Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 


Rengiamos monografijos

 

 

Vyriausioji redaktorė

Stasė Raudonienė
tel. 8686 87447, el. paštas stase.raudone@gmail.com

Sudarytoja

Stasė Raudonienė

Anotacija

„Versmės“ leidykla nuo 2013 m. rengia monografiją „Naujamiestis“ – „Lietuvos valsčių“ serijos knygą, skiriamą Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918–2018), kitoms svarbioms šalies datoms ir sukaktims. 

Remdamasis žmonių atsiminimais, ekspedicijų, lauko tyrimų  ir archyvų medžiaga, mokslinėmis studijomis, anksčiau skelbtais straipsniais, kitais rašytiniais šaltiniais bei faktine medžiaga, monografiją rašo didelis autorių kolektyvas – žinomi Lietuvos istorikai, etnologai, archeologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai, įvairių sričių specialistai, vietiniai autoriai ir kt.

„Lietuvos valsčių“ serija yra unikalus, analogų neturintis nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse vienodos struktūros istorijos ir kultūros leidinys – Lietuvos miestų ir miestelių, kaimų ir vienkiemių, jų ir jų apylinkių istorijos nuo seniausių laikų iki šių dienų, kraštovaizdžio raidos, tradicinių verslų ir dirbinių, tradicinių gyvenamųjų namų ir jų interjero, paprotinės teisės, kalendorinių ir šeimos papročių, kapinių, liaudies išminties, bažnyčių, mokyklų, bibliotekų, Valstybės ir svarbiausių jos institutų bei įstaigų kūrimosi istorijos, įžymių žmonių, tarmių ir vietos šnektų ypatumų, tautosakos, liaudies muzikantų ir jų atliekamų kūrinių, taip pat tautinių mažumų istorijos, papročių ir kitų dalykų savotiška daugiatomė enciklopedija.

Monografiją sudaro gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, įžymių žmonių skyriai. 

 

Naujienos

Sutartys, susirašinėjimas

Spaudos straipsniai

Pasakojimas apie miestelį

Žemėlapiai

Gyvenamųjų vietų sąrašas

Numatomas turinys

Iliustracijos

Įžymūs žmonės

Lietuvos savanoriai

Leidinio finansavimas

Jau parašyti straipsniai

Straipsnių publikacijos

Išleisti kiti leidiniai

Lankstinukas atsispausdinti

Darbų etapai

Monografijos rengimo darbų pradžia – 2013 12 19.

Numatomo monografijos turinio sudarymo terminas – 2014 12 19.

Paskutinių monografijos straipsnių rašymo užbaigimas – 2016 12 19.

Knygos maketo parengimo terminas – 2023 m.

Išleidimo terminas – 2023 m. (konkretus monografijos išleidimo terminas gali kisti, nes priklauso nuo bendro knygos finansavimo*).

 

Leidinio finansavimas, 2023 10 05

1. Bendra sąmatinė monografijos parengimo ir išleidimo darbų vertė, Eur 50 316,00

2. Faktiškai gautos lėšos

9 089,00

Romualdas ir Gražina Kriaučiūnai (2023 08 30, 7500 USD) 6 942,00
Panevėžio r. savivaldybės administracija (2022 07 25, 2023 09 06) 1 160,00
Darius ir Dainius Vaičaičiai (2021 10 07) 700,00
Panevėžio r. savivaldybės administracija (2022 07 25) 620,00
Dangerutė ir Adolfas Augustinavičiai (2016 09 09) 200,00
Vytautas Dalangauskas ir Edmundas Leparskas (2017 09 07) 197,00
Kęstutis Runkelė (2016 12 13) 100,00
Ausma Palujanskienė (2017 06 12) 100,00
Rima Kalundienė (2023 10 05) 100,00
Regina Bundzinskienė (2016 04 14) 50,00
Veronika Klimavičienė (2016 06 27) 50,00
Lina Stankienė (2016 11 16) 50,00
Benigna Tvarijonienė (2016 12 19) 50,00
Jonas Rimantas Banevičius (2016 04 14) 30,00
   

