  2048
Tarvydaitė Aldona  1986
Tarvydaitė Birutė  236, 1985, 1987
Tarvydaitė Danutė  891
Tarvydaitė Eglutė  2217
Tarvydaitė Eleonora  836
Tarvydaitė Emilija  754
Tarvydaitė I.  233, 236
Tarvydaitė Jūra  233, 236
Tarvydaitė Ona  836, 1043, 1083, 1146
Tarvydaitė Pranciška  235, 362, 2218
Tarvydaitė R.  1074
Tarvydaitė Sandra  2230
Tarvydaitė Severiutė  1077
Tarvydaitė V.  236, 2225
Tarvydaitė Valia  667
Tarvydaitė Vanda  363, 375
Tarvydaitė Veronika  221, 1043, 2095, 2223, 2227, 2229
Tarvydaitė Verutė  836, 1902
Tarvydaitė Viktorija  415
Tarvydaitė-Garunkštienė Donata  375, 1217
Tarvydaitė-Murnikovienė N.  860
Tarvydaitė-Plaušymaitė Ona  1043
Tarvydaitė-Puodžiuvienė Katrė  493
Tarvydaitė-Šlepetienė Jūra  1101, 2214
Tarvydaitis Motiejus  785
Tarvydaitis Vincentas  785
Tarvydas  733, 734, 769, 971, 1043, 1076, 1134, 1143, 1656
Tarvydas A.  225, 233, 234, 673, 2019
Tarvydas Aloyzas  15, 27, 1102, 1170, 2215, 2216, 2217
Tarvydas Anatanas  15, 27, 235, 486, 491, 510, 655, 664, 1043, 1086, 1648, 1676, 2214, 2218
Tarvydas Balys  15, 27, 234, 769, 1081, 1143, 1170, 2113, 2220
Tarvydas Dainius  2230
Tarvydas Donatas  491, 897, 235, 1676, 2218
Tarvydas Gediminas  766, 1214
Tarvydas J.  220, 669, 2223, 2230
Tarvydas Jonas  235, 376, 496, 510, 577, 625, 655, 658, 664, 1144, 1676, 2218, 2221, 2222, 2223, 2228, 2229
Tarvydas Julius  233
Tarvydas Juozapas  1676
Tarvydas Juozas  235, 429, 1086, 2218
Tarvydas Jurgis Sirjakas  2118
Tarvydas Kazimieras  496, 674, 1676, 2221
Tarvydas Marius  2217
Tarvydas Martynas  2221
Tarvydas Mykolas  2119
Tarvydas P.  392, 669
Tarvydas Paulius  2217
Tarvydas Petras  696, 1676
Tarvydas Povilas  766
Tarvydas Pranas  1043, 1044
Tarvydas R.  236, 2039, 2232
Tarvydas Rimvydas  15, 27, 1171, 2231
Tarvydas Romas  2229, 2230
Tarvydas Silvestras  897, 1069
Tarvydas Vytautas  233, 897, 2019
Tarvydas-Lundžius Jonas  586
Tarvydas-Tarvydavičius Jonas  15, 27, 1171, 2221
Tarvydavičienė Genovaitė Ona  868
Tarvydavičienė Kotryna  785
Tarvydavičienė Teresė  785
Tarvydavičius Dominykas  785
Tarvydavičius J.  2221
Tarvydavičius Jonas  2221
Tarvydavičius Juozas  785
Tarvydavičius Konstantinas  424
Tarvydavičius Vidmantas  868
Tarvydavičius Vincentas  785
Tarvydavičiūtė Domicelė  785
Tarvydavičiūtė Katrė  2221
Tarvydavičiūtė Monika  785
Tarvydavičiūtė Veronika  785, 2221
Tarvydienė  705
Tarvydienė Barbora  2221
Tarvydienė Emilija  1043
Tarvydienė G.  653
Tarvydienė Irena  2230
Tarvydienė Karolina  838
Tarvydienė L.  684, 696, 844, 2311
Tarvydienė Magdalena  2228
Tarvydienė Milda  2230
Tarvydienė Stasė  1067
Tarvydienė Veronika  658, 1214, 2223
Tarvydis Balys  430
Tarvydovičiai  2119
Tarvydovičius Juozas  1043
Tarvyds Antanas  1170
Taurinskas Algis  1539
Tautavičius A.  187,?188,?190,?197
Tavianskas Ignotas Gieraltas  214
Tebelškis P.  86, 103
Telksnys Juozas  789
Telksnys V.  2168
Telksnytė M.  1649
Teresė Remeikytė  878
Tervydavičius Pranas  889
Tijūnaitis Viktoras-Bijūnas  572
Tilindienė  638
Tilindienė Marija  884
Tilindis  971, 1359
Tilindis Antanas  492, 658
Tilindis Bronislovas  7, 19, 884, 1101, 1102, 2306
Tilindis Ignotas  492
Tilindis Vytautas  625
Tilvytis Teofilis  2043, 1104, 1951
Tiškevičius Eustachijus  190,?191
Tiškus Domantas  2226
Tiškus Vladas  2226
Tiškutė Ugnė  2226
Tiutčevas Fiodoras  1864
Tyla Antanas  4
Tylaitė Z.  516
Tyrilis Antanas  1224
Tyzenhauzai  1011, 1532, 1998, 2056
Toleikis P.  1922
Tolstojus Levas  1998
Tolvaišienė E.  1192
Tomaševičius Andrejus  1221
Tomaševičius Andrius  241
Tompsonas Ernestas Setonas  1997
Trainys Domininkas  822
Trainys Jonas  822, 1497, 1706, 1730
Trainys Juozas  1563
Trainytė D.  1730
Trainytė Daiva  1648
Trainytė Dalia  1706
Trainytė Valerija  822
Trainytė-Uborevičienė Bronė  1563, 1564
Trakaitė Zofija  890
Trakas Juozas  715, 854
Trakas Vilius  713, 715
Trakienė D.  855, 856

Trakienė L.  856
Trakienė Rima  715
Tranas  503, 516, 577, 729
Tranas Antanas  513, 514
Tranas Feliksas  380, 440
Tranas Gasperas  440
Tranas J.  513, 590
Tranas Jonas  440, 493
Tranas Jurgis  514, 588
Tranas Povilas  513, 514
Tranas Pranas  440
Tranas Vytautas  1395
Tranas Zigmantas  438
Tranienė  705, 2099
Trapavičius Bonfilas  1222
Trapnauskas Skirmantas  1104
Trapulionytė Aušra  1299
Traukalas (Janonis)  1359
Trečiokaitė-Žebenkienė Irena  1542
Tregeriai  2004
Treinys Pranas  2035
Trepkuvienė Bronė  1546, 1926
Trepkuvis Česlovas  1101
Trinkūnai  1297
Trinkūnas Alvydas  966
Trinkūnas Jonas  1297
Trinkūnienė Inija  1297
Triubilienė Emilija  649
Trockiai  1676, 2283
Trockis  964
Trojanovskis  1144
Tropikas Augustinas Juozas  1066
Trubilienė E.  649
Trukleckaitė Elvyra  1128
Tūbelis  2145
Tūbelis Juozas  812, 1299, 2146
Tūbelis Petras  1053
Tuchačevskis Michailas  2288
Tuma J.  1177
Tumaitė  2140
Tumaitė Angelė  890
Tumas R.  2243
Tumasonis  533
Tumas-Vaižgantas Juozas  1152, 1176, 1178, 2133, 2140, 2191
Tumėnaitė Genė  1040
Tumėnaitė Irena  1040
Tumėnaitė S.  626
Tumėnas Antanas  1040
Tumėnas Romualdas  235, 253, 626, 627, 628
Tumėnas V.  626, 627
Tumėnienė Anelė  1040
Tumėnienė E.  626, 627
Tumėnienė Marija  626
Tumienė (Gikytė) Paulina  1282, 1283
Tumonytė Janina  936
Tunaitis Juozas  1772
Turas J.  187
Turas Pilypas  1222
Turauskas E.  2152, 2147
Turauskis Fabijonas  1223
Turbyla  2293
Turgenevas  1998
Tursa  899
Tursa Adomas  2238
Tursa Andrius  2241
Tursa Antanas  1013, 1014, 1018, 2233, 2234, 2237, 2238, 2240, 2241
Tursa Audrius  2233
Tursa Balys  1013, 1019
Tursa Bartolomiejus  2236, 2240
Tursa Benediktas  2235, 2238
Tursa Dominykas  1013, 1014, 2235, 2236, 2237, 2240, 2241
Tursa Feliksas  895, 898
Tursa Gediminas Jonas  2233, 2234, 2236, 2238, 2241
Tursa Gintautas  1014
Tursa Ignotas  2235, 2240
Tursa Jokūbas  2236, 2237, 2240, 2241
Tursa Jonas  1013, 2235, 2236, 2237, 2238, 2240, 2241
Tursa Juozas  1013, 1019, 2235, 2236, 2237, 2240, 2241
Tursa Juozas Kazimieras  2236, 2240
Tursa Juozas Tomas  2236, 2240
Tursa Jurgis  1013
Tursa Justinas  412, 877, 878, 882, 883, 2237, 2238, 2241
Tursa Karolina  2241
Tursa Karolis  2238
Tursa Kasparas  2237, 2241
Tursa Kazimieras  1013, 2235, 2236, 2237, 2240, 2241
Tursa Konstantinas  2237, 2241
Tursa Leonas  569, 629, 877, 883, 1218
Tursa Leonas-Patrimpas  604
Tursa Liudvikas  2235, 2237, 2241
Tursa Mykolas  2235, 2240
Tursa Morta Kotryna  2236
Tursa Nikodemas  877, 878, 883
Tursa Petras  2233, 2234
Tursa Povilas  2237, 2241
Tursa Pranas  504, 1013, 2236, 2237, 2238, 2240, 2241
Tursa Rapolas  878, 882, 2238
Tursa Rimantas  1014
Tursa Simonas  2238, 2240
Tursa Tadas  2235, 2240
Tursa Tomas  2236, 2240
Tursa V.  601
Tursa Vincentas  2235, 2237, 2240
Tursa Vitalis Jurgis  2236, 2240
Tursa Vladas  661, 695, 882, 1007, 1013, 1017, 1019
Tursai  764
Tursaitė (Daugilienė) Veronika  1013
Tursaitė (Mierkienė) Anelė  1013
Tursaitė (Petrauskienė) Bronislava  1013
Tursaitė (Stasiškienė) Elžbieta  1013
Tursaitė (Venclovienė) Stefa  1013
Tursaitė Agota  2233, 2234, 2235, 2236, 2240
Tursaitė Agota Barbora  2236, 2240
Tursaitė Agota Viktorija  2238, 2240
Tursaitė Anelė  2240
Tursaitė Barbora  883, 2236, 2240
Tursaitė Dalia  1013, 1017
Tursaitė Elžbieta  2236, 2237, 2238, 2240, 2241
Tursaitė Genovaitė  877, 883
Tursaitė Grasilda  2240
Tursaitė Judita  2238, 2240
Tursaitė Julijona  2236, 2240
Tursaitė Juozapota  2236
Tursaitė Karolina  2236, 2237, 2240
Tursaitė Karolina Kotryna  2238
Tursaitė Kotryna  2236
Tursaitė Laima  1014
Tursaitė Marijona  2235, 2240
Tursaitė Monika  2236
Tursaitė Morta  2235, 2236, 2240
Tursaitė Ona  878, 2233, 2234, 2235, 2236, 2238, 2240
Tursaitė Rachelė  2236
Tursaitė Reda  2236, 2238
Tursaitė Teodozija  2235, 2240
Tursaitė Teresė  2235, 2240
Tursaitė Uršulė  2236, 2240
Tursaitė Valerija  2236, 2240
Tursaitė Veronika  2235, 2236, 2237, 2238, 2240, 2241
Tursaitė Viktorija  2236, 2240
Tursas Nikodemas  516
Tursevičius  2235
Tursienė (Garunkštytė) Anelė  898
Tursienė Anelė  1007, 1019, 1218
Tursienė Bronė  1014, 1018
Tursienė Domicelė  1013
Tursienė Eglė  2234
Tursienė Emilija  1013
Tursienė Uršulė  2235, 2238
Tursienė Veronika  883
Tursos  1008, 1018, 2240
Tuskenis A.  979
Tuskenis Antanas  607
Tuskenis Jonas  1038
Tuskevičius Motiejus  1223
Tušas Saulius  724, 726
Tutinai  365, 501
Tutinaitė Roma  1649
Tutinas  494
Tutinas Jonas  363, 495, 1217, 1336
Tutinas Juozas  365, 501, 956
Tutinas Pranas  430
Tutinas Vytautas  1987
Tutinas Vladas  625
Tutinienė Anastazija  430
Tutinienė Marytė  1496, 1503
Tutinienė Viktorija  2240
Tvarijonas Vytautas  2182
Tvaronas  1975
Tvaronas P.  1973

 

U, Ū

Ubarevičienė Bronė  1648, 1650, 1667, 2019
Ubarevičius  864, 2119
Ubarevičius Aloyzas  515
Ubarevičius Feliksas  864
Ubarevičius Jonas  1655, 1664, 1740
Ubarevičius Pranas  864
Ubarevičiūtė Janina  864
Ubarevičiūtė Stasė  1649
Ubavičienė Bronė  1062
Ubeika Aleksandras  868
Ubeika Gintaras  868
Uborevičienė Bronė  11, 23, 638, 653, 894, 1166, 1503, 1604, 1742
Uborevičius  745, 1029
Uborevičius J.  220, 2288
Uborevičius Jeronimas  2288
Uborevičius Jonas  894, 1563
Uborevičius Jurgis  496, 577, 655, 664, 676, 677
Uborevičius Kazys  894
Uborevičius Petras  497, 577, 603, 894
Uborevičius Tamošius  1174
Uborevičiūtė M.  1543
Uborevičiūtė Ona  1564
Udra Jonas  819, 820
Udra Juozas  820
Ūdra K.  1173, 1177, 1178
Ūdra Kazimieras  1176
Udra Leonas  819
Udra Stasys  819
Udrienė Jadvyga  820
Ukrinas Napoleonas  782
Ukrinienė Birutė  782, 783
Umarai  792, 793, 882, 1360
Umaraitė Anelija  878
Umaraitė Danutė  1701, 1703, 1733
Umaras  654, 664, 1360
Umaras Gasparas  791
Umaras Jeronimas  791
Umaras Jonas  877, 878, 882
Umaras Juozapas  791
Umaras Juozas  500, 1015
Umaras Jurgis  791
Umaras Kazys  791
Umaras Leonas  513, 514
Umaras Napalys  1068
Umaras Tadas  791
Umarienė A.  1713
Umarienė Anelė  1706
Umarienė Angelė  1732
Umarienė Angelija  791
Umarienė Rasa  855
Untanavičius  516
Upeikytė Emilija  552
Urba K.  694, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123
Urba Kazimieras  706, 1118, 1119, 1121
Urba Kazys  693, 815, 832
Urbanas  792
Urbanavičienė (Galvydytė) Ona  1717
Urbanavičienė E.  748
Urbanavičienė Rakelė  786
Urbanavičius  233, 625, 663
Urbanavičius Antanas  786, 866
Urbanavičius B.  748
Urbanavičius Bronius  897
Urbanavičius Dominykas  786
Urbanavičius Izidorius  786
Urbanavičius Juozapas  786
Urbanavičius Justinas  786
Urbanavičius Laimis  897
Urbanavičius Napalis  504, 897
Urbanavičius Rapolas  786
Urbanavičius S.  512, 866

Urbanavičius Vincentas  786
Urbanavičiūtė Julijona  786
Urbanonas Jokūbas  866
Urbanonas Simonas  866
Urbanonis Jurgis  1062
Urbanonis Kasparas  2041
Urbonaitė B.  1121, 1128, 1129, 1130
Urbonaitė Gvida  1048
Urbonaitė Irena  794
Urbonaitė Julija  794
Urbonaitė Konstancija  794
Urbonaitė Rima  794
Urbonaitė Viktorija  794
Urbonaitė-Sakalauskienė Raimonda  1582
Urbonaitė-Sirutienė Gvida  1057
Urbonas  1565
Urbonas Aloyzas  2006
Urbonas E.  1782, 1783
Urbonas I.  2147
Urbonas Jonas  15, 27, 705, 794, 1048, 1056, 1060, 1171, 1678, 1685, 1799, 2085, 2242
Urbonas Klemensas  1176
Urbonas Rimantas  15, 27, 369, 1171, 2064, 2243
Urbonas Vilius  794
Urbonas Vincas  794
Urbonavičiai  866
Urbonavičienė  1217
Urbonavičienė Genovaitė Veronika  895
Urbonavičius  597, 654, 770
Urbonavičius Antanas  404, 405
Urbonavičius B.  252
Urbonavičius Boleslovas  412
Urbonavičius Bronius  1559
Urbonavičius Feliksas  498
Urbonavičius Georgijus  1223
Urbonavičius Juozapas  412
Urbonavičius Juozas  1729
Urbonavičius Kazimieras  412
Urbonavičius Liudvikas  412
Urbonavičius Rapolas  405
Urbonavičius Tomas  412
Urbonavičiūtė Tavadozija  1073
Urbonavičiūtė Valerija  1073
Urbonienė Ona  794
Urbonienė V.  1489, 1739
Urbonienė Veronika  1661
Urniežiūtė Lina  1828
Uršulė  785
Urvakis Artūras  1065
Urvelis Jonas  2015
Urvelytė V.  1069
Ušakovas Michailas  415
Ušakovas Mikas  426
Ušakovas Mykolas (Michailas)  425
Ušakovas Petras  413, 425, 426, 906–908
Ušakovas Stepas  426
Ušakovas Vladas  426
Ušakovas Zacharijus  425
Ušakovienė P.  906
Ušakovienė Paulina  906
Ušpalevičius  2121
Ušpalis  2121
Utka  567
Utkinas Elizavejus  514
Utkinas Liudas  906
Utkinas Liudvikas  413
Utkinienė Anastasija  440
Utkinienė Marė  776, 777
Uzdilaitė Apolonija  1214, 1218
Užkurnis Ipolitas  1423
Užringis V.  1217

 

V

Vadiščius  998
Vagneris R.  2255
Vagnorius G.  2171, 2172, 2173
Vaicekauskas J.  1999
Vaičaus A.  1233
Vaičionis  738
Vaičiukėnaitė Genutė  1987
Vaičiukėnas  497
Vaičiulaitis A.  2143
Vaičiulienė Valentina  747
Vaičiulionis Jonas  1065
Vaičiulis  627
Vaičiulis Pranas  746, 747, 748
Vaičiulis Stasys  1945
Vaičiūnaitė N.  693
Vaičiūnas  606
Vaičiūnas A.  494
Vaičiūnas Adomas  991
Vaičiūnas Antanas  625, 812
Vaičiūnas Balys  570, 625, 1429
Vaičiūnas Jonas  696
Vaičiūnas Juozas  812
Vaičiūnas Mykolas  991
Vaičiūnas Povilas  494, 673, 855, 991, 992, 1173, 1861
Vaičiūnienė Veronika  705
Vaičius Rolandas  1094
Vaičiūtė-Šaučiūnienė Emilija  1572
Vaidelis J.  1782
Vaidelis Justas  1782, 1783
Vaikulė Laima  2084
Vaikutis Jurgis  417
Vaikutis Kazys  1049, 1060
Vaikutytė Jeronima  1049
Vailokaitis Jonas  2146
Vainilaitis Martynas  2000
Vainiūnas Stasys  1299
Vainius Z.  1127, 1129, 1130
Vainoras  669
Vaišiūnaitė Nijolė  815
Vaišnoraitė Emilija  1186
Vaišvila Zigmas  631, 633
Vaitas Brutenis  1333
Vaitiekaitis A.  1772
Vaitiekūnas Adolfas  487
Vaitiekūnienė Asta  1293, 1299
Vaitiekus Jasenskas  209
Vaitkevičienė J.  75
Vaitkevičienė P.  2012
Vaitkevičius (Vaitkus) Vincas  2134
Vaitkevičius Albinas  1222
Vaitkevičius Jonas  1222
Vaitkevičius Petras Paulius  1224
Vaitkevičius V.  201, 2136, 2138
Vaitkevičiūtė Danutė  2012
Vaitkus Vincas  2135
Vaitkutė E.  1130
Vaitkutė Emilija  1128
Vaitonienė Ona  374
Vaitonis  1146
Vaitonis J.  698, 1080, 1174
Vaitonis Povilas  15, 27, 363, 1171, 2244
Vaitonytė Ona  363
Vaižgantas  2000, 2168
Vajėga J.  1947, 2113
Valadka Č.  2168
Valančius  2145
Valančius Grigas  2144
Valančius M.  375, 853, 1087
Valančius Motiejus  636
Valančius V.  1225
Valbasys (Velbasys) Adomas  418
Valbasys Jonas  414
Valeckas E.  1964
Valeikis  378
Valentinavičius  1119
Valentukevičius Petras  1782, 1783
Valevičius  1360
Valevičius Bronius  713
Valevičius J.  494, 1223
Valickas Gintaras  1065
Valienė Emilija  2104
Valiulienė V.  494
Valiulis Vladas  539
Valiulytė Ona  411
Valiūnaitė Eufrozina  425
Valiūnas  216
Valiušis Vytautas  1294
Valys Adolfas  2104
Valys B.  2276
Valys Kazys  2104
Valytė Adelė  2104
Valytė Angelė  2104
Valytė Emilija  2104
Valytė Irena  2104
Valytė Janė  2104
Valuckienė Virginija  1823
Valuzevičius Andrionas  1223
Valužis S.  1192
Vanaga Stasys  1038
Vanagai  782, 1431, 2117
Vanagaitė A.  711
Vanagaitė Aldona  1031, 1033, 1036, 1037
Vanagaitė Angelė  1024, 1025, 1026, 1038, 1039
Vanagaitė Apolionija  700, 711, 741, 1031, 1034, 1126, 2262
Vanagaitė Balys  1038
Vanagaitė Barbora  1039
Vanagaitė Bronė  1022, 1038
Vanagaitė Donata  1022, 1038
Vanagaitė Elena  1038
Vanagaitė Elžbieta  1022, 1025
Vanagaitė Emilija  1025, 1026
Vanagaitė Genovaitė  1020, 1031, 1034, 1037, 2262
Vanagaitė Irena  1039
Vanagaitė Janina  1039
Vanagaitė Judita  822
Vanagaitė Julija  901
Vanagaitė Karolina  436, 1025, 1039
Vanagaitė Konstancija  1025, 1032
Vanagaitė Leonarija  1032
Vanagaitė Marija  1031, 1033
Vanagaitė Natalija  1025, 1039
Vanagaitė Nijolė  1039
Vanagaitė Ona  1023, 1024, 1025, 1026, 1039, 2140
Vanagaitė Pranciška  1020, 1042, 1126, 1130
Vanagaitė Pranė  1031
Vanagaitė Regina  1031, 1033
Vanagaitė Rozalija  1023
Vanagaitė Stefa  1030, 1031
Vanagaitė Stefanija  1031, 1037, 1038, 1126
Vanagaitė Vaida  953
Vanagaitė Valerija  1032
Vanagaitė Veronika  1020, 1025, 1037, 1039
Vanagaitė-Juodelienė Ona  1039
Vanagaitė-Lapinskienė Ona-Pempė  605
Vanagaitė-Putrimienė Genė  495, 605
Vanagaitė-Sasnauskienė R.  1336
Vanagaitė-Seibutienė Barbora  426
Vanagaitė-Sirvydienė Pranciška  1033
Vanagas  498, 499, 587, 822, 896, 945, 1672
Vanagas A.  252, 688, 896, 968, 2038, 2245, 2276
Vanagas Adomas  625
Vanagas Albinas  15, 27, 899, 1031, 1034, 1037, 1171, 2245, 2246, 2311
Vanagas Aleksandras  1672
Vanagas Alfonsas  899
Vanagas Alfredas  831
Vanagas Algis  898
Vanagas Aloyzas  898
Vanagas Antanas  514–516, 605, 654, 659, 670, 698, 699, 705, 898, 909, 1022, 1025, 1026, 1037, 1038, 1044, 1069, 1088
Vanagas Balys  1022, 1026, 1039
Vanagas Baltramiejus  1025
Vanagas Benjaminas  898
Vanagas Boleslovas  1032
Vanagas Bronius  1034, 1037, 1038, 1044, 1045
Vanagas Ciprijonas  658
Vanagas D.  1031
Vanagas Domas  1020, 1025, 1026, 1030, 1034, 1037, 1045, 1344, 1944
Vanagas Domininkas  492, 634, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1035, 1036, 1040, 1044, 1045, 2116
Vanagas Egidijus  1034, 2246, 2247, 2311
Vanagas Ernestas  1022, 1037
Vanagas Evarestas  417, 424
Vanagas Gasparas  1032
Vanagas J.  1336, 2250, 2256, 2261, 2276
Vanagas Jonas  654, 658, 670, 1020–1022, 1025, 1026, 1032, 1037–1039, 1987
Vanagas Juozas  15, 27, 373, 711, 831, 899, 945, 946, 1021, 1022, 1023, 1026, 1030, 1031–1034, 1037–1039, 1045, 1126, 1171, 1316, 2249, 2251–2260, 2262
Vanagas Juozas-Kavolis 1038
Vanagas Jurgis  1022, 1025, 1038, 1039, 1040
Vanagas Justinas  1025
Vanagas Karolis  440
Vanagas Kazimieras  899
Vanagas Kazimieras (Kazys)  898
Vanagas Kazys  492, 1026, 1038
Vanagas Kęstutis  898, 1034, 2311
Vanagas Kostas  625
Vanagas Laurynas  2246, 2247
Vanagas Matas  895
Vanagas Matas (Motiejus)  898
Vanagas Petras  990, 1025, 1038
Vanagas Povilas  440, 1022, 1038
Vanagas Pranas  492, 822, 1026, 1029, 1034, 1037, 1044, 1124
Vanagas Pranas Gytis  1034
Vanagas Pranciškus  1022, 1025, 1039
Vanagas Rapolas  1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1032, 2246, 2247
Vanagas Rimas  1034
Vanagas Stasys  625, 1031, 1032, 1034, 1037, 1044, 2262
Vanagas Steponas  492
Vanagas Ugnius  1034
Vanagas V.  955
Vanagas Vaidas  740, 953
Vanagas Valentinas  1022, 1026, 1029, 1031, 1037, 1045
Vanagas Vilius  822, 955
Vanagas Vincas  415, 417, 420, 426, 1032
Vanagas Vincentas-Vanagėlis  424
Vanagas Vytautas  1031, 1033, 1035, 1036
Vanagas Vytautas Česlovas  1034
Vanagas-Kavolis Jurgis  1038
Vanagienė (Gaučytė) Julijona  1039
Vanagienė (Repšytė) Kostė  1283
Vanagienė (Stukaitė) Irena  1431,?1432
Vanagienė (Žemaitytė) Aldona  1283
Vanagienė Aldona  1016, 1218, 1283, 1293
Vanagienė Alma  1218
Vanagienė Genovaitė  1036
Vanagienė Irena  1428
Vanagienė L.  649
Vanagienė Laima  2247
Vanagienė Laimutė  2246, 2247
Vanagienė Marija  1034, 2262
Vanagienė Natalija  634, 1033, 1035, 1036
Vanagienė Ona  947
Vanagienė Stefanija  831
Vanagienė Teresė  895
Vanagienė V.  1712
Vanagienė Vanda  1022
Vanagienė Veronika  1734
Vanaginskas  712, 730, 1055
Vanaginskas Antanas  691
Vanaginskas Balys  691
Vangas Pranas  1032
Vangas Stanislovas  1034
Varaškevičius Zigmas  1783
Varenbergienė Marija  1331
Varkauskai  429
Varkauskaitė Stefanija  424
Varkauskas Antanas  429
Varkauskas Jonas  429
Varkauskas Petras  429
Varkauskas Vincas  429
Varnaitė Kostancija  549
Varnaitė Liucija  947
Varnaitė Stasė  836
Varnaitė Teklė  1040
Varnaitė Vanda  837
Varnas  541, 746, 945, 1672
Varnas A.  1421,?1424,?1425,?1426
Varnas Adomas  2138
Varnas Antanas  711, 945
Varnas Jonas  15, 27, 658, 837, 1171, 2265
Varnas Juozas  658, 711, 945, 946
Varnas Jurgis  658
Varnas M.  1085, 1086
Varnas Napalys  658
Varnas Povilas  500, 541, 711, 945, 1388
Varnas Pranas  549, 711, 945
Varnas Stasys  947
Varnas Valentinas  836
Varnienė Anastazija  641, 653, 946, 947, 1394, 1565, 1567, 1568, 1632
Vartbegė Hermanas  207, 210, 211,9, 2120
Vartburgietis Hermanas  2112
Vasilenko Aleksandras  413
Vasilenko Juozas  413
Vasilevičienė Danutė  851
Vasilevskis Teofilius  1224
Vasiliauskaitė Onutė  1242
Vasiliauskaitė Viktorija  2105
Vasiliauskas Jonas  2104
Vasiliauskienė (Gaidytė) Laima  839
Vasiliauskienė A.  1929
Vasiliauskienė Aldona  1324
Vasiliauskienė Juzė  2104
Vasiliauskienė Pelagėja  786
Vasiliauskienė Veronika  1823
Vasilionka  588
Vasilionka Aleksandras  906
Vasilionka Vladas  503, 514, 515, 661, 805
Vasilionky Piotr Fedorovy  905
Vasilionok Konstantin  905
Vasilionok Petr  905
Vasilionok Teodor  905
Vasiljeva  748
Vasiljevičius Maikas  240
Vasilkevičius Kazimieras  1223
Vasinauskas P.  1151
Vasiukevičius Petras  1222
Vasiulienė S.  740, 744
Vasiulienė Stefanija  738, 739, 742, 743
Vaškas Jonas Algimantas  1066
Vaškeliai  236, 667, 1054, 1061, 1063, 1150, 1413, 1672, 1776
Vaškelienė  374, 1187
Vaškelienė (Bislytė) Ona  1283, 1497
Vaškelienė (Klevinskaitė) Kristina  751
Vaškelienė (Stasiškytė) Aldona  511
Vaškelienė Aldona  518, 1053, 1060, 1217, 1770, 1217
Vaškelienė Bronė  518, 607
Vaškelienė Bronislava  495, 606
Vaškelienė Danutė  1020
Vaškelienė Elžbieta  1042
Vaškelienė Emilija  986
Vaškelienė Kristina  720, 751
Vaškelienė Ona  740, 809, 1648, 1741
Vaškelienė Rima  1056, 1336
Vaškelienė Stasė  1061
Vaškelienė Stefanija  1336
Vaškelienė Teofilė  1150
Vaškelienė V.  492
Vaškelienė Valė  1217, 1275
Vaškelienė Valerija  723, 725, 726, 1311, 2193
Vaškelienė Vesta  720, 1275
Vaškelienė Zofija  1061, 1340, 1516, 1522
Vaškelienės (Bislytė) O.  1077
Vaškelis  216, 430, 494, 496, 1206, 1073
Vaškelis  Juozapas 787
Vaškelis A.  234, 673, 2019
Vaškelis Albertas  1023, 1042, 1044
Vaškelis Aleksandras  705
Vaškelis Aleksys  1061
Vaškelis Algimantas  720, 1064, 1275
Vaškelis Algirdas  1101, 2193
Vaškelis Alvydas  723, 726, 1275, 1311
Vaškelis Andriejus  982
Vaškelis Antanas  691, 945, 965, 1023, 1042, 1057, 1243, 1359
Vaškelis Augustinas  1047, 1048, 1050, 1057
Vaškelis B.  853
Vaškelis Balys  691, 1023, 1042, 1360, 1778
Vaškelis Bronius  15, 28, 369, 1061, 1171, 1308, 1930, 2064, 2266
Vaškelis Domininkas  969, 1023, 1039, 1042, 1054
Vaškelis Feliksas  658, 1204, 1243, 1423
Vaškelis Gasparas  1411
Vaškelis Jeronimas  685, 690, 944, 1056, 1073, 1559
Vaškelis Jeržis  983
Vaškelis Jonas  11, 23, 500, 705, 945, 1023, 1061, 1073, 1166, 1416, 1559, 1596, 1676
Vaškelis Juozas  569, 1050, 1061, 1064, 1069, 1754
Vaškelis Jurgis  914
Vaškelis Kazimieras  982
Vaškelis Kazys  983

Vaškelis Kostas  986, 987
Vaškelis Liudvikas  1023
Vaškelis Martynas  982
Vaškelis Mykolas  1063
Vaškelis Povilas Algirdas  15, 28, 232, 234, 944, 1021, 1086, 1171, 2064, 2267, 2268, 2269, 2270
Vaškelis Pranas  690, 945, 1023, 1042, 1045, 1125, 1676
Vaškelis Rapolas  705
Vaškelis Stanislovas  1024
Vaškelis Steponas  983, 1061
Vaškelis Tadas  720
Vaškelis Tautvydas  720
Vaškelis V.  712, 853
Vaškelis Valentinas  1023
Vaškelis Vytautas  712, 1055, 1058, 1778, 1781
Vaškelis Zigmantas  1023, 1026
Vaškelytė  1354
Vaškelytė Adelė  2219
Vaškelytė Anelė  810
Vaškelytė Anelija  1043
Vaškelytė Cecilija  417
Vaškelytė E.  236
Vaškelytė Elvyra  234
Vaškelytė Elžbieta  1023
Vaškelytė Emilija  1023
Vaškelytė Ieva  1186
Vaškelytė Lina  1749, 1750
Vaškelytė Marija  1054
Vaškelytė Marytė  865, 1031
Vaškelytė Nijolė  935
Vaškelytė Ona  1042
Vaškelytė P.  236
Vaškelytė Palmira  234, 1094
Vaškelytė Roma  1754
Vaškelytė Rozalija  1025
Vaškelytė Veronika  429, 789
Vaškelytė Žemyna  720
Vaškelytė-Balčiūnienė B.  1290, 1226, 1931
Vaškelytė-Lisauskienė Ona  1058
Vaškelytė-Sirvydienė Anelija  1043
Vaškelytė-Vanagienė Rozalija  1026
Vaštakaitė Genutė  836
Vebas Dominykas  405, 786
Vebas Jonas  1072
Vebas O.  428
Vėbra Aleksas  935
Vėbra Balys  889
Vebra Dominykas  888, 889
Vėbra Jonas  1569
Vėbra Pranas  968
Vėbra R.  1180
Vėbraitė  Viktorija  875
Vėbraitė Ona  416, 417
Vebraitė-Indrašienė Ona  889
Vėgėlė  1150
Vegelienė (Šatkutė) Salomėja  1006
Vegelis Jonas  781
Veikšrytė Mikalina  991
Veinis Simonas  784
Velaniškytė  874
Velbasys J.  1727
Velbasys Jurgis  416, 418
VelbasysV.  1727
Velėniškis  597
Velėniškis Pranas  951
Veleniškis Pranas-Demokratas  556, 558
Velička  740, 741
Velička Gasparas  2136, 2135, 2136
Velička Jonas  1818
Veličkaitė-Petronienė Bronė  1797
Veličkienė Bronė  708
Veličkienė Eugenija  707
Velučiai  233, 496
Velulytė L.  236
Velutienė  748
Velutienė Anastasija  410
Velutienė Konstancija  1040
Velutienė Ona  837
Velutienė Stasė  626
Velutienė Vytautė  1103
Velutis  494, 710, 866, 1069
Velutis A.  2019
Velutis Antanas  419, 423, 638, 1086
Velutis Bronius  573
Velutis Feliksas  1069
Velutis Ferdinandas  657, 1404
Velutis Gasparas  860, 1069
Velutis J.  494, 1031, 1237
Velutis Jonas  423, 1031, 1039, 1040, 1045, 1066, 1069, 1242, 1243
Velutis Mykolas  1066
Velutis Motiejus  1242, 1243
Velutis P.  237
Velutis Petras  691, 836
Vėlutis Pranas  423, 866, 2100
Velutis Stasys  233
Velutis Vladislovas  1280
Velutytė Aldona  1186
Velutytė Anelė  900
Velutytė Danutė  1799
Velutytė Emilija  1043
Velutytė Gintarė  1094
Velutytė Ona  699
Vencevičaitė Jadvyga  2229
Venckovičius Tomas  1223
Venclauskis K.  2284
Venclovas Antanas  493
Venclovas B.  1013
Vengelienė Saulė  2060
Venglikas Petras  471
Veniksas Janas  1535
Venskūnas J.  1547
Venslavičienė Loreta  1299
Venslovas P.  628
Vepštienė Julija  2002
Vercinkevičius Juozas  1861
Verd Dž.  2255
Verežčinskis  920
Veriovkina  386, 451
Veriovkinas  450
Vernė Klodas  1535
Veronezė Paolo  1534
Verpakovskytė Viktorija  2237, 2241
Verslovienė Ona  1667
Veršickas I.  75,?76,?77
Veršila Juozas  891
Veselis Zigmas  1783
Veteikis  511
Veteikis Antanas  570
Veteikis Jonas  506, 605
Vėtienė Vaida  550
Vežikovskis Paulius  1223
Viburienė Filomena  550
Vičinaitė Laura  2224
Vičinaitė Rūra  2224
Vičinas Rimantas  2224
Vidugiris Juozas  473
Vienažindis Antanas  2000
Vienažindytė B.  815
Vienožinskis Justinas  1542
Vienuolis-Žukauskas Antanas  2256
Vigėlis Juozas  1066
Vikaitė (Vitkaitė, Vitkevičiūtė) Ona  2238
Vikaitė Ona  2241
Vikonis  1132
Vilčinskas  208
Vilčinskas J.  2279
Vilčinskas P.  189–191,?200,?201, 205
Vildžiūnas Jonas  379, 380
Vileišis Antanas  2234
Vileišis Jonas  2234
Vileišis Petras  2234
Vileišytė Birutė  2238, 2241
Vileišytė-Tursienė Birutė  2236
Vilėniškis  378, 493, 577
Vilėniškis J.  746
Vilėniškis Jurgis  745, 746, 2117
Vileniškis P.-Demokratas  619
Vilimas Kostas  2159, 2163
Vilimas Stasys  719
Vilimienė Gražina  719
Vilimienė Irena  1067
Viliūnai  792, 793
Viliūnaitė Agota  409
Viliūnaitė Indrė  792
Viliūnas  494
Viliūnas B.  793
Viliūnas Balys  791
Viliūnas Boleslovas  791
Viliūnas Dalius  792
Viliūnas Giedrius  792
Viliūnas Irmantas  792
Viliūnas Juozapas  409
Viliūnas Justinas  438
Viliūnas Povilas  745, 791, 792
Viliūnas Žydrius  792
Viliūnienė  638
Viliūnienė Grasilda  791
Vilkelis  1656
Vilsonas  2144
Vilsonas E.  1328
Vilučiai  1062
Vilučtis Juozas  496
Vilumas Petras  1067
Vilūnas  1067
Vilūnas Vytautas  791
Vilūnienė  1067
Vilutienė Kotryna (Katrė)  430
Vilutienė O.  1653
Vilutienė V.  1659
Vilutis  961, 1061, 1146, 1656
Vilutis (Čiočinis)  1359
Vilutis A.  234, 961
Vilutis Alvydas  502, 1336
Vilutis Anicetas  961, 962
Vilutis Antanas  237, 419, 431, 501, 625, 962, 1025, 1676
Vilutis B.  588, 590, 1099
Vilutis Bronius  605, 625, 962, 1071
Vilutis D.  234
Vilutis Domininkas  658, 961, 962, 1025
Vilutis Edvardas  962
Vilutis Ferdinandas  1341
Vilutis G.  1130
Vilutis Ignas  1025
Vilutis J.  693
Vilutis Jonas  415, 420, 427, 428, 431, 625, 1022, 1025, 1041, 1071
Vilutis Juozas  420, 431, 693, 694, 812, 1061, 1086
Vilutis Jurgis  406, 427, 428, 1043
Vilutis Kazimieras  422, 424, 961, 962
Vilutis Kazys  415, 420, 426, 1412
Vilutis Matas  866
Vilutis Mykolas  1025, 1042
Vilutis Petras  417, 962, 1041
Vilutis Pranas  419, 431
Vilutis Stasys  1071
Vilutis Valentinas  1025
Vilutis Vincas  1676
Vilutis Vincentas  431, 1359
Vilutis Vytautas  234, 496
Vilutytė  1073
Vilutytė Aldona  234
Vilutytė Anelija  427, 428, 429
Vilutytė Angelė  431
Vilutytė Audronė  234
Vilutytė Barbora  817
Vilutytė Bronė  431
Vilutytė Elena  1041
Vilutytė Elžbieta  1026, 1041
Vilutytė Grasilda  1042
Vilutytė Judita  2238, 2240
Vilutytė Karolina  1024, 1025, 1039
Vilutytė Konstancija  1025, 1041
Vilutytė Laima  234
Vilutytė Marija  1041
Vilutytė Pranciška  1025
Vilutytė Rozalija  1025
Vilutytė Skolastika  435
Vilutytė V.  1074
Vilutytė Valė  1073
Vilutytė Valerija  431, 1342, 1344
Vilutytė-Gineitienė Valerija  431
Vilutytė-Kavolienė Adelė  962
Vingelienė S.  2061
Vingelys  523
Vingilis Kazys  503, 514
Vingilis Povilas  514
Vingilys  523
Vinkšnelis Petras  1282
Vinkšnelis Titas  1224
Vinkšnelytė Bronė  1282
Virbašius Egidijus  1294
Virbickas Lionginas  1996
Visockaitė  2119
Visockaitė Genovaitė  1914
Visockaitė Nijolė  1914
Visockaitė Regina  1914
Visockaitė Vanda  1914
Visockaitė-Rimkevičienė Nijolė  1914
Visockas  782
Visockienė (Lipinskaitė) Genovaitė  781, 782, 783
Visockienė G.  782, 1404
Visockienė Genovaitė  1283, 1914
Visockis A.  404
Visockis Aleksandras  413
Visockis Filipas  413
Visockis Ignatijus  412, 413
Visockis Ivanas  413
Visockis Michailas  413
Viščiakas J.  2189
Vitaitė Rima  1297
Vitkaitė Elžbieta  2016
Vitkaitė-Juknienė Elžbieta  493
Vitkauskas P.  2012
Vitkauskas V.  1971
Vitkelienė Rozalija  974
Vitkelis Antanas  974
Vitkelis Bronius  974
Vitkelis Petras  974
Vitkelytė Antanina  974
Vitkelytė Emilija  974
Vitkelytė Stefanija  974
Vitkelytė Tamara  974
Vitkūnas Artūras  1068
Vitkūnas J.  1802, 1983
Vitkūnas Jonas  1088, 1986
Vitkūnienė Daiva  724, 725
Vitkus Algirdas  1985, 1987
Vitkus J.  429, 499, 1176
Vitkus Kęstutis  751
Vitkus Mykolas  1067
Vitkus R.  1130
Vitkutė Ona  1125
Vitonis Jonas  1064
Vitonis Juozas  493, 1064
Vitonis Mykolas  1064
Vivaldi A.  2254
Vizbarienė Danutė  891
Vizgirdas Sebastijonas, brolis  1222
Vižė Lebren E.  1535
Vižinienė Gelmina  941
Vydūnas  781
Vygėlienė Stasė  1012, 1013, 1018, 1019
Vygėlis Antanas  1013
Vygėlis Bronius  519, 607, 625, 1013, 1648
Vygėlis Jonas  625, 1012, 1013
Vygėlis Kazimieras  1012, 1013
Vygėlis Vaclovas  981, 982
Vygėlis Vytautas  696
Vygėlytė  362
Vygėlytė Adelė  1013
Vygėlytė Janina  1013
Vygėlytė Ona  1013, 1026
Vygėlytė Uršulė  1013
Vygėlytė Veronika  1013
Vysockis Vasilijus  438
Vyšniauskas B.  1545
Vytautas Didysis  251
Vyžintaitė  2271
Vyžintaitė Birutė  1006
Vyžintaitė Gražina  1006
Vyžintaitė Konstancija  1002
Vyžintaitė-Kačerauskienė Gražina  1290, 1767
Vyžintaitė-Zinkevičienė Birutė  990
Vyžintas A.  82, 1291, 1305, 2202, 2273, 2274, 2275, 2276
Vyžintas Aleksas  730, 1006
Vyžintas Algirdas  15, 28, 373, 730, 1006, 1171, 1290, 1302–1304, 1308, 1316, 2064, 2271–2274, 2276, 2277, 2311
Vyžintas Benediktas  2271
Vyžintas Dominykas  728, 729, 730, 731, 999, 1001, 1005, 1006
Vyžintas Gediminas  2275
Vyžintas Jonas  2271
Vyžintas Pranas  1006
Vyžintas Žilvinas  2275
Vyžintienė Ligija  2275
Vyžintos  1001
Voišvilienė J.  964
Voldemaras A.  389, 2044
Voldemaras Augustinas  390, 2045, 2282
Volkovas Mykolas  430
Volkvinas  206
Vologdinas  1951
Volskis Juozas  984
Volungevičius J.  105
Vonbauk  586
Voruta Mindaugas  206
Vosylius Juozas  1539
Voskresenskis A.  421
Vrubliauskai  236
Vrubliauskaitė Irena  233
Vrubliauskas Bronius  233
Vrubliauskienė Marytė  741, 742
Vulfstanas  205
Vžesnevskis E.  400

 

W

Waszkielis Andrziej  982
Waszkielis Antoni  982
Waszkielis Marcin  982
Wehner J. S.  1259, 1193
Weyssenhoffas  761

Wenner J. S. 
Willamas  1242
Willis R.  1515
Wirikovskis Arnolfas  241

 

Z

Zabalevičienė Danutė  1335
Zabalevičiūtė E.  1336
Zabalevičiūtė Jurgita  1094
Zabarauskas R.  2061
Zabarauskienė (Kalinskaitė) Eleonora  1006
Zabarskaitė T.  1120
Zaberezinskis Jonas Jonaitis  239
Zaberskas K.  2211
Zabiela Gintautas  4, 187,?188–190, 1051
Zabiela Vilius  952
Zabiela Vytautas  2086
Zabielaitė Gitana  953
Zabielaitė Ona  1146
Zabielaitė Vanda  2086, 2087
Zablockas Kaliosantas  214
Zaborovskis Jegoras  412
Zaborskaitė Vanda  1537
Zaborskienė Janina  1005
Zaborskytė Audronė  2229
Zabukaitė-Velutienė Eleonora  573
Zabukaitė-Vilutienė S.  853
Zabukas  486, 590, 956, 1360
Zabukas Antanas  395, 580, 1360, 1373, 1778
Zabukas Vytautas  713
Zabukonis  1064
Zabulioniai  2056
Zabulionienė E.  603
Zabulionienė Karolina  809
Zabulionis Aleksandras  809
Zabulionis Antanas  973
Zabulionis Juozas  514, 519, 1064, 1065
Zabulionis P.  514, 1997
Zabulionytė Atilija  2046
Zabulionytė Ona  7, 809, 2306
Zabulis  363
Zabulis Juozas  588
Zabulis K.  853
Zabulis Pranas  496
Zabulytė J.  80, 1407
Zabulytė Jolanta  10, 22, 1165, 1407, 2302, 2306
Zacharis Abraomas  393
Zacharis Abromas Jorgelis  1133
Zagreckas Povilas  1785
Zairys Kazys  958
Zakarevičius J.  453
Zakarevičius Jonas  451
Zakarka Juozas  1000, 1004
Zakarka Klemensas  960
Zakarka Pranas  500, 1000, 1003, 1004

Zaknienė  1178
Zakorskaitė-Vedrickienė  1056
Zaleckas  219, 236, 655
Zaleckis  375, 664
Zaleskis Algimantas  480
Zaleskis Antanas  1224
Zaleskis Bronius  478, 479, 480
Zaleskis Juozapas  1222
Zaleskis Paulius  1221 A
Zaleskis Tadas  2285
Zamauskaitė  693
Zamauskas Balys  1003
Zamauskas Bronius-Kietis  558, 565
Zamauskas Petras  958
Zamparskas Ksaveras  481
Zapolskienė Vida  1062
Zaranka Domas  486
Zaranka Jonas  492, 1076
Zaranka Petras  1076
Zaranka Povilas  492
Zaranka Vincas  492
Zarankaitė Eleonora  886
Zavadskas Juozas  559, 561, 564, 565, 568
Zboražskis Steponas  920
Zdanavičienė Genė  986
Zdanevičienė L.  749
Zelmanas  393, 1374
Zemčiūgovas  252
Zenevič Piotr  905
Zibėnas Stasys  605
Ziberkas  Alfonsas 493, 1064
Ziberkas Jonas  1065, 1815
Ziberkas Leonas  1094
Zidaras  1661
Zienkavičius  1194
Zigmantas III  241
Zikaras  2295
Zikaras Juozas  1902
Zimanas G.  2294
Zimanas Henrikas  386, 2047, 2293
Zinkevičienė Birutė  7, 19, 727, 728, 1187, 2306
Zinkevičius Z.  1647
Zitikienė Elena  1131
Zitikis I. E.  187
Zizirskas  392
Zlatkus Antanas  872
Zovytė Aldona  1282
Zruolia  483
Zruolienė  483
Zuokienė Agnė  1917, 1919
Zurofas  592

 

Ž

Žaibas  540, 542
Žaibutė Virginija  935
Žakavičius  2110
Žakavičius Petras  2118
Žaldokienė Eurelija  1066
Žalimas Dainius  1792
Žegūnaitė Indrė  2224
Žegūnienė Paulina  1066
Želigovskis  2042
Žemaitė  853, 854, 1003, 1061, 1986, 2048
Žemaitienė Ramunė  856, 1336
Žemaitienė V.  653
Žemaitienė Valė  1731, 1733
Žemaitienė Vitalija  1218
Žemaitis  577, 579
Žemaitis A.  694, 815
Žemaitis Kazys  497, 498, 603, 838
Žemaitis V.  592
Žemaitis Vladas  593
Žemaitis Zigmas  2082
Žemaitis-Vytautas Jonas  1791
Žemaitytė Bronė  1987
Žemaitytė Regina  874
Žemaitytė-Naruševičienė B.  1101
Žibėnas Anicetas  572
Žibėnas Stasys  570, 571, 572, 625
Žičkus Ipolitas  765
Žigaitis R.  2254
Žigutaitė Janė  1179
Žilėnaitė Raminta  378
Žilėnas Alfonsas  2091
Žilėnas Algimantas  2003
Žilėnas Anupras  986
Žilėnas D.  220, 1907
Žilėnienė Virginija  1907
Žilevičius J.  2254, 2138
Žiliai  599
Žilienė (Urbonavičiūtė) A.  512
Žilienė A.  1316
Žilienė Aldona  638
Žilienė Anelija  831
Žilienė Antanina  969
Žilienė Apolionija  831
Žilienė Kazė  831
Žilienė Marijona  969
Žilinskaitė Kostė  837
Žilinskaitė Ona  836, 837
Žilinskas Antanas  1015
Žilinskas G.  1192, 1583
Žilinskas Kostas  658, 812
Žilinskas Vladas  497, 911
Žilinskienė (Prievelytė) Genovaitė  1016
Žilinskienė Auksė  1105
Žilinskis Petras  1065
Žilis  518
Žiliūtė V.  1179, 1180
Žilys Albinas  1021
Žilys Alfonsas  831
Žilys Antanas  1021
Žilys Bronius  495, 969, 1244
Žilys Edvardas  848, 1058, 1275
Žilys Faustas  831
Žilys Gintautas  969
Žilys Jonas  831
Žilys Juozas  831, 968, 969
Žilys Petras  229, 504, 969
Žilys Vytautas  969
Žilys Vladas  831
Žilytė Elžbieta  1023, 1042
Žilytė Emilija  1040
Žilytė Marytė  831
Žilytė Rasa  969
Žilytė Vanda  969
Žilytė Veronika  1182, 1183, 1214
Žilytė-Juodelienė Emilija  1040
Žilytė-Rimkienė Stasė  969
Žilytė-Vaškelienė Elžbieta  968
Žiugžda Juozas  1149
Žiugžda Juozas  2293
Žiugždos  2115
Žiurlis A.  2282
Žiūsmanas  392, 668
Žižienė Vida  8, 20, 2306
Žygimantas  208, 210
Žygimantas Augustas  239, 240, 241, 392
Žygimantas II  1194
Žygimantas Kęstutaitis  207, 211, 251
Žygimantas Senasis  238, 239
Žymantas S.  2285, 2286
Žymantienė J.  781
Žlėja  572
Žlėja Petras  571, 572
Žlėja Petras-Užkurys  572
Žlėja Zigmas  571
Žmuidzinavičius A.  1539, 1540
Žostautas  2124
Žukaitė Dalia  2226

Žukas A.  1977
Žukas K.  480
Žukausaitė Emilija  406
Žukauskaitė Karolina  406
Žukauskaitė Marijona  406
Žukauskaitė Viktorija  406
Žukauskaitė-Šutienė Marijona  407
Žukauskas  597
Žukauskas Antanas  406
Žukauskas Balys-Žaibas  506, 538, 539, 540, 542, 545, 546, 547, 548, 558, 561, 599
Žukauskas Jonas  406
Žukauskas Jurgis  406
Žukauskas S.  1976, 1977
Žukauskas-Vienuolis  580
Žukauskienė Teofilija  407
Žukovas G.  2288
Žukovas Georgijus  2288
Žulonienė (Leikaitė) Rima  839
Žurauskaitė Marija  1034
Žurauskas  1034
Žurauskienė  423
Žurkevičienė Geda  1300
Žustkis  392
Žvikas V.  955
Žvinys  864
Žvirblaitė Veronika  1040
Žvirbliai  1054, 1060
Žvirblienė (Vinkšnelytė) Elena  1282
Žvirblienė Vida  1048
Žvirblis A.  1053
Žvirblis Algimantas  1048, 1050, 1057
Žvirblis Juozas  1048, 1049
Žvirblis Valentinas  1054
Žvirblys Algimantas  1054
Žvirblytė Regina  1282
Žvirblytė-Indrašienė Domicelė  1057
Žvirblytė-Miečienė Reda  1057
Žvirblytė-Pangonienė Adelė  1057
Žvironai  218, 381, 382, 389, 443, 446, 574, 825, 826, 945, 2038, 2132, 2280
Žvironai A. ir V.  916
Žvironaitė  603
Žvironaitė Aurelija  1734
Žvironaitė Emilija  818, 2046
Žvironaitė Ona  818
Žvironaitė Sigutė  2129, 2290, 2294
Žvironaitė V.  657, 662
Žvironaitė Valerija Ona  1068
Žvironaitė Veronika  379, 390, 605, 667, 818, 2113, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2278, 2279
Žvironaitė Vida  750
Žvironaitė Zofija  823
Žvironaitė-Kirvelienė Emilija  2038
Žvironas Antanas  6, 15, 18, 28, 220, 222, 369, 370, 379, 384–386, 389, 395, 443, 449, 453, 482, 506, 661, 750, 784, 816, 818, 825–828, 1101, 1142, 1154, 1171, 1187, 1308, 1311, 1323, 1424, 2038, 2039, 2047, 2049, 2056, 2064, 2079, 2129, 2130, 2278–2290, 2292, 2293, 2306
Žvironas Jonas  380, 381, 383, 384, 385, 386, 450, 514, 577, 580, 818, 2119, 2279, 2295
Žvironas Juozas  379, 381, 383, 384, 386, 389, 390, 391, 1079
Žvironas Juras  2296
Žvironas Jurgis  492
Žvironas Kazys  15, 28, 369, 828, 1171, 2295, 2296, 2297
Žvironas Martynas  492
Žvironas P.  494, 661, 673
Žvironas Povilas  383, 384, 818, 2280, 2287
Žvironas Pranas  657, 666, 818, 828, 1154, 2289
Žvironas Raimondas  818
Žvironas Rimas  2296
Žvironas Ringis  390, 1154, 2038, 2289
Žvironas Saulius  2296
Žvironas Stasys  577, 629, 658
Žvironas Vincas  658, 991
Žvironienė  693, 828
Žvironienė (Ramoškaitė) Uršulė  383
Žvironienė A.  390
Žvironienė Adelė  991
Žvironienė Adolfina  2287, 2289
Žvironienė Eugenija  2296
Žvironienė J.  2131
Žvironienė V.  666
Žvironis Jonas  1071
Žvyronaitė Agnieška  409
Žvyronaitė Veronika  14, 26, 1170, 2229
Žvyronas Juozapas  409
Žvyronas Norbertas  409, 410
Žvyronas Petras  406, 409
Žvyronienė Petronėlė  409

 

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt