Jūsų lankymasis šioje svetainėje

yra -as 

nuo svetainės įkūrimo 2001 11 07

 

  

Ramygala

33-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija: 108 autoriai, 175 straipsniai, 1560 puslapių, 600 egzempliorių. 2016 m.
ISBN 978-609-8148-44-2
Elektroniniu formatu monografija išleista 2021 m. gegužės 4 d. 

Rengėjai

Finansuotojai ir rėmėjai

Pratarmė

Turinys

Contents

Apie straipsnių autorius

Asmenvardžių rodyklė

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

About the „Lietuvos valsčiai“ series

 

Buvusio valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas

Lietuvos savanoriai

Kas į knygą nesudėta... 

Knyga skiriama
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009

LIETUVOS VALSTYBĖS – KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO 750 METŲ JUBILIEJUI 1253–2003

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI 1918–2018

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 25-MEČIUI 1990–2015

RAMYGALOS 650 METŲ JUBILIEJUI 1370–2020

RAMYGALA –33-ioji šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografija, dedikuojama
2018-aisiais sukankančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, tais pačiais metais minimam Ramygalos gimnazijos šimtmečiui, Ramygalos 650 metų jubiliejui (2020), kitiems Lietuvai svarbiems įvykiams, jų sukaktims.

Monografijos gamtos, istorijos, etninės kultūros, kalbos, tautosakos, Ramygalos krašto žmonių skyriuose pasakojama apie šio krašto praeitį nuo seniausių priešistorinių laikų, karių savanorių ir partizanų kovas dėl Lietuvos Nepriklausomybės, jų žygdarbius ir aukojimąsi Tėvynei, skelbiama lauko tyrimų ekspedicijų metu surinkta medžiaga, dokumentai, ramygališkių praeities prisiminimai, aprašomi kalendorinių, tautinių ir
religinių švenčių papročiai, apeigos, apžvelgiama šio krašto dainuojamoji ir pasakojamoji tautosaka, analizuojamos tarmės ypatybės, pateikiami žymiausių Ramygalos krašto žmonių veiklos, darbų ir gyvenimo aprašai.

Ši monografija – tai ir rašto paminklas unikaliai Ramygalos krašto – šiuo metu didžiausios Panevėžio rajono seniūnijos– kultūrai, kalbai, praeičiai.

 

Rengėjai

Vyriausioji redaktorė sudarytoja 
GRAŽINA NAVALINSKIENĖ

Atsakingoji redaktorė
ŽIVILĖ DRISKIUVIENĖ

Redaktorius
PETRAS JONUŠAS

Kalbos redaktoriai
TERESĖ GUŽAUSKIENĖ

Anglų kalbos redaktorius, vertėjas
ALOYZAS PRANAS KNABIKAS

Korektorė
GRAŽINA NAVALINSKIENĖ

Viršelio dailininkė
ONA LIUGAILIENË

Principinio maketo dailininkas
ALVYDAS LADYGA

Kartografė
AIRA DUBIKALTIENĖ (UAB „Žemėlapių artelė“)

Maketuotojos
VIOLETA BARKAUSKAITĖ, SIGRIDA JUOZAPAITYTĖ

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija
Prof. habil. dr. ROMUALDAS APANAVIČIUS (etnologija), prof. habil. dr. VALENTINAS BALTRŪNAS (geologija), LMA tikroji narė prof. habil. dr. GRASILDA BLAŽIENĖ (kalbotyra), dr. DANUTĖ BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ (XX a. istorija), dr. ARŪNAS BUBNYS (XX a. istorija), doc. dr. RASA BUTVILAITĖ (menotyra), LMA tikrasis narys prof. habil. dr. ALGIRDAS GAIŽUTIS (kultūrologija), doc. dr. VIRGINIJUS GERULAITIS (geografija), VIDA GIRININKIENĖ (XIX a. istorija), LMA narys emeritas prof. habil. dr. ROMUALDAS GRIGAS (sociologija), doc. dr. ALGIRDAS JAKUBČIONIS (XX a. istorija), doc. dr. ARTŪRAS JUDŽENTIS (kalbotyra), doc. dr. ROBERTAS JURGAITIS (istorija), dr. ZITA MEDIŠAUSKIENĖ (XIX a. istorija), LKMA akademikė prof. habil. dr. IRENA REGINA MERKIENĖ (etnologija), dr. JURGA MOTIEJŪNAITĖ (botanika), prof. habil. dr. STASYS SKRODENIS (tautosaka), dr. DARIUS STONČIUS (biologija), dr. ŽILVYTIS ŠAKNYS (etnologija), IRENA ŠUTINIENĖ (sociologija), LKMA akademikas, doc. dr. GINTAUTAS ZABIELA (archeologija)

Rengėjas ir leidėjas
VšĮ „Versmės“ leidykla (leidyklos vadovas PETRAS JONUŠAS)

Viršelio aplankale ir priešlapiuose
Ramygala. 2016 m. Vytauto Kandroto nuotr.

Knyga išleista 2016

Už knygoje spausdinamų straipsnių turinį ir visą juose pateiktą informaciją atsako straipsnių autoriai.

Finansuotojai ir rėmėjai


 Finansuotojai ir rėmėjai

Suma, Lt

Suma, Eur

Lietuvos kultūros taryba (2014 08 10)

 

8 700,00

UAB „Magnolija“

 

5 000,00

Panevėžio r. savivaldybės administracija:

 

2 448,10

UAB „Statybų lyga“ (direktorius D. Mykolaitis, 2015 10 13)

 

500,00

Jeronimas Kraujelis (2014 03 25)

1 000,00

289,62

Joana Jakienė-Zupkaitė (2014 03 26)

1 000,00

289,62

Vida Valentina Markevičienė-Kizytė (2014 05 26)

1 000,00

289,62

Vytautas Miškinis (2014 05 26)

1 000,00

289,62

Žemės ūkio bendrovė „Jotainiai“ (2014 10 06)

1 000,00

289,62

Aukštadvario žemės ūkio bendrovė (2012 10 03)

600,00

173,77

Palmira Pečiuliauskienė:

986,16

285,61

2 proc. pajamų mokesčio sumos už 2012 m.

540,32

156,49

2 proc. pajamų mokesčio sumos už 2013 m.

445,84

129,12

Akcinė bendrovė „Puntukas“ (vad. V. V. Zimnickas)

500,00

144,81

Ėriškių žemės ūkio bendrovė (2014 12 15)

500,00

144,81

Daiva Balbierienė-Navalinskaitė (2 proc. pajamų mokesčio sumos už 2011 m.)

437,16

126,61

Marija Sereikienė (2015 04 23)

 

100,00

Stasė Mikeliūnienė:

 

130,00

Pirmoji įmoka (2015 04 23)

 

30,00

Antroji įmoka (2016 07 18)

 

100,00

Martynas Barzda (2014 07 01)

150,00

43,44

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė (2013 07 05)

120,02

34,76

Elena Augulienė (2012 08 05)

100,00

28,96

Vytautas Miškinis (2013 04 29)

100,00

28,96

Anelė Baškienė-Račiūnaitė (2013 07 05)

100,00

28,96

Danutė Gritėnaitė-Račiūnienė ir Kazimieras Račiūnas (2013 07 05)

100,00

28,96

Jonas Nemanis (2014 02 05)

100,00

28,96

Vladislava ir Algimantas Šegamogai (2014 09 12)

100,00

28,96

Gintarė Zubauskaitė-Ozturk (2 proc. pajamų mokesčio sumos už 2013 m.)

33,40

9,67

Eugenijus Čeponis:

 

20,34

2 proc. pajamų mokesčio sumos už 2012 m.

20,02

5,80

2 proc. pajamų mokesčio sumos už 2013 m.

26,86

7,78

2 proc. pajamų mokesčio sumos už 2014 m.

 

6,76

Genė Striškienė (2014 07 02)

20,00

5,79

Aušra Banišauskaitė (2014 07 02)

20,00

5,79

Ramygalos krašto žmonės (surinko 2012 07 11 Liudvika Marija Basijokienė, Marytė Čeponienė, Valdas Chirv, Vincas Šidlauskas, Irena Zubauskienė 2012 07 11):

474,00

137,28

Vincas Šidlauskas

50,00

14,48

Angelė Kirklienė

50,00

14,48

Alvydas Rankelė

50,00

14,48

Stasė ir Vladimiras Poddubnai

50,00

14,48

Irena Zubauskienė

50,00

14,48

Alvydas Malinauskas

40,00

11,58

Paulius Matekonis

30,00

8,68

Aldona Basijokaitė

30,00

8,68

Albinas Samsonas

30,00

8,68

Brigita Plastinkina

20,00

5,79

Julius Gvergždys

20,00

5,79

Živilė Bakanienė

20,00

5,79

Valdas Chirv

12,00

3,46

Angelė Kielienė

10,00

2,8

Marijonas Kiela

10,00

2,89

Stasė Zupkienė

2,00

0,57

Ramygalos krašto žmonės (surinko Liudvika Marija Basijokienė 2013 02 19):

550,00

159,29

Petras Zupka

200,00

57,92

Kristina Vaitkuvienė

100,00

28,96

Anelė Masiokienė

50,00

14,48

Petras Knizikevičius

30,00

8,68

Zuzana Krotkutė

30,00

8,68

Elena Kovaliovienė

20,00

5,79

Danutė Smalenskienė

20,00

5,79

Jadvyga Šatienė

20,00

5,79

Vitalija Magelinskienė

10,00

2,89

Stanislovas Meškonis

10,00

2,89

Inga Pažarskienė

10,00

2,89

Alma Petrauskienė

10,00

2,89

Aldona Striškienė

10,00

2,89

Emilija Strolienė

10,00

2,89

Aušrinė Ulienė

10,00

2,89

Birutė Vaitkevičienė

10,00

2,89

Ramygalos krašto žmonės (surinko Liudvika Marija Basijokienė 2014 06 02–2014 07 16):

1 082,00

313,37

Zuzana Krotkutė

250,00

72,04

Kotryna Valkavičienė

200,00

57,92

Jonas Zopelis

200,00

57,92

Regina Šlekienė

100,00

28,96

Virginija Marozienė

50,00

14,48

Nijolė Navalinskienė

30,00

8,68

Vanda Adelbergienė

20,00

5,79

Aldona Marijona Aimuntienė

20,00

5,79

Apolonija Keciorienė

20,00

5,79

Antanas Kirsnys

20,00

5,79

Rita Macenavičienė

20,00

5,79

Regina Narsutienė

20,00

5,79

Aušra Narsutytė

20,00

5,79

Aldona Rutkauskienė

20,00

5,79

Romualdas Ulys

20,00

5,79

Aušra Želnienė

20,00

5,79

Jadvyga Kirdeikienė

12,00

3,46

Danutė Česnavičienė

10,00

2,89

Žaneta Dangveckienė

10,00

2,89

Sigita Kizerskienė

10,00

2,89

Emilija Vaikutienė

10,00

2,89

Ramygalos krašto žmonės (surinko Liudvika Marija Basijokienė 2014 07 12):

440,00

127,43

Vytautas Navikas

200,00

57,92

Vidas Grakauskas

100,00

28,96

Jolanta Grakauskienė

50,00

14,48

Virginija Basijokienė

30,00

8,68

Anelė Masiokienė

20,00

5,79

Lidija Ratkevičienė

20,00

5,79

Marija Aniulienė

10,00

2,89

Antanas Aniulis

10,00

2,89

Ramygalos krašto žmonės (surinko Regina Narsutienė 2014 07 12):

608,00

176,09

Dalia ir Algis Kirsniai

100,00

28,96

Giedrius Žukas

100,00

28,96

Nijolė Aimuntienė

50,00

14,48

Juozas Bliuvas

30,00

8,68

Genė Ilekienė

30,00

8,68

Arūnas Buzas

20,00

5,79

Elytė Galinevičienė

20,00

5,79

Ksavera Janionienė

20,00

5,79

Irena Jodinskienė

20,00

5,79

Stanislava Navikienė

20,00

5,79

Laima Sinicienė

20,00

5,79

Erika Baltuškaitė

10,00

2,89

Dalė Bandanskienė

10,00

2,89

Viktė Bliuvienė

10,00

2,89

Bronė Ilčiukienė

10,00

2,89

Česlovas Ilevičius

10,00

2,89

Aistė Jagminienė

10,00

2,89

Liuda Karvelienė

10,00

2,89

Vladas Lamanauskas

10,00

2,89

Virginija Lukoševičienė

10,00

2,89

Sofija Markevičienė

10,00

2,89

Marijona Piragienė

10,00

2,89

Bronius Ruzas

10,00

2,89

Reda Savickienė

10,00

2,89

Vitalija Survilaitė

10,00

2,89

Asta Žižilevičienė

10,00

2,89

Rasa Trumpickienė

8,00

2,26

Kontigardas Adomėnas

5,00

1,44

Valė Baltuškienė

5,00

1,44

Genė Kiuberienė

5,00

1,44

Vilmantas Strikulis

5,00

1,44

Ramygalos krašto žmonės (surinko Regina Narsutienė 2014 07 31):

130,00

37,65

Emilija Jankauskienė

50,00

14,48

Danutė ir Henrikas Ardaičiai

30,00

8,68

Elena Kaupienė

30,00

8,68

Zenonas Kiuberis

20,00

5,79

Ramygalos krašto žmonės (surinko Irena Zubauskienė 2014 11 25):

165,00

47,79

Deimantė Liutikienė

50,00

14,48

Auksuolė Savickienė

50,00

14,48

Žydronė Zubauskaitė

50,00

14,48

Ona Diglienė

10,00

2,89

Alma Šiugždienė

5,00

1,44

Ramygalos krašto žmonės (surinko Liudvika Marija Basijokienė 2014 12 20):

40,00

11,58

Kristina Miškinienė

30,00

8,68

Eglė Padvelskienė

10,00

2,89

Ramygalos krašto žmonės (surinko Regina Narsutienė 2014 12 23):

345,00

99,92

Rimas Selvenis

100,00

28,96

Nijolė ir Romualdas Vilkai

50,00

14,48

Valentinas ir Dalia Kriaupai

30,00

8,68

Danutė Buliauskienė

20,00

5,79

Antanas ir Vladas Kalvaičiai

20,00

5,79

Gražina Kemzūrienė

20,00

5,79

Juozas Sūdžius

20,00

14,48

Gražina Švilpaitė

20,00

5,79

Stanislava Barauskienė

10,00

2,89

Vytautas Kuodis

10,00

2,89

Petras Muraška

10,00

2,89

Aleksandras Jablonskis

5,00

1,44

 

Pratarmė

Monografija „Ramygala“ – 33-ioji šimtatomės monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ knyga – skiriama dabartinio Panevėžio rajono Ramygalos miestui bei jo apylinkėms, patenkančioms į buvusio Ramygalos valsčiaus teritoriją, taip pat Lietuvai svarbiems istorijos įvykiams, jų sukaktims.

Monografijų serija „Lietuvos valsčiai“ ir ją sudarančios istorinės knygos – unikalus projektas. Visos monografijos jungiamos į vieną sistemą, knygoms būdingas struktūros vieningumas, sukuriantis visos Lietuvos istorijos ir kultūros panoramą. Todėl monografija „Ramygala“ – įdomus Ramygalos valsčiaus istorijos pasakojimas, įsiliejantis į bendrą Lietuvos istorijos kontekstą, įprasminantis lokalinėje erdvėje vykusius įvykius ir procesus. Knyga iliustruota istorinėmis ir dabarties nuotraukomis, žemėlapiais, archyvų dokumentų faksimilėmis.

Parengti ir išleisti tokią serijos knygą – tai parašyti šios Lietuvos dalies, buvusio Ramygalos valsčiaus, dabar Ramygalos seniūnijos, istoriją, supažindinti su Ramygalos krašto kalbos ypatybėmis, tarme, aptarti vardyną, papasakoti apie Ramygalos ir jos apylinkių gamtą: kraštovaizdį, ekosistemas, pateikti įdomios medžiagos apie svarbiausius šio krašto istorijos raidos etapus, apie ramygališkių praeities kovas su okupantais ir priešais, apie partizanų ir karių savanorių žygdarbius, apie tremtį, Sąjūdžio žmones, visus ramygališkius, apgynusius krašto Nepriklausomybę, apie architektūros paminklus, kaimo ir miesto žmonių gyvenamąsias vietas, apie buvusias gatves ir aikštes, pastatus, apie žmones, palikusius šiame krašte ryškius pėdsakus, apie krašto švietimą ir kultūrą, papasakoti mokyklų, bibliotekų, muziejų istorijas, apžvelgti senąją dvarų ir jaunimo kultūrą, klubų ir sąjungų veiklą, aptarti etninę kultūrą: apeigas ir papročius, šventes, liaudies etiketą, išnagrinėti ir naujųjų švenčių patirtį.

175 monografijos straipsnius parašė didžiulis 108 autorių kolektyvas: mokslininkai, istorikai, ekonomistai, geografai, kalbininkai, muzikologai, etnologai ir šio krašto gyventojai. Net 32 mokslinius ir publicistinius straipsnius parašė profesoriai ir mokslų daktarai, daugelio kitų straipsnių autoriai – nusipelnę Lietuvos kraštotyrininkai, universitetų dėstytojai, gimnazijų, mokyklų pedagogai, Ramygalos krašto patriotai. Šie straipsniai monografiją daro mokslinę, įdomią, reikalingą visai Lietuvai.

Mokslininkai, Lietuvių kalbos instituto vyresnieji mokslo darbuotojai dr. K. Garšva ir dr. V. Meiliūnaitė, straipsniuose aptaria Ramygalos krašto tarmės ypatybes, vardyną; gamtos, kraštovės reljefą, ekosistemą nagrinėja dr. R. Kunskas; prof. I. Vaškevičiūtė, prof. A. Svetikas, dr. A. Baliulis, dr. A. Bubnys, dr. A. Astramskas, dr. V. Jokubauskas, dr. Marija Sereikienė, kraštotyrininkai I. Zubauskienė, J. Nemanis, A. Piliponis (buv. Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius) ir kt. analizuoja svarbiausius šio krašto istorijos raidos etapus, prof. S. Masiokas, prof. A. Targamadzė, dr. V. Misevičius, prof. R. Račiūnaitė-Paužuolienė, prof. D. Vyčinienė, LR Seimo narys D. Petrulis, prof. V. Targamadzė, dr. J. Gvergždys ir kt. pateikia daug įdomios medžiagos apie krašto švietimą, kultūrą, papročius; daug straipsnių parašyta apie žymiausius Ramygalos krašto žmones: buvusį Lietuvos Respublikos švietimo viceministrą Kazimierą Masiliūną, lietuvių kalbininkus Juozą Balčikonį, Antaną Lyberį, tautodailininką Juozą Balčikonį, skulptorių Kazimierą Kisielį, kompozitorių Antaną Račiūną, poetą Joną Graičiūną, literatūrologą Albertą Zalatorių, dr. Mariją Sereikienę, sportininką, Melburno olimpiados vicečempioną Antaną Mikėną, LR Nepriklausomybės akto signatarą Virmantą Velikonį, aktorių Saulių Mykolaitį, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentą Jeronimą Kraujelį ir kitus, čia gyvenančius ir dirbančius, šį kraštą mylinčius žmones.

Monografija pradėta rengti 2011 m. Jau 2011 m. ir 2012 m. vasarą „Versmės“
leidykla organizavo monografijos straipsnių autorių, mokslininkų ir kraštotyrininkų
lokalinių tyrimų ekspedicijas į Ramygalą ir jos apylinkes. Ekspedicijų
dalyviai susitiko su Ramygalos ir jos krašto žmonėmis, surinko daug seniausių
šio krašto nuotraukų, dokumentų, žemėlapių, užrašė gyventojų pasakojimus, prisiminimus apie istorinius įvykius, papročius, žymius žmones. 2012 m. vasarą organizuotos monografijos straipsnių autorių, mokslininkų ir kraštotyrininkų lokalinių
tyrimų ekspedicijos į Ramygalą ir jos apylinkes metu pavyko gauti Ramygalos
kunigo Antano Juškos rašytą jaudinantį pirmųjų pokario metų (1945–1947) dienoraščio
rankraštį. Jame nepaprastai tiksliai užfiksuoti visi Ramygalos krašto žmonių
išgyvenimai tremties, okupacijos, pokario metų kovų sąlygomis. Kunigas A. Juška
savo dienoraštį užbaigė žodžiais:

„1940, 1941 m. įvykiai, Antrasis pasaulinis karas, okupacijos, Ramygalos išgriovimas,
bažnyčios bokšto sudeginimas, kiti įvykiai, žmonių ašaros ir kančios, – visa tai įvyko.
Tai tegu lieka kitam rašytojui, kuris galės neverkdamas vedžioti plunksną ir pasakoti...“

Kad visapusiškai būtų išnagrinėta aprašomo Lietuvos krašto – Ramygalos valsčiaus (dabar – Ramygalos seniūnijos) – istorija, teko ne kartą plėsti monografijos straipsnių antraščių sąrašą, papildyti turinį naujomis temomis. Kadangi artėja 1918 metai – Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osios metinės, monografijos istorijos skyrius papildytas poskyriu „Nepriklausomos Lietuvos gynimas nuo 1918 m.“ Straipsnių autoriai: Stasė Miknienė (Jotainių mokyklos mokytoja), Lina Budreikaitė (buv. Ėriškių Juozo Balčikonio pagrindinės mokyklos direktorė), Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas (Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojai), dr. Vytautas Jokubauskas (Klaipėdos universitetas), Irena Zubauskienė (Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejaus vadovė) ir kt., straipsniuose papasakojo apie Ramygalos krašto karius savanorius, aprašė Jotainių, Vainorių, Žvalgaičių, Ėriškių, Ramygalos ir kitų vietovių karių savanorių žygdarbius.

Mums visiems, ir ypač Ramygalos krašto žmonėms, labai svarbu dabar, kai senąjį Lietuvos gyvenimo būdą keičia naujasis, technologinis, kai nyksta senojo gyvenimo realijos, tarmės, gyvosios kalbos lobiai, kai vis aktualesnės šiandienos problemos: kėlimasis į didžiuosius miestus, emigracija į užsienį, kaimų ir miestelių nykimas, jų kaita, paskelbti svarbiausias praeities ir dabarties mokslo, meno, kultūros vertybes, neleisti sunykti mūsų senajai kultūrai, perduoti turimas vertybes ateinančioms kartoms. Todėl šioje monografijoje yra daug straipsnių apie išnykusius ar nykstančius Ramygalos krašto kaimus: Kuršius, Juodžius, Miškinius, Masiokus, Gudelius, Glebauskus, Dubarus, Pašilius, Janionius ir kt. Didelis dėmesys monografijoje skiriamas ir tautinėms mažumoms, Ramygalos krašto žmonių surinktai tautosakai – dainoms, sakmėms, patarlėms, priežodžiams, padavimams.

Ši knyga skirta ir turtingai Ramygalos krašto istorijai, ūkio ir švietimo raidai, čia gyvenusių ir gyvenančių žmonių dvasinei kultūrai atskleisti. Kiekvienas monografijos skyrius, pradedant dr. Algirdo Baliulio straipsniu „Iš Ramygalos praeities“ (XVI–XVIII amžius), įdomiu Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus Arūno Astramsko moksliniu straipsniu „Ramygalos parapija ir valsčius XIX amžiuje“ ir baigiant skyriumi „Ramygalos krašto žmonės“, papildo kiekvieno, kuris skaitys šią knygą, istorijos žinias apie svarbiausius šio krašto istorijos įvykius, čia gyvenusius įvairių tautybių žmones, apie Ramygalos krašto karių savanorių ir partizanų didvyriškas kovas už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę, apie ramygaliečių gyvenamąsias vietoves, jų žemės ūkio bendroves, ten dirbančius kaimo žmones. Monografiją labai praturtina ir straipsniai apie Ramygalos gimnazijos, bibliotekos, kultūros įstaigų veiklą, apie pedagogų ir kultūros veikėjų edukologinę veiklą, sukurtą Ramygalos krašte kultūrinio gyvenimo panoramą.

Ramygalos krašto istorija tokia turtinga, kad keli šimtai knygos puslapių su parašytais ir visiškai parengtais spaudai straipsniais netilpo į popierinės laidos tomą, nes jo maksimalią apimtį, kurią pasiekėme, riboja spaustuvės įrišimo mašinų galimybės. Šiuos straipsnius, kartu su visais popierinės laidos straipsniais, publikuosime skyriuje „Kas į knygą nesudėta“ elektroninėje Ramygalos monografijos laidoje, kurią išleisime tuoj po popierinės laidos.

Monografija „Ramygala“, didingas rašto paminklas Ramygalos kraštui, skiriamas įvairioms visuomenės grupėms: aukštųjų mokyklų, gimnazijų ir progimnazijų istorijos mokytojams ir dėstytojams, ikimokyklinių įstaigų pedagogams, bibliotekoms, regiono kultūros ir švietimo centrams, bažnyčioms, partijų ir draugijų nariams, kraštotyros ir krašto istorijos muziejams, visiems besidomintiemsšio unikalaus krašto istorija. Parengę ir išleidę šią monografiją, galėjome parodyti pagarbą savo tautos kultūrai, kalbai, praeičiai. Tai didžiulis jos rengėjų darbas. Visiems, padėjusiems rengti šią knygą, nuoširdžiai dėkoju: „Versmės“ leidyklos vadovui Petrui Jonušui, atsakingajai redaktorei Živilei Driskiuvienei, dailininkei Onai Liugailienei, maketuotojoms Violetai Barkauskaitei ir Sigridai Juozapaitytei, kompiuterių informacinių sistemų specialistei Rimgailei Pilkionienei; suteikusiems šios knygos leidybai finansinę paramą: Lietuvos kultūros tarybai, Panevėžio rajono savivaldybei, UAB „Magnolijai“, UAB „Statybų lyga“ vadovui Dariui Mykolaičiui, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentui Jeronimui Kraujeliui, Ramygalos krašto žmonėms (jų pavardės įrašytos monografijos rėmėjų Garbės puslapiuose ir leidyklos interneto svetainėje www.versme.lt); straipsnių autoriams, parašiusiems daug straipsnių: Irenai Zubauskienei, Liudvikai Marijai Basijokienei, Vincui Šidlauskui, kun. Edmundui Rinkevičiui, Mantui Masiokui, Joanai Jakienei, Stasei Mikeliūnienei, Danutei Gaškaitei, Alvydui Samėnui, Marijai Sereikienei, Alvydui Malinauskui, Jonui Nemaniui, Loretai Kubiliūnienei, Julijai Samsonaitei, Elenai Augulienei, Petrui Juknevičiui, Vytautui Adomaičiui, Elenai Markuckytei, Donatui Pilkauskui (Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojams), visiems mokslinių straipsnių autoriams ir kt.; informacinę medžiagą teikusiems: Julijai Ruzaitei (kalbininko Juozo Balčikonio dukterėčiai), Vyčio apygardos partizanui, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio kariui savanoriui, „Vėtros“ partizanų būrio vadui Bronislovui Juospaičiui, Marytei Čeponienei ir Vladislavai Šegamogienei (Ramygalos bibliotekos darbuotojoms), Irenai Zubauskienei, Daivai Leckienei (Ramygalos gimnazijos bibliotekininkei). Ačiū, ačiū visiems.

Gražina Navalinskienė

Turinys

13

 

Turinys anglų kalba

21

 

Pratarmė

GAMTA

25

*

Rimvydas Kunskas. Ramygalos gūbrėtosios kraštovės sandara ir raida

101

 

Rytas Papšys. Pašilių miško apsupty

102

 

Vincas Šidlauskas. Pašilių stumbrynas

106

 

Lina Budreikaitė. Ėriškių kaimo gamta

ISTORIJA

107

 

Valdas Chirv. Ramygala: valsčiaus ir seniūnijos centras

114

 

Algirdas Baliulis. Iš Ramygalos praeities

126

*

Arūnas Astramskas. Ramygalos parapija ir valsčius XIX amžiuje

212

 

Irena Zubauskienė. Adomas Ladukas: Lietuvos ir Ramygalos krašto knygnešys

ISTORIJA. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GYNIMAS

217

 

Danutė Gaškaitė. Ramygala 1918–1920 metais

221

 

Irena Zubauskienė, Rūta Kerbelytė, Dovilė Pratusytė. Ramygalos krašto savanorių kovos 1918–1920 metais

229

*

Vytautas Jokubauskas. Lietuvos Nepriklausomybės kovų epizodai Ramygalos apylinkėse

246

 

Stasė Miknienė. Vainorių ir Žvalgaičių kaimų Lietuvos kariuomenės savanorių kūrėjų istorija

254

 

Lina Budreikaitė. Ėriškiečiai – Nepriklausomybės gynėjai

256

 

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Jonas Karutis

259

 

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Ramygalos šauliai 1920–1940 metais

ISTORIJA. GYVENIMAS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE

264

 

Alvydas Samėnas. Draugijos ir kitos organizacijos Ramygalos valsčiuje (iki 1940 m.)

274

 

Alvydas Samėnas. Amatai Ramygaloje ir jos apylinkėse

282

 

Joana Jakienė (Zupkaitė). Ramygalos žydai

287

 

Irena Zubauskienė. Ramygalos žydų darbo, švenčių ir šeimos papročiai

291

 

Alvydas Samėnas. Ramygalos paštas

295

 

Jonas Nemanis. Žmonių gydymas Ramygalos valsčiuje

ISTORIJA. ANTROJO PASAULINIO KARO IR POKARIO METAI

297

 

Arūnas Bubnys. Ramygalos valsčius besikeičiančių okupacijų metais (1940–1941)

307

 

Danutė Gaškaitė. Karo metai Ramygaloje: gyvenimas pafrontėje vaiko akimis. Bažnyčios bokšto padegimas

315

 

Vanda Venckaitienė (Rasiulytė). Gaisras Ramygaloje

318

 

Lina Budreikaitė. Ėriškiai Antrojo pasaulinio karo metais

323

 

Vincas Šidlauskas. Atsiminimai apie Truskavą ir jos apylinkes karo metais

331

 

Kun. Antanas Juška. Pokario metai Ramygaloje (1945–1948)

353

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Gynė laisvę brangiosios Tėvynės

370

 

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Ramygalos krašto partizanai

376

 

Irena Eitminavičiūtė. Partizanų būrio vadas Stasys Eitminavičius-Rupūžėnas

382

 

Julija Rasiulytė. Kaip ramygaliečiai laidojo savo partizanus

383

 

Lina Budreikaitė. Pokario metai Ėriškiuose

390

 

Aldona Liberytė. Iš mano prisiminimų

393

 

Jonas Ruzas. Skausminga praeitis

397

 

Marijonas Jarmulka. Mes, Sibiro tremtiniai, vėl Lietuvoje

400

 

Julija Rasiulytė. Tremtinių vaikų likimas

402

 

Petronėlė Žostautaitė. Ramygalos Sopulingoji

ISTORIJA. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATKŪRIMAS

405

 

Vincas Šidlauskas. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Ramygalos miesto grupės įkūrimas ir veikla

409

 

Elena Augulienė. Partijų, draugijų, sąjungų veikla Ramygaloje

421

 

Loreta Kubiliūnienė. Lietuvos socialdemokratų partija Ramygalos krašte

424

 

Elena Augulienė. Ramygalos rajono centrinė taupomoji kasa 1951–1984 metais

427

 

Regina Samsonienė. Vaistinės Ramygaloje

430

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Ramygalos amatininkai ir tautodailininkai

436

 

Marija Sereikienė. Ramygalos krašto žemės ūkis

444

 

Milda Paurienė. Aukštadvario žemės ūkio bendrovė

447

 

Ėriškių žemės ūkio bendrovė

449

 

Žemės ūkio bendrovė JOTAINIAI

452

 

Vincas Šidlauskas. Ramygalos ligoninės istorija

455

 

Irena Laucienė. Ramygalos ligoninės metraštis

460

 

Asta Žemkauskienė. Čigonų tautinė mažuma Ramygaloje

467

 

Inga Pečeliūnienė. Daniūnų kaimo naujakuriai

ISTORIJA. RAMYGALIEČIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS

471

 

Elena Gabulaitė. Iš Ramygalos kaimų istorijos

477

 

Rimantas Kazimieras Bakas. Anciškis

495

 

Algimantas Antanas Kizis. Panevėžio miškų urėdijos Anciškio girininkija

502

 

Milda Paurienė. Aukštadvario kaimo istorija

513

 

Asta Žemkauskienė. Barklainių istorija

523

 

Vytautas Adomaitis. Barklainių giminės istorija

534

 

Loreta Kubiliūnienė. Butkiškių kaimas

538

 

Irena Živilienė. Daniūnai

546

 

Mindaugas Tamošiūnas. Debikonių kaimo praeities pabiros

550

 

Jeronimas Laucius. Didžioji Daukšynė

556

 

Lina Budreikaitė. Ėriškių kaimo senovė

558

 

Lina Budreikaitė. Ėriškių daraktorė Vincenta Kraniauskaitė

561

 

Ona Čyplienė. Garuckų kaimas ir jo žmonės

566

 

Irena Zubauskienė. Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenė

571

 

Jeronimas Laucius. Glebauskų kaimas – man kaip Paryžius

578

 

Julius Gvergždys. Gudelių kaimas

612

 

Stanislovas Masiokas. Janioniai

622

 

Stasė Miknienė. Jotainių kaimas

643

 

Liudvika Marija Basijokienė. Juodikoniai

661

 

Alvydas Malinauskas. Juodžių kaimo istorija

684

 

Liudvika Marija Basijokienė. Juškaičių istorija

691

 

Angelė Kielienė. Kunigiškių kaimo istorija

702

 

Alvydas Malinauskas. Kuršių kaimo istorija

715

 

Danutė Česnavičienė (Kiškytė). Atsiminimai apie Masiokų kaimą

720

 

Vytautas Miškinis. Mėtytinių, Šambalioniškio, Repšiškių, Dubarų kaimų istorija

731

 

Genovaitė Ražanienė (Skystimaitė). Miškinių kaimo istorija

753

 

Angelė Sargelienė (Juškaitė). Naujadvario kaimas ir jo gyventojai

755

 

Danguolė Gedutienė. Mūsų šaknys – Naujasodės kaime

771

 

Daiva Leckienė. Pašilių kaimo istorija

781

 

Liudvika Marija Basijokienė. Raukštoniai

802

 

Marija Sereikienė. Stebėkių kaimas

806

 

Palmira Pečiuliauskienė. Šlekių kaimas mano prisiminimuose

815

 

Vincas Šidlauskas. Truskava ir jos apylinkės

849

 

Vytautas Adomaitis. Uliūnų istorija

877

 

Irena Račiūnienė (Vitkevičiūtė). Vytautas Bronislovas Račiūnas

880

 

Eglė Ganusauskienė. Uliai iš Uliūnų

886

 

Vytautas Masiokas. Antano Masioko šeimos, gyvenusios Uliūnų parapijoje, Papartynės kaime, likimas

897

 

Salvina Kievinienė (Ilekytė). Šlekių viensėdija

898

 

Joana Jakienė (Zupkaitė). Ramygalos miestelis ir jo žmonės

902

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). Tyli gatvelė prie bažnyčios

912

 

Julija Samsonaitė. Centrinė Ramygalos gatvė ir jos gyventojai

ISTORIJA. RAMYGALOS DVARAI IR PALIVARKAI

922

 

Petras Juknevičius. Ramygalos valsčiaus dvarai ir palivarkai

935

 

Petras Juknevičius. Bistrampolio dvaro sodyba

941

 

Edmundas Rinkevičius. Kuršių dvaras

ISTORIJA. ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

942

 

Irena Zubauskienė. Ramygalos mokyklos istorija

954

 

Irena Zubauskienė. Ramygalos mokyklos direktoriai, mokytojai, mokiniai medalininkai

961

 

Kazimieras Melaika. Žvilgsnis į švietimą Ramygalos krašte

972

 

Irena Zubauskienė. Dirbančio jaunimo mokymas

976

 

Joana Jakienė (Zupkaitė). Ramygalos progimnazija 1936–1941 metais

984

 

Algis Adašiūnas. Atgimusi Ramygalos gimnazija

989

 

Irena Zubauskienė. Ramygalos gimnazijos mokytojai

995

 

Irena Zubauskienė. Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejus

999

 

Lina Budreikaitė. Ėriškių mokykla

1002

 

Birutė Kotryna Banaitienė. Mokytojas Povilas Banaitis

1003

 

Laima Rasalskienė. Ramygalos vaikų darželio istorija

1013

 

Vladislava Šegamogienė. Ramygalos bibliotekos istorija

1020

 

Marytė Čeponienė. Bibliotekos veiklos barai

1029

 

Daiva Leckienė. Ramygalos gimnazijos bibliotekos istorija

1033

 

Jonas Nemanis. Beatričės Grincevičiūtės koncertas Ramygaloje

1035

 

Vilija Targamadzė. Ramygala: pedagoginio moralo diskurso trupinėliai

1042

 

Marijonas Kiela. Marijono Viliaus Kielos muziejus

1045

 

Loreta Kubiliūnienė. Ramygala – Lietuvos kultūros sostinė 2010

1068

 

Domas Petrulis. Ramygalą išgarsino „Ožkų paradas“

1071

 

Vincas Šidlauskas. Ramygaliečių klubo „Žarčių liepsnelės“ istorija

ISTORIJA. BAŽNYČIOS RAMYGALOS KRAŠTE

1077

*

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. Ramygalos valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijų trobesių architektūra

1154

 

Edmundas Rinkevičius. Ramygalos bažnyčios istorija

1177

 

Jonas Nemanis. Ramygalos miestelio bažnyčia

1179

 

Mantas Masiokas. Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonai ir vargonininkai

1200

 

Mantas Masiokas. Ramygalos bažnyčios varpai

1206

 

Jonas Nemanis. Ramygalos bažnyčios zakristijonai

1208

 

Aleksandras Žarskus. Vaikystė Ramygaloje

1215

 

Julija Samsonaitė. Eucharistinio Jėzaus Širdies kongregacijos vienuolė Julija Kuodytė

1217

 

Edmundas Rinkevičius. Marija Kazimiera Kaupaitė: vienuolė, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įkūrėja

ETNINĖ KULTŪRA

1225

*

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė. Ramygalos apylinkių šeimos papročiai: vestuvės, gimtuvės, vaikų auklėjimas ir socializacija

1247

 

Julija Samsonaitė. Dekoratyviniai augalai Ramygalos darželiuose ir buityje

1258

 

Algimantas Jonas Šegamogas. Apie grybus, uogas ir... Ramygalą

1261

 

Jonas Nemanis. Šienavimas Ramygalos balose

1264

 

Jonas Plučius. Ramygalos malūnas

1266

 

Laima Kiškienė. Žiupsnelis ramygalietiškų kepinių istorijos

1269

 

Angelė Kirklienė. Laidojimo apeigos

1272

 

Regina Samsonienė. Liaudies medicina Ramygalos krašte

KALBA

 

 

1275

 

Kazimieras Garšva. Ramygalos krašto vietovardžiai

1278

*

Violeta Meiliūnaitė. Pietiniai panevėžiškiai: bendrieji Ramygalos šnektos bruožai

RAMYGALOS KRAŠTO ŽMONĖS

1285

 

Vytautas Baliūnas. Juozas Balčikonis

1297

 

Julija Ruzaitė. Mano dėdė Juozas Balčikonis

1302

 

Danutė Čiapienė. Kalbininkas Antanas Lyberis

1305

 

Saulius Šegamogas. Petras Šegamogas – Lietuvos Respublikos IV Seimo narys

1308

 

Stasė Mikeliūnienė. Gyvenusi Nepriklausomos Lietuvos ir prievartos epochos metais: Elena Gabulaitė (1916–1999)

1320

 

Jonas Nemanis. Ramygalos vargonininkas Romualdas Dovydaitis-Dovydėnas

1326

 

Algė Agnietė Bartkienė. Juozas Kizis – Ramygalos pieninės direktorius

1332

 

Irena Zubauskienė, Daiva Zabukaitė. Tautos lobių rinkėjas Jonas Ruzas

1335

 

Marija Sereikienė. Juozas Balčikonis: prasmingas menininko gyvenimas

1341

 

Marija Sereikienė. Skulptorius Kazimieras Kisielis

1350

 

Eglė Juodeikienė (Mikėnaitė). Birutė Gritėnaitė ir Ramygala

1357

 

Eglė Juodeikienė (Mikėnaitė). Antanas Mikėnas – Melburno olimpinių žaidynių vicečempionas

1365

 

Joana Jakienė (Zupkaitė). Zupkų šeima

1372

 

Margarita Mamontova (Čiplytė), Daumantas Čiplys. Adomas Čiplys – iš Ramygalos krašto

1377

 

Tojana Račiūnaitė. Keli štrichai kompozitoriaus Antano Račiūno portretui

1388

 

Jonas Graičiūnas. Mano tėvo, poeto Jono Graičiūno, dienos Ramygaloje

1392

 

Vytautas Martinkus. Lygumų iškeltas: matęs už horizonto

1399

 

Vitolis Laumakys. Bičiulystės variantas

1402

 

Darius Mykolaitis. Saulius Mykolaitis: aktorius, režisierius, bardas, kompozitorius

1406

 

Irena Zubauskienė. Mokytojos Malvinos Kielaitės edukologinė veikla

1414

 

Marija Sereikienė. Jeronimas Kraujelis ir Lietuvos žemės ūkis

1416

 

Edvardas Makelis. Gerosios žemės ūkio dvasios skleidėjas

1419

 

Vilius Misevičius. Misevičių šeima

1433

 

Eleonora Matulaitė. Vaidmenys teatre – kūrybinis įkvėpimas

1436

 

Marija Pašakinskienė (Vrubliauskaitė). Mykolas Vrubliauskas – menininkas

1439

 

Vytautas Indrašius. Kraštotyrininkas, paminklosaugininkas Jonas Nemanis

1443

 

Jolita Nevardauskienė. Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis

1446

 

Loreta Kubiliūnienė. Antanas Pocius: mero pavaduotojas ir pirmininkas

1447

 

Antanas Pocius. Ramygalos seniūnas Valdas Chirv

1449

 

Mantas Masiokas. Kunigas, garbės kanauninkas Edmundas Rinkevičius

1455

 

Aldona Svirbutavičiūtė. Gyvenimo darganas nugali šypsena

1459

 

Irena Zubauskienė. Mūsų Marytė

1462

 

Irena Zubauskienė. Vincas Šidlauskas: organizatorius ir klubo vadovas

1463

 

Vladislava Šegamogienė. Irena Venckūnaitė-Zubauskienė: mokytoja ir kraštotyrininkė

1467

 

Aleksandras Targamadzė. Targamadzės šeimos istorija

1474

 

Vytautas Miškinis. Mano gyvenimo kelias

1478

 

Vytautas Vidmantas Zimnickas. Mano gyvenimo aprašymas

1480

 

Vytautas Masiokas. Teisininko darbai ir dienos

1483

 

Audronė Palionienė. Loreta Kubiliūnienė – mūsų krašto pasididžiavimas

1487

 

Alfonsas Piliponis. Nueito kelio apžvalga

1490

 

Vilius Misevičius. Keli štrichai kolegos portretui

     

1493

 

Straipsnių, įvertintų monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos, santraukos (anglų k.)

1497

 

Straipsnių autoriai

1501

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

1504

 

Monografijos finansuotojai ir rėmėjai

1509

 

Ramygalos valsčiaus žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1510

 

Buvusių Lietuvos valsčių žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1512

 

Buvusių Lietuvos valsčių abėcėlinis sąrašas

1514

 

Buvusių Lietuvos valsčių teritorinis sąrašas

1516

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“

1520

 

Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė

1522

 

Apie seriją „Lietuvos valsčiai“ (anglų k.)

1525

 

Asmenvardžių rodyklė. Sudarė Jūratė Baradinskienė, Gražina Navalinskienė

* Žvaigždute turinyje žymimi straipsniai, įvertinti monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos.

Contents

 

21

 

Introduction

 

 

NATURE

25

*

Rimvydas Kunskas. The setup and development of the Ramygala ridged-hummocky landscape

101

 

Rytas Papšys. Surrounded by the Pašiliai Forest

102

 

Vincas Šidlauskas. The European bison herd in Pašiliai

106

 

Lina Budreikaitė. The nature of Ėriškiai Village

 

 

HISTORY

107

 

Valdas Chirv. Ramygala: the centre of Valsčius and Neighbourhood

114

 

Algirdas Baliulis. From the past of Ramygala

126

*

Arūnas Astramskas. The Ramygala Parish and Valsčius during the 19th century

212

 

Irena Zubauskienė. Adomas Ladukas: a book-smuggler of Lithuania and Ramygala land

 

 

HISTORY. DEFENCE OF INDEPENDENT LITHUANIA

217

 

Danutė Gaškaitė. Ramygala in 1918–1920

221

 

Irena Zubauskienė, Rūta Kerbelytė, Dovilė Pratusytė. The battles of volunteers from the Ramygala area in 1918–1920

229

*

Vytautas Jokubauskas. Some episodes of battles for Lithuania’s Independence in Ramygala area

246

 

Stasė Miknienė. The Lithuanian army volunteers from the villages of Vainoriai and Žvalgaičiai history

254

 

Lina Budreikaitė. The people of Ėriškiai who defended the independence

256

 

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Jonas Karutis: a volunteer and founder of Lithuanian army

259

 

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. The riflemen of Ramygala in 1920–1940

 

 

HISTORY. LIFE IN THE INDEPENDENT LITHUANIA

264

 

Alvydas Samėnas. Societies and other organisations in Ramygala before 1940

274

 

Alvydas Samėnas. The handicrafts in Ramygala and its area

282

 

Joana Jakienė (Zupkaitė). The Jews of Ramygala

287

 

Irena Zubauskienė. Jewish traditions of work, holidays and family

291

 

Alvydas Samėnas. The Ramygala Post

295

 

Jonas Nemanis. Curing people in Ramygala Valsčius

 

 

HISTORY. THE YEARS OF WWII AND POST-WAR PERIOD

297

 

Arūnas Bubnys. The Ramygala Valsčius during alternating occupations (1940–1941)

307

 

Danutė Gaškaitė. Wartime in Ramygala: life at the battle front in children’s eyes. Arson of church tower

315

 

Vanda Venckaitienė (Rasiulytė). A fire in Ramygala

318

 

Lina Budreikaitė. Ėriškiai during the WWII

323

 

Vincas Šidlauskas. The reminiscences about Truskava and its environs during the war

331

 

Rev. Antanas Juška. The post-war years in Ramygala (1945–1948)

353

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). They defended freedom of their dear homeland

370

 

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. The partisans of Ramygala area

376

 

Irena Eitminavičiūtė. Stasys Eitminavičius-Rupūžėnas: the commander of a partisan unit

382

 

Julija Rasiulytė. How Ramygala people buried their partisans

383

 

Lina Budreikaitė. The post-war years in Ėriškiai

390

 

Aldona Liberytė. From my reminiscences

393

 

Jonas Ruzas. The painful past

397

 

Marijonas Jarmulka. We, the Siberian deportees, are back in Lithuania

400

 

Julija Rasiulytė. The fate of deportee children

402

 

Petronėlė Žostautaitė. The monument of Our Lady of Sorrows in Ramygala

 

 

HISTORY. RESTORATION OF INDEPENDENT LITHUANIA

405

 

Vincas Šidlauskas. Lithuanian Reform Movement Sąjūdis: formation of the Ramygala town group and its activities

409

 

Elena Augulienė. The activities of parties, societies and unions in Ramygala

421

 

Loreta Kubiliūnienė. The Lithuanian Social Democratic Party in Ramygala area

424

 

Elena Augulienė. Ramygala District Central Savings Bank in 1951–1984

427

 

Regina Samsonienė. The pharmacies in Ramygala

430

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). The craftsmen and folk artists of Ramygala

436

 

Marija Sereikienė. The agriculture in the area of Ramygala

444

 

Milda Paurienė. The Aukštadvaris agricultural company

447

 

The Ėriškiai agricultural company

449

 

The Jotainiai agricultural company

452

 

Vincas Šidlauskas. The history of Ramygala hospital

455

 

Irena Laucienė. The yearbook of Ramygala hospital

460

 

Asta Žemkauskienė. Ethnical minority of Gypsies in Ramygala

467

 

Inga Pečeliūnienė. The new settlers in the village of Daniūnai

 

 

HISTORY. THE LIVING SITES OF RAMYGALA PEOPLE

471

 

Elena Gabulaitė. From the history of villages in Ramygala area

477

 

Rimantas Kazimieras Bakas. Anciškis

495

 

Algimantas Antanas Kizis. The Anciškis forestry of the Panevėžys forest enterprise

502

 

Milda Paurienė. The history of Aukštadvaris Village

513

 

Asta Žemkauskienė. The history of Barklainiai

523

 

Vytautas Adomaitis. The history of Barklainiai family

534

 

Loreta Kubiliūnienė. The village of Butkiškiai

538

 

Irena Živilienė. Daniūnai

546

 

Mindaugas Tamošiūnas. The crumbs from the past of Debikoniai Village

550

 

Jeronimas Laucius. A village of Didžioji Daukšynė

556

 

Lina Budreikaitė. The village of Ėriškiai in olden times

558

 

Lina Budreikaitė. Vincenta Kraniauskaitė: and evening teacher in Ėriškiai

561

 

Ona Čyplienė. The village of Garuckai and its people

566

 

Irena Zubauskienė. The community of Garuckai Village in the town of Ramygala

571

 

Jeronimas Laucius. The village of Glebauskai is like Paris for me

578

 

Julius Gvergždys. The village of Gudeliai

612

 

Stanislovas Masiokas. Janioniai

622

 

Stasė Miknienė. The village of Jotainiai

643

 

Liudvika Marija Basijokienė. Juodikoniai

661

 

Alvydas Malinauskas. The history of Juodžiai Village

684

 

Liudvika Marija Basijokienė. The history of Juškaičiai

691

 

Angelė Kielienė. The history of Kunigiškiai Village

702

 

Alvydas Malinauskas. The history of Kuršiai Village

715

 

Danutė Česnavičienė (Kiškytė). Reminiscences about the village of Masiokai

720

 

Vytautas Miškinis. The history of villages Mėtytiniai, Šambalioniškis, Repšiškiai and Dubarai

731

 

Genovaitė Ražanienė (Skystimaitė). The history of Miškiniai Village

753

 

Angelė Sargelienė (Juškaitė). The village of Naujadvaris and its people

755

 

Danguolė Gedutienė. Our roots are in the village of Naujasodė

771

 

Daiva Leckienė. The history of Pašiliai Village

781

 

Liudvika Marija Basijokienė. Raukštoniai

802

 

Marija Sereikienė. The village of Stebėkiai

806

 

Palmira Pečiuliauskienė. The village of Šlekiai in my reminiscences

815

 

Vincas Šidlauskas. Truskava and its environs

849

 

Vytautas Adomaitis. The history of Uliūnai

877

 

Irena Račiūnienė (Vitkevičiūtė). Vytautas Bronislovas Račiūnas

880

 

Eglė Ganusauskienė. The Uliai Family from Uliūnai

886

 

Vytautas Masiokas. The fate of the Antanas Masiokas family from the village of Papartynė in Uliūnai parish

897

 

Salvina Kievinienė (Ilekytė). The homestead of Šlekiai

898

 

Joana Jakienė (Zupkaitė). The town of Ramygala and its people

902

 

Gražina Navalinskienė (Garuckaitė). A quiet street at the church

912

 

Julija Samsonaitė. The main street of Ramygala and its population

 

 

HISTORY. RAMYGALA ESTATES AND FOLWARKS

922

 

Petras Juknevičius. The estates and folwarks in the area of Ramygala

935

 

Petras Juknevičius. The homestead of the Bistrampolis Estate

941

 

Edmundas Rinkevičius. The Kuršiai Estate

 

 

HISTORY. EDUCATION AND CULTURE

942

 

Irena Zubauskienė. The history of Ramygala School

954

 

Irena Zubauskienė. The Ramygala School: its directors, teachers and best students

961

 

Kazimieras Melaika. A look at the education in Ramygala area

972

 

Irena Zubauskienė. Teaching the working young people

976

 

Joana Jakienė (Zupkaitė). The Ramygala Progymnasium in 1936–1941

984

 

Algis Adašiūnas. The revived gymnasium of Ramygala

989

 

Irena Zubauskienė. The teachers of Ramygala Gymnasium

995

 

Irena Zubauskienė. The local lore museum in Ramygala Gymnasium

999

 

Lina Budreikaitė. The Ėriškiai School

1002

 

Birutė Kotryna Banaitienė. Teacher Povilas Banaitis

1003

 

Laima Rasalskienė. The history of Ramygala Nursery School

1013

 

Vladislava Šegamogienė. The history of Ramygala Library

1020

 

Marytė Čeponienė. Fields of activities of the Ramygala Library

1029

 

Daiva Leckienė. The history of the Ramygala Gymnasium Library

1033

 

Jonas Nemanis. The concert by Beatričė Grincevičiūtė in Ramygala

1035

 

Vilija Targamadzė. Ramygala: the crumbs of discourse in pedagogic morals

1042

 

Marijonas Kiela. The museum of Marijonas Vilius Kiela

1045

 

Loreta Kubiliūnienė. Ramygala as the culture capital of Lithuania in 2010

1068

 

Domas Petrulis. The so-called Parade of Goats made Ramygala famous

1071

 

Vincas Šidlauskas. The history of Žarčių Liepsnelės Club in Ramygala

 

 

HISTORY. CHURCHES IN RAMYGALA AREA

1077

*

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika. The architecture of sacral buildings and parish houses in Ramygala area

1154

 

Edmundas Rinkevičius. The history of Ramygala Church

1177

 

Jonas Nemanis. The church in Ramygala Town

1179

 

Mantas Masiokas. The St. John the Baptist Church organs and organists in Ramygala

1200

 

Mantas Masiokas. The bells of Ramygala Church

1206

 

Jonas Nemanis. The sacristans of the Ramygala Church

1208

 

Aleksandras Žarskus. Child years in Ramygala

1215

 

Julija Samsonaitė. Ksavera Julija Kuodytė: a sister of the Eucharistic Heart of Jesus Congregation

1217

 

Edmundas Rinkevičius. Marija Kazimiera Kaupaitė: a nun and founder of the Sisters of Saint Casimir Congregation

 

 

ETHNICAL CULTURE

1225

*

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė. The Ramygala area family customs: wedding, birthday parties, raising children and socialization

1247

 

Julija Samsonaitė. Decorative plants in Ramygala gardens and homes

1258

 

Algimantas Jonas Šegamogas. About mushrooms, berries and… Ramygala

1261

 

Jonas Nemanis. Hay-making in the Ramygala wetlands

1264

 

Jonas Plučius. The mill of Ramygala

1266

 

Laima Kiškienė. A piece of history of the Ramygala pastries

1269

 

Angelė Kirklienė. Burial ceremonies

1272

 

Regina Samsonienė. Folk medicine in the area of Ramygala

 

 

LANGUAGE

1275

 

Kazimieras Garšva. The place names in Ramygala area

1278

*

Violeta Meiliūnaitė. The Southern Panevėžys subdialect: general features of Ramygala topolect

 

 

PEOPLE OF RAMYGALA LAND

1285

 

Vytautas Baliūnas. Juozas Balčikonis

1297

 

Julija Ruzaitė. My uncle Juozas Balčikonis

1302

 

Danutė Čiapienė. Linguist Antanas Lyberis

1305

 

Saulius Šegamogas. Petras Šegamogas: the member of the 4th Seimas–the Parliament of the Republic of Lithuania

1308

 

Stasė Mikeliūnienė. She had lived during the period of Independent Lithuania and epoch of violence (Elena Gabulaitė, 1916–1999)

1320

 

Jonas Nemanis. Romualdas Dovydaitis-Dovydėnas: organist and teacher

1326

 

Algė Agnietė Bartkienė. Juozas Kizis: Ramygala Dairy director

1332

 

Irena Zubauskienė, Daiva Zabukaitė. A collector of national treasures Jonas Ruzas

1335

 

Marija Sereikienė. Juozas Balčikonis: meaningful life of an artist

1341

 

Marija Sereikienė. Sculptor Kazimieras Kisielis

1350

 

Eglė Juodeikienė (Mikėnaitė). Birutė Gritėnaitė and Ramygala

1357

 

Eglė Juodeikienė (Mikėnaitė). Antanas Mikėnas: the vice- champion of the Olympic Games in Melbourne

1365

 

Joana Jakienė (Zupkaitė). The Zupkai family

1372

 

Margarita Mamontova (Čiplytė), Daumantas Čiplys. Adomas Čiplys is from the Ramygala land

1377

 

Tojana Račiūnaitė. Several brushstrokes to the portrait of composer Antanas Račiūnas

1388

 

Jonas Graičiūnas. The days of my father, poet Jonas Graičiūnas, in Ramygala

1392

 

Vytautas Martinkus. Rosen by plains he saw beyond the horizon

1399

 

Vitolis Laumakys. A case of amity

1402

 

Darius Mykolaitis. Saulius Mykolaitis: actor, director, bard and composer

1406

 

Irena Zubauskienė. The educational activities of teacher Malvina Kielaitė

1414

 

Marija Sereikienė. Jeronimas Kraujelis and the agriculture of Lithuania

1416

 

Edvardas Makelis. The propagator of good spirit of agriculture

1419

 

Vilius Misevičius. The Misevičiai family

1433

 

Eleonora Matulaitė. The roles in the theatre and creative inspiration

1436

 

Marija Pašakinskienė (Vrubliauskaitė). Mykolas Vrubliauskas: an artist

1439

 

Vytautas Indrašius. Jonas Nemanis: ethnographer and conservationist

1443

 

Jolita Nevardauskienė. Povilas Žagunis: the mayor of Panevėžys District

1446

 

Loreta Kubiliūnienė. Antanas Pocius: a vice-mayor and chairman

1447

 

Antanas Pocius. Valdas Chirv: the elder of Ramygala

1449

 

Mantas Masiokas. Hon. Provost Edmundas Rinkevičius: a priest

1455

 

Aldona Svirbutavičiūtė. Life rigours had been overcome by a smile

1459

 

Irena Zubauskienė. Our Marytė

1462

 

Irena Zubauskienė. Vincas Šidlauskas: organiser and head of the club

1463

 

Vladislava Šegamogienė. Irena Venckūnaitė-Zubauskienė: a teacher and ethnographer

1467

 

Aleksandras Targamadzė. The history of Targamadzė family

1474

 

Vytautas Miškinis. The life path of mine

1478

 

Vytautas Vidmantas Zimnickas. The description of my life

1480

 

Vytautas Masiokas. The works and days of a lawyer

1483

 

Audronė Palionienė. Loreta Kubiliūnienė is a pride of our land

1487

 

Alfonsas Piliponis. A review of the path followed

1490

 

Vilius Misevičius. Some strokes for a portrait of a colleague

 

 

 

1493

 

Summaries of the papers approved by the “Lietuvos valsčiai” Monograph Series Lithuanian Local Researches Commission for Scientific Works (in English)

1497

 

About the authors

1501

 

Abbreviations

1504

 

Fiscal sponsors and promoters of the monograph

1509

 

The map of Ramygala Valsčius. Compiled by UAB Žemėlapių artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1510

 

The map of former Lithuanian rural districts called Valsčiai. Compiled by UAB Žemėlapių artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1512

 

The alphabetic list of former Lithuanian Valsčiai

1514

 

The territorial list of former Lithuanian Valsčiai

1516

 

About the “Lietuvos Valsčiai” series

1520

 

The map of “Lietuvos Valsčiai” series monographs to be published and those already published. Compiled by UAB Žemėlapių Artelė cartographer Aira Dubikaltienė

1522

 

About the “Lietuvos Valsčiai” series (in English)

1525

 

The index of personal names. Compiled by Jūratė Baradinskienė and Gražina Navalinskienė

* An asterisk in the contents marks the articles approved by the “Lietuvos valsčiai” Series Scientific Works Commission.

  Kas į knygą nesudėta... 

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O to pasekmėje ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada ne vėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti šią monografiją, rašyti mums leidykla@versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šiai knygai.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime leidyklos svetainės skirsnyje „Kas į knygą nesudėta“ – juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnelius kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti! Tą mums leidžia šiuolaikinės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės skaityti gerą, išsamią  knygą...

Kadangi jau yra daug į išleistą monografiją netilpusių ir naujų straipsnių, šiuo metu rengiama monografijos RAMYGALA“ 2 dalis.

2019 04 24

Atgal Viršun

 

 
© „Versmės“ leidykla                                                                     Mums rašykite leidykla@versme.lt