3. Negautos lėšos*

39 917,00

3.1. Įsipareigojimai ir gautinos sumos:

3 000,00

3.1.1. Numatoma gauti už knygynuose parduotas monografijas „Naujamiestis“ (po išleidimo)

3 000,00

3.2. Monografijai išleisti trūkstamos lėšos*

36 917,00

 

* Monografijos rengimo darbus imtinai iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir(ar) skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui, tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus reikiamą paramą ir sukaupus visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir faktiškai gavus kitas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Maloniai kviečiame kas kuo gali prisidėti, paremti knygos išleidimą finansiškai – be Jūsų supratingumo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį visų „Lietuvos valsčių“ serijos leidinių sąmatos sudaro neatlygintina parama.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už bet kokį, kad ir patį mažiausią, prisidėjimą ar suteiktą paramą. Talkininkai ir aukotojai bus garbingai įrašyti knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno rėmėjo indėlį. Apie suteiktą ženklesnę paramą bus nedelsiant informuojama visuomenė, žiniasklaida.

Finansinę paramą knygai galima pervesti į „Versmės“ leidyklos, kodas 122732630, atsiskaitomąją sąskaitą LT027290000005467101 AB „Citadele“ banke, banko kodas 72900, nurodant: Parama knygai „Naujamiestis“.

Paramą taip pat galite perduoti grynaisiais pinigais pačioje leidykloje (buhalterijoje).

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, 
telefonas faksas 85 213 0623.
Leidyklos vadovo tel. 8698 20707.

Leidyklos elektroninis paštas leidykla@versme.lt
interneto svetainė www.versme.lt 

Jau parašyti straipsniai

Kiekvieną dieną leidyklą pasiekia vis nauji straipsniai, parašyti rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms – per metus įvairioms monografijoms iš viso parašoma 300–400 straipsnių. Kiek ir kokių straipsnių šiuo metu jau parašyta šiai monografijai galite pamatyti skyriuje Numatomas turinys – šalia parašytų straipsnių nurodomos jų įteikimo leidyklai datos.

Straipsnių publikacijos

Čia informuojame apie rašomos ir rengiamos spaudai monografijos straipsnius, iki jos išleidimo jau publikuotus kituose leidiniuose, taip anonsuodami ir pristatydami būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą nekantraujančiam skaitytojui.

Išleisti kiti leidiniai

Čia pateikiame kitų autorių ir leidyklų anksčiau išleistus leidinius apie tą pačią monografijoje aprašomą vietovę.  

Upytė. Straipsnių rinkinys. Mintis. 1986 m.

Tyla Antanas. Garšvių knygnešių draugija. Mintis. 1991 m.

Jurgaitis Jonas. Ant Tėvynės aukuro. Vilnius: Spauda. 1995 m.

Anužytė-Sadauskienė Danutė. Nuo Nevėžio ir Vadakties iki Minos ir Manos. Trys žvaigždutės. 2005 m.

Juknevičius Petras. Šuoja. „Sagra“, 2005 m. 

Algimantas Miškinis. Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai. „Savastis“, 2009 m., p. 254 – 267

Juknevičius Petras. Kiršinas. Reklamos forma. 2012 m.

Raudonienė Stasė. Iš praeities dienų. Reklamos forma. 2013 m.

Ona Giedrutė Butkienė, Pakalniškių kaimo istorija. 1554–2015. Vilnius, UAB BALTO print, 2015.

Čia skelbiama informacija, parengta, pataisyta: 2014 03 03, 2015 02 10, 2016 04 15, 05 11, 2016 06 02, 06 30, 09 13, 11 15, 11 18, 12 14, 12 21, 2017 06 22, 10 12, 2022 07 25, 2023 06 12, 09 05, 09 13, 10 05.

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